מענה לשאלות הבהרה 1 מכרז 2/2015

Comments

Transcription

מענה לשאלות הבהרה 1 מכרז 2/2015
‫‪1‬‬
‫הנדון ‪ :‬מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי ‪ - 2/15‬אספקת שירותי הקמה‪ ,‬הטמעה ותחזוקת מערכת ‪ERP‬‬
‫סעיף‬
‫פרק‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כללי‬
‫סעיף‬
‫שאלה‬
‫בכדי שהמענה יהיה ברור ויעל נבקש לקבל את מסמכי המכרז בפורמט וורד או ‪ pdf‬ללא סימון מים‬
‫"לעיון בלבד"‪.‬‬
‫נא לשלוח קובץ אלקטרוני למענה ללא סימון מים‪.‬‬
‫נבקש לקבל את מסמכי המכרז בקובץ אלקטרוני ללא סימון מים‪ ,‬ואת נספח ט'‪ 1‬בקובץ אקסל‬
‫בנוסף האם אפשרי לקבל את סעיפים ‪ 6‬עד ‪ 10‬בנספח ח' (הדרישות הפונקציונליות) בקובץ ‪.word‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫נספח ט ‪ - 1‬הבהרה כללית ‪ -‬יש בו רק שני עמודים‪ .‬מה מייחד את הסעיפים הרשומים בו מכל‬
‫משאר עשרות הדרישות הפונקציואליות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מהו נוהל המענה על מסמכי המכרז? האם נוהל מפתח?‬
‫תשובה‬
‫מסמכי המכרז יועלו לאתר תחת "מכרזים"‪ ,‬בפורמט ‪ pdf‬ללא סימון מים‪.‬‬
‫נספח ט' ‪ 1‬יועלה לאתר בפורמט אקסל פתוח‪ .‬נספחים ז'‪ - 1‬ז'‪ 2‬וכן נספח ט'‬
‫‪ 2‬יועלו בפורמט ‪ WORD‬למילוי על ידי המציעים‪.‬‬
‫ראה התשובה לסעיף ‪ 1‬לעיל‪.‬‬
‫ראה התשובה לסעיף ‪ 1‬לעיל‪.‬‬
‫הדרישות הפונקציונאליות המתוארות במפרט הטכני נועדו להציג את מלוא‬
‫הדרישות שיידרשו מהמערכת החדשה‪ .‬נספח ט ‪ 1‬הינו החלק בו המציע‬
‫נדרש להשיב באופן ממוקד בנוגע לדרישות הפונקציונאליות והתשתיתיות‬
‫העיקריות או הקריטיות ביותר‪ ,‬בחלקן מדטוריות שהמערכת חייבת לעמוד‬
‫בהן במועד הגשת ההצעות‪ .‬לפירוט בנוגע לאופן המענה על נספח ט‪ 1‬ראה‬
‫סעיף ‪ 16.6‬במסמך תנאי המכרז‪.‬‬
‫המענה ייעשה באופן המפורט בתנאי המכרז ומסמכיו‪ .‬אין מדובר בנוהל‬
‫מפתח‪.‬‬
‫שאלה כללית ‪ -‬כיצד יש למלא את הנספחים האם בכתב יד(עט‪/‬עפרון) או במחשב לדוגמא נספח‬
‫ז'(‪ - )1‬פרטי נסיון המציע‪.‬‬
‫אנא הבהירו האם בכוונתכם לספק קובץ בפורמט ‪ word‬למילוי הנספחים המתאימים‬
‫‪6‬‬
‫יש להבהיר כיצד להתייחס הן במענה הפונקציונלי והן בטבלת התמחור לנושאים האופציונלים‬
‫המועלים ע"י הספק(כאלו שלא מסומנים כדרישה ‪)Mandatory‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫תנאי המכרז‬
‫‪1.6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪4.1.2‬‬
‫‪6.14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪6.4.1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪7.1.1.2‬‬
‫‪17‬‬
‫‪7.1.2.2‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪20‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪9.1.5‬‬
‫ראה התשובה לסעיף ‪ 1‬לעיל‪.‬‬
‫לפירוט בנוגע לאופן המענה על נספח ט‪ 1‬ראה סעיף ‪ 16.6‬במסמך תנאי‬
‫המכרז‪ .‬להנחיות המלאות בנוגע לאופן מילוי הצעת המחיר ראה סעיף ‪8‬‬
‫במסמך תנאי המכרז‪.‬‬
‫פרוטוקול כנס מציעים יישלח למציעים וכן יועלה לאתר האגודה תחת‬
‫"מכרזים"‪.‬‬
‫נבקש לקבל את פרוטוקול כנס הספקים‪ ,‬ככל שקיים‪.‬‬
‫נבקשכם לשנות סעיף זה שכן אין באפשרות המציע לפטור מאחריות‪ ,‬מראש‪ ,‬בעל תפקיד בהכנת‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫המכרז‪ .‬אם יגרם למציע נזק בשל מצג מטעה נבקש את הזכות לתבוע בגין הנזקים שנגרמו‪.‬‬
‫לאור העובדה שחברתנו הייתה בחופשה במהלך חול המועד וכן תהיה בחופשה בין התאריכים ‪-22.4‬‬
‫המועד להגשת ההצעות נדחה ליום ‪.31.05.2015‬‬
‫‪ 26.4‬ועל מנת להגיש לכם מענה מיטבי‪ ,‬נבקש דחייה של שבועיים במועד ההגשה‪.‬‬
‫ההדרכה תתבצע בצורה מפוצלת לקבוצות ללא שיוך למחוזות על פי דרישות‬
‫המפרט‪.‬‬
‫האם ההדרכה מרוכזת למשתמשים או שההדרכה מפוצלת‪ ,‬ואם כן האם בכל אחד מהמחוזות ?‬
‫נבקש לתקן כי ע"פ יצרן התוכנה האחריות מתחילה ממועד העליה לאויר(הפעלה מבצעית‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫‪ )Production‬ולא ממועד קבלת המערכת‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה למעט ההגדרה שהוספה בסיפא‪.‬‬
‫האם יש מקום להקל בתנאי סף זה ולאפשר השתתפותה של המציעה במכרז ?‬
‫למערכת ‪ infor M3‬שני מיישמים בארץ‪ ,‬חברת אינטנטיה ישראל‪ ,‬אשר בנוסף לפעילותה כחברת‬
‫יישום משמשת כנציגתה של חברת ‪ infor‬למכירה ומתן תמיכה למערכת ‪ infor M3‬בישראל וחברת‬
‫לינוטק בע"מ‪ ,‬אשר הינה שותף עיסקי של אינטנטיה ישראל תמיכה וישום ‪ infor M3‬אך אינה שותף‬
‫עיסקי ישיר של חברת ‪ infor‬יצרן המערכת‪ .‬האם מתכונת שותפות זו של לינוטק בע"מ מקובלת‬
‫ראה תנאי הסף המעודכן‪.‬‬
‫כעמידה בתנאי הסף ותאפשר ההשתתפות במכרז‪.‬‬
‫מה הכונה "במציע הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים" ? האם נדרש האישורים הנדרשים הם אישור ניהול ספרים וניכוי מס‪ .‬כמו כן נדרש תצהיר‬
‫כמפורט בסעיף ‪ 9.1.4‬לתנאי המכרז‪.‬‬
‫משהו מעבר לאישור ניהול ספקים ואישור ניכוי מס במקור ?‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫נבקש לשנות לניסיון של לפחות שנתיים בניהול פרויקטי ‪.ERP‬‬
‫נבקש לשנות לבעל ניסיון בניתוח מערכת ‪ ERP‬אצל ‪ 2‬לקוחות לפחות‪ ,‬ובלבד שהינה בשימוש‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫בהיקף של לפחות ‪ 50‬משתמשים אצל כל לקוח‪.‬‬
‫בנושא ההצמדה נבקש כי ע"פ הוראת היצרן‪ ,‬מחירי תחזוקת המערכת יהיו צמודים על בסיס המדד‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫שיפורסם בעת הזמנת המערכת ולא בעת תחילת האופציה הראשונה‪.‬‬
‫‪ 150‬במצטבר‪ ,‬ללא התחשבות בהיקף השעות בכל הזמנה בנפרד‪.‬‬
‫נבקש להבהיר כי הכוונה היא ל ‪ 150‬שעות עבודה לכל הזמנת עבודה בנפרד‪.‬‬
‫בקשכם להבהיר למה הכוונה עלה על ‪ 150‬ש"ע‪ .‬האם במהלך תקופת ההקמה? תקופת האחריות?‬
‫ראה תשובה בסעיף ‪ 19‬לעיל‪.‬‬
‫חודש? שנה? תקופה אחרת?‬
‫אין שינוי בדרישה‪ .‬בכל מקרה מובהר כי בעת החתימה כי בעת החתימה על‬
‫החוזה יחליף הזוכה את ערבות המכרז‪ ,‬בערבות קבועה לפי התנאים‬
‫נבקש להפחית את גובה הערבות בהצעה ל‪ 10,000 -‬ש"ח‪ .‬כמו כן נבקש להבהיר כי ערבות זו‬
‫המשולבים בחוזה (להלן‪" :‬ערבות ביצוע")‪.‬‬
‫תוחלף בערבות ביצוע ולא יהיו שתי ערבויות תקפות‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫נבקש להוריד את גובה הערבות הגשה לסכום של ‪ 40,000‬במקום ‪.60,000‬‬
‫הנדון ‪ :‬מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי ‪ - 2/15‬אספקת שירותי הקמה‪ ,‬הטמעה ותחזוקת מערכת ‪ERP‬‬
‫‪2‬‬
‫סעיף‬
‫פרק‬
‫סעיף‬
‫‪23‬‬
‫‪9.1.5.4‬‬
‫‪24‬‬
‫‪9.1.9.2‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪9.1.9.2‬‬
‫‪9.1.7‬‬
‫‪9.3.7‬‬
‫‪28‬‬
‫‪9.3.8‬‬
‫‪29‬‬
‫‪11‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15.11.2‬‬
‫‪31‬‬
‫‪15.12‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪15.12‬‬
‫‪15.13‬‬
‫‪15.14‬‬
‫‪35‬‬
‫‪16.6.5‬‬
‫‪36‬‬
‫‪16.6.5‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪16.6.5‬‬
‫‪16.6.5‬‬
‫‪39‬‬
‫‪16.6.6‬‬
‫‪40‬‬
‫‪16.6.6‬‬
‫‪41‬‬
‫‪16.6.6‬‬
‫‪42‬‬
‫‪16.6.7‬‬
‫‪43‬‬
‫‪16.7‬‬
‫‪44‬‬
‫‪18.6‬‬
‫שאלה‬
‫נבקשכם למחוק את הוראות הסעיף באשר המשמעות של מועד ארוך מהמועד הנקוב בסעיף ‪2.4‬‬
‫הוא שיחול בערבות פגם מהותי המחייב את פסילת ההצעה בשל חוסר שוויון בין המציעים והיותה‬
‫של הערבות "ערבות מטיבה" על פי הלכת "אפקון"‪.‬‬
‫נבקש להוריד את הדרישה להצגת חשבון סופי מאושר שכן מדובר בנתונים כספיים של עלויות‬
‫פרויקטים שאינם ניתנים לפרסום מחמת חובת הסודיות החלה על החברה כלפי לקוחותיה ולהסתפק‬
‫בתצהיר שלנו על כך שהמערכת עלתה לאויר ונמצאת בתקופת אחריות או תחזוקה‪.‬כמו כן נבקש גם‬
‫להוריד בנספח ז' ‪ 3‬את ההיקף הכספי של הפרויקט או לפחות להפוך את הנוסח להיקף כספי‬
‫למעלה מ ____ ש"ח שכן לקוחות אינם מוכנים למסור נתונים כספיים רגישים אילו‪.‬‬
‫לעניין "אישור המזמין" ו‪/‬או "חשבון סופי מאושר" ‪ :‬אופן ההתנהלות בשוק הינו שונה מפרויקט‬
‫לפרויקט ואין "חשבון סופי מאושר" אלא מופקות חשבוניות מידי חודש לפי קצב ההתקדמות העבודות‬
‫או ביצוע אבני דרך‪ .‬לקוחות לא יאותו לספק אישור מזמין או תצהיר או כל מסמך שהם צריכים למלא‬
‫או לחתום עליו‪ ,‬ז לא נמצא באינטרסים שלהם ויהיה לנו קושי מהותי להיענות לדרישה זו‪ .‬לכן אנו‬
‫מציעים כחלופה הולמת (במקום אישור המזמין ו‪/‬או חשבון סופי מאושר" להצג את כרטסת הלקוח‬
