קובץ להורדה - נציבות שירות המדינה

Comments

Transcription

קובץ להורדה - נציבות שירות המדינה
‫מדינת ישראל‬
‫נציבות שירות המדינה‬
‫ירושלים‪ ,‬תמוז תשע"ה‪ ,‬יוני ‪2015‬‬
‫‪1‬‬
‫דבר נציב שירות המדינה‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫נציבות שירות המדינה אמונה על ניהולו של ההון האנושי בשירות המדינה‪ .‬המדובר‬
‫בעשייה רבת חשיבות למדינה‪ .‬בשנה האחרונה‪ ,‬נוסף על פעילותה השוטפת העניפה‪,‬‬
‫פועלת הנציבות במרץ ליישומה של הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות‬
‫המדינה‪ .‬בשש יחידות (משרדי "נחשון")‪ ,‬הוחל ביישום‪.‬‬
‫את עיקרי הדברים ניתן לראות בין פרקי הדו"ח‪ .‬בהתאם להוראת הדין‪ ,‬ובמסגרת‬
‫השקיפות אותה חרתה הנציבות על דגלה מפורסם דו"ח זה‪.‬‬
‫ב ב ר כ ה‪,‬‬
‫משה דיין‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫נציבות שירות המדינה ‪4 ..................................................................................................‬‬
‫נציבות שירות המדינה – בעלי תפקידים (‪6 ................................................................. )2014‬‬
‫דרכי התקשרות ‪ -‬יחידות הנציבות‪7 ..................................................................................‬‬
‫הממונה על יישום חוק חופש המידע ‪9 ................................................................................‬‬
‫נציב שירות המדינה ‪11....................................................................................................‬‬
‫המטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה‪12........................................................................‬‬
‫אגף תורה וניהול ידע במטה ליישום הרפורמה ‪26.....................................................................‬‬
‫אגף הדרכה והכשרה במטה ליישום הרפורמה ‪29.....................................................................‬‬
‫אגף בכיר לתכנון אסטרטגיה ומדיניות ‪32...............................................................................‬‬
‫אגף בכיר לתכנון‪ ,‬בקרה ותנאי שירות‪35..............................................................................‬‬
‫האגף לשוויון מגדרי וקידום נשים ‪40..................................................................................‬‬
‫אגף בכיר מינהל ומשאבי אנוש‪49......................................................................................‬‬
‫מינהל הסגל הבכיר ‪52.....................................................................................................‬‬
‫האגף לאיכות ומצוינות‪56.................................................................................................‬‬
‫האגף לבקרת ניהול ההון האנושי ‪61...................................................................................‬‬
‫אגף בכיר משרדי הממשלה ויחידות הסמך ‪70.......................................................................‬‬
‫אגף בכיר מערכת הבריאות ‪72...........................................................................................‬‬
‫הלשכה המשפטית ‪77.....................................................................................................‬‬
‫בית הדין למשמעת של עובדי המדינה ‪91.............................................................................‬‬
‫אגף המשמעת ‪98............................................................................................................‬‬
‫אגף בכיר – חקירות משמעת ‪127 .......................................................................................‬‬
‫אגף בכיר בחינות ומכרזים ‪136 ..........................................................................................‬‬
‫אגף בכיר הדרכה‪ ,‬השכלה ורווחה‪172 .................................................................................‬‬
‫אגף בכיר ‪' -‬צוערים לשירות המדינה' ‪201 ...........................................................................‬‬
‫אגף בכיר לפרישה וגמלאות‪215 .........................................................................................‬‬
‫אגף בכיר מערכות מידע‪225 ..............................................................................................‬‬
‫אגף הביקורת הפנימית ‪230 ..............................................................................................‬‬
‫יחידת הממונה על מערכת הביטחון ‪235 ..............................................................................‬‬
‫דובר הנציבות וממונה על הסברה‪ ,‬פרסומים‪ ,‬קשרי חוץ ויישום חוק חופש המידע ‪236 .................‬‬
‫עובדי המדינה לפי דרוגים‪ -‬דצמבר ‪237 ........................................................................ 2014‬‬
‫עובדי המדינה לפי משרדים ‪ -‬דצמבר ‪238 ..................................................................... 2014‬‬
‫‪3‬‬
‫נציבות שירות המדינה‬
‫ייעוד‪:‬‬
‫ארגון המטה האחראי והמוסמך לניהול ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫הנציבות מופקדת על ייזום‪ ,‬הובלה‪ ,‬הכוונה‪ ,‬הנחלה ובקרה של מערך ניהול ההון‬
‫האנושי בשירות המדינה‪ ,‬תוך הבטחת ערכיו‪ ,‬מצוינותו ותקינות התנהלותו של שירות‬
‫המדינה ‪ -‬על ארגונו‪ ,‬יחידותיו וכלל עובדיו‪.‬‬
‫נציבות שירות המדינה אחראית מכוח החוק והחלטות הממשלה לתחומים הבאים‪:‬‬
‫אישור המבנה האירגוני במשרדי הממשלה וביחידות הסמך;‬
‫אישור התקנים בשירות המדינה;‬
‫קביעת מסלולי הקידום לתפקידים שונים בשירות;‬
‫קליטת ומינוי עובדים;‬
‫הכשרה והדרכה של עובדים לשיפור רמת השכלתם ומיומנותם המקצועית;‬
‫טיפול בתחום הרווחה של עובדי המדינה;‬
‫טיפול במשמעת ואכיפתה בשירות המדינה;‬
‫קידום האיכות והמצוינות בשירות המדינה;‬
‫קידום השוויון המגדרי וקידום נשים בשירות המדינה;‬
‫גיבוש מדיניות תנאי שירות וטיפול בפניות עובדים;‬
‫מתן ייצוג הולם לקבוצות מיוחדות על‪-‬פי חוק המינויים;‬
‫טיפול בפרישה של עובדים לגמלאות‪.‬‬
‫יישום הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה‬
‫‪4‬‬
5
‫נציבות שירות המדינה – בעלי תפקידים (‪)2014‬‬
‫מס'‬
‫שם ומשפחה‬
‫טלפון בעבודה‬
‫תפקיד‬
‫פקס בעבודה‬
‫כתובת ‪e-mail -‬‬
‫‪.1‬‬
‫דיין משה‬
‫נציב שירות המדינה‬
‫‪02-6705495‬‬
‫‪20-5795216‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.0‬‬
‫אהרונוב מאיר‬
‫סגן נציב שירות המדינה (איכות ומצוינות ‪ +‬הסגל הבכיר)‬
‫‪02-6705110‬‬
‫‪02-6705145‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.3‬‬
‫אהרוני מוטי‬
‫סגן נציב שירות המדינה (בקרה לניהול ההון האנושי)‬
‫‪02-6705206‬‬
‫‪02-6705238‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.4‬‬
‫אלפסי עדנה‬
‫סגנית נציב שירות המדינה (מינהל ומשאבי אנוש)‬
‫‪02-6705192‬‬
‫‪02-6705244‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.5‬‬
‫אסרף ענת‬
‫מנהלת אגף א' (הדרכה והכשרה במטה ליישום הרפורמה)‬
‫‪02-6705602‬‬
‫‪02-5605234‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.6‬‬
‫אשכנזי גבריאלה‬
‫מנהלת אגף בכיר (בחינות ומכרזים)‬
‫‪02-6705183‬‬
‫‪02-5795358‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.7‬‬
‫בניהו אופיר‬
‫מנהל אגף בכיר (הדרכה השכלה ורווחה)‬
‫‪02-6705220‬‬
‫‪02-6705618‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.8‬‬
‫גונן – אשרי איילה‬
‫הממונה על מערכת הביטחון‬
‫‪03-7634913‬‬
‫‪03-7634907‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.9‬‬
‫גרינבלט אריה‬
‫דובר וממונה על ההסברה ‪ ,‬פרסומים וקשרי חוץ‬
‫‪02-6705561‬‬
‫‪02-6705266‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.12‬‬
‫דגן עמרי‬
‫מנהל תכנית צוערים לשירות המדינה‬
‫‪02-6705133‬‬
‫‪02-6705621‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.11‬‬
‫דול רון‬
‫היועץ המשפטי‬
‫‪02-6705108‬‬
‫‪02-6511979‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.10‬‬
‫דוקן יוני‬
‫מנהל אגף בכיר (בפועל) מערכת הבריאות‬
‫‪02-6705204‬‬
‫‪02-5630418‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.13‬‬
‫ויצמן רוויטל‬
‫מנהלת אגף בכירה (מערכות מידע)‬
‫‪02-6705175/6‬‬
‫‪02-6705266‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.14‬‬
‫כהן אורי‬
‫אב בית הדין למשמעת‬
‫‪02-6547333‬‬
‫‪02-6517901‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.15‬‬
‫לוזון יעקב‬
‫מנהל אגף א' (ביקורת פנימית)‬
‫‪02-6705104‬‬
‫‪02-6705131‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.16‬‬
‫לוי ציון‬
‫מנהל אגף בכיר (פרישה וגמלאות)‬
‫‪02-6705186‬‬
‫‪02-6706125‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.17‬‬
‫לויט נתנאל‬
‫מנהל אגף בכיר (חקירות משמעת)‬
‫‪02-5089571‬‬
‫‪02-6541049‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.18‬‬
‫נחמיה איריס‬
‫מנהלת אגף תורה וניהול ידע במטה ליישום הרפורמה‬
‫‪02-6705273‬‬
‫‪02-5605234‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.19‬‬
‫צור רון‬
‫ראש המטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה‬
‫‪02-6705273‬‬
‫‪02-5605234‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.02‬‬
‫רוזנברג אסף‬
‫ממונה בכיר (משמעת)‬
‫‪02-6705226‬‬
‫‪02-6705476‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.01‬‬
‫רם אילן‬
‫מנהל מינהל הסגל הבכיר (החל מ‪)15/02/2015-‬‬
‫‪02-6773616‬‬
‫‪02-6705621‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.00‬‬
‫שחל‪-‬רוזנפלד טלילה‬
‫‪.03‬‬
‫שפירא רונן‬
‫מנהלת האגף לשוויון מגדרי ויועצת הנציב לקידום נשים‬
‫מנהל אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות – המטה ליישום‬
‫הרפורמה‬
‫‪02-6705583‬‬
‫‪02-6705246‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-6705273‬‬
‫‪02-6705234‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6‬‬
‫דרכי התקשרות ‪ -‬יחידות הנציבות‬
‫אתר האינטרנט ‪http://www.csc.gov.il/Csc -‬‬
‫דף הפייסבוק ‪-‬‬
‫‪https://www.facebook.com/Civil.service.Israel‬‬
‫כתובת הנציבות‪ :‬רחוב קפלן ‪ ,3‬קריית בן גוריון‪ ,‬ת"ד ‪ ,34076‬ירושלים‪ ,‬מיקוד ‪91340‬‬
‫(במקרה של יחידות בכתובת אחרת‪ -‬הכתובת תצוין )‬
‫פניות ע"פ חוק חופש המידע ופניות ציבור ועובדי המדינה‪:‬‬
‫טלפון‪ ,02-6705120 :‬פקס ‪02-6705266 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫אגף בכיר בחינות ומכרזים‬
‫פניות‪ -‬דרך מרכז השירות בצ'אט ‪http://chat.bynetos.co.il/chat/rchat.aspx -‬‬
‫טלפון‪ ,02-6705183:‬פקס‪02-5795358 :‬‬
‫דוא"ל לפניות בנושאים אחרים בלבד‪[email protected] :‬‬
‫אגף פרישה וגמלאות‬
‫טלפון‪ ,02-6705186:‬פקס‪02-6706125 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫מטה יישום הרפורמה‬
‫טלפון‪ , 02-6705273 :‬פקס‪02-5605340:‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫דובר וממונה על הסברה‪ ,‬פרסומים וקשרי חוץ‬
‫טלפון‪ , 02-6705561 :‬פקס‪02-6705266:‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫אגף המשמעת‬
‫טלפון‪ , 02-6705226/7 :‬פקס‪02-6705476 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בית הדין למשמעת של עובדי המדינה‬
‫שלוחת ירושלים ‪:‬טלפון‪ , 02-6547333 :‬פקס‪02-6517901:‬‬
‫כתובת‪ :‬רח' בית הדפוס ‪ ,12‬בית השנהב‪ ,‬כניסה ה' (קומה ‪ ,)2‬ירושלים‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫שלוחת חיפה ‪-‬טלפון‪ , 04-8631222:‬פקס‪04-8631224:‬‬
‫כתובת‪ :‬קריית הממשלה‪ ,‬שדרות פל‪-‬ים ‪( 15‬קומה ‪ ,)8‬חיפה‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫יחידת החקירות‬
‫טלפון‪ :‬מזכירות ‪ ,02-5089571‬מרכזיה ‪ ,02-5089590‬פקס‪02-6541049:‬‬
‫כתובת‪ :‬רח' בית הדפוס ‪ ,12‬בית השנהב‪ ,‬כניסה ‪( B‬קומה ‪ ,)5‬ירושלים‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪7‬‬
‫אגף איכות ומצוינות‬
‫טלפון‪ ,02-6705125:‬פקס‪02-6705145:‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫הסגל הבכיר‬
‫טלפון‪02-6773616 :‬‬
‫‪ ,‬פקס ‪02-6705621‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫אגף מינהל ומשאבי אנוש‬
‫טלפון‪ ,02-6705192 :‬פקס‪02-6705244:‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫אגף הדרכה‪ ,‬השכלה ורווחה‬
‫טלפון‪ ,02-6705220:‬פקס‪02-6705618 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫תכנית הצוערים‬
‫טלפון‪ ,02-6705133:‬פקס‪02-6705621:‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫היועץ המשפטי‬
‫טלפון‪ ,02-6705108:‬פקס‪02-6511979:‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫אגף בכיר מערכת הבריאות‬
‫טלפון‪ ,02-6705204:‬פקס‪02-5630418:‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫אגף מערכות מידע‬
‫טלפון‪ ,02-6705175:‬פקס‪02-6705622:‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫אגף ביקורת פנימית‬
‫טלפון‪ ,02-6705104:‬פקס‪02-6705131:‬‬
‫דוא"ל‪[email protected]:‬‬
‫האגף לשוויון מגדרי ויועצת נציב שירות המדינה לקידום נשים‬
‫טלפון‪ ,02-6705583 :‬פקס‪02-6705246:‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫אגף לתכנון אסטרטגי ומדיניות‬
‫טלפון‪ ,02-6705273:‬פקס‪02-6705234 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪8‬‬
‫הממונה על יישום חוק חופש המידע‬
‫חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית‪ ,‬בכפוף לסייגים שפורטו בו‪.‬‬
‫החוק קובע מי זכאי לקבל מידע‪ ,‬סוגי מידע שמותר או אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם‪ ,‬אופן‬
‫הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע‪ ,‬וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות‬
‫והטיפול בהן‪.‬‬
‫הממונה על יישום החוק בנציבות פועל על מנת לקדם את יישום הוראות חוק חופש המידע התשנ"ח ‪,1998 -‬‬
‫ומטפל בפניות ובקשות למידע בנושאים השונים שבטיפול נציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫נוהל הגשת בקשה‬
‫יש למלא את הטפסים לבקשת מידע באתר משרד המשפטים ‪ .‬בלשונית של סוג הארגון יש לבחור "יחידת סמך"‬
‫ובלשונית הבאה לבחור "נציבות שירות המדינה"‪ .‬מצורף הקישור לטופס‪:‬‬
‫‪http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/gethtmlform.aspx?formType=hofeshmeyda%40justic‬‬
‫‪e.gov.il‬‬
‫כמו כן‪ ,‬יש לשלוח ההתחייבות לתשלום המרבי וכן את צילום תשלום האגרה כקובץ סרוק‪.‬‬
‫את האגרה ‪ ,‬בסך ‪ ,₪ 20‬יש לשלם בבנק הדואר‪ ,‬לחשבון ‪.0-02212-5‬‬
‫הממונה על יישום חוק חופש המידע‪:‬‬
‫מר אריה גרינבלט‬
‫פקס‪02-6705266 :‬‬
‫טלפון‪02-6705561 :‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב קפלן ‪ ,3‬קריית בן גוריון‪ ,‬ת"ד ‪ ,34076‬ירושלים‪ ,‬מיקוד ‪91340‬‬
‫לפניות בדוא"ל ‪[email protected] :‬‬
‫‪9‬‬
‫דו"ח אודות הטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע בשנת ‪2014‬‬
‫מספר‬
‫הרשות מסרה את כל המידע המבוקש‬
‫הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי‬
‫הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע‬
‫הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה‬
‫הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה‬
‫הטיפול בבקשה טרם הסתיים‬
‫‪20‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫סה"כ‬
‫‪28‬‬
‫מידע אודות בקשות שסורבו או שהמידע נמסר באופן חלקי‬
‫מספר בקשות‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫העילה (סעיף בחוק)‬
‫‪ - )1(8‬הקצאת משאבים‬
‫‪ - )2(8‬נוצר לפני ‪ 7‬שנים‬
‫‪ - )3(8‬לא ניתן לאתר‬
‫‪ - )4(8‬המידע פורסם‬
‫‪ - )5(8‬המידע נוצר בידי רשות אחרת‬
‫‪(9‬א)(‪ - )1‬פגיעה בביטחון‬
‫‪(9‬א)(‪ - )2‬צו‬
‫‪(9‬א)(‪ - )3‬פגיעה בפרטיות‬
‫‪(9‬א)(‪ )4‬איסור על פי דין‬
‫‪(9‬ב)(‪ - )1‬שיבוש תפקוד הרשות‬
‫‪(9‬ב)(‪ - )2‬מדיניות בעיצוב‬
‫‪(9‬ב)(‪ - )3‬משא ומתן‬
‫‪(9‬ב)(‪ - )4‬דיונים פנימיים‬
‫‪(9‬ב)(‪ - )5‬ניהול פנימי‬
‫‪(9‬ב)(‪ - )6‬סוד מסחרי‬
‫‪(9‬ב)(‪ - )7‬תנאי לאי מסירה‬
‫‪(9‬ב)(‪ - )8‬רשות אכיפה‬
‫‪(9‬ב)(‪ -)9‬משמעת‬
‫‪ -14‬החוק אינו חל‬
‫עד ‪ 15‬יום‬
‫בין ‪ 16‬ל‪ 30-‬יום‬
‫בין ‪ 31‬ל‪ 60-‬יום‬
‫בין ‪ 61‬ל‪ 120-‬יום‬
‫מעל ‪ 120‬יום‬
‫מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו‬
‫זמן הטיפול‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪23‬‬
‫סה"כ‬
‫‪11‬‬
‫במספר‬
‫נציב שירות המדינה‬
‫נציב שירות המדינה עומד בראש הנציבות‪ ,‬מתמנה בידי הממשלה וכפוף לראש הממשלה‪ .‬סמכויותיו של הנציב‬
‫נקבעו בחוקים שונים וביניהם חוק שירות המדינה (מינויים) התשי"ט – ‪ ,1959‬חוק שירות המדינה (משמעת)‬
‫התשכ"ג – ‪ ,1963‬חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב)‪ ,‬התש"ל – ‪ 1970‬ועוד‪.‬‬
‫במילוי תפקידיו הסטטוטוריים הנציב עצמאי ומעמדו בלתי תלוי‪.‬‬
‫ליד הנציב פועלת ועדת שירות המדינה‪ ,‬אשר הוקנו לה סמכויות שונות לפי חוק שירות המדינה (מינויים) וחוק‬
‫שירות המדינה (גמלאות)‪.‬‬
‫בראשות הוועדה עומד נציב שירות המדינה וחבריה הם חמישה מנהלים כללים וחמישה נציגי ציבור המתמנים‬
‫ע"י הממשלה‪ .‬מנכ"לים שכיהנו כחברים בוועדה בשנת ‪ :2014‬הראל לוקר – מנכ"ל משרד רה"מ;עוזי יצחקי‪-‬‬
‫מנכ"ל משרד התחבורה ;רמי כהן ‪ -‬מנכ"ל משרד החקלאות; אורלי פרומן‪ -‬מנכ"לית משרד התרבות והספורט (‬
‫מ‪ ;)1.7.14-‬אמיר הלוי‪ -‬מנכ"ל משרד התיירות (מ‪. )1.7.14-‬‬
‫נציגי ציבור‪ :‬עו"ד יעל גרוסמן‪ ,‬גב' דליה פדילה‪ ,‬פרופ' מינה טייכר ‪ ,‬גב' נגה קינן ‪ ,‬רו"ח איריס שטרק ‪.‬‬
‫הוועדה קובעת כללים בדבר דרכי ופרטי המכרזים‪ ,‬בחינות ומבחנים בקבלת עובדים לשירות המדינה‪ ,‬הארכת‬
‫שירותם של עובדים מעבר לגיל פרישה‪ ,‬הכרעה במחלוקות בין נציבות שירות המדינה לבין הסתדרות עובדי‬
‫המדינה בדבר הצורך בפיטורי צמצום בשירות המדינה והיקפם ועוד‪.‬‬
‫כמו כן פועלת ליד הנציב וועדת המינויים‪ ,‬המחווה דעתה בפני הממשלה על מינויים של מנהלים כלליים ומשרות‬
‫בכירות אחרות שהמינוי להן טעון אישור הממשלה‪.‬‬
‫יו"ר הוועדה הוא נציב שירות המדינה וחברים בה נציגי ציבור‪ .‬בשנת ‪ 2014‬כיהנו כנציגי ציבור‪:‬‬
‫מר אריה בר; פרופ' דב גולדברגר; עו"ד אלון גלרט; פרופ' מינה טייכר; גב' נגה קינן; רו"ח איריס שטרק;‬
‫מרכיב מרכזי בתפקידיו של הנציב בשנת ‪ 2014‬וכעת‪ ,‬הוא הובלת רפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות‬
‫המדינה‪ .‬הנציב שימש גם כיו"ר הוועדה שמונתה לצורך כך בהחלטת הממשלה מס' ‪ 3993‬מיום ‪.18.12.2011‬‬
‫דו"ח הוועדה הושלם‪ ,‬הוגש לממשלה ועקרונותיו אומצו על ידה ביום ‪ .30.6.2013‬במסגרת יישום הרפורמה‬
‫הוקמה ופעלה ועדת היגוי בראשות נציב שירות המדינה‪.‬‬
‫‪ #‬קישור לדו"ח ולהחלטות הממשלה הנ"ל‪ -‬בפרק הבא (מטה הרפורמה)‪.‬‬
‫החל מיום ‪ 29.05.2011‬מכהן משה דיין כנציב שירות המדינה‪.‬‬
‫דרכי התקשרות ‪ -‬לשכת הנציב‪:‬‬
‫טלפון‪ ,02-6705495:‬פקס‪02-5795016.‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪11‬‬
‫המטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה‬
‫המטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה הינו זרוע הביצוע של נציב שירות המדינה ליישום‬
‫הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‪ ,‬לאור החלטת הממשלה מס'‬
‫‪ 3993‬מיום ‪.18.12.2011‬‬
‫תפקידי המטה‪:‬‬
‫ריכוז וליווי עבודת וועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‪,‬‬
‫שהוקמה מתוקף החלטת הממשלה‪.‬‬
‫ריכוז ותכלול עבודת צוותי העבודה המקצועיים שהוקמו ליישום הרפורמה‪.‬‬
‫ריכוז נתונים‪ ,‬הכנת ניירות עמדה וסקירות מקצועיות הנוגעות לרפורמה‪.‬‬
‫גיבוש הצעות ליישום המלצות וועדת הרפורמה בדרכים ושיטות אשר תבטחנה את הטמעתן‬
‫המיטבית‪.‬‬
‫הובלת תהליכי יישום הרפורמה והטמעתה במשרדים ויחידות הסמך‪ ,‬תוך קביעת סדרי‬
‫עדיפויות‪ ,‬לו"ז ומשאבים‪.‬‬
‫קיום קשרי עבודה עם הנהלות משרדי הממשלה ויחידות הסמך וכן גורמים רלוונטיים‬
‫נוספים בכל הנוגע ליישום הרפורמה‪.‬‬
‫בחינה‪ ,‬התאמה ועדכון כללים ודפוסי עבודה קיימים‪ ,‬לרבות בחינת נחיצותם עם יישום‬
‫הרפורמה‪ ,‬בשיתוף גורמים רלוונטיים נוספים‪.‬‬
‫הכנת תיקוני חקיקה‪ ,‬עדכון נהלים‪ ,‬חוזרי מדיניות ותיקון הוראות הנדרשים לצורך יישום‬
‫הרפורמה‪ ,‬בשיתוף גורמים רלוונטיים נוספים‪.‬‬
‫ייעוץ וסיוע לנציב שירות המדינה בנושא התאמת המבנה הארגוני בנציבות למאפייני השינוי‬
‫הנדרשים בעקבות יישום הרפורמה ותפקידה העדכניים‪.‬‬
‫יחידות משנה במטה היישום‬
‫תחת ראש מטה יישום הרפורמה הוקמו מספר יחידות שלאחר פירוק מטה היישום – צפויות‬
‫להיטמע במבנה הנציבות העתידי‪ .‬להלן רשימת היחידות במטה‪:‬‬
‫אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות‪.‬‬
‫האגף לשוויון מגדרי (תחת אגף בכיר תכנון אסטרטגי)‪.‬‬
‫אגף תורה וניהול ידע‪.‬‬
‫אגף הדרכה והטמעת הרפורמה‪.‬‬
‫המדרשה הלאומית למנהיגות‪ ,‬ממשל וניהול‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫ראש המטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה‪ ,‬מר רון צור‬
‫טלפון‪ ,02-6705273 :‬פקס‪ .02-5605234 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ #‬להלן קישורים להחלטת הממשלה מיום ‪ 30.6.2013‬ולדו"ח יישום הרפורמה‪:‬‬
‫‪http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des481.aspx‬‬
‫‪http://www.csc.gov.il/DataBases/ArticlesAndPublications/Documents/reformReport2013.pdf‬‬
‫‪ #‬להלן קישורים לפרסומי המטה‪:‬‬
‫‪http://www.csc.gov.il/Units/Reform/Pages/default.aspx‬‬
‫תחת מטה זה פועלים האגף לתכנון אסטרטגי בראשות מר רונן שפירא ואגף תורה וניהול ידע בראשותה‬
‫של ד"ר איריס נחמיה (ראו פירוט בהמשך הפרק)‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫עמידה ביעדי דוח ועדת הרפורמה‪ ,‬צפי תכנון מול ביצוע‬
‫כללי ‪ -‬בלב הרפורמה וכך גם בשנת ‪ ,2014‬עומדות ארבע מטרות מרכזיות לתכנית היישום‪:‬‬
‫המטרה הראשונה – להמשיך ולהטמיע מודל חדש להערכת עובדים‪ ,‬במשרדי הממשלה‬
‫שנבחרו לתכנית "נחשון"‪ .‬בתחום זה התכנית מתקיימת באופן מיטבי‪.‬‬
‫המטרה השנייה – להשלים את ההערכות לביצוע אצילת סמכויות מנציב שירות המדינה‬
‫למשרדי הממשלה (במהלך שנת ‪ ,)2015‬ובכלל זה ‪ -‬גיבוש תורה חדשה לנושא התקן‪ ,‬אפיון‪,‬‬
‫והתאמת מערכות המידע הממוחשבות הקיימות ופיתוח חדשות‪ ,‬גיבוש תיקוני תקשי"ר‬
‫בנושאים השונים‪ .‬בנושא זה קיים עיכוב קריטי בלוח הזמנים שתוכנן‪ .‬עיכוב זה צפוי‬
‫להתבטא בעיתוי אצילת הסמכויות במהלך ‪ .2015‬העיכוב מתבטא בשני מוקדים; הגיבוש‬
‫התורתי‪ -‬תפיסתי טרם הושלם (עד כה הושלמו ואושרו על ידי הנציב יסודות תורת התקן‪,‬‬
‫ועבודת ההרחבה טרם הושלמה)‪ ,‬וכך גם תהליכי השינויים במערכת המרכבה (מערכת‬
‫המידע הממשלתית)‪ ,‬הנדרשים לצורך האצילה – צפויים להשלמה רק לקראת סוף ‪ .2015‬גם‬
‫בתחום הפרט‪ ,‬עבודת המטה מתקדמת אך בעיכוב‪.‬‬
‫המטרה השלישית – לבסס את מנגנוני ההערכה והניהול בנושא הסגל הבכיר לרבות; גיבוש‬
‫מודל והקמת מנגנוני הערכת ביצועים ופוטנציאל‪ ,‬מיפוי ותכנון מסלולי הקריירה לכלל הסגל‬
‫הבכיר‪ ,‬יצירת מסד נהלי‪ ,‬משפטי ומנהלי לנושא קציבת הכהונה וביצוע תהליכי רוטציה‬
‫וקדנציה למכהנים בסגל הבכיר‪ .‬בנושא זה קיים עיכוב בלוח הזמנים ביחס למתוכנן‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬לאחר מיקוד מהותי שניתן לנושא זה החל מתחילת שנת ‪ ,2015‬יש צפי להאצת‬
‫התהליכים‪.‬‬
‫המטרה הרביעית – ביצוע שינויים מבניים‪ ,‬ארגוניים ותהליכיים בנציבות שירות המדינה‪,‬‬
‫באופן שיביא להתאמת הארגון לייעודו ומשימותיו בעידן הרפורמה‪ .‬בנושא זה קיים עיכוב‬
‫בלוח הזמנים ביחס למתוכנן‪ ,‬אשר משפיע על היכולות התפקודיות במהלך שנת ‪ 2015‬ולוחות‬
‫הזמנים לביצוע התכנית המתכוננת לשנה זו‪ .‬עיכוב זה הוא בעל המשמעות הגדולה ביותר‬
‫ביחס לכלל תכנית הרפורמה‪.‬‬
‫ככלל ניתן לומר‪ ,‬כי העשייה בשנת העבודה ‪ 2014‬וכך גם בשנת ‪ ,2015‬תאפשר את מימוש‬
‫עיקר מטרות הרפורמה כפי שנקבעו בדוח הועדה ואושרו בהחלטת הממשלה‪ ,‬אם כי‪ ,‬בחלק‬
‫מהיעדים צפוי איחור של כשמונה חודשים ביחס ללוח הזמנים המתוכנן‪.‬‬
‫בימים אלו‪ ,‬ברצף העשייה שנעשתה עד‪-‬כה‪ ,‬נמשכת במרץ עבודת מטה היישום‪ ,‬וכך גם של‬
‫גופים נוספים בנציבות שירות המדינה ומחוצה לה‪ ,‬לצורך עמידה ביעדי התכנית הרב‪-‬שנתית‬
‫ליישום הרפורמה‪ ,‬ובמרכזם – הרחבת מעגל היישום משישה משרדים לעשרים ושלושה‬
‫משרדים ויחידות סמך בשירות המדינה‪.‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי מתקיים תהליך מוקפד לניהול‪ ,‬בקרה ודיווח חודשי ביחס ליעדים שנקבעו‪,‬‬
‫מתקיימים תהליכי מיקוד נציב ותהליכי הסרת חסמים בנקודות התערבות – בכדי לאפשר‬
‫את היישום המוצלח של התכנית ולעמוד במשימה כה משמעותית לציבור בישראל‪ ,‬וכך גם‬
‫למנהלים ולעובדים בשירות המדינה‪ ,‬לה ציפו כולם זמן כה‪-‬רב‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫לנוחיות הקורא ‪ ,‬בעמודים הבאים יפורטו המשימות המרכיבות את כל אחד מצירי הפעילות‬
‫ליישום ‪ -‬תכנון מול ביצוע‪ .‬נוסח המשימה‪ ,‬מופיע כפי שהוחלט על ידי נציב שירות המדינה‬
‫ויתר חברי ועדת ההיגוי לרפורמה‪ ,‬ובהתאם לכתוב במקור‪ ,‬בדוח שאושר על ידי הממשלה‪.‬‬
‫בנוסף למלל‪ ,‬להלן מקרא הצבעים שישמשו לציון סטאטוס ביצוע המשימה בגוף הדוח‪:‬‬
‫הושלם‪.‬‬
‫בתהליך ביצוע‪ ,‬צפוי להיות מושלם כמתוכנן‪.‬‬
‫בתהליך ביצוע‪ ,‬אך צפוי עיכוב ביחס ללוח הזמנים שתוכנן בתכנית הרב‪-‬שנתית‪.‬‬
‫לא מתבצע‪.‬‬
‫משימה שבוטלה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫מדיניות‪ ,‬תכנון‪ ,‬תורה‪ ,‬ניהול ידע וערכים‬
‫תוכנן ל ‪2014 -‬‬
‫יתקיים תהליך גיבוש הצעה לקוד אתי לשירות המדינה בשיתוף הסמנכ"לים הבכירים‬
‫למשאבי אנוש בשירות המדינה‪.‬‬
‫במסגרת בניית הקוד אתי לשירות המדינה יתקיים תהליך שיתוף עם חניכי קורסים‬
‫לסגל הבכיר ולעתודות הניהול בשירות המדינה ובשירות הציבורי‪.‬‬
‫יתקיים תהליך שיתוף ציבור עם כלל עובדי המדינה‪ ,‬באמצעות ממשק אינטרנטי המיועד‬
‫לגיבוש הצעות לקוד אתי לשירות המדינה‪.‬‬
‫תגובש המלצה לקוד האתי של שירות המדינה והוא יוצג לממשלת ישראל לאישור‪.‬‬
‫תושלם מתודולוגיית מדידת הבוחן ההשוואתי להון אנושי‪.‬‬
‫יחל תהליך מיפוי צרכים ליצירת תורה ומסמכי תורה‪ ,‬לנושאים שיוגדרו בעדיפות‬
‫עליונה לצורך קבלת החלטות בתהליכי יישום הרפורמה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ייקבעו הנחיות מפורטות לתכנון הון אנושי בהתבסס על מדריך התכנון להון אנושי ‪,‬‬
‫יעדכנו את הוראת התקשי"ר לעניין זה ויפורסמו ההוראות הנדרשות לצורך כך‪.‬‬
‫תגובש תמונת צרכים עתידית למקצועות ייחודיים הנדרשים למשרד ספציפי‪ ,‬או לחלופין‬
‫– למקצועות ספציפיים המצויים או צפויים לחסר מערכתי‪ ,‬וכן יוכן מיפוי צרכים‬
‫להקמת תכניות צוערים ייעודיות במסלולים מקצועיים עבור משרדי ממשלה ספציפיים‪.‬‬
‫תחל השתלבות נציבות שירות המדינה בפורום המקצועי הבכיר לתכנון אסטרטגי‬
‫במשרד ראש הממשלה ובכל פורום העוסק בתכנון רב שנתי בעל משמעויות להיערכות‬
‫בבניין כוח‪.‬‬
‫תוכן תכנית עבודה רב שנתית לבניין ההון האנושי וכוח העבודה בשירות המדינה‪.‬‬
‫מדידת הבוחן ההשוואתית תבוצע לראשונה כפיילוט‪ ,‬בהיקף שיקבע נציב שירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫תחל יצירת תשתית קשר ומידע בין הנציבות וגורמי חוץ‪ ,‬התומכת יצירה ועדכון תורת‬
‫ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‪.‬‬
‫נציבות שירות המדינה‪ ,‬בשיתוף עם משרדי המטה המקצועיים‪ ,‬אשר לעניין זה יפעלו‬
‫כסמכות מקצועית‪ ,‬תנחה על יצירתם של קהילות ידע תוך יצירת המעטפת הנוהלית‬
‫והארגונית ההולמת‪.‬‬
‫החל משנת ‪ 2014‬וביחס לשנת העבודה ‪ ,2013‬כחלק מקיומו של מעגל התכנון השנתי‬
‫במשרד‪ ,‬יידרש להתקיים תהליך תחקור והפקת תובנות בתחום ההון האנושי‪.‬‬
‫תגובש תפיסה תורתית לנושא התקן בשירות המדינה‪ ,‬ובכלל זה קביעת עקרונות לתנאי‬
‫הסף‪ ,‬למ הותם של אשכולות מקצועיים וכללים לכתיבת תיאורי תפקיד‪.‬‬
‫‪ 174‬מדריך לתכנון ההון האנושי במשרד הממשלתי‪ ,‬מטה יישום הרפורמה בנציבות שירות המדינה‪ ,‬אוקטובר ‪ ,2012‬גרסת נספחים ‪3‬‬
‫‪16‬‬
‫מתוכנן ל ‪2015 -‬‬
‫תורחב הפעילות לקהילות שיתוף ידע מקצועיות נוספות‪ ,‬תוך שיתוף עם גופי המטה‬
‫המרכזיים ‪ -‬אוצר‪ ,‬ראש הממשלה‪ .‬פעילות זו תהווה בסיס תכנית פעולה מעשית לשיתוף‬
‫ידע בין משרדי‪ ,‬המאפשר למנהלים לייבא ידע לתוכם כחלק בלתי נפרד מפעילותם‬
‫השוטפת‪.‬‬
‫תוכנן ל ‪2014 -‬‬
‫הערכת עובדים‬
‫במהלך שנת ‪ ,2014‬תפעיל לראשונה נציבות שירות המדינה‪ ,‬את מערכת הערכת העובדים‬
‫הממוכנת במשרדים שבתכנית "נחשון"‪.‬‬
‫יבוצע תהליך הפקת לקחים ותובנות מיישום המערכת והיערכות להרחבת ההטמעה‬
‫במעגל ההטמעה השני במשרדי הממשלה‪.‬‬
‫מתוכנן ל ‪2015 -‬‬
‫במהלך שנת ‪ , 2015‬תיושם מערכת הערכת עובדים במעגל הטמעה שני במשרדים נוספים‬
‫אשר ייבחרו כמתאימים להטמעה‪ ,‬על פי פרמטרים שתקבע הנציבות‪.‬‬
‫הסמנכ"ל הבכיר למשאבי אנוש במשרד‪ ,‬יישא באחריות המקצועית כלפי נציב שירות‬
‫המדינה ליישום הערכת עובדים לכל העובדים במשרד בהתאם לכללים ולהנחיות‬
‫שיפורסמו‪ .‬כחלק מהערכת המצב השנתית וכן בסיכום שנת העבודה יוצגו על ידי‬
‫הסמנכ"ל הבכיר נתונים אלו בפני הנציב‪ ,‬לאחר שהוצגו בפני מנכ"ל המשרד‪.‬‬
‫בניית השדרה הניהולית בשירות המדינה‬
‫משימות ‪2013‬‬
‫תגובש תפיסת ההפעלה וההדרכה במדרשה‪ .‬בהתאמה‪ ,‬תגובש מתכונת ההתקשרות עם‬
‫שותפי הביצוע במדרשה – לרבות גופי המגזר השלישי‪.‬‬
‫ביצוע מיפוי משרות הסגל הבכיר‪.‬‬
‫תוך ‪ 120‬יום ייקבעו תנאי התגמול הייחודיים למסיימי שירות בפרישה מוקדמת‪,‬‬
‫ממשרות הסגל הבכיר שהכהונה בהן תיקצב‪.‬‬
‫תוכנן ל ‪2014‬‬
‫תוכן תכנית לעיבוי מסלולי התמחות ניהוליים במסגרת התכנית "צוערים לשירות‬
‫המדינה"‪ .‬בכפוף לאישור התכנית‪ ,‬שינויים אלו ייושמו החל ממחזור ג' לתכנית‪.‬‬
‫יחל עדכון תנאי הסף למשרות הסגל הבכיר‪ ,‬באופן שיבטיחו את מינויים של המנהלים‬
‫המוכשרים‪ ,‬המנוסים והמתאימים ביותר למשרות אלו‪.‬‬
‫יגובשו נהלים והוראות ביצוע לקיומן של ועדות הערכת פוטנציאל משרדיות בקרב הסגל‬
‫הבכיר והעתודה הניהולית הבכירה‪ .‬עם אישורן‪ ,‬הוראות אלו יופצו ליישום במשרדי‬
‫"נחשון" כמעגל הטמעה ראשון‪.‬‬
‫יבוצע תהליך מיפוי משרות הסגל הבכיר‪ ,‬הרלוונטיות להפעלת מנגנון הקדנציות‬
‫והרוטציות‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫במשרדים שיי כללו במסגרת "תכנית נחשון"‪ ,‬בכפוף להנחיה מקצועית של הנציבות‪,‬‬
‫ימוסדו ועדות הפוטנציאל המשרדיות וייבנה מאתר לעתודה ניהולית‪.‬‬
‫הנציבות תפעל לעיגון שינויים במנגנוני ניהול הסגל הבכיר בחקיקה ראשית‪.‬‬
‫תוכן התשתית החוזית להעסקת בכירים במודל הרוטציות והקדנציות‪.‬‬
‫תגובש התכנית לפיצול משרות הסגל הבכיר לשלושה רבדים‪ ,‬ביחס להיקף האחריות‬
‫המקצועית הנדרשת מהתפקידים‪ .‬בהתאמה‪ ,‬יקבעו מדרגות שכר בהתאם לשינוי המבני‬
‫המוצע‪ ,‬אשר יצרו הבדלי שכר בין תפקידים ודרגים שונים‪ ,‬ובמרווחי קידום אשר יבטאו‬
‫את העלייה במדרג הקושי והאחריות בין הרבדים השונים‪ ,‬החל מרובד הדרג התיכון‬
‫ומעלה‪.‬‬
‫יבוצע תהליך השינוי המבני בקטגוריות הסגל הבכיר‪.‬‬
‫תושלם חלוקת שכבת הסגל הבכיר (מתח ‪ )44-42‬לשלוש אוכלוסיות (סגל ב‪ ,'1‬סגל ב‪'2‬‬
‫וסגל ב‪ ,)'3‬ופתיחת שלושה סולמות שכר חדשים ומרווחים יותר בעבורם‪.‬‬
‫תמוסד ותפעל לראשונה ועדת פוטנציאל של שירות המדינה שתעסוק במכלול משרות‬
‫המטרה שברובד הסגל הבכיר בכל שירות המדינה‪.‬‬
‫תתקיים בחינת להארכה או קיצור הזמן התקני לקדנציות במשרות הסגל הבכיר בהתאם‬
‫לצרכים הייחודיים למשרה כפי שיוצגו על ידי המשרדים‪ ,‬ולשינוי בכפוף לאישור נציב‬
‫שירות המדינה‪.‬‬
‫תחל קציבת הכהונה בתפקידים בכירים וקביעתן של קדנציות לנבחרים למשרות בדרג‬
‫בכיר על קבוצות שתיבחרנה ועל כל נבחר חדש לכהונה במשרות הסגל הבכיר‪ ,‬בכפוף‬
‫לקביעת הנציב כי הושלמה הכנת תשתית הנהלים והתשתית הארגונית הנדרשת כמפורט‬
‫בדוח‪.‬‬
‫נציבות שירות המדינה תנחה על מעבר מרכז הערכת בכירים של כל המכהנים בסגל‬
‫התיכון הבכיר‪ ,‬וכן של אלו המכהנים במשרות הסגל הבכיר שברובד ב‪ 2-‬ו ב‪.3-‬‬
‫יבוצע תיקון במבנה ורמת השכר הבסיסי לאוכלוסיית ניהול הביניים – ‪.42-40 ,43-41‬‬
‫מתוכנן ל ‪2015‬‬
‫תושלם הקמת יחידת מינהל הסגל הבכיר‪ ,‬בהיקף ובמבנה ההולם את מכלול פעילויות‬
‫תכנון‪ ,‬ניהול והערכת הסגל הבכיר והעתודה הניהולית לסגל זה‪.‬‬
‫יושלם עדכון תנאי הסף למשרות הסגל הבכיר‪ ,‬באופן שיבטיח את מינוים של המנהלים‬
‫המתאימים ביותר למשרות אלו‪.‬‬
‫יושלם מיפוי ספר המשרות הארצי על בסיס הערכת עיסוקים פרטנית‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫שיפור מערך ניהול ההון האנושי‬
‫תוכנן ל ‪2014‬‬
‫נציב שירות המדינה ימנה חונך אישי לכל סמנכ"ל חדש שייבחר‪ .‬החונך ילווה אותו‬
‫בכניסה לתפקידו בשנה הראשונה לכהונתו‪.‬‬
‫תגובש תפיסת והגדרת התפקיד של הסמנכ"ל הבכיר למשאבי אנוש כאחראי בשירות‬
‫המדינה‪ ,‬וכחבר הנהלה בכיר במשרדו‪ .‬נוסף להגדרה זו‪ ,‬יוגדרו אמות המידה שלפיהן יש‬
‫לקיים הפרדה בין תחום המינהל ומשאבי האנוש‪ .‬יוגדר בעל התפקיד שיישא באחריות‬
‫לנושא המינהל במשרדי ממשלה שבהם ייקבע כי יש להביא להפרדת תחומי האחריות‪.‬‬
‫ייבנה מסלול קריירה גנרי לסמנכ"לים בכירים למשאבי אנוש‪ ,‬תוך ביטוי לניוד בין‬
‫משרדי ובין משרות מטה בנציבות ובמשרדי המטה המרכזיים האחרים‪.‬‬
‫תתקיים בחינה והגדרה מחודשת למנגנון הניהול להון האנושי במשרדי הממשלה‪ ,‬הנובע‬
‫מיישום הרפורמה בניהול ההון האנושי והצורך בהעמקה פרופסיונלית‪.‬‬
‫ייבחן המבנה הארגוני ותקינת מחלקות משאבי האנוש במשרדי הממשלה ותיקבע‬
‫מערכת כללים הולמת לתכני הרפורמה‪.‬‬
‫תקינת המבנים הארגוניים של יחידות משאבי האנוש תותאם לצורכי הרפורמה‪.‬‬
‫יוקם מערך רפרנטורה מקצועית‪ ,‬מבוסס על משרדי המטה המרכזיים ‪ -‬אוצר‪ ,‬ראש‬
‫הממשלה‪ ,‬משפטים‪ ,‬כסמכות מקצועית מייעצת לאשכולות מקצועיים‪.‬‬
‫מתוכנן ל ‪2015‬‬
‫תתקיים מדידת בוחן השוואתית מלאה לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך‪ ,‬בכפוף‬
‫לאישור ועדת ההיגוי העליונה‪.‬‬
‫יחולו מנגנוני קידום השכר‪ ,‬תוך פרסום ההוראות המתחייבות מכך בכלל שירות‬
‫המדינה‪ .‬עד ההחלה המלאה‪ ,‬ייקבעו הוראות מעבר למשרדים שטרם הטמיעו את מנגנון‬
‫הערכת העובדים במתכונתו החדשה‪.‬‬
‫מימוש מנגנוני פרסי המצוינות החדשים‪ ,‬תוך פרסום ההוראות המתחייבות מכך בכלל‬
‫שירות המדינה‪.‬‬
‫יינתן משקל משמעותי בהערכת הביצועים והיכולות השנתית של סמנכ"לי משאבי אנוש‬
‫ועובדי היחידה להנדסת הייצור במשרד‪ ,‬באשר לתדירות ואיכות עדכוני השיטות‬
‫במשרדם‪ .‬נציבות שירות המדינה‪ ,‬תפרסם באמצעות מטה יישום הרפורמה את ההוראות‬
‫הרלוונטיות לצורך כך‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫מיצוי פוטנציאל ההון האנושי‬
‫משימות בעיכוב מ ‪2013‬‬
‫תיבחן משמעות הסרת חסם הגשת מועמדות של עובדים מגופים ציבוריים אחרים מחוץ‬
‫לשירות המדינה‪ ,‬במכרזים בין משרדיים‪ ,‬ותגובש המלצה בנושא‪.‬‬
‫יוגדרו הקריטריונים לבחירתן של תכניות מכינה לשירות המדינה ואימוצן כזרוע הכשרה‬
‫לצורך כניסת מצטיינים לשירות המדינה‪.‬‬
‫תגובש התפיסה התורתית לנושא התקן ותושלם עבודת תורת התקן‪ ,‬אשר תגדיר מחדש‬
‫את המסגרת לאפיון משרות וניתוח עיסוקים בדגש על תנאי הסף – כישורים‪ ,‬ניסיון וידע‬
‫נדרש‪.‬‬
‫ימונו צוותי תקינה להגדרת אשכולות מקצועיים‪.‬‬
‫יושלם מיפוי אשכול מקצועי אחד לפחות‪ ,‬בדגש על אשכול מקצועי מתחום מקצועות‬
‫המטה המרכזיים‪.‬‬
‫ייקבעו הנחיות לתכנון הליכי מכרז‪ ,‬לרבות זימון ועדת בוחנים‪.‬‬
‫תוכנן ל ‪2014‬‬
‫יותקנו ויפורסמו הכללים לעדכון משרות שאינן בסדרה ארצית‪ ,‬לצורך הערכות למימוש‬
‫המעבר למכרז בין משרדי‬
‫יותקנו מלוא הכללים והתנאים הנדרשים למימוש פתיחת ערוץ קליטת המצוינות ויצירת‬
‫האפשרות של בוגרי התכניות להתמודד במכרזים פנימיים או בין משרדיים‪.‬‬
‫יותקנו כללים ליצירת מנגנוני שיתוף פעולה מבוססי תוכן‪ ,‬עם גופי המגזר השלישי‪ ,‬באופן‬
‫שיאפשר לראות תכניות אלו כערוץ כניסה ושלב מכינה לשירות המדינה‪ ,‬ובהתבסס על‬
‫כללי מכרזי המאגר שיאושרו‪.‬‬
‫תגובש המלצה לנציב שירות המדינה על פתיחת מסלולים לעתודה מקצועית וייעודית‪.‬‬
‫תגובש רשימה של ארגונים ציבוריים רלוונטיים להשאלת עובדי מדינה ותיבחן האפשרות‬
‫לבצע הסדרי השאלה עמם‪.‬‬
‫בכפוף לבדיקת ההיתכנות‪ ,‬תגובש המתכונת החוזית למימוש השאלת עובדים ושאילתם‬
‫מגופים חיצוניים לשירות המדינה‪.‬‬
‫תגובש מדיניות תמריצים לא כספיים‪ ,‬אשר יהוו כמרכיב משלים לנושא התמריצים‬
‫הכספיים למצוינות‪.‬‬
‫יחל מיפוי תחומי הליבה והשונות הבין משרדית הנוגעת להיקפי פעילות ניהול ההון‬
‫האנושי ולמורכבותה‪.‬‬
‫הנציבות תנחה על הפעלת מנגנון פרסים לעידוד חדשנות בכלל שירות המדינה‪.‬‬
‫תחל עבודת ניתוח עיסוקים ותיקוף הסדרות המקצועיות הקיימות‪ ,‬באופן שיאפשר מימוש‬
‫קיום מכרז פנימי מורחב לסדרה ארצית‪.‬‬
‫תחל עבודת אישורי משרות ייחודיות למשרדי הממשלה לעניין ספר המשרות ועבודת‬
‫התקינה‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫תפורסם הוראת ביצוע בנושא תקופת הניסיון לעובד חדש בשירות המדינה‪.‬‬
‫יפורסמו הכללים וההנחיות הנוגעים למימוש תהליך הערכת הביצועים המיוחדת‪ ,‬ויתקיים‬
‫תהליך הדרכה סדור לסמנכ"לים הבכירים למשאבי אנוש וליועצים המשפטיים במשרדי‬
‫הממשלה טרם הפעלת המנגנון במהלך ‪.2014‬‬
‫יותקנו כללים המגדירים את תקופת ההעסקה הסטודנטיאלית‪ ,‬או תקופת ההתמחות‪,‬‬
‫כשער הכניסה לקריירה בשירות המדינה באופן שייצור‪ ,‬לאור פרסום מכרז המאתר ולאחר‬
‫היבחרו של סטודנט לתכנית‪ ,‬זיקה עם המעסיק הממשלתי ואף עם המשרד הספציפי‬
‫המיועד לקלוט אותו מבלי להזדקק לעריכת מכרז פומבי בתום תקופת הלימודים או‬
‫ההתמחות‪.‬‬
‫יותקנו כללים ברורים לניהול מכרזי מאגרי עתודה ייעודיים‪ ,‬משרדיים או יחידתיים‪ ,‬או‬
‫לסוגי משרות בכלל שירות המדינה‪.‬‬
‫הנציבות תשלים את היערכותה לקיום מכרז פנימי לאשכול מקצועי אחד לפחות‪.‬‬
‫יפורסם מכרז בין משרדי ראשון לאשכול מקצועי ספציפי אחד לפחות‪ ,‬בדגש על אשכול‬
‫מקצועי מתחום מקצועות המטה המרכזיים‪.‬‬
‫מערכות מידע‬
‫משימות מ ‪2013‬‬
‫יתבצע תהליך הכנת מסמך הדרישות למערכת ה ‪ SAP HR -‬והוא יאושר על ידי נציב‬
‫שירות המדינה טרם תחילת התכנות וההטמעה‪.‬‬
‫תוכנן ל ‪2014‬‬
‫תוקם סביבה אינטרנטית המאפשר שיתוף ידע‪ ,‬לימוד מרחוק‪ ,‬קהילות מנהלים לשלושה‬
‫רבדים‪ :‬מנכ"לים‪ ,‬סמנכ"לים בכירים למשאבי אנוש ומנהלי משאבי אנוש‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ , 2014‬יפותח אתר אינטרנט הכולל מערכת לביצוע סקרים‪ ,‬שקלול נתונים‬
‫והצגה השוואתית בין משרדי הממשלה‪.‬‬
‫אצילת סמכויות למשרדים בתכנית "נחשון"‬
‫תוכנן ל ‪2014‬‬
‫הנציבות תיצור הנחיות מפורטות לבקרה בכל תחום תוכן מואצל או מבוזר‪ ,‬תעדכן את‬
‫הוראת התקשי"ר לעניין זה ותפרסם את ההוראות הנדרשות לצורך בסמוך למימוש‬
‫האצילה‪.‬‬
‫ייקבעו הכללים הפרטניים לעבודה הפנים משרדית הנוגעת לשינויי תקינה‪ ,‬ובכלל זה‬
‫סמכויות המנכ"ל‪ ,‬הסמנכ"ל הבכיר למשאבי אנוש כאחראי וועדת שינויי התקינה‬
‫המשרדית‪.‬‬
‫יפורסמו הכללים המחייבים לאצילת הסמכויות בנושא מילוי מקום זמני במשרה פנויה‪,‬‬
‫והנציבות תאציל סמכותה בנושא‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫יפורסמו הכללים לאיוש משרה שהתפנתה באופן זמני‪ ,‬לרבות מנגנון התגמול לעידוד הטלת‬
‫תפקיד על עובד אחר באופן זמני‪ ,‬והנציבות תאציל מסמכותה בנושא לאחראי במשרדים‪.‬‬
‫הנציבות והממונה על השכר והסכמי עבודה יתקינו את הכללים הנדרשים לצורך פרסום‬
‫טווח שכר למשרה במסגרת פרסום המכרז הפומבי באמצעות האינטרנט‪.‬‬
‫הנציבות תאצול את הסמכויות שייקבעו בנושא אישור עבודה הפרטית‪ ,‬לאחר שתעדכן את‬
‫הוראת התקשי"ר לעניין זה ותפרסם את ההוראות הנדרשות לצורך‪.‬‬
‫הנציבות תאצו ל את הסמכויות בנושא אישור העסקת גמלאים לצורכי מילוי מקום זמני‪,‬‬
‫לאחר שתעדכן את הוראת התקשי"ר לעניין זה ותפרסם את ההוראות הנדרשות לצורך‪.‬‬
‫תתקיים פעילות לעיגון שינויים בחקיקה ראשית בהקשר לאצילת הסמכויות‪.‬‬
‫יחל מיפוי של סוגי התפקידים שבהם ניתן להעסיק בחוזה אישי לפי תקנה ‪.)3(1‬‬
‫הנציבות תערוך נוסח חוזי אחיד ההולם לצורך אצילת סמכויות לקליטת עובדים בחוזה‬
‫מיוחד‪ ,‬וכן תקבע את הכללים המחייבים לעניין זה‪.‬‬
‫יי קבעו הכללים וההנחיות הנדרשות לאצילת סמכויות בנושא קביעת דרגה בעת קליטה‬
‫לשירות המדינה‪.‬‬
‫הנציבות תפרסם את הכללים המחייבים לאצילת הסמכויות בנושא קליטת העובדים‪.‬‬
‫יחל תהליך הטמעת מרכיבי האצילה השונים במשרדי הממשלה ובמקרים מסוימים‬
‫(כבתחום סמכויות התקינה) רק במשרדים שבתכנית "נחשון"‪ ,‬וזאת בהתאם לתנאים‬
‫הנדרשים למימוש האצילה בתחום הספציפי כפי שייקבע‪.‬‬
‫הנציבות תבסס מערכת הדרכה ההולמת לתחומי האצילה‪ ,‬לרבות הכשרות לסמנכ"לים‬
‫בכירים למשאבי אנוש ולמחלקות משאבי האנוש‪ .‬ההדרכה וההכשרה בפועל יבוצעו כתנאי‬
‫מקדים למימוש אצילה בכל אחד מהנושאים הצפויים לאצילה‪.‬‬
‫מתוכנן ל ‪2015‬‬
‫בכפוף לזמינותה של מערכת "מרכבה" במתכונתה החדשה‪ ,‬הנציבות תשלים את האצילה‬
‫בנושא קליטת עובדים לכל משרדי הממשלה ואת האצילה בנושא התקן למלוא משרדי‬
‫תכנית "נחשון"‪.‬‬
‫נציבות שירות המדינה תפרסם את ספר האשכולות המקצועיים‪ ,‬מפתחות תקינה אחידים‬
‫למבנים ארגוניים בגופים דומים‪ ,‬יחידות או יחידות משנה‪ ,‬וספר משרות ועיסוקים‬
‫ממשלתי‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫תוכנן ל ‪2014‬‬
‫מיון וגיוס‬
‫יחל ביצוע מבחני מיון באמצעות מכוני מיון‪.‬‬
‫הנציבות תבחן את משמעויות ההמלצות‪ ,‬הנוגעות לפיתוח ממשק קבלת ההמלצות על‬
‫מועמדים במערכת הממוחשבת של המכרזים בשירות המדינה‪.‬‬
‫יבוצע ריענון הוראות הדין בעניין מינוי חברים בוועדות הבוחנים‪.‬‬
‫תגובש תורה ותפיסה מקצועית לחברי ועדת ראיון וועדת בחירה‪.‬‬
‫תגובש תכנית להטמעת תהליכי ההכשרה וההסמכה לחברי ועדות הבוחנים‪.‬‬
‫ייקבעו כללים למיון טרומי ותיקון כללים קיימים‪.‬‬
‫יקבעו כללי איתור אקטיבי למועמדים‪.‬‬
‫יקבעו כללי מיון למשרות ייחודיות‪.‬‬
‫יקבעו כללי גיוס לאנשים בעלי כישורים ייחודיים‪.‬‬
‫יחל הפיילוט למודל עבודה חדש בעבודת בוחנים‪ .‬הוא יחול רק על המכרז הפומבי ורק‬
‫במשרדי "נחשון"‪ ,‬במספר מכרזים מבוקר כפי שתקבע הנציבות‪.‬‬
‫מתוכנן ל ‪2015‬‬
‫תושלם ההיערכות לקיום מכרז בינמשרדי בהתייחס למלא האשכולות המקצועיים‬
‫שבסדרה ארצית‬
‫יחל פרסום טווח שכר למשרה‪ ,‬במסגרת פרסום המכרז הפומבי באמצעות האינטרנט‪.‬‬
‫תוכנן ל ‪2014‬‬
‫הדרכה‬
‫יבוצע ניתוח על כלל פעילויות הדרכה בשירות המדינה בפילוח נושאי ותקציבי‪ ,‬לצורך‬
‫הצגת חלופות לרתימת משאבים לצורכי יישום הרפורמה והעלאת אפקטיביות ההדרכה‬
‫בראייה תפוקתית ותוצאתית במשרדי הממשלה‪.‬‬
‫יתקיים סקר צרכים מובנה להכשרות במדרשה הלאומית‪.‬‬
‫ייבנה מערך ההכשרה וה הסמכה לעובדי יחידות משאבי אנוש‪ ,‬בהתאם לתחומי הליבה‬
‫ולתכני הסמכויות המואצלות‪.‬‬
‫יפורסמו הנחיות הנציבות להטמעת תכנית ההכשרה הניהולית בכל משרדי הממשלה‪.‬‬
‫תגובש הדרכה למנהלים בדרג הזוטר ובדרג הביניים‪ ,‬במסגרת תכני הניהול כמקצוע לרבות‬
‫תכני ההדרכה הגנריים ותכנית הטמעה המתואמת עם משרדי הממשלה‪.‬‬
‫תגובש מדיניות הדרכה ותכנית הטמעת אוריינטציה לשירות‪ ,‬לרבות תכני ההדרכה‬
‫הגנריים‪.‬‬
‫יגובשו הנחיות להטמעת תכנית ההכשרה הגנרית בכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך‪.‬‬
‫הנציבות תקיים הדרכה לכלל המשרדים בנושא קביעת דרגה בעת קליטה לשירות המדינה‬
‫ותאציל את סמכותה‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫הנציבות תקיים הדרכה לכלל המשרדים בנושא קליטת עובדים במתכונת החדשה‪.‬‬
‫יתקיימו ארבעה קורסים במסגרת המדרשה הלאומית‪.‬‬
‫מתוכנן ל ‪2015‬‬
‫תבוצע תכנית ההכשרה הגנרית בכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך‪.‬‬
‫מבנה‪ ,‬ארגון והקמת תשתיות ארגוניות‬
‫משימות בעיכוב מ ‪2013‬‬
‫נציב שירות המדינה יקבע‪ ,‬ככל שניתן ואפשרי‪ ,‬את מבנה וארגון הנציבות העתידי‪ ,‬הנגזר‬
‫מיישום הרפורמה בתחום ניהול ההון האנושי‪.‬‬
‫תוכנן ל ‪2014‬‬
‫תחת אגף התכנון האסטרטגי‪ ,‬תחל בניית גוף לתכנון כוח העבודה בשירות המדינה‪.‬‬
‫תחל בניית גוף המחקר להון אנושי וכוח העבודה בשירות המדינה‪.‬‬
‫תחת גוף הסגל הבכיר‪ ,‬תחל הקמת גוף תכניות עתודה לסגל בכיר‪‬.‬‬
‫יאוישו משרות בעלי התפקידים למדרשה כמפורט – ראש המדרשה‪ ,‬מדריך ראשי‪ ,‬מנהל‬
‫תכניות הדרכה‪ ,‬מנהלה‪.‬‬
‫מתוכנן ל ‪2015‬‬
‫תושלם הקמת יחידת מינהל הסגל הבכיר‪ ,‬בהיקף ובמבנה ההולם את מכלול פעילויות‬
‫תכנון‪ ,‬ניהול והערכת הסגל הבכיר והעתודה הניהולית לסגל זה‪.‬‬
‫השלמת הקמת הגופים החדשים במבנה הנציבות‪ ,‬אשר הוקמו לצורכי הרפורמה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ המשקפים את חלק‬,‫מידע וחומרים נוספים רלוונטיים המומלצים לעיון‬
2014 ‫מהפעילויות שהתקיימו בשנת‬
2014 ‫דוח תחקיר הערכת עובדים בשנת‬
http://www.csc.gov.il/DataBases/Reports/Documents/ReportResearchSummar
yEmployeeEvaluation2014.pdf
2014 ‫דוגמא לפרסום הנחיות בתחום התכנון משנת‬
http://www.csc.gov.il/DataBases/ArticlesAndPublications/documents/guideline
splanninghr2015.pdf
2014 ‫דוגמא למסמכי מדיניות שנרשמו ב‬
http://www.csc.gov.il/Units/Reform/Documents/PolicyExtensionBeyondRetire
ment.pdf
2014 ‫דוגמא למסמך תורתי שנרשם בשנת‬
http://www.csc.gov.il/DataBases/ArticlesAndPublications/documents/standardt
heorybasics.pdf
‫ ממשל וניהול‬,‫ – המדרשה הלאומית למנהיגות‬2014 ‫דוגמא למסמכי הקמה שנכתבו ב‬
http://www.csc.gov.il/Tenders/TendersServices/Documents/LeadershipAcade
myDoc.pdf
2014 ‫הערכת מצב להון אנושי שפורסמה בשנת‬
http://www.csc.gov.il/DataBases/ArticlesAndPublications/documents/assessm
ent2015.pdf
2014 ‫דוגמא לפרסום מצוינות משנת‬
http://www.csc.gov.il/Units/Reform/Documents/excellent/bookletcalcala11.12.1
4press.pdf
2014 ‫ למידה ושיתוף ידע שהוכנו ופורסמו בשנת‬,‫דוגמאות לחומרי הדרכה‬
http://www.csc.gov.il/Units/Reform/Documents/OgdanHR4-8-2014.pdf
http://www.csc.gov.il/About/PublishingImages/CivilService_PerfMgmt -B.swf
https://www.youtube.com/watch?v=_GnHtFwLV50&feature=youtu.be
25
‫אגף תורה וניהול ידע במטה ליישום הרפורמה‬
‫אגף תורה וניהול ידע אמון על תורת הניהול בתחום ההון האנושי ועל ניהול הידע בשירות המדינה‪ .‬האגף בוחן‬
‫סוגיות של מדיניות בתחומי ההון האנושי להן חסרה מדיניות סדורה‪ ,‬חוקר את הנושא בארץ ובעולם‪ ,‬ומגבש‬
‫מדיניות סדורה יחד עם שיתוף גורמים מכלל המגזרים‪ :‬הציבורי‪ ,‬הפרטי‪ ,‬האקדמי והמגזר השלישי‪.‬‬
‫לאחר מכן אמון האגף על הטמעה טובה של המדיניות בכלל משרדי הממשלה ובין היתר בפיתוח כלים ושיטות‬
‫בתחומים אלו‪ .‬כמו כן עוסק האגף בתורת ניהול הידע ומשמש כסמכות המקצועית לתורת ההפעלה של ניהול‬
‫הידע בשירות המדינה‪ .‬במסגרת זו‪ ,‬שואף האגף להטמיע פ תרונות ניהול ידע לכלל הממשלה ואף מריץ מספר‬
‫פיילוטים לשם כך‪.‬‬
‫עוד עוסק האגף ביצירת מיפוי קשרים בינלאומיים של מומחים בתחומי ההון האנושי בשירות הציבורי בנושאים‬
‫שונים (כגון שכר‪ ,‬פנסיה‪ ,‬עבודה פרטית‪ ,‬כניסה לתפקיד‪ ,‬ביזוריות וריכוזיות וכו') עם אנשי קשר מממשלות בכל‬
‫העולם‬
‫ממונה‪:‬‬
‫מנהלת אגף תורה וניהול ידע במטה ליישום הרפורמה – איריס נחמיה‬
‫טל'‪ , 02-6705273 :‬פקס' ‪02-5605234 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪26‬‬
‫סיכום פעילות ‪2014‬‬
‫הערכת עובדים‬
‫ביצוע הערכות עובדים לשנת ‪ 2013‬במתכונת חדשה (משרדי נחשון) תוך ליווי ופיקוח על‬
‫תהליך ההטמעה בקרב ‪ 6‬משרדי נחשון (סה"כ כ‪ 4,600-‬עובדים)‪.‬‬
‫כתיבת מדריכים למנהל המעריך ולעובד המוערך‪.‬‬
‫הערכת רופאים‪:‬‬
‫נבנו כלי הערכה עבור רופאים ומתמחים בשיתוף עם אגף בכיר מערכת הבריאות ופותחו‬
‫מדריכים לרופא המעריך והמוערך‪.‬‬
‫ניהול ידע‪:‬‬
‫הפקת לקחים ותובנות מיישום המערכת והיערכות להרחבת ההטמעה במעגל ההטמעה‬
‫השני במשרדי הממשלה‪ .‬ביצוע הליך של תחקיר ולמידה מהטמעת תהליך הערכת‬
‫עובדים במסגרתו השתתפו במסגרת קבוצות מיקוד כ‪ 180-‬עובדים ומנהלים וכן בוצע סקר‬
‫בקרב כלל העובדים המוערכים‪.‬‬
‫הושקה קהילת ידע בנושא רפורמה והודרכו ראשי האגפים‪ .‬נבנה ממשק לפורומים‬
‫מקצועיים ‪ -‬מנכ"לים‪ ,‬סמנכ"לים‪ ,‬מנהלי משאבי אנוש‪.‬‬
‫נערך סקר בחינת מצב ניהול הידע בשירות המדינה וגובש מסמך אסטרטגי לנושא אשר‬
‫הוצג לנציב שירות המדינה‪.‬‬
‫הוקף צוות מייעץ לניהול ידע אשר מסייע בהתוויית מדיניות‪.‬‬
‫נערכה למידה תשתית מארגונים אחרים בנושא ניהול הידע‪.‬‬
‫החלה הקמת פורום "שולחן עגול נציבות‪ -‬אקדמיה" בנושא ניהול הון האנושי‬
‫מיצוב היחידה בנושא‪ -‬נערכו מספר הצגות בפני קהלים שונים בנושא ניהול ידע‪.‬‬
‫מדידת בוחן השוואתית‪:‬‬
‫מדידת בוחן השוואתית‪:‬‬
‫הושלמה בניית סקר עמדות ושביעות רצון של עובדי המדינה (מדידת בוחן השוואתית)‬
‫בשיתוף עם הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)‪.‬‬
‫בוצע פיילוט בקרב ‪ 100‬עובדים לבדיקת השאלון‪.‬‬
‫החל הליך של איגום צרכים לצורך אפיון ממשק אינטרנט הכולל שקלול נתונים והצגה‬
‫השוואתית בין משרדי הממשלה בנושא הון אנושי (‪.)Benchmark‬‬
‫במסגרת זו‪ ,‬נבנה ‪ mock up‬לאתר ייעודי‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫תורת ניהול‬
‫הושקה תכנית "עץ הדעת" לכתיבת תורת ניהול‪ .‬הוקמו כ‪ 40-‬צוותי מדיניות אשר‬
‫מבצעים אסדרה ומפתחים תורה בסוגיות שהן בליבת הרפורמה ובסוגיות נוספות‬
‫הנדרשות‪ .‬צוותי המדיניות מלווים על‪-‬ידי אגף תורה במתן מענה לצרכים בצוות (כגון‬
‫הכשרה בנושא כתיבת מדיניות‪ ,‬מידענות‪ ,‬ארגון ושיטות‪ ,‬הנחיית קבוצות‪ ,‬ייעוץ ארגוני‪,‬‬
‫כתיבת מסמך ופיתוח כלים)‪.‬‬
‫חלק מצוותי המדיניות הציגו את תוצרי עבודתם והמדיניות המומלצת בפני הנציב לצורך‬
‫קבלת החלטות‬
‫בחינה מהתייחסות לתשתית אנושית‪ ,‬תהליכית וטכנולוגית‪ .‬סוגיות בהן עוסקים צוותי‬
‫המדיניות הן בתחום הארגון והניהול לרבות ניהול הון אנושי‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫נכתב אוגדן למנהל הבכיר הכולל מידע תיאורטי ופרקטי הנוגע לכלי ניהול ותפיסות‬
‫הפעלה בתחום ההון האנושי‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫אגף הדרכה והכשרה במטה ליישום הרפורמה‬
‫אגף הדרכה והכשרה במטה יישום הרפורמה אמון על כלל פעולות הלמידה‪ ,‬ההכשרה‪ ,‬וההטמעה שהן פועל יוצא‬
‫של תהליכי יישום הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‪.‬‬
‫האגף עוסק בשני נושאים מרכזיים‪:‬‬
‫הכשרה והטמעת המדיניות‪ ,‬תהליכי העבודה והמתודולוגיות השונות שפותחו במסגרת יישום הרפורמה‬
‫כדוגמת מודל חדש למשוב והערכת ביצועים‪ ,‬תורת התקן‪ ,‬הטמעת הקוד האתי‪ ,‬יישום המלצות ועדת‬
‫שטאובר‪ ,‬הטמעת מסמכי מדיניות‪.‬‬
‫הפעילות כוללת הקמת מערך הכשרה לרבות פיתוח תפיסת ההפעלה‪ ,‬פיתוח תכנים‪ ,‬פיתוח מתודולוגיה‬
‫ועזרי הדרכה‪ ,‬מיון והכשרת מנחים‪ ,‬הכשרת ציוותי משאבי אנוש במשרדים‪ ,‬ניהול לוגיסטי של כלל‬
‫הפעילות וליווי המשרדים בתהליך ההטמעה בכל אחד מהנושאים‪.‬‬
‫הקמת מדרשה לאומית למנהיגות‪ ,‬ממשל וניהול לבכירי השירות‪ ,‬שתהווה את הגוף המרכזי להכשרת‬
‫הסגל הבכיר המכהן והעתידי בשירות המדינה‪ ,‬בהתאם למסלולי הקידום והפיתוח ובהתאם להערכת‬
‫הצרכים הממשלתית‪.‬‬
‫במדרשה יפעלו תכניות יישומ יות ורלבנטיות למציאות הניהולית‪ ,‬במתודולוגיות חדשניות המשלבות ציר‬
‫פיתוח קבוצתי ואישי המחובר למסלולי הקרירה של הסגל הבכיר‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫מנהלת אגף הדרכה והכשרה במטה ליישום הרפורמה – ענת אסרף‬
‫טל'‪02-6705602 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪29‬‬
‫סיכום פעילות ‪2014‬‬
‫הכשרה והטמעה ליישום הרפורמה‬
‫קורס נחשון‪ -‬ביצוע תכנית הכשרה לכלל עובדי יחידות משאבי אנוש במשרדי הנחשון‪,‬‬
‫שמטרתה הטמעת תהליך השינוי במשרדים והכרות מעמיקה עם הרפורמה‪.‬‬
‫קורס נחשון למערכת הבריאות‪ -‬ביצוע קורס הכשרה ייעודי למערכת הבריאות כהכנתם‬
‫לכניסתם לרפורמה‪.‬‬
‫פיתוח מערך הכשרה והטמעה‪ ,‬של מודל דיפרנציאלי להערכת עובדים‪:‬‬
