טופס לקבלת דמי לידה מביטוח לאומי

Comments

Transcription

טופס לקבלת דמי לידה מביטוח לאומי
‫המוסד לביטוח לאומי‬
‫בל‪355 /‬‬
‫מינהל הגמלאות‬
‫תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת‬
‫חובה לצרף לטופס זה‬
‫‪ ‬אם מוגשת תביעה לפני הלידה – על רופא נשים למלא ולאשר את סעיף ‪ -.4‬אין להגיש תביעה לפני‬
‫שמלאו ‪ 31‬שבועות של הריון ובתנאי שהפסקת לעבוד לפני הלידה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אם מוגשת תביעה בעקבות לידה שארעה בבית או בבית חולים בחו"ל – יש לצרף אישור רשמי על‬
‫הלידה‪.‬‬
‫‪ ‬אם חלו שינויים בשכר ב– ‪ 3‬החודשים שקדמו להפסקת העבודה‪ ,‬מסיבה רפואית או מסיבה שלא צוינה‬
‫ע"י המעסיק – יש להמציא אישור מתאים‪.‬‬
‫‪ ‬אם את בעלת שליטה או קרובת משפחה לבעל שליטה או לבעל מניות בחברה‪ ,‬חובה למלא את‬
‫ההצהרה בסעיף ‪ 11‬בעמוד ‪.4‬‬
‫‪ ‬אם אין ברשותך תעודת זהות ישראלית‪ ,‬יש לצרף אישור על ניהול חשבון בנק שלך או חשבון משותף‪,‬‬
‫בו ברצונך לקבל את תשלום הגמלה‪.‬‬
‫לידיעתך‬
‫‪ ‬תובעת דמי לידה ‪ -‬את התביעה ניתן להגיש לאחר הפסקת העבודה‪ ,‬בתנאי שנותרו פחות מ‪9 -‬‬
‫שבועות למועד הלידה המשוער‪.‬‬
‫‪ ‬במקרים הבאים‪ ,‬התביעה נקלטת באופן אוטומטי ואין צורך בהגשת התביעה‪:‬‬
‫ אם את עובדת שכירה אצל מעסיק שנמצא בהסדר אוטומטי עם המוסד לביטוח הלאומי‪.‬‬‫ אם את עובדת עצמאית המשלמת דמי ביטוח כעובדת עצמאית‪.‬‬‫ אם קיבלת גמלה לשמירת הריון עד הלידה‪.‬‬‫ אם קבלת דמי אבטלה עד חודש לפני הלידה‪.‬‬‫‬‫‪ ‬לפי החוק את התביעה יש להגיש תוך שנה מיום הזכאות הראשון‪.‬‬
‫‪ ‬באפשרותך לקבל את המכתבים באמצעות הדואר האלקטרוני במקום בדואר‪ .‬לשם כך‪,‬‬
‫עליך למלא בטופס התביעה את פרטי הדואר האלקטרוני‪ .‬לידיעתך‪ ,‬המוסד יהיה פטור‬
‫ממשלוח הודעות אלו גם בדואר‪.‬‬
‫כיצד יש להגיש את התביעה‬
‫‪ ‬אפשר להגיש תביעה ובה מסמכים נלווים גם באמצעות פקס‪ ,‬ואין חובה להגיש מסמכים‬
‫מקוריים‪ .‬עם זאת המוסד יהיה רשאי לדרוש הצגה של מסמך מקורי‪ ,‬אם הצילום או הפקס‬
‫שהתקבל אינו ברור‪ ,‬או מכל סיבה אחרת‪ ,‬לפי שיקול דעתו של פקיד התביעות‪.‬‬
‫‪ ‬את טופס התביעה יש לשלוח או להביא אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך‪ .‬לשאלות‬
‫ולבירורים יש לפנות לטלפון שמספרו ‪ *6050‬או ‪.04-8812345‬‬
‫‪ ‬מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ‪.www.btl.gov.il‬‬
‫חובה לחתום על טופס התביעה‬
‫בל‪)09.2014( 355 /‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪4‬‬
‫לשימוש‬
‫המוסד לביטוח לאומי‬
‫מינהל הגמלאות‬
‫גמלאות משפחה‬
‫פנימי‬
‫חותמת קבלה‬
‫מס' זהות ‪ /‬דרכון‬
‫בלבד‬
‫(סריקה)‬
‫דפים‬
‫סוג‬
‫המסמך‬
‫‪0 1‬‬
‫תביעה לתשלום דמי לידה‬