‫(רשימת החשבונויות שהופקו ללקוח) בגין הפרוקיט כשהיא מאושרת ע"י רו"ח המציע וזאת בנוסף‬
‫להצהרת מנכ"ל המציע בדבר נכונותה ובדבר מועד העליה לאויר‪.‬‬
‫על מנת למנוע ספק‪ ,‬נבקשכם להבהיר כי אין מניעה שהמציע יהיה גם יצרן המערכת‪.‬‬
‫מצוין כי נדרש לצרף להצעה את סיכום מפגש המציעים‪ ,‬נא להעבירו‪.‬‬
‫לגבי "אישור ותצהיר כנדרש בסעיף ‪ 2‬ב' לחוק חובת המכרזים מלאים וחתומים (עסק בשליטת אשה)‬
‫? האם אנו נדרשים להסיק בו מסמך מסוים ?‬
‫לאור העובדה שתקופת האחריות כהגדרתה תחל לא פחות מאשר ‪ 90‬יום מעליית המערכת לאוויר‬
‫ותסתיים ‪ 12‬חודשים לאחר מכן‪ ,‬נבקשכם לתקן בהתאמה את משך תקופת ההתקשרות‪.‬‬
‫בקשכם לבטל את סעיפים ‪ 15.11.2‬ו‪ 15.11.3 -‬באשר אם הוועדה תסתייע בהם בפועל‪ ,‬המשמעות‬
‫תהיה הענקת "מרחב תמרון פסול" למציע ופגיעה בשוויון בין המציעים‪ .‬בנוסף‪ ,‬התעלמות כאמור‬
‫תיחשב כתיקון הפגם ע"י הוועדה מבלי שקיבלה תחילה את אישור המציע‪ ,‬למרות שהפגם אינו יכול‬
‫להיחשב כטעות טכנית ו‪/‬או טעות סופר כהגדרתם בחוק ובפסיקה‪.‬‬
‫בהתאם לחוק חובת המכרזים נבקש כי יובהר כי הבחירה תהיה בהתאם למפ"ל וההצעה הזוכה‬
‫תהיה זו שתקבל את הניקוד המשוקלל כספי‪+‬ציון איכות הגבוה ביותר‬
‫נבקשכם לבטל את הסעיף בהיותו נוגד את החוק‪ ,‬הפסיקה ועקרונות המכרז הציבורי‪ .‬אמות המידה‬
‫לבחירת ההצעה הזוכה יכולים להיות אך ורק אלו שפורסמו לפני המועד האחרון להגשת ההצעות‬
‫לתיבת המכרזים‪.‬‬
‫בהתאם לחוק חובת מכרזים נבקש כי יבוטל סעיף זה‪.‬‬
‫נבקש שיובהר כי האמור בסעיף זה ייעשה בכפוף לדיני המכרזים בקשר עם ביטול זכייה של מציע‪.‬‬
‫על מנת למנוע ספק‪ ,‬נבקשכם להבהיר כי דרישה מנדטורית שהתשובה לה בנספח ט' תישאר ריקה‬
‫תביא לפסילת ההצעה‪ ,‬בהתאם להוראות סעיף ‪16.6.3‬‬
‫נבקשכם להבהיר האם במקרה שהפתרון מחייב שילוב של מוצר צד שלישי‪ ,‬האם מחיר המוצר חייב‬
‫להיות כלול בעלות המערכת כאילו הוא חלק בלתי נפרד ממנה (‪? ) O.E.M‬‬
‫ישנה סתירה בסעיף ‪ -‬מצד אחד רשום שלגבי הדרישות המנדטוריות נדרש לסמן רק אם הדרישה‬
‫קיימת במערכת או לא‪ .‬ובהמשך הסעיף רשום שבכל מקרה גם אם מדובר בדרישה מנדטורית צריך‬
‫לפרט את הפתרון ולא רק סימון אם קיים‪.‬‬
‫כיצד נדרש להתייחס לדרישה מנדטורית?‬
‫נבקשכם להבהיר כי במקובל‪ ,‬במקרה והמוצר השלישי הוא חלק בלתי נפרד מהמערכת ומשולב בה‬
‫כמוצר ‪ OEM‬הציון בגין רכיב זה יהיה ‪ ,100‬הואיל ובפועל‪ ,‬הדרישה מתקיימת במודול של המערכת‬
‫המוצעת ומכיוון שמדובר בתוכנה ייעודית אז גם הפונקציונאליות רחבה הרבה יותר‪.‬‬
‫האם ניתן לשנות כי דרישה המצריכה פיתוח אך התקבל מענה מלא‪ ,‬תקבל ציון כאילו יש פיתרון מלא‬
‫במערכת‪.‬‬
‫הפער בין ציון המינימום למקסימום ברכיב זה מאוד גבוה ולכן נבקשכם להבהיר מה הם מבחני‬
‫המשנה האובייקטיביים לקבלת הציון ברכיב זה‪.‬‬
‫ההפניה לסעיף ‪ 16.5.7‬שגויה ‪ -‬לא קיים סעיף כזה‪ .‬נבקשכם להפנות לסעיף הרלבנטי‪.‬‬
‫‪ 16.7.1.2‬בהתייחס לסעיף ‪ 6.13‬שם רשום שצריך לספק לפחות ‪ 3‬פרויקטים לדוגמא עבור נסיון‬
‫המציע‪ ,‬אך בטבלת הניקוד בסעיף ‪ 16.7.1.2‬הניקוד ניתן החל ממינימום של ‪ 4‬פרויקטים‪ .‬האם‬
‫המינימום הנדרש להציג הוא ‪ 3‬או ‪ 4‬פרויקטים לדוגמא?‬
‫האם אפשרי לקבל את מסמכי המכרז המקורי כקובץ ‪ PDF‬ללא רישום בגדול של 'לעיון בלבד' שלא‬
‫מאפשר שימוש במסמכים לצורך מענה והחתמה‪.‬‬
‫תשובה‬
‫סעיף ‪ 9.1.5.4‬יתוקן באופן שתימחק בו המילה ‪" :‬לפחות"‪.‬‬
‫אמצעי ההוכחה עודכנו‪ .‬נמחק הצורך בהגשת חשבון סופי מאושר‪ .‬נספחי ז'‬
‫עודכנו‪ .‬ראה בגוף החוברת המעודכנת‬
‫ראה תשובה לסעיף ‪ 24‬לעיל‪.‬‬
‫ראה תנאי הסף ‪ 6.4.1‬המעודכן‪.‬‬
‫ראה תשובה לסעיף ‪ 8‬לעיל‪.‬‬
‫כאמור בס' ‪2‬ב‪ -‬אישור של רו"ח ותצהיר של המחזיקה בשליטה שהעסק הוא‬
‫בשליטת אישה‪.‬‬
‫סעיף ‪ 11‬יתוקן באופן שתקופת ההתקשרות תעמוד על כ ‪ 27 -‬חודשים‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪ .‬שימוש בכל זכות המוקנית לאגודה תיעשה בכפוף לכל דין‪.‬‬
‫סעיף ‪ 15.12‬יימחק‪.‬‬
‫ראה תשובה לסעיף ‪ 31‬לעיל‪.‬‬
‫סעיף ‪ 15.13‬יימחק‪ .‬ראה סעיף ‪ 15.5‬לתנאי המכרז‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫ראה התיקון בסעיפים ‪ 16.6.5 - 16.6.4‬לתנאי המכרז‬
‫כן‪.‬‬
‫ראה התיקון בסעיפים ‪ 16.6.5 - 16.6.4‬לתנאי המכרז‬
‫ראה התיקון בסעיפים ‪ 16.6.5 - 16.6.4‬לתנאי המכרז‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫ההפניה הינה לטבלת המשקולות הפנימיים בטופס ההצעה המקצועית ‪-‬‬
‫נספח ט'‪.1‬‬
‫שלשה פרויקטים הם חובה לצורך עמידה בתנאי הסף‪ .‬רק מספר העולה על‬
‫‪ 3‬פרויקטים יזכה בניקוד איכות‪.‬‬
‫ראה תשובה לסעיף ‪ 1‬לעיל‪.‬‬
‫הנדון ‪ :‬מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי ‪ - 2/15‬אספקת שירותי הקמה‪ ,‬הטמעה ותחזוקת מערכת ‪ERP‬‬
‫‪3‬‬
‫סעיף‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫פרק‬
‫סעיף‬
‫‪49‬‬
‫ראה תשובה לסעיף ‪ 1‬לעיל‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫נבקש לסייג ולהוסיף "ובלבד שההוכחות שידרשו לא יגרמו למציע הוצאות ניכרות" (כגון ביצוע‬
‫פיילוטים וכו')‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫נבקש כי בהתאם להוראות התכ"מ‪ ,‬יוכל המציע להשמיע טענותיו בטרם חילוט הערבות‪.‬‬
‫ראה התיקון בסעיף ‪ 12‬לטופס ההצעה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫נספח ד'‬
‫‪2.8.2‬‬
‫‪51‬‬
‫נספח י'‬
‫שורה‪ - 1‬עמוד ‪4‬‬
‫‪52‬‬
‫נספח ז' ‪ -‬אישור‬
‫בדבר ניסיון‬
‫‪53‬‬
‫נספח ז' (‪)1‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫מודול ניהול לקוחות‬
‫‪63‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫בהסבר להמערכת "הושלמה" ‪ -‬חסרה הפנייה לסעיף ורשום 'שגיאה ! מקור ההפניה לא נמצא'‬
‫כיוון שהמציעים נדרשים לציין בשורה זאת מחיר רישיון למשתמש נוסף‪ ,‬מעבר ל‪ 100 -‬הרישינות‬
‫הכלולים במחיר ה‪ ,FIX -‬נבקש את הבהרתכם היכן יש לתמחר את מחיר ‪ 100‬הרשיונות הכלולים ב‪-‬‬
‫אין צורך לתמחר שכן כלול בהצעת מחיר‪.‬‬
‫‪.FIX‬‬
‫נתוני ההיקף הכספי הינם נתונים עסקיים שלא נהוג לחשוף לצד ג'‪ .‬אנא אישורכם שלא למלא את‬
‫סעיף ‪ 3‬בנספח במידה והלקוח לא מעוניין לחשוף את החשבון הסופי‪.‬‬
‫נבקש להשמיט את האסמכתא שיש לצרף עבור חשבון הלקוח‪,‬כיוון שמידע זה הינו מידע פרטי של‬
‫הלקוח שאינו מוכן לפרסם‪ .‬נבקש לשנות לרישום הערכה עבור ההיקף הכספי של הפרויקט‪.‬‬
‫‪ - 6.2‬בקשה לייעוץ משפטי (סעיף ‪ )3‬אילו סוגי מסמכים נדרש להדפיס לקראת הפגישה ?‬
‫‪62‬‬
‫‪64‬‬
‫למועד ההשלמה ייחשב מועד קבלת המערכת כהגדרתו בסעיף ‪ 4.1.2‬לעיל‪.‬‬
‫האם תנתן עדיפות‪/‬אי עדיפות בציון האיכות להצגת מנהל הפרויקט גם כמנתח מערכות ?‬
‫נספח ז'(‪)2‬‬
‫נבקש לקבל את הטבלאות בקובץ וורד‪.‬‬
‫נספח ז'(‪)2‬‬
‫כיצד יש להתייחס לנספח ח'? האם יש להתייחס לכל דרישה באופן מפורט ולציין כיצד תתמך‬
‫במערכת?תיאור הפתרון‪/‬הפיתוח? מה עלינו לצרף לנספח ח'‪.‬‬
‫מפרט טכני ‪ -‬נספח ח'‬
‫נבקש לקבל פירוט הכולל כמות משתמשים המערכת וחלוקה לפי סוגי התפקידים‪.‬‬
‫מפרט טכני‬
‫‪5.2‬‬
‫‪ - 6.2‬דרישות פונקציונאליות (סעיף כיצד המערכת אמורה לזהות שכתובת המייל אינה עדכנית? האם הכוונה ללקוח קיים שפתח קריאה‬
‫באמצעות מייל שונה מהמייל המופיע במערכת‪.‬‬
‫‪)10‬‬
‫מודול ניהול פניות‬
‫"המערכת תאפשר קביעת תאריך ‪ "...‬האם הכוונה שקביעת הפגישה תתבצע דרך המערכת (יצריך‬
‫‪ - 6.2‬בקשה לייעוץ משפטי (סעיף ‪ )2‬סנכרון מלא בין היומן של העו"ד לבין המערכת )?‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫שאלה‬
‫לגבי הבקשה של הגשת ההצעה שהיא בחוברת המכרז כרוכה ומקורית (מבלי לפרקה) לשם כך אנו‬
‫נאלצים למלא את הפרטים (תמחור‪/‬נספחים) בכתב יד על גבי החוברת ? האם זו הכוונה ?‬
‫נבקש שיובהר כי האמור בסעיף זה ייעשה בכפוף לאמור בדיני מכרזים בקשר עם ביטול מכרז‪.‬‬
‫‪18.6‬‬
‫‪23.1‬‬
‫נספחים‬
‫מסמך ‪ - 2‬טופס‬
‫הצעה‬
‫מודול שירותים‬
‫וייעוצים‬
‫מודול שיפוץ מבנים‬
‫ממשקים‬
‫תשובה‬
‫‪ - 6.4‬דרישות פונקציונאליות (סעיף‬
‫‪)22‬‬
‫‪ - 6.4‬דרישות פונקציונאליות (סעיף‬
‫מה הכוונה לרישום לקוחות באמצעות גוביינא ?‬
‫‪)23‬‬
‫‪ - 6.4‬דרישות פונקציונאליות (סעיף האם הקליטה תתבצע באמצעות ממשק (קליטת קובץ מהבנק דרך הכספת?)‪ .‬האם קיימים קבצים‬
‫שהבנקים מפיקים עבור האגודה בגין תשלום באמצעות שוברים ?‬
‫‪)24‬‬
‫‪ - 6.5‬דרישות פונקציונאליות (סעיף‬
‫מה רמת המעקב של האגודה אחר פרוייקט ?‬
