ניתוח 15.2.15אפיקים

Comments

Transcription

ניתוח 15.2.15אפיקים
‫קיבוץ אפיקים‬
‫היבטים חברתיים בשיוך דירות‬
‫שישיוך באפיקים ‪30/1/15‬‬
‫אמיר רומנו‬
‫‪15/02/2015‬‬
‫ניתוח שאלונים וקלפי מדגמית במסגרת אירוע של יום מרוכז בנושא שיוך דירות בקיבוץ אפיקים‬
‫רקע‪:‬‬
‫קיבוץ אפיקים קיבל החלטה על שיוך דירות לחבריו על פי החלטה ‪ 751‬בשנת ‪ .2003‬מאז ועד היום‬
‫קידם הקיבוץ את התהליך וחזר ובדק אותו מחדש מספר פעמים‪ .‬בנוסף‪ ,‬חשוב לציין כי עד היום‬
‫לא התקבלה החלטה על הפעלת השיוך באסיפה‪ .‬באמצע שנות ה‪ 2000-‬ובעקבות תהליכי שינוי‬
‫שעברו על כלל הקיבוצים במדינה‪ ,‬החליט קיבוץ אפיקים לשנות את אורחות חייו‪ ,‬מרכיביו‬
‫העיקריים של שינוי זה התבססו על העברת זכויות לחברים קרי‪ ,‬שיוך דירות ונכסים ומעבר לשכר‬
‫דיפרנציאלי לחבר‪ .‬שינוי אורחות החיים יצר קשר בין מספר נוסף של מרכיבים (קליטה‪ ,‬זכויות‬
‫ותק‪ ,‬התפתחות היישוב וצמיחתו) ומחייב‪ ,‬לדעתי‪ ,‬התייחסות ופתרון ובאופן שיכלול את מרבית‬
‫המרכיבים המוזכרים‪ ,‬גם אם באופן שונה מהכוונה המקורית‪.‬‬
‫במסגרת ריענון תהליך שיוך הדירות באפיקים‪ ,‬התקיים ביום שישי ‪ 30/1/15‬יום מרוכז לחברים‬
‫(שהונחה בידי יניב אוסם ואמיר רומנו) שהתמקד בהיבטים החברתיים של תחום זה‪ .‬היום כלל‬
‫סקירה היסטורית של תהליך השיוך באפיקים‪ ,‬הוצגו בפני החברים שתי חלופות שיוך‬
‫(‪/1380‬חלופת האגודה‪ )751 ,‬על ידי מרצים חיצוניים (אבי ברג‪ -‬מסדה‪ ,‬עו"ד מרב ניב‪ -‬גשר)‪ ,‬נערכו‬
‫דיונים בשלוש קבוצות שהונחו בידי חברי אפיקים (גבי אוסם‪ ,‬ניר יסוד‪ ,‬ניר עתיר‪ ,‬עמיקם אוסם‪,‬‬
‫נירה קלדניצקי‪ ,‬ענת גרה) ולבסוף הועברו שאלונים ונערכה קלפי מדגמית‪ .‬ביום זה לקחו חלק כ‪-‬‬
‫‪ )35%( 180‬חברי אפיקים ובנוסף אליהם הוזמנו חברי קיבוץ מיישובי הסביבה העוסקים בנושאים‬
‫אלו בקיבוצם‪.‬‬
‫המטרה המרכזית ביום המרוכז הייתה לחשוף את החברים להשלכות החברתיות הנובעות‬
‫מתהליכי השיוך לפי החלופות הקיימות ולאפשר דיון ושיח על הרצונות‪ ,‬המחשבות והחששות‬
‫של החברים‪.‬‬
‫במהלך ההכנות ליום המרוכז חשבנו כי יהיה נכון לקבל מידע מהציבור ובעזרתו להתקדם‬
‫בתהליך‪ .‬לצורך קבלת המידע בחרנו להשתמש בכלים הבאים‪ :‬קלפי מדגמית שתייצג את העדפת‬
‫הציבור (‪ 751‬או ‪ )1380‬ושאלון המתייחס למספר שאלות המייצגות את השוני בין החלופות‪.‬‬
‫השאלון ביקש לעמוד על מספר דגשים‪ :‬ביטחון אישי וכלכלי‪ ,‬אופי היישוב‪ ,‬עתיד הבנים וממד‬