‫‪ o‬פיתוח מערכי שיעור‬
‫‪ o‬בניית מצגת לסדנאות‬
‫‪ o‬הכנת סרטי הדרכה‬
‫‪ o‬פיתוח לומדה‬
‫‪ o‬מיון והכשרת מנחים‬
‫‪ o‬הכשרת ‪ 800‬מנהלים ב‪ 6 -‬משרדי נחשון‬
‫‪ o‬הכשרת מומחי התוכן במשרדים‬
‫‪ o‬ביצוע תהליך מקיף של הפקת לקחים‬
‫פיתוח מערך הכשרה והטמעה להערכת רופאים בבתי החולים הממשלתיים‪:‬‬
‫‪ o‬פיתוח מערכי שיעור‬
‫‪ o‬בניית מצגת מותאמת לסדנאות לרופאים‬
‫‪ o‬הכנת סרטי הדרכה ייעודים לרופאים‬
‫‪ o‬מיון והכשרת מנחים‬
‫‪ o‬הכשרת ‪ 400‬מנהלי מחלקות ב‪ 22 -‬בתי חולים ממשלתיים‬
‫‪ o‬הכשרת מומחי התוכן בבתי החולים‬
‫‪ o‬ביצוע תהליך מקיף של הפקת לקחים‬
‫תכנית מצפ"ן לסמנכ"לים למינהל ומשאבי אנוש ולמנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי‬
‫החולים הממשלתיים‪.‬‬
‫‪ o‬ביצוע והנחיית ‪ 3‬מחזורים של תכנית מצפ"ן בה השתתפו ‪ 60‬סמנכ"לים‬
‫ומנהלים אדמיניסטרטיביים‪.‬‬
‫‪ o‬מטרת העל של התפקיד היא הרחבת תפיסת התפקיד של המשתתפים בהתאם‬
‫למטרות הרפורמה‪.‬‬
‫‪ o‬התוכנית עסקה בעולמות התוכן של מנהיגות‪ ,‬ניהול ופרופסיית משאבי אנוש‪.‬‬
‫‪ o‬בוצע תהליך מקיף של הפקת לקחים ותובנות ממחזור למחזור‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫כתיבת מסמך הממפה את כלל פעולות ההדרכה בשירות המדינה ומציע מדיניות לצורך‬
‫רתימת משאבי ההדרכה לטובת הרפורמה‪.‬‬
‫הובלת צוות במסגרת עץ הדעת בנושא ניהול כמקצוע‪ ,‬שמטרתו הגדרת מדיניות‬
‫לתפיסת ההכשרה של המנהלים בשירות המדינה‪:‬‬
‫‪ o‬ניתוח נתונים השוואתיים בארץ ובעולם‬
‫‪ o‬הגדרת פרופיל רצוי של מנהל בשירות המדינה‪ ,‬בדרגים השונים‬
‫‪ o‬מיפוי קהלי היעד‬
‫‪ o‬הגדרת תכנים ומתודולוגיה‬
‫‪ o‬בחינת חלופות ליישום‬
‫כתיבת מסמך צרכים למערכת לניהול הדרכה לכלל משרדי הממשלה (‪LMS‬‬
‫הקמת המדרשה הלאומית למנהיגות ניהול וממשל‬
‫גיבוש תפיסת ההפעלה של המדרשה הלאומית ופרסום מסמך מקיף ומעמיק בנושא‬
‫‪ o‬הגדרת חזון וייעוד‬
‫‪ o‬איסוף נתונים השוואתיים מהארץ ומהעולם‬
‫‪ o‬הגדרת פרופיל המנהל הרצוי‬
‫‪ o‬הגדרת תכנים ומתודולוגיה‬
‫‪ o‬מיפוי קהלי יעד‬
‫‪ o‬ביצוע סקר צרכים בקרב מנהלים בכירים בשירות המדינה‬
‫‪ o‬מיפוי התכניות השונות במדרשה לרבות הגדרת הייחודיות של כל תכנית‬
‫‪ o‬פירוט תהליך המיון לתכניות השונות‬
‫‪ o‬פירוט מבנה ארגוני וממשקים‬
‫כתיבה ופרסום ‪ RFI‬שמטרתו למפות את השוק ולתקף את תפיסת ההפעלה‪.‬‬
‫ניתוח מעל ‪ 20‬הצעות שהתקבלו מהספקים במסגרת ה ‪.RFI -‬‬
‫בניית מתווה ראשוני לתוכנית סגל בכיר לרבות פיצוח התכנים כולל ביצוע ישיבות עם‬
‫גורמים שותפים בממשלה‪.‬‬
‫בניית מתווה לתכנית סמנכ"לי תקציב בשיתוף אגף התקציבים באוצר‪.‬‬
‫בניית מודל לביצוע תהליך אבחון ‪ 360‬ובניית מפת ידע אישית לכל לומד שיכנס‬
‫לתכניות במדרשה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫אגף בכיר לתכנון אסטרטגיה ומדיניות‬
‫יעוד האגף‬
‫אגף בכיר לתכנון אסטרטגיה ומדיניות משמש כגוף מטה מקצועי בנציבות שירות המדינה‪ ,‬לקביעה והובלת‬
‫מדיניות בתחום תכנון ניהול משאבי האנוש בשירות המדינה אחריות על קביעת אסטרטגיה ומדיניות בתחום‬
‫ניהול ההון האנושי בשירותי המדינה‪ .‬סמכות מקצועית לנושא תנאי השירות לעובדי המדינה בפרט ועובדי‬
‫השירות הציבורי בכלל‪ ,‬ולנושא הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בשירות המדינה‬
‫במסגרת אגף בכיר לת כנון אסטרטגיה ומדיניות משולבים אגף בקרה ותנאי שירות ואגף לשיווין מגדרי ‪.‬‬
‫פעילויות האגף‪:‬‬
‫התאמת תכנון ההון האנושי לאתגרים הקיימים ולהשגת יעדי הממשלה על ידי הטמעת תהליכי תכנון‬
‫שנתי ורב שנתי של ההון האנושי במשרדי הממשלה‪.‬‬
‫הובלת תהליך יצירת והטמעה של מפה אסטרטגית בנציבות ומשרדי הממשלה‪.‬‬
‫פיתוח ובניית תורת התקן לשירות המדינה‪.‬‬
‫הגדרה תפיסה ופיתוח המידע הניהולי בתחום ההון האנושי בשירות המדינה‪.‬‬
‫הובלת בניית הערכת מצב שנתית בתחום הוון האנושי‪.‬‬
‫בניית ראיה תכנון רב שנתית של ההון האנושי בשירות המדינה‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫מנהל אגף בכיר לתכנון אסטרטגיה ומדיניות‪ ,‬מר רונן שפירא‬
‫טלפון‪ ,02-6705273 :‬פקס‪.02-6705234 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪32‬‬
‫סיכום פעילות ‪ 2014‬ומבט קדימה ‪2015‬‬
‫* לאגף זה כפופים האגף לתכנון ‪ ,‬בקרה ותנאי שירות וכן האגף לשוויון מגדרי (פירוט של שני‬
‫האגפים הללו – בהמשך סקירה זו)‬
‫תכנון אסטרטגי ומדיניות‬
‫החלו תהליכי תכנון אסטרטגי של ניהול הון אנושי בשירות המדינה‪ ,‬ניתוח נתונים‪,‬‬
‫הערכת מצב‪ ,‬הנחיות לתכנון והנחיות נציב לביצוע תכניות עבודה‪.‬‬
‫תכנון כ"א אסטרטגי בשירות המדינה‬
‫‪ o‬בתהליך המשך עבודה בנושא ‪ BI‬ומפה אסטרטגית‪.‬‬
‫‪ o‬החל חשיבה לפיתוח המתודולוגיה לפיתוח כלי ‪ CRM‬לנציבות‪.‬‬
‫‪ o‬המשך הכנת תשתית לתכנון כוח אדם ותכנית שנתית סדורה‪,‬צופה פני עתיד‬
‫במשרדי נחשון‪.‬‬
‫‪ o‬המשך ביצוע שוטף של וועדות חריגים לשנת ‪. 2015‬‬
‫‪ o‬המשך עבודה עם החשבת הכללית בנושא וועדת חריגים בעידן אי קיום‬
‫תקציב לשירות המדינה‪.‬‬
‫‪ o‬החלה הכנת תשתית נתונים וכתיבת ספר התכנון הממשלתי‪.‬‬
‫הערכת מצב‬
‫בוצעה הערכת מצב להון אנושי‪.‬‬
‫בתהליך ניתוח מקצועות במחסור – הבנת המצב הקיים ובניית תחזיות לעתיד ע"פ נתוני‬
‫ההווה‪.‬‬
‫מיצוי פוטנציאל ההון האנושי‬
‫החל גיבוש התפיסה התורתית לנושא התקן ותושלם עבודת תורת התקן ‪,‬אשר תגדיר‬
‫מחדש את המסגרת לאפיון משרות וניתוח עיסוקים בדגש על תנאי הסף כישורים ‪,‬ניסיון‬
‫וידע נדרש‪.‬‬
‫‪ o‬תהליך אישור התפיסה למסלולי קידום‪.‬‬
‫‪ o‬החל פיתוח מתודולוגיה למיפוי יחידה‪/‬מיפוי עיסוקים‪.‬‬
‫‪ o‬בתהליך בניית קורס הדרכה לתורת התקן‪.‬‬
‫‪ o‬החל ליווי הפיתוח במרכבה‪.‬‬
‫נבחנת משמעות הסרת חסם הגשת מועמדות של עובדים מגופים ציבוריים אחרים מחוץ‬
‫לשירות המדינה‪ ,‬במכרזים בין משרדיים ‪,‬ותגובש המלצה בנושא‪.‬‬
‫החל תהליך בחינת להשאלת עובדי מדינה ותיבחן האפשרות לבצע הסדרי השאלה עמם‪.‬‬
‫בכפוף לבדיקת ההיתכנות ‪,‬תגובש המתכונת החוזית למימוש השאלת עובדים ושאילתם‬
‫מגופים חיצוניים לשירות המדינה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫מדיניות‪ ,‬תכנון‪ ,‬תורה‪ ,‬ניהול ידע וערכים‬
‫נקבעו הנחיות מפורטות לתכנון הון אנושי בהתבסס על מדריך התכנון להון אנושי‪,‬‬
‫החל גיבוש תמונת צרכים עתידית למקצועות ייחודיים הנדרשים למשרד ספציפי‪ ,‬או‬
‫לחלופין למקצועות ספציפיים המצויים או צפויים לחסר מערכתי‪.‬‬
‫החל מיפוי צרכים להקמת תכניות צוערים ייעודיות במסלולים מקצועיים עבור משרדי‬
‫ממשלה ספציפיים‪.‬‬
‫החלה השתלבות נציבות שירות המדינה בפורום המקצועי הבכיר לתכנון אסטרטגי‬
‫במשרד ראש הממשלה ובכל פורום העוסק בתכנון רב שנתי בעל משמעויות להיערכות‬
‫בבניין כוח‪.‬‬
‫אצילת סמכויות למשרדים בתכנית "נחשון"‬
‫בתהליך לקביעת הכללים הפרטניים לעבודה הפנים משרדית הנוגעת לשינויי תקינה ‪,‬ובכלל‬
‫זה ‪-‬סמכויות המנכ"ל‪ ,‬וכן הסמנכ"ל הבכיר למשאבי אנוש כאחראי וועדת שינויי התקינה‬
‫המשרדית‪.‬‬
‫ליווי פרויקטים עץ הדעת‬
‫פיתוח כלים והטמעה של ארגון ושיטות וליווי צוותי עץ הדעת‪.‬‬
‫פיתוח והטמעת כלים והנחיות למימוש ייצוג הולם בשירות המדינה‬
‫מתפתחת תורה ובמקביל נתנו הנחיות כמיתות למשרדי הממשלה על מנת לממש את‬
‫ההנחיות בנושא ייצוג הולם‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫אגף בכיר לתכנון‪ ,‬בקרה ותנאי שירות‬
‫אגף בכיר לתכנון ובקרה משמש כגוף מטה מקצועי בנציבות שירות המדינה‪ ,‬המהווה כלי מקצועי להובלת‬
‫שינויים בתחום ניהול משאבי האנוש בשירות המדינה ותנאי השירות לעובדי המדינה בפרט ועובדי השירות‬
‫הציבורי בכלל‪ ,‬כגון‪ :‬שירות התעסוקה‪ ,‬המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬מבקר המדינה‪ ,‬בית הנשיא וכנסת ישראל‪ .‬כמו‪-‬‬
‫כן עוסק האגף במתן ייעוץ מקצועי לחברות הממשלתיות‪ ,‬לשלטון המקומי ורשויות מקומיות‪ ,‬מוסדות להשכלה‬
‫גבוהה‪ ,‬צה"ל‪ ,‬משטרה‪ ,‬שב"ס ותאגידים ציבוריים שונים‪.‬‬
‫תפקידי האגף‪:‬‬
‫מוביל הטמעת ערכי שוויון ההזדמנויות לכלל אזרחי המדינה והייצוג ההולם לבני האוכלוסייה הערבית‪,‬‬
‫הדרוזית והצ'רקסית‪ ,‬לבני קהילת יוצאי אתיופיה ולאנשים עם מוגבלות‪ .‬במסגרת זו מקיים האגף מעקב‬
‫אחר ביצוע תכניות העבודה של משרדי הממשלה בתחום הייצוג ההולם לבני האוכלוסייה הערבית‪ ,‬הדרוזית‬
‫והצ'רקסית‪ ,‬כפי שנקבעות מדי שנה בישיבות משותפות של האגף עם כל אחד ממשרדי הממשלה‪.‬‬
‫מקיים מעקב ובקרה אחר יישום החלטות ממשלה‪ ,‬תנאי שירות של עובדי המדינה וקיום ההסכמים‬
‫הקיבוציים‪.‬‬
‫מהווה‬
‫כתובת‬
‫לפניות‬
‫עובדי‬
‫המדינה‬
‫ופניות‬
‫ציבור‬
‫בנושאים‬
‫הקשורים‬
‫לעובדי‬
‫המדינה‪.‬‬
‫האגף מהווה כתובת מקצועית למענה לפניות לשאלות מקצועיות של גורמים רבים כגון‪ :‬לשכות השרים ‪,‬‬
‫לשכות חברי הכנסת‪ ,‬עובדי המדינה ועובדי השירות הציבורי‪ ,‬אזרחי המדינה‪ ,‬אקדמיה וכלל הארגונים‬
‫במדינה‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות‪ ,‬מ"מ מנהל אגף תכנון ובקרה‪-‬‬
‫מר רונן שפירא‬
‫טל‪02-6705120 .‬‬
‫פקס‪02-6705266 .‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪35‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫‪.1‬‬
‫תחום הייצוג ההולם‬
‫א‪ .‬ערבים‪ ,‬לרבות דרוזים וצ'רקסים‬
‫תמיכה כלכלית‪ :‬נציבות שירות המדינה מאשרת השתתפות בשכר דירה בסכום של עד ‪₪ 2000‬‬
‫לחודש‪ ,‬ובנוסף‪ -‬נסיעה פעם בשבוע למקום המגורים הקבוע‪ -‬לעובדים בני האוכלוסייה הערבית‬
‫אשר שכרו דירה באזור מקום העבודה‪ .‬זכות זו הינה זכות לעובד והינה ייחודית לבני האוכלוסייה‬
‫הערבית‪ ,‬לרבות הדרוזית והצ'רקסית‪.‬‬
‫משרות מיועדות‪ :‬חוזר של נציב שירות המדינה בעניין סימון משרות‪.‬‬
‫הסברה‪ :‬פעולות הסברה להעברת המסר לפיו קיימים רצון ונכונות כנה לשילוב בני האוכלוסייה‬
‫הערבית‪ ,‬כמו גם בני קהילת אתיופיה‪ ,‬בשירות המדינה‪.‬‬
‫דווח בפני ועדות הכנסת על פעולות נציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫הכנת דו"ח שנתי בעניין ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית‪ ,‬הדרוזית והצ'רקסית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בני קהילת יוצאי אתיופיה‬
‫מתן מענה לפניות מועמדים בנושאים כגון‪ :‬הגשת מועמדות למשרות‪ ,‬הכנה לבחינות נציבות שירות‬
‫המדינה‪ ,‬תוצאות הבחינות‪.‬‬
‫סימון משרות ממאגר המשרות בשירות המדינה ‪ -‬לטובת קליטת מועמדים מבני אוכלוסייה זו‪.‬‬
‫הכנת דו"ח ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה לשנת ‪.2014‬‬
‫השתתפות בוועדות הכנסת‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אנשים עם מוגבלות‬
‫הכנת דו"ח ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בשיתוף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫השתתפות בוועדות הכנסת‪.‬‬
‫מתן מענה למועמדים עם מוגבלות בנושאים‪ :‬הגשה למכרזים‪ ,‬הכנה לבחינות נציבות שירות‬
‫המדינה‪ ,‬תוצאות הבחינות‪.‬‬
‫התאמות פיזיות במקום העבודה לעובדי מדינה בעלי מוגבלות‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫ועדה למתן התאמות בבחינות נציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫הרשות לשוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות‪ ,‬נציבות שירות המדינה ומשרד המשפטים קידמו‬
‫החלטת ממשלה להקצאת ‪ 45‬משרות מיועדות לאנשים עם מוגבלות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תחום הבקרה‬
‫העברת שאילתות ושאלות לסמנכ"לים בכירים למנהל ומשאבי אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪,‬‬
‫במגוון נושאים‪.‬‬
‫בקרה על תוספות הניתנות לעובדים בהתאם להסכמים הקיבוציים ולתקשי"ר‪.‬‬
‫בדיקת תיקים אישיים של עובדים באופן יזום‪ ,‬לגילוי טעויות בחישוב הותק לסוגיו (ותק לשכר‪ ,‬ותק‬
‫למענק יובל‪ ,‬ותק להבראה)‪.‬‬
‫בקרה על משרדי הממשלה על יישום החלטת הממשלה בנושא ייצוג הולם‪ ,‬תכנית עבודה ייצוג הולם‬
‫מוסדרת לשנת ‪ ,2015‬הועברה למשרדי הממשלה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תחום התכנון‬
‫פיתוח מערכת הנוכחות במרכבה – תשובות מקצועיות ופתרון בעיות לאחידות המערכת בכל‬
‫המשרדים‪ ,‬כגון‪ :‬תשלום משמרות‪ ,‬איחורים‪ ,‬יום עבודה גמיש‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תחום תנאי השירות‬
‫ייעוץ לחברי ההנהלה בנציבות שירות המדינה בנושאים הקשורים לתנאי השירות של עובדי המדינה‪.‬‬
‫ייעוץ לרפרנטים ביחידות השירות למשרדים‪.‬‬
‫בדיקת סעיפים בתקשי"ר ועדכונם‪.‬‬
‫מתן תשובות לשאלות בנושא תנאי שירות לגורמים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים‪.‬‬
‫אישור תנאי שירות של עובדי המדינה בחו"ל‪.‬‬
‫קביעת תנאים להעברת יחידות ממשלתיות לירושלים ולערים אחרות‪.‬‬
‫קשר ישיר מול אגפי משאבי אנוש במשרדי הממשלה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תחום משימות מיוחדות‬
‫הועדה הבין משרדית לענייני ביגוד‬
‫עפ"י פסקה ‪ 128.421‬ו‪ 28.423-‬בתקשי"ר‪ ,‬מונתה ועדה בראשות נציג נש"מ‪ ,‬ואשר חברים בה נציג‬
‫החשב הכללי באוצר ונציג היחידה להסכמי שכר באוצר‪ ,‬שתפקידה לקבוע סוגים שונים של בגדי‬
‫עבודה‪ ,‬מדים ולבוש ייצוגי מסוים‪ .‬הועדה מתכנסת בהתאם למצב הבקשות‪.‬‬
‫הועדה הבין‪-‬משרדית בנושא השתתפות בשכר דירה‬
‫בהתאם לפסקה ‪ 26.451‬בתקשי"ר‪ ,‬במקרים חיוניים וחריגים‪ ,‬זכאי עובד בכיר‪ ,‬כמו מנהל יחידה‪,‬‬
‫להשתתפות בשכ"ד בתנאי שהוא עומד בקריטריונים שנקבעו‪ .‬הרכב הועדה‪ :‬נציגת נציבות שירות‬
‫‪37‬‬
‫המדינה‪-‬יו"ר‪ ,‬נציג החשב הכללי באוצר‪ ,‬נציג הממונה על שכר ויחסי עבודה באוצר‪.‬‬
‫הועדה מאשרת השתתפות בשכ"ד בהתאם לקריטריונים בתקשי"ר‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬נקבעה העלאת סכום ההשתתפות בשכר דירה לבני האוכלוסייה הערבית‪ ,‬הדרוזית‬
‫והצ'רקסית‪ ,‬לסכום של עד‪ ₪ 2000 -‬לחודש‪ ,‬ונסיעה של פעם אחת בשבוע לכתובת הקבועה‪ .‬זאת‪-‬‬
‫בהתאם לחוזר המשנה לנציב שירות המדינה מיום ‪ 19.9.06‬בנושא קידום השוויון ושילוב אזרחי‬
‫ישראל הערבים בשירות המדינה‪ ,‬ובהתאם לסעיף ‪ 4‬להחלטת הממשלה מספר ‪ 4436‬מיום‬
‫‪ ,25/1/2009‬בעניין ייצוג הולם לבני האוכלוסייה הערבית‪ ,‬הדרוזית והצ'רקסית בשירות המדינה‪.‬‬
‫הכנת קריטריונים להשתתפות בשכר דירה לעובדים הנ"ל‬
‫בימים אלה מתקיימים דיונים עם משרד האוצר לגבי הקריטריונים המתייחסים להשתתפות בשכר‬
‫דירה‪.‬‬
‫ריכוז אגודות מקצועיות בתקשי"ר לצורך קבלת החזר דמי חבר‬
‫בהתאם לפסקה ‪ 25.1‬בתקשי"ר‪ ,‬מתפקידה של נציבות שירות המדינה‬
‫לבדוק ולאשר עמותות‬
‫חדשות לקבלת החזר דמי חבר‪ ,‬בהתאם לפסקה ‪ ,25.147‬לצורך רישום העמותה בתקשי"ר‪.‬‬
‫הוועדה לביטוח תאונות אישיות לעובדים המועסקים ברמת סיכון גבוהה‬
‫הוועדה הבין משרדית דנה במקרים בהם נדרש ביטוח מיוחד נוסף לעובדים המועסקים בתפקידים‬
‫ברמת סיכון מיוחדת ‪ ,‬בהתייעצות עם נציג‪/‬ת חברת הביטוח הממשלתית ענבל‪ ,‬המוזמנים לכל דיוני‬
‫הועדה‪.‬‬
‫עבודת הועדה כוללת בדיקת הבקשה‪ ,‬סיור שטח במקום הסיכון‪ ,‬קבלת המסמכים ודיונים שאליהם‬
‫מוזמן נציג חב' ענבל‪.‬‬
‫ועדת פיצויי פיטורין עליונה לפנים משורת הדין‬
‫בהתאם לפיסקה ‪ , 83.621‬מונתה ועדת פיצויים עליונה על ידי נציב שירות המדינה אשר סמכויותיה‬
‫הן‪:‬‬
‫לאשר תשלום פיצוי פיטורים גם כאשר עובד מתפטר וסיבת התפטרותו אינה מהסיבות המזכות‬
‫על‪-‬פי דין;‬
‫תשלום פיצויי פיטורים לבני משפחת עובד שנפטר אך אינם מוגדרים כשארים;‬
‫הגדלת פיצויי פיטורים מהשיעורים הקבועים בנסיבות מיוחדות;‬
‫תשלום פיצויי פיטורים במקרים המנויים בסעיף כמחלת העובד או בן זוגו וכו';‬
‫‪38‬‬
‫‪ .6‬תחום פניות עובדי המדינה ופניות הציבור‬
‫תחום פניות עובדי המדינה פועל מתוקף הוראות פרק משנה ‪ 03.4‬לתקשי"ר‪ .‬התשובות לשאלות המופנות‬
‫אל האגף בכל הנוגע לתנאי עבודה‪ ,‬תנאי שירות וסדרי מינהל כלליים הן בראש וראשונה מקצועיות‪ .‬במידת‬
‫הצורך‪ ,‬הן נתמכות בחוות דעת הלשכה המשפטית‪ ,‬ומתואמות עם היחידות השונות בנציבות שירות‬
‫המדינה‪ .‬יודגש‪ ,‬כי מקרים עקרוניים נבחנים בראייה מערכתית כוללת‪ ,‬ובמסגרת הפקת לקחים‪,‬‬
‫המתורגמים לשינויים בתקנות ובכללים‪ ,‬עדכון התקשי"ר ושיפור הנדרש במערכת ה"מרכבה"‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫מתקבלות פניות מאזרחים בנושאים הקשורים לעובדי המדינה‪.‬‬
‫בעני ין זה מתקבלות גם פניות עובדי יחידות משאבי אנוש במשרדי הממשלה ובמוסדות ציבור נוספים‪,‬‬
‫בנושאים ש בתחומי האחריות של נציבות שירות המדינה המעוגנים בתקנון שירות המדינה ‪ -‬התקשי"ר‪.‬‬
‫ניתנת תשומת לב מיוחדת לפניות ותלונות ציבור אזרחי המדינה על תפקוד משרדי הממשלה בתחום‬
‫השירות לציבור‪ .‬זאת‪-‬מתוך הכרה בחשיבותו של מתן שירות לאזרחים ‪ ,‬כמו גם הקפדה על מתן מענה‬
‫במועד וע ל שיפורים מתמידים באיכות השירות‪ ,‬במטרה לחזק את אמונם במוסדות המדינה השונים‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫האגף לשוויון מגדרי וקידום נשים‬
‫‪2‬‬
‫ייעוד האגף לשוויון מגדרי‪:‬‬
‫הבטחת הזדמנויות שוות לנשים‪ ,‬בדגש על קידום לדרגי הניהול הבכיר‪ ,‬תוך הטמעת המודעות לנושא‪ ,‬והכרה‬
‫ביכולתן ובפוטנציאל הגלום בהן‪ ,‬כחלק מרכזי מההון האנושי בשירות המדינה‪.‬‬
‫יעדי האגף לשוויון מגדרי‪:‬‬
‫שיפור הייצוג ההולם לנשים בכל הדרגים‪ ,‬ביחס סביר לשיעורן הכולל באותו משרד ‪ /‬דירוג‪.‬‬
‫הטמעת חשיבה מגדרית בהחלטות מערכתיות שמתקבלות בנש"מ‪ -‬בכלל‪ ,‬ובראי הרפורמה‪ -‬בפרט‪.‬‬
‫חיזוק המודעות לחשיבות ולכדאיות בקידום נשים בפרט ובשוויון מגדרי בכלל‪.‬‬
‫הסרת חסמים המקשים על נשים להתקדם למשרות בכירות‪.‬‬
‫צמצום ההטרדות המיניות‪ ,‬ההתנכלויות והאפליה‪.‬‬
‫תפקידי האגף‬
‫האגף לשוויון מגדרי ולקידום נשים משמש כגוף מטה מקצועי בנציבות שירות המדינה‪ ,‬המהווה כלי מקצועי‬
‫ל הובלת שינויים בתחום שוויון הזדמנויות לנשים ושיפור ייצוגן בעמדות הבכירות בשירות המדינה‪ ,‬לרבות טיפול‬
‫במגוון נושאים הקשורים לזכויות נשים‪ ,‬זכויות הורים ומניעת הטרדה מינית‪.‬‬
‫האגף מהווה גורם מנחה לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך בנושא שוויון מגדרי‪ ,‬קידום נשים‪ ,‬זכויות נשים‬
‫והורים ומניעת הטרדה מינית‪.‬‬
‫האגף מהווה כתובת מקצועית למענה לפניות לשאלות מקצועיות של גורמים רבים כגון‪ :‬לשכות השרים ולשכות‬
‫חברי הכנסת‪ ,‬עובדי המדינה ועובדי השירות הציבורי‪ ,‬האקדמיה‪ ,‬ארגוני נשים‪ ,‬צבא ומשטרה‪.‬‬
‫האגף אחראי על איתור‪ ,‬מינוי‪ ,‬הכשרה‪ ,‬הנחייה וניהול שוטפים של כ‪ 80-‬ממונות על השוויון המגדרי‪ ,‬בכל משרדי‬
‫הממשלה ויחידות הסמך‪ ,‬מערכת הבריאות ומשרד הביטחון – הפועלות בהתאם למדיניות האגף‪.‬‬
‫האגף מופקד על התחומים הבאים‪:‬‬
‫יישום חוק שירות המדינה מינויים‪ ,‬התשי"ט ‪ 1959 -‬בנושא קידום הייצוג ההולם לנשים בשירות המדינה‪,‬‬
‫ויישום עקרון ההעדפה המתקנת‪.‬‬
‫יישום המלצות דו"ח שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה‪.‬‬
‫פעילות לשם העלאת שיעור הנשים בתפקידים הבכירים בשירות המדינה‪ ,‬ובכלל זה העלאת שיעור הנשים‬
‫המיוצגות בעתודות ניהוליות‪.‬‬
‫קביעת יעדים דיפרנציאליים לייצוג נשים בתפקידים בכירים לכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך‪ ,‬וביצוע‬
‫מעקב אחר העמידה בהם‪.‬‬
‫עריכת תחרות "אות המעסיק המתקדם"‪ ,‬בין כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך‪ ,‬והענקת אות למשרד‬
‫ולבית החולים המצטיינים בקידום נשים‪.‬‬
‫שיפור תהליכי המעקב והבקרה לאיתור חסמים לקידום נשים בשירות המדינה‪.‬‬
‫הגברת האיזון בין חיים לעבודה של העובדות והעובדים‪ ,‬תוך ביסוס הסדרי עבודה תומכי משפחה‪.‬‬
‫חיזוק הרישות החברתי (‪ )Network‬של נשים בשירות המדינה‪.‬‬
‫פיתוח‪ ,‬הדרכה והסברה בנושא שוויון מגדרי‪ ,‬שוויון הזדמנויות בעבודה‪ ,‬קידום נשים ומניעת הטרדה מינית‪.‬‬
‫פעילות לגיבוש הנחיות בנושא יישום ההעדפה המתקנת בשירות המדינה‪.‬‬
‫‪ 2‬שם האגף שונה בשנת ‪ 2014‬בהמשך לשינוי תיאור תפקיד הממונה על השוויון המגדרי במשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫פיתוח הדרכה לחברי ועדות איתור וועדות מכרזים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לשם העלאת המודעות להטיות מגדריות‬
‫בתהליכי מיון וצמצומן‪.‬‬
‫פעילות לצורך צמצום פערי שכר מגדריים‪ ,‬הנובעים מרכיבי שכר משתנים בשירות המדינה‪.‬‬
‫פיתוח והעצמה של חניכת נשים לנשים (מנטורינג)‪ ,‬מתוך מטרה ללוות ולקדם מנהלות מדרגי הביניים‬
‫למשרות ניהול בכירות יותר‪.‬‬
‫ניתוח נתונים לגבי ייצוג נשים בתפקידים בכירים‪ ,‬פרסומם והגשת דו"ח שנתי בנושא לכנסת‪.‬‬
‫יישום החוק למניעת הטרדה מינית‪ ,‬התשנ"ח – ‪ ,1998‬לרבות הכשרת הממונות‪ ,‬אישור גורמי הדרכה‪ ,‬פיתוח‬
‫אמצעי הדרכה‪ ,‬והכנת פרסומים בנושא‪.‬‬
‫ייזום והובלת תיקוני תקשי"ר וגיבוש נהלים בנושאים שבאחריות האגף‪.‬‬
‫טיפול בתלונות על הטרדה מינית ‪,‬התנכלות‪ ,‬אפליה וקיפוח מגדריים‪.‬‬
‫ייעוץ והנחייה למשרדי הממשלה בתחומי הפעילות של האגף‪.‬‬
‫איתור‪ ,‬מינוי‪ ,‬הכשרה‪ ,‬ליווי‪ ,‬הנחייה וניהול שוטפים של כ‪ 80-‬ממונות על השוויון המגדרי‪ ,‬בכל משרדי‬
‫הממשלה ויחידות הסמך‪ ,‬מערכת הבריאות ומשרד הביטחון – הפועלות בהתאם למדיניות האגף‪.‬‬
‫פיתוח ושימור קשרי חוץ עם ארגוני הנשים‪ ,‬הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה‪ ,‬היועצות‬
‫למעמד האישה בשלטון המקומי‪ ,‬גורמים שונים באקדמיה‪ ,‬יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים‪ ,‬מרכזי סיוע‬
‫לנפגעות תקיפה מינית‪ ,‬מרכזים לטיפול באלימות במשפחה וכו'‪.‬‬
‫עבודתם‪/‬ן של הממונים‪/‬ות על השוויון המגדרי ויועצי‪/‬ות המנכ"ל לקידום נשים במשרדי הממשלה וביחידות‬
‫הסמך מתבצעת בנוסף לתפקידם‪/‬ן במשרד‪ .‬עבודה זו נבנית על פי צרכיו הייחודיים של המשרד‪ ,‬יחידת הסמך או‬
‫בית החולים הרלוונטי‪ .‬להלן קווים מנחים משותפים לפעילותם‪/‬ן‪:‬‬
‫פעילות אקטיבית לשם קידום ושילוב נשים בעמדות בכירות‪ ,‬לרבות השתתפות בתכנון כוח אדם במשרד‪,‬‬
‫איתור אקטיבי של נשים ועידודן להגיש מועמדות‪.‬‬
‫ארגון קורסים וסדנאות לעובדות המשרד בנושאים שנועדו לסייע בקידומן‪ ,‬כגון‪ :‬הכנה למכרזים וניהול‬
‫קריירה‪.‬‬
‫ארגון קורסים וסדנאות לע ובדי ולעובדות המשרד בנושאים מגדריים‪ ,‬כגון‪ :‬איזון חיים – עבודה‪ ,‬שוויון בין‬
‫המינים‪.‬‬
‫הדרכת העובדים והעובדות בנושא החוק למניעת הטרדה מינית‪.‬‬
‫עריכת פעילויות להגברת המודעות בנושא אלימות נגד נשים‪ ,‬ובנושא בריאות האישה ורפואה מגדרית‪.‬‬
‫ציון יום האישה הבינלאומי באירוע "יום השוויון בין המינים" לכל עובדי ועובדות המשרד‪.‬‬
‫ציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים‪.‬‬
‫השתתפות בתחרות "אות המעסיק המתקדם"‪.‬‬
‫תפקוד כאחראית מכוח החוק למניעת הטרדה מינית – לרבות מתן תמיכה וסיוע למתלוננות‪.‬‬
‫טיפול בפניות עובדים ועובדות בנושאים מגדריים‪ ,‬ובנושא זכויות הורות‪.‬‬
‫עבודה על חיזוק התמיכה ההדדית בין נשות המשרד‪ ,‬כגון פעילות לחיזוק סולידריות ומינוי עובדות בכירות‬
‫כמנטוריות לעובדות במשרות בדרגות הביניים‪.‬‬
‫עבודה פנים משרדית בדרכים שונות לשם הובלת נושא שילוב וקידום נשים‪ ,‬ולשם העלאת נושא מעמד‬
‫האישה על סדר היום המשרדי‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫ייעוץ למנכ"ל המשרד בנושא קידום נשים‪.‬‬
‫הגשת השגות על מכרזים‪ ,‬בהן לא זכו נשים‪.‬‬
‫חברות בוועדות רלוונטיות (כגון‪ :‬ועדה לצמצום פערי השכר‪ ,‬ועדת שינויי תקינה)‬
‫מילוי חובות שוטפות מול האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה‪ ,‬כגון‪ :‬הגשת דו"ח שנתי‪ ,‬מסירת‬
‫עדכו נים שוטפים‪ ,‬הפצת חומר המועבר אליהן מתוקף תפקידן כממונות על השוויון המגדרי‪ ,‬השתתפות‬
‫בכנסים ובימי עיון של האגף לשוויון מגדרי‪ ,‬סיום קורס הסמכה שעורך האגף לשוויון מגדרי וכו'‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫מנהלת האגף לשוויון מגדרי ויועצת נציב שירות המדינה לקידום נשים‪,‬‬
‫עו"ד טלילה שחל‪-‬רוזנפלד‪.‬‬
‫טל‪.‬‬
‫‪,02-6705583‬‬
‫פקס‪02-6705246 .‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪42‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫א‪ .‬עבודת מטה‬
‫‪ .1‬הכנת דוח שנתי בנושא ייצוג הולם לנשים בשירות המדינה‪ ,‬אשר כולל חתכים מגוונים‪ ,‬המבליטים ייצוגן‬
‫של נשים לפי יחידות‪ ,‬דרגות ודירוגים‪.‬‬
‫הדוח כלל התייחסות ממוקדת למצבם של המשרדים ויחידות הסמך בכל הנוגע לייצוג הנשים בשלוש‬
‫ובארבע הדרגות העליונות‪ .‬דוח נתונים נרחב זה‪ ,‬המעודכן לסוף שנת ‪ 2013‬הועבר לוועדה לקידום מעמד‬
‫האישה ולוועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת‪ ,‬והופץ למשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪ ,‬לבעלי תפקידים‬
‫ולמוסדות מחקר שונים‪ .‬כן‪ ,‬פורסם הדוח באתר האינטרנט של האגף‪.‬‬
‫‪ .2‬מעקב שוטף אחר ניהול מכרזים בשירות המדינה‪ ,‬בשיתוף עם מנהלת אגף בכיר בחינות ומכרזים בנציבות‬
‫שי רות המדינה‪ .‬במסגרת פעילות זו טופלו פניות ותלונות רבות של עובדות ושל הממונות על שוויון מגדרי‬
‫במשרדים‪ ,‬לפני המכרז ואחריו‪.‬‬
‫במספר מקרים החליט נציב שירות המדינה כי יש מקום להתערבות ולנקוט באמצעים המתאימים (כגון‪:‬‬
‫החזרת הנושא לדיון מחודש בוועדת הבוחנים או קיום מכרז חוזר)‪.‬‬
‫‪ .3‬האגף גיבש‪ ,‬בסיוע הממונות על השוויון המגדרי וקידום נשים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך‪ ,‬מאגר‬
‫נשים מתאימות לכהן כחברות ועדות מכרזים‪ ,‬והמאגר הועבר לשימושו של אגף הבחינות והמכרזים‪.‬‬
‫‪ .4‬כמו כן‪ ,‬הועברו הנחיות למשרדים בדבר ההוראות המחייבות ייצוג הולם בוועדות המכרזים וכן מתן‬
‫העדפה מתקנת לנשים במכרזים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫דוח ועדת שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה‬
‫רקע להקמת הוועדה‪ :‬בהמשך להחלטה ‪ 481‬מיום ‪ 30.6.2013‬בנושא דוח הוועדה לשיפור ההון האנושי‬
‫בשירות המדינה‪ ,‬ובהמשך להחלטת ממשלה ‪ 3993‬מיום ‪ 18.12.2011‬בנושא שיפור מנגנוני ניהול ההון‬
‫האנושי בשירות המדינה‪ ,‬מינה נציב שירות המדינה באוקטובר ‪ ,2013‬ועדה בין‪-‬משרדית בראשות הגב'‬
‫דלית שטאובר‪ ,‬אשר גיבשה את דוח הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה‪ .‬הדוח‪( 3‬ראו קישור מטה) מציג‬
‫תמונה רחבה אודות מאפיינים רבים של תנאי העסקתן של נשים בשירות המדינה‪ .‬דוח שטאובר אומץ על‬
‫ידי הממשלה במלואו ב‪.8.6.2014-‬‬
‫‪‬http://www.csc.gov.il/databases/reports/documents/reportwomencommittee2014.pdf ‬3‬‬
‫‪43‬‬
‫נציבות שירות המדינה הכינה תכנית עבודה מפורטת ליישום ההמלצות בדוח שטאובר ומפורטות בה מכלול‬
‫היעדים והמשימות לביצוע ולוחות הזמנים לביצוען בשנים ‪ .2014-2015‬תכנית העבודה מתארת הלכה למעשה את‬
‫יישום המלצות הדוח במטרה להניע תהליכי שינוי תרבותי וארגוני תוך הטמעת תפיסות ייסוד שנועדו להביא‬
‫לשוויון מגדרי מלא בשירות המדינה‪.‬‬
‫קביעת מדיניות‬
‫שוויון מגדרי‬
‫הגברת‬
‫השקיפות‬
‫בהקצאת רכיבי‬
‫שכר משתנים‬
‫איזון חיים‪-‬עבודה‬
‫עיקרי‬
‫המלצות‬
‫דוח‬
‫שטאובר‬
‫הכשרה והסברה‬
‫לפיתוח מנהיגות‬
‫נשית‬
‫העלאת שיעור‬
‫הנשים בקרב‬
‫הסגל הבכיר‬
‫מכרזים‪ -‬שילוב‬
‫נשים בוועדות‬
‫מכרזים והעלאת‬
‫המודעות להטיות‬
‫העצמת תפקידן‬
‫של הממונות על‬
‫שוויון מגדרי‬
‫בכלל משרדי‬
‫הממשלה‬
‫ג‪.‬‬
‫ניהול תחרות "אות המעסיק המתקדם" בשירות המדינה‬
‫משרדי הממשלה הגישו את שאלוני האות בסוף שנת ‪ 2014‬ובמהלך ‪ 2015‬הם ינותחו ויינתן האות על ידי‬
‫ראש הממשלה למשרד‪/‬יחידת סמך אשר הצטיינו בשנה זו‪ .‬האגף לשוויון מגדרי בנה נוהל לתחרות זו‪.‬‬
‫בהמשך השנה תוקם ועדת שיפוט‪( .‬הפרס יינתן ב‪ 3-‬קטגוריות‪ :‬למשרד‪/‬יחידת סמך‪ ,‬בית חולים ממשלתי‪,‬‬
‫מעסיק שהצטיין לאורך זמן )‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הנחיית משרדי הממשלה בנושאים רלוונטיים‬
‫האגף לשוויון מגדרי מנחה את משרדי הממשלה ויחידות הסמך‪ ,‬ומספק מענה לפניות בנושאי זכויות‬
‫נשים‪ ,‬זכויות הורים‪ ,‬העדפה מתקנת‪ ,‬ייצוג הולם לנשים‪ ,‬ונושאים מגדריים אחרים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ה‪ .‬יישום החוק למניעת הטרדה מינית‪ ,‬התשנ"ח‪1998-‬‬
‫הכשרת אחראיות לטיפול בתלונות על הטרדה מינית‬
‫ביצוע פעולות הכשרה שוטפות של הממונות על השוויון המגדרי‪ ,‬המכהנות גם כאחראיות על פי החוק‪,‬‬
‫לטיפול בתלונות על הטרדה מינית‪ .‬ההכשרה נעשית באופן פרטני‪ ,‬בימי עיון‪ ,‬בקורס ההסמכה‬
‫ובאמצעות חוזרים‪ ,‬וכן מתן מענה יום – יומי לפניות ולהתייעצות‪.‬‬
‫ביצוע מעקב ופיקוח אחר יישום הוראות החוק‬
‫נעשה באופן שוטף‪ ,‬וכולל מעקב במשרדי הממשלה וביחידות השונות; הנחיית הממונות על השוויון‬
‫המגדרי והמשרדים באופן כללי ובהתייחס לתלונות הספציפיות‪ ,‬וכן מעקב אחר הטיפול על ידי‬
‫הגורמים הנוגעים בדבר בנציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫מתן תמיכה וליווי למתלוננים‪/‬ות‬
‫מעקב באמצעות הממונות אחרי מצב המתלוננים‪/‬ות‪ ,‬טיפול נקודתי בהתנכלויות ובחינת הצורך‬
‫בהפרדה בין הנילון למתלוננת בשיתוף אגף המשמעת‪ ,‬וליווי המתלוננות לדיון בבתי הדין‪.‬‬
‫כרזות בנושא החוק למניעת הטרדה מינית‬
‫הכנת כרזות חדשות למניעת הטרדה מינית המפרטות את עיקרי התקנון המותאם לשירות המדינה‪.‬‬
‫הכרזות מכילות את העדכונים האחרונים בחוק בנושא והן הופצו לכל המשרדים ויחידות הסמך‪.‬‬
‫הכשרה והדרכה‬
‫בשנת ‪ 2014‬בחן האגף מספר גורמי הדרכה בנושא הטרדה מינית‪ .‬האגף אישר – ובמידת הצורך אף‬
‫סייע בבניית מערכי הדרכה מותאמים לשירות המדינה – שלושה גופי הדרכה לביצוע הדרכות בשירות‬
‫המדינה בנושא החוק למניעת הטרדה מינית‪ .‬בנוסף‪ ,‬נתנה מנהלת האגף הרצאות במשרדים ובקורסים‬
‫המאורגנים מטעם נציבות שירות המדינה לשם הסברת החוק והפנמתו‪.‬‬
‫הנחיית משרדי הממשלה‬
‫האגף לשוויון מגדרי וקידום נשים מנחה את משרדי הממשלה ויחידות הסמך בנושא הטיפול‬
‫בהטרדות מיניות‪ ,‬והטיפול במתלוננות‪ .‬האגף פועל בשיתוף עם האגף הבכיר למשמעת בנציבות שירות‬
‫המדינה‪ ,‬ומתערב במידת הצורך לשם הגנה על המתלוננות ומתן סיוע להן‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הטמעת חשיבה מגדרית בתהליכים מערכתיים‬
‫במסגרת עבודתו השוטפת של האגף‪ ,‬נעשות פעולות להטמעת חשיבה מגדרית בהחלטות המתקבלות‬
‫בנציבות שירות המדינה בתחומים שונים‪ .‬בנוסף‪ ,‬דוח ועדת שטאובר אומץ במלואו כפרק נוסף כמסמך‬
‫הרפורמה בשירות המדינה‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ייזום והובלת תיקוני תקשי"ר‬
‫בשנת ‪ 2014‬הוביל האגף תיקוני תקשי"ר בנושאים שונים‪ ,‬לשם הסרת חסמים המקשים על נשים להתקדם‬
‫בעבודה‪ ,‬ולשם הסדרת זכויותיהן של נשים במגוון תחומים‪:‬‬
‫תיקון תקשי"ר מיום ‪ 21.10.2014‬בנושא‪ :‬היעדרות לצורך מחלת ילד‬
‫כדי לסייע לעובדים בנושא הנ"ל‪ ,‬הוחלט לאשר להורה עם שני ילדים עד ‪ 10‬ימים‬
‫בשנה‪ ,‬ולהורה לשלושה ילדים ומעלה עד ‪ 12‬ימים בשנה‪ .‬לעובדים חד‪-‬הוריים עם שני‬
‫ילדים עד ‪ 18‬ימים בשנה ולהורה לשלושה ילדים ומעלה עד ‪ 20‬ימים בשנה‪ .‬ימים אלה‬
‫ינוכו ממכסת ימי המחלה של העובד‪.‬‬
‫‪http://www.csc.gov.il/DataBases/NashamPosts/Documents/tashah3.pdf‬‬
‫תיקון תקשי"ר מיום ‪ 26.3.2014‬בנושא‪ :‬חוק עבודת נשים (תיקון מס' ‪ - ) 51‬הגנה לעובדת או עובד‬
‫העוברים טיפולי פוריות‬
‫‪http://www.csc.gov.il/DataBases/NashamPosts/Documents/tashaad10.pdf‬‬
‫תיקון תקשי"ר מיום ‪ 25.3.2014‬בנושא‪ :‬חוק עבודת נשים (תיקון מס' ‪ - ) 50‬הארכת חופשת לידה בשל‬
‫אשפוז יילוד‬
‫‪http://www.csc.gov.il/DataBases/NashamPosts/Documents/tashaad9.pdf‬‬
‫ח‪ .‬הדרכה והסברה‬
‫פיתוח תכניות הדרכה ייחודיות לממונות על השוויון המגדרי וקידום נשים מתוך כוונה לשמור על‬
‫רמתן המ קצועית ולהעשיר את הידע שלהן בנושא‪ ,‬מקיים האגף מידי שנה ימי עיון וכנסים‬
‫המאורגנים על ידו‪.‬‬
‫קידום נושאי מעמד האישה במסגרת תכניות ההדרכה בשירות המדינה‬
‫‪ o‬גם בשנת ‪ ,2014‬הושם דגש על שילוב הרצאות הנוגעות לשוויון הזדמנויות בעבודה ולחוק‬
‫למניעת הטרדה מינית בקורסי נציבות שירות המדינה‪ ,‬זאת בשיתוף עם אגף בכיר השכלה‬
‫הדרכה ורווחה בנציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫יום עיון לפרקליטים ומשפטנים בשירות המדינה‬
‫‪ o‬במסגרת שיתוף פעולה עם המכון להשתלמויות פרקליטים ויועצים משפטיים במשרד‬
‫המשפטים‪ ,‬נערכה בשנת ‪ 2014‬השתלמות בנושא "מגדר‪ ,‬חברה ומשפט"‪ ,‬מנהלת האגף הייתה‬
‫שותפה בוועדת ההיגוי להכנת השתלמות זו והנחתה אותה‪.‬‬
‫ביצוע הכשרה והדרכה‬
‫‪ o‬בשנת ‪ 2014‬ניתנו הרצאות רבות בפני הנהלות ועובדי המשרדים‪ ,‬בקורסי אגף ההדרכה של‬
‫נש"מ ובקורסים שונים‪ ,‬בנושאים כגון מניעת הטרדה מינית‪ ,‬ושוויון הזדמנויות בעבודה – ע"י‬
‫מנהלת האגף‪.‬‬
‫ט‪ .‬הפצת מידע לעובדי‪/‬ות המדינה‬
‫הופצה איגרת מטעם מנהלת האגף לשוויון המגדרי ולקידום נשים בשירות המדינה‪.‬‬
‫‪ o‬איגרת זו מופצת מידי שנה‪ ,‬לקראת יום האישה הבינלאומי‪ ,‬ונשלחת לכל עובדי ועובדות‬
‫המדינה‪ .‬באיגרת ניתנה סקירה על פעילותו של האגף בשנה החולפת‪ ,‬וחומר למחשבה בנושא‪.‬‬
‫הפצת מידע הנוגע לזכויות נשים ולשינוי תקשי"ר‬
‫‪ o‬גם בשנה זו הופץ המידע באמצעות הממונות על השוויון המגדרי‪ ,‬וכלל בין היתר עדכון לגבי‬
‫חידושי חקיקה ופסיקה‪ ,‬תיקוני תקשי"ר והודעות נציבות חדשות‪.‬‬
‫פעילות באינטרנט‬
‫‪ o‬באתר מתע דכנים באופן שוטף כל החוזרים של האגף‪ ,‬שינויי חקיקה‪ ,‬תקשי"ר והודעות נש"מ‬
‫רלבנטיות לשוויון מגדרי‪.‬‬
‫‪ o‬מנהלת האגף התארחה בדף הפייסבוק של נציבות שירות המדינה‪ ,‬והשיבה לפניות עובדים‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫י‪.‬‬
‫ענייני הפרט‬
‫טיפול בתלונות של עובדות המדינה על רקע אפליה‪ ,‬קיפוח ופגיעה בתנאי שכרן ועבודתן‪.‬‬
‫ככלל תלונות אלה מטופלות ע"י הממונות על השוויון המגדרי במשרדים השונים – כאשר במידת‬
‫הצורך מסייע ומנחה האגף בנושא‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬עובדות ועובדים המעוניינים‪/‬ות בכך יכולים‪/‬ות לפנות ישירות לאגף לשוויון מגדרי ‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬טיפל האגף ב‪ 44-‬פניות על רקע אפליה‪ ,‬קיפוח‪ ,‬תנאי עבודה‪ ,‬זכויות הורות ומכרזים אשר‬
‫הופנו ישירות לאגף בנושאים אלה‪.‬‬
‫טיפול בתלונות על הטרדה מינית‬
‫‪ o‬בשנת ‪ 2014‬טיפל האגף ב‪ 53-‬פניות על רקע של הטרדה מינית‪.‬‬
‫‪ o‬בנוסף לכך מעניק האגף הדרכה והנחייה שוטפת בנושא לממונות על השוויון המגדרי ולגורמים‬
‫שונים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪.‬‬
‫‪ o‬ליווי המתלוננות לחקירה‪ ,‬לבית הדין‪/‬לבית המשפט‬
‫בנוסף לאמור‪ ,‬מלווה האגף ו‪/‬או הממונות על מעמד האישה את המתלוננות לחקירה‪ ,‬לדיונים‬
‫בבית הדין או בבית המשפט (תלוי בסוג ההליך) – על פי רצונן‪.‬‬
‫יא‪ .‬קשרי חוץ‬
‫האגף לשוויון מגדרי וקידום נשים מקיים דרך קבע שיתופי פעולה עם גופים וארגונים שונים העוסקים‬
‫בקידום מעמד האישה‪ ,‬בהם ארגוני נשים ועמותות‪ ,‬הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש‬
‫הממשלה‪ ,‬היועצות למעמד האישה בשלטון המקומי‪ ,‬גורמים שונים באקדמיה‪ ,‬משרדי הממשלה‪,‬‬
‫יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים‪ ,‬מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית‪ ,‬מרכזים לטיפול באלימות במשפחה‬
‫ואחרים‪.‬‬
‫השתתפות בוועדות הכנסת ובוועדות שרים‬
‫מנהלת האגף משתתפת בישיבות ועדות הכנסת הרלוונטיות‪ ,‬ועדת השרים למעמד האישה וועדות‬
‫השרים לחקיקה‪.‬‬
‫ייצוג נציבות שירות המדינה בפעילות הדרכה‪ ,‬בכנסים ובימי עיון‬
‫ביצוע פעולות הדרכה ומתן הרצאות לפורומים שונים ומגוונים בשירות המדינה ובארגונים אחרים‬
‫בנושאים הקשורים לתחום פעילותו של האגף‪.‬‬
‫מתן ייעוץ וסיוע לגורמי חוץ‬
‫האגף מטפל באופן שוטף בפניות גורמי חוץ (כגון‪ :‬משטרת ישראל‪ ,‬כנסת‪ ,‬בית הנשיא‪ ,‬אקדמיה‪ ,‬וכו')‬
‫בנושאים שונים ‪ ,‬ומייעץ בנושא יישום זכויות הורות‪ ,‬טיפול בהטרדות מיניות‪ ,‬קידום נשים וכו'‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫יב‪ .‬ניהול הממונות על השוויון המגדרי במשרדי הממשלה‬
‫גיוס ומינוי ממונות‬
‫במהלך שנת ‪ 2014‬הוחלפו מספר ממונות‪ ,‬חלקן פרשו משירות המדינה וחלקן עקב שחיקה בתפקיד‪.‬‬
‫האגף לשוויון מגדרי עוקב אחר תפקודן‪ ,‬מנחה את הנהלות המשרדים בדבר מינוין‪ ,‬ופועל בתיאום‬
‫איתן לבחירת המועמדת המתאימה לתפקיד‪ .‬מינוי ממונה מאושר רק לאחר ביצוע ועדת בוחנים‬
‫והגשת מועמדות למכרז פנימי‪ .‬בשנת ‪ 2014‬כיהנו בתפקיד זה ‪ 79‬ממונות על מעמד האישה‪ 20 .‬מהן‬
‫נכנסו לתפקיד בשנה זו‪.‬‬
‫תיאו ר תפקיד הממונה על השוויון המגדרי ויועצ‪/‬ת המנכ"ל קידום נשים‬
‫במסגרת עבודת מטה‪ ,‬בשיתוף עם אגפי המשרדים ויחידות הסמך‪ ,‬מערכת הבריאות ומערכת‬
‫הביטחון‪ ,‬הוכן תיאור תפקיד לממונות על שוויון מגדרי וקידום נשים‪ .‬במסגרת תיאור התפקיד שונה‬
‫שם התפקיד מהממונה על מעמד האישה לממונה על שוויון מגדרי ויועצת המנכ"ל לקידום נשים‪,‬‬
‫ונקבעו בו תחומי אחריות‪ ,‬סמכות‪ ,‬כמו גם אופן מינוי‪ ,‬קדנציות ותגמול‪ .‬תיאור התפקיד אושר ופורסם‬
‫בשנה זו‪.‬‬
‫הנחיית הממונות‬
‫הנחיית והכוונת הממונות מתבצעת באופן שוטף‪ ,‬הן באמצעות פעולות הדרכה‪ ,‬הן באמצעות מפגשים‬
‫והתייע צויות שוטפים‪ .‬התחומים הבולטים בנושא זה הם עדכון והעברת מידע רלבנטי‪ ,‬הנחייה לתכנון‬
‫פעולות הדרכה‪ ,‬הנחיות לגבי החוק למניעת הטרדה מינית‪ ,‬הנחיות לגבי פעילות מול הנהלות‬
‫המשרדים‪.‬‬
‫ימי עיון לממונות על השוויון המגדרי‬
‫בשנת ‪ 2014‬ערך האגף יום עיון לממונות על השוויון המגדרי בנושא‪" :‬יישום המלצות דוח ועדת‬
‫שטאובר –תפקיד הממונה"‪ .‬יום העיון נערך במעלה החמישה והשתתפו בו למעלה מ‪ 70-‬ממונות על‬
‫מעמד האישה ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪ ,‬ממערכת הבריאות וממשרד הביטחון‪.‬‬
‫חלקו ה ראשון של היום עסק בהמלצות ועדת שטאובר ובאחריות הממונה לאורן‪ ,‬וחלקו השני של היום‬
‫הוקדש לנושא הרפורמה במנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה‪.‬‬
‫מעקב ופיקוח אחר עבודת הממונות על השוויון המגדרי‬
‫הממונות על מעמד האישה נדרשות להעביר לאגף דוח שנתי‪ ,‬כמתחייב מהוראות התקשי"ר‪ .‬הדוח‬
‫כולל נתונים רלבנטיים וכן פירוט ותיאור של הפעילות אשר בוצעה במשרד‪ .‬כן נדרשות הממונות‬
‫להגיש לאגף תכנית עבודה שנתית‪ ,‬ומוזמנות מעת לעת למפגש אישי עם מנהלת האגף לשם בחינה‬
‫יסודית של הדוח השנתי ותכנית העבודה‪ ,‬עדכון ומתן סיוע ויעוץ לממונה‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫אגף בכיר מינהל ומשאבי אנוש‬
‫מופקד על הטיפול בהון האנושי בנציבות שירות המדינה והטיפול השוטף בעובדי הנציבות בנושאי משאבי‬
‫אנוש‪ ,‬תקציב‪ ,‬הדרכה‪ ,‬רווחה‪ ,‬רכש‪ ,‬לוגיסטיקה ותיקיון‪.‬‬
‫ממונה על קביעת המדיניות‪ ,‬כללי העבודה ואמות המידה לניהול משאבי אנוש בנציבות‪ ,‬בהתאם למדיניות‬
‫והנחיות נציבות שירות המדינה והוראות התקשי"ר‪.‬‬
‫מתכנן את צרכי כוח האדם במשרד בהתאם ליעדים ומגבש את המסגרת התקציבית‪.‬‬
‫תחומי משנה‬
‫משאבי אנוש ‪ :‬טיפול בהון האנושי מקליטת העובד‪ ,‬מעקב על קידומו‪ ,‬פרסום מכרזים ועד טיפול‬
‫בפרישת העובד‪.‬‬
‫הדרכה‪ :‬טיפול שוטף בבקשות העובדים להדרכה וללימודי תואר‪ ,‬קיום קורסים משרדיים והשתלמויות‪.‬‬
‫רווחה‪ :‬טיפול שוטף ברווחת העובדים והגמלאים של המשרד ‪ ,‬לרבות פעולות תרבות וסל רווחה‪.‬‬
‫תיקיון‪ :‬טיפול לוגיסטי במעבר לארכיון אלקטרוני‪.‬‬
‫יחידת הרכש‪ ,‬נכסים ולוגיסטיקה‪ :‬מספקת שירותי רכש‪ ,‬תפעול‪ ,‬תחבורה‪ ,‬וכן תחזוקת מבנים וציוד‬
‫משרדי עבור כל יחידות המשרד‪ .‬זאת‪ ,‬בהתאם לחוק חובת המכרזים‪ ,‬הוראות התכ"מ (תקנות כספים‬
‫ומשק של החשכ"ל) והנחיות חטיבת הנכסים‪ ,‬רכש ולוגיסטיקה באגף החשב הכללי במשרד האוצר‪.‬‬
‫היחידה מופקדת על כל ההתקשרויות עם קבלנים ויועצים חיצוניים הנותנים שירותים למשרד‪.‬‬
‫צוערים לשירות המדינה‪ :‬טיפול בתהליכי הקליטה של ‪ 30‬צוערים‪ ,‬בכל שנה‪ ,‬למצבת כח‪-‬האדם של‬
‫הנציבות‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫סגנית נציב שירות המדינה (מינהל ומשאבי אנוש) ‪ -‬הגב' עדנה אלפסי‬
‫טל‪ ,02-6705192 .‬פקס‪02-6705244 .‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪49‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬הועסקו בנציבות ‪ 212‬עובדים‪ 140 :‬עובדים בדירוגים מקצועיים (מח"ר‪ ,‬משפטנים‪,‬‬
‫מהנדסים)‪ 72 ,‬בדירוג המנהלי ועוד ‪ 60‬צוערים‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬הועסקו גם ‪ 35‬סטודנטים במשרות‬
‫סטודנטים‪ .‬בחלוקה על פי מין‪ ,‬עובדות בנציבות ‪ 141‬נשים (‪ 67%‬מכלל עובדי הנציבות)‪.‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫בסיס תקציב נציבות שירות המדינה המאושר בחוק התקציב לשנת ‪ 2014‬עמד על ‪90,851‬‬
‫אלש"ח‪.‬‬
‫להלן פירוט התקציב (לא כולל רזרבות שאינו בשימוש הנציבות והנתונות לאחריות משרד‬
‫האוצר)‪:‬‬
‫תקציב השכר (נציבות) –‪ 44,026‬מיליון ‪.₪‬‬
‫תקציב השכר (צוערים) – ‪ 11,276‬מיליון ‪.₪‬‬
‫תקציב הקניות (תפעול שוטף) ‪ 7,245 -‬מיליון ‪.₪‬‬
‫תקציב הדרכה והכשרת עובדים – ‪ 3,500‬מיליון ‪ 2 .₪‬מיליון מתקציב זה ממומן‬
‫מהשתתפויות משרדי הממשלה ויחידות הסמך ומיועד להדרכה והכשרת כלל עובדי‬
‫המדינה‪ 1.5 .‬מיליון מיועדים לשימוש ע"פ החלטת נציב שירות המדינה‪.‬‬
‫תקציב המחשוב – ‪ 3,296‬מיליון ‪ .₪‬חלק ניכר מתקציב זה מיועד לפרויקטים לכלל‬
‫שירות המדינה‪.‬‬
‫תקציב פרויקט צוערים לשירות המדינה – ‪ 3,100‬מיליון ‪ .₪‬מיועד להפעלת תכנית‬
‫צוערים לכלל שירות המדינה‪ ,‬הכשרת בוגרים מצטיינים של תואר ראשון למסלול‬
‫הכולל תואר שני במדיניות ציבורית והשמה בשירות המדינה בעתודה ניהולית‪.‬‬
‫מערך הגיוס והמיון לשירות המדינה ‪ 11,228 -‬מיליון ‪.₪‬‬
‫תקציב הדרכה לנציבות שירות המדינה ‪ 450 -‬אש"ח‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫משימות שוטפות בשנת ‪2014‬‬
‫יישום תכנית ליווי העובד מקליטתו עד פרישתו‪.‬‬
‫קידום עובדים‪ ,‬מתן דרגות‪ ,‬שינויי תקן‪ ,‬שינויי רמות רכב וכיו"ב‪.‬‬
‫מעקב נוכחות עובדים‪.‬‬
‫וועדות הדרכה משרדיות‪.‬‬
‫טיפול במכרזי כוח אדם פנימיים\בין משרדיים\פומביים‪.‬‬
‫מיון וקליטת ‪ 30‬צוערים חדשים בשירות המדינה ( תוספת זהה של צוערים בכל שנה )‪.‬‬
‫הכנת חוזים חדשים והארכת חוזים קיימים‪.‬‬
‫שיפור היערכות הארגון לשעת חירום‪.‬‬
‫ניהול וליווי פרויקט סריקת תיקי הארכיב של כל עובדי המדינה (‪ 70,000‬תיקים‬
‫אישיים)‪.‬‬
‫השתתפות בוועדת גיוס ומיון ( ניוד עובדים‪ ,‬בקרה תקציבית )‪.‬‬
‫לוגיסטיקה ותחזוקה שוטפת‪.‬‬
‫ריכוז ועדות מכרזים בנושא רכש‪.‬‬
‫ניהול ומעקב על תקציב הנציבות ‪ ,‬טיפול שוטף מול החשבות ( בעידן המרכבה )‪.‬‬
‫טיפול בכל נושאי הרווחה של העובדים וקשר שוטף עם גמלאי המשרד‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫מינהל הסגל הבכיר‬
‫תפקידי מינהל הסגל הבכיר‪:‬‬
‫פיתוח וקביעת מדיניות מקצועית בנושאים העוסקים בניהול הסגל הבכיר בשירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫ביצוע הליכי קליטה‪ ,‬העסקה‪ ,‬קידום ופרישה של עובדים הנמנים על הסגל הבכיר‬
‫בשירות המדינה‪.‬‬
‫ביצוע הליכי בקרה על קידום עובדים בכירים ותנאי העסקתם במשרדי הממשלה‬
‫וביחידות הסמך‪.‬‬
‫ייזום והפעלה של תכניות השכלה‪ ,‬הכשרה ופיתוח של הסגל הבכיר בשירות המדינה‪.‬‬
‫טיפול בנושאים נוספים כגון‪ :‬קידום עובדי מחקר‪ ,‬קידום מהנדסים‪/‬טכנאים בתקן‬
‫הפתוח וכו'‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫עד ליום ‪ - 15/02/15‬סגן נציב שירות המדינה (סגל בכיר‪ ,‬איכות ומצוינות)‬
‫מר מאיר אהרונוב‬
‫טלפון‪02-6705110 :‬‬
‫דוא"ל‪:‬‬
‫‪ ,‬פקס‪02-6705145.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מיום ‪ -15.2.2015‬מר אילן רם‬
‫טלפון‪02-6705197 :‬‬
‫דוא"ל‪:‬‬
‫‪ ,‬פקס ‪02-6705621‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪52‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫מינהל הסגל הבכיר‪ ,‬בשיתוף עם הנהלת רשות המיסים‪ ,‬יישם בפועל את הנוהל לסבב‬
‫פקידי שומה ומנהלים ברשות המיסים‪ ,‬אשר חל על בעלי תפקידים בכירים ברשות‬
‫ובהם פקידי שומה‪ ,‬מנהלי מס רכוש‪ ,‬מנהלי מכס‪ ,‬מנהלי מע"מ וכדומה‪.‬‬
‫נמשך תהליך יישום הרוטציה בקרב החשבים הבכירים באגף החשב הכללי‪.‬‬
‫יושמה מתכונת להערכות מצב לסגל הבכיר עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך‪,‬‬
‫במסגרת ההערכות לרפורמה במינהל הסגל הבכיר‪.‬‬
‫נפתח מחזור כ"ג של התכנית למדיניות חברתית ולמינהל לסגל הבכיר בשירות‬
‫המדינה‪ ,‬שנערכת בשיתוף עם אלכא‪-‬ג'וינט ישראל‪ .‬התכנית מתמקדת בשכלול‬
‫כישוריהם‪ -‬הניהוליים ויכולותיהם של הנמנים על הסגל הבכיר בשירות המדינה‪.‬‬
‫נמשך תהליך העברת רשמי בתי המשפט לרשות האכיפה והגבייה‪ ,‬במסגרת ההפרדה‬
‫המבנית שבוצעה בין מערכת ההוצאה לפועל לבין מערכת בתי המשפט‪ .‬זאת במקביל‪-‬‬
‫לקליטת רשמים חדשים ברשות האכיפה והגבייה‪.‬‬
‫נציגי מינהל הסגל הבכיר השתתפו כחברים בדיוני הוועדה המוסדית לקידום טכנאים‬
‫ומהנדסים בתקן הפתוח ‪,‬וכן בוועדה העליונה ובוועדה המשרדית לקידום עובדים‬
‫בדירוג עובדי מחקר במוסדות המחקריים בשירות המדינה ובהם מינהל המחקר‬
‫החקלאי‪ ,‬מינהל מדעי הים והאדמה ומשרד הבריאות‪.‬‬
‫בהמשך להחלטת הממשלה מס' ‪ 5274‬מיום ‪ 09.12.2012‬לעניין מינוף המו"פ החקלאי‬
‫בישראל‪ ,‬נציגי מינהל הסגל הבכיר בשיתוף עם מינהל המחקר החקלאי‪ ,‬פעלו ליישום‬
‫חלק מההמלצות‪ ,‬שעלו בדו"ח הצוות המקצועי להסרת חסמים בהעסקת כח אדם‬
‫במינהל המחקר החקלאי‪.‬‬
‫עובדי מינהל הסגל הבכיר סייעו למנהלים כלליים ולעובדים הנמנים על הסגל הבכיר‬
‫בכל הקשור לישוב מחלוקות וסכסוכים בתחום יחסי העבודה‪.‬‬
‫במסגרת שיפור וייעול תהליכי עבודה‪ ,‬עובדי המינהל הדריכו והנחו את העוסקים‬
‫במינהל ומשאבי אנוש ‪,‬מקרב ‪ 40‬משרדי ממשלה ויחידות סמך‪ ,‬בסוגיות הקשורות‬
‫למיצוי זכויותיהם של עובדי הסגל הבכיר‪ .‬ההנחיה כללה התייחסות למגוון נושאים‬
‫ובהם‪ :‬קידום עובדים ‪,‬תנאי העסקת מנכ"לים ומוקבליהם‪ ,‬העסקת עובדים חסרי‬
‫אופק שירות ‪,‬ריענון נהלי עבודה ומתן מענה למקרי העסקה חריגים‪ ,‬הנחיות והסברים‬
‫בנושא זכויות פנסיוניות לעובדים בחוזה ועוד‪ .‬האמור הוביל לחיזוק המודעות והידע‬
‫בתחומי ניהול הסגל הבכיר בקרב הסמנכ"לים ומנהלי משאבי האנוש וכן לחיזוק‬
‫מעמד מינהל הסגל הבכיר כגורם מנחה ותורתי‪ .‬זאת‪ -‬מלבד מיצוי הזכויות וחיזוק‬
‫דפוסי העסקת העובדים הנמנים על הסגל הבכיר‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫מינהל הסגל הבכיר עסק במגוון פעילויות הקשורות בטיפול שוטף בסוגיות שונות‪,‬‬
‫כגון‪ :‬טיפול בהליכי קליטה לסגל הבכיר והכנת חוזי העסקה לבכירים‪ ,‬טיפול בקידום‬
‫עובדים מינויים‪ ,‬הארכות שירות‪ ,‬פרישה ועוד‪ ,‬בכלל זאת הפעילויות שלהלן‪:‬‬
‫טיפול בהכנת חוזי העסקה לבכירים על מגוון סוגיהם ומורכבותם ובהם‪:‬‬
‫‪ ‬חוזים לתקופות ניסיון (לעובדים מתוך שירות המדינה ולעובדים חדשים מחוץ‬
‫לשירות)‪.‬‬
‫‪ ‬חוזים במשרות קדנציה ‪,‬שנקצבו להן תקופות כהונה בהחלטת ממשלה (גמישה‪,‬‬
‫קשיחה או פז"מ‪(.‬‬
‫‪ ‬חוזי בכירים במשרות שנקצבו להן תקופות כהונה בחקיקה‪.‬‬
‫‪ ‬חוזי בכירים במשרות שנקצבו להן תקופות כהונה על‪ -‬פי נוהל מיוחד‪.‬‬
‫‪ ‬חוזי בכירים לעובדים במסלול פנסיה תקציבית ‪.‬‬
‫‪ ‬חוזי בכירים לעובדים במסלול פנסיה צוברת‪.‬‬
‫‪ ‬חוזים מיוחדים למנכ"לים ולמוקבליהם ‪,‬במסלולי העסקה שונים‪.‬‬
‫‪ ‬חוזים לעובדים חסרי אופק שירות בשירות המדינה‪.‬‬
‫‪ ‬חוזי העסקה ייחודיים (מערכת הבריאות ;רשמים ברשות האכיפה והגבייה‬
‫ובהנהלת בתי המשפט ;מערך שירות החוץ‪ :‬שגרירים ‪,‬צירים כלכליים ‪,‬נספחים‬
‫מסחריים; רשות הכבאות וההצלה וכו')‪.‬‬
‫טיפול בהארכות חוזי העסקה לבכירים‬
‫במסגרת הטיפול ‪,‬נשלחו הודעות ייזומות למנהלי המשרדים ויחידות הסמך (מנכ"לים‬
‫או מוקבליהם(‪ ,‬כשישה חודשים מראש ‪,‬על מועדי סיום צפויים של תוקף תחולת חוזי‬
‫העסקת עובדים בכירים ‪.‬מנהלי המשרדים והיחידות הונחו למלא חוות דעת על‬
‫העובדים בגיליון הערכה מובנה שהוכן על ידי מינהל הסגל הבכיר ‪,‬הכוללים סולמות‬
‫הערכה ‪,‬ונימוקים בדבר משך הארכת החוזה‪.‬‬
‫טיפול בבקשות למתן היתרים לעבודה פרטית ולחל"ת‬
‫הטיפול השוטף ניתן לכלל הנמנים על הסגל הבכיר בשירות המדינה ‪,‬המועסקים‬
‫בחוזים בכירים או בהעסקה בדירוג ‪-‬דרגה (כולל מערכת הבריאות)‪ .‬בקשות חריגות או‬
‫כאלה שאינן עונות על כללי התקשי"ר הועברו להחלטת הוועדה העליונה למתן היתרים‬
‫שבה חבר ‪,‬בין היתר ‪,‬נציג מינהל הסגל הבכיר‪.‬‬
‫טיפול בפרישת בכירים משירות המדינה‬
‫במסגרת הטיפול בפרישת בכירים שהועסקו בחוזה בכירים במסלול פנסיה תקציבית‪,‬‬
‫נבדקו פרטי העסקתם וזכויותיהם של העובדים עם סיום העסקתם בשירות המדינה‬
‫והופקו מסמכים הכוללים ‪:‬תחשיבי המשכורת הקובעת) על פי ממוצע חשבוני‪/ -‬‬
‫משוקלל ‪(,‬צבירת זכויות לגמלאות ‪,‬תשלום בגין חודשי שירות עודפים ‪,‬זכאות לתשלום‬
‫למענק יובל ‪,‬תשלום עבור ימי חופשה עודפים ‪,‬פיצוי בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים‬
‫ומענק הסתגלות )במידה והעובדים נמצאו זכאים לכך)‪ .‬במקרים בהם הועסקו עובדים‬
‫בחוזה בכירים במסלול פנסיה צוברת ‪,‬נבדקו פרטי העסקתם של העובדים והופקו‬
‫מסמכים הכוללים ‪:‬פרטי הקופה המבטחת ‪ ,‬זכויות לעניין פיצויי פיטורין ‪,‬מענק‬
‫הסתגלות) במידה ש העובד נמצא זכאי לכך)‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫הטיפול בפרישת מנכ"לים ומוקבליהם ‪,‬מלבד האמור לעיל ‪,‬כלל התייחסות לתנאים‬
‫הייחודיים להם הם זכאים ובכלל זאת ‪:‬תקופות חפיפה ‪,‬זכאות למענקי‬
‫הסתגלות‪/‬חודשי הסתגלות בפועל בגין אורך תקופת כהונה ‪,‬זכאות לימי חופשה בפועל‬
‫בגין ימי חופשה צבורים ‪,‬החלת זכויות סוציאליות ועוד‪.‬‬
‫טיפול בנושא הצהרות רכוש‬
‫במסגרת הטיפול נשלחו הודעות ותזכורות לבכירים המכהנים במשרות בכירות ‪,‬בשתי‬
‫הדרגות העליונות של סולם הדירוג בו הם משובצים ‪,‬בדבר חובתם להגיש הצהרת‬
‫רכוש ‪,‬בהתאם לכללים שפורסמו בתקנות‪.‬‬
‫טיפול בהעסקות במילוי מקום או במינוי בפועל‬
‫ככלל ‪,‬אפשרות ההעסקה במתכונת זאת נבחנה בקפידה על ידי עובדי מינהל הסגל‬
‫הבכיר ‪,‬ואושרה במקרים חריגים בלבד ‪,‬לאחר שמוצו כל האפשרויות המקובלות‬
‫לאיוש המשרה‪.‬‬
‫טיפול בקידומי עובדים ובבקשות לתנאי העסקה ייחודיים‬
‫קידומי עובדים המועסקים בחוזים בכירים נעשו על‪-‬פי כללים מוגדרים‪:‬‬
‫א‪ .‬קידום על‪-‬פי המלצת ממונה‪ ,‬רמת משרתו של העובד‪ ,‬הוותק שצבר והשכלתו‪.‬‬
‫ב‪ .‬קידום בגין צבירת ‪ 35‬שנות העסקה בשירות המדינה‪.‬‬
‫לעיתים נדרש מינהל הסגל הבכיר לתת מענה למקרים חריגים כגון‪ :‬שמירת שכר‬
‫במעבר מתפקיד לתפקיד‪ ,‬הגעה להסדר זמני בקידומו של עובד‪ ,‬מתן רמת שכר‬
‫ייחודיות וכו'‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫האגף לאיכות ומצוינות‬
‫תפקידי האגף לאיכות ומצוינות‬
‫האגף מנחה מנהלים‪ ,‬אחראים על קידום איכות ומצוינות‪ ,‬מנהלי יחידות ממשלתיות וכן‬
‫ממונים על איכות ומצוינות בכל הקשור לקידום איכות ומצוינות‪ ,‬ברוח החלטות הממשלה‬
‫והוראות פרק ‪ 60‬בתקשי"ר‪.‬‬
‫במסגרת זאת פועל האגף ל‪:‬‬
‫גיבוש‪ ,‬פרסום ועדכון המדיניות לקידום איכות ומצוינות ארגונית בשירות המדינה‪.‬‬
‫הנחלת ערכים ומתודולוגיות של איכות ומצוינות ארגונית בשירות המדינה‪.‬‬
‫מתן סיוע ותמיכה להטמעת תרבות של שיפור מתמיד‪.‬‬
‫ייזום תכניות הדרכה והכשרה למנהלים ועובדים בתחום ניהול איכות ומצוינות‬
‫ארגונית‪.‬‬
‫הסברת חשיבות הטמעת התשתיות העיקריות לקידום איכות ומצוינות ארגונית‪.‬‬
‫הוקרת ארגונים‪ ,‬יחידות‪ ,‬מנהלים‪ ,‬עובדים וצוותים בעלי הישגים מיוחדים בקידום‬
‫איכות ומצוינות בשירות המדינה‪.‬‬
‫ייזום וניהול הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי ע"ש יצחק רבין ז"ל‪.‬‬
‫הנחיית מנהלים ה אחראים לקידום איכות ומצוינות וכן ממונים על איכות ומצוינות‬
‫ומנהלי יחידות ממשלתיות בכל הקשור לקידום איכות ומצוינות‪ ,‬ברוח החלטות‬
‫הממשלה והוראות פרק ‪ 60‬בתקשי"ר‪.‬‬
‫ב מסגרת זאת פועל האגף להסברת חשיבות הטמעת התשתיות המשרדיות‬
‫והתשתיות היחידתיות העיקריות לקידום איכות ומצוינות‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫סגן נציב שירות המדינה (הסגל הבכיר‪ ,‬איכות ומצוינות)‪ :‬מר מאיר אהרונוב‬
‫טלפון‪ ,02-6705125 ,02-6705110 :‬פקס‪02-6705145 :‬‬
‫דוא"ל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪56‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫‪ .1‬הכוונה וליווי מקצועי של משרדים ויחידות‬
‫במהלך השנה הנחה האגף מנהלים‪ ,‬אחראים לקידום איכות ומצוינות וכן ממונים על‬