‫‪)6‬‬
‫האם משרד הבינוי והשיכון או הרשות המקומית נותנים תקציב כללי עבור שיפוץ מבנים והאגודה‬
‫‪ - 6.6‬דרישות פונקציונאליות (סעיף אחראית על חלוקת התקציב ? האם התקציב ניתן מראש או שעבור כל שיפוץ נדרש להגיש בקשה‬
‫לנותן התקציבים ?‬
‫‪)1‬‬
‫במסגרת מתן הלוואות האם יש לנהל לוחות סילוקין ללווה ?‬
‫‪ 6.6‬סעיף ‪2‬‬
‫האם ניתן להעריך כמות הדוחות הנדרשים לפי רמות המורכבות אותם הספק צריך לספק בשלב‬
‫‪ – 7‬מחולל דוחות ומנגנון ‪BI‬‬
‫דרישות פונקציונאליות (סעיף כללי) היישום ?‬
‫‪ - 10.4.4‬ממשק למערכת תהילי"ה קליטת ממשקים מספקים חיצוניים – האם ניתן לקבל רשימה של סוגי הממשק הנדרשים ?‬
‫האם סעיף זה הינו חלק מסעיף ‪ 10.4.4‬או שמדובר בקבצים נוספים ?‬
‫‪ – 10.7.2‬ממשק קבצים‬
‫האם רכישת קובץ מיקודים מהדואר אינו חלק מעלות הפרויקט ?‬
‫‪10.7.1‬‬
‫נא לפרט את מפרט הטכנולוגיה של המרכזיה אליה יש להתחבר ?‬
‫‪10.8.1‬‬
‫איזה דגם של שרת פקסים קיים כיום באגודה?‬
‫‪ – 10.9‬שרת פקסים‬
‫אילו סוגי נתונים יש להסב ממערכת חשבשבת בנוסף לאינדקס ולתנועות ספר ראשי‪ .‬האם נדרשת‬
‫הסבת נתוני תקציב ? רכש ?‬
‫‪ – 13‬הסבת נתונים‬
‫יש לפרט מה לכלול במסגרת הפעלת מועדון חברים‪ .‬מה הדרישות ?‬
‫‪3.2.8‬‬
‫הפקת שוברים ‪ -‬האם הכוונה להפקת קובץ לבית דפוס להפקת השוברים?‬
‫ראה התשובה לסעיף ‪ 24‬לעיל‪.‬‬
‫ראה התשובה לסעיף ‪ 24‬לעיל‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫ראה התשובה לסעיף ‪ 1‬לעיל‪.‬‬
‫ראה התשובה לסעיף ‪ 4‬לעיל‪.‬‬
‫ראה סעיף ‪ 3.6.2‬לתנאי המכרז וכן סעיף ‪ 5.2‬במפרט הטכני‪.‬‬
‫הכוונה בסעיף זה הינה במידה וללקוח אין כתובת מייל קיימת‪/‬מעודכנת‬
‫ברשומה‪,‬על הנציג לבקש מהלקוח להשלימה‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫ראה סעיף ‪ 16.10‬לתנאי המכרז‪.‬‬
‫הפקת שוברים תתבצע בשתי דרכים‪ :‬הפקת קובץ לבית דפוס חיצוני‬
‫ובהמשך‪ -‬תתאפשר הפקת שוברים אלקטרוניים מתוך האגודה ושליחתם‬
‫בדוא"ל‬
‫לקוחות שמשלמים בהמחאות וששולחם אותן לאגודה לביצוע הגבייה‬
‫והרישום‪.‬‬
‫כיום הקליטה נעשית באמצעות קובץ המגיע מבנק הדואר‪ .‬לא קיימת קליטת‬
‫קבצים מבנקים אחרים בשלב זה‪.‬‬
‫ברמת עמידה באבני דרך בלבד‪.‬‬
‫משרד השיכון מעמיד תקציבים בהתאם לפרויקטים שונים וחלוקת התקציב‬
‫הינה בהתאם להנחיות וקרטיריונים הנקבעים על ידו בלעדית ואלו משתנים‬
‫מתקציב לתקציב‪.‬‬
‫המערכת תאפשר ניהול תהליך הבקשה ולא לוחות סילוקין‬
‫היקף מדוייק של הדוחות יוגדר בשלב האפיון המפורט‪ .‬כמות הדוחות‬
‫וחלוקתם לפי רמות מורכבות מפורטת בהצעת המחיר‪.‬‬
‫ראה סעיף ‪ 10‬במפרט הטכני‪.‬‬
‫הסעיף הינו חלק מסעיף ‪.10.4.4‬‬
‫לא‪.‬‬
‫ראה סעיף ‪ 10.8‬במפרט הטכני‪.‬‬
‫לא קיים ‪.‬‬
‫כל הנתונים הקיימים בחשבשבת‪.‬‬
‫יוגדר במהלך האפיון המפורט‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הנדון ‪ :‬מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי ‪ - 2/15‬אספקת שירותי הקמה‪ ,‬הטמעה ותחזוקת מערכת ‪ERP‬‬
‫סעיף‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫פרק‬
‫סעיף‬
‫‪4.5‬‬
‫‪5.1.2‬‬
‫‪5.3.1.2‬‬
‫‪77‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪78‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪6.3‬‬
‫מהו דוח מדבקות? דרישה לא ברורה‬
‫דיוור ישיר‪ .2 -‬האם הכוונה למדבקה?‬
‫דיוור ישיר‪ .3-‬הפקת קובץ לכרטיסי חבר מודעון ‪ -‬דרישה לא ברורה‪ ,‬יש לפרט איזה קובץ? מי מפיק‬
‫את הכרטיס?‬
‫האם ההטבות צריכות להיות מופקות ממערכת ה‪, ERP-‬אם כן אילו סוג הטבות‪ .‬האם ניתן לצרף‬
‫דוגמא‪.‬‬
‫יש להגדיר מה נדרש במסגרת חבר מועדון במערכת ה‪ERP-‬‬
‫‪ .2‬דרישה לא ברורה‪ .‬למה הכוונה "לפי השיטה הקלנדרית ו‪/‬או הדינמית" ‪ -‬דורש הסבר‪/‬דוגמא‪.‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪ .3‬מה משמעות כרטיס חבר במערכת?‬
‫‪ .2‬דרישה לא ברורה‪ -‬למה הכוונה טיפול בדואר חוזר? מיילים? איזה טיפול נדרש?‬
‫‪6.4‬‬
‫‪ .6‬יש לפרט מה נדרש במסגרת ניהול קמפיינים‪ .‬האם הדרישות המפורטות בסעיף‪.‬‬
‫הפקת שוברי תשלום‪ -‬האם נדרשת הפקה ממערכת ה‪ ?ERP‬מה נדרש להציג בשובר‪ ,‬האם שובר‬
‫הינו חשבונית עסקה לתשלום?‬
‫‪6.4‬‬
‫‪ .10‬מהי הלוגיקה בניהול דמי חבר?‬
‫נבקש לקבל הבהרה האם מערכת ה‪ ERP-‬אמורה להפיק קבלות רק עבור תשלום בהעברות‬
‫בנקאיות‪ ,‬אותן היא צריכה לייצא למערכת שקד‪ .‬והאם תשלומים אשר משולמים בכרטיסי אשראי הינן‬
‫באחריות מערכת תהיל"ה ובאחריות מערכת ה‪ ERP-‬לקלוט את התשלומים כקבלות?‬
‫כיצד יש לטפל במערכת בביטול הוראות קבע והוראות קבע חוזרות?מה המשמעות‪/‬מה ההבדל בין ‪2‬‬
‫המקרים?‬
‫טיפול בביטול תשלום באמצעות כרטיסי אשראי‪ -‬האם לא באחריות מערכת תהיל"ה? אם לא ‪,‬האם‬
‫נדרש ביצוע סליקה וביטול ממערכת ה‪?ERP-‬‬
‫‪ .13‬כיצד מבוצע חישוב התשלום‪ ,‬ע"פ מה נקבע החיוב לחבר?‬
‫נדרשת הבהרה בדרישה לחישוב התשלום ע"פ שנה דינאמית‪ .‬נבקש לספק דוגמא‪.‬‬
‫‪ .14‬מה כוללת הרשאה להתחייבות נציגות‪ ,‬מעבר לפרטי החשבון?‬
‫‪ .17‬אנא הסבירו תהליך הקפאת תשלום לפי תאריכים ומה נדרש‪.‬‬
‫‪ .18‬נא הבהירו אם מדובר בהחזרות של הוראות קבע או של כרטיסי אשראי‪ ,‬שכן ניהול כרטיסי‬
‫אשראי הינו באחריות מערכת תהיל"ה ולכן הגיוני גם שההחזרה תהיה באחריות תהיל"ה‪.‬‬
‫‪ .19‬האם הפקת הקבלות צריכה להיות בצורה בדידה או במסות?‬
‫‪82‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫שאלה‬
‫לגבי ייצוא דוחות לאקסל‪ - WORD/‬עבודה בממשק המלא (‪ )WEB‬משמעה שימוש בתוכנת האופיס‬
‫המקומית (שמותקנת במחשב ‪ -‬תחנת הקצה)‪ ,‬ולכן נבקש הבהרה האם כחלק מההצעה נדרש לספק‬
‫תוכנת ‪ Office‬לתחנות הקצה ?‬
‫נדרש להגדיר תכולת ממשקים נדרשת בין מערכת ה‪ ERP-‬לאתר האינטרנט של האגודה כולל כיוון‬
‫האם נדרשת מערכת לניהול מסמכים או שהיכולת לצרף מסמכים כנספחים לישויות השונות במערכת‬
‫מספיקה ?‬
‫‪ - 9‬דרישה לא ברורה‪ ,‬מה נדרש להציג בדוחות פעילות‪ .‬האם הצגה נדרשת גם בחתך של מוקד וגם‬
‫בחתך של סניף וגם בחתך של מחוז?‬
‫‪ -2‬דרישה לא ברורה לגבי ייבוא רשימה מהמקורות הבאים‪ ,‬האם המקורות המתוארים נגזרים כולם‬
‫ממערכת ה‪ ?ERP-‬האם המערכת הפיננסית הכוונה למערכת ה‪ ERP-‬החדשה שכן המערכת כולל‬
‫ניהול פיננסי לארגון‪.‬‬
‫רשימות חיצוניות ‪ -‬מהיכן? על מנת לדוור ממערכת ה‪ ERP-‬נדרש שהמידע יהיה בטבלאות המערכת‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬
‫‪91‬‬
‫‪92‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪6.4‬‬
‫תשובה‬
‫לא‪.‬‬
‫ראה סעיף ‪ 10.3‬במפרט הטכני‪.‬‬
‫המערכת תכלול אפשרות לנהל מסמכים כחלק אינטגראלי של המערכת‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫הדיוור יתבצע מתוך בסיס הנתונים של המערכת החדשה‪ .‬הדרישה מפורטת‬
‫בסעיף ‪ 6.3‬במפרט הטכני‪.‬‬
‫דו"ח אשר ניתן בפורמט של מדבקות שניתן להדביקן על גבי מעטפה‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫כיום לא קיים כרטיס פיזי‪ .‬הכוונה לרשומת חבר‪.‬‬
‫הטבה עשויה להיות שי‪ ,‬הטבה להנחה בחנות וכיו"ב‪.‬‬
‫הדרישה היא ניהול החבר במערכת כולל כל האינטראציות שלו אל מול‬
‫האגודה‪.‬‬
‫שיטה קלנדרית ‪-‬דמי חבר מ‪ 1-‬בפברואר עד ‪ 31‬בדצמבר‪-‬שיטה דינמית מה‪-‬‬
‫‪ 1‬בפברואר שנה זו עד ‪ 31‬בינואר שנה הבאה‪.‬‬
‫כיום לא קיים כרטיס פיזי‪ .‬הכוונה לרשומת חבר‪.‬‬
‫דואר הנשלח לנציגות הבניין וחזר מסיבות שונות כגון נציגות שהתחלפה‪.‬‬
‫ריכוז הטיפול והפניית הטיפול לגורמים במחוז‪/‬סניף וגורם אראי לטיפול‪.‬‬
‫ניהול קמפיינים ‪ -‬מופיע בסעיף‪.‬‬
‫הפקת שוברים תתבצע בשתי דרכים‪ :‬הפקת קובץ לבית דפוס חיצוני‬
‫ובהמשך‪ -‬תתאפשר הפקת שוברים אלקטרוניים מתוך האגודה ושליחתם‬
‫בדוא"ל‪.‬‬
‫דמי חבר משולמים באמצעות צ'קים‪ ,‬הוראות קבע או כרטיסי אשראי‬
‫(באמצעות תהיל"ה)‪ .‬השאיפה היא שבעתיד כל נושא ניהול התשלומים יבוצע‬
‫במערכת המוצעת ללא תלות במערכות נוספות‪.‬‬
‫תשלום דמי חבר הינו תעריף שנתי לדירה (נקבע ע"י האגודה) כפול מספר‬
‫יחידות דיור‪ ,‬באותו בית משותף‪.‬‬
‫כמו כל הרשאה לחיוב‪.‬‬
‫הקפאה היא לתקופה ונדרש חיוב לאחר תקופת ההקפאה‪.‬‬
‫החזרות הן בעיקרן של הוראות קבע‪.‬‬
‫גם וגם‪.‬‬
‫הנדון ‪ :‬מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי ‪ - 2/15‬אספקת שירותי הקמה‪ ,‬הטמעה ותחזוקת מערכת ‪ERP‬‬
‫‪5‬‬
‫סעיף‬
‫פרק‬
‫סעיף‬
‫שאלה‬
‫‪6.4‬‬