‫הזמן‪ .‬הקלפי המדגמית ביקשה לקבל תשובה על נטיית הלב לחלופה המועדפת‪ .‬בנוסף נבדק גם‬
‫גילם של המשתתפים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ממצאים‪:‬‬
‫שאלון‬
‫השאלון מנה ‪ 8‬שאלות שבכל שאלה ישנה בחירה מתוך חמש תשובות (מדיד של‪ :‬בכלל לא ועד‬
‫במידה רבה מאוד)‪ 6 .‬השאלות הראשונות חולקו לצמדים ובכל אחת מהן נשאלה אותה השאלה‬
‫רק בהתייחסות לחלופה ‪ 1380‬או ‪ .751‬השאלה ה‪ 7-‬עסקה בממד הזמן‪/‬תכיפות התהליך והאחרונה‬
‫היוותה מידע על גיל ממלא השאלון‪ .‬סך הכול מולאו ‪ 58‬שאלונים‪ 2 :‬שאלונים נפסלו עקב אי מילוי‬
‫(כתיבת תשובה מלאה)‪ 10 ,‬שאלונים מולאו בחוסר (בעיקר שאלת הגיל) ו‪ 46-‬שאלונים מולאו‬
‫באופן מלא‪.‬‬
‫ניתן לראות בגרף הראשון כי למעלה ממחצית החברים (‪ )57%‬שהשתתפו הינם חברים פנסיונרים‬
‫או קרובים לגיל הפנסיה‪ .‬חברים בגיל הצעיר (‪ )30-40‬השתתפו בשיעור נמוך של כ‪ 7%-‬בלבד‪ ,‬בעוד‬
‫שחברים בגיל הביניים (‪ )41-60‬לקחו חלק פעיל בשיעור של כ‪ .27%-‬הנתונים תואמים את‬
‫התפלגות הגילאים באפיקים‪.‬‬
‫גיל‬
‫‪30-40‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪41-50‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪71-100‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪51-60‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪61-70‬‬
‫‪23%‬‬
‫‪2‬‬
‫השאלה הראשונה נגעה לתחושת הביטחון האישי והכלכלי של החבר בחלופה ‪ .1380‬רוב החברים‬
‫(‪ )59%‬חשים כי חלופת האגודה‪ 1380/‬תקנה להם ביטחון אישי וכלכלי אך אם זאת ניתן גם לראות‬
‫שחברים רבים‪ ,‬כשליש (‪ ,)36%‬אינם חשים ביטחון בחלופה זו‪.‬‬
‫באיזו מידה מקנה לך חלופת האגודה‪ 1380/‬ביטחון‬
‫אישי וכלכלי?‬
‫בכלל לא‬
‫‪4%‬‬
‫במידה‬
‫מועטה‬
‫‪9%‬‬
‫במידה רבה‬
‫מאוד‬
‫‪13%‬‬
‫במידה בינונית‬
‫‪27%‬‬
‫במידה רבה‬
‫‪46%‬‬
‫בדומה לשאלה הראשונה‪ ,‬נשאלה אותה השאלה בהתייחסות לחלופה ‪ 751‬וגם כאן ניתן לראות כי‬
‫מרבית החברים (‪ )50%‬מרגישים כי שיוך הדירה מקנה להם ביטחון‪.‬‬
‫באיזו מידה מקנה לך חלופה ‪ 751‬ביטחון אישי וכלכלי?‬
‫בכלל לא‬
‫‪7%‬‬
‫במידה מועטה‬
‫‪16%‬‬
‫במידה בינונית‬
‫‪25%‬‬
‫במידה רבה‬
‫מאוד‬
‫‪16%‬‬
‫במידה רבה‬
‫‪34%‬‬
‫‪3‬‬
‫צמד השאלות הבא התייחס לשאלה על שמירת צביון הקיבוץ על פי החלופות הקיימות‪ .‬ניתן‬
‫לראות באופן ברור מאוד כי החברים מאמינים שאופייו הקיים של הקיבוץ ישמר טוב יותר‬
