Sydsvenska föreningen inbjuder till föreläsning med

Comments

Transcription

Sydsvenska föreningen inbjuder till föreläsning med
Sydsvenska föreningen inbjuder till föreläsning med
Tadeusz Jarawka
Beteendeaktivering vid depression
och
KBT vid bipolära syndrom
Onsdagen den 22 april kl. 09 – 16 på Kulturen i Lund
Tadeusz Jarawka är psykolog, psykoterapeut och studierektor vid grundläggande
psykoterapeututbildning inom Region Hallands psykiatri. Han arbetar sedan 8 år på
Affektiva mottagningen i Halmstad och har stor erfarenhet av Beteendeaktivering och
KBT vid bipolärt syndrom.
Beteendeaktivering vid depression är enligt den senaste forskningen en effektiv
behandling vid depression och är minst lika effektiv som läkemedelsbehandling.
I föreläsningen fokuserar Tadeusz på hur du som terapeut kan upptäcka och börja
förändra depressiva beteendemönster med hjälp av specifika tekniker. Du lär dig att
använda beteendestrategier för att minska undvikande och grubblande som upprätthåller depressionen. Beteendeaktivering i gruppformat diskuteras.
KBT vid bipolärt syndrom. Den teoretiska delen omfattar diagnostik, differentialdiagnostik, samsjuklighet och sjukdomsförloppet. Den praktiska delen fokuserar på viktiga
beteendeterapeutiska och kognitiva tekniker som har visat effekt vid bipolärt syndrom.
Föreläsningen belyser hur du kan arbeta preventivt med patientens individuella
varningssignaler och nödfallsplan. Färdighetsträning för ofta förekommande färdighetsbrister tas upp.
Under dagen ingår praktiska övningar. Som deltagare får du tillgång till användbara
arbetsblad. Litteraturtips diskuteras. Förkunskaper i KBT är önskvärt.
Läs mer om föreläsningarna på www.tadeuszkbt.se/forelasningar
Anmälan senast onsdag 15 april till: [email protected]
Vi fakturerar i efterhand. Vid anmälan uppge faktureringsadress samt ev RSID el Ref.nr
till betalningsansvarig.
Kostnad:
medlem
600 kr (fika fm och em ingår)
ej medlem 900 kr ------” ”-----stud.medl. 200 kr ------ ” ”-----

Similar documents