‫‪ .20‬דרישה כללית מדי‪ ,‬אילו דוחות נדרש לספק במערכת? ניתן לתת דוחות לדוגמא‪.‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪ .21‬האם נדרש לבצע סליקה במערכת מול שב"א? האם הסליקה באחריות מערכת תהיל"ה ומערכת‬
‫ה‪ ERP -‬צריכה לקלוט את התקבול? האם נדרשת קליטה של לקוח חדש ממערכת תהיל"ה אל‬
‫מערכת ה‪?ERP-‬‬
‫האם מערכת תהיל"ה מנהלת את המנגנון לחיוב הלקוחות באינטרנט? ובכלל מה מנוהל במערכת‬
‫תהיל"ה‪.‬‬
‫ובכלל מה נדרש לקלוט‪/‬לייצא מהמערכת אל מערכת תהיל"ה?‬
‫‪ .22‬מה נדרש לנהל במסגרת ניהול שוברים וכרטיס החבר?לדוגמא איזה מידע נדרש להציג בשובר?‬
‫נבקש לקבל הבהרה מהו סל שירותים‪ .‬אילו סטטוסים יכולים להיות להוראת קבע‪.‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪ .23‬נדרש להבהיר מהו התהליך ברישום לקוח באמצעות גוביינא‪ .‬כל התהליך בדרישה לא ברור‪.‬‬
‫האם מתבצע תשלום וקבלה ללקוח שעדיין לא קיים‪/‬הוקם במערכת?‬
‫‪6.5‬‬
‫‪ .4‬האם יש מחוייבות שהדרישה תתמך בחוק עסקי או שגם פיתוח והתאמה במערכת מהווים מענה‬
‫לדרישה‪.‬‬
‫האם הכוונה שקליטת דיווחי השעות של היועצים תתבצע ע"י משתמש שיוגדר במערכת‬
‫‪6.6‬‬
‫‪ .5‬מה נדרש לנהל במסגרת החוזה? האם מספיק קליטת החוזה למערכת כקובץ סרוק וקישורו‬
‫כנספח להזמנה?‬
‫האם יש צורך לנהל בקרה תקציבית כפולה הן של האגודה והן של משרד הבינוי ?‬
‫‪ .1‬נדרש לפרט אילו מודולים כלולים היום בתוכנת החשבשבת ולפרוט לדרישות כדי שנוכל להתייחס‬
‫לכל דרישה‬
‫‪6.8‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪ .8‬לגבי עסקאות בכרטיסי אשראי ‪ -‬האם נדרשת התאמה ברמת העסקה הבודדת?‬
‫‪ .9‬אשף דוחות ‪ -‬האם הכוונה למחולל דוחות כספיים?‬
‫תשובה‬
‫דוחות רלוונטיים לנושאי ניהול לקוחות וגבייה‪ .‬לדוגמא‪:‬‬
‫ דו"ח פעילות מוקד ‪ -‬דו"ח המיועד למנכ"ל האגודה‪ ,‬בו הוא יכול לבחון את‬‫פעילות המוקד באותו היום‪ ,‬על פי המדדים הבאים‪ :‬סה"כ שיחות נכנסות‪,‬‬
‫סה"כ שירותים שהוזמנו‪ ,‬סה"כ רישומים בכרטיסי אשראי‪ ,‬סה"כ שוברים‬
‫שנשלחו‪ ,‬דואר חוזר‪ ,‬מעקב ‪.CC‬‬
‫ דו"ח תפוקת נציגי שירות ‪ -‬דו"ח המציג את תפוקת כל אחד מנציגי השירות‬‫על פי המדדים הבאים‪ :‬סה"כ שיחות נכנסות שטופלו על ידו‪ ,‬מתוכם כמות‬
‫שירותים שהוזמנו‪ ,‬כמות רישומי חברים‪ ,‬מתן מידע כללי‪ ,‬שוברים שנשלחו‪,‬‬
‫טיפול בפורשים‪ ,‬תזכורות לביצוע משימות ולמעקב‪.‬‬
‫ דו"ח סיכום פניות ‪ -‬דו"ח הנהלה המציג את כלל הפניות שהתקבלו במשרדי‬‫האגודה (מטה‪/‬מחוזות‪/‬סניפים‪/‬מוקד) בחתכים שונים‪ :‬מקור הפנייה‪ ,‬תוכן‬
‫הפנייה‪ ,‬אזור‪ ,‬סטאטוס טיפול וכו'‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪97‬‬
‫‪8‬‬
‫‪98‬‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪103‬‬
‫‪104‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪10.4.1‬‬
‫האם הכוונה בשימוש המונח "תמחיר" לעניין מרכזי רווח ?‬
‫האם מערכת ה‪ ERP-‬צריכה לבצע גם סליקה לשב"א בנוסף לתהיל"ה? האם יש מקרים כאלו?‬
‫למה הכוונה ב'שמירה על רצף החברות ע"פי השיטה הרצויה'? נדרש הסבר ודוגמא‬
‫האם נדרש קליטה מס' חבר ממערכת תהיל"ה למערכת ה‪ ERP-‬כלקוח ובכלל מי מנהל את מס'‬
‫החברים?‬
‫האם יתכן מקרה של הקמת חבר‪/‬לקוח חדש בתהיל"ה?‬
‫יש להגדיר מיהם הספקים החיצוניים(סוג הקובץ הנדרש לקליטה)‪ ,‬והאם מדובר בקליטת קבצים‬
‫מחברות האשראי בלבד? אילו הן?‬
‫‪10.5.1‬‬
‫האם פתרון של עבודה מול מס"ב בהוראות קבע מחליפה מבחינת הדרישות של האגודה את מערכת‬
‫השקד?‬
‫‪105‬‬
‫‪10.4.4‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫לא‪ .‬הסליקה כיום נעשית מול תהיל"ה כאשר מועבר קובץ ממערכת תהיל"ה‬
‫למערכת ניהול החברים כולל הפרטים הנדרשים‪ .‬מערכת תהיל"ה מנהלת‬
‫את מנגנון חיוב הלקוחות באינטרנט‪ .‬מערכת תהיל"ה מייצאת נתונים‬
‫ומערכת החברים קולטת את הקובץ ממערכת תהיל"ה‪.‬‬
‫מס' חבר‪,‬פרטי‪ ,‬כתובת הבניין פרטי נציגות הבניין‪ ,‬מס' יח"ד וכו‪ .‬סל‬
‫השירותים כולל את כל שירותים הניתנים ע"י האגודה לחבריה‪ .‬סטטוסים של‬
‫הוראות קבע חבר פעיל‪ ,‬הקפאה תאריכי חיוב‪ ,‬החזרות מסיבות ביטולי‬
‫הרשאה‪,‬א‪.‬כ‪.‬מ‪.‬אין הרשאה ‪,‬סגירת חשבון וכו'‪.‬‬
‫כל הפרטים שפורטו במסמכי המכרז כגון‪ :‬מס' חבר‪,‬פרטי וכתובת הבניין ושל‬
‫נציגות הבניין מס' יח"ד‪ ,‬סטטוסים של הוראות קבע חבר‪ ,‬הקפאה תאריכי‬
‫חיוב במקרים של החזרות מסיבות שונות כגון‪ :‬ביטולי הרשאה‪,‬חוסר כיסוי‪,‬‬
‫אין הרשאה ‪,‬סגירת חשבון וכו'‪.‬‬
‫המנגנון יפותח תוך התבססות על חוקים ולוגיקות שיוגדרו במהלך האפיון‬
‫המפורט‪.‬‬
‫בשלב ראשון קליטת דיווחי השעות תתבצע ע"י משתמשים מוגדרים‪ ,‬המטרה‬
‫היא שבהמשך‪ ,‬היועצים יוכלו לדווח באופן ישיר למערכת‪/‬פורטל‪.‬‬
‫כן אך הספק רשאי להציע אפשרויות נוספות‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫המודולים הנדרשים כפי שמוצגים במכרז כולל‪ :‬מודול הנהח"ש ( פ‪ .‬יומן ) ‪+‬‬
‫התאמות ( בנקים ספקים לקוחות ) ‪ +‬שיקים ( הנפקת שיקים ) ‪ +‬דוחות‬
‫במחולל דוחות ‪ +‬שייוק ומלאי ( כל המסמכים ‪ -‬קבלות הזמנות ת ‪ .‬משלוח‬
‫העברות בין מחסנים ) ‪+‬רכוש קבוע ‪ .‬כמובן שצריך גם קשרי לקוחות ( כולל‬
‫התיעוד ומעקב התקשרויות אחר פניות מול הלקוחות )‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫הכוונה למחולל דוחות של המערכת המוצעת אשר יאפשר הפקת דוחות‬
‫נושאים שונים בהתאם למודולים ולא כספיים בלבד‪.‬‬
‫במערכת החדשה צריכה להיות האפשרות של מרכזי רווח‪.‬‬
‫מערכת תהיל"ה נועדה לסליקה בלבד ואין כיום סליקה בדרכים אחרות‪.‬‬
‫האגודה עשויה להחליט בעתיד על שימוש באתרי סליקה אחרים במקום‬
‫תהיל"ה‪ .‬מתהיל"ה מועבר קובץ הכולל את פרטי החבר המשלם‪ ,‬סכום‬
‫וכיו"ב‪ .‬קובץ זה נקלט אל תוך מערכת החברים‪.‬‬
‫מערכת תהילה אינה משמשת להקמת חברים‪.‬‬
‫כיום קליטת קבצים נעשית מרשות הדואר‪ ,‬תהיל"ה ובעתיד קליטת קבצים‬
‫תורחב לחברות אשראי לצורך בדיקת התאמת כרטיסי אשראי‪ .‬יוגדר כחלק‬
‫מהאפיון המפורט‪.‬‬
‫בהצעתו‪ ,‬רשאי הספק לפרט פתרונות להחלפת מערכת שקד‪ .‬האגודה תבחן‬
‫דרישות כלכליות ויישומיות של ההצעה‪.‬‬
‫הנדון ‪ :‬מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי ‪ - 2/15‬אספקת שירותי הקמה‪ ,‬הטמעה ותחזוקת מערכת ‪ERP‬‬
‫‪6‬‬
‫סעיף‬
‫פרק‬
‫סעיף‬
‫שאלה‬
‫‪10.5.2‬‬
‫למה הכוונה ב'שמירה על רצף החברות ע"פי השיטה הרצויה'? נדרש הסבר ודוגמא‬
‫‪10.6.1‬‬
‫האם נדרש לתמחר שרת פקסים לצורך משלוח פקסים מהמערכת ?‬
‫נבקש להוריד את הדרישה לסנכרון דוא"ל ‪ online‬למערכת לפי שם משתמש‬
‫אילו קבצים נדרש לקלוט מדואר ישראל מלבד קובץ המיקודים? נדרשת הבהרה לגבי ממשקים‬
‫נכנסים ויוצאים מול דואר ישראל‪ .‬מה נדרש במערכת ה‪ ERP-‬במסגרת טיפול בדואר חוזר ? האם‬
‫רק רישום אינפורמטיבי?‬
‫האם מתועד ידנית?‬
‫יש לפרט את תכולת הממשקים המלאה הנדרשת? מול אילו ספקים חיצוניים נדרש לקלוט קובץ ומה‬
‫התהליך?‬
‫נדרש להבהיר האם תיעוד המסמכים שנשלחו נדרש במערכת ה‪ ERP-‬או בתוכנת הפקסים?‬
‫האם נדרש לספק שירות פקסים בחוות השרתים?‬
‫נבקש להשמיט את הדרישה כיוון שלא ניתן להתחייב לנושא לפני איפיון הפתרון‪.‬‬
‫כיוון שזמני תגובה ורמת ביצועים נקבעות בהתאם ל‪ 2-‬רמות‪:‬‬
‫‪ .1‬ברמה הראשונה ‪ -‬סוג החומרה( שרת‪ ,‬שרת ‪ DB‬ואפליקציה‪ ,‬תחנות קצה‪ ,‬עומסים על הרשת‪,‬‬
‫רוחב פס ועומס על קו האינטרנט‪ ,‬ומשתמשים מרוחקים)‪.‬‬
‫‪ .2‬ברמה השנייה ‪ -‬אופי הפעולה‪/‬אופי השאילתא‪:‬‬
‫שליפה ממסכי המערכת‪/‬הפקת דוחות ‪ -‬תלויה בפרמטרים הניתנים לשליפה ובסוגם(האם מדובר‬
‫בשדה מפתח?‪ ,‬אינדקס)‪.‬‬
‫ולכן לא ניתן להתחייב לזמני תגובה באופן כללי‪.‬‬
‫נבקשכם להשמיט את הסעיף או לרשום "עמידה בזמני תגובה כמקובל בענף"‪.‬‬
‫‪13.1.1‬‬
‫נדרש להגדיר תכולת הסבות נדרשת ממערכת החברים ‪,‬שכן הגדרה זו היא כללית ולא ברור מה‬
‫כוללת מערכת החברים‪ .‬לדוגמא נדרש לקלוט את קובץ החברים כלקוחות‪.‬‬
‫נדרש להגדיר תכולת הסבות נדרשת ממערכת החשבשבת ‪ ,‬מהן הישויות שנדרש להעביר‪ .‬כגון‪:‬‬
‫קובץ לקוחות‪,‬קובץ ספקים‪,‬קובץ כרטסת ראשית‪.‬‬
‫שוב הדרישה הינה דרישה כללית מדי שכן לא ברור מהי תכולת מערכת החשבשבת וגם מהי‬
‫ההחלטה לגבי המידע שעובר הלאה למערכת החדשה‪ .‬כמה היסטוריה נדרשת? האם תנועות‬
‫פתוחות בלבד ?‬
‫נבקש להוריד דרישה זו ולבחון עומסים ‪,‬במקרה הצורך‪ ,‬בעבודה שוטפת על מערכת אמת‬
‫(‪.)Production‬‬
‫‪14.7.4‬‬
‫נבקש לקבל הבהרה מה כוללת בדיקת תפקוד המערכת במצבי שבר טכניים ותפעוליים? מהי לפי‬
