ועדות במעקב ובקרה

Comments

Transcription

ועדות במעקב ובקרה
‫עמודה‪1‬‬
‫מחוז‬
‫עמודה‪2‬‬
‫קוד ועדה‬
‫ירושלים‬
‫‪101‬‬
‫ירושלים‬
‫‪101‬‬
‫ירושלים‬
‫‪101‬‬
‫ירושלים‬
‫‪101‬‬
‫ירושלים‬
‫‪101‬‬
‫ירושלים‬
‫‪101‬‬
‫ירושלים‬
‫‪101‬‬
‫ירושלים‬
‫‪102‬‬
‫ירושלים‬
‫‪102‬‬
‫ירושלים‬
‫‪102‬‬
‫ירושלים‬
‫‪151‬‬
‫ירושלים‬
‫‪151‬‬
‫ירושלים‬
‫‪151‬‬
‫ירושלים‬
‫‪152‬‬
‫ירושלים‬
‫‪152‬‬
‫ירושלים‬
‫‪152‬‬
‫עמודה‪3‬‬
‫שם ועדה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ירושלים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ירושלים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ירושלים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ירושלים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ירושלים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ירושלים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ירושלים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בית‬
‫שמש‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בית‬
‫שמש‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בית‬
‫שמש‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מטה יהודה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מטה יהודה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מטה יהודה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הראל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הראל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הראל‬
‫עמודה‪4‬‬
‫שם‬
‫משפחה‬
‫עמודה‪5‬‬
‫שם פרטי‬
‫עמודה‪6‬‬
‫תפקיד‬
‫עמודה‪7‬‬
‫עמודה‪8‬‬
‫עמודה‪9‬‬
‫טל‬
‫פקס‬
‫דואל‬
‫עמודה‪10‬‬
‫ישוב‬
‫עמודה‪11‬‬
‫רחוב‬
‫עמודה‪ 12‬עמודה‪13‬‬
‫מס‬
‫עמודה‪14‬‬
‫תד‬
‫מיקוד‬
‫‪khyaacov‬‬
‫‪ @jerusale‬ירושלים‬
‫‪m.muni.il‬‬
‫ככר ספרא‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪esshlomo‬‬
‫‪ @jerusale‬ירושלים‬
‫‪m.muni.il‬‬
‫ככר ספרא‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ירושלים‬
‫ככר ספרא‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫כחלון‬
‫קובי‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪6297986‬‬
‫אשכול‬
‫שלמה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪6297986‬‬
‫‪02‬‬‫‪6296453‬‬
‫לרוש‬
‫נעמי‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪6297224‬‬
‫‪02‬‬‫‪6295801‬‬
‫‪LRNEOMI‬‬
‫‪@JRUSA‬‬
‫‪LEM.MUN‬‬
‫‪I.IL‬‬
‫קוקיה‬
‫ורד‬
‫‪02‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪6298088‬‬
‫‪02‬‬‫‪6295801‬‬
‫‪kovered2‬‬
‫‪ @jerusale‬ירושלים‬
‫‪m.muni.il‬‬
‫ככר ספרא‬
‫חיים‬
‫רחלי‬
‫‪02‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪6297210‬‬
‫‪02‬‬‫‪6295923‬‬
‫‪chracheli‬‬
‫‪ @jerusale‬ירושלים‬
‫‪m.muni.il‬‬
‫ככר ספרא‬
‫‪1‬‬
‫ישראלי‬
‫ברוריה‬
‫‪02‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪6296811‬‬
‫‪02‬‬‫‪6295923‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ erusalem.‬ירושלים‬
‫‪muni.il‬‬
‫ככר ספרא‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫הדר גבאי‬
‫רקפת‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫ירושלים‬
‫ככר ספרא‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מונטג‬
‫משה‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪9909999‬‬
‫‪02‬‬‫‪6701636‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ emesh.co.‬בית שמש‬
‫‪il‬‬
‫נחל שורק‬
‫‪10‬‬
‫‪99100‬‬
‫‪0‬‬
‫צרפתי‬
‫דני‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪9900780‬‬
‫‪02‬‬‫‪9900788‬‬
‫@‪danieltz‬‬
‫‪012.net.il‬‬
‫בית שמש‬
‫נחל שורק‬
‫‪10‬‬
‫‪99100‬‬
‫‪0‬‬
‫קטיעי‬
‫טובה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪9909866‬‬
‫בית שמש‬
‫נחל שורק‬
‫‪10‬‬
‫‪99100‬‬
‫‪0‬‬
‫דדון‬
‫משה‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪9900961‬‬
‫‪02‬‬‫‪9900902‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪yehuda.or‬‬
‫‪g.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ישראל‬
‫חגית‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪9900946‬‬
‫‪02‬‬‫‪9900807‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪yehuda.or‬‬
‫‪g.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫אליהו‬
‫עפר‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪9900947‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪yehuda.or‬‬
‫‪g.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫שוורץ‬
‫רות‬
‫יו"ר‬
‫שד‬
‫‪[email protected]‬‬‫מבשרת ציון‬
‫החוצבים‬
‫‪harel.org.il‬‬
‫‪2‬‬
‫‪90805‬‬
‫‪3424‬‬
‫אריכא‬
‫אסף‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪5333125‬‬
‫‪02‬‬‫‪5333124‬‬
‫שד‬
‫‪[email protected]‬‬‫מבשרת ציון‬
‫החוצבים‬
‫‪harel.org.il‬‬
‫‪2‬‬
‫‪90805‬‬
‫‪3424‬‬
‫שבבו‬
‫ניצה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪5333125‬‬
‫‪02‬‬‫‪5333124‬‬
‫‪v‬‬‫שד‬
‫‪ [email protected]‬מבשרת ציון‬
‫החוצבים‬
‫‪hav.net.il‬‬
‫‪2‬‬
‫‪90805‬‬
‫‪3424‬‬
‫‪GBRAKE‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪salem.mu‬‬
‫‪ni.il‬‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫‪ 201‬ולבניה‬
‫מטה אשר ‪-‬‬
‫ד‪.‬נ גליל‬
‫מערבי‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫‪ 201‬ולבניה‬
‫מטה אשר ‪-‬‬
‫ד‪.‬נ גליל‬
‫מערבי‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫‪ 201‬ולבניה‬
‫מטה אשר ‪-‬‬
‫ד‪.‬נ גליל‬
‫מערבי‬
‫טביקמן‬
‫רומן‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6508504‬‬
‫‪04‬‬‫‪6554188‬‬
‫‪RomanTa‬‬
‫‪@moin.go‬‬
‫‪v.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫קורט עוז‬
‫עופר‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪9879621‬‬
‫‪04‬‬‫‪9879659‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪tte-asher‬‬‫‪region.mu‬‬
‫‪ni.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫קרין‬
‫‪ 202‬לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫המעיינות‬
‫יורם‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫ארליך‬
‫‪ 202‬לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫המעיינות‬
‫מייק‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫ישראלי‬
‫‪ 202‬לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫המעיינות‬
‫בתיה‬
‫צפון‬
‫‪203‬‬
‫צפון‬
‫‪203‬‬
‫צפון‬
‫‪203‬‬
‫צפון‬
‫‪204‬‬
‫צפון‬
‫‪204‬‬
‫צפון‬
‫‪204‬‬
‫צפון‬
‫‪205‬‬
‫צפון‬
‫‪205‬‬
‫צפון‬
‫‪205‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בית‬
‫שאן‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בית‬
‫שאן‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בית‬
‫שאן‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגלבוע‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגלבוע‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגלבוע‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫משגב‪-‬ד‪.‬נ‬
‫משגב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫משגב‪-‬ד‪.‬נ‬
‫משגב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫משגב‪-‬ד‪.‬נ‬
‫משגב‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6065864‬‬
‫‪04‬‬‫‪6539862‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ aianot.co.i‬בית שאן‬
‫‪l‬‬
‫‪0‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6065859‬‬
‫‪04‬‬‫‪6581817‬‬
‫‪handasa‬‬
‫‪ @maianot‬בית שאן‬
‫‪.co.il‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6065807‬‬
‫‪04‬‬‫‪6581817‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ aianot.co.i‬בית שאן‬
‫‪l‬‬
‫‪0‬‬
‫לוי‬
‫ז'קי אלי‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6489400‬‬
‫‪04‬‬‫‪6584761‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪ shean.org‬בית שאן‬
‫‪.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1170‬‬
‫‪1170‬‬
‫‪1170‬‬
‫ירושלים‬
‫הבירה‬
‫‪1‬‬
‫‪10900‬‬
‫‪0‬‬
‫רודר‬
‫דוד‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6489400‬‬
‫‪04‬‬‫‪6584761‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪et‬‬‫‪shean.org‬‬
‫‪.il‬‬
‫בית שאן‬
‫ירושלים‬
‫הבירה‬
‫‪1‬‬
‫‪10900‬‬
‫‪0‬‬
‫לחינאי‬
‫פרי‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6489409‬‬
‫‪04‬‬‫‪6584761‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪ shean.org‬בית שאן‬
‫‪.il‬‬
‫ירושלים‬
‫הבירה‬
‫‪1‬‬
‫‪10900‬‬
‫‪0‬‬
‫עטר‬
‫דני‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6533233‬‬
‫‪04‬‬‫‪6531451‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עין חרוד‬
‫‪gilboa.org.‬‬
‫(מאוחד)‬
‫‪il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫סגל‬
‫בני‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6533252‬‬
‫‪04‬‬‫‪6533373‬‬
‫עין חרוד‬
‫(מאוחד)‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫בן חמו‬
‫עמי‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6533200‬‬
‫‪04‬‬‫‪6531451‬‬
‫עין חרוד‬
‫(מאוחד)‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫שני‬
‫רון‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪9902311‬‬
‫‪04‬‬‫‪9990095‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מליקין‬
‫לאוניד‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪9990102‬‬
‫‪04‬‬‫‪9990095‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪aada‬‬‫‪misgav.or‬‬
‫‪g.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגליל‬
‫התחתון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגליל‬
‫התחתון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגליל‬
‫התחתון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫טבריה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫טבריה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫טבריה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫טבריה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫כרמיאל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫כרמיאל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫כרמיאל‬
‫‪mdotan49‬‬
‫‪@zahav.n‬‬
‫‪et.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫פרסמן‬
‫יצחק‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6628210‬‬
‫‪04‬‬‫‪6628212‬‬
‫‪mehandes‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪g.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫הרחול‬
‫הדס‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6628210‬‬
‫‪04‬‬‫‪6628212‬‬
‫‪mehandes‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪g.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫בן דוד‬
‫יוסף‬
‫יו"ר‬
‫‪050‬‬‫‪6305090‬‬
‫‪04‬‬‫‪6720423‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ berias.mu‬טבריה‬
‫‪ni.il‬‬
‫טבור הארץ‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪508‬‬
‫לביא‬
‫מוטי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪052‬‬‫‪6446060‬‬
‫‪04‬‬‫‪6725314‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ erias.muni‬טבריה‬
‫‪.il‬‬
‫טבור הארץ‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪508‬‬
‫כהן‬
‫נוה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6739555‬‬
‫‪04‬‬‫‪6720423‬‬
‫טבריה‬
‫טבור הארץ‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪508‬‬
‫אלרט‬
‫אלון‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ rias.muni.i‬טבריה‬
‫‪l‬‬
‫טבור הארץ‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪508‬‬
‫אלדר‬
‫עדי‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪9987961‬‬
‫‪04‬‬‫‪9085671‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ rmiel.muni‬כרמיאל‬
‫‪.il‬‬
‫שד קק"ל‬
‫‪100‬‬
‫‪20100‬‬
‫‪0‬‬
‫רותם‬
‫אייל‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪9085555‬‬
‫‪04‬‬‫‪9085671‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ armiel.mu‬כרמיאל‬
‫‪ni.il‬‬
‫שד קק"ל‬
‫‪100‬‬
‫‪20100‬‬
‫‪0‬‬
‫אהרונוביץ‬
‫נילי‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪9085555‬‬
‫‪04‬‬‫‪9085679‬‬
‫@‪ester_m‬‬
‫‪ ladpc.gov.‬כרמיאל‬
‫‪il‬‬
‫שד קק"ל‬
‫‪100‬‬
‫‪20100‬‬
‫‪0‬‬
‫יו"ר‬
‫‪050‬‬‫‪2613639‬‬
‫‪04‬‬‫‪6919895‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מירון‬
‫‪.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6919800‬‬
‫‪04‬‬‫‪6919897‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מירון‬
‫‪g.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫דותן‬
‫מוטי‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6628202‬‬
‫‪04‬‬‫‪6766785‬‬
‫צפון‬
‫‪206‬‬
‫צפון‬
‫‪206‬‬
‫צפון‬
‫‪206‬‬
‫צפון‬
‫‪207‬‬
‫צפון‬
‫‪207‬‬
‫צפון‬
‫‪207‬‬
‫צפון‬
‫‪207‬‬
‫צפון‬
‫‪208‬‬
‫צפון‬
‫‪208‬‬
‫צפון‬
‫‪208‬‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫סופר‬
‫‪ 209‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מרום הגליל‬
‫עמית‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫עדי‬
‫‪ 209‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מרום הגליל‬
‫מנחם‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫צרור‬
‫‪ 209‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מרום הגליל‬
‫אילנה‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫מרדלר‬
‫‪ 209‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מרום הגליל‬
‫דב‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 210‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫נהריה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 210‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫נהריה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪g.org.il‬‬
‫מירון‬
‫‪0‬‬
‫@‪dovm5‬‬
‫מירון‬
‫‪walla.com‬‬
‫‪0‬‬
‫סבג‬
‫ז'קי‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪9001846‬‬
‫‪04‬‬‫‪9922303‬‬
‫שמנוביץ‬
‫זוריק‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪9879895‬‬
‫‪04‬‬‫‪9922303‬‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪13910‬‬
‫‪13910‬‬
‫‪13910‬‬
‫‪13910‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ ahariya.m‬נהריה‬
‫‪uni.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪78‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ hariya.mu‬נהריה‬
‫‪ni.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪78‬‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 210‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫נהריה‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫סלאם‬
‫‪211‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה נצרת‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪211‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה נצרת‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫והיבה‬
‫‪211‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה נצרת‬
‫צפון‬
‫‪212‬‬
‫צפון‬
‫‪212‬‬
‫צפון‬
‫‪212‬‬
‫צפון‬
‫‪213‬‬
‫צפון‬
‫‪213‬‬
‫צפון‬
‫‪213‬‬
‫צפון‬
‫‪214‬‬
‫צפון‬
‫‪214‬‬
‫צפון‬
‫‪214‬‬
‫צפון‬
‫‪214‬‬
‫צפון‬
‫‪215‬‬
‫צפון‬
‫‪215‬‬
‫צפון‬
‫‪215‬‬
‫צפון‬
‫‪215‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫נצרת עילית‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫נצרת עילית‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫נצרת עילית‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עכו‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עכו‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עכו‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫הירדן‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫הירדן‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫הירדן‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫הירדן‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫עפולה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫עפולה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫עפולה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫עפולה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫‪04‬‬‫‪6012136‬‬
‫נצרת‬
‫‪0‬‬
‫‪16000‬‬
‫‪31‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6459200‬‬
‫‪04‬‬‫‪6655452‬‬
‫נצרת‬
‫‪0‬‬
‫‪16000‬‬
‫‪31‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6459200‬‬
‫‪04‬‬‫‪6655452‬‬
‫נצרת‬
‫‪0‬‬
‫גפסו‬
‫שמעון‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6478888‬‬
‫‪04‬‬‫‪6568877‬‬
‫בשארה‬
‫עלי‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6459209‬‬
‫עיסא‬
‫נהריה‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪78‬‬
‫והבה‬
‫‪16000‬‬
‫‪31‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫נצרת עילית גלבוע‬
‫‪allit.org.il‬‬
‫‪16‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ארליך‬
‫חווה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6478828‬‬
‫‪04‬‬‫‪6568877‬‬
‫‪havaerlich‬‬
‫‪ @nallit.or‬נצרת עילית גלבוע‬
‫‪g.il‬‬
‫‪16‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫שורץ‬
‫נתן‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6478810‬‬
‫‪04‬‬‫‪6568877‬‬
‫נצרת עילית גלבוע‬
‫‪16‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫לנקרי‬
‫שמעון‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪9956063‬‬
‫‪04‬‬‫‪9956066‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.org.il‬‬
‫עכו‬
‫ויצמן‬
‫‪35‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2007‬‬
‫סופר‬
‫מיכל‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪9956118‬‬
‫‪04‬‬‫‪9956119‬‬
‫‪michal_s‬‬
‫‪ @akko.m‬עכו‬
‫‪uni.il‬‬
‫ויצמן‬
‫‪35‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2007‬‬
‫ויצמן‬
‫ציון‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪9956063‬‬
‫‪04‬‬‫‪9956066‬‬
‫עכו‬
‫ויצמן‬
‫‪35‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2007‬‬
‫ורדי‬
‫יוסי‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6757600‬‬
‫‪04‬‬‫‪6757641‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪v.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מועלם‬
‫ששון‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6757600‬‬
‫‪04‬‬‫‪6757690‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪v.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫עטיה‬
‫שולה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6757600‬‬
‫‪04‬‬‫‪6757641‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪v.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מרציאנו‬
‫סרחיו‬
‫‪04‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪6757600‬‬
‫‪04‬‬‫‪6757641‬‬
‫‪handasa‬‬
