Blandbarhet ogräsmedel

Comments

Transcription

Blandbarhet ogräsmedel
Uppdaterad 2012-10-15
Blandbarhet NoroTecs bladgödselmedel
Samtliga blandningar utgår från 100 liter vatten per hektar
Blandbarhet ogräsmedel
Ally Class 50 WG
Ally 50 ST
Ally ST 1 tb + MCPA 750 1 l
Ariane S
Bacara
Basagran SG
BASFCycocelPlus
Betanal Power
Betanal Power 0,6 l+ Ethosat 500 SC 0,1
l+ Safari 30 g+ olja
Betanal Power 0,6 l+ Ethosat 500 SC 0,1
l+ Goltix 1,5 l+ olja
Boxer 4 l + Sencor 0,4 l
Broadway
Callisto
Cougar
Cougar 0,2 l + Harmony 1,5 tb
Duplosan Super
Ethosat 500 SC
Event Super
Express 50 T *
Express 50 T 2 tb
Express 50 T 2 tb
Express 50 T 2 tb
Fenix
Focus Ultra
Fox 480 SC
Goltix
Gratil 75 WG
Harmony 1,5 tb +
+ MCPA 750 2 l
+ Monitor 25 g
+ Starane 0,6 l
Cougar 0,2 l
Harmony 1,5 tb + Starane 0,4 l
Harmony 2 tb + MCPA 750 2 l
Harmony Plus 50T
Hormotex 750
Hormotex 750 + Ariane S
Hussar
Lexus Class
MaisTer
MCPA 750
MCPA 750 1 l + Ally ST 1 tb
MCPA 750 2 l + Express 50 T 2 tb
MCPA 750 2 l + Harmony 2 tb
Matrigon 72 SG
Monitor
Monitor 25 g + Express 50 T 2 tb
Rako olja
Renol 0,5 l + Select 0,5 l
Renol olja
Safari 50 DF
Select
Select 1 l + Renol 1 l
Sencor
M
an
ga
n
K
op
pa
r
M
ag
ne
si
U
um
ni
ve
rs
al
B
or
C
om
Po
p
ta
ti
s
B
or
C
.3
B
l+
or
M
C
.1
an
ga
l
M +
n
ag M
1
Zi
a
n
l
nk
es n g
iu an
m 1
2 l
l +
Blandning med flera växtskyddsmedel har gjorts för vissa kombinationer och doser.
Vi rekommenderar dock en provblandning före praktisk användning med
aktuella kombinationer och vatten, eftersom vattenkvaliten kan påverka
blandbarheten.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
BO
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
BO
B
B
X
B
B
BO
X
B
B
B
B
B
B
B
X
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
X
B
B
X
X
B
B
B
B
BO
B
B
B
B
B
B
B
B
B
BE
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Blandbarhet ogräsmedel Sid 1 av 7
B
Uppdaterad 2012-10-15
B
Sencor 0,4 l + Boxer 4 l
Starane 180 0,4 l + Harmony 1,5 tb
Starane 180 0,6 l + Express 50 T 2 tb
Starane 180/ Starane XL
Titus WSB
B
B
B
B
B
B
B = Produkter som kan blandas fysikaliskt i normala doser och i vatten av god kvalitet
BE = Kräver tillsats av LMI AB's pH-sänkare Effekt+. 0,3 liter Effekt+ per liter Bor Comp.
BO = Blandbart under omrörning
X = Produkter som inte är blandbara
Blandbarhet ogräsmedel Sid 2 av 7

Similar documents