Vårdcentralen får bottenbetyg

Comments

Transcription

Vårdcentralen får bottenbetyg
TISDAG
14 APRIL 2015
sport
Kultur & Nöje
sidan 21
Sidan 18
Matcher
i Sanktan
sänds direkt
på nätet
Nr 1316 Vecka 16 Årgång 28
Martin Melin
om nya boken
och livet efter
Läckberg
Hammarby
Skarpnäck
Kvinna
dömd för
tårtning av
tårtkastare
Nyheter Den kvinna som
slängde en tårta i ansiktet
på Jimmie Åkesson, Sverige­
demokraternas ledare,
utsattes själv för en tårtattack kort därefter.
Nu har en kvinna i 20-års­
åldern dömts för ofredande.
20-åringen hade ringt upp
och sagt att hon ville göra
ett skolarbete om tårtkvin­
nan. Väl på plats visade
det sig att det var en gillrad
fälla. En ny tårta kastades –
den här gången var det dock
förövaren som blev offer.
Den 20-åriga kvinnan har
motsatt sig sitt straff. Hon
säger att hon inte visste att
tårtningen skulle genomför­
as – något som tingsrätten
hade svårt att tro.
20-åringen döms även att
betala skadestånd på 5 000
kronor.
l Johan Thornton
Spärrarna ska
stängas fortare
nyheter Landstinget vill
öka hastigheten på spärrarna i t-banan, för att färre
personer ska kunna smita
förbi. Sidan 6
Bytte själv. Skarpnäcks vårdcentral har fått bottenbetyg av Stockholmarna. Iliana FLores Larsson bytte själv ­vårdcentral för ett halvår sedan.
Foto: Sara Flodin
Vårdcentralen
får bottenbetyg
l Flera vårdcentraler i söderort har fått dåliga
betyg i senaste patientenkäten. Skarpnäcks
vårdcentral hör till dem som får sämst betyg i
Förorenat. Stockholm vattens
anläggningar kan tidvis inte ta
emot allt avloppsvatten.
Avföring spolas
rakt ut i vattnet
länet. Betygen blivit sämre i mer utsatta områden. Landstinget vill därför hitta en ny modell
Sidan 4
att fördela resurserna till vården.
möt skansens sötaste
reportage Under våren har Skansen fått många nya invånare. Många av dem är otroligt
söta, inte minst sengångarna Hadar och Hildor. sidan 12–13
nyheter SIdan 5
HELA VÄGEN. DIN VÄG...
EN SNABBARE RESEBYRÅ. SEDAN 1966. Stockholm • Göteborg • Uppsala • resevaruhuset.se • 020-53 53 00
!
vägen
hela
2 MITT I SÖDERORT HAMMARBY. TISDAG 14 APRIL 2015
bör inte vara längre än 2 000 tecken, svar 1 200 tecken. Vi
förbehåller oss rätten att korta och redigera texter. Insänt material returneras ej. Bifoga namn, adress och telefonnummer även om du skriver
under signatur. Anonyma insändare publiceras ej.
Lok altidningen Mit t i Söderort
Dit t inl ägg
Skriv in din insändare på www.mitti.se/insandare
Frågor rörande insändare besvaras
på telefon 08-550 550 80 mån–ons kl 13–16.
Nya bandyhallen
Därför är det viktigt
att rädda Nytorps gärde kan orsaka p-kaos
Svar på insändaren ”Bygg
bostäder på Nytorps gärde” den
17 mars:
Jag bor cirka en kilometer från
gärdet, liksom många andra, som
vill ha Nytorps gärde kvar. Vi håller med ”Anders” om att det behöver byggas fler bostäder, förskolor
etcetera. Sedan år 2000 har också
långt över 1 000 nya bostäder
byggts i Kärrtorp (gärdet ingår i
Kärrtorp), Dalen, Blåsut, Hammarbyhöjden och Björkhagen.
Det finns också mer lämplig
mark för nya bostäder som förbisetts i det nu aktuella programförslaget för Hammarbyhöjden
Björkhagen.
I gällande Regional Utvecklingsplan för Sockholmsregionen
(RUFS 2010) står bland annat att
”Tätortsnära grönområden och
övriga natur- och kulturmiljöer
ska i största möjliga utsträckning
bevaras samt utvecklas för att
bidra till regionens goda miljövärden och invånarnas hälsa”. RUFS
ambition är att ”Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion”.
Vi som vill ha kvar gärdet håller
med! Ju fler som bor här, desto
viktigare blir det att ha kvar Nytorps gärde i oförstört skick.
Till detta kommer att Nytorps
gärde består av gammal sjöbotten
där såväl byggnader som nya vägar och gator måste pålas. Flera
Det finns lämpligare mark att bygga på än Nytorps Gärde, menar
­insändarskribenten.
arkivbild
befintliga, både nya och gamla
hus i kanten av gärdet, har mer
eller mindre allvarliga skador på
grund av sättningar och sprickor. Om man har ambitionen att
nya byggnader ska få en rimlig
livslängd, blir det inga billiga
bostäder. Höga markprisnivåer i
närförort förvärrar problemet ytterligare.
”Anders” påstår också att eftersom gärdet ligger i direkt an”Ju fler som bor här, desto viktigare blir det att ha kvar Nytorps
gärde i oförstört skick.”
bussen” den 31 mars:
■■I trafiklagstiftningen står det med
största säkerhet också att buss i
linjetrafik ska använda blinkers vid
För få blinkar, enligt skribenten.
Micke C
Min 89-åriga mamma och
jag vill tacka er Nadim och
son för den otroliga hjälteinsats som ni gjorde den 28
mars då mamma kollapsade utanför Ica på Årsta
torg. Ni ledsagade, stundtals släpade henne, hem till
Valla Torg och nästan bar
mamma upp för trapporna
och väntade in mig tills jag
kom hem och kunde ta över.
Mamma var helt slut men
piggnade till efter lite sömn
och mat. Dagen efter så
Matts Nordlund
start och stopp vid hållplats. Jag
kör varje dag i södernärförort till
Huddinge och tillbaka, och inte mer
än hälften av chaufförerna blinkar.
UTEBLIVEN TIDNING
Distribution: Posten
Ring 08-550 550 00
(må–fre)
E-post:
[email protected]
ADRESS
Lokaltidningen Mitt i,
Box 47309,
100 74 Stockholm
Besöksadress:
Årstaängsv. 11, Marievik
Viola och dottern Irene
Svar på insändaren ”Betyg från
fyran slår ut ännu fler elever”
den 17 mars:
■■Det är dåligt med motargument
i denna betygsdebatt. Men vi
föräldrar vill ha betyg, det ger en
tydlighet i kunskapen som inhämtats. Ett kvartssamtal säger inget.
Lärarna har alltid varit emot
betyg för detta blir samtidigt en
kvittens på deras duglighet!
Lennart, förälder
Utredningar, mottagning och operation
Vattennära och fantastiskt vackert
beläget vid sjön Orlången i
Huddinge
• Avtal med Stockholms Läns Landsting
• Korta väntetider
• Mottagning och utredning samma dag
Erfarna specialister i ortopedi med
subspecialisering inom axelkirurgi.
Värdshus & konferens. Festvåning, café, catering.
luncher vard 11.00–14.00
Dagens, klassiker, à la carte
Brunch, à la carte, café
konferenser med
erkänt bra serVice
& kÖk till bra priser
TELEFON VÄXEL
08-550 550 00
PRENUMERATION
Telefon: 08-550 552 90
[email protected]
ANNONSAVDELNINGEN
Telefon: 08-550 552 50
E-post:
[email protected]
Öppettider & info
www.sundby-gard.se
e-post [email protected]
tel 08-689 99 00
BOLAG
Lokaltidningen
Mitt i Stockholm AB
Vd: Erik Norberg
www.specialist.se
08-55 11 04 22
Fatburs Brunnsgatan 17, 118 28 Stockholm
RUT & ROT
med seniorer!
helger 12.00–16.00
marbyland
Din flyttfirma i Ham
l
fick jag höra att mamma
hade erbjudit er pengar för
besväret vilket du Nadim
bestämt tackade nej till.
Mamma konstaterade att
självklart så ville ni inget
ha eftersom änglar inte tar
emot pengar.
Du kommer för alltid att
vara mammas skyddsängel. Ett jättestort tack för
er heroiska insats. Må solen
alltid lysa på Er.
Betyg ger en tydlighet
flytt » Städ » mAgASineRing
Ring idag för offert 08-645 50 50
www.mflytt.se
Vladan Boskovic (FP)
ledamot Farsta
stadsdelsnämnd
Axelkirurgisk mottAgning
mytilene
flytt AB
Vi har stora resurser när det gäller
att ta hand om betydligt mer än
själva transporten. Som kund hos
oss bestämmer du själv hur mycket
hjälp du vill ha. Det kan handla
om packning, uppackning,
montering, emballering, och
mycket, mycket annat.
detta spiller över på besöksparkeringen vid Skogskyrkogården,
som ju i första hand är tänkt för
besökarna där.
Den rödgrönrosa majoriteten
väljer att gå vidare med planerna på en bandyhall utan att
egentligen ha en lösning på detta
problem.
Vi i Folkpartiet menar att
bandyhallen inte kan byggas om
det riskerar att leda till parkeringskaos.
Veckans hjälte
slutning till Nackareservatet är
det onödigt att ha kvar Nytorps
gärde. Många som i dag uppskattar gärdet har svårt att nyttja
Nackareservatet eftersom de drar
barnvagn, använder rullator, rullstol eller kryckor.
Andra uppskattar att gärdet
är stort, med öppen rymd och
erbjuder plats för en mångfald
aktiviteter. ”Anders” själv kanske
kan komma att tillhöra någon av
dessa kategorier i framtiden.
Vi trivs bäst i öppna landskap.
Skydda Nytorps gärde!
Alla chaufförer blinkar inte
Svar på insändaren ”Preja inte
”Resultatet riskerar att bli att de
små lokalgatorna i Tallkrogen
korkas igen med bilar.”
■■Den föreslagna bandyhallen på
Tallkrogens bollplan riskerar att
leda till en kaotisk parkeringssituation i närområdet. Enligt förslaget kommer hallen att få cirka
50 parkeringsplatser, trots att
den dimensioneras för matcher
med upp till 500 åskådare.
Bandyhallen blir det enda
stället i stockholmsregionen
för bandyträning under för- och
eftersäsong. Det blir trångt om
utrymmet när ungdomslag från
Värmdö och Sollentuna ska samsas med Hammarbys seniorer
och ryska elitlag på träningsläger.
Hur många av dessa kommer att
åka kollektivt till Tallkrogen?
Resultatet riskerar att bli att
de små lokalgatorna i Tallkrogen
korkas igen med bilar, och att
• Hustomte / Handyman
• Städning / Fönsterputs
• Inköp / Matlagning / Ledsagning
• Möbelmontering (ej RUT/ROT)
• Flytt / Bortforsling (ej RUT/ROT)
• Data / IT (ej RUT/ROT)
Boka Trädgårdsskötsel nu!
Vi söker målare, snickare och elektriker!
Vi hjälper dig med nästan allt
08-642 20 30/642 11 00
www.seniorbemanning.net
REDAKTION/UTGIVARE
Telefon: 08-550 550 00
E-post: [email protected]
Chefredaktör/ansvarig
utgivare: Niclas Breimar
UPPLAGA
Lokaltidningen Mitt i
Stockholm AB ger ut 31
tidningar med en total
upplaga på 859 100 ex.
TRYCK
V-TAB. Mitt i-tidningarna
trycks på svenskt
tidningspapper som
upp till 50 procent
består av returpapper.
TISDAG 14 APRIL 2015. MITT I SÖDERORT HAMMARBY 3
GRATTIS!
A
Y
N
5
9ANLEDNINGAR ATT
.
S
S
O
S
O
TANKA H
Nu växer vi och snart kan vi erbjuda drygt 230 stationer att tanka på från norr till söder.
För mer information om var våra nya stationer ligger, gå in på ingo.se.
Extra
rabattkupong
600:-
Specsavers Nu
tmeg 795:-
vid köp av progressiva
Ultimateglas och
UltraClear SuperClean.
Ta med kupongen till nedanstående butik så får du
600 kr rabatt. Vid val av andra glas eller ytbehandlingar tillkommer kostnad enl. ord. prislista. KomplettPris
kan ej kombineras med erbjudanden eller rabatter.
Erbjudandet gäller t.o.m 17 maj 2015.
Farsta Centrum, 08-604 72 80.
NY ADRESS:
Haninge Centrum, 08-745 25 25.
Huddinge Centrum, 08-689 76 15.
Prisexempel Båge inkl. progressiva freeformglas
795:-
Båge Specsavers
Vårt bästa Progressiva glas “Ultimate” (index 1,5) 2900:Glasrabatt med KomplettPris>
-700:700:-
UltraClear SuperClean
(Antireflex, repskydd, vatten/smutsavvisande & antistatisk behandling)
Just nu extra rabatt!
-600:-
KomplettPris>
3095:-
=
Liljeholmen 08-645 32 70.
Skärholmen Centrum, 08-710 10 25.
Tumba Centrum, 08-530 208 40.
Tyresö Centrum, 08-447 78 00.
Nacka, Sickla Galleria, 08-643 80 80.
Välkommen att boka tid på
www.specsavers.se
Just nu, 600:- rabatt när du köper
vårt bästa progressiva glas!
Vid val av andra bågar, glas eller ytbehandlingar tillkommer kostnad enl. ord. prislista. KomplettPris kan ej kombineras med erbjudanden eller rabatter. Erbjudandet gäller mot kupong t.o.m 17 maj 2015 i ovanstående butiker. © 2015 Specsavers
4 MITT I SÖDERORT HAMMARBY. TISDAG 14 APRIL 2015
Lokala produkter på marknaden
SKARPNÄCK Köp lokalt produ-
Katarina Linde
[email protected] tel 550 554 97
Nyhetschef
mejl
nyheter
cerat hantverk, delta i workshops,
lyssna på folkmusik eller ett
föredrag av Frida Arnqvist som
skrivit ”Gerillaslöjd”.
Nästa lördag den 25 april
klockan 11 slås portarna för första
gången upp till den Kreativa
marknaden i Skarpnäcks kulturhus.
– Vår marknad är en protest
mot allt industriellt massproducerat. Vi vill slå ett slag för det vi
skapar själva, säger initiativtagaren Eva-Kajsa Nordenborg.
Ett 30-tal lokala kreatörer
deltar. Det finns även chans att
prova på att tälja i färskt trä,
karda ull eller delta i Kulturhusets
kurser i kroki eller screentryck.
10
år firar ungdomsbibliote­
ket PUNKTmedis vid Medbor­
garplatsen och det firas den
13 –19 april. På lördag är det
författarbesök, livemusik och
poesiuppläsning för tonåringar.
Iskall tjuv slog
till mot villa
ENSKEDEDALEN En kall
inbrottstjuv tros ha slagit till
mot en villa på Kyrkogårdsvägen i Enskededalen förra
söndagen klockan 10.12.
En granne hörde inbrottslarmet tjuta och gick ut för
att kontrollera huset. Där
träffade han på en man som
påstod att han hade sett
tjuvar springa från platsen och
larmat polisen. Grannen blev
misstänksam och kontaktade
polisen – som inte hade fått
någon påringning om inbrottet.
– Vi vet inte, men det kan
vara så att mannen som grannen pratade med faktiskt är
inbrottstjuven, säger Tobias
Törenholt, vid närpolisen i
Globen.
Det är oklart vad som stals
i samband med inbrottet.
Under påskhelgen anmäldes totalt 15 bostadsinbrott i
hela söderort. Sju var i villa.
Iliana Flores Larsson var så missnöjd med vårdcentralen att hon bytte till ett privat alternativ. Foto: Sara FlodiN
Stort missnöje
med vårdcentraler
Flera vårdcentraler i
­söderort har fått botten­
betyg i senaste patient­
enkäten. Skarpnäcks
vårdcentral är en. Men
det är inte rättvisande,
menar verksamhetsche­
fen Davood Eldeniz:
– Om jag skev ut anti­
biotika och sjukskrev alla
som vill skulle 100 pro­
cent vara nöjda.
Rågsveds vårdcentral får sämst
betyg av alla vårdcentraler i hela
Stockholms
län.
Högdalens,
Årstas och Farstas vårdcentra­
ler hamnar också på bottenplaceringar, enligt undersökningen Nationell patientenkät från Sveriges
kommuner och landsting.
Till de tio som får sämst betyg
hör även Skarpnäcks vårdcentral.
Bara 60 procent är nöjda med
vårdcentralen som helhet, att
jämföra med exempelvis Husläkarmottagningen Blidö i Norrtälje
där 93 procent tycker att vården
är bra.
Skarpnäcksbon I liana Flores Larsson bytte vårdcentral för ett halvår sedan.
– Det kändes inte som att läkaren tog mig på allvar. Jag tycker
att de som jobbar med människor
Stureby har flest nöjda patienter
Bäst betyg (nöjda i procent)
w 1. Sturebys vårdcentral: 80.
w 2. Lisebergs vårdcentral: 77.
w 3. Telefonplans vårdcentral: 75.
w 4. Dalens vårdcentral, Sköndals
husläkarmottagning 74.
Sämst betyg (nöjda i procent)
w Rågsveds vårdcentral: 48.
w Högdalens vårdcentral: 59.
w Skarpnäcks vårdcentral: 60.
w Årsta vårdcentral: 61.
källa: skl
”Det kändes inte
som att läkaren
tog mig på allvar.”
Iliana Flores larsson
patient
ska vara bättre på kommunikation, säger Iliana Flores Larsson.
Var tredje person som besvarat
enkäten är inte nöjd med bemötandet från sin läkare. Lika många
skulle inte rekommendera vårdcentralen till andra.
Enligt verksamhetschefen Davood Eldeniz kan man inte dra
några slutsatser av enkäten eftersom bara 30 procent, eller 90 personer av 300 tillfrågade, har svarat.
– Om jag skev ut antibiotika och
sjukskrev alla som vill skulle 100
procent vara nöjda, men det vore
ju oetiskt, säger Davood Eldeniz.
Skarpnäcks vårdcentral ligger
i nivå med a
­ ndra vårdcentraler i
områden med hög arbetslöshet
och hög psykisk ohälsa.
Enligt verksamhetschefen arbe-
tar vårdcentralen hårt med att förbättra vården. Personalen har fått
handledning av en kurator och erfarna läkare i hur man handskas
med patienter.
Och alla är inte missnöjda.
– De är jätteduktiga. Att läkarna inte kommer från Sverige har
ingen som helst betydelse, säger
Magnus Brattström i den lokala
PRO-klubben.
i områden
där folk har lägre utbildning och
mindre pengar får sämre betyg är
­inget nytt. Nu letar landstinget efter en modell för att bättre fördela
resurserna till vårdcentralerna.
– Kanske ska mer resurser gå till
områden där ohälsotalen är högre
snarare än en taxa som är baserad
på hur gammal en patient är, men
vi har inga svar på det ännu, säger
hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrinks (FP) presschef Rasmus Jonlund.
Att vårdcentraler
l  Johan Thornton
l  Monika Ruborg
[email protected]
tel 550 550 67
Kvinna på
boende fick
fel medicin
ENSKEDEDALEN Den då
82-åriga kvinnan fick tre
doser av fel medicin på
Hemmet för gamla i Enske­
dedalen och var inte kon­
taktbar på över två dygn.
Felmedicineringen i
början av maj i fjol Lex
Maria-anmäldes av ålder­
domshemmet som drivs av
Vardaga.
Nu har Inspektionen för
vård och omsorg fattat sitt
beslut. Två undersköter­
skor fråntas sin rätt att dela
ut medicin på delegation
och får var sin erinran. Det
får även de två inblandade
sjuksköterskorna.
Dessutom har ålder­
domshemmets lokala läke­
medelsrutin förbättrats
och gjorts tydligare.
Din förening
kan söka ett
nytt bidrag
SKARPNÄCK Skarpnäcks
stadsdelsnämnd har instiftat
ett demokratibidrag som kan
sökas av lokala föreningar. ­
Bidraget beviljas för aktiviteter som skapar mötesplatser, förutsättningar för
dialog, ökar delaktigheten och
förståelsen för andra, stärker
den sociala sammanhållningen eller på andra sätt främjar
demokrati.
Sista ansökningsdag är
tisdagen den 21 april.
TISDAG 14 APRIL 2015. MITT I SÖDERORT HAMMARBY 5
STOCKHOLM Vårsugna stockhol-
mare har redan samlats i klungor i
Kungsträdgården med mobilkamerorna i högsta hugg. De japanska
körsbärsträden har nämligen börjat
blomma och täcker parken i ljust
rosa.
Det är betydligt tidigare än i
fjol. Förra våren siktade före detta
borgarrådet Ulla Hamilton (M) den
första blomman i slutet av april och
lade ut en bild på Twitter.