‫פרטי התובעת‬
‫‪1‬‬
‫שם משפחה (נוכחי)‬
‫שם משפחה (לפני הנישואין)‬
‫מספר זהות‬
‫שם פרטי‬
‫ס"ב‬
‫‪ ‬שכירה‬
‫‪‬‬
‫עבדתי עד יום כולל יום זה‬
‫עצמאית משלמת ד‪.‬ב‪ .‬בסניף ______________‬
‫כתובת (הרשומה במשרד הפנים)‬
‫רחוב ‪ /‬תא דואר‬
‫טלפון קווי‬
‫מס' בית‬
‫חודש‬
‫שנה‬
‫כניסה‬
‫יום‬
‫יישוב‬
‫דירה‬
‫טלפון נייד‬
‫‪‬‬
‫אני מאשרת קבלת מכתבים בדואר אלקטרוני‬
‫יישוב‬
‫שם הבנק‬
‫סוג חשבון‪:‬‬
‫שם הסניף ‪ /‬כתובתו‬
‫פרטי‬
‫מס' סניף‬
‫‪ ‬אחר ____‬
‫מספר חשבון‬
‫פרטי הלידה – יש לצרף אישור מקורי מביה"ח רק במקרה של לידה בחו"ל או בבית‬
‫תאריך הלידה‬
‫ש ה‬
‫‪4‬‬
‫מיקוד‬
‫פרטי חשבון הבנק של התובעת‬
‫שמות בעלי החשבון‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫מיקוד‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪ ‬אני מאשרת קבלת הודעות ‪SMS‬‬
‫מען למכתבים (אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה)‬
‫דירה‬
‫כניסה‬
‫מס' בית‬
‫רחוב ‪ /‬תא דואר‬
‫‪2‬‬
‫שנת לידה‬
‫חודש‬
‫שם ביה"ח‬
‫אם חזרת לעבודה‪ ,‬נא צייני‬
‫תאריך‪:‬‬
‫מס' הילדים‬
‫בלידה הנוכחית‬
‫יום‬
‫שנה‬
‫חודש‬
‫האם בכוונתך להתחלף‬
‫עם בן הזוג בחופשת‬
‫הלידה?‬
‫‪ ‬כן ‪ ‬לא‬
‫יום‬
‫אישור רפואי ‪ -‬למילוי ע"י רופא נשים לתובעת שטרם ילדה‬
‫הנני מאשר שבדקתי את הגב' ____________________________________________ ביום ________‪______/______/‬‬
‫שם משפחה‬
‫שנה‬
‫שם פרטי‬
‫חודש‬
‫יום‬
‫מס' שבועות של הריון ______________ תאריך לידה משוער________‪______/______/‬‬
‫שנה‬
‫חודש‬
‫יום‬
‫שם רופא הנשים ___________________________________חתימה וחותמת הרופא ‪‬‬
‫בל‪)09.2014( 355 /‬‬
‫_________________________‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫פרטים על מקום העבודה האחרון‬
‫תאריך הפסקת עבודה‬
‫חודש‬
‫שנה‬
‫עיסוקך‪/‬תפקידך במקום העבודה‬
‫יום‬
‫‪‬‬
‫האם יש קרבה משפחתית בינך לבין מעסיקך‬
‫‪‬‬
‫שם המעסיק‪/‬המפעל‬
‫לא‬
‫כן‪ ,‬סוג הקרבה‪ - ______________________________________ :‬נא מלאי הצהרה בסעיף ‪ 11‬בטופס‪.‬‬
‫אם עבדת אצל יותר ממעסיק אחד בשנה האחרונה צייני את שמות המעסיקים והאם ישנה קרבה משפחתית בינכם‪:‬‬
‫קרבה משפחתית‬
‫שם המעסיק‬
‫קרבה משפחתית‬
‫שם המעסיק‬
‫‪ ‬לא ‪ ‬כן‪ ,‬סוג‬
‫הקרבה _________‬
‫האם הנך בעלת מניות ו‪/‬או בעלת שליטה? ‪‬‬
‫‪6‬‬
‫לא‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬לא ‪ ‬כן‪ ,‬סוג הקרבה‬
‫_________‬
‫כן – עליך למלא את ההצהרה בסעיף ‪ 11‬בטופס‬
‫אם לא עבדת ברציפות בשנה האחרונה‪ ,‬אנא מלאי חלק זה לגבי השנתיים האחרונות וצרפי אישורים מתאימים‬
‫‪ .1‬שם מעסיק קודם _____________________ עבודה מתאריך‪____/____/_______ :‬‬
‫שנה‬
