OneWayGlide gliddyna

Comments

Transcription

OneWayGlide gliddyna
OneWayGlide gliddyna
Bruksanvisning
IMB1014 · Version 2 · 2010
Illustrationer
Illustration 1
Illustration 2
Illustration 3
Illustration 4
3
2
Innehållsförteckning
Rubrik
Sida
1.
Generellt/Egenskaper.................................................................................... 4
2.
Praktisk hantering......................................................................................... 5
3.
Hantering/Material/Rengöring....................................................................... 6
4.
Artikel/Kombinationer................................................................................... 7
3
Generellt
Tack för att du valt en produkt från Etac.
Hos Etac strävar vi efter att fortlöpande förbättra våra
produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra produkterna utan att detta meddelas i förväg. Alla mått som
anges på ritningarna eller liknande är endast vägledande
och vi reserverar oss därför för fel och brister.
För att undvika olyckor och skador i samband med förflyttning och hantering av produkterna ska denna bruksanvisning läsas igenom noggrant.
Brukaren i denna bruksanvisning är den person som ligger
eller sitter på produkten. Hjälparen är den person som
manövrerar produkten.
Den här symbolen förekommer i handboken
tillsammans med text för att uppmärksamma
de tillfällen då det föreligger risker för brukarens eller hjälparens hälsa och säkerhet.
Informationen i bruksanvisningen, inklusive rekommendationer, kombinationer och dimensioner, gäller
inte specialbeställningar och ändringar. Om kunden gör
ändringar, reparationer eller kombinationer som inte är
förutbestämda av Etac, gäller inte Etacs CE-märkning eller
Etacs garanti. Kontakta Etac vid tveksamheter.
Garanti: Två år på material- och tillverkningsfel vid korrekt
användning av produkten.
Produkterna uppfyller standardkraven för klass 1-produkter i EU-direktiv MDD 93/42/EC för medicintekniska
produkter.
För ytterligare information om Etacs sortiment inom förflyttning, se www.etac.com.
Produkten kasseras i enlighet med nationella regler.
Tvätt
Strykning
Lämna aldrig produkten på
golvet
Maxvikt
Handtvätt
Får inte kemtvättas
Varning
Produkten kasseras i enlighet med nationella regler.
Avtorkning
Får inte blekas
Läs igenom användarhandboken.
Torktumling
Risk att glida ned
Batchnr./Lotnr.
Funktioner
One Way Glide (OWG) används
- För att bibehålla korrekt sittställning för att undvika sår som
kan uppstå på bäckenbenet på grund av avskavd hud.
- Som extra hjälp för brukare som ska placeras om upprepade
gånger.
- Om rullstolen kan tippas kan brukaren glida bakåt med begränsad hjälp.
5
4
Tillverkare
Klass 1 – EU-direktiv MDD
93/42/EG för medicinska
anordningar
Användning
Placering
Placera OWG gliddyna i stolen så att pilen på etiketten
eller den röda indikatoretiketten pekar mot stolens ryggstöd.
De antihalkbelagda modellerna kan användas under stolsdynan. De antihalkbelagda modellerna kan även användas med ett inkontinensöverdrag.
Brukaren placeras på ett normalt sätt i stolen.
Användning
Brukaren har glidit fram i rullstolen (illustration 1).
Hjälparen lutar brukaren framåt för att ändra tryckpunkterna – brukarens rygg måste vara fri från ryggstödet. Om
brukaren har dålig balans kan brukaren stödjas med hjälp
av en positioneringskil eller kudde. Alternativt kan hjälparen stödja brukaren framifrån (illustration 2, 3 eller 4).
Hjälparen kan också ställa sig framför brukaren. Genom
att ge brukaren en lätt knuff kommer brukaren att glida
tillbaka i stolen. ”Skinkgångs”-tekniken kan också användas (illustrationer 2, 3 och 4).
Tänk på: Använd bromsen för att låsa rullstolen innan
användning av OWG gliddyna.
5
Användning
Särskilda egenskaper
Kontrollera alltid produkten före användning och efter
tvätt.
Det är inte nödvändigt att ta bort OWG gliddyna efter
användning.
Använd aldrig en defekt produkt. Om produkten visar
tecken på slitage måste den kasseras.
Materialet som OWG gliddyna med sammet placeras på
måste vara ett tyg som sammetsbaksidan kan ”gripa” tag
i.
Klädmaterial (byxor/kjol) – om tyget är ett glatt material
kommer detta att glida på sammetsovansidan!
Läs bruksanvisningen noga.
Det är viktigt att hjälparna instrueras i hur förflyttningar
görs.
Om brukaren löper risk att utveckla trycksår ska man vara
uppmärksam på hudrodnad.
Etac erbjuder råd och utbildning för hjälpare. Kontakta
Etac för ytterligare information.
Lämna aldrig OWG gliddyna på golvet.
Använd alltid korrekt flyttningsteknik
Planera förflyttningen i förväg så att den sker så tryggt
och problemfritt som möjligt.
Kom ihåg att utnyttja brukarens egna resurser.
Om du tvekar över något ska du kontakta Etac.
Material
Sammetsmodell:
Vaddering: Polyester
Glidtyg: Nylon
Envägsglid: Polyester
Ovansida: Polyester, nylon
OWG består av en ovansida av antingen antihalkmaterial
eller sammet. Den kviltade nylonbaksidan har två sammetsremmar.
Modell med antihalkmaterial:
Vaddering; Polyester
Glidtyg: Nylon
Envägsglid: Polyester
Ovansida: Antislip
Rengöring
Kontrollera produkten regelbundet, helst inför varje användningstillfälle och särskilt efter tvätt.
Kontrollera att sömmarna och tyget inte är skadat.
Reparera aldrig själv en produkt.
Använd aldrig en defekt produkt.
Tvättinstruktion:
Använd inte sköljmedel – då det förstör glidförmågan.
7
6
Artiklar
Artikelnr.
Beskrivning
Storlek (cm)
IM37/8
OneWayGlide, tubulär antihalk
B 60 x L 80
IM38/8
OneWayGlide, tubulär antihalk
B 45 x L 45
IM39/8
OneWayGlide, tubulär antihalk
B 37 x L 43
IM45/8
OneWayGlide, tubulär antihalk
B 37 x L 43
IM50/8
OneWayGlide, stubulär velour
B 40 x L 50
IM44/8
OneWayGlide, enkel, velour
B 37 x L 43
Kombinationer
Artikelnr.
Beskrivning
Storlek (cm)
IM381
Vattentätt polyesteröverdrag för IM38/8
B 47 x L 47
IM391
Vattentätt polyesteröverdrag för IM39/8
B 39 x L 45
7
Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp, Sweden
Tel +46 371-58 73 00
Fax +46 371-58 73 90
[email protected] www.etac.se
Etac AB (export)
Box 203, 334 24 Anderstorp, Sweden
Tel +46 371-58 73 30
Fax +46 371-58 73 90
[email protected] www.etac.com/exp
Etac AS
Pb 249, 1501 Moss, Norge
Tel +47 815 69 469
Fax +47 69 27 09 11
[email protected] www.etac.no
Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Denmark
Tel +45 79 68 58 33
Fax +45 75 68 58 40
[email protected] www.etac.dk
Etac GMBH
Bahnhofstraße 131, 45770 Marl, Deutschland
Tel +49 236 598 710
Fax +49 236 598 6115
[email protected] www.etac.de
Etac Holland BV
Fluorietweg 16a, 1812RR Alkmaar, The Netherlands
Tel +31 72 547 04 39
Fax +31 72 547 13 05
[email protected] www.etac.com