‫‪@j-v.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫פרץ‬
‫חביב‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6595023‬‬
‫‪04‬‬‫‪6520442‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪a.muni.il‬‬
‫עפולה‬
‫חנקין יהושע‬
‫‪47‬‬
‫‪18100‬‬
‫‪2016‬‬
‫קנטור‬
‫ישראל‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6520343‬‬
‫‪04‬‬‫‪6520442‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ula.muni.il‬‬
‫עפולה‬
‫חנקין יהושע‬
‫‪47‬‬
‫‪18100‬‬
‫‪2016‬‬
‫בן אבו‬
‫אתי‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6520346‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪a.muni.il‬‬
‫עפולה‬
‫חנקין יהושע‬
‫‪47‬‬
‫‪18100‬‬
‫‪2016‬‬
‫מטמון‬
‫יואל‬
‫‪04‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪6520341‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪a.muni.il‬‬
‫עפולה‬
‫חנקין יהושע‬
‫‪47‬‬
‫‪18100‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪04‬‬‫‪6520442‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫עפולה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה צפת‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה צפת‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה צפת‬
‫צפון‬
‫‪215‬‬
‫צפון‬
‫‪216‬‬
‫צפון‬
‫‪216‬‬
‫צפון‬
‫‪216‬‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫מלכה‬
‫‪ 217‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית שמונה‬
‫ניסים‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫בנדלק‬
‫‪ 217‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית שמונה‬
‫שוקי‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫דוידי‬
‫‪ 217‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית שמונה‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪219‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה גולן‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪219‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה גולן‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪219‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה גולן‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עפולה‬
‫‪a.muni.il‬‬
‫‪04‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪6520343‬‬
‫חנקין יהושע‬
‫‪47‬‬
‫‪18100‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪04‬‬‫‪6927401‬‬
‫‪04‬‬‫‪6999996‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ efat.muni.i‬צפת‬
‫‪l‬‬
‫ירושלים‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1006‬‬
‫‪04‬‬‫‪6927461‬‬
‫‪mehandes‬‬
‫‪ [email protected]‬צפת‬
‫‪muni.il‬‬
‫ירושלים‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1006‬‬
‫‪04‬‬‫‪6927461‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪at.muni.il‬‬
‫צפת‬
‫ירושלים‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1006‬‬
‫יאסו‬
‫שרית‬
‫שוחט‬
‫אילן‬
‫יו"ר‬
‫טל‬
‫חלי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6927465‬‬
‫דהן‬
‫דינה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6927465‬‬
‫‪04‬‬‫‪6817817‬‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6908430‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪050‬‬‫‪8675090‬‬
‫צביאל‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪050‬‬‫‪8675074‬‬
‫‪04‬‬‫‪6817817‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪8.co.il‬‬
‫קרית שמונה הרצל‬
‫‪37‬‬
‫‪phandasa‬‬
‫קרית שמונה הרצל‬
‫‪@k-8.co.il‬‬
‫‪37‬‬
‫‪11019‬‬
‫‪11019‬‬
‫‪1001‬‬
‫‪1001‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫קרית שמונה הרצל‬
‫‪alla.co.il‬‬
‫‪37‬‬
‫‪11019‬‬
‫‪1001‬‬
‫מלכה‬
‫אלי‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6969777‬‬
‫‪04‬‬‫‪6961535‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪olan.org.il‬‬
‫קצרין‬
‫‪0‬‬
‫‪12900‬‬
‫‪13‬‬
‫שרון‬
‫אבי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪06‬‬‫‪6969777‬‬
‫‪06‬‬‫‪6961535‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪olan.org.il‬‬
‫קצרין‬
‫‪0‬‬
‫‪12900‬‬
‫‪13‬‬
‫פוריה‬
‫רונית‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪an.org.il‬‬
‫קצרין‬
‫‪0‬‬
‫‪12900‬‬
‫‪13‬‬
‫‪04‬‬‫‪6969696‬‬
‫‪04‬‬‫‪6969619‬‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫אפרצב‬
‫‪220‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה קצרין‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪220‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה קצרין‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫נגוסה‬
‫‪220‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה קצרין‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪220‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה קצרין‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫בדרה‬
‫‪ 221‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מגדל העמק‬
‫אליהו‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫פלג‬
‫‪ 221‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מגדל העמק‬
‫רונן‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫זפרני‬
‫‪ 221‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מגדל העמק‬
‫סמי‬
‫מנחם‬
‫אלרט‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ zrin.muni.i‬קצרין‬
‫‪l‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12900‬‬
‫‪28‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6969610‬‬
‫‪04‬‬‫‪6960609‬‬
‫‪handasa‬‬
‫‪ @qatzrin.‬קצרין‬
‫‪muni.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12900‬‬
‫‪28‬‬
‫אביטל‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6969610‬‬
‫‪04‬‬‫‪6960609‬‬
‫אלון‬
‫‪052‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪4869556‬‬
‫דימי דמיטרי יו"ר‬
‫אריה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ azrin.muni‬קצרין‬
‫‪.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12900‬‬
‫‪28‬‬
‫קצרין‬
‫‪0‬‬
‫‪12900‬‬
‫‪28‬‬
‫‪arlevoffice‬‬
‫‪@gmail.c‬‬
‫‪om‬‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6507711‬‬
‫‪04‬‬‫‪6507718‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪hoo.com‬‬
‫מגדל העמק‬
‫‪0‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6507760‬‬
‫‪04‬‬‫‪6507755‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מגדל העמק‬
‫‪a.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪06‬‬‫‪6507760‬‬
‫‪04‬‬‫‪6507718‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מגדל העמק‬
‫‪A.CO.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫אליאז‬
‫‪ 221‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מגדל העמק‬
‫גלית‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫אלפסי‬
‫‪ 222‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫יקנעם עילית‬
‫סימון‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫טלמור‬
‫‪ 222‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫יקנעם עילית‬
‫עירית‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לוי‬
‫‪ 222‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫יקנעם עילית‬
‫ליאור‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫דולב‬
‫‪ 222‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫יקנעם עילית‬
‫צביה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מעלות‬
‫תרשיחא‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגליל‬
‫המזרחי‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגליל‬
‫המזרחי‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגליל‬
‫המזרחי‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגליל‬
‫המזרחי‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגליל‬
‫המרכזי‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגליל‬
‫המרכזי‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגליל‬
‫המרכזי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪igdal‬‬‫מגדל העמק‬
‫@‪haemeq‬‬
‫‪muni.il‬‬
‫‪0‬‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪9596000‬‬
‫‪04‬‬‫‪9890260‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ oqneam.o‬יקנעם עילית צאלים‬
‫‪rg.il‬‬
‫‪1‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04- 04959603‬‬
‫‪9894641‬‬
‫‪1‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫יקנעם עילית צאלים‬
‫‪eam.org.il‬‬
‫‪1‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪9596095‬‬
‫‪04‬‬‫‪9891668‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ OQNEAM.‬יקנעם עילית צאלים‬
‫‪ORG.IL‬‬
‫‪1‬‬
‫‪04‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9596103‬‬
‫‪04‬‬‫‪9890260‬‬
‫‪mishpati‬‬
‫‪ @yoqnea‬יקנעם עילית צאלים‬
‫‪m.org.il‬‬
‫‪1‬‬
‫‪054‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9766828‬‬
‫‪04‬‬‫‪6507755‬‬
‫‪0‬‬
‫‪20692‬‬
‫‪20692‬‬
‫‪20692‬‬
‫‪20692‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫בוחבוט‬
‫שלמה‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪9973630‬‬
‫‪04‬‬‫‪9570261‬‬
‫‪ [email protected]‬מעלות‪-‬‬
‫‪ altar.co.il‬תרשיחא‬
‫קרמפה‬
‫אבי‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6772337‬‬
‫‪04‬‬‫‪6772722‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪m.co.il‬‬
‫כפר תבור‬
‫כרמלי‬
‫הריאטה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6772333‬‬
‫‪04‬‬‫‪6772722‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪gm.co.il‬‬
‫כפר תבור‬
‫‪0‬‬
‫אזולאי‬
‫כרמית‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ stern-galil‬כפר תבור‬‫‪board.co.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15241‬‬
‫בארי‬
‫אביב‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪avivbeery‬‬
‫‪ @gmail.c‬כפר תבור‬
‫‪om‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15241‬‬
‫‪515‬‬
‫שפול‬
‫אלכס‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪9812108‬‬
‫עכו‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪460‬‬
‫פלק‬
‫קרול‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪9919339‬‬
‫‪04‬‬‫‪9812108‬‬
‫עכו‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪460‬‬
‫וינר‬
‫מירי‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04- 05039929‬‬
‫‪9912108‬‬
‫‪95‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪il‬‬‫‪merkazi.c‬‬
‫‪o.il‬‬
‫עכו‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪460‬‬
‫‪05053359‬‬
‫‪31‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ראש פינה‬
‫‪lil‬‬‫‪elion.org.il‬‬
‫צפון‬
‫‪223‬‬
‫צפון‬
‫‪251‬‬
‫צפון‬
‫‪251‬‬
‫צפון‬
‫‪251‬‬
‫צפון‬
‫‪251‬‬
‫צפון‬
‫‪252‬‬
‫צפון‬
‫‪252‬‬
‫צפון‬
‫‪252‬‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫בר לב‬
‫‪ 253‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגליל העליון‬
‫סמי‬
‫יו"ר‬
‫האורנים‬
‫‪1‬‬
‫‪24952‬‬
‫‪494‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15241‬‬
‫‪515‬‬
‫‪15241‬‬
‫‪515‬‬
‫‪515‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12100‬‬
‫‪90000‬‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫שוהם‬
‫‪ 253‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגליל העליון‬
‫אלדד‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫ברזני‬
‫‪ 253‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הגליל העליון‬
‫דנה‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 254‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫יזרעאלים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 254‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫יזרעאלים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 254‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫יזרעאלים‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ראש פינה‬
‫‪alil‬‬‫‪elion.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪04‬‬‫‪6816447‬‬
‫‪04‬‬‫‪6816695‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ראש פינה‬
‫‪alil‬‬‫‪elion.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫דורי‬
‫עידו‬
‫יו"ר‬
‫‪050‬‬‫‪5385449‬‬
‫‪04‬‬‫‪6520008‬‬
‫דגני‬
‫עפרי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6520038‬‬
‫‪04‬‬‫‪6425071‬‬
‫דגן‬
‫רעיה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6429660‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6818001‬‬
‫‪04‬‬‫‪6816695‬‬
‫צפון‬
‫אדם‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫פסין‬
‫‪ 255‬ולבניה‬
‫מעלה‬
‫הגליל‪-‬ד‪.‬נ‬
‫מעלה הגליל‬
‫מארק‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫מזכירות‬
‫‪ 255‬ולבניה‬
‫הועדה‬
‫מעלה‬
‫הגליל‪-‬ד‪.‬נ‬
‫מעלה הגליל‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫דוד‬
‫‪ 256‬לתכנון‬
‫ובניה מעלה‬
‫החרמון‬
‫נחום‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6894948‬‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫עמראן‬
‫‪ 256‬לתכנון‬
‫ובניה מעלה‬
‫החרמון‬
‫באדר‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6983608‬‬
‫‪04‬‬‫‪6982747‬‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 256‬לתכנון‬
‫ובניה מעלה‬
‫החרמון‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫‪257‬‬
‫ולבניה‬
‫מבוא‬
‫העמקים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫‪257‬‬
‫ולבניה‬
‫מבוא‬
‫העמקים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫‪257‬‬
‫ולבניה‬
‫מבוא‬
‫העמקים‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫יו"ר‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪9972730‬‬
‫‪04‬‬‫‪9979659‬‬
‫‪04‬‬‫‪9979659‬‬
‫‪04‬‬‫‪9972730‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18120‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ ekyizrael.‬עפולה‬
‫‪org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18120‬‬
‫‪90000‬‬
‫עפולה‬
‫‪0‬‬
‫‪18120‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪adamkolm‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪galil.org.il‬‬
‫‪markpesin‬‬
‫‪@ma‬‬‫‪galil.org.il‬‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫מעונה‬
‫מעונה‬
‫מעונה‬
‫חאתם‬
‫דאוד‬
‫יו"ר‬
‫חביב‬
‫יוסף‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6468585‬‬
‫‪04‬‬‫‪6551346‬‬
‫חביב‬
‫יוסף‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6468585‬‬
‫‪04‬‬‫‪6551346‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Nahum_m‬‬
‫‪ [email protected]‬מסעדה‬
‫‪g.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪omran_m‬‬
‫‪ [email protected]‬מסעדה‬
‫‪g.il‬‬
‫‪0‬‬
‫מסעדה‬
‫‪05449842‬‬
‫‪15‬‬
‫‪12100‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עפולה‬
‫‪org.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪z.org.il‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫קולמן‬
‫‪ 255‬ולבניה‬
‫מעלה‬
‫הגליל‪-‬ד‪.‬נ‬
‫מעלה הגליל‬
‫‪12100‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12439‬‬
‫‪12439‬‬
‫‪12439‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪vo.co.il‬‬
‫נצרת עילית ציפורן‬
‫‪5‬‬
‫‪17000‬‬
‫‪0‬‬
‫@‪yousef‬‬
‫‪mavo.co.il‬‬
‫נצרת עילית ציפורן‬
‫‪5‬‬
‫‪17000‬‬
‫‪0‬‬
‫@‪yousef‬‬
‫‪mavo.co.il‬‬
‫נצרת עילית ציפורן‬
‫‪5‬‬
‫‪17000‬‬
‫‪0‬‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫גלזר‬
‫‪ 258‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מעלה נפתלי‬
‫טוביה‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫סייג‬
‫‪ 258‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מעלה נפתלי‬
‫אייל‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫אסף‬
‫‪ 258‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מעלה נפתלי‬
‫נורית‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫פרנקנטל‬
‫‪ 259‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אצבע הגליל‬
‫יששכר‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫סבג‬
‫‪ 259‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אצבע הגליל‬
‫אבנר‬
‫צפון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 259‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אצבע הגליל‬
‫צפון‬
‫‪260‬‬
‫צפון‬
‫‪260‬‬
‫צפון‬
‫‪260‬‬
‫צפון‬
‫‪261‬‬
‫צפון‬
‫‪261‬‬
‫צפון‬
‫‪261‬‬
‫צפון‬
‫‪262‬‬
‫צפון‬
‫‪262‬‬
‫צפון‬
‫‪262‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫בקעת בית‬
‫הכרם‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫בקעת בית‬
‫הכרם‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫בקעת בית‬
‫הכרם‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫גבעות‬
‫אלונים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫גבעות‬
‫אלונים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫גבעות‬
‫אלונים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה לב‬
‫הגליל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה לב‬
‫הגליל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה לב‬
‫הגליל‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫יו"ר‬
‫‪054‬‬‫‪7771308‬‬
‫‪04‬‬‫‪9570261‬‬
‫‪04‬‬‫‪9978030‬‬
‫‪04‬‬‫‪9570261‬‬
‫‪ [email protected]‬מעלות‪-‬‬
‫תרשיחא‬
‫‪nf.org.il‬‬
‫האורנים‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪9978030‬‬
‫‪04‬‬‫‪9570261‬‬
‫‪ [email protected]‬מעלות‪-‬‬
‫תרשיחא‬
‫‪nf.org.il‬‬
‫האורנים‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6800077‬‬
‫‪04‬‬‫‪6800079‬‬
‫חצור‬
‫‪www.e‬‬‫‪ galil.org.il‬הגלילית‬
‫‪0‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6800077‬‬
‫‪04‬‬‫‪6800079‬‬
‫@‪AvnerS‬‬
‫‪e‬‬‫‪galil.org.il‬‬
‫חצור‬
‫הגלילית‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫חצור‬
‫הגלילית‬
‫‪0‬‬
‫אסעד נביל‬
‫סאמי‬
‫יו"ר‬
‫חדאד‬
‫איברהים‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪9580693‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫חאזם‬
‫נאהד‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪9507600‬‬
‫‪04‬‬‫‪9501526‬‬
‫חורי‬
‫ריאד‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪9502017‬‬
‫‪04‬‬‫‪9501526‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫דאהר‬
‫נביל‬
‫יו"ר‬
‫‪04- 05062703‬‬
‫‪6746749‬‬
‫‪35‬‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫האורנים‬
‫‪1‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪054‬‬‫‪2468171‬‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫‪ [email protected]‬מעלות‪-‬‬
‫תרשיחא‬
‫‪nf.org.il‬‬
‫‪04‬‬‫‪9580379‬‬
‫פיינרו‬