Träden planterades vid den
stora upprustningen av Kungsträdgårdens norra del 1997–1998. På
lördag den 18 april firas körsbärsträdens dag tillsammans med
japanska föreningen med stämningsfull musik från scenen vid
dammen mellan klockan 13 och 17.
Foto: Johan Kindbom
Körsbärsträden blommar i Kungsan
mobilrånare krävde
att program raderades
Björkhagen Förra helgen
blev en man rånad på sin
mobiltelefon vid Björkhagens
t-bana.
Två män hade sprungit i
kapp och hotat med kniv samtidigt som de sa till mannen att
När de japanska körsbärsträden
står i blom är våren här.
ta bort program från telefonen
som gör att man kan spåra den.
Rånarna stal även kontanter.
För polisen i söderort är det
första gången de hör talas om
att tjuvarna tvingar sina offer
att radera program.
I innerstaden är nästan alla avloppsledningar kombinerade med dagvatten. Här, från stadens största pumpstation Karl XII, gick förorenat vatten rakt ut i Mälaren flest gånger förra
året – vid 33 tillfällen.
Foto: Chris Anderson
Bajsvattnet rinner rätt ut
l Pumpstationerna har för låg kapacitet – föroreningarna hamnar i vattnet
Tänk dig 354 olympiska
50-metersbassänger.
Fyllda med avloppsvatten. Så mycket – 885
miljoner liter – släpptes
orenat rakt ut i stans vattendrag förra året.
Det är mycket mer än
Stockholm vatten har
tillstånd för.
Det är vid pumpstationer, där fler
avloppsrör möts, som det kan ta
stopp. Stationerna blir överfulla,
och för att vattnet inte ska orsaka
översvämningar i husen släpper
det kommunala bolaget Stockholm vatten ut det förorenade
vattnet i Saltsjön, Mälaren och andra sjöar i staden.
Det finns 290 rör för ändamålet
och åtgärden kallas bräddning.
– Bräddningar kan föra med sig
bakterier, näringsämnen och även
miljögifter. Gud vet allt vad man
spolar ner, säger Anders Lundin
på miljöförvaltningen, som ansvarar för tillsynen av Stockholm vatten AB.
Utsläppen beror delvis på enskilda haverier i systemet och på
underhåll. Men den största orsaken är regn.
I ungefär hälften av alla avloppsledningar i staden samsas regnvatten med vatten från hushåll
och verksamheter.
Regnar det mycket blir trycket för stort. Regnvatten blandat
med vatten från toaletter, bad,
duschar, tvätt- och diskmaskiner
släpps då ut i vattendragen.
Utsläppen sker vid både mindre
och större regnskurar året runt,
men de flesta sker under sommarhalvåret. Att staden ständigt förtätas och nya avlopp kopplas på
det befintliga avloppsnätet bidrar
till ännu högre tryck.
Förra året släpptesnästan 885
miljoner liter förorenat vatten ut
från ledningsnätet. Och då räknas
inte utsläppen från reningsverken
in. Den allra största delen bräddades vid förra sommarens stora
skyfall.
Stockholm vatten får enligt en
dom från miljödomstolen bara
släppa ut 325 000 kubikmeter i
snitt till följd av nederbörd, utslaget på tio år. Den siffran har bolaget överskridit med nära 120 000
kubikmeter.
Nu ska miljöförvaltningen granska utsläppen.
– Vi kommer att följa det här
noga och kräva att bolaget vidtar åtgärder för att minska bräddningen, säger Anders Lundin.
läggs
ner kommer den stora nya tunneln mellan Bromma och Henriksdals reningsverk att kunna ta emot
mycket av vattnet som strömmar
till vid nederbörd. Det kommer att
halvera bräddningarna.
Men tunneln blir inte klar för-
När Bromma reningsverk
Här
släpptes
Kartan visar
var de största utsläppenmest
skedde 2014. orenat vatten ut
90 m
iljon
Stockholm vattens
avgränsningar av
vattenområden
er lit
er
DJURGÅRDEN
KUNGSHOLMEN
r
KÄRSÖN
10
ne
ljo
i
0m
er
r lit
Källa: Stockholm vatten
e
iljon
92 mr
lite
38 m
iljon
er lit
er
SÖDERMALM
ner
ljo
mi
4
4 er
lit
joner
il
230 m
liter
rän 2018. Fram till dess vill Stockholm vatten få tillstånd att släppa
ut mer förorenat vatten än de får
i dag.
– Det måste bli så, för att alternativet är att folk får vatten i sina
källare och det bedömer vi som
mycket värre, säger Lars Lindblom, chef för kvalitets- och miljöstyrning vid Stockholm vatten .
Men faktum är att det märks
i miljön när större bräddningar
sker. Enligt miljöförvaltningen
försämrades badvattenkvaliteten
vid Solviksbadet, Mälarhöjdsbadet, Sätrabadet, Tantobadet, Magelungen och Kristinebergs strand
efter regnskurar i somras.
Borde man vara orolig för att bada
i sommar?
– Nej, men just efter våldsamma
regn så kan det vara bra att vara
lite försiktig, säger Anders Lundin.
l  Matilda Klar
[email protected]
tel 550 551 26
6 MITT I SÖDERORT HAMMARBY. TISDAG 14 APRIL 2015
nyheter
Spärrarna snabbas upp
– risk att komma i kläm
Dieselbilar
släpper ut mer
Stockholm Luften i Stock-
holm har blivit bättre, men
halterna av kvävedioxider och
partiklar är fortfarande ett
problem.
Staden har jobbat med
bland annat dammbindning
för att få ner halterna, och
partikelnivåerna klarades
förra året på alla mätplatser
utom på Essingeleden.
Även halterna av kvävedioxider började gå ner, men
kurvan har enligt miljöförvaltningen planat ut. Anledningen
tros vara en större andel dieselbilar, vilka släpper ut mer
kväveoxider och kvävedioxider
än bensinbilar.
Snart kan det vara slut
på att ”ta rygg” och planka in på t-bana och pendel genom spärrarna.
Hastigheten kan åter
skruvas upp – trots att
resenärer klämdes när
det tidigare prövades.
Lokaltidningen Mitt i skrev nyligen om hur bland annat ordningsvakter och mer nitiska biljettkontrollanter ska få färre att planka.
Landstinget har nu även bestämt sig för se över hastigheten
på spärrarna och eventuellt dra
upp farten, något som fick skarp
kritik under 2012 då många resenärer klämdes.
Bland annat fastnade en treåring med huvudet i spärrarna vid
Bagarmossens tunnelbanestation
och satt fast i över en minut. Och
två systrar, då 7 och 10 år gamla,
startade en protestlista mot de farliga spärrarna där de fastnat.
Tyck till
direkt om
t-banan
Stockholm Nu kan du som
vill hylla eller dissa hur tunnelbanan fungerar lämna din
synpunkt direkt till MTR, som
kör tågen.
April är deras kundservicemånad då de kommenderar
ut medarbetare och personer
ur ledningen till 73 av de 100
stationerna för att samla in
resenärernas synpunkter.
Tre stationer om dagen ska
besökas. Vilka det blir kan du
läsa på mtr.se
många av
spärrarna till att stängas långsammare. Och antalet anmälningar
gick ner. Men nu ska dörrarna
stängas snabbare igen.
– Våra experter på trafikför-
Efter det justerades
bare och hårdare, säger Malin
Karlsson, trafikpolitisk talesperson i Miljöpartiet.
spärrar
gjordes under en period 2004
på Slussens station. Då räknade
landstinget med en förlust på fem
miljoner kronor i intäktsbortfall
om spärrarna skulle ha lämnats
öppna i ett år.
Denna summa gånger de närmare 100 stationer som finns i
kollektivtrafiken skulle innebära
en förlust på flera hundra miljoner
om året enligt Kristoffer Tamsons.
Men Malin Karlsson menar att
försök som gjordes för tio år sedan
inte kan få gälla för alltid:
– Bara för att man testat det en
gång innebär inte det att det alltid
kommer att bli samma resultat.
Öppen spärrlinje funkar på tvärbanan, och det funkar utmärkt i
tunnelbanan i många städer runt
om i världen, säger hon.
Idag kostar det som mest 1 200
kronor i böter om man reser utan
att betala för sig, men landstinget
vill höja den summan framöver.
Ett försök med öppna
Henric Trotzig, med sonen Knut, tror inte på snabbare spärrar: ”Vi var i
San Francisco där de har snabbare spärrar. Jag hann bara igenom med
barnvagnen och blev själv kvar på andra sidan”.
Foto: Maria Lilja
valtningen anser att spärrarna är
för lätta att forcera och vi får signaler från resenärer som tycker
att det är obehagligt att plankare
”åker ryggsäck” på dem. Jag tar
de signalerna på allvar och det
finns därför skäl att se över hur
länge spärrarna ska vara öppna,
säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.
En tjutande signal kommer
även att ljuda om någon försöker
hålla upp dörrarna.
Landstinget beräknar att de förlorar cirka 250 miljoner kronor
om året på grund av fuskåkarna.
Motståndarna till de hårdare
tagen, däribland Miljöpartiet, menar att lösningen istället är att
öppna spärrarna helt och ha fler
kontrollanter i rörelse.
– Självklart ska man betala för
sig, men vi tror att man snarare
ökar skaderisken och otryggheten
genom att stänga spärrarna snab-
l  Maria Lilja
[email protected]
tel 550 551 34
Marbodal - med plats
för det stora livet
S E N Y H E T E R N A PÅ M A R B O DA L . S E
Vitvaror för
Vitvaror
för
*
20 000
000kr
kr Öppet kök
på
på köpet!
köpet * med extra öppet
Dessutom ett fint
när du köper ett
erbjudande från
Marbodalkök.
Husqvarna.
*
18-19 april
Boka ett offertmöte och få ett
värdebevis värt
Välkommen till din Marbodalbutik! Öppettider ser du på resepektive butiks hemsida.
Marbodal Barkarby
Herrestav 22, tel 08-12 13 91 21
www.marbodal.se/barkarby
Marbodal Bromma
Archimedesv 1-3, tel 08-515 114 10
www.marbodal.se/bromma
Marbodal Kungens Kurva Marbodal Nacka
Geometriv 1B, tel 08 - 556 460 20
marbodal.se/kungenskurva
Winborgs väg 15, tel 08-716 22 00
www.marbodal.se/nacka
Marbodal Danderyd
Enebybergsv 8, tel 08-544 965 90
www.marbodal.se/danderyd
Marbodal Stockholm
Birger Jarlsgatan 60, Tel 08- 611 50 50
www.marbodal.se/stockholm
* Köper du kök för minst 60 000 kr så får du vitvaror för 20 000 kr på köpet ur vårt utvalda Marbodalsortiment från NEFF /Siemens/Husqvarna.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden än ”värdebevis värt 3000 kr”. Erbjudandet gäller under perioden 9/4 - 25/5 2015.
3000 kr
Om du bokar en tid för ett offertmöte under Öppet kökhelgen får du ett värdebevis som berättigar till 3 000 kr
rabatt vid köp av ett kök. Gäller vid köp av kök för minst
60 000 kr under perioden 9/4 - 25/5 2015.
TISDAG 14 APRIL 2015. MITT I SÖDERORT HAMMARBY 7
nyheter
Här behöver ingen sova ensam
l ”Efter andra barnet flyter det bara på”, säger Käthe Karlsson, sjubarnsmor
Många omaka strumpor, men sällan en tråkig
stund. Med sju barn har
familjen Karlsson-Gille
passerat snittet på två
barn per familj med råge.
– Det finns alltid någon
att leka med, säger Sara,
7 år.
Sedan 1930 har svenska familjer
i genomsnitt haft två barn. Men
många är fler än så runt matbordet. I Stockholms län finns 10
­familjer med fler än 13 barn, och
det finns över 3 000 familjer med
sex barn eller fler.
En av dessa är sjubarnsfamiljen
Karlsson-Gille i Tyresö.
– Det är roligt att vara många,
det är alltid liv och rörelse hemma, säger mamma Käthe.
Sju barn mellan 3 och 14 år under samma tak kräver organisation. Den största utmaningen är
alla kläder. Förråden är stuvade
från golv till tak, och lådan med
omaka strumpor är stor.
Men man hittar bra lösningar
allt eftersom, berättar Käthe och
Robert. Som de dubbla våningsängarna där Nova, Sara, Ella och
Vera delar rum. Eller badrumsrutinerna.
– När jag berättar för folk att jag
har sex döttrar och en dusch undrar de hur det går ihop. Men än
så länge kan vi slänga ner ett par
stycken åt gången i badkaret och
spola av dem, säger Robert.
Fördelarna med en stor familj väger över, tycker de förstås. Som
att det alltid finns någon att leka
med, eller någon att krypa ner hos
om man blir mörkrädd på natten.
– Ibland hittar vi tre ungar
I översängarna från vänster sitter Sara, 7 och Nova 9. I underslafen och på golvet från vänster: Vera, 4,5, Max, 11, Ella, 6, pappa Robert och mamma Käthe med Emma, snart 3, i knät. Äldsta systern Alice 14 ville inte vara med på bild.
Foto: Stefan Källstigen
s­ovande i samma säng, säger
­Robert.
I december 2014 hade 3 368
familjer i Stockholms län sex
barn eller fler. Sett till hela befolkningen är de få – men i en
del kommuner är de vanligare. Till andelen sett finns
det flest stora familjer i
Södertälje, Botkyrka och Nynäshamn, men även Upplands-Bro
och Haninge sticker ut.
– Kommuner med högst
fruktsamhet är utpräglade småhuskommuner, men
även en hög andel utrikes
födda och en stor inflyttning av barnfamiljer från
Antal familjer i din kommun med sex barn – eller fler
Kommun
Botkyrka
Danderyd
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
2014
289
11
176
137
125
22
89
Kommun
Salem
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Tyresö
Täby
Nästäppa?
Lider du av icke-allergisk nästäppa?
Chordates näsbehandling finns nu
tillgänglig i Kista
Vår behandling via näsan förmodas stimulera
nervsystemet och slemhinnan och pågår
under cirka 20 minuter.
Om du är intresserad bokar du en läkartid
och behandling via vår hemsida
www.chordate.com.
Vi nås på email
[email protected] eller
telefon 08-400 115 46.
www.chordate.com
2014
22
59
43
1352
38
75
30
Kommun
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker
källa: Scb
Adama
Undersköterska som
älskar matlagning
2014
55
62
33
12
35
54
övriga landet höjer snittet, förklarar ­
Lotta Persson, demograf på
SCB.
På 1980-talet var barnafödandet i Stockholms län lägre än genomsnittet i landet. Så är det inte
i dag. Lotta Persson tror att det beror på två saker.
– Dels har det blivit mer socialt
accepterat att skaffa barn efter 40,
dels är det lättare att få hjälp att
bli gravid i dag.
När familjen Karlsson-Gille flyttade in i radhuset för tio år sedan
hade de ”bara” två barn, precis
som genomsnittsfamiljen i länet
som har 1,91 barn. Att det blev
fem syskon till var inte planerat.
– Den största skillnaden var nog
från ett till två barn, sedan flyter
det bara på, säger Käthe.
Tvättmaskinen lär gå varm hemma hos familjen Karlsson-Gille.
Och så frågan som måste ställas:
Blir det fler barn?
– Det vet man aldrig, säger
­Käthe och skrattar.
l  Johan Sjölund
[email protected]
tel 550 550 89
Lena
Norrländska med passion
för träning och ergonomi
Annika
Brinner för dans
och teater
Vi tror att gemensamma
intressen mellan kund och
personliga assistenter
är viktigt.
Svårare än så
behöver det inte vara!
Vi på modern assistans har
under 15 år lyssnat på våra
kunder i Enskedeområdet.
Om du tror att vi kan hjälpa
dig, kontakta oss gärna!
[email protected]
08-6000 900
Hel kyckling
20:-
Färsk, Lagerbergs
Sverige
39
95
Köttfärs
Färsk, butiksmald
100% nöt, Import
GLIMMINGE
Port
salut
Mild
OSTKOMPANIET
Prästost
Herrgårdsost
SCAN
69
Köttbullar
1 kg, färska
95
/KG
GEAS
Blodpudding
1 kg
FAVORIT
Kaviar
190g
/KG
/FÖRP
/FÖRP
Barnängen 250ml
Råg-/vetetuben
900g
/KG
25:95
Brieost 25:49
Varmkorv
:
35 15:Grillkorv 15:- Baconsnitt2995
Pizzakit 35:- Skinka
10:39
95 Vitost
/KG
800g
/FÖRP
SUNCO
BRECIA LAT
Grana padano
500g
/FÖRP
/FÖRP
/FÖRP
900g
/FÖRP
2 FÖR
QIBBLA
FÅDDMANN
/KG
330g, av kyckling
2 FÖR
WEWALKA
RÖKT/KOKT
500g
Vellingegård 100g
20:25:-
/FÖRP
Vegetarisk mat
/FÖRP
Daisy day
Färsk, av fransyska
Import
Gäller lördag och söndag
denna vecka 18-19/4 2015
20:-
/FÖRP
Kupongen är personlig och gäller max 5 köp/kund per kupong och köptillfälle och hushåll.
/FÖRP
Via 17-pack
NYHET!
Tvättkapslar
25:-
/FÖRP
FAZER
Pangasiusfiléer
/KG
95
Nötstek
YÖREM
15:-
/FÖRP
1 KG
Färsk, i bit,
Sverige
Universalgel
10:-
Helgkupongen v16 2015
95
Picnicbog
Ajax 750ml
Pumptvål
300g
/KG
LITHELLS
10:10:-
NABIL
Färsk, benfri i bit,
Import
500g
BIG PACK!
Namn
/KG
29
34
49
95
Fläskkarré
/FÖRP
QIBBLA HALAL
Lammgrytbitar
49
Frysta
95
/KG
DETTA ERBJUDANDE GÄLLER ENDAST
FREDAG 17/4 2015. MAX 4 FÖRP/KUND
Daxkupongen v17 2015
YES
Diskmedel
900ml, apple/lemon
Namn
20:Gäller måndag och tisdag
nästa vecka 20-21/4 2015
/FÖRP
Kupongen är personlig och gäller max 4 köp/kund per kupong och köptillfälle och hushåll.
1,5 LITER
MARABOU
750ML
Pepsi/pepsi max Chokladkaka
5:-
+PANT
10:- 10:/FÖRP
Ramlösa
Polly
5:-
10:-
500g
HEINZ
Ketchup
570g
ROYAL FOODS
10:15:15:Nötmixer 10:10:Såser
:
10 10:95
:
10:- 10 12
/FÖRP
Apelsiner
/FÖRP
/ST
2 FÖR
Broccoli
250g, Spanien
2 FÖR
Kokosnötter
Elfenbenskusten
Pinklaxfiléer
Extra saftiga 800g
200-220g • Olika sorter
/FÖRP
7-PACK
Knorr • Brunsås • Hollandaise • Gräddsås
/FÖRP
10:10:10:10:-
Spanien
Kycklingfiléer
Tandborste
/FÖRP
GAMMALDAGS
/KG
Frionor 440g
Aquafresh 125ml, fresh mint
/FÖRP
Blekselleri
/FÖRP
NUTISAL
Aquafresh • Between • Teeth & tounge
Egypten
Go Green 500g Ord.pris 29,95/förp
/FÖRP
Tandkräm
Alaska pollock
270g
Grytbaser
Dujardin 1 kg
/FÖRP
Kycklinglever
/FÖRP
Ärtor
Fazer 120g
/FÖRP
Stenbacka 300-400g
/FÖRP
Dumle
Wasa 500g
10:-
Buffé 185g • Finfördelad
/FÖRP
Mjukt bröd
Kycklingnuggets
Kycklingburgare
5:-
Cloetta 150g • Goes bananas
+PANT
/FÖRP
Tonfisk
5:-
1,5 liter • Mango
ROSE
Klorin
Original
200g • Mjölkchoklad • Non stop
29
Falu rågrut
Wasa 470g
10:-
/FÖRP
20:-
/FÖRP
95
/FÖRP
Dubbelbitar
Cloetta
Idealmakaroner
Kungsörnen 1,3 kg
Äpplen
Jona gold, Holland
Lime
Brasilien
Rädisor
i knippe, Holland
Aubergin
Spanien
/FÖRP
10:10:10:15:/KG
6 FÖR
2 FÖR
/KG
20:Majskorn
95
25:29
Oxi action
Vanish 500g • Rosa • Vit
/FÖRP
8 FÖR
Green Giant 6x150g
Priserna gäller hos Matdax Högdalen, Hagsätra och Hökarängen t.o.m. söndag 19/4 2015 med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
/FÖRP
10 MITT I SÖDERORT HAMMARBY. TISDAG 14 APRIL 2015
nyheter
Kvinnaböskes låt
hetast på dagis
Hjälp oss
hjälpa!
l Barnen har sin egen Mello-vinnare
– Hör ni barn, vilken är favoriten från Melodifestivalen?
Förskolläraren ropar till
barnen som leker och stojar.
