הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר מתכננים למתן שירותי תכנון

Comments

Transcription

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר מתכננים למתן שירותי תכנון
‫הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר מתכננים למתן שירותי תכנון‬
‫הרשות לפיתוח ירושלים (להלן‪" :‬הרל"י") מזמינה בזאת מתכננים בעלי רישיון ו‪/‬או תואר אקדמי‬
‫מתאים להציע מועמדותם להיכלל במאגר הרל"י למתן שירותים במקצועות התכנון השונים‬
‫(להלן‪" :‬המבקשים")‪.‬‬
‫"מתכננים" לעניין הזמנה זו ‪:‬‬
‫ניהול פרויקט *‬
‫יעוץ איכות סביבה *‬
‫יעוץ אקולוגיה‬
‫עיצוב‬
‫אדריכלות *‬
‫יעוץ הידרולוגיה *‬
‫יעוץ גיאולוגיה‬
‫שמאות‬
‫אדריכלות נוף *‬
‫מים וביוב (אינסטלציה) *‬
‫מדידות‬
‫יעוץ כלכלי‬
‫תאום תשתיות *‬
‫מתכנני מערכות תקשורת *‬
‫יעוץ אקוסטיקה‬
‫יעוץ הקמת מעבדות‬
‫יעוץ‬
‫קונסטרוקציה‬
‫יעוץ סאונד (וידאו)‬
‫יעוץ חשמל *‬
‫בקר הנדסי‬
‫יעוץ בטיחות‬
‫יעוץ פרוגראמה‬
‫יעוץ תאורה *‬
‫יעוץ ביסוס קרקע‬
‫יעוץ מזוג אויר‬
‫מתכנני מערכות ביטחוניות‬
‫יעוץ שימור *‬
‫יעוץ מנהרות ובנייה תת‬
‫קרקעית‬
‫יעוץ מעליות‬
‫אגרונומיה‬
‫יעוץ נגישות *‬
‫יעוץ איטום‬
‫בקר שימור *‬
‫דרכים‪/‬תנועה‪/‬כבישים* ליווי קהילתי ושיתוף ציבור *‬
‫(תחומים המסומנים בכוכבית – ראו התייחסות לשינוי בתנאי הסף להלן)‬
‫סדרי הרישום ואופן הגשת הבקשות‬
‫רישום למאגר יעשה על ידי מילוי טופס "בקשה להצטרף למאגר המתכננים" המופיע באתר הרל"י‬
‫בכתובת ‪www.jda.gov.il -‬‬
‫(לשונית מכרזים> מאגרי ספקים‪ ,‬יועצים ומתכננים> ספקים יועצים ומתכננים)‪.‬‬
‫על המבקשים למלא את טופס הבקשה במלואו‪ ,‬ולצרף את המסמכים הנדרשים על פיו‪ ,‬כמפורט‬
‫להלן‪.‬‬
‫את טופס הבקשה‪ ,‬חתום על ידי המבקש‪ ,‬בצירוף המסמכים הנדרשים‪ ,‬יש לשלוח בדואר למשרדי‬
‫הרל"י‪ ,‬לידי יעל אסתר מימון‪ ,‬בכתובת כיכר ספרא ‪ 2‬ת‪.‬ד ‪ , 32226‬מיקוד ‪ 91322‬ירושלים‪.‬‬
‫על גבי המעטפה יש לציין "הרשות לפיתוח ירושלים – מאגר מתכננים"‪.‬‬
‫תנאי סף לרישום במאגר המתכננים‬
‫‪ .1‬השכלה אקדמאית או שוות ערך רלוונטית לתחום הייעוץ המבוקש‪.‬‬
‫‪ .2‬רישיונות לעיסוק במקצוע‪ ,‬הנדרשים על פי חוק‪.‬‬
‫‪ .3‬ניסיון עבודה של ‪ 5‬שנים לפחות לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות‬
‫אחת כשנת ניסיון)‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪.‬‬
‫‪ .5‬תעודת עוסק מורשה‪.‬‬
‫‪ .6‬רשימת ממליצים הכוללת ‪ 3‬המלצות לפחות‪ .‬על כל המלצה לכלול‪ ,‬בין היתר‪ ,‬התייחסות‬
‫לעמידה בלוחות הזמנים לביצוע העבודה‪ ,‬ושביעות רצונו של הממליץ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫א‪ .‬תחומים המסומנים בכוכבית – ביצוע שני פרויקטים במהלך שלוש השנים האחרונות‬
‫עבור גופים ציבוריים (מוניציפאליים‪ ,‬ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל‪.‬‬
‫ב‪ .‬תחומים שאינם מסומנים בכוכבית ‪ -‬ביצוע שני פרויקטים שבוצעו במהלך שלוש השנים‬