‫דורין‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪9919339‬‬
‫‪04‬‬‫‪6746749‬‬
‫דבראן‬
‫אנטסאר‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪9919339‬‬
‫‪04‬‬‫‪6746749‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24952‬‬
‫‪24952‬‬
‫‪24952‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪494‬‬
‫‪494‬‬
‫‪494‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪v_hakere‬‬
‫‪ [email protected]‬כרמיאל‬
‫‪ion.net.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪809‬‬
‫‪haddad7‬‬
‫‪ @zahav.n‬כרמיאל‬
‫‪et.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪809‬‬
‫כרמיאל‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪809‬‬
‫‪galoneem‬‬
‫‪ @iula.org.‬שפרעם‬
‫‪il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪505‬‬
‫‪laloneem‬‬
‫‪ @iula.org.‬שפרעם‬
‫‪il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪505‬‬
‫שפרעם‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪505‬‬
‫‪nabeeelll4‬‬
‫‪ [email protected]‬סח'נין‬
‫‪com‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪80‬‬
‫סח'נין‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪80‬‬
‫סח'נין‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪80‬‬
‫@‪finr8691‬‬
‫‪gmail.com‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שפלת‬
‫הגליל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שפלת‬
‫הגליל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שפלת‬
‫הגליל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫זבולון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫זבולון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫זבולון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫חדרה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫חדרה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫חדרה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חוף‬
‫הכרמל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חוף‬
‫הכרמל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חוף‬
‫הכרמל‬
‫‪hamudsa‬‬
‫‪ @gmail.c‬תמרה‬
‫‪om‬‬
‫‪0‬‬
‫‪24930‬‬
‫‪377‬‬
‫‪magdm69‬‬
‫‪ @013.net.‬תמרה‬
‫‪il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪24930‬‬
‫‪377‬‬
‫תמרה‬
‫‪0‬‬
‫‪24930‬‬
‫‪377‬‬
‫@‪zvulun2‬‬
‫‪ zvulun.co.‬כפר המכבי‬
‫‪il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪30030‬‬
‫‪0‬‬
‫ברוקנר‬
‫רן‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪8478105‬‬
‫‪[email protected] 04847815‬‬
‫‪un.co.il‬‬
‫‪1‬‬
‫כפר המכבי‬
‫‪0‬‬
‫‪30030‬‬
‫‪0‬‬
‫שנער‬
‫גבי‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪8478113‬‬
‫‪04‬‬‫‪8478134‬‬
‫כפר המכבי‬
‫‪0‬‬
‫‪30030‬‬
‫‪0‬‬
‫גנדלמן‬
‫צביקה‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6303311‬‬
‫‪04‬‬‫‪6333014‬‬
‫‪Tzvigend1‬‬
‫‪ @gmail.c‬חדרה‬
‫‪om‬‬
‫הלל יפה‬
‫‪9‬‬
‫‪38100‬‬
‫‪16‬‬
‫קימלדורף‬
‫אבישי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6303728‬‬
‫‪04‬‬‫‪6303726‬‬
‫‪avishay‬‬‫‪ [email protected]‬חדרה‬
‫‪a.muni.il‬‬
‫הלל יפה‬
‫‪9‬‬
‫‪38100‬‬
‫‪16‬‬
‫מזכירות‬
‫ו‪.‬מקומית‬
‫חדרה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫חדרה‬
‫הלל יפה‬
‫‪9‬‬
‫‪38100‬‬
‫‪16‬‬
‫סלע‬
‫כרמל‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪8136220‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪04813634‬‬
‫‪ carmel.or‬עין כרמל‬
‫‪9‬‬
‫‪g.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪30860‬‬
‫‪0‬‬
‫וחנר‬
‫אסף‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪8136214‬‬
‫עין כרמל‬
‫‪0‬‬
‫‪30860‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫עין כרמל‬
‫‪0‬‬
‫‪30860‬‬
‫‪0‬‬
‫עו"ד יונה‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪8356770‬‬
‫‪04‬‬‫‪8356020‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ aifa.muni.i‬חיפה‬
‫‪l‬‬
‫ביאליק‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪8356806‬‬
‫‪04‬‬‫‪8356020‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ aifa.muni.i‬חיפה‬
‫‪l‬‬
‫ביאליק‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪8356801‬‬
‫‪04‬‬‫‪8356213‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ aifa.muni.i‬חיפה‬
‫‪l‬‬
‫ביאליק‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪8356806‬‬
‫‪04‬‬‫‪8356168‬‬
‫חיפה‬
‫ביאליק‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫חמוד‬
‫סיאח‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪9868670‬‬
‫‪04‬‬‫‪9868672‬‬
‫מג'ד‬
‫מולא‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪9942121‬‬
‫‪04‬‬‫‪9942123‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪9868670‬‬
‫ישורון‬
‫דב‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪8478104‬‬
‫‪04‬‬‫‪8478137‬‬
‫צפון‬
‫‪263‬‬
‫צפון‬
‫‪263‬‬
‫צפון‬
‫‪263‬‬
‫חיפה‬
‫‪301‬‬
‫חיפה‬
‫‪301‬‬
‫חיפה‬
‫‪301‬‬
‫חיפה‬
‫‪302‬‬
‫חיפה‬
‫‪302‬‬
‫חיפה‬
‫‪302‬‬
‫חיפה‬
‫‪303‬‬
‫חיפה‬
‫‪303‬‬
‫חיפה‬
‫‪303‬‬
‫חיפה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪304‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חיפה‬
‫יהב‬
‫חיפה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪304‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חיפה‬
‫ליבמן‬
‫ורדה‬
‫חיפה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪304‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חיפה‬
‫ווטרמן‬
‫אריאל‬
‫חיפה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪304‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חיפה‬
‫מזכירות‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫‪04‬‬‫‪8136295‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪rmel.org.il‬‬
‫חיפה‬
‫‪305‬‬
‫חיפה‬
‫‪305‬‬
‫חיפה‬
‫‪305‬‬
‫חיפה‬
‫‪306‬‬
‫חיפה‬
‫‪306‬‬
‫חיפה‬
‫‪306‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית אתא‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית אתא‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית אתא‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית טבעון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית טבעון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית טבעון‬
‫ועדה‬
‫מיחדת‬
‫לתו"ב קציר‬
‫חריש‬
‫‪[email protected]‬‬
‫קרית אתא‬
‫‪nter.net.il‬‬
‫פרץ‬
‫יעקב‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪8478492‬‬
‫‪04‬‬‫‪8449383‬‬
‫‪0‬‬
‫‪28100‬‬
‫‪1‬‬
‫שמעון‬
‫דניאל‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪8478432‬‬
‫‪04‬‬‫‪8478426‬‬
‫‪mehandes‬‬
‫‪@kiryat‬‬‫‪ata.muni.il‬‬
‫קרית אתא‬
‫‪0‬‬
‫‪28100‬‬
‫‪1‬‬
‫ברדוגו‬
‫זהבה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪8478432‬‬
‫‪04‬‬‫‪8478426‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪nter.net.il‬‬
‫קרית אתא‬
‫‪0‬‬
‫‪28100‬‬
‫‪1‬‬
‫אריאלי‬
‫דוד‬
‫יו"ר‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪at- 04993101 04953929‬‬
‫קרית טבעון‬
‫‪tivon.muni‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪36100‬‬
‫‪1060‬‬
‫קרית טבעון‬
‫‪0‬‬
‫‪36100‬‬
‫‪1060‬‬
‫קרית טבעון‬
‫‪0‬‬
‫‪36100‬‬
‫‪1060‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ראפ‬
‫מריוס‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪9539210‬‬
‫‪04‬‬‫‪9931496‬‬
‫שושן‬
‫אורלי‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪9539249‬‬
‫‪04‬‬‫‪9931496‬‬
‫חיפה‬
‫‪307‬‬
‫שחר‬
‫יגאל‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6661151‬‬
‫‪04‬‬‫‪6253770‬‬
‫חיפה‬
‫ו‪.‬מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שדה‬
‫‪351‬‬
‫מנשה‬
‫אלונה‪-‬ד‪.‬נ‬
‫חפר ‪37845‬‬
‫אילן‬
‫חיפה‬
‫ו‪.‬מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫פרי‬
‫‪351‬‬
‫מנשה‬
‫אלונה‪-‬ד‪.‬נ‬
‫חפר ‪37845‬‬
‫לאה‬
‫חיפה‬
‫ו‪.‬מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫תורגמן‬
‫‪351‬‬
‫מנשה‬
‫אלונה‪-‬ד‪.‬נ‬
‫חפר ‪37845‬‬
‫בקי‬
‫חיפה‬
‫‪352‬‬
‫חיפה‬
‫‪352‬‬
‫חיפה‬
‫‪352‬‬
‫חיפה‬
‫‪353‬‬
‫חיפה‬
‫‪353‬‬
‫חיפה‬
‫‪353‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קריות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קריות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קריות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שומרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שומרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שומרון‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6177301‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6177307‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6177301‬‬
‫‪04‬‬‫‪6177399‬‬
‫‪04‬‬‫‪6177398‬‬
‫‪04‬‬‫‪6177399‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪iryat‬‬‫‪tivon.muni‬‬
‫‪.il‬‬
‫‪kh‬‬‫‪ [email protected]‬חריש‬
‫‪arak.net.il‬‬
‫חריש‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ashe.co.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪nashe.co.i‬‬
‫‪l‬‬
‫‪0‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪nashe.co.i‬‬
‫‪l‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫הגדוד‬
‫‪[email protected]‬‬
‫קרית מוצקין‬
‫העברי‬
‫‪alik.org.il‬‬
‫‪4‬‬
‫‪26114‬‬
‫‪218‬‬
‫יבין‬
‫משה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫הגדוד‬
‫‪[email protected] 04871065 04859210‬‬
‫קרית מוצקין‬
‫העברי‬
‫‪yot.co.il‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪26114‬‬
‫‪218‬‬
‫יבין‪,‬‬
‫משה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫הגדוד‬
‫קרית מוצקין‬
‫העברי‬
‫‪4‬‬
‫‪26114‬‬
‫‪218‬‬
‫כהן‬
‫יוסף יהודה‬
‫יו"ר‬
‫‪04‬‬‫‪6292191‬‬
‫‪54‬‬
‫‪30950‬‬
‫‪58‬‬
‫שפיגלר‬
‫מנדי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪6292191‬‬
‫ברדוגו‬
‫ניסים‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪6305501‬‬
‫אזריאל‬
‫יוסי‬
‫יו"ר‬
‫‪04878085‬‬
‫‪8‬‬
‫‪04‬‬‫‪8789712‬‬
‫‪04‬‬‫‪6305529‬‬
‫‪04‬‬‫‪6305529‬‬
‫@‪kohenjj‬‬
‫‪vaada‬‬‫‪shomron.‬‬
‫‪org.il‬‬
‫זכרון יעקב‬
‫המיסדים‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪aada‬‬‫זכרון יעקב‬
‫‪shomron.‬‬
‫‪org.il‬‬
‫המיסדים‬
‫‪54‬‬
‫‪30950‬‬
‫‪58‬‬
‫זכרון יעקב‬
‫המיסדים‬
‫‪54‬‬
‫‪30950‬‬
‫‪58‬‬
‫חיפה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪354‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עירון‬
‫חיפה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫הינדי‬
‫‪354‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עירון‬
‫חיפה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪354‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עירון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫‪355‬‬
‫ולבניה‬
‫מורדות‬
‫הכרמל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫‪355‬‬
‫ולבניה‬
‫מורדות‬
‫הכרמל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫‪355‬‬
‫ולבניה‬
‫מורדות‬
‫הכרמל‬
‫סובחי‬
‫ג'בארין‬
‫אבו עטא‬
‫יו"ר‬
‫‪050‬‬‫‪2751122‬‬
‫‪04‬‬‫‪6358293‬‬
‫‪m.habib.e‬‬
‫‪ [email protected]‬ערערה‬
‫‪l.com‬‬
‫עארה‬
‫שריף‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪2485413‬‬
‫‪04‬‬‫‪6351647‬‬
‫מחמוד‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪06‬‬‫‪6351789‬‬
‫‪04‬‬‫‪6358293‬‬
‫מוחמד‬
‫עמרור‬
‫מאלק‬
‫יו"ר‬
‫‪09‬‬‫‪7994334‬‬
‫‪09‬‬‫‪7995414‬‬
‫בויום‬
‫ליאה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪04‬‬‫‪8676296‬‬
‫‪04‬‬‫‪8671652‬‬
‫בויום‪,‬‬
‫ליאה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪04‬‬‫‪8676296‬‬
‫חיפה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫משלב‬
‫‪ 356‬לתכנון‬
‫ולבניה רכס‬
‫הכרמל‬
‫יוסף‬
‫חיפה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫חביש‬
‫‪ 356‬לתכנון‬
‫ולבניה רכס‬
‫הכרמל‬
‫אזדהאר‬
‫חיפה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫מזכירות‬
‫‪ 356‬לתכנון‬
‫ולבניה רכס‬
‫הכרמל‬
‫הועדה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חוף‬
‫השרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חוף‬
‫השרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חוף‬
‫השרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫טייבה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫טייבה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫טייבה‬
‫מרכז‬
‫‪401‬‬
‫מרכז‬
‫‪401‬‬
‫מרכז‬
‫‪401‬‬
‫מרכז‬
‫‪402‬‬
‫מרכז‬
‫‪402‬‬
‫מרכז‬
‫‪402‬‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪403‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה טירה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫יו"ר‬
‫ברכה‬
‫אליהו‬
‫ערמון‬
‫מהנדס‬
‫אדריכל ירדן ועדה‬
‫מקומית‬
‫ערמון‪,‬‬
‫ירדן‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫פאיק‬
‫עודה‬
‫יו"ר‬
‫ג'ומעה‬
‫יוסף‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪Sharif‬‬‫‪ [email protected]‬ערערה‬
‫‪t.il‬‬
‫עארה‬
‫‪0‬‬
‫‪30025‬‬
‫‪241‬‬
‫ערערה‬
‫עארה‬
‫‪0‬‬
‫‪30025‬‬
‫‪241‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪hav.net.il‬‬
‫חיפה‬
‫כורי‬
‫‪2‬‬
‫‪33093‬‬
‫‪0‬‬
‫חיפה‬
‫כורי‬
‫‪2‬‬
‫‪33093‬‬
‫‪0‬‬
‫חיפה‬
‫כורי‬
‫‪2‬‬
‫‪33093‬‬
‫‪0‬‬
‫@‪yuosifmi‬‬
‫דאלית אל‪-‬‬
‫‪moin.gov.i‬‬
‫כרמל‬
‫‪l‬‬
‫אבא חושי‬
‫שד עספיא‬
‫‪10‬‬
‫‪ezdehar.r‬‬
‫דאלית אל‪-‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫כרמל‬
‫‪mail.com‬‬
‫אבא חושי‬
‫שד עספיא‬
‫‪10‬‬
‫‪04‬‬‫‪8395333‬‬
‫‪04‬‬‫‪8394301‬‬
‫‪carmel25‬‬
‫דאלית אל‪-‬‬
‫‪@bezeqin‬‬
‫כרמל‬
‫‪t.net‬‬
‫אבא חושי‬
‫שד עספיא‬
‫‪09‬‬‫‪9596512‬‬
‫‪09‬‬‫‪9583791‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪ hasharon.‬שפיים‬
‫‪co.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪09‬‬‫‪9596505‬‬
‫‪09‬‬‫‪9596573‬‬
‫יו"ר‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪0‬‬
‫‪30025‬‬
‫‪241‬‬
‫‪052‬‬‫‪3245520‬‬
‫‪04‬‬‫‪8399384‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪60990‬‬
‫‪1022‬‬
‫‪1022‬‬
‫‪1022‬‬
‫‪0‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪of‬‬‫שפיים‬
‫‪hasharon.‬‬
‫‪co.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪60990‬‬
‫‪0‬‬
‫‪09‬‬‫‪9596573‬‬
‫שפיים‬
‫‪0‬‬
‫‪60990‬‬
‫‪0‬‬
‫‪09‬‬‫‪7993399‬‬
‫‪mutaybe‬‬
‫‪ @zahav.n‬טייבה‬
‫‪et.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40400‬‬
‫‪0‬‬
‫‪09‬‬‫‪7993399‬‬
‫‪yousefj1‬‬
‫‪ @walla.co‬טייבה‬
‫‪m‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40400‬‬
‫‪0‬‬
‫ג'ומעה‬
‫יוסף‪,‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪09‬‬‫‪7996899‬‬
‫‪09‬‬‫‪7993399‬‬
‫‪yousefj1‬‬
‫‪ @walla.co‬טייבה‬
‫‪m‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40400‬‬
‫‪0‬‬
‫עבדאלחי‬
‫מאמון‬
‫יו"ר‬
‫‪09‬‬‫‪7938432‬‬
‫‪09‬‬‫‪7751448‬‬
‫‪arch.bn.tir‬‬
‫‪ [email protected]‬טירה‬
‫‪com‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44915‬‬
‫‪0‬‬
‫‪09‬‬‫‪7991131‬‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪403‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה טירה‬
‫נאסר‬
‫באסם‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪403‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה טירה‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫טירה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪404‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה יבנה‬
‫גוב ארי‬
‫צבי‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9433300‬‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫שטרית‬
‫‪404‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה יבנה‬
‫דוד‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9433338‬‬
‫‪08‬‬‫‪9433389‬‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪404‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה יבנה‬
‫זהבה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫מרכז‬
‫‪405‬‬
‫מרכז‬
‫‪405‬‬
‫מרכז‬
‫‪405‬‬
‫מרכז‬
‫‪405‬‬
‫מרכז‬
‫‪406‬‬
‫מרכז‬
‫‪406‬‬
‫מרכז‬
‫‪406‬‬
‫מרכז‬
‫‪406‬‬
‫מרכז‬
‫‪407‬‬
‫מרכז‬
‫‪407‬‬
‫מרכז‬
‫‪407‬‬
‫מרכז‬
‫‪408‬‬
‫מרכז‬
‫‪408‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה כפר‬
‫סבא‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה כפר‬
‫סבא‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה כפר‬
‫סבא‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה כפר‬
‫סבא‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה לוד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה לוד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה לוד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה לוד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה נס‬
‫ציונה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה נס‬
‫ציונה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה נס‬
‫ציונה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫נתניה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫נתניה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪09‬‬‫‪7938432‬‬
‫‪09‬‬‫‪7751448‬‬
‫‪arch.bn.tir‬‬
‫‪ [email protected]‬טירה‬
‫‪com‬‬
‫‪0‬‬
‫‪09‬‬‫‪7938432‬‬
‫‪09‬‬‫‪7751448‬‬
‫‪arch.bn.tir‬‬
‫‪ [email protected]‬טירה‬
‫‪com‬‬
‫‪08‬‬‫‪9433421‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ avne.muni‬יבנה‬
‫‪.il‬‬
‫שד דואני‬
‫‪44915‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44915‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪70600‬‬
‫‪0‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ avne.muni‬יבנה‬
‫‪.il‬‬
‫שד דואני‬
‫‪3‬‬
‫‪70600‬‬
‫‪0‬‬
‫‪08‬‬‫‪9433375‬‬
‫‪08‬‬‫‪9433389‬‬
‫יבנה‬
‫שד דואני‬
‫‪3‬‬
‫‪70600‬‬
‫‪0‬‬
‫בן חמו‬
‫יהודה‬
‫יו"ר‬
‫‪09‬‬‫‪7649111‬‬
‫‪09‬‬‫‪7675479‬‬
‫שפר‬
‫שרון‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪05430187‬‬
‫‪27‬‬
‫בן חמו‬
‫כפר סבא‬
‫ויצמן‬
‫‪135‬‬
‫‪44100‬‬
‫‪25‬‬
‫@‪sharons‬‬
‫‪ ksaba.co.i‬כפר סבא‬
‫‪l‬‬
‫ויצמן‬
‫‪135‬‬
‫‪44100‬‬
‫‪25‬‬
‫פאר‬
‫זיקה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪09‬‬‫‪9649170‬‬
‫‪09‬‬‫‪7646421‬‬
‫כפר סבא‬
‫ויצמן‬
‫‪135‬‬
‫‪44100‬‬
‫‪25‬‬
‫אייזנר‬
‫ארז‬
‫‪09‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪7649111‬‬
‫‪09‬‬‫‪7646421‬‬
‫‪YasminY‬‬
‫‪ @ksaba.c‬כפר סבא‬
‫‪o.il‬‬
‫ויצמן‬
‫‪135‬‬
‫‪44100‬‬
‫‪25‬‬
‫רביבו‬
‫יאיר‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9279028‬‬
‫‪08‬‬‫‪9279928‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪d.muni.il‬‬
‫לוד‬
‫ככר קומנדו‬
‫‪1‬‬
‫‪71104‬‬
‫‪0‬‬
‫לורברבום‬