‫הגדרתכם מצבי שבר טכניים ותפעוליים‪ .‬לא ברור האם יש לכלול בצעת המחיר ‪ DR‬בחווה נוספת‬
‫שהינו שירות נוסף בתשלום‪.‬‬
‫מהו תהליך ‪?CF‬‬
‫מהן הדרישות של האגודה לאבטחת המידע?‬
‫‪14.10.7‬‬
‫‪15.1-7‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19.4.3‬‬
‫נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמין" למילים "והכל בהתאם להצעת הספק"‪.‬‬
‫מה הכוונה בתיק תפעול ?‬
‫האם קיצור לו"ז של תוכנית העבודה יכול להשפיע על המפ"ל לטובה ?‬
‫נבקש להציע חלופה שבה האגודה תוכל להכנס לאתר אינטרנט של הספק ולהתעדכן על מצב‬
‫הטיפול בקריאות השירות שפתחה‪.‬‬
‫נבקש לסייג כי קריאות שרות או תקלות שאין מקורן בשרתי החווה או במערכת‪ ,‬כגון בעיות סיסטם‬
‫שונות הקשורות לתפעול עמדות הקצה או התקשורת בסניפים השונים של האגודה‪ ,‬כן יהיו בתשלום‬
‫נוסף‪.‬‬
‫בסיום המשפט נבקש להוסיף את המילים "כמקובל בענף"‬
‫נבקש לסייג שכל החלפת חומרה בעמדות הקצה הינו באחריות של האגודה ועל חשבונה‪.‬‬
‫נבקש להוסף כי משך התקנת הגרסה החדשה וכל הנגזר מביצוע השדרוג(גיבויים לדוגמא) יחוייבו‬
‫לפי זמן עבודה בפועל‬
‫נבקש להחריג סעיף זה ולהוסיף את המילים "בהתאם למדיניות יצרן התוכנה"‬
‫‪108‬‬
‫‪109‬‬
‫‪10.7.1‬‬
‫‪110‬‬
‫‪10.7.2‬‬
‫‪111‬‬
‫‪10.9‬‬
‫‪112‬‬
‫‪11.1.2‬‬
‫‪113‬‬
‫‪114‬‬
‫‪13.1.2‬‬
‫‪115‬‬
‫‪14.7.3‬‬
‫‪116‬‬
‫‪117‬‬
‫‪118‬‬
‫‪119‬‬
‫‪120‬‬
‫‪121‬‬
‫‪122‬‬
‫‪14.8.2‬‬
‫‪14.8.6‬‬
‫‪123‬‬
‫‪19.4.5‬‬
‫‪124‬‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪127‬‬
‫‪19.5.2‬‬
‫‪19.6.1‬‬
‫‪19.6.2‬‬
‫תשובה‬
‫בעת תשלום חידוש חברות ‪ -‬המערכת מציגה אוטומטית את חידוש החברות‬
‫ברצף ממועד סיום החברות הקודם‪ .‬לחילופין‪ ,‬במקרים מסוימים ובאישור‬
‫ממונה מערך חברים ניתן לאפשר‪ ,‬לאחר בדיקה‪ ,‬שחידוש החברות ותשלום‬
‫דמי החבר בהתאם‪ ,‬יהא ממועד התשלום בפועל ולא ממועד סיום החברות‬
‫הקודם‪.‬‬
‫לא נדרש לתמחר‪.‬‬
‫הדרישה תוגדר ותיבחן במסגרת האפיון המפורט‪.‬‬
‫מדואר ישראל נקלטים קבצי תשלומי שוברים וקובצי מיקודים‪ .‬עם קליטת‬
‫קובץ דואר חוזר יתועד במקרה וסיבת ההחזרה ברשומת החבר והפנייתו‬
‫לטיפול הגורמים באגודה כגון מחוזו‪/‬סניפים וכו'‬
‫ראה סעיף ‪ 10‬במפרט הטכני‪.‬‬
‫תיעוד המסמכים ירשם ב ‪ .ERP‬בשלב זה לא נדרש לספק שרת פקסים‪.‬‬
‫הספק נדרש לבצע תכנון‪ ,‬ארכיטקטורה ותשתיות על מנת לספק את המענה‬
‫הנדרש‪.‬‬
‫יש לבצע העברה של כל הנתונים מחשבשבת‪ ,‬לרבות כל הפעולות שנרשמו‬
‫במערכת בשנים קודמות‪ .‬עומק ופירוט הנתונים יוגדרו באפיון המפורט‪.‬‬
‫ראה תשובה לסעיף ‪ 101‬לעיל‪.‬‬
‫הספק נדרש לבצע תכנון‪ ,‬ארכיטקטורה ותשתיות על מנת לספק את המענה‬
‫הנדרש‪.‬‬
‫מצבי שבר‪ :‬תהליכים או חלקים מהותיים של המערכת אינם פועלים או‬
‫שהמערכת כולה אינה זמינה למשתמשים מסויימים באגודה‪ .‬אין צורך לכלול‬
‫‪ DR‬בחווה נוספת‪.‬‬
‫תהליך זרימת השיחה ‪.call flow -‬‬
‫המערכת המוצעת תתמוך בפונקציונאליות מקובלת של אבטחת מידע כגון‪:‬‬
‫ניהול סיסמאות‪ ,‬מידור מידע לפי משתמשים‪ ,‬מידור מידע לפי תפקידים‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫הנחיות לתפעול המערכת‪.‬‬
‫ראה סעיף ‪ 16.8.3‬בתנאי המכרז‬
‫מקובל‪.‬‬
‫מקובל‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫מקובל אך כפוף לאישור האגודה לגבי ביצוע השידרוג ומועד השידרוג‪.‬‬
‫מקובל‪.‬‬
‫הנדון ‪ :‬מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי ‪ - 2/15‬אספקת שירותי הקמה‪ ,‬הטמעה ותחזוקת מערכת ‪ERP‬‬
‫‪7‬‬
‫סעיף‬
‫פרק‬
‫‪128‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪131‬‬
‫‪132‬‬
‫‪133‬‬
‫נספח ט‪ 1-‬ההצעה‬
‫המקצועית‬
‫שאלה‬
‫סעיף‬
‫‪19.7.1‬‬
‫‪19.7.2‬‬
‫‪19.7.4.2, 19.7.3.2‬‬
‫נבקש לעדכן את חלון השירות לימים א' עד ה' בין השעות ‪ 17:30 - 08:30‬למעט בחגים ומועדים‬
‫נבקש להגדיר באופן יותר ברור מה הכוונה בתקלה בתפקוד מהותי‪ ,‬או פגיעה בתפקוד פונקציונלי‪.‬‬
‫הגעת מומחה למקום הפיסי בו נמצאת החומרה ‪ -‬האם הכוונה לחומרת השרתים באתר המרכזי ‪/‬‬
‫בחווה‪ .‬נבקש לסייג שתקלות בעמדות הקצה כגון תקלות חומרה ומערכות הפעלה או תקשורת‬
‫מקומית‪ ,‬לא ייכללו בדרישה להגעה לאתר הפיסי‪.‬‬
‫‪19.7.4.5‬‬
‫דרישות מערכת ‪2 -‬‬
‫נבקש להשמיט את הדרישה‪.‬‬
‫‪ - 2‬האם ניתן לתת דוגמא‪.‬‬
‫דרישות מערכת ‪5 -‬‬
‫דרישות מערכת ‪18 -‬‬
‫האם נדרש גם ביצוע סליקה במערכת מול שב"א‬
‫אנא פרטו את רשימת המודולים המותקנים כיום במערכת החשבשבת‪.‬‬
‫אם ניתן לפרוט את הדרישה לדרישות פרטניות ולא להסתמך על היכרות של הספקים עם תוכנת‬
‫חשבשבת המותקנת היום באגודה ותכולתה‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫הצעת מחיר‬
‫‪135‬‬
‫נספח י'‬
‫הצעת מחיר‬
‫‪136‬‬
‫הצעת מחיר‬
‫‪137‬‬
‫‪138‬‬
‫‪139‬‬
‫‪140‬‬
‫‪141‬‬
‫‪142‬‬
‫הצעת מחיר‬
‫חוזה‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪143‬‬
‫‪144‬‬
‫‪145‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪146‬‬
‫‪147‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪148‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪149‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪150‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪151‬‬
‫‪152‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪153‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪154‬‬
‫‪9.3‬‬
‫עבור רישוי למערכת ‪ ERP‬האם להציע עלות רישוי למערכת רק ברכישה או גם אופצית השכירות גם‬
‫רלוונטית?‬
‫בנושא ההצמדה נבקש כי ע"פ הוראת היצרן‪ ,‬מחירי תחזוקת המערכת יהיו צמודים על בסיס המדד‬
‫שיפורסם בעת הזמנת המערכת ולא בעת תחילת האופציה הראשונה‬
‫מכירת רישוי ה‪ SQL-‬בענן (‪ )Hosting‬מתבצעת ע"פ חיוב חודשי שוטף ולכן נבקש לציין עלות רישוי‬
‫ל‪ SQL-‬חודשית עבור מס' המשתמשים הנדרש‪ .‬ולא עלות רכישה‪.‬‬
‫נבקש לתמחר רישוי ‪ SQL‬חודשי בענן עבור ההתקנה בענן ל‪ 100 -‬משתמשים ולא ע"פ משתמש‬
‫בודד‪.‬‬
‫נבקש כי החיוב על שירותי האחסון יחל מיום התקנת המערכת ולא מיום קבלת המערכת‪.‬‬
‫נבקש למחוק את המילים‪" :‬לשביעות רצון האגודה ובמועדים אשר יקבעו על ידה" שכן מדובר‬
‫בקביעות ואמות מידה סובייקטיביות שעה שהדברים מוסדרים בהסכם על נספחיו‪.‬‬
‫נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון האגודה במילים "בהתאם להצעת הספק"‪.‬‬
‫נבקש למחוק סעיף זה כיוון שההצעה מתייחסת לשירותי ‪Hosting‬‬
‫נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים והכל כמפורט בנספח הטכני נספח ח'‬
‫לצורך הבהירות נבקש להוסיף כי המערכת תוטמע בכפוף להנחיות המנהל וצרכי המשתמשים ייעשו‬
‫בהתאם למסמכי המכרז‪.‬‬
‫נבקש לדעת האם קיימים שלבים ביישום תכולת המערכת‪.‬‬
‫נבקש לבטל סעיף זה‪.‬‬
‫נבקש למחוק את המשפט "אף אם טרם שולמה תמורתם לספק" ‪ -‬לא תועבר בעלות ללא תשלום ‪,‬‬
‫כנהוג בכל תחומי המשק‪.‬‬
‫נבקש לשנות כך שבמקום המילים "אף אם טרם שולמה" ירשם‪" :‬בכפוף לתשלום"‪.‬‬
‫"הבעלות במערכת" ‪ -‬יש לחדד כי כל מוצר‪/‬רישיון הקיים אצל המציע בטרם תחילת הפרויקט‪ ,‬לא‬
‫יעבור לבעלות האגודה ומלוא זכויות ‪/‬הבעלות בו הינם של המציע‪ .‬האגודה יכולה לקבל בעלות אך‬
‫ורק על פיתוחים שיבוצעו עבורה באופן ייחודי במסגרת פרויקט זה‪.‬‬
‫נבקש למחוק את המילים " וכן בכל הדרישות כפי שידרוש המנהל" שכן נוכל להתחייב לדרישות‬
‫המופיעות במסמכי המכרז אך לא נוכל להתחייב לדרישות שאינן ידועות ‪.‬‬
‫למרות האמור בסעיף‪ ,‬נבקש לסייג את ההגבלה להתקשרות עם יצרני התוכנה (‪/SAP‬מיקרוסופט)‬
‫אשר לצורך רכישת רישיונות דורשים כי ההתקשרות והסכם הרישיון ייחתם ישירות מול הלקוח‪ ,‬גם‬
‫במקרה בו הרכישה מתבצעת באמצעות הספק‪.‬‬
‫נפלה שגיאה בסעיף ויש בעיה להתייחס לתוכנו‪ .‬לא ברור להיכן ההפניה שבו ובאילו מקרים מדובר‬
‫שכן צוין בו "שגיאה ! מקור ההפניה לא נמצא"‪ .‬עם התיקון על ידכם‪ ,‬נבקש כי יתאפשר לנו לשאול‬
‫שאלות הבהרה לגביו ככל שיהא בהן צורך‪.‬‬
‫קיימת הפנייה לסעיף חסר "שגיאה ! מקור ההפניה לא ידוע"‪ .‬נא לתקן‪.‬‬
‫נבקש לתקן כי ע"פ יצרן התוכנה האחריות מתחילה ממועד העליה לאויר(הפעלה מבצעית‬
‫‪ )Production‬ולא ממועד קבלת המערכת‬
‫לפי מדיניות יצרן התוכנה‪ ,‬נבקש להבהיר כי ניתן לסיים תקופת שירות בלבד (שנה קלנדרית) וזאת‬
‫‪ 60‬יום לפי חידושה האוטומטי‪ ,‬נבקש לעדכן סעיף זה בהתאם‬
‫תשובה‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫ראה תיאור מפורט בסעיף‪.‬‬