‫איכות ומצוינות ומנהלי יחידות ממשלתיות בכל הקשור לקידום איכות ומצוינות‪ ,‬ברוח‬
‫החלטות הממשלה והוראות פרק ‪ 60‬בתקשי"ר‪.‬‬
‫במסגרת זאת פעל האגף להסברת חשיבות הטמעת התשתיות המשרדיות והתשתיות‬
‫היחידתיות העיקריות לקידום איכות ומצוינות‪.‬‬
‫‪ .2‬הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי‬
‫האגף השלים את ההכנות לתכנית הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי ע"ש‬
‫יצחק רבין ז"ל והפעיל אותה בארבעה מסלולי משנה ממשלה; שלטון מקומי; בריאות;‬
‫מגזר שלישי‪ .‬התכנית הופעלה במתכונת חלוצית חדשה להוקרה‪ ,‬שפותחה על ידי האגף‪,‬‬
‫הבנויה ממדרג מצוינות ארגונית‪ .‬מדרג זה מורכב משלוש קטיגוריות הוקרה ומעשר‬
‫רמות הישג במונחים של כוכבי מצוינות‪ .‬כמו כן הוכשרו עשרים מעריכי מצוינות‬
‫ארגונית לתכנית הפרס הלאומי‪.‬‬
‫הליכי ההערכה והשיפוט התבצעו באמצעות מעריכי מצוינות ארגונית‪ ,‬ועדת הפרס וכן‬
‫ועדת שיפוט עליונה‪ ,‬בראשות כבוד שופט בית המשפט המחוזי בדימוס‪ ,‬עזרא קמא‪.‬‬
‫בתכנית השתתפו תשעה עשר ארגונים ויחידות‪ ,‬אשר זכו להוקרה בהתאם לרמות‬
‫המצוינות הארגונית שלהם‪.‬‬
‫‪ .3‬הכשרה‪ ,‬הרצאות וכנסים‬
‫במהלך השנה התקיימו שני מחזורים של הקורס למרכזי איכות ומצוינות יחידתיים‬
‫ובהם השתתפו ‪ 48‬עובדים‪.‬‬
‫מתן הרצאות ב פורומים שונים בשירות המדינה וכן הצגת מדיניות קידום האיכות‬
‫והמצוינות בפני גורמים ופורומים‪.‬‬
‫השתתפות בוועדה המארגנת של הכינוס הבינלאומי ה‪ 20-‬לאיכות שנערך על ידי‬
‫האיגוד הישראלי לאיכות‪ .‬במסגרת הכינוס ייזום מושב "בנושא התייעלות וצמצום‬
‫הבירוקרטיה לתועלת הציבור"‪ .‬במושב השתתפו מנהלים ממשרדי ממשלה ויחידות‬
‫סמך אשר הציגו את הישגי יחידותיהם בתחום‪ ,‬כמי שקיבלו אות הוקרה בתכנית‬
‫שמנוהלת על ידי האגף‪.‬‬
‫‪ .4‬הוקרה ועידוד‬
‫התכניות לבחירת מנהלים ועובדים בעלי הישגים מיוחדים בשירות המדינה‬
‫ניהול תהליכי בחירת המנהלים והעובדים בעלי ההישגים המיוחדים בשירות‬
‫המדינה כללו את התכניות הבאות‪ :‬אות יקיר שירות המדינה‪ ,‬פרסי המצוינות‬
‫בניהול בדרג הבכיר‪ ,‬פרסי מנהלים מעולים בדרג התיכון‪ ,‬פרסי עובדים מעולים‬
‫בתחום המקצועי בדרג התיכון‪ ,‬פרסי הצוותים המעולים ופרסי העובדים‬
‫המעולים‪ .‬הליכי בחירת המנהלים והעובדים בתכניות האמורות מתבצעים‬
‫ברמה המרכזית על ידי האגף‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫במסגרת זאת הוענקו בטקס מרכזי שיזם האגף‪ :‬שני אותות ליקיר שירות‬
‫המדינה‪ ,‬ארבעה פרסי מצוינות בניהול בדרג הבכיר‪ ,‬שלושה פרסים למנהלים‬
‫מעולים בדרג התיכון‪ ,‬שני פרסים לעובדים מעולים בתחום המקצועי בדרג‬
‫התיכון‪ ,‬חמישה פרסים לעובדים מעולים וכן שני פרסים לצוות מעולה‪ ,‬בהם‬
‫עשרה עובדים‪ .‬בהליכים המרכזיים הפעיל האגף ועדות שיפוט ציבוריות וכן‬
‫השתתף בוועדת השיפוט של העיתון ידיעות אחרונות‪ ,‬במסגרת התכנית‬
‫לבחירת מצטיינים בכל מגזרי המשק‪ .‬בתכניות הנוספות לבחירת מנהלים‬
‫וע ובדים אשר מונחות מקצועית על ידי האגף ומופעלות ברמה המשרדית‪,‬‬
‫נכללים הפרסים הבאים‪ :‬פרסים למנהלים מצטיינים בדרג התיכון וכן פרסים‬
‫לעובדים מקצועיים מצטיינים בדרג התיכון‪ ,‬פרסים לעובדים ולצוותים‬
‫מצטיינים‪ ,‬פרסי המשרד לעובדים ולצוותים‪ ,‬פרסי מנכ"ל לעובדים וצוותים‪,‬‬
‫ופרסי מנכ"ל גמול מיוחד‪.‬‬
‫אות ההוקרה על חדשנות בשירות המדינה‬
‫האתגרים עימם נדרשים להתמודד משרדי הממשלה ויחידות הסמך‪ ,‬מחייבים‬
‫הנהגת יוזמות של חדשנות בתחומי העשייה‪ -‬הייעודיים והניהוליים‪.‬‬
‫חשיבותן של יוזמות אלה נודעת בתרומתן לחיזוק ולהבטחת המשכיות מגמות‬
‫הקידמה של שירות המדינה‪.‬‬
‫תכנית חלוצית זו אשר השיק האגף‪ ,‬להוקרה על חדשנות‪ ,‬הופעלה זו השנה‬
‫הראשונה ונועדה לבטא את ההערכה שרוחש שירות המדינה ליוזמי חדשנות‬
‫וכן לעודד יוזמות של חדשנות‪ ,‬תוך פיתוח מודעות לחשיבותה‪.‬‬
‫במסגרת התכנית נדונו ‪ 22‬יוזמות של חדשנות ומתוכן הוענקו אותות הוקרה‬
‫לחמישה מנהלים ועובדים יוזמי חדשנות‪ ,‬במגוון תחומי אחריות ועשייה של‬
‫משרדי ממשלה ויחידות סמך‪.‬‬
‫אות ההוקרה ליחידות מצטיינות בהתייעלות ובצמצום הבירוקרטיה‬
‫במסגרת המדיניות המקצועית לקידום איכות ומצוינות ובמגמה לעודד יוזמות‬
‫של שינוי שיובילו למפנה בתפקודן ובהישגיהן של יחידות ממשלתיות‪ ,‬הפעיל‬
‫האגף זו השנה החמישית את התכנית שיזם להוקרת יחידות מצטיינות‬
‫בהתייעלות ובצמצום הבירוקרטיה‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫במסגרת התחרות לשנת ‪ 2014‬השתתפו עשר יחידות‪ ,‬מתוכן זכו שש יחידות‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬היחידה לחקר שירותי הרפואה – משרד הבריאות‪.‬‬
‫‪ .2‬היחידה למיסוי מקרקעין חדרה – רשות המסים‪.‬‬
‫‪ .3‬יחידת הביקורת באגף החשב הכללי – משרד האוצר‪.‬‬
‫‪ .4‬היחידה למיסוי מקרקעין ירושלים – רשות המסים‪.‬‬
‫‪ .5‬מטה ההנהלה – הנהלת בתי משפט‪.‬‬
‫‪ .6‬אגף הביטחון‪ ,‬מידע וסייבר – המשרד לביטחון פנים‪.‬‬
‫התחרות השנתית לצוותי שיפור‪ ,‬התייעלות וצמצום הבירוקרטיה בשירות‬
‫המדינה‬
‫מתכונת התחרות שגובשה על ידי האגף הופעלה זו השנה השביעית במסגרת‬
‫של שני מסלולים‪ :‬האחד למשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪ ,‬שבו התמודדו‬
‫תשעה צוותים‪.‬‬
‫השני – למערכת הבריאות‪ ,‬שבו התמודדו תשעה צוותים‪.‬‬
‫זכו בתחרות אר בעה צוותי שיפור במסלול משרדי הממשלה ויחידות הסמך‬
‫ושלושה צוותי שיפור במסלול בתי החולים הממשלתיים כדלקמן‪:‬‬
‫במסלול משרדי ממשלה ויחידות הסמך‪:‬‬
‫מקום ראשון‬
‫צוות בית משפט השלום בנצרת‪ ,‬בהנהלת בתי המשפט‬
‫בנושא‪ " :‬מזכירות אקטיבית במדור הפלילי"‪.‬‬
‫מקום שני‬
‫צוות בתי המכס חיפה ונהר הירדן‪ ,‬ברשות המסים‬
‫בנושא‪ " :‬יצירת תהליך למעבר סחורות בין מדינות"‪.‬‬
‫מקום שלישי‬
‫במקום זה זכו שני צוותים‪:‬‬
‫‪ .1‬צוות משרד הביטחון‪,‬‬
‫בנושא‪ " :‬הטמעת גישת ניהול תיק ‪ CM‬באגף השיקום "‪.‬‬
‫‪ .2‬צוות משרד הבריאות‪,‬‬
‫בנושא "שיפור תהליך הטיפול בבקשות לייבוא תרופות פרמצבטיות"‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫במסלול בתי החולים הממשלתיים‪:‬‬
‫מקום ראשון‬
‫צוות המרכז הרפואי לגליל‪ ,‬נהריה‪,‬‬
‫בנושא‪ " :‬הפחתת שיעור הזיהומים הנרכשים ביחידה"‪.‬‬
‫מקום שני‬
‫צוות המרכז הרפואי הלל יפה‪ ,‬חדרה‪,‬‬
‫בנושא‪ " :‬שיפור האיכות בפעילות האגף"‪.‬‬
‫מקום שלישי‬
‫צוות המרכז הרפואי לבריאות הנפש‪ ,‬שער מנשה‬
‫בנושא‪ " :‬הקמת מערך טיפול לנפגעות טראומה מינית"‪.‬‬
‫‪ .5‬נושאים נוספים‬
‫האגף פעל במגוון תחומי פעילות וכן ניהל ו‪/‬או השתתף במסגרת חברות בפורומים‬
‫ובוועדות שונות ובכלל זאת‪:‬‬
‫חברות בוועדות הבחירה של מנהלים ועובדים בעלי הישגים מיוחדים בשירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫חברות בוועדה המייעצת לסמל והדגל‪.‬‬
‫חברות במועצת הארכיונים העליונה‪.‬‬
‫חברות בפורום ממשל פתוח‪.‬‬
‫חברות בוועדת ההמצאות בשירות המדינה‪.‬‬
‫ניהול הוועדה המרכזית למתן היתרים לעבודה פרטית‪.‬‬
‫ניהול הוועדה לבחינת נושא עידוד והוקרת עובדים בשירות המדינה‪.‬‬
‫ניהול הוועדה המרכזית לאישור העסקת קרובי משפחה‪.‬‬
‫חברות בוועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות‪.‬‬
‫חברות בוועדה המרכזית לאישור חופשה ללא תשלום (חל"ת)‪.‬‬
‫ניהול ועדת שיפוט בתחרות השנתית של האגודה הישראלית לצוותי שיפור‪.‬‬
‫ניהול הוועדה לבחינת נושא התנדבות עובדי המדינה בקהילה‪.‬‬
‫חברות בוועדת השיפוט של התחרות השנתית לצוותי שיפור בשירות המדינה‪.‬‬
‫חברות בוועדת השיפוט של התחרות השנתית ליחידות מצטיינות בהתייעלות‬
‫ובצמצום הבירוקרטיה‪.‬‬
‫חברות בוועדת השיפוט של התחרות השנתית לחדשנות בשירות המדינה‪.‬‬
‫חברות בוועדה לבחירת מועמדים לתכנית העמיתים של קרן וקסנר‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫האגף לבקרת ניהול ההון האנושי‬
‫בהחלטת ממשלה מס' ‪ 3933‬מיום ‪ 18.12.2011‬והחלטה מס' ‪ 481‬מיום ‪ 30.6.2013‬שאימצה‬
‫את דוח הרפורמה הוחלט על הקמת אגף בקרה על ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‪.‬‬
‫חזון מערך הבקרה‬
‫להוות מערך היוזם‪ ,‬מקדם ומעצב מציאות ניהולית ותרבות ארגונית לניהול ההון האנושי‬
‫בשירות המדינה והשבחתו למען שיפור השירות לאזרח‪ ,‬באמצעות שיטות ומנגנונים‬
‫למדידה‪ ,‬הערכה ולמידה כאמצעים משמעותיים ופורצי דרך להערכת הביצועים ושיפור‬
‫מתמיד של התורה והמדיניות‪.‬‬
‫מטרות האגף‬
‫שיקוף מידת יישום האסטרטגיה הארגונית בהיבטי אפקטיביות ויעילות‪.‬‬
‫הבטחת פעילות תקינה של ניהול ההון אנושי על פי כללי מנהל תקין‪.‬‬
‫הקניית מערך שיטות‪ ,‬מנגנונים וכלים לבקרה לשם שיפור ניהול ההון האנושי‬
‫במשרדי הממשלה ויחידות הסמך ובנציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫תפקידיו העיקריים של האגף‬
‫מהווה סמכות מקצועית עליונה בנושאי בקרה ומדידת ביצועים ארגונית בתחומי‬
‫ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‪.‬‬
‫אחריות לגיבוש מדיניות‪ ,‬כללים‪ ,‬ונהלים לביצוע בקרה בתחומים שנציבות שירות‬
‫המדינה מופקדת עליהם‪.‬‬
‫אחריות לפיתוח מנגנונים‪ ,‬כלים‪ ,‬ומדדים לביצוע תהליכי בקרה לצורך הבטחת מימוש‬
‫המדיניות והאסטרטגיה‪ ,‬ניהול יעיל והתנהלות תקינה בניהול ההון האנושי בכל שדרת‬
‫הניהול‪.‬‬
‫אחריות על איסוף וריכוז נתונים ומידע לצורך הצגת תמונת מצב מערכתית‬
‫והשוואתית ולאיתור מגמות ‪ ,‬פערים וחסמים להשגת יעדי התכנון בניהול ההון‬
‫האנושי‪ ,‬בעת ביצוע תהליכי בקרה וניטור לצורך תיקוף ועדכון מדיניות הנציבות‬
‫וייעול תהליכי העבודה של ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‪.‬‬
‫אחריות להפעלת מנגנוני בקרה שתכליתם לחולל תהליכי התראה‪ ,‬בדיקה והתערבות‬
‫מנהלים ברמת מטה נציבות שירות המדינה והנהלות משרדי הממשלה ויחידות‬
‫הסמך‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫סגן נציב שירות המדינה (בקרת ניהול ההון האנושי)‪ :‬מר מוטי אהרוני‬
‫דוא"ל‪ ,[email protected] :‬טלפון ‪02-6705257‬‬
‫‪61‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫א‪ .‬רקע להקמת האגף‬
‫בהתאם להחלטת הממשלה מס' ‪ 481‬מיום ‪ 30‬ליוני ‪ 2013‬אשר אימצה את עיקרי דוח‬
‫ועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‪ ,‬הוקם בינואר‬
‫‪ 1014‬אגף לבקרת ניהול ההון האנושי בשירות המדינה בראשות סגן נציב שירות‬
‫המדינה‪ ,‬מר מוטי אהרוני‪.‬‬
‫א‪ .1.‬הצורך בהקמת האגף‪:‬‬
‫אצילת סמכויות מנציבות שירות המדינה למשרדי הממשלה וליחידות הסמך‬
‫(כ‪ 80-‬יחידות ממשלתיות)‪ -‬במסגרת תהליך האצילה ניתן ייפוי כוח מנציב‬
‫שירות המדינה לסמנכ"לים למנהל ומשאבי אנוש במשרדים וביחידות הסמך‬
‫לפעול כזרועו הארוכה בניהול ההון האנושי‪ .‬במהלך זה קיימת מחד הזדמנות‬
‫להפחתת הבירוקרטיה והגדלת הגמישות הניהולית ומנגד סיכון הנובע מחריגה‬
‫בסמכויות‪.‬‬
‫השתלבות נציבות שירות המדינה במעגל התכנון הממשלתי‪ -‬בהתאם למדריך‬
‫התכנון הממשלתי ומדריך לתכנון ההון האנושי בשירות המדינה‪.‬‬
‫שגרות ניהול ‪ -‬נציבות שירות המדינה מייצגת את המדינה כמעסיק הגדול‬
‫במשק ומופקדת על מגוון תחומים בניהול הון אנושי בשירות המדינה‪ ,‬משכך‬
‫קיימת מחויבות להבטיח את יישום המדיניות‪ ,‬הכללים‪ ,‬המדדים והציפיות‪,‬‬
‫כפי שנקבעו על ידה‪ ,‬בכל תחומי עיסוקה וזאת באמצעות מנגנוני ניטור ובקרה‬
‫מתאימים‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫א‪ .2.‬חזון מערך הבקרה‬
‫להוות מערך היוזם‪ ,‬מקדם ומעצב מציאות ניהולית ותרבות ארגונית לניהול ההון‬
‫האנושי בשירות המדינה והשבחתו למען שיפור השירות לאזרח‪ ,‬באמצעות שיטות‬
‫ומנגנונים למדידה‪ ,‬הערכה ולמידה כאמצעים משמעותיים ופורצי דרך להערכת‬
‫הביצועים ושיפור מתמיד של התורה והמדיניות‪.‬‬
‫א‪ .3.‬ייעוד אגף הבקרה‬
‫אגף הבקרה מהווה סמכות מקצועית עליונה לבקרה בתחומי ניהול ההון האנושי‬
‫במשרדי הממשלה וביחידות הסמך‪ .‬האגף מהווה גורם מטה מקצועי המוביל‬
‫תהליכי בקרה והערכת ביצועים של נציבות שירות המדינה ומערכת ניהול ההון‬
‫האנושי בשירות המדינה‪ ,‬בנושאים שנציבות שירות המדינה מופקדת עליהם מכוח‬
‫חוקים‪ ,‬תקנות‪ ,‬החלטות ממשלה‪ ,‬הסכמי שכר‪ ,‬תקשי"ר‪ ,‬נהלי והנחיות ובכלל‬
‫תחומי ניהול ההון האנושי אשר הסמכויות בעניינם מואצלות למשרדים וליחידות‬
‫הסמך‪.‬‬
‫א‪ .4.‬תפקידי אגף הבקרה‬
‫מהווה סמכות מקצועית עליונה בנושאי בקרה ומדידת ביצועים ארגונית בתחומי‬
‫ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‪.‬‬
‫אחריות לגיבוש מדיניות‪ ,‬כללים‪ ,‬ונהלים לביצוע בקרה בתחומים שנציבות שירות‬
‫המדינה מופקדת עליהם‪.‬‬
‫אחריות לפיתוח מנגנונים‪ ,‬כלים‪ ,‬ומדדים לביצוע תהליכי בקרה לצורך הבטחת‬
‫מימוש המדיניות והאסטרטגיה‪ ,‬ניהול יעיל והתנהלות תקינה בניהול ההון‬
‫האנושי‪.‬‬
‫אחריות על איסוף וריכוז נתונים ומידע במטרה לאתר מגמות בעת ביצוע תהליכי‬
‫בקרה וניטור לצורך ייעול תהליכי ניהול ההון האנושי בשירות המדינה ו‪/‬או ביצוע‬
‫שינויים ברמת המדיניות והאסטרטגיה‪.‬‬
‫אחריות להפעלת מנגנוני בקרה שתכליתם לחולל תהליכי התראה‪ ,‬בדיקה‬
‫והתערבות מנהלים ברמת משרדי הממשלה ויחידות הסמך‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫ב‪ .‬עיקרי פעילות האגף בשנת עבודה ‪2014‬‬
‫ב‪ .1.‬סיורים לימודים להכרת מערכי בקרה במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי‬
‫צוות אגף הבקרה ערך סיורים לימודיים להכרת מערכי בקרה במשרדי הממשלה‪,‬‬
‫בבתי החולים‪ ,‬בארגונים מובילים במשק הישראלי במגזר הציבורי והפרטי וכן‬
‫נפגש עם אנשי מפתח מובילים במשק הישראלי‪ .‬התהליך התמקד בלמידה‬
‫מהצלחות ובדרכים היעילות להתמודדות עם קשיים והתנגדויות הכרוכות בהקמת‬
‫מערך בקרה‪ .‬מטרת הסיורים הייתה לאמץ יישום של ביצועים מוצלחים במסגרת‬
‫מיסוד מערך הבקרה בנציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫ב‪ .2.‬פרסום מסמך ההקמה למערך הבקרה לניהול ההון האנושי בשירות‬
‫המדינה – יוני ‪ 2014‬והטמעתו‬
‫מסמך זה מניח את היסודות לפעילותו של האגף וסולל את הדרך להמשך פיתוח‬
‫המתודולוגיה והכלים הדרושים לבקרה ולהערכת ביצועים עבור הנהלת הנציבות‬
‫והנהלת משרדי הממשלה ויחידות הסמך ובכלל זה מערכת הבריאות‪ ,‬לצורך‬
‫מדידת יישום האסטרטגיה שנקבעה על‪-‬ידי נציבות שירות המדינה ולצרכי‬
‫שיפור מתמיד של תהליכי ניהול ההון האנושי‪.‬‬
‫המסמך גובש על‪-‬ידי צוות האגף בליווי צוות יועצים המתמחים בהבניית מערך‬
‫בקרה ומדידת ביצועים במגזר הציבורי והעסקי‪.‬‬
‫תהליך גיבוש המסמך כלל מפגשים עם נציב שירות המדינה‪ ,‬חברי הנהלה‬
‫בנציבות שירות המדינה‪ ,‬סגני מנהלים כלליים למנהל ומשאבי אנוש ובעלי‬
‫תפקידים נוספים מעולמות תוכן שהינם בתוך ומחוץ לשירות המדינה‪.‬‬
‫המסמך סוקר את חשיבותה של הבקרה ככלל ובנציבות שירות המדינה בפרט‪,‬‬
‫סוגי הבקרה והדרכים למימושה‪ ,‬מוצגת תפישה תיאורטית חדשנית ובצידה‬
‫גישה מעשית‪ ,‬בחינת גישות בקרה חדשניות הקיימות במגזר הפרטי והציבור‪,‬‬
‫סקירה תמציתית למתודולוגיות מדידת ביצועים‪ ,‬ניהול והערכת סיכונים וצורכי‬
‫מערכות מידע מותאמות בקרה‪.‬‬
‫המסמך הוטמע בקרב מערך ניהול ההון האנושי בשירות המדינה ובכלל זה במטה‬
‫נציבות שירות המדינה‪ ,‬בקורסים לניהול משאבי אנוש לסמנכ"לים ולגורמי מטה‬
‫במשרדי הממשלה וביחידות הסמך‪.‬‬
‫המסמך פורסם באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה‪ .‬להלן קישור‪:‬‬
‫‪http://www.csc.gov.il/DataBases/ArticlesAndPublications/documents/constructioncont‬‬
‫‪rolhumancapital.pdf‬‬
‫‪64‬‬
‫ב‪ .3.‬הקמת פורום "מעצבי מערך הבקרה בשירות המדינה"‬
‫הקמה והטמעת מערך בקרה בשירות המדינה מחייבת שיתוף פעולה מלא עם בעלי‬
‫התפקידים העוסקים בניהול ההון האנושי‪ ,‬המהווים חוליה חשובה לעיצובה של‬
‫הבקרה‪ .‬לאור כך הוקם פורום חשיבה בין‪-‬משרדי‪" -‬מעצבי מערך הבקרה" לו‬
‫שותפים בעלי תפקידים משמעותיים בתחומי ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‬
‫וצוות אגף בקרת ניהול ההון האנושי‪.‬‬
‫הפורום התכנס לשלושה מפגשים בשנת ‪ 2014‬לקיום שיח בנושאים שבתחום‬
‫אחריותו של האגף והמשיקים אליו ובכלל זה‪ ,‬הצגת עקרונות מערך הבקרה‪,‬‬
‫מתודולוגיה וכלי בקרה שונים‪ ,‬פיתוח מנגנוני בקרה בנושאי ניהול ההון האנושי‪,‬‬
‫זיהוי מוקדים לבקרה וצמתי בקרה משמעותיים בעולמות התוכן בניהול ההון‬
‫האנושי‪ ,‬הצגת מסמך אפיון לתורת התקן‪ ,‬ושותפות בגיבוש מסמך ההקמה של‬
‫האגף‪.‬‬
‫ב‪ .4.‬יישום מערך הבקרה בתכנית "עץ הדעת" לכתיבת מסמכי מדיניות תחומי‬
‫ניהול הון אנושי‬
‫הנחיות לכתיבת‬
‫פרק הבקרה‬
‫במסמך מדיניות‬
‫פרק‬
‫בקרה‬
‫סיוע בהגדרת‬
‫מדדי בקרה‬
‫ודרישות‬
‫ממערכות המידע‬
‫סדנאות מדידת‬
‫ביצועים ובקרה‬
‫‪65‬‬
‫פרסום הנחיות ליישום מדיניות ובקרה במסמך "כתיבת מסמכי מדיניות – מדריך‬
‫לכותב"‪.‬‬
‫מאחר שהבקרה הינה על תשומות‪ ,‬תהליכים ותוצאות‪ ,‬צוות הבקרה שותף ומשולב‬
‫בעבודת צוותי כתיבת מסמכי המדיניות ("צוותי עץ הדעת") וכן בביצוע תחקירים‬
‫והפקת תובנות‪.‬‬
‫סיוע לצוותים בהגדרת מדדי בקרה ליישום המדיניות ודרישות ממערכות המידע‪.‬‬
‫קיום סדנאות מדידת ביצועים ובקרה לצוותי כותבי מסמכי המדיניות‪ .‬בשנת ‪2014‬‬
‫בוצעו סדנאות לשני צוותים (צוות בנושא מדיניות מתן אישורים לעבודה פרטית‬
‫וצוות מדיניות בנושא העסקת עובדים בדרך של מילוי מקום)‪ .‬בשנת ‪ 2015‬בוצעו‬
‫ומתוכננות סדנאות דומות ליתר צוותי עץ הדעת‪.‬‬
‫פרק הבקרה מהווה תבנית אחידה שתפותח במהלך שנת ‪ 2015‬לידי חליפת בקרה‪.‬‬
‫חליפת בקרה הינה כלי ניהולי‪ ,‬ייעודי לתחום עשייה‪ ,‬שעיקרו בקרת שיקוף‬
‫המדיניות וביצועים‪ .‬החליפה מהווה תבנית אחידה להפעלת הבקרה על עולמות‬
‫התוכן של ניהול ההון האנושי וכוללת רכיבים קבועים‪.‬‬
‫אגף הבקרה יוביל במהלך ‪ 2015‬תהליך הדרגתי של גיבוש חליפות בקרה לעולמות‬
‫התוכן של ניהול ההון האנושי בהתבסס על תבנית אחודה‪ ,‬פורמטים וכלים‬
‫רוחביים‪ .‬המאפיינים המפורטים של כל חליפה ייבנו פרטנית‪ ,‬באופן מותאם לאופי‬
‫ומאפייני עולם התוכן לרבות הרכיבים הרלוונטיים לכל אחת מהחליפות (חליפה‬
‫מלאה‪/‬חליפה רזה) ‪.‬‬
‫מרכיבי פרק הבקרה‬
‫מטרות ויעדים – ההישגים אותם מכוונת נציבות שירות המדינה להשיג בעולם‬
‫התוכן‪.‬‬
‫מקורות – מקורות השפעה ומקורות תורתיים עליהם "נשענת" הנציבות בעולם‬
‫תוכן זה ומכוחם פועלים הגורמים השונים בנציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫אחריות וסמכות – הגורמים האמונים על השגת המטרות והיעדים בהתאם‬
‫לסמכות שהוענקה להם מתוקף החוק‪ ,‬החלטת ממשלה‪ ,‬או הנחית נציב שירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫מדידה – הגדרה של רשימת מדדי ביצוע‪ ,‬תוך שימוש במודל "ארבעת התווים"‬
‫לשם קיום מדידה מאוזנת‪ ,‬וכן גיבוש של מפת בקרה מתאימה‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫מודל ת‪ :4‬ההיגיון במדידה מאוזנת‬
‫בשנת ‪ – 2014‬פותחו מדדי בקרה לתחום הארכת שירות מעבר לגיל פרישה‬
‫נספח בקרות ‪ -‬כלי מדידה ובקרה‬
‫אזור בקרה‪ :‬נוהל הארכת שירות מעבר לגיל פרישה‬
‫זיהוי מטרות מרכזיות של 'נוהל הארכת שירות' הנדרש‬
‫תיאור המטרה‬
‫‪#‬‬
‫עידוד נקיטת תהליכי תכנון ארוך טווח בעת פרישה‬
‫‪1‬‬
‫סיווג המטרה‬
‫מטרה מרכזית‬
‫תקן ‪( 100%‬מה ייחשב להצלחה)‬
‫לכל העובדים המתוכננים לפרישה קיימת‬
‫מתווה פרישה ומראש‪.‬‬
‫עמידה בסף תכנוני של הארכות שירות‬
‫שנקבע מראש (‪ %‬מכלל הפורשים‪ ,‬תקציב‪,‬‬
‫כמות פורשים מותרת וכדו')‪.‬‬
‫זמן הטפול בבקשת הארכת שירות לא יעלה‬
‫בממוצע על סף שייקבע‪ ,‬ובנוסף סקר עמדות‬
‫לגבי אופן הטיפול‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לאפשר פעילות יעילה ותקינה של המשרדים במימוש תהליכי‬
‫פרישה‬
‫מטרה מרכזית‬
‫‪3‬‬
‫ייעול וקיצור הביורוקרטיה בטיפול בהארכות שירות‬
‫מטרה משנית‬
‫הצעה למדדים מתאימים‬
‫תיאור המדד‬
‫דוגמא לה‬
‫תכונות המדד‬
‫קוד‬
‫שם המדד (‪)KPI‬‬
‫(שתיים עד ‪ 5‬מילים)‬
‫אזור מדידה (‪)KPA‬‬
‫מטרת המדד‪.‬‬
‫‪ +‬כיצד נמדוד את מה שצריך למדוד? מה‬
‫כלי המדידה?‬
‫יחידת המידה (מטבע‪ ,‬אחוזים‪,‬‬
‫מספר‪ ,‬דירוג‪ ,‬שעות‪ ,‬ימים‪ ,‬אחר)‬
‫תקופת‬
‫המדידה‬
‫תש‪1-‬‬
‫קיום תכנית (תחזית פרישה) שנתית מאושרת ע"י הנציב‬
‫במועד שנקבע‬
‫תשומות‬
‫תש‪1-‬‬
‫רמת הכיסוי של התכנית במונחי פוטנציאל פרישה‬
‫תשומות‬
‫בדיקה בינארית לקיומו של תהליך תכנון‬
‫תקני (על פי אמות המידה נקבעו‬
‫ושנתסיים בדו"ח תכנון שאושר‪.‬‬
‫מטרת המדד לוודא שלכל עובד המיועד‬
‫לפרישה קיים מתווה מתוכנן מראש‪.‬‬
‫בינארי‬
‫שנתית‬
‫‪%‬‬
‫שנתית‬
‫תה‪1-‬‬
‫מילוי נכון ומלא של טופס הארכת השירות לרבות‬
‫האישורים הנדרשים בתהליך‪.‬‬
‫תהליכים‬
‫תה‪1-‬‬
‫קיום שיחה אישית עם העובדים העתידיים לפרוש‬
‫תהליכים‬
‫‪%‬‬
‫חציוני‬
‫תפ‪1-‬‬
‫עמידה בסף תכנוני של הארכות שירות שנקבע מראש (‪%‬‬
‫מכלל הפורשים‪ ,‬תקציב‪ ,‬כמות פורשים מותרת וכדו')‪.‬‬
‫תפוקות‬
‫תפ‪2-‬‬
‫שמירה על שיעור מירבי של הארכת שירות מטעם כשל‬
‫ארגוני‬
‫תפוקות‬
‫תו‪1-‬‬
‫סקר עמדות לגבי איכות ניהול הארכת השירות‬
‫תוצאות‬
‫בדיקת עמידה במימוש נוהל ההארכה‬
‫על פי התהליך הנאות שנקבע‪.‬‬
‫בדיקת עמידה במימוש נוהל בהתייחס‬
‫להכנת העובדים לקראת פרישה‬
‫מטרת המדד לבדוק עמידה של סך‬
‫הארכות שירות על פי היעד התכנוני‬
‫מטרת המדד לוודא שמירה על מספר‬
‫פורשים בהתאמה ליחס שייקבע‪.‬‬
‫מטרת המדד לבדוק את תפישת איכות‬
‫הניהול המקצועי של הארכות שירות‬
‫‪%‬‬
‫חציוני‬
‫‪67‬‬
‫‪%‬‬
‫שנתי‬
‫‪%‬‬
‫שנתי‬
‫מידרוג (סקלת ליקרט ‪)1-5‬‬
‫שנתי‬
‫ב‪ .5.‬מעטפת טכנולוגית תומכת למערך הבקרה‬
‫יישום תהליכי המדידה יתבצע ככל הניתן באמצעות פיתוח תשתית טכנולוגית‬
‫במערכות המידע אשר תתמוך את מערך הבקרה‪ .‬בשלב הראשוני תינתן עדיפות‬
‫ליישום במסגרת סביבת הליבה התפעולית ‪ -‬מודול ה‪ HR-‬במערכת מרכב"ה‬
‫המהווה את מערכת המידע התפעולית המרכזית התומכת את תהליכי ניהול ההון‬
‫האנושי‪.‬‬
‫באחריות האגף להטמיע את תפישת הבקרה במערכות המידע‪ .‬בשנת ‪ 2014‬הוצג‬
‫מסמך ייזום להתאמת מערכות המידע במסגרת אצילת הסמכויות בנושא הארכת‬
‫שירות מעבר לגיל פרישה‪.‬‬
‫ב‪ .6.‬פרסום הנחיות אגף הבקרה במסגרת הנחיות נציב שירות המדינה לתכנון‬
‫בתחום ההון אנושי לקראת גיבוש תכנית העבודה לשנת ‪( 2015‬שפורסמו‬
‫בדצמבר ‪)2014‬‬
‫שיקוף הערכת רמת מוכנות ארגונית של משרדי הממשלה ויחידות הסמך‬
‫לקראת מהלך אצילת הסמכויות‬
‫בטרם יתבצע הליך אצילת הסמכויות מנציבות שירות המדינה‪ ,‬האגף לבקרת‬
‫ניהול ההון האנושי יציג את הערכת המוכנות הקיימת בכל אחד ממשרדי‬
‫הממשלה ויחידות הסמך‪ ,‬במסגרת דיון מקדים אצל נציב שירות המדינה‪.‬‬
‫מדדים להערכת רמת המוכנות כפי שנקבעו בדו"ח ועדת הרפורמה לשיפור‬
‫מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‬
‫‪ ‬מחויבות מתמשכת של מנהל הכללי של המשרד‪/‬יחידת סמך והסמנכ"ל‬
‫הבכיר למנהל ומשאבי אנוש לאורך תהליכי ההטמעה‪ ,‬ההכשרה‬
‫והפעילות במהלך ההיערכות לאצילת הסמכויות;‬
‫‪ ‬עבודת המשרד על‪-‬פי מעגל התכנון השנתי ותכנית העבודה הנגזרת‬
‫בתחום ההון האנושי;‬
‫‪ ‬תשתית ארגונית תומכת שינוי‪:‬‬
‫‪ ‬מערך ארגוני תומך – קיומן של פונקציות הכרחיות במבנה הארגוני‬
‫(מינוי בעל תפקיד שיתמחה בנושאיים שייקבעו‪ ,‬כגון‪ :‬מומחה בקרה‬
‫במשרה מלאה או בנוסף על תפקידו);‬
‫‪ ‬השלמת הליך טיוב הנתונים במערכת הליבה מרכב"ה באמצעות ביצוע‬
‫שגרות בקרה של הזנות וטיוב נתונים שוטף במערכת מרכב"ה;‬
‫‪ ‬הערכת רמת כש ירויות של עובדים העוסקים בניהול הון האנושי (מעבר‬
‫הכשרה‪ ,‬קבלת הסמכה);‬
‫‪68‬‬
‫‪ ‬הערכת רמת השליטה במערכות המידע (הדרכה והכרת חוזרי ביצוע‬
‫של מרכב"ה לכל תחום מבוזר)‪.‬‬
‫שיקוף הערכת רמת מוכנות ארגונית לאצילה‬
‫תחומי בקרה במיקוד אגף לבקרת ניהול ההון האנושי‬
‫מרחב עולמות התוכן של ניהול ההון האנושי ומרחב הגופים בשירות המדינה (גופי‬
‫הנציבות‪ ,‬משרדי ממשלה‪ ,‬יחידות סמך ובתי חולים ממשלתיים) מכילים מגוון נרחב‬
‫של נושאים בהם לא ניתן לעסוק בעומק רב כל הזמן ובמקביל‪.‬‬
‫לאור האמור‪ ,‬לשנת ‪ 2015‬בחר מערך הבקרה לשים במיקוד את שלושת הנושאים‬
‫הבאים עליהם יבצע האגף לבקרת ניהול ההון האנושי בקרת עומק‪ ,‬אשר ממצאיה‬
‫יוצגו במסגרת דו"ח מסכם שנתי‪.‬‬
‫יישום מדיניות בנושא הענקת דרגות בשירות המדינה (דרגות תקן‪/‬דרגות אישיות‬
‫לסוגיהן);‬
‫יישום מדיניות העסקת עובדים בחלקיות משרה;‬
‫בחינת אפקטיביות של תכניות פרישה ייחודיות למשרד ממשלתי‪/‬יחידת סמך‬
‫יישום תפקוד לשכות מנכ"לים ומוקבלי מנכ"לים; במסגרת זו‪ ,‬וכחלק מתהליך‬
‫ההערכות להקמת הממשלה ה‪ ,34-‬פורסם במרץ ‪ 2015‬דו"ח בקרה מסכם לבחינת‬
‫אפקטיביות ודרך המימוש של נוהל איוש לשכות מנכ"ל ומוקבלי מנכ"ל במשרדי‬
‫הממשלה ויחידות הסמך‪ .‬דו"ח זה‪ ,‬אשר התבסס על עקרונות מדידה והערכה‬
‫בעולם הבקרה על ניהול הון אנושי בשירות המדינה‪ ,‬בחן את דרך מימוש הנהלים‬
‫הלכה למעשה‪ ,‬את עמדות המנכ"לים‪ ,‬הסמנכ"לים ודרג העוזרים והיועצים‬
‫בלשכות ביחס למדיניות‪ ,‬זיהוי סוגיות הליבה וגיבוש המלצות אופרטיביות‬
‫לנציבות ולמשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪.‬‬
‫לאחר שעיין בדו"ח הבקרה המסכם‪ ,‬החליט נציב שירות המדינה לאמץ את עיקרי‬
‫המסקנות וההמלצות‪ .‬אלה יבואו לידי ביטוי בפרסום הנוהל לקראת כינון‬
‫הממשלה החדשה‪ .‬נושאים נוספים אשר הומלצו בדו"ח‪ ,‬יבחנו על גופי המטה‬
‫הרלוונטיים‬
‫קישור למסמך‬
‫בנציבות‬
‫שירות‬
‫המדינה‬
‫במהלך‬
‫שנת‬
‫העבודה‬
‫‪.2015‬‬
‫‪http://www.csc.gov.il/DataBases/Hozrim/Documents/HRcoolntr/ControlH‬‬
‫‪R-1-2015.pdf‬‬
‫‪69‬‬
‫אגף בכיר משרדי הממשלה ויחידות הסמך‬
‫האגף הבכיר למשרדי הממשלה ויחידות הסמך מהווה יחידה מנהלית בנציבות שירות‬
‫המדינה‪ .‬בראש היחידה מכהן סגן נציב שירות המדינה למשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪.‬‬
‫האגף אחראי על הנחייה ובקרה של ‪ 53‬משרדי ממשלה ויחידות סמך באשר לאופן הטיפול‬
‫בהון האנושי בהתאם להוראות נציבות שירות המדינה‪ ,‬התקשי"ר (תקנון שירות המדינה)‬
‫וחוקי העבודה‪ .‬מטרת עבודת האגף היא להביא למיצוי מרבי של ההון האנושי בשירות‬
‫המדינה לצורך ייעול ושיפור השירות לאזרח ‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ ,2014‬עקב המעבר של מנהל האגף לכהונה אחרת בנש"מ‪ ,‬הוטלו סמכויות‬
‫הממונה על הממונה על מערכת הביטחון‪ ,‬הממונה בפועל על מערכת הבריאות‪ ,‬סגנית מנהל‬
‫האגף וסגנית הממונה על מערכת הביטחון‪.‬‬
‫האגף מופקד על שלושה תחומים עיקריים‬
‫תקינה ‪ -‬קביעת מבנים ארגוניים למשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪.‬‬
‫פרט – מיצוי זכויות וקיום חובות עובדי המדינה בהתאם לקבוע בתקנון שירות‬
‫המדינה (התקשי"ר)‪.‬‬
‫סכסוכי עבודה – שותפות פעילה כנציגי המעסיק (המדינה) במו"מ מול נציגי עובדים‬
‫ואיגודים מקצועיים לשם השגת פתרון לסכסוכי עבודה במשק‪.‬‬
‫האגף מורכב ממספר רפרנטים שכל אחד מהם מופקד על מספר משרדי ממשלה‪/‬יחידות‬
‫סמך ונותן להם שירות בכל אחד משלושת התחומים הנ"ל ‪.‬‬
‫תחומי פעילות‬
‫תקינה‬
‫מבנה ארגוני נכון הנו כלי ניהולי חשוב להשגת יעדיו ומטרותיו של כל ארגון‪ .‬חוק שירות‬
‫המדינה (מינויים) התשי"ט ‪( 1959 -‬להלן‪" :‬חוק המינויים")‪ ,‬קובע כי הסמכות החוקית‬
‫והבלעדית בשינויי תקינה בשירות המדינה‪ ,‬ובכללם קביעת מבנים ארגוניים‪ ,‬נתונה בידי‬
‫נציב שירות המדינה‪ .‬תפקיד האגף להמליץ בפני נציב שירות המדינה על שינויי תקינה‬
‫ושינויים מבניים וזאת על‪-‬מנת לאפשר ולסייע ליחידות ממשלתיות בהגשמת יעדיהן‬
‫והשגת מטרותיהן‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫קביעת מבנה ארגוני כוללת בתוכה‪ :‬קביעת אופי ומהות המשרות באותה יחידה; קביעת‬
‫דרוג מתאים מבין הדרוגים הקיימים בשירות המדינה (דרוג מנהלי ‪/‬טכנאים ‪/‬מח"ר‬
‫‪/‬מהנדסים וכו') בהתאם למטלות המשרה ודרישותיה; עריכה ואישור תיאור תפקיד‬
‫המתאר את עיסוק המשרה אשר על‪-‬פיו יפורסם מכרז לאיושה כמתחייב מחוק המינויים‬
‫וכן כל הליך אחר המתחייב על‪-‬פי כל דין‪.‬‬
‫פרט‬
‫תקנון שירות המדינה (התקשי"ר) קובע את חובותיו וזכויותיו של עובד המדינה‪ .‬עיקר‬
‫התקשי"ר עוסק בתנאי שירותו של העובד (כללי קידום‪ ,‬משמעת‪ ,‬הדרכה‪ ,‬סדרי מינהל‪,‬‬
‫מכרזים‪ ,‬גמלאות ועוד‪ ).‬עיקר תפקידו של האגף בפיקוח ובקרה על יישום האמור‬
‫בתקשי"ר‪ ,‬אכיפת קיום חובות העובד ומיצוי זכויותיו בהתאם להוראות‪ .‬כמו כן‪ ,‬מתן‬
‫פתרונות חריגים במידה ולא נמצא מענה לסוגיות ייחודיות‪.‬‬
‫סכסוכי עבודה‬
‫סכסוכי עבודה מתהווים כאשר מתעוררות מחלוקות בין קבוצות עובדים לבין המעסיק‬
‫באשר לתנאי עבודתם‪ .‬הגורם המייצג את מרבית עובדי המדינה במו"מ היא הסתדרות‬
‫עובדי המדינה‪ ,‬אשר מולה מתנהלים המגעים הפורמליים למציאת פתרון לסכסוך‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫אגף בכיר מערכת הבריאות‬
‫אגף בכיר מערכת הבריאות יוזם ושותף בתכנון‪ ,‬גיבוש ועיצוב מדיניות נציבות שירות‬
‫המדינה‪ ,‬במכלול נושאי ניהול ההון האנושי והמערך הארגוני‪ ,‬לצד הנחייה ובקרה‪ ,‬תוך‬
‫התאמה למאפיינים הייחודיים של מערכת הבריאות הממשלתית ושל מקצועות הבריאות‪.‬‬
‫זאת‪ ,‬לשם הבטחת ערכי ואיכות שירותי הבריאות הניתנים לציבור‪.‬‬
‫מערכת הבריאות הממשלתית מונה את משרד הבריאות הראשי על יחידותיו המנהליות‬
‫ובכללן לשכות הבריאות‪ ,‬המעבדות לבריאות הציבור‪ ,‬המכון הלאומי לרפואה משפטית‬
‫והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים‪ ,‬וכן ‪ 22‬בתי חולים ממשלתיים (כלליים‪ ,‬פסיכיאטריים‬
‫וגריאטריים)‪.‬‬
‫תפקידי האגף‬
‫יוזם ומשתתף בתכנון‪ ,‬גיבוש ועיצוב מדיניות נציבות שירות המדינה ופועל להתאמתה‬
‫למאפיינים הייחודיים של יחידות מערכת הבריאות (בתי חולים‪ ,‬מכונים‪ ,‬מעבדות‪,‬‬
‫לשכות הבריאות) ושל מקצועות הבריאות‪.‬‬
‫אחראי על יישום מדיניות נציב שירות המדינה בתחום ניהול משאבי אנוש במערכת‬
‫הבריאות הממשלתית בנושאים של ארגון‪ ,‬תקינת כ"א‪ ,‬עניני פרט ותנאי שירות‪.‬‬
‫מייעץ‪ ,‬מנחה ונותן שירות ומענה ליחידות מערכת הבריאות הממשלתית במכלול נושאי‬
‫ניהול ההון האנושי והמערך הארגוני‪.‬‬
‫מייצג את נציב שירות המדינה במכלול יחסי והסכמי העבודה עם הארגונים היציגים‬
‫של העובדים בדירוגים השונים‪ ,‬ומשתתף בפורומים לתיאום מדיניות יחסי עבודה‬
‫ושכר במערכת הבריאות הציבורית‪.‬‬
‫מרכז ומתאם את הכנת ותחזוקת הסכמי התפקוד (היררכית סוגי תפקידים‬
‫ודרגותיהם) במערכת הבריאות הציבורית‪.‬‬
‫מבצע בקרה על הטיפול בהון האנושי במערכת הבריאות הממשלתית‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫מנהל אגף בכיר (בפועל) מערכת הבריאות‪ :‬מר יוני דוקן‬
‫טל‪ ,02-6705204.‬פקס‪02-5630418 .‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪72‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫החלטת ממשלה בעניין קציבת כהונה בתפקידי ניהול רפואיים בכירים ומנהלי‬
‫מחלקות ומכונים במערכת הבריאות הממשלתית‪ ,‬במסגרת צוות היגוי בין משרדי‬
‫כיום‪ ,‬רופאים המתמנים לתפקידי ניהול מכהנים בתפקידם פרקי זמן ממושכים ‪,‬לרוב עד‬
‫למועד פרישתם ‪.‬מצב זה מביא לסטגנציה ‪,‬היעדר התפתחות מקצועית ‪,‬אישית‬
‫ומערכתית‪ ,‬שחיקה בתפקיד ‪,‬בריחת מוחות למסגרות חוץ ממשלתיות כתוצאה מהיעדר‬
‫אפשרויות‪ -‬קידום ‪,‬יוצר מוקדי כח ‪,‬לעיתים עם מאפיינים שליליים של מינהל לא תקין‬
‫ואינו מעודד מצוינות ‪.‬בנוסף לכך‪ ,‬במצב הקיים נמנע שיתוף ידע ניהולי בכלל מערכת‬
‫הבריאות ‪,‬החיוני לקידומה ולהתפתחותה לצורך שיפור מתמיד של השירות הרפואי הניתן‬
‫לאזרח‪.‬‬
‫על מנת לעמוד באתגרי המערכת ‪,‬כפי שצוינו מעלה ‪,‬גיבש האגף ‪,‬יחד עם צוות בינמשרדי‪,‬‬
‫מסמך המפרט מתווה משולב המבוסס על קציבת משך הכהונה( " קדנציה" ( בתפקידי‬
‫הניהול הרפואיים הבכירים ‪ -‬בכללם מנהלי בתי החולים ‪,‬ובתפקידי מנהלי מחלקות‬
‫ומכונים גדולים במערכת הבריאות הממשלתית ‪,‬תוך החלת מנגנון העברה בין תפקידים‬
‫בתום הקדנציה (רוטציה( ‪.‬‬
‫בחודש אוקטובר ‪ 2014‬התקבלה החלטת ממשלה מס' חכ‪ 40/‬המאמצת את עקרונות‬
‫המתווה כמצע לדיון בנושא מול ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י( ‪.‬‬
‫הקמת רשות בתי חולים‬
‫ביום ‪ 20/6/2013‬מינתה שרת הבריאות ועדה מייעצת לחיזוק הרפואה הציבורית ("ועדת‬
‫גרמן")‪ .‬במסגרת הוועדה הוקמו שלוש ועדות משנה ובהן "ועדת המשנה לבחינת מעמדו‬
‫המעורב של משרד הבריאות כספק שירות‪ ,‬מבטח‪ ,‬רגולטור‪ ,‬לרבות נושא תאגוד בתי‬
‫החולים הממשלתיים ("ועדת המשנה השנייה")‪.‬‬
‫ביום ‪ 11/3/2014‬הגישה ועדת המשנה את המלצותיה ובהן הקמתה של רשות מרכזים‬
‫רפואיים ממשלתיים (להלן "הרשות")‪.‬‬
‫כפועל יוצא מיישום המלצות ועדת גרמן‪ ,‬התקבלה ביום ‪ 25/5/2014‬החלטת ממשלה מס'‬
‫‪ 1622‬בדבר הקמת רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים במעמד של יחידת סמך ממשלתית‬
‫עצמאית‪ ,‬תחת תחום אחריותו‪/‬ה של שר‪/‬ת הבריאות ובכפיפות ישירה אליו‪/‬ה‪.‬‬
‫להלן קישור להחלטת הממשלה‪:‬‬
‫‪http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/dec1622.aspx‬‬
‫מכח החלטת הממשלה ‪ ,‬ביום בתאריך ‪ 10/9/2014‬מינו שרת הבריאות ונציב שירות‬
‫המדינה את הצוות המקצועי לנושא ניהול ההון האנושי במרכזים הרפואיים‪ .‬הצוות כלל‬
‫נציגי גורמים שונים להם זיקה לעבודת ניהול ההון האנושי במערכת הבריאות‬
‫הממשלתית ונוהל ע"י אגף בכיר מערכת הבריאות בנש"מ‪ .‬הצוות התכנס לשמונה‬
‫מפגשים‪ ,‬במהלכם דן בחלופות ובמודלים להאצלת סמכויות מנש"מ וממשרד הבריאות‬
‫לרשות‪ ,‬ובסיום דיוני הצוות הגיש מסמך המלצות לשר\ת הבריאות ולנציב שירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫מינוי מבקרים פנימיים‬
‫בבתי החולים הממשלתיים הנמצאים בהגדרת "גוף ציבורי" ‪,‬המחייב על פי החוק מינוי‬
‫מבקר פנימי‪ ,‬לא הועסקו מאז ומתמיד מבקרי פנים‪ ,‬תוך שהסתמכו על הביקורת שבוצעה‬
‫על ידי אגף מבקר הפנים של משרד הבריאות‪ .‬אגף מערכת הבריאות פעל למינויים של‬
‫מבקרים פנימיים בבתי החולים הכלליים אשר יסייעו למנהלי בתי החולים בקידום איכות‬
‫השרות הניתן לתושבי המדינה‪ ,‬ובד בבד יתרום לאמון האזרח במערכת הבריאות‬
‫ובשירות המדינה‪.‬‬
‫נכון למועד זה פורסמו מכרזים למבקר פנימי ב‪ 8 -‬בתי חולים כלליים‪ .‬בביה"ח רמב"ם‪,‬‬
‫פוריה‪ ,‬הילל יפה ואסף הרופא נבחרו מבקרים פנימיים‪ .‬בביה"ח אשקלון ‪,‬וולפסון‪ ,‬נהריה‬
‫וצפת ‪-‬לא נמצא מועמד פנימי והם נערכים לפרסום מכרזים פומביים‪.‬‬
‫הובלת הצוות בין משרדי לבחינת כללים לעבודות נוספות של רופאים ומנהלי בתי‬
‫חולים‪ -‬בשירות המדינה‬
‫מנהלי בתי החולים הינם מנהלי יחידות סמך האחראים על גופים עסקיים העוסקים‬
‫בניהול מורכב בתחום חשוב ביותר לכלל תושבי המדינה ‪.‬חובת המדינה כמעסיק כלפי‬
‫אזרחיה להביא לכך שהמנהלים העומדים בראש המערכת הרפואית ישקיעו את כל זמנם‬
‫ומרצם בניהול בתי החולים עליהם הם מופקדים‪.‬‬
‫ביקורת מבקר המדינה בדוח ‪ 59‬ב ‪,‬עליה שב המבקר וחזר בדוח ‪ 62‬ב‪ ,‬העלתה את נושא‬
‫העבודה הנוספת של מנהלי בתי החולים וכי המצב הקיים מתאפיין בחוסר בהירות ‪,‬חוסר‬
‫שקיפות ואף היעדר דיווח של מנהלים על עבודותיהם הפרטיות‪.‬‬
‫היקף העבודות הנוספות המותר לרופא אינו מתאים לנושא משרה בכירה כמנהל בית‬
‫חולים ‪.‬כמו כן ‪,‬עולה שאלה האם ראוי שמנהל בית חולים יעסוק בעיסוקים נוספים בעלי‬
‫גוון עסקי מסחרי פרטי ‪,‬אף אם אינם מעוררים חשש לניגוד עניינים למאפייני עבודה‬
‫נוספת של מנהלי בתי חולים ‪,‬ובכללם מספר מקומות העבודה הנוספת‪ ,‬היקף ההעסקה ‪,‬‬
‫גובה השכר המשולם בה וכדומה ‪,‬יש השלכות על אופן ואיכות ניהול בית החולים‪.‬‬
‫נציבות שירות המדינה גיבשה לאחרונה ‪,‬טיוטת כללים לעבודות נוספות של מנהלי בתי‬
‫חולים‪ .‬בימים אלה הנושא נמצא בהליך משפטי בעקבות תביעת הר"י למנוע פרסום‬
‫הכללים ולקיים מו"מ מולה בנושא‪.‬‬
‫השתתפות בצוות היגוי לנושא אקרדיטציה בתחום משאבי אנוש בבתי החולים‬
‫הממשלתיים‬
‫לשם מתן מענה ברמת הנציבות ומשרד הבריאות לפערים הקיימים בין דרישות ה ‪- JCI‬‬
‫לבין המצב הקיים בשטח בנושאי משא"נ) כגון ‪:‬תיאורי תפקיד ‪,‬הערכות עובד ‪,‬הרשאות‬
‫וכו';( בוצעה הפקת לקחים ומסקנות בנושאים שבטיפול משא"נ ‪,‬תוך שימוש בידע‬
‫ובניסיון שנצברו ביחידות משא"נ בבתי חולים שכבר ביצעו וקיבלו את הסמכת ה‪: JCI-‬‬
‫גיבוש מדיניות מערכתית אחידה ופרסום המלצות תוך קיום תהליכי שיתופי ידע ליחידות‬
‫משא"נ בבתי החולים שטרם עברו את התהליך ‪,‬וזאת על מנת לסייע והקל עליהם בתהליך‬
‫קבלת ההסמכה ;להוות מוקד ידע ומומחיות בתחום זה אליו יוכלו להפנות שאלות‪.‬‬
‫אוגדן שו"ת בריאות בחלוקה לפי סקטורים ונושאים‬
‫שו"ת ) שאלות ותשובות (בריאות הינו חוזר היוצא אחת לחודש ובו מרוכזות דילמות‪,‬‬
‫בעיות ושאלות בנושאים שונים אשר הועלו ונענו ע"י עובדי אגף בכיר מערכת הבריאות‬
‫בנש"מ ‪,‬ואשר באגף סבורים כי נכון שהמענה שניתן יובא לידיעת כלל עובדי יחידות‬
‫משאבי האנוש במערכת הבריאות ‪.‬בשנת ‪ 2013‬פורסמו שבעה חוזרי שו"ת‪,‬בשנת ‪2014‬‬
‫התפרסמו שלשה חוזרי שו"ת ובחודש יוני פורסם אוגן שו"ת אשר ריכז את עשרת חוזרי‬
‫השו"ת שהתפרסמו בשנים ‪ 2013‬ו ‪ .2014‬שו"ת בריאות הינו חלק ממימוש המטרות שאגף‬
‫בכיר מערכת הבריאות הציב לעצמו ‪,‬להגברת שיתוף הידע והשקיפות במערכת כמו גם‬
‫חיזוק הקשר בין המטה לשטח‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫פתיחת מחזור שלישי של קורס משאבי אנוש לעובדי יחידות משאבי אנוש במערכת‬
‫הבריאות הממשלתית‬
‫בשיתוף אגף בכיר להדרכה ‪,‬השכלה ורווחה בנש"מ ואגף ההדרכה במשרד הבריאות‪.‬‬
‫מדובר בקורס ייעודי הכולל תכנים מקצועיים מליבת התפקיד של העוסקים בתחום‬
‫משאבי אנוש במערכת הבריאות הממשלתית ‪,‬אשר בהעברתו נטלו חלק הרפרנטים‬
‫המקצועיים באגף ‪.‬בשני המחזורים הראשונים השתתפו ‪ 45‬עובדים מיחידות מערכת‬
‫הבריאות השונות ובמחזור השלישי השתתפו ‪ 24‬עובדים‪.‬‬
‫מדריכי הקורס היו הרפרנטים באגף בכיר למערכת הבריאות‪.‬‬
‫ביצוע פיילוט לתפקיד אחות קלינית בכירה בסיעוד גריאטרי‬
‫פתיחת תפקיד חדש של אחות קלינית בכירה בסיעוד גריאטרי ‪.‬על רקע המחסור החמור‬
‫ברופאים גריאטריים‪ ,‬כמו גם הקושי בגיוס אחיות לתחום הגריאטריה ‪,‬ועל מנת‬
‫להתמודד עם אתגר הזדקנות האוכלוסייה ‪,‬בוצעה עבודת מטה משותפת של משרד‬
‫הבריאות )בהובלת מינהל הסיעוד ‪(,‬משרד האוצר ונציבות שירות המדינה ‪.‬במסגרת זו‬
‫הוחלט על פתיחת התפקיד‪ ,‬בשלב ראשון‪ -‬לתקופת הערכה‪ ,‬והוגדרו אופן ההסמכה‬
‫והמינוי ‪,‬אופן האיוש ‪,‬רמת ותנאי התפקיד ומסלול הקידום‪ .‬במהלך ‪ 2014‬בוצע פיילוט‬
‫שהוכרז כהצלחה‪.‬‬
‫ועדת פרופסיית משאבי אנוש‬
‫מתוך הכרה במרכזיותן ובחיוניות פעילותן של יחידות משאבי אנוש ‪,‬ובהתאם להחלטת‬
‫הממשלה מספר ‪ 3993‬יום ‪ 18.12.2011‬בנושא שיפור מנגנוני ההון האנושי בשירות‬
‫המדינה‪ ,‬מונתה במהלך ‪ 2012‬ועדת היגוי בין משרדית מורחבת לגיבוש פרופסיית משאבי‬
‫האנוש בשירות המדינה אשר פעלה גם בשנת‪ 2013 .‬הרכב וועדת ההיגוי וצוותי המשנה ‪:‬‬
‫צוות לסיווג יחידות משאבי אנוש לטיפוסים וגיבוש מודלים ארגוניים ;צוות לפיתוח‬
‫מערך הכשרה והסמכה ;צוות לבחינת התפקוד ליחידות אמרכלות‪.‬‬
‫יישום הסכם תורני חוץ רופאים‬
‫הסדרת תפקיד ‪,‬מעמד ‪,‬אופן ודרכי סיום העסקה ביום ‪ 17.12.2012 ,‬לאחר שנים רבות‬
‫בהן הועסקו תורני החוץ בבתי החולים ללא הגדרות וכללים ברורים לגבי מיהו תורן‬
‫החוץ ‪,‬מה מעמדו ומה הם תנאי העסקתו ושכרו ‪,‬נחתם לאחר משא ומתן ארוך במיוחד‬
‫הסכם קיבוצי בין ההסתדרות הרפואית לבין המעסיקים בשירות הציבורי ‪.‬במהלך ‪2013‬‬
‫הוצאו הוראות הביצוע להסכם מורכב זה‪ .‬במהלך שנת ‪ 2014‬פעל האגף ליישום הוראות‬
‫ההסכם‪.‬‬
‫יישום תיפקוד הענ"א בבתיה"ח הממשלתיים‬
‫המשך בחינה ויישום תוך התאמה למאפיינים הייחודיים של מערכת הבריאות ‪.‬במסגרת‬
‫זו נעשתה הסדרת מבנה היחידות וכן איוש מרבית התפקידים‪.‬‬
‫רופאים מנהלי שירות‬
‫בסעיף ‪ 14‬להסכם הקיבוצי שנחתם בין הממשלה והמעסיקים הציבוריים לבין‬
‫ההסתדרות הרפואית בישראל ביום ‪ 25/8/2011‬נקבע ‪,‬כי החל מיום ‪ 1/8/2013‬יוגדר בלוח‬
‫תפקוד רופאי בתי חולים תפקיד חדש של מנהל שירות ויעודכן במתח הדרגות הצמודות לו‬
‫ובכללי הקידום ‪.‬מנהל שירות הינו רופא מומחה אשר מועסק במשרה מלאה בבית חולים ‪.‬‬
‫בהסכם נקבעה מכסה של ‪ 320‬משרות מנהלי שירות ‪,‬בחלוקה ע"פ בתי חולים ומועדי‬
‫התחולה‪ .‬אגף בכיר מערכת הבריאות גיבש ‪,‬בשיתוף משרד הבריאות וההסתדרות‬
‫הרפואית בישראל‪ ,‬הוראות ביצוע לעניין אופן קביעת התפקידים ‪,‬פרסומם ואיושם ‪,‬וכן‬
‫טיפל מול בתי החולים ביישום הפעימה השנייה שנקבעה לאוגוסט ‪.2014‬‬
‫‪75‬‬
‫פורום למנהלי משאבי אנוש‬
‫במהלך שנת ‪ 2014‬התקיים פורום מנהלי משאבי אנוש בבית חולים פוריה‪.‬‬
‫יחסי עבודה‬
‫‪ ‬מו"מ עם הר"י הערכת רופאים‪.‬‬
‫‪ ‬סכסוך עבודה מינהל ומשק בי"ח נהריה‪.‬‬
‫‪ ‬סכסוך עבודה בי"ח גריאטרי" דורות ‪",‬נתניה‪.‬‬
‫‪ ‬מו"מ טכנולוגים רפואיים‪.‬‬
‫‪ ‬כונני חוץ רופאים‪.‬‬
‫‪ ‬רנטגנאים‪.‬‬
‫‪ ‬אורך כוננויות אחיות‪.‬‬
‫‪ ‬ועדת מעקב רופאים‪.‬‬
‫‪ ‬ביוכימאים עובדי מעבדה דרגה תחילית‪.‬‬
‫השתתפות בוועדות‬
‫‪ ‬צוות חוזים אישיים‪.‬‬
‫‪ ‬צוות בנושא ארכוב תיקי עובדים בנש"מ‪.‬‬
‫‪ ‬ועדת עבודה פרטית‪.‬‬
‫‪ ‬הוועדה הבין מוסדית‪.‬‬
‫‪ ‬ועדת שינויים מרכב"ה‪.‬‬
‫‪ ‬ועדה להעסקת קרובי משפחה‪.‬‬
‫‪ ‬ועדה להיתר עבודות נוספות‪.‬‬
‫‪ ‬השתתפות בצוות האצלת סמכויות בנושא הארכת שירות‪.‬‬
‫‪ ‬השתתפות בצוות האצלת סמכויות בנושא תקן‪.‬‬
‫‪ ‬השתתפות בצוות אצילת סמכויות בעקבות הקמת הרשות‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫הלשכה המשפטית‬
‫הלשכה המשפטית בנציבות שירות המדינה מעניקה ייעוץ משפטי לנציב שירות המדינה‬
‫וליחידות הנציבות‪ ,‬להנהלות המשרדים והיחידות הממשלתיות (מנהלים כלליים‪ ,‬מנהלי‬
‫יחידות סמך ממשלתיות‪ ,‬סמנכ"לים למינהל ומשאבי אנוש) כמו גם לאגפי כוח‪-‬אדם של‬
‫המשרדים ויחידות הסמך הממשלתיות‪ ,‬וליועצים המשפטיים של המשרדים ויחידות‬
‫הסמך‪ .‬היא נדרשת לתת חוות דעתה במגוון רחב של סוגיות‪ ,‬ביניהן בשאלות שמקורן‬
‫בפרשנות חוקי היסוד‪ ,‬חוזים‪ ,‬חוקי העבודה והתקשי"ר וכן המשפט המינהלי‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הלשכה עומדת בקשר רצוף עם הפרקליטות המייצגת את עמדת המדינה בטיפול‬
‫בתביעות שונות ובהליכים משפטיים בבתי דין‪ ,‬במוסד לבוררות מוסכמת‪ ,‬בתביעות‬
‫אישיות של עובדי המדינה ובקשר לסכסוכי עבודה המתייחסים להסכמים ולהסדרים‬
‫קיבוציים‪.‬‬
‫הלשכה אף מייצגת את עמדת נציבות שירות המדינה בוועדות ציבוריות‪ ,‬כגון ועדות שרים‪,‬‬
‫ועדות הכנסת‪ ,‬וגם ועדות מעין‪-‬שיפוטיות כגון הועדה למתן היתרים לפי חוק שירות‬
‫הציבור (הגבלות לאחר פרישה)‪ ,‬התשכ"ט‪.1969-‬‬
‫ועדת השירות‬
‫הלשכה המשפטית מלווה ומרכזת את פעילותה של ועדת השירות‪ ,‬שהינה ועדה‬
‫סטטוטורית המתמנה על יד י הממשלה מכוח חוק שירות המדינה (מינויים)‪ ,‬התשי"ט‪-‬‬
‫‪ , 1959‬ולה סמכויות הן מכוח חוק המינויים והן מכוח חוק שירות המדינה (גמלאות)‪,‬‬
‫התש"ל‪.1970-‬‬
‫לפרוט אודות ועדת השירות ראה הפרק "נציב שירות המדינה"‪.‬‬
‫ייעוץ משפטי לוועדות הפועלות מכוח סמכותו של נציב שירות המדינה‬
‫בנוסף‪ ,‬נותנת הלשכה המשפטית ייעוץ משפטי לוועדות שונות הפועלות מכוח סמכותו של‬
‫נציב שירות המדינה‪ ,‬כגון ועדות בוחנים (למכרזים פומביים‪ ,‬פנימיים ובין‪-‬משרדיים)‪,‬‬
‫ועדות ציבוריות לאיתור מועמדים לתפקידים בכירים בשירות המדינה וכן ועדת המינויים‬
‫בראשות נציב שירות המדינה‪.‬‬
‫יעוץ משפטי בדיונים פנימיים וועדות משרדיות‬
‫הלשכה המשפטית משתתפת גם בדיונים פנימיים שונים ובוועדות פנימיות של נש"מ‪ ,‬כגון‬
‫ועדת המכרזים על פי חוק חובת המכרזים התשנ"ב – ‪ 1992‬ותקנות חובת המכרזים על‪-‬פי‬
‫חוק זה‪ .‬ועדות אלה מורכבות מנציגי נש"מ יחד עם נציגים ממשרדים ויחידות ממשלתיות‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫היועץ המשפטי‪ ,‬עו"ד רון דול‪.‬‬
‫טל‪ ,02-6705108 .‬פקס‪02-6511979 .‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪77‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫א‪ .‬הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‪:‬‬
‫הלשכה המשפטית מלווה באופן שוטף את כל ההליכים הנוגעים לתהליך זה‪ ,‬החל‬
‫מראשית יוזמת הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה בשנת ‪2011‬‬
‫ועד היום‪ ,‬ובכללם‪ :‬שותפות בהליכי תכנון הרפורמה; גיבוש וניסוח החלטות הממשלה‬
‫הנגזרות ונלוות להחלטה מס' ‪ 3993‬בנושא שיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות‬
‫המדינה; השתתפות בדיוני ועדת ההיגוי העליונה שהוקמה מכוח החלטת הממשלה;‬
‫שותפות בוועדות המשנה והצוותים השונים של וועדת הרפורמה‪ ,‬תוך מתן ייעוץ‬
‫משפטי לוועדות אלו; ליווי וייעוץ משפטי לכתיבת מסמכי מדיניות הקשורים לרפורמה‬
‫(צוותי "עץ הדעת"); וכן‪ ,‬מתן ייעוץ משפטי להליכי יישום דו"ח הרפורמה‪.‬‬
‫פרוייקט "עץ הדעת" – נציגי הלשכה המשפטית הובילו במהלך שנת ‪ 2014‬ארבעה‬
‫צוותי שיפור במסגרת פרויקט "עץ הדעת" לכתיבת מסמכי מדיניות ליישום המלצות‬
‫דו"ח הרפורמה בנושאים שונים (קביעות בשירות המדינה‪ ,‬מילוי מקום‪ ,‬מכרזים‬
‫פנימיים ובין משרדיים‪ ,‬ועבודה פרטית)‪ ,‬והיו שותפים במספר רב של צוותי שיפור‬
‫נוספים במסגרת פרויקט "עץ הדעת" בנושאים השונים של הרפורמה‪ ,‬כגון‪ :‬ייצוג‬
‫הולם‪ ,‬הקמת יחידות עצמאיות‪ ,‬השאלות‪ ,‬תגמול ותמרוץ‪ ,‬וכן אוריינטציה לשירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ריכוז ועדת השירות‪:‬‬
‫במסגרת תפקידיה‪ ,‬הלשכה המשפטית מכינה ומרכזת את הדיונים‪ ,‬ההצעות לדיון‬
‫והמסמכים האחרים הנדרשים לקיום דיוני ועדת השירות‪ ,‬בתיאום עם המשרדים‬
‫הרלבנטיים ומשרד המשפטים‪ .‬בשנת ‪ 2014‬התכנסה ועדת השירות לחמש ישיבות‬
‫(מתוכן‪ ,‬שתי הישיבות האחרונות בוצעו באמצעות משאל ע"י דוא"ל)‪ .‬במסגרת‬
‫הישיבות והמשאלים קיבלה ועדת השירות בשנת ‪ 2014‬כ‪ 20 -‬החלטות והמלצות‪.‬‬
‫החלטות וועדת השירות מפורסמות באתר הנציבות‪.‬‬
‫ג‪ .‬תיקונים לחוקים ותקנות‪ ,‬הודעות נש''מ (תקשי''ר)‪ ,‬חוזרי נש''מ ונהלים‪:‬‬
‫במסגרת אחריותה לטיפול בתחום החקיקה‪ ,‬לרבות חקיקה משנית‪ ,‬הכינה הלשכה‬
‫המשפטית חוות‪-‬דעת ותגובות לכ‪ 47-‬הצעות חוק פרטיות וממשלתיות שהוגשו ב‪-‬‬
‫‪ .2014‬בנוסף‪ ,‬יזמה הלשכה המשפטית וליוותה מספר רב של תיקונים להוראות‬
‫חקיקת המשנה והוראות התקשי''ר‪ ,‬ונכתבו נהלים המסדירים תחומים הנמצאים‬
‫באחריות הנציבות‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫‪78‬‬
‫‪ .1‬הודעת נש''מ עד‪ -6/‬הכרה בניסיון שנרכש בשירות צבאי או בשירות אזרחי‪-‬‬
‫לאומי במכרזים‬
‫בהודעת נש"מ מספר עב‪ 5/‬נקבעו הכללים הקשורים לניסיון הנדרש במכרזים‬
‫לאיוש משרות בשירות המדינה‪ .‬הודעה זו לא כללה התייחסות לניסיון שנצבר‬
‫במסגרת שירות צבאי או אזרחי לאומי‪ .‬במסגרת בחינה מקצועית של הנושא‪,‬‬
‫נמצא כי ניסיון שנרכש בשירות הצבאי או בשירות האזרחי‪ -‬לאומי‪ ,‬עשוי להוות‬
‫ניסיון רלוונטי באופן מובהק לעיסוקים שונים בשירות המדינה‪ .‬כמו למשל‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬שירות במקצועות המחשב‪ .‬כמו גם שירות קרבי יוכל להיחשב לניסיון‬
‫רלוונטי‪ .‬לאור כל אמור הוחלט להכיר בניסיון שנצבר בצה"ל ובלבד שמדובר‬
‫בניסיון מוכח ורלוונטי לתפקיד הנגזר מתחומי העיסוק של המשרה ושיש בו כדי‬
‫לתרום לביצוע התפקיד‪.‬‬
‫‪ .2‬הודעת נש"מ עד‪ -14/‬גיוס ומיון מועמדים למשרות פטורות ממכרז עד דרגה ‪17‬‬
‫בדירוג המינהלי ומקבילותיה‬
‫על מנת לסדיר ולשפר את הליך הגיוס והמיון של מועמדים למשרות עד דרגה ‪17‬‬
‫בדירוג המנהלי ומקבילותיה‪ ,‬בכל הקשור לבחירת המועמד המתאים ביותר על‬
‫סמך שיקולים ענייניים ובסיס נתונים רחב יותר ‪ .‬הוחלט כי על אף שמשרות אלה‬
‫פטורות ממכרז‪ ,‬יש לפעול לצורך איושן בדומה לכללים הקבועים בפרק ‪ 12‬בדבר‬
‫מכרז פומבי (פסקה ‪.)11.934‬‬
‫הליך המיון לפי פסקה ‪ 11.934‬לתקשי"ר יחול על מינוי דרך קבע של המשרות‬
‫המפורטות‪ ,‬וכן על מינוי למשרות אלה כאשר המינוי הוא לצורך מילוי מקום‬
‫כאשר המשרה פנויה לחלוטין או כאשר המשרה פנויה לתקופת הניסיון של עובד‬
‫שנתקבל ל משרה אחרת‪ .‬הלשכה המשפטית ליוותה את תיקון התקשי"ר ואת‬
‫ניסוח הכללים החדשים‪..‬‬
‫‪ .3‬הודעת נש"מ עד‪ – 15/‬השגות על מכרזי כח אדם (לא כולל ועדות איתור)‬
‫בהמשך להתמודדות עם ריבוי השגות והטיפול בהם‪ ,‬הלשכה המשפטית ‪,‬בשיתוף‬
‫עם אגף בכיר בחינות ומכרזים‪ ,‬יזמו תיקון בסעיפים הרלוונטיים בתקשי"ר‪11.49 ,‬‬
‫ו‪ 12.38-‬על מנת לאפשר טיפול מיטבי ויעיל בהשגות על מכרזים‪.‬‬
‫‪ .4‬הודעת נש"מ עה‪ - 7/‬תיאום מול נש"מ בהליכי חקיקה הכוללים הוראות בעניין‬
‫מינויים בשירות המדינה‬
‫עקב התגברות תופעה של קביעת הוראות בנושא ניהול כוח אדם בשירות המדינה‬
‫בחקיקה פרטנית‪ ,‬ובהצעות מחליטים לממשלה‪ ,‬באופן שאינו תואם את המנגנון‬
‫לניהול כוח אדם הקבוע בחוק שירות המדינה (מינויים)‪ ,‬תשי"ט‪ 1959-‬ואף פוגע‬
‫בקוהרנטיות של מנגנוני ההעסקה והניהול הפנימי ביחידות הממשלתיות‪ ,‬פנתה‬
‫הלשכה המשפטית בנש"מ למשרד המשפטים בנושא זה‪ .‬בעקבות פנייה זו ודיונים‬
‫שהתקיימו בעניין‪ ,‬פורסמו הנחיות חדשות של המשנה ליועמ"ש (ייעוץ) לכל‬
‫היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה המחייבות קבלת עמדת נש"מ כאשר הם‬
‫עוסקים בהכנת הצעות חוק ממשלתיות והחלטות ממשלה הכוללות קביעה או‬
‫הוראה שעניינה במינוי עובדים או בניהול כוח אדם בשירות המדינה‪ .‬בהתאמה‪,‬‬
‫פורסמה גם הודעת נש"מ בעניין זה ותוקנו הוראות התקשי"ר‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫‪ .5‬הודעת נש"מ עה‪ - 13/‬הכרה בהשכלה אקדמית לצורך בחינת עמידה בתנאי סף‬
‫הלשכה המשפטית נתנה לווי משפטי לתיקון הוראות התקשי"ר בקביעת כללים‬
‫אחידים בנושא עמידה בתנאי סף של השכלה לאור ריבוי מסלולי הלימוד‬
‫במוסדות להשכלה גבוהה‪ ,‬ושונות בהיקפי הלימוד בכל אחד מהמסלולים‪ .‬עקב‬
‫הצורך שהתעורר בקביעת כללים אחידים ועל מנת להתאים את הנחיות נציבות‬
‫שירות המדינה להנחיות החדשות‪ ,‬הוחלט לקבוע כי עמידה בדרישות של השכלה‬
‫אקדמית במקצוע מסוים תיחשב בהתאם לכללים מסוימים המנויים בהודעת‬
‫נש"מ זו‪.‬‬
‫‪ .6‬הנחיית נציב שירות המדינה – אצילת סמכות הנציב להארכת שירות מעבר לגיל‬
‫פרישת חובה‬
‫בשנת ‪ 2014‬נערכה בנציבות עבודת מטה מקיפה בנושא הארכת שירות מעבר לגיל‬
‫פרישת חובה שתוצריה גובשו לכדי מסמך מדיניות‪ ,‬תיקון התקשי"ר ופרסום‬
‫הנחיית נציב מספר ‪ 8.3‬בעניין הארכת שירות מעבר לגיל פרישת חובה (פורסם‬
‫בינואר ‪ .)2015‬במסגרת זו עברה ביום ‪ ,18.3.14‬בהובלת הלשכה המשפטית‪,‬‬
‫החלטת ועדת שירות המדינה המאשרת לנציב שירות המדינה לאצול מסמכותו‬
‫להאריך שירות מעבר לגיל פרישת חובה‪ ,‬באופן מדורג‪ ,‬למנהלים הכלליים של‬
‫משרדי הממשלה ולבעלי תפקידים מסוימים בנש"מ‪ ,‬לתקופת פיילוט של ‪18‬‬
‫חודשים‪ .‬בהתאם להחלטה זו גובשו בסיוע הלשכה המשפטית תיקון תקשי"ר‬
‫והנחיית הנציב מספר ‪ , 8.3‬המנחה את המשרדים כיצד עליהם לנהוג בבקשות מסוג‬
‫זה‪ ,‬והואצלה הסמכות למנהלים הכלליים של המשרדים שהוגדרו כמשרדי פיילוט‪.‬‬
‫‪ .7‬תיקון נוהל ועדות איתור בעקבות המלצות דו"ח ועדת שטרואבר והחלטת‬
‫הממשלה בנושא קידום נשים‬
‫עדכון הנחיית נציב העוסקת בנוהל עבודת הוועדה לאיתור מועמדים‪ ,‬לרבות‬
‫הוספת סעיף הדן בחובת איתור אקטיבי‪ ,‬בעקבות החלטת הממשלה שאימצה את‬
‫המלצות ועדת שטאובר בנושא קידום נשים בשירות המדינה‪.‬‬
‫‪ .8‬מתן ייעוץ בחקיקת חוק שירות אזרחי לאומי התשע''ד‪2014-‬‬
‫הלשכה המשפטית הייתה שותפה לעבודת וועדת שקד‪ ,‬ועדה מיוחדת שקמה לדיון‬
‫בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי בכנסת‪ .‬הלשכה נתנה ייעוץ‬
‫בדבר הסדרת קליטת המשרתים בשירות לאומי אזרחי אשר אמורים לשרת‬
‫במשרדי הממשלה‪ .‬עם סיום הליכי החקיקה‪ ,‬נש"מ עבדה בשיתוף עם המנהלת‬
‫לשירות לאומי‪-‬אזרחי להכנת נוהל לאישור משרדי ממשלה כגוף מפעיל וקידום‬
‫יישום החוק‪.‬‬
‫ד‪ .‬טיפול בתביעות בערכאות משפטיות‪:‬‬
‫בין יתר תפקידיה‪ ,‬הלשכה המשפטית בנציבות שירות המדינה מטפלת בהליכים‬
‫משפטיים רבים הנוגעים לניהול כוח האדם בשירות המדינה וסמכויות נציבות שירות‬
‫המדינה‪ ,‬ובכלל זה תביעות פרט של עובדי המדינה ממשרדי הממשלה השונים בבתי‬
‫הדין לעבודה‪ ,‬סכסוכי עבודה קיבוציים‪ ,‬סכסוכים במוסד לבוררות מוסכמת‪ ,‬עתירות‬
‫לבג"ץ‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫הלשכה המשפטית עומדת בקשר רצוף עם הפרקליטות המייצגת את עמדת המדינה‬
‫בטיפול בתביעות שונות ובהליכים משפטיים בערכאות השונות‪ ,‬מגבשת את‬
‫התייחסותה לתביעה‪ ,‬מסייעת בניהול ההליך המשפטי‪ ,‬בכתיבת כתבי הטענות מטעם‬
‫המדינה‪ ,‬בעריכת התצהירים‪ ,‬ומשתתפת בדיונים שונים הנוגעים להליכים המשפטיים‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2014‬נפתחו או טופלו כ‪ 110 -‬תיקי תביעה (כולל תיקי הגבלות לאחר‬