‫משה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9279900‬‬
‫‪08‬‬‫‪9279046‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪od.muni.il‬‬
‫לוד‬
‫ככר קומנדו‬
‫‪1‬‬
‫‪71104‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫לוד‬
‫ככר קומנדו‬
‫‪1‬‬
‫‪71104‬‬
‫‪0‬‬
‫לוד‬
‫ככר קומנדו‬
‫‪1‬‬
‫‪71104‬‬
‫‪0‬‬
‫הבנים‬
‫‪9‬‬
‫‪70400‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪70400‬‬
‫‪0‬‬
‫‪70400‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪d.muni.il‬‬
‫וינברג‬
‫יואב‬
‫‪08‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9279979‬‬
‫‪08‬‬‫‪9279091‬‬
‫שבו‬
‫יוסי‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9383822‬‬
‫‪08‬‬‫‪9301791‬‬
‫נס ציונה‬
‫קוזיול‬
‫קיריל‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9383810‬‬
‫‪08‬‬‫‪9401249‬‬
‫נס ציונה‬
‫הבנים‬
‫מזכירות‬
‫נס ציונה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪9401249‬‬
‫נס ציונה‬
‫הבנים‬
‫‪9‬‬
‫פיירברג‬
‫מרים‬
‫יו"ר‬
‫‪09‬‬‫‪8603300‬‬
‫‪09‬‬‫‪8338676‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ etanya.mu‬נתניה‬
‫‪ni.il‬‬
‫הצורן‬
‫‪6‬‬
‫‪42439‬‬
‫הופמן‬
‫ציונה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪09‬‬‫‪8603187‬‬
‫‪09‬‬‫‪8608913‬‬
‫@‪tsionah‬‬
‫‪ netanya.m‬נתניה‬
‫‪uni.il‬‬
‫הצורן‬
‫‪6‬‬
‫‪42439‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫נתניה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫נתניה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫חפר‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫חפר‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫חפר‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫חפר‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫חפר‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫פתח תקוה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫פתח תקוה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫פתח תקוה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫פתח תקוה‬
‫ויטל‬
‫פול‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫ויטל‪,‬‬
‫פול‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ etanya.mu‬נתניה‬
‫‪ni.il‬‬
‫הצורן‬
‫‪6‬‬
‫‪42439‬‬
‫‪0‬‬
‫‪09‬‬‫‪8659192‬‬
‫@‪tsionah‬‬
‫‪ netanya.m‬נתניה‬
‫‪uni.il‬‬
‫הצורן‬
‫‪6‬‬
‫‪42439‬‬
‫‪0‬‬
‫אידן‬
‫רן‬
‫יו"ר‬
‫‪09‬‬‫‪8981600‬‬
‫‪09‬‬‫‪8987719‬‬
‫‪zehavag‬‬
‫מדרשת‬
‫‪@hefer.or‬‬
‫רופין‬
‫‪g.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40250‬‬
‫‪0‬‬
‫ברק‬
‫אילנה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪09‬‬‫‪8981658‬‬
‫‪09‬‬‫‪8987719‬‬
‫‪ilanabarak‬‬
‫מדרשת‬
‫‪@hefer.or‬‬
‫רופין‬
‫‪g.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40250‬‬
‫‪0‬‬
‫עוזיאל‬
‫גלית‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪09‬‬‫‪8981538‬‬
‫‪09‬‬‫‪8987719‬‬
‫‪ [email protected]‬מדרשת‬
‫‪ fer.org.il‬רופין‬
‫‪0‬‬
‫‪40250‬‬
‫‪0‬‬
‫ממקה‬
‫בני‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪09‬‬‫‪8981657‬‬
‫‪09‬‬‫‪8987719‬‬
‫‪ [email protected]‬מדרשת‬
‫‪ efer.org.il‬רופין‬
‫‪0‬‬
‫‪40250‬‬
‫‪0‬‬
‫גלייזר‪,‬‬
‫לארה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪09‬‬‫‪8981657‬‬
‫‪09‬‬‫‪8987719‬‬
‫‪ [email protected]‬מדרשת‬
‫‪ fer.org.il‬רופין‬
‫‪0‬‬
‫‪40250‬‬
‫‪0‬‬
‫ברורמן‬
‫איציק‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪9052450‬‬
‫‪03‬‬‫‪9311085‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪kva.org.il‬‬
‫העליה‬
‫השניה‬
‫‪1‬‬
‫‪49100‬‬
‫‪0‬‬
‫רטסקו‬
‫מהנדס‬
‫אדר' סרג'יו ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪9052379‬‬
‫‪03‬‬‫‪9052395‬‬
‫‪ [email protected]‬פתח תקוה‬
‫‪tikva.org.i‬‬
‫העליה‬
‫השניה‬
‫‪1‬‬
‫‪49100‬‬
‫‪0‬‬
‫גלבר‬
‫ציפי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪054‬‬‫‪7705328‬‬
‫פתח תקוה‬
‫העליה‬
‫השניה‬
‫‪1‬‬
‫‪49100‬‬
‫‪0‬‬
‫שמרלר‬
‫משה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪9052612‬‬
‫@‪moshes‬‬
‫‪ ptikva.org.‬פתח תקוה‬
‫‪il‬‬
‫העליה‬
‫השניה‬
‫‪1‬‬
‫‪49100‬‬
‫‪0‬‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪5391201‬‬
‫‪03‬‬‫‪5361683‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫יהוד‬
‫‪e‬‬‫‪mo.org.il‬‬
‫מרבד‬
‫הקסמים‬
‫‪6‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪5391221‬‬
‫‪03‬‬‫‪5361683‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪mo.org.il‬‬
‫יהוד‬
‫מרבד‬
‫הקסמים‬
‫‪6‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪5391282‬‬
‫‪03‬‬‫‪5391229‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫יהוד‬
‫‪e‬‬‫‪mo.org.il‬‬
‫מרבד‬
‫הקסמים‬
‫‪6‬‬
‫ריטוב‬
‫עמיר‬
‫יו"ר‬
‫‪09‬‬‫‪7960201‬‬
‫‪09‬‬‫‪7967338‬‬
‫גיא‬
‫עדי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪09‬‬‫‪7960201‬‬
‫‪09‬‬‫‪7967338‬‬
‫מרכז‬
‫‪408‬‬
‫מרכז‬
‫‪408‬‬
‫מרכז‬
‫‪409‬‬
‫מרכז‬
‫‪409‬‬
‫מרכז‬
‫‪409‬‬
‫מרכז‬
‫‪409‬‬
‫מרכז‬
‫‪409‬‬
‫מרכז‬
‫‪410‬‬
‫מרכז‬
‫‪410‬‬
‫מרכז‬
‫‪410‬‬
‫מרכז‬
‫‪410‬‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫מקליס‬
‫‪ 411‬לתכנון‬
‫ולבניה יהוד‪-‬‬
‫נווה אפרים‬
‫יעלה‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫זר ציון‬
‫‪ 411‬לתכנון‬
‫ולבניה יהוד‪-‬‬
‫נווה אפרים‬
‫מוניקה‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫נגר‬
‫‪ 411‬לתכנון‬
‫ולבניה יהוד‪-‬‬
‫נווה אפרים‬
‫חנה‬
‫מרכז‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 412‬לתכנון‬
‫ולבניה לב‬
‫השרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 412‬לתכנון‬
‫ולבניה לב‬
‫השרון‬
‫‪09‬‬‫‪8603170‬‬
‫‪09‬‬‫‪8659192‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪kva.org.il‬‬
‫‪03‬‬‫‪9052616‬‬
‫פתח תקוה‬
‫‪56100‬‬
‫‪56100‬‬
‫‪56100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪amir.ritov‬‬
‫‪@lev‬‬‫תל מונד‬
‫‪hasharon.‬‬
‫‪com‬‬
‫תל מונד‬
‫‪0‬‬
‫‪40600‬‬
‫‪0‬‬
‫תל מונד‬
‫תל מונד‬
‫‪0‬‬
‫‪40600‬‬
‫‪0‬‬
‫מרכז‬
‫‪412‬‬
‫מרכז‬
‫‪413‬‬
‫מרכז‬
‫‪413‬‬
‫מרכז‬
‫‪413‬‬
‫מרכז‬
‫‪413‬‬
‫מרכז‬
‫‪413‬‬
‫מרכז‬
‫‪414‬‬
‫מרכז‬
‫‪414‬‬
‫מרכז‬
‫‪414‬‬
‫מרכז‬
‫‪415‬‬
‫מרכז‬
‫‪415‬‬
‫מרכז‬
‫‪415‬‬
‫מרכז‬
‫‪415‬‬
‫מרכז‬
‫‪415‬‬
‫מרכז‬
‫‪416‬‬
‫מרכז‬
‫‪416‬‬
‫מרכז‬
‫‪416‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה לב‬
‫השרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ראשון לציון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ראשון לציון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ראשון לציון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ראשון לציון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ראשון לציון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫רחובות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫רחובות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫רחובות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫רמלה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫רמלה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫רמלה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫רמלה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫רמלה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫רעננה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫רעננה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫רעננה‬
‫הדס‬
‫צילה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪09‬‬‫‪7962205‬‬
‫‪09‬‬‫‪7962208‬‬
‫תל מונד‬
‫תל מונד‬
‫‪0‬‬
‫‪40600‬‬
‫‪0‬‬
‫צור‬
‫דב‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪9547438‬‬
‫‪03‬‬‫‪9547133‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ honlezion.‬ראשון לציון הכרמל‬
‫‪muni.il‬‬
‫‪20‬‬
‫‪75264‬‬
‫‪0‬‬
‫יהלום‬
‫אלי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪9547001‬‬
‫‪03‬‬‫‪9547573‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪onlezion.‬‬
‫‪muni.il‬‬
‫ראשון לציון הכרמל‬
‫‪20‬‬
‫‪75264‬‬
‫‪0‬‬
‫יצחקי‬
‫דנה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ honlezion.‬ראשון לציון הכרמל‬
‫‪muni.il‬‬
‫‪20‬‬
‫‪75264‬‬
‫‪0‬‬
‫שפירא‬
‫גליה‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ honlezion.‬ראשון לציון הכרמל‬
‫‪muni.il‬‬
‫‪20‬‬
‫‪75264‬‬
‫‪0‬‬
‫גרין‬
‫מירי‬
‫‪03‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9547619‬‬
‫‪03‬‬‫‪9547567‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ honlezion.‬ראשון לציון הכרמל‬
‫‪muni.il‬‬
‫‪20‬‬
‫‪75264‬‬
‫‪0‬‬
‫מלול‬
‫רחמים‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9392201‬‬
‫‪08‬‬‫‪9494682‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ hovot.mun‬רחובות‬
‫‪i.il‬‬
‫ביל"ו‬
‫‪2‬‬
‫‪76442‬‬
‫‪0‬‬
‫הראל‬
‫דלית‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9392259‬‬
‫‪08‬‬‫‪9392261‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ ovot.muni.‬רחובות‬
‫‪il‬‬
‫ביל"ו‬
‫‪2‬‬
‫‪76442‬‬
‫‪0‬‬
‫חובשי‬
‫אפרת‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ hovot.mun‬רחובות‬
‫‪i.il‬‬
‫ביל"ו‬
‫‪2‬‬
‫‪76442‬‬
‫‪0‬‬
‫לביא‬
‫יואל‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9771666‬‬
‫‪08‬‬‫‪9771672‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ mla.muni.i‬רמלה‬
‫‪l‬‬
‫מבצע משה‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ישראל‬
‫מירי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9771564‬‬
‫‪08‬‬‫‪9771564‬‬
‫‪[email protected]ml‬‬
‫‪a.muni.il‬‬
‫רמלה‬
‫מבצע משה‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫רמלה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪9771666‬‬
‫‪08‬‬‫‪9771672‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ mla.muni.i‬רמלה‬
‫‪l‬‬
‫מבצע משה‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪052‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪3128386‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ mla.muni.i‬רמלה‬
‫‪l‬‬
‫מבצע משה‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מרציאנו‬
‫שולי‬
‫‪08‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9771576‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ mla.muni.i‬רמלה‬
‫‪l‬‬
‫מבצע משה‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫בילסקי‬
‫זאב‬
‫יו"ר‬
‫‪09‬‬‫‪7610200‬‬
‫‪08‬‬‫‪7610207‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ aanana.m‬רעננה‬
‫‪uni.il‬‬
‫השוק‬
‫‪6‬‬
‫‪43604‬‬
‫‪0‬‬
‫אוסנברג‬
‫פרץ‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪09‬‬‫‪7610493‬‬
‫‪09‬‬‫‪7610521‬‬
‫רעננה‬
‫השוק‬
‫‪6‬‬
‫‪43604‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫רעננה‬
‫השוק‬
‫‪6‬‬
‫‪43604‬‬
‫‪0‬‬
‫אפרת ‪-‬‬
‫כהן ‪ -‬מבוטל‬
‫מבוטל‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪aanana.m‬‬
‫‪uni.il‬‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫דלגו‬
‫‪ 417‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫דרום השרון‬
‫מרדכי‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫ברדוגו‬
‫‪ 417‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫דרום השרון‬
‫רמי‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 417‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫דרום השרון‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫קישון‬
‫‪ 417‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫דרום השרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה ראש‬
‫העין‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה ראש‬
‫העין‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה ראש‬
‫העין‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה ראש‬
‫העין‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה ראש‬
‫העין‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪9000524‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪9000571‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫‪03‬‬‫‪9000529‬‬
‫‪03‬‬‫‪9000569‬‬
‫@‪zmoshe‬‬
‫‪ dsharon.o‬נוה ירק‬
‫‪rg.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪aron.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫נוה ירק‬
‫‪0‬‬
‫נוה ירק‬
‫‪0‬‬
‫‪03‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9000562‬‬
‫‪03‬‬‫‪9000569‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ sharon.or‬נוה ירק‬
‫‪g.il‬‬
‫‪0‬‬
‫בן משה‬
‫שלום‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪9007201‬‬
‫‪03‬‬‫‪9008802‬‬
‫גלברג‬
‫אריה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪9007262‬‬
‫‪03‬‬‫‪9008813‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪h.org.il‬‬
‫דינה‬
‫‪45100‬‬
‫‪45100‬‬
‫‪45100‬‬
‫‪45100‬‬
‫‪500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ראש העין‬
‫‪org.il‬‬
‫שילה‬
‫‪21‬‬
‫‪48036‬‬
‫‪0‬‬
‫ראש העין‬
‫שילה‬
‫‪21‬‬
‫‪48036‬‬
‫‪0‬‬
‫אחרק‬
‫אהובה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪9007297‬‬
‫‪03‬‬‫‪9007292‬‬
‫ראש העין‬
‫שילה‬
‫‪21‬‬
‫‪48036‬‬
‫‪0‬‬
‫קפון‬
‫אבשלום‬
‫מיכאל‬
‫‪03‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9007266‬‬
‫‪03‬‬‫‪9008814‬‬
‫ראש העין‬
‫שילה‬
‫‪21‬‬
‫‪48036‬‬
‫‪0‬‬
‫עוז‬
‫חנוך‬
‫‪03‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9007289‬‬
‫‪03‬‬‫‪9037433‬‬
‫ראש העין‬
‫שילה‬
‫‪21‬‬
‫‪48036‬‬
‫‪0‬‬
‫מרכז‬
‫‪418‬‬
‫מרכז‬
‫‪418‬‬
‫מרכז‬
‫‪418‬‬
‫מרכז‬
‫‪418‬‬
‫מרכז‬
‫‪418‬‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ביבס‬
‫‪420‬‬
‫ולבניה‬
‫מודיעין‪-‬‬
‫מכבים‪-‬רעות‬
‫חיים‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫כץ‬
‫‪420‬‬
‫ולבניה‬
‫מודיעין‪-‬‬
‫מכבים‪-‬רעות‬
‫צחי‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫טייכמן‬
‫‪420‬‬
‫ולבניה‬
‫מודיעין‪-‬‬
‫מכבים‪-‬רעות‬
‫נילי‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫מזכירות‬
‫לתכנון‬
‫‪420‬‬
‫הועדה‬
‫ולבניה‬
‫מודיעין‪-‬‬
‫מכבים‪-‬רעות‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9726010‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9726050‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9726105‬‬
‫‪08‬‬‫‪9721034‬‬
‫‪08‬‬‫‪9721841‬‬
‫‪08‬‬‫‪9721841‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪421‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה שהם‬
‫ליבנה‬
‫(לובטון)‬
‫גיל‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪9723010‬‬
‫‪03‬‬‫‪9723018‬‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪421‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה שהם‬
‫ירקוני‬
‫יעקב‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪9723060‬‬
‫‪03‬‬‫‪9723069‬‬
‫‪haim‬‬‫‪ [email protected]‬מודיעין‪-‬‬
‫דם המכבים‬
‫‪ odiin.muni‬מכבים‪-‬רעות‬
‫‪.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מודיעין‪-‬‬
‫‪diin.muni.i‬‬
‫מכבים‪-‬רעות‬
‫‪l‬‬
‫‪ [email protected]‬מודיעין‪-‬‬
‫‪ n.muni.il‬מכבים‪-‬רעות‬
‫מודיעין‪-‬‬
‫מכבים‪-‬רעות‬
‫דם המכבים‬
‫דם המכבים‬
‫דם המכבים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪am.muni.il‬‬
‫שהם‬
‫‪0‬‬
‫‪73142‬‬
‫‪1‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ oham.mu‬שהם‬
‫‪ni.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪73142‬‬
‫‪1‬‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪421‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה שהם‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫פורש‬
‫‪422‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה אלעד‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪422‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה אלעד‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫דואני‬
‫‪422‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה אלעד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה הוד‬
‫השרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה הוד‬
‫השרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה הוד‬
‫השרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה הוד‬
‫השרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה הוד‬
‫השרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה הוד‬
‫השרון‬
‫‪03‬‬‫‪9723060‬‬
‫‪03‬‬‫‪9723091‬‬
‫@‪shoham‬‬
‫‪shoham.‬‬
‫‪muni.il‬‬
‫ישראל‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪9078102‬‬
‫‪03‬‬‫‪9078153‬‬
‫‪userlishka‬‬
‫‪ @elad.mu‬אלעד‬
‫‪ni.il‬‬
‫גרייץ‬
‫נועם‬
‫טובה‬
‫קיסר‬
‫אדיב‬
‫לאה‬
‫חי‬
‫מרכז‬
‫‪423‬‬
‫מרכז‬
‫‪423‬‬
‫מרכז‬
‫‪423‬‬
‫מרכז‬
‫‪423‬‬
‫מרכז‬
‫‪423‬‬
‫מרכז‬
‫‪423‬‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫סוסן‬
‫‪ 424‬לתכנון‬
‫ולבניה חבל‬
‫מודיעין‬
‫שמעון‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫בן ארוש‬
‫‪ 424‬לתכנון‬
‫ולבניה חבל‬
‫מודיעין‬
‫מאיר‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫צלנר‬
‫‪ 424‬לתכנון‬
‫ולבניה חבל‬
‫מודיעין‬
‫רינה‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫אשוואל‬
‫‪ 424‬לתכנון‬
‫ולבניה חבל‬
‫מודיעין‬
‫אסנת‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫אורון‬
‫‪ 424‬לתכנון‬
‫ולבניה חבל‬
‫מודיעין‬
‫משה‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫דותן‬
‫‪ 424‬לתכנון‬
‫ולבניה חבל‬
‫מודיעין‬
‫תמר‬
‫זיידלר גרנות עליזה‬
‫גלוטר‬
‫שרון‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫שהם‬
‫‪0‬‬
‫‪73142‬‬
‫‪1‬‬
‫רבנו ניסים‬
‫גאון‬
‫‪1‬‬
‫‪40800‬‬
‫‪0‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪9078168‬‬
‫‪03‬‬‫‪9098127‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪lad.muni.il‬‬
‫אלעד‬
‫רבנו ניסים‬
‫גאון‬
‫‪1‬‬
‫‪40800‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪9078116‬‬
‫‪03‬‬‫‪9078127‬‬
‫‪ina_k123‬‬
‫‪ @hotmail.‬אלעד‬
‫‪co.il‬‬
‫רבנו ניסים‬
‫גאון‬
‫‪1‬‬
‫יו"ר‬
‫‪09‬‬‫‪7759588‬‬
‫‪09‬‬‫‪7759580‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪d‬‬‫הוד השרון‬
‫‪hasharon.‬‬
‫‪muni.il‬‬
‫בן גמלא‬
‫יהושע‬
‫‪28‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪09‬‬‫‪7759667‬‬
‫‪09‬‬‫‪7759654‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪od‬‬‫הוד השרון‬
‫‪hasharon.‬‬
‫‪muni.il‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪09‬‬‫‪7759666‬‬
‫‪09‬‬‫‪7759655‬‬
‫@‪sharong‬‬
‫‪hod‬‬‫‪hasharon.‬‬
‫‪muni.il‬‬
‫‪40800‬‬
‫‪4532235‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫בן גמלא‬
‫יהושע‬
‫‪28‬‬
‫‪4532235‬‬
‫‪0‬‬
‫הוד השרון‬
‫בן גמלא‬
‫יהושע‬
‫‪28‬‬
‫‪4532235‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪YosefaT‬‬
‫‪@hod‬‬‫הוד השרון‬
‫‪hasharon.‬‬
‫‪muni.il‬‬
‫בן גמלא‬
‫יהושע‬
‫‪28‬‬
‫‪4532235‬‬
‫‪0‬‬
‫כהן‬
‫מיטל שרון‬
‫‪09‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪7759667‬‬
‫@‪meitals‬‬
‫‪hod‬‬‫‪hasharon.‬‬
‫‪muni.il‬‬
‫הוד השרון‬
‫בן גמלא‬
‫יהושע‬
‫‪28‬‬
‫‪4532235‬‬
‫‪0‬‬
‫נעמאט‬
‫מורן‬
‫‪09‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪7759667‬‬
‫@‪morann‬‬
‫‪hod‬‬‫הוד השרון‬
‫‪hasharon.‬‬
‫‪muni.il‬‬
‫בן גמלא‬
‫יהושע‬
‫‪28‬‬
‫@‪shimon‬‬
‫‪Modiin‬‬‫שהם‬
‫‪Region.M‬‬
‫‪uni.il‬‬
‫מודיעים‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪diin‬‬‫שהם‬
‫‪Region.M‬‬
‫‪uni.il‬‬
‫מודיעים‬
‫הוד השרון‬
‫‪03‬‬‫‪9722800‬‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪9722888‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪9722887‬‬
‫‪03‬‬‫‪9722886‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪9722887‬‬
‫‪03‬‬‫‪9722886‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪diin‬‬‫שהם‬
‫‪region.mu‬‬
‫‪ni.il‬‬
‫מודיעים‬
‫‪03‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9722887‬‬
‫‪03‬‬‫‪9722886‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪odiin‬‬‫שהם‬
‫‪Region.M‬‬
‫‪uni.il‬‬
‫מודיעים‬
‫‪03‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9722887‬‬
‫‪03‬‬‫‪9722886‬‬
‫@‪mosheo‬‬
‫‪Modiin‬‬‫שהם‬
‫‪Region.M‬‬
‫‪uni.il‬‬
‫מודיעים‬
‫‪03‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9722887‬‬
‫‪03‬‬‫‪9722886‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪diin‬‬‫שהם‬
‫‪Region.M‬‬
‫‪uni.il‬‬
‫מודיעים‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4532235‬‬
‫‪73100‬‬
‫‪73100‬‬
‫‪73100‬‬
‫‪73100‬‬
‫‪73100‬‬
‫‪73100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫לוד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫לוד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עמק‬
‫לוד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה גזר‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה גזר‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה גזר‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫גבעת‬
‫שמואל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫גבעת‬
‫שמואל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫גבעת‬
‫שמואל‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ובניה קסם‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ובניה קסם‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ובניה קסם‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03960889‬‬
‫כפר חב"ד‬
‫‪mek‬‬‫‪0‬‬
‫‪lod.org‬‬
‫‪0‬‬
‫‪72915‬‬
‫‪15‬‬
‫רווחה‬
‫נועם‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪073‬‬‫‪2230660‬‬
‫‪03‬‬‫‪9604385‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪mek‬‬‫‪lod.org.il‬‬
‫כפר חב"ד‬
‫‪0‬‬
‫‪72915‬‬
‫‪15‬‬
‫מזכירות‬
‫מו"מ עמק‬
‫לוד‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪9606961‬‬
‫‪03‬‬‫‪9608890‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪mail.co.il‬‬
‫כפר חב"ד‬
‫‪0‬‬
‫‪72915‬‬
‫‪15‬‬
‫וייס‬
‫פטר‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9274020‬‬
‫‪08‬‬‫‪9274022‬‬
‫בית‬
‫חשמונאי‬
‫‪0‬‬
‫‪99789‬‬
‫‪0‬‬
‫פרס‬
‫אינג' איתי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9274082‬‬
‫‪08‬‬‫‪9274088‬‬
‫בית‬
‫חשמונאי‬
‫‪0‬‬
‫‪99789‬‬
‫‪0‬‬
‫בית‬
‫חשמונאי‬
‫‪0‬‬
‫‪99789‬‬
‫‪0‬‬
‫ברודני‬
‫יוסי‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪5319222‬‬
‫‪03‬‬‫‪5323558‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫גבעת‬
‫‪at‬‬‫‪ shmuel.m‬שמואל‬
‫‪uni.il‬‬
‫גוש עציון‬
‫‪11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫אוזלבו‬
‫איציק‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪5325558‬‬
‫‪03‬‬‫‪5323558‬‬
‫‪itzik‬‬‫‪ [email protected]‬גבעת‬‫‪ shmuel.m‬שמואל‬
‫‪uni.il‬‬
‫גוש עציון‬
‫‪11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫נוימן‬
‫חנה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪7266847‬‬
‫‪03‬‬‫‪7266843‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫גבעת‬
‫‪vat‬‬‫‪ shmuel.m‬שמואל‬
‫‪uni.il‬‬
‫גוש עציון‬
‫‪11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫לחמני‬
‫סיגל‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪9370242‬‬
‫‪sigal0015‬‬
‫‪ @gmail.c‬כפר קאסם‬
‫‪om‬‬
‫כפר קאסם‬
‫‪0‬‬
‫‪49940‬‬
‫‪0‬‬
‫מאג'ד‬
‫בדיר‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪9370242‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ essem03.‬כפר קאסם‬
‫‪co.il‬‬
‫כפר קאסם‬
‫‪0‬‬
‫‪49940‬‬
‫‪0‬‬
‫מאג'ד‪,‬‬
‫בדיר‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪9370242‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ essem03.‬כפר קאסם‬
‫‪co.il‬‬
‫כפר קאסם‬
‫‪0‬‬
‫‪49940‬‬
‫‪0‬‬
‫סיגל‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9414044‬‬
‫‪08‬‬‫‪9410202‬‬
‫יעל‬
‫יפרח‬
‫דוד‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪9604439‬‬
‫מרכז‬
‫‪425‬‬
‫מרכז‬
‫‪425‬‬
‫מרכז‬
‫‪425‬‬
‫מרכז‬
‫‪426‬‬
‫מרכז‬
‫‪426‬‬
‫מרכז‬
‫‪426‬‬
‫מרכז‬
‫‪427‬‬
‫מרכז‬
‫‪427‬‬
‫מרכז‬
‫‪427‬‬
‫מרכז‬
‫‪451‬‬
‫מרכז‬
‫‪451‬‬
‫מרכז‬
‫‪451‬‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לחמני‬
‫‪453‬‬
‫לתכנון‬
‫ובניה זמורה‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪453‬‬
‫לתכנון‬
‫ובניה זמורה‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫יעיש‬
‫‪453‬‬
‫לתכנון‬
‫ובניה זמורה‬
‫מרכז‬
‫מרכז‬
‫מרכז‬
‫ו‪.‬מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ובניה גזר‬
‫קרמה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫קב ונקי‬
‫‪ 455‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מצפה אפק‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫רייבמן‬
‫‪ 455‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מצפה אפק‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫קרי‪-‬זה‬
‫‪ 455‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מצפה אפק‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בית‬
‫‪zer‬‬‫‪ region.mu‬חשמונאי‬
‫‪ni.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בית‬
‫‪er‬‬‫‪ region.mu‬חשמונאי‬
‫‪ni.il‬‬
‫בית‬
‫חשמונאי‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪9370492‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫קרית עקרון ביל"ו סנטר‬
‫‪ora.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪70500‬‬
‫‪188‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6223086‬‬
‫‪08‬‬‫‪9353332‬‬
‫@‪ycrema‬‬
‫‪ zmora.org‬קרית עקרון ביל"ו סנטר‬
‫‪.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪70500‬‬
‫‪188‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪9450080‬‬
‫‪08‬‬‫‪9353332‬‬
‫‪mazkirut‬‬
‫‪ @zmora.o‬קרית עקרון ביל"ו סנטר‬
‫‪rg.il‬‬
‫‪0‬‬
‫גיא‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪9302051‬‬
‫‪03‬‬‫‪9048569‬‬
‫אירית‬
‫‪70500‬‬
‫‪188‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪m.co.il‬‬
‫פתח תקוה‬
‫גליס‬
‫‪9‬‬
‫‪49277‬‬
‫‪0‬‬
‫מוטי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪9302051‬‬
‫‪03‬‬‫‪9048569‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪m.co.il‬‬
‫פתח תקוה‬
‫גליס‬
‫‪9‬‬
‫‪49277‬‬
‫‪0‬‬
‫ארזה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪9302051‬‬
‫‪03‬‬‫‪9309004‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪m.co.il‬‬
‫פתח תקוה‬
‫גליס‬
‫‪9‬‬
‫‪49277‬‬
‫‪0‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מצפה אפק‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מצפה אפק‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שורקות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שורקות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שורקות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שרונים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שרונים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שרונים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שרונים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שרונים‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪m.co.il‬‬
‫נגה‬
‫רוויטל‬
‫‪03‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9302051‬‬
‫פתח תקוה‬
‫גליס‬
‫‪9‬‬
‫‪49277‬‬
‫‪0‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪mm.co.il‬‬
‫פתח תקוה‬
‫גליס‬
‫‪9‬‬
‫‪49277‬‬
‫‪0‬‬
‫אדלר‬
‫שי‬
‫‪03‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9302051‬‬
‫גבעת ברנר גבעת ברנר‬
‫‪0‬‬
‫‪60948‬‬
‫‪0‬‬
‫רבי‬
‫ציון‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9412991‬‬
‫‪08‬‬‫‪9419017‬‬
‫גבעת ברנר גבעת ברנר‬
‫‪0‬‬
‫‪60948‬‬
‫‪0‬‬
‫קוגן‬
‫אנה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9348940‬‬
‫‪08‬‬‫‪9419017‬‬
‫גבעת ברנר גבעת ברנר‬
‫‪0‬‬
‫‪60948‬‬
‫‪0‬‬
‫דמתי‬
‫ליליאנה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪9412991‬‬
‫‪08‬‬‫‪9419017‬‬
‫בולמש‬
‫אפרים‬
‫יו"ר‬
‫‪09‬‬‫‪8610368‬‬
‫‪09‬‬‫‪8636029‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ aronim.co.‬נתניה‬
‫‪il‬‬
‫הצורן‬
‫‪4‬‬
‫‪42504‬‬
‫‪0‬‬
‫קובטון‬
‫אלנה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪09‬‬‫‪8636023‬‬
‫‪09‬‬‫‪8636029‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ aronim.co.‬נתניה‬
‫‪il‬‬
‫הצורן‬
‫‪4‬‬
‫‪42504‬‬
‫‪0‬‬
‫לוהר רינדה עדנה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪09‬‬‫‪8636008‬‬
‫‪09‬‬‫‪8636029‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ aronim.co.‬נתניה‬
‫‪il‬‬
‫הצורן‬
‫‪4‬‬
‫‪42504‬‬
‫‪0‬‬
‫וייס‬
‫ליאת‬
‫‪09‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪8636012‬‬
‫‪ [email protected]‬נתניה‬
‫‪onim.co.il‬‬
‫הצורן‬
‫‪4‬‬
‫‪42504‬‬
‫‪0‬‬
‫כהן‬
‫מירי‬
‫‪09‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪8636019‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪onim.co.il‬‬
‫נתניה‬
‫הצורן‬
‫‪4‬‬
‫‪42504‬‬
‫‪0‬‬
‫מרכז‬
‫‪455‬‬
‫מרכז‬
‫‪455‬‬
‫מרכז‬
‫‪456‬‬
‫מרכז‬
‫‪456‬‬
‫מרכז‬
‫‪456‬‬
‫מרכז‬
‫‪457‬‬
‫מרכז‬
‫‪457‬‬
‫מרכז‬
‫‪457‬‬
‫מרכז‬
‫‪457‬‬
‫מרכז‬
‫‪457‬‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לחמני‬
‫‪ 458‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מזרח השרון‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫עבד אלחפיז ג'באלי‬
‫‪ 458‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מזרח השרון‬
‫מרכז‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 458‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מזרח השרון‬
‫תל אביב‬
‫תל אביב‬
‫תל אביב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 501‬לתכנון‬
‫ולבניה בני‬
‫ברק‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 501‬לתכנון‬
‫ולבניה בני‬
‫ברק‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 501‬לתכנון‬
‫ולבניה בני‬
‫ברק‬
‫סיגל‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫יו"ר‬
‫‪09‬‬‫‪8781542‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪9048569‬‬
‫‪03‬‬‫‪9370242‬‬
‫‪09‬‬‫‪8781542‬‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫‪sigal0015‬‬
‫‪ @gmail.c‬קלנסווה‬
‫‪om‬‬
‫רח ‪14‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪m‬‬‫קלנסווה‬
‫‪sharon.co.‬‬
‫‪il‬‬
‫רח ‪14‬‬
‫קלנסווה‬
‫זייברט‬
‫חנוך‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪5776555‬‬
‫‪03‬‬‫‪5795796‬‬
‫קשטן‬
‫ישראל‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪5776312‬‬
‫‪03‬‬‫‪5776578‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪a.org.il‬‬
‫רח ‪14‬‬
‫‪123‬‬
‫‪123‬‬
‫‪123‬‬
‫‪42837‬‬
‫‪42837‬‬
‫‪42837‬‬
‫‪5637‬‬
‫‪5637‬‬
‫‪5637‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בני ברק‬
‫‪bm.org.il‬‬
‫ירושלים‬
‫‪58‬‬
‫‪51100‬‬
‫‪0‬‬
‫בני ברק‬
‫ירושלים‬
‫‪58‬‬
‫‪51100‬‬
‫‪0‬‬
‫בני ברק‬
‫ירושלים‬
‫‪58‬‬
‫‪51100‬‬
‫‪0‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בת‬
‫ים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בת‬
‫ים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בת‬
‫ים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫גבעתיים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫גבעתיים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫גבעתיים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הרצליה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הרצליה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫הרצליה‬
‫לחיאני‬
‫שלמה‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪5558480‬‬
‫‪03‬‬‫‪5558666‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪at‬‬‫בת ים‬
‫‪yam.muni.‬‬
‫‪il‬‬
‫סטרומה‬
‫פתאל‬
‫יהושע‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪5556020‬‬
‫‪03‬‬‫‪5556089‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫תל אביב‬
‫‪502‬‬
‫תל אביב‬
‫‪502‬‬
‫תל אביב‬
‫‪502‬‬
‫תל אביב‬
‫‪503‬‬
‫תל אביב‬
‫‪503‬‬
‫תל אביב‬
‫‪503‬‬
‫תל אביב‬
‫‪504‬‬
‫תל אביב‬
‫‪504‬‬
‫תל אביב‬
‫‪504‬‬
‫תל אביב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫ששון‬
‫‪505‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חולון‬
‫תל אביב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪505‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חולון‬
‫פלג‬
‫תל אביב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪505‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חולון‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫תל אביב‬
‫‪506‬‬
‫תל אביב‬
‫‪506‬‬
‫תל אביב‬
‫‪506‬‬
‫תל אביב‬
‫‪507‬‬
‫תל אביב‬
‫‪507‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רמת‬
‫גן‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רמת‬
‫גן‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רמת‬
‫גן‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה תל‬
‫אביב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה תל‬
‫אביב‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪at‬‬‫בת ים‬
‫‪yam.muni.‬‬
‫‪il‬‬
‫סטרומה‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫בת ים‬
‫סטרומה‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫קוניק‬
‫רן‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪5722200‬‬
‫‪03‬‬‫‪7313962‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ vatayim.m‬גבעתיים‬
‫‪uni.il‬‬
‫שינקין‬
‫‪2‬‬
‫‪5329903‬‬
‫‪0‬‬
‫בלכר‬
‫אריאל‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪5722281‬‬
‫‪03‬‬‫‪5732976‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ vatayim.m‬גבעתיים‬
‫‪uni.il‬‬
‫שינקין‬
‫‪2‬‬
‫‪5329903‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫גבעתיים‬
‫שינקין‬
‫‪2‬‬
‫‪5329903‬‬
‫‪0‬‬
‫פדלון‬
‫משה‬
‫יו"ר‬
‫‪09‬‬‫‪9591500‬‬
‫‪09‬‬‫‪9546896‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ erzliya.mu‬הרצליה‬
‫‪ni.il‬‬
‫סוקולוב‬
‫‪22‬‬
‫‪4610001‬‬
‫‪1‬‬
‫סקה‬
‫מייק‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪09‬‬‫‪9591544‬‬
‫‪09‬‬‫‪9591664‬‬
‫‪michaels‬‬
‫‪ @herzliya.‬הרצליה‬
‫‪muni.il‬‬
‫סוקולוב‬
‫‪22‬‬
‫‪4610001‬‬
‫‪1‬‬
‫ו‪.‬מקומית‬
‫הרצליה‬
‫מזכירות‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪09‬‬‫‪9591545‬‬
‫‪09‬‬‫‪9591664‬‬
‫הרצליה‬
‫סוקולוב‬
‫‪22‬‬
‫‪4610001‬‬
‫‪1‬‬
‫מוטי‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪5027300‬‬
‫‪03‬‬‫‪5041258‬‬
‫מימי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪5027481‬‬
‫‪03‬‬‫‪5027000‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ olon.muni.‬חולון‬
‫‪il‬‬
‫ויצמן‬
‫‪58‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ olon.muni.‬חולון‬
‫‪il‬‬
‫ויצמן‬
‫‪58‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫חולון‬
‫ויצמן‬
‫בן משה‬
‫אביהו‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪6753510‬‬
‫‪03‬‬‫‪6753222‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪mat‬‬‫רמת גן‬
‫‪gan.muni.i‬‬
‫‪l‬‬
‫המעגל‬
‫כהן‬
‫חיים‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪6753515‬‬
‫‪03‬‬‫‪6753392‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫‪58‬‬
‫‪26‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪mat‬‬‫רמת גן‬
‫‪gan.muni.i‬‬
‫‪l‬‬
‫המעגל‬
‫‪26‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫רמת גן‬
‫המעגל‬
‫‪26‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫חולדאי‬
‫רון‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪5218217‬‬
‫‪03‬‬‫‪5244093‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪l‬‬‫‪aviv.gov.il‬‬
‫תל אביב‪-‬יפו שד' בן גוריון‬
‫‪68‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫גבולי‬
‫עודד‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪5217162‬‬
‫‪03‬‬‫‪5216815‬‬
‫@‪gvuli_o‬‬
‫‪mail.tel‬‬‫‪aviv.gov.il‬‬
‫תל אביב‪-‬יפו שד' בן גוריון‬
‫‪68‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה תל‬
‫אביב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית אונו‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית אונו‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית אונו‬
‫תל אביב‬
‫‪507‬‬
‫תל אביב‬
‫‪508‬‬
‫תל אביב‬
‫‪508‬‬
‫תל אביב‬
‫‪508‬‬
‫תל אביב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫בוזי‬
‫‪ 552‬לתכנון‬
‫ולבניה אור‬
‫יהודה ‪ -‬אזור‬
‫עופר‬
‫תל אביב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫ארז‬
‫‪ 552‬לתכנון‬
‫ולבניה אור‬
‫יהודה ‪ -‬אזור‬
‫מרים‬
‫תל אביב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 552‬לתכנון‬
‫ולבניה אור‬
‫יהודה ‪ -‬אזור‬
‫תל אביב‬
‫‪553‬‬
‫תל אביב‬
‫‪553‬‬
‫תל אביב‬
‫‪553‬‬
‫דרום‬
‫‪601‬‬
‫דרום‬
‫‪601‬‬
‫דרום‬
‫‪601‬‬
‫דרום‬
‫‪602‬‬
‫דרום‬
‫‪602‬‬
‫דרום‬
‫‪602‬‬
‫דרום‬
‫‪602‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רמת‬
‫השרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רמת‬
‫השרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רמת‬
‫השרון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אופקים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אופקים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אופקים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ובניה אילת‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ובניה אילת‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ובניה אילת‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ובניה אילת‬