‫הגעת מומחה למקום הפיסי בו נמצאת החומרה ‪ -‬האם הכוונה לחומרת‬
‫השרתים באתר המרכזי ‪ /‬בחווה ‪ -‬כן‬
‫תקלות בעמדות הקצה כגון תקלות חומרה ומערכות הפעלה או תקשורת‬
‫מקומית‪ ,‬לא ייכללו בדרישה להגעה לאתר הפיסי‪ -‬באחריות האגודה אך‬
‫בסינכרון והנחייה מלאה של הספק‪.‬‬
‫הסעיף יימחק‪.‬‬
‫לדוגמא‪ :‬העברת משימה ממשתמש אחד לאחר‪ ,‬פתיחת משימה אישית‬
‫לא‪.‬‬
‫המודולים הנדרשים כפי שנדרשים במכרז כולל‪ :‬מודול הנהח"ש ( פ‪ .‬יומן ) ‪+‬‬
‫התאמות ( בנקים ספקים לקוחות ) ‪ +‬שיקים ( הנפקת שיקים ) ‪ +‬דוחות‬
‫במחולל דוחות ‪ +‬שייוק ומלאי ( כל המסמכים ‪ -‬קבלות הזמנות ת ‪ .‬משלוח‬
‫העברות בין מחסנים ) ‪+‬רכוש קבוע ‪ .‬כמובן שצריך גם קשרי לקוחות ( כולל‬
‫התיעוד ומעקב התקשרויות אחר פניות מול הלקוחות )‪.‬‬
‫עלות הרישוי תהיה ברכישה בלבד‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‬
‫אין שינוי בדרישה ‪ -‬ראה הסיפא הקובעת‪" :‬והכל בכפוף להוראות חוזה זה"‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫הסעיף יימחק‪.‬‬
‫בסיפא ייכתב‪":‬והכל בהתאם להוראות חוזה זה על נספחיו"‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן וזה נוסחו החדש‪" :‬מוסכם בין הצדדים כי זכויות השימוש‬
‫ברישיונות וכן פיתוחים שיבוצעו עבור האגודה על ידי הספק‪ ,‬יעברו לבעלותה‬
‫לשימושה של האגודה‪ /‬לבעלותה המלאה (בהתאמה)‪ ,‬מיד עם מסירתם‬
‫לאגודה‪ ,‬אף אם טרם שולמה תמורתם לספק‪".‬‬
‫הסעיף יתוקן באופן שיימחקו המילים‪" :‬וכן בכל הדרישות כפי שידרוש המנהל"‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫ראה סעיף ‪ 8.4‬המתוקן‪.‬‬
‫ראה תשובה בסעיף ‪ 151‬לעיל‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫הנדון ‪ :‬מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי ‪ - 2/15‬אספקת שירותי הקמה‪ ,‬הטמעה ותחזוקת מערכת ‪ERP‬‬
‫סעיף‬
‫פרק‬
‫סעיף‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫‪157‬‬
‫‪9.4‬‬
‫‪9.8‬‬
‫‪9.8‬‬
‫‪158‬‬
‫‪9.8‬‬
‫‪159‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪160‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪161‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪162‬‬
‫‪10.3‬‬
‫‪163‬‬
‫‪164‬‬
‫‪165‬‬
‫‪166‬‬
‫‪167‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪168‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪169‬‬
‫‪170‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13.1‬‬
‫‪171‬‬
‫‪13.1‬‬
‫‪172‬‬
‫‪173‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪174‬‬
‫‪175‬‬
‫‪176‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪177‬‬
‫‪178‬‬
‫‪13.11‬‬
‫‪13.11‬‬
‫‪179‬‬
‫‪14.1‬‬
‫שאלה‬
‫תשובה‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫נבקש לבטל את דרישת הפיצוי המוסכם‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫נבקש למחוק סעיף זה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫נבקש לבטל את דרישת הפיצוי המוסכם‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן וייכתב בסיפא‪" :‬על אף האמור בסעיף זה לעיל‪ ,‬הוכח על ידי‬
‫נבקש להבהיר כי במקרים בהם נגרם איחור ו‪/‬או פיגור בלוח הזמנים בשל סיבה שאינה תלויה בספק הספק כי האיחור‪/‬הפיגור נבע ממעשה‪/‬מחדל רשלניים של האגודה‪ ,‬לא‬
‫ייחשב האיחור להפרה יסודית"‪.‬‬
‫(כגון מעשה ו‪/‬או מחדל של המזמין או בשל כוח עליון) ‪ -‬יוארכו המועדים לביצוע בהתאמה‪.‬‬
‫במקרה של זכיה‪ ,‬הרי שהספק נערך לביצוע על פי לוח הזמנים‪ .‬בהתאם נבקש למחוק את המילים‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫"במועד שיורה המנהל"‪.‬‬
‫נבקש כי לאחר המילים ‪" :‬האחריות" המלאה" יתווספו המילים‪" :‬על פי דין"‪ .‬נבקש כי המילים ‪:‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫"הבלעדית והמוחלטת" תימחקנה‪.‬‬
‫נבקש להבהיר כי ככל האמור בנזק או הפסד אחריות הספק תוגבל לנזקים ישירים בלבד שייגרמו‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫למזמין עקב מעשה או מחדל של הספק בקיום התחייבויותיו במסגרת השירותים‪.‬‬
‫נבקש להוסיף לסעיף כי פיצוי‪/‬שיפוי כאמור בו ישולמו בכפוף לפסק דין חלוט הקובע יחסי עובד מעביד‬
‫לאחר המילים‪" :‬בית משפט ו‪/‬או בית דין‪ ",‬ייכתב‪ :‬בפסק דין שביצועו לא‬
‫בין מי מעובדי הספק לאגודה (או הסכם פשרה) ובכפוף לכך שהאגודה העבירה לספק את‬
‫הדרישה‪/‬תביעה מיד עם קבלתה‪ ,‬אפשרה לו לשלוט בהגנה‪ ,‬שיתפה עימו פעולה ככל שנדרש לו ולא עוכב"‪ .‬בסיפא ייכתב‪" :‬האגודה תעביר לספק את הדרישה‪/‬התביעה בסמוך‬
‫לאחר קבלתה‪".‬‬
‫התפשרה ללא הסכמתו מראש ובכתב‪.‬‬
‫נבקש להבהיר מהם אמצעי התשלום האחרים בהם יכולה האגודה להשתמש לצורך תשלום התמורה ראה סעיף ‪ 11.8‬המתוקן‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫נבקש לשנות מ‪ 20 -‬ימים ל ‪ 7 -‬ימים‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫נבקש לשנות מ‪ 60 -‬ימים ל ‪ 30 -‬ימים‪.‬‬
‫אין שינוי בדירשה‪.‬‬
‫נבקש תנאי תשלום שוטף ‪30 +‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫נבקש למחוק את המילים "וכל אישור או רישיון אחר שיידרש ע"י האגודה"‪.‬‬
‫נבקש למחוק את המילים‪" -‬לאגודה שמורה הזכות‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לשלם את התמורה‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫באמצעי תשלום אחרים‪ ,‬לפי בחירת האגודה"‪.‬‬
‫בנושא ההצמדה נבקש כי ע"פ הוראת היצרן‪ ,‬מחירי תחזוקת המערכת יהיו צמודים על בסיס המדד‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫שיפורסם בעת הזמנת המערכת ולא בעת תחילת האופציה הראשונה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫נבקש לבטל את דרישת הערבות‬
‫נבקש להעמיד את הערבות בגובה של ‪ 50,000‬ש"ח בתוקף עד העליה לאויר‪ ,‬כמו כן נבקש בעת‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫העמדת ערבות הביצוע הזו לשחרר לנו את הערבות של הגשת ההצעה‪.‬‬
‫לאחר סעיף ‪ 13.2‬תתווסף פסקה וזו לשונה‪" :‬ואולם‪ ,‬לאחר קבלת המערכת‬
‫ולבקשת הספק‪ ,‬תסכים האגודה להפחתת סכום ערבות החוזה ולהעמדתה‬
‫על ‪( ₪ 75,000‬שבעים וחמישה אלף ‪( )₪‬להלן‪" :‬הסכום המופחת")‪ .‬ערבות‬
‫נבקש שהערבות תהיה עד לעליה לאויר בלבד‪ .‬לא נהוג לתת ערבות על תקופות שירות‪ .‬אין שום‬
‫החוזה תעמוד על הסכום המופחת עד מועד פקיעתה‪ ,‬כמפורט לעיל‪.‬‬
‫מידתיות או סבירות בין גובה הערבות המבוקש להיקף שירותי התחזוקה השנתיים‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‬
‫נבקש כי בהתאם להוראות התכ"מ‪ ,‬יוכל המציע להשמיע טענותיו בטרם חילוט הערבות‪.‬‬
‫ככל שלא תבוטל דרישת הערבות‪ ,‬נבקש כי הערבות תחולט בכפוף למתן התראה מראש ובכתב‬
‫לספק בדבר כוונת האגודה לבצע חילוט‪ ,‬ההתראה תימסר לספק ‪ 10‬ימים מראש ותינתן לספק‬
‫הזדמנות לתיקון בפרק הזמן האמור‪ .‬כמו כן נבקש כי חילוט ייעשה כנגד נזקים בפועל וסכומים‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫קצובים שיש לגביהם ראיות בכתב‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן כמבוקש באופן שבמקום‪ 7" :‬ימים" ייכתב "‪ 7‬ימי עסקים"‪.‬‬
‫נבקש לשנות כך שבמקום ‪ 7‬ימים ירשם ‪ 7‬ימי עסקים‪.‬‬
‫אין שינוי למעט המרת ‪ 7‬ימים ל ‪ 7 -‬ימי עסקים‪.‬‬
‫נבקש למחוק סעיף זה‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן באופן שיימחק החל במילים‪" :‬במלואן" ובמקומן ייכתב‪" :‬במלואן‬
‫ובמועדן"‪.‬‬
‫נבקש כי במקום המילים‪" :‬לשביעות רצונה המלאה" ירשם "בהתאם להסכם זה"‪.‬‬
‫נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצונה המלאה של האגודה במילים "בהתאם להצעת הספק"‪ .‬ראה תשובה לסעיף ‪ 177‬לעיל‪.‬‬
‫נבקש שיובהר כי אחריות הספק תוגבל לנזקים ישירים בלבד שייגרמו למזמין עקב מעשה או מחדל‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫של הספק בקיום התחייבויותיו במסגרת השירותים‬
‫הנדון ‪ :‬מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי ‪ - 2/15‬אספקת שירותי הקמה‪ ,‬הטמעה ותחזוקת מערכת ‪ERP‬‬
‫‪9‬‬
‫סעיף‬
‫פרק‬
‫סעיף‬
‫תשובה‬
‫שאלה‬
‫בהתייחס לפרק ‪ 14‬זה‪ ,‬נבקש לשנות כך שאחריות הספק תהא על פי דין ומוגבלת לנזקים ישירים‬
‫ושחבותו‪/‬אחריותו הכוללת והמצטברת של הספק מכוח הסכם זה תוגבל לתמורה ששולמה לספק‬
‫בפועל ע"י האגודה במשך ‪ 6‬החודשים הראשונים ממועד תחילת ההתקשרות בין הצדדים‪ .‬בהתאם‬