De stannar upp, börjar gestikulera och tar i på
så mycket skånska som de
bara kan få till, även om de
bor i Stockholm: ”Det var
dans och håll­
igång, uppå
logen natten lång, det var
sommar, det var guld och
gröna skooogaaar”.
En rundringning till e
tt tju-
gotal av länets förskolor visar att Hasse Andersson är
barnens vinnare. Något som
förvånar personalen.
Foto: Caroline Cederquist
Måns Zelmerlöw
vann inte. i barnens
ögon är Melodifestivalens vinnare Hasse ”Kvin­naböske”
Andersson.
– Jag trodde det
skulle vara äldre
som drogs till låten,
säger han till Lokaltidningen Mitt i.
Elsa Sjölin, Tove Sjöström
och Emma Ramme sjunger
Guld och gröna skogar. – Vi i förskolan vill ju vara
pedagogiska och spela klassiska barnsånger. Men barnen väljer den låten, säger
Veronica Ilstedt vid förskolan Moroten på Södermalm,
och skrattar.
i
Bromma vill flera barn förklara vad det är som gör den
låten till deras vinnare.
– De sjunger så fint och
vackert, säger Emma Ramme.
– De hade så fina saker
bakom, och de dansade, säger Tove Sjöström.
– Måns låt var konstig.
Man får ju mer känsla när
man kan dansa till en sång,
Vid Förskolan Pärlan
då blir man ju gladare, säger Elsa Sjölin.
Hasse Andersson befinner sig i sitt hus i Florida,
USA, när Lokaltidningen
Mitt i får tag i honom.
– Jag trodde det skulle
vara äldre som drogs till låten! Men det var så roligt
när vi spelade i finalen och
där var massor med barn
som hade gjort skyltar med
Heja Hasse och de dansade.
Det var något av det roligaste jag varit med om, säger
Hasse Andersson som tror
att låtens enkelhet tilltalar
barnen.
– Den är ju ganska okomplicerad, och så är det
svängigt med fiolspel. Tydligen har den laddats ner 4,3
miljoner gånger från Spotify. Det är ju helt makalöst.
Om bara barnen fått bestämma hade Groupie med
Samir och Viktor kommit
tvåa. Endast vid två tillfrågade förskolor föredrar barnen Måns Zelmerlöw.
e-post: [email protected]
www.katthem.nu • Pg 540710-1
tel: 070-7660435 mån-fre 13-14
adress: Eriksövägen 4
185 34 Vaxholm
Snart är det
midsommar!
Halva
priset
m
RUT o ed
ch
ROT
l  Caroline Cederquist
[email protected]
tel 550 551 25
Vi gör trädgården och
huset finfint till sommaren.
Vi klarar av det mesta:
[email protected] | tel: 08-400 24 064
SM-finalen i Innebandy
Stockholm 18 april.
Ericsson Globe är redo!
andeRs levén, matKReatÖR
RoBeRt asch
BeRg, mode
RatoR
biljetter från 50 kr.
(Endast Läktare C-biljetter kvar)
Matchstart damfinal: 12:15
Matchstart herrfinal: 15:15
www.smfinal.se
Trädgårdshjälp
Måla fasad
Fixa altanen
Fixa staketet
Etc. etc.
ny jaktmässa, med
jakt som livsstil,
den vilda maten
och drycken
Skriv upp för
jägarexamen
direkt på
mässan!
KocKlandslaget
Utrustningen - Jaktresemålen - Jakthunden - Jaktkläderna - Tävlingar - Provsmakningar
Spännande kostnadsfria Seminarier/Debatter/Workshops... Boka på stockholmgamefair.se
Kommunikationer:
Öppettider:
Buss: 443 från Slussen ca 8 min, 840 från Handen.
Fredag 11 - 20
Båt: Nybroviken kajplats 12, Lidingö och Frihamnen, SL-kort.
Lördag 10 - 18
Bil: 8 min från Slussen. Värmdöleden (222). 2 000 P-platser.
Söndag 10 - 18
Biljetter på tickster.com eller direkt i entrén 180:-. Barn under 15 år gratis i målsmans sällskap.
17-19 april 2015
stockholmgamefair.se
nackastrandsmassan.se 08-505 844 70
TISDAG 14 APRIL 2015. MITT I SÖDERORT HAMMARBY 11
FAMILJ
Gratulera dina nära och kära på www.mitti.se/familj
På familj uppmärksammar vi högtidsdagar och
nyfödda gratis. Vi tar endast emot bidrag inskickade
via vår hemsida. Gå in på www.mitti.se/familj för att
födda
lämna in bild och text. Anonyma bidrag införes ej.
Senast 3 veckor innan önskad publiceringsvecka vill
vi ha ditt bidrag. Frågor besvaras på tel: 550 552 50
GRATTIS
Vår fina Sebastian föddes 24/2
3770 g och 53 cm. Lyckliga
föräldrar är Jacek och Terese
Opaluch (tidigare Drevdal).
Familjen är bosatt i Norrtälje.
Vigda
Ofelia blivit storasyster! Lillebror Wilmer föddes 20 februari 2015 på Huddinge BB.
Han vägde 4320 g och var 52
cm lång. Glada föräldrar är
Mickaela Alkesjö och Michael
Alfredsson. Familjen bor i
Västerhaninge.
Vi välkomnar vår lillebror Leon till världen. Lyckliga föräldrar
och stoltaste storebrorsan Amaro. Leon föddes den 8 mars
2015 på Södra BB, han var 53 cm lång och vägde 4290 g.
Foto: Bebisfoto
Foto: Bebisfoto
BEBIS
FOTO
Torsdagar:
* Danderyds BB Hotell
Dagrummet på plan 3
kl 10:00-12:00
* Karolinska BB
Norrbackabyggnaden
i entrén
kl 13:30-15:00, Tidsbokning
Fredagar:
* Danderyds Förlossning
Hus 14 vid entrén
kl 10:00-11:00
* Huddinge Sjukhus
Plan 7 i korridoren intill K77
kl 12:30-13:30
* Södersjukhuset
Entrén
kl 15:00-16:00
Mer info:
www.bebisfoto.se
Stor
grattiskram
till sötaste
Lilla Novelina
som fyller 1 år
den 19/4
från mormor.
Grattis
Lucas
på din
7-årsdag
den 16/4.
Kramar
farfar och
farmor.
Grattis
Noel på
10-årsdagen.
Många
kramar från
mamma,
pappa,
mormor
och morfar.
Den 13/4
fyller vår
älskade
Tilda 8 år!
Stort grattis
önskar pappa, Johanna,
Liam och
Ville. Kramar
från oss.
Grattis Emil
som fyller
7 år den
15/4 önskar
mamma,
styvpappa,
lillasyster
Diana och
mormor.
Den 21/3-15 vigde Therese
och Nichlas Persson i stadshuset. Vi vill tacka dem som
var närvarande.
På nyårsafton 2014 föddes
Olivia på BB SÖS. 50 cm,
3170 g. Stolta föräldrar är
Jane och Peter.
Vår lilla Edda föddes den
20/1. Vi har längtat så
mycket efter dig! Anne Oskar
Alvar och Vilja Olofsson.
Många
pussar och
kramar till
Bianca som
fyller 7 år den
14/4. Kramar
från lillasyster Nikita,
mamma och
pappa.
Dödsfall
Klockan 19.27 föddes vår
prins, Ivan Klang-Sundsgård
i Solna. Han vägde 4110 g
och var 54 cm lång. Storasystrarna Ängla-Li, Livia, Enja
och Thindra önskar lillebror
välkommen till familjen!
Stolta föräldrar är Anjelika
Sundsgård och Patrik Klang.
Nu har vår andra prinsessa
kommit till världen. 27/1-15
kom lilla Elin My Svea Ottilia.
Puss och kram från mamma,
pappa och storasyster Moa.
Foto: Bebisfoto
skarpnäcks församling
MARKUSKYRKAN malmövägen 51,
l Skarpnäck
Senta Mary Inga-Lill Borg född
1923
Algot Edvin Hallman född 1926
Hans Wallin född 1930
Hilda Noemi Valinotti född 1954
l Farsta
Janne Ankers född 1922
Karl-Magnus Johnsson född 1926
Anita Atterstrand född 1941
Kenth Nyberg född 1944
Tommy Olof Karlsson född 1949
Evelyn Weinrauch född 1958
Roland Biehl född 1961
Vem vill du gratulera?
www.mitti.se/familj
-bagarmossen
On 15/4 18.00 Veckomässa. Med församlingens ungdomar.
To 16/4 16.30-18.30 Enastående. Träffpunkt för ensamstående
med barn. Middag serveras 16.30-17.30.
18-21 Ungdomscafé. Öppet häng. Kom & chilla en stund
Fr 17/4 12.00 Andakt. Följt av Kyrkcafé kl 12.15-14.00.
Sö 19/4 15.00 Söndagsgudstjänst med barnkörer. Sara
Kjellerhag, Anne Öberg. Kyrksoppa och kaffe.
Må 20/4 12-14 Kyrkcafé.
18-22 Ungdomskväll. Kom in i värmen & chilla en stund.
Ti 21/4 12-14 Kyrkcafé.
MARKUSplAtSEN skarpnäcks allé 38
-skarpnäck
On 15/4 12.00 Andakt. Följt av Café Allé kl 12.30-14.00
16.30-18.30 Enastående. Träffpunkt för ensamstående
med barn. Middag serveras 16.30-17.30.
19.00 Meditation. Vägledd av Christina Markgren.
To 16/4 16.55-17.55 Fotboll i Skarpnäckskyrkans gympasal.
(Skarpnäcks allé 31) För alla ungdomar.
Lö 18/4 10-14 Lördagsöppen förskola. För barn 0-6 år
med vuxen. Vi leker, sjunger och pysslar.
Sångstund kl 11. Lättlunch kl 11.30-12.30.
Sö 19/4 18-22 Ungdomskväll. Öppet häng för dig mellan
10-19 år. Vi lagar middag tillsammans.
Må 20/4 16-18 Fotboll utomhus. För alla ungdomar, ring/sms:a
Crippa 070-786 08 85 eller Miguel 070-786 08 94
om platsen.
facebook.com/skarpnacksforsamling
Nu är det dags att anmäla sig
till vårens & höstens simskolor !
Kursstart vecka 18 & 34
För anmälan och inFormation
www.vattenhuset.com / Tel 08-798 50 88
Vi finns när du behöver oss
Du får hjälp med begravning, gravsten, juridik och försäkringar.
Begravningar enligt alla religiösa traditioner samt borgerliga
begravningar. Varmt välkommen!
BAGARMOSSENS KYRKA lagaplan 6,
www.svenskakyrkan.se/skarpnack
Att kunna simma är
en livförsäkring!
-björkhagen
To 16/4 12.00 Lunchandakt. Sopplunch i Hörsalen 40 kr.
Sö 19/4 11.00 Söndagsgudstjänst. Åsa Bertilsson, Åsa
Schmidt. Korv med bröd, saft, kaffe & bulle.
Ti 21/4 10.30 Dans, hälsa och glädje. Öppen cirkeldans.
tisdagskväll i markuskyrkan
17-18 Soppa och smörgås.
18.00 Veckomässa. Stilla mässa med ljuständning.
18.45 Kristen djupmeditation. I Za-Ze tradition.
tel 08-505 815 00
Ni hittAr
oss här
astrid lindgren
s sjukh.
Bergshamra –
Bromma
huddinge – inf
ra city
Saltsjö-Boo –
Sickla
Solna – tyres
ö
täby – älvsjö
östermalm
Gunilla Larsson
Pergolavägen 16, Enskede. Tel: 08-709 84 02
Årstavägen 65, Årsta. Tel: 08-709 84 75
Hembesök • Jour dygnet runt • fonus.se
Veteranpoolen fixar
vårfint i hem & trädgård!
Hemmet
Hantverk
Hemmet
Trädgård
Vi hjälper
dig att:
Hantverk
Trädgård
Klippa gräs & häckar
Hemmet
Kratta & köra
bort avfall
Hantverk
Snickra
& måla om
...och mycket
mer!
Trädgård
Hemmet
Hantverk
Trädgård
Trygg, erfaren hjälp i vardagen.
Vi är Sveriges största bemanningsbolag med pensionärer!
Ring: 08-518 165 55
www.veteranpoolen.se
12 MITT I SÖDERORT HAMMARBY. TISDAG 14 APRIL 2015
reportage
Det är full fart i Skansens barnkammare. Allt från näpna apor och
sengångare till giftiga små ödlor har slagit upp sina ögon för första
gången. Lokaltidningen Mitt i mötte några av de små liven.
● ●text Åsa Görnerup l  foto Stefan Källstigen
Nu råder
sötchock
på Skansen
S
nart har varenda djur på Skansen fått
sockersöta ungar – utom vargarna och
björnarna. Med tre ungkarlar i hägnet
är det inte aktuellt för vargarnas del.
Inte heller brunbjörnarna kommer att
få tillökning i år, eftersom Skansen inte vill ”över­
producera” björnar.
Lagom till årets säsong bjuder Skansenakvariet
på tre nyheter: Titiapan har fått en unge, sengång­
arhonan har fött tvillingar – och två giftiga gila­
ödlor har kläckts.
Skansenakvariets föreståndare Jonas Wahl­
ström plockar ut en nykläckt, spräcklig ödleunge,
som trycker i terrariets sand.
Ödlan, som fått öknamnet gilamonster, är en
sådan som John Wayne möter i öknen i en wes­
ternfilm.
– Den biter sig fast och tuggar och den giftiga
saliven rinner in i såren, säger Jonas Wahlström
om ungen som ryms i handflatan.
Liten ödla, lite gift, konstaterar han.
Några föräldrar syns inte till. De ligger i dvala.
I en bur som surrats
fast i ett träd ligger de två en­
samma sengångarungarna Hadar och Hildor. Inte
heller de har tagits om hand av sin mamma, i stäl­
let får två varg-gosedjur fungera som surrogat­
mamma.
Hadar och Hildor föddes i januari. Men den
första tiden i de små hanarnas liv var dramatisk.
­Efter födseln hoppade de ”bungy-jump” hängan­
de i varsin navelsträng. Eftersom mamman Lillan
var gammal, var modersinstinkten svag och hon
fick ingen råmjölk.
– Hon drog och slet i dem, blev irriterad och de
ramlade ned på marken, berättar djurvårdaren Bo
Jonsson.
Som tur är har sengångare 21 par revben – de
flesta människor har tolv par – för att klara fall
från träd.
Hadar och Hildor öppnar långsamt ögonen.
Sengångare, som sover 22 timmar per dygn, le­
ver sina liv i slow motion. När småkillarna är som
mest i gasen klättrar de lite på en gren.
Bo Jonsson lägger den ena i knäet och matar
den med en injektionsspruta med gumminapp
i stället för kanyl. I nappflaskan är det getmjölk.
nyfött hos
järv och säl
Linda Askelund,
djuransvarig på
Skansen, tipsar:
w Järv: För första
gången på fyra år
har järvhonan Jonna
fått en kull ungar,
som hon gömmer.
”Hon är ganska
barsk. Letar man
efter dem kommer
hon flygande
och
morrar.
Hon håller även
pappa järv kort och
han får tassa på andra sidan hägnet.”
w Säl: När den
vitlurviga kuten föddes på land tålde
pälsen inte vatten
och sälen hade
inget späcklager.
”Den flyttar efter
tre veckor. Då väger
den 50 kilo, ser ut
som en
spärrballong och
har likadan päls
som
sin
morsa. Morsan däremot har
tappat 50 kilo och
är bikinisnygg.”
Sengångaren, som har en handduk som haklapp,
småsmackar nöjt. Förutom mjölken försöker Bos­
se vänja dem vid morotsstavar och palsternacka.
Ovanför klättrar titiaporna i ett träd. På honan
Rachels rygg klamrar sig en veckogammal unge
fast. Hanen, avelsapan Mochila, kom hit förra
sommaren. Kärlek uppstod direkt och det nya apparet satt snart tätt ihop med tvinnade svansar.
På en gren intill försöker en ung dvärgsilkes­apa
skrämmas genom att visa pungen. När det inte
får önskvärd effekt, går den uppretade pytteapan
fram till Mitt i:s reporter, tar ett stadigt grepp om
pekfingret och utdelar ett rejält hugg.
Mindre trivsamma är även babianerna. Så fort
Jonas Wahlström visar sig går alfahanen Neil
till attack, kastar sig mot plexiglaset och visar
under­tänderna. Bredvid sitter en liten skrynklig
babianunge och plockar grönsaker i halmen.
– Babianerna är de enda djuren vi inte går
in till. De är som fotbollshuliganer. Blir en unge
rädd kan 25 babianer spöa upp en utan anled­
ning. Pang! Så sätter hela flocken tänderna i en.
Deras hörntänder är större än lejontänder, berät­
tar ­Jonas Wahlström.
Jonas Wahlström har blivit den som tagit på
sig rollen som Svarte Petter på Skansenakvariet –
den som gör de jobbiga sakerna. På så sätt är det
­Jonas som aporna inte gillar, medan de behåller
förtroendet för de andra djurvårdarna. Om man
till exempel behöver gå in och hämta en unge, är
det Jonas som samtidigt får stå vråla och skrika
för att distrahera aporna. Det glömmer babianer­
na aldrig.
Utomhus sjuder det av liv i varje vrå, vatten­
drag och grenklyka på Skansen. Bin surrar över
soldränkta rabatter, lamm och killingar föds i par­
ti och minut så här års. I vildsvinshägnet skuttar
16 kultingar från två kullar omkring.
– Galten Melker är far till alla barnen. Suggan
som är högst i rang har boat inne i svinstian, med­
an den andra grissuggan ligger ute i en hög halm,
berättar Linda Askelund som är djuransvarig.
Framför henne galopperar sju randiga små kul­
tingar på rad. Siktet är inställt på suggans spenar
och snart ligger de i halmen och buffar.
Hur gick födseln?
En liten sengångarkille med haklapp får smaskig getmjölk
Galten Melkers vildsvinsungar galopperar runt
i Skansens vildsvinshäng.
– Utan komplikationer. Här behövs det inte nap­
pas. Kultingarna har varsin egen spene.
Hela sommaren kommer vildsvinskultingarna
att hålla ihop med sin mamma, men snart går rän­
derna ur och pälsen blir mörk.
– De är som småbarn är mest. Men kultingarna
har redan lärt sig att gå på toaletten i en hörna och
de är väldigt skötsamma. Skitig som en gris stäm­
mer inte. De rullar sig bara i lera för att få svalka
och insektsskydd n
TISDAG 14 APRIL 2015. MITT I SÖDERORT HAMMARBY 13
nappatag
Se filmen när sengångarungen matas på
www.mitti.se.
genom en injektionsspruta försedd med en gumminapp.
En liten titiapa hänger på sin pappa. Titiapan kommer från
Sydamerika och är starkt utrotningshotad.
Gilaödlan föddes nyligen på Skansenakvariet.
Jonas Wahlström på Skansenakvariet matar en sakiapa.
En apbebis hänger och klänger på ett äldre syskon.
Babianungen är tryggt vaktad av de äldre babianerna som
inte tvekar att ta till våld om ungen verkar hotad.
Spana efter Skansens sötnosar
w Linderödsgriskultingar: ”Gul-, svart-, grå- och vitprickiga”.
w Lamm: På Skånegården finns gutelamm och Leicesterlamm.
w Djurungar på fäboden: Fjällkokalvar och killingar av jämtgetter.
w Dvärgmusungar: Musen, som
är liten som en kotte, får ungar titt
som tätt. Lill-Skansen.
w Renkalvar: Föds i slutet av april.
w Älgkalvar: Föds i maj eller juni.
w Lodjursungar: Lodjuren parar sig i kattmånaden mars och
ungarna föds två månader senare i maj. De vaktas av sin
mamma och blir synliga först i juni–juli.
w Minigriskultingar: ”Som marsipangrisar. Små, rosa
och rynkiga.” Finns på Lill-Skansen.
w Dvärghönskycklingar: De öländska
dvärghönsen lägger 150-200
ägg per år. Då och då kläcks
kycklingar på Lill-Skansen
14 MITT I SÖDERORT HAMMARBY. TISDAG 14 APRIL 2015
Mat&Dryck- reporter
Mat&Dryck- reporter
Calle Godani tel 550 554 94
Jill Eriksson tel 550 550 00
Vi
Lämna gärna tips på www.mitti.se.
Gå in under Tipsa i menyraden och fyll i formuläret.
Mat&
dryck
Ur en kotte kan
man få 20–50
pinjenötter.
kottar
Pinjekottarna smyger sig in i butikerna. Stekhett tycker
vi. Kottarna bakas i ugnen, värmen får pinjenötterna att
spränga loss från själva kottkroppen. Smaskens.
Barr hetaste mattrenden
Toppkockarna låter allt oftare
grönsaker spela huvudrollen på
menyerna. Vi tog fasta på trenden
och gav oss ut på grönsaksjakt.