‫האחרונות במדינת ישראל‪.‬‬
‫תנאי סף לרישום במאגר בקרי שימור‬
‫‪ .1‬ניסיון עבודה של ‪ 8‬שנים לפחות בבקרת שימור מבנים ו‪/‬או אתרים ארכיאולוגיים על‬
‫פרוייקטים עבור גופים ציבוריים (משרדי ממשלה‪ ,‬חברות ממשלתיות‪ ,‬תאגידים שהוקמו‬
‫בחוק‪ ,‬רשויות מקומיות‪ ,‬תאגידים עירוניים וכדומה)‪.‬‬
‫‪ .2‬בקרה על שני פרויקטים שבוצעו במהלך השנתיים האחרונות בהיקף של ‪ 3‬מ' ‪ ₪‬ומעלה‬
‫בכל פרויקט‪.‬‬
‫‪ .3‬תואר אקדמי רלוונטי או השתלמויות רלוונטיות לתחום השימור‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪.‬‬
‫‪ .5‬תעודת עוסק מורשה‪.‬‬
‫‪ .6‬רשימת ממליצים הכוללת ‪ 3‬המלצות לפחות‪.‬‬
‫מסמכים נדרשים לצירוף לבקשה‬
‫המבקשים נדרשים לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬קורות חיים‪.‬‬
‫‪ .2‬העתק רישיון או העתק תעודה של תואר אקדמאי או של השתלמות רלוונטית‪.‬‬
‫‪ .3‬פלט מידע מרשם החברות‪/‬שותפויות‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור רואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות‪.‬‬
‫‪ .5‬תעודת עוסק מורשה‪.‬‬
‫‪ .6‬תעודות נוספות המעידות על השכלה וניסיון מקצועי רלוונטי‪.‬‬
‫‪ .7‬חומר פרסומי המתאר את המשרד‪.‬‬
‫‪ .8‬רשימת ממליצים‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫א‪ .‬תחומים המסומנים בכוכבית ‪ -‬תיאור של שני פרויקטים שבוצעו במהלך שלוש השנים‬
‫האחרונות עבור גופים ציבוריים‪ ,‬לשביעות רצון הלקוחות‪ ,‬בתחומים ובסדרי גודל בהם‬
‫מעוניין המבקש לעבוד (כולל קבצי ‪ PDF‬המכילים הדמיות‪ ,‬תכניות ומצגות על גבי‬
‫דיסק)‪ ,‬העומדים בתנאי הסף שפורט בסעיף ‪ 7‬לעיל או סעיף ‪ 2‬לעיל (בנוגע לבקרי‬
‫שימור)‪.‬‬
‫ב‪ .‬תחומים שאינם מסומנים בכוכבית ‪ -‬תיאור של שני פרויקטים שבוצעו במהלך שלוש‬
‫השנים האחרונות‪ ,‬לשביעות רצון הלקוחות‪ ,‬בתחומים ובסדרי גודל בהם מעוניין‬
‫המבקש לעבוד (כולל קבצי ‪ PDF‬המכילים הדמיות‪ ,‬תכניות ומצגות על גבי דיסק)‪.‬‬
‫צירוף למאגר המתכננים‬
‫צוות מקצועי של הרל"י (להלן‪" :‬הצוות המקצועי")‪ ,‬יבדוק ויסווג את המבקשים לתחום הרלוונטי‬
‫לעיסוקם‪ ,‬בהתאם לניסיונם‪ ,‬כישוריהם ובקיאותם בתחום עיסוקם‪ .‬יצוין כי בחינת המועמדים‬
‫תתבצע על פי מספר קריטריונים‪ ,‬ביניהם יכולות אישיות‪ ,‬השכלה‪ ,‬ניסיון‪ ,‬עומס עבודה ושביעות‬
‫רצון של הרל"י ו‪/‬או גופים אחרים משירותים קודמים שניתנו‪ ,‬אם ניתנו‪ ,‬על ידי המבקש‪.‬‬
‫מובהר כי לעניין זה‪ ,‬יהא הצוות המקצועי רשאי לפנות לכל גוף שקיבל ו‪/‬או מקבל שירותים‬
‫מהמבקש‪ ,‬ולפנות לממליצים שפרטיהם צורפו על ידי המבקש בטופס הבקשה‪ ,‬לצורך קבלת‬
‫המלצות‪ .‬הצוות המקצועי יבחן כל בקשה לגופה בהתבסס בין היתר‪ ,‬על הקריטריונים שפורטו‬
‫לעיל‪ ,‬ויחליט באם לצרף את המבקש למאגר המתכננים‪ .‬מובהר כי לצוות המקצועי קיים שיקול‬
‫דעת מוחלט ובלעדי‪ ,‬האם להוסיף מבקש למאגר המתכננים‪ ,‬והמבקש מוותר בזאת על כל טענה‬
‫באשר להחלטות הצוות המקצועי כאמור‪.‬‬

Similar documents