‫פרישה) בלשכה המשפטית בערכאות השיפוטיות השונות‪ ,‬המטופלים על ידי הלשכה‬
‫המשפטית‪ .‬להלן כמה דוגמאות‪:‬‬
‫פער בין הערכות עובד – במסגרת השגה שהוגשה לנציב שירות המדינה‪ ,‬הועלתה‬
‫טענה כי שינוי בהערכות עובד סמוך למועד ועדת הבוחנים מלמד על קיומו של‬
‫משוא פנים של המשרד‪ .‬מדובר בעובד שהועסק קרוב ל‪ 6-‬שנים במילוי מקום‪,‬‬
‫וקיבל הערכות עובד מצוינות במהלך מרבית התקופה‪ .‬חצי שנה לפני פרסום‬
‫המכרז על תפקידו‪ ,‬הערכת העובד השתנתה‪ .‬ועדת הבוחנים החליטה שלא לבחור‬
‫בו לתפקיד שבו שימש תקופה ממושכת‪ ,‬והחלטתה נסמכה בין היתר על אותה‬
‫הערכה שלילית‪ .‬במקביל‪ ,‬המשרד הוציא מכתב שימוע לפני פיטורים‪ .‬העובד הגיש‬
‫בקשה לסעד זמני שימנע מהמשרד להמשיך בהליכי הפיטורים עד לקבלת הכרעתו‬
‫של נצ יב שירות המדינה בהשגה‪ .‬בית הדין בחן את טענות העובד בדבר פגמים‬
‫שנפלו בהליך המכרז‪ ,‬לרבות השינוי בהערכות העובד שלו‪ ,‬וקבע בין היתר כי מתן‬
‫המלצה‪ ,‬כאשר נותן ההמלצה סבור ויודע כי אינה נכונה‪ ,‬היא מעשה פסול ולא‬
‫הגון‪ ,‬שאינו עולה בקנה אחד עם התנהלות בתום לב‪ ,‬ועם התנהלות שניתן לצפות‬
‫ממנהל‪ .‬בית הדין נעתר לבקשת הסעד הזמני והורה למשרד להימנע מהמשך הליכי‬
‫הפיטורים עד לקבלת החלטת נציב שירות המדינה בהשגה‪ .‬בסופו של דבר‪,‬‬
‫בנסיבות אותו עניין ובשים לב להחלטת בית הדין לעבודה‪ ,‬חוות הדעת המשפטית‬
‫מצאה כי הפער בין הערכות העובד עולה כדי פגם מהותי המצדיק את ביטולו של‬
‫המכרז‪ .‬נציב שירות המדינה אימץ את חוות הדעת‪ ,‬והמכרז בוטל‪.‬‬
‫ליווי הפרקליטות בהליך ערעור שהגישה המדינה לבית הדין הארצי לעבודה‬
‫בעקבות פסק הדין בעניין מפקחי משטרה ירוקה במשרד להגנת הסביבה‪ ,‬אשר‬
‫קיבל את תביעתם של העובדים וקבע כי חוק שעות עבודה ומנוחה חל על העובדים‬
‫וחייב את המדינה בתשלום עבור שעות נוספות‪ ,‬על אף שהועסקו בחוזי שכר כולל‪.‬‬
‫במקביל להגשת הערעור שממתין כיום לפסק הדין של בית הדין הארצי‪ ,‬תיקנו את‬
‫חוזי העסקתם של המפקח ים כך שחוק שעות עבודה ומנוחה יחול על העסקתם‬
‫ותשלום שעות נוספות לפי דיווח‪.‬‬
‫ליווי הפרקליטות וגיבוש עמדת המדינה אל מול תביעתו של נהג שר‪ ,‬המועסק‬
‫בחוזה שכר כולל‪ ,‬אשר טען כי חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א‪( 1951-‬להלן‪:‬‬
‫"החוק") חל על העסקתו‪ ,‬בניגוד לקבוע בחוזה ההעסקה וכי הוא זכאי לתשלום‬
‫שעות נוספות רבות‪ .‬ביה"ד קיבל את עמדת המדינה שטענה כי עניינו של התובע בא‬
‫בגדר החריג לתחולת החוק בעניין עובדי המדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות‬
‫העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות‪ ,‬הקבוע בסעיף ‪(30‬א)(‪ )2‬לחוק זה‪ .‬עוד‬
‫נקבע‪ ,‬כי אף אם לא הייתה מתקבלת טענת המדינה‪ ,‬היה מקום להפעיל את התניה‬
‫שנקבעה בחוזה ההעסקה לפיה ככל שערכאה שיפוטית מוסמכת תחליט כי החוק‬
‫חל על העסקת התובע‪ ,‬אזי יבוטל השכר הכולל וישולם לתובע בהתאם לדרגתו‬
‫בדרוג הרלוונטי‪ ,‬לרבות תוספות שכר וגמול שעות נוספות‪ .‬התביעה נדחתה ונפסקו‬
‫לתובע הוצאות משפט ושכ"ט בסך ‪.₪ 7000‬‬
‫‪81‬‬
‫לווי מחלקת הבגצ"ים בפרקליטות המדינה וההשתתפות פעילה בגיבוש עמדת‬
‫היועץ המשפטי לממשלה בעניין העתירה לביטול גיל הפרישה וההלכה שנקבעה‬
‫בע"ע (ארצי) ‪ 209/10‬וינברגר‪-‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬בהתאם להחלטת בג"צ מיום‬
‫‪.18.11.14‬‬
‫תיקי הארכות שירות – בשנת ‪ 2014‬התקבלו מספר פסקי דין לטובת המדינה‬
‫בתביעות עובדים כנגד החלטת נציב שירות המדינה שלא להאריך את שירותם‬
‫מעבר לגיל פרישת חובה‪ .‬תביעות אלו לוו באופן צמוד ע"י המחלקה המשפטית‬
‫בנציבות‪ ,‬אשר לקחה חלק פעיל בגיבוש ההגנה על החלטות הנציב‪.‬‬
‫ערעור על פס"ד של ביה"ד האזורי שדחה את דרישת התובע לקבל הטבות פרישה‬
‫מופלגות שמקורן בתוכניות פרישה‪ ,‬אשר לטענתו הוא זכאי להן מכוח אמירת אגב‬
‫של ביה"ד למשמעת של עובדי המדינה שהמבקש "יפרוש עם מלוא זכויותיו"‪.‬‬
‫לאחר שביה"ד שמע את ב"כ הצדדים‪ ,‬ובהמלצתו‪ ,‬משך המערער את ערעורו‪ .‬את‬
‫התיק ליוו במשותף ובתאום הלשכה המשפטית בנציבות ואגף המשמעת‪.‬‬
‫התובעת‪ ,‬אחות בגמלאות של משרד הבריאות‪ ,‬מחקה את תביעתה בעקבות חוות‬
‫דעת הלשכה המשפטית בנש"מ‪ .‬תביעתה הייתה בנוגע לגובה השכר (רכיבי השכר‬
‫לתשלום) בתקופת מחלתה‪ .‬התובעת תבעה את משרד הבריאות לתשלום שכר מלא‬
‫(כולל עבודה נוספת‪ ,‬כוננויות‪ ,‬משמרות וכו') בתקופת מחלתה על סמך פסקה‬
‫‪ 33.212‬לתקשי"ר‪ .‬התובעת לא תבעה את נש"מ‪ ,‬אולם בשל הסתמכות התובעת על‬
‫התקשי"ר ביקשה הפרקליטות את חוות דעתנו‪ .‬כאמור‪ ,‬בעקבות חוות הדעת‬
‫התובעת מחקה את תביעתה באשר לגובה השכר בתקופת מחלה‪ .‬התביעה עדיין‬
‫מתנהלת בבית הדין האזורי לעבודה בעניין אחר‪.‬‬
‫עובד מדינה בתפקיד עובד סוציאלי עבר לתפקיד שאינו של עובד סוציאלי‪ ,‬אך‬
‫המשיך לקבל שכר לפי דירוג עובדים סוציאליים במסגרת הסכם שימור שכר‬
‫שאושר על ידי נציבות שירות המדינה (כדי לא לפגוע בשכרו)‪ .‬העובד תבע לקבל‬
‫תוספות שכר של עובדים סוציאליים שלא אושרו בהסכם שימור השכר ובכלל זה‬
‫תוספת של תואר שני‪ .‬בהמשך לטענת הנציבות כי תוספות אלו לא אושרו במסגרת‬
‫הסכם שימור השכר התובע מחק את תביעתו לגבי מרבית תוספות השכר‪ .‬התיק‬
‫עדין מתנהל בבית הדין האזורי לעבודה בנוגע לתוספת בגין תואר שני בלבד‪.‬‬
‫ה‪ .‬ליווי משפטי של הליכי מכרז ומינויים לפי חוק המינויים‪:‬‬
‫הלשכה המשפטית נותנת ייעוץ משפטי שוטף לגורמים המוסמכים‪ ,‬הן בנש''מ והן‬
‫במשרדי הממשלה והן ביחידות הממשלתיות השונות‪ ,‬בכל הקשור להליכי מינויים‬
‫ואיוש משרות בשירות‪ ,‬לרבות לוועדות המכרזים לסוגיהן ולמיניהן כולל ניסוח תנאי‬
‫המכרז‪ ,‬ליווי הליכי המכרז ומתן חוות‪-‬דעת לגבי השגות ועררים מטעם מועמדים‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬עוסקת הלשכה בליווי בקשות לצווי מניעה ותביעות המוגשות לערכאות שיפוטיות‬
‫לעניין מכרזי כח‪ -‬אדם‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬ניתנו כ‪ 250 -‬חוות דעת משפטיות בתחומים של מינויים ומכרזים‪ .‬להלן‬
‫דוגמאות לפעילות הלשכה המשפטית בתחומים אלו‪:‬‬
‫‪82‬‬
‫במכרז פומבי שנערך לתפקיד מרכז (בית דיור מוגן לזקן) במשרד הרווחה‬
‫והשירותים החברתיים הוגש ערר על‪-‬ידי נכה צה"ל‪ ,‬אשר מועמדותו נדחתה כיוון‬
‫שלא עמד בתנאי המכרז (מדובר במשרה ייעודית לנכים הזכאים לקצבה לפי פרק‬
‫ט' לחוק הביטוח הלאומי בלבד)‪ .‬העורר טען לאפליה בין נכי צה"ל לנכי הביטוח‪-‬‬
‫הלאומי‪ .‬בחוות הדעת המשפטית הומלץ לדחות את הערר מהנימוקים שמשרות‬
‫אלו הוקצו בהחלטת ממשלה לאוכלוסיית נכים מאוד ספציפית מתוך כוונה לסייע‬
‫להם באופן מיוחד‪ ,‬כפי שמפורט בדברי ההסבר שמצדיקים את ההבחנה‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫הומלץ לשקול להקצות משרות ייעודיות לאוכלוסיות נכים נוספות‪ .‬בעקבות חוות‬
‫הדעת נדחה הערר‪.‬‬
‫במכרז פנימי שנערך לתפקיד מנהל תחום (ארצי על בתי ספר לנהיגה) במשרד‬
‫התחבורה הוגשו ‪ 2‬השגות אשר טופלו על ידי הלשכה המשפטית‪ .‬ההשגה‬
‫הראשונה‪ ,‬שהוגשה על ידי מועמדת באמצעות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה –‬
‫התקבלה‪ .‬בחוות הדעת המשפטית‪ ,‬הומלץ לבטל את החלטת וועדת הבוחנים עקב‬
‫העדר תיעוד די ון בעניין העדפה מתקנת‪ ,‬הבנה חסרה של הנושא ואף חשש להעדר‬
‫דיון שכזה‪ .‬בעקבות חוות הדעת‪ ,‬בוטלה החלטת הוועדה וכונסה וועדה בהרכב‬
‫חדש‪ ,‬שבחנה את כל המועמדים מחדש‪ .‬ההשגה השנייה הוגשה על ידי הזוכה‬
‫בוועדה הראשונה‪ ,‬לאחר שלא זכה בוועדה השנייה‪ .‬בחוות הדעת המשפטית הומלץ‬
‫לדחות את ההשגה‪ ,‬וכך הוחלט‪ .‬במקביל להשגה‪ ,‬הגיש הזוכה בוועדה הראשונה‬
‫בקשה לבית הדין האזורי לעבודה למנוע את איוש המשרה על ידי הזוכה בוועדה‬
‫השנייה‪ .‬הבקשה התקבלה והמדינה והזוכה בוועדה השנייה הגישו בקשת רשות‬
‫ערעור על ההחלטה‪ .‬בהסכמה בין הצדדים‪ ,‬נפסק על ידי בית הדין הארצי לעבודה‪,‬‬
‫שלא לאייש את המשרה עד לתום ההליך העיקרי בתיק‪ ,‬המתנהל בימים אלו בבית‬
‫הדין האזורי לעבודה‪.‬‬
‫במכרז מאגר פנימי שנערך לתפקיד סגן בכיר א' בפרקליטות המדינה‪ ,‬נבחרו ‪12‬‬
‫כשירים למשרה‪ .‬לאחר שהתגלתה כי נפלה טעות בתום לב בהצגת נתוני אחד‬
‫המועמדים לחברי ועדת הבוחנים‪ ,‬הלשכה המשפטית נדרשה לבחינת ביטולו של‬
‫המכרז‪ .‬בחוות הדעת המשפטית‪ ,‬הומלץ לפעול בהתאם לגישת הבטלות היחסית‪,‬‬
‫ולהורות על ביטול חלקי בלבד של המכרז‪ .‬מיקומם של ‪ 5‬הכשירים הראשונים‬
‫נקבע הן בהתאם לדירוגם בריאיון והן בהתאם לדירוגם על פי שנות הוותק‪ .‬לפיכך‪,‬‬
‫ובשים לב שהחמישה כבר שובצו בתפקידם‪ ,‬לא נמצא מקום להתערב בהחלטת‬
‫ועדת הבוחנים המתייחסת אליהם‪ .‬החל מהכשיר השישי יש פחות הלימה בין‬
‫הדירוג בריאיון‪ ,‬הדירוג על פי ותק ומיקום הכשירים‪ .‬כמו כן‪ ,‬כשירים אלו טרם‬
‫שובצו בתפקיד מחמת היעדר תקנים פנויים‪ .‬לפיכך‪ ,‬ובכפוף להתפנות תקנים‬
‫נוספים‪ ,‬הוחלט החלטת הוועדה ביחס אליהם תבוטל בכפוף לשימוע‪ .‬נציב שירות‬
‫המדינה קיבל את חוות הדעת המשפטית‪ ,‬והמכרז בוטל באופן חלקי‪.‬‬
‫במכרז פומבי לתפקיד רופא בבית חולים‪ ,‬הוגשה השגה על ידי אחד המועמדים‬
‫שבה נטען בין היתר כי החלטת ועדת הבוחנים ניתנה בדעה קדומה שכן אחד‬
‫מחברי הוועדה נפגש עם הזוכה טרם קיומו של המכרז‪ .‬חוות הדעת המשפטית‬
‫קבעה כי הריאיון המוקדם עם הזוכה מנוגד להנחיות הקיימות ופגע בשוויון‬
‫ההזדמנויות המהווה את הבסיס לדיני המכרזים‪ ,‬ולפיכך מדובר בפגם מהותי‬
‫היורד לשורשו של ההליך המכרזי‪ .‬במכרז נמצאו פגמים נוספים‪ ,‬ובסופו של דבר‬
‫הומלץ על ביטולו‪ .‬בעקבות חוות הדעת בוטל המכרז‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫ללשכה המשפטית הועברה שאלת פרסומו של מכרז בין‪-‬משרדי למשרת ממונה‬
‫(יעוץ משפטי) בלשכה המשפטית במשרד ראש‪-‬הממשלה נוסף‪ ,‬בסמוך למכרז‬
‫בין משרדי לאותה משרה שלא העלה מועמדים‪ .‬לפי חוות הדעת המשפטית‪ ,‬יש‬
‫לאזן בין זכותם של עובדי מדינה להתמודד על משרה במכרז פנימי‪ /‬בין‪-‬משרדי‪,‬‬
‫לבין זכותם של אזרחי המדינה להתמודד על אותה משרה פנויה‪ .‬משרה פנויה‬
‫בשירות המדינה היא משאב ציבורי‪ ,‬ונציבות שירות המדינה מחויבת להגן על‬
‫האינטרס הציבורי באיוש אותו משאב‪ .‬לפיכך‪ ,‬כל עוד לא נפל פגם במכרז הפנימי‪/‬‬
‫הבין‪-‬משרדי‪ ,‬ובהיעדר טעם מוצדק אחר‪ ,‬יש לפעול לאיוש המשרה בהתאם‬
‫להוראות התקשי"ר ולפרסם מכרז פומבי‪.‬‬
‫במכרז פנימי לתפקיד מרכז מכלול אוכלוסייה בעת חירום של משרד הרווחה‬
‫הוגשה השגה בטענת הפליה וחוסר שוויון ע"י אחד המועמדים אשר נפסלה‬
‫מועמדותו בין היתר עקב "היעדרויות רבות" שאלו התרחשו בגלל שירות מילואים‬
‫פעיל כקצין המשרת מעל ‪ 40‬יום בשנה‪ .‬חוות הדעת המשפטית המליצה לבטל את‬
‫המכרז‪ .‬חוק שוויון הזדמנויות בעבודה‪ ,‬תשמח‪ ,1988-‬קובע איסור על מעסיקים‬
‫להפלות בין עובדים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מחמת שירותם במילואים‪ .‬במקרה דנן‪ ,‬קיים קשר‬
‫סיבתי ברור בין שרות המילואים של המשיג שהוא הגורם להיעדרויותיו‪ ,‬לבין‬
‫ההחלטה שלא לבחור בו‪ .‬בעקבות חוות הדעת בוטל המכרז‪.‬‬
‫במסגרת ישיבתה של ועדת האיתור למשרת יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין‬
‫במשרד התקשורת‪ ,‬המליצו חבריה על שתי מועמדות מובילות‪ .‬טרם חתימת‬
‫ההמלצה והעברתה לשר התקשורת‪ ,‬התפרסם בעיתונות כי אחת המועמדות לא‬
‫דיווחה על טיוטת דו"ח מבקר המדינה בדבר היבטים בפעילות חברת פארק אריאל‬
‫שרון בה כיהנה כיו"ר הדירקטוריון‪ .‬המועמדת התבקשה על ידי הלשכה המשפטית‬
‫בנש"מ להשיב לביקורת הן בעניין זה והן בעניין אי גילוי פרטי הזיקה הפוליטית‬
‫שיש לה עם שרים במפלגת הליכוד‪ ,‬אותם כן ציינה בשאלונים קודמים בהם הגישה‬
‫מועמדות לתפקידים אחרים‪ .‬המועמדת סמכה את ידיה על סעיף ‪6‬ג להנחיה מס'‬
‫‪ 6.5000‬של היועץ המשפטי לממשלה הקובעת פרק זמן של שנה אחת מניתוק‬
‫הזיקה ואילו עמדת נש"מ הסתמכה על הפסקה מאותה ההנחיה הקובעת כי‬
‫תקופת הזיקה "תוארך או תתקצר בהתאם לעצמת הזיקה או התמשכותה לפי‬
‫נסיבותיו של כל מקרה ומקרה"‪ .‬קביעה זו יחד עם קביעות נוספות לגבי אי דיווח‬
‫בנושא דו"ח המבקר עמדו בבסיס ההחלטה של הלשכה המשפטית כי יש לזמן את‬
‫המועמדת לוועדה ולאפשר לה להשמיע את טענותיה לסוגיות הנ"ל‪ .‬במידה והועדה‬
‫תחליט להמליץ עליה‪ ,‬עליה לעשות זאת כמועמדת יחידה בהתאם להנחיית‬
‫היועמ"ש‪ .‬בסופו של דבר הוועדה החליטה ברוב קולות להמליץ על המועמדת‬
‫השנייה כמועמדת יחידה‪.‬‬
‫ו‪ .‬טיפול במכרזים לקבלת שירותים לפי חוק חובת המכרזים‬
‫בשנת ‪ 2014‬הלשכה המשפטית ליוותה התקשרויות ומכרזים רבים מכוח חוק חובת‬
‫המכרזים ותקנותיו‪ ,‬לרבות הליכי תחור לפי מכרזים מרכזיים (מכרז שירותי מחשוב‪,‬‬
‫מכרז הדרכה‪ ,‬מכרז מקומות אירוח)‪ ,‬השתתפות בוועדות משנה שמונו על ידי ועדת‬
‫המכרזים המשרדית‪ ,‬בדיקה ואישור התקשרויות חריגות לפי הוראות התכ"מ בנושא‬
‫פעילות כאשר התקציב אינו מאושר במועד‪ ,‬ועוד‪ .‬להלן דוגמאות‪:‬‬
‫‪84‬‬
‫הלשכה המשפטית ליוותה את כתיבת מכרז עבודת קו מטה ושגרת ניהול שהינו‬
‫מכרז לקבלת שירותי ייעוץ וליווי לגיבוש תפיסה‪ ,‬עקרונות‪ ,‬מתווה ואמצעים‬
‫לעבודת מטה ולשגרת ניהול בשירות המדינה‪ .‬השירות הנדרש במכרז כלל פיתוח‬
‫קידום והטמעה של מתודולוגיה וכלים לניהול עבודת המטה ושגרת ניהול בשירות‬
‫המדינה‪ ,‬החל מרמת התכנון האסטרטגי ועד לרמת התפעול השוטף במשרדי‬
‫הממשלה וביחידות הסמך שלה‪ ,‬בהתאם להנחיות המשרד‪.‬‬
‫הלשכה המשפטית ליוותה מכרז לקבלת שרותי ייעוץ ללווי‪ ,‬מיסוד והטמעת מערך‬
‫לבקרת ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‪ .‬ליווי לנוסח המכרז ופרסומו‪ ,‬מענה‬
‫לשאלות הבהרה‪ ,‬תהליך הבחירה והשלמת מסמכים‪ ,‬עריכת ניסוחים של‬
‫פרוטוקולים של ועדת המשנה עד בחירת הזוכה‪.‬‬
‫הלשכה המשפטית ליוותה מכרז פומבי לייעוץ ליווי וכתיבת מכרזים למתן‬
‫שירותים ורכישת טובין‪ ,‬לרבות בדיקת ההצעות ודירוגן ובחירת ההצעה הזוכה‪.‬‬
‫הלשכה המשפטית ליוותה כמשקיפה את וועדת משנה לוועדת ההיגוי במכרז‬
‫החשכ"ל למתן שירותי מנהלה עבור פרויקטים בתחומי פיתוח וארגון הדרכה‪.‬‬
‫ז‪ .‬עררים על פיטורי עובדי מדינה מטעמי אי‪-‬התאמה‪:‬‬
‫הלשכה המשפטית בנש''מ מופקדת גם על בחינת עררים על פיטורי אי התאמה של‬
‫עובדי מדינה‪ ,‬המוגשים לנציב שירות המדינה מתוקף סמכותו בהתאם להוראות סעיף‬
‫‪ 46‬א(ג) לחוק המינויים‪ ,‬שבסיומה מוגשת חוות דעת משפטית לנציב שירות המדינה‬
‫בעניין הערר‪ .‬בשנת ‪ 2014‬טופלו בלשכה המשפטית כ‪ 9-‬עררים על פיטורים בעילה של‬
‫אי התאמה‪.‬‬
‫להלן דוגמאות לעררים שטופלו על ידי הלשכה המשפטית‪:‬‬
‫בערר שהגישה מנהלת תחום בכירה באחד ממשרדי הממשלה על פיטוריה בעילת‬
‫אי התאמה טענה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי ההחלטה לסיים את העסקתה התקבלה כבר‬
‫בתחילת מועד העסקתה וזאת ללא קשר לאופן בו מילאה את תפקידה‪ .‬כן‪ ,‬טענה‬
‫שהשימועים שנערכו לה לא נעשו כדין‪ .‬בחוות הדעת נכתב‪ ,‬כי תלונות הממונה על‬
‫העובדת‪ ,‬שהתפרסו על פני כל תקופת עבודתה‪ ,‬היוו תשתית מספקת לפיטוריה‬
‫מחמת אי התאמה‪ .‬כן‪ ,‬נכתב בחוות הדעת שלעובדת נערכו שימועים כדין‪ ,‬בלב‬
‫פתוח ונפש חפצה‪ ,‬כאשר בשימוע הראשון שנערך לה אף הוחלט ליתן לה הזדמנות‬
‫נוספת לשפר את עבודתה‪ .‬דא עקא‪ ,‬משכשלה העובדת בתקופת הניסיון האמורה‪,‬‬
‫זומנה לשימוע נוסף שלאחריו נמסר לה שהוחלט לסיים את העסקתה‪ .‬לאור‬
‫האמור‪ ,‬הערר נדחה‪.‬‬
‫בערר שהגיש עובד על פיטוריו נמצא כי מתחילת העסקתו התלבטו אם לאשר את‬
‫העסקתו באופן קבוע‪ .‬לאורך כל תקופת העסקתו הממונים טענו שאינו מתפקד‬
‫באופן הולם כמצופה ממנו והתעוררו קשיים בתפקודו בין היתר‪ ,‬קשיים במישור‬
‫הבין‪-‬אישי אשר גורמים לעיכובים בקידום יעדי העבודה וזאת גם לאחר שיחות‬
‫רבות שנערכו עם העובד ולא הביאו לשיפור תפקודו‪ .‬טרם תחילת הליך הפיטורים‬
‫נערכו שיחות בירור עם ה ממונים ובהתאם לשיחות אף הוארכה העסקתו בתקופת‬
‫ניסיון נוספת‪ .‬כמו כן‪ ,‬גם קוימה היוועצות עם וועד העובדים של המשרד והוא גם‬
‫כן הסכים לפיטורים‪ .‬לאור כל האמור לעיל‪ ,‬הערר נדחה‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫ח‪ .‬הגבלות לאחר פרישה‪:‬‬
‫הלשכה המשפטית מייצגת את עמדת המדינה כלפי עובדים הפורשים משירות המדינה‬
‫המבקשים לקצר את תקופת הצינון שנקבעה בחוק‪ ,‬בטרם מעברם למקום עבודה חדש‪.‬‬
‫במסגרת זאת‪ ,‬באחריותה של הלשכה המשפטית לקבוע לגבי כל עובד הפורש‬
‫מהשירות‪ ,‬האם חל עליו סעיף ‪ 4‬לחוק שירות המדינה (הגבלות לאחר‬
‫פרישה)‪,‬התשכ''ט‪ ,1969-‬הקובע תקופת צינון של שנה על עובד הפורש משירות המדינה‬
‫ומבקש לקבל לאחר פרישתו זכות (לרבות עבודה) בגוף אשר הוא היה מוסמך להחליט‬
‫או להמליץ בעניינו במסגרת תפקידו בשירות המדינה‪.‬‬
‫בהתאם לחוק‪ ,‬עובד רשאי להגיש בקשה למתן היתר או לקיצור תקופת הצינון לוועדה‬
‫למתן היתרים שליד בית המשפט המחוזי בירושלים‪ .‬המשיב לבקשות למתן היתרים‬
‫של פורשים משירות המדינה הנו נציב שירות המדינה‪ ,‬אשר מיוצג על ידי הלשכה‬
‫המשפטית בנציבות‪ .‬לאחר שהוועדה שומעת את טיעוני הצדדים‪ ,‬היא מחליטה האם‬
‫לאשר – או לדחות ‪ -‬את הבקשה ולקבוע תקופת צינון הקצרה מהאמור בחוק‪.‬‬
‫הלשכה המשפטית מגבשת עמדה בבקשות למתן היתרים‪ ,‬תוך התייעצות עם המשרד‬
‫או יחידת הסמך בו עבד העובד הפורש (ובמידת הצורך‪ ,‬יחד עם נציגי היועץ המשפטי‬
‫לממשלה)‪ ,‬ביחס למקום העבודה החדש בו המבקש מעוניין לעבוד ובשים לב לתפקידו‬
‫ודרגתו ערב פרישתו‪ .‬לאחר קביעת עמדת המדינה כאמור לעיל‪ ,‬נציג הלשכה המשפטית‬
‫מופיע ומייצג עמדה זו בפני הועדה למתן היתרים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬טופלו עשרות של פניות מטעם משרדי הממשלה השונים לבחינת תחולת‬
‫חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)‪ ,‬התשכ''ט‪ 1969-‬על עובדיהם‪ ,‬מתוכן כ‪17-‬‬
‫תיקים שנדונו בבית המשפט המחוזי בירושלים‪ ,‬בשבתו כוועדה למתן היתרים לפי‬
‫החוק‪.‬‬
‫החלטות נבחרות של ועדת ההיתרים‪:‬‬
‫רפרנט במשרד האוצר‬
‫תפקיד לפני הפרישה‪ :‬רפרנט באגף תקציבים של משרד האוצר החל משנת ‪2007‬‬
‫ועד ליום ‪ . 31.12.13‬בשלוש השנים האחרונות שימש כרכז תחום ביטוח לאומי‬
‫ורווחה‪ .‬במסגרת תפקידו ריכז נושאים שונים כגון שירותים חברתיים‪ ,‬משרד‬
‫הקליטה והטיפול בניצולי שואה‪.‬‬
‫תפקיד המבוקש לאחר הפרישה‪ :‬אחראי על ניהול ‪ ,‬פיתוח וקידום תכניות‬
‫חברתיות לטובת אוכלוסיות הקשישים החל מ‪ 1.3.14 -‬ב"עמותת אשל‪-‬אגודה‬
‫לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן" מדובר בעמותה שנוסדה ע"י ארגון הג'וינט‬
‫והיא נתמכת ע"י ג'וינט ישראל וע"י ממשלת ישראל‪.‬‬
‫עמדת נש''מ‪ :‬בנסיבות העניין אין מניעה להיעתר לבקשתו להסתפק בצינון חיצוני‬
‫של חודשיים משום שהיקף הטיפול של המבקש בקשר לעמותת אשל היה באופן‬
‫יחסי‪ ,‬מצומצם‪.‬‬
‫החלטת הועדה‪ :‬הוועדה קבלה את הבקשה המוסכמת והתירה למבקש להתחיל‬
‫לעבוד בעמותה מיום ה‪ 1.3.2014-‬לאחר חודשיים צינון חיצוני וחודש צינון פנימי‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫הוועדה הכירה במעבר לעמותה ציבורית ללא כוונת רווח הנתמכת על ידי ארגון‬
‫הג'וינט והמדינה כסייג לקולה בעת קביעת תקופת הצינון‪.‬‬
‫בודק קרינה במשרד להגנת הסביבה‬
‫תפקיד לפני הפרישה‪ :‬בודק קרינה במשרד להגנת הסביבה אשר פרש לגמלאות‬
‫תפקיד המבוקש לאחר הפרישה‪ :‬להמשיך לעבוד במספר גופים בינם גופים‬
‫ציבוריים וממלכתיים אשר היה במגע איתם במסגרת תפקידו במדינה‪ .‬עוד ביקש‬
‫העובד הפורש שהוועדה תכיר שעברו שנתיים מאז סיום טיפולו בהחלטה או‬
‫המלצה הנוגעות למוסדות אשר פירט ברשימה אשר צורפה לבקשה‪.‬‬
‫עמדת נש''מ‪ :‬לאור העובדה שחלפו שישה חודשים ויותר מיום פרישת המבקשת‬
‫לגמלאות‪ ,‬ולאור שממשקי העבודה מול הגופים הוא מבקש לעבוד מולם היה‬
‫מצומצם (ואף חלקם שייך למגזר הממשלתי ציבורי בנוגע אליהם נמסר למבקש‬
‫כי אין תחולה של החוק)‪ ,‬ולאחר התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬נמצא‬
‫שאין מניעה לקצר את תקופת הצינון שחלה על המבקש‪.‬‬
‫החלטת הועדה‪ :‬הוועדה קבלה את הבקשה המוסכמת ואשרה למבקש להתחיל‬
‫לעבוד לאלתר‪ .‬הוועדה סברה כי מאחר ומדובר בעבודה מול גופים ממשלתיים או‬
‫ממלכתיים‪ ,‬וכמו כן‪ ,‬לאור ניסיוני של המבקש ומומחיותיו‪ ,‬כי ישנו אינטרס ציבורי‬
‫לקבל את הבקשה‪.‬‬
‫מנהל תחום ברשות המיסים‬
‫תפקיד לפני הפרישה‪ :‬מנהל תחום ( רכז בכיר) חקירות בפקיד שומה חקירות מס‬
‫הכנסה חיפה ברשות המיסים במשרד האוצר‪.‬‬
‫תפקיד המבוקש לאחר הפרישה‪ :‬יועץ מס במשרד עו''ד בנצרת‪.‬‬
‫עמדת נש''מ‪ :‬המבקש נמנה על דרג הביניים שברשות ובמסגרת תפקידו‪ ,‬היה‬
‫המבקש במסגרת תפקידו אחראי על טיפול בתיקי חשודים בעבירות מס בחוליה‬
‫וכממונה על צוות מפקחים חוקרים‪ .‬במסגרת תפקידו פיקח המבקש על כתיבת‬
‫דו''ח "גמר חקירה" על ידי החוקרים ביחידה‪ .‬כמו כן‪ ,‬היה מוסמך להכין חוות‬
‫דעת לבקשות כופר‪ ,‬המוגשות לוועדת הכופר של נציבות מס הכנסה ‪.‬הגדרת‬
‫תפקידו כללה יכולת להעניק זכות או יכולת להמליץ על הענקת זכות לגופים שונים‬
‫ובכלל זה ללקוחות המשרד ועל כן החוק חל עליו‪ .‬בנוסף בשנתיים לפני פרישתו‬
‫טיפל ב‪ 3‬תיקים שייצג המשרד‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬שיקולים לטובת קיצור תקופת‬
‫הצינון (התיקים הועברו לפרקליטות ו‪/‬או לא קיבל החלטות מהותיות וסיים את‬
‫תפקידו במסגרת פרישתו לגמלאות לאחר ‪ 40‬שנה‪ .‬לכן נש''מ הסכימה לקיצור‬
‫תקופת צינון‪.‬‬
‫החלטת הועדה‪ :‬הוועדה סטתה מההסכמה של הצדדים והטילה על המקרה חודש‬
‫צינון בפועל נוסף ‪ -‬דהיינו‪ ,‬המבקש יוכל להתחיל לעבוד מיום ‪ 1.8.2014‬במשרד‬
‫עו"ד דחלולי (סה"כ ‪ 4‬חודשי צינון בפועל)‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫מנכ"ל משרד המשפטים‬
‫תפקיד לפני הפרישה‪ :‬מנכ''ל משרד המשפטים‪.‬‬
‫תפקיד מבוקש לאחר הפרישה‪ :‬יועץ חיצוני לחברת אבנר חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות‬
‫מוגבלת ולחברת דלק מערכות אנרגיה בע''מ‪.‬‬
‫עמדת נש''מ‪ :‬בשנתיים האחרונות בהן מילא המבקש תפקידים במועצת מקרקעי‬
‫ישראל כנציג המשרד‪ ,‬השתתף בישיבות בודדות בלבד‪ ,‬בהן לא התקבלו החלטות‬
‫בנושא גז או בנושאים אחרים המצויים בתחום הפעילות של קבוצת דלק בע''מ‪.‬‬
‫המבקש לא השתתף בפועל בדיוני המועצה הארצית לתכנון ובניה‪ .‬לאור העובדות‬
‫האלו ולאור העובדה כי המבקש גזר על עצמו צינון פנימי החל מיום ‪ 12.9.13‬בו‬
‫נפגש המבקש לראשונה עם נציגי קבוצת דלק בע''מ‪ ,‬נש''מ הסכימה לבקשה‬
‫לקיצור תקופת צינון‪.‬‬
‫החלטת הוועדה‪ :‬הוועדה הכירה בצינון פנימי מספטמבר ‪ 2013‬כאשר ההיתר ניתן‬
‫ביום ‪ - 25.8.2014‬כשנה צינון בסה"כ‪.‬‬
‫עובדת בכירה במשרד רה"מ‬
‫תפקיד לפני הפרישה‪ :‬עובדת בכירה במשרד ראש הממשלה‪.‬‬
‫עמדת נש''מ‪ :‬לאור נסיבות המקרה‪ ,‬לרבות היקף הטיפול של העובדת בנושאים‬
‫הנוגעים לגוף אליו היא עוברת‪ ,‬הזמן שחלף מאז ההחלטה האחרונה שהתקבלה‬
‫בנוגע לגוף וכן לאור שמדובר במעבר לגוף פילנתרופי‪ ,‬וכי במקרה דנן הממשלה‬
‫אינה מממנת כל פעילות בנדון‪ ,‬הסכימה נש''מ לבקשה לקצר את תקופת הצינון‪.‬‬
‫החלטת הועדה‪ :‬הוועדה קיבלה את הבקשה המוסכמת לקצר את תקופת הצינון‬
‫לחודשיים בפועל ‪ -‬דהיינו היא תוחל להתחיל בתפקידה החדש יצוין כי העובדת‬
‫עמדה בצינון פנימי של ‪ 3‬חודשים‪.‬‬
‫ט‪ .‬סוגיות נוספות עקרוניות וליווי מו''מ קיבוציים‬
‫‪ .1‬היערכות לבחירות לכנסת ולחילופי הממשלה‬
‫הלשכה המשפטית הייתה שותפה בסוף שנת ‪ 2014‬להיערכות נציבות שירות‬
‫המדינה לבחירות ולחילופי הממשלה ולפרסום הנחיות שונות‪ ,‬הודעות נציבות‪,‬‬
‫ותיקוני תקשי"ר הנוגעים לכך‪ ,‬ובכלל זה‪ :‬הצבעת שליחים עובדי המדינה ובני‬
‫משפחותיהם בחו"ל‪ ,‬מינויים בתקופת בחירות‪ ,‬יום שבתון‪-‬בחירות לכנסת ה‪,20-‬‬
‫הוראות בעניין הבחירות לכנסת ה‪ ,20-‬עבודת עובדי המדינה בוועדת הבחירות‬
‫המרכזית‪ ,‬חוזר סיום העסקת העובדים במשרות אמון בלשכות שרים וסגני שרים‪,‬‬
‫עדכון הנחיות לגבי מינויים בתקופת בחירות; שותפות בשינויים בהנחיות‬
‫היועמ"ש לממשלה בנושא מינויים בתקופת בחירות‪.‬‬
‫‪ .2‬זיקה פוליטית‬
‫במהלך שנת ‪ 2014‬הובא לידיעתנו כי בוצע תיקון להנחיית היועמ"ש ‪,6.5000‬‬
‫הנחייה כללית המגדירה מהי זיקה פוליטית‪ ,‬לפיו הוספה לה בפרק ‪ ,6‬פסקה נוספת‬
‫המגדירה כי " נקודת המוצא היא כי פרק זמן הנדרש לניתוק זיקה פוליטית הוא‬
‫שנה אחת"‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫סוגית הזיקה הפוליטית של מועמדים למשרות בכירות בשירות המדינה היא סוגיה‬
‫סבוכה‪ ,‬שמתעוררת לעיתים קרובות עקב מינויים שלא באמצעות הליכי מכרז‪,‬‬
‫אלא בדרך של מינוי מטעם שר משרי הממשלה‪ ,‬ועל כן יש חשיבות מרבית‬
‫להסדרת העניין באופן שישקף את הרגישות שבו‪ .‬עמדתה של הלשכה המשפטית‬
‫שהשתקפה בחוות הדעת שהתפרסמה בעניין‪ ,‬הדגישה כי המונח 'זיקה פוליטית'‬
‫הוא בעל רקמה פתוחה הנלמד מהנסיבות ומהעובדות של כל מקרה ובהקשר‬
‫הכללי שבו מדובר‪ .‬בשל הקושי להוכחה‪ ,‬כל מקרה נבחן לגופו ולא נמצא הסבר‬
‫בחוק או בפסיקה לקביעה כי ניתוק זיקה הינו לאחר שנה‪ .‬מאחר ומצאנו כי אין‬
‫קשר לוגי אף בגוף ההנחיה עצמה הקובעת מחד‪ ,‬כי לא ניתן לקבוע מסמרות בעניין‬
‫ומאידך‪ ,‬נוקבת בתקופת זמן מאוד מסוימת ומדודה‪ ,‬ביקשנו כי הפסקה תתוקן‪.‬‬
‫תיקון ההנחיה על ידי משרד המשפטים מתבצע במהלך שנת ‪ ,2015‬בהתאם‬
‫לבקשתנו‪.‬‬
‫‪ .3‬הנחיות בדבר תיאום מול נציבות שירות המדינה בהליכי חקיקה הכוללים‬
‫הוראות בעניין מינויים בשירות המדינה‬
‫לאור התגברות התופעה של קביעת הוראות בנושא ניהול כוח אדם בשירות‬
‫המדינה בחקיקה פרטנית‪ ,‬באופן שאינו תואם את המנגנון לניהול כח אדם (כפי‬
‫שנקבע בחוק שירות המדינה (מינויים)‪ ,‬התשי"ט ‪ ,1959 -‬ואף פוגע בקוהרנטיות‬
‫של מנגנונ י ההעסקה והניהול הפנימי ביחידות הממשלתיות‪ ,‬יזמה הלשכה‬
‫המשפטית דיון אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ) בהתבסס על חוות‬
‫דעת משפטית אשר ביקשה לשמור על אחידות מנגנון לניהול כוח האדם בשירות‬
‫המדינה‪ ,‬ומניעת החריגות שנעשו בחקיקה פרטנית‪.‬‬
‫בהתאם‪ ,‬פרסמה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ביום ‪ 30.10.2014‬הנחיות‬
‫ליועצים המשפטיים בשירות המדינה אשר קבעו בין היתר כי נקודת המוצא הינה‬
‫שההסדרים הנוגעים לניהול כוח האדם בשירות המדינה‪ ,‬מוסדרים בחוק שירות‬
‫המדינה (מינויים) ובהוראות המשלימות כאמור לעיל‪ ,‬ועל כן‪ ,‬ככלל ובהעדר טעם‬
‫– לסטות ממנגנון זה ראוי לפעול לפיו‪ ...‬עיגון בחקיקה של הסדרים פרטניים‬
‫הנוגעים לניהול כוח האדם‪ ,‬ובכלל זה תנאי כשירות והליכי מינוי או הפסקת‬
‫שירות‪ ,‬עלולים לפגוע בגמישות הנדרשת למדינה כמעסיקה ולכבול את ידיה‬
‫מביצוע שינויים הנדרשים מעת לעת‪ ,‬כחלק מניהולו השוטף של כוח האדם‬
‫שברשותה‪ .‬על כן‪ ,‬ככלל יש להימנע מקביעת הוראות פרטניות בנושאים אלה‬
‫במסגרת הצעות חוק והחלטות ממשלה‪.‬‬
‫‪ .4‬הסדרת העסקת עובדים בחוזים מיוחדים בשירות המדינה‬
‫הלשכה המשפטית חברה בצוות משותף עם הממונה על השכר במשרד האוצר‪,‬‬
‫אשר מטרתו לבחון ולהציע שינויים בכל הקשור להעסקת עובדים בחוזים מיוחדים‬
‫בשירות המדינה‪ ,‬בין היתר בעקבות דו"ח מבקר המדינה בסוגיה זו וסכסוך קיבוצי‬
‫שהוכרז בעניין העובדים בחוזים אישיים על ידי ההסתדרות‪.‬‬
‫‪ .5‬סכסוך עבודה עוזרים משפטיים‬
‫הלשכה המשפטית מעורבת בסכסוך העבודה שהכריזו העוזרים המשפטיים‬
‫בהנהלת בתי המשפט בעניין מתכונת העסקתם‪ .‬היא מלווה את המו''מ בין המדינה‬
‫להסתדרות בסכסוך המתנהל מזה מספר שנים באשר לתנאי העסקתם של‬
‫העוזרים המשפטיים‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫‪ .6‬סכסוך קיבוצי במשרד החוץ‬
‫ליווי משפטי לסיום סכסוך עבודה במשרד החוץ שהחל בשנת ‪ 2013‬והסתיים‬
‫בהסכם קיבוצי בחודש ‪ .11/2014‬במסגרת ההסכם נחתם נוהל מעברים שנועד‬
‫להסדיר מעבר עובדים מהשירות המנהלי לשירות החוץ המנהלי באמצעות הליך‬
‫מובנה ומבוקר ובמטרה להעביר אך ורק עובדים שיש הצדקה להעבירם לשירות‬
‫החוץ בהתחשב בתפקידם ובמבנה הארגוני והצרכים של המשרד‪.‬‬
‫‪ .7‬סכסוך קיבוצי עם ההסתדרות הרפואית בעניין כללים לעבודה פרטית‬
‫בעקבות עבודה מטה של וועדה בין משרדית‪ ,‬בהובלת נציבות שירות המדינה‪,‬‬
‫לקביעת כללים לפרקטיקה פרטית ועבודה פרטית של רופאים ומנהלי בתי חולים‪,‬‬
‫ההסתדרות הרפואית בישראל (הר''י) התנגדה לכללים והגישה בקשה לצו מניעה‬
‫לבית הדין נגד פרסום הכללים על ידי הנציבות‪ .‬הלשכה המשפטית ליוותה את‬
‫הסכסוך הקיבוצי בשנת ‪.2014‬‬
‫‪ .8‬ליווי סכסוך קיבוצי בפרקליטות המדינה‬
‫ליווי הגישור של סכסוך ארגון פרקליטי המדינה נגד נציבות שירות המדינה בעניין‬
‫אופן יישום ההוראות למימוש ימי השתלמות בשכר מכוח ההסכם הקיבוצי –‬
‫הגישור נערך בראשות השופט בדימוס סטיב אדלר‪ .‬מאחר והליך הגישור לא צלח‪,‬‬
‫בית הדין הארצי לעבודה העביר את הדיון להליך פישור אותו ניהלה כבוד השופטת‬
‫סיגל דוידוב – מוטולה‪ .‬לאחר שתי ישיבות מרתוניות בהן התגברו הצדדים על‬
‫הפערי ם‪ ,‬גובש הסכם למימוש ימי ההשתלמות בשכר על ידי הפרקליטים‪ .‬ההסכם‬
‫אשר גובש קיבל תוקף של פסק דין ביום ‪ ,10.3.2015‬בו נקבע כי תחולתו של‬
‫ההסכם תהיה מיום ‪ 24.3.2015‬לתוקפת ניסיון בת שנה (עס"ק ‪ 56256-02-12‬ו‪-‬‬
‫עס"ק ‪ 32739-03-12‬ארגון פרקליטי המדינה והסתדרות העובדים החדשה נגד‬
‫מדינת ישראל (פורסם בנבו))‪.‬‬
‫‪ .9‬הסדרת שעון עבודה גמיש‬
‫נציגי הלשכה המשפטית חברים בצוות פנים ממשלתי של משרד הכלכלה בנושא‬
‫חוק שעות עבודה ומנוחה והסדרת שעון עבודה גמיש‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬במסגרת דיונים בין אגף תכנון אסטרטגי בנציבות לבין ההסתדרות כתבה‬
‫הלשכה המשפטית חוו"ד בנושא‪ ,‬שעניינה סלילת הדרך המשפטית להנהגת פיילוט‬
‫שעון גמיש לעובדים שמקום עבודתם במגדלי הבירה בירושלים‪ ,‬ללא שנחתם‬
‫הסכם קיבוצי פורמאלי בנושא‪ .‬חו"ד קיבלה את תמיכת משרד הכלכלה ומשרד‬
‫האוצר‪ ,‬אולם מסיבות שונות‪ ,‬שאינן משפטיות‪ ,‬לא צלח המהלך‪.‬‬
‫‪ .10‬חופש המידע‬
‫מתן יעוץ משפטי לממונה על חוק חופש המידע בנציבות לגבי בקשות לקבלת‬
‫מידע מכוח החוק‪ .‬בין היתר ליוותה הלשכה המשפטית את עבודת הממונה על‬
‫חוק חופש המידע בנציבות ביישומה והטמעתה של החלטת הממשלה מספר ‪1116‬‬
‫מיום ‪ ,29.12.13‬המחייבת פרסום מסמכי התקשרות בתחומים שנקבעו בהחלטה‬
‫זו‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫בית הדין למשמעת של עובדי המדינה‬
‫תפקידיו של בית הדין למשמעת‬
‫בית הדין למשמעת של עובדי המדינה נועד לאכוף את הדין ואת סדרי המשמעת על עובדי‬
‫המדינה וגופים אחרים‪ ,‬שהחוק הוחל עליהם‪ ,‬ביניהם‪ :‬המוסד לביטוח לאומי וחב' הדואר‪,‬‬
‫רשות שדות התעופה וגופים אחרים‪ ,‬על מנת לשמור על תדמיתו הראויה של השירות‬
‫הציבורי ולשמר את אמון הציבור בשירות הציבורי ובטוהר שורותיו‪ ,‬ולהרתיע עובדי‬
‫מדינה ועובדים אחרים מפני הפרת הדין‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬בית הדין מוסמך לשפוט עובדי מדינה ועובדי גופים מתוקצבים ונתמכים בגין‬
‫עבירות משמעת בניגוד לחוק יסודות התקציב‪ ,‬תשמ"ה – ‪( 1985‬ראה סעיף ‪(39‬א) לחוק‬
‫האמור‪ ,‬ותקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי)‪ ,‬תשמ"ט – ‪.1988‬‬
‫מבנה בית הדין וסמכויותיו‬
‫בראש בית הדין עומדים אב בית הדין וממלא מקומו‪ .‬לפי צו לחלוקת אזורי שיפוט‬
‫שפרסם שר המשפטים‪ ,‬בית הדין דן בשני אזורי שיפוט‪ :‬באזור הצפוני – בית הדין‬
‫למשמעת בחיפה‪ ,‬בפניו עומדים לדין נאשמים שמתגוררים מהעיר נתניה וצפונית לה‪ ,‬ומי‬
‫שהעבירות אשר ביצעו‪ ,‬בוצעו באזורים אלה‪.‬‬
‫בבית הדין למשמעת בירושלים‪ ,‬עומדים לדין נאשמים שמתגוררים דרומית לנתניה‪ ,‬או‬
‫שעבירותיהם בוצעו באזורים אלה‪.‬‬
‫חברי בית הד ין מתמנים על ידי שר המשפטים‪ ,‬בהתייעצות עם ראש הממשלה‪ ,‬לפרק זמן‬
‫של חמש שנים‪ .‬ניתן להאריך את תקופת כהונתם עד גיל ‪ ,70‬או עד חמש שנים לאחר מועד‬
‫פרישתם‪ ,‬לפי המוקדם מבין השניים‪.‬‬
‫בדיון משפטי יושב הרכב של שלושה‪ ,‬כאשר בראש ההרכב מכהן אב בית הדין או ממלא‬
‫מקומו‪ ,‬או משפטן ברשימת המשפטנים‪ ,‬הכשיר להתמנות לפחות לשופט שלום‪ .‬הרכב‬
‫המותבים נקבע בסעיף ‪ 6‬לחוק שירות המדינה (משמעת) התשכ"ג – ‪( 1963‬להלן‪-‬חוק‬
‫המשמעת)‪ .‬בנוסף נקבעו בהחלטות ממשלה הרכבים מיוחדים של חברי מותב הדנים‬
‫בקבוצות עובדים מסוימות כגון‪ :‬עובדי הוראה ועובדי רשות השידור‪ ,‬וכן הרכבים‬
‫מיוחדים בדיונים על עבירות משמעת לפי חוק יסודות התקציב‪.‬‬
‫על חבר בית הדין אין מרות בענייני שפיטה‪ ,‬זולת מרותו של הדין‪.‬‬
‫ההליך המשפטי נפתח בעקבות הגשת תובענה לביה"ד‪ ,‬באמצעות התביעה בנציבות‬
‫ובעקבות חקירה שמקיימת יחידת החקירות‪.‬‬
‫עובד‪ ,‬שלא מקיים את הוראות התקשי"ר ו‪/‬או את נוהלי ונוהגי מקום העבודה‪ ,‬מפר את‬
‫דיניה של מדינת ישראל‪ ,‬או מתרשל בקיומם‪ ,‬מתנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו‪,‬‬
‫או פוגע בתדמית שירות המדינה‪ ,‬מתנהג התנהגות שאינה הוגנת במילוי תפקידו‪ ,‬משיג את‬
‫מינויו שלא כדין ‪ -‬עובר עבירת משמעת‪ ,‬שבעטיה ניתן להעמידו לדין משמעתי‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫אפשר שההליך המשמעתי יפתח בעקבות הליך פלילי שננקט נגד העובד‪.‬‬
‫ההליכים בפני בית הדין מתנהלים לפי סדרי דיון‪ ,‬שנקבעו בתקנות שירות המדינה‬
‫(משמעת) (סדרי הדין של בית הדין)‪ ,‬התשכ"ג – ‪ 1963‬והוראות נוספות ומשלימות‬
‫הדרושות למען קיומו של הליך הוגן וצודק‪ ,‬שמיושמות במהלכו של הדיון המשפטי‪ ,‬על‬
‫בסיס פסיקתם של בית המשפט העליון ובית הדין‪.‬‬
‫יצויין כי בדיונים על עבירות משמעת לפי חוק יסודות התקציב‪ ,‬ההליך מתקיים לפי‬
‫תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי) תשמ"ט‪ 1988-‬כפי ששולבו בתקנות שירות‬
‫המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין) תשכ"ג – ‪.1963‬‬
‫‪91‬‬
‫***יש לציין כי נציבות שירות המדינה בוחנת מזה זמן ביצוע תיקונים מקיפים בחוק‬
‫המשמעת‪ ,‬לרבות בעניין מבנה בית הדין וסמכויותיו‪.‬‬
‫עובד מדינה או עובד אחר שמו אשם בבית הדין‪ ,‬רשאי להיות מיוצג על ידי סנגור על פי‬
‫בחירתו‪ ,‬שאת שירותיו עליו לשכור‪ ,‬אך יכול גם לבקש‪ ,‬מטעמים כלכליים ואחרים‪ ,‬מינוי‬
‫סנגור ממונה על ידי אב בית הדין‪.‬‬
‫לאחר ניהול ההליך המשפטי‪ ,‬מחליט בית הדין אם קיים יסוד להרשיע את הנאשם‪ ,‬או‬
‫לזכותו‪ ,‬ובית הדין מפרסם את הכרעת דינו‪.‬‬
‫יש לציין כשמתקיים הליך משמעתי בעקבותיו של הליך פלילי‪ ,‬מכוח סעיף ‪61‬ג לחוק‬
‫המשמעת "הממצאים והמסקנות של פסק דין פלילי שנוהל נגד אדם‪ ,‬יראו אותם‬
‫כמוכחים בדיון נגד אותו אדם לפני בית הדין למשמעת"‪.‬‬
‫אם הורשע עובד המדינה בדינו‪ ,‬בעקבות ניהול משפטו‪ ,‬הודאתו בעבירות או על בסיסו של‬
‫הסדר טיעון‪ ,‬או בעקבותיו של הליך פלילי (פסק דין חלוט) ‪ -‬מוסמך בית הדין בגזר דינו‬
‫להטיל עליו אחד או יותר מאמצעי המשמעת הבאים‪:‬‬
‫התראה;‬
‫נזיפה;‬
‫נזיפה חמורה;‬
‫הורדה בדרגה או הקפאתה‪ ,‬במידה ולתקופה שיקבע;‬
‫הפקעת משכורת בסכום שיקבע בית דין ושלא יעלה על החלק השישי ממשכורתו‬
‫החודשית של העובד לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים;‬
‫העברה – בתיאום עם המנהל הכללי של המשרד או מי שהוא מינה לכך – למשרה‬
‫אחרת או למקום עבודה אחר במשרדו‪ ,‬בהגבלת זמן או בלי הגבלה;‬
‫פסילה‪ ,‬לאחר העברה למשרה אחרת או למקום עבודה אחר למילוי תפקידים‬
‫מסוימים‪ ,‬לצמיתות או לתקופה מוגבלת;‬
‫פיטורים בתשלום פיצויי פיטורין‪ ,‬כולם או מקצתם‪ ,‬או ללא תשלום פיצויי פיטורים;‬
‫פסילה למלא תפקיד לאחר פיטורים או פרישת העובד משירות המדינה בדרך אחרת‪,‬‬
‫למילוי תפקידים מסוימים לצמיתות או לתקופה שיקבע;‬
‫פס ילה משירות המדינה לאחר פיטורים או פרישת העובד משירות המדינה בדרך‬
‫אחרת‪ ,‬לצמיתות או לתקופה שיקבע;‬
‫בצירוף לאמצעי משמעת אחר – פרסום החלטת בית הדין‪ ,‬כולה או מקצתה‪ ,‬באופן‬
‫שיקבע בית הדין‪.‬‬
‫יצוין כי בעבירות משמעת על חוק יסודות התקציב אמצעי המשמעת דומים אך לא‬
‫זהים (סעיף ‪ 34‬לחוק המשמעת‪ ,‬בהתאמתו לחוק יסודות התקציב)‪ .‬כך לא ניתן להטיל‬
‫נזיפה חמורה בהליך לפי חוק יסודות התקציב‪ ,‬וקיימת פרוצדורה מיוחדת של העברת‬
‫עובד מתפקידו‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬מוסמך בית הדין להורות על השבת כל זכות בעלת מימד ממוני שקיבל עובד מדינה‬
‫שלא כדין מהמדינה‪ ,‬עקב ביצוע העבירה‪ ,‬עד לסכום של ‪ 6‬משכורות קובעות‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫מובהר בזה‪ ,‬כי עובד שנפסל משירות המדינה אינו זכאי לקבל גמלה בתקופת הפסילה‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬מוסמך בית הדין בתנאים מסוימים‪ ,‬לשלול קצבה או להקטינה‪ ,‬גם כלפי מי שלא נפסל‬
‫לשירות‪.‬‬
‫הנאשם או התביעה רשאים להגיש ערעור על פסק דינו של בית הדין למשמעת‪ ,‬תוך ‪ 30‬יום‬
‫ממועד הינתנו‪ ,‬בפני שופט דן יחיד של בית המשפט המחוזי בירושלים או בחיפה‪ ,‬לפי‬
‫מקום מושבו של בית הדין‪.‬‬
‫לאחר פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט‬
‫העליון‪.‬‬
‫ההליכים בפני בית הדין הינם הליכים פומביים‪ ,‬אלא אם בית הדין הורה על סגירת‬
‫דלתיים מטעמי ביטחון או יחסי החוץ של המדינה או מטעמי מוסר‪ ,‬וכן בית הדין רשאי‬
‫להחליט על עריכת הדיון‪ ,‬כולו או חלק ממנו‪ ,‬בדלתיים סגורות אם הוא סבור שהדבר דרוש‬
‫לשם פעולתו התקינה של שירות המדינה‪.‬‬
‫אב בית הדין‪ :‬עו"ד אורי כהן‪.‬‬
‫שלוחת ירושלים‪ :‬טלפון‪ 02-6547333 :‬פקס‪02-6517901:‬‬
‫כתובת‪ :‬רח' בית הדפוס ‪ ,12‬בית השנהב‪ ,‬כניסה ה' (קומה ‪ ,)2‬ירושלים‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫שלוחת חיפה‪ :‬טלפון‪ 04-8631222:‬פקס‪04-8631224:‬‬
‫כתובת‪ :‬קריית הממשלה‪ ,‬שדרות פל‪-‬ים ‪( 15‬קומה ‪ ,)8‬חיפה‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪93‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫נתונים סטטיסטיים עיקריים – בית הדין למשמעת ירושלים‬
‫היקפם של הערעורים‪/‬בג"צ או בקשות רשות ערעור שהוגשו בשנת ‪:2014‬‬
‫סה"כ בג"צ שהוגשו ‪0 -‬‬
‫סה"כ ערעורים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים ‪9 -‬‬
‫נתונים סטטיסטיים עיקריים‪:‬‬
‫סה"כ תובענות שהוגשו בשנת ‪78 :2014‬‬
‫סה"כ תיקים שנסתיימו‪54 :‬‬
‫תיקים‬
‫שנסתיימו‪,‬‬
‫‪41% ,54‬‬
‫תובענות‬
‫שהוגשו‪,78 ,‬‬
‫‪59%‬‬
‫תובענות שהוגשו‬
‫תיקים שנסתיימו‬
‫התפלגות אמצעי המשמעת‪:‬‬
‫התראה – ‪0‬‬
‫נזיפה – ‪3‬‬
‫נזיפה חמורה – ‪51‬‬
‫הפקעת משכורת ‪29 -‬‬
‫הורדה בדרגה או הקפאתה – ‪20‬‬
‫העברה למקום עבודה אחר או תפקיד אחר – ‪7‬‬
‫פסילה למילוי תפקיד לאחר פיטורין או העברה – ‪17‬‬
‫פיטורין ‪17 -‬‬
‫מושעים ‪29 -‬‬
‫‪94‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪29‬‬
‫‪20‬‬
‫‪27‬‬
‫‪17‬‬
‫‪7‬‬
‫‪29‬‬
‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫כמות אמצעי המשמעת‬
‫נזיפה חמורה‬
‫פסילה למילוי תפקיד לאחר פיטורין או העברה‬
‫הפקעת משכורת‬
‫פיטורין‬
‫‪51‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫התראה‬
‫‪20‬‬
‫נזיפה‬
‫העברה למקום עבודה אחר או תפקיד אחר‬
‫מושעים‬
‫בנוסף בית הדין לא הורה לנאשמים להשיב כספים או ערך ההטבה‪ ,‬אשר זכו לקבל‬
‫מקופת המדינה בגין ביצוע העבירה בשנת ‪.2014‬‬
‫זיכויים או ביטול תובענה‬
‫במהלך שנת הדו"ח התביעה חזרה בה מ‪ 2-‬תובענות‪.‬‬
‫בית הדין לא זיכה נאשמים בשנת הדו"ח‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫נתונים סטטיסטים עיקריים ‪ -‬בית הדין למשמעת בחיפה‬
‫היקפם של הערעורים‪/‬בג"צ או בקשות רשות ערעור שהוגשו בשנת ‪:2014‬‬
‫סה"כ בג"צ שהוגשו ‪0 -‬‬
‫סה"כ ערעורים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים ‪5 -‬‬
‫נתונים סטטיסטיים עיקריים‪:‬‬
‫סה"כ תובענות שהוגשו בשנת ‪52 :2014‬‬
‫סה"כ תיקים שנסתיימו‪32 :‬‬
‫תיקים‬
‫שנסתיימו‪,‬‬
‫‪38% ,32‬‬
‫תובענות‬
‫שהוגשו‪,52 ,‬‬
‫‪62%‬‬
‫תיקים שנסתיימו‬
‫תובענות שהוגשו‬
‫התפלגות אמצעי המשמעת‪:‬‬
‫התראה – ‪0‬‬
‫נזיפה – ‪3‬‬
‫נזיפה חמורה – ‪29‬‬
‫הפקעת משכורת ‪18 -‬‬
‫הורדה בדרגה או הקפאתה – ‪16‬‬
‫העברה למקום עבודה אחר או תפקיד אחר – ‪2‬‬
‫פסילה למילוי תפקיד לאחר פיטורין או העברה – ‪13‬‬
‫פיטורין – ‪7‬‬
‫מושעים ‪6 -‬‬
‫‪96‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪18‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪18‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫כמות אמצעי המשמעת‬
‫נזיפה חמורה‬
‫פסילה למילוי תפקיד לאחר פיטורין או העברה‬
‫הפקעת משכורת‬
‫פיטורין‬
‫התראה‬
‫הורדה בדרגה או הקפאתה‬
‫נזיפה‬
‫העברה למקום עבודה אחר או תפקיד אחר‬
‫מושעים‬
‫בנוסף בית הדין הורה לנאשם אחד להשיב כספים או ערך ההטבה‪ ,‬אשר זכה לקבל‬
‫מקופת המדינה בגין ביצוע העבירה בשנת ‪.2014‬‬
‫זיכויים או ביטול תובענה‬
‫במהלך שנת הדו"ח התביעה חזרה בה מ‪ 3-‬תובענות‪.‬‬
‫בית הדין זיכה ‪ 2‬נאשמים בשנת הדו"ח‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫אגף המשמעת‬
‫אגף המשמעת אמון על הטמעתם‪ ,‬שמירתם ואכיפתם של ערכי המשמעת וטוהר המידות‬
‫של עובדי המדינה במשרדי הממשלה‪ ,‬יחידות הסמך‪ ,‬התאגידים הסטטוטוריים הכפופים‬
‫לחוק שירות המדינה (משמעת)‪ ,‬תשכ"ג – ‪ ,1963‬והגופים הנתמכים והמתוקצבים (בנוגע‬
‫לחריגות שכר)‪ ,‬מתוך מטרה לשמור על אמון הציבור בעובדי המדינה ועל שמו הטוב של‬
‫השירות הציבורי‪ ,‬רמתו ותדמיתו‪.‬‬
‫התוקף החוקי ממנו שואב אגף המשמעת את סמכותו‪ ,‬מצוי‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בחוק שירות‬
‫המדינה (משמעת)‪ ,‬התשכ"ג – ‪( 1963‬להלן – חוק המשמעת); תקנות שירות המדינה‬
‫(משמעת) (סדרי הדין של בית הדין)‪ ,‬התשכ"ד – ‪ ;1963‬תקנון שירות המדינה (התקשי"ר);‬
‫כללי האתיקה של עובדי המדינה; הודעות נציב שירות המדינה; חוזרים ונהלים‬
‫המפורסמים מעת לעת על ידי אגף המשמעת‪.‬‬
‫אגף המשמעת שם בראש סדר העדיפות שלו הקצאת מאמצים ומשאבים רבים על מנת‬
‫לטפל בתיקים המשמעתיים במהירות וביעילות (העמדה לדין משמעתי‪ ,‬הליכים לפי סעיף‬
‫‪ 31‬לחוק המשמעת‪ ,‬סגירת תיק)‪ ,‬הן מתוך התחשבות באינטרס העובד בקבלת החלטה‬
‫מהירה בעניינו (זאת ‪ -‬מפאת תוצאות פתיחת הליך משמעתי בעניינו של העובד‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫עיכוב בדרגה‪ ,‬הבאת המידע בפני ועדת המכרזים והשלכות נוספות)‪ ,‬והן על מנת לאפשר‬
‫למשרדי הממשלה וליחידות הסמך להתנהל באופן תקין‪ .‬כל זאת‪ ,‬למען הגשמת ייעודו של‬
‫אגף המשמעת כגוף האמון על אכיפתם והטמעתם של ערכי המשמעת וטוהר המידות‬
‫בשירות המדינה‪ ,‬מתוך מטרה לשמור על אמון הציבור בעובדי המדינה‪ ,‬על שמו הטוב של‬
‫‪.‬‬
‫השירות הציבורי‪ ,‬רמתו ותדמיתו‬
‫האגף עובד בשיתוף פעולה מלא והדוק עם אגף חקירות משמעת בנציבות שירות המדינה‬
‫ועם יחידת החקירות באגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (בנוגע לחריגות שכר)‪.‬‬
‫בתיקים רבים מתקיים שיתוף פעולה עם גופים ממשלתיים נוספים לצורך הטיפול בתיק‬
‫וקבלת החלטות (גופים כגון‪ :‬משטרת ישראל‪ ,‬פרקליטות המדינה‪ ,‬ומשרדי הממשלה‬
‫השונים)‪ ,‬ויש בכך לעיתים כדי להאריך את ההליך המשמעתי‪.‬‬
‫מצורפים בהמשך תרשים ממשקי העבודה באגף המשמעת ותרשים עיקרי הנושאים‬
‫בטיפול אגף המשמעת ‪.‬‬
‫ממונה בכיר (משמעת)‪ :‬עו"ד אסף רוזנברג‪.‬‬
‫דוא"ל ‪[email protected] -‬‬
‫טלפון‪02-6705226/7 :‬‬
‫פקס‪02-6705476 :‬‬
‫‪98‬‬
‫ממשקי עבודה של אגף המשמעת‬
‫‪99‬‬
‫נושאים בטיפול אגף המשמעת‬
‫‪111‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫לצד המשימות השוטפות של אגף המשמעת‪ ,‬גם בשנת ‪ 2014‬הורחבה פעילות אגף המשמעת‬
‫לתחומים נוספים ובכלל זה הובלת תהליך לתיקון חוק המשמעת במטרה לתת מענה לתיקון‬
‫החוק בנושאים חשובים ומהותיים; תיקון התקשי"ר בנושא הקשר בין עובדי המדינה לבתי‬
‫המשפט ; סקר בשיתוף אגף חקירות משמעת בנושא המשמעת וטוהר המידות‪ ,‬ונושאים‬
‫נוספים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬המשיך האגף לשים בראש סדר העדיפות הקצאת מאמצים ומשאבים רבים על‬
‫מנת לטפל בתיקים המשמעתיים במהירות וביעילות‪ ,‬מתוך התחשבות באינטרס העובד‬
‫בקבלת החלטה מהירה בעניינו ומתוך הבנה של ההשלכות שישנן להליך משמעתי כלפי‬
‫העובד ‪ ,‬והן על מנת לאפשר למשרדיי הממשלה וליחידות הסמך להתנהל באופן תקין‪.‬‬
‫האגף עובד בשיתוף פעולה מלא והדוק עם אגף חקירות משמעת בנציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬בתיקים רבים עובדים בשיתוף פעולה עם גופים ממשלתיים נוספים לצורך הטיפול‬
‫בתיק וקבלת החלטות (גופים כגון משטרת ישראל‪ ,‬פרקליטות המדינה‪ ,‬יחידת חקירות באגף‬
‫הממונה על השכר במשרד האוצר ומשרדי הממשלה השונים)‪.‬‬
‫פרק א ‪ -‬נתונים מספריים וניתוחם‬
‫פניות בנושאים משמעתיים‬
‫במהלך שנת ‪ 2014‬נפתחו כ ‪ 1206 -‬פניות בנושאים משמעתיים (לעומת ‪ 1213‬בשנת ‪,)2013‬‬
‫המדובר בירידה של כ – ‪ .1%‬מתוך סך כל הפניות נפתחו כ – ‪ 345‬תיקים משמעתיים (לעומת‬
‫‪ 413‬תיקים בשנת ‪ ,)2013‬ירידה של כ – ‪ .16%‬במהלך שנת ‪ 2014‬נפתחו כ ‪ 329 -‬תיקים‬
‫פליליים כנגד עובדי מדינה על ידי משטרת ישראל (לעומת ‪ 303‬תיקים בשנת ‪ ,)2013‬המדובר‬
‫בעליה של כ – ‪.9%‬‬
‫עוד ניתן לראות‪ ,‬כי גם במהלך שנת ‪ 2014‬אגף המשמעת ואגף החקירות‪ ,‬מטפלים יותר ויותר‬
‫בתיקים בתחום של טוהר המידות ובעבירות שהן במהותן פליליות‪ ,‬כגון עבירות מין ועבירות‬
‫מרמה‪ .‬המדובר בתיקים מורכבים בעלי השלכות של ממש על שירות המדינה‪ ,‬ואשר בשל‬
‫מורכבותם דורשים חקירות מורכבות יותר והקצאת משאבים גדולה יותר‪.‬‬
‫זאת ועוד‪ ,‬ניתן לראות בדוח כי יש עליה של ‪ 100%‬במספר העובדים אשר פרשו משירות‬
‫המדינה בעקבות הליך משמעתי או במהלכו‪ .‬בשנת ‪ 2013‬פרשו משירות המדינה כ ‪33 -‬‬
‫עובדים בעקבות הליך משמעתי או במהלכו ובשנת ‪ 2014‬פרשו כ – ‪ 64‬עובדים‪ .‬המדובר‬
‫בעליה משמעותית שניתן להבין אותה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬נוכח ההרתעה המצטברת שנוצרה בקרב‬
‫עובדי המדינה מההשלכות האפשריות של ההליך המשמעתי כלפיהם‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫תובענות‬
‫השנה הוגשו לבית הדין למשמעת ‪ 132‬תובענות לעומת ‪ 142‬תובענות בשנת ‪ ,2013‬המדובר‬
‫בירידה של כ – ‪ 7%‬במספר התובענות שהוגשו‪ .‬את הירידה במספר התובענות ניתן להבין בין‬
‫היתר על רקע העלייה במספר העובדים אשר החליטו לפרוש משירות המדינה במהלך או‬
‫בעקבות הליך משמעתי דבר אשר ייתר במקרים מסוימים את העמדתם לדין משמעתי‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬המשיך האגף לשים דגש על טיפול משמעתי גם בעובדים בכירים בשירות‬
‫המדינה‪ ,‬והוגשו תובענות משמעתיות‪ ,‬בין היתר כנגד פרקליט בפרקליטות מחוז דרום‪,‬‬
‫מנהלי מחלקות בבתי החולים רמב"ם‪ ,‬שיבא ואסף הרופא‪ ,‬ועובד בכיר במשרד מבקר‬
‫המדינה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הוגשו תובענות במסגרת הטיפול המשמעתי לפי חוק יסודות התקציב‪ ,‬בין היתר כנגד‬
‫עובדים בכירים בנמל אשדוד ובחברת חשמל‪ ,‬ובעלי תפקידים בכירים נוספים במועצות‬
‫מקומיות‪.‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי בשורה ארוכה של פסקי דין נקבע כי ככל שמעמדו של עובד הציבור גבוה יותר הוא‬
‫מחויב ברף התנהגות גבוה יותר ויש מקום לדרוש ממנו שיקפיד יותר במילוי תפקידו על‬
‫טוהר המידות ועל התנהגות הולמת‪ .‬דווקא מעמדו כעובד בכיר מחזק את הצורך להעביר‬
‫מסר חד וברור המוקיע את מעשיו‪ ,‬על מנת לשרש תופעות פסולות בשירות המדינה ולמנוע‬
‫הישנותן בעתיד‪.‬‬
‫השעיות והעברה מתפקיד‬
‫בשנת ‪ 2014‬הושעו על ידי נציב שירות המדינה ‪ 56‬עובדים ו – ‪ 6‬עובדים נוספים הועברו‬
‫מתפקידם‪ .‬חלק מכלל העובדים שהושעו‪ ,‬הושעו לתקופות קצובות‪ ,‬אשר הוארכו בשנית ואף‬
‫בשלישית‪ ,‬בהתאם למדיניות נציב שירות המדינה והוראות חוק המשמעת‪ ,‬כך שסך כל‬
‫החלטות ההשעיה וההחלטות על העברת עובדים מתפקידם שהוצאו השנה על ידי נציב‬
‫שירות המדינה עומד על כ – ‪ 226‬החלטות‪ .‬בנוסף‪ ,‬הוגשו לבית הדין למשמעת ‪ 26‬בקשות‬
‫להגדלת שכר השעיה על ידי עובדים מושעים‪.‬‬
‫נציין כי נכון ליום ‪ 31.12.14‬ישנם ‪ 158‬עובדים מושעים (לרבות עובדים שהשעייתם החלה‬
‫בשנים קודמות)‪ ,‬מתוכם ‪ 130‬עובדים מושעים בעקבות הליכים פליליים ו – ‪ 28‬עובדים‬
‫מושעים בעקבות הליכים משמעתיים‪.‬‬
‫בשנה זו הוגשו לבית הדין לעבודה ‪ 13‬עתירות נגד החלטות נציב שירות המדינה על השעיה‪ .‬ב‬
‫– ‪ 12‬עתירות קבעו בתי הדין לעבודה כי לא נמצא מקום להתערב בהחלטת נציב שירות‬
‫המדינה‪ ,‬ועתירה אחת עדיין תלויה ועומדת בבית הדין הארצי לעבודה‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫נציין‪ ,‬כי בתחום ההשעיות ישנו שיתוף פעולה הדוק וטוב בין נציגי אגף המשמעת לבין עו"ד‬
‫דן אלדד‪ ,‬מנהל המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ועו"ד יוחאי בן שמואל מהמחלקה‬
‫הכלכלית‪ ,‬בתחום חוות הדעת בהליכים המנהליים (השעיות והעברה מתפקיד) ותיקים‬
‫פליליים‪ ,‬והן עם פרקליטויות המחוז‪ ,‬באשר לעתירות המוגשות לבית הדין לעבודה כנגד‬
‫החלטות השעיה‪.‬‬
‫הטרדות מיניות‬
‫בשנת ‪ 2014‬המשיך אגף המשמעת לשים בראש סדר היום את ביעור תופעת ההטרדות‬
‫המיניות בשירות המדינה ופעל במלוא כובד הראש בטיפול בתלונות בנושא זה‪ .‬בשנת ‪2014‬‬
‫נפתחו כ‪ 129 -‬פניות בנושאים של הטרדות מיניות ועבירות מין (לעומת ‪ 136‬תיקים בשנת‬
‫‪ ,)2013‬ירידה של כ – ‪ .5%‬כמו כן‪ ,‬השנה הוגשו ‪ 13‬תובענות לבית הדין למשמעת (לעומת ‪6‬‬
‫תובענות בשנת ‪ ,)2013‬המדובר בעליה של ‪.86%‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬הופץ פעם נוספת ‪,‬לכלל עובדי המדינה ‪ ,‬העלון בנושא הטרדה מינית‪ ,‬המכיל‬
‫נוסח מקוצר של התקנון למניעת הטרדה מינית‪ .‬בעלון זה באה לידי ביטוי המדיניות‬
‫המחמירה שנוקט אגף המשמעת בכל הקשור בתיקי הטרדות מיניות‪ ,‬וכן לכך שלממונה על‬
‫המשמעת יש סמכות ייחודית להורות על הפרדה מידית ‪ -‬פיזית ופונקציונאלית‪ ,‬בין‬
‫המתלוננת לנילון‪ ,‬ובמקרים המתאימים יושעה הנילון על ידי נציב שירות המדינה‪ .‬התקנון‬
‫מבהי ר‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מה המעשים האסורים‪ ,‬מהי התנכלות אסורה‪ ,‬ומה לא ייחשב כהטרדה‬
‫מינית‪ .‬יש חשיבות רבה כי עלון זה יגיע לכלל עובדי המדינה עד האחרון שבהם‪.‬‬
‫עוד יצוין ‪ ,‬כי בתחילת שנת ‪ 2014‬מונתה עו"ד רוית קודינסקי ישראל לתפקיד הממונה על‬
‫תחום ההטרדות המיניות‪.‬‬
‫ערעורים‬
‫בשנים האחרונות‪ ,‬בהתאם לתיקון מס' ‪ 12‬לחוק המשמעת‪ ,‬נדונים הערעורים בתחום‬
‫המשמעת בבתי המשפט המחוזיים בירושלים או בחיפה‪ ,‬בהתאם למקום מושבו של בית‬
‫הדין למשמעת שדן בתיק נשוא הערעור‪ .‬בקשות רשות הערעור מוגשות לבית המשפט העליון‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2014‬הוגשו כ ‪ 15 -‬ערעורים על פסקי דין של בית הדין למשמעת לעומת ‪21‬‬
‫ערעורים שהוגשו בשנת ‪.2013‬‬
‫בנוסף‪ ,‬במהלך שנת ‪ 2014‬הוגשו לבית המשפט העליון ‪ 2‬בקשות רשות ערעור – בקשה אחת‬
‫הוגשה על ידי עובדת ונדחתה מכיוון שהשאלות שעלו בה לא התאימו לדיון בבקשת רשות‬
‫ערעור‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫הבקשה השנייה‪ ,‬הוגשה על ידי המדינה בסוגיה עקרונית ומשמעותית בעבודת אגף המשמעת‬
‫והיא פרסומם של פסקי דין בהליכים משמעתיים‪ .‬נציין כי בהתאם לפסיקת בית המשפט‬
‫העליון הקיימת בנושא‪ ,‬העיקרון המנחה באגף המשמעת ביחס להגשת בקשות רשות ערעור‬
‫הוא כי בקשות כאמור יוגשו רק בנושאים עקרוניים החורגים מעניינו הפרטי של העובד‪.‬‬
‫במקרה דנן הגישה המדינה (נציבות שירות המדינה באמצעות המחלקה הכלכלית‬
‫בפרקליטות המדינה) ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים להימנע מלפרסם‬
‫שמה של עובדת אשר הורשעה בביצוע עבירות משמעת בבית הדין למשמעת (עמש"מ ‪29553-‬‬
‫‪ 12-12‬מיום ‪.)31.1.14‬‬
‫במסגרת בקשת רשות הערעור הובהר כי השלטת נורמות של משמעת ושל הגינות בשירות‬
‫המדינה מחייבת‪ ,‬ככלל‪ ,‬את פרסום המקרים בהם נקבע בפסקי הדין של בית הדין למשמעת‬
‫שאחד מעובדי הציבור כשל‪ ,‬וזאת תוך זיהוי העובד ופרסום מעשיו והתגובה המשמעתית‬
‫עליהם‪ .‬בכך יש כדי לספק לציבור את מלוא המידע הנדרש‪ ,‬לשמור על תדמית השירות‬
‫הציבורי ולהרתיע עובדים מביצוע מעשים דומים בעתיד‪.‬‬
‫ביום ‪ 10.12.14‬קבע בית המשפט העליון בבר"ש ‪ ,1504/14‬כי פסק הדין של בית המשפט‬
‫המחוזי בטל וקבע כי יש לפרסם את שמה של העובדת‪.‬‬
‫יש חשיבות רבה ועקרונית בהחלטת בית המשפט העליון אשר יש בה כדי לחזור ולחדד את‬
‫הצורך והחשיבות שבפרסום פסקי הדין בהליכים משמעתיים‪.‬‬