Växter i regnbågens alla färger
­ligger packade i rader i Väst­berga
industriområde. Det är kallt
i det gigantiska kyllager som
förvarar frukt och grönt och
hit kommer grönsaker från
hela världen. Men nära är bäst.
– Det ska vara närodlat,
lokalproducerat och konsu­
­
menten vill ha en story bakom
råvaran, säger Kent Beyer på
Sorunda grönsakshall.
så är
unikt en tumregel. Bananblom­
ma, svart rättika och finger lime.
Den sistnämnda är galet syrlig
och har en lika galen prislapp.
– De kostar omkring 1 000 kro­
nor kilot, men det är mest flyg­
resan som kostar, säger Kent Beyer.
Jag vet bara att nackhåret står
rakt ut efter att ha smakat och
jag pressar i mig en söt liten ki­
wai (minikiwi) för att ta udden av
syra­attacken i min hals.
Vi snubblar över en vit plast­
back fylld med sockertång – en
svensk slemmig, snorigt nyttig
enorm alg. Vi driver vidare i loka­
len och smakar frenetiskt på ost­
ronblad och örter.
w Bananblomma:
Har en mild smak
och används i till
exempel sallad.
Om inte närodlat v
inner
Några vackra flower
sprouts lig­
ger i ett tråg, korsningen mel­
lan brysselkål och grönkål ger en
krispig liten blomliknande kålsort
som är fantastisk att fritera. Enligt
Kent Beyer ligger växten på alla
kockars tunga och det är lätt att
förstå varför när jag slaktar en na­
turell i en tugga.
Kent Beyer fortsätter att mata
mig. Jag får smaka på en bit ce­
der. En jättecitron som faktiskt
inte smakar särskilt god naturell.
Enligt Kent Beyer ska man sylta
skalen inklusive det vita och allt.
Jag föredrar att pilla lite på de ita­
lienska pinjekottarna.
Kottar liksom. Vem
älskar inte kottar?
JILL ERIKSSON
[email protected]
tel 550 550 00
Källa: Grönsakslexikon av Nina Westerlind, Pelle Bosta, Isabella Vikberg, Gunnar Netz, wikipedia
Får det lov att vara
en skvätt granbarrs­
olja? Kanske lite friterad
fönster­lav eller en salt
tungkyss i form av en
välsmakande sjökorall?
Lokaltidningen Mitt
i guidar dig bland rå­
varorna som får dig att
höja på ögonbrynen och
ger dig känslan av att
­vilja dyka rakt ner i en
myr.
w Flower sprout: En korsning
mellan brysselkål och grönkål.
Liten rackare som passar ut­
märkt att steka, rosta hel eller
fritera.
w Tardivo: En radicchio­
sallat som hör hemma
i norra Italien. Skördas
sent på året och har en
angenäm besk smak.
w Ostronblad: Strandväxt som smakar
åt ostronhållet – salt och hav. Växer vilt
i Bohuslän och Halland. Fridlyst i Sverige
men från Holland går den att få tag på
året runt.
w Harsyra: Hittas så väl i skogen som i odlings­
lådorna. Har en speciell karaktär på grund av
dess innehåll av oxalsyra. En frisk citruston med
en liten strävhet.
w Fönsterlav: Kan
friteras och med
fördel serveras som
garnityr på till exem­
pel hjortfilén.
w Gran: Granskott är trevliga. Varva med socker
och citron i en burk och ställ på en solig plats
i cirka en vecka för att få till en härlig gran­
skottssirap. Numera används även lite grövre
gran­kvistar för att göra granolja.
Vilken är den hetaste grönsaken – och vad gör du med den?
och olika granprodukter
Fredrik Jonsson, krögare
och tallskott.
på ­Restaurang Volt, som
Vilken är din favorit­
­nyligen belönades med en
grönsak?
Michelinstjärna:
– Gaaaahhhh, jag
Vi har alltid haft
– Det är ganska logiskt
­mycket skog på
vet inte vad jag ska
att jobba med saker som
våra menyer, det
välja! Jordgubbar
är i säsong. Man slipper
är väldigt få som
är ju skitgott när de
importera grejer och i stället
­använder det.­
kommer, men de är
använder vi det vi redan har.
ju knutna till säsong.
– Vi har alltid haft skog på
Jag säger kålen! Kålen är
våra menyer, det är väldigt få som
trevlig. Spets­kålen kanske.
använder det. Vi använder en björk­
Fredriks spetskål – se nästa sida!
savssirap som är fantastisk också
Paul Svensson, krögare på Fotografiskas restaurang, utbildare
och föreläsare:
– Det som är hetast just nu är
väl nässlor? Råstekta nässlor blir
­fantastiskt gott, det blir en god
rostad smak som man kan använda
på olika sätt.
– Grönsaker har fått högre status
och intresset har ökat. Grönsaker
är inte längre ett tillbehör utan kan
även användas som huvudråvara.
Men det handlar inte om att välja
bort kött, utan om att hitta en balans
i kosten som är mer sund för män­
niskan och för miljön. Det handlar
om att sänka ­volymen för kött­
konsumtionen.
Mia Krook, krögare på
­Ulriksdals wärdshus:
– Hetast just nu är de
­första svenska primörerna,
våra små ogräs, kirskålen.
Vad gör du med den?
– Kirskålen har en härligt
kryddig ton som gifter
sig bra ihop med chèvre,
jag brukar göra en ­frasig
smördegs­inbakad variant
på paj.
TISDAG 14 APRIL 2015. MITT I SÖDERORT HAMMARBY 15
Mat&dryck
1
1. Skogen – Den har funnits ett tag på vissa krogar, men
nu är det allt fler som tar in granen, lavarna, björken,
tallstrunten och härliga svampar i köket.
v16
Svensk
fläskkotlett
2
2. Det exotiska – Även om importerade grönsaker
kanske inte är det bästa för miljön så är det många som
går igång på dess karaktärer och smaker. Banan­
blomman är stekhet men nästan omöjlig för en
vanlig dödlig att få tag på.
49
95
/kg
3
3. Havet – Från salt vatten kommer salta smaker
i form av alger och tång. Många vill se havets växtrike på
tallriken.
4. bittra smaker – De italienska salladerna och
kålsorterna stormar in i det svenska köket. Bittra
smaker har för många givit en främmande smak­
bild. 2015 känns den mer självklar.
vi
4
spetskål
Fredrik Jonsson, Volt, tipsar:
”Stek kålen länge, länge. Först hårt
i olja och sedan i rikligt med vitlök
och smör.”
Puntarella – Bitter sallad som
påminner om maskros. Fräs i olja
med vitlök, kryddor och citron.
Svensk fläskkotlett
Garant, Sverige, färsk, i skivor,
med ben, ca 1,1-1,8kg
Här står växten i centrum
10:/st
10:/st
Lao Wai.
Henrik Norén och
Magnus Villnow på
restaurang Gro.
Köttbullar
Tvättmedel
Garant, 350g, jfr-pris 28,57/kg
Max 2köp/ hushåll/vecka 16
Lina, 750g,
jfr-pris 0,50/tvätt
10:/st
Lilla Ego.
här finns även piggvar och emulsion med
smak från havet.
w Ulriksdals slott: Hit kommer vegeta­
rianen som vill äta sig mätt på vällagade
vegetariska råvaror i form av en buffé.
w Volt: Här talar skogen, havet och åkern.
Rostad bark med tallstrunt delar meny
med vilda ostron. Här möter rökt kola
mandel – och jästa krusbär framhäver
jordärtskocka och torsk.
Gott i glas
Budgetfynd. Efter förra veckans frossande i dyr­
barheter drar vi åt svångremmen, och letar upp
några riktiga budgetfynd, alla på flaska. Håkan
Larsson listar sina fyra favoriter:
Fler vintips på
www.mitti.se
isk
Ekolog
Toalettpapper, Hushållspapper
Eldorado, 4-8pack, jfr-pris 16,23-18,42/kg
Veckans prisbomb!
10:/st
Veckans prisbomb!
Salami
Garant, gäller plånbok, 80g, jfr-pris 125,00/kg
Veckans prisbomb!
w Fotografiska: Här är växten primadon­
nan – ofta i sällskap av protein.
w Gro: Det gröna står i fokus. En bit rotsel­
leri serveras med gräddfil och pumpafrön,
en jordärtskocka serveras med lamm.
w Lao Wai: Tolkar det taiwanesiska och
kinesiska köket med endast vegetariska
råvaror.
w Lilla Ego: Här hittar du gryèresemla med
smak av granskott, grönsakskärlek och
Veckans prisbomb!
Fotografiska.
Veckans prisbomb!
VITt VIN
2013 Château de
Cléray Muscadet­
sur lie,
74 kr, Frankrike.
Helfräsch och ren
muscadet som
sitter perfekt till
en näve räkor.
Varunr: 2185
VITt VIN
2014 Sunrise
Chardonnay,
59 kr, Chile.
Fruktmulligt och
generöst till en
stekt fiskbit eller
färdiga grillkyck­
lingen.
Varunr: 6656
RÖtt VIN
2013 Torres 5G
Garnacha,
69 kr, Spanien.
Lättsamt och
kryddigt, mycket
välgjort vin till lätt­
are kötträtter, pasta
och pizza.
Varunr: 2744
RÖtt VIN
2013 Château PMajou-Gay Vieil.
Vignes,
51 kr, Frankrike.
Enkelt men helt
korrekt gryt- och
grillvin till obegrip­
ligt lågt pris.
Varunr: 5318
Priserna gäller t o m sön 19/4 2015 på alla Hemköp i Stockholm,
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma.
www.hemkop.se
16 MITT I SÖDERORT HAMMARBY. TISDAG 14 APRIL 2015
krog
Gourmé gillar lyx och trendig inredning,
men är konservativ när det gäller mat
och service. Priset spelar ingen roll.
Gourmand vill bli mätt till ett rimligt
pris. Han är öppen för nyheter och
störs inte av stimmiga miljöer.
O’pizzicato är inget pizzahak
G
ourmé fnyser lätt åt den
vita skylten vid Södra station som indikerar billig
öl och slabbig calzone.
– Det ser ut som en kvarterskrog
från 90-talet, säger han.
Hans musikaliska bildning
sträcker sig inte så långt som till
denna term som betyder att knäppa på stråkinstrumentets strängar.
Men när de båda vännerna kliver in i den nyrenoverade lokalen
med tegelväggar och svarta möbler skiner han upp.
– De måste ha glömt att byta
skylten vid renoveringen, säger
han och slår sig ner bland barnfamiljer, kärlekspar och vindrickare.
– Riktigt mysigt, säger Gourmand till sin vän och plockar upp
menyn bestående av italienska
klassiker – och trots namnet inga
pizzor.
carpaccio
(118 kronor). Den tunt skivade
och råa oxfilén smälter i munnen
på Gourmand och serveras med
en stor hög ruccolasallad uppblandad med fräscha bitar äpple,
citron och parmesan.
Och en rejäl skvätt tryffelolja
– något som snart ska visa sig bli
en följetong för de båda matglada
herrarna.
Gourmé väljer cornetti di astice
Till förrätt blir det
Carpaccio
Tournedos
di manzo.
fläskfilé, babyspenat, mascarponeost, parmesan och – just det –
tryffelcreme. Fläskfilén är lite torr
men smakrik. Pastan dryper av en
smörrik sås som nästan skirar sig i
skenet från stearinljuset på bordet
och rätten är nästan en pärs att ta
sig igenom.
– Nu är man rejält sänkt. Och
lite trött på smaken av tryffelolja,
säger Gourmé och torkar svetten
ur pannan.
nya tag, eftersom desserterna nu serveras.
Gourmand väljer pannacotta al
cioccolato bianco e gelato pistacchio (73 kronor), alltså en pannacotta på vit choklad, serverad med
pistageglass. Den är gräddig och
god med lätt touch av vit choklad.
– Mycket lätt touch, kommenterar tjuvsmakande Gourmé.
Pistageglassen smakar dock
mer och är underbart god, särskilt
tillsammans med den beska bit
blodapelsin som serveras till.
Gourmé, som vid det här laget
nästan rullar av stolen av mättnad, väljer något lättare: nämligen chokladtryffel (39 kronor).
Trodde han ja. En tryffel stor
som en delicatoboll serveras tillsammans med goda och fräscha
blåbär och hallon.
– Ingen risk att man går härifrån
hungrig, konstaterar de.
Timmermansgatan 38B
Gourmé: 2 Gourmand: 2
O’pizzicato. Mätta och belåtna blev
Pannacotta
herrarna, som dock tröttnade lite på smaken av tryffelolja.
(109 kronor), en hummerröra inrullad i prosciutto med melonsallad, dill och tryffelolja.
– En rejäl portion, och god skinka, smackar han först.
– Men hummerröran är ju kylskåpskall. Och hummern syns
knappt, fnyser han snart.
Cornetti di’asice.
tipset!
w Kök: Kroppkakor är paradrätten.
w Vegetariskt: Förbeställes.
w Priser: Varmrätter
119–159 kronor. (7 april -15)
Huvudrätterna serveras snabbt
och med ett glatt leende från den
trevliga och påpassliga personalen som dock glömmer att fråga
Gourmand hur han vill ha sitt kött
stekt.
– Jag hade nog kunnat tänka
mig filén lite blodigare, men köttet är mört och gott, säger han.
Rätten, tournedos di manzo
(268 kronor), består av en bit oxfilé på 250 gram serverad med
fräst portobello-svamp, vitlök,
rödvinssky och en rejäl portion
gräddig och god potatisgratäng.
Gourmé väljer linguini al tartufo bianco (165 kronor) med
Kornhamnstorg 53
Gourmé: 3 Gourmand: 3
w Kök: fransk-italiensk
bistro.
w Vegetariskt: Ja, en förrätt
och en huvudrätt.
w Priser: Varmrätter 135–
295 kronor. (31 mars -15)
STHLm tapas
Henriksdalskajen 10
Gourmé: 2 Gourmand: 3
w Kök: Tapas, smårätter,
från världens alla hörn.
w Vegetariskt: Ja, 11 smårätter att välja mellan.
w Pris: Tapas 58-68 kronor.
(24 mars -15)
Pitcher’s
Mariatorget
Gourmé: 2 Gourmand: 3
w Kök: Salig blandning med
dragning åt USA.
w Vegetariskt: Ja, några
få rätter.
w Pris: Varmrätter 145–269
kronor. (10 mars -15)
Prime Burger
Company
Folkungagatan 122
Gourmé: 2 Gourmand: 3
w Kök: Både burgare och
andra snabbmatsfavoriter.
w Pris: Burgare 80–140
kronor.
(10 mars -15)
Café de Paris
Rutger Fuchs­gatan 3
Gourmé: 2 Gourmand: 2
w Kök: Åt det franska hållet.
w Pris: Varmrätter 159–350
kronor. (10 februari -15)
Axela
Kornhamnstorg
53
Torget
Mälartorget 13.
Gourmé: 3 Gourmand: 4
w Kök: Svenskt och internationellt.
w Pris: Varmrätter 178–265
kronor. (16 december -14)
B1:an
Bondegatan 1
Gourmé: 3 Gourmand: 2
w Kök: Spanskt, lite flört
med svenskt och mexikanskt.
w Pris: Tapas 29–85 kronor.
(3 mars -15)
The crooked leg
Vasaplan 7
Gourmé: 3 Gourmand: 4
w Kök: Nyskapande med
tydligt hela djuret-tänk.
w Pris: Vamrätter 95–285
kronor. (24 februari -15)
Medis kök
och bar
Medborgarplatsen 29
Gourmé: 2 Gourmand: 3
w Kök: Tapas. Kökets gambas är en höjdare.
w Pris: Tapas 35–89 kronor.
Tre rätter rekommenderas.
(17 februari -15)
w Namn: O’pizzicato
w Adress: Swedenborgsgatan
23.
w Kök: Italienskt.
w Miljö: Mörk modern inredning med tegelvägg.
w Vegetariskt: Enda vegetariska varmrätten är risotto.
w Pris: Varmrätter: 149-289
kronor.
Men snart tar han
Här har gourmé & Gourmand också ätit:
Öländskans spis
En Mörk och
modern italienare
Götgatan 73
Gourmé: 3 Gourmand: 3
w Kök: Klassiska rätter. Lite
svenskt, lite italienskt, lite
franskt.
w Pris: Varmrätter 165–289
kronor. (3 februari -15)
Ma chère cuisine
Verkstadsgatan 3
Gourmé: 2 Gourmand: 2
w Kök: Franskt.
w Pris: Varmrätter 190–225
kronor. (27 januari -15)
fotografiska
Stadsgårdshamnen 22
Gourmé: 4 Gourmand: 4
w Kök: Modernt svenskt.
w Pris: Varmrätter 125
kronor. (20 januari -15)
Gyllenborgens
mat
1. Uselt. 2. Håller inte måttet. 3. Bra.
4. Mycket bra. 5. Högsta klass.
3 andra italienare
på södermalm
1
2
3
Hosteria tre
santi
Blekingegatan 32
Bistro Süd
Klang Market
Långholmsgatan 17
Gourmé: 2 Gourmand: 2
w Kök: Hälsosamma rätter
från olika hörn av världen.
w Pris: Varmrätter 95–145
kronor. (18 november -14)
Grannen
Gondolen
Kitschen
bar & bistro
Skånegatan 81
Gourmé: 2 Gourmand: 4
w Kök: Både husmanskost
och veganskt.
w Pris: Varmrätter 98–165
kronor. (4 november -14)
Högbergsgatan 40
trattoria
la casa
läs Fler
recensioner
på mitti.se
Restaurang
Mooncake
Bergsgatan 33
Gourmé: 4 Gourmand: 4
w Kök: Traditionellt asiatiskt tillagat med omsorg
och finfina råvaror.
w Pris: Varmrätter 128–248
kronor. (25 november -14)
il tempo
Långholmsgatan 12
Centralplan 25
Gourmé: 3 Gourmand: 4
w Kök: Internationellt med
en dragning åt svenskt och
franskt.
w Pris: Varmrätter 185–355
kronor. (28 oktober -14)
Skånegatan 51
Gourmé: 2 Gourmand: 2
w Kök: Svenska tapas,
främst vilt och fisk.
w Pris: Tapas 57 kronor
styck (tre är lagom som
huvudrätt). (11 november -14)
Stadsgården 6, Slussen
Gourmé: 4 Gourmand: 3
w Kök: Internationellt toppat med svenska specialiteter.
w Pris: Varmrätter 215–335
kronor. (9 december -14)
Gourmand:
Vattenledningsvägen 44
Gourmé: 4 Gourmand: 4
w Kök: Svenskt efter säsong.
w Pris: Mellanrätter 70–125
kronor. Tre är lagom för att
bli mätt. (2 december -14)
Torget
Mälartorget 13
Gourmé: 3 Gourmand: 4
w Kök: Svenskt och internationellt.
w Pris: Varmrätter 178-265
kronor. (16 december -14)
Luzette
Betyg:
Gourmé:
Swedenborgsgatan 8
Gourmé: 4 Gourmand: 3
w Kök: Tonvikt på franskt.
w Pris: Varmrätter 210–295
kronor. (21 oktober -14)
Djuret
Lilla Nygatan 5
Gourmé: 4 Gourmand: 5
w Kök: Modernt klassiskt
och vällagat kött.
w Pris: Trerätters meny för
595 kronor, sexrätters för
750. (14 oktober-14)
Ramblas
Långholmsgatan 3
Gourmé: 2 Gourmand: 4
w Kök: Enkelt spanskt käk
utan krusiduller.
w Pris: Tapas 25–62 kronor,
varmrätter 172–176 kronor.
(7 oktober -14)
Chong Quing
Liljeholmsvägen 8
Gourmé: 4 Gourmand: 4
w Kök: Shichuan, från provinsen med samma namn i
södra Kina.
w Pris: Varmrätter 139–218
kronor. (23 september -14)
Taverna Bazaar
Järntorget
Gourmé: 3 Gourmand: 3
w Kök: Traditionellt och
gott från Libanon, Turkiet
och Grekland.
w Pris: Varmrätter 135–285
kronor. (16 september -14)
Sturehof
Stureplan
Gourmé: 4 Gourmand: 4
w Kök: Klassiskt bistrokök.
Stort fokus på skaldjur.
w Pris: Varmrätter 185–485
kronor. (9 september -14)
Cantina Real
Lindvallsgatan 11–13
Gourmé: 2 Gourmand: 3
w Kök: Latinamerikansk
traditionell mat i modern
tappning.
w Pris: Varmrätter 150–198
kronor. (2 september -14)
TISDAG 14 APRIL 2015. MITT I SÖDERORT HAMMARBY 17
KÖP & SÄLJ
Gå in på vår hemsida www.mitti.se där du sedan klickar dig vidare in på Köp och Sälj. Du får då all info om hur du går till väga för att
lägga in din annons, samt hur man betalar. Sidan är för privatpersoner. Frågor besvaras på tel: 550 552 50.