‫‪ .2‬עבודה כעצמאית מתאריך‪____/____/_______ :‬‬
‫חודש‬
‫שנה‬
‫חודש‬
‫עד‪____/____/_______ :‬‬
‫שנה‬
‫יום‬
‫יום‬
‫חודש‬
‫עד‪____/____/_______ :‬‬
‫שנה‬
‫יום‬
‫חודש‬
‫יום‬
‫‪ .3‬קיבלתי מהמוסד לביטוח לאומי גמלת‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫דמי לידה‪/‬דמי חופשה למאמץ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫קיבלתי תשלום מקרן חופשה‬
‫‪ ‬שהיתי בהכשרה מקצועית‬
‫דמי אבטלה‬
‫גמלה לשמירת הריון‬
‫‪ .4‬שרתתי בצה"ל מ _______‪ ____/____/‬עד _______‪____/____/‬‬
‫שנה‬
‫חודש‬
‫יום‬
‫שנה‬
‫‪‬‬
‫חודש‬
‫דמי פגיעה‬
‫‪‬‬
‫דמי תאונה‬
‫מס' אישי ________________ ‪‬‬
‫סדיר‬
‫‪‬‬
‫קבע‬
‫יום‬
‫‪ .5‬שהיתי בחופשה ללא תשלום בתקופה מתאריך‪ ____/____/_______ :‬עד‪____/____/_______ :‬‬
‫שנה‬
‫חודש‬
‫יום‬
‫שנה‬
‫חודש‬
‫יום‬
‫פטור ממס ונקודת זיכוי‬
‫אם יש לך פטור מלא או חלקי ממס הכנסה‪ ,‬נא צרפי אישור מתאים ממס הכנסה‬
‫‪7‬‬
‫הצהרת התובעת‬
‫אני החתומה מטה תובעת גמלת דמי לידה ומצהירה בזה כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים‬
‫ומלאים‪.‬‬
‫ידוע לי‪ ,‬שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים מהווה עברה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין‬
‫למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין‪ ,‬דינו קנס כספי או מאסר‪.‬‬
‫ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו או בנספחיה‪ ,‬יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או‬
‫יצירת חוב ועל כן‪ ,‬אני מתחייבת להודיע על כל שינוי בתוך ‪ 30‬יום‪.‬‬
‫אני מסכימה שהבנק יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומים מתוך חשבוני‪ ,‬אם המוסד יפקיד לחשבון‬
‫תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות או שלא כדין‪ ,‬וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטיהם של מושכי‬
‫התשלומים‪.‬‬
‫תאריך________________‬
‫בל‪)09.2014( 355 /‬‬
‫חתימת התובעת ‪‬‬
‫_________________‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪4‬‬
‫למילוי ע"י המעסיק – רק לאחר הפסקת עבודה‬
‫‪8‬‬
‫שם המעסיק‬
‫מספר תיק בב‪ .‬לאומי‬
‫רחוב‬
‫הנני מאשר כי גברת‬
‫שם משפחה‬
‫טלפון קווי‬
‫מס' בית‬
‫פרטי‬
‫מספר פקס‬
‫כניסה‬
‫עיסוק‪/‬תפקיד‬
‫החלה לעבוד אצלי ביום‬
‫דירה‬
‫יישוב‬
‫ת‪ .‬זהות‬
‫עבדה עד יום כולל יום זה‬
‫ס"ב‬
‫שכרה שולם‬
‫‪ ‬בבנק ‪‬‬
‫‪ ‬במזומן ‪ ‬אחר‬
‫בהמחאה‬
‫שנה‬
‫חודש‬
‫שנה‬
‫יום‬
‫חודש‬
‫יום‬
‫מיקוד‬
‫האם יש קרבה משפחתית בינך‬
‫לבין העובדת?‬
‫‪ ‬לא‬
‫‪‬‬
‫כן‪ ,‬סוג קרבה __________‬
‫תנאי העבודה והשכר‬
‫‪9‬‬
‫‪ .1‬בשנתיים שקדמו להפסקת העבודה עבדה‪ :‬‬