‫חוק יסודות התקציב‬
‫בשנת ‪ 2010‬הוקמה יחידת חקירות באגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר‪ ,‬זאת לפי חוק‬
‫יסודות התקציב‪ ,‬התשמ"ה – ‪( 1985‬להלן – חוק יסודות התקציב) והתקנות שהותקנו מכוחו‪.‬‬
‫סעיף ‪ 29‬לחוק יסודות התקציב קובע כי גוף מתוקצב וגוף נתמך לא ישלם תוספות שכר‪,‬‬
‫תנאי פרישה ותנאי עבודה מעבר לנהוג לגבי כלל עובדי המדינה‪ ,‬אלא באישור שר האוצר‪.‬‬
‫גופים נתמכים או מתוקצבים הינם חברות ממשלתיות; רשויות מקומיות; תאגידים‬
‫סטטוטוריים; קופות החולים ואוניברסיטאות ועוד‪ .‬במסגרת זו‪ ,‬התמנו לבית הדין למשמעת‬
‫על ידי שר המשפטים חברים בבית הדין למשמעת אשר הוסמכו לשפוט עובדי מדינה ועובדי‬
‫גופים מתוקצבים ונתמכים בשל עבירות משמעת לפי פרק ה' לחוק יסודות התקציב‪.‬‬
‫אגף המשמעת בנ ציבות שירות המדינה משמש כיחידת התביעה הפועלת מכוח חוק יסודות‬
‫התקציב‪ .‬במסגרת זו‪ ,‬עוסק באופן שוטף גם בליווי והנחיה משפטית של יחידת החקירות‬
‫באגף השכר במשרד האוצר‪ .‬תופעת חריגות השכר במגזר הציבורי היא תופעה הפוגעת‬
‫בחוסנה של החברה מאחר והיא ממומנת בכספי ציבור‪ ,‬היקף הסכומים המהווים חריגת‬
‫שכר הינו עצום‪ ,‬ואנו באגף המשמעת נוטלים חלק במאבק למיגור תופעה זו‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫השנה נפתחו כ – ‪ 25‬פניות בנושא חריגות שכר‪ .‬מתוך סך כל הפניות הוגשו לבית הדין‬
‫למשמעת בשנת ‪ 10 2014‬תובענות מכוח חוק יסודות התקציב לעומת ‪ 4‬תובענות בשנת ‪,2013‬‬
‫המדובר בעליה של כ – ‪ .150%‬במהלך שנת ‪ 2014‬הוגשו תובענות לפי חוק יסודות התקציב‬
‫כנגד מנכ"לית לשעבר של עיריה; מנכ"ל לשעבר של חברה ממשלתית; סמנכ"ל לשעבר של‬
‫חברה ממשלתית; גזברי מועצה ועוד‪.‬‬
‫בחינת התאמת מועמדים (בעלי עבר פלילי‪ /‬משמעתי או אשר תלויים ועומדים נגדם‬
‫הליכים פליליים ‪ /‬משמעתיים למשרה בשירות המדינה)‬
‫בשנת ‪ 2010‬הופץ נוהל "בחינת התאמתו של מועמד למשרה בשירות המדינה (מועמדים‬
‫בעלי עבר פלילי או משמעתי ומועמדים אשר תלויים ועומדים נגדם הליכים פליליים או‬
‫משמעתיים )"‪ .‬תכלית הנוהל הייתה קביעת כללים ברורים בנושא זה והבניית שיקול הדעת‬
‫בכל הקשור לקליטת מועמדים (הן מועמדים מחוץ לשירות המדינה והן מועמדים מתוך‬
‫שירות המדינה) בעלי עבר פלילי או משמעתי ומועמדים אשר תלויים ועומדים נגדם הליכים‬
‫פליליים או משמעתיים למשרה בשירות המדינה‪ .‬הכל ‪ -‬כדי להבטיח כי רק מועמדים ראויים‬
‫ימונו לשי רות המדינה‪ ,‬ועל מנת להגיע בכל אחד מהמקרים אשר בא בפנינו לאיזון הראוי‪.‬‬
‫נוהל זה קיבל ביטוי גם בסעיף ‪ 13.502‬לתקשי"ר‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2014‬טופלו כ ‪ 398 -‬בקשות שהוגשו לאגף המשמעת בהתאם לנוהל בחינת‬
‫התאמתו של מועמד למשרה בשירות המדינה (לעומת ‪ 385‬בקשות בשנת ‪ .)2013‬בנוסף לפניות‬
‫אלה‪ ,‬טופלו‬
‫כ – ‪ 65‬פניות נוספות לאישור שיבוץ חברי וועדות מכרזים אשר קיים מידע פלילי ו‪/‬או‬
‫משמעתי בעניינם (לעומת ‪ 42‬פניות בשנת ‪ ,)2013‬ובפניות נוספות לצורך בדיקת מידע‬
‫משמעתי ‪ /‬פלילי באשר למינויים בוועדות איתור‪ ,‬וכן פניות לצורך בחינת מועמדים לפרס‬
‫עובד מצטיין‪.‬‬
‫פרסומים‬
‫במהלך השנה הופצו על ידי אגף המשמעת ארבעה חוזרי משמעת ובהם הובאו פסקי דין‬
‫רבים של בית הדין למשמעת ועדכונים נוספים הקשורים לדין המשמעתי‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬במהלך השנה הופצו ארבעה חוזרי משמעת בנושאים עקרוניים – הקשר בין עובדי‬
‫המדינה לבתי המשפט; הבחירות לכנסת ה – ‪ ;20‬עדכון בדבר נוהל חדש בנושא החלת הדין‬
‫המשמעתי על עובדי המועצות הדתיות; חוזר בנושא איסור קבלת מתנות וטובות הנאה על‬
‫ידי עובדי ציבור (לרבות שמחות ואירועים משפחתיים)‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫אגף המשמעת רואה חשיבות רבה בחוזרי המשמעת המופצים למשרדי הממשלה ולגופים‬
‫הכפופים לחוק המשמעת‪ ,‬זאת במסגרת המאמץ להטמעת ערכי המשמעת בשירות המדינה‬
‫והנחלת ערכי טוהר המידות ושמירת ניקיון הכפיים הנדרשים מכלל עובדי המדינה‪ .‬פסקי‬
‫הדין של בית הדין למשמעת ובתי המשפט המחוזיים מפורסמים מבלי להסתיר את שמות‬
‫העובדים ‪,‬ו יש בכך כדי להגביר את אלמנט ההרתעה אצל כלל העובדים‪.‬‬
‫הדרכות‬
‫בשנה החולפת אגף המשמעת פעל גם בנושא מתן הדרכות והרצאות ליחידות במשרדי‬
‫הממשלה השונים‪ ,‬ביחידות הסמך‪ ,‬בגופים נוספים הכפופים לחוק המשמעת וכן הרצאות גם‬
‫לגופים שחוק המשמעת לא חל עליהם‪ ,‬והם מעוניינים ללמוד מהדין המשמעתי החל על‬
‫עובדי המדינה‪.‬‬
‫הרצאות אלה נועדו לחדד ולהעמיק את הידע בנושאים השונים בדין המשמעתי‪ ,‬את הנהלים‬
‫ודרכי העבודה‪ .‬השנה העבירו בעלי תפקידים באגף המשמעת כ ‪ 26 -‬הרצאות לעובדי מדינה‬
‫ועובדי גופים הכפופים לחוק המשמעת‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הרצה ראש אגף המשמעת בנושא טוהר המידות והמשמעת לגופים שונים‪ ,‬ובהם‬
‫אוניברסיטת חיפה; משרד הביטחון ; לשכת עורכי הדין; ועוד‪.‬‬
‫זאת ועוד‪ .‬כפי שנקבע בתוכנית העבודה לשנת ‪ ,2014‬השנה נערכה לתובעי אגף המשמעת‬
‫השתלמות ייחודית בנושא הדין המשמעתי במסגרתה התקיימו הרצאות הרלוונטיות לתחום‬
‫הדין המשמעתי‪ .‬במסגרת השתלמות זו הרצה עו"ד אורי כהן‪ ,‬אב בית הדין למשמעת; עו"ד‬
‫יוחאי בן שמואל מהמחלקה הכלכלית; מר ציון לוי‪ ,‬מנהל אגף בכיר פרישה וגמלאות ועו"ד‬
‫גיא פלנטר‪.‬‬
‫כמדי שנה‪ ,‬גם במהלך שנת ‪ 2014‬התקיימה השתלמות בת יומיים בנושא "המשמעת וטוהר‬
‫המידות בשירות המדינה"‪ ,‬אשר זכתה להדים חיוביים רבים‪ .‬גם בשנת ‪ 2015‬תיערך‬
‫השתלמות דומה‪ ,‬בהשתתפות הסמנכ"לים הבכירים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי‬
‫הממשלה וביחידות הסמך וכל העוסקים בתחום המשמעת במשרדי הממשלה‪ ,‬ביחידות‬
‫הסמך ובגופים הכפופים להוראות חוק המשמעת‪ .‬בהשתלמות יערכו הרצאות בנושאים‬
‫העומדים בראש סדר היום בעבודתנו באגף המשמעת ובאגף החקירות‪.‬‬
‫האגף רואה חשיבות רבה בהשתלמות זאת הנערכת מדי שנה‪ ,‬שמאפשרת לצד העמקת הידע‬
‫המקצועי בנושא הדין המשמעתי בקרב כלל העוסקים במלאכה‪ ,‬גם מפגש והיכרות בין תובעי‬
‫אגף המשמעת לבעלי התפקידים עימם הם באים בקשרי עבודה‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫פרק ב – עדכונים נוספים‬
‫הצעה לתיקון חוק המשמעת‬
‫בשנה האחרונה פעל האגף לניסוח הצעה לתיקון חוק המשמעת שתכליתה מתן ביטוי‬
‫לשינויים הנדרשים בחוק המשמעת מאז חוקק בשנת ‪ ,1963‬ולמגמה של התקרבות הדין‬
‫המשמעתי לדין הפלילי‪.‬‬
‫התיקון עליו עמלים בימים אלה‪ ,‬כולל הצעה לתיקון הפרק הדן בבית הדין למשמעת;‬
‫הרחבת ההתייחסות לנושא מינוי סניגור ותפקידו; הרחבת סמכויות החוקרים; הסדרת‬
‫מעמדו של האחראי על המשמעת במשרד; ביטול מוסד הקובלנה והסדרת אופן הגשת תלונה‬
‫משמעתית; הרחבת הסעיפים שעניינם פומביות הדיון ואיסור פרסום תוך מתן אפשרות‬
‫לערער על החלטות ביניים בנושאים אלה; הסדרת אפשרות למתן פיצוי למי שניזוק על ידי‬
‫עבירת משמעת ועוד‪.‬‬
‫נוסח הצעת החוק הועבר למשרד המשפטים‪.‬‬
‫סקר בנושא המשמעת וטוהר המידות‬
‫בתוכנית העבודה של אגף המשמעת לשנת ‪ 2014‬הוצב כיעד עריכת סקר בנושא המשמעת‬
‫וטוהר המידות בקרב המנהלים והאחראים על המשמעת במשרדים השונים וביחידות הסמך‪.‬‬
‫הסקר נעשה בשיתוף עם אגף חקירות משמעת‪ ,‬וישמש את אגף המשמעת ואגף חקירות‬
‫משמעת לצורך שיפור השירות‪ ,‬איתור צרכים חדשים‪ ,‬בחינת העמדות של בעלי התפקידים‬
‫ואיתור צרכים חדשים‪ .‬במהלך חודש דצמבר נשלח הסקר לבעלי התפקידים ‪.‬‬
‫תיקון התקשי"ר בנושא הקשר בין עובדי המדינה לבתי המשפט‬
‫לאור הניסיון שהצטבר באגף המשמעת בנושא הקשר בין עובדי המדינה לבתי המשפט‪ ,‬אשר‬
‫לימד כי עובדי המדינה מתקשים להבין כיצד עליהם לפעול עת עולה אצלם צורך לבוא‬
‫בדברים עם ערכאות משפטיות‪ ,‬הוחלט במהלך שנת ‪ 2014‬לבחון את הרחבתם והבהרתם של‬
‫הכללים הקבועים בתקשי"ר בנושא זה‪ ,‬זאת לאחר חשיבה משותפת בנושא עם פרקליט‬
‫המדינה‪.‬‬
‫במסגרת תכנית העבודה של אגף המשמעת לשנת ‪ ,2014‬הוצב כיעד תיקון סעיפי התקש"יר‬
‫העוסקים בנושא הקשר בין עובדי המדינה לבין בתי המשפט‪ ,‬במטרה ליצור כללים מלאים‬
‫וברורים ככל שניתן בעניין זה‪.‬‬
‫לצורך כך נתבקשו כלל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך‪ ,‬להעלות על‬
‫הכתב את הקשיים שהתעוררו אצלם בנושא זה‪ .‬במהלך חודש יוני ‪ 2014‬גובש נוסח לתיקון‬
‫התקשי"ר‪,‬‬
‫‪117‬‬
‫תיקון התקשי"ר‪ ,‬אשר קיבל ביטוי גם בהודעת נציב שירות המדינה מס' עד‪ ,13/‬כולל את‬
‫העקרונות המרכזיים לפיהם יש לפעול בנושא הקשר בין העובדים לבתי המשפט‪ ,‬וכן הנחיות‬
‫ספציפיות ביחס לעובדים אשר הוזמנו להעיד במסגרת הליך פלילי; עובדי מדינה שהוזמנו‬
‫למסור עדות בהליך אזרחי (לרבות בית הדין לעבודה‪ ,‬בית משפט לענייני משפחה‪ ,‬בית משפט‬
‫לעניינים מנהליים)‪ ,‬בין אם בהליך שהמדינה היא צד לו ובין אם בהליך שהמדינה אינה צד‬
‫לו; עובד מדינה אשר הוזמן למסור עדות בנושא שבמומחיות‪ ,‬ועובד מדינה אשר הוזמן‬
‫להעיד במדינה זרה‪.‬‬
‫נוהל מחיקת הליכי משמעת בדין משמעתי‬
‫נוהל חדש של אגף המשמעת אשר פורסם במהלך שנת ‪ 2012‬הסדיר לראשונה את נושא‬
‫מחיקת הליכי משמעת בדין המשמעתי‪ ,‬ובכך מאפשר גם לעובדי מדינה אשר מעדו וכשלו‬
‫בעבירות משמעת לפתוח דף חדש ונקי בהמשך דרכם בשירות המדינה‪ .‬הנוהל הינו פרי יוזמה‬
‫של אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה‪ ,‬ונכתב לאחר תקופה ארוכה של דיונים‬
‫והתייעצויות עם נציב שירות המדינה והנהלת נציבות שירות המדינה ועם משרד המשפטים‬
‫וכן שיחות עם מנהלים בשירות המדינה‪.‬‬
‫בנוהל נקבע כי הרשעה משמעתית תימחק בחלוף ‪ 17‬שנים מיום מתן פסק הדין וכי הליך‬
‫משמעתי לפי סעיף ‪ 31‬לחוק שירות המדינה (משמעת)‪ ,‬תשכ"ג – ‪ 1963‬יימחק כעבור שבע‬
‫שנים במקרה של נזיפה או חמש שנים במקרה של התראה‪ .‬עם זאת נקבע‪ ,‬כי מחיקת‬
‫ההליכים המשמעתיים תיעשה רק מקום בו העובד לא נכשל בעבירת משמעת נוספת בתקופת‬
‫המחיקה‪ .‬כלל זה‪ ,‬ולפיו מרוץ תקופת המחיקה יופסק מקום בו ייכשל עובד בעבירה‬
‫משמעתית נוספת‪ ,‬תכליתו לשמש מנוף לשינוי דפוסי התנהגות בקרב עובדי המדינה‪.‬‬
‫עוד נקבע בנוהל‪ ,‬כי כל החלטה בדבר מחיקה לא תחול מקום בו עובד מגיש את מועמדותו‬
‫למשרה שמינויה טעון את אישור הממשלה‪ ,‬או למשרה שהנושא בה צריך להיות כשיר‬
‫להתמנות כשופט בית משפט שלום לפחות‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2014‬פעל אגף המשמעת להתאמת הכללים שנקבעו בנוהל למערכת המחשוב‪.‬‬
‫לאחר עבודה מאומצת‪ ,‬במהלך שנת ‪ 2014‬מחיקת הליכים שהתיישנו מתבצעת באופן‬
‫אוטומטי במערכת המחשוב‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫איסורים בנושא קבלת מתנות וטובות הנאה על ידי עובדי ציבור‬
‫בתחילת שנת ‪ 2014‬הפיץ אגף המשמעת חוזר משמעת שעניינו איסור קבלת מתנות וטובות‬
‫הנאה על ידי עובדי מדינה מצד אזרחים עמם הם מצויים בקשרי עבודה ו‪/‬או הנזקקים‬
‫לשירותם‪ ,‬על מנת לרענן את הכללים וההנחיות הקיימים בנושא‪.‬‬
‫במסגרת חוזר זה הובהר לכלל עובדי המדינה כי חל עליהם איסור לקבל מתנות אלא על פי‬
‫התנאים שנקבעו לכך בחוק ובתקש"יר‪ ,‬וכי איסור זה חל גם על מתנות הניתנות במסגרת‬
‫שמחות ואירועים משפחתיים‪.‬‬
‫עוד הובהר כי על כל העובדים לתת את דעתם לכך שבמקרים בהם ידובר בקבלת מתנה או‬
‫טובת הנאה בשווי כספי שאינו נהוג בנסיבות העניין‪ ,‬בדגש על מתנות מצד גורמים עימם הם‬
‫מצויים בקשרי עבודה או גורמים הנזקקים לשירותם‪ ,‬הם עשויים לתת את הדין במישור‬
‫הפלילי ו‪/‬או המשמעתי‪.‬‬
‫בשנים האחרונות הורשעו עובדי מדינה בכירים בעבירות משמעת בשל כך שהזמינו לאירועים‬
‫משפחתיים (חתונה‪ ,‬בר מצווה) מוזמנים אשר באים איתם במגע עקב מילוי תפקידיו של‬
‫העובד בשירות המדינה‪ ,‬וקיבלו מהם מתנות כספיות חריגות מהמקובל‪.‬‬
‫על כל עובדי המדינה לזכור‪ ,‬כי בהיותם עובדי מדינה חלים עליהם כללי התנהגות שהם‬
‫רחבים יותר מאלה המכוסים על ידי עבירות פליליות כגון שוחד או הפרת אמונים‪ ,‬וכי הדין‬
‫המשמעתי מ חיל עליהם חובה מוגברת להימנע מהימצאות בסיטואציה של ניגוד עניינים‬
‫ומקבלת מתנות מגורמים עימם הם באים במגע במהלך עבודתם או שקיימת אפשרות‬
‫ממשית וצפויה כי יבואו עמם במגע בעתיד‪.‬‬
‫עוד יש לציין כי התקשי"ר קובע במפורש כי האחריות להימנע מהיקלעות למצב של עבירה‬
‫על ההו ראות וההנחיות בענין זה "מוטלת בראש ובראשונה על עובד הציבור"‪ ,‬וכי בכל מקרה‬
‫של ספק "על עובד הציבור להיוועץ תחילה ביועץ המשפטי של משרד או של יחידת הסמך‪,‬‬
‫למסור לו המידע הרלוונטי ולפעול לפי הנחיותיו‪".‬‬
‫‪119‬‬
‫החלת חוק המשמעת על גופים נוספים‬
‫בשנת ‪ 2012‬הוחלט על החלת חוק המשמעת על גופים נוספים‪ ,‬כמפורט‪:‬‬
‫המועצות הדתיות –‬
‫ביום ‪ 25.12.13‬הוחל חוק המשמעת על עובדי המועצות הדתיות‪ .‬מדובר בצעד משמעותי שיש‬
‫בו כדי לחזק את ערכי המשמעת וטוהר המידות בשירות הציבורי‪ ,‬שכן עובדי המועצות‬
‫הדתיות הם בראש ובראשונה משרתי ציבור שעליהם מוטל להבטיח שיספקו לכלל הציבור‬
‫שירותי דת נאותים‪.‬‬
‫לאחר החלת חוק המשמעת על עובדי המועצות הדתיות‪ ,‬הכין אגף המשמעת נוהל עבודה‬
‫אשר מטרתו קביעת הנחיות שיאפשרו סדרי עבודה תקינים המתאימים למבנה הייחודי‬
‫של המועצות הדתיות‪ .‬העקרונות שנקבעו בנוהל זה הועברו לראשי המועצות הדתיות ולכלל‬
‫עובדי המועצות הדתיות במסגרת חוזר מנכ"ל שהפיץ המשרד לשירותי דת‪.‬‬
‫המבנה הייחודי של המועצות הדתיות‪ ,‬שעה שהמועצות הדתיות אינן מהוות יחידה אחת‪,‬‬
‫אלא כל מועצה דתית היא ישות משפטית עצמאית‪ ,‬חייב את אגף המשמעת לקבוע סדרי‬
‫עבודה והנחיות מפורטות להחלת חוק המשמעת על עובדי המועצות הדתיות‪ ,‬אשר יתאימו‬
‫למורכבות הייחודית של המועצות הדתיות‪.‬‬
‫מערך הכבאות ‪ -‬בהתאם לסעיף ‪ 12‬לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב –‬
‫‪ , 2012‬נקבע כי עובדי הרשות יהיו עובדי מדינה ויחול עליהם חוק המשמעת‪.‬‬
‫הרשות לניקוז כינרת ועובדי המועצה לענף הלול ‪ -‬במהלך שנת ‪ 2014‬הוחל חוק המשמעת‬
‫גם על הרשות לניקוז כינרת ועל עובדי המועצה לענף הלול‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫משימות עיקריות בטיפול אגף המשמעת‬
‫ערעורים לבימ"ש מחוזי‪,‬‬
‫‪15‬‬
‫בחינת התאמת מועמד‬
‫לתפקיד‪463 ,‬‬
‫פניות‪1206 ,‬‬
‫בקשות להגדלת שכר‬
‫השעיה‪26 ,‬‬
‫כללי‪183 ,‬‬
‫תובענות‪132 ,‬‬
‫בחינת התאמת מועמד לתפקיד‬
‫פניות‬
‫‪1,266‬‬
‫‪1,213‬‬
‫‪1,206‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪388‬‬
‫‪2012‬‬
‫כללי‬
‫‪2012‬‬
‫‪132‬‬
‫‪142‬‬
‫‪132‬‬
‫‪141‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2012‬‬
‫ערעורים לבימ"ש מחוזי‬
‫‪17‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫בקשות להגדלת שכר השעיה‬
‫‪32‬‬
‫‪21‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫מספר תובענות שהוגשו‬
‫‪183‬‬
‫‪127‬‬
‫‪427‬‬
‫‪463‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪111‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫טבלה מסכמת פניות בנושא משמעת‬
‫חלוקה לפי משרדים – בהשוואה לשנים קודמות‬
‫משרד ‪ /‬שנים‬
‫סה"כ פניות‬
‫משרד החינוך‬
‫משרד הבריאות‬
‫רשות המיסים‬
‫חברת הדואר‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫משרד התחבורה‬
‫משרד החוץ‬
‫משרד הרווחה‬
‫הרשות הארצית לכבאות והצלה‬
‫הנהלת בתי המשפט‬
‫רשות השידור‬
‫ביטוח לאומי‬
‫משרד המשפטים‬
‫גופים נתמכים‪/‬מתוקצבים‬
‫משרד האוצר‬
‫משרד הביטחון‬
‫משרד הכלכלה‬
‫משרד הפנים‬
‫משרד ראש הממשלה‬
‫כללי‬
‫רשות האכיפה והגביה‬
‫המשרד להגנת הסביבה‬
‫שירות התעסוקה‬
‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬
‫שב"כ‬
‫למ"ס‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫משרד התקשורת‬
‫שירות עיבודים ממוכנים‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫שירותי דת‬
‫מדפיס ממשלתי‬
‫מכון לחקר ביולוגי‬
‫נציבות המים‪/‬רשות ממשלתית למים וביוב‬
‫משרד התיירות‬
‫משרד לקליטת עליה‬
‫משרד לביטחון פנים‬
‫קמ"ג‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫המשרד לענייני גמלאים‪/‬אזרחים ותיקים‬
‫בתי הדין הרבניים‬
‫‪2012‬‬
‫‪1,266‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪1,213‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪1,203‬‬
‫‪325‬‬
‫‪254‬‬
‫‪141‬‬
‫‪89‬‬
‫‪33‬‬
‫‪35‬‬
‫‪17‬‬
‫‪42‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23‬‬
‫‪33‬‬
‫‪35‬‬
‫‪9‬‬
‫‪18‬‬
‫‪9‬‬
‫‪25‬‬
‫‪22‬‬
‫‪37‬‬
‫‪18‬‬
‫‪23‬‬
‫‪12‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪3‬‬
‫‪15‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5‬‬
‫‪311‬‬
‫‪180‬‬
‫‪126‬‬
‫‪68‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪24‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪19‬‬
‫‪17‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪21‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪368‬‬
‫‪184‬‬
‫‪113‬‬
‫‪77‬‬
‫‪35‬‬
‫‪13‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪30‬‬
‫‪11‬‬
‫‪25‬‬
‫‪9‬‬
‫‪15‬‬
‫‪22‬‬
‫‪8‬‬
‫‪17‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪112‬‬
‫משרד ‪ /‬שנים‬
‫טלוויזיה חינוכית‬
‫הכנסת‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫הרבנות הראשית‬
‫נש"מ‬
‫מוסד‬
‫מבקר המדינה‬
‫המשרד לפיתוח הנגב והגליל‬
‫ממ"ג‬
‫משרד האנרגיה והמים‬
‫מינהל המחקר החקלאי‬
‫משרד המדע התרבות והספורט‬
‫שירותים וטרינרים‬
‫הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים‬
‫המועצה לביטחון לאומי‬
‫הרשות לשיקום האסיר‬
‫רשות התעופה האזרחית‬
‫משרד לנושאים אסטרטגיים‬
‫המשרד לשיתוף פעולה אזורי‬
‫משרד התשתיות הלאומיות‬
‫מרכז מיפוי ישראל‬
‫השירות המטאורולוגי‬
‫ועדה לאנרגיה אטומית‬
‫רשות העתיקות‬
‫מועצות דתיות‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪113‬‬
‫הליכים בבית הדין למשמעת‬
‫‪142‬‬
‫‪132‬‬
‫‪132‬‬
‫‪101‬‬
‫‪105‬‬
‫‪76‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪56‬‬
‫‪39‬‬
‫‪23‬‬
‫‪12‬‬
‫תובענות שהוגשו‬
‫הסדרי טיעון‬
‫גזרי דין שניתנו‬
‫עובדים שפוטרו ע"י בית‬
‫הדין למשמעת‬
‫עובדים שפרשו ‪ /‬התפטרו עקב הליך משמעתי או במהלכו‬
‫‪70‬‬
‫‪64‬‬
‫‪60‬‬
‫עובדים שהתפטרו‬
‫במהלך הליך משמעתי;‬
‫‪27‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30‬‬
‫עובדים שפרשו או‬
‫התפטרו‬
‫בעקבות הליך‬
‫משמעתי;‬
‫‪37‬‬
‫‪26‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪114‬‬
‫‪2014‬‬
‫תובענות שהוגשו לבית הדין למשמעת‬
‫‪28‬‬
‫‪42‬‬
‫‪114‬‬
‫‪90‬‬
‫‪( 2013‬סה"כ ‪)142‬‬
‫‪( 2014‬סה"כ ‪)132‬‬
‫תובענות משמעתיות‬
‫תובענות אחרי הליך פלילי‬
‫הטרדות מיניות ועבירות מין‬
‫תובענות; ‪13‬‬
‫פניות; ‪129‬‬
‫מספר פניות בהשוואה לשנים קודמות‬
‫‪154‬‬
‫‪155‬‬
‫‪150‬‬
‫‪145‬‬
‫‪140‬‬
‫‪135‬‬
‫‪130‬‬
‫‪125‬‬
‫‪120‬‬
‫‪115‬‬
‫‪136‬‬
‫‪129‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪115‬‬
‫מספר תובענות בהשוואה לשנים קודמות‬
‫‪15‬‬
‫‪, 13‬‬
‫מתוכם ‪ 4‬לאחר הליך‬
‫פלילי‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪116‬‬
‫פניות בתחום הטרדה מינית – חלוקה לפי משרדים‬
‫משרד המדע‪ ,‬התרבות‬
‫והספורט; ‪2‬‬
‫משרד ראש הממשלה; ‪3‬‬
‫פניות כלליות; ‪2‬‬
‫מנהל מחקר חקלאי; ‪1‬‬
‫הטלויזיה החינוכית; ‪1‬‬
‫ביטוח לאומי; ‪11‬‬
‫המרכז למיפוי‬
‫ישראל; ‪1‬‬
‫הנהלת בתי‬
‫המשפט; ‪1‬‬
‫למ"ס; ‪1‬‬
‫משרד‬
‫האוצר; ‪1‬‬
‫ממ"ג; ‪1‬‬
‫משרד הבריאות; ‪31‬‬
‫הרבנות‬
‫הראשית; ‪1‬‬
‫רשות האוכלוסין; ‪3‬‬
‫רשות‬
‫האכיפה‬
‫והגביה; ‪1‬‬
‫משרד התחבורה; ‪3‬‬
‫שירות התעסוקה; ‪3‬‬
‫משרד‬
‫התקשורת; ‪1‬‬
‫חברת הדואר; ‪8‬‬
‫משרד‬
‫לביטחון‬
‫פנים; ‪1‬‬
‫משרד החוץ; ‪2‬‬
‫משרד החינוך; ‪27‬‬
‫משרד הרווחה; ‪1‬‬
‫משרד הביטחון; ‪2‬‬
‫רשות המיסים; ‪5‬‬
‫כבאות והצלה; ‪1‬‬
‫רשות שדות‬
‫התעופה; ‪6‬‬
‫המדפיס הממשלתי; ‪1‬‬
‫רשות השידור; ‪2‬‬
‫משרד הכלכלה; ‪4‬‬
‫‪117‬‬
‫מועצה לביטחון‬
‫לאומי; ‪1‬‬
‫טבלה מסכמת ‪ -‬פניות בתחום הטרדה מינית‬
‫חלוקה לפי משרדים – בהשוואה לשנים קודמות‬
‫משרד ‪ /‬שנים‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪45‬‬
‫‪32‬‬
‫‪31‬‬
‫משרד החינוך‬
‫‪35‬‬
‫‪12‬‬
‫‪27‬‬
‫ביטוח לאומי‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫חברת הדואר‬
‫‪11‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫משרד החוץ‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫משרד הרווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫משרד הביטחון‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫רשות המיסים‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫כבאות והצלה‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫קמ"ג‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫המדפיס הממשלתי‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫משרד הכלכלה‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫משרד המשפטים‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫רשות השידור‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫שירות התעסוקה‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫משרד האנרגיה והמים‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫מועצה לביטחון לאומי‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מבקר המדינה‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫משרד התחבורה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫משרד התיירות‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫רשות האכיפה והגבייה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫הרבנות הראשית‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫שירותים וטרינרים‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫ממ"ג‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫משרד האוצר‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פניות כלליות‬
‫‪10‬‬
‫‪118‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫שרד ‪ /‬שנים‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫שרד הבינוי והשיכון‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫שרד החקלאות‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫"ס‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫הלת בתי המשפט‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫מכון לבטיחות בדרכים‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫טלויזיה החינוכית‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫ות לשיקום האסיר‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫הל מחקר חקלאי‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫שרד ראש הממשלה‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫שרד המדע התרבות והספורט‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫הל מקרקעי ישראל‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ון לחקר ביולוגי‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫שרד התעסוקה‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ות העתיקות‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫"כ‬
‫מרכז למיפוי ישראל‬
‫‪1‬‬
‫שרד התקשורת‬
‫‪1‬‬
‫שרד לביטחון פנים‬
‫‪1‬‬
‫‪119‬‬
‫טיפול בתיקים בהתאם לנוהל התאמת מועמד‬
‫עם מידע פלילי‪ /‬משמעתי למשרה בשירות המדינה‬
‫קליטת מועמדים‬
‫למשרות פטורות ממכרז;‬
‫‪119‬‬
‫בחינת מועמדים למשרות‬
‫החייבות במכרז ‪ /‬ועדות‬
‫איתור; ‪279‬‬
‫בדיקת מידע פלילי או‬
‫משמעתי לחברי ועדות‬
‫מכרזים; ‪65‬‬
‫פילוח מצב הבקשות לקליטת מועמדים למשרות פטורות ממכרז‬
‫(סה"כ ‪ 119‬בקשות)‬
‫‪67‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫מועמדים שקבלתם נדחתה‬
‫תיקים שעדיין בטיפול‬
‫‪1‬‬
‫מועמדים שקבלתם אושרה‬
‫‪121‬‬
‫מועמדים שאושרו זמנית‬
‫בקשות של מועמדים למשרות החייבות במכרז ‪ /‬ועדות איתור –‬
‫חלוקה לפי משרדים (סה"כ ‪ 279‬בקשות)‬
‫המשרד לביטחון פנים;‬
‫‪2‬‬
‫הרשות להגנת הצרכן; ‪2‬‬
‫נציבות; ‪1‬‬
‫משרד‬
‫הבטחון; ‪1‬‬
‫משרד‬
‫רה"מ; ‪5‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה; ‪3‬‬
‫השירותים הוטרנריים; ‪1‬‬
‫הנהלת בתי‬
‫המשפט; ‪11‬‬
‫משרד המשפטים; ‪10‬‬
‫משרד הרווחה‬
‫והשירותים‬
‫החברתיים; ‪16‬‬
‫משרד‬
‫התיירות; ‪1‬‬
‫משרד הקליטה‬
‫והעליה; ‪4‬‬
‫רשות האכיפה; ‪3‬‬
‫משרד‬
‫התחבורה‬
‫והבטיחות‬
‫בדרכים; ‪1‬‬
‫משרד‬
‫הכלכלה; ‪8‬‬
‫רשות המיסים; ‪97‬‬
‫משרד הבריאות; ‪21‬‬
‫משרד‬
‫הבינוי‬
‫והשיכון; ‪2‬‬
‫אגף בחינות ומכרזים; ‪58‬‬
‫משרד החינוך; ‪15‬‬
‫משרד האוצר; ‪1‬‬
‫מנהל המחקר החקלאי; ‪1‬‬
‫למ"ס; ‪2‬‬
‫המשרד לאזרחים ותיקים ; ‪1‬‬
‫משרד הפנים; ‪3‬‬
‫רשות לשירותים ציבוריים‬
‫חשמל; ‪1‬‬
‫‪121‬‬
‫הטלויזיה החינוכית; ‪3‬‬
‫משרד החקלאות‬
‫ופיתוח הכפר; ‪4‬‬
‫המשרד לשירותי דת; ‪1‬‬
‫הליכים משמעתיים מכח חוק יסודות התקציב‬
‫לגופים נתמכים ‪ /‬מתוקצבים‬
‫מספר תיקים שנפתחו‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪25‬‬
‫‪18‬‬
‫‪10‬‬
‫‪17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫מספר תובענות שהוגשו‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪122‬‬
‫‪2014‬‬
‫עובדי מדינה שנפתחו נגדם הליכים פליליים‬
‫מספר עובדים שנפתח נגדם הליך פלילי‬
‫‪350‬‬
‫‪303‬‬
‫‪329‬‬
‫‪300‬‬
‫‪250‬‬
‫‪215‬‬
‫‪200‬‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2014‬‬
‫עובדי מדינה שנפתחו נגדם הליכים פליליים ‪ -‬לפי משרדים‬
‫ביטוח לאומי; ‪7‬‬
‫רשות שדות התעופה; ‪2‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל; ‪1‬‬
‫למ"ס; ‪1‬‬
‫המשרד לשירותי דת; ‪1‬‬
‫הרבנות הראשית; ‪1‬‬
‫שירות התעסוקה; ‪1‬‬
‫הנהלת בתי‬
‫המשפט; ‪2‬‬
‫משרד החוץ;‬
‫‪18‬‬
‫רשות המיסים; ‪13‬‬
‫משרד הבריאות; ‪27‬‬
‫רשות הטבע והגנים; ‪2‬‬
‫מועצה מקומית; ‪1‬‬
‫הרשות הארצית‬
‫לכבאות והצלה; ‪5‬‬
‫הרשות הממשלתית‬
‫למים ולביוב; ‪1‬‬
‫רשות השידור; ‪1‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה; ‪14‬‬
‫חברת הדואר; ‪24‬‬
‫נציבות שירות המדינה; ‪1‬‬
‫קמ"ג; ‪2‬‬
‫משרד ראש‬
‫הממשלה; ‪3‬‬
‫השירותים הוטרינריים; ‪1‬‬
‫מינהל המחקר החקלאי; ‪2‬‬
‫משרד לביטחון פנים; ‪1‬‬
‫משרד הרווחה והשירותים‬
‫החברתיים; ‪7‬‬
‫משרד הביטחון; ‪3‬‬
‫משרד הפנים; ‪3‬‬
‫שב"כ; ‪1‬‬
‫משרד המשפטים; ‪1‬‬
‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר;‬
‫‪3‬‬
‫משרד התחבורה והבטיחות‬
‫בדרכים; ‪1‬‬
‫משרד החינוך; ‪178‬‬
‫‪123‬‬
‫עובדים שהושעו ‪ /‬הועברו מתפקיד בשנת ‪2014‬‬
‫‪44‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫מושעים בעקבות הליכים פליליים‬
‫מושעים בעקבות הליכים משמעתיים‬
‫החלטות העברה מתפקיד‬
‫מספר עובדים מושעים כללי‪ ,‬נכון ליום ‪31.12.14‬‬
‫רשות הטבע‬
‫והגנים; ‪1‬‬
‫הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה; ‪1‬‬
‫משרד החקלאות; ‪ 2‬רשות‬
‫האכיפה‬
‫והגביה; ‪1‬‬
‫משרד ראש‬
‫הממשלה;‬
‫‪1‬‬
‫בתי הדין‬
‫הרבניים; ‪1‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי; ‪2‬‬
‫משרד הפנים; ‪2‬‬
‫רשות שדות התעופה; ‪1‬‬
‫משרד החינוך; ‪41‬‬
‫משרד הבריאות; ‪29‬‬
‫שירות‬
‫התעסוקה; ‪2‬‬
‫המשרד לביטחון‬
‫פנים; ‪1‬‬
‫המשרד לקליטת‬
‫עליה; ‪1‬‬
‫משרד הביטחון; ‪1‬‬
‫משרד האוצר; ‪1‬‬
‫רשות המיסים; ‪17‬‬
‫משרד החוץ; ‪3‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל; ‪2‬‬
‫הנהלת בתי המשפט; ‪3‬‬
‫דואר ישראל; ‪14‬‬
‫רשות האוכלוסין‬
‫וההגירה; ‪14‬‬
‫משרד התחבורה; ‪8‬‬
‫‪124‬‬
‫הרשות הארצית לכבאות‬
‫והצלה; ‪9‬‬
‫עובדים מושעים בעקבות הליכים פליליים‬
‫משרד החקלאות; ‪2‬‬
‫רשות הטבע והגנים; ‪1‬‬
‫רשות האכיפה והגביה; ‪1‬‬
‫משרד הביטחון; ‪23‬‬
‫משרד החינוך; ‪35‬‬
‫רשות המיסים; ‪15‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי; ‪1‬‬
‫משרד הפנים; ‪2‬‬
‫דואר ישראל; ‪13‬‬
‫משרד הבריאות; ‪1‬‬
‫רשות‬
‫שדות‬
‫התעופה; ‪1‬‬
‫שירות התעסוקה; ‪2‬‬
‫רשות‬
‫האוכלוסין‬
‫וההגירה;‬
‫‪12‬‬
‫משרד התחבורה; ‪6‬‬
‫המשרד לביטחון פנים; ‪1‬‬
‫משרד החוץ; ‪2‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל; ‪2‬‬
‫הרשות הארצית‬
‫לכבאות והצלה; ‪7‬‬
‫הנהלת בתי המשפט; ‪3‬‬
‫עובדים מושעים בעקבות הליכים משמעתיים‬
‫משרד הביטחון; ‪1‬‬
‫משרד הפנים; ‪1‬‬
‫המשרד לקליטת עליה; ‪1‬‬
‫משרד האוצר; ‪1‬‬
‫משרד החוץ; ‪1‬‬
‫משרד החינוך; ‪6‬‬
‫בתי הדין הרבניים; ‪1‬‬
‫הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה; ‪1‬‬
‫הרשות הארצית‬
‫לכבאות והצלה; ‪2‬‬
‫משרד הביטחון; ‪6‬‬
‫רשות‬
‫המיסים; ‪2‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה;‬
‫‪2‬‬
‫משרד התחבורה; ‪2‬‬
‫דואר ישראל; ‪1‬‬
‫‪125‬‬
‫טבלה מסכמת – עובדים מושעים‬
‫מספר עובדים מושעים כללי‪ ,‬נכון ליום ‪31.12.14‬‬
‫משרד‬
‫משרד החינוך‬
‫משרד הבריאות‬
‫רשות המיסים‬
‫דואר ישראל‬
‫משרד התחבורה‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫הרשות הארצית לכבאות‬
‫והצלה‬
‫הנהלת בתי המשפט‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫משרד החוץ‬
‫משרד האוצר‬
‫המשרד לקליטת עליה‬
‫המשרד לביטחון פנים‬
‫שירות התעסוקה‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫משרד הפנים‬
‫המוסד לביטוח לאומי‬
‫משרד ראש הממשלה‬
‫משרד הביטחון‬
‫בתי הדין הרבניים‬
‫רשות האכיפה והגבייה‬
‫משרד החקלאות‬
‫הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫סה"כ‪:‬‬
‫מושעים בעקבות‬
‫הליכים פליליים‬
‫סה"כ מושעים‬
‫מושעים בעקבות הליכים‬
‫משמעתיים‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪35‬‬
‫‪23‬‬
‫‪41‬‬
‫‪29‬‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪28‬‬
‫‪130‬‬
‫‪158‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪126‬‬
‫אגף בכיר – חקירות משמעת‬
‫מופקד על חקירות משמעת מכל הסוגים‪ ,‬פעילות מונעת ומודיעין‪.‬‬
‫עוסק בהכוונת מדיניות המשמעת ויישומה במשרדי הממשלה‪ ,‬מבצע חקירות עצמאיות‪ ,‬מכוון‬
‫ומנחה מקצועית את חוקרי המשמעת במשרדים הכפופים אליו מקצועית‪.‬‬
‫מייעץ לנציב שירות המדינה בהפעלת שיקול דעתו לקבלת החלטות בתחום החקירות בשירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫בראש היחידה עומד הממונה – מנהל היחידה‪ ,‬כאשר היחידה מונחית מקצועית על ידי יחידת‬
‫התביעה ובהתאם לצורך ‪ -‬ע"י פרקליטות המדינה‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫מנהל אגף בכיר חקירות משמעת‪ :‬מר נתנאל (נתי) לויט‬
‫כתובת‪ :‬רח' בית הדפוס ‪ 12‬בית השנהב‪( ,‬בניין‪ B‬קומה‪,) 5‬‬
‫אזור התעשייה גבעת שאול‪ ,‬י‪-‬ם‪.‬‬
‫טלפון‪ :‬מזכירות – ‪ , 02-5089571‬מרכזיה‪02-5089590 :‬‬
‫פקס‪02-6541049 :‬‬
‫דוא"ל ‪[email protected] -‬‬
‫‪127‬‬
‫סיכום פעילות שנת ‪2014‬‬
‫היקף תיקי החקירה‬
‫בשנת העבודה ‪ 2014‬נפתחו באגף החקירות ‪ 434‬תיקי חקירה‪ ,‬לעומת ‪ 475‬תיקי חקירה שנפתחו בשנת‬
‫‪ .2013‬מתוך תיקי החקירה שנפתחו הסתיים הטיפול באגף החקירות ב‪ 371 -‬תיקי החקירה (לרבות תיקי‬
‫חקירה שהועברו ו‪/‬או נמצאים בטיפול פלילי במשטרת ישראל)‪.‬‬
‫התפלגות תיקי חקירה לפי סוגי העבירה‬
‫לשנת ‪2014‬‬
‫מהות החשד‬
‫דיווחים כוזבים‬
‫התנהגות בלתי הולמת‬
‫הטרדה מינית‬
‫שליפת מידע‬
‫גניבה‬
‫עבודה פרטית‬
‫אי קיום הוראות‬
‫ניצול מעמד‬
‫זיוף‬
‫ניגוד עניינים‬
‫תקיפה‬
‫רשלנות בעבודה‬
‫התבטאות לא הולמת‬
‫החתמה הדדית‬
‫מרמה והפרת אימונים‬
‫התנכלות‬
‫שוחד וקבלת טובות הנאה‬
‫איום‬
‫מעשה מגונה ואונס‬
‫קבלת דבר במרמה‬
‫שימוש ברכב המשרד‬
‫אי החתמת כרטיס נוכחות‬
‫חריגה מסמכות‬
‫שיבוש הליכי משפט‬
‫שימוש בסמים‬
‫האזנת סתר‬
‫פעילות נגד ביטחון המדינה‬
‫שיבוש הליכי מכרז‬
‫נסיעה לחו"ל ללא היתר‬
‫הסתה‬
‫‪128‬‬
‫‪82‬‬
‫‪59‬‬
‫‪52‬‬
‫‪41‬‬
‫‪26‬‬
‫‪25‬‬
‫‪23‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫התפלגות תיקי חקירה עפ"י משרדים‬
‫משרד‬
‫רשות המיסים‬
‫בריאות‬
‫חברת הדואר‬
‫חינוך – מורים‬
‫משרד ראש הממשלה‬
‫חקלאות‬
‫הנהלת בתי משפט‬
‫רווחה‬
‫ביטוח לאומי‬
‫תחבורה‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫כלכלה‬
‫בתי דין רבניים‬
‫ביטחון‬
‫רשות השידור‬
‫משרד האנרגיה והמים‬
‫חינוך‬
‫כבאות והצלה‬
‫חוץ‬
‫הגנת הסביבה‬
‫פנים‬
‫שירות התעסוקה‬
‫רשות שדות תעופה‬
‫קליטה‬
‫קמ"ג‬
‫משפטים‬
‫שע"מ‬
‫מינהל המחקר החקלאי‬
‫אוצר‬
‫מועצה דתית‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫מיפוי ישראל‬
‫תקשורת‬
‫רשות האכיפה והגבייה‬
‫מדפיס ממשלתי‬
‫ביטחון פנים‬
‫למ"ס‬
‫לשכת הפרסום הממשלתית‬
‫ממ"ג‬
‫וא"א‬
‫תיירות‬
‫הרשות לשיקום האסיר‬
‫כנסת‬
‫המשרד לפיתוח הנגב והגליל‬
‫המשרד לשיתוף פעולה איזורי‬
‫מינהל לחינוך התיישבותי‬
‫שירותים וטרינריים‬
‫הרשות להגנת הצרכן‬
‫‪129‬‬
‫לשנת ‪2014‬‬
‫‪87‬‬
‫‪69‬‬
‫‪54‬‬
‫‪47‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫התפלגות תיקי חקירה עפ"י גורם מדווח‬
‫לשנת ‪2014‬‬
‫‪291‬‬
‫‪%‬‬
‫‪67‬‬
‫מקור התלונה‬
‫משרד‬
‫עובד מדינה‬
‫‪47‬‬
‫‪11‬‬
‫אנונימי‬
‫‪39‬‬
‫‪9‬‬
‫משטרה‬
‫‪27‬‬
‫‪6‬‬
‫ע"י האגף‬
‫‪21‬‬
‫‪5‬‬
‫אזרח‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫פרקליטות‬
‫‪1‬‬
‫סה"כ‬
‫‪434‬‬
‫‪100%‬‬
‫פעילויות סמויות‬
‫בשנת ‪ 2014‬בוצעו ‪ 133‬פעילויות סמויות ע"י חוקרי האגף‪ ,‬כאשר בכל פעילות משתתפים מס'‬
‫חוקרים שונה ובהתאם לצרכים המשתנים‪ ,‬מדובר ב"השקעה" של ‪ 370‬ימי עבודה לטובת משימה זו‪.‬‬
‫נתון זה מצביע כי השנה קיימת עלייה של כ‪ 28% -‬בהיקף הפעילות שבוצעה ע"י חוקרי האגף‬
‫בהשוואה לשנה הקודמת (‪ .) 2013‬ניתן להבחין כי זו השנה השנייה ברציפות שבה קיימת הגברה‬
‫בפעילות זו‪.‬‬
‫ראוי לציין כי החוקרים הנוטלים חלק בפעילות הסמויה מקדישים בממוצע כ‪ 25% -‬מזמן עבודתם‬
‫לטובת הפעילות‪.‬‬
‫משמעויות עיקריות‬
‫בשנת ‪ 2014‬טופלו באגף החקירות ‪ 434‬תיקי חקירה‪ .‬נתון זה מצביע כי קיימת ירידה של כ‪8% -‬‬
‫בהיקף תיקי החקירה (‪ 41‬תיקי חקירה) שטופלו ‪ ,‬בהשוואה לשנת ‪.2013‬‬
‫ממצא זה מלמד כי חלק מאירועי המשמעת המתרחשים במשרדים (ושבעבר היו מטופלים ע"י אגף‬
‫החקירות)‪ ,‬מטופלים על ידם‪ ,‬בהתאם לסמכות המוקנית להם‪ .‬זאת ‪ -‬כאשר אירועים אלה אינן‬
‫מצדיקים התערבות מטעם אגף החקירות‪.‬‬
‫בתוך כך ניתן לזהות כי במהלך הלחימה בעזה (יולי – אוג' ‪ )2014‬חלה ירידה בהיקף תיקי החקירה‬
‫שנפתחו‪ ,‬מגמה שהכרנו בעבר במהלך תקופות לחימה ממושכות‪.‬‬
‫נתוני "התפלגות תיקי החקירה ע"פ גורם מדווח" מצביע כי בשנת ‪ 2014‬קיימת התאמה בשיעורי‬
‫התפלגות התיקים במרבית הגורמים המדווחים והם בדומה לנתונים שעלו בשנת העבודה הקודמת‬
‫(שנת ‪.)2013‬‬
‫קיימת השנה יציבות (בדומה לשנת ‪ )2013‬בתיקי החקירה שמקורם הינו "הנהלת המשרד"‬
‫ו"העובדים" כמו גם בשיעור ם של אלה מסך כלל התיקים שנפתחו‪ ,‬דבר המצביע על כך שלמעלה‬
‫משלושה רבעים מהתלונות ה"מבשילות" לתיקי חקירה ‪ -‬מקורן בתלונות המנהלים והעובדים‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫השנה קיימת ירידה בתיקי החקירה שנפתחו אגב "תלונות אנונימיות"‪ ,‬לאחר שבשנה הקודמת‬
‫זוהתה עלייה מסוימת (לעומת שנת ‪.)2012‬‬
‫מנתון זה אפשר וניתן ללמוד כי קיימת נכונות גבוהה יותר בקרב מתלוננים להיחשף‪ ,‬דבר שניתן‬
‫לפרש בהמשך כמתן אמון של אלה בגורמי החקירה ובמוסדות המתאימים בנש"מ‪.‬‬
‫נתוני "התפלגות תיקי החקירה לפי סוגי עבירה" מצביעה על עלייה (‪ )22%‬בהיקף תיקי החקירה‬
‫שעניינם "דיווחים כוזבים" שטופלו בשנת העבודה הנוכחית (‪ 82‬תיקי חקירה)‪ .‬ניתן לראות בזאת‬
‫כהמשך מגמה ‪ ,‬לאחר שגם בשנת ‪ 2013‬זוהתה עלייה בתיקי חקירה אלה בשיעור דומה‪.‬‬
‫את המשך המגמה כפי שבא לידי ביטוי‪ ,‬ניתן לייחס להגברת הפיקוח של המנהלים כלפי הכפיפים‬
‫בכל האמור לדיווחי הנוכחות של עובדיהם ‪ ,‬על רקע ההסברה שנערכה למנהלים בתחום זה בשנה‬
‫האחרונה‪ ,‬כמו גם להחמרת הענישה ‪ -‬כפי שבאה לידי ביטוי בפסקי הדין של בית הדין למשמעת‬
‫המופצים למשרדים ע"י אגף התביעה‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬ראוי לציין שבניתוח רב שנתי ניתן להצביע על‬
‫מגמת ירידה בטיפול האגף בתיקי חקירה שעניינם דיווחים כוזבים‪.‬‬
‫קיימת ירידה של ‪ 50%‬בתיקי חקירה שעניינם "עבודה פרטית ללא היתר" בהשוואה לשנת העבודה‬
‫הקודמת‪ .‬מגמה זו נמשכת משנת ‪.2013‬‬
‫ניתן לזהות עלייה בשיעור של כ‪ 50% -‬בתיקי החקירה שנוהלו בתחום "שליפת מידע שלא כדין"‪.‬‬
‫ניתן לייחס זאת להמשך האכיפה בתחום אבטחת המידע במשרדים השונים ובעיקר ברשות המיסים ‪,‬‬
‫המקצה כ"א ואמצעים רבים לטובת משימה זו‪.‬‬
‫בעבירות שעניינן "הטרדה מינית" קיימת ירידה של ‪ 10%‬בהיקף התיקים שטופלו בשנת ‪ 2014‬לעומת‬
‫השנה הקודמת‪ ,‬אם כי שיעורה דומה לנתונים בשלוש השנים שקדמו להן (‪.)2009 – 2011‬‬
‫בעבירות שעניינן "ניצול מעמד " קיימת יציבות בהיקף תיקי החקירה שטופלו בדומה לשנת ‪.2013‬‬
‫נתון זה מצביע על התייצבות מגמת העלייה בראייה הרב‪-‬שנתית‪.‬‬
‫אנו מזהים ירדה קלה בהיקף תיקי החקירה שעניינם "התנהגות‪/‬התבטאות שאינה הולמת" ו"אי‬
‫קיום הוראות" ובכך נמשכת המגמה בראייה הרב‪-‬שנתית‪.‬‬
‫מנתון זה ניתן ללמוד על המשך המגמה הקיימת באגף מזה מספר שנים להתמקד בתיקי חקירה‬
‫"איכותיים" העוסקים בחשד לעבירות משמעותיות יותר ושיש להם השפעה רבה על התנהלות‬
‫העובדים בשירות המדינה ופגיעה אפשרית של אלה ב"תדמית שירות המדינה"‪.‬‬
‫בעבירות שעניינן "ניגוד עניינים" ניתן לזהות ירידה של כ‪ 13( 30% -‬תיקי חקירה בשנה הנוכחית‬
‫לעומת ‪ 19‬בשנה הקודמת)‪.‬‬
‫נתוני "התפלגות תיקי חקירה עפ"י משרדים" מצביעים על ירידה של כ‪ 36% -‬בהיקף תיקי החקירה‬
‫שנפתחו כנגד עובדי משרד החינוך‪ .‬הנתון מושפע מסיום פעילות האכיפה המוגברת כנגד מורים‬
‫שעסקו בהוראת נהיגה כעבודה פרטית ללא היתר בשנת ‪ .2013‬לציין כי מגמת הירידה נמשכת זו‬
‫השנה השנייה ברציפות לאחר שבשנה הקודמת (‪ )2013‬זוהתה ירידה בשיעור דומה‪.‬‬
‫ניתן לזהות גידול של ‪ 9%‬בתיקי חקירה שנפתחו כנגד עובדי רשות המיסים‪ .‬נתון זה מצביע על המשך‬
‫המגמה ב‪ 3 -‬השנים האחרונות וניתן לייחס זאת לאכיפה מוגברת בתחום המשמעת של הנהלת‬
‫הרשות‪.‬‬
‫נמשכת המגמה של ירידה בהיקף תיקי החקירה שהתנהלו כנגד עובדי רשות השידור‪ ,‬שנראה בשעתו‬
‫(בשנת ‪ )2012‬כתוצאה של סכסוכים בין העובדים‪ ,‬מחנאות ותהליכי רפורמה מתקדמים‪ .‬ניתן לראות‬
‫כי בשנה הנוכחית חלה ירידה נוספת בשיעור ‪ 25%‬בהיקף תיקי החקירה שטופלו כנגד עובדי הרשות‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫ניתן לזהות ביציבות של היקף התיקים שטופלו ברשות האוכלוסין‪ ,‬הנהלת בתי המשפט‪ ,‬משרד‬
‫הכלכלה‪ ,‬הגנת הסביבה והאוצר‪ .‬נתון זה מושפע גם מפעילות אכיפה וערנות מוגברת ע"י הגורמים‬
‫המופקדים במשרדים אלה על תחום המשמעת וזאת לאחר עלייה שזוהתה בהיקף תיקי החקירה‬
‫שנפתחו במשרדים אלה בשנת ‪.2013‬‬
‫לראשונה‪ ,‬השנה‪ ,‬נפתחו תיקי חקירה כנגד עובדי המועצות הדתיות לאחר שאלה קיבלו מעמד של‬
‫עובדי מדינה ולנוכח זאת הוחל עליהם חוק המשמעת‪.‬‬
‫פעילויות עיקריות‬
‫סיעור מוחות‬
‫מתקיים באופן שוטף בהשתתפות חוקרי האגף וזאת לשם הפקת לקחים והעמקת המקצועיות‪ .‬בנוסף‬
‫התקיימו השנה שני ימי עיון מרוכזים‪ ,‬שבהם לובנו נושאים מקצועיים המתעוררים במסגרת העבודה‬
‫השוטפת‪.‬‬
‫הרצאות לקורסים והשתלמויות‬
‫נציגים מטעם אגף החקירות מוזמנים באופן תדיר לשם מתן הרצאות להשתלמויות וקורסים‬
‫המתקיימים מטעמנו וכן בחסות אגף ההדרכה של הנציבות בנושאים כמו‪ :‬אכיפת המשמעת‪ ,‬אתיקה‬
‫בשירות הציבורי‪ ,‬הטרדות מיניות ועוד‪.‬‬
‫בשנה הנוכחית הועברו תשע הרצאות בנושא‪.‬‬
‫סקירות להנהלות המשרדים‬
‫במסגרת תכנית העבודה של האגף‪ ,‬הועברו השנה תשע סקירות להנהלות משרדי הממשלה והיחידות‬
‫לשם הגברת מעורבות המנהלים באכיפת המשמעת בקרב עובדי המדינה‪.‬‬
‫פגישות עתיות עם ממונה משמעת במשרדים‬
‫במסגרת העבודה השוטפת התקיימו השנה כ‪ 88 -‬פגישות עם ממוני המשמעת במשרדים‪ ,‬כמו גם עם‬
‫סמנכ"לים למינהל ומשאבי אנוש לשם ליבון אירועי משמעת שהתרחשו במשרדים‪ ,‬מתן פתרונות‬
‫ובחינת נושאים בעייתיים שלהם ממשקים משמעתיים‪.‬‬
‫בחינת נושאים לוגיסטיים וטכנולוגיים‬
‫במהלך ה שנה הסתיימו ההליכים שתכליתם שיפור הטכנולוגיות הקיימות באגף‪ ,‬כמו גם שיפור‬
‫הפעילות הסמויה בדרכים שונות ומגוונות‪.‬‬
‫הקמת צוותי חקירה לטיפול בתיקי חקירה מורכבים‬
‫בשנה הנוכחית נמשכה המגמה בהקמת צח"מ (צוותי חקירה מיוחדים) לשם מתן טיפול יעיל ומקצועי‬
‫בתיקי חקירה מיוחדים ו‪/‬או מורכבים‪ ,‬כמו גם בתיקי חקירה אחרים בהם הצורך החקירתי מחייב‬
‫זאת‪.‬‬
‫הכנת תכניות עבודה שנתיות‬
‫אגף החקירות שותף כמו אגפי הנציבות האחרים ביישום תכנית עבודה שנתית‪ ,‬תוך עמידה ביעדים‬
‫שנקבעו ואושרו ע"י נציב שירות המדינה‪ .‬לציין כי היעדים שנקבעו הינם בנושאים שיש בהם כדי‬
‫לייעל את פעילות האגף ולהעלות את הרמה המקצועית של החוקרים‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫חידוש תעודות חוקר משמעת במשרדים‪/‬יחידות‬
‫בוצע ריענון בקרב חוקרי המשמעת במשרדים‪ ,‬וזאת ‪ -‬לאחר בחינה פרטנית של פעילות חוקרי‬
‫המשמעת הנמנים על המשרדים‪/‬יחידות (להבדיל מחוקרי המשמעת שבאגף)‪ ,‬לשם חידוש תעודות‬
‫החוקר של אלה‪ .‬בתום בחינה זו והתייעצות עם המשרדים חודשו תעודות החוקר של העובדים‬
‫המתאימים (שהוכשרו לעסוק בתחום זה) לשנתיים נוספות‪.‬‬
‫הערכת עובדים‬
‫במסגרת הטמעת פרויקט "הערכת עובדים" המשכנו בשנה זו בתהליך המחודש של הערכת עובדי אגף‬
‫החקירות עפ"י הנהלים החדשים‪ ,‬לרבות קיום שיחת משוב עם העובדים‪.‬‬
‫העמקת המקצועיות‬
‫השנה התקיימה לחוקרי האגף השתלמות מקצועית בתחום הפעילות הסמויה כחלק מתוכנית‬
‫העובדה השנתית‪ ,‬והכל ‪ -‬כדי לשפר את מקצועיותם של העוסקים במלאכה‪.‬‬
‫תיקי חקירה מיוחדים‬
‫להלן נפרט בעניינם של מספר תיקי חקירה אשר התנהלו באגף החקירות בשנת ‪ 2014‬ואשר יש בהם כדי‬
‫להצביע על מגוון העבירות המטופלות באורח שוטף ושגרתי ע"י חוקרי האגף‪:‬‬
‫הטרדה מינית והתנהגות שאינה הולמת ע"י עובד בכיר במשרד החוץ‪:‬‬
‫כנגד עובד בכיר במשרד החוץ באחת מנציגויות ישראל בחו"ל התקבלו תלונות מעובדות מקומיות‬
‫המועסקות בנציגות‪ ,‬לפיהן הראשון התנהג כלפיהן באופן חריג למעמדו ‪,‬עד כדי הטרדה מינית‪.‬‬
‫עם סיום החקירה הוחזר העובד לארץ‪ ,‬הסתיימה העסקתו והוא פרש ממשרד החוץ‪.‬‬
‫דיווחים כוזבים‪ ,‬עבודה פרטית ללא היתר‪ ,‬אי קיום הוראות והתנהגות שאינה הולמת ע"י מנהל‬
‫מחלקה בכיר בבית חולים ממשלתי‪:‬‬
‫בעקבות מידע אנונימי שהתקבל באגף החקירות נפתחה חקירה כנגד מנהל המחלקה‪ .‬במהלכה‬
‫נמצא כי האחרון נהג לבצע מאות ניתוחים במרפאה פרטית אותה הוא מנהל‪ ,‬תוך שהוא מצרף‬
‫אליהם חלק מהמתמחים בבית החולים ‪,‬כשזה נעשה בשעות העבודה המדווחות ע"י הרופא‬
‫הבכיר כשעות עבודה תקניות‪.‬הוגשה תובענה כנגד העובד לבית הדין למשמעת‪.‬‬
‫דיווחים כוזבים‪ ,‬החתמות הדדיות‪ ,‬העדרות מהעבודה והתנהגות שאינה הולמת ע"י עובדים‬
‫בהנהלת בתי הדין הרבניים‪:‬‬
‫בעקבות מידע שהתקבל בהנהלת המשרד כי כרטיסי הנוכחות של מספר עובדים מוחתמים ע"י‬
‫אחרים‪ ,‬בוצעו פעילויות סמויות לרבות התקנת מצלמה בסמוך לשעון הנוכחות‪.‬‬
‫ממצאי הפעילות הצביעו כי כרטיסי הנוכחות של ‪ 4‬עובדים הוחתמו בהעדרם ע"י המאבטח‬
‫שהועסק במשרד וע"י עובד נוסף ‪,‬במשך כשנתיים‪.‬‬
‫תיק החקירה הועבר לאגף התביעה‪.‬‬
‫דיווחים כוזבים והעדרות מהעבודה ע"י עובדת מנציבות כבאות והצלה‪:‬‬
‫כנגד קצינת המנהלה באחת מתחנות הכיבוי וההצלה בצפון הארץ נפתחה חקירה‪ ,‬במהלכה נמצא‬
‫כי לאורך תקופה ארוכה נהגה העובדת לצאת ממקום עבודתה לעיסוקים פרטיים וללא החתמת‬
‫כרטיס העובד בשעון הנוכחות‪ .‬צילומים שנתפסו במהלך החקירה אוששו את החשד‪ ,‬נשוא‬
‫החקירה‪.‬‬
‫כנגד העובדת הוגשה תובענה לבית הדין למשמעת לאחר שהושעתה מעבודתה‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫דיווחים כוזבים וקבלת כספים במירמה ע"י מפקח במשרד להגנת הסביבה‪:‬‬
‫בעקבות מידע שהתקבל באגף החקירות בוצעו פעילויות סמויות לאורך זמן שהתחקו אחר‬
‫העובד‪ .‬ממצאי הפעילות הצביעו כי העובד נהג לדווח על "יציאות בתפקיד" למרות שבאותה עת‬
‫שהה בביתו ו‪/‬או עסק בנושאים פרטיים‪ .‬בשיטה זו‪ ,‬הוא "זיכה" עצמו בשעות עבודה נוספות‬
‫שזיכו אותו בהחזרי כספים משמעותיים‪.‬‬
‫כנגד העובד הוגשה תובענה לבית הדין למשמעת‪.‬‬
‫דיווחים כוז בים‪ ,‬עבודה פרטית והתנהגות שאינה הולמת ע"י מנהל סניף במוסד לביטוח לאומי‪:‬‬
‫בעקבות חשד שעלה כנגד העובד המשמש כמנהל סניף של המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬בוצעה פעילות‬
‫סמויה במהלכה נמצא כי העובד נוהג לבצע עבודה פרטית (הסעות ילדים למוסדות החינוך בעיר)‪,‬‬
‫וזאת במהלך עבודתו ובאופן גלוי‪.‬‬
‫בגין החשד הוגשה תובענה לבית הדין למשמעת‪.‬‬
‫זיוף ע"י עובדת משרד הבריאות‪:‬‬
‫בעקבות תלונה שהתקבלה ע"י מנהלה לשעבר‪ ,‬נפתחה חקירה כנגד עובדת משרד הבריאות‪.‬‬
‫העובדת נחשדה כי לאחר שמנהלה מילא את גיליון הערכת העובד‪ ,‬ומשהערכה זו לא מצאה חן‬
‫בעיניה וחשה כי המנהל אינו מכיר ביכולותיה‪ ,‬נטלה האחרונה גיליון חדש ורשמה בו את הציון‬
‫‪ 10‬בכל הפרמטרים‪.‬‬
‫תיק החקירה הועבר לאחרונה לאגף התביעה‪.‬‬
‫הטרדה מינית‪ ,‬מעשה מגונה והתנהגות שאינה הולמת ע"י רופא מבית חולים ממשלתי‪:‬‬
‫המתלוננת‪ ,‬אף היא רופאה בבית החולים שעלתה לארץ לאחרונה‪ ,‬התלוננה כי הרופא נהג‬
‫להחמיא למראה שלה וליופייה ובהמשך הזמן אף נגע בה (בחלקים שונים בגופה)‪ ,‬וכן נישק אותה‬
‫בשפתיה בניגוד לרצונה‪.‬‬
‫תיק החקירה הועבר לאגף התביעה‪.‬‬
‫ניצול מעמד‪ ,‬ניגוד עניינים‪ ,‬דיווחים כוזבים והתנהגות שאינה הולמת ע"י רופא בכיר בבית‬
‫חולים ממשלתי‪:‬‬
‫לאור מידע שהגיע לקב"ט בית החולים‪ ,‬נפתחה חקירה באגף החקירות‪ ,‬לרבות הצבת מצלמה‬
‫בחדרו של הרופא‪ ,‬אותו חלק עם רופאה נוספת‪ .‬ממצאי החקירה הצביעו כי הרופא נהג לקבל‬
‫בבית החולים הממשלתי בו הועסק‪ ,‬מטופלים פרטיים שאף שילמו לו בעבור כך כסף מזומן‪ .‬כמו‬
‫כן נמצא כי הרופא הציג בפניהם מצג שווא לפיו תור לניתוח שהיה עליהם לעבור במסגרת‬
‫הרפואה הציבורית ידחה במספר חודשים‪ ,‬ובכך שכנע אותם לעבור הניתוח במסגרת הקליניקה‬
‫הפרטית שלו תמורת תשלום גבוה‪.‬‬
‫במסגרת הסדר טיעון פוטר העובד משירות המדינה‪.‬‬
‫חריגה מסמכות‪ ,‬רשלנות‪ ,‬אי קיום הוראות והתנהגות שאינה הולמת ע"י מנהל בי"ס במשרד‬
‫החינוך‪:‬‬
‫במהלך חקירה רחבה שהתנהלה כנגד מנהל ביה"ס‪ ,‬נמצא כי האחרון התעלם מדיווחים שקיבל‬
‫אודות אירועים רבים של הטרדה מינית שבוצעו כנגד תלמידים ע"י מורים וכן ע"י תלמידים‬
‫אחרים‪ .‬זאת ‪ -‬בניגוד לנהלים המחייבים של משרד החינוך‪.‬‬
‫המנהל הועבר מתפקידו והוגשה כנגדו תובענה לבית הדין למשמעת‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫דיווחים כוזבים והתנהגות שאינה הולמת ע"י רופא מיחידת סמך במשרד הבריאות‪:‬‬
‫בעקבות תלונה שהתקבלה מהנהלת משרד הבריאות‪ ,‬נפתחה חקירה באגף החקירות‪ ,‬במהלכה‬
‫נמצא כי הרופא נהג לדווח באופ ן כוזב על שעות עבודתו וכן דיווח על פעילות מיוחדת שבוצעה‬
‫כביכול על ידו ושזיכתה אותו בקבלת תוספות שכר‪ ,‬למרות שבפועל לא ביצע את אותן פעילויות‬
‫(כוננויות‪ ,‬ניתוחים ועוד')‪.‬‬
‫הוגשה תובענה לבית הדין למשמעת‪.‬‬
‫דיווחים כוזבים ע"י סגן מנהל בית חולים ממשלתי‪:‬‬
‫בעקבות ת לונה אנונימית שהתקבלה באגף החקירות‪ ,‬בוצעה פעילות סמויה שבמהלכה נמצא כי‬
‫כרטיס הנוכחות של סגן מנהל בית החולים מוחתם בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הערב ע"י‬
‫עובד בכיר אחר מבית החולים‪ ,‬וזאת באופן קבוע ולאורך זמן‪ -‬בשעה שהראשון לא שהה בין‬
‫כותלי בית החולים‪.‬‬
‫הוגשה תובענה לבית הדין למשמעת והעובד הושעה ובמסגרת הסדר טיעון פרש משירות המדינה‪.‬‬
‫שליפת מידע וניצול מעמד ע"י עובד רשות המיסים‪:‬‬
‫העובד שמתוקף תפקידו ניתנה לו גישה למידע שבמערכות הממוחשבות של רשות המיסים‪ ,‬חדר‬
‫למאגרי מידע אלה ושלף מהם‪ ,‬שלא לצורכי עבודתו‪ ,‬במקרים רבים מידע חסוי אודות בני‬
‫משפחתו‪ ,‬נישומים ואחרים‪.‬‬
‫כנגד העובד הוגשה תובענה לבית הדין למשמעת‪.‬‬
‫ניגוד עניינים‪ ,‬ניצול מעמד והתנהגות שאינה הולמת ע"י עובדת בכירה במשרד הפנים‪:‬‬
‫העובדת המשמשת בתפקיד בכיר בתחום התכנון שבמשרד הפנים‪ ,‬נהגה להשתתף בוועדות‬
‫התכנון שבמחוז‪ ,‬כאשר ב‪ 4 -‬מקרים נמצא כי בהשתתפותה פעלה בניגוד עניינים שעה שהיה לה‬
‫עניין אישי ומשפחתי‪ ,‬בין אם הבקשה שהוגשה לוועדה השפיעה על דירה שבבעלותה‪ ,‬או שמגיש‬
‫הבקשה היה קרוב משפחתה ו‪/‬או מקורב אליה‪.‬‬
‫לציין כי המלצותיה של העובדת במסגרת השתתפותה בוועדות השונות היו בעלי משקל מהותי‬
‫בקבלת ההחלטות בוועדות‪.‬‬
‫הוגשה תובענה כנגד העובד לבית הדין למשמעת‪.‬‬
‫ניצול מעמד והתנהגות שאינה הולמת ע"י עובד בהנהלת בתי המשפט‪:‬‬
‫העובד נהג במשך תקופה ארוכה לפנות לעובדי בית המשפט ולאזרחים שהגיעו לבית המשפט‬
‫לענייניהם הפרטיים ולבקש מהם להלוות לו כספים באמתלות שונות ותוך מתן התחייבות‬
‫להחזיר את ההלוואות‪ .‬כמו כן בהזדמנות אחת הבטיח העובד כי תמורת ההלוואה יסייע ללווה‬
‫לקבל הקלות והטבות בשירותים שונים‪ .‬כנגד העובד הוגשה תובענה לבית הדין למשמעת‪.‬‬
‫ניצול מעמד‪ ,‬ניגוד עניינים‪ ,‬חשד להטיית מכרז‪ ,‬שיבוש חקירה והתנהגות שאינה הולמת ע"י‬
‫עובדת במשרד הכלכלה‪:‬‬
‫כנגד העובדת המשמשת בתפקיד בכיר במשרד הכלכלה התקבלה תלונה אנונימית המעלה חשד כי‬
‫האחרונה ביצעה עבירות שונות במסגרת עבודתה‪ .‬במהלך החקירה נמצא כי העובדת קלטה‬
‫לעבודה במשרדה בן משפחה‪ ,‬תוך שהיא דואגת להסתיר עובדה זו‪ .‬כמו כן נמצא כי העובדת נהגה‬
‫למכור לכפיפיה ולאחרים פרטי לבוש מחנות מותגים שלה יש קשר עם העובדת‪ .‬תוך כדי החקירה‬
‫עלו ראיות המצביעות כי העובדת ניסתה לשבש את החקירה שנפתחה בעניינה בכך שתחקרה‬
‫עדים על נושאי החקירה שנשאלו בנש"מ‪ .‬תיק החקירה הועבר לאגף התביעה‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫אגף בכיר בחינות ומכרזים‬
‫מבוא‬
‫אגף בכיר בחינות ומכרזים בנציבות שירות המדינה אמון על תחום הגיוס‪ ,‬האבחון והמיון התעסוקתי‬
‫בשירות המדינה‪.‬‬
‫נציבות שירות המדינה מובילה רפורמה לגיבוש ועדכון סדרי המנהל בניהול ההון האנושי לשירות‬
‫המדינה ‪ ,‬אגף בכיר בחינות ומכרזים שותף הנו שותף מרכזי לרפורמה זו ושם לו למטרה לפעול‪ ,‬לעצב‬
‫ולחזק את מערך הגיוס והמיון התעסוקתי לבחירת העובדים המתאימים ביותר בשירות המדינה‪.‬‬
‫לשם כך‪ ,‬שוקד האגף על קידום שיטות גיוס ומיון מתקדמות בשילוב טכנולוגיות חדשות‪ ,‬תוך התמקדות‬
‫בלקוח (משרדי הממשלה השונים והמועמדים) ובשביעות רצונו‪.‬‬
‫במסגרת ממשקי העבודה השוטפים מול כלל משרדי הממשלה והמענה הנדרש בכל הנוגע לתחום הגיוס‬
‫והמיון התעסוקתי אגף בכיר בחינות ומכרזים משקיע בהעמקת השותפות האסטרטגית והמקצועית‪ ,‬כל‬
‫זאת לשם הובלת שינויים ארגוניים ותפיסתיים והגברת המודעות לחשיבות המשאב האנושי והיותו גורם‬
‫מפתח בהשבחתו של השירות הממשלתי‪.‬‬
‫מטרות האגף‬
‫בחירת העובדים המת אימים ביותר לעבודה בשירות המדינה‪ ,‬על פי צרכי הארגון ומתוך היצע נרחב של‬
‫כוח אדם‪ ,‬המבקש להתקבל לעבודה במשרדי הממשלה השונים‪.‬‬
‫כל זאת תוך התמקדות בלקוח ובשביעות רצונו באמצעות מתן שרות אפקטיבי ואיכותי‪ ,‬שמירה על‬
‫עקרונות ההזדמנות השווה‪ ,‬ההוגנות וההגינות כלפי האזרחים המתמודדים על המשרות הפנויות‪.‬‬
‫תפקידי האגף‬
‫קביעת מדיניות בכל הנוגע להליכי הגיוס והמיון התעסוקתי בשירות המדינה‪.‬‬
‫פיקוח ובקרה על ביצוע הליכי המיון במכוני המיון הפרטיים‪.‬‬
‫שילוב דרכי גיוס ואיתור אקטיביים לגיוס מועמדים לשירות המדינה‪.‬‬
‫ניהול וביצוע מכרזים למשרות בדרגה ‪ 23‬ומעלה בדירוג המנהלי ובדירוגים המקבילים‪.‬‬
‫ניהול וביצוע תהליכי ועדות איתור‪.‬‬
‫מעקב‪ ,‬פיקוח ובקרה על מכרזים עד דרגה ‪ 43‬בדירוג המח"ר לרבות‪ ,‬הדרגות המקבילות‬
‫בדירוגים האחרים ע"פ נוהל האצלת סמכויות בנושא מכרזים למשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪.‬‬
‫קידום נושא גיוון והכלה (‪ )Diversity/Inclusion‬לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בנושא גיוס‬
‫ומיון תעסוקתי‪.‬‬
‫ביצוע מחקרים וסקרים‪.‬‬
‫טיפול בהשגות ופניות ציבור בנושא מכרזי כ"א‪.‬‬
‫ניהול והפעלת מרכז שירות למועמדים למשרות בשירות המדינה‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫לקוחות האגף‬
‫משרדי הממשלה ויחידות הסמך המבקשים לגייס עובדים‪.‬‬
‫אזרחי המדינה המבקשים להתקבל לעבודה במשרדי הממשלה השונים‪.‬‬