Handla tryggt: Vid alla köp, kräv alltid legitimation, betala aldrig i förskott. Vid bilköp, följ alltid med på provkörningar.
l Prylar
Mvh David.
Tel: 08-750 88 60.
Prylar – Köpes
Hela delar av hem köpes
Har du något att sälja? Jag köper
bättre saker betalar kontant. Exempel Teakmöbler, prylar, lampor,
porslin, tyger, klänningar i princip allt
från 50-60talet är av stort intresse.
Ring och berätta vad ni har att sälja.
Tel: 076-392 69 69.
Lp köpes allt av intresse
Lp skivor, singlar och ep skivor köpes.
allt av intresse (ej klassiskt och
dansband) hämtar på plats. betalar
kontant. maila en lista på dina skivor
till [email protected] eller
ring Christer på nedanstående nummer. Tel: 070-735 74 62.
l Fordon
Fordon – Köpes
Göran Palm köper er bil!
Jag betalar extra för mindre bil eller
kombi 1999–2013. Även hembesök
om så önskas. Med vänlig hälsning.
Göran Palm.
Tel: 08-86 47 49.
Köpes Bil samt skrottbilar
Akut behov av bil allt av intresse äv
defekta samt hämtar jag skrottbilar
Ring [email protected]
Tel: 01505 30 19.
! ! !Akut Behov Av Bil! ! !
Bil köpes kontant allt av intresse från
1999–2012 meckar lite själv så små
def ej hinder även bilar som gått lite
längre seriös värdering & hämtas på
plats ring så får du bilen såld idag
Även kvällar & helger Mvh Lasse.
Tel: 073-233 30 14.
Ring Nu Så Är Din Bil Såld!
Hej! Vi köper alla Bilar idag! Vid en
snabb, kontant affär! Oavsett märke,
modell eller årsmodeller. Även obes,
oskatt, defekta, långmilare. Ring
oss nu så är din bil såld redan idag!
[email protected] Vid mail lämna telnr.
Bil Köpes Idag Kontant Bet!
Hej bilar fr 91–14 köpes idag kontant
bet. Defekta obes+oskatt bes+skatt
låg milare krockade bud cab allt av
intresse. Ring så blir du av med din
bil idag snabbt och tryggt. Maila på
[email protected] Mvh/
Christopher.
Tel: 073-572 71 78.
Prova här först snabb affär
Bilar köpes oavsett märke o modell
98–2014 obes oskatt defekt rost
yrkesfordon sport lyxbil skåp etc
betalar kontant efter bilens skick
i värde ring mejla smsa äv kväll/
helg [email protected] Rickard egen
verkstad bilhall).
Tel: 073-330 50 16.
Sälj din bil idag (bra bet)
Stort intresse av alla slags bilar fr
92–2015 även obsiktad defekt mm.
men xtra bra betald för välvårdade
bilar! du får en korrekt värdering
samt en snabb affär utlovas! ring
nu så är din bil såld redan idag. mvh
David A. betalar bäst.
Tel: 08-52 27 44 39.
Vi söker en etta eller två med uthyrning i minst ett halvår. Inflyttning i
april eller maj. Vi har goda referenser
om så önskas. Hoppas vi hörs!
Tel: 072-387 38 27.
Fordon – Säljes
Djur/rökfritt par söker hem
Hej Söker bostad i innerstad/närförort. Hyrestid minst 1 år. Vi har tidigare
bott i 2:a hand, referenser finns.
Båda har fast anställning. Vi har
respekt för grannar och kommer att
ta väl hand om ditt hem. Mvh Sara
& Mattias.
Tel: 073-694 60 21.
#Sälj Din Bil idag Kontant#
Hej Har Du En Bil Att Sälja?Ring
Mig. Jag Köper Den Direkt Kontant
På Plats. Jag Köper Alla Märken Och
Alla Modeller Fr:88-15 i Alla Skick.
Värderar Dom Bra och Hämtar Dom
Direkt På Plats. Ring Elr Sms, Maila
[email protected] Mvh Benny.
Tel: 070-758 69 76.
Bostäder – Bytes
l Bostäder
Bostäder – Önskas hyra
Lungt par söker lägenhet
Hej! Vi är ett lungt och ordningsamt
par, båda 23 år gamla med fast jobb.
Stor 2:a på östra Södermalm
Fin och stor tvåa på 63 kvm, på
Södermalm nära Nytorget och
Vitabergen. Lugnt område. Hyra
6650 kr. Önskas byta mot större,
minst en trea.
Tel: 070-622 36 63.
l Övrigt
Övrigt – Köpes
Behov av flytt/transport
Vi hjälper till med allt som har med
flytt, städ & transport att göra, vi
hjälper även till med röjning, bortforsling samt långkörningar. Prisex;
695:–/tim för 2 man med lastbil.
Ring eller mejla oss på; [email protected]
hotmail.com mvh.
Tel: 070-787 43 88.
Övrigt – Säljes
All slags målning utf bill
Passa på i år innan man tar bort
rotavdraget vi utför all målning inom
och utomhus och gratis kostnadsförslag ring Tony. Tel: 076-008 56 23.
Din lokala
marknadsplats
Med ett testamente till Hjärnfonden gör
du gott idag och imorgon.
Ditt stöd hjälper framstående forskare att
lösa hjärnans mysterier kring många sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.
Vill du veta mer om hur man skriver ett
testamente – beställ vår testamentesfolder.
Konsten att
göra gott.
Hjärnfonden
Givarservice tel 020-523 523 www.hjarnfonden.se
Plusgiro 90 11 25-5 Bankgiro 901-12 55
EN MAGISK FÖRESTÄLLNING
SIGNERAD STALLBRÖDERNA
Göta Lejon 19 april kl. 18.00 Rabatterat biljettpris för Mitt i läsare (ord. pris 450:-) NU 350:-
BILJETTER PÅ WWW.STALLBRODERNA.SE
18 MITT I SÖDERORT HAMMARBY. TISDAG 14 APRIL 2015
tel
Kulturtips lämnas på www.mitti.se.
Gå in under Tipsa oss i menyraden och fyll i formuläret.
Jill Johnson till Cirkus
med helt egen show
KONSERT Jill Johnson fick sitt genom­
brott 1998, när hon vann Melodifestiva­
len. Sedan dess har hon medverkat
i otaliga sammanhang och just nu
turnerar hon med sin helt egna show. På
söndag kommer hon till Cirkus i sällskap
med fyra av Sveriges bästa dansare.
Jill Johnson bjuder på rivig rock, country Jill Johnson är ute
på turné.
och en massa hits.
Foto: Peter Knutson
Märta Lefvert
550 550 82 fa x 550 550 77
Kulturreporter
Bebisar får egen
dansföreställning
scen Musik med tandborstar, dans på mjuka täcken
och vattenspel. Det och mer därtill erbjuds den unga
publiken i föreställningen ”Ah Hallo Bebis”.
Tisdagen den 21 april klockan 10.30 kommer koreo­
grafen Minna Krooks populära föreställning till Skarp­
näcks kulturhus. Målgruppen är bebisar mellan 6 och
18 månader. Två dansare och en musiker står på scenen
under den 40 minuter långa föreställningen.
”Det är ensamt i soffan”
l Bokaktuelle Martin Melin om nya deckaren och livet efter Läckberg
Martin Melin har precis
kommit ut med sin andra
polisroman. Men han
konkurrerar inte med
Camilla Läckberg. För
Mitt i berättar han om
relationen till ex-frun
och att han känner sig
jagad i kärlek.
Martin Melin är hårdbevakad. På
kärleksfronten. Innan intervjun
måste han skicka iväg ett sms. Det
gäller en tidningsartikel där han
påstås ha en romans med en tjej,
som medverkat i en dejtingsåpa.
En kompis kompis.
– Jag dejtar inte någon nu. Hon
och jag träffades den 17
augusti och drack vin
en gång.
Mer än så var det
inte. Martin skriver
dagbok i datorn och vet
exakt vad han gjort de
senaste fem åren, säger
han.
– De ringer en gång
i månaden. Jag känner
mig jagad. Det är nästan
som om journalisterna
vill tvinga fram en relation. Men lugn, det komBrott kan ej styrkas
är den andra delen
mer, säger Martin som jobi en trilogi .
bat mycket och inte haft tid
med någon ny kärlek på sist”Det är ju ensamt i soffan på kvällarna.” Här har polisen Martin Melin skrivit på sin andra polisroman Brott kan ej styrkas. Någon konkurrens med
one.
Foto: Åsa Sommarström
Inte heller kan han undvika ex- exfrun Camilla Läckberg råder inte. frun Camilla Läckberg och nye
som att du inte vill veta att dina
sambon Simon Sköld.
föräldrar har sex. Men jag ligNär Martins och Camillas relager inte i fosterställning hemma
tion inte längre utvecklades be- och gråter över det. Jag är glad så
slöt de att gå skilda vägar. Martin länge Camilla är lycklig.
beskriver både henne och sig själv
Nyligen kom Martin ut med sin
w Enskede eller Södermalm?
som enkla och pragmatiska och andra polisroman, ”Brott kan ej
”Södermalm, det finns en puls
de skildes som vänner. Det är de styrkas”. Boken om den uniformehär som är väldigt New Yorkig”.
fortfarande, men i dag umgås de rade polisens värld är mer drama
w Läckbergs polis Hedström
inte. En naturlig utveckling när än deckare och en stor del av upp- Martin Melins följare på Instagram är väldigt engagerade i hans liv. Här
eller Sjöwall–Wahlöös Beck?
är några av alla presenter han fått. ” Det är otroligt gulligt”, säger han.
någon träffar en ny, tycker Martin. levelserna är Martins egna.
”Jag gillar Patrik Hedström
Har Camilla Läckberg inspirerat dig
– Jag har egentligen aldrig tyckt
bättre. Han är mer verklig”.
Under tiden de levde ihop pra- balkonger på Östgötagatan.
att det är jobbigt att hon har träf- att börja skriva?
w Palmhjärta eller
– Jag har skrivit hela mitt liv. tade de mycket om böcker och ge– Jag har bott i villaträsket i tio blodig biff?
fat Simon. Men det är klart att det
år. Jag gillar inte att påta i träd­ ”Blodig biff åtta
är jobbigt se ens ex med en ny och Jag skickade in mitt första manus staltning vid frukostbordet.
– Hon pushade mig att skriva gården och skotta uppfarten.
i mitt fall handlar det om att jag 1997, tio år innan jag träffade Cadagar i veckan.
Köttälskare.
Han är lägenhetsmänniska och Jag är en köttkille”.
ser dem på löpsedlarna när jag milla. Det var innan Camilla skick- seriöst, höjde mitt självförtroende
med garageplats behöver han inte w Gymmet eller löprunda?
står i kön på Ica. Man vill inte se ade in manus. Men hon fick böck- och sparkade mig i arslet.
Martins stora litterära inspira- längre leta parkering i en timme. ”Gymmet. Där blir man inte
det, man vill inte veta det, precis er utgivna före mig.
tionskälla är Joseph Wambaugh, Och tur är det, då trebarnspappan svettig, andfådd och trött. Jag
Leif GW Perssons favoritförfat- åker mycket bil och har lärt sig är ingen joggare. Jag har ingen
tare. Men förlaget ville att Mar- alla smitvägarna mellan hemmet kondition men stora triceps.
tin skulle skriva mer åt Sjöwall- på Söder och barnens mammor i På ett år har jag gått ner från
96 till 80, 82 kilo utan motion.
Upplands Väsby och Enskede.
Wahlöö-hållet.
w Namn: Martin Melin.
w Yrke: Polis och författare.
4 snabba frågor
till Martin Melin
Trebarnspappa med två exfruar
w Ålder: 48 år.
w Bor: Etagelägenhet på
­Öst­götagatan, Södermalm.
w Familj: Dottern Fanny, 12,
och Felix, 8, med första frun
Christina. Sonen Charlie, 6, med
andra frun Camilla Läckberg.
w Aktuell: Med polisromanen
Brott kan ej styrkas, andra delen
i en trilogi. Har precis medverkat i TV3:s Realitystjärnorna på
godset.
w Övrigt: Vann Expedition Robinson 1997.
När Camilla snabbläste Martins
första manus på ett tåg ner till Göteborg sa hon: ”Jag gillar den. Den
är bra, men skriv om slutet”.
Efter
skilsmässan
flyttade
Martin Melin från Enskede till
en etagelägenhet med två soliga
Är det något du saknar i ditt liv?
– Det är ju ensamt i soffan på
kvällarna. Det vore ju kul med
sällskap. En hund skulle också
vara trevligt.
l  Åsa görnerup
[email protected]
tel 550 550 60
Jag strök sockret och
har köpt nya kläder
för 35 000 kronor”.
Lyfter skrot.
TISDAG 14 APRIL 2015. MITT I SÖDERORT HAMMARBY 19
på gång
Tipsa oss om evenemang
15–22 april
fika då du gått eller sprungit en
bana. Försäljning av kartor och
Naturpasset. skogsluffarna.se
Återkommande
w Hellas orientering bjuder in till
nybörjarkurs för unga och vuxna
tisdag 14 april kl 18 i Hellasgården. Sju kurstillfällen. Därefter
fritt deltagande i föreningens
alla aktiviteter under resten
av året. För anmälan och mer
information, [email protected] Läs mer på www.
hellasgarden.se/sv/orientering
och www.hellasorientering.se
En falkenerare högt uppe bland bergen, av S. Alsparr.
Fram till och med den 2 maj kan tavlor av Staffan
Alsparr ses i Bagarmossens bibliotek, för infor­ma­
tion om konstnären och bilder kan hittas på www.
staffanalsparr.com
BARN OCH UNGA
Söndag 19 april
w Filmen ”Linnea i målarens
trädgård” visas kl 13 på biograf
Reflexen i Kärrtorps centrum.
Längd: 30 min. Barntillåten.
Regi: Christina Björk/Lena
Andersson, Sverige 1992. Kassan
öppnar en 1 timme före visning.
reflexen.nu och facebook
Återkommande
w Läxhjälp erbjudes av EnskedeFarsta Rödakorskrets på
Björkhagens bibliotek måndagar
kl 16.30–18.30, Bagarmossens
bibliotek kontakta RK kretsens
exp. för information om tider
på, tel 943032. Läxhjälpen har
uppehåll helgdagar och under
skollov.
FILM
Söndag 19 april
w ”Rättegången – Amsalem
VS. Ansalem” visas kl 19.30 på
biograf Reflexen i Kärrtorps
centrum. Längd 1 tim 55 min.
Från 15 år. Regi: Ronit Elkabetz/
Schlomi Elkabetz, Israel 2014.
Kassan öppnar en 1 timme före
visning. reflexen.nu och fb
Måndag 20 april
w Alla pensionärer väl mött till
Tisdag 21 april
w Alla pensionärer välkomnas
till filmvisning kl 13 på Årsta
Paviljongen, Årstav 112, Årsta.
Filmen ”Väninnor” är en
finstämd film om lesbisk
kärlek. Efter filmen har vi ett
dialogsamtal. Ta buss 160 från
Gullmarsplan till station Ottsjöv.
Vid frågor kontakta Agneta
Giliusson tel 508 14 594.
Tisdag 21 april
w PRO Sköndal har månadsmöte
kl 13 i Stora Sköndal Kyrkans
församlingssal. Kaffe, lotterier
och underhållning. Öppet för alla.
Återkommande
w Öppet hus på Halmstadsv 43
i Björkhagen tisdagar kl 13–15.
Alla pensionärer, oavsett ålder
och om man är medlem eller inte
är väl mött hos PRO BjörkhagenHammarbyhöjden. Träffas och
umgås över en kopp kaffe med
smörgås/kaffebröd.
MOTION
Lördag 18 april
w Öppet hus kl 10–13 i Brotorp,
med möjlighet att prova på
orientering. Två banor, cirka 2
resp 4 km långa. Instruktör finns.
Karta säljes/tjugan. Det bjuds på
restaurangnöje
DANS
MUSIK
Onsdag 15 april
w Pinglorna startar sin cykel­säsong – väl mött! För info tel
073 7330112, www.pinglorna.net
Söndag 19 april
w Gårdsloppis – Sickla kaj mellan
kl 10–15, Hammarby allé 130.
Hållplats Sickla kaj. Ingång via
trapporna bredvid Hammarby
kött o deli.
På annan ort
MUSIK
PENSIONÄR
Loppis
Torsdag 16 april
w Torpvandring med Eva
Wesslén kl 18–20. Samling kl 18
vid Snösätra Norra koloniområde. Ta med fika. Kostnad. Arr:
Kräpplagruppen, krapplagruppen.wordpress.com
17 och kl 19 och söndagar kl 18 i
Bagarmossens Folkets hus. Hör
av dig till Christina 070 2959938
för att boka plats.
Söndag 19 april
w ”Hakuna Matata” med
Kul­turama gymnasium musikal
årskurs 2 och 3. Väl mött på en
tolkning av Lejonkungen kl 15
scen 1, foajén plan 2, Kulturama,
Virkesvägen 21, Hammarby
sjöstad. Entré/vuxen, entré
ungdom. För mer info och om
kostnad/ biljetter se Kulturamas
hemsida: www.kulturama.se/
Evenemang/Hakuna-Matatamed-Gymnasium-Musikalak-23/
filmvisning kl 13 på Dalstu­­­gan,
Harpsundsv 85, Högdalen.
Filmen ”Väninnor” är en
finstämd film om lesbisk kärlek.
Efter filmen följer ett dialogsamtal. Vid frågor kontakta Agneta
Giliusson 508 14 594.
VANDRING
Söndag 19 april
w Matinédans med Arne Fernlövs trio kl 13–16 i aktivitets­
huset Tuben, Munkforsplan
45 (T-banehuset Farsta).
Demokratisk dans. Entré, inkl.
kaffe, entré exkl. Kaffe. Öppet
för alla. Arr. PRO Farsta Centrum
Farsta Stadsdelsförvaltning,
ABF i Stockholm.
w Drop-in Mediyoga onsdagar kl
Staffan Alsparr ställer ut
www.mitti.se
Frågor besvaras må-fr 08-09 på tel: 08-550 550 40. Vi vill
ha informationen om ditt evenemang två veckor före dess
start. Aktiviteten ska vara öppen för alla. Inga införanden
Onsdag 15 april
w Kastanjegårdens vänner
in­bju­der till ”onsdagsjazz kl 13
–15 i ladan” vid Farsta gård.
Birgit Lindbergs kvartett spelar
härlig jazz. Fritt inträde. Insläpp
för medlemmar från kl 12.15 och
övriga från kl 12.30. Möjligheter
att fika.
Torsdag 16 april
w Underhållning av Buketten
från kl 14 på torsdagskaféet i
aktivitetshuset Tuben, Farsta
centrum. Musik, sång och spex
med Mona Blomberg och
Marianne Vårberg. Kaféet
öppnar kl 13.
av årsmöten. Materialet tas enbart emot via formulär på
vår hemsida och publiceras i mån av plats. För annonsering,
kontakta annonsavdelningen.
w ”Dixie group 62” spelar härlig
tradjazz då Kastanjegårdens
vänner inbjuder till musikcafé
kl 13–15 på Sköndalsgården.
Möjligheter att fika. Fritt inträde.
Lördag 18 april
w Exdragets vårkonsert ”Mellan
Glögg och syren” kl 15 på Musikaliska, Nybrokajen 11. Väl mött till
en vårig och sprudlande konsert
med Exdraget där vi får följa
med på en vinande, kvittrande
resa genom årets bästa årstid:
våren! Medverkande: Exdraget
– föreningen för spelberoende.
Entré. www.musikaliska.com
sönd 17 maj kl 12–16. Öppet:
onsd–fred kl 12–17, lörd kl 12–16.
www.galleridomeij.com
Lördag 18 april
w ”Och man måste få vara som
man är...” Gunna Grähs (f. 1954)
är bilderboksskapare, illustratör,
satir- och serietecknare. På
Seriegalleriets utställning
visas bilderboksoriginal och
reproduktioner från bland annat
Nusse-kudden, med text av
Håkan Jaensson och Arne Norlin
fram till och med 27 maj. Öppet
månd–fred kl 11–18, lörd kl 12–16,
sönd kl 13–16. S:t Paulsgatan 14.
www.seriegalleriet.se
w ”Joe Hill tour” kl 20 på
Cyklopen, Magelungsvägen 170.
David Rovics (US) och Kristian
von Svensson (Malmö) når
Cyklopen på deras turné som
görs till minne av att Joe Hill
avrättades för 100 år sedan i år.
MOTION
Torsdag 16 april
w Hellas orientering bjuder in
till prova-på-dag för alla åldrar i
vår klubbstuga Granby, kl 16–19.
Ingen föranmälan krävs. Läs
mer på www.hellasorientering.
se eller skicka ett mejl till [email protected]
hellasorientering.se
UTSTÄLLNING
Lördag 18 april
w Grupputställning ”Paperwork”.
Vernissage kl 18–20 i Domeij
gallery, Luntmakargatan 52.