‫‪ ‬שנת שבתון‪/‬השתלמות מתאריך ___________________________ עד ______________________________‬
‫‪ ‬חופשה ללא תשלום מתאריך ___________________________ עד ______________________________‬
‫‪ ‬אחר‪ ,‬פרט‪ ____________________________ :‬מ _________________ עד _______________________‬
‫ברציפות‬
‫‪‬‬
‫שלא ברציפות‪ ,‬פרט‪:‬‬
‫‪ .2‬מס' ימי עבודה בשבוע _______________________‬
‫‪ .3‬פרוט שכרה (בש"ח) ב‪ 10-‬חודשים שקדמו להפסקת עבודתה (אף אם אינם רצופים)‪.‬‬
‫יש לרשום הסכומים כולל הפרשים ותשלומים בנוסף לשכר הרגיל (כגון הבראה‪ ,‬ביגוד‪ ,‬מענק חד‪-‬פעמי וכד')‪.‬‬
‫שנה‪/‬‬
‫חודש‬
‫השכר החייב‬
‫במס‬
‫השכר החייב‬
‫בדמי ביטוח‬
‫דמי ביטוח‬
‫שנוכו מהשכר‬
‫בסיס השכר‬
‫(חודשי‪,‬יומי‪,‬‬
‫שכר לשעה)‬
‫אחוז‬
‫משרה‬
‫מס' ימי‬
‫עבודה‬
‫בשכר‬
‫שעות‬
‫עבודה‬
‫מס' ימים עבורם לא שולם שכר‬
‫מס'‬
‫סיבה‬
‫ימים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ .4‬פרוט ההפרשים והתשלומים הנוספים שנכללו בסעיף ‪ 3‬ב‪ 4 -‬החודשים שקדמו להפסקת העבודה‪:‬‬
‫בחודש‬
‫שולם (‪)₪‬‬
‫עבור תקופה‬
‫מתאריך‬
‫עד תאריך‬
‫מהות התשלום‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫סיבה אחרת לשינויים בשכר ________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________ ______________________________________________‬
‫‪10‬‬
‫הצהרת מעסיק‬
‫אני מצהיר בזה שמסרתי את כל הפרטים הקשורים בעבודתה ובשכרה של העובדת כנדרש בחלק זה‪.‬‬
‫_______________‬
‫תאריך‬
‫בל‪)09.2014( 355 /‬‬
‫___________________________‬
‫שם החותם ותפקידו‬
‫‪‬‬
‫_____________________________‬
‫חתימת וחותמת העסק‪/‬המפעל‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪4‬‬
‫‪11‬‬
‫הצהרה למילוי ע"י בעל שליטה או קרוב משפחה לבעל שליטה או לבעל מניות בחברה בלבד‬
‫חובה להמציא הוכחת תשלום ל‪ 12-‬חודשים אחרונים (הפקדות בנק‪ ,‬צילומי המחאות ועוד)‬
‫חובה לצרף ‪ 12‬תלושי שכר אחרונים‬
‫מהו תפקידך בעבודה במועד הזכאות? (פירוט העבודה שבצעת בפועל) ________________________________‬
‫________________________________________________________________________________‬
‫היכן בוצעה עבודתך בפועל? (יש לציין כתובת) ________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________________‬
‫מהו היקף עבודתך? (יש לפרט ימים ושעות) __________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________________‬
‫פרטי העובדת שהחליפה אותי במהלך חופשת הלידה‪ :‬שם ____________________ ת‪.‬ז _________________‬
‫הריני מצהיר כי הנתונים שלהלן נכונים‬
‫תאריך _______________‬
‫בל‪)09.2014( 355 /‬‬
‫שם פרטי ומשפחה _________________________ חתימה ‪‬‬
‫_____________‬

Similar documents