‫מזכירות‬
‫מזכירות‬
‫ו‪.‬מקומית‬
‫תל אביב יפו ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪5217391‬‬
‫‪03‬‬‫‪5216815‬‬
‫‪davidof_e‬‬
‫‪ @mail.tel‬תל אביב‪-‬יפו שד' בן גוריון‬‫‪aviv.gov.il‬‬
‫‪68‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫גל‬
‫ישראל‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪5311101‬‬
‫‪03‬‬‫‪5351170‬‬
‫‪israelgal‬‬
‫‪ @kiryaton‬קרית אונו‬
‫‪o.muni.il‬‬
‫רבין יצחק‬
‫‪41‬‬
‫‪5551042‬‬
‫‪0‬‬
‫בר‬
‫אנדה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪5311122‬‬
‫‪03‬‬‫‪5311246‬‬
‫@‪andabar‬‬
‫‪ kiryatono.‬קרית אונו‬
‫‪muni.il‬‬
‫רבין יצחק‬
‫‪41‬‬
‫‪5551042‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫קרית אונו‬
‫רבין יצחק‬
‫‪41‬‬
‫‪5551042‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪5388669‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪5388108‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪ye.org.il‬‬
‫‪03‬‬‫‪5337965‬‬
‫@‪miriame‬‬
‫‪or-ye.org.il‬‬
‫אור יהודה‬
‫אור יהודה‬
‫אור יהודה‬
‫ההגנה‬
‫ההגנה‬
‫ההגנה‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪rachel_b‬‬
‫‪@ramat‬‬‫רמת השרון‬
‫‪hasharon.‬‬
‫‪muni.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫לוין‬
‫ולדימיר‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪5483813‬‬
‫‪03‬‬‫‪5401784‬‬
‫‪Vladimir_l‬‬
‫‪@ramat‬‬‫‪hasharon.‬‬
‫‪muni.il‬‬
‫רמת השרון‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫וינריב‬
‫עטרה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪5483813‬‬
‫‪03‬‬‫‪5401784‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪amat‬‬‫‪hasharon.‬‬
‫‪muni.il‬‬
‫רמת השרון‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫דנינו‬
‫יצחק‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9928545‬‬
‫‪08‬‬‫‪9960270‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ aqim.muni‬אופקים‬
‫‪.il‬‬
‫שד הרצל‬
‫‪1‬‬
‫‪80300‬‬
‫‪1‬‬
‫בליישטיין‬
‫חזי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9928545‬‬
‫‪08‬‬‫‪9962481‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪a.org.il‬‬
‫אופקים‬
‫שד הרצל‬
‫‪1‬‬
‫‪80300‬‬
‫‪1‬‬
‫פרץ‬
‫אבי‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫אופקים‬
‫שד הרצל‬
‫‪1‬‬
‫‪80300‬‬
‫‪1‬‬
‫הלוי‬
‫מאיר יצחק‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6367380‬‬
‫‪08‬‬‫‪6367158‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪t.muni.il‬‬
‫אילת‬
‫חטיבת‬
‫הנגב‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫אברני‬
‫יוחאי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6367114‬‬
‫‪08‬‬‫‪6367008‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ilat.muni.il‬‬
‫אילת‬
‫חטיבת‬
‫הנגב‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫דניאלי‬
‫רות תירזה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪6367212‬‬
‫‪08‬‬‫‪6367004‬‬
‫‪mayoroffic‬‬
‫‪ [email protected]‬אילת‬
‫‪uni.il‬‬
‫חטיבת‬
‫הנגב‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫כהן‬
‫שרון‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫@‪sharonc‬‬
‫‪ eilat.muni.‬אילת‬
‫‪il‬‬
‫חטיבת‬
‫הנגב‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫רוכברגר‬
‫יצחק‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪5483888‬‬
‫‪03‬‬‫‪5405953‬‬
‫דרום‬
‫‪602‬‬
‫דרום‬
‫‪602‬‬
‫דרום‬
‫‪603‬‬
‫דרום‬
‫‪603‬‬
‫דרום‬
‫‪603‬‬
‫דרום‬
‫‪603‬‬
‫דרום‬
‫‪603‬‬
‫דרום‬
‫‪604‬‬
‫דרום‬
‫‪604‬‬
‫דרום‬
‫‪604‬‬
‫דרום‬
‫‪604‬‬
‫דרום‬
‫‪604‬‬
‫דרום‬
‫‪604‬‬
‫דרום‬
‫‪605‬‬
‫דרום‬
‫‪605‬‬
‫דרום‬
‫‪605‬‬
‫דרום‬
‫‪605‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ובניה אילת‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ובניה אילת‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אשדוד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אשדוד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אשדוד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אשדוד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אשדוד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אשקלון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אשקלון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אשקלון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אשקלון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אשקלון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אשקלון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה באר‬
‫שבע‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה באר‬
‫שבע‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה באר‬
‫שבע‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה באר‬
‫שבע‬
‫סויסה‬
‫זוהר‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ilat.muni.il‬‬
‫אילת‬
‫חטיבת‬
‫הנגב‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫חיון‬
‫ישראל‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪at.muni.il‬‬
‫אילת‬
‫חטיבת‬
‫הנגב‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫כנפו‬
‫גבריאל‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪8545164‬‬
‫‪08‬‬‫‪8677763‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ hdod.muni‬אשדוד‬
‫‪.il‬‬
‫הגדוד‬
‫העברי‬
‫‪10‬‬
‫‪77100‬‬
‫‪28‬‬
‫נער‬
‫שלמה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪8545304‬‬
‫‪08‬‬‫‪8677808‬‬
‫‪shlomon‬‬
‫‪ @ashdod.‬אשדוד‬
‫‪muni.il‬‬
‫הגדוד‬
‫העברי‬
‫‪10‬‬
‫‪77100‬‬
‫‪28‬‬
‫בן אבו‬
‫ליאת‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪8545324‬‬
‫‪08‬‬‫‪8545310‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ dod.muni.i‬אשדוד‬
‫‪l‬‬
‫הגדוד‬
‫העברי‬
‫‪10‬‬
‫‪77100‬‬
‫‪28‬‬
‫מזרחי‬
‫הילה‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ hdod.muni‬אשדוד‬
‫‪.il‬‬
‫הגדוד‬
‫העברי‬
‫‪10‬‬
‫‪77100‬‬
‫‪28‬‬
‫גולדמן‬
‫אסנת‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ hdod.muni‬אשדוד‬
‫‪.il‬‬
‫הגדוד‬
‫העברי‬
‫‪10‬‬
‫‪77100‬‬
‫‪28‬‬
‫שמעוני‬
‫איתמר‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6792380‬‬
‫‪08‬‬‫‪6792508‬‬
‫‪Mayor‬‬‫‪[email protected]‬‬
‫‪hkelon.mu‬‬
‫‪ni.il‬‬
‫אשקלון‬
‫הגבורה‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ירון‬
‫דוד‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6792355‬‬
‫‪08‬‬‫‪6792509‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ shkelon.m‬אשקלון‬
‫‪uni.il‬‬
‫הגבורה‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫פוקס‬
‫משה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪6770157‬‬
‫‪08‬‬‫‪6718112‬‬
‫‪moshe‬‬‫‪ [email protected]‬אשקלון‬
‫‪on.muni.il‬‬
‫הגבורה‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מרכוס‬
‫אילנה‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪marcus‬‬‫‪ [email protected]‬אשקלון‬
‫‪on.muni.il‬‬
‫הגבורה‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫אשקלון‬
‫אגף‬
‫ההנדסה‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪handasa‬‬
‫‪ @ashkelo‬אשקלון‬
‫‪n.muni.il‬‬
‫הגבורה‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫אגף בניה‬
‫אשקלון‬
‫שוש‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫@‪r_bniya‬‬
‫‪ ashkelon.‬אשקלון‬
‫‪muni.il‬‬
‫הגבורה‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫אל‪-‬על‬
‫טל‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6495231‬‬
‫‪08‬‬‫‪6274874‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪org.il‬‬
‫באר שבע‬
‫בגין מנחם‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫פיגלאנסקי‬
‫מהנדס‬
‫אדר' דימטרי ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6463807‬‬
‫‪08‬‬‫‪6280244‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪7.org.il‬‬
‫באר שבע‬
‫בגין מנחם‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫באר שבע‬
‫בגין מנחם‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫באר שבע‬
‫בגין מנחם‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫מורד‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫מרב‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫‪08‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪6463735‬‬
‫‪08‬‬‫‪6463836‬‬
‫@‪meravm‬‬
‫‪br7.org.il‬‬
‫דרום‬
‫‪605‬‬
‫דרום‬
‫‪605‬‬
‫דרום‬
‫‪605‬‬
‫דרום‬
‫‪605‬‬
‫דרום‬
‫‪605‬‬
‫דרום‬
‫‪606‬‬
‫דרום‬
‫‪606‬‬
‫דרום‬
‫‪606‬‬
‫דרום‬
‫‪606‬‬
‫דרום‬
‫‪607‬‬
‫דרום‬
‫‪607‬‬
‫דרום‬
‫‪607‬‬
‫דרום‬
‫‪607‬‬
‫דרום‬
‫‪608‬‬
‫דרום‬
‫‪608‬‬
‫דרום‬
‫‪608‬‬
‫דרום‬
‫‪609‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה באר‬
‫שבע‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה באר‬
‫שבע‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה באר‬
‫שבע‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה באר‬
‫שבע‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה באר‬
‫שבע‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית גת‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית גת‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית גת‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית גת‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫דימונה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫דימונה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫דימונה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫דימונה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חבל‬
‫אילות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חבל‬
‫אילות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חבל‬
‫אילות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫נתיבות‬
‫‪[email protected]‬‬
‫באר שבע‬
‫‪org.il‬‬
‫בגין מנחם‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ברקאי‬
‫לילך‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪r7.org.il‬‬
‫באר שבע‬
‫בגין מנחם‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫פלדזון‬
‫לוסי‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪org.il‬‬
‫באר שבע‬
‫בגין מנחם‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫חדד‬
‫נחמיאס‬
‫אילנית‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫@‪eilanitn‬‬
‫‪br7.org.il‬‬
‫באר שבע‬
‫בגין מנחם‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫אוחיון‬
‫ענת‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪7.org.il‬‬
‫באר שבע‬
‫בגין מנחם‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫דהרי‬
‫אבירם‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6600006‬‬
‫‪08‬‬‫‪6602240‬‬
‫@‪aviramd‬‬
‫‪qiryat‬‬‫‪gat.muni.il‬‬
‫קרית גת‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫משה‬
‫יצחק‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6883381‬‬
‫‪08‬‬‫‪6811605‬‬
‫‪engineer‬‬
‫‪@Qiryat‬‬‫‪gat.muni.il‬‬
‫קרית גת‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫פיינשטיין‬
‫בני‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪07‬‬‫‪6874719‬‬
‫‪07‬‬‫‪6874766‬‬
‫קרית גת‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫עו"ד מטפל‬
‫בעררים‬
‫קרית גת‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪02‬‬‫‪6528123‬‬
‫קרית גת‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫ביטון‬
‫בני‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6563100‬‬
‫‪08‬‬‫‪6563231‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ mona.mu‬דימונה‬
‫‪ni.il‬‬
‫שד הנשיא‬
‫‪1‬‬
‫‪8600‬‬
‫‪1‬‬
‫היקלי‬
‫אבי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6563116‬‬
‫‪08‬‬‫‪6550323‬‬
‫_‪Handasa‬‬
‫@‪ dimona‬דימונה‬
‫‪walla.com‬‬
‫שד הנשיא‬
‫‪1‬‬
‫‪8600‬‬
‫‪1‬‬
‫חיון‬
‫אירית‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪07‬‬‫‪6563182‬‬
‫‪07‬‬‫‪6564508‬‬
‫דימונה‬
‫שד הנשיא‬
‫‪1‬‬
‫‪8600‬‬
‫‪1‬‬
‫פקס‬
‫ו‪.‬מקומית‬
‫דימונה‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪08‬‬‫‪6550323‬‬
‫דימונה‬
‫שד הנשיא‬
‫‪1‬‬
‫‪8600‬‬
‫‪1‬‬
‫גת‬
‫אהוד‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6355819‬‬
‫‪08‬‬‫‪6355800‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪lot.org.il‬‬
‫אילות‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪88820‬‬
‫פרג'ון‬
‫אדר' יונתן‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6355819‬‬
‫‪08‬‬‫‪6355800‬‬
‫‪Moetza‬‬‫‪planning‬‬
‫‪@ardom.a‬‬
‫‪rdom.co.il‬‬
‫אילות‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪88820‬‬
‫פרג'ון‪,‬‬
‫אדר' יונתן‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫אילות‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪88820‬‬
‫זוהר‬
‫יחיאל‬
‫יו"ר‬
‫‪4‬‬
‫‪80200‬‬
‫‪1‬‬
‫בירון נחמני איריס‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪08‬‬‫‪6355800‬‬
‫‪08‬‬‫‪9938701‬‬
‫‪08‬‬‫‪9944397‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪org.il‬‬
‫נתיבות‬
‫שד ירושלים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫נתיבות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫נתיבות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה ערד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה ערד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה ערד‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שדרות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שדרות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שדרות‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ירוחם‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ירוחם‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ירוחם‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ירוחם‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מצפה רמון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מצפה רמון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מצפה רמון‬
‫חיימוביץ‬
‫יולי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9938713‬‬
‫‪08‬‬‫‪9932964‬‬
‫אוזן‬
‫יפה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪9938713‬‬
‫‪08‬‬‫‪9932964‬‬
‫‪jhaimovic‬‬
‫‪ [email protected]‬נתיבות‬
‫‪.com‬‬
‫שד ירושלים‬
‫‪4‬‬
‫‪80200‬‬
‫‪1‬‬
‫נתיבות‬
‫שד ירושלים‬
‫‪4‬‬
‫‪80200‬‬
‫‪1‬‬
‫פלוסוקוב‬
‫טלי‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9951601‬‬
‫‪08‬‬‫‪9951685‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪rad.muni.il‬‬
‫ערד‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫ברנגל‬
‫ויקי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9951616‬‬
‫‪08‬‬‫‪9951731‬‬
‫‪handasa‬‬
‫‪ @arad.mu‬ערד‬
‫‪ni.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫ערד‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫דוידי‬
‫אלון‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6620200‬‬
‫‪08‬‬‫‪6893156‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ derot.mun‬שדרות‬
‫‪i.il‬‬
‫ככר הנשיא‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫לפידות‬
‫יואב‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6892475‬‬
‫‪08‬‬‫‪6620278‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪a.org.il‬‬
‫שדרות‬
‫ככר הנשיא‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫חביב‬
‫חלי‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫שדרות‬
‫ככר הנשיא‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ביטון‬
‫מיכאל‬
‫יו"ר‬
‫@‪michael‬‬
‫‪ylc.org.il‬‬
‫ירוחם‬
‫בורנשטיין‬
‫צבי‬
‫‪1‬‬
‫‪80550‬‬
‫‪1‬‬
‫אפוטה‬
‫יניב‬
‫חבר‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.org.il‬‬
‫ירוחם‬
‫בורנשטיין‬
‫צבי‬
‫‪1‬‬
‫‪80550‬‬
‫‪1‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.org.il‬‬
‫ירוחם‬
‫בורנשטיין‬
‫צבי‬
‫‪1‬‬
‫‪80550‬‬
‫‪1‬‬
‫ירוחם‬
‫בורנשטיין‬
‫צבי‬
‫‪1‬‬
‫‪80550‬‬
‫‪1‬‬
‫דרום‬
‫‪609‬‬
‫דרום‬
‫‪609‬‬
‫דרום‬
‫‪610‬‬
‫דרום‬
‫‪610‬‬
‫דרום‬
‫‪610‬‬
‫דרום‬
‫‪611‬‬
‫דרום‬
‫‪611‬‬
‫דרום‬
‫‪611‬‬
‫דרום‬
‫‪612‬‬
‫דרום‬
‫‪612‬‬
‫דרום‬
‫‪612‬‬
‫דרום‬
‫‪612‬‬
‫דרום‬
‫‪613‬‬
‫דרום‬
‫‪613‬‬
‫דרום‬
‫‪613‬‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪614‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עומר‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫כהן‬
‫‪614‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עומר‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪614‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה עומר‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫‪08‬‬‫‪6893156‬‬
‫‪08‬‬‫‪6598222‬‬
‫‪08‬‬‫‪6598206‬‬
‫גולדשמיט‬
‫אולגה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6598260‬‬
‫‪08‬‬‫‪6598265‬‬
‫תורג'מן‬
‫יהודית‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪6598236‬‬
‫‪08‬‬‫‪6598266‬‬
‫מרום‬
‫רוני‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6596201‬‬
‫‪08‬‬‫‪6587478‬‬
‫@‪ilanith‬‬
‫‪mitzpe‬‬‫מצפה רמון‬
‫‪ramon.mu‬‬
‫‪ni.il‬‬
‫שד בן גוריון‬
‫‪8‬‬
‫‪80600‬‬
‫‪1‬‬
‫ענבר‬
‫אהוד‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6596256‬‬
‫‪08‬‬‫‪6586158‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪tzpe‬‬‫‪ramon.mu‬‬
‫‪ni.il‬‬
‫מצפה רמון‬
‫שד בן גוריון‬
‫‪8‬‬
‫‪80600‬‬
‫‪1‬‬
‫קוסטירה‬
‫טניה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪6586493‬‬
‫‪08‬‬‫‪6588707‬‬
‫בדש‬
‫פיני‬
‫ברגל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪itzpe‬‬‫מצפה רמון‬
‫‪ramon.mu‬‬
‫‪ni.il‬‬
‫שד בן גוריון‬
‫‪8‬‬
‫‪80600‬‬
‫‪1‬‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6291130‬‬
‫‪08‬‬‫‪6291110‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ adpc.gov.i‬עומר‬
‫‪l‬‬
‫רותם‬
‫‪1‬‬
‫‪84965‬‬
‫‪1‬‬
‫אלי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6291140‬‬
‫‪08‬‬‫‪6291146‬‬
‫יוסף‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪6291141‬‬
‫‪08‬‬‫‪6291146‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עומר‬
‫‪r.muni.il‬‬
‫רותם‬
‫‪1‬‬
‫‪84965‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ [email protected]‬עומר‬
‫‪a.com‬‬
‫רותם‬
‫‪1‬‬
‫‪84965‬‬
‫‪1‬‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪615‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה מיתר‬
‫בן גירא‬
‫אבנר‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫אלחדד‬
‫‪615‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה מיתר‬