‫עובדי מדינה המבקשים להתקדם או להתנייד‪.‬‬
‫ממונה‬
‫מנהלת אגף בכיר (בחינות ומכרזים) הגב' גבריאלה אשכנזי טל'‪ , 02-6705183 :‬פקס‪02-6707170 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫פניות בנושאי בחינות ומכרזים ‪ -‬יעשו רק באמצעות מרכז השירות בצ'אט‪ ,‬בימים א'‪-‬ה'‪,‬‬
‫בין השעות ‪ 20:00-08:00‬וביום ו' בין השעות ‪.13:00-08:00‬‬
‫קישור למרכז הצ'אט‪http://chat.bynetos.co.il/chat/rchat.aspx:‬‬
‫‪137‬‬
‫סיכום פעילות שנת ‪2014‬‬
‫הרפורמה במערך הגיוס והמיון בשירות המדינה‬
‫הרפורמה במערך הגיוס והמיון בשירות המדינה הינה נדבך מהותי במסגרת הרפורמה הכללית במנגנוני‬
‫ניהול ההון האנושי‪ .‬רפורמה זו נועדה להתאים ולייעל את מערך הגיוס והמיון בשירות המדינה‬
‫למגמות המודרניות הקיימות כיום בשוק העבודה‪ ,‬מתוך רצון לחולל שינוי ושיפור בהון האנושי‬
‫בשירות המדינה שמהווה‪ ,‬כידוע‪ ,‬אמצעי ומשאב מרכזי להשגת מטרות הממשלה‪.‬‬
‫יישום הרפורמה צפוי להקנות לנציבות שירות המדינה יתרון אסטרטגי בגיוס ומיון עובדים לשירות‬
‫המדינה‪ ,‬מתוך עשרות אלפים מועמדויות המוגשות למכרזים מידי שנה‪ .‬ייצוב תהליכים מורכבים אלה‬
‫צפוי לייעל באופן ניכר את תהליך בחירת העובדים הטובים והמתאימים ביותר לעבודה בשירות‬
‫המדינה‪ ,‬תהליך שיתנהל בהתאם לצרכים הייחודיים של כל אחד ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪.‬‬
‫הסיבות העיקריות שהובילו לרפורמה‬
‫שינויים מתמידים במשק ומצב התעסוקה הדינמי הביא לעלייה מתמדת במספר המועמדים למכרזים‬
‫לאורך השנים‪.‬‬
‫כלים אבחוניים לא עדכניים‪ ,‬הביאו לצורך ברביזיה והתאמה כוללת לצרכים המשתנים‪.‬‬
‫שיטות גיוס לא מותאמות והצורך בלמידה‪ ,‬שדרוג למגמות הקיימות בתחום הגיוס בעולם‪.‬‬
‫משך זמן ארוך עד איוש משרה הוביל לנשירת מועמדים פוטנציאליים‪.‬‬
‫העדר כוח אדם מספק באגף שיספק שירותים ייחודיים ומרכזיים טרם קליטת עובד חדש בשירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫העדר מערכות מחשוב מותאמות ותומכות בהליכי הגיוס והמיון‪.‬‬
‫צורך בהנגשת מכרזי כוח אדם לאוכלוסייה רחבה ככל שניתן על מנת לפעול בשוויון והגינות‪.‬‬
‫מטרות הרפורמה‬
‫התאמת העובד לארגון בצורה האופטימלית ובכך לתרום באופן מיטבי לשיפור ההון האנושי ובכך גם‬
‫להעלאת טיב השירות לציבור‪.‬‬
‫הכלים להשגת מטרות הרפורמה‬
‫בניית מודל אבחוני מודולרי ואיכותי‪ :‬ובכך לשפר ולהעלות את איכות ומהימנות תהליך האבחון‬
‫והמיון התעסוקתי בשירות המדינה‪.‬‬
‫הטמעת תפיסת מכוונות לקוח ושותפות ‪ :HRBP‬השבחת השירות ושיפור שביעות רצון הלקוחות ‪-‬‬
‫משרדים ומועמדים‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫יישום פיקוח ובקרה אפקטיבי ויעיל‪ :‬שמירה על כללי מנהל תקין‪ ,‬טוהר מידות‪ ,‬חוקיות המכרזים‬
‫ועוד‪.‬‬
‫שיפור השליטה והבקרה‪ ,‬המדידה הארגונית והתפעולית‪ ,‬תחקור וניתוח בזמן אמת‪.‬‬
‫ניהול ידע ויישום סטנדרטיזציה של תהליכי עבודה בנושא מיון וגיוס בשירות המדינה‪.‬‬
‫יכולת מחקר ומעקב לאורך זמן‪.‬‬
‫תחומי הרפורמה‬
‫פרסום המכרזים ‪ :‬בעבר הפרסום בוצע באמצעות פרסום בחוברת מכרזים המודפסת ומופקת על ידי‬
‫המדפיס הממשלתי‪ ,‬והפצתה במשרדי הרשויות המקומיות‪ ,‬לשכות נש"מ ובמשרדי הממשלה ויח'‬
‫הסמך‪ .‬עקב דרישות הלשכה המשפטית לפרסום נגיש יותר לכלל הציבור‪ ,‬הוכנסו כל פרסומי‬
‫המכ רזים לשני עמודים בעיתון במועד שנקבע מראש ובעיתויים קבועים‪ .‬בנוסף התפרסמו המכרזים‬
‫באתר האינטרנט של נש"מ‪ ,‬ע"י אגף בכיר בחינות ומכרזים‪ -‬הקלדה מורכבת של כל מכרז‪ .‬הפרסום‬
‫באופן הזה היה לא ידידותי למשתמש ולא היה זמין עבור מועמדים שכן נאלצו בכל פעם להגיש‬
‫מועמדות ב אמצעות טפסים ומילוי שאלונים עבור כל מכרז ומכרז בנפרד‪ .‬כיום המשרד מבצע פרסום‬
‫אוטונומי באמצעות מערכת הגיוס והמיון המקוונת בעת הצורך ועל פי הצורך תוך כדי היערכות‬
‫מוקדמת של המשרד לפרסום צפוי‪ .‬המשרה מתפרסמת בזמן אמת במערכת המקוונת‪ ,‬הדבר מאפשר‬
‫נוחות ויעילות הן עבור המשרד והן עבור המועמדים‪.‬‬
‫פיתוח מערכת טכנולוגית חדישה לגיוס ומיון מועמדים‪ ,‬המאפשרת‪:‬‬
‫‪ ‬מתן אפשרות להגשת מועמדות מקוונת ע"י המועמד‪ ,‬מילוי שאלון מועמדות מקוון על כל‬
‫סעיפיו‪ ,‬פעם אחת בלבד‪ ,‬תוך אפשרות לעדכן פרטים ונספחים כנדרש‪ .‬הגשת מועמדות למכרזים‬
‫מתבצעת תוך קישור המועמדות למכרז‪.‬‬
‫‪ ‬מתן אפשרות לבדיקת המועמדות ועמידה בתנאי הסף ע"י המשרד המפרסם את המכרז באופן‬
‫ממוחשב‪.‬‬
‫‪ ‬מתן אפשרות לניתוב המועמדים לביצוע האבחון ע"י אחד משלושת מכוני המיון הזוכים במכרז‬
‫למתן שירותי אבחון ומיון (אדם מילא‪ ,‬קיינן שפי‪ ,‬פילת –היי קפיטל)‪.‬‬
‫‪ ‬מתן שקיפות למועמד‪ :‬קבלת מידע רלוונטי בזמן אמת (כדוגמת אשור מועמדות‪ ,‬זימון להליכי‬
‫המיון קבלת תוצאות הליכי המיון ועוד )‪.‬‬
‫כל זאת‪ ,‬תחת פיקוח‪ ,‬ליווי ובקרה של אגף בכיר בחינות ומכרזים בנציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫שינוי שיטת מיון המועמדים על ידי פיתוחו ובנייתו של מודול מיון חדש הכולל את כל המשרות‬
‫בשירות המדינה‪ .‬מודול חדש זה מאפיין את הליך המיון בהתאם לסוג המשרה ודרישותיה‪ .‬המודול‬
‫כולל בעיקרו תהליך מיון דו‪-‬שלבי‪ :‬מבחנים קוגניטיביים ומבחנים אישיותיים התנהגותיים‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬הוספת כלי מיון בעלי תוקף ניבוי גבוה‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫ביצוע אבחון ומיון תעסוקתי באמצעות מכוני מיון פרטיים‪ ,‬תוך שימת דגש על ביצוע אבחונים‬
‫איכותיים בעלי תוקף ניבוי גבוה‪ ,‬התייעלות וחתירה לקיצור משך הזמן לאיוש משרות בשירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫לצורך כך‪ ,‬נבנתה מטריצה אשכולות ותפקידים‪ .‬מופו כלל תפקידים בשירות המדינה (כ‪)14,000-‬‬
‫וסווגו לחמישה אשכולות בסיסיים לפי מאפייני העיסוקים‪.‬‬
‫כל מכון מיון נבחר לבצע אבחון תעסוקתי למשרות השייכות לאחד או יותר מאשכולות אלו ‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫קובצו התפקידים בכל אשכול לפי דרגותיהם לחמש רמות תפקיד‪ ,‬מתפקיד ביצועי זוטר ועד תפקיד‬
‫ניהולי בכיר ‪.‬לכל משרה מותאם הליך מיון העונה על הדרישות וכן מותאמים כלי המיון הנדרשים‪.‬‬
‫הפקת לקחים מתהליכי מיון וביצוע עדכונים והתאמות בהתאם לצרכים ייחודיים‪.‬‬
‫גיבוש תפישת המוצר הכוללת בנייה של עשרות מערכות אבחון שונות‪ ,‬כך שיותאמו לכל תפקיד‬
‫בשירות המדינה ובכפוף למרכיבים המשתנים באופי המשרה‪.‬‬
‫הקמת מרכז שירות וסיוע למועמדים המגישים מועמדותם למשרות בשירות המדינה‪ .‬המרכז פועל‬
‫במרבית שעות היממה ומאויש ע"י נציגי שירות מקצועיים‪ .‬המרכז מעניק למועמדים שירות מקצועי‬
‫בזמן אמת באמצעות האינטרנט ומבוסס על צ'אט חי‪.‬‬
‫הטמעה‪ ,‬ליווי ופיקוח על מכוני המיון‪:‬‬
‫במסגרת יישום תהליכי המיון השונים והעברתם לשלושת מכוני המיון‪ ,‬צוות אגף בכיר בחינות‬
‫ומכרזים מבצע סוגים שונים של פיקוח ובקרה על המכונים‪ .‬המטרה ליווי והכוונה מקצועית של‬
‫מכוני המיון‪ ,‬פיקוח ובקרה על מכוני המיון‪ ,‬לשם ביצוע הליכי מיון באופן תקין‪ ,‬יעיל ובלוחות זמנים‬
‫סבירים‪ ,‬הפקת לקחים על מנת לבצע שינוים ושיפורים עתידיים‪ ,‬קבלת אומדן מקיף אודות טיב‬
‫ואיכות מוקד התמיכה‪ ,‬אפקטיביות ויעילות הטיפול‪ ,‬איתור בעיות ומתן מענה ופתרון מתאים בזמן‬
‫אמת‪.‬‬
‫להלן פעולות הפיקוח והבקרה אשר מבוצעות באופן שוטף ‪:‬‬
‫‪ ‬בקרת נתונים‪ :‬על מנת לבחון עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו מראש לכלל המכונים‪,‬‬
‫המכונים מתבקשים להפיק ולשלוח נתונים שונים‪ .‬הפקת נתונים והצגתם בדו"חות הינם‬
‫חלק חשוב בניתוח תהליכי העבודה‪ ,‬ונועדו לשפר את התהליכים‪ .‬מטרת הדו"חות‪ ,‬בנוסף‬
‫לפיקוח על העבודה התפעולית התקינה‪ ,‬הינה גם הפקת תובנות עתידיות‪ ,‬לצורך גיבוש‬
‫המלצות ומסקנות לביצוע שינויים בתהליך העבודה‪ .‬לכל דו"ח מוגדר מועד הפקה נדרש‬
‫ומחייב‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫‪ ‬בקרה פיסית במכוני המיון‪ :‬במטרה לבחון את יישום נהלי האגף‪ ,‬צוות הבקרה עורך‬
‫ביקורים במכוני המיון הפרוסים ברחבי הארץ ומונים ‪ 12‬לשכות‪ ,‬בתדירות משתנה‪.‬‬
‫בסיום כל בקרה מתקיימת שיחת משוב ומופק דו"ח באמצעותו ניתנים דגשים לגורמים‬
‫השונים‪ .‬הבקרה הפיסית מחולקת לבקרה מקצועית‪ ,‬בקרה טכנית‪ /‬תפעולית ובקרת‬
‫תלונות דרך מרכז השירות‪ -‬סקירה ובחינה של התלונות המתקבלות ואופן הטיפול בהן‬
‫ע"י מכון המיון‪.‬‬
‫‪ ‬בקרה פנימית‪ :‬בקרה שנערכת באגף בכיר בחינות ומכרזים על אופי מתן השירות והטיפול‬
‫במועמדים המגישים מועמדותם למשרות בשירות המדינה החל משלב הגשת המועמדות‬
‫ועד לשלב קבלת תוצאות וקביעת קו חתך‪ .‬כמו כן נבדקות חוות הדעת התעסוקתיות‬
‫הניתנות למועמדים‪ .‬מטרתה העיקרית של הבקרה הנה בדיקת יעילות ואפקטיביות‬
‫הטיפול במועמדים אשר מגיעים למיון‪.‬‬
‫אופן הפעלת מערך הגיוס והמיון התעסוקתי‬
‫עליית מודול הגיוס (ספטמבר ‪ )2012‬ניהול מערך גיוס ממוחשב‪ ,‬הכולל בין היתר הגשת מועמדות‬
‫מקוונת ותקשורת ישירה עם המועמד באמצעות המייל‪ .‬כמו כן‪ ,‬הקמת מרכז שירות למועמדים‪.‬‬
‫פעימה ראשונה מודול מיון (אוגוסט ‪ – )2013‬עד לסיום פיתוח מערכת המיון הממוחשבת ועל מנת‬
‫לבצע פיילוט להליכי המיון‪ ,‬נעשה שימוש בכלי אבחון מצומצמים שאגף בכיר בחינות ומכרזים עמל‬
‫על פיתוחם‪ .‬החל מאוגוסט ‪ , 2013‬מכוני המיון החלו בביצוע מערך המיונים‪ ,‬על פי סטנדרטים‬
‫מקצועיים אחידים שנקבעו במכרז למתן שירותי אבחון ומיון‪.‬‬
‫פעימה שנייה מודול מיון (‪ 30‬באפריל ‪– )2014‬בוצעה עלייה לאוויר הכוללת את מודול המיון‬
‫הממוחשב‪.‬‬
‫החל מסוף אפריל ‪ 2014‬הותנע תהליך המיון המותאם החדש במסגרתו שלושת מכוני המיון הזוכים‬
‫במכרז (אדם מילא‪ ,‬קינן שפי ופילת מקבוצת היי קפיטל) מבצעים אבחון ומיון מועמדים לשירות‬
‫המדינה על פי מטריצת האשכולות שנבנתה‪ .‬המכונים מהווים שלוחה מקצועית ייעודית של נציבות‬
‫שירות המדינה בביצוע מיונים למועמדים‪ .‬מכוני המיון הפרטיים מבצעים את המיונים עפ"י‬
‫סטנדרטים מקצועיים אחידים‪ ,‬שנקבעו ע"י אגף בכיר בחינות ומכרזים ועושים שימוש במערכת‬
‫הגיוס והמיון המקוונת על מנת לבצע את חלקם בביצוע המיונים למועמדים‪.‬‬
‫מודול גיוס‬
‫מודול מיון‬
‫‪141‬‬
‫אגף בכיר בחינות ומכרזים מתכונן ונערך לקראת רפורמה שלב ג'‪ ,‬שמטרתה בחינת עבודת ועדות‬
‫הבוחנים‪ ,‬גיבוש מתודולוגיה לגיוס אקטיבי בשירות המדינה ועוד‪.‬‬
‫שיתוף והכנת משרדי הממשלה (סמנכ"לים‪ ,‬מנהלי משאבי אנוש ומרכזי מכרזים) ומכוני המיון‬
‫לעלייה לאוויר‪:‬‬
‫במקביל לעלייה לאוויר של מערך המיון החדש (פעימה שניה – ‪ ,)2014‬בוצעו מספר פעילויות יידוע והכנה‬
‫של המשרדים‪.‬‬
‫להלן עיקרי הפעילויות לקראת העלייה לאוויר‪:‬‬
‫השקה במשרדים – במסגרת פעילות זו‪ ,‬בוצע מיפוי של המשתמשים (הן הישירים‪ ,‬והן העקיפים)‪,‬‬
‫שאמורים להיות שותפים בהפעלת מערך המיון החדש‪.‬‬
‫הדרכות על מערך המיון החדש – המשתמשים זומנו להדרכות פרונטאליות אשר כללו מספר‬
‫נושאים‪ :‬הדרכות תוכן‪ ,‬הדרכות במערכת הגיוס המקוונת‪ ,‬נהלי עבודה‪ ,‬פונקציות תמיכה (מרכב"ה‪,‬‬
‫מרכז שירות‪ ,‬אגף בחינות ומכרזים)‪ ,‬אופן ניהול ההתחשבנות מול מכוני המיון הפרטיים ועוד‪.‬‬
‫הדרכת מכוני מיון – לקראת הפעימה השנייה של מערך הגיוס והמיון בוצעה הדרכה לכלל מכוני‬
‫המיון ובה הודגש תהליך העבודה החדש‪ ,‬הוצגה מערכת הגיוס המקוונת וניתנו הנחיות להמשך‬
‫הדרך‪.‬‬
‫הדרכות וביצוע הטמעת מערכת למשרדי הממשלה ‪ -‬צוות הדרכה מטעם אגף בכיר בחינות‬
‫ומכרזים ביצע בשיתוף פרויקט מרכב"ה הדרכות מקצועיות וטכניות עבור למעלה מ‪ 300 -‬מרכזי‬
‫מכרזים‪ ,‬העובדים בכ‪ 90-‬משרדי ממשלה ויחידות סמך‪ ,‬בנושא הרפורמה במערך הגיוס והמיון‬
‫והשימוש בפורטל המשרד במערכת הגיוס האלקטרונית‪.‬‬
‫טיפול וריכוז פניות בנושא מערכת הגיוס האלקטרונית (פורטל המשרד) ‪ -‬אגף בכיר בחינות‬
‫ומכרזים בשיתוף מרכז התמיכה של פרויקט מרכב"ה‪ ,‬מרכזים ומטפלים בפניות טכניות ומקצועיות‬
‫של המשרדים ומסווגים את הנושאים הרלוונטיים לשלב ביצוע שיפורים במערכת הגיוס‬
‫האלקטרונית‪.‬‬
‫פרסומים ועדכונים ‪ -‬משרדי הממשלה מיודעים מעת לעת בכל הנעשה במסגרת הפרומה באמצעות‬
‫מתן עדכון תקופתי מלא על פעילות הרפורמה ושלבי יישומה‪( .‬בסמוך למועד העלייה לאוויר של‬
‫פורטל המועמד הופץ מסמך הנחיות לביצוע והערכות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך וכן פורסם‬
‫מסמך הנחיות עבור המועמדים באתר האינטרנט של הנציבות ומערכת הגיוס המקוונת)‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫פעילויות נוספות של האגף‬
‫יישום מתודולוגיות ושיטות עבודה שפותחו ע"י האגף ליישום הלכה למעשה של החלטות הממשלה‬
‫בנושא ייצוג הולם לאוכלוסיות מיוחדות‪.‬‬
‫‪ ‬מכרזים‪ :‬הפעלת מנגנון גורף להעדפה מתקנת לכלל האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם‪:‬‬
‫אישור והעברת מועמדים לשלבים מתקדמים בהליך המיון באופן פרופורציונאלי לאחוז של‬
‫אוכלוסייה זו מתוך כלל האוכלוסייה במדינה‪.‬‬
‫‪ ‬הוראת נוהל פנימית לביצוע התאמות למועמדים מקרב אוכלוסיות מיוחדות למשרות בדירוג‬
‫המנהלי עד דרגה ‪.17‬‬
‫השתתפות בכנסים מקצועיים בנושא משאבי אנוש לרבות‪ ,‬גיוס ומיון עובדים‪.‬‬
‫הישגים עיקריים לשנים ‪ 2013‬ו‪:2014 -‬‬
‫ביצוע הרפורמה בתהליך הגיוס והמיון‪ ,‬הנו תהליך מאתגר אשר במהלכו הפך אגף בכיר בחינות ומכרזים‬
‫מגוף מבצע לגוף מקצועי ומבקר‪ .‬נתוני הבקרה אותם אנו אוספים באופן רציף משקפים שביעות רצון‬
‫מהמהלך בקרב כלל משתמשי הקצה בדגש על משרדי הממשלה ויחידות הסמך‪ .‬נציין כי בעקבות אחוז‬
‫ההשבה הגבוה (כ‪ ) 90%-‬הופקו תובנות שחלקם הגדול כבר הוטמעו במערכת הגיוס המקוונת ובתהליכי‬
‫העבודה השונים‪.‬‬
‫אווירת השינוי פתחה צוהר לשינויים רבים בתהליכי עבודה אחרים ועדכון שיטות עבודה מיושנות‪ .‬כך‬
‫לדוגמא‪ ,‬תהליך המיון החדש עוצב באורה של תפיסה חדשה באב"מ לפיה לרמת שביעות הרצון של‬
‫המועמד ואיכות המיון חשיבות רבה‪ .‬מרכז שירות ייעודי ומקצועי הוקם והוטמע בכל התהליכים‪ ,‬וכן‬
‫הוכנה מטריצת אשכולות תפקידים אשר מבטיחה מערכת מיון מותאמת לכל משרה ומשרה‪.‬‬
‫הליכי המ יון החדשים שהוכנסו לשימוש נועדו להביא לצמצום תופעת המכרזים "התפורים" ולהגברת‬
‫הסיכוי לכך שרק מועמדים ראויים יכנסו לשירות המדינה‪ .‬למרות משך הזמן הקצר יחסית שבו מופעלת‬
‫הרפורמה כבר כעת ניכר שינוי לטובה בנושא זה‪ .‬כמו כן יצוין כי הנציבות מקבלת תגובות ממועמדים‬
‫המ צביעים על ירידה ב"התערבות" המשרדים בכל הנוגע להטיית מכרזים כתוצאה מהמיון המודולרי‬
‫החדש‪.‬‬
‫העלייה החדה בכמות המועמדים (כ‪ 137,250-‬מועמדויות ב‪ )2014-‬הניבה צורך מיידי בשיפור התשתיות‬
‫הנלוות לתהליך המיון‪ .‬האגף הבין עוד לפני יריית הפתיחה של הרפורמה כי יהיה צורך לתת מענה‬
‫ללקוחות רבים יותר‪ .‬בהמשך לכך וכחלק משינוי התפיסה לפיו תהליך המיון יהפוך להיות מוכוון לקוח‪,‬‬
‫הוקם מרכז שירות ייעודי ומקצועי והוטמעו בו כל התהליכים הנדרשים‪.‬‬
‫על אף ההיקף המשמעותי של מספר המועמדים בחודשים האחרונים‪ ,‬אנו עדים לאחוזי התייצבות‬
‫גבוהים מצד המ ועמדים וקיצור משך הזמן בביצוע האבחון ע"י מכוני המיון‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬במסגרת‬
‫בחינת שרשרת התהליך‪ ,‬נמצא כי חוליית הטיפול המשרדי והטיפול בבדיקת תנאי הסף אורכת זמן רב‬
‫ומתמשך ועל כן יש לפעול באופן מיידי לשם ייעול עבודת המשרד במישור זה‪ ,‬כמו כן לא ניתנה הדעת‬
‫באשר לתכ נון ההון האנושי במשרדי הממשלה האמונים על הטיפול במכרזים ולא תוגבר כח אדם ועל כן‬
‫נוצרה אי הלימה בין היקף המועמדים לכח האדם המטפל‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫בזמן ביצוע הרפורמה ובעיקר לאחריה ביצע האגף ניטור רציף אחר מדדים נבחרים בכדי לוודא שאכן‬
‫הרפורמה משיגה את יעדיה‪ ,‬תוך איתור התאמות נדרשות בתהליך מוקדם ככל שניתן‪ .‬במסגרת זו‬
‫מתקיים הליך ארגוני מתמשך בו הופך האגף מהגוף אשר מבצע דה‪-‬פקטו את המיון לגוף המקצועי‬
‫המנחה‪.‬‬
‫היות והאגף הנו גוף מקצועי‪ ,‬גורמים ציבוריים נוספים‪ ,‬כדוגמת הכנסת‪ ,‬בית הנשיא ועוד‪ ,‬מבקשים לבצע‬
‫תהליכי מיון באמצעות שיטת המיון החדשה‪ ,‬תוך הצטרפות ושימוש במערכת הגיוס והמיון המקוונת‪.‬‬
‫נושא זה נבחן בפורומים שונים‪.‬‬
‫מערך הגיוס‪:‬‬
‫אופן הגשת המועמדות עבר שינוי כולל‪ ,‬טרם עלייתו לאוויר של מודול הגיוס כל מועמד נדרש‬
‫להגיש את כל המסמכים ולמלא שאלון מועמד‪ ,‬עבור כל מכרז‪ ,‬בכל פעם מחדש‪ .‬כחלק‬
‫מהמדיניות לשיפור השירות ומכוונות לקוח‪ ,‬מודול הגיוס מאפשר למלא את שאלון המועמד‬
‫ולצרף את כלל המסמכים פעם אחת בלבד‪ .‬לאחר מכן יכול המועמד לשלוח כמות מועמדויות‬
‫בלתי מוגבלת לכל משרה בה יחפוץ ליבו‪ .‬ברקע לכל העשייה המוזכרת עלו מספר המועמדויות‬
‫לשירות המדינה בשנת ‪ 2014‬לכ‪ ,137,250-‬המהווים עלייה של יותר מ‪ 200%-‬לעומת שנת ‪.2012‬‬
‫תהליך ההגשה המקוון שהושק במסגרת מודול הגיוס הפך את תהליך הגשת המועמדות לפשוט‬
‫וידידותי ויצר שינוי חסר תקדים במספר האזרחים המגישים מועמדותם לשירות המדינה‪.‬‬
‫מהלך זה תומך גם במדיניות הירוקה שמונהגת בנציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫פרופסיונליזציה במקום אדמיניסטרציה‪ :‬בעבר המשרד נדרש להקליד ולהזין אלפי מועמדויות‬
‫למערכת‪ ,‬היום המשרד מקבל את המועמדויות אשר מולאו ע"י המועמד ומבצע הליך של בדיקת‬
‫תנאי סף באופן מקצועי‪ ,‬תוך בדיקת כל הפרמטרים והנספחים שמצרף המועמד על מנת לגבות‬
‫את ההחלטה הניתנת באשר לקביעת סטטוס מועמדות למכרז‪.‬‬
‫מערך המיון‬
‫כאמור‪ ,‬בחודש מאי ‪ 2014‬עלתה לאוויר מערכת מודול המיון‪ ,‬אשר משלימה את השינוי אותו‬
‫התחלנו זה מכבר והופכת את תהליך הגיוס והמיון לידידותי‪ ,‬איכותי‪ ,‬יעיל ונוח מתמיד עבור כל‬
‫משתמשי הקצה‪ .‬מהיום יכולים כל משרדי הממשלה לצפות בזמן אמת בסטטוס המכרזים אותם‬
‫העבירו לשלב המיון‪.‬‬
‫המועמדים זוכים לראשונה לראות את ציוני מבחניהם‪ ,‬זימוניהם‪ ,‬וחוות הדעת האינטגרטיבית‬
‫שנכתבה ע"י פסיכולוגים ממכון המיון בזמן אמת בפורטל אינטרנטי ייעודי ומתקדם‪.‬‬
‫הליך המיון והכלים החדישים בהם אנו עושים שימוש העלו את איכות המיון ובכך מעלים את‬
‫ההסתברות לבחירה הנכונה והתאמת המועמד לתפקיד‪.‬‬
‫הוספת חוות הדעת אינטגרטיבית (הכוללת שני שלבי מיון) מאפשרת תמונת מצב איכותית‬
‫ומקצועית (נקיה ואובייקטיבית) לחברי ועדת הבוחנים‪ .‬אנו מקבלים משובים טובים מאוד הן‬
‫מצד המועמדים והן מצד המשרדים למהלך זה‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫בעת הזו שלושת מכוני המיון עובדים בתפוקה מלאה ועושים ככל שנדרש על מנת להבטיח כי‬
‫מבין המועמדים ייבחר המועמד המתאים ביותר ובמהירות הרצויה ‪ ,‬זאת ללא פשרות על רמת‬
‫המקצועיות בתהליך‪ .‬תהליכים אלו מנוהלים תוך שקיפות מלאה אל מול המועמדים ושימת‬
‫דגש על חווית המועמד‪.‬‬
‫מכוני המיון פתחו את סניפיהם החדשים בארבעה הערים המרכזיות בישראל (חיפה‪ ,‬גוש דן‪,‬‬
‫ירושלים ובאר שבע)‪ ,‬סניפים אלו פועלים כעת במתכונת מלאה ומאפשרים למועמד להיבחן‬
‫בקרבת מקום מגוריו‪.‬‬
‫מערך שירות והטמעה‬
‫על מנת לאפשר עלייה לאוויר נטולת תקלות ככל שניתן‪ ,‬נכתבו ע"י אגף בכיר בחינות ומכרזים‬
‫מעל ל‪ 800-‬שאלות ותשובות עב ור מאגר זמין לשימוש מרכז השירות‪ ,‬נכתבו אוגדנים מקיפים‬
‫למועמדים ולמשרדים כל זאת על מנת לוודא שהמקצועיות והשקיפות מול כלל הלקוחות תישאר‬
‫גבוהה ככל שניתן ותאפשר תקופת שינוי שלא תפגע בעבודה השוטפת ‪.‬‬
‫על מנת להטמיע את המערכות בקרב כלל המשרדים בוצעו הדרכות לכ‪ 500-‬עובדים מקרב‬
‫יחידות משאבי אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪.‬‬
‫הוטמע הידע המקצועי לנציגים מטעם שלושת מכוני המיון‪.‬‬
‫העלייה לאוויר של מערך המיון והגיוס הוכרזה כהצלחה גדולה‪ .‬שכן העלייה התבצעה בעת‬
‫ובעונה אחת בכ‪ 90-‬משרדים ועשרות אלפי מועמדים‪.‬‬
‫פעילות תחום גיוס מועמדים לשירות המדינה‬
‫הוקמה ועדה לבחינת הליכי הגיוס לשירות המדינה‪ ,‬במסגרתה גובשו המלצות לשילוב ערוצי גיוס חדשים‬
‫ומקובלים בשוק התעסוקה‪.‬‬
‫דרכי הגיוס החדשות נועדו בין היתר למצות את פוטנציאל המועמדים המגישים מועמדותם למשרות‬
‫בשירות המדינה‪ ,‬להרחיב את היצע המועמד ים במשרות מאותגרות איוש ובצע התאמה מיטבית בין‬
‫אוכלוסיית המועדים לאופי המשרה המוצעת‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫נתונים כמותיים‬
‫ממצאים כלליים‬
‫‪ 5,339‬מכרזים פורסמו בשנת ‪.2014‬‬
‫כ‪ 137,248 -‬מועמדים הגישו את מועמדותם למכרזים שפורסמו‪.‬‬
‫‪ 54%‬מכלל המועמדויות הן נשים ו‪ 46% -‬מכלל המועמדויות גברים‪.‬‬
‫ממוצע מועמדות למכרז עומד על ‪ 26‬מועמדויות‪ .‬במכרזים הפומביים ממוצע המועמדויות‬
‫למכרז עומד על ‪ .56‬הממוצע הגבוה ביותר של המועמדויות הוא בדירוג המשפטנים ועומד‬
‫על ‪.69‬‬
‫‪ 50%‬מכלל המכרזים הן בדירוג מנהלי ומח"ר‪ 76% .‬מכלל המועמדויות מרוכזים בדירוגים‬
‫אלה‪.‬‬
‫המשרד המוביל בפרסום מכרזים הינו משרד הרווחה והשירותים החברתיים שפרסם ‪344‬‬
‫מכרזים‪.‬‬
‫המשרד המוביל בהגשת המועמדויות הינו רשות המיסים בישראל שהוגשו לו ‪23,362‬‬
‫מועמדויות‪.‬‬
‫כמות הפניות השנתית למרכז השירות הסתכמה ב‪.220,492 -‬‬
‫התקבלו באגף כ‪ 800-‬עררים‪.‬‬
‫טופלו באגף כ‪ 145 -‬השגות‪.‬‬
‫מכרזים בשירות המדינה‪:‬‬
‫בשנת ‪ ,2014‬פורסמו ‪ 5,339‬מכרזים לכלל המשרות בשירות המדינה (פנימיים‪,‬‬
‫בינמשרדיים‪ ,‬פומביים‪ ,‬ועדות איתור ומכרזים ללא חובת פרסום‪ .)4‬עלייה של ‪ 13%‬משנת‬
‫‪.52013‬‬
‫טבלה ‪ : 1‬מכרזים לפי סוג מכרז‬
‫סוג מכרז‬
‫פנימי‬
‫בינמשרדי‬
‫פומבי‬
‫ועדות איתור‬
‫סה"כ מכרזים‬
‫‪2,865‬‬
‫‪137‬‬
‫‪2,280‬‬
‫‪17‬‬
‫אחוז‬
‫‪54%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪43%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫ללא חובת פרסום‬
‫‪40‬‬
‫‪1%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪5,339‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪ 4‬סעיף בתקשיר ‪.11.95‬‬
‫‪ 5‬בשנת ‪ 2013‬פורסמו כ‪ 4,737 -‬מכרזים בשירות המדינה‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫תרשים ‪ :1‬התפלגות מכרזים לפי סוג מכרז‬
‫ועדות איתור וללא‬
‫חובת פרסום‪1% ,‬‬
‫פומבי‪43% ,‬‬
‫פומבי‬
‫בינמשרדי‪3% ,‬‬
‫פנימי‬
‫בינמשרדי‬
‫ועדות איתור וללא חובת‬
‫פרסום‬
‫פנימי‪54% ,‬‬
‫ב‪ 84% -‬מכלל המכרזים שפורסמו נסגר תהליך המכרז‪ 15% ,‬מהמכרזים עדיין בתהליך ו‪-‬‬
‫‪ 1%‬מהמכרזים בוטלו‪ .‬ב‪ 56% -‬מהמכרזים שנסגרו נבחר מועמד‪.‬‬
‫תרשים ‪ :2‬מכרזים בשנים ‪62010-2014‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪5,282‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪4,605‬‬
‫‪4,699‬‬
‫‪4,261‬‬
‫‪3,954‬‬
‫‪2,709‬‬
‫‪2,307‬‬
‫‪2,704‬‬
‫‪2,865‬‬
‫‪2,266‬‬
‫פנימי‬
‫בינמשרדי‬
‫‪2,000‬‬
‫‪2,280‬‬
‫‪1,548‬‬
‫פומבי‬
‫‪1,771‬‬
‫‪1,847‬‬
‫‪1,854‬‬
‫‪125‬‬
‫‪148‬‬
‫‪141‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1,000‬‬
‫‪99‬‬
‫‪137‬‬
‫‬‫‪2010‬‬
‫‪2014‬‬
‫בתרשים ‪ 2‬מוצגים מכרזים פומביים‪ ,‬פנימיים ובינמשרדיים‪ .‬בשנת ‪ 2014‬התפרסמו ‪5,282‬‬
‫מכרזי כוח אדם לעומת ‪ 3,954‬מכרזים בשנת ‪ -2010‬גידול של ‪ .34%‬לעומת זאת בין השנים‬
‫‪ 2013‬ל‪ 2014-‬מספר המכרזים גדל ב‪ 12% -‬בלבד‪.‬‬
‫‪ 6‬לא כולל ועדות איתור ומכרזים ללא חובת פרסום‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫מועמדויות‪ 7‬בשירות המדינה‪:‬‬
‫בשנת ‪ ,2014‬כ‪ 137,2488 -‬מועמדים הגישו את מועמדותם לכלל המכרזים בשירות המדינה‪.‬‬
‫עלייה של כ‪ 67%-‬משנת ‪.2013‬‬
‫טבלה ‪ : 2‬מועמדויות לפי סוג מכרז‬
‫סוג מכרז‬
‫סה"כ מועמדויות‬
‫פנימי‬
‫בינמשרדי‬
‫פומבי‬
‫ועדות איתר‬
‫ללא חובת פרסום‬
‫סה"כ‬
‫אחוז מועמדויות‬
‫‪5.75%‬‬
‫‪1.10%‬‬
‫‪92.79%‬‬
‫‪0.33%‬‬
‫‪0.03%‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫‪7,897‬‬
‫‪1,503‬‬
‫‪127,347‬‬
‫‪453‬‬
‫‪48‬‬
‫‪137,248‬‬
‫ממוצע מועמדויות‬
‫למכרז‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪56‬‬
‫‪27‬‬
‫‪1‬‬
‫‪26‬‬
‫כ‪ 93% -‬מכלל המועמדים הגישו את מועמדותם למכרזים פומביים‪.‬‬
‫ממוצע המועמדים עמד על ‪ 26‬מועמדים למכרז‪ .‬בלט במיוחד ממוצע המועמדים למכרז‬
‫פומבי (‪ 56‬מועמדים) ולוועדות איתור (‪ 27‬מועמדים) לעומת מכרז פנימי (‪ 3‬מועמדים)‬
‫ומכרז בינמשרדי (‪ 11‬מועמדים)‪.‬‬
‫תרשים ‪ :3‬התפלגות מועמדויות לפי סוג מכרז‬
‫ועדות איתור וללא‬
‫חובת פרסום‪,‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫פומבי‬
‫בינמשרדי‪1% ,‬‬
‫פומבי‪93% ,‬‬
‫פנימי‪6% ,‬‬
‫פנימי‬
‫בינמשרדי‬
‫ועדות איתור וללא‬
‫חובת פרסום‬
‫‪ 7‬מועמדויות בשירות המדינה הן סך המועמדויות שהוגשו לכלל המכרזים למשל‪ ,‬מועמד שהגיש מועמדות לשלושה‬
‫מכרזים ‪ -‬סך המועמדות לאותו מועמד הינו שלוש‪.‬‬
‫‪ 8‬נכון לסוף שנת ‪ .2014‬ישנם מכרזים שתום מועד הגשה מסתיים במהלך ‪ 2015‬ולכן מספר המועמדויות למכרזים‬
‫שהתפרסמו ב‪ 2014‬יעלה עם סיום ההרשמה למכרזים אלה‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫תרשים ‪ :4‬מועמדויות בשנים ‪2010-2014‬‬
‫‪9‬‬
‫‪160000‬‬
‫‪135224‬‬
‫‪140000‬‬
‫‪120000‬‬
‫‪125853‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪82926‬‬
‫‪80000‬‬
‫‪74217‬‬
‫‪60000‬‬
‫‪37002‬‬
‫‪42461‬‬
‫‪36667‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪28741‬‬
‫‪7642‬‬
‫‪26907‬‬
‫‪8626‬‬
‫‪1134‬‬
‫‪2011‬‬
‫סה"כ‬
‫בינמשרדי‬
‫‪619‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪35867‬‬
‫‪5846‬‬
‫‪748‬‬
‫‪2012‬‬
‫פנימי‬
‫‪7481‬‬
‫‪7874‬‬
‫‪1228‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪1497‬‬
‫‪2014‬‬
‫פומבי‬
‫כאמור‪ ,‬בעוד שמספר המכרזים גדל בכ‪ 34% -‬בין השנים ‪ 2010‬ל–‪ 2014‬הרי שמספר‬
‫המועמדים למכרזים שפרסמו משרדי הממשלה ויחידות הסמך גדל ב–‪ 265%‬מ–‪37,002‬‬
‫מועמדים שהתמודדו ב–‪ ,2010‬ל–‪ 135,224‬מתמודדים ב–‪ .2014‬אחת מהסיבות העיקריות‬
‫היא עליית המערכת המקוונת אשר מקלה על אופן הגשת המועמדות‪.‬‬
‫מכרזים ומועמדויות לפי אוכלוסיות‪:‬‬
‫‪ .1‬לפי מגדר‬
‫‪ 54%‬מסך המועמדויות בשירות המדינה בשנת ‪ 2014‬מוגשות ע"י נשים ו‪46% -‬‬
‫מהמועמדויות מוגשות ע"י גברים‪ .‬לעומת זאת בשנת ‪ ,2013‬הוגשו ‪ 49%‬נשים ו‪-‬‬
‫‪ 51%‬גברים‪.‬‬
‫טבלה ‪ : 3‬מועמדויות לפי מגדר‬
‫סוג מכרז‬
‫סה"כ מכרזים‬
‫סה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫סה"כ נשים‬
‫פומבי‬
‫פנימי‬
‫בינמשרדי‬
‫ללא חובת פרסום‬
‫ועדות איתור‬
‫סה"כ‬
‫‪2,280‬‬
‫‪2,865‬‬
‫‪137‬‬
‫‪40‬‬
‫‪17‬‬
‫‪5,339‬‬
‫‪127,347‬‬
‫‪7,897‬‬
‫‪1,503‬‬
‫‪48‬‬
‫‪453‬‬
‫‪137,248‬‬
‫‪68,674‬‬
‫‪4,272‬‬
‫‪904‬‬
‫‪12‬‬
‫‪132‬‬
‫‪73,994‬‬
‫‪ 9‬לא כולל מועמדויות לועדות איתור ולמכרזים ללא חובת פרסום‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫אחוז נשים‬
‫מסה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫‪54%‬‬
‫‪54%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪54%‬‬
‫סה"כ גברים‬
‫‪58,673‬‬
‫‪3,625‬‬
‫‪599‬‬
‫‪36‬‬
‫‪321‬‬
‫‪63,254‬‬
‫אחוז גברים‬
‫מסה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫‪46%‬‬
‫‪46%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪71%‬‬
‫‪46%‬‬
‫‪ .2‬אוכלוסיות ייחודיות – בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים‪ ,‬בני‬
‫‪10‬‬
‫קהילת יוצאי אתיופיה‪ ,‬אנשים עם מוגבלות‬
‫בני קהילת יוצאי אתיופיה‪:‬‬
‫טבלה ‪ : 4‬מועמדויות יוצאי אתיופיה‬
‫סוג מכרז‬
‫פנימי‬
‫בינמשרדי‬
‫פומבי‬
‫ללא חובת‬
‫פרסום‬
‫ועדות איתור‬
‫סה"כ‬
‫אחוז מסה"כ‬
‫סה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫יוצאי אתיופיה‬
‫מועמדויות יוצאי‬
‫אתיופיה‬
‫אחוז מסה"כ‬
‫המועמדויות‬
‫למכרז‬
‫‪2.52%‬‬
‫‪1.03%‬‬
‫‪96.36%‬‬
‫‪0.7%‬‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫‪0.05%‬‬
‫‪0.05%‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫‪2.1%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫סה"כ‬
‫מכרזים‬
‫סה"כ‬
‫המועמדויות‬
‫למכרז‬
‫‪2,865‬‬
‫‪137‬‬
‫‪2,280‬‬
‫‪7,897‬‬
‫‪1,503‬‬
‫‪127,347‬‬
‫‪54‬‬
‫‪22‬‬
‫‪2,067‬‬
‫‪40‬‬
‫‪17‬‬
‫‪5,339‬‬
‫‪48‬‬
‫‪453‬‬
‫‪137,248‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2,145‬‬
‫בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים‬
‫טבלה ‪ : 5‬מועמדויות אוכלוסייה ערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים‬
‫סוג מכרז‬
‫סה"כ‬
‫מכרזים‬
‫סה"כ המועמדים‬
‫למכרז‬
‫סה"כ מועמדויות‬
‫מאוכ'‬
‫ערבית‪/‬דרוזית‪/‬צ'ר‬
‫קסית‬
‫אחוז מסה"כ‬
‫מועמדויות מאוכ'‬
‫ערבית‪/‬דרוזית‪/‬צ'רקס‬
‫ית‬
‫אחוז מסה"כ‬
‫המועמדויות‬
‫למכרז‬
‫פנימי‬
‫בינמשרדי‬
‫פומבי‬
‫ללא חובת‬
‫פרסום‬
‫ועדות איתור‬
‫סה"כ‬
‫‪2,865‬‬
‫‪137‬‬
‫‪2,280‬‬
‫‪7,897‬‬
‫‪1,503‬‬
‫‪127,347‬‬
‫‪684‬‬
‫‪112‬‬
‫‪13,471‬‬
‫‪4.8%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪94.2%‬‬
‫‪8.7%‬‬
‫‪7.5%‬‬
‫‪10.6%‬‬
‫‪40‬‬
‫‪17‬‬
‫‪5,339‬‬
‫‪48‬‬
‫‪453‬‬
‫‪137,248‬‬
‫‪2‬‬
‫‪28‬‬
‫‪14,297‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪4.2%‬‬
‫‪6.2%‬‬
‫‪10.4%‬‬
‫אנשים עם מוגבלות‬
‫טבלה ‪ : 6‬מועמדויות אנשים עם מוגבלות‬
‫סוג מכרז‬
‫סה"כ‬
‫מכרזים‬
‫סה"כ‬
‫המועמדויות‬
‫למכרז‬
‫סה"כ מועמדויות‬
‫אנשים עם‬
‫מוגבלות‬
‫אחוז מסה"כ‬
‫מועמדויות אנשים‬
‫עם מוגבלות‬
‫אחוז‬
‫מסה"כ‬
‫המועמדויות‬
‫למכרז‬
‫פנימי‬
‫בינמשרדי‬
‫פומבי‬
‫ללא חובת‬
‫פרסום‬
‫‪2,865‬‬
‫‪137‬‬
‫‪2,280‬‬
‫‪7,897‬‬
‫‪1,503‬‬
‫‪127,347‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪1,107‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪2.1%‬‬
‫‪0.9%‬‬
‫‪40‬‬
‫‪48‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫ועדות איתור‬
‫‪17‬‬
‫‪453‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪5,339‬‬
‫‪137,248‬‬
‫‪1,166‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪ 10‬הנתונים מבוססים ע"פי הצהרת המועמד בדבר השתייכותו לכל אחת מהאוכלוסיות ‪.‬‬
‫‪151‬‬
‫דירוג משרה‪:‬‬
‫מכרזים לפי דירוג משרה‬
‫כ‪ 50% -‬מסה"כ המכרזים מרוכזים בשני דירוגים ‪ 26% :‬מכרזי כוח האדם התפרסמו‬
‫במהלך השנה יועדו למועמדים בדירוג המינהלי (משרות בהן לא נדרשת השכלה אקדמית)‪.‬‬
‫‪ 24%‬ממכרזי כוח האדם למועמדים בעלי השכלה בתחומי מדעי החברה והרוח (מח"ר)‪.‬‬
‫אחריהם מהנדסים עם ‪ ,13%‬רופאים עם ‪ ,11%‬עובדים סוציאליים עם ‪ ,6%‬משפטנים עם‬
‫‪ ,5%‬ומקצועות אחרים עם ‪ 15%‬מהמכרזים‪ ,‬כגון רוקחים‪ ,‬אחיות בריאות הציבור‪,‬‬
‫פיזיותרפיסטים ועוד‪.‬‬
‫טבלה ‪ - 7‬מכרזים לפי דירוג‬
‫דירוג‬
‫מינהלי‬
‫מח"ר‬
‫מהנדסים‬
‫רופאים‬
‫עובדים סוציאליים‬
‫משפטנים‬
‫מפקחים‬
‫רשות הכבאות‬
‫ביוכימאי‪-‬מיקרובי‬
‫אחיות‬
‫פארארפואיים‬
‫הנדסאים‪/‬טכנאים‬
‫רוקחים‬
‫הוראה‬
‫טכ' רנטגן מוסמך‬
‫עתונאים‬
‫עובדי מחקר‬
‫פיסיוטרפיסטים‬
‫סנגורים ציבוריים‬
‫וטרינרים‬
‫פרקליטים‬
‫אחיות לברה"צ‬
‫מרפאים בעיסוק‬
‫מוקבלים לשופטים‬
‫מפקחים ימיים‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ מכרזים‬
‫‪1,386‬‬
‫‪1,294‬‬
‫‪693‬‬
‫‪579‬‬
‫‪325‬‬
‫‪282‬‬
‫‪118‬‬
‫‪116‬‬
‫‪104‬‬
‫‪74‬‬
‫‪64‬‬
‫‪63‬‬
‫‪36‬‬
‫‪26‬‬
‫‪25‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪20‬‬
‫‪18‬‬
‫‪17‬‬
‫‪16‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5,339‬‬
‫‪151‬‬
‫אחוז‬
‫‪26.0%‬‬
‫‪24.2%‬‬
‫‪13.0%‬‬
‫‪10.8%‬‬
‫‪6.1%‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫‪2.2%‬‬
‫‪2.2%‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫‪0.7%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫מועמדויות לפי דירוג‬
‫כ‪ 76% -‬מסה"כ המועמדויות מרוכזים בשני דירוגים‪ 51% :‬בדירוג המנהלי ו‪25% -‬‬
‫בדירוג המח"ר‪.‬‬
‫הממוצע הגבוה ביותר של מועמדויות למכרז הוא בדירוג המשפטנים‪ 69 :‬מועמדויות‬
‫בממוצע למכרז‪.‬‬
‫טבלה ‪ - 8‬מועמדויות לפי דירוג‬
‫דירוג‬
‫סה"כ מועמדויות‬
‫אחוז‬
‫מינהלי‬
‫מח"ר‬
‫משפטנים‬
‫מהנדסים‬
‫מפקחים‬
‫עובדים סוציאליים‬
‫רופאים‬
‫עתונאים‬
‫הנדסאים‪/‬טכנאים‬
‫ביוכימאי‪-‬מיקרובי‬
‫רשות הכבאות‬
‫סנגורים ציבוריים‬
‫אחיות‬
‫הוראה‬
‫עובדי מחקר‬
‫פרקליטים‬
‫פארארפואיים‬
‫וטרינרים‬
‫רוקחים‬
‫מוקבלים לשופטים‬
‫אחיות לברה"צ‬
‫טכ' רנטגן מוסמך‬
‫פיסיוטרפיסטים‬
‫מפקחים ימיים‬
‫מרפאים בעיסוק‬
‫סה"כ‬
‫‪69,808‬‬
‫‪34,555‬‬
‫‪19,347‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪1,874‬‬
‫‪1,810‬‬
‫‪842‬‬
‫‪746‬‬
‫‪691‬‬
‫‪489‬‬
‫‪468‬‬
‫‪289‬‬
‫‪269‬‬
‫‪234‬‬
‫‪178‬‬
‫‪167‬‬
‫‪124‬‬
‫‪84‬‬
‫‪79‬‬
‫‪54‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪21‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪137,248‬‬
‫‪50.86%‬‬
‫‪25.18%‬‬
‫‪14.10%‬‬
‫‪3.64%‬‬
‫‪1.37%‬‬
‫‪1.32%‬‬
‫‪0.61%‬‬
‫‪0.54%‬‬
‫‪0.50%‬‬
‫‪0.36%‬‬
‫‪0.34%‬‬
‫‪0.21%‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪0.17%‬‬
‫‪0.13%‬‬
‫‪0.12%‬‬
‫‪0.09%‬‬
‫‪0.06%‬‬
‫‪0.06%‬‬
‫‪0.04%‬‬
‫‪0.04%‬‬
‫‪0.04%‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫‪152‬‬
‫ממוצע מועמדויות‬
‫למכרז‬
‫‪50‬‬
‫‪27‬‬
‫‪69‬‬
‫‪7‬‬
‫‪16‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪31‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪16‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪26‬‬
‫מועמדויות לפי אוכלוסיות‬
‫טבלה ‪ :9‬דירוג משרה לפי אוכלוסיות‬
‫דירוג‬
‫מינהלי‬
‫טכ' רנטגן מוסמך‬
‫מח"ר‬
‫מהנדסים‬
‫הנדסאים‪/‬טכנאים‬
‫פיסיוטרפיסטים‬
‫משפטנים‬
‫פרקליטים‬
‫עובדים סוציאליים‬
‫סנגורים ציבוריים‬
‫עיתונאים‬
‫רופאים‬
‫וטרינרים‬
‫ביוכימאי‪-‬מיקרובי‬
‫רוקחים‬
‫אחיות לברה"צ‬
‫אחיות‬
‫הוראה‬
‫עובדי מחקר‬
‫פארארפואיים‬
‫מרפאים בעיסוק‬
‫מפקחים ימיים‬
‫מוקבלים לשופטים‬
‫רשות הכבאות‬
‫מפקחים‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫המועמדויות‬
‫למכרז‬
‫סה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫יוצאי‬
‫אתיופיה‬
‫‪69,808‬‬
‫‪50‬‬
‫‪34,555‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪691‬‬
‫‪21‬‬
‫‪19,347‬‬
‫‪167‬‬
‫‪1,810‬‬
‫‪289‬‬
‫‪746‬‬
‫‪842‬‬
‫‪84‬‬
‫‪489‬‬
‫‪79‬‬
‫‪50‬‬
‫‪269‬‬
‫‪234‬‬
‫‪178‬‬
‫‪124‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪54‬‬
‫‪468‬‬
‫‪1,874‬‬
‫‪137,248‬‬
‫‪1,194‬‬
‫‪2‬‬
‫‪526‬‬
‫‪87‬‬
‫‪11‬‬
‫‬‫‪284‬‬
‫‬‫‪19‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‪2‬‬
‫‬‫‬‫‪4‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2,145‬‬
‫אחוז‬
‫מסה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫למכרז‬
‫‪1.7%‬‬
‫‪4.0%‬‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪1.7%‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪2.5%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪1.7%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.6%‬‬
‫‪2.3%‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫‪153‬‬
‫סה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫מאוכ'‬
‫ערבית‪/‬דרוזית‬
‫‪/‬צ'רקסית‬
‫‪8,102‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2,147‬‬
‫‪514‬‬
‫‪113‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2,218‬‬
‫‪7‬‬
‫‪309‬‬
‫‪72‬‬
‫‪10‬‬
‫‪283‬‬
‫‪6‬‬
‫‪141‬‬
‫‪31‬‬
‫‪21‬‬
‫‪39‬‬
‫‪53‬‬
‫‪9‬‬
‫‪52‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪13‬‬
‫‪140‬‬
‫‪14,297‬‬
‫אחוז‬
‫מסה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫למכרז‬
‫‪11.6%‬‬
‫‪18.0%‬‬
‫‪6.2%‬‬
‫‪10.3%‬‬
‫‪16.4%‬‬
‫‪4.8%‬‬
‫‪11.5%‬‬
‫‪4.2%‬‬
‫‪17.1%‬‬
‫‪24.9%‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪33.6%‬‬
‫‪7.1%‬‬
‫‪28.8%‬‬
‫‪39.2%‬‬
‫‪42.0%‬‬
‫‪14.5%‬‬
‫‪22.6%‬‬
‫‪5.1%‬‬
‫‪41.9%‬‬
‫‪12.5%‬‬
‫‪27.3%‬‬
‫‪5.6%‬‬
‫‪2.8%‬‬
‫‪27.5%‬‬
‫‪10.4%‬‬
‫סה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫אנשים עם‬
‫מוגבלות‬
‫‪612‬‬
‫‬‫‪207‬‬
‫‪26‬‬
‫‪4‬‬
‫‬‫‪272‬‬
‫‬‫‪34‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪2‬‬
‫‪1,166‬‬
‫אחוז‬
‫מסה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫למכרז‬
‫‪0.9%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.6%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪0.6%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫מועמדויות לפי טווחי גיל‬
‫‪ 41%‬מכלל המועמדויות המוגשות למכרז הפנימי הינן של מועמדים בגילאים ‪50% .36-45‬‬
‫מהמועמדויות המוגשות למכרזים הבינמשרדיים הינן גם כן של מועמדים בגילאים ‪.36-45‬‬
‫לעומתם‪ ,‬במכרזים הפומביים ‪ 36%‬מכלל המועמדויות המוגשות למכרזים הפומביים הינן‬
‫של מועמדים בגילאים ‪ 26-30‬ו‪ 29% -‬בגילאים ‪.31-35‬‬
‫טבלה ‪ :10‬מועמדויות לפי גילאים‬
‫טווח גיל‬
‫טווח גילאים עד ‪25‬‬
‫טווח גילאים ‪26-30‬‬
‫טווח גילאים ‪31-35‬‬
‫טווח גילאים ‪36-45‬‬
‫טווח גילאים ‪46-55‬‬
‫טווח גילאים ‪56-67‬‬
‫טווח גילאים ‪67+‬‬
‫סה"כ‬
‫פנימי‬
‫‪1%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪41%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪100%‬‬
‫בינמשרדי‬
‫‪1%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪100%‬‬
‫פומבי‬
‫‪9%‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪100%‬‬
‫מכרזים ומועמדויות לפי משרד‪:‬‬
‫המשרדים המובילים בפרסום מכרזים‪:‬‬
‫כ‪ 35% -‬מכלל המכרזים מרוכזים במשרדים הבאים‪:‬‬
‫משרד הרווחה והשירותים החברתיים שפרסם – ‪ 344‬מכרזים (~‪)6.4%‬‬
‫משרד המשפטים שפרסם ‪ 319 -‬מכרזים (~‪)6%‬‬
‫משרד החינוך שפרסם – ‪ 295‬מכרזים (~‪)5.5%‬‬
‫הרשות הארצית לכבאות והצלה שפרסם – ‪ 258‬מכרזים (~‪)5%‬‬
‫רשות המיסים בישראל ‪ -‬מס הכנסה שפרסם – ‪ 232‬מכרזים (~‪)4%‬‬
‫משרד הפנים שפרסם – ‪ 206‬מכרזים (~‪)4%‬‬
‫משרד הכלכלה שפרסם – ‪ 204‬מכרזים (~‪)4%‬‬
‫‪ ‬למכרזים אלו הוגשו ‪ 62,205‬מועמדויות המהווים כ~‪ 45%‬מכלל המועמדויות שהוגשו‬
‫בכלל‪.‬‬
‫המשרדים המובילים בהגשת מועמדויות‪:‬‬
‫כ‪ 50% -‬מכלל המועמדויות מרוכזת במשרדים הבאים‪:‬‬
‫ברשות המיסים בישראל ‪ -‬מס הכנסה – הוגשו ‪ 23,362‬מועמדויות המהווים כ‪17% -‬‬
‫מכלל המועמדויות‪.‬‬
‫במשרד המשפטים ‪ -‬הוגשו ‪)8.5%~( 11,604‬‬
‫במשרד החינוך – הוגשו ‪)6%~( 8,573‬‬
‫ברשות המיסים בישראל – מכס ומע"מ – הוגשו ‪)5.5%~( 7,469‬‬
‫במשרד הרווחה והשירותים החברתיים – הוגשו ‪)4.5%~( 6,077‬‬
‫במשרד הכלכלה – הוגשו ‪)4%~( 6,005‬‬
‫ברשות האכיפה והגבייה – הוגשו ‪)4%~( 5,589‬‬
‫‪ ‬המועמדויות הללו הוגשו לכ‪ 1,615 -‬מכרזים המהווים כ~‪ 30%‬מכלל המכרזים שהתפרסמו‬
‫בשירות המדינה‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫טבלה ‪ – 10‬מכרזים ומועמדויות לפי משרד (ממוין לפי שם משרד)‬
‫משרד‬
‫ב‪ .‬הנפש באר‪-‬שבע‬
‫בית חולים אברבנאל‬
‫בית חולים אסף הרופא‬
‫בית חולים באר יעקב ‪ -‬נס ציונה‬
‫בית חולים הלל יפה חדרה‬
‫בית חולים זיו צפת‬
‫בית חולים טירת הכרמל‬
‫בית חולים מזרע‬
‫בית חולים ע"ש א‪ .‬וולפסון‬
‫בית חולים פלימן חיפה‬
‫בית חולים רמב"ם חיפה‬
‫בית חולים שמואל הרופא‬
‫בית חולים שער מנשה‬
‫בתי דין רבניים‬
‫הטלוויזיה החינוכית הישראלית‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬
‫המדפיס הממשלתי‬
‫המרכז הרפואי לגליל‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫המשרד לפיתוח הנגב והגליל‬
‫המשרד לשירותי דת‬
‫הנהלת בתי המשפט‬
‫הרבנות הראשית‬
‫הרשות הארצית לכבאות והצלה‬
‫הרשות הממשלתית למים ולביוב‬
‫הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן‬
‫השירות המטאורולוגי‬
‫השירותים הווטרינריים‬
‫לשכת הבריאות ירושלים‬
‫לשכת הבריאות מחוז הדרום‬
‫לשכת הבריאות מחוז המרכז‬
‫לשכת הבריאות מחוז הצפון‬
‫לשכת הבריאות מחוז חיפה‬
‫לשכת הבריאות מחוז תל‪-‬אביב‬
‫לשכת הפרסום הממשלתית‬
‫מ‪.‬גריאטרי ע"ש שוהם‬
‫מנהל המחקר החקלאי‬
‫מכון לבטיחות בדרכים‬
‫מנהל המחקר למדעי האדמה והים‬
‫מנהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער‬
‫מע‪ .‬בריאות הציבור ת"א‬
‫מרכז בריאות הנפש יפו‬
‫סה"כ מכרזים‬
‫‪37‬‬
‫‪25‬‬
‫‪123‬‬
‫‪58‬‬
‫‪68‬‬
‫‪91‬‬
‫‪18‬‬
‫‪27‬‬
‫‪71‬‬
‫‪22‬‬
‫‪137‬‬
‫‪21‬‬
‫‪29‬‬
‫‪43‬‬
‫‪10‬‬
‫‪79‬‬
‫‪10‬‬
‫‪68‬‬
‫‪19‬‬
‫‪12‬‬
‫‪22‬‬
‫‪99‬‬
‫‪4‬‬
‫‪258‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪13‬‬
‫‪30‬‬
‫‪19‬‬
‫‪18‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪35‬‬
‫‪42‬‬
‫‪5‬‬
‫‪20‬‬
‫‪97‬‬
‫‪1‬‬
‫‪27‬‬
‫‪25‬‬
‫‪9‬‬
‫‪54‬‬
‫אחוז‬
‫מסה"כ‬
‫מכרזים‬
‫‪0.7%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪2.3%‬‬
‫‪1.1%‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪1.7%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪2.6%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪4.8%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪0.6%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪0.7%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪1.8%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪155‬‬
‫סה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫‪338‬‬
‫‪293‬‬
‫‪995‬‬
‫‪530‬‬
‫‪146‬‬
‫‪212‬‬
‫‪16‬‬
‫‪283‬‬
‫‪331‬‬
‫‪311‬‬
‫‪1,446‬‬
‫‪119‬‬
‫‪173‬‬
‫‪513‬‬
‫‪37‬‬
‫‪2,344‬‬
‫‪537‬‬
‫‪397‬‬
‫‪233‬‬
‫‪711‬‬
‫‪419‬‬
‫‪2,895‬‬
‫‪183‬‬
‫‪4,013‬‬
‫‪55‬‬
‫‪793‬‬
‫‪363‬‬
‫‪217‬‬
‫‪336‬‬
‫‪365‬‬
‫‪372‬‬
‫‪215‬‬
‫‪137‬‬
‫‪803‬‬
‫‪94‬‬
‫‪229‬‬
‫‪1,177‬‬
‫‪1‬‬
‫‪97‬‬
‫‪372‬‬
‫‪36‬‬
‫‪146‬‬
‫אחוז‬
‫מסה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫ממוצע‬
‫מועמדויות‬
‫למכרז‬
‫‪0.25%‬‬
‫‪0.21%‬‬
‫‪0.72%‬‬
‫‪0.39%‬‬
‫‪0.11%‬‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.21%‬‬
‫‪0.24%‬‬
‫‪0.23%‬‬
‫‪1.05%‬‬
‫‪0.09%‬‬
‫‪0.13%‬‬
‫‪0.37%‬‬
‫‪0.03%‬‬
‫‪1.71%‬‬
‫‪0.39%‬‬
‫‪0.29%‬‬
‫‪0.17%‬‬
‫‪0.52%‬‬
‫‪0.31%‬‬
‫‪2.11%‬‬
‫‪0.13%‬‬
‫‪2.92%‬‬
‫‪0.04%‬‬
‫‪0.58%‬‬
‫‪0.26%‬‬
‫‪0.16%‬‬
‫‪0.24%‬‬
‫‪0.27%‬‬
‫‪0.27%‬‬
‫‪0.16%‬‬
‫‪0.10%‬‬
‫‪0.59%‬‬
‫‪0.07%‬‬
‫‪0.17%‬‬
‫‪0.86%‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪0.07%‬‬
‫‪0.27%‬‬
‫‪0.03%‬‬
‫‪0.11%‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪30‬‬
‫‪54‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫‪59‬‬
‫‪19‬‬
‫‪29‬‬
‫‪46‬‬
‫‪16‬‬
‫‪11‬‬
‫‪53‬‬
‫‪28‬‬
‫‪7‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪15‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫משרד‬
‫מרכז גריאטרי נתניה‬
‫מרכז גריאטרי ראשל"צ‬
‫מרכז ירושלמי לבריאות הנפש‬
‫מרכז רפואי "לב השרון"‬
‫מרכז רפואי ברזילי אשקלון‬
‫מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה‪-‬פוריה‬
‫מרכז רפואי שיבא תל‪-‬השומר‬
‫משרד האוצר‬
‫משרד האנרגיה והמים‬
‫משרד הבינוי‬
‫משרד הבריאות‬
‫משרד החוץ‬
‫משרד החינוך‬
‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬
‫משרד הכלכלה‬
‫משרד המדע הטכנו' תרבות וספורט‬
‫משרד המשפטים‬
‫משרד הפנים‬
‫משרד הרווחה והשירותים החברתיים‬
‫משרד התחבורה והבטיחות בדרכים‬
‫משרד התיירות‬
‫משרד התקשורת‬
‫משרד לביטחון הפנים‬
‫משרד להגנת הסביבה‬
‫משרד לירושלים והתפוצות‬
‫משרד לענייני אזרחים ותיקים‬
‫משרד לקליטת העליה‬
‫משרד לשיתוף פעולה אזורי‬
‫משרד ראש ממשלה‬
‫נציבות שרות המדינה‬
‫נתיב‬
‫רפואה משפטית אבו‪-‬כביר‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫רשות האכיפה והגבייה‬
‫רשות הבדואים‬
‫רשות ההגבלים העסקיים‬
‫רשות המיסים בישראל ‪ -‬מס הכנסה‬
‫רשות המסים בישראל‪ -‬מכס ומע"מ‬
‫רשות התעופה האזרחית‬
‫רשות לשירותים ציבוריים חשמל‬
‫שירות ההדרכה והמקצוע‬
‫שירות עיבודים ממוכנים‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ מכרזים‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‪41‬‬
‫‪25‬‬
‫‪97‬‬
‫‪68‬‬
‫‪148‬‬
‫‪129‬‬
‫‪51‬‬
‫‪186‬‬
‫‪148‬‬
‫‪11‬‬
‫‪295‬‬
‫‪121‬‬
‫‪204‬‬
‫‪33‬‬
‫‪319‬‬
‫‪206‬‬
‫‪344‬‬
‫‪139‬‬
‫‪12‬‬
‫‪34‬‬
‫‪50‬‬
‫‪77‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪36‬‬
‫‪2‬‬
‫‪45‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪9‬‬
‫‪38‬‬
‫‪73‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪232‬‬
‫‪148‬‬
‫‪35‬‬
‫‪8‬‬
‫‪34‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5,339‬‬
‫‪156‬‬
‫אחוז‬
‫מסה"כ‬
‫מכרזים‬
‫סה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫אחוז‬
‫מסה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫ממוצע‬
‫מועמדויות‬
‫למכרז‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪1.8%‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪2.8%‬‬
‫‪2.4%‬‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪3.5%‬‬
‫‪2.8%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪5.5%‬‬
‫‪2.3%‬‬
‫‪3.8%‬‬
‫‪0.6%‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪3.9%‬‬
‫‪6.4%‬‬
‫‪2.6%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪0.6%‬‬
‫‪0.9%‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪0.7%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪0.7%‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪4.3%‬‬
‫‪2.8%‬‬
‫‪0.7%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪0.6%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪138‬‬
‫‪4‬‬
‫‪348‬‬
‫‪61‬‬
‫‪277‬‬
‫‪463‬‬
‫‪1,183‬‬
‫‪4,856‬‬
‫‪1,628‬‬
‫‪2,918‬‬
‫‪2,652‬‬
‫‪3,616‬‬
‫‪8,573‬‬
‫‪1,409‬‬
‫‪6,005‬‬
‫‪1,412‬‬
‫‪11,604‬‬
‫‪2,571‬‬
‫‪6,077‬‬
‫‪3,208‬‬
‫‪181‬‬
‫‪1,574‬‬
‫‪3,530‬‬
‫‪1,574‬‬
‫‪948‬‬
‫‪201‬‬
‫‪1,381‬‬
‫‪406‬‬
‫‪1,661‬‬
‫‪2,362‬‬
‫‪262‬‬
‫‪26‬‬
‫‪1,380‬‬
‫‪5,589‬‬
‫‪126‬‬
‫‪1,787‬‬
‫‪23,362‬‬
‫‪7,469‬‬
‫‪335‬‬
‫‪355‬‬
‫‪328‬‬
‫‪125‬‬
‫‪137,248‬‬
‫‪0.10%‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪0.25%‬‬
‫‪0.04%‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪0.34%‬‬
‫‪0.86%‬‬
‫‪3.54%‬‬
‫‪1.19%‬‬
‫‪2.13%‬‬
‫‪1.93%‬‬
‫‪2.63%‬‬
‫‪6.25%‬‬
‫‪1.03%‬‬
‫‪4.38%‬‬
‫‪1.03%‬‬
‫‪8.45%‬‬
‫‪1.87%‬‬
‫‪4.43%‬‬
‫‪2.34%‬‬
‫‪0.13%‬‬
‫‪1.15%‬‬
‫‪2.57%‬‬
‫‪1.15%‬‬
‫‪0.69%‬‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪1.01%‬‬
‫‪0.30%‬‬
‫‪1.21%‬‬
‫‪1.72%‬‬
‫‪0.19%‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫‪1.01%‬‬
‫‪4.07%‬‬
‫‪0.09%‬‬
‫‪1.30%‬‬
‫‪17.02%‬‬
‫‪5.44%‬‬
‫‪0.24%‬‬
‫‪0.26%‬‬
‫‪0.24%‬‬
‫‪0.09%‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪38‬‬
‫‪32‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪329‬‬
‫‪29‬‬
‫‪12‬‬
‫‪29‬‬
‫‪43‬‬
‫‪36‬‬
‫‪12‬‬
‫‪18‬‬
‫‪23‬‬
‫‪15‬‬
‫‪46‬‬
‫‪71‬‬
‫‪20‬‬
‫‪47‬‬
‫‪34‬‬
‫‪38‬‬
‫‪203‬‬
‫‪37‬‬
‫‪94‬‬
‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫‪36‬‬
‫‪77‬‬
‫‪13‬‬
‫‪89‬‬
‫‪101‬‬
‫‪50‬‬
‫‪10‬‬
‫‪44‬‬
‫‪10‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫מרכז השירות למועמדים‬
‫מתוך מטרה ליצור מערכת ארגונית ממוקדת שירות‪ ,‬החל משנת ‪ 2012‬אגף בכיר בחינות ומכרזים‬
‫אימץ את תפישת מכוונות לקוח‪ .‬כחלק מתפישה זו‪ ,‬תוך הפעלת מערכת גיוס מקוונת‪ ,‬הקים האגף‬
‫מרכז שירות למועמדים שהוכשר לתת מענה למרבית הפניות בתחום הגיוס והמיון התעסוקתי‬
‫בשירות המדינה‪ ,‬החל עם הפרסום הראשונית במכרזים לסוגיהם השונים‪.‬‬
‫מרכז השירות פועל על מנת להעניק ללקוחות האגף חווית שירות איכותית ומקצועית‪ ,‬תוך‬
‫הקשבה ומחויבות לשינויים בהליכי הגיוס והמיון המתבצעים בנציבות שירות המדינה‪ .‬מגוון‬
‫הנושאים והתחומים בהם עוסק מרכז השירות וכן ריכוז הפניות הופכים את מרכז השירות לאבן‬
‫דרך עבור המועמד בהליך הגשת המועמדות והליכי המיון למכרז‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬כמות הפניות השנתית למרכז השירות הסתכמה ב ‪ .220,492‬ממוצע הפניות החודשי‬
‫עומד על כ‪ 20,000 -‬פניות‪ ,‬המגיעות ממספר ערוצי תקשורת‪ :‬צ'אט‪ ,‬מייל‪ ,‬פקס‪ ,‬הודעות מערכת‬
‫וטלפוניה (ראה תרשים מס' ‪.)1‬‬
‫הפניות השונות להן מעניק מרכז השירות מענה הנן בתחומים הבאים‪:‬‬
‫מידע כללי – תחומי פעילות האגף‪ ,‬שיטת‬
‫המכרזים‪ ,‬תקשי"ר‪ ,‬פעילות מכוני המיון‪,‬‬
‫מערכות הבחינה‪ ,‬חובת הבחינה ועוד‪.‬‬
‫אבחון ומיון – כללי האגף בתחום‪ ,‬הליכי‬
‫האבחון‪ ,‬הגדרות המיון‪ ,‬סטאטוס זכאות‬
‫המועמד‪ ,‬בחינה בשפה זרה‪ ,‬בקשות חריגות‬
‫לשינוי מועד ו‪/‬או מקום בחינה ועוד‪.‬‬
‫מערכת הגיוס המקוונת – הדרכת מערכת‪,‬‬
‫הגשת מועמדות‪ ,‬שחזור סיסמא‪ ,‬בעיות‬
‫טכניות‪ ,‬סטאטוס "טרם הוגש"‪.‬‬
‫ערעורים – התאמות‪ ,‬הליכי מיון‪ ,‬השגות‪,‬‬
‫מתן שירות‪ ,‬בקשות חריגות‪.‬‬
‫גיוס – מידע נוסף על המשרה המוצעת‪,‬‬
‫השלמת מסמכים‪ ,‬סימולציות שכר‪ ,‬הסרת‬
‫מועמדות‪ ,‬בקשה להארכת ימי הגשת‬
‫מסמכים‪ ,‬בירור סטאטוס‪ ,‬ערר על בדיקות‬
‫תנאי סף‪.‬‬
‫ועדות בוחנים – בקשות חריגות לשינוי‬
‫מועד‪ ,‬פרוטוקולים‪ ,‬השגות‪.‬‬
‫תרשים מס'‬
‫‪:1‬‬
‫‪157‬‬
‫מרבית הפניות מקבלות מענה ונסגרות על‪-‬ידי מרכז השירות‪ ,‬כאשר במידת הצורך הפנייה‬
‫מועברת לגורם מקצועי נוסף דוגמת אגף בכיר בחינות ומכרזים‪ ,‬משרדי הממשלה השונים‪,‬‬
‫מרכב"ה ו‪/‬או מכוני המיון (ראה תרשים מס' ‪.)2‬‬
‫תרשים מס' ‪:2‬‬
‫הועבר לגורם‬
‫חיצוני ‪14%‬‬
‫נסגר במרכז‬
‫השירות‬
‫‪86%‬‬
‫הפעלה מלאה של רפורמת האבחון והמיון התעסוקתי‪:‬‬
‫בחודש מאי ‪ 2014‬החלה נציבות שירות המדינה להפעיל את רפורמת המיון והאבחון‬
‫התעסוקתי מול מכוני המיון הפרטיים‪ .‬הערכות האגף היו כי הוספת מודול המיון למערכת‬
‫הגיוס המקוונת‪ ,‬דבר שהוביל להרחבת השירותים הזמינים למועמד בפרופילו האישי‪,‬‬
‫תוביל לירידה בכמות הפניות החודשית למרכז השירות‪ .‬אולם‪ ,‬האגף נוכח לגלות כי כמות‬
‫הפניות החודשית נותרה בעינה ואף גדלה בכ‪ 40% -‬בהשוואה לאותה התקופה אשתקד‬
‫(ראה תרשימים מס' ‪ 3‬ו‪.)4 -‬‬
‫מקור הגידול נבע מהסיבות הבאות‪ ,‬דוגמת‪:‬‬
‫מחיקת היסטוריית הציונים של כלל המועמדים וההכרח בביצוע מיון חדש‪.‬‬
‫פתיחת מכרזים מרובי משתתפים (דוגמת מכרזי רשות המסים)‪.‬‬
‫הגשת מועמדות מקוונת וביצוע הליכי מיון למשרות עד דרגה ‪ 17‬מנהלי‪.‬‬
‫העברה למיון של מכרזים אשר עוכבו במהלך השבתת מערכת הגיוס המקוונת‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫תרשים מס' ‪3‬‬
‫פניות נכנסות לפי חודשי השנה וערוצי התקשורת‬
‫‪25000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪15000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪0‬‬
‫טלפוניה‬
‫הודעות‬
‫פקס‬
‫מייל‬
‫תרשים מס' ‪:4‬‬
‫כמות פניות שנתית‬
‫‪25000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪15000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪0‬‬
‫שנת ‪2013‬‬
‫שנת ‪2014‬‬
‫‪159‬‬
‫צ'אט‬
‫שיפור פעילות מרכז השירות ‪:‬‬
‫אחוז המענה השנתי עמד על כ‪ , 93% -‬זאת תוך התמודדות עם חודשים עמוסי פעילות בהם‬
‫כמות הפניות החודשית הממוצעת הייתה גבוהה משמעותית בהשוואה לשנים קודמות‪.‬‬
‫עם ההבנה כי אין מדובר במגמה חריגה אלא יציבה‪ ,‬פעל מרכז השירות בדרכים הבאות‬
‫למען איסוף מרבי של שיחות‪:‬‬
‫הרחבת כ"א ‪ -‬גיוס נציגים נוספים למרכז השירות‪.‬‬
‫הפקת לקחים – קיום ישיבות סיכום לאחר מכרזים מרובי מועמדים לשם בחינת‬
‫הפעילות מול כלל הגורמים המעורבים‪ ,‬ניתוח הממצאים‪ ,‬הפקת לקחים והסקת‬
‫מסקנות להיערכות עתידית‪.‬‬
‫עדכון מאגר הידע – במהלך שנת ‪ 2014‬עודכן כל מאגר הידע המשמש את מרכז‬
‫השירות למתן מידע למועמדים בנושאים השונים‪.‬‬
‫קיצור זמני שיחה ‪ -‬מרכז השירות עמל לקיצור זמני השיחות בצ'אט למען איסוף‬
‫מהיר יותר של שיחות נוספות‪.‬‬
‫זמן שיחה ממוצע בשנת ‪ 2014‬עמד על ‪00:09:58 :‬‬
‫ואילו‪ ,‬זמן שיחה ממוצע בשנת ‪ 2013‬עמד על ‪00:10:37 :‬‬
‫שאלון שביעות רצון‬
‫שירות הצ'אט מאפשר למועמד להשאיר משוב לאחר כל סיום שיחה‪ .‬נציגי השירות‬
‫מעודדים את המועמדים אשר פונים בצ'אט להשארת משוב‪ ,‬תוך הבנה כי מדובר בכלי‬
‫חיוני המאפשר ללמוד מהנתונים ומהערות המועמדים למען שיפור השירות הניתן‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 15% ,2014‬מהמועמדים שפנו למרכז השירות באמצעות הצ'אט נתנו את‬
‫משובם על השירות הניתן (‪ 15,112‬שאלונים)‪.‬‬
‫במהלך השנה החליט אגף בכיר בחינות ומכרזים על שינוי המדדים בשאלות הנשאלות‬