Utställningen visas till och med
18–19 april
w Föreningen Kultur i Aspudden
bjuder in till vårsalongen
lörd–sönd kl 11–18 i Kryckan/
Gamla Posten, Hägerstensvägen
119. Konstnärerna som ställer ut
är Linda Khaing, Birgit Kurittu,
Agneta Wrede, Erika Chotai, Eva
Signell och Ted Derwinger.
Måndag 20 april
w Konsthall C lanserar det tvååriga programmet ”Home
works”. Separatutställning av
Mierle Laderman Ukeles (US),
”Maintenance Art Works 1969–
1980”. Utställningen pågår till
och med 26 april i Konsthall C,
Cigarrvägen 14. Öppet tisdagar
kl 13–20 och lörd–sönd kl 12–16.
www.konsthallc.se
tack!
För alla fantastiska namnförslag som kom in i vår läsartävling
EN Natt PÅ MUSEEt
telefon 550 552 50
e-post [email protected]
MUSIK & RÖRELSE
PÅ SLOTTET
FESTVÅNING
BISTRON
Öppen alla dagar
11-16
SÖNDAGAR BRUNCH
KONFERENS
SPECERI
SALONGERNA
BISTRO
TERRASSER
PANDARESAN 19 april kl 14 o 15
Boka biljetter,
middag, fest,
konferens,
eller bröllop
08-770 34 51
Foto: Pål Allan/ABBA The Museum
Nära 1000 personer deltog i läsartävlingen. Juryn från ABBA the
Museum, Melody Hotel och Mitt i jobbar nu febrilt för att kora
vinnarna.
Alla vinnare publiceras under vecka 17 på abbathemuseum.com
Tack än en gång alla ni som varit med och tävlat!
Vårhälsningar
Musikalisk berättele i rörelsens värld för barn 80kr
ROMEO & JULIA KÖREN 26 april kl 16
Fantasieggande sång, rörelse och teater 150kr
i samarbete med
tyresoslott.com
20 MITT I SÖDERORT HAMMARBY. TISDAG 14 APRIL 2015
bostad
Tipsa oss
[email protected]
Bostadssidan tar upp bostadsrelaterade ämnen som berör våra läsare i hela länet.
Dessutom publiceras Mäklarsamfundets kundombudsmans svar på frågor om att köpa och sälja
bostad, varvat med aktuella siffror på bostadspriser. Telefon bostadsreporter: 550 554 92.
Flest inbrott
i Danderyd
Bostad Danderyd är den
kommun i Stockholms län
som var mest utsatt för inbrott förra året. Närmare 700
inbrott per 100 000 invånare
anmäldes, visar statistik från
Brottsförebyggande rådet.
Därefter kommer Sollentuna med lite under 400 inbrott
per 100 000 invånare. Ekerö
och Vallentuna var minst
utsatta med färre än 100.
6 497 bostadsinbrott anmäldes i Stockholms län 2014
– en ökning med 600 sedan
året innan. Det är den högsta
siffran
sedan
2011, då två
fler brott anmäldes. I siffrorna
ingår fullbordade
inbrott och försök i lägenheter
och villor.
43
procent av villaägar­
Nu täcks byggkostnaderna för bostadsrätter i stora delar av länet – med råge.
Foto: Anna Z Ek
Här är det lukrativt
att bygga bostäder
Nu är det lönsamt att
bygga bostadsrätter
även i länets ytterkanter.
Därmed kan bostads­
byggandet ta fart, menar
Boverket.
Enda hindret i dag är
oviljan att släppa till
mark.
– Lönsamheten stiger överallt, vilket innebär att större och större
markområden inkluderas, säger
Olle Netzell, analytiker vid myndigheten Boverket och författare
till den nya rapporten.
Nu täcks byggkostnaderna för
bostadsrätter i stora delar av länet
– med råge. Mest vinst finns att
hämta i centrala Stockholm, för
att sedan, grovt sett, sjunka med
avståndet från innerstaden. I några områden är det inte lönsamt
alls att bygga, som delar av Södertälje, Tumba och Haninge.
Skillnaden är stor jämfört med
2009, det tidigaste året som ingår i undersökningen. Då var det
långt ifrån i alla kommuner som
det gick att göra en vinstaffär.
Upplands Väsby, UpplandsBro, Botkyrka och stora delar av
”Går räntan upp till
exempel kan priserna gå ner och kartan
krympa.”
Olle Netzell
UpplandS VÄSBY
VallentUna
UpplandSBrO
ÖSteråKer
tÄBY
JÄrfÄlla
ka skäl, som bevarande av kulturmiljö, grönområden och att man
vill ha en viss täthet på bebyggelsen.
Det är, och har varit, mest lönsamt att bygga i innerstaden, men:
– I stort sett varenda liten markbit är tagen i anspråk, vilket gör
att det är svårt att få tillstånd att
bygga där.
VaXHOlM
danderYd
SUndBYBerg
SOlna
I de perifera delarna är det lättare
att bygga, men där har det inte varit lika lönsamt.
lIdIngÖ
Hur har det påverkat byggandet?
StOCKHOlM
VÄrMdÖ
naCKa
tYreSÖ
HUddInge
SaleM
BOtKYrKa
HanInge
Här finns vinster att hämta hem, enligt Boverkets rapport.
J­ärfälla och Vallentuna är några
exempel.
– 2009 nåddes bottennoteringen för lönsamheten, sedan tuffar
det uppåt. De senaste två åren har
det hänt mycket, säger Olle Netzell.
Förklaringen är bostadspriserna.
– Det blir mer och mer lönsamt
att bygga i takt med stigande bostadspriser.
I rapporten ställs priserna på
nybyggda bostadsrätter mot alla
byggkostnader som löner, material, maskiner och projektering.
Markpriset ingår inte i byggkostnaden. Betalningsviljan varierar
stort, däremot inte kostnaderna.
att tjäna pengar
räcker inte. Det måste finnas mark
att bygga på.
– Det är svårt att hitta. Vi är rätt
återhållsamma med att utveckla
den befintliga bebyggelsen av oli-
Men att det går
– Jag skulle vilja hävda att det
har inneburit att det inte byggts så
mycket. Att det nu har blivit lönsamt i betydligt större områden
kan förklara varför byggandet har
kommit igång.
Vändningen kom 2013. Byggandet av bostäder i länet satte då
fart igen efter två års nedgång och
nådde nivåer som inte setts sedan
miljonprogramåren. Det ser ut att
fortsätta öka i år, enligt Boverkets
senaste prognos från i höstas. Men
det är inte tillräckligt, som vi berättar i en notis till höger.
Om du blickar framåt fem år. Hur
tror du lönsamheten har förändrats?
– Går räntan upp till exempel
kan priserna gå ner och kartan
krympa. Det är spekulationer,
men kan mycket väl bli verklighet,
säger Olle Netzell.
l Sandra Samppala
[email protected]
tel 550 550 00
na tror att ett nytt badrum
skulle höja priset på huset
vid en försäjning. Detta
enligt Länsförsäkringar
Fastighetsförmedlings
undersökning. Villaägarna
fick välja bland fjorton al­
ternativ i enkäten. Ett nytt
kök kom på andra plats
med 32 procent.
262 000 nya
hem behövs
Bostad Det behöver byggas
närmare 262 000 nya bostäder i Stockholms län fram till
2025, enligt en ny prognos
från Boverket som sträcker sig
från 2012. Det är cirka 18 700
bostäder varje år.
Byggbehovet i Sverige är
558 000 nya bostäder. Behovet är störst fram till år 2018.
Tre av fyra nya hem behöver
byggas i de tre storstadsregionerna.
Även om bostadsbyggandet har ökat sedan 2012 är det
inte tillräckligt för att möta
befolkningsökningen, konstaterar Boverket.
Prognosen är dock osäker
eftersom den sträcker sig så
långt fram i tiden, poängterar
Boverket också.
Arkitekter
ger gratis råd
Bostad Lördagen den 18
april och söndagen den 19
april går det att få en halvtimmes gratis rådgivning av en
arkitekt på ArkDes – Arkitektur- och designcentrum på
Skeppsholmen.
Det går då att träffa en husinrednings- eller trädgårdsarkitekt i biblioteket.
Har du frågor om ett projekt
är det bra att ta med dig karta,
ritningar eller fotografier.
En biljett behövs för att få
en tid. Mer information finns
på ArkDes webbplats.
TISDAG 14 APRIL 2015. MITT I SÖDERORT HAMMARBY 21
Lopp till stöd för cancerfond
LÖPNING Stadsloppet
Tomas Stark
tel 550 551 24 fa x 550 550 77, 550 551 44
e - post [email protected]
Sportredaktionen
sport
Urban Mile lanserades förra
året och återkommer i år. I
fjol uppmuntrades löparna
att som symbolisk startavgift skänka 50 kronor till
Barncancerfonden. I år är
startavgiften 200 kronor
varav de mesta går till Barncancerfonden.
Loppet i sig är
udda. Det finns
ingen officiell
bana eller tidtagning, däremot kontroller,
”check point”, och löparna
väljer i vilken ordning de tar
dem. Urban Mile genomförs
den 21 maj med start från
Humlegården.
Stadiongirot satsar
på ren cykelglädje
CYKEL Stadiongirot är Stockholms nya stora mo-
tionslopp på cykel. Premiärdatum är den 10 maj,
och start och mål är på klassiska Stockholms
stadion. Loppet har två distanser, 24 och 48 kilometer.
Deltagarna cyklar huvudsakligen genom nationalstadsparken, främst Lill-Jansskogen och Hagaparken. Alla
får en sluttid, men tyngdpunkten är lagd på cykelglädje,
naturupplevelse och motion.
Sanktan går live på nätet
l Stockholms Fotbollförbund direktsänder klassiska ungdomsturneringen i år
I helgen får unga
talanger c
­ hansen att
glänsa i­ rutan.
Det är premiärdags
för Stockholms Fotboll­
förbunds stora satsning
på att sända matcher
i S:t Eriks-Cupen direkt
på webben.
S:t Eriks-Cupen, eller Sanktan
som den också kallas, är en fotbollsklassiker som funnits sedan
1958. Man har sedan dess mestadels kört på i gamla hjulspår även
om cupen vuxit för varje år. I år
deltar närmare 5 000 ungdomslag.
Nu är det dags för Sanktan att ta
klivet in i den moderna mediavärlden. I morgon, onsdag, lanserar
arrangören Stockholms Fotbollförbund sajten www.sterikscupen.se. Sajten är kopplad till facebook och instagram.
– På vår sajt kan man följa sitt
eget lag, säger Björn Eriksson,
förbundschef på Stockholms Fotbollförbund. Man prenumererar
kostnadsfritt på tjänsten och får
då ett eget konto där man loggar
in. R
­ esultat och tabeller för alla
matcher ska finnas här, kanske
också målskyttar.
upp till 13 år
finns inte tabeller, men det går bra
att logga in för att kolla spelschemat. På sajten finns också en tricktävling där spelarna kan skicka in
videor där de jonglerar med bollen eller kanske visar egna finter.
På lördag är det så premiärdags
för livesända matcher från cupen.
De kan ses i datorn, mobilen, surfplattan eller i en ”smart” TV.
Det är bara att logga in på www.
sterikscupen.se.
– Då kan mormor i Skövde sitta
framför datorn och se när barnbarnet spelar matcher i Sanktan
i Stockholm, säger Björn Eriksson.
För lag med spelare
Matcherna ligger kvar på
webben, så när lirarna kommer hem
kan de kolla på sig själva.
Matcherna har ingen speaker, så det är spelare, ledare och
­kanske domare som hörs.
Björn Eriksson hoppas att livesändningarna från matcherna i S:t Eriks-Cupen blir en succé.
Det bör påpekas att långt från
alla killar och tjejer som deltar i
cupen kommer att synas i rutan.
Under säsongen ska totalt närmare 200 matcher visas. Det blir 25
inspelningsdagar på olika ställen
i länet med 6–8 matcher per dag.
Tittarna kan se två matcher samtidigt i rutan, eller nöja sig med en.
Tv-teamet börjar sända på lördag då de finns på plats på Tyresövallen. Elva matcher spelas under dagen. Hemmaklubben
Tyresö FF:s kanslist Kenneth Johansson är förväntansfull.
– Det ska bli jätteroligt!
Ungarna i våra lag tycker säkert
att det känns spännande att kanske få synas i tv. Fotbollsmatchen
blir ju mer på riktigt.
av pionjärklubbarna när det handlar om matcher live på webben. I vintras testade man konceptet under en stor
inomhusturnering i fotboll.
– Det gick att beställa hem
matcherna på nätet, och det
Tyresö FF är en
blev väldigt uppskattat, säger
Kenneth Johansson.
Björn Eriksson är en av initiativtagarna till mediasajten. Han hoppas att man på detta sätt ska locka
ännu fler unga till fotbollen.
– Fotboll är en fantastisk produkt som får barn och ungdomar
att röra på sig i stället för att sitta
hemma framför datorn. Vi vill lyfta fram glädjen som de allra flesta
känner när de spelar fotboll.
En av de 25 inspelningsdagarna ska troligen förläggas till
Tele2 Arena.
– Vi för samtal med Tele2, och
Foto: Stefan Källstigen
”Då kan mormor
i Skövde sitta framför datorn och se när
barnbarnet spelar
i Stockholm.”
Björn Eriksson, Stockholms
fotbollförbund
det skulle vara otroligt spännande
om det blir av att sända matcher
därifrån, säger Björn Eriksson.
l  Lars Allerstedt
[email protected]
tel 550 550 69
Nästan 5 000 lag spelar i Sanktan
Premiär för matcher live på webben
w S:t Eriks-Cupen, även kallad
Sanktan, är Stockholms Fotbollförbunds stora ungdomsturnering
och har funnits sedan 1958.
w Det första fröet till denna cup
såddes redan 1934 då AIK annonserade efter spelare till ett pojklag.
400 pojkar dök upp. De testades,
w I morgon lanserar Stockholms
Fotbollförbund en ny sajt: www.
sterikscupen.se.
w Under 2015 ska 200 matcher
från S:t Eriks-Cupens seriespel
direktsändas på webben. De kan
ses i datorn, mobilen, surfplattan
eller i en ”smart” TV.
och många sållades bort. Till
slut bildades fem lag.
w 1969 gjorde flicklagen entré
i Sanktan.
w Cupen växer för varje år. I år är
4 865 lag anmälda varav 1 165 är
flicklag.
Källa: STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND
Totalt kommer
nära 200 matcher
att livesändas.
w Företaget Sportway, som
­bevakar ungdomsevenemang
över hela landet via webb-tv,
har fått uppdraget att sända
matcherna.
w I helgen är det premiärdags för
sändningarna från S:t EriksCupen.
22 MITT I SÖDERORT HAMMARBY. TISDAG 14 APRIL 2015
resultat
Basket
Blue wolfs
Polisen
Foul
Sundsvall–Södertälje81–68
Uppsala–Borås88–71
Sundsvall–Södertälje71–94
Uppsala–Borås81–74
Södertälje–Sundsvall104–85
Borås–Uppsala75–78
Basketligan Kval Basketligan
damer
Basketligan Semifinal
Division 3 Stockholm
Uppsala B–Les Boys
64–83
Les Boys
Skuru
Lidingö Bulls
Hybrid
Brännkyrka
Central
Bollstanäs
Uppsala B
Rosenborg
Täby Lantchip
Rålambshov
Tureberg
32
28
26
26
24
24
24
20
18
14
8
6
21 16
5+399
20 14
6+207
22 13 9 +65
22 13 9+84
21 12 9+45
2112 9 0
22 12 10+17
19 10 9 +78
21 9 12-43
20 7 13 -8
20 4 16-270
21 3 18-574
Division 4 Stockholm
Värmdö–Järfälla90–85
Sloga Uppsala
Järfälla
Värmdö
Hephata
Söderhamn
Shanta
Alvik Väster
Sthlm Vikings
Duga
Tyresö
17 14
3 +131
18 13
5+169
18 10 8+51
17 9 8+37
17 9 8-11
18 8 10-51
16 6 10 -81
18 6 12 -98
17 6 11-55
18 6 12-92
28
26
20
18
18
16
12
12
12
12
Division 6 Stockholm
Engelen–Polisen50–53
Mariatorget
Brännkyrka
Bengo
Lidingö Stars
Täby Inter
Engelen
Saltsjöbaden
18
18
18
18
17
17
17
18
14
12
11
9
8
5
0+633
4+204
6+194
7 -6
8+126
9+8
12-281
36
28
24
22
18
16
10
18
18
17
4
4
3
14-280
14-203
14-395
8
8
6
08 Stockholm–Solna
60–69
Eos–Akropol88–60
Akropol–Solna63–61
08 Stockholm–Eos
52–46
Basketligan Semifinal
Norrköping–Udominate53–65
Sallén–Northland69–89
Udominate–Norrköping82–62
Northland–Sallén81–71
Fotboll
Allsvenskan
Göteborg–Åtvidaberg1–0
Falkenberg–Gefle0–2
Djurgården–Elfsborg1–2
Norrköping–Örebro1–1
AIK–Halmstad2–1
Sundsvall–Malmö1–4
Helsingborg–Falkenberg0–0
Gefle–Kalmar2–0
Örebro–Göteborg0–2
Elfsborg–Hammarby1–1
Halmstad–Norrköping0–3
Häcken–Djurgården1–1
Åtvidaberg–Sundsvall2–3
Malmö–AIK0–0
Gefle
Göteborg
Norrköping
Malmö
Hammarby
Elfsborg
AIK
Sundsvall
Helsingborg
Djurgården
Häcken
Örebro
Falkenberg
2 2 00 +46
2 2 00 +36
2 1 10 +3 4
2 1 10 +3 4
2 1 10 +2 4
2 1 10 +1 4
2 1 10 +1 4
2 10 1 -23
20 20 0 2
20 1 1 -1 1
20 1 1 -2 1
20 1 1 -2 1
20 1 1 -2 1
Kalmar
Åtvidaberg
Halmstad
20 1 1 -2 1
20 02 -20
20 02 -40
Superettan
Ängelholm–Assyriska0–2
Frej Täby–Jönköping
0–1
Gais–Varberg0–1
Syrianska–Sirius0–0
Värnamo–Ljungskile2–1
Mjällby–AFC United
1–1
Varberg–Mjällby1–2
Degerfors–Gais0–1
Mjällby
2 1 10 +1 4
Utsikten
1 1 00 +3 3
Assyriska
1 1 00 +2 3
Värnamo
1 1 00 +1 3
Jönköping
1 1 00 +1 3
Östersund
1 1 00 +1 3
Varberg
2 10 1 03
Gais
2 10 1 03
AFC United
1 0
1 0
0
1
Sirius
10 10 0 1
Syrianska
10 10 0 1
Ljungskile
10 0 1 -10
Brommapojkarna1 0 0 1 -1 0
Frej Täby
1 0 0 1
-1 0
Ängelholm
10 0 1 -20
Degerfors
20 02 -40
Division 1 Norra
Södertälje–Piteå2–5
Carlstad United–Huddinge
2–0
Akropolis–Brage1–1
Piteå
Akropolis
Brage
Forward
Carlstad U
Dalkurd
IFK Luleå
Motala
Nyköping
Umeå FC
Vasalund
Västerås
Huddinge
Södertälje
1 1 00 +3 3
10 10 0 1
10 10 0 1
00 00 00
0 0 0 0
0 0
00 00 00
0 0 0 0
0 0
00 00 00
00 00 00
0 0 0 0
0 0
00 00 00
00 00 00
10 0 1 -20
10 0 1 -30
Division 2 Norra Svealand
FAMILJEFEST!
GärDESLoppET
Biskopsudden, söndag 31 maj kl 12.00
Upsala IF–Syrianska Ker
1–1
Enskede–Västerås IK
5–0
Strömsberg–Arameisk/Syr0–3
Kvarnsveden–Sollentuna1–3
Avesta–Sandvikens IF
1–2
Gamla Upsala–Norrtälje
2–2
Enskede
Arameisk/Syr
Sollentuna
Sandvikens IF
Norrtälje
Gamla Upsala
Syrianska Ker
Upsala IF
Nacka FF
Skiljebo
Avesta
Kvarnsveden
Strömsberg
Västerås IK
1 1 00 +5 3
1 1 00 +3 3
1 1 00 +2 3
1
1 0 0
+1 3
10 10 0 1
1 0
1 0
0
1
1 0
1 0
0
1
1 0
1 0
0
1
0 0 0 0
0 0
00 00 00
10 0 1 -10
10 0 1 -20
10 0 1 -30
1 0 0 1
-5 0
Division 2 Södra Svealand
Delta med din bil, MC eller moped
som är 30 år eller äldre.