‫מרים‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪615‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה מיתר‬
‫דגנית‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה באר‬
‫טוביה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה באר‬
‫טוביה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה באר‬
‫טוביה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה באר‬
‫טוביה‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6518615‬‬
‫‪08‬‬‫‪6519164‬‬
‫@‪avnerbg‬‬
‫‪ metar.mu‬מיתר‬
‫‪ni.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪08‬‬‫‪6684006‬‬
‫‪08‬‬‫‪6519209‬‬
‫‪08‬‬‫‪6517410‬‬
‫‪08‬‬‫‪6517616‬‬
‫שמאי‬
‫שלמה‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪8509700‬‬
‫‪08‬‬‫‪8509704‬‬
‫חרוש‬
‫מיתר‬
‫‪0‬‬
‫‪85025‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫איווניר‬
‫דרור‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪8509505‬‬
‫‪08‬‬‫‪8509767‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪eer‬‬‫‪tuvia.org.il‬‬
‫באר טוביה‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ו‪.‬מקומית‬
‫באר טוביה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪8503404‬‬
‫‪08‬‬‫‪8509767‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪eer‬‬‫‪tuvia.org.il‬‬
‫באר טוביה‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫פקס‬
‫ו‪.‬מקומית‬
‫באר טוביה‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫באר טוביה‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫דרום‬
‫‪616‬‬
‫דרום‬
‫‪616‬‬
‫דרום‬
‫‪616‬‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫ללו‬
‫‪ 617‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית מלאכי‬
‫זהר אליהו‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫נבט‬
‫‪ 617‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית מלאכי‬
‫אדר' יצחק‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫חזן‬
‫‪ 617‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית מלאכי‬
‫סימה‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 617‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קרית מלאכי‬
‫פקס‬
‫ו‪.‬מקומית‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪618‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רהט‬
‫אלקרינאוי‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪618‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רהט‬
‫אבו סהיבאן איברהים‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪618‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רהט‬
‫דרום‬
‫‪0‬‬
‫‪85025‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫דרום‬
‫דרום‬
‫@‪miri_el‬‬
‫‪ metar.mu‬מיתר‬
‫‪ni.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫באר טוביה‬
‫‪eer‬‬‫‪tuvia.org.il‬‬
‫‪616‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 619‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫להבים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪ 619‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫להבים‬
‫‪85025‬‬
‫‪1‬‬
‫‪08‬‬‫‪8509806‬‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪8500842‬‬
‫‪08‬‬‫‪8586220‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪m.org.il‬‬
‫קרית מלאכי ז'בוטינסקי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪8608700‬‬
‫‪08‬‬‫‪8585036‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪m.org.il‬‬
‫קרית מלאכי ז'בוטינסקי‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪8608704‬‬
‫‪08‬‬‫‪8585036‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪m.org.il‬‬
‫קרית מלאכי ז'בוטינסקי‬
‫‪08‬‬‫‪8585036‬‬
‫קרית מלאכי הנדסה ובינוי‬
‫קרית מלאכי ז'בוטינסקי‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪70900‬‬
‫‪70900‬‬
‫‪70900‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪70900‬‬
‫‪1‬‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9914805‬‬
‫‪08‬‬‫‪9919513‬‬
‫‪Tk12075‬‬
‫‪ @gmail.c‬רהט‬
‫‪om‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9914809‬‬
‫‪08‬‬‫‪9910743‬‬
‫@‪ibrahem‬‬
‫‪iula.org.il‬‬
‫רהט‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪9914903‬‬
‫‪08‬‬‫‪9917122‬‬
‫‪VAADA_R‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ALLA.CO‬‬
‫‪M‬‬
‫רהט‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫לוי‬
‫אליהו‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9554761‬‬
‫‪08‬‬‫‪9554763‬‬
‫חרמש‬
‫חנה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9554784‬‬
‫‪08‬‬‫‪9554774‬‬
‫שקיר‬
‫טלאל‬
‫פריד‬
‫‪[email protected]‬‬
‫להבים‬
‫‪m.muni.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪85338‬‬
‫‪0‬‬
‫‪handasa‬‬
‫‪ @lehavim‬להבים‬
‫‪.muni.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪85338‬‬
‫‪0‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫להבים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רמת‬
‫נגב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רמת‬
‫נגב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רמת‬
‫נגב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רמת‬
‫חובב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רמת‬
‫חובב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה רמת‬
‫חובב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה אבו‬
‫בסמה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה אבו‬
‫בסמה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה אבו‬
‫בסמה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בני‬
‫שמעון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בני‬
‫שמעון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בני‬
‫שמעון‬
‫ניר‬
‫נחמה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪6517766‬‬
‫‪08‬‬‫‪6517473‬‬
‫דרום‬
‫‪619‬‬
‫דרום‬
‫‪620‬‬
‫דרום‬
‫‪620‬‬
‫דרום‬
‫‪620‬‬
‫דרום‬
‫‪621‬‬
‫דרום‬
‫‪621‬‬
‫דרום‬
‫‪621‬‬
‫דרום‬
‫‪624‬‬
‫דרום‬
‫‪624‬‬
‫דרום‬
‫‪624‬‬
‫דרום‬
‫‪625‬‬
‫דרום‬
‫‪625‬‬
‫דרום‬
‫‪625‬‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫אברג'יל‬
‫‪631‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה שפיר‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪631‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה שפיר‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫זקרי‬
‫‪631‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה שפיר‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪632‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה יואב‬
‫להבים‬
‫‪0‬‬
‫‪85338‬‬
‫‪0‬‬
‫ריפמן‬
‫שמואל‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6564152‬‬
‫‪08‬‬‫‪6553296‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ng.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מור יוסף‬
‫שירה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6564129‬‬
‫‪08‬‬‫‪6564188‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫רמת נגב‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪6564129‬‬
‫‪08‬‬‫‪6564188‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ng.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫אוזן‬
‫אנדריי‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6543117‬‬
‫‪08‬‬‫‪6543131‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪mat‬‬‫‪hovav.mu‬‬
‫‪ni.il‬‬
‫באר שבע‬
‫‪0‬‬
‫‪84102‬‬
‫‪360‬‬
‫בנדו‬
‫אירית‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6543109‬‬
‫‪08‬‬‫‪6543130‬‬
‫באר שבע‬
‫‪0‬‬
‫‪84102‬‬
‫‪360‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫באר שבע‬
‫‪0‬‬
‫‪84102‬‬
‫‪360‬‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6202550‬‬
‫‪08‬‬‫‪6651181‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ ubasma.o‬באר שבע‬
‫‪rg.il‬‬
‫שד רגר‬
‫יצחק‬
‫‪11‬‬
‫‪84100‬‬
‫‪0‬‬
‫אבו קרינאת מוחמד‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6202540‬‬
‫‪08‬‬‫‪6202538‬‬
‫‪muhamed‬‬
‫‪ @abubas‬באר שבע‬
‫‪ma.org.il‬‬
‫שד רגר‬
‫יצחק‬
‫‪11‬‬
‫‪84100‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫באר שבע‬
‫שד רגר‬
‫יצחק‬
‫‪11‬‬
‫‪84100‬‬
‫‪0‬‬
‫מורן‬
‫סיגל‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9915801‬‬
‫‪08‬‬‫‪9915831‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.org.il‬‬
‫בית קמה‬
‫בית קמה‬
‫‪0‬‬
‫‪85300‬‬
‫‪0‬‬
‫פיצ'קר‬
‫ולדימיר‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6257911‬‬
‫‪08‬‬‫‪6257908‬‬
‫@‪vladimir‬‬
‫‪bns.org.il‬‬
‫בית קמה‬
‫בית קמה‬
‫‪0‬‬
‫‪85300‬‬
‫‪0‬‬
‫פיצ'קר‬
‫ולדמיר‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫@‪vladimir‬‬
‫‪bns.org.il‬‬
‫בית קמה‬
‫בית קמה‬
‫‪0‬‬
‫‪85300‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫רחמים‬
‫אוזילבסקי‬
‫צרפתי‪-‬‬
‫הרכבי‬
‫יונה‬
‫אשר‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪8508901‬‬
‫‪08‬‬‫‪8508900‬‬
‫שמעון‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‬‫‪hovav.mu‬‬
‫‪ni.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שפיר‬
‫‪afir.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪79411‬‬
‫‪0‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪8508904‬‬
‫‪08‬‬‫‪8501790‬‬
‫@‪shimon‬‬
‫‪ shafir.org.i‬שפיר‬
‫‪l‬‬
‫‪0‬‬
‫‪79411‬‬
‫‪0‬‬
‫דגנית‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪8508904‬‬
‫‪08‬‬‫‪8501790‬‬
‫מטי‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪8500702‬‬
‫‪08‬‬‫‪8500750‬‬
‫‪DGANIT‬‬
‫‪ @SHAFIR‬שפיר‬
‫‪.ORG.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪79411‬‬
‫‪0‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪av.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה יואב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה יואב‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חוף‬
‫אשקלון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חוף‬
‫אשקלון‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה חוף‬
‫אשקלון‬
‫אלעני‬
‫הרצל‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪8500745‬‬
‫‪08‬‬‫‪8503163‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪oav.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫כהן‬
‫מזכירות‬
‫אסתר ‪ -‬אתי‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪8500752‬‬
‫‪08‬‬‫‪8503163‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪av.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫פרג'ון‬
‫יאיר‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6775500‬‬
‫‪08‬‬‫‪6727304‬‬
‫@‪rachelb‬‬
‫‪hof‬‬‫‪ashkelon.‬‬
‫‪org.il‬‬
‫אשקלון‬
‫‪0‬‬
‫‪78100‬‬
‫‪90003‬‬
‫דרורי‬
‫דודי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6775509‬‬
‫‪08‬‬‫‪6753351‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪f‬‬‫‪ashkelon.‬‬
‫‪org.il‬‬
‫אשקלון‬
‫‪0‬‬
‫‪78100‬‬
‫‪90003‬‬
‫אליהו‬
‫כרמית‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪6776404‬‬
‫‪08‬‬‫‪6775585‬‬
‫@‪carmite‬‬
‫‪hof‬‬‫‪ashkelon.‬‬
‫‪org.il‬‬
‫אשקלון‬
‫‪0‬‬
‫‪78100‬‬
‫‪90003‬‬
‫דן‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6871653‬‬
‫‪08‬‬‫‪6848176‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ish.org.il‬‬
‫נהורה‬
‫‪0‬‬
‫‪79340‬‬
‫‪0‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6871685‬‬
‫‪08‬‬‫‪6871626‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ish.org.il‬‬
‫נהורה‬
‫‪0‬‬
‫‪79340‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪6871685‬‬
‫‪08‬‬‫‪6871626‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ achish.org‬נהורה‬
‫‪.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪79340‬‬
‫‪0‬‬
‫קדמן‬
‫צבי‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6899696‬‬
‫‪08‬‬‫‪6894063‬‬
‫דרום‬
‫‪632‬‬
‫דרום‬
‫‪632‬‬
‫דרום‬
‫‪633‬‬
‫דרום‬
‫‪633‬‬
‫דרום‬
‫‪633‬‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪634‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה לכיש‬
‫מורביה‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪634‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה לכיש‬
‫בן יעיש‬
‫פיני‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪634‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה לכיש‬
‫סמולט‬
‫מזלית‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שמעונים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שמעונים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שמעונים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שמעונים‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שמעונים‬
‫‪zvika.kad‬‬
‫‪ [email protected]‬שדרות‬
‫‪ail.com‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50‬‬
‫פלמן‬
‫אדר' חיים‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6899696‬‬
‫‪08‬‬‫‪6894063‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ahav.net.il‬‬
‫שדרות‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50‬‬
‫אליעזר‬
‫אורנה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪6899696‬‬
‫‪08‬‬‫‪6894063‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ himonim.o‬שדרות‬
‫‪rg.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50‬‬
‫חסון‬
‫לאה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫שדרות‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50‬‬
‫פקס‬
‫ו‪.‬מקומית‬
‫שמעונים‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫שדרות‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50‬‬
‫דב‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6688841‬‬
‫‪08‬‬‫‪6584102‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪tamar.co.il‬‬
‫נוה זהר‬
‫‪0‬‬
‫‪86910‬‬
‫‪0‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6688841‬‬
‫‪08‬‬‫‪6584102‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪tamar.co.il‬‬
‫נוה זהר‬
‫‪0‬‬
‫‪86910‬‬
‫‪0‬‬
‫‪08‬‬‫‪6688841‬‬
‫‪08‬‬‫‪6584102‬‬
‫נוה זהר‬
‫‪0‬‬
‫‪86910‬‬
‫‪0‬‬
‫‪03‬‬‫‪6254669‬‬
‫נוה זהר‬
‫‪0‬‬
‫‪86910‬‬
‫‪0‬‬
‫דרום‬
‫‪653‬‬
‫דרום‬
‫‪653‬‬
‫דרום‬
‫‪653‬‬
‫דרום‬
‫‪653‬‬
‫דרום‬
‫‪653‬‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪656‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה תמר‬
‫ליטבינוף‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪656‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה תמר‬
‫דוננפלד‬
‫גיא‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪656‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה תמר‬
‫כהן‬
‫מירה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫דרום‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪656‬‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה תמר‬
‫עו"ד מטפל‬
‫בעררים‬
‫תמר‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪mail.com‬‬
‫‪08‬‬‫‪6755740‬‬
‫דרום‬
‫‪657‬‬
‫דרום‬
‫‪657‬‬
‫דרום‬
‫‪657‬‬
‫יוש‬
‫‪701‬‬
‫יוש‬
‫‪701‬‬
‫יוש‬
‫‪701‬‬
‫יוש‬
‫‪701‬‬
‫יוש‬
‫‪702‬‬
‫יוש‬
‫‪702‬‬
‫יוש‬
‫‪702‬‬
‫יוש‬
‫‪703‬‬
‫יוש‬
‫‪703‬‬
‫יוש‬
‫‪703‬‬
‫יוש‬
‫‪703‬‬
‫יוש‬
‫‪704‬‬
‫יוש‬
‫‪704‬‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ערבה‬
‫תיכונה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ערבה‬
‫תיכונה‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ערבה‬
‫תיכונה‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אריאל‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אריאל‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אריאל‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אריאל‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אלקנה‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אלקנה‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אלקנה‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אלפי מנשה‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אלפי מנשה‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אלפי מנשה‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אלפי מנשה‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אפרתה‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אפרתה‬
‫‪eyalblum‬‬
‫‪ @arava.c‬ספיר‬
‫‪o.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪86825‬‬
‫‪0‬‬
‫ספיר‬
‫‪0‬‬
‫‪86825‬‬
‫‪0‬‬
‫ספיר‬
‫‪0‬‬
‫‪86825‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ESHAVIR‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.MUNI.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40700‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40700‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40700‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫בלום‬
‫אייל‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪6592201‬‬
‫‪08‬‬‫‪6581487‬‬
‫בהגן‬
‫אילנה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪6592216‬‬
‫‪[email protected] 07764490‬‬
‫‪a.co.il‬‬
‫‪08‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03538810‬‬
‫‪8‬‬
‫שבירו‬
‫אלי‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪9061601‬‬
‫‪03‬‬‫‪9061844‬‬
‫עיסא‬
‫עדנאן‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪9061635‬‬
‫‪03‬‬‫‪9061853‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪IEL.MUNI.‬‬
‫‪IL‬‬
‫דונלד‬
‫ענת‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪9061635‬‬
‫‪03‬‬‫‪9061853‬‬
‫‪ADONAL‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.MUNI.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫נחום‬
‫הילה‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪RIEL.MU‬‬
‫‪NI.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40700‬‬
‫מינצר‬
‫אסף‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪915205‬‬
‫‪03‬‬‫‪9363103‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪kana.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44814‬‬
‫‪0‬‬
‫גרינצא‬
‫שרגא‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪9151202‬‬
‫‪03‬‬‫‪9151203‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪lkana.org.i‬‬
‫‪l‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44814‬‬
‫‪0‬‬
‫פרידמן‬
‫ענת‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ahoo.com‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44814‬‬