‫לכמותיים לעומת איכותניים‪ ,‬בכדי לקבל ממוצע מספרי ומדיד‪.‬‬
‫ניתן לראות כי על אף כל השינויים הדינמיים בהליכי הגיוס והמיון בשירות המדינה –‬
‫כללי העבודה‪ ,‬התאמה טכנולוגית‪ ,‬עלייה וריבוי בכמות המועמדים‪ ,‬מצבת כ"א במרכז‬
‫השירות‪ ,‬הצלחנו ליישם את החרוט על דגלנו ‪ -‬מצוינות בשירות (ראה תרשים מס' ‪.)5‬‬
‫‪161‬‬
‫תרשים מס' ‪:5‬‬
‫שאלון שביעות רצון מועמדים‬
‫‪5.00‬‬
‫‪4.55‬‬
‫‪4.43‬‬
‫‪4.42‬‬
‫‪4.37‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫מועיל וענייני‬
‫מקצועי ומספק‬
‫אדיב וסבלני‬
‫נוח ויעיל‬
‫הישגי מרכז השירות לשנת ‪2014‬‬
‫כפי שהוצג לעיל ‪ ,‬מרכז השירות עוסק מדי יום במגוון רחב של נושאים ותחומים ונותן‬
‫מענה בערותי תקשורת מגוונים‪.‬‬
‫במהלך שנת פעילות ‪ ,2014‬בוצעו במרכז השירות פרויקטים ייחודיים ומיוחדים‪ ,‬אשר‬
‫נועדו להביא לייעול נהלי העבודה הפנימיים‪ ,‬העשרת הידע המקצועי של העובדים ושיפור‬
‫רמת השירות‪.‬‬
‫‪ .1‬שיפור המענה למועמד‬
‫א‪ .‬שדרוג מערכת הצ'אטים ‪ -‬בחודש נובמבר ‪ ,2014‬בוצע שדרוג למערכת הצ'אט‬
‫המשמשת את מרכז השירות והמועמדים‪ ,‬שדרוג אשר שיפר את מהירות‬
‫התגובה במהלך שיחת הצ'אט‪.‬‬
‫ב‪ .‬שיפור תהליכי העבודה מול פרויקט מרכב"ה – בעקבות קשיים טכניים של‬
‫משתמשי המערכת‪ ,‬בוצע ניתוח מקיף של כל תחום הפעילות בפן הטכני‬
‫במטרה לייעל ולשפר את המענה‪ ,‬ולהפוך את מערכת הגיוס המקוונת‬
‫לידידותית יותר למועמד‪ .‬לאחר התאמת המערכת לדפדפנים השונים‪ ,‬אכן‬
‫נרשם שיפור ניכר מצד משתמשי המערכת‪.‬‬
‫‪ .2‬שיפור הממשק מול משרדי הממשלה ‪ -‬בניית פונקציית מעקב אחר מועדי ועדות‬
‫הבוחנים המתקיימות במשרדים למען הגדרת רמת דחיפות טיפול מול המשרד‬
‫ומתן מענה מהיר למועמד‪.‬‬
‫‪ .3‬העלאת מקצועיות מערך השירות ואיכות המענה ‪-‬‬
‫קיום ישיבות והדרכות‬
‫בהשתתפות צוות תומך השירות באגף בכיר בחינות ומכרזים ומרכז השירות‪,‬‬
‫הרחבת מערך הדרכות לנציג חדש‪ ,‬ביצוע הדרכות טכניות ובחינת הנציגים באופן‬
‫תדיר למען גילוי פערי ידע‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫פיקוח ובקרה במשרדי הממשלה ויח' הסמך‬
‫אגף בכיר בחינות ומכרזים‪ ,‬מבצע פיקוח ובקרה על מכרזי כוח אדם במשרדי הממשלה‬
‫ויחידות הסמך החל מפרסום מכרז ועד לאיוש המשרה ע"י הכשיר הנבחר‪.‬‬
‫הפעילות בתחום זה כוללת‪:‬‬
‫בוצעו כ‪ 100 -‬בקרות פיסיות במשרדי הממשלה ויחידות הסמך המתבטאת‬
‫בנוכחות פיסית בוועדת הבוחנים ועריכת משוב למרכזי הוועדות בסיום הוועדה‪.‬‬
‫בדיקת תיקי המכרז לפני‪/‬אחרי ועדת בוחנים וזאת כדי לוודא שהמשרד בדק את‬
‫תנאי הסף כראוי‪.‬‬
‫טיפול בעררים המוגשים ע"י המועמדים‪ ,‬שנפסלו ע"י המשרד בגין אי עמידה‬
‫בתנאי סף‪.‬‬
‫טיפל ב‪.92% -‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬התקבלו באגף כ‪ 800 -‬עררים‪ ,‬מתוכם צוות הבקרה‬
‫צוות הבקרה מבצע בדיקות ממוחשבות של הליך המכרז וזאת על מנת לבדוק אם‬
‫ישנו שיהוי בלתי סביר בכינוס ועדת הבוחנים‪ .‬בנוסף‪ ,‬נבדקים הרכבי ועדות‬
‫בוחנים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪.‬‬
‫ריכוז נתונים ובניית תכניות עבודה ‪ -‬לצורך ביצוע פיקוח ובקרה‪ ,‬צוות הבקרה‬
‫מרכז נתוני בקרה מהאחראים בלשכות נציבות שירות המדינה‪ .‬מפעיל‪ ,‬מעדכן‬
‫ומפיק דו"חות ממוחשבים חודשיים‪.‬‬
‫סיוע והנחייה לאחראים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪ ,‬בכל שלבי המכרז החל‬
‫מהפרסום ועד לבחירת כשיר בוועדת הבוחנים‪ .‬כמו כן‪ ,‬ניתן מענה ופתרון בעיות‬
‫לאגפים רלוונטיים בנציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫הדרכה‪ ,‬הכוונה וליווי פרטני של מרכזי המכרזים במשרדי הממשלה ויחידות‬
‫הסמך בתחום המכרזים‪.‬‬
‫דוח שנתי הכולל‪ ,‬בין היתר הפקת לקחים והגשת הצעות ייעול בנושאי המכרזים‬
‫לקליטת עובדים‪.‬‬
‫טיפול במאגר‪ /‬קובץ נציגי ציבור‪.‬‬
‫הופעה בבית הדין לעבודה כגורם מקצועי בסוגיית בחינת עמידה‪ /‬אי עמידה של‬
‫מועמד בתנאי הסף של המכרז‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫טיפול בתלונות והשגות בנושא מכרזים‬
‫כללי‬
‫ריכוז כל נושא ההשגות על מכרזים‪ .‬מטרות האגף בתחום‪ ,‬הינן שמירה על עקרונות‬
‫ההזדמנות השווה‪ ,‬התחרותיות‪ ,‬השקיפות‪ ,‬ההוגנות וההגינות כלפי המועמדים תוך בחירת‬
‫המועמד המתאים והראוי ביותר למשרה בשירות המדינה‪ ,‬הטמעת נהלים שיובילו‬
‫לשמירה על תקינות הליך המכרז‪ ,‬מניעת פגמים טכניים ומהותיים בהליך המכרז ועוד‪.‬‬
‫פעילויות תחום ההשגות בשנת ‪2014‬‬
‫‪ .1‬בשנת ‪ 2014‬טופלו כ‪ 145 -‬השגות לעומת ‪ 105‬בשנת ‪ .2013‬מתוך ההשגות שנסגרו כ‪-‬‬
‫‪5%‬נמצאו מוצדקות‪.‬‬
‫‪ .2‬בשנת ‪ 2014‬האגף פעל לאישור תיקוני תקשי"ר בנושא השגות אשר פורסמו ביום‬
‫‪ ,1.9.2014‬בהודעת נש"מ מס' עד‪.15/‬‬
‫‪ .3‬נהלים ‪:‬בוצעה הטמעת נהלים והפקת לקחים ‪,‬במסגרתן פורסמו חוזרי יחידה‬
‫בנושא‪ :‬הנחיות בנוגע לאופן מסירת פרוטוקול ועדת בוחנים‪( .‬חוזר יחידה ‪.) 1/14‬‬
‫‪ .4‬האגף פעל לפרסום הודעת נש"מ להאצלת סמכויות למשרדים לטיפול בדחיית‬
‫מועמדות (ערר) של עובד במכרז וקביעת מועד ועדת בוחנים למכרז פנימי בתיאור‬
‫התפקיד‪.‬‬
‫‪ .5‬היחידה פועלת להנחיית מרכזי‪/‬ות ועדות בוחנים לטיפול נכון וראוי בהשגות ובכלל‬
‫זה להביא לנימוק החלטת הוועדה כראוי‪.‬‬
‫תוצאות הטיפול בהשגות‬
‫התכנסות ועדת בוחנים בשנית באותו הרכב או בהרכב חדש‪ ,‬עם או ללא הממונה‬
‫על המשרה המוכרזת‪.‬‬
‫התכנסות ועדת בוחנים בנציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫התכנסות ועדת בוחנים במשרד הראשי (משרד הבריאות)‪.‬‬
‫ביטול ופרסום המכרז מחדש‪.‬‬
‫שליחת בקר לוועדת הבוחנים מטעם נציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫בקשה לקיום בירור במשרד‪.‬‬
‫הסבת תשומת הלב הגורם הרלוונטי לפגם שנפל ואף הערה ‪.‬‬
‫העברה לאגף המשמעת לפתיחה בחקירה או בירור‪.‬‬
‫ביטול האצלת סמכויות לטיפול במכרזים לתקופה קצובה‪.‬‬
‫פרסום או ריענון חוזרי נש"מ‪.‬‬
‫תיקון תקשי"ר‪.‬‬
‫דחיית ההשגה‪ ,‬תוך פירוט הנימוקים לדחייה‪.‬‬
‫‪163‬‬
‫ממצאים‬
‫טבלה ‪ : 1‬התפלגות השגות‬
‫סוג‬
‫השגה‬
‫התקבלה‬
‫נושא‬
‫סה"כ‬
‫כינוס ועדת‬
‫בוחנים בשנית‬
‫‪5‬‬
‫פרסום וביטול‬
‫מחדש‬
‫‪0‬‬
‫הסבת תשומת לב‬
‫סה"כ‬
‫‪8‬‬
‫‪13‬‬
‫אחוז מתוך‬
‫השגות‬
‫שהתקבלו‬
‫‪38%‬‬
‫השגות שנדחו‬
‫‪132‬‬
‫סה"כ‬
‫‪145‬‬
‫אחוז מסך כל‬
‫ההשגות‬
‫‪3%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪62%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪91%‬‬
‫‪100%‬‬
‫מגמות בנושא הטיפול בהשגות בשנת ‪: 2014‬‬
‫‪ .1‬עליה של כ‪ 50% -‬בכמות ההשגות שהתקבלו לעומת הכמות משנת ‪. 2013‬‬
‫‪ .2‬ממוצע ימי הטיפול בהשגה מיום קבלתה ועד לסיום הטיפול בה הוא ‪ 93 :‬ימים‬
‫בממוצע‪ .‬הסיבה לכך היא‪ :‬שהליך הבדיקה עשוי להתמשך פרק זמן ממושך מאחר‬
‫ונדרש בירור יסודי ומעמיק של טענות המשיג מול גורמים רלוונטיים שונים‬
‫בנציבות שירות המדינה ומחוצה לה‪.‬‬
‫המלצות ‪:‬‬
‫הכשרה והסמכת מרכזי‪/‬ות ‪ +‬יו"ר וועדה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך‬
‫בקרות לוגיות לבדיקת הרכב ועדת בוחנים‬
‫בקרות לוגיות לתקינות תיאור התפקיד (רפרנט)‬
‫בקרות לוגיות להימצאות מסמכים רלוונטיים בתיק המכרז‬
‫טבלה ‪ :2‬התפלגות השגות לפי שנה‬
‫סה"כ פניות שטופלו‬
‫‪145‬‬
‫‪105‬‬
‫‪99‬‬
‫שנה‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪164‬‬
‫טבלה ‪ :4‬השגות לפי סוג מכרז‬
‫סוג המכרז‬
‫סה"כ מכרזים‬
‫כמות באחוזים‬
‫פומבי‬
‫פנימי‬
‫בינמשרדי‬
‫סה"כ‬
‫‪56‬‬
‫‪82‬‬
‫‪7‬‬
‫‪145‬‬
‫‪39%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪100%‬‬
‫תרשים ‪ :1‬השגות לפי סוג מכרז‬
‫בינמשרדי‪4% ,‬‬
‫פומבי‪39% ,‬‬
‫פומבי‬
‫פנימי‪57% ,‬‬
‫פנימי‬
‫בינמשרדי‬
‫התפלגות משרדים אליהם מופנות השגות‬
‫המשרדים המובילים בהשגות‪:‬‬
‫כ‪ 45% -‬מכלל ההשגות בשנת ‪ 2014‬מרוכזים במשרדים הבאים‪:‬‬
‫משרד הבריאות ‪23%‬‬
‫משרד המשפטים ‪16%‬‬
‫רשות המיסים ‪8%‬‬
‫משרד הרווחה והשירותים החברתיים ‪7%‬‬
‫התפלגות משרדים אליהם מופנות השגות ביחס למספר המכרזים שפורסמו באותה‬
‫שנה‪:‬‬
‫הטלויזיה החינוכית הישראלית ‪40.0%‬‬
‫משרד התיירות ‪10.0%‬‬
‫משרד התחבורה ‪8.7%‬‬
‫משרד הבינוי והשיכון‪5.5%‬‬
‫משרד הכלכלה ‪5.4%‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪5.3%‬‬
‫משרד המשפטים‪4.9%‬‬
‫בתי דין רבניים ‪4.8%‬‬
‫‪165‬‬
‫ניהול ידע‪ ,‬מחקר וסקרים‬
‫סקר מועמדים‪ :‬תחילת ביצוע סקר שביעות רצון מועמדים‪ .‬הסקר אמור לספק תמונת מצב על‬
‫עמדותיהם בכלל ושביעות רצונם של המועמדים בפרט שניגשו למכרזים הפומביים‪ ,‬פנימיים ובין‬
‫משרדיים ממערכת הגיוס האלקטרונית‪ ,‬מרכז השירות‪ ,‬תהליך המיון‪ ,‬מכוני המיון ועוד‪.‬‬
‫התובנות שניתן להפיק מהסקר עשויות לשפר ו‪/‬או לייעל את התהליך החדש תוך דגש על ליקויים‬
‫או בעיות שיציגו המועמדים שניגשו למכרזים‪ .‬כמו כן‪ ,‬הפקת לקחים‪ ,‬לימוד ושיפור לקראת‬
‫השינויים העתידיים שמובלים בנושא גיוס ומיון‪ .‬סיום ביצוע הסקר יהיה בשנת ‪.2015‬‬
‫קהילת ידע רכזי גיוס‪ :‬על מנת לשמור על קשר שוטף עם משרדי הממשלה הוחלט להקים קהילת‬
‫ידע‪ .‬קהילת הידע הינה פלטפורמה לקשר שוטף בין אגף בכיר בחינות ומכרזים ובין מרכזי‬
‫המכרזים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך‪ ,‬במגוון נושאים ותוך חלוקה בין אנשי קשר‪,‬‬
‫מסמכים‪ ,‬תגובות ולוח אירועים‪.‬‬
‫קהילות ידע מכוני מיון‪ :‬בדומה לקהילת הידע שתיבנה בין אגף בכיר בחינות ומכרזים לרכזי‬
‫הגיוס‪ ,‬תוקם גם כן קהילת ידע בין אגף בכיר בחינות ומכרזים ומכוני המיון‪ .‬הצורך בכך הינו‬
‫שיתוף מכוני המיון במידע על כל המועמדים הזקוקים להקלות במבחנים‪ .‬מדובר על עשרות אלפי‬
‫מועמדים הזקוקים להקלות מגוונות‪ .‬כיום‪ ,‬כל מכון מיון צופה באבחונים שצרף המועמד ומחליט‬
‫על סוגי ההקלות בהתאם למבחן ולתפקיד‪ .‬מכון המיון‪ ,‬שממילא מחליט לגבי ההקלה‪ ,‬יתעד‬
‫אותה באקסל וכך ההקלה תלווה את המועמד בכל מועמדות עתידית‪ .‬קהילת ידע תשמש‬
‫להעברת מידע‪ ,‬הודעות והנחיות למכונים‪.‬‬
‫מחקר תוקף ניבוי‪ :‬על מנת להבטיח כי המשאבים שהושקעו בביצוע הרפורמה ואלו אשר‬
‫מושקעים באופן שוטף בביצוע תהליך המיון הנוכחי אכן נושאים את הפירות אשר להם ייחלנו‪,‬‬
‫אב"מ יקיים בדיקת עלות מול תועלת בעזרת מחקרי תוקף ניבוי‪ .‬מחקרי תוקף הניבוי יוודאו כי‬
‫תהליך המיון אכן משיג את יעדו ובסופו אכן נקלט המועמד האיכותי ביותר לכל משרה‪.‬‬
‫תוצרים‪ :‬במסגרת פעילויות האגף‪ ,‬תוצרי האגף נשמרים ומרוכזים תוך ניהול מאגר הידע וויסות‬
‫המידע בהתאם לצורך ‪ .‬בין תוצרי האגף‪ :‬הנחיות למועמדים‪ ,‬הנחיות למשרדים‪ ,‬הנחיות למכוני‬
‫המיון‪ ,‬הנחיות לעובדי האגף ועוד‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫מכרזי בכירים‬
‫באחריות היחידה ניהול וביצוע הליכי מכרזי הבכירים וועדות איתור‪ ,‬בדיקת מועמדויות‪ ,‬העברה למכוני‬
‫מיון וביצוע ועדות בוחנים‪ .‬כמו כן‪ ,‬מתן שירות למשרדים‪ ,‬פתרון בעיות ומתן שירות טלפוני למועמדים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬כתיבת נוהל ביצוע איוש משרות באמצעות מכרזים בשירות המדינה‪ ,‬בשיתוף עם הלשכה‬
‫המשפטית שיפורסם במהלך השנה‪.‬‬
‫בוצעו הדרכות למשרדי הממשלה בנוגע לריענון נהלים והנחיות בביצוע מכרזים‪.‬‬
‫נתונים כמותיים‪:‬‬
‫‪ 174‬מכרזי בכירים פורסמו בשנת ‪ .2014‬עלייה של כ‪ 2% -‬לעומת ‪.2013‬‬
‫כ‪ 2,590 -‬מועמדים הגישו את מועמדותם למכרזים שפורסמו‪ .‬עלייה של כ‪ 47%-‬לעומת ‪.2013‬‬
‫‪ 65%‬מכלל המועמדויות גברים ו‪ 35% -‬מכלל המועמדויות נשים‪.‬‬
‫ממוצע מועמדות למכרז עומד על ‪ 15‬מועמדויות‪ .‬במכרזים הפומביים ממוצע המועמדויות למכרז עומד‬
‫על ‪ . 40‬הממוצע הגבוה ביותר של המועמדויות הוא בדירוג המח"ר ועומד על ‪.23‬‬
‫‪ 47%‬מכלל המכרזים הם בדירוג מח"ר‪ 71% .‬מכלל המועמדויות מרוכזים בדירוג זה‪.‬‬
‫המשרד המוביל בפרסום מכרזים ובהגשת מועמדויות הינו משרד המשפטים שפרסם ‪ 26%( 45‬מכלל‬
‫המכרזים) מכרזים והוגשו ‪ 560‬מועמדויות (כ‪ 22%‬מכלל המועמדויות)‪.‬‬
‫טבלה ‪ :1‬מכרזים ומועמדויות לפי סוג מכרז‬
‫סוג מכרז‬
‫סה"כ מכרזים‬
‫אחוז מסה"כ‬
‫המכרזים‬
‫סה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫אחוז מסה"כ‬
‫המועמדויות‬
‫ממוצע מועמדויות‬
‫למכרז‬
‫פנימי‬
‫בינמשרדי‬
‫פומבי‬
‫סה"כ‬
‫‪110‬‬
‫‪21‬‬
‫‪43‬‬
‫‪174‬‬
‫‪63%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪656‬‬
‫‪235‬‬
‫‪1,699‬‬
‫‪2,590‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪66%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪40‬‬
‫‪15‬‬
‫מכלל המכרזים שפורסמו במהלך השנה‪ 86% ,‬מהמכרזים הסתיים בהם הטיפול (‪ 149‬מכרזים) ‪12% ,‬‬
‫מהמכרזים עדיין בטיפול (‪ 21‬מכרזים) ו‪ 2% -‬בוטלו (‪ 4‬מכרזים)‪.‬‬
‫מכלל המכרזים שהסתיים בהם הטיפול‪ ,‬ב‪ 79% -‬מהמכרזים נבחר מועמד ושאר המכרזים נסגרו מסיבות‬
‫שונות כגון לא נבחר אף מועמד‪ ,‬הסירו מועמדות‪ ,‬מועמדים לא עונים לדרישות ועוד‪.‬‬
‫‪167‬‬
‫מועמדויות לפי מגדר‪:‬‬
‫‪ 65%‬מהמועמדויות למכרזים הינם גברים בעוד ש‪ 35% -‬בלבד הן נשים‪.‬‬
‫טבלה ‪ : 2‬מועמדויות לפי מגדר‬
‫מכרז‬
‫סה"כ מועמדויות‬
‫סה"כ נשים‬
‫אחוז נשים מסה"כ‬
‫המועמדויות‬
‫סה"כ גברים‬
‫פנימי‬
‫בינמשרדי‬
‫פומבי‬
‫סה"כ‬
‫‪656‬‬
‫‪235‬‬
‫‪1,699‬‬
‫‪2,590‬‬
‫‪280‬‬
‫‪131‬‬
‫‪500‬‬
‫‪911‬‬
‫‪43%‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪376‬‬
‫‪104‬‬
‫‪1,199‬‬
‫‪1,679‬‬
‫אחוז גברים‬
‫מסה"כ‬
‫המועמדויות‬
‫‪57%‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪71%‬‬
‫‪65%‬‬
‫מועמדויות לפי דירוג‬
‫כ‪ 60% -‬מסה"כ המועמדויות מרוכזים בשלושה דירוגים‪ 47% :‬בדירוג המח"ר ‪ 10% ,‬בדירוג הרופאים‬
‫ו‪ 10% -‬בדירוג משפטנים‪.‬‬
‫טבלה ‪ : 3‬מועמדויות לפי דירוג‬
‫דירוג‬
‫סה"כ‬
‫מכרזים‬
‫סה"כ‬
‫המועמדויות‬
‫למכרז‬
‫ממוצע מועמדות‬
‫למכרז‬
‫סה"כ‬
‫נשים‬
‫אחוז נשים‬
‫מסה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫סה"כ גברים‬
‫אחוז‬
‫גברים‬
‫מסה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫מינהלי‬
‫מח"ר‬
‫מהנדסים‬
‫הנדסאים‪/‬טכנאים‬
‫משפטנים‬
‫פרקליטים‬
‫עובדים סוציאליים‬
‫סנגורים ציבוריים‬
‫עתונאים‬
‫רופאים‬
‫מוקבלים לשופטים‬
‫רשות הכבאות‬
‫סה"כ‬
‫‪2‬‬
‫‪81‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪17‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪174‬‬
‫‪27‬‬
‫‪1,845‬‬
‫‪94‬‬
‫‪1‬‬
‫‪292‬‬
‫‪87‬‬
‫‪47‬‬
‫‪73‬‬
‫‪36‬‬
‫‪46‬‬
‫‪27‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2,590‬‬
‫‪14‬‬
‫‪23‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪18‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪15‬‬
‫‪8‬‬
‫‪516‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪176‬‬
‫‪64‬‬
‫‪31‬‬
‫‪45‬‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪911‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪74%‬‬
‫‪66%‬‬
‫‪62%‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪43%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1,329‬‬
‫‪74‬‬
‫‬‫‪116‬‬
‫‪23‬‬
‫‪16‬‬
‫‪28‬‬
‫‪20‬‬
‫‪26‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1,679‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪72%‬‬
‫‪79%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪38%‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪93%‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪168‬‬
‫מועמדויות לפי אוכלוסיות‬
‫טבלה ‪ : 4‬מועמדויות לפי אוכלוסיות‬
‫דירוג‬
‫מינהלי‬
‫מח"ר‬
‫מהנדסים‬
‫הנדסאים‪/‬טכנאי‬
‫ם‬
‫משפטנים‬
‫פרקליטים‬
‫עובדים‬
‫סוציאליים‬
‫סנגורים ציבוריים‬
‫עתונאים‬
‫רופאים‬
‫מוקבלים‬
‫לשופטים‬
‫רשות הכבאות‬
‫סה"כ‬
‫אחוז‬
‫סה"כ‬
‫מסה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫מועמדויות‬
‫יוצאי‬
‫למכרז‬
‫אתיופיה‬
‫סה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫מאוכ'‬
‫ערבית‪/‬דרוזית‪/‬‬
‫צ'רקסית‬
‫‬‫‪118‬‬
‫‪10‬‬
‫אחוז מסה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫למכרז‬
‫סה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫אנשים עם‬
‫מוגבלות‬
‫אחוז מסה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫למכרז‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪6.4%‬‬
‫‪10.6%‬‬
‫‬‫‪9‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪8.2%‬‬
‫‪4.6%‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‬‫‬‫‪10‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫סה"כ‬
‫המועמדים‬
‫למכרז‬
‫‪27‬‬
‫‪1,845‬‬
‫‪94‬‬
‫‬‫‪17‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.9%‬‬
‫‪1.1%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪292‬‬
‫‪87‬‬
‫‬‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.7%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‬‫‪24‬‬
‫‪4‬‬
‫‪47‬‬
‫‪73‬‬
‫‪36‬‬
‫‪46‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‬‫‪3‬‬
‫‪8.5%‬‬
‫‪11.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪6.5%‬‬
‫‪27‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2,590‬‬
‫‬‫‬‫‪20‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‪172‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪6.7%‬‬
‫‪6.6%‬‬
‫מועמדויות לפי גיל‬
‫טבלה ‪ :5‬מועמדויות לפי גילאים‬
‫טווח גיל‬
‫טווח גילאים עד ‪25‬‬
‫טווח גילאים ‪26-30‬‬
‫טווח גילאים ‪31-35‬‬
‫טווח גילאים ‪36-45‬‬
‫טווח גילאים ‪46-55‬‬
‫טווח גילאים ‪56-67‬‬
‫טווח גילאים ‪67+‬‬
‫סה"כ‬
‫פנימי‬
‫בינמשרדי‬
‫פומבי‬
‫‪0%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪63%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪169‬‬
‫ועדות איתור‬
‫ועדת איתור הינה ועדה ציבורית שתפקידה לאתר מועמדים לתפקיד בכיר‪ .‬במהלך שנת‬
‫‪ ,2014‬האגף עמל על שיפור תהליכי עבודה בהקמת ועדת איתור ושינוי פנים ארגוני בתהליך‬
‫ועדת איתור‪.‬‬
‫במהלך השנה פורסם נוהל עבודת ועדת איתור (ע"י הלשכה משפטית)‪ .‬כמו כן‪ ,‬פרסום‬
‫הוראת השעה ‪ -‬האצלת סמכות‪ ,‬ביזור ריכוז ועדות האיתור למשרדי הממשלה‪ .‬ההאצלה‬
‫אך ורק על הריכוז‪ ,‬יתר התהליך נעשה על ידי האגף‪.‬‬
‫לאחרונה פורסמו שני נהלים בעניין ועדת איתור‪:‬‬
‫‪ .1‬נוהל הקמת ועדת איתור ‪ -‬נוהל המפרט את ההליך הפרוצדורלי של הקמת ועדת‬
‫האיתור החל מקבלת החלטת ממשלה הפוטרת את המשרה מחובת המכרז‪ ,‬בהתאם‬
‫לאמות המידה הנגזרות מהחלטות הממשלה מס' ‪ 345‬ו‪( 2541-‬משרות בכירות‬
‫המאופיינות בהיבט מקצועי או מדעי מובהק‪ ,‬או שהן בעלות אופי רגולטורי‪ ,‬במובן זה‬
‫שממלאיהן נדרשים לשמירה על האינטרס הציבורי)‪ ,‬ועד לקביעת הרכב החברים‬
‫בוועדה‪ ,‬מינויים ופרסום דבר הקמתה של ועדת האיתור‪.‬‬
‫‪ .2‬נוהל עבודת ועדת איתור ‪ -‬מפרט את סדרי העבודה ונכתב לאחר הפקת לקחים ועל‬
‫בסיס הניסיון שנצבר בעבודת ועדות איתור‪ .‬הנוהל מתייחס לשלב הגשת וקבלת‬
‫מועמדויות‪ ,‬סדרי העבודה של ועדת האיתור עד לרישום פרוטוקול וכתיבת המלצה‪.‬‬
‫בשנת ‪ ,2014‬פורסמו ‪ 17‬ועדות איתור והוגשו ‪ 453‬מועמדויות‪ .‬ממוצע המועמדויות לוועדה‬
‫הינו ‪ 27‬מועמדויות‪ .‬למרות העלייה במספר המכרזים לעומת ‪ 13( 2013‬ועדות איתור)‪,‬‬
‫מספר המועמדויות שהוגשו ירד בכ‪.21% -‬‬
‫טבלה ‪ :1‬ועדות איתור ומועמדויות‬
‫מספר ועדות איתור‬
‫מספר מועמדויות‬
‫כמות מועמדים‬
‫ממוצעת‬
‫‪17‬‬
‫‪453‬‬
‫‪27‬‬
‫‪171‬‬
‫ועדות איתור לפי דירוג (על פי סדר יורד)‪:‬‬
‫‪ 8‬ועדות איתור הן בדירוג מח"ר‪ 3 ,‬ועדות איתור בדירוג מהנדסים‪ 2 ,‬ועדות איתור בדירוג‬
‫משפטנים ובדירוג מפקחים וועדת איתור אחת בדירוג רופאים ובדירוג מוקבלים‬
‫לשופטים‪.‬‬
‫טבלה ‪ : 2‬ועדות איתור מועמדויות לפי דירוג‬
‫דירוג‬
‫מח"ר‬
‫מהנדסים‬
‫משפטנים‬
‫מפקחים‬
‫רופאים‬
‫מוקבלים לשופטים‬
‫סה"כ‬
‫מספר ועדות‬
‫איתור‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪17‬‬
‫סה"כ המועמדויות‬
‫למכרז‬
‫‪258‬‬
‫‪64‬‬
‫‪60‬‬
‫‪36‬‬
‫‪8‬‬
‫‪27‬‬
‫‪453‬‬
‫אחוז מסה"כ‬
‫מכרזים‬
‫‪47%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪100%‬‬
‫אחוז מסה"כ מועמדויות‬
‫‪57%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪100%‬‬
‫מועמדויות לפי מגדר‪:‬‬
‫טבלה ‪ : 3‬מועמדויות לפי מגדר‬
‫סה"כ המועמדים‬
‫‪453‬‬
‫אחוז נשים‬
‫סה"כ נשים‬
‫‪132‬‬
‫סה"כ גברים‬
‫‪29%‬‬
‫אחוז גברים‬
‫‪321‬‬
‫‪71%‬‬
‫מועמדויות לפי אוכלוסיות‪:‬‬
‫טבלה ‪ : 4‬מועמדויות לפי אוכלוסיות‬
‫דירוג‬
‫מח"ר‬
‫מהנדסים‬
‫משפטנים‬
‫רופאים‬
‫מוקבלים לשופטים‬
‫מפקחים‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫מכרזים‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪17‬‬
‫סה"כ‬
‫המועמדויות‬
‫למכרז‬
‫‪258‬‬
‫‪64‬‬
‫‪60‬‬
‫‪8‬‬
‫‪27‬‬
‫‪36‬‬
‫‪453‬‬
‫סה"כ‬
‫מועמדויות‬
‫יוצאי אתיופיה‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪1‬‬
‫סה"כ מועמדויות מאוכ'‬
‫ערבית‪/‬דרוזית‪/‬‬
‫צ'רקסית‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‬‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪28‬‬
‫מועמדויות לפי גיל‪:‬‬
‫טבלה ‪ : 5‬מועמדויות לפי גילאים‬
‫ועדות איתור‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪100%‬‬
‫טווח גיל‬
‫טווח גילאים עד ‪25‬‬
‫טווח גילאים ‪26-30‬‬
‫טווח גילאים ‪31-35‬‬
‫טווח גילאים ‪36-45‬‬
‫טווח גילאים ‪46-55‬‬
‫טווח גילאים ‪56-67‬‬
‫טווח גילאים ‪67+‬‬
‫סה"כ‬
‫‪171‬‬
‫סה"כ מועמדויות‬
‫אנשים עם מוגבלות‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪2‬‬
‫אגף בכיר הדרכה‪ ,‬השכלה ורווחה‬
‫אגף בכיר הדרכה‪ ,‬השכלה ורווחה הינו הסמכות המקצועית העליונה בתחום הלמידה‪,‬‬
‫ההדרכה וההשכלה ובתחום הרווחה בשירות המדינה‪.‬‬
‫תפקידי האגף‬
‫קביעת מדיניות למידה‪ ,‬הדרכה‪ ,‬השכלה ורווחה בשירות המדינה והנחיית המשרדים‬
‫בתחומים אלו‪.‬‬
‫פיתוח‪ ,‬טיפוח וקידום המשאב האנושי בשירות המדינה‪ ,‬והעלאת רמתם המקצועית של‬
‫העובדים באמצעות הכשרתם השיטתית והדרכתם המתמדת‪ ,‬וכן תכנון וביצוע פעולות‬
‫לרווחתם של עובדי וגמלאי שירות המדינה‪.‬‬
‫ארגון וניהול פעולות הדרכה לאוכלוסיות שונות בשירות המדינה בעיקר בעיסוקים‬
‫רוחביים כולל פיתוחם ההדרכתי של פעולות ההדרכה השונות‪.‬‬
‫הכשרת הסגל הבכיר בשירות המדינה ושותפות בתכנון‪ ,‬הכוונה‪ ,‬היגוי והפעלה של תכניות‬
‫למנהלים בכירים ועתודה לסגל הבכיר בשירות המדינה‪.‬‬
‫מיצוב תחומי ההדרכה והרווחה בשירות המדינה‪ ,‬באמצעות חיזוק עבודת המטה‪ ,‬והבהרת‬
‫וחידוד הנהלים וההנחיות למשרדים‪.‬‬
‫פיתוח מתודולוגיות‪ ,‬כלים ומוצרי למידה והדרכה לכלל שירות המדינה‪.‬‬
‫הכשרת העובדים העוסקים בתחום ההדרכה‪ ,‬ההשכלה‪ ,‬הלמידה והרווחה והמופקדים על‬
‫תחומים אלו במשרדים וביחידות הסמך לשיפור ושימור רמתם המקצועית‪.‬‬
‫פיתוח וחיזוק שיתופי פעולה עם גורמים העוסקים בתחום הלמידה‪ ,‬ההדרכה והרווחה‬
‫בתוך שירות המדינה ומחוצה לו‪.‬‬
‫ניהול ומימוש מכרזים מרכזיים בתחום הלמידה‪ ,‬ההדרכה‪ ,‬ההשכלה והרווחה‪.‬‬
‫הובלת תכניות אקדמיות מוסדיות המיועדות לעובדי שירות המדינה‪.‬‬
‫פיתוח קשרים בינלאומיים ושיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל ועם‬
‫מוסדות העוסקים בתחום הלמידה וההדרכה בחו"ל‪.‬‬
‫מתן מענה שוטף לפניות מהמשרדים ומגורמי חוץ בתחומים עליהם מופקד האגף‪.‬‬
‫קביעת מדיניות וליווי מימוש הסכמים קיבוציים הנוגעים לתחום ההדרכה וההשכלה‬
‫ומשמש כגורם המקשר בין המעסיקים לבין האיגודים המקצועיים בכל הנושאים‬
‫הקשורים להשתלמות של עובדי מדינה ופעולות הדרכה הנובעות מהסכמי עבודה‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫מנהל אגף בכיר (הדרכה השכלה ורווחה)‪ :‬מר אופיר בניהו‬
‫טל‪ ,02-6705220.‬פקס‪02-6705618 .‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪172‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪ - 2014‬תחום ההדרכה וההשכלה‬
‫בשנת ‪ 2014‬התמקדה פעילות האגף בעיקר בתחומים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬תכנית מוסדית לתואר שני במדיניות ציבורית לעובדי שירות המדינה – ביוזמת‬
‫נציבות שירות המדינה‪ ,‬נפתח המחזור הרביעי של התוכנית לתואר שני במדיניות‬
‫ציבורית באוניברסיטה העברית‪ ,‬המיועדת לעתודה הניהולית לסגל הבכיר‬
‫בשירות המדינה‪ ,‬והכוללת אשכול לימודים ייחודי לשירות המדינה‪ .‬במחזור זה‪,‬‬
‫כמו במחזור הקודם רשאים היו להגיש את מועמדותם עובדים במתח דרגות ‪40-42‬‬
‫בדירוג המח"ר ובדירוגים המקבילים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכשרה ניהולית ליועצים משפטיים ולמשפטנים בכירים במשרדי הממשלה‬
‫וביחידות הסמך – כחלק מיישום המלצות ועדת אברמוביץ' ובשיתוף המשנה‬
‫ליועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬המשיך האגף להכשיר גם השנה את העובדים הבכירים‬
‫בלשכות המשפטיות‪ .‬במסגרת זו התבצע השנה המחזור השלישי של קורס‬
‫ההכשרה הניהולית המיועד ליועצים המשפטיים במשרדי הממשלה וביחידות‬
‫הסמך‪ ,‬והמחזור השני של קורס ההכשרה הניהולית למשפטנים בכירים בשירות‬
‫המדינה‪ .‬הקורסים התמקדו בחיזוק וטיוב מיומנויות הניהול של היועץ המשפטי‬
‫במשרד ושל המשפטן הבכיר בלשכה המשפטית‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פיתוח מתודולוגיה וכלים להערכת אפקטיביות של הדרכה בשירות המדינה ‪-‬‬
‫במסגרת המיזם המשותף עם הג'וינט ובשיתוף עם חברת לוטם פיתח האגף תורה‪,‬‬
‫מתודולוגיה וכלים להערכת אפקטיביות של הדרכה ולמידה בשירות המדינה וכן‬
‫חוברת ללימוד הנושא‪ .‬המתודולוגיה מתבססת על המודלים של קירקפטריק‬
‫ופיליפס והפעולות להטמעתה‪ ,‬כולל אירוע להשקת הנושא ‪ -‬בכנס בו השתתפו כל‬
‫הממונים על הדרכה בשירות המדינה ‪ -‬החלו בשנה זו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הכשרת מנהלים בכירים – האגף שם דגש על הכשרת הסגל הבכיר והעתודה‬
‫הניהולית בשירות המדינה – כולל במסגרת התוכנית למדיניות חברתית ולמינהל‬
‫(בשנה זו נפתח מחזור כ"ב של התוכנית)‪ ,‬המיזם המשותף המתקיים בין ג'וינט‬
‫ישראל לנציבות שירות המדינה‪ ,‬תכנית קרן ווקסנר ללימודי תואר שני במדיניות‬
‫ציבורית באוניברסיטת הרווארד בארה"ב וכן תוכנית מעוז‪.‬‬
‫ה‪ .‬מכרז מרכזי לרכישת שירותי ארגון וביצוע ימי עיון‪ ,‬פעילויות הדרכה‪ ,‬כנסים‬
‫ואירועים – בשיתוף עם מינהל הרכש באגף החשב הכללי במשרד האוצר‪ ,‬פורסם‬
‫מכרז מרכזי לרכישת רכישת שירותי ארגון וביצוע ימי עיון‪ ,‬פעילויות הדרכה‪,‬‬
‫כנסים ואירועים וכן פורסמה הודעת תכ"מ בנושא זה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הכשרה למובילי נגישות לאנשים עם מוגבלות במשרדי הממשלה ויחידות הסמך‬
‫ נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים‪ ,‬בשיתוף אגף הדרכה‪,‬‬‫השכלה ורווחה חברו יחד ליצירת הכשרה ייחודית לרכזי נגישות‪ /‬ממוני השוויון‬
‫לאנשים עם מוגבלות‪ .‬ההכשרה נבנתה מתוך התייחסות להיבטים הייחודיים של‬
‫התפקיד במשרדי הממשלה‪ .‬בהכשרה זו השתתפו כ‪ 25 -‬עובדי משרדי הממשלה‬
‫ויחידות הסמך בעלי מינוי של רכז נגישות או ממונה שוויון או גורם אחר במשרד‬
‫שמונה להוביל את נושא הנגישות‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫קורס הסמכה לממונים על העמדת מידע לציבור – הקורס בוצע ע"י האגף בשיתוף‬
‫עם היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים‪ .‬ההסמכה מיועדת‬
‫לממונים על העמדת מידע לציבור מכח חוק חופש המידע במשרדי הממשלה‪,‬‬
‫ביחידות הסמך ובמוסדות הממלכתיים‪ ,‬ולעובדים המסייעים להם במילוי‬
‫תפקידם‪ .‬מטרת הקורס היא להכשיר את הממונים‪ ,‬להעמיק את הידע בתחום‪,‬‬
‫לתרגל את הפרקטיקה הראויה וכן לאפשר מפגש והפרייה הדדית בקרב העוסקים‬
‫בתחום בשירות המדינה‪ .‬בקורס השתתפו כ ‪ 25 -‬משתתפים‪.‬‬
‫‪173‬‬
‫ח‪ .‬קורסי הסמכה לממונים‪/‬ות על שוויון מגדרי ויועצי‪/‬ות המנכ"ל לקידום נשים ‪-‬‬
‫האגף בשיתוף עם אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות והאגף לקידום ושילוב נשים‬
‫בנציבות שירות המדינה‪ ,‬פתחו שני מחזורים מקבילים בירושלים ובתל אביב של‬
‫קורסי הסמכה אלו‪ .‬בקורסים אלו המיועדים לממונים‪/‬ות המכהנים‪/‬ות בתפקיד‪,‬‬
‫ואשר טרם הוסמכו אליו‪ ,‬כמתחייב מסעיף ‪ 03.27‬בתקשי"ר משתתפים כ‪60 -‬‬
‫ממונות‪.‬‬
‫ט‪ .‬קורס הסמכה לעוזרי הדרכה והשתלמות מקצועית לממונים על הרווחה במשרדי‬
‫הממשלה‪ ,‬במרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה ‪ -‬במסגרת הכשרת‬
‫העוסקים בתחום ההדרכה והרווחה בשירות המדינה‪ ,‬ארגן וביצע האגף מחזור‬
‫נוסף של קורס ההסמכה לעוזרי הדרכה וכן המשיך בהכשרתם של הממונים על‬
‫הרווחה בטיפול בפרט‪ ,‬במרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫שינוי ושדרוג מערך ההכשרה לעובדי יחידות משאבי אנוש במערכת הבריאות‬
‫בשיתוף עם משרד הבריאות ועם אגף בכיר מערכת הבריאות בנציבות שירות‬
‫המדינה‪ .‬נפתח במהלך שנת ‪ 2014‬המחזור השלישי של קורס ההכשרה במרכז‬
‫ההדרכה של משרד הבריאות בתל השומר‪ ,‬ובמסגרתו השתתפו ‪ 24‬עובדי מערכת‬
‫הבריאות‪.‬‬
‫יא‪ .‬חיזוק השקיפות לגבי נהלים‪ ,‬הנחיות והוראות התקשי"ר – באמצעות חוזרים‪,‬‬
‫עדכונים שוטפים וימי עיון‪ .‬בשנת ‪ 2014‬פורסמו על ידי האגף ‪ 38‬חוזרי הדרכה‪,‬‬
‫וחוזר "עדכונים שוטפים" אחד‪.‬‬
‫יב‪ .‬חיזוק דפוסי עבודה שיטתיים ומובנים עם הממונים על ההדרכה ‪ -‬במסגרת‬
‫תכנית העבודה השנתית של הממונים על ההדרכה נתבקשו המשרדים להגיש לאגף‬
‫תוכנית עבודה שנתית בתחום הלמידה וההדרכה‪ ,‬הכוללת זיהוי ואבחון של‬
‫היעדים והאתגרים המקצועיים העומדים בפני המשרדים‪ ,‬אשר יש להיערך אליהם‬
‫או לתת להם מענה‪ .‬באמצעות הגישור על הפער בין הרצוי למצוי ביכולותיהם‬
‫המקצועיות של העובדים‪ ,‬יהיו המשרדים מסוגלים לקדם ולממש את יעדיהם‬
‫וחזונם‪.‬‬
‫במסגרת יישום הרפורמה בניהול המשאב האנושי בשירות המדינה‪ ,‬אמורה תכנית‬
‫העבודה בתחום ההדרכה והלמידה להיבנות בהתאמה וכתמיכה לתוכנית העבודה‬
‫המשרדית‪ ,‬המובנה במעגל התכנון השנתי‪ ,‬ובעיקר בהתאמה לתכניות העבודה‬
‫לתכנון אסטרטגי של ההון האנושי במשרד‪ ,‬הנגזרות מהיעדים המשרדיים‪,‬‬
‫מהמדיניות כפי שתקבע על ידי נציבות שירות המדינה ומצרכים שונים העולים‬
‫מעולמות התוכן שבתחום סמכותו ואחריותו של המשרד‪.‬‬
‫הגדרת יעדי הדרכה מרכזיים ברמת מטה‪ :‬המשרדים נתבקשו לשלב ולהטמיע‬
‫בתוכנית ההדרכה המשרדית השנתית לשנת ‪ ,2014‬את הנושאים הבאים‪:‬‬
‫הכשרת העובדים בבניית תכניות עבודה משרדיות המבוססות על מדריך‬
‫התכנון הממשלתי‪ ,‬ביצוע תכניות העבודה ובקרתן‪.‬‬
‫הכשרת העובדים והמנהלים המעריכים בתהליך המשוב והערכת העובדים‪.‬‬
‫פיתוח מודעות לאיכות ומצוינות בשיתוף הממונים על נושא האיכות‬
‫והמצוינות במשרדים‪.‬‬
‫פיתוח מודעות לנושא האתיקה בשירות המדינה והשמירה על טוהר המידות‪.‬‬
‫‪174‬‬
‫פיתוח מודעות לשיפור השירות ללקוחות פנימיים וחיצוניים‪ ,‬כולל בסביבה‬
‫רב‪-‬תרבותית ובעיקר ביחידות המופקדות על מתן שירות ישיר לציבור‪.‬‬
‫פיתוח מודעות לקידום ולייצוג הולם של נשים בשירות המדינה‪ ,‬לרבות‬
‫באמצעות ארגון‬
‫פעולות הדרכה בשיתוף ובשילוב הממונות על מעמד האישה במשרדים‪.‬‬
‫פיתוח מודעות לקידום ולייצוג הולם לערבים תושבי ישראל‪ ,‬ליוצאי העדה‬
‫האתיופית‬
‫ולאנשים עם מוגבלויות בשירות המדינה‪.‬‬
‫יג‪ .‬בנוסף נתבקשו המשרדים להגיש דו"ח ביצוע לשנת ‪ 2013‬המפרט את השקעת‬
‫המשרד בהדרכה ובלמידה‪ ,‬והכולל מידע לגבי‪:‬‬
‫עלות הרכישות המשרדיות של פעולות הדרכה ומענקי השתלמות לעובדים;‬
‫עלות ימי ההיעדרות בשכר המאושרים לעובדים‪ ,‬לצורך הדרכה ולמידה;‬
‫עלות תפעול יחידת ההדרכה המשרדית (שכר העבודה)‪.‬‬
‫תוצרי דו"ח זה הכוללים את כל נתוני ההשקעה בהדרכה ובלמידה במשרד‪ ,‬ואשר‬
‫ייבחנו כאחוז מסך כל תקציב שכר העבודה במשרד‪ ,‬משמשים כמדד השוואתי בין‬
‫משרדי‪ ,‬להשקעה בהדרכה ובלמידה בשירות המדינה‪.‬‬
‫‪175‬‬
‫תחומי הפעילות העיקריים ברמת מדיניות וברמת תכנון וביצוע למידה והדרכה‬
‫‪ .1‬ועדת ההשתלמות המרכזית של נציבות שירות המדינה‬
‫אגף בכיר הדרכה והשכלה אחראי על קביעת מדיניות ההדרכה לכלל שירות המדינה‪ ,‬וזאת‬
‫בין היתר‪ ,‬במסגרת ועדת ההשתלמות המרכזית העוסקת בנושאים שאינם בסמכות‬
‫משרדי הממשלה ויחידות הסמך כגון‪ :‬לימודי משפטים ושמאות‪ ,‬לימודים לתואר שלישי‬
‫(בשנה זו נקבע נוהל עבודה אחיד בנושא זה)‪ ,‬השתלמויות בחו"ל מעל לחודש ימים ועוד‪,‬‬
‫כמפורט בחוזרנו "עדכונים שוטפים – חוזר מספר ‪."21‬‬
‫חברי הוועדה מונו על‪-‬ידי נציב שירות המדינה ובתפקיד יו"ר וועדת ההשתלמות המרכזית‬
‫בנציבות שירות המדינה משמש מנהל אגף בכיר הדרכה‪ ,‬השכלה ורווחה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬הוגשו לוועדה ‪ 69‬בקשות‪ ,‬מתוכן אושרו – ‪ .)96%( 66‬בשנת ‪ 2014‬מסתמנת‬
‫ירידה במספר הבקשות שהוגשו לוועדה בצד עליה במספר הבקשות שאושרו על ידה‪.‬‬
‫תרשים מס' ‪ : 1‬התפלגות מס' בקשות ומס' אישורים ‪-‬לפי שנה‬
‫‪120‬‬
‫‪105‬‬
‫‪100‬‬
‫‪94‬‬
‫‪89‬‬
‫‪75‬‬
‫‪80‬‬
‫‪56‬‬
‫‪60‬‬
‫‪71‬‬
‫‪61‬‬
‫‪57‬‬
‫‪52‬‬
‫‪41‬‬
‫‪66‬‬
‫‪69‬‬
‫‪41‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫מס' אישורים‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫מס' בקשות‬
‫‪176‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫תרשים מס' ‪ - 2‬אחוז הבקשות שאושרו במסגרת ועדת ההשתלמות המרכזית‬
‫‪120%‬‬
‫‪96%‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪73%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪68%‬‬
‫‪55%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪ .2‬פיתוח ותחזוק קשרי חוץ ושיתופי פעולה בינלאומיים‬
‫א‪ .‬בית הספר הלאומי הצרפתי למינהל – ‪ENA‬‬
‫בית הספר הצרפתי הלאומי למינהל (‪ )E.N.A‬מציע מידי שנה מספר מלגות‬
‫לימודים להשתלמויות קצרות בתחומים שונים של המינהל הציבורי‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬הוגשו ‪ 12‬בקשות‪ ,‬ומתוכן נבחרו ‪ 5‬עובדים (‪ 1‬נציבות שירות‬
‫‪ 2‬ממשרד ראש הממשלה‪ 1 ,‬מהמשרד‬
‫המדינה‪ 1 ,‬ממשרד הבריאות‪,‬‬
‫להגנת הסביבה)‪.‬‬
‫הקורסים נמשכים בין שבועיים ל חודש‪.‬‬
‫תהליך העבודה המתקיים במסגרת זו כולל מספר שלבים‪:‬‬
‫פגישות עבודה שוטפות עם נציגי השגרירות הצרפתית בישראל לצורך‬
‫תיאום והמשך שיתוף הפעולה‪.‬‬
‫פרסום חוזרי נש"מ בדבר קיום ההשתלמויות ב – ‪ E.N.A‬ועידוד‬
‫הנהלות משרדי הממשלה לרישום עובדים העומדים בקריטריונים‪.‬‬
‫ראיון המועמדים והעברת שמות המתאימים לנציגי ‪ ENA‬בארץ‪.‬‬
‫מעקב אחר רישום ואישור מועמדי שירות המדינה לקורסים השונים‪.‬‬
‫קבלת דו"חות מהמשתתפים על אשר נלמד במסגרת הקורסים ועל‬
‫תרומת הקורסים לעבודתו המקצועית של המשתתף‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫‪ .3‬פיתוח שיתופי פעולה עם האיגודים המקצועיים‬
‫א‪.‬‬
‫קרן ידע לאקדמאים במדעי החברה והרוח (במח"ר) וקרן ידע הנדסי‪-‬‬
‫אקדמי למהנדסים‬
‫במסגרת שיתוף הפעולה עם קרן ידע‪ ,‬מעורב אגף בכיר הדרכה והשכלה‬
‫בתהליכי קבלת ההחלטות בקרנות אלו‪ ,‬תוך פיקוח על התנהלותן של‬
‫הקרנות ושותפות בפרויקטים וביוזמות המפותחים במסגרות אלו‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬משמש מנהל האגף כחבר מועצת המנהלים‪ ,‬חבר ההנהלה‬
‫המצומצמת ויו"ר וועדת ההשתלמות של קרן הידע במח"ר וכן כחבר‬
‫מועצת המנהלים וכמ"מ יו"ר וועדת ההשתלמות של קרן הידע למהנדסים‪.‬‬
‫מעת לעת מתבצעים כנסים וימי עיון המיועדים למנהלי הדרכה בשירות‬
‫הציבורי המאורגנים תוך שיתוף פעולה פורה בין האגף לקרן הידע במח"ר‪.‬‬
‫ב‪ .‬גמול השתלמות‬
‫גמול ההשתלמות מהווה גמול מקצועי כפי שנקבע בהסכמים קיבוציים והוא‬
‫ניתן לעובדים שסיימו קורסים והשתלמויות מקצועיות בהיקף שעות לימוד‬
‫כפי שנקבע בהסכמים‪ ,‬ובתנאי שהלומדים ותחומי הלימוד עונים על הכללים‬
‫שנקבעו‪.‬‬
‫אגף בכיר הדרכה‪ ,‬השכלה ורווחה מעורב בקביעת המדיניות בתחום זה‪ ,‬תוך‬
‫שיתוף פעולה עם אגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ועם הוועדה לאישור‬
‫קיום קורסים לגמול השתלמות שבמשרד החינוך‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬עמד מספרם של מקבלי גמול א' בשירות המדינה על ‪30,893‬‬
‫עובדים‪ ,‬ועוד ‪ 16,635‬מקבלי גמול ב'‪ .‬מסתמנת ירידה קטנה במספר העובדים‬
‫הזכאים לגמול א' ועליה מתונה במספר הזכאים לגמול ב'‪.‬‬
‫תרשים מס' ‪ - 3‬התפלגות העובדים הזכאים לגמול השתלמות לפי שנה ורמת‬
‫הגמול‬
‫‪30893‬‬
‫‪31029‬‬
‫‪31030‬‬
‫‪30351‬‬
‫‪16635‬‬
‫‪16575‬‬
‫‪16431‬‬
‫‪16015‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪31087‬‬
‫מס' עובדים‬
‫‪35000‬‬
‫‪29643‬‬
‫‪29465‬‬
‫‪30000‬‬
‫‪25000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪15000‬‬
‫‪11719‬‬
‫‪7045‬‬
‫‪6915‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪0‬‬
‫גמול ב'‬
‫‪2010‬‬
‫גמול א'‬
‫‪178‬‬
‫טבלה מס' ‪ - 1‬מספר מקבלי הגמול מקרב עובדי המדינה לפי שנה ולפי רמת הגמול‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫גמול א' גמול ב' גמול א' גמול ב' גמול א' גמול ב' גמול א גמול ב גמול א גמול ב גמול א גמול ב גמול א גמול ב‬
‫מינהלי ‪ -‬עובדי מדינה*‬
‫טכנאי רנטגן מעשי‬
‫רנטגנאים‬
‫שירות החוץ‬
‫מח"ר‬
‫מהנדסים‬
‫הנדסאים וטכנאים‬
‫פסיכולוגים‬
‫משפטנים‬
‫פרקליטים‬
‫עובדים סוציאליים‬
‫סנגורים ציבוריים‬
‫עיתונאים‬
‫בכ"מ‪-‬עמ"מ‬
‫רוקחים‬
‫אחים ואחיות ברה"צ‬
‫אחים ואחיות‬
‫עובדי הוראה‬
‫מפקחים ימיים‬
‫מקצועות טכניים‬
‫בוחנים רישוי‬
‫פנים חוזה שכר כולל‬
‫בוחני רישוי חוזה שכר כולל חדש‬
‫‪9409‬‬
‫‪-‬‬
‫‪9651‬‬
‫‪-‬‬
‫‪9711‬‬
‫‪4,432‬‬
‫‪9,893‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪254‬‬
‫‪0‬‬
‫‪250‬‬
‫‪-‬‬
‫‪253‬‬
‫‪0‬‬
‫‪255‬‬
‫‪257‬‬
‫‪259‬‬
‫‪266‬‬
‫‪327‬‬
‫‪239‬‬
‫‪358‬‬
‫‪243‬‬
‫‪383‬‬
‫‪255‬‬
‫‪410‬‬
‫‪288‬‬
‫‪431‬‬
‫‪296‬‬
‫‪423‬‬
‫‪303‬‬
‫‪416‬‬
‫‪304‬‬
‫‪4407‬‬
‫‪3471‬‬
‫‪4504‬‬
‫‪3590‬‬
‫‪4700‬‬
‫‪3761‬‬
‫‪4,852‬‬
‫‪3,915‬‬
‫‪4,958‬‬
‫‪4,062‬‬
‫‪4,993‬‬
‫‪4,107‬‬
‫‪5,084‬‬
‫‪4,211‬‬
‫‪1031‬‬
‫‪885‬‬
‫‪1024‬‬
‫‪884‬‬
‫‪1012‬‬
‫‪872‬‬
‫‪991‬‬
‫‪861‬‬
‫‪975‬‬
‫‪860‬‬
‫‪929‬‬
‫‪826‬‬
‫‪893‬‬
‫‪791‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪854‬‬
‫‪989‬‬
‫‪847‬‬
‫‪983‬‬
‫‪846‬‬
‫‪949‬‬
‫‪835‬‬
‫‪938‬‬
‫‪827‬‬
‫‪897‬‬
‫‪795‬‬
‫‪871‬‬
‫‪772‬‬
‫‪208‬‬
‫‪136‬‬
‫‪226‬‬
‫‪145‬‬
‫‪232‬‬
‫‪147‬‬
‫‪209‬‬
‫‪131‬‬
‫‪195‬‬
‫‪121‬‬
‫‪185‬‬
‫‪111‬‬
‫‪182‬‬
‫‪106‬‬
‫‪240‬‬
‫‪174‬‬
‫‪226‬‬
‫‪171‬‬
‫‪214‬‬
‫‪169‬‬
‫‪207‬‬
‫‪169‬‬
‫‪192‬‬
‫‪151‬‬
‫‪169‬‬
‫‪136‬‬
‫‪159‬‬
‫‪127‬‬
‫‪505‬‬
‫‪338‬‬
‫‪522‬‬
‫‪355‬‬
‫‪567‬‬
‫‪380‬‬
‫‪594‬‬
‫‪407‬‬
‫‪606‬‬
‫‪420‬‬
‫‪625‬‬
‫‪440‬‬
‫‪641‬‬
‫‪457‬‬
‫‪1063‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1117‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1179‬‬
‫‪49‬‬
‫‪1,201‬‬
‫‪77‬‬
‫‪1,250‬‬
‫‪108‬‬
‫‪1,297‬‬
‫‪134‬‬
‫‪1,313‬‬
‫‪159‬‬
‫‪35‬‬
‫‪19‬‬
‫‪41‬‬
‫‪21‬‬
‫‪42‬‬
‫‪25‬‬
‫‪43‬‬
‫‪26‬‬
‫‪44‬‬
‫‪27‬‬
‫‪47‬‬
‫‪30‬‬
‫‪48‬‬
‫‪33‬‬
‫‪106‬‬
‫‪89‬‬
‫‪107‬‬
‫‪88‬‬
‫‪106‬‬
‫‪86‬‬
‫‪106‬‬
‫‪89‬‬
‫‪104‬‬
‫‪88‬‬
‫‪100‬‬
‫‪87‬‬
‫‪94‬‬
‫‪84‬‬
‫‪624‬‬
‫‪581‬‬
‫‪618‬‬
‫‪562‬‬
‫‪613‬‬
‫‪553‬‬
‫‪587‬‬
‫‪522‬‬
‫‪576‬‬
‫‪509‬‬
‫‪556‬‬
‫‪491‬‬
‫‪529‬‬
‫‪465‬‬
‫‪85‬‬
‫‪70‬‬
‫‪86‬‬
‫‪71‬‬
‫‪84‬‬
‫‪70‬‬
‫‪78‬‬
‫‪63‬‬
‫‪73‬‬
‫‪60‬‬
‫‪66‬‬
‫‪55‬‬
‫‪61‬‬
‫‪52‬‬
‫‪1009‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1034‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1039‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1,058‬‬
‫‪1,099‬‬
‫‪1,111‬‬
‫‪1,100‬‬
‫‪7348‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7440‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7585‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7,613‬‬
‫‪7,768‬‬
‫‪7,910‬‬
‫‪7,986‬‬
‫‪1681‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1315‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪0‬‬
‫‪915‬‬
‫‪981‬‬
‫‪922‬‬
‫‪746‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11‬‬
‫‪-‬‬
‫‪14‬‬
‫‪0‬‬
‫‪20‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10‬‬
‫‪-‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪9‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪9‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪8‬‬
‫‪64‬‬
‫‪15‬‬
‫‪63‬‬
‫‪15‬‬
‫‪65‬‬
‫‪15‬‬
‫‪67‬‬
‫‪14‬‬
‫‪67‬‬
‫‪15‬‬
‫‪64‬‬
‫‪14‬‬
‫‪62‬‬
‫‪14‬‬
‫‪33‬‬
‫‪27‬‬
‫‪32‬‬
‫‪26‬‬
‫‪33‬‬
‫‪27‬‬
‫‪32‬‬
‫‪27‬‬
‫‪31‬‬
‫‪27‬‬
‫‪31‬‬
‫‪27‬‬
‫‪31‬‬
‫‪27‬‬
‫‪17‬‬
‫‪12‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪21‬‬
‫‪15‬‬
‫‪34‬‬
‫‪17‬‬
‫‪37‬‬
‫‪19‬‬
‫‪25‬‬
‫‪16‬‬
‫‪27‬‬
‫‪17‬‬
‫אנשי דת מוסלמים במשרד הפנים‬
‫מפקח כולל מחוז ופדגוגי בשדה‬
‫קלדניות שופטים‬
‫מנהל תחום דעת במטה‬
‫כלכלנים נבחרים שכר כולל חדש‬
‫חוזה אישי עובדים בכירים חדש‬
‫עובדים חיוניים אקדמאים ש‪.‬כ‪.‬חדש‬
‫פנים חוזה ש‪.‬כ‪.‬חדש‬
‫עובדים חיוניים משפטנים ש‪.‬כ‪.‬חדש‬
‫סה"כ עובדים‬
‫‪8,554‬‬
‫‪10,164‬‬
‫‪8,811‬‬
‫‪10,080‬‬
‫‪8,971‬‬
‫‪10,018‬‬
‫‪8,983‬‬
‫‪24‬‬
‫‪38‬‬
‫‪58‬‬
‫‪6‬‬
‫‪164‬‬
‫‪8‬‬
‫‪184‬‬
‫‪46‬‬
‫‪58‬‬
‫‪53‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪212‬‬
‫‪8‬‬
‫‪245‬‬
‫‪9‬‬
‫‪264‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪29,643 6,915 29,465‬‬
‫‪30,841 7,045‬‬
‫‪179‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪16,635 30,893 16,575 31,029 7,622 31,030 7,462 30,351 7,272‬‬
‫‪ .4‬פיתוח הדרכה והכשרה מקצועית‬
‫במהלך שנת ‪ 2014‬קיים אגף הדרכה והשכלה ‪ 13,535‬ימי הדרכה מצטברים‪ ,‬בהם‬
‫השתתפו ‪ 4,437‬עובדים (לרבות המשתתפים בתכנית "שישי בטבע")‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ - 2‬התפלגות סך כל המשתתפים בפעולות הדרכה שבוצעו על‪-‬ידי אגף‬
‫ההדרכה וההשכלה‪ ,‬לפי שנה וימי לימוד מצטברים ב – ‪ 6‬השנים האחרונות‬
‫השנה‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫ימי לימוד מצטברים‬
‫סך כל המשתתפים בכלל‬
‫פעולות ההדרכה‬
‫‪13,535‬‬
‫‪4,437‬‬
‫‪9,938‬‬
‫‪959‬‬
‫‪11,447‬‬
‫‪3,772‬‬
‫‪20,481‬‬
‫‪7,985‬‬
‫‪24,753‬‬
‫‪8,459‬‬
‫‪18,138‬‬
‫‪6,866‬‬
‫‪181‬‬
‫טבלה מספר ‪ - 3‬פירוט פעולות ההדרכה שבוצעו בשנים ‪ 2013-2014‬לפי קורס‪,‬‬
‫מספר ימי לימוד‪ ,‬ימי לימוד מצטברים ומס' משתתפים‬
‫שם פעולת ההדרכה‬
‫היקף ההדרכה ב‪2014 -‬‬
‫מס' ימי הדרכה‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫מס' ימי הדרכה‬
‫מצטברים ‪2013‬‬
‫ימי הדרכה‬
‫משתתפים‬
‫מצטברים‬
‫קורסים במסגרת מסלולי קידום‬
‫רכזות ומנהלות לשכה‬
‫‪288‬‬
‫‪1,106‬‬
‫‪79‬‬
‫‪14‬‬
‫משאבי אנוש בסיסי‬
‫(מתכונת חדשה)‬
‫קורס בסיסי למשאבי אנוש –‬
‫מערכת הבריאות‬
‫כספים וחשבונות‬
‫‪1703‬‬
‫‪825‬‬
‫‪75‬‬
‫‪11‬‬
‫‪575‬‬
‫‪276‬‬
‫‪23‬‬
‫‪12‬‬
‫‪48‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫חשבי שכר בסיסי‬
‫‪260‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ניהול רשומות בסיסי‬
‫‪246‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,120‬‬
‫‪2,207‬‬
‫‪177‬‬
‫‪37‬‬
‫פיתוח מנהלים ועתודה ניהולית‬
‫תכנית מצפ"ן סמנכ"לים‬
‫למנהל‬
‫קורס הכשרה ניהולית‬
‫ליועצים משפטיים‬
‫קורס הכשרה ניהולית לסגני‬
‫יועצים משפטיים‬
‫סה"כ‬
‫‪252‬‬
‫‪140‬‬
‫‪20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪275‬‬
‫‪225‬‬
‫‪25‬‬
‫‪9‬‬
‫‪264‬‬
‫‪153‬‬
‫‪17‬‬
‫‪9‬‬
‫‪791‬‬
‫‪518‬‬
‫‪62‬‬
‫‪25‬‬
‫פעולות הדרכה והכשרה לאוכלוסיות ייחודיות‬
‫קורס למרכזי איכות יחידתיים‬
‫‪235‬‬
‫‪276‬‬
‫‪46‬‬
‫‪6‬‬
‫קורס גמלאות וביטוח פנסיוני‬
‫‪-‬‬
‫‪228‬‬
‫‪38‬‬
‫‪6‬‬
‫קורס רפרנטים לגמלאות‬
‫קורס הכשרה לממונים על‬
‫הרווחה במרכז‬
‫לפסיכוטראומה‬
‫קורס הסמכה לממונות על‬
‫שוויון מגדרי‬
‫תכנית העשרה ופיתוח לדוברי‬
‫משרדי הממשלה‬
‫קורס הסמכה לממונים על‬
‫העמדת מידע לציבור‬
‫קורס עוזרי הדרכה‬
‫הכשרה למובילי נגישות‬
‫לאנשים עם מוגבלות‬
‫סה"כ‬
‫‪-‬‬
‫‪160‬‬
‫‪32‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪392‬‬
‫‪49‬‬
‫‪8‬‬
‫‪-‬‬
‫‪276‬‬
‫‪46‬‬
‫‪6‬‬
‫‪-‬‬
‫‪252‬‬
‫‪42‬‬
‫‪6‬‬
‫‪-‬‬
‫‪300‬‬
‫‪25‬‬
‫‪12‬‬
‫‪-‬‬
‫‪336‬‬
‫‪28‬‬
‫‪12‬‬
‫‪-‬‬
‫‪225‬‬
‫‪25‬‬
‫‪9‬‬
‫‪235‬‬
‫‪2,445‬‬
‫‪331‬‬
‫‪70‬‬
‫‪181‬‬
‫שם פעולת ההדרכה‬
‫מס' ימי הדרכה‬
‫מצטברים ‪2013‬‬
‫היקף ההדרכה ב‪2014 -‬‬
‫מס'‬
‫מס' ימי הדרכה‬
‫משתתפים‬
‫מצטברים‬
‫מס'‬
‫ימי הדרכה‬
‫קורסי הכנה לפרישה לעובדי מדינה‬
‫הכנה לפרישה‬
‫‪2,330‬‬
‫שישי בטבע‬
‫‪2,934‬‬
‫‪5,460‬‬
‫‪1,092‬‬
‫‪5‬‬
‫שישי בטבע‬
‫‪1,860‬‬
‫‪1,860‬‬
‫‪1‬‬
‫כנסים וימי עיון‬
‫כנס ממונים על ההדרכה‬
‫‪60‬‬
‫‪180‬‬
‫‪180‬‬
‫‪3‬‬
‫כנס מנהלי משאבי אנוש‬
‫‪50‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כנס תגמול ותימרוץ‬
‫‪71‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כנס משמעת בשירות המדינה‬
‫‪252‬‬
‫‪260‬‬
‫‪130‬‬
‫‪2‬‬
‫כנס למבקרים פנימיים‬
‫‪95‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫יום עיון להכשרת מומחי‬
‫התוכן בפרופסיית משאבי‬
‫‪51‬‬
‫‪51‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫האנוש‬
‫ימי עיון להכשרת העוסקים‬
‫במכוני המיון במסגרת‬
‫‪384‬‬
‫‪384‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫הרפורמה בנושא זה‬
‫יום עיון לממונים על הרווחה‬
‫‪80‬‬
‫יום עיון לממונות על השוויון‬
‫המגדרי‬
‫‪-‬‬
‫סדנאות בנושא שיפור השירות‬
‫לאזרח‬
‫‪-‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪2‬‬
‫סה"כ‬
‫‪608‬‬
‫‪1.045‬‬
‫‪915‬‬
‫‪11‬‬
‫סה"כ כללי‬
‫‪10.018‬‬
‫‪13,535‬‬
‫‪4,437‬‬
‫‪149‬‬
‫‪182‬‬
‫קורסים במסלולי קידום‬
‫בשנת ‪ 2014‬נפתחו ‪ 7‬קורסים חדשים במסלולי הקידום השונים ובפיתוח מנהלים‪,‬‬
‫ובמסגרתם השתתפו ‪ 177‬עובדים מכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך‪ .‬במקביל‪,‬‬
‫נמשך הטיפול בניהולם של קורסים נוספים שהחלו בשנת ‪ ,2013‬והמשיכו להתקיים‬
‫בשנת ‪ .2014‬סה"כ עובדי המדינה המשמשים בתפקידים להם הוגדר מסלול קידום‬
‫בתקשי"ר והמהווים אוכלוסיית היעד לקורסים אלו – ‪ 6,215‬עובדים‪ ,‬המהווים כ‪-‬‬
‫‪ 8.7%‬מסך כל עובדי המדינה‪.‬‬
‫תרשים מס' ‪ - 4‬התפלגות עובדי המדינה לפי מסלול קידום בשירות המדינה‬
‫משאבי אנוש‬
‫‪25%‬‬
‫‪1546‬‬
‫רכזי תחבורה ‪1% 52‬‬
‫בנא"מ‬
‫‪18%‬‬
‫‪1122‬‬
‫רכזות ומנהלות לשכה‬
‫‪1,795‬‬
‫חשבי שכר‬
‫‪7%‬‬
‫‪423‬‬
‫כספים וחשבונות‬
‫‪16%‬‬
‫‪972‬‬
‫רשומות‬
‫‪305‬‬
‫‪0‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪2000‬‬
‫כחלק מהיערכות האגף לביצוע הקורסים במסלולי קידום והניהול השוטף של הקורסים‪,‬‬
‫ננקטות הפעולות הבאות‪:‬‬
‫ביצוע פיקוח על גופי ההדרכה המבצעים את הקורסים בפועל‪ ,‬תוך קביעת‬
‫לוחות זמנים לביצוע במסגרת המכרז המרכזי בנושא‪.‬‬
‫ניהול שוטף של הקורסים מבחינת נוכחות ומטלות לימודיות‪.‬‬
‫עדכון וריענון תכניות הלימוד‪ ,‬הן לפני פתיחת קורס‪ ,‬והן "תוך כדי תנועה"‪.‬‬
‫מתן מענה "בזמן אמת" למכלול הבעיות העולות במהלך הקורס‪.‬‬
‫בניית קבוצות למידה הומוגניות‪ ,‬ככל הניתן‪ ,‬על בסיס של נתוני תפקיד‪ ,‬וותק‬
‫ודרגה‪.‬‬
‫ביצוע הערכה ומשוב שוטפים במהלך הקורס ובסיומו‪.‬‬
‫‪183‬‬
‫הגברת שיתוף הפעולה ומעורבות הממונים על ההדרכה ופתיחת קורסים‬
‫מוסדיים‪.‬‬
‫טבלה מספר ‪ - 4‬התפלגות סך כל המשתתפים בפעולות הדרכה שבוצעו על‪-‬ידי‬
‫אגף בכיר הדרכה והשכלה לפי שנה ומספר הקורסים במסלולי קידום ומספר‬
‫המשתתפים‬
‫השנה‬
‫מספר הקורסים במסלולי‬
‫קידום‬
‫מספר‬
‫המשתתפים‬
‫‪2014‬‬
‫‪7‬‬
‫‪177‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪16‬‬
‫‪345‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪12‬‬
‫‪271‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪20‬‬
‫‪536‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪14‬‬
‫‪365‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪5‬‬
‫‪124‬‬
‫תרשים מס' ‪ - 5‬משתתפים בפעולות הדרכה לפי מס' מחזורים ולפי שנה‬
‫‪600‬‬
‫‪536‬‬
‫‪500‬‬
‫‪400‬‬
‫‪365‬‬
‫‪345‬‬
‫‪271‬‬
‫‪300‬‬
‫‪177‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪14‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16‬‬
‫‪12‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫מס' משתתפים‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫מס' מחזורים‬
‫‪ .7‬פיתוח מנהלים‪ ,‬סגל בכיר והעתודה הניהולית בשירות המדינה והכשרתם‬
‫א‪ .‬תכנית מוסדית ללימודי תואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית‬
‫בירושלים – מטרתה המרכזית של התכנית היא למצב מחדש את הנהגת השירות‬
‫הציבורי בישראל על‪-‬ידי בניית יכולות ניתוח‪ ,‬השוואה והערכה ביקורתית‪ ,‬הכרה‬
‫והבנה של השירות הציבורי מבחינה מערכתית‪ ,‬ובנייה אישית של יכולות ייזום‪,‬‬
‫הובלה ופיתוח מדיניות‪.‬‬
‫‪184‬‬
‫ליבת התכנית היא היכולת ליזום‪ ,‬לכתוב ולהוביל ניירות מדיניות ככלי עבודה‬
‫מרכזי הדורש הבנה כוללת‪ ,‬התנהלות בסביבה פוליטית ובירוקרטית סבוכה‬
‫ויכולת לממש מדיניות מהמסד ועד לטפחות‪.‬‬
‫תכנית זו מהווה גם הזדמנות טובה ליצירת סגל בכיר ולגיבושה של עתודה ניהולית‬
‫לסגל זה בעל שפה מקצועית משותפת‪ ,‬השותף לתרבות ארגונית של הובלת‬
‫תהליכים משמעותיים תוך יישומם בפועל‪.‬‬
‫כל תלמיד בתוכנית מקבל ליווי של מנטור אישי מהסגל הבכיר ביותר בשירות‬
‫הציבורי בעל ניסיון מוכח בהובלת שינויים (דוגמת מנכ"לים של משרדים‬
‫ממשלתיים מכהנים ולשעבר‪ ,‬מנכ"לים של ארגונים ציבוריים גדולים וכד')‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2014‬החל המחזור הרביעי של התכנית המוסדית באוניברסיטה‬
‫העברית בירושלים‪ .‬בתכנית משתתפים ‪ 32‬תלמידים‪ ,‬שרובם נמנים על העתודה‬
‫הניהולית לסגל הבכיר בשירות המדינה מתוכם ‪ 18‬גברים ו ‪ 14 -‬נשים (‪.)44%‬‬
‫במחזור זה‪ ,‬כמו במחזור הקודם‪ ,‬ניתנה האפשרות גם לעובדים במתח דרגות ‪40-‬‬
‫‪ 42‬בדירוג המח"ר ובדירוגים המקבילים להשתתף בתוכנית זו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכשרה ניהולית ליועצים משפטיים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך – כחלק‬
‫מיישום המלצות ועדת אברמוביץ'‪ ,‬התקיימו השנה‪ ,‬בשיתוף עם משרד המשפטים‬
‫שני קורסי ניהול ייחודיים ליועצים המשפטיים במשרדי הממשלה וביחידות‬
‫הסמך ולמשפטנים בכירים‪ .‬הקורסים התמקדו בחיזוק וטיוב מיומנויות הניהול‬
‫של היועץ המשפטי במשרד ושל המשפטן הבכיר בלשכה המשפטית‪ .‬במסגרת‬
‫הקורס ניתנה לעובדים גם מסגרת שעות עם מנחה‪/‬מאמן‪ ,‬לצורך אימון אישי‬
‫ולליבון בעיות ניהוליות שאיתן מתמודדים המשפטנים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המיזם המשותף עם ג'וינט ישראל ‪ -‬שותפות וליווי המיזם המשותף עם ג'וינט‬
‫ישראל והמיועד בעיקרו להכשרת הסגל הבכיר בשירות המדינה ואשר כלל‬
‫במסגרתו את התכניות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬שם התכנית‪ :‬סקר צרכים – סגל בכיר בשירות המדינה‬
‫סקר הצרכים תוכנן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לקבל מידע על עמדות וצרכי ההדרכה של בכירי‬
‫שירות המדינה על מנת לסייע בהתווית תכנית המיזם המשותף‪.‬‬
‫בסקר התקיימו שלושה שלבים‪:‬‬
‫שלב ‪ - 1‬ראיונות עם ‪ 50‬בכירים מקרב השירות הציבורי בישראל‪.‬‬
‫שלב ‪ - 2‬סקר אינטרנטי שכלל מאות עובדים מקרב הסגל הבכיר בשירות‬
‫המדינה (‪ 1,325‬עובדים מקרב הסגל הבכיר בשירות המדינה ו‪ 60 -‬בוגרי‬
‫התוכנית למדיניות חברתית ולמינהל) ‪.‬‬
‫שלב ‪ - 3‬כנס מיקוד צרכים בהשתתפות כ‪ 100 -‬מנכ"לים או מוקבלי מנכ"לים‬
‫משירות המדינה‪ ,‬כולל מנהלי בתי חולים ממשלתיים‪ ,‬אנשי זרועות הביטחון‬
‫ועוד‪.‬‬
‫תוצרי הסקר עובדו והוצגו בחוברת אשר הופצה על ידי נציבות שירות המדינה‬
‫לגורמים שונים‪.‬‬
‫‪185‬‬
‫‪ .2‬שם התכנית‪ :‬ליווי וייעוץ ‪ -‬תכניות ליווי ופיתוח של הסגל הבכיר‬
‫התוכנית כוללת במסגרתה ‪ 4‬תכניות משנה‪:‬‬
‫ליווי וייעוץ אישי למנהלים מקרב הסגל הבכיר בשירות המדינה ‪ -‬איתור‬
‫‪ 10‬מנהלים‪/‬מנהיגים מקרב עובדי הסגל הבכיר בשירות המדינה אשר‬
‫מבקשים לחולל שינוי וליווים ע"י יועצים המומחים בהובלת שינוי‪.‬‬
‫מפגשי קהילות בוגרים – שמטרתן יצירת רשתות בוגרים בשירות המדינה‪,‬‬