‫בחלופת האגודה (‪ )84%‬לעומת מיעוט עד בכלל לא (‪ )91%‬של חברים המאמינים בשמירה על אופיו‬
‫של הקיבוץ בחלופה ‪.751‬‬
‫באיזו מידה ישמר אופיו של היישוב כקיבוץ בחלופת‬
‫האגודה‪?1380/‬‬
‫במידה מועטה בכלל לא‬
‫‪2%‬‬
‫‪4%‬‬
‫במידה‬
‫בינונית‬
‫‪11%‬‬
‫במידה רבה‬
‫מאוד‬
‫‪27%‬‬
‫במידה רבה‬
‫‪57%‬‬
‫באיזו מידה ישמר אופיו של היישוב כקיבוץ בחלופה‬
‫‪?751‬‬
‫במידה רבה‬
‫‪5%‬‬
‫בכלל לא‬
‫‪14%‬‬
‫במידה בינונית‬
‫‪20%‬‬
‫במידה מועטה‬
‫‪57%‬‬
‫‪4‬‬
‫במידה‬
‫רבה‬
‫מאוד‬
‫‪0%‬‬
‫צמד השאלות הבאות התייחס ליכולת לשמור על הזכויות העתידיות של הבנים והנכדים‪ .‬ניתן‬
‫לראות כי מרבית החברים (‪ )68%‬חושבים כי ניתן יהיה לשמור בצורה מיטבית את זכויות הבנים‬
‫והנכדים בעתיד‪ ,‬במידה ונבחר את חלופת האגודה‪.1380/‬‬
‫באיזו מידה מאפשרת חלופת האגודה‪ 1380/‬את שמירת‬
‫זכויות בנינו ונכדינו?‬
‫בכלל לא‬
‫במידה מועטה‬
‫‪4%‬‬
‫‪2%‬‬
‫במידה רבה‬
‫מאוד‬
‫‪11%‬‬
‫במידה בינונית‬
‫‪20%‬‬
‫במידה רבה‬
‫‪57%‬‬
‫לשאלה האם ניתן יהיה לשמור את הזכויות בצורה טובה בחלופה ‪ ,751‬התשובות מתחלקות כמעט‬
‫באופן שווה על הרצף של ‪:‬במידה רבה מאוד ועד במידה מועטה (בהתאמה ‪ ,21% ,25% ,9%‬ו‪-‬‬
‫‪.)23%‬‬
‫באיזו מידה מאפשרת חלופה ‪ 751‬את שמירת זכויות בנינו‬
‫ונכדינו?‬
‫בכלל לא‬
‫‪5%‬‬
‫במידה רבה‬
‫מאוד‬
‫‪16%‬‬
‫במידה מועטה‬
‫‪23%‬‬
‫במידה רבה‬
‫‪25%‬‬
‫במידה בינונית‬
‫‪21%‬‬
‫‪5‬‬
‫לשאלה האחרונה על התכיפות בקידום תהליך השיוך‪ ,‬ענו החברים באופן מובהק (‪ )75%‬כי הם‬
‫חושבים ורוצים לקדם ולסיים את תהליך שיוך הדירות באפיקים‪.‬‬
‫באיזו מידת תכיפות יש לקדם את תהליך השיוך?‬
‫בכלל לא‬
‫‪0%‬‬
‫במידה‬
‫מועטה‬
‫‪7%‬‬
‫במידה בינונית‬
‫‪13%‬‬
‫במידה רבה‬
‫מאוד‬
‫‪39%‬‬
‫במידה רבה‬
‫‪36%‬‬
‫קלפי‪:‬‬
‫פתק ההצבעה לקלפי המדגמית נוסח כך‪:‬‬
‫בתום יום השישיוך אני רוצה להביע את תמיכתי באחת משתי החלופות‬
‫סמן בעיגול את החלופה המועדפת‬
‫‪/1380‬חלופת האגודה‬
‫‪751‬‬
‫תוצאות ההצבעה הראו כי רוב החברים (‪ )74%‬תומך בחלופת האגודה‪ ,‬מיעוט חברים (‪ )24%‬תמך‬
‫בחלופה ‪ 751‬וחבר אחד (‪ )2%‬טען כי לא צריך שיוך בכלל‪.‬‬
‫מסקנות‪:‬‬
‫התפלגות הגיל בשאלונים דומה להתפלגות הגיל הקיימת בין החברים באפיקים‪ .‬למרות זאת‬
‫שיעור המשתתפים בגילאים הצעירים ובגילאי הביניים היה מעט נמוך‪ .‬יש צורך לקיים מפגשים‬
‫נוספים אך במתכונת שונה (חוגי בית) כדי להגיע לקהל רחב ככול האפשר ולערוך מפגשים נוספים‪.‬‬