‫‪0‬‬
‫קטן‬
‫שלמה‬
‫יו"ר‬
‫@‪shlomo‬‬
‫‪alfe‬‬‫‪menashe.‬‬
‫‪muni.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44851‬‬
‫‪116‬‬
‫גרינברג‬
‫בוריס‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪GREENB‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪AIL.COM‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44851‬‬
‫‪116‬‬
‫אורמוביץ‬
‫יהודית‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪YEHODIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.CO.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44851‬‬
‫‪116‬‬
‫‪BREENB‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪AIL.COM‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44851‬‬
‫‪116‬‬
‫רביבי‬
‫עודד‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪9939393‬‬
‫‪02‬‬‫‪9932235‬‬
‫@‪MAYOR‬‬
‫‪ EFRAT.M‬אפרת‬
‫‪UNI.IL‬‬
‫אפרתה‬
‫‪0‬‬
‫‪90435‬‬
‫‪1022‬‬
‫בן אלישע‬
‫משה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪9939363‬‬
‫‪02‬‬‫‪9932354‬‬
‫‪MOSHBE‬‬
‫‪ [email protected]‬אפרת‬
‫‪T.MUNI.IL‬‬
‫אפרתה‬
‫‪0‬‬
‫‪90435‬‬
‫‪1022‬‬
‫מזכירות‬
‫הועדה‬
‫הנדסה‬
‫מו"מ אלפי‬
‫מנשה‬
‫‪09‬‬‫‪7925111‬‬
‫‪09‬‬‫‪9538208‬‬
‫‪09‬‬‫‪7925262‬‬
‫‪09‬‬‫‪7926379‬‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אפרתה‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אפרתה‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אפרתה‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫גבעת זאב‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫גבעת זאב‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫גבעת זאב‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫גבעת זאב‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מעלה‬
‫אדומים‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מעלה‬
‫אדומים‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מעלה‬
‫אדומים‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מעלה‬
‫אדומים‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מעלה‬
‫אפרים‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מעלה‬
‫אפרים‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫עמנואל‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫עמנואל‬
‫@‪ROTEM‬‬
‫‪ EFRAT.M‬אפרת‬
‫‪UNI.IL‬‬
‫אפרתה‬
‫‪0‬‬
‫‪90435‬‬
‫‪1022‬‬
‫טמפלמן‬
‫רחל‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪9939310‬‬
‫‪02‬‬‫‪9932235‬‬
‫‪RACHEL‬‬
‫‪ @EFRAT.‬אפרת‬
‫‪MUNI.IL‬‬
‫אפרתה‬
‫‪0‬‬
‫‪90435‬‬
‫‪1022‬‬
‫עוקשי‬
‫דבי‬
‫‪02‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9939363‬‬
‫‪02‬‬‫‪9932354‬‬
‫‪DEBIOK‬‬
‫‪ @EFRAT.‬אפרת‬
‫‪MUNI.IL‬‬
‫אפרתה‬
‫‪0‬‬
‫‪90435‬‬
‫‪1022‬‬
‫אברהמי‬
‫יוסף‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪5360100‬‬
‫‪02‬‬‫‪5362477‬‬
‫גבע‬
‫רותם‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪9939363‬‬
‫‪02‬‬‫‪9932354‬‬
‫יוש‬
‫‪704‬‬
‫יוש‬
‫‪704‬‬
‫יוש‬
‫‪704‬‬
‫יוש‬
‫‪705‬‬
‫יוש‬
‫‪705‬‬
‫יוש‬
‫‪705‬‬
‫יוש‬
‫‪705‬‬
‫יוש‬
‫‪706‬‬
‫יוש‬
‫‪706‬‬
‫יוש‬
‫‪706‬‬
‫יוש‬
‫‪706‬‬
‫יוש‬
‫‪707‬‬
‫יוש‬
‫‪707‬‬
‫יוש‬
‫‪708‬‬
‫יוש‬
‫‪708‬‬
‫יוש‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לוינגר‬
‫‪ 709‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קריית ארבע‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪vat‬‬‫גבעת זאב‬
‫‪zeev.muni‬‬
‫‪.il‬‬
‫המכבים‬
‫‪0‬‬
‫‪90917‬‬
‫‪44‬‬
‫פאר‬
‫אריה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪5360130‬‬
‫‪02‬‬‫‪5360188‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪IVAT‬‬‫‪ZEEV.MU‬‬
‫‪NI.IL‬‬
‫גבעת זאב‬
‫המכבים‬
‫‪0‬‬
‫‪90917‬‬
‫‪44‬‬
‫דהן‬
‫אתי‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪5360130‬‬
‫‪02‬‬‫‪5360188‬‬
‫קאופמן‬
‫סוניה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪5360130‬‬
‫‪02‬‬‫‪5360188‬‬
‫@‪SONYA‬‬
‫‪GIVAT‬‬‫‪ZEEV.MU‬‬
‫‪NI.IL‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪AT‬‬‫גבעת זאב‬
‫‪ZEEV.MU‬‬
‫‪NI.IL‬‬
‫המכבים‬
‫‪0‬‬
‫‪90917‬‬
‫‪44‬‬
‫גבעת זאב‬
‫המכבים‬
‫‪0‬‬
‫‪90917‬‬
‫‪44‬‬
‫כשריאל‬
‫בנימין‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪5418860‬‬
‫‪02‬‬‫‪5418993‬‬
‫‪KBENNY‬‬
‫מעלה‬
‫‪@MAM.O‬‬
‫אדומים‬
‫‪RG.IL‬‬
‫דרך קדם‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ברנדס‬
‫גדי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪5418861‬‬
‫‪02‬‬‫‪5418993‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מעלה‬
‫‪aale‬‬‫‪ adummim‬אדומים‬
‫‪.muni.il‬‬
‫דרך קדם‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫וולקוף‬
‫דליה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪5418870‬‬
‫‪02‬‬‫‪5418993‬‬
‫‪VDALYA‬‬
‫מעלה‬
‫‪@MAM.O‬‬
‫אדומים‬
‫‪RG.IL‬‬
‫דרך קדם‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫שלום‬
‫גלית‬
‫‪02‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪5418871‬‬
‫‪02‬‬‫‪5418993‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מעלה‬
‫‪AM.ORG.I‬‬
‫אדומים‬
‫‪L‬‬
‫דרך קדם‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ללוש‬
‫שלמה‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪9941221‬‬
‫‪02‬‬‫‪9400755‬‬
‫@‪rp1952‬‬
‫‪walla.co.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪90638‬‬
‫‪0‬‬
‫שביט‬
‫יום טוב‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪9666911‬‬
‫‪02‬‬‫‪9402017‬‬
‫גרשי‬
‫עזרא‬
‫יו"ר‬
‫‪09‬‬‫‪7927111‬‬
‫‪09‬‬‫‪7921503‬‬
‫אש‬
‫חיים‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫מלאכי‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪9969500‬‬
‫‪02‬‬‫‪9964470‬‬
‫‪YOMTOV.‬‬
‫@‪SHAVIT‬‬
‫‪GMAIL.C‬‬
‫‪OM‬‬
‫‪0‬‬
‫‪90638‬‬
‫‪0‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪manuel.m‬‬
‫‪uni.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44845‬‬
‫‪1‬‬
‫‪HANDAS‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪UEL.MUN‬‬
‫‪I.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫@‪malachi‬‬
‫‪kiryat4.org‬‬
‫‪.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44845‬‬
‫‪90100‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫יוש‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫דולב‬
‫‪ 709‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קריית ארבע‬
‫נריה‬
‫יוש‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫אייזנשטיין‬
‫‪ 709‬לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫קריית ארבע‬
‫ילנה‬
‫יוש‬
‫‪710‬‬
‫יוש‬
‫‪710‬‬
‫יוש‬
‫‪710‬‬
‫יוש‬
‫‪711‬‬
‫יוש‬
‫‪711‬‬
‫יוש‬
‫‪711‬‬
‫יוש‬
‫‪711‬‬
‫יוש‬
‫‪712‬‬
‫יוש‬
‫‪712‬‬
‫יוש‬
‫‪712‬‬
‫יוש‬
‫‪713‬‬
‫יוש‬
‫‪713‬‬
‫יוש‬
‫‪713‬‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שומרון‬
‫(יו"ש)‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שומרון‬
‫(יו"ש)‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫שומרון‬
‫(יו"ש)‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מטה בנימין‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מטה בנימין‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מטה בנימין‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מטה בנימין‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ערבות‬
‫הירדן‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ערבות‬
‫הירדן‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ערבות‬
‫הירדן‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מגילות‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מגילות‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מגילות‬
‫‪MEHAND‬‬
‫‪[email protected] 15399695‬‬
‫‪AT4.ORG.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪HANDAS‬‬
‫‪[email protected] 15399695‬‬
‫‪T4.ORG.I‬‬
‫‪11‬‬
‫‪L‬‬
‫‪0‬‬
‫מסיקה‬
‫גרשון‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪9066404‬‬
‫‪03‬‬‫‪9066407‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪9969511‬‬
‫‪02‬‬‫‪9969511‬‬
‫‪90100‬‬
‫‪90100‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪omron.org‬‬
‫‪.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44820‬‬
‫‪1‬‬
‫אלקלעי‬
‫יהודה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪9066450‬‬
‫‪03‬‬‫‪9066457‬‬
‫‪YEHUDA‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪RON.OR‬‬
‫‪G.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44820‬‬
‫‪1‬‬
‫עוזרי‬
‫אהובה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪9066450‬‬
‫‪03‬‬‫‪9066457‬‬
‫‪PITUACH‬‬
‫‪@SHOMR‬‬
‫‪ON.ORG.I‬‬
‫‪L‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44820‬‬
‫‪1‬‬
‫רואה‬
‫אבי‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪9977108‬‬
‫‪02‬‬‫‪9977263‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪YAMIN.O‬‬
‫‪RG.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪90624‬‬
‫‪0‬‬
‫לוי‬
‫שרון‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪9977107‬‬
‫‪02‬‬‫‪9977289‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪NYAMIN.‬‬
‫‪ORG.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪90624‬‬
‫‪0‬‬
‫שוקרון‬
‫אודליה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪9977107‬‬
‫‪02‬‬‫‪9977289‬‬
‫‪ODELYAS‬‬
‫‪@BINYA‬‬
‫‪MIN.ORG.‬‬
‫‪IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪90624‬‬
‫‪0‬‬
‫חורי‬
‫תהילה‬
‫הנדסה ובינוי‬
‫‪TEHILAH‬‬
‫‪@BINYA‬‬
‫‪MIN.ORG.‬‬
‫‪IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪90624‬‬
‫‪0‬‬
‫אלחיאני‬
‫דויד‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪9946620‬‬
‫‪02‬‬‫‪9409197‬‬
‫‪jordan_val‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪nvalley.or‬‬
‫‪g.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫אדלשטיין‬
‫זהבה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪9946607‬‬
‫‪02‬‬‫‪9409235‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪RDANVAL‬‬
‫‪LEY.ORG.‬‬
‫‪IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מדהלה‬
‫צביאלה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪9946608‬‬
‫‪02‬‬‫‪9409235‬‬
‫@‪ZVIELA‬‬
‫‪JORDAN‬‬
‫‪VALLEY.‬‬
‫‪ORG.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫דהמן‬
‫מרדכי‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪9945002‬‬
‫‪02‬‬‫‪9943223‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ad‬‬‫‪sea.org.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫אהרונוב‬
‫אוריאל‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪9945001‬‬
‫‪URIEL_A‬‬
‫‪@DEAD- 72276523‬‬
‫‪SEA.ORG‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫כהן‬
‫דנה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪9945000‬‬
‫‪DANA_C‬‬
‫‪@DEAD‬‬‫‪SEA.ORG‬‬
‫‪.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪02‬‬‫‪9400442‬‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה גוש‬
‫עציון‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה גוש‬
‫עציון‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה גוש‬
‫עציון‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה הר‬
‫חברון‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה הר‬
‫חברון‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה הר‬
‫חברון‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ביתר עילית‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ביתר עילית‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫ביתר עילית‬
‫פרל‬
‫דוידי‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪9939910‬‬
‫‪02‬‬‫‪9934666‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ush‬‬‫‪etzion.org.‬‬
‫‪il‬‬
‫‪0‬‬
‫רוזנברג‬
‫איציק‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪9939906‬‬
‫‪02‬‬‫‪9309136‬‬
‫אלגד‬
‫עמית‬
‫יוש‬
‫‪714‬‬
‫יוש‬
‫‪714‬‬
‫יוש‬
‫‪714‬‬
‫יוש‬
‫‪715‬‬
‫יוש‬
‫‪715‬‬
‫יוש‬
‫‪715‬‬
‫יוש‬
‫‪716‬‬
‫יוש‬
‫‪716‬‬
‫יוש‬
‫‪716‬‬
‫יוש‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫להב‬
‫‪ 717‬לתכנון‬
‫ולבניה קרני‬
‫שומרון‬
‫יגאל חי‬
‫יוש‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫ארנבר‬
‫‪ 717‬לתכנון‬
‫ולבניה קרני‬
‫שומרון‬
‫עדה‬
‫יוש‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫חסן‬
‫‪ 717‬לתכנון‬
‫ולבניה קרני‬
‫שומרון‬
‫טלי‬
‫יוש‬
‫‪718‬‬
‫יוש‬
‫‪718‬‬
‫יוש‬
‫‪718‬‬
‫יוש‬
‫‪719‬‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אורנית‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אורנית‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫אורנית‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בית‬
‫אריה‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ENGINEE‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‬‫‪ETZION.O‬‬
‫‪RG.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪02‬‬‫הנדסה ובינוי‬
‫‪9939906‬‬
‫‪02‬‬‫‪9309136‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪USH‬‬‫‪ETZION.O‬‬
‫‪RG.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫דמרי‬
‫יוחאי יעקב‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪9969100‬‬
‫‪02‬‬‫‪9963236‬‬
‫‪lishkarosh‬‬
‫‪@hrhevro‬‬
‫‪n.co.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪90407‬‬
‫‪0‬‬
‫שמיר‬
‫יונתן‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪9969129‬‬
‫‪02‬‬‫‪9963236‬‬
‫‪YONATA‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪VRON.CO‬‬
‫‪.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪90407‬‬
‫‪0‬‬
‫מאיר‬
‫הדסה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪9969129‬‬
‫‪02‬‬‫‪9963236‬‬
‫‪HADASA‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪VRON.CO‬‬
‫‪.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪90407‬‬
‫‪0‬‬
‫רובינשטיין‬
‫מאיר‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪5482860‬‬
‫‪02‬‬‫‪5482863‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪etar‬‬‫‪illit.muni.il‬‬
‫ביתר עילית רבי עקיבא‬
‫‪38‬‬
‫‪90500‬‬
‫‪0‬‬
‫מירון‬
‫אבישי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪5888144‬‬
‫‪02‬‬‫‪5888154‬‬
‫‪AVISHAI‬‬
‫‪@BETAR‬‬‫ביתר עילית רבי עקיבא‬
‫‪ILLIT.MU‬‬
‫‪NI.il‬‬
‫‪38‬‬
‫שרונה‬
‫צארום‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪5888144‬‬
‫‪02‬‬‫‪5888154‬‬
‫‪SHARON‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ביתר עילית רבי עקיבא‬
‫‪R‬‬‫‪ILLIT.MU‬‬
‫‪NI.il‬‬
‫‪38‬‬
‫יו"ר‬
‫‪09‬‬‫‪7920222‬‬
‫‪09‬‬‫‪7940339‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ arneishom‬קרני שומרון גינות שומרון‬
‫‪ron.co.il‬‬
‫‪0‬‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪09‬‬‫‪7940335‬‬
‫‪09‬‬‫‪7940338‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ eishomron‬קרני שומרון גינות שומרון‬
‫‪.co.il‬‬
‫‪0‬‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪09‬‬‫‪7940335‬‬
‫‪09‬‬‫‪7940338‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪RNEISHO‬‬
‫קרני שומרון גינות שומרון‬
‫‪MRON.C‬‬
‫‪O.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫לנגר‬
‫שלמה‬
‫יו"ר‬
‫‪03‬‬‫‪9360465‬‬
‫‪03‬‬‫‪9360204‬‬
‫‪90500‬‬
‫‪90500‬‬
‫‪44853‬‬
‫‪44853‬‬
‫‪44853‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪444‬‬
‫‪444‬‬
‫‪444‬‬
‫@‪shlomil‬‬
‫‪oranit.org.‬‬
‫‪il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44813‬‬
‫‪0‬‬
‫וקסלר‬
‫לריסה‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪03‬‬‫‪9369592‬‬
‫‪03‬‬‫‪9360744‬‬
‫‪MEHAND‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪NIT.ORG.I‬‬
‫‪L‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44813‬‬
‫‪0‬‬
‫ממן‬
‫מיכל‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪03‬‬‫‪9369592‬‬
‫‪03‬‬‫‪9360744‬‬
‫‪MICHAL‬‬
‫‪@ORANI‬‬
‫‪T.ORG.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪44813‬‬
‫‪0‬‬
‫נעים‬
‫אבי‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9127001‬‬
‫‪08‬‬‫‪9127020‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪-arye.co.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪71947‬‬
‫‪0‬‬
‫‪719‬‬
‫‪719‬‬
‫‪720‬‬
‫‪720‬‬
‫‪720‬‬
‫‪730‬‬
‫‪730‬‬
‫‪730‬‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בית‬
‫אריה‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה בית‬
‫אריה‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה הר‬
‫אדר‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה הר‬
‫אדר‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה הר‬
‫אדר‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מודיעין‬
‫עילית‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מודיעין‬
‫עילית‬
‫ועדה‬
‫מיוחדת‬
‫לתכנון‬
‫ולבניה‬
‫מודיעין‬
‫עילית‬
‫כתבן‬
‫יונתן‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9127017‬‬
‫‪08‬‬‫‪9127020‬‬
‫@‪KYONI‬‬
‫‪BEIT‬‬‫‪ARYE.CO‬‬
‫‪.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫שרעבי‬
‫רות‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪9127017‬‬
‫‪08‬‬‫‪9127008‬‬
‫‪71947‬‬
‫‪0‬‬
‫@‪SRUTH‬‬
‫‪BEIT‬‬‫‪ARYE.CO‬‬
‫‪.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪71947‬‬
‫‪0‬‬
‫פיליפוביץ‬
‫חן‬
‫יו"ר‬
‫‪02‬‬‫‪5700353‬‬
‫‪02‬‬‫‪5700128‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‬‫‪adar.muni‬‬
‫‪.il‬‬
‫‪0‬‬
‫‪90836‬‬
‫‪0‬‬
‫לוי‬
‫קובי‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪02‬‬‫‪6293128‬‬
‫‪02‬‬‫‪5700002‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪AR‬‬‫‪ADAR.MU‬‬
‫‪NI.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪90836‬‬
‫‪0‬‬
‫ניסים‬
‫דנה‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪02‬‬‫‪6293135‬‬
‫‪02‬‬‫‪5700002‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪AR‬‬‫‪ADAR.MU‬‬
‫‪NI.IL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪90836‬‬
‫‪0‬‬
‫גוטרמן‬
‫רב יעקב‬
‫יו"ר‬
‫‪08‬‬‫‪9141201‬‬
‫‪08‬‬‫‪9141245‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪mm‬‬‫‪ilit.org.il‬‬
‫מודיעין‬
‫עילית‬
‫שער המלך‬
‫‪4‬‬
‫‪71919‬‬
‫‪0‬‬
‫צולשיין‬
‫שרית‬
‫מהנדס‬
‫ועדה‬
‫מקומית‬
‫‪08‬‬‫‪9141296‬‬
‫‪08‬‬‫‪9141241‬‬
‫‪SARITTZ‬‬
‫‪ @MMM‬מודיעין‬‫‪ ILIT.ORG.‬עילית‬
‫‪IL‬‬
‫שער המלך‬
‫‪4‬‬
‫‪71919‬‬
‫‪0‬‬
‫בואייר‬
‫יוכבד‬
‫מזכירות‬
‫ועדה‬
‫‪08‬‬‫‪9141200‬‬
‫‪08‬‬‫‪9141241‬‬
‫@‪CHEVIB‬‬
‫מודיעין‬
‫‪MMM‬‬‫‪ ILIT.ORG.‬עילית‬
‫‪IL‬‬
‫שער המלך‬
‫‪4‬‬
‫‪71919‬‬
‫‪0‬‬