Anmäl dig nu till: www.gardesloppet.com
STORSTÄDNING
inkl. fönsterputs UTFÖRES MED GARANTI
FLYTTSTÄDNING
l Trappstädning
l Hemstädning
Örebro Syri–Sylvia
1–1
IFK Stockholm–Värmdö
0–1
Vimmerby–Eskilstuna City
2–1
Ekerö–Aspudden-Tell3–2
Assyriska IF–FC Linköping
2–2
Ekerö
Vimmerby
Värmdö
Assyriska IF
FC Linköping
Sylvia
Örebro Syri
AFK Linköping
FC Gute
Sleipner
1 1 00
1 1 00
1 1 00
1 0
1 0
1 0
1 0
10 10
1 0
1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
00 00
+1 3
+1 3
+1 3
0
1
0
1
0 1
0
1
0 0
0 0
00
Konyaspor
00 00
Aspudden-Tell 10 0 1
Eskilstuna City
1 0 0 1
IFK Stockholm
1 0 0 1
00
-10
-1 0
-1 0
Division 4 Stockholm södra
Hanviken–Bagarm Kärrtorp
Assyriska UIK–Rågsved
Gunners Utd–Newroz
4–0
0–0
0–0
Hanviken
1 1 00 +4 3
Assyriska UIK
1 0
1 0
0
1
Gunners Utd
1 0
1 0
0
1
Newroz
10 10 0 1
Rågsved
10 10 0 1
Atlético Sthlm 0 0 0 0
0 0
Hägersten
00 00 00
Mälarhöjden 00 00 00
Rönninge/Salem0 0 0 0 0 0
Tyresö
00 00 00
Vendelsö
00 00 00
Bagarm Kärrtorp 1 0 0 1
-4 0
Division 4 Stockholm norra
Hallonbergen–Blue Hill
Andrea Doria–Spånga
Danderyd–Sollentuna FK
Kista Galaxy–Viggbyholm
Blue Hill
Spånga
Danderyd
Kista Galaxy
Täby City
Vaxholm
Kista SC
Ursvik
Hallonbergen
Andrea Doria
Sollentuna FK
Viggbyholm
1
1 0 0
1 1 00
1 1 00
1
1 0 0
0 0 0 0
00 00
0 0 0 0
00 00
10 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
10 0 1
2–3
1–2
1–0
1–0
+1 3
+1 3
+1 3
+1 3
0 0
00
0 0
00
-10
-1 0
-1 0
-10
Division 4 Stockholm mellersta
1
1 0 0 +4 3
1 1 00 +1 3
1 1 00 +1 3
0 0 0 0
0 0
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
10 0 1 -10
10 0 1 -10
10 0 1 -40
Division 5 Stockholm södra
Tullinge TP–Los Copihues
Los Copihues
1 0
1 0
Tullinge TP
1 0
1 0
Hallunda
00 00
FC Vårby
0 0 0 0
IFK Tumba
0 0 0 0
Pappas Pojkar
0 0 0 0
Preben
00 00
Rapa Nui
0 0 0 0
Stuvsta
00 00
S Wanderers
0 0 0 0
Västerhaninge 00 00
Örby
00 00
2–2
0
1
0
1
00
0 0
0 0
0 0
00
0 0
00
0 0
00
00
Division 5 Stockholm norra
Olympiacos–Kungsängen6–2
FC Järfälla–Åkersberga
3–0
Rydbo–Storskogen2–2
Rissne–Bollstanäs0–0
Olympiacos
FC Järfälla
Rydbo
Storskogen
Bollstanäs
Rissne
Bromma
1 1 00 +4 3
1
1 0 0 +3 3
10 10 0 1
10 10 0 1
10 10 0 1
10 10 0 1
00 00 00
LÄTT ATT FÅ.
LÄTT ATT FIXA.
l Visningsstädning
l Fönsterputsning
Boka på 08 - 86 18 17
LAGA STENSKOTTET FRÅN 0 KRONOR
Vänta inte för länge, då kan det bli en
spricka och rutan måste bytas.
Maries Puts & Städ AB är miljö- och
kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001
Arlandastad, Bromma, City Sveav. Danderyd,
Haninge, Huddinge, Hägersten, Järfälla (f.d.
Samglas), Kista, Skärholmen, Sollentuna, Solna,
Spånga, Täby, U-Väsby, Vårby, Värmdö, Östermalm, S-tälje City, S-tälje Weda. Boka tid
på 020-355 355 eller www.rydsbilglas.se
Lagning av stenskott från 0 kr beroende av försäkringsbolag. Bilen ska minst ha halvförsäkring.
0 0 0 0
0 0 0 0
00 00
10 0 1
10 0 1
0 0
0 0
00
-30
-40
Division 5 Stockholm mellersta
Gröndal–Boo FF
2–2
Atletico Nacka–Skå/Bygdegård
2–1
Ekerö–Reymersholm4–1
Saltsjöbaden–Bollmora BoIS
0–2
Ekerö
1 1 00 +3 3
Bollmora BoIS
1
1 0 0 +2 3
Atletico Nacka
1
1 0 0
+1 3
Boo FF
1 0
1 0
0
1
Gröndal
10 10 0 1
Handelskamrat0 0 0 0 0 0
Marieberg
00 00 00
Norrtull
00 00 00
Vasasällskapet00 00 00
Skå/Bygdegård10 0 1 -10
Saltsjöbaden 10 0 1 -20
Reymersholm 10 0 1 -30
Allsvenskan damer
Hammarby–Mallbacken3–1
Hammarby
AIK
Eskilstuna
Rosengård
KIF Örebro
K/Göteborg
Kristianstad
Linköping
Piteå
Umeå
Vittsjö
Mallbacken
1 1 00 +2 3
00 00 00
00 00 00
00 00 00
0 0 0 0
0 0
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
10 0 1 -20
Elitettan
Krukan–Vasastan0–1
Stureby–LångholmenUppskj.
Ängby–Järla2–1
Ingarö–IFK Lidingö
1–5
IFK Lidingö
Ängby
Vasastan
FC Sthlm Inter
Hässelby
Långholmen
Sköndal
Stureby
Värtan
Järla
Krukan
Ingarö
Lokomo Blackeb
Qaran IKF
Roslagskulla
Åkersberga
Kungsängen
Lidköpings FK–Djurgården
IFK Kalmar–Sirius
Djurgården
IFK Kalmar
Sirius
Bollstanäs
Hovås/Billdal
Limh Bunkeflo
Jitex Mölndal
Kungsbacka
Kvarnsveden
QBIK
Sunnanå
Älta
Östersund
Lidköpings FK
0–6
0–0
1 1 00 +6 3
1 0
1 0
0
1
10 10 0 1
00 00 00
00 00 00
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
1 0 0 1
-6 0
Handboll
Elitserien Kvalserien
Aranäs–IFK Skövde
24–20
OV Helsingborg–Ricoh
19–20
Önnered–OV Helsingborg
23–23
IFK Skövde–VästeråsIrsta
25–24
Ricoh–Aranäs27–16
Ricoh
2 2 00+12 4
VästeråsIrsta 2 10 1+62
IFK Skövde
2
1 0 1
-3 2
Aranäs
OV Helsingborg
Önnered
2 10 1 -72
2 0
1 1
-1
1
20 1 1 -7 1
Elitserien Kvartsfinal
Alingsås–Malmö29–20
Lugi–Ystads IF
27–25 e.fl.
Hammarby–IFK Kristianstad
30–26
Malmö–Alingsås25–31
Redbergslid–Eskilstuna Guif
24–21
Ystads IF–Lugi
30–29
IFK Kristianstad–Hammarby
35–25
Division 1 Semi Off
Eslöv–HP Alingsås
24–28
Falu HK–Sollentuna
25–41
Baltichov–Lundagård34–23
Uppsala HK–Tyrold
Tyrold–Uppsala HK
HP Alingsås–Eslöv
25–25
26–27
19–20
Elitserien Direkt Off damer
Spårvägen–Lundagård41–21
Önnered–Skara25–18
Elitserien Kvartsfinal
Sävehof–Team Eslöv
35–16
Lugi–Skövde18–21
Sävehof–Team Eslöv
33–11
Lugi–Skövde20–19
Höör H 65–VästeråsIrsta
24–27
Skuru–Heid27–22
Allsvenskan Direkt Off
Eskilstuna Guif–Kungälv
29–24
Division 1 Semi Off
Bankeryd–Alingsås23–25
Enköping–Årsta18–19
Innebandy
Superligan Kval SSL PO 2
Järfälla–Gävle8–3
IBF Göteborg–Karlstad
3–6
Gävle–Järfälla7–3
Karlstad–IBF Göteborg
3–2 e.fl.
Allsvenskan Kval Allsv PO 2
Hässelby–Visby
4–5 e.fl.
Lagan–Craftstaden5–4
Sävsjö–Östra SK
7–4
Arvika–IBF Västerås
3–8
Strängnäs–Tullinge6–5
Hudik/Björkberg–Skellefteå7–6
Craftstaden–Lagan
6–5 e.fl.
Tullinge–Strängnäs6–5
Visby–Hässelby6–5
Östra SK–Sävsjö
10–5
IBF Västerås–Arvika
6–2
Superligan Semifinal damer
Pixbo–KAIS Mora
9–4
Rönnby–IKSU1–2
KAIS Mora–Pixbo
4–1
IKSU–Rönnby5–8
Pixbo–KAIS Mora
2–3
Division 1 Kval Div 1 PO 2
Lillån–Bele Barkarby
4–8
Nykvarns IF–Solfjäderst
3–1
Tvååker–Åstorp/Kvidinge5–8
Skoghall–Arboga1–4
Olofström–Sävsjö4–2
Ishockey
Semifinal
Skellefteå–Linköping3–1
Frölunda–Växjö1–0
Växjö–Frölunda4–1
Volleyboll
Elitserien Semifinal
Linköping–Hylte Halmstad
3–2
Falkenberg–Örkelljunga2–3
Hylte Halmstad–Linköping
0–3
Örkelljunga–Falkenberg1–3
Elitserien Semifinal damer
Hylte/Halmstad–Lindesberg3–2
Engelholm–Katrineholm3–0
Lindesberg–Hylte/Halmstad3–0
Katrineholm–Engelholm0–3
För alla resultat
och tabeller – se
www.mitti.se
GE BARN SOM ADRIANA
EN BÄTTRE FRAMTID
Bli planfadder på
plansverige.org
23 MITT I SÖDERORT HAMMARBY. TISDAG 14 APRIL 2015
reporter
Kaffe bra mot hudcancer
Tomas Stark
tel 550 551 24
Tipsa [email protected]
hälsa&
motion
Tomas Stark.
Hälsodryck Kaffe kan minska risken för malignt melanom.
Och ju fler koppar man dricker, desto starkare verkar skydds­
effekten bli. Det visar en studie av forskare vid statliga
National Cancer Institute i USA.
Institutet lät 450 000 ljushyade amerikaner ange sin
kaffekonsumtion och deltagarna följdes upp under i snitt
tio års tid. Det fanns ett omvänt förhållande mellan mäng­
den kaffe och risken att drabbas av malignt melanom.
Tjejmilen nästa för Book
Sångerskan Anna
Book hatar att
springa. Nu har hennes svärson Hristos
Adoniadis – vinnare
av Biggest Loser 2014
– utmanat henne att
springa Tjej­milen
i september.
Anna antog utmaningen och är fast
besluten att klara den
– med Hristos som
personlig tränare.
trainern flyter det mycket
­bättre än för bara några veck­
or ­sedan, ­säger Hristos.
– Och jag har blivit så inspi­
rerad att jag redan tänker på
Tjejmilen 2016. Då tänker jag
att jag kanske kan klara det på
under en och en halv timme,
säger Anna.
Hristos betonar att resul­
tatet inte är viktigt, åt­
minstone inte i år.
– Anna har aldrig
tänkt att hon skulle
kunna klara något så­
dant här. Även om hon
– Det började en dag i febru­ kryper i mål så har hon
ari. Hristos och Annas dotter i alla fall fixat det.
Felicia kom hem på fika. Hris­
När träningen satte igång
tos hade precis sprungit en mil startade Anna och Hristos ett
och jag tyckte att han var duk­ gemensamt intstagramkonto­
tig, men han sa bara att det som på bara tre veckor fick
kan du också göra, säger Anna. nästan 5 000 följare.
Anna var skeptisk, minst
– Tanken är att inspirera an­
sagt. Hon har alltid avskytt att dra människor att utmana sig
springa, känner sig stor och själva. Man klarar mer än man
tung som en elefant, vet inte tror, säger Anna.
var hon ska göra av händerna
Så småningom ska träning­
och glömmer bort att andas.
en på gymmet bytas ut mot
Men Hristos, som själv
löprundor i Hagaparken. Till
visade enorm kämpa­
att börja med i form av
glöd då han i tvrelativt långa interval­
Följ
programmet Biggest
ler, tänker Hristos.
Annas träning:
­Loser gick från över @annabookcamp
– Du kommer att
156 kilo till 77, var
märka att du kan
övertygad om att det
springa längre och
egentligen var dåliga
längre. Det hände mig.
ursäkter och att Anna
Plötsligt var jag uppe
bara var lat.
i en mil, jag fattade ingenting,
– Han tyckte att jag skulle ­säger Hristos till Anna.
springa ett lopp och föreslog
att han skulle träna mig. Vi En komplikation är att Anna är
flamsade och tramsade lite, en av deltagarna i Let’s dance
men så drog jag till med Tjej­ all star, med publikfavoriter
milen. Hade jag vetat att det från de tidigare åren, som ska
fanns kortare lopp hade jag spelas in från början av maj
­tagit det i stället, ­säger Anna och sändas från den 8 maj.
– Det kommer att hålla på
och skrattar.
i några veckor. Men dans är
Så började de, svärmor och
ett naturligt sätt att träna hela
svärson, att träna tillsammans kroppen och jag lär dansa sex
på Balance i Solna där vi träf­ timmar om dagen, säger Anna.
far dem.
– Nu får vi inte öka träning­
– Jag tänkte att först mås­ en för mycket. Hon måste hålla
te vi se till att kroppen orkar, sig hel. Men efter Let’s dance
stärka lår och vader till ex­ då ska vi steppa upp ­ordentligt,
empel. Plus högintensiv puls­ säger Hristos.
höjande träning. Det gäller att
l  tomas stark
ta det stegvis. Men det märks [email protected]
tel
550 551 24
redan stor skillnad. På cross­
w Namn:
Anna Book.
w Ålder: 44 år.
w Bor: Solna.
w Yrke: Sångerska.
w Namn:
Hristos
Adoniadis.
w Ålder: 31 år.
w Bor: Kista.
w Yrke: Personlig
tränare.
Annas
ABC för att komma igång
A: Var inte för hård mot dig själv. Peppa dig själv och tro på dig själv och
ha realistiska mål. Börja i små men intensiva doser och öka i långsam takt.
B: Skaffa bra grejer. Man behöver inte ha skor för 4 000 kronor, men ha
bra skor och bra kläder. Och be om hjälp av personalen i sportbutiken.
C: Tänk på vad du äter. Du kan träna hur mycket som helst men äter du
skit så ger det ingenting. Ät bra och varierad kost. var inte rädd för att
unna dig något, men gör det inte sju dagar i veckan.
Anna Book tränas av svärsonen Hristos Adoniadis. De ska med gemensamma krafter se till att Anna klarar att springa Tjejmilen den 5 september i år.
Boosta kroppen med bär!
TIPS & pepp För att få en friskare
Petra Kindlund,
löpcoach och nutritionist,
tipsar om hälsa och motion!
kropp och mer energi är ett starkt tips
att äta mycket bär som blåbar, hallon
och lingon. De innehåller nämligen
massvis av nyttiga antioxidanter som
man kan säga fungerar som kroppens
rostskydd. Det gör att du håller dig frisk,
blir piggare och att huden får mer lyster.
Perfekt är att ha bär i morgonfilen eller
att mixa bär tillsammans med yoghurt
och banan med en god
müsli. Bästa starten
på dagen!
Foto: Stefan Källstigen
Tre träningar i veckan för 6-åring
förslag Från 6 års ålder
bör barn röra sig minst en
timme om dagen, och dessutom träna lite hårdare tre
gånger i veckan. Det är innebörden i ett förslag till nya
rekommendationer för fysisk
aktivitet hos barn och unga
som en grupp läkare, sjukgymnaster och idrottslärare
har tagit fram på uppdrag av
Svenska läkaresällskapet.
Tanken är att rekommendationerna ska fungera som
faktagrund för föräldrar,
skolor, politiker och sjukvård.
Men först ska förslaget godkännas av Svenska läkaresällskapet, vilket väntas ske
senare i vår.
24 MITT I SÖDERORT HAMMARBY. TISDAG 14 APRIL 2015
TRÄFFEN
När du ringer
kan du välja:
1) Annonsera.
2) Lyssna på inspelade/
svara på publicerade,
inspelade annonser.
3) Lyssna av svar på din
egen annons.
4) Information.
Du som vill annonsera
Skriv manus: Ring 0939105 31 86 (9,60 kr/min).
Du måsta ha knapptelefon med tonval. En röst
instruerar dig. Du tildelas
ett annonsnummer och
en kod. Skriv ned koderna!
Manusstop tisdag veckan
före publicering.
Du som vill
svara
Skriv manus: Ring 0939105 31 86 (9,60 kr/min).
Du måsta ha knapptelefon med tonval. Du har
30 sekunder på dig att
tala in ett meddelande
till den som annonserat.
Du kan tala in svar tisdag,
utgivningsveckan till söndag veckan därpå. Du kan
endast svara via telefon.
Obs! Vi förbehåller oss
rätten att ta bort osedliga
annonser
l Män söker Kvinnor
Vill gärna träffa dig kvinna i
mycket mogen ålder. Jag är
själv 48 år, ser bra ut och har
stil och skärpa. Vill gärna att
du är mycket kvinnlig med stil
och klass.
38573
Äldre dam söks av gullig 54-årig
man för mysiga träffar när vi
båda känner för det. Hoppas du
svarar!
38572
Livnjutande, modemedveten
och fräsch man söker en kvinna,
40–60 år, som gillar livets
absoluta guldkant: resor, Spanien, sol och värme, ha trevligt
tillsammans m m.
38571
Vill gärna träffa dig, ungdomliga kvinna, fast i mogen ålder,
60–75 år. Gärna blond och
mycket kvinnlig. Jag är 49 år
och mycket representativ i stil
och klädsel.
38568
Trevlig man, 62 år, söker kurvig
kvinna, 45–80 år. Allmänna
intressen + mysa med dig.
Rökfri. Gärna finska. Hoppas du
hör av dig!
38566
Hej du, underbara, roliga och
snälla kvinna från något asiatiskt land. Jag är en rolig och
snäll 62-åring med ungdomligt
utseende och hyfsat snygg. Du
är kanske 40–55 år och glad
och sprallig.
38565
Pigg 55-åring söker kvinna för
träffar då och då. Att möta våren med lite närhet till varandra
låter härligt, tycker jag. Hör av
dig.
38558
Jag är 22 år och studerar och
jobbar deltid. Vill gärna träffa en
trevlig och rolig kvinna, 28–50
år, för t ex fika.
38577
Jag är 49 år, lugn och med
allmänna intressen. Vill gärna
träffa en extremt fräknig kvinna
Ensam? Hit ta någon bl and Mit t i:s kontaktannonser!
Endast ett urval av annonserna publiSamtalet kostar 9,60 kr/min.
ceras, resten finns tillgängliga i en röstObs! Vi förbehåller oss rätten att
brevlåda med hjälp av telefon.
ta bort osedliga annonser.
då jag finner fräknar väldigt
attraktiva. Fräknar ger skönhet
och karaktär. Hör av dig!
38552
l Kvinnor söker Män
tjejkvinna vill lära känna en
yngre singelkille, utländsk eller
svensk, som kan laga mat,
gärna utländsk. Vill gärna lära
mig exotiska rätter.
38533
68-årig tjejkvinna vill umgås
med sund och trevlig man,
65–70 år. I intressesfären finns
natur, kultur, dans och motion.
Gärna övervintra på varmare
breddgrader.
38578
Kvinna, 78 år, söker man i
någotsånär samma ålder. Jag
har godkänt utseende och
allmänna intressen. Anser mig
allmänbildad. Hoppas du finns!
38530
Ungdomlig medelålders singeltjej, 165 cm lång, lite mullig
med mörkt hår och gröna ögon.
Söker en yngre bilburen och
seriös man som är singel.
38570
Attraktiv, mogen kvinna med
ryskt ursprung, väletablerad
och romantisk med många
intressen, söker en gentleman
med bra utseende och ordnad
ekonomi, upp till 60 år för Dolce
Vita.
38528
Jag är en glad tjej på 55 år som
är positiv och jag söker en seriös
man.
38560
Glad och spontan tjej söker en
seriös man.
38559
Hej du trevlige man med annons 38506! Jag missade att
lyssna på din annons och nu är
den borttagen. Är just hemkommen efter en lång semester. Hör
av dig!
38555
Utåtriktad tjej, 33 år, söker dig,
omtänksamme och kärleksfulle
man, 35–45 år, som inte har
några barn. Du får gärna komma från Iran eller däromkring.
