נסח טאבו גוש 10925 חלקה 219 מיום 19.7.15

Comments

Transcription

נסח טאבו גוש 10925 חלקה 219 מיום 19.7.15
‫תאריך‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫ג' אב תשע"ה‬
‫שעה‪19:22 :‬‬
‫נסח מס'‬
‫‪51007‬‬
‫לשכת רישום מקרקעין‪ :‬חיפה‬
‫העתק רישום מפנקס הזכויות‬
‫גוש‪10925 :‬‬
‫הנכס נוצר ע"י שטר‪:‬‬
‫מיום‪:‬‬
‫‪32563/2005‬‬
‫חלקה‪219 :‬‬
‫סוג שטר‪:‬‬
‫‪27/09/2005‬‬
‫פרצלציה לא רצונית‬
‫תיאור הנכס‬
‫רשויות‬
‫שטח במ"ר‬
‫עירית חיפה‬
‫‪1,170.00‬‬
‫המספרים הישנים של החלקה‬
‫‪10925/195‬‬
‫בעלויות‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫רוזן שירותים כלליים בע"מ‬
‫חברה‬
‫‪512659061‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫ברוכין ערן‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪025486069‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫בר דיין‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪023871445‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫אבן זהר אשרי‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪053467999‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫כהן הילה‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪028077782‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 24‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 24‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 24‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 24‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪5‬‬
‫תאריך‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫ג' אב תשע"ה‬
‫שעה‪19:22 :‬‬
‫נסח מס'‬
‫‪51007‬‬
‫לשכת רישום מקרקעין‪ :‬חיפה‬
‫העתק רישום מפנקס הזכויות‬
‫גוש‪10925 :‬‬
‫חלקה‪219 :‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫כהן איתמר מאיר‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪023840507‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫שפיר דניאל סטפן‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪058690645‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫פלג בראז רעיה‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪052109766‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫רון אופיר‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪023902208‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫שמעוני ניר‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪027436559‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫שמעוני חשין נטע‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪027252915‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫שקד אורי‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪003662988‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 24‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 24‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 24‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪5‬‬
‫תאריך‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫ג' אב תשע"ה‬
‫שעה‪19:22 :‬‬
‫נסח מס'‬
‫‪51007‬‬
‫לשכת רישום מקרקעין‪ :‬חיפה‬
‫העתק רישום מפנקס הזכויות‬
‫גוש‪10925 :‬‬
‫חלקה‪219 :‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫שקד צפורה‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪003773538‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫ישינסקי תמיר‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪014702302‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫ביאליסטוק מירן פז‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪025437849‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/2‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫אברון גלעד‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪027467182‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/3‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫משיח אוריאל‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪027216498‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/3‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫אלחנטי אופיר‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪301068144‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/3‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫גול‪-‬דין אמירם‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪051756336‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 24‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪2 / 24‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 24‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 24‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 24‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪5‬‬
‫תאריך‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫ג' אב תשע"ה‬
‫שעה‪19:22 :‬‬
‫נסח מס'‬
‫‪51007‬‬
‫לשכת רישום מקרקעין‪ :‬חיפה‬
‫העתק רישום מפנקס הזכויות‬
‫גוש‪10925 :‬‬
‫חלקה‪219 :‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/3‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫גול‪-‬דין מתילדה‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪051179711‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/3‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫טרכטמן אדם‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪300537099‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/3‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫סעדייה סאמי‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪059375949‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/3‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫סעדייה ג'והינה‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪029102324‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/3‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫צידון דקל‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪056184351‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/3‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫צידון חמדה‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪057084022‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/3‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫קויפמן טובה‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪16396780‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 24‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 24‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪5‬‬
‫תאריך‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫ג' אב תשע"ה‬
‫שעה‪19:22 :‬‬
‫נסח מס'‬
‫‪51007‬‬
‫לשכת רישום מקרקעין‪ :‬חיפה‬
‫העתק רישום מפנקס הזכויות‬
‫גוש‪10925 :‬‬
‫חלקה‪219 :‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/3‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫ריימונד אברהם‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪059113365‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/3‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫ריימונד יובל‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪024074676‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/3‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫עמרם סילבי‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪303706964‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/4‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫פסטרנק אלון‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪038440574‬‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫סוג זיהוי‬
‫מס' זיהוי‬
‫‪35010/2015/4‬‬
‫‪19/07/2015‬‬
‫מכר‬
‫פסטרנק הילה‬
‫ת‪.‬ז‬
‫‪034095034‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 24‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫החלק בנכס‬
‫‪1 / 48‬‬
‫סוף נתונים‬
‫נסח מקוון זה‪ ,‬החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת‪ ,‬לא יראו פלט נייר שלו כהעתק נאמן של הנסח‬
‫שולמה אגרה‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪5‬‬