File

Comments

Transcription

File
Falkenbergs gymnasieskola LÅ 2013/2014 Detaljplanering Matematik 1A LÅ 2013/2014 Jonas Bengtsson Lärare: Jonas Bengtsson
Läromedel: Matematik 5000 1a, Natur & Kultur
Falkenbergs gymnasieskola LÅ 2013/2014 Information Detta är en detaljplan i kursen Matematik 1A för läsåret 2013/2014. Varje vecka innehåller 3 st lektionspass som var och en av dom visas i en punktlista. Var vecka betecknas av ett veckonummer och visas på en hel tabellrad. Till alla lektioner står även alla uppgifter eller läxor som ska göras. / Jonas Bengtsson
Lärare: Jonas Bengtsson
Läromedel: Matematik 5000 1a, Natur & Kultur
Falkenbergs gymnasieskola LÅ 2013/2014 Planering Kap 1 - Arbeta med tal
Momenten så som det står i kursplanen för Ma 1a:
Taluppfattning och Aritmetik
● Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena,
inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
Problemlösning
● Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
v
Mål: Du ska kunna/förstå/använda/räkna med …
Obligatoriska (A)
Om du hinner (B)
35
Kapitel 1.1 (Positiva Tal)
●
Naturliga tal
●
Räkneordning
●
Tal i decimalform
1103-1107, 1109-1111
1120-1130
1138-1147
1112-1115
1131-1134
1148-1152
50
80
50
Kapitel 1.1 (Positiva Tal)
●
Multiplikation och division med 10, 100 &
1000
1155-1161
1162-1165
50
Kapitel 1.2 (Negativa Tal)
●
När används negativa tal?
Läxa: Tidszoner!
1203-1214
1215-1221
80
Kapitel 1.3 (Tal i Bråkform)
●
Hur stor andel?
1303-1315
1316-1319
50
Kapitel 1.3 (Tal i Bråkform)
●
Förlängning och förkortning
●
Räkna med Bråk J
1323-1333
1341-1349
1334-1336
1350-1353
Kapitel 1.4 (Problemlösning)
●
Avrundning och värdesiffror
1402-1408
1409-1411
50
Kapitel 1.4 (Problemlösning)
●
Överslagsräkning
●
Enhetsbyten
●
Tillämpningar
1414-1420
1430-1439
1448-1462
1421-1425
1440-1445
1463-1465
50
80
50
Kapitel 1.4 (Problemlösning)
●
En problemlösningsstrategi
Utdelat dokument!
36
37
38
39
40
●
Diagnos 1 + *Blandade uppgifter
●
●
●
Prov 1 – Naturliga tal
Gå genom Provet
Samtal med elever
1-16, *1-13, 20-24
Öva mer (C)
1337
1354
1466
Tid
50
80
50
*14-18, 25-28
*19, 29-30
80+50
50
80
50
Total tid för detta moment: 18 timmar Lärare: Jonas Bengtsson
Läromedel: Matematik 5000 1a, Natur & Kultur
Falkenbergs gymnasieskola LÅ 2013/2014 Planering Kap 2 - Procent
Momentet så som det står i kursplanen för Ma 1a:
Samband och förändring
● Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
● Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika
typer av lån.
● Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.
v
Mål: Du ska kunna/förstå/använda/räkna med …
Obligatoriska (A)
Om du hinner (B)
Öva Mer (C) Tid
41
Kapitel 2.1 (Andelen, delen och det hela)
●
Beräkning av andelen i procentform
●
Beräkningar då vi vet procentsatsen
●
Procent utan räknare
2104-2114
2121-2131
2138-2148
2115-2117
2132-2133
2149-2150
2134
Kapitel 2.1 (Andelen, delen och det hela)
●
Promille och ppm
2154-2160
2161-2164
50
Kapitel 2.2 (Procentuella förändrinhar & jämf.)
●
Beräkning av procentsatsen
●
Procentenheter
2203-2210
2216-2220
2211-2214
2221, 2222
80
50
2226-2234
1-13, *1-8, *15-17
2235-2236
*9-11
42
43
Kapitel 2.2 (Procentuella förändrinhar & jämf.)
●
Beräkningar av nya värdet
●
Diagnos 2 + *Blandade uppgifter
●
Prov 2:1 – Procent
2237
50
80
50
50
80
50
44
HÖSTLOV
45
Kapitel 2.2 (Procentuella förändrinhar & jämf.)
●
Gå genom Provet
●
Upprepade procentuella förändringar
2239-2241
2242-2244
Kapitel 2.3 (Lån, ränta & amortering)
●
Ränta
2303-2307
2308-2310
2311
50
Kapitel 2.3 (Lån, ränta & amortering)
●
Amortering
●
Avgifter
●
Diagnos 1 + *Blandade uppgifter
2312-2314
2320-2322
16, *14, *20-21
2315-2317
2323-2325
2326
50
80
50
46
47
●
●
●
Prov 2:2 – Procent
Gå genom Provet
Samtal med elever
50
80
50
80
50
Total tid för detta moment: 18 timmar Lärare: Jonas Bengtsson
Läromedel: Matematik 5000 1a, Natur & Kultur
Falkenbergs gymnasieskola LÅ 2013/2014 Planering Kap 3 - Sannolikhetslära och statistik
Momentet så som det står i kursplanen för Ma 1a:
Sannolikhet och statistik
● Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur statistiska metoder och resultat
används i samhället och i yrkeslivet.
● Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid
slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
v
Mål: Du ska kunna/förstå/använda/räkna med …
Obligatoriska (A)
Om du hinner (B)
Öva Mer (C) Tid
48
Kapitel 3.1 (Enkla slumpförsök)
●
Inledning
●
Experimentella sannolikheter
3102-3112
3125-3131
3113-3120
3132-3133
3121
Kapitel 3.2 (Slumpförsök i flera steg)
●
Träddiagram
3203-3210
3211-3215
50
Kapitel 3. 2 (Slumpförsök i flera steg)
●
Beroendehändelser
3219-3220
3221-3222
50
Kapitel 3.3 (Statistik)
●
Tolka tabeller & diagram
●
Medelvärde & median
Läxa: Spel om pengar i Sverige
3304-3310
3316-3323
3311-3312
3324-3325
Kapitel 3.3 (Statistik)
●
Vilseledande statistik
●
Diagnos 1 + *Blandade uppgifter
●
Prov 3 – Statistik
3329-3332
3333
49
50
51
52
●
●
Gå genom Provet
Samtal med elever
3326
50
80
80
50
50
80
50
50
80
JULLOV
Total tid för detta moment: 11 timmar Sammanlagd tid HT2013: 47 timmar Lärare: Jonas Bengtsson
Läromedel: Matematik 5000 1a, Natur & Kultur

Similar documents