‫ניתן לומר באופן ודאי כי מהלך של ביצוע שיוך דירות ייתן לרוב האוכלוסייה באפיקים ממד של‬
‫ביטחון אישי וכלכלי שכנראה חסר היום או ניתן לחזקו‪ .‬מהלך של יצירת ביטחון אישי לחבר‬
‫‪6‬‬
‫יאפשר להניע שינויים נוספים במערכת הקיבוצית כדוגמת התייעלות‪ .‬בנוסף כדאי לזכור כי שיוך‬
‫הדירות הוא נדבך מרכזי בתהליך שינוי אורחות החיים שהקיבוץ עבר ועד היום לא הושלם באופן‬
‫סופי ובשינויים המתבקשים כמו‪ :‬חלוקת פירות נכסים במקום חלוקת נכסים‪ .‬כאן המקום גם‬
‫לחדד את השאלה האם שיוך על פי ‪( 751‬החלטת מנהל שהתקבלה בשנת ‪ )1996‬תואם את את רוח‬
‫התקופה והשינויים שעברו על הקיבוץ‪.‬‬
‫אופיו המיוחד של קיבוץ אפיקים‪ ,‬הנע על הרצף שבין השינוי באורחות חייו (שכר דיפרנציאלי‪,‬‬
‫עבודה כפרנסה ועוד) לבין שמירה על הערבות ההדדית והמרקם הקיבוצי‪/‬שיתופי בגווניו השונים‪,‬‬
‫נותן את אותותיו בצמד השאלות המדבר על שמירת אופיו של הקיבוץ‪ .‬לדעתי התשובה שהחברים‬
‫ענו‪ ,‬איננה נסובה רק סביב הבנת החומר שהוגש‪ ,‬כי היא גם משאלת לב ורצון לשמור ולשמר חלק‬
‫מאורחות חיינו‪ .‬לדעתי‪ ,‬משאלת לב זו‪ ,‬צריכה להיבחן ולהתוות לנו את המשך הדרך ואת דרך‬
‫הניהול העתידית‪.‬‬
‫לדעתי‪ ,‬צמד השאלות הנוגעות לעתיד בנינו ונכדינו‪ ,‬לא חודדה‪/‬הובנה מספיק‪ .‬באיזה עתיד מדובר?‬
‫הקרוב‪ ,‬הרחוק? האם שמירת הזכויות הם מתוקף העובדה כי אם נקנה היום את הקרקע נוכל‬
‫להוזיל אותה לבאים אחרינו (זו הייתה הכוונה)? או האם הזכויות ישמרו יותר טוב בחלופה ‪751‬‬
‫מכיוון שלקיבוץ תהיה דריסת רגל קטנה יותר (על פי חלק מהמשיבים)? התשובות שניתנו תלויות‬
‫בנקודת המבט של המשיב‪ ,‬האם ההסתכלות היא אישית וצרה או היא אישית וקולקטיבית‪ .‬את‬
‫הנקודה הזו יש לדעתי לחדד באופן ברור יותר לחברים‪.‬‬
‫ממד הזמן הינו קריטי מכמה סיבות‪ :‬ראשית‪ ,‬התנאים הקיימים היום מיטיבים עם החבר‬
‫והקיבוץ‪ ,‬תנאים אלו לא יישארו לאורך זמן‪ .‬בנוסף הזמן שעבר מרגע קבלת ההחלטה על שיוך‬
‫דירות באפיקים (‪ ,)2003‬דרך השינוי באורחות החיים (‪ )2005‬ועד היום (‪ )2015‬הוא זמן ארוך מאוד‬
‫לחבר הרוצה לממש את זכויותיו בכול דרך אשר תתאפשר לו ולכן זו סיבה נוספת לרצון של‬
‫החברים לראות מהלך זה בא על סיומו‪.‬‬
‫תוצאות ההצבעה בקלפי המדגמית משקפות לדעתי את מכלול הנושאים שהובאו בסקירה זו‪:‬‬
‫הצורך בביטחון כלכלי‪ ,‬שמירה על האגודה ואורחות החיים שלה‪ ,‬שמירה על זכויות בנים ונכדים‬
‫(גם אם בראיית מבט אינדיבידואלית או קולקטיבית) וממד הזמן על כל גווניו‪.‬‬
‫‪7‬‬