38546
Ungdomlige man i 65-årsåldern, har du tid med mig så
har jag tid med dig? Undrar en
kreativ och skapande tjej. Gärna
bil. Dito ålder.
38534
Trevlig, fräsch och mogen
Trevlig kvinna, 68 år, söker man,
60–70 år, rökfri, som vill ha
sällskap på promenader, kafé,
utflykter, bio m m. Hoppas du
finns som vill bli min vän!
38525
l Man söker Man
Snäll, omtänksam, mogen, ärlig
och mullig bs-man på 68 år,
strax utanför Stockholm, söker
snäll, omtänksam, mogen,
ärlig och mullig bs-man, i/nära
Stockholm.
38544
Frisk, fräsch och kramig
70-åring vill träffa en likasinnad
för sköna träffar.
38543
Snäll, omtänksam, mogen, ärlig
och mullig bs-man, 68 år, söker
en snäll, omtänksam, mogen,
ärlig och mullig bs-man. Jag bor
strax utanför Stockholm.
38537
Jag söker en afrikansk kille för
träffar. Din ålder saknar bety-
delse. Jag är en blond och smal
kille.
38518
Jag är en frisk, ren och varm
65-årig man. Jag längtar efter
en man för träffar.
38514
Jag söker en manlig vän för
trevliga stunder. Jag bor i norra
Stockholm, Kista. Hör av dig!
38510
l Kvinna söker kvinna
40-talist, söker vänner då man
känner sig ensam i storstaden.
Vill gärna lämna svar till annonsnummer 38371. Ser fram
emot att få prata och ha lite
roligt.
38484
l Övrigt
Man efterlyser en stilfull och
mogen kvinna. Du har blont
uppsatt hår och röker ibland. Du
hade en butik på Hantverkargatan förut, har även sett dig vid
Mariatorget.
38563
Efterlyser dig kvinna som jag
såg skärtorsdagen, ca 13.30, på
Klarabergsgatan. Du hade svart
mössa, ljus fläta och glasögon.
Vi fick ögonkontakt. Mannen
med kort hår och svarta kläder.
38562
Snäll man, 68 år, hjälper till
hos pensionärer med städning,
diskning, fikastunder, bilturer
och transporter. Hör av dig!
38553
Jag är en tjej som är i full gång
med att grunda ett ordenssällskap. Söker personer som skulle
vara intresserade av att vara
med från början.
38548
Taxichaufför efterlyses. Vi träffades i Akalla den 16 februari. Vi
pratade i din taxi. Hör gärna av
dig till tjejen i Akalla!
38498
l Vänner söker vänner
67-årig kvinna söker väninnor
i ungefär samma ålder. Med
intressen som resor, ut och fika,
teater och promenader. Hör
gärna av er!
38557
Söker en brevvän i alla åldrar.
En tänkande person behöver
ej vara allvarligt lagd. Kallprat
är inget jag uppskattar särskilt,
snarare en diskussion av en mer
filosofisk karaktär.
38551
Kille, 46 år, vill träffa nya
bekantskaper. Det skulle vara
trevligt att träffa nya vänner.
Mina intressen är sport, krogen,
film m m.
38529
Mysig, positiv kvinna, 40-talist, söker nya vänner, både
män och kvinnor. Vi tycker om
naturen, resor, sol och bad och
annat kul.
38513
Tjej, 50+, söker nya vänner att
göra roliga saker med. Mina
intressen är resor, dans, musik,
bio och teater. Hör av er!
38480
Kvinna, 60+, pensionär, söker
väninnor, 60–70 år, för promenader, fika, biobesök m m.
Hoppas på svar från trevliga
och sociala kvinnor för det är
jag själv, tycker jag. Ej lesbisk.
38479
Din lokala bostadsmarknad
För annonsering, ring: 08-550 553 10
Söderort
n Vänd dig med förtroende till Din lokala mäklare
när du ska sälja eller köpa bostad!
7235
Bostäder har sålts
i Stockholms län de
senaste tre mån­aderna.
Källa: Svensk Mäklarstatistik AB
Ca 70% flyttar lokalt*
*Enligt beräkning av flyttströmmarna i Stockholms län,
flyttar cirka 70% av invånarna inom den egna kommunen,
eller till angränsande.
Källa: SCB på uppdrag av region­p lane- och trafikkontoret.
Sjöutsikt?
z Låt din lokala mäklare
hjälpa dig!
6:a ENSKEDE - PUNGPINAN
BAGARMOSSEN – STOR 2:A – PARKLÄGE!
2 ROK – 59 KVM. Svartågatan 62, 3 vån
Extra stor 2:a i behov av renovering. Fantastiskt högt och fritt
läge med balkongen mot mysig naturpark. Lägenheten har en
rejäl sovalkov i vardagsrummet, utmärkt för gästsängen eller
som avskild datorplats. På 3 min går du till t-bana/affär i välförsett centrum. 15 min till Sthlm City. Härliga Nackareservatet
erbjuder ett aktivt friluftsliv året runt. Golfbana och badstrand
ligger inom 20 minuters promenad. Joggingturen i skogen startar du tvärs över gatan. Välskött förening. Avgift: 3.980 kr/mån.
PRIS 1.850.000 kr/Accepterat pris
VISAS Söndag 19/4 13.30–14.15 och måndag 20/4 18.00–18.30
Lindroos Bostadsmäklare AB
Lågskärsvägen 10, Kärrtorp Centrum
08-429 83 30 www.lindroosbostad.se
Accepterat pris: 6.295.000 kr Avgift: 2.093 kr Bostadstyp: BR-kedjehus
adress: Rönnapelvägen 18 boarea: 143 kvm
Visning: 19/4 kl. 14.00-15.00, 20/4 kl. 18.30-19.00
Fastighetsmäklare: Susanne Engvall, tel: 070-782 00 02
Bjurfors Hammarby/Skarpnäck | bjurfors.se
Vill du få din bostad
värderad?
z Låt din lokala mäklare
hjälpa dig.
TISDAG 14 APRIL 2015. MITT I SÖDERORT HAMMARBY 25
4:a 103 kvm
2,5:a 68 kvm
Topprenoverad och mycket fin 4:a med stor balkong i bästa läge!
Stor 2,5:a på 68 kvm med stor balkong i populära Enskededalen
Dalgränd 52 Pris: 2.095.000 kr/hbj Avgift: 4.012 kr/mån
Visas söndag 19/4 14:00–14:45 samt måndag 20/4 18:30–19:00
2,5:a 57 kvm
Mycket charmig 2,5:a i Kärrtorp som med lätta medel kan bli en 3:a!
Grusåsgränd 88 Pris: 3.395.000 kr/hbj Avgift: 4.773 kr/mån
Visas söndag 19/4 15:00–15:45 samt måndag 20/4 19:15–19:45
Söderarmsvägen 16 Pris: 2.195.000 kr/hbj Avgift: 3.012 kr/mån
Visas söndag 19/4 13:00–13:45 samt måndag 20/4 17:30–18:00
Mäklare: Björn Kangas, 070-300 18 14
Pastellvägen 9 • 08-644 80 70 • www.maklarmaster.se
www.skandiamaklarna.se
3:A SKÄRMARBRINK — GAVELLÄGENHET MED BALKONG I BÄSTA SOLLÄGE.
4,5:A FARSTA — VÄLPLANERAD GAVELLÄGENHET MED BALKONG I FRITT VÄSTLÄGE
Mycket trevlig gavel 3:a med optimal planlösning. Balkong med sol från fm till kväll. Nära
kommunikationer i förening med mycket låg belåning och som äger sin mark.
Sällan till salu! Gavellägenhet högst upp i huset med kanonläge. Genomgående i mycket gott
skick och fin utsikt. Bredband ingår i avgiften.
ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 KR AVGIFT 3 543 KR BOAREA 54 KVM ANTAL RUM 3 ROK BYGGÅR 1938 VÅNINGSPLAN 3 ADRESS
PALANDERGATAN 17 VISAS TORS 16/4 KL. 18.30-19.15, SÖN 19/4 KL. 12.15-13.00. KONTOR ENSKEDE/FARSTA 08-600 31
ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 KR AVGIFT 6 052 KR BOAREA 119 KVM ANTAL RUM 4,5 ROK BYGGÅR 2012 VÅNINGSPLAN 5 ADRESS
ÅGESTA BROVÄG 48VISAS TORS 16/4 KL. 17.30-18.00, SÖN 19/4 KL. 12.00-12.45. KONTOR ENSKEDE/FARSTA 08-600 31 41
Välkommen till
skandiamäklarna i
Enskede/Farsta
telefon:08-600 31 41
Niclas Claeson
Annelie Hedbeck
Maria Granat
Stefan Bergnér
2:A GUBBÄNGEN — VÄLPLANERAD LÄGENHET MED BALKONG
Ljus lägenhet i låghus med balkong i soligt läge. Mycket väldisponerad med öppen planlösning
mellan kök och vardagsrum. Nära service och t-bana.
ACCEPTERAT PRIS 1 980 000 KR AVGIFT 3 716 KR BOAREA 59 KVM ANTAL RUM 2 ROK BYGGÅR 1948 VÅNINGSPLAN 1 ADRESS
KISTVÄGEN 16VISAS TORS 16/4 KL. 18.30-19.00, SÖN 19/4 KL. 13.30-14.15. KONTOR ENSKEDE/FARSTA 08-600 31 41
Maria Fäktenmark
Jenny Tell
26 MITT I SÖDERORT HAMMARBY. TISDAG 14 APRIL 2015
Grannar
Köpta och sålda
fastigheter
nära dig
Vad kan ditt hus tänkas vara
värt? Hur ser pris­bilden ut i ditt
grannskap?
Här finns information om alla
fastigheter som sålts i ditt närområde den senaste tiden.
källa: Fastighetsdata
stockholm
kommun
Församl: Skarpnäck
Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader
Fång: Vanligt köp, spec
Fastighet: Stockholm Uthålligheten 1 MFL
Adress: Klarälvsvägen 42, Bagarmossen (Flera adresser finns)
Pris: 22.175.000 kr
Hyreshusenhet
Form : Tomträtt
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Stockholm Lektionen 1
Adress: Tidaholmsplan 21
Pris: 5.153.000 kr
Hyreshusenhet
Form : Tomträtt
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Stockholm Adjunkten 8
Adress: Lidköpingsvägen 5
Pris: 3.592.000 kr
Småhusenhet
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Stockholm Vänska-
Lokaler
pen 9
Adress: Trevna Gränd 3
Pris: 7.000 kr
Småhusenhet, helårsbostad
Fång: Gåva
Fastighet: Stockholm Hantlangaren 10
Adress: Kyrkogårdsvägen 131,
Enskededalen
Pris: 0 kr
Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader
Fång: Vanligt köp, spec
Fastighet: Stockholm Modet
2 MFL
Adress: Klarälvsvägen 48, Bagarmossen (Flera adresser finns)
Pris: 22.175.000 kr
Kontor och lager med sjöutsikt
i Liljeholmen till under halva priset!
Flytta ut?
För bra för att vara sant?
Nej, faktiskt inte. Ring eller kontakta oss så berättar vi mer.
z Första lyan finns hos
din lokala mäklare.
Lundberg & Kock
– Experten på lokalmatchning
Lundberg & Kock AB • Industrigatan 4A • 112 46 Stockholm
Telefon 08-652 60 00 • [email protected] • www.lundbergkock.se
Service & hantverk
För annonsering, ring: 08-550 552 80
Bygg & underhåll
NiklassoNs
Fönster & markiser
markiser ab
Art persienner
Persienner
Nu från 450:- / st
Störst i Sverige på badrum och
köksrenovering åt privatpersoner
Bästa omdömen på rejta.se och reco.se
Vi har renoverat flera tusen badrum och kök i Stockholmsområdet.
[email protected] mittdaderman.se • www.mittdaderman.se
Tel: 08-638 01 15
RUT & ROT
Priset gäller alla mått under
50 x 140 cm därefter 50:per dm i bredd/höjd.
Inkl. montering och moms.
Till låga priser!
Ring oss för prisuppgift.
Kostnadsfritt hembesök!
08-508 609 90
BYREUS Inredningar & Solskydd AB
Petrejusväg 6, Hammarbyhöjden
www.artmarkis.se
Kostnadsfria hembesök
Tel 08-39 54 45
Allt du behöver veta om RUT- och ROT-avdrag hittar du på skatteverkets hemsida:
Lamellgardiner
Rullgardiner
Mörkläggning
Markiser
Träpersienner
Persienner
Tätslutande
Värmeisolerade
BALKONGMARKIS
Hushållsnära tjänster
M Larssons
Fönsterputs
Villor • Lägenheter • Företag
Bra priser
Hög kvalitet
Referenser. Ansvarsförsäkring
Tel 81 20 41
Gullmarsv. 48 A, www.byreus.se
www.skatteverket.se
•
BALKONGSKydd
070-731 12 53
Tel 722 90 15
Sockengränd 2, Årsta
www.niklassons.nu
Måndag – torsdag 8-17
fred 8-15. Lunch 12-13.
Jobb & karriär
För annonsering, ring: 08-550 552 70
Folkadoktorn AB
Folkadoktorn är en auktoriserad Audi/VW-verkstad,
med idag 23 anställda. Vi har kunder från Nacka,
Värmdö och Stockholm med omnejd.
Vi söker omgående en Bilmekaniker
Vi behöver snarast anställa en bilmekaniker till vår
serviceverkstad i Nacka. Anställningen gäller heltid.
För mer information se: www.folkadoktorn.se.
Välkommen med din ansökan till
[email protected]
senast 30 april
Finsktalande telefonförsäljare
Suomenkielinen
puhelinmyyjä saa töitä
Työtehtävä: myydä suomalaisen viikkolehden tilauksia
puhelimitse myyntikonttorissamme Tukholmassa
– suomen kielellä.
Työpaikan osoite: Södermalm, T-Mariatorget.
Työaika: ma-pe klo 10-16, klo 16-21
vapaavalintaisina iltoina.
Hyvät ansiomahdollisuudet. Sopii kaikenikäisille.
Koulutus annetaan.
Hakemukset: [email protected], fax 08-18 10 73,
puh. 08-18 02 67.
Lisätietoja: Tapani Kekki puh. 070-548 35 02,
www.ruotsinsuomalainen.com
Söker ni personal?
Platsannonsera med oslagbar
räckvidd i ert närområde.
Vill du veta mer?
Ring 08-550 552 70
STOCKHOLM
JOBB
TISDAG 14 APRIL 2015. MITT I SÖDERORT HAMMARBY 27
Sommar på Sundby Gård
Vill ni jobba hos oss i sommar så söker vi
KocKar – diSK
ServerinG – café
Minimiålder 18 år.
Gäller både heltid och extra.
Se hemsida www.sundby-gard.se
för mer information.
Mejla [email protected]
för ansökan eller frågor.
Vi söker
Undersköterskor
till Haninge/Tyresö
Vi söker undersköterskor för timanställning, både
dagtid och kvällstid. Sedvanliga arbetsuppgifter
för undersköterska i hemsjukvård.
Kvalifikationer: Erfarenhet av sjukvård, vara
engagerad i ditt arbete, ha en förmåga att arbeta
självständigt såväl som i grupp. Vi lägger stor vikt
vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.
Kontaktperson: Jessica Lyckman,
platschef Haninge Tyresö
E-post: [email protected]
Tel: 076-942 63 20.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Huddinge
Arena Personal bjuder in till:
Söker ni
personal?
REKRYTERINGS-DROP-IN
FÖR LASTBILSCHAUFFÖRER
Platsannonsera med
oslagbar räckvidd i
ert närområde, på
rätt sida av sta´n eller
i hela Storstockholm.
Imorgon onsdag 15 april har Arena Personal
rekryterings-drop-in för lastbilschaufförer.
De första 30 personerna som lämnar in ett CV
och söker ett jobb får varsin biobiljett.
Tid: 16.00-19.00
Plats: Fleminggatan 7, 3 tr
Ring för information
08-550 552 70
Har du inte möjlighet att komma, ring oss istället
på 08-587 117 03, eller skicka din ansökan till
[email protected]
STOCKHOLM
JOBB
Arena Personal är experter på rekrytering och
bemanning. Företaget startades 1994 vilket gör
oss till en av de mest erfarna aktörerna på den
svenska marknaden.
www.arenapersonal.com
Dustcontrol utvecklar, tillverkar och marknadsför mobila stoftavskiljare
samt kompletta system för punktutsugning till industrin. Företaget
grundades 1972 och har idag 140 anställda och omsätter 240 MSEK.
Företagets affärsidé är att tillgodose kundernas behov av renare och
effektivare produktion och mer hälsosam arbetsmiljö genom att utveckla,
tillverka och sälja sugsystem för damm, rök och spån. Dustcontrol
bedriver internationell verksamhet i form av egna dotterbolag i USA,
Tyskland, Finland, Österrike och England samt har representation
genom partners på ytterligare 20 marknader. Vill du veta mer om
Dustcontrol, gå in på www.dustcontrol.se.
Vill du också jobba för
Stockholms största tidning?
Lokaltidningen Mitt i Stockholm ger varje vecka ut 31 tidningar i hela
Storstockholm inklusive innerstan. Tidningarna delas ut i knappt 900 000
exemplar direkt till våra läsare, från Botkyrka i söder till Vallentuna i norr.
Är du intresserad av att jobba i ett framgångsrikt
internationellt bolag med miljöinriktning?
Vi söker starka säljprofiler med drivkraft och stor försäljningspotential.
Vi eftersträvar en miljö som genomsyras av arbetsglädje, försäljningsfokus
och serviceanda gentemot våra kunder. Som säljare hos oss ska du brinna för
att göra affärer, stora som små.
Verkstadsarbetare
Vi förstärker vår säljavdelning!
Till vår montering – och plåtavdelning i Norsborg söker vi en driven lagspelare.
Dina arbetsuppgifter är mekanisk montering och test av sugsystem och tillbehör
för fasta installationer.
Just nu söker vi säljare inom segmenten Bostad,
Telesales samt Detaljist.
Vi har korta serier och en riklig variantflora så du bör kunna enklare ritningsläsning och hantera på verkstad förekommande maskinutrustning. Några års erfarenhet från verkstadsarbete och tekniskt gymnasium eller motsvarande behövs för att
klara jobbet.
Urval kommer göras löpande varför vi ser din ansökan så fort som möjligt.
Ansökningshandlingar skickas eller mailas till:
Dustcontrol AB, Att: Johanna Hallqvist, Box 3088, 145 03 Norsborg
alternativt [email protected]
Märk ansökan ”Verkstadsarbetare”.
Du har:
• erfarenhetavförsäljning
• gärnaenbakgrundinommediaellerbranschendukommerarbetamed
• godsocialkompetens
• ettsinneförstrukturochagerarlösningsorienterat
• viljanattutvecklasochdrivsavattgöraaffärer
Vi är kollektivanslutna.
För mer information kring respektive tjänst och för att ansöka – välkommen att
kontakta för bostad [email protected], telesales [email protected]
och detaljist [email protected]
Rekryteringsprocessen pågår löpande.
www.mitti.se
Andra bevakar hela världen – vi bevakar din
fa
m
se iljeä
da g
n d
19 bu
68 tik
Huddinge C • Huvudsta C • Sköndal C
måndag - fredag
7- 21 • lördag - söndag 8- 21
Vecka 16. Priserna gäller måndag 13/4 – söndag 19/4 2015 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.
!
tt
ks kö
tt
tkö
Nö
!
t!
Flä
Färsk
Färsk
Biff
/kg
/st
Frukostägg
450 g
80 g
Östersjön | Clupea harengus membras
10; 39
/kg
Stjärnägg
Rosta
Salami
Strömmingsfilé
Sverige
6-pack
Pågen
Garant
Färsk
Kycklingklubba
Sverige | skivad med ben
89; 49
Ny
Grillad
Fläskkotlett
Import | i bit
d!
ga
fån
lla
Gri
6-pack | stl. M/L
Eldorado
Garant
Rapsolja
1 liter
/kg
Köttbullar
350 g
10; 10; 10; 10; 10;
/st
/st
Bonusara!
/st
/st
max: 2 köp kund/hushåll
Yoplait
Lätt crèmefraiche
2 dl
3,5% 33 cl
Colgate
Tandkräm/
Tandborste
max: 2 köp kund/hushåll
Eldorado
Toa-/Hushållspapper
4/8-pack
Lina
Tvättmedel
750 g
10; 10; 10; 10; 10;
2st
för:
B
klass1
/st
klass1
Cocktailtomater
klass1
Champinjoner
250 g i ask
Broccoli
250 g i ask
/st
klass1
/st
klass1
Honungsmelon
Jordgubbar
Brasilien
250 g i ask
10; 10; 10; 10; 10;
/st
/st
/kg
Huddinge C 08-449 84 40 | Huvudsta C 08-514 934 50 | Sköndal C 08-447 53 50
/st
www.textcraft.se
2st
för:
B
B
2st
för:
Premium Lager
Morberg Öl
/st

Similar documents