‫העמקת ידע בתחומי תוכן‪ ,‬עיבוד ויישום תהליכים הקשורים לעבודתם‬
‫המקצועית של הבוגרים‪.‬‬
‫קתדרה ‪ -‬סדנאות מקצועיות לסגל הבכיר בשירות המדינה – בתחומי דעת‬
‫ולימוד הקשורים קשר ישיר לעיסוקם של הבכירים כולל חידוד מיומנויות‬
‫מקצועיות‪.‬‬
‫‪ .3‬שם התכנית‪ :‬פורום מנהלי מחוזות‬
‫מטרתו המרכזית של פורום מנהלי המחוזות אשר הוקם ביוזמת נציב שירות‬
‫המדינה ובו משתתפים מנהלי המחוזות מקרב משרדי הממשלה ומקרב‬
‫השירות הציבורי (משטרה וכד')‪ ,‬היא לשפר את היכולות המפורטות להלן‪,‬‬
‫באמצעות תהליכים משותפים של עדכון‪ ,‬למידה ופעולה‪:‬‬
‫בניית קהילת מדיניות ורשת ממשל סביב סוגיית רוחב אזוריות‪.‬‬
‫יצירת שיתופי פעולה בין מנהלי המחוזות מהמשרדים השונים וקידום‬
‫הקשר הרוחבי בין משרדי הממשלה‪.‬‬
‫חיזוק פרופסיית מנהל המחוז וביסוס קבוצת מנהלי המחוזות באזור‪,‬‬
‫כקבוצה מובילה הפועלת תוך תיאום‪ ,‬שיתוף פעולה ואיגום משאבים‪.‬‬
‫למידת הכלים החיוניים לעבודת מנהלי המחוזות‪.‬‬
‫הובלה ומימוש של פרויקטים המשותפים למנהלי המחוזות באזורים‬
‫השונים ופרויקטים המשותפים לכלל מנהלי המחוזות‪.‬‬
‫התכנית כוללת פורומים אזוריים ופורום ארצי משותף שבמסגרתם בצד‬
‫הקניית כלים ניהוליים מקצועיים מתקדמים גם עבודה על מימוש וקידום‬
‫פרויקטים משותפים‪.‬‬
‫פורומים אזוריים‪ :‬הוקמו ‪ 4‬פורומים אזוריים (צפון‪ ,‬דרום‪ ,‬ת"א ‪-‬מרכז‪,‬‬
‫ירושלים)‪.‬‬
‫הפורום הארצי‪ :‬הפורום הארצי מתכלל את הפרויקטים השונים שיוזמים‬
‫הפורומים האזוריים ובמסגרתו מתכנסים כלל מנהלי המחוזות‪ ,‬פעמיים‬
‫בשנה לכנס ארצי בו הם עוסקים בסוגיות משותפות‪.‬‬
‫‪ .4‬שם התכנית‪ :‬וועדת המשילות‬
‫ליווי ועדת המשילות אשר הוקמה בעקבות דו"ח ועדת טרכטנברג‪ ,‬במטרה‬
‫לקדם את סוגיית הטיפול בהסרת חסמים בעבודת משרדי הממשלה‪.‬‬
‫‪186‬‬
‫‪ .5‬שם התכנית‪ :‬תכנית משתנה – תכניות תומכות רפורמה – "מצפן" ו"נחשון"‬
‫תכנית זו מיועדת לסמנכ"לים בכירים למינהל ולמשאבי אנוש ולמנהלים‬
‫אדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים במטרה לגבש מחדש את‬
‫תפישת התפקיד שלהם ולמצב את תפקידם באופן ההולם את תפיסת‬
‫הרפורמה ויסודותיה‪ ,‬שבמרכזה הגדלת אחריותו ועצמאות תפקודו של‬
‫המשרד הממשלתי בניהול ההון האנושי‪ .‬בשנת ‪ 2014‬נפתח המחזור השלישי‬
‫של תכנית "מצפן"‪.‬‬
‫המטרות המרכזיות של תכניות הכשרה אלו‪ ,‬הן‪:‬‬
‫העצמת המנהלים הן באופן אישי והן כקבוצה מובילה ומשפיעה בשירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫חיזוק האתוס המקצועי של המשתתפים כמנהלים בכירים בשירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫הקניית כלים מקצועיים הן בתחום הניהול הבכיר והן בתחום מדיניות‬
‫משאבי אנוש ומימושה‪.‬‬
‫בניית רשת עמיתים לומדת וקהילת ידע מקצועית‪ ,‬ניהולית ומנהיגותית‪.‬‬
‫תוצרי התכנית‪:‬‬
‫גיבוש תפיסת התפקיד כמנהל‪ ,‬חשיפה לתפיסות ניהוליות עדכניות‪,‬‬
‫והאתגרים הניהוליים במשרדי הממשלה‪.‬‬
‫חשיפה לתפיסות עדכניות בתחום משאבי אנוש‪ ,‬ניתוח ההקשר והאתגרים‬
‫בתחום משאבי האנוש‪ ,‬תפיסות ומיומנויות בפיתוח ההון האנושי‪.‬‬
‫חקירת דפוס המנהיגות האישי‪.‬‬
‫איסוף ואינטגרציה של תהליך הלמידה ובניית תכנית עבודה אישית‪.‬‬
‫‪ .6‬שם התכנית‪ :‬סדנה אסטרטגית ‪ -‬תכנון לאומי‬
‫ממשלת ישראל נמצאת היום בתהליך של גיבוש אסטרטגיה ארוכת טווח‬
‫שתקדם את מדינת ישראל להיות בין המדינות המובילות בעולם באיכות‬
‫החיים של כלל אזרחיה‪ .‬התהליך כולל ניתוח מעמיק של המשק הישראלי‪,‬‬
‫וזיהוי האתגרים וההזדמנויות העומדות בפני המשק והחברה הישראלית ב‪15-‬‬
‫בשנים הבאות‪.‬‬
‫לצורך קידום תהליך זה‪ ,‬פותחה סדנה הנערכת בשיתוף פעולה בין נציבות‬
‫שירות המדינה‪ ,‬משרד ראש הממשלה‪ ,‬המועצה הלאומית לכלכלה וג'וינט‬
‫ישראל ועוסקת באסטרטגית התכנון הלאומי של מדינת ישראל‪.‬‬
‫מטרות הסדנה‪:‬‬
‫למידה והרחבה של ההיכרות והידע של המשתתפים בתחום התכנון‬
‫האסטרטגי במשרדי הממשלה‪.‬‬
‫גיבוש שפה אסטרטגית משותפת‪.‬‬
‫חיזוק מעגלי הרישות‪ ,‬התיאום ושיתופי הפעולה הבין ארגוניים בקרב‬
‫משתתפי הסדנא‪.‬‬
‫חיזוק ממשקי העבודה בין משרדי המטה של ממשלת ישראל לבין משרדי‬
‫הביצוע במטרה להבנות שותפות של בנייה והטמעת התכנית האסטרטגית‬
‫לעשור הקרוב‪.‬‬
‫הובלת תהליכי הטמעת התכנית האסטרטגית החברתית כלכלית בתוך‬
‫משרדי הממשלה ע"י משתתפי התכנית‪.‬‬
‫בנייה וחיזוק של הסגל הניהולי הבכיר שעוסקים בתכנון ואסטרטגיה‬
‫בשירות הציבורי‪.‬‬
‫‪187‬‬
‫‪ .7‬שם התכנית‪ :‬פורום סמנכ"לים בכירים למינהל ולמשאבי אנוש ומנהלים‬
‫אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ממשלתיים‬
‫אחת לרבעון מפגישה התכנית‪ ,‬בהנחיית נציבות שירות המדינה‪ ,‬אוכלוסיית‬
‫יעד זו‪ ,‬ומטרותיה הן‪ :‬גיבוש קבוצת הסמנכ"לים כמנוף לשינוי בתוך שירות‬
‫המדינה‪ ,‬העמקת הידע בתחומי העיסוק הפרופסיונאלי‪ ,‬גיבוש פתרונות‬
‫משותפים לבעיות רוחב קיימות‪ ,‬העמקת הידע של המשתתפים בנושאים‬
‫הקשורים במדיניות ציבורית בישראל‪ ,‬בחברה הישראלית‪ ,‬ותוך השוואה‬
‫לנעשה בעולם‪ ,‬ושילובם של הסמנכ"לים בחשיבה ובמימוש עקרונות הרפורמה‬
‫בניהול המשאב האנושי בשירות המדינה כולל באמצעות צוותי חשיבה‬
‫אופרטיביים המשולבים גם בוועדות הרפורמה בשירות המדינה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫התוכנית למדיניות חברתית ולמינהל לסגל הבכיר בשירות המדינה – שותפות בארגון‬
‫ובניהול התכנית בשיתוף מינהל הסגל הבכיר בנש"מ ואלכ"א‪-‬ג'וינט ישראל‪ .‬בחודש‬
‫מאי ‪ 2013‬נפתח המחזור ה‪ 22-‬של התוכנית ובמסגרתו משתתפים ‪ 30‬עובדים בכירים‪,‬‬
‫מתוכם ‪ 16‬גברים ו – ‪ 14‬נשים (‪.)46%‬‬
‫ה‪.‬‬
‫תכנית העמיתים של מעוז – עידוד עובדי מדינה בכירים להשתתף במחזור הרביעי של‬
‫התוכנית‪ .‬תכנית העמיתים של מעוז מכוונת לאתר את המובילים בתוך השירות‬
‫הציבורי ומחוצה לו‪ ,‬ומטרתה להכשיר‪ ,‬להעצים ולפתח את מנהיגותם האישית ויכולת‬
‫הניהול וההובלה שלהם‪ ,‬שכבר נשענת על הישגים מוכחים‪ ,‬נורמות התנהגות‬
‫וסטנדרטים מוסריים גבוהים‪ .‬התכנית מעניקה כלים ייחודיים ומסייעת בהתוויית‬
‫דרך למימוש אישי ולעשייה משמעותית במרחב הציבורי והחברתי בישראל‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫לימודי מוסמך במינהל ציבורי באוניברסיטת הרווארד – תכנית וקסנר ישראל‬
‫תכנית וקסנר‪-‬ישראל נוסדה במטרה לאפשר לעובדי ציבור ישראליים מצטיינים ללמוד‬
‫לימודי תואר שני בביה"ס למימשל ע"ש קנדי שבאוניברסיטת הרווארד‪ ,‬ולרכוש כלים‬
‫ניהוליים מתקדמים והתמחות בקביעת מדיניות‪.‬‬
‫אגף בכיר הדרכה‪ ,‬השכלה ורווחה פונה מידי שנה בשיתוף עם נציגות קרן וקסנר‬
‫בישראל‪ ,‬למשרדי הממשלה וליחידות הסמך‪ ,‬בבקשה לאיתור מועמדים מתאימים‬
‫העומדים בקריטריונים שגובשו על‪-‬ידי נציבות שירות המדינה וקרן וקסנר‪.‬‬
‫מועמדים מתאימים משירות המדינה‪ ,‬אשר קיבלו את אישור ועדת ההשתלמות‬
‫המרכזית‪ ,‬ואשר עברו בהצלחה את שלבי המיון המקדימים‪ ,‬מוזמנים לראיון בפני‬
‫וועדה בוחרת המורכבת מהנהלת הקרן‪ ,‬נציגי ציבור ונציגים מטעמו של נציב שירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫מידי שנה מעניקה קרן וקסנר מלגות לכעשרה עובדי ציבור ישראליים מצטיינים‪,‬‬
‫ללימודים הנמשכים כ – ‪ 11‬חודשים באוניברסיטת הרווארד בארה"ב‪.‬‬
‫מלגה זו כוללת מלגת לימודים לכיסוי מלא של שכר הלימוד בלימודי המוסמך‬
‫באוניברסיטת הרווארד‪ ,‬וכן מלגת מחיה חודשית‪ .‬שירות המדינה מממן לעובדים אלו‬
‫היעדרות בשכר למשך ‪ 11‬חודשים לפי המשכורת הקובעת הצמודה לדרגת משרתו של‬
‫העובד‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬הוגשו ‪ 19‬מועמדויות לתכנית‪ ,‬מקרב עובדי שירות המדינה והתקבלו ‪4‬‬
‫עובדי מדינה (‪ 2‬ממשרד רה"מ‪ 1 ,‬ממשרד המשפטים‪ 1 ,‬ממשרד הבריאות)‪.‬‬
‫‪188‬‬
‫תרשים מס' ‪ - 6‬תכנית קרן וקסנר – התפלגות מס' מועמדים והמתקבלים לתוכנית‬
‫מקרב עובדי המדינה בחמש השנים האחרונות‬
‫‪30‬‬
‫‪29‬‬
‫‪25‬‬
‫‪23‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪10‬‬
‫‪17‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫התקבלו‬
‫ז‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫מס' מועמדים‬
‫עידוד מנהלים להשתתפות בתכניות לימוד אקדמיות בנושא מינהל ציבורי ומדיניות‬
‫ציבורית בארץ ובחו"ל‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫תכנית מנהלים (‪ )EMPP‬ללימודי מוסמך במדיניות ציבורית באוניברסיטה‬
‫העברית בירושלים ובאוניברסיטת תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫לימודי מוסמך במינהל ציבורי באוניברסיטת הרווארד – קרן "וקסנר"‪.‬‬
‫לימודי מוסמך במינהל ציבורי באוניברסיטת סירקיוז‪ ,‬ארה"ב – קרן‬
‫"פולברייט"‪.‬‬
‫לימודי מוסמך במינהל ציבורי במסגרת המכללה לביטחון לאומי‪ .‬בשנת ‪2014‬‬
‫הוגשו ‪ 7‬בקשות של עובדים והתקבלו ‪ 6‬עובדים לתוכנית (‪ 1‬ממשרד החוץ‪2 ,‬‬
‫ממשרד ראש הממשלה‪ 1 ,‬ממשרד הכלכלה‪ 1 ,‬מרשות הכבאות (המשרד‬
‫לביטחון פנים) ו – ‪ 1‬מקמ"ג)‪.‬‬
‫קורסי הכנה לפרישה‬
‫קורסי ההכנה לפרישה מיועדים להעניק לעובדים היוצאים לגמלאות ידע וכלים אשר‬
‫ישמשו אותם לאחר פרישתם משירות המדינה‪ .‬במסגרת הקורס‪ ,‬הכולל ‪ 5‬מפגשים‬
‫במתכונת של יום בשבוע‪ ,‬ובסה"כ כ‪ 40 -‬שעות לימוד‪ ,‬נלמדים נושאים שונים‬
‫(כלכליים‪ ,‬משפטיים ופסיכולוגיים) הקשורים לתחום הפרישה והגמלאות‪ .‬הקורסים‬
‫מיועדים לעובדים בפרישה מוקדמת ובפרישת גיל‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬בוצעו ‪ 13‬מחזורים של קורסי הכנה לפרישה‪ ,‬בהם השתתפו ‪ 1,092‬פורשים‬
‫משירות המדינה‪ ,‬כולל בני זוג‪ .‬ראוי לציין כי במיזם זה מתאפשר לצרף בני זוג לפעולת‬
‫ההדרכה‪ .‬זאת‪ ,‬נוכח החשיבות שמייחסת הנציבות לתכנון נכון של הפרישה‪.‬‬
‫הקורסים מתקיימים בפריסה ארצית‪ :‬אזור תל‪-‬אביב‪ ,‬אזור ירושלים ואזור חיפה‪.‬‬
‫‪189‬‬
‫בתרשים שלפנינו ניתן לראות כי בחמש השנים האחרונות חלה עליה משמעותית‪ ,‬הן‬
‫במספר הקורסים והן במספר המשתתפים‪.‬‬
‫תרשים מס' ‪ - 7‬קורסי הכנה לפרישה – התפלגות מס' מחזורים ומס' משתתפים‬
‫בשש השנים האחרונות‬
‫‪3,458‬‬
‫‪1,123‬‬
‫‪651‬‬
‫‪1,092‬‬
‫‪613‬‬
‫‪618‬‬
‫‪453‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪15‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪13‬‬
‫‪45‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫סה"כ‬
‫מס' מחזורים‬
‫מס' משתתפים‬
‫מיזם "שישי בטבע"‬
‫תכנית "שישי בטבע" מהווה תכנית העשרה לעובדי המדינה ולגמלאים של שירות המדינה‪.‬‬
‫התפיסה העומדת בבסיס פעילות זו היא הפיכת "יום השישי"‪ ,‬יום הפנאי‪ ,‬ליום לימוד‬
‫וחוויה בתחומי האדם הטבע וידיעת הארץ‪.‬‬
‫בשנתיים האחרונות‪ ,‬בשל קצוצים תקציביים‪ ,‬קטן היקף הפעילות של פרויקט זה בצורה‬
‫משמעותית‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬השתתפו בתכנית "שישי בטבע" ‪ 1,860‬עובדי מדינה‪ ,‬גמלאים ובני זוגם‪.‬‬
‫‪191‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪ - 2014‬תחום הרווחה‬
‫א‪ .‬מטרות ויעדים‬
‫גיבוש חזון וקביעת מדיניות הרווחה בשירות המדינה ‪ -‬עיצוב מטרות ויעדי‬
‫הרווחה בשירות לרבות גיבוש קריטריונים ונהלים לפיתוח ולהפעלת תחום הרווחה‬
‫בשירות המדינה‪.‬‬
‫גיבוש עבודת מטה בנושא הרווחה לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך‪.‬‬
‫הנחיה מקצועית של הממונים על הרווחה‪ ,‬הכשרתם וטיפוחם‪ ,‬תוך עידוד מנגנון‬
‫הלמידה מעמיתים ויצירת תיאום בין הפעילויות הרווחתיות במשרדים השונים‬
‫ומתן מידע‪ ,‬הכוונה וייעוץ מקצועי למשרדי הממשלה בנושאי הרווחה השונים‪.‬‬
‫קביעת סדרי עדיפויות לניצול יעיל ומקצועי של המשאבים בתחום הרווחה‬
‫בשירות המדינה‪.‬‬
‫ביצוע מעקב ופיקוח אחר תכניות העבודה המשרדיות בתחום הרווחה‪.‬‬
‫ביצוע פעולות חברה ותרבות בשיתוף החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי‬
‫המדינה בע"מ וכן בשיתוף הסתדרות עובדי המדינה‪.‬‬
‫סיוע לעובדי מדינה הנמצאים במצוקה (מצוקה כלכלית‪ /‬היעדרות ממושכת עקב‬
‫מחלה וכו') באמצעות קרנות הסיוע השונות‪.‬‬
‫שמירת הקשר עם גמלאי שירות המדינה וביצוע פעולות רווחה עבורם‪.‬‬
‫ב‪ .‬עבודת מטה ‪ -‬קביעת מדיניות רווחה‬
‫‪ )1‬קביעת מסגרת פעולות הרווחה במשרדים‬
‫הממונים על הרווחה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך אחראיים מתוקף‬
‫תפקידם ועל פי הוראות התקשי"ר‪ ,‬לפיתוח ולביצוע פעילויות בתחומים‬
‫המפורטים להלן‪ .‬במסגרת הנחיות האגף הונחו הממונים לפעול בתחומים אלו‬
‫ולהגיש לאגף בכיר הדרכה‪ ,‬השכלה ורווחה תכנית עבודה שנתית וכן דו"ח ביצוע‬
‫לשנה קודמת‪.‬‬
‫פעולות חברה ותרבות לעובדי המשרד (שי לחגים‪ ,‬פעולות ספורט‪ ,‬רפואה‬
‫מונעת‪ ,‬קייטנות‪ ,‬טיולים‪ ,‬מסיבות וכו')‪ ,‬ראו הוראות תקשי"ר ‪ 06.4‬ו – ‪.06.5‬‬
‫איתור צרכים ומצוקות של עובדים וסיוע בפתרון המצוקות ‪ -‬הפנייתם של‬
‫עובדים לטיפול באמצעות גורמי הקהילה השונים‪ ,‬סיוע באמצעות קרנות‬
‫מצוקה‪ :‬קרן מיכאל‪ ,‬קרן ימי מחלה‪ ,‬ועדה להיעדרות עובד עקב מחלת בן‬
‫משפחה וכד'‪.‬‬
‫שמירת הקשר עם עובדי המשרד הנעדרים ממושכות מפאת מחלה ‪ -‬ביקורם‬
‫של החולים‪ ,‬מתן הסבר על זכויותיהם עקב מחלתם ועוד‪.‬‬
‫‪191‬‬
‫עידוד עובדים להיבדק בדיקות רפואיות‪/‬תקופתיות ‪ -‬כחלק ממדיניות נציבות‬
‫שירות המדינה לפעילות למען הרפואה המונעת‪ -‬וכן עידוד ספורטאים‪,‬‬
‫החברים בליגה למקומות עבודה‪ ,‬להיבדק בדיקות תקופתיות‪ ,‬בהתאם‬
‫לדרישות "חוק הספורט"‪ -‬כל זאת‪ ,‬במסגרת ההסדרים של שירות המדינה‪.‬‬
‫נטילת חלק פעיל בהליך פרישתו של העובד ‪( -‬בתיאום עם מנהל משאבי‬
‫האנוש במשרד) ‪ -‬קיום שיחה אישית עם הפורש‪ ,‬הזמנתו למפגשי הכנה‬
‫לפרישה‪ ,‬הסבר על זכויותיו השונות‪ ,‬הזמנתו לטקס פרישה וכד'‪.‬‬
‫פעולות לשמירת הקשר עם הגמלאים (סעיף ‪ 82.56‬בתקשי"ר) וביצוע פעולות‬
‫רווחה עבורם (שי לחגים‪ ,‬כנסים‪ ,‬טיולים‪ ,‬ביקור אצל גמלאים חולים‪ ,‬סיוע‬
‫באמצעות קרן מצוקה וכד')‪.‬‬
‫ייזום פעולות רווחה ותרבות נוספות – בכפוף לכיסוי תקציבי הולם‪.‬‬
‫‪ )2‬הדגשים בשנת ‪2014‬‬
‫באגף הבכיר להדרכה‪ ,‬השכלה ורווחה מתבצעת עבודת מטה נרחבת שאחת‬
‫ממטרותיה העיקריות היא חיזוק וקידום מקצועיותן של יחידות הרווחה‬
‫המשרדיות וקידום רמתם המקצועית של הממונים על הרווחה במשרדי‬
‫הממשלה ויחידות הסמך‪ ,‬וזאת כחלק בלתי נפרד ממיצוב נושא הרווחה‬
‫בשירות‪.‬‬
‫גם השנה המשכנו להוביל שינוי בתפיסת הרווחה התעסוקתית בשירות‬
‫המדינה‪ :‬משימת דגש על פעולות חברה ותרבות‪ ,‬למתן דגש‪ ,‬בתחום הרווחה‪,‬‬
‫המציב את הפרט במרכז ואת הטיפול בו כצורך חיוני המושם בראש סדר‬
‫העדיפויות‬
‫במבצע צוק איתן ‪ -‬יזם אגף הרווחה בנציבות שירות המדינה "קו פתוח" לכל‬
‫הממונים על הרווחה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך‪ .‬ממוני הרווחה פעלו‬
‫בשיתוף פעולה ‪ ,‬תוך התייעצות בכל הקשור לעניין העשייה וההתנהגות בשעת‬
‫חירום‪ ,‬העבירו המלצות והעלו סוגיות לחשיבה משותפת‪ .‬ערכי הערבות‬
‫ההדדית‪ ,‬הסיוע והשיתוף באו לידי ביטוי ביתר שאת בימים הקשים של‬
‫המבצע‪ .‬משרדי ממשלה רבים יזמו מגוון פעילויות לטובת המשרתים בחזית‬
‫ובני משפחותיהם‪ ,‬בין יתר הפעילויות‪ ,‬אורגנו חבילות שי לחיילים ולעובדים‬
‫המגויסים‪.‬‬
‫שי למגויסים עובדי המדינה בצוק איתן – נציבות שירות המדינה ראתה חובה‬
‫לעצמה ליזום פעולה המבטאת באופן צנוע את המחויבות ההדדית כקהילת‬
‫עובדי המדינה הערבים זה לזה ‪ ,‬כשמחויבות זו אינה רק לעובד אלא גם לבני‬
‫משפחתו‪ ,‬ולהעניק שי למגויסים‪ ,‬עובדי המדינה‪ ,‬בצוק איתן‪ .‬ביצוע המשימה‬
‫נעשה בעידוד ובסיוע אגף הרווחה בנציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫השתלמות במרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה ‪ -‬גם השנה נבחר המרכז‬
‫הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה להכשיר ולייעץ לממונים על הרווחה‬
‫במשרדי הממשלה ויחידות הסמך בנושאים המקצועיים‪ ,‬עימם הם מתמודדים‬
‫במסגרת תפקידם וכן להמשיך ולהקנות לממונים על הרווחה ידע וכלים‬
‫מקצועיים להערכה והתערבות ראשונית בשעת משבר‪.‬‬
‫‪192‬‬
‫פרויקט כתיבת מסמכי מדיניות הרווחה ‪ -‬יצאה לדרך תכנית "עץ הדעת"‬
‫לכתיבת תורה ומסמכי מדיניות אשר נכתבת ע"י מובילי צוותים בנציבות‪.‬‬
‫המסמכים הנכתבים הינם בראש וראשונה נגזרת של צורכי הרפורמה‪ .‬בין יתר‬
‫הצוותים‪ ,‬נמנה גם הצוות לכתיבת מסמכי מדיניות הרווחה בנציבות שירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫פעולות רווחה אשר בוצעו בשנת ‪2014‬‬
‫א‪ .‬הנחייה מקצועית של המשרדים והבהרת המדיניות‬
‫תחום בכיר רווחה נמצא בקשר ישיר ושוטף עם הממונים על הרווחה ומקיים קו פתוח‬
‫לשאלות‪ ,‬הנחייה מקצועית‪ ,‬העלאת סוגיות מקצועיות‪ ,‬הבהרות והעברת מידע בנושאי‬
‫רווחה‪ .‬כמו כן נמצא תחום הרווחה בקשר שוטף עם כלל משרדי הממשלה ויחידות‬
‫הסמך לצורך מתן מענה מקצועי‪ ,‬קביעת נהלים‪ ,‬הנחייה והבהרת מדיניות הרווחה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬פורסמו ‪ 11‬חוזרי נש"מ בתחום הרווחה‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫סכומי השתתפות המשרדים ויחידות הסמך בשי לחגים ובפעולות חברה‬
‫ותרבות לעובדים פעילים וגמלאים בשנת התקציב ‪ – 2014‬הוראות התקשי"ר‬
‫‪ 06.41‬ו‪( 82.56 -‬חוזר מס' ‪.)1/2014‬‬
‫תכנית עבודה לשנת ‪ 2014‬ודוח ביצוע לשנת ‪ – 2013‬בתחום הרווחה במשרדים‬
‫(חוזר מס' ‪.)2/2014‬‬
‫יום עיון לממונים על הרווחה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך – במרכז‬
‫הרפואי שהם‪ ,‬ביום ב' ‪( 7.4.2014‬חוזר מס' ‪.)3/2014‬‬
‫בדיקות תקופתיות לעובדים מגיל ‪ 46‬ומעלה ובדיקות רפואיות לספורטאים –‬
‫שנת ‪( 2014‬חוזר מס' ‪.)4/2014‬‬
‫יום עיון לממונים על הרווחה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך – בכנסת‪,‬‬
‫ביום ג' ‪( 10.6.2014‬חוזר מס' ‪.)5/2014‬‬
‫יום ללא עישון לשנת ‪( 2014‬חוזר מס' ‪.)6/2014‬‬
‫שי לחג לאוכלוסיית בני המיעוטים בשירות המדינה (חוזר מס' ‪.)7/2014‬‬
‫הזכאות לשי לחג – רענון והבהרה (חוזר מס' ‪.)8/2014‬‬
‫השתלמות מקצועית לממונים על הרווחה במשרדי הממשלה – במרכז‬
‫הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה (מס' חוזר ‪.)9/2014‬‬
‫יום ההליכה העולמי ‪( 2014‬מס' חוזר ‪.)10/2014‬‬
‫הזכאות לשי לחג – רענון והבהרה (חוזר מס' ‪.)11/2014‬‬
‫‪193‬‬
‫ב‪ .‬פעולות הדרכה עבור הממונים על הרווחה‪ ,‬שנת ‪:2014‬‬
‫‪ )1‬יום עיון לממונים על הרווחה במרכז הרפואי שהם‪ ,‬פרדס חנה‬
‫ב‪ 7.4.2014-‬אורגן יום עיון לממונים על הרווחה במרכז הרפואי שהם‪ ,‬פרדס חנה‪.‬‬
‫מתוך כוונה לחשוף את הממונים על הרווחה לעשייה הנרחבת הנעשית במרכז‬
‫הרפואי שוהם בתחום רווחת העובדים‪ .‬כיצד מצליחים להפיק מקסימום פעולות‬
‫במינימום הוצאות‪ .‬יום העיון נחתם בהרצאתה של המנהלת האדמיניסטרטיבית‬
‫שהביאה את תפיסת ההנהלה איך משיגים את מטרות הארגון באמצעות רווחה –‬
‫שימור עובדים‪ ,‬גאוות יחידה‪ ,‬מוטיבציה ומחויבות ארגונית‪ ,‬קידום בריאות ועוד‬
‫‪ )2‬יום עיון לממונים על הרווחה‪ -‬בכנסת‬
‫בתאריך ‪ 10.06.2014‬נערך יום עיון לכל הממונים על הרווחה בכנסת בירושלים‪.‬‬
‫יום העיון כלל סיור העוסק בעבודת הכנסת על כל רבדיה – סיור דמוקרטיה הלכה‬
‫למעשה‪ .‬הממונים על הרווחה קיבלו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הסבר על פרקטיקת מדיניות‬
‫הרווחה בכנסת ונכחו בחלק מהישיבות של וועדות הכנסת‪.‬‬
‫‪ )3‬השתלמות לממונים במרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה ‪-‬‬
‫השנה הוחלט שכל מפגש (סה"כ ‪ 6‬מפגשים‪ ,‬אחת לחודש)‪ ,‬יתמקד בנושא‪/‬סוגיה‬
‫אחת מתוך הסוגיות איתן מתמודדים הממונים על הרווחה באופן יום יומי‪.‬‬
‫נושאים כגון‪ :‬אובדן ושכול‪ ,‬התמודדות עם מחלות‪ ,‬יחסי עבודה עכורים‪ ,‬ניהול‬
‫תחת משברים ולחץ ועוד‪.‬‬
‫ג‪ .‬סיוע בעת מצוקה‬
‫מטרתן של קרנות הסיוע הינה לסייע לעובדים‪/‬גמלאים השרויים במצוקה כלכלית קשה‪,‬‬
‫לסייע לעובדים אשר חלו ונעדרים מהעבודה באופן ממושך‪ ,‬או לעובדים הנעדרים עקב‬
‫מחלת בן משפחתם‪ ,‬עובדים הנמצאים במצוקה עקב בעיות אישית‪/‬משפחתיות וכו'‪.‬‬
‫זאת‪ ,‬במסגרת הפתרונות המוצעים בשירות המדינה‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ )1‬קרן ימי מחלה (סעיף ‪ 33.28‬בתקשי"ר) ‪ -‬בשיתוף הסתדרות עובדי המדינה‬
‫קרן ימי מחלה מנוהלת במשותף‪ ,‬בהרכב פריטטי‪ ,‬ע"י נציבות שירות המדינה‬
‫והסתדרות עובדי המדינה‪ .‬הקרן מוסמכת לתת מענק לעובד הנעדר עקב מחלה‪ ,‬אם‬
‫הוא ממלא אחר מספר תנאים (לפרוט התנאים ראו פיסקה ‪ 33.281‬בתקשי"ר)‪.‬‬
‫המענקים הניתנים ע"י הקרן מתחשבים במצבו הכלכלי והסוציאלי של העובד‪ ,‬אך‬
‫אינם עולים על ‪ 80%‬ממשכורתו (על פי רוב‪ ,‬ניתן מענק בגובה של ‪ 50%‬מחלקיות‬
‫המשרה)‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬קיבלו סיוע מן הקרן ‪ 35‬עובדים‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫תרשים מספר ‪ - 1‬מספר העובדים שקיבלו מענקים מקרן ימי מחלה בין השנים –‬
‫‪2014 – 2007‬‬
‫‪75‬‬
‫‪73‬‬
‫‪67‬‬
‫‪70‬‬
‫‪65‬‬
‫‪60‬‬
‫‪55‬‬
‫‪53‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪41‬‬
‫‪38‬‬
‫‪50‬‬
‫‪45‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪ )2‬ועדה להיעדרות עובד עקב מחלת בן משפחה‬
‫וועדה בנציבות שירות המדינה‪ ,‬הדנה במקרים מיוחדים וחריגים של היעדרות עובד‬
‫עקב מחלה קשה או כרונית של קרוב משפחה מדרגה ראשונה (ילד‪ ,‬בן זוג‪ ,‬הורה)‪.‬‬
‫הוועדה בוחנת את המקרים המובאים בפניה ומקבלת החלטות בהתאם לחוקים‪,‬‬
‫לתקנות ולהוראות התקשי"ר בעניין ובהתחשב בנסיבות האנושיות והמשפחתיות‬
‫המיוחדות‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬טיפלה הקרן ב‪ 13 -‬פניות במסגרת הועדה‪.‬‬
‫תרשים מספר ‪ - 2‬מספר העובדים שטופלו במסגרת הוועדה בין השנים‬
‫‪2014 - 2007‬‬
‫‪56‬‬
‫‪45‬‬
‫‪36‬‬
‫‪13‬‬
‫‪19‬‬
‫‪18‬‬
‫‪21‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪195‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫קרן מיכאל – בשיתוף החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ*‬
‫קרן מיכאל ‪ -‬הינה קרן אשר הוקמה ע"י החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה‬
‫בע"מ ואשר מיועדת להגיש סיוע כלכלי (הלוואות ומענקים) לעובדי המדינה וגמלאיה‬
‫הנמצאים במצוקה כלכלית קשה‪ .‬הסיוע ניתן רק לאחר שהעובד מיצה את זכותו לקבלת‬
‫הלוואות מבנק דיסקונט ‪/‬יהב‪.‬‬
‫נציגת האגף‪ ,‬מנהלת תחום בכירה (רווחה)‪ ,‬משמשת כחברה קבועה בוועדת הקרן‪ ,‬מטעם נציבות שירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫*החברה הוקמה בשנת ‪ , 1954‬על פי החלטת ממשלה‪ ,‬במטרה לתת שירותי רווחה‪ ,‬כלכלה ותרבות לעובדי המדינה‪.‬‬
‫החברה שייכת ומנוהלת במשותף ע"י המדינה וע"י הסתדרות עובדי המדינה‪.‬‬
‫בשנת ‪ - 2014‬אושרו מן הקרן‪:‬‬
‫סה"כ הוגשו ‪ 405‬בקשות בשנת ‪ ,2014‬מתוכן נדחו ‪ 104‬בקשות‬
‫הלוואות בלבד (ללא מענקים) ל‪ 264 -‬עובדים פעילים‪.‬‬
‫מענקים בלבד (ללא הלוואות) ל ‪ 11 -‬עובדים פעילים‪.‬‬
‫הלוואות ‪ +‬מענקים (משולב ) ל– ‪ 26‬עובדים פעילים‪.‬‬
‫מס' בקשות שנדחו – ‪ 104‬בקשות‪.‬‬
‫תרשים מספר ‪ - 3‬התפלגות מספר הבקשות שאושרו מול הבקשות שנדחו לשנת‬
‫‪ - 2014‬קרן מיכאל‬
‫‪104‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪405‬‬
‫‪80%‬‬
‫בקשות שאושרו‬
‫‪196‬‬
‫בקשות שנדחו‬
‫‪ )3‬קרן גמלאים ‪ -‬בשיתוף החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה‬
‫בע"מ‬
‫הקרן מיועדת להגיש סיוע כספי (הלוואות ומענקים) לגמלאים אשר פרשו משירות‬
‫המדינה ונמצאים במצוקה כלכלית קשה‪ .‬הקרן מסייעת גם בעידוד פעילות‬
‫רווחתית וחברתית לגמלאים‪.‬‬
‫בשנת ‪ – 2014‬אושרו מן הקרן‪:‬‬
‫סה"כ הוגשו ‪ 59‬בקשות בשנת ‪ ,2014‬מתוכן נדחו ‪ 4‬בקשות בלבד‬
‫הלוואות בלבד (ללא מענקים) ל‪ 10 -‬גמלאים‬
‫מענקים בלבד (ללא הלוואות) ל– ‪ 13‬גמלאים‬
‫הלוואות ‪ +‬מענקים (משולב) ל– ‪ 32‬גמלאים‪.‬‬
‫מס' בקשות שנדחו – ‪ 4‬בקשות‪.‬‬
‫תרשים מספר ‪ - 4‬התפלגות מספר הבקשות שהוגשו מול הבקשות שנדחו לשנת‬
‫‪ - 2014‬קרן גמלאים‬
‫שנת ‪2014‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6%‬‬
‫שנת ‪2013‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪59‬‬
‫‪94%‬‬
‫‪72‬‬
‫‪94%‬‬
‫בקשות שהוגשו‬
‫בקשות שהוגשו‬
‫בקשות שנדחו‬
‫בקשות שנדחו‬
‫ד‪ .‬פעולות רווחה נוספות‪ -‬בשיתוף החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי‬
‫המדינה בע"מ‬
‫‪ )1‬קייטנות לילדי עובדים‬
‫החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ יוצאת מידי שנה למכרז‬
‫פומבי לביצוע קייטנות קיץ לילדי עובדי המדינה בגילאים ‪ .14-4‬במסגרת זו החברה‬
‫מתקשרת עם מספר גופים המפעילים קייטנות ברחבי הארץ‪ .‬על הגופים לעמוד‬
‫בקריטריונים ובתקנים של משרד החינוך והתרבות‪.‬‬
‫לבחירתם של ילדי העובדים מוצעות קייטנות מגוונות וייחודיות במקומות שונים‬
‫בארץ ובמחירים מסובסדים‪ .‬הרישום לקייטנות מתבצע באמצעות אתר מועדון‬
‫"טוב" באינטרנט ובסיוע הממונים על הרווחה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬השתתפו סה"כ כ‪ 1,450 -‬ילדים ‪,‬של עובדי המדינה‪ ,‬בקייטנות הקיץ‬
‫כ‪ 50% -‬ממספרם בשנה הקודמת‪.‬‬
‫‪197‬‬
‫תרשים מספר ‪ - 5‬התפלגות מספר ילדי העובדים אשר השתתפו בקייטנות קיץ‬
‫בשנים ‪2014-2007‬‬
‫‪4006‬‬
‫‪3655‬‬
‫‪3246‬‬
‫‪3246‬‬
‫‪3600‬‬
‫‪4500‬‬
‫‪3784‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪3264‬‬
‫‪3500‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1450‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫נופשונים וטיולים לגמלאים‬
‫מדי שנה נבחרים במכרז‪ ,‬מטעם החברה למפעלי כלכלה ותרבות‪ ,‬בתי מלון ונופש‬
‫עבור נופשונים לגמלאי המדינה‪.‬‬
‫בשנת ‪ ,2014‬בין החודשים מרץ ועד דצמבר ‪ ,2014‬השתתפו כ‪ 2,613 -‬גמלאים‬
‫ובני זוגם בנופשונים מטעם החברה‪.‬‬
‫תרשים מספר ‪ -6‬התפלגות מספר הגמלאים אשר השתתפו בנופשונים מטעם‬
‫החברה למפעלי כלכלה ותרבות ‪ -‬בשנים ‪2014 - 2007‬‬
‫‪7756‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪6552‬‬
‫‪7000‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪5194‬‬
‫‪4500‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪4381‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪3181‬‬
‫‪2803‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪2613‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪* 2007‬‬
‫* הנתונים לשנת ‪ 2007‬הינם חלקיים בלבד ( מחודש אוקטובר )‪.‬‬
‫‪198‬‬
‫‪ )3‬ביטוחי בריאות‪ ,‬באמצעות החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה‬
‫בע"מ‬
‫ביטוח שיניים‬
‫החל מחודש נובמבר ‪ 2012‬מציעה החברה פוליסה קבוצתית חדשה ומסובסדת‬
‫הכוללת ביטוח משמר מורחב וביטוח פרוטתי עבור עובדי המדינה‪.‬‬
‫נכון לדצמבר ‪ 2014‬מבוטחים במסגרת הפוליסה ‪ 19,041‬עובדי מדינה וגמלאים ו‪-‬‬
‫‪ 27.916‬בני משפחה‪ .‬סה"כ ‪ 46,957‬מבוטחים‪.‬‬
‫ביטוח בריאות‬
‫החברה מציעה ביטוח בריאות לעובדי המדינה החל מחודש נובמבר ‪ .2011‬נכון‬
‫לדצמבר ‪ 2014‬מבוטחים במסגרת הפוליסה ‪ 12,883‬עובדי מדינה וגמלאים ו‪-‬‬
‫‪ 12,478‬בני משפחה‪ .‬סה"כ ‪ 25,361‬מבוטחים‪.‬‬
‫ה‪ .‬בדיקות רפואיות‪ ,‬במסגרת רפואה מונעת בשירות המדינה‬
‫‪ )1‬בדיקות תקופתיות‬
‫כחלק ממדיניות נציבות שירות המדינה למען רווחתו של העובד וכחלק מפעילויות‬
‫הרפואה המונעת בתחום הרווחה באגף‪ ,‬נערכו בדיקות תקופתיות לעובדי המדינה‬
‫מגיל ‪ 46‬ומעלה (אחת לשנתיים)‪ .‬הבדיקות התקופתיות סוקרות את מצב בריאותו‬
‫של הנבדק ומאפשרות גילוי מוקדם של מחלות ובמקרים רבים מניעת התפתחותן‬
‫של מחלות‪ .‬זאת‪ ,‬במימון של המדינה (חלק הארי) ובהשתתפות חלקית של העובד‪.‬‬
‫סיכומי הבדיקות נמסרים לעובד באופן דיסקרטי ובלעדי‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬נבדקו ‪ 2,688‬עובדים במסגרת הבדיקות התקופתיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עקב שיבושים ושינויים אשר חלו במהלך השנים ‪ ,2014 , 2013‬קטן מספר הנבדקים לעומת‬
‫שנים קודמות‪.‬‬
‫‪ )2‬בדיקות ספורט לעוסקים בספורט תחרותי‪ ,‬במסגרת הליגה למקומות עבודה‬
‫מזה מספר שנים מאפשרת נציבות שירות המדינה לעובדים העוסקים בספורט‬
‫תחרותי‪ ,‬במסגרת הליגה למקומות עבודה‪ ,‬להיבדק בדיקה תקופתית‪ ,‬אחת לשנה‬
‫(בהתאם לדרישות חוק הספורט ותקנותיו)‪ ,‬במימון של המדינה (חלק הארי)‬
‫ובהשתתפות חלקית של העובד‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬נבדקו ‪ 426‬עובדים במסגרת הבדיקות התקופתיות לספורטאים‪.‬‬
‫‪199‬‬
‫ו‪ .‬שמירת הקשר עם הגמלאים (פיסקה ‪ 82.56‬בתקשי"ר)‬
‫שמירת הקשר עם הגמלאים‪ ,‬אשר שרתו נאמנה‪ ,‬במשך שנים רבות‪ ,‬את שירות המדינה‬
‫וביצוע פעולות רווחה עבורם‪ ,‬הם נושאים חיוניים וערכיים אשר נמצאים על סדר היום‬
‫של תחום הרווחה באגף בכיר הדרכה‪ ,‬השכלה ורווחה בנציבות שירות המדינה ושל‬
‫שירותי הרווחה במשרדים‪.‬‬
‫פיסקה ‪ 82.565‬בתקשי"ר מתייחסת לקשר המתחייב עם הגמלאים ולדרכים לשמירת‬
‫הקשר עימם‪.‬‬
‫הקשר מתקיים בין יחידות המשרד לבין הגמלאים ויש לקיימו בכל התחומים‬
‫המפורטים להלן‪.‬‬
‫שמירת הקשר עם הגמלאים נעשית בדרכים הבאות‪:‬‬
‫הזמנת הגמלאים לאירועי המשרד או היחידה כגון‪ :‬פתיחת תערוכה‪ ,‬חנוכת מבנה‬
‫או מתקן חדש וכדומה‪.‬‬
‫הזמנת גמלאים בחגים ליחידותיהם לקבלת שי‪ .‬השי יינתן לקראת חג הפסח‬
‫ולקראת ראש השנה‪.‬‬
‫כינוס הגמלאים מספר פעמים בשנה לשמיעת הרצאות ופעילויות אחרות‪.‬‬
‫שיתוף הגמלאים בטיולים הנערכים לעובדי המשרד או עריכת טיולים בנפרד‪.‬‬
‫קיום נופשונים לגמלאים במסגרת קבוצתית המאורגנת על ידי המשרד‪.‬‬
‫קיום קשר אישי עם הגמלאים הזקוקים לסיוע ולתמיכה כגון‪ :‬סיוע כספי‬
‫באמצ עות קרנות החברה למפעלי כלכלה ותרבות בע"מ‪ ,‬בנק "יהב"‪" ,‬קרן מיכאל"‬
‫לעובדי המדינה במצוקה‪ ,‬קרן סיוע גמלאים וכדומה‪.‬‬
‫משלוח פרסומי המשרד כדי להגביר את תחושת השותפות בין ההנהלה לבין‬
‫הגמלאים‪.‬‬
‫עריכת ביקורים אצל גמלאים חולים והענקת שי‪.‬‬
‫קבלת קהל הגמלאים במשרד בימים קבועים מראש‪ ,‬לקבלת מידע ולהעלאת בעיות‬
‫שונות שבהן נתקל הגמלאי‪.‬‬
‫גמלאי שירות המדינה מונים היום כ‪ 36,584 -‬גמלאים‪.‬‬
‫‪211‬‬
‫אגף בכיר ‪' -‬צוערים לשירות המדינה'‬
‫כללי‬
‫אגף בכיר צוערים לשירות המדינה מופקד על בנייה והכשרה של עתודה ניהולית נושאת שינוי‬
‫בשירות המדינה באמצעות תכנית הצוערים לשירות המדינה –מיזם חדשני וייחודי בנוף‬
‫הממשלתי‪ .‬עתודה זו תאותר‪ ,‬תמוין ותגויס למסלול הכשרה והשמה של כשש שנים‪ ,‬לאחריהן‬
‫תשתלב בעמדות מפתח בשירות המדינה‪.‬‬
‫כמו כן מופקד האגף על יצירה והסדרת ערוצי הזנת מצוינות לתוך שירות המדינה בהתאם‬
‫לדו"ח הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‪.‬‬
‫רקע‬
‫תכנית הצוערים לשירות המדינה נוסדה בהמשך לתכנית "עתידים – צוערים למינהל הציבורי"‬
‫שהכשירה עד היום ‪ 6‬מחזורים וכ‪ 150 -‬צוערים‪.‬‬
‫בהחלטת הממשלה מס' ‪ 4473‬מיום ‪ 8.2.09‬נכתב כי הממשלה רואה בתכנית "עתידים – צוערים‬
‫למינהל הציבורי" יוזמה מרכזית ומשמעותית בעלת חשיבות גדולה לטיוב השירות הציבורי ואף‬
‫החליטה על הקמת "ועדת היגוי – צוערים למינהל הציבורי" לעיגון התכנית לשנים הבאות‬
‫ולשמירה על היקפה והעלאה מתמדת של איכותה‪ .‬המלצותיה של הוועדה אומצו במלואן‬
‫בהחלטת ממשלה מס' ‪ 1244‬מיום ה‪.17.1.2010 -‬‬
‫עפ"י החלטת הממשלה מס' ‪ 1244‬הנ"ל‪ ,‬התכנית מנוהלת באופן ישיר ומלא על‪-‬ידי המדינה כך‬
‫שתכניה‪ ,‬מפעיליה ומדיניותה מותווים על‪-‬ידי הממשלה ועל‪-‬פי צרכיה‪.‬‬
‫התכנית היא בת שש שנים ומורכבת משני שלבים‪:‬‬
‫שלב א' – הכשרה‪ :‬שלב ההכשרה אורך כשנתיים‪ ,‬הכוללות נדבך אקדמי (תואר שני מורחב‬
‫במדיניות ציבורית) ונדבך חוץ אקדמי‪ .‬הנדבכים מבוססים על האשכולות הבאים‪ )1( :‬הקניית‬
‫ידע רב‪-‬תחומי; (‪ )2‬עיצוב מדיניות ציבורית; (‪ )3‬למידה והטמעת מודלים של מנהיגות בקרב‬
‫קבוצות בעמדות סמכות והשפעה; (‪ )4‬העמקת התודעה בנושאי ההיסטוריה של העם היהודי‪,‬‬
‫החברה בישראל‪ ,‬הזירה המזרח‪-‬תיכונית והזירה הבין‪-‬לאומית; (‪ )5‬הקניית כלים ניהוליים‬
‫שנועדו לסייע בידי משרת הציבור להוביל שינויים – קטנים כגדולים‪.‬‬
‫בשנתם הראשונה בתכנית הצוערים מבצעים לימוד וחניכה קבוצתית‪ ,‬תוך דגש על חשיפה‬
‫מירבית לפעילות משרדי הממשלה‪ ,‬במקביל לבניית הקבוצה וללימודי התואר השני‪ .‬בשנתם‬
‫השנייה לתוכנית הצוערים מבצעים התנסות מעשית במשרדים ממשלתיים לצד המשך לימודים‬
‫לתואר השני ופעילות חוץ אקדמית‪.‬‬
‫השיבוץ להתנסות במשרדים השונים מלווה בתמיכה באמצעים פרטניים וקבוצתיים הניתנים‬
‫על‪-‬ידי צוות התכנית‪.‬‬
‫‪211‬‬
‫שלב ב' – השמה‪ :‬שלב ההשמה אורך כארבע שנים וכולל תקופת השתלבות בשירות המדינה בה‬
‫הצוער נהפך לבוגר שלב ההכשרה ועובד במשרד הקולט ומתקדם בהתאם לכישוריו‪.‬‬
‫השאיפה היא‪ ,‬שהבוגר יעבוד בשני תפקידים בתקופה זו‪ ,‬כאשר הוא יוצב בצמתי השפעה‬
‫מערכתיים בדגש על‪ )1( :‬משימות לאומיות‪ ,‬כפי שמוגדרות על‪-‬ידי הממשלה מעת לעת; (‪ )2‬אגפי‬
‫תכנון מדיניות ומוקדי ידע משרדיים או לאומיים; (‪ )3‬לשכות מנכ"לים של משרדים ומוקבלי‬
‫מנכ"לים ביחידות ובמשרדים השונים; (‪ )4‬חלוקה למשרדים עם דגש על חיזוק משרדים‬
‫שההנהגה שלהם מתבגרת או שדורשים חיזוק‪.‬‬
‫בכל מחזור בתכנית זו מתקבלים כ‪ 30 -‬צוערים מצטיינים אקדמית‪ ,‬חברתית ואישית‪ .‬הצוערים‬
‫מוגדרים מרגע קבלתם לתכנית כעובדי המדינה וחותמים על חוזים אישיים המחייבים אותם‬
‫לשרת את המדינה במשך לפחות ‪ 4‬שנים עם סיום תכנית ההכשרה‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫מנהל אגף בכיר‪' ,‬צוערים לשירות המדינה'‪ :‬מר עמרי דגן‬
‫טל‪ ,02-6705133 .‬פקס‪02-6705621 .‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪212‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫כללי‬
‫אגף בכיר צוערים לשירות המדינה מופקד על בנייה והכשרה של עתודה ניהולית נושאת‬
‫שינוי בשירות המדינה באמצעות תכנית הצוערים לשירות המדינה –מיזם חדשני וייחודי‬
‫בנוף הממשלתי‪ .‬עתודה זו תאותר‪ ,‬תמוין ותגויס למסלול הכשרה והשמה של כשש שנים‪,‬‬
‫לאחריהן תשתלב בעמדות מפתח בשירות המדינה‪.‬‬
‫כמו כן מופקד האגף על יצירה והסדרת ערוצי הזנת מצוינות לתוך שירות המדינה בהתאם‬
‫לדו"ח הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה‪.‬‬
‫רקע‬
‫תכנית הצוערים לשירות המדינה נוסדה בהמשך לתכנית "עתידים – צוערים למינהל‬
‫הציבורי" שהכשירה עד היום ‪ 6‬מחזורים וכ‪ 150 -‬צוערים‪.‬‬
‫בהחלטת הממשלה מס' ‪ 4473‬מיום ‪ 8.2.09‬נכתב כי הממשלה רואה בתכנית "עתידים –‬
‫צוערים למינהל הציבורי" יוזמה מרכזית ומשמעותית בעלת חשיבות גדולה לטיוב השירות‬
‫הציבורי ואף החליטה על הקמת "ועדת היגוי – צוערים למינהל הציבורי" לעיגון התכנית‬
‫לשנים ה באות ולשמירה על היקפה והעלאה מתמדת של איכותה‪ .‬המלצותיה של הוועדה‬
‫אומצו במלואן בהחלטת ממשלה מס' ‪ 1244‬מיום ה‪.17.1.2010 -‬‬
‫עפ"י החלטת הממשלה מס' ‪ 1244‬הנ"ל‪ ,‬התכנית מנוהלת באופן ישיר ומלא על‪-‬ידי המדינה‬
‫כך שתכניה‪ ,‬מפעיליה ומדיניותה מותווים על‪-‬ידי הממשלה ועל‪-‬פי צרכיה‪.‬‬
‫התכנית היא בת שש שנים ומורכבת משני שלבים‪:‬‬
‫שלב א' – הכשרה‪ :‬שלב ההכשרה אורך כשנתיים‪ ,‬הכוללות נדבך אקדמי (תואר שני‬
‫מורחב במדיניות ציבורית) ונדבך חוץ אקדמי‪ .‬הנדבכים מבוססים על האשכולות‬
‫הבאים‪:‬‬
‫(‪ )1‬הקניית ידע רב‪-‬תחומי; (‪ )2‬עיצוב מדיניות ציבורית; (‪ )3‬למידה והטמעת מודלים‬
‫של מנהיגות בקרב קבוצות בעמדות סמכות והשפעה; (‪ )4‬העמקת התודעה בנושאי‬
‫ההיסטוריה של העם היהודי‪ ,‬החברה בישראל‪ ,‬הזירה המזרח‪-‬תיכונית והזירה הבין‪-‬‬
‫לאומית; (‪ )5‬הקניית כלים ניהוליים שנועדו לסייע בידי משרת הציבור להוביל‬
‫שינויים – קטנים כגדולים‪.‬‬
‫בשנתם הראשונה בתכנית מבצעים הצוערים לימוד וחניכה קבוצתית‪ ,‬תוך דגש על‬
‫חשיפה מירבית לפעילות משרדי הממשלה‪ ,‬במקביל לבניית הקבוצה וללימודי‬
‫התואר השני‪ .‬בשנתם השנייה לתוכנית‪ ,‬מבצעים הצוערים התנסות מעשית‬
‫במשרדים ממשלתיים לצד המשך לימודים לתואר השני ופעילות חוץ אקדמית‪.‬‬
‫השיבוץ להתנסות במשרדים השונים מלווה בתמיכה באמצעים פרטניים וקבוצתיים‬
‫הניתנים על‪-‬ידי צוות התכנית‪.‬‬
‫שלב ב' – השמה‪ :‬שלב ההשמה אורך כארבע שנים וכולל תקופת השתלבות בשירות‬
‫המדינה בה ה צוער נהפך לבוגר שלב ההכשרה ועובד במשרד הקולט ומתקדם‬
‫בהתאם לכישוריו‪.‬‬
‫השאיפה היא‪ ,‬שהבוגר יעבוד בשני תפקידים בתקופה זו‪ ,‬כאשר הוא יוצב בצמתי‬
‫השפעה מערכתיים בדגש על‪ )1( :‬משימות לאומיות‪ ,‬כפי שמוגדרות על‪-‬ידי הממשלה‬
‫מעת לעת; (‪ )2‬אגפי תכנון מדיניות ומוקדי ידע משרדיים או לאומיים; (‪ )3‬לשכות‬
‫מנכ"לים של משרדים ומוקבלי מנכ"לים ביחידות ובמשרדים השונים; (‪)4‬‬
‫חלוקה למשרדים עם דגש על חיזוק משרדים שההנהגה שלהם מתבגרת או‬
‫שדורשים חיזוק‪.‬‬
‫‪213‬‬
‫בכל מחזור בתכנית זו מתקבלים כ‪ 30 -‬צוערים מצטיינים אקדמית‪ ,‬חברתית‬
‫ואישית‪ .‬הצוערים מוגדרים מרגע קבלתם לתכנית כעובדי המדינה וחותמים על‬
‫חוזים אישיים המחייבים אותם לשרת את המדינה במשך לפחות ‪ 4‬שנים עם סיום‬
‫תכנית ההכשרה‪.‬‬
‫שנת ‪ – 2014‬ביסוס מודל להקמה ושכפול תכניות עתודה מקצועיות‬
‫וניהוליות בשירות הציבורי‬
‫כנזכר בדו"ח סיכום הפעילות הקודם‪ ,‬שנת ‪ 2013‬עסקה בעיקרה במיסוד תכנית הצוערים‬
‫לשירות המדינה כבת‪-‬קיימא ותחילת פעילות כגורם מנחה ומייעץ למהלכי הקמת עתודות‬
‫מקצועיות וניהוליות בשירות המדינה‪ .‬הפעילות התמקדה בהמשך תהליכי המיסוד של‬
‫תכנית הצוערים כמודל בר‪-‬קיימא ובר שכפול עבור עתודות צוערים נוספות‪.‬‬
‫שנת ‪ 2014‬התמקדה בביסוס פעילות אגף בכיר 'צוערים לשירות המדינה' כמודל להקמה‬
‫ושכפול תכניות עתודה מקצועיות וניהוליות בשירות המדינה והשירות הציבורי ככלל‪ .‬שנה‬
‫זאת כללה עשייה משמעותית בגזרת השיווק‪ ,‬המיון‪ ,‬ההכשרה וההשמה כמו גם במכלול‬
‫פעולות בסיסיות ראשוניות הנוגעות לפיתוח תחום ערוצי הזנת מצוינות אל תוך שירות‬
‫המדינה במסגרת האצלת הסמכות בנידון לאגף‪.‬‬
‫במהלך השנה נרשמו כמה וכמה פעולות משמעותיות שאופיינו בפריצת דרך לביסוס‬
‫ומיצוב מודל תכנית הצוערים כגון‪ :‬השמה רשתית של צוערי מחזור א' במגוון יחידות‬
‫ממשלה; קיום סיור לימודי השוואתי בחו"ל במתכונת ומבנה ייחודיים; הכללת מודל‬
‫התכנית בטיוטת דו"ח החדשנות של ה‪ OECD -‬שעומד להתפרסם בקרוב; הקמת פורום‬
‫"עתודות לישראל"; שכלול תהליך המיון לגיוס מחזור ג' של התכנית באמצעות שיתוף‬
‫פעולה עם מכון 'אדם‪-‬מילוא'; ועוד‪.‬‬
‫להלן מכלול הפעילויות שבוצעו (בסדר כרונולוגי) בשנת ‪:2014‬‬
‫יישום בפועל של מודל פרקטיקום (התנסות מעשית) לצוערים בשנתם‬
‫השנייה להכשרה – 'חליפה אישית בפריסה רשתית' – צוערי מחזור א'‬
‫(ינואר‪-‬אוקטובר) וצוערי מחזור ב' (נובמבר‪-‬דצמבר וכן בהמשך שנת ‪;)2015‬‬
‫במהלך ‪ 2014‬יושם באגף מודל ייחודי של התנסות מעשית של הצוערים במשרדי‬
‫ממשלה ויחידות סמך ממשלתיות הנשען על צרכי המדינה מחד והתאמת והעדפות‬
‫הצוער מאידך‪.‬‬
‫להלן עיקרי המודל‪:‬‬
‫התאמה בין תחומי הלהט והכישורים של הצוער לבין היחידה הקולטת‪ .‬הצוערים‬
‫המשתתפים בתכנית מדי שנה מאותרים מממוסדות אקדמיים וחוגים אותם סיימו‬
‫בהצטיינות ומרביתם בעלי רקע של עשייה וניסיון במיזמים מחוללי שינוי במגזר‬
‫הציבורי ובמגזר הפרטי‪ .‬רקע זה מכוון את הצוערים להשמה פוטנציאלית בתחומים‬
‫ובמשרדים מסוימים‪ .‬התאמה זו היא הבסיס לשיקולי ההשמה‪ ,‬אך אין בה די‪.‬‬
‫ת הליכי ההערכה והמשוב שעוברים הצוערים באופן שוטף במהלך שנות ההכשרה‪,‬‬
‫לצד תהליכי פיתוח אישי לאיתור תחומי להט וחוזקות‪ ,‬מאפשרים התאמה מושכלת‬
‫בין הצוער לבין צרכי היחידה הקולטת ומסלול קידום פוטנציאלי להשמה באשכול‬
‫התוכן‪ .‬השילוב בין רמת ההיכרות הגבוהה של נציבות שירות המדינה עם היחידות‬
‫הקולטות ועם כל אחת ואחד מהצוערים בתכנית – הוא יתרון ייחודי של תכנית‬
‫'צוערים לשירות המדינה'‪ ,‬המאפשר למקסם את פוטנציאל התרומה של הצוערים‬
‫ליחידות הקולטות ולשירות המדינה ככלל‪.‬‬
‫‪214‬‬
‫הכוונה להשמה וסינרגיה להכשרה‪ .‬הצוערים מיועדים להשתלב בעבודה בשירות‬
‫המדינה מיד בסיום שלב ההכשרה‪ ,‬ולצורך כך הוקצו לתכנית גם מכסות תקני כוח‬
‫אדם המנוהלות על ידי האגף‪.‬‬
‫על מנת לטייב את המעבר משלב ההכשרה לשלב ההשמה בתכנית‪ ,‬נבחרו יעדי‬
‫הפרקטיקום של הצוערים בראיית השמתם העתידית לעבודה באשכול התוכן או‬
‫בסביבת העבודה בה הם מבצעים את הפרקטיקום – גם אם לא בהכרח באותה‬
‫יחידה או משרד ממשלתי‪ .‬תפישה המשכית זו בין שלב ההכשרה לשלב ההשמה‬
‫צפויה להקל הן על הצוערים והן על היחידות הקולטות‪ ,‬אשר ייחשפו ליכולותיו‬
‫ולהעדפותיו של הצוער המיועד להשמה‪.‬‬
‫במקביל לפרקטיקום‪ ,‬נמצאים הצוערים בתכנית הכשרה אינטנסיבית הכוללת‬
‫תכנים סינרגטיים ותומכים למקסום פוטנציאל הלמידה מהפרקטיקום‪ .‬זאת‪ ,‬לרבות‬
‫תהליכי פיתוח ועיבוד אישי‪ ,‬תהליכי למידה קבוצתיים ובמסגרת לימודי התואר‬
‫השני גם כתיבת נייר מדיניות אקדמי בתכני אשכול התוכן בו מבוצע הפרקטיקום‪.‬‬
‫התפישה הרשתית‪ .‬לאחר למידה והפקת לקחים מניסיונן של תכניות הכשרה‬
‫אחרות‪ ,‬גובש לתכנית 'צוערים לשירות המדינה' מודל מארגן לפריסת יעדי‬
‫הפרקטיקום וההשמה‪ ,‬אשר נועד למצות באופן מיטבי את פוטנציאל ההשפעה של‬
‫התכנית על שירות המדינה לטווח הקצר והארוך‪.‬‬
‫מודל הפריסה מבוסס על ניתוח מערכתי‪ ,‬נכון למועד קבלת ההחלטה בכל מחזור של‬
‫התכנית‪ ,‬אודות האתגרים העומדים בפני הממשלה והמשימות המרכזיות הנמצאות‬
‫על שולחנה‪ ,‬ואודות הממשקים הרשתיים הקיימים או הפוטנציאל הקיים מבין‬
‫היחידות הממשלתיות העוסקות בכל אחת מהמשימות שאותרו‪.‬‬
‫הפרקטיקום של צוערי מחזור א' בוצע במסגרת המודל ב‪ 10 -‬אשכולות תוכן‬
‫משימתיים הפרוסים בכ‪ 20-‬יחידות ממשלתיות שונות‪ .‬בחודשים נובמבר‪-‬דצמבר‬
‫החל גם הפרקטיקום של צוערי מחזור ב' שממשיך אל תוך שנת ‪ 2015‬כאשר פריסת‬
‫הצוערים ביחידות השונות אף התרחבה אל תוך שתי מערכות חיוניות נוספות והן‬
‫הבריאות והחינוך (ר' תרשים בהמשך)‪.‬‬
‫נדבך נוסף של התפיסה הרשתית במודל הפריסה הוא הידוק שיתוף הפעולה בין‬
‫תכנית 'צוערים לשירות המדינה' לבין בוגריה או לבין תכניות הכשרה אחרות‬
‫לעתודה ניהולית בשירות המדינה באמצעות השמת צוערים ביחידות בהן עובדים‬
‫בוגרי תכנית אלו‪ ,‬המשמשים גם כחונכים לצוערים בפרקטיקום‪ .‬נדבך זה בפריסה‬
‫נועד למקסם את פוטנציאל החזון המשותף של מכלול התכניות לשיפור ההון‬
‫האנושי בשירות המדינה‪.‬‬
‫התפיסה הרשתית של יעדי הפרקטיקום וההשמה מבוססת על ההכרה בכך שניהול‬
‫והובלה של תהליכי שינוי בשירות המדינה כמעט ואינם מתקיימים כיום באחריותה‬
‫או בסמכותה של יחידה ממשלתית בודדת‪ ,‬וכי אחד האתגרים המרכזיים בעבודת‬
‫הממשלה היום הוא פעולה מתואמת של יחידות שונות‪.‬‬
‫ניהול תכנית 'צוערים לשירות המדינה' על ידי האגף מאפשר ראיה מערכתית זו של‬
‫הצרכים הממשלתיים לטווח הבינוני והארוך‪ ,‬והתאמה מיטבית בין יכולות‬
‫הצוערים לבין יעדי ההשמה – לשם מקסום פוטנציאל התכנית לטיוב עבודה שירות‬
‫המדינה ככלל‪.‬‬
‫פורום חונכים‪ .‬לכל אחד מהצוערים יש חונך מוגדר ביחידה הקולטת אשר מגיע‬
‫משדרת הניהול הבכיר ודרג הביניים‪ .‬החונכים נפגשים כקבוצה מספר פעמים בשנה‬
‫על מנת להחליף תובנו ת בדבר הפרקטיקום‪ ,‬לחלוק דילמות מקצועיות בתחום ניהול‬
‫הון אנושי ולקבל העשרה חיצונית כך שלמעשה נוצרה כאן רשת מדיניות נוספת‬
‫שבכוחה לתרום ולהיתרם ממודל ההשמה‪.‬‬
‫‪215‬‬
‫השלמת קמפיין שיווק ופרסום למחזור ג' של התכנית (ינואר‪-‬פברואר)‬
‫לאחר ניתוח קמפיין מחזור ב' של 'צוערים לשירות המדינה' ובחינת תוצאותיו‪,‬‬
‫ובהתבסס על אסטרטגיית המותג שנבנתה בשנים הקודמות‪ ,‬הוחלט לדבוק ברציונל‬
‫ובמבנה הקמפיין (פעילות בשני גלי פרסום)‪ ,‬במסרים השיווקיים ובכיוון הקריאטיבי‬
‫של התכנית‪ .‬זאת במקביל לירידה מכוונת והדרגתית בהיקף תקציב הפרסום‬
‫והשיווק של התכנית וזאת על בסיס התבססות הוכלת וגוברת של המותג וערכיו‪.‬‬
‫ניכר כי יעילות הקצאת המשאבים לקמפיין הייתה מיטבית‪ .‬הקמפיין למחזור ג'‬
‫עמד בצורה נאותה ביעדי ההרשמה שהוצבו‪ :‬לתכנית נרשמו למעלה מ‪1700 -‬‬
‫מועמדים‪ ,‬כאשר היעד עמד על ‪.1500‬‬
‫במקביל‪ ,‬ועל בסיס התובנות והלקחים שהופקו בעקבות תהליך השיווק והפרסום‬
‫למחזור ב' של התכנית‪ ,‬הוכנסו מס' שינויים ושיפורים בתהליך השיווק והפרסום‬
‫למחזור ג' שעיקרם הגברת הנגישות השיווקית למגזרים שונים בחברה בכול רחבי‬
‫הארץ‪ .‬במסגרת זאת‪ ,‬התבצעו במהלך החודשים ינואר‪-‬פברואר ‪ 2014‬הדברים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫• שימוש באפיקי פרסום הכוללים גם רדיו אזורי ועיתונות מקומית;‬
‫• ניטור וקידום בניו‪-‬מדיה של אוכלוסיות מהפריפריה ומהמגזר פר יישובים;‬
‫• קיום סדרת מפגשי חשיפה בפריסה גיאוגרפית בכל רחבי הארץ‪ ,‬לצד קיום‬
‫מפגשי חשיפה למגזר הערבי ולמגזר החרדי‪ ,‬לרבות היערכות שיווקית בניו‪-‬מדיה‬
‫תומכת פרסום ורישום למפגשים;‬
‫• זיהוי משפיעים ספציפיים לאוכלוסיות יעד מבוקשות וקיום פגישות עמם;‬
‫• עבודה ממוקדת להנגשת המסרים ומפגשי החשיפה למגזר הערבי באמצעות‬
‫לשכת הפרסום הממשלתית‪.‬‬
‫בנוסף לכך‪ ,‬בדומה לתהליך שהיה בשנת ‪ , 2013‬תהליך השיווק והפרסום למחזור ג'‬
‫איפשר לאגף לחשוף החוצה את פעילות הצוערים שכבר החלה להתקיים בשטח וכן‬
‫להסתייע בצוערים ממחזור א' ו‪-‬ב' ‪ ,‬הן בהרצאות חשיפה ‪ ,‬הן באמצעות הניו‪-‬מדיה‪.‬‬
‫אלו אפשרו הצצה אישית לחוויות הצוערים בשלב ההכשרה ולפיכך גם להסרה‬
‫חלקית של תנאי אי‪-‬הוודאות ולשדרוג משמעותי של מהות המידע באתר האינטרנט‬
‫של התכנית‪.‬‬
‫תוצאות גל הפרסום הראשון והשני היו מצוינות והצביעו על התעניינות מרובה‬
‫בתכנית לרבות צמיחה איתנה בהיענות הגולשים לפעילויות הניו‪-‬מדיה שננקטו כלפי‬
‫קהל היעד מטעם האגף‪.‬‬
‫גם השנה ההרשמה למחזור ג' של התכנית התנהלה באופן מקוון וזאת בזכות יישום‬
‫הרפורמה שהובילה הנציבות בתהליכי גיוס ומיון מועמדים‪.‬‬
‫לסיכום‪ ,‬ניתן למתוח קו ישר בין תוצאות הקמפיין לבין מידת החשיפה‪ ,‬ההתעניינות‬
‫ולבסוף כמות מגישי המועמדות למחזור השלישי של התכנית – מעל ‪ 1700‬מועמדים‬
‫(ר' בהמשך פירוט תחת 'תהליך המיון' וכן תחת 'תיעוד ותחקור תהליכי שיווק‬
‫ופרסום‪ ,‬איתור‪ ,‬מיון וקליטה')‪.‬‬
‫עבודה משותפת עם מכון המיון אדם‪-‬מילוא‪ :‬התנעה‪ ,‬ניהול והשלמת תהליך‬
‫מיון המועמדים למחזור ג' (מרץ‪-‬יולי)‬
‫על בסיס נוהל המיון שגובש בשנים הקודמות‪ ,‬תהליך המיון למחזור ג' כלל מספר‬
‫שלבים ובכללם‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בחינת תנאי סף;‬
‫קריאת חיבורים אישיים שהוגשו מטעם המועמדים;‬
‫מבחן קוגניטיבי בכתב (כולל מבחנים מהתחום המילולי‪ ,‬התחום החשבוני‪,‬‬
‫התחום הצורני‪ ,‬מבחן אנגלית ומבחן ידיעות כלליות);‬
‫‪216‬‬
‫• הפרק הכמותי של מבחן ה‪ – GRE® -‬כחלק מתנאי הסף האקדמיים לקבלה‬
‫לתכנית על המועמדים להוציא ציון סף של ‪ 146‬בפרק זה;‬
‫• מבחן מרכז הערכה (סימולציות ותרגילים מסוגים שונים‪ ,‬אישיים וקבוצתיים‪,‬‬
‫שנועדו לבחון התנהגות‪ ,‬אופן חשיבה והתנהלות במצבים שונים);‬
‫• קיום שיחת אוריינטציה מרוכזת לכלל המועמדים שעלו לשלב הראיונות‬
‫הסופיים טרם הם מתחילים;‬
‫• ראיון אישי בוועדת בוחנים;‬
‫• כינוס ועדת הבוחנים לישיבה מסכמת לבחירת קבוצת הצוערים למחזור ג'‪.‬‬
‫כאמור ‪ ,‬למעלה מ‪ 1700 -‬איש ואישה הגישו מועמדותם למחזור ג' של התכנית‪.‬‬
‫הרקע האישי והמקצועי של המועמדים היה מגוון מבחינת מגדר‪ ,‬גיל‪ ,‬דיסציפלינות‪,‬‬
‫מגזרים וקהילות‪ ,‬מקומות עבודה‪ ,‬וצורות התיישבות שונות מהם המועמדים הגיעו‬
‫במקור בכל רחבי הארץ‪.‬‬
‫לבסוף‪ ,‬התקבלו לתכנית ‪ 30‬צוערים מצטיינים בתחום האקדמי‪ ,‬החברתי והאישי‪,‬‬
‫בעלי יכולת להוביל שינוי‪ ,‬ערכיים ומוסריים‪ ,‬רצון להיות "שליחי ציבור" המחויבים‬
‫לכלל החברה‪ ,‬בעלי חזון‪ ,‬בעלי חשיבה ארוכת טווח וראייה מערכתית‪ ,‬בעלי יכולת‬
‫להנהיג‪ ,‬להוביל ולעבוד בצוות ובקבוצה ובעלי מוטיבציה ואמביציה גבוהה ללמוד‬
‫ולעשות‪.‬‬
‫במחזור ג' יש ‪ 16‬נשים‪ 14 ,‬גברים‪ ,‬טווח הגילאים במועד קבלתם לתכנית נע בין ‪25-‬‬
‫‪ ,42‬הגיל הממוצע הוא ‪ ,31‬הצוערים מגיעים ממגוון דיסציפלינות כגון כלכלה‪ ,‬מינהל‬
‫עסקים‪ ,‬תקשורת‪ ,‬מדע המדינה‪ ,‬משפטים‪ ,‬יחסים בינלאומיים‪ ,‬מזרח תיכון‪ ,‬מזרח‬
‫אסיה‪ ,‬פיתוח ארגוני‪ ,‬פסיכולוגיה‪ ,‬עבודה סוציאלית‪ ,‬חינוך‪ ,‬היסטוריה‪ ,‬פילוסופיה‪,‬‬
‫לימודי סביבה‪ ,‬ביולוגיה‪ ,‬חקלאות אקולוגית‪ ,‬הנדסה תעשייה וניהול‪ ,‬מדעי המחשב‪,‬‬
‫מדעי המוח‪ ,‬אווירונאוטיקה וחלל ועוד‪ ,‬בעלי רקע תעסוקתי במגזר ציבורי‪ ,‬פרטי‬
‫ושלישי‪ ,‬ומגיעים במקור ממגוון יישובים ברחבי הארץ‪.‬‬
‫הקמת פורום עתודות לישראל (יוני)‪.‬‬
‫כיום מתקיימות בתוך ומחוץ למערכת הציבורית מגוון תכניות עתודה המורכבות‬
‫מהון אנושי איכותי מוכשר ומצטיין השואף להשתלב בעשיה ציבורית בכלל ובשירות‬
‫המדינה בפרט‪ .‬המכנה המשותף לתכניות אלו שמדובר ביוזמות העוסקות בהגברת‬
‫המוטיבציה להצטרפות לשירות משמעותי ציבורי‪.‬‬
‫ואו לם‪ ,‬עד היום לא היה קיים סביב מהלכי הכשרה אלו גורם מחבר ‪ /‬מלווה ‪ /‬מנחה‬
‫אחד ולכן גם אין רצף הכשרה הנגזר מהיגיון אחיד‪ .‬זאת ‪ -‬על אף שמטרת העל של‬
‫התכניות מיועדת להכשיר כוח אדם איכותי ומצטיין לתוך ומתוך השירות הציבורי‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬ביוזמת חבר הוועד המנהל של תכנית הצוערים מר איציק דבש ואגף‬
‫הצוערים‪ ,‬ובשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה‪ ,‬הוחלט להקים פורום בין סגלי‬
‫ההכשרה ובהמשך הדרך בין חניכי ובוגרי תכניות אלו‪ .‬הפורום אמור לסייע בהפיכת‬
‫תכניות העתודה לרשת של תכניות הפועלות כחלק מפרויקט בניין העתודות‬
‫הממלכתיות לשירות הציבור‪ ,‬שמתקשרות ביניהן ומעבירות מידע ומחברות את‬
‫הצוערים והבוגרים לאותה רשת שפועלת לטובת הציבור‪ .‬כמו‪-‬כן הפורום יוכל‬
‫בעתיד לעסוק בעיצוב ויישום פרויקט משותף לארגונים המשתתפים במפגשים‪.‬‬
‫פרויקט זה ייסוב סביב נושא בעל דחיפות ובר משמעות לעתיד החברה והמדינה‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2014‬הת קיים המפגש הראשון של הפורום במרכז טאוב לרבות נוכחותו של‬
‫מנהל המרכז‪ ,‬פרופ' דן בן‪-‬דוד‪ .‬המפגש נועד לסנכרון והכרות בין סגלי תכניות‬
‫ההכשרה תוך הבנת קווי הדמיון והשוני והבנת המטרות והיעדים של התכניות‬
‫השונות‪ .‬בעקבות המפגש‪ ,‬החלה להיפרס תשתית לשיח משותף בין סגלי ההכשרה‬
‫(כ‪ 15 -‬תכניות ויוזמות)‪ .‬השיח כולל החלפת רעיונות ותובנות‪ ,‬סיוע בקישור לתכנים‪,‬‬
‫אנשים וארגונים‪ ,‬מציאת אפיקי פעולה משותפים ועוד‪.‬‬
‫‪217‬‬
‫בין הנושאים הקיימים והאפשריים לשיח משותף מתמשך ורציף בין סגלי ההכשרה‪:‬‬
‫•‬
‫שיווק ואיתור מועמדים;‬
‫•‬
‫מיון וגיוס מועמדים;‬
‫•‬
‫מודלים של הכשרה וטיפוח עתודות;‬
‫•‬
‫מודלים של תהליכי השמת עתודות;‬
‫•‬
‫בניית מסלולי קריירה ‪;talent management /‬‬
‫•‬
‫סנכרון בין עמיתי תכניות שונות בסביבות עבודה זהות;‬
‫•‬
‫פיתוח וטיפוח רשתות בוגרים;‬
‫•‬
‫תהליכי משוב‪ ,‬הערכה מעצבת‪ ,‬הערכה מסכמת‪ ,‬ניהול ושימור ידע‪.‬‬
‫התשתית לעיל משקפת מחזור פעילות של ניהול תכנית עתודה המייצגת תהליכים‬
‫שמשותפים ברובם לכלל התכניות‪ .‬סביב תשתית זאת קיים יסוד סביר להניח‬
‫שהצטבר אצל כל אחד מהארגונים ידע עשיר כמו גם דילמות שעולות כתוצאה‬
‫מהתנסות בשטח‪.‬‬
‫תיעוד ותחקור תהליכי שיווק ופרסום‪ ,‬איתור‪ ,‬מיון וקליטה (אוגוסט‪-‬‬
‫ספטמבר)‬
‫אחד מעקרונות היסוד המנחים את האגף נוגע לצורך בתהליכי תיעוד ותחקור‬
‫מתמידים של הפעילות‪ .‬זאת במטרה ללמוד‪ ,‬להשתפר‪ ,‬להיות אפקטיביים ולשקף‬
‫רלוונטיות למציאות המשתנה‪.‬‬
‫במסגרת זאת‪ ,‬לאחר פתיחתו הרשמית של מחזור ג' של התכנית‪ ,‬ולקראת פתיחתו‬
‫של תהליך השיווק והמיון למחזור ד'‪ ,‬האגף איגד את שלל המידע והתובנות‬
‫שהצטברו במהלך השנה האחרונה על מנת להבין טוב יותר את חוזקותיו‬
‫וחולשותיו של תהליכי השיווק והמיון וכל זאת לאור בחינת התוצאה הסופית –‬
‫גיוסם של ‪ 30‬צוערים איכותיים ומצטיינים אקדמית‪ ,‬אישית וחברתית שישתלבו‬
‫בעתיד במגוון משרות מפתח בשירות המדינה‪ .‬לשם הפקת התובנות בוצע תהליך‬
‫חשיבה משותף בקרב אנשי האגף ולשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ)‪ ,‬התקיימה‬
‫שיחת משוב עם צוערי מחזור ג' אודות תהליך השיווק המיון והקליטה וכן‬
‫התקיימה שיחת הפקת לקחים ומסקנות עם אנשי אגף בכיר בחינות ומכרזים וכן עם‬
‫נציגים של מכון המיון אדם‪-‬מילוא להערכת תהליך המיון‪.‬‬
‫מבין התובנות שנבעו מתהליך התיעוד והתחקור ניתן למנות בין השאר את הלקחים‬
‫המסקנות והצעדים ליישום הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫עיבוי תכנים באתר