הנחיות הפקדה למעסיק

Comments

Transcription

הנחיות הפקדה למעסיק
‫מעסיק יקר‪,‬‬
‫על מנת שנוכל להעניק לך שירות איכותי‪ ,‬מקצועי ויעיל‪ ,‬אנו מבקשים לעדכן אותך במספר פרטים טכניים ותהליכי‬
‫עבודה שגרתיים‪ ,‬אשר יתרמו רבות לשיתוף פעולה פורה בינינו‪.‬‬
‫בהתאם לתקנות מס הכנסה‪ ,‬על המעסיק להעביר את התשלומים לקופות גמל וקרנות השתלמות של עובדיו במועד‬
‫המוקדם מבין אלה‪:‬‬
‫• שבעת ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד‪.‬‬
‫• חמישה עשר ימים מתום החודש בגינו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד‪.‬‬
‫הערה חשובה‪:‬‬
‫בהתאם לתקנה ‪ 22‬לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(‪ ,‬אם לא שילם המעביד את תשלומי השכיר‬
‫במועדם‪ ,‬יחויב המעסיק בריבית פיגורים‪ .‬כמו כן‪ ,‬אי העברת הכספים במועד עלולה לגרום גם לתשלום פיצויי הלנה ע"פ‬
‫סעיף ‪ 19‬א' לחוק הגנת השכר‪ ,‬בשיעורים הקבועים בחוק‪ ,‬ועלולה לפגוע בזכויותיו של העובד כעמית בקופת הגמל‪.‬‬
‫הנחיות להפקדה לקופות גמל וקרנות השתלמות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הפקדה באמצעות המחאה‪:‬‬
‫•‬
‫ההמחאה היא לפקודת אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬גמל בע"מ‬
‫•‬
‫•‬
‫חובה לצרף להמחאה מסמך המפרט את אופן פיצול כספי ההפקדה‪.‬‬
‫אין לשלוח המחאה בגין חודשי שכר עתידיים‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫לא ניתן להפקיד המחאה המכילה כספי עמית שטרם נפתח עבורו חשבון‪.‬‬
‫את ההמחאה ומסמך הפיצול יש לשלוח אלינו לכתובת‪:‬‬
‫אחד העם ‪ ,9‬מגדל שלום‪ ,‬קומה ‪ ,27‬ת‪.‬ד‪ , 29161 .‬תל אביב ‪61291‬‬
‫‪.2‬‬
‫הפקדה באמצעות מס"ב‪:‬‬
‫• יש לצור קשר עם מס"ב בטלפון ‪. 03-5111555‬‬
‫• קופות אי‪.‬בי‪.‬אי הינן קופות מסלוליות‪ ,‬ולכל מסלול קיים חשבון עו"ש ומספר קופה באוצר )מספר מ"ה(‬
‫נפרדים‪.‬‬
‫• אנו ממליצים לפתוח במס"ב את המסלולים הכלליים בלבד‪ ,‬הואיל והמערכת יודעת לנתב את ההפקדה‬
‫מהמסלול הכללי למסלול שבחר העמית‪.‬‬
‫להלן פרטי המסלולים הכלליים‪:‬‬
‫קוד קופה‬
‫‪321‬‬
‫‪414‬‬
‫•‬
‫‪.3‬‬
‫שם הקופה‬
‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬לתגמולים ופיצויים ‪ -‬מסלול כללי‬
‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬להשתלמות ‪ -‬מסלול כללי‬
‫מס' מ"ה‬
‫‪1200‬‬
‫‪1204‬‬
‫ח‪-‬ן עו"ש‬
‫‪402577‬‬
‫‪402461‬‬
‫סניף‬
‫‪509‬‬
‫‪509‬‬
‫בנק‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫בכל חודש עליכם לשדר במערכת מס"ב את מספר העמית )עד ‪ 6‬ספרות( ללא קוד קופה‪.‬‬
‫לדוגמא‪ :‬חשבון עמית שמספרו ‪ 414-222321‬יש לשדר ‪ 222321 -‬בלבד‪.‬‬
‫• נדגיש‪ ,‬כי במידה ושידרתם לא נכון וההפקדה נפלה כ"שגויה" ‪ -‬עד לשיוך הכספים למסלול הנכון‪ ,‬תקבל‬
‫ההפקדה את תשואת המסלול הכללי ולא את תשואת המסלול‪/‬ים הנבחר‪/‬ים‪ ,‬לכן חשוב ביותר לשדר את מספר‬
‫העמית באורח תקין‪.‬‬
‫הפקדה באמצעות העברה בנקאית‬
‫ניתן לבצע העברה בנקאית של סכום ההפקדה לחשבון עו"ש של אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬גמל בע"מ בהתאם לסוג הקופה והמסלול‬
‫אותם בחר העמית )ראה טבלה להלן(‪.‬‬
‫עם ביצוע ההעברה‪ ,‬חובה להעביר אלינו את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫• אסמכתא מהבנק המאשרת את ביצוע העברת הכספים לחשבוננו‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫מסמך המפרט את אופן פיצול כספי ההפקדה‪.‬‬
‫אין לבצע העברה בנקאית בגין חודשי שכר עתידיים‪.‬‬
