סילבוס פיתוח משחקים

Comments

Transcription

סילבוס פיתוח משחקים
Syllabus
.‫ בהתאם לזרימת הקורס‬,‫ עשוי להשתנות במעט‬,‫סדר הנושאים והשבועות‬
: ‫הערות‬
‫שבוע נושאים‬
‫ חלק ראשון של‬Introduction physics& scripting
1
‫ הוא‬,‫השיעור‬
‫חינמי בהרשמה‬
.‫מראש‬
2
Full game from scratch 3D
Terrain textures, and trees. Triggers
3
,UI Canvas Overlay, Menu, ,Import
Assets, Cremator as example ,Hinges
Games Roll a Ball Another full game from
4
scratch. UI 4.6 Continuing, More
elements, Unity3d, Recast
With
Animation with Controller, Open Door,
5
Blender
Blender Introduction
Introduction
AI, FSM Steering, Path finding, Nav
6
Meshes
With
Smash Building, Demolition,
7
Blender
With
Build models with rigs, Kill humanoid,
8
Blender
Animation to Mecanim
Particle system, 2D and 3D Audio
9
Listeners, Lights
Full 2D game, principle, and main
10
highlight
Multiplayer game in network, Publishing
11
the game phone, Cardboard, The winner?