טופס שינוי/עדכון פרטים אישיים

Comments

Transcription

טופס שינוי/עדכון פרטים אישיים
‫חובה לצרף צילום תעודת זהות קריא וברור‬
‫ניתן לשלוח את הטופס בצירוף צילום ת"ז לפקס שמספרו ‪ 30-9696666‬או‬
‫למייל ‪ [email protected]‬או בדואר לכתובת‪ :‬אחד העם ‪ 6‬ת"א ת‪.‬ד ‪26296‬‬
‫מיקוד ‪9626236‬‬
‫טופס לעדכון פרטים אישיים‬
‫לכבוד ‪:‬‬
‫החברה המנהלת של רום – קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ‬
‫פרטי העמית‪/‬ה‬
‫אני _______________ מספר ת‪.‬ז __________________‬
‫מבקש‪/‬ת בזאת לשנות‪/‬לעדכן את פרטיי האישיים בכל החשבונות על שמי אשר מנוהלים בחברה‬
‫המנהלת של רום – קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ בהתאם לפרטים להלן‪:‬‬
‫שינוי‪ /‬עדכון שם*‬
‫שם משפחה‬
‫קודם‬
‫שם משפחה נוכחי‬
‫שם פרטי נוכחי‬
‫כתובת למשלוח דואר **‬
‫מספר בית‬
‫כתובת‬
‫ת‪.‬ד‬
‫עיר‬
‫מיקוד‬
‫דרכי התקשרות (נא למלא גם אם לא חל שינוי)‬
‫מספר טלפון‬
‫מספר טלפון נייד‬
‫כתובת דואר אלקטרוני‬
‫הצהרות העמית‪/‬ה‪:‬‬
‫ידוע לי כי בהעדר צילום תעודת זהות‪ ,‬לא יעודכנו הפרטים המבוקשים‪.‬‬
‫*יודגש כי צילום תעודת הזהות הינו לשם זיהוי בלבד למעט בעדכון‪/‬שינוי שם‪.‬‬
‫**אני מבקש בזאת כי הכתובת המופיעה לעיל תשמש את החברה לצורך משלוח דואר (הכתובת‬
‫בתעודת הזהות אינה חייבת להיות כתובת עדכנית‪ /‬כתובת למשלוח דואר)‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫____________________‬
‫____________________‬
‫חתימת העמית‪/‬ה ‪/‬אפוטרופוס‬
‫שם העמית‪/‬ה ‪/‬אפוטרופוס‬
‫____________‬
‫תאריך‬
‫לידיעתך‪ ,‬לאחר עדכון הפרטים כאמור‪ ,‬פרטי המידע המתוקנים יופיעו בדו"ח התקופתי הבא שיישלח‬
‫אליך בהתאם להוראות הדין‪.‬‬
‫החברה המנהלת של רום – קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ‬
‫אחד העם ‪ 9‬ת"א ת‪.‬ד ‪ 29299‬מיקוד ‪ 9629216‬טל‪ 10-9898111 .‬פקס‪10-9898988 .‬‬
‫‪www.krm.co.il‬‬
‫אתר האינטרנט‪:‬‬

Similar documents