‫למבוקש לעיל‪ ,‬אנו מציעים להוסיף סעיף חדש בנוסח הבא‪:‬‬
‫"על אף האמור בהסכם זה‪ ,‬הספק לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף‪ ,‬תוצאתי‪ ,‬מיוחד או עונשי שייגרם‬
‫אגודה ו‪/‬או עובדיה ו‪/‬או עושי דברה וכל מי מטעמה ו‪/‬או לצד שלישי כלשהו וכן לנזק שנגרם בשל‬
‫מעשה ו‪/‬או מחדל ו‪/‬או זדון של האגודה ו‪/‬או עובדיה ו‪/‬או עושי דברה ו‪/‬או מי מטעמ ו‪/‬או צד ג'‪ .‬מבלי‬
‫לגרוע מן האמור לעיל‪ ,‬גבול חבות‪/‬אחריות הספק הכוללת והמצטברת לפיצוי‪/‬שיפוי מכוח הסכם זה‬
‫לרבות בגין נזק כאמור לא יעלה על גובה התמורה ששולמה בפועל לספק ע"י האגודה על פי הסכם‬
‫זה במשך ‪ 6‬החודשים הראשונים ממועד תחילת ההתקשרות בין הצדדים "‪ .‬בנוסף‪ ,‬נבקש להוסיף כי‬
‫השיפוי‪/‬פיצוי יעשה בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו‪/‬הסכם פשרה‪ ,‬ובתנאי שהאגודה הודיעה לספק‬
‫אודות קיומה של דרישה‪/‬תביעה מיד עם היוודע לו עליה‪ ,‬איפשרה לשלוט בניהול ההגנה והפשרה‪,‬‬
‫שיתפה פעולה עם הספק ככל הנדרש ולא התפשרה עם הצד שכנגד ללא הסכמת הספק‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫‪181‬‬
‫‪14.1‬‬
‫‪14.1‬‬
‫‪182‬‬
‫‪14.1‬‬
‫‪183‬‬
‫‪14.2‬‬
‫‪184‬‬
‫‪185‬‬
‫‪14.2‬‬
‫‪14.2‬‬
‫‪186‬‬
‫‪14.2‬‬
‫‪187‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪188‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪189‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪190‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪191‬‬
‫‪14.5‬‬
‫ראה סעיף ‪ 14.1‬המתוקן‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫נבקש להחליף את המילים "מכל סוג שהם" במילה "ישירים"‬
‫וכן למחוק את המילים "לעושה דברה וכל מי מטעמה" ‪ ,‬וכן למחוק את המילים "‪ ,‬שליחיו‪ ,‬או כל מי‬
‫שבא מכוחו או מטעמו"‬
‫נבקש למחוק את המילים "לעושה דברה וכל מי מטעמה" ‪ ,‬וכן למחוק את המילים "‪ ,‬שליחיו‪ ,‬או כל מי‬
‫שבא מכוחו או מטעמו "ישיר" אחרי המילים "כל נזק"‪.‬‬
‫נבקש למחוק סעיף זה או לחילופין נבקש כי במקום המילים‪" :‬כל נזק" ירשם "נזק ישיר בלבד" וכי‬
‫המילה "אובדן" תימחק‪ .‬כן נבקש‪ ,‬כי חובת התיקון האמורה בסעיף תהא בכפןף למתן התראה מראש‬
‫ובכתב לספק‪ ,‬בת ‪ 21‬יום‪ ,‬תוך מתן הזדמנות לתיקון באותו פרק זמן‪.‬‬
‫נבקש להוסיף את המילה ‪" :‬ישיר" אחרי המילים "כל נזק"‪.‬‬
‫נבקש שיובהר כי לא תתקבל החלטה בדבר עיכוב תשלומים או קיזוז אלא לאחר שניתנה לספק‬
‫הזדמנות להשמיע את טענותיו‪.‬‬
‫נבקש להוסיף את המילה "ישיר" אחרי המילה "נזק"‪ ,‬נבקש למחוק את המילים "ו‪/‬או אובדן ו‪/‬או‬
‫הפסד מכל מין או סוג שהוא"‪ ,‬נבקש למחוק את המילים ‪ :‬ו‪/‬או מי מטעמה"‪ ,‬נבקש למחוק את‬
‫המילים‪" :‬ו‪/‬או אובדן ו‪/‬או הפסד כאמור"‪.‬‬
‫נבקש שיובהר כי אחריות הספק תוגבל לנזקים ישירים בלבד שייגרמו למזמין עקב מעשה או מחדל‬
‫של הספק בקיום התחייבויותיו במסגרת השירותים‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫נבקש שיובהר כי הנחיות נציג המזמין ייעשו בהתאם למסמכי המכרז‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫בשורה השניה‪ ,‬יימחקו המילים‪" :‬מיד או"‪ .‬כן יימחקו המילים‪" :‬עד שיעשה"‬
‫ובמקומם ייכתב‪" :‬ואם לא יעשה"‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫ראה הערה ‪ 14.1‬לעניין האחריות‪ ,‬לעיל‪ ,‬נבקש להבהיר כי אחריות הספק לגבי רישיונות צד ג' הנם‬
‫מקובל‪.‬‬
‫בהתאם להסכם הרישיון‪.‬‬
‫ראה הערה ‪ ,14.1‬לעניין האחריות‪ ,‬לעיל‪ .‬כמו כן‪ ,‬מבלי לגרוע מן האמור לעיל‪ ,‬נבקש להבהיר כי בכל הסעיף יתוקן באופן שבשורה הראשונה‪ ,‬לאחר המילים‪ :‬חויבה האגודה"‬
‫מקרה החזר הסכומים יבוצע ככל שהאגודה תהא זכאית להם‪ ,‬בתוך ‪ 45‬ימים מהמועד שבו התקבלה ייכתב‪" :‬על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו"‪ .‬בשורה החמישית‪ ,‬במקום המילה‪:‬‬
‫"מייד" ייכתב‪" :‬תוך ‪ 7‬ימים"‪.‬‬
‫דרישת האגודה אצל הספק‪ .‬נבקש למחוק את המילים "בתוספת הצמדה"‪.‬‬
‫‪192‬‬
‫‪14.5‬‬
‫נבקש למחוק את המילים‪" :‬או של צד שלישי או של מבטח או מכלח מקור שהוא"‪ .‬נבקש להוסיף את‬
‫המילה "ישיר" אחרי המילה "נזק"‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫‪193‬‬
‫‪15.4‬‬
‫נבקש למחוק את המילים‪" :‬ועל הספק לבצע כל שינוי‪ ,‬תיקון‪ ,‬התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת‬
‫להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבות הספק‪ ,‬על פי הסכם זה"‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫‪15.6‬‬
‫‪195‬‬
‫‪15.7‬‬
‫‪196‬‬
‫‪197‬‬
‫‪15.7‬‬
‫‪15.7‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫נבקש להוסיף את המילה "ישיר" במקום המילים "אובדן‪/‬הפסד וכד'"‪.‬‬
‫מבוקש להבהיר כי הפטור מתייחס לרכוש של הספק בלבד שכן הספק אינו יכול לפטור מאחריות מאן‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫דהוא בגין נזק לרכוש שאינו שלו‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן באופן שירשם בשורה בשנייה‪ ,‬לאחר המילה "נזק"‪" :‬נזק שבוצע‬
‫במתכוון"‪.‬‬
‫נבקש להוסיף כי סעיף זה לא יחול על נזק שבוצע במתכוון‪.‬‬
‫ראה תשובה לסעיף ‪ 196‬לעיל‪.‬‬
‫נבקש להוסיף כי סעיף זה לא יחול על נזק שבוצע במתכוון ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫הנדון ‪ :‬מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי ‪ - 2/15‬אספקת שירותי הקמה‪ ,‬הטמעה ותחזוקת מערכת ‪ERP‬‬
‫סעיף‬
‫פרק‬
‫סעיף‬
‫‪198‬‬
‫‪15.9‬‬
‫‪199‬‬
‫‪15.10‬‬
‫‪200‬‬
‫‪201‬‬
‫‪15.12‬‬
‫‪15.13‬‬
‫‪202‬‬
‫‪16.1‬‬
‫‪203‬‬
‫‪16.1‬‬
‫‪204‬‬
‫‪16.1‬‬
‫‪205‬‬
‫‪17.1‬‬
‫‪206‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪207‬‬
‫‪208‬‬
‫‪17.2.1‬‬
‫‪17.3‬‬
‫‪209‬‬
‫‪210‬‬
‫‪211‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪17.6‬‬
‫‪18‬‬
‫‪212‬‬
‫‪18‬‬
‫‪213‬‬
‫‪214‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪215‬‬
‫‪19.2‬‬
‫‪216‬‬
‫‪20‬‬
‫‪217‬‬
‫‪20.9‬‬
‫שאלה‬
‫נבקש למחוק סעיף זה ובמקומו לציין כי החברה אינה רשאית להעסיק קבלני משנה‪,‬‬
‫נבקש להבהיר כי חברות בנות של החברה המציעה לא ייחשבו כקבלני משנה‪.‬‬
‫נבקש למחוק סעיף זה ובמקומו לציין כי החברה אינה רשאית להעסיק קבלני משנה‪,‬‬
‫נבקש להבהיר כי חברות בנות של החברה המציעה לא ייחשבו כקבלני משנה‪.‬‬
‫נבקש להשמיט את המשפט הבא ‪" -‬לעניין סעיף זה‪ ,‬שינוי בבעלות או בשליטה‪ ,‬בין במישרין או‬
‫בעקיפין‪ ,‬בספק‪ ,‬דינה כדין העברת זכויות"‬
‫נבקש להשמיט את כל הסעיף‬
‫כמו כן‪ ,‬נבקש כי לא תתקבל החלטה בדבר עיכוב תשלומים או קיזוז‪ ,‬אלא לאחר שניתנה לספק‬
‫הזדמנות להשמיע טענותיו‪.‬‬
‫נבקש למחוק את המשפט הבא‪" :‬הפסד‪ ,‬הוצאה ו‪/‬או מניעת רווח שנגרמו למזמין‪ .‬לאחר המילה "נזק"‬
‫נבקש להוסיף את המילים "ישיר שנגרם למזמין"‪.‬‬
‫נבקש למחוק את המילים‪" :‬חוזה אחר ביניהם"‪ .‬כמו כן‪ ,‬בהתאם למבוקש לגבי פרק ‪ 16‬נבקש כי‬
‫המילים‪" -‬הפסד" "ו‪/‬או מניעת רווח" תימחקנה‪ .‬נבקש להוסיף כי קיזוז יעשה בכפוף למתן התראה‬
‫מראש ובכתב לספק‪ ,‬בת ‪ 10‬ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון‪ .‬עוד נבקש להוסיף‪ ,‬כי קיזוז יעשה כנגד‬
‫סכום קצוב שיש עליו ראיות בכתב‪.‬‬
‫נבקש כי ההודעה בכתב האמורה בסעיף תינתן לספק לפחות ‪ 10‬ימים טרם המועד לביטול תוך מתן‬
‫הזדמנות לתיקון במהלך פרק זמן זה‪ .‬נבקש כי במקום המילים‪" :‬שאינן בשליטת המזמין" ירשם‪:‬‬
‫בנסיבות שהינן בשליטת הספק"‪.‬‬
‫נבקש כי המילה "מיד" תמחק ובמקומה יובהר כי ביטול יעשה בהודעה מראש ובכתב לספק‪ ,‬בת ‪14‬‬
‫ימים‪ ,‬תוך מתן הזדמנות לתיקון‪.‬‬
‫נבקש לבטל סעיף זה בהיות נושא זה מוסדר בסעיף ‪ 17.1‬ובהיות הקבוע לגביו סותר את האמור‬
‫בסעיף ‪.17.1‬‬
‫נבקש לבטל את הסעיף‪.‬‬
‫נבקש כי להוסיף כי התשלום יהא גם עבור הוצאות‪/‬התחייבויות של הספק שביצע עד למועד ההודעה‬
‫על הביטול‪ ,‬בגין הוצאות שנדרש להוציא ו‪/‬או לשאת בהם כולל הוצאות‪ ,‬תשלומים וכיוב' בתקופה‬
‫שעד ליום סיום תוקפו של ההסכם‪.‬‬
‫נבקש כי לאחר המילים בוטל החוזה" יתווספו המילים‪" :‬בנסיבות כאמור בסעיף ‪ 17.4‬לעיל"‪.‬‬
‫נבקש לבטל פרק זה‪.‬‬
‫נבקש למחוק סעיף זה ולחלופין להציע פיצויים שיגיעו לספק בשל עיכוב העבודה ע"י המזמין‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫סכום הפיצויים אינו מקובל כלל ויש להגביל את סכום הפיצויים לעד ‪ @10‬מגובה תכולת העבודה‬
