לוח שנה אקדמי - 2015/2014 - המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל

Comments

Transcription

לוח שנה אקדמי - 2015/2014 - המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
‫מעודכן ליום‬
‫‪12/03/2015‬‬
‫الكلية األكاديمية العربية للتربية في اسرائيل ‪ -‬حيفا‬
‫המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל‪-‬חיפה‬
‫לוח שנה"ל תשע"ה (‪)2014/2015‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫היערכות‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫חג הקורבן‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫תחילת‬
‫שנה"ל‬
‫אוקטובר‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫השנה *‬
‫ההג'רית‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ש‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ש‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ש‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ש‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ש‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫נובמבר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫דצמבר‬
‫חופשת חג המולד וראש השנה‬
‫‪1‬‬
‫ינואר‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫מולד *‬
‫הנביא‬
‫ראש‬
‫השנה‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫התנסות מעשית מרוכזת‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫פברואר‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫בחינות סמסטר א ' ‪ -‬מועד א '‬
‫סמסטר ב‬
‫‪1‬‬
‫מרץ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫אפריל‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫בחינות סמסטר א ‪ -‬מועד ב'‬
‫‪17 16 15 14 13 12‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫בחינות סמסטר א ‪ -‬מועד ב'‬
‫‪24 23 22 21 20 19‬‬
‫‪25‬‬
‫פסח ופסחא‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫טקס‬
‫חלוקת‬
‫מאי‬
‫‪4‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫בחינות סמסטר א ‪ -‬מועד ב'‬
‫‪30 29 28 27 26‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫התנסות מעשית מרוכזת‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪15‬‬
‫‪19‬‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪17‬‬
‫‪21‬‬
‫‪18‬‬
‫‪22‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪20‬‬
‫‪24‬‬
‫‪21‬‬
‫יוני‬
‫‪25‬‬
‫‪22‬‬
‫‪26‬‬
‫‪23‬‬
‫‪27‬‬
‫‪24‬‬
‫‪28‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪27‬‬
‫ב ח י נ ו ת ס מ ס ט ר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫ב ח י נ ו ת‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫ס מ ס ט ר‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫עצמאות ונביא שועיב‬
‫אלאסראא‬
‫*‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪19‬‬
‫‪22‬‬
‫שבועות‬
‫‪1‬‬
‫יולי‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪10‬‬
‫ב'‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫חג אלפטר‬
‫ מועד א '‬‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪23 22‬‬
‫בחינות‬
‫מועד א'‬
‫‪20 19‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ -‬מועד א '‬
‫‪31‬‬
‫בחינות סמסטר ב' ‪ -‬מועד ב'‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫אוגוסט‬
‫בחינות‬
‫סמסטר‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫ב' ‪ -‬מועד ב'‬
‫* במידה והחגים (השנה ההג'רית‪ ,‬מולד הנביא ואלאסראא ואלמעראג') יחולו ביום לימודים תקבלו הודעה בהתאם‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