Antagningsprocessen längd - S:t Mikaelsskolan Mora

Comments

Transcription

Antagningsprocessen längd - S:t Mikaelsskolan Mora
Antagningsprocess RIG Längd Mora
Bedömningsområden som vi utgår från i vår antagningsprocess.
• Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
− Träningsbakgrund
− Tidigare prestationer
− Idrottsfysiologiska förutsättningar
− Tekniska förutsättningar och färdigheter
− Taktiska förutsättningar och färdigheter
− Relativ ålders effekt
• Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
− Attityd, vilja, motivation, hängivenhet, ”driv”.
• Sociala färdigheter och förutsättningar
− Livskunskaper
• Organisatoriska färdigheter och förutsättningar
− Insikt om vikten av att organisera och planera sin vardag för att skapa goda
förutsättningar att prestera både idrottsligt och studiemässigt, samt en god
balans dem emellan.
• Studieambition
− Behov av och förutsättningar att kombinera elitidrott med studier, seriös
attityd till skolarbetet.
Vi har en matris med ovanstående områden där vi bedömer elevens kapacitet inom varje
område samt gör en helhetsbedömning av den sökande.
Antagningsprocess
Rekryteringsarbete, se under mål rekrytering i VP
1 dec
Sista sökdatum, sköts centralt från SSF
dec
Vi får lista på sökande från SSF
Brev skickas ut till sökande om antagningsprocessen
januari
Antagningsdagar MSG (Mora skidgymnasium)
§ Tester/träningsinnehåll
• Uhållighet
• Teknik
• Styrka
• Rörlighet
• Snabbhet
§ Intervjuer
dec-mars
Bevakar tävlingsresultat
Tävlingar vi bevakar lite extra
§ Morapinglan, Mora
§ USM
§ UngdomsVasan, Mora
§ Lilla SS, Falun
Besöker tävlingar, se ovan
Antagningsarbete lokalt på MSG
Antagningsarbete centralt SSF, träffas på tävlingar tex USM
Tar in information om sökande från klubb/distriktstränare
Mars
Antagningsarbetet slutförs. Samverkan alla RIG/NIUskolor. SSF ansvarig
Mars-April Antagningen är klar. Brev skickas ut till de antagna från SSF

Similar documents