‫בפרויקט ללא רשיונות‪ ,‬חומרה‪ hosting ,‬ובניכוי עבודה ותוצרים שהתקבלו ע"י המזמין‪ .‬אין לחייב‬
‫כלל פיגור בשל אבני דרך אלא רק לגבי מועד העליה לאויר (הספק יכול להדביק את הפיגור באמצע)‬
‫יש לייחס זאת רק לפיגורים והפרות באשמת הספק‪ .‬לפיגור בלו"ז של העלייה לאויר יש לתת גרייס‬
‫של ‪ 3‬חודשים פיצויים בשל תקלות משביתות אינם מקובלים כלל‪.‬‬
‫נבקש להבהיר כי במקרים בהם נגרם איחור ו‪/‬או פיגור בלוח הזמנים בשל סיבה שאינה תלויה בספק‬
‫(כגון מעשה ו‪/‬או מחדל של המזמין או בשל כוח עליון) – יוארכו המועדים לביצוע בהתאמה ולא ייגבה‬
‫הקנס‬
‫נבקש להגדיל את משך הפיגור הדורש פיצוי מ‪ 30 -‬יום ל‪ 60 -‬יום‪.‬‬
‫נבקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים‪ " :‬מידע שהגיע לצד לספק ו‪/‬או מי מטעמו מידי צד ג' שלא עקב‬
‫הפרת חובת סודיות‪ ,‬מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הספק ו‪/‬או מי מטעמו שלא תוך שימוש בידע‬
‫שקיבל מי מהם מאת האגודה ו‪/‬או מי מטעמה מידע שהיה בידי הספק ו‪/‬או מי מטעמו קודם‬
‫למסירתם על ידי האגודה ו‪/‬או מי מטעמה"‪ .‬נבקש להבהיר כי המדובר במידע הנמסר מאת האגודה‬
‫בקשר לאספקת השירותים ובמהלך תקופת הסכם זה‪ .‬נבקש כי הנ"ל כולל החריגים למידע סודי‬
‫המפורטים לעיל ובהסכם (מידע שבנחלת הכלל‪ ,‬מידע שגילויו נדרש על פי דין וכיוב') יחולו על נספח‬
‫ה' ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫תשובה‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫ראה תשובה לסעיף ‪ 198‬לעיל‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫בשורה השלישית יימחקו המילים‪" :‬הפסד" ו"מניעת רווח"‪.‬‬
‫ראה תשובה לסעיף ‪ 203‬לעיל‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן באופן שבסיפא ייכתב "בהודעה בכתב לספק"‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אחרי סעיף ‪ 18.2‬יבוא סעיף ‪ 18.2.1‬חדש בו ייכתב‪":‬הוכח להנחת דעת‬
‫המנהל שהפיגור כולו נבע מנסיבות אינן בשליטת הספק‪ ,‬לא יחולו הוראות‬
‫סעיף זה" ‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫ראה הסעיף ‪ 19.2‬המתוקן‪ .‬יובהר כי התיקון יחול גם על נספח ה' ויהווה חלק‬
‫בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫נבקש כי המזמין יתחייב להעמיד מנהל פרויקט במשרה מלאה לטובת ישום המערכת וכן להגיב לכל‬
‫בקשה של הספק בתוך ‪ 7‬ימים‪ ,‬ולעמוד בכל המשימות הנובעות מהלו"ז לפרויקט שיוסכם בין הצדדים‪ .‬אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫נבקש לרשום במפורש כי המזמין לא יוכל להעסיק את מי מעובדי הספק עד תוך שנתיים מסיום‬
‫ההתקשרות עם הספק ובכל מקרה במידה ויעשה זאת מכל סיבה שהיא ישלם המזמין לספק דמי‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫השמה של ‪ 200,000‬ש"ח‬
‫‪11‬‬
‫הנדון ‪ :‬מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי ‪ - 2/15‬אספקת שירותי הקמה‪ ,‬הטמעה ותחזוקת מערכת ‪ERP‬‬
‫סעיף‬
‫פרק‬
‫סעיף‬
‫שאלה‬
‫‪218‬‬
‫נספח ד ‪ -‬אישור‬
‫בדבר קיום ביטוחים‬
‫ביטוח אחריות מקצועית‬
‫מילים‪" :‬שלא יפחתו מ" יוחלפו במילים‪" :‬בסך של"‪.‬‬
‫‪219‬‬
‫‪220‬‬
‫המילים‪" :‬וכן הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח‪......‬לאחר הגשת תביעה על ידי צד שלישי" תימחקנה‪.‬‬
‫לאחר פסקת האחריות הצולבת יבואו המילים‪" :‬אך למעט חבות האגודה כלפי הספק"‪.‬‬
‫‪221‬‬
‫במקום המילים‪" :‬הביטוח כולל תקופת גילוי" יבוא‪" :‬הביטוח כולל אופציה לתקופת גילוי"‪.‬‬
‫‪222‬‬
‫‪223‬‬
‫מבוקש כי לאחר פסקת התאריך למפרע יבואו המילים‪" :‬אך לא לפני ‪."15.4.89‬‬
‫נבקש להעמיד את ביטוח האחריות המקצועית על ‪$ 500,000‬‬
‫מבוקש להוסיף לפני המילים‪" :‬קבלנים‪ ,‬קבלני משנה" יבוא‪" :‬חבות בגין"‪ .‬לאחר המילים‪" :‬הביטוח‬
‫הורחב לשפות את האגודה" יבוא‪" :‬בגין חבותה למעשי ו‪/‬או מחדלי הספק"‪.‬‬
‫ביטוח צד שלישי‬
‫‪224‬‬
‫‪225‬‬
‫ביטוח חבות מעבידים‬
‫‪226‬‬
‫‪227‬‬
‫כללי‬
‫‪228‬‬
‫נבקש להעמיד את ביטוח צד ג' על ‪₪ 4,250,000‬‬
‫מבוקש כי במקום המילים‪" :‬שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את שם האגודה‪ "...‬יבוא‪" :‬הביטוח‬
‫יורחב לפשות את האגודה"‪.‬‬
‫נבקש להעמיד את הביטוח אחריות מעבידים על ‪ $ 5,000,000‬למקרה ולתקופה (במקום עשרים‬
‫מיליון ‪.)₪‬‬
‫יובהר שנוסח הפוליסה בסעיף ‪ 1‬הינה‪Electronic Products & Services Errors or :‬‬
‫‪.Omissions & Product Liability‬‬
‫תשובה‬
‫הסעיף יתוקן באופן שהמילים‪" :‬שלא יפחתו מ" יוחלפו במילים‪" :‬בסך של"‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן באופן שהמילים‪" :‬וכן הוצאות הוצאו על ידי המבוטח‪ ...‬לאחר‬
‫הגשת תביעה על ידי צד שלישי" תימחקנה‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן באופן שבסיפא ייכתב "אך למעט חבות האגודה כלפי הספק"‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן באופן שבמקום המילים‪" :‬הביטוח כולל תקופת גילוי" ייכתב‪:‬‬
‫"הביטוח כולל אופציה לתקופת גילוי"‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן באופן שלאחר המילים‪" :‬תאריך למפרע" ייכתב‪" :‬אך לא לפני‬
‫‪."15.4.89‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן באופן שלפני המילים‪" :‬קבלנים‪ ,‬קבלני משנה" ייכתב‪" :‬חבות‬
‫בגין"‪ .‬ולאחר המילים‪" :‬הביטוח הורחב לשפות את האגודה" ייכתב‪" :‬בגין‬
‫חבותה למעשי ו‪/‬או מחדלי הספק"‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן באופן שבמקום המילים‪" :‬שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול‬
‫את שם האגודה‪ "...‬ייכתב‪" :‬הביטוח יורחב לפשות את האגודה"‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן באופן שייכתב‪" :‬שגבול האחריות לביטוח אחריות מעבידים הינו‬
‫‪ $ 5,000,000‬למקרה ולתקופה"‪.‬‬
‫מובהר שנוסח הפוליסה בסעיף ‪ 1‬הינה‪& Electronic Products :‬‬
‫‪.Services Errors or Omissions & Product Liability‬‬
‫הסעיף יתוקן כך שבפסקה השלישית המילים‪" :‬לתקופת ביצוע העבודות"‬
‫תימחקנה‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן כך שהמילים‪" :‬הפוליסות תוארכנה לפי דרישת האגודה עד‬
‫למועד סיום העבודות" תימחקנה‪.‬‬
‫הסעיף יתוקן באופן שלאחר המילים‪" :‬תאריך למפרע" ייכתב‪" :‬אך לא לפני‬
‫‪."15.4.89‬‬
‫‪229‬‬
‫המילים‪" :‬לתקופת ביצוע העבודות" בפסקה השלישית תימחקנה‪.‬‬
‫‪230‬‬
‫המילים‪" :‬הפוליסות תוארכנה לפי דרישת האגודה עד למועד סיום העבודות" תימחקנה‪.‬‬
‫‪231‬‬
‫לאחר פסקת התאריך למפרע יבואו המילים‪" :‬אך לא לפני ‪."15.4.89‬‬
‫מבוקש כי בפסקה המתחילה במילים‪" :‬למען הסר ספק הביטוח יכלול כיסוי לחבותו של המוטח בגין‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫נזקי גרר‪ "..‬מתייחסת לביטוח אחריות מקצועית‪.‬‬
‫מבוקש כי בפסקת האי ביטול לאחר המילים‪" :‬לבטל את הבטוח ו‪/‬או לצמצם את היקפו" יבוא‪" :‬במשך הסעיף יתוקן כך שלאחר המילים‪" :‬לבטל את הביטוח ו‪/‬או לצמצם את היקפו"‬
‫ייכתב‪ :‬במשך תקופת הביטוח"‪.‬‬
‫תקופת הביטוח"‪.‬‬
‫‪232‬‬
‫‪233‬‬
‫‪234‬‬
‫‪235‬‬
‫‪236‬‬
‫‪237‬‬
‫‪238‬‬
‫‪239‬‬
‫‪240‬‬
‫‪241‬‬
‫‪242‬‬
‫‪243‬‬
‫‪244‬‬
‫נספח ה' ‪ -‬שמירת‬
‫סודיות‬
‫נספח ו'‬
‫אבני דרך לתשלום‬
‫נבקש כי הגדרת "מידע" בנספח תהיה כאמור בסעיף ‪ 19.2‬בגוף החוזה‬
‫נבקש בכל שלב שתלוי באישורים של האגודה לתת מגבלת זמן שלאחריה אם האגודה התעכבה‪,‬‬
‫הספק זכאי לתשלום‪( .‬לדוגמה אם התעכבה חודש בבדיקת המערכת המותקנת)‬
‫נבקש את תנאי התשלום הבאים עבור העבודה‪:‬‬
‫הזמנה‪/‬חתימת הסכם ‪25% -‬‬
‫הגשת אפיון ‪25% -‬‬
‫התקנת מערכת כולל התאמות למבחני קבלה ‪25% -‬‬
‫עליה לאויר ‪15% -‬‬
‫חודש לאחר עליה לאויר ‪10% -‬‬
‫עוד נבקש כי האגודה לא תפעיל מבצעית את המערכת ללא אישור קבלה וכי הפעל המערכת‬
‫מבצעית כמוה כאישור קבלה למערכת‬
‫נבקש כי התחזוקה השנתית למערכת ולרשיונות תבוצע שנה מראש או לחלופין פעמיים בשנה‬
‫קלנדרית כל פעם מראש לחצי שנה‪.‬‬
‫נבקש כי הרשיונות כולם ישולמו עד להתקנתם וכי עלות ה‪ Hosting -‬תשולם כל רבעון מראש‬
‫ראה התשובה בסעיף ‪ 215‬לעיל‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫אין שינוי בדרישה‪.‬‬
‫שימת לב המציעים לעדכונים שנעשו בנספחי ההזמנה (אותם יש לצרף ההצעה)‪ ,‬בקשר עם השינויים שבוצעו בתנאי המכרז‪.‬‬