‫•‬
‫אין להפקיד באמצעות העברה בנקאית כספי עמית שטרם נפתח עבורו חשבון‪.‬‬
‫דואר אלקטרוני למשלוח מסמכים ואישורים‪[email protected] :‬‬
‫להלן פירוט חשבונות העו"ש בהתאם לסוג הקופה )גמל‪/‬השתלמות( והמסלול‪:‬‬
‫קופה‬
‫אי‪ .‬בי‪ .‬אי‪ .‬להשתלמות‬
‫אי‪ .‬בי‪ .‬אי‪ .‬לתגמולים ופיצויים‬
‫מסלול‬
‫קוד‬
‫קופה‬
‫מס'‬
‫מ"ה‬
‫מס' ח‪-‬ן‬
‫סניף‬
‫בנק‬
‫קוד‬
‫קופה‬
‫מס'‬
‫מ"ה‬
‫מס' ח‪-‬ן‬
‫סניף‬
‫בנק‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח ועוד‬
‫כללי‬
‫מנייתי‬
‫אג"ח ממשלתי‬
‫מניות חו"ל‬
‫מחקה מדד ת"א ‪25‬‬
‫מחקה מדד ‪S&P500‬‬
‫מחקה מורכב ‪ 10%‬מניות‬
‫מחקה מורכב ‪ 25%‬מניות‬
‫כללי ב' ‪ 40%‬מניות‬
‫‪345‬‬
‫‪1198‬‬
‫‪402593‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪438‬‬
‫‪1202‬‬
‫‪402496‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪357‬‬
‫‪1199‬‬
‫‪402607‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪451‬‬
‫‪1203‬‬
‫‪402518‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪321‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪402577‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪414‬‬
‫‪1204‬‬
‫‪402461‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪333‬‬
‫‪1201‬‬
‫‪402585‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪426‬‬
‫‪1205‬‬
‫‪402488‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪369‬‬
‫‪1442‬‬
‫‪402852‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪463‬‬
‫‪1443‬‬
‫‪402909‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪394‬‬
‫‪1543‬‬
‫‪403832‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪475‬‬
‫‪1544‬‬
‫‪402569‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪873‬‬
‫‪2255‬‬
‫‪412769‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪929‬‬
‫‪2264‬‬
‫‪412653‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪885‬‬
‫‪2256‬‬
‫‪412661‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪930‬‬
‫‪2265‬‬
‫‪412572‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪519‬‬
‫‪2262‬‬
‫‪412696‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪581‬‬
‫‪2270‬‬
‫‪412599‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪556‬‬
‫‪2263‬‬
‫‪412688‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪593‬‬
‫‪2271‬‬
‫‪412580‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫‪487‬‬
‫‪770‬‬
‫‪401007‬‬
‫‪509‬‬
‫‪12‬‬
‫מבנה פירוט ודיווח הפקדות לקופת תגמולים ופיצויים‪:‬‬
‫שם‬
‫העמית‬
‫מס'‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫מס' חשבון‬
‫עמית‬
‫חודש שכר‬
‫מדווח‬
‫השכר‬
‫המדווח‬
‫חלק עובד‬
‫)עד ‪(5%‬‬
‫חלק מעביד‬
‫)עד ‪(5%‬‬
‫פיצויים‬
‫)עד ‪(8.33%‬‬
‫סה"כ‬
‫מבנה פירוט ודיווח הפקדות לקרן השתלמות‪:‬‬
‫שם‬
‫העמית‬
‫מס'‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫מס' חשבון‬
‫עמית‬
‫חודש שכר‬
‫מדווח‬
‫השכר‬
‫המדווח‬
‫חלק עובד‬
‫)עד ‪(2.5%‬‬
‫חלק מעביד‬
‫)עד ‪(7.5%‬‬
‫סה"כ‬
‫למידע נוסף ובירורים ניתן לפנות אלינו בטלפון‪ , 03-5190310 :‬שלוחה ‪ 2‬או בדוא"ל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫אי‪.‬בי‪.‬אי ‪.‬גמל בע"מ‬
‫דואר אלקטרוני למשלוח מסמכים ואישורים‪[email protected] :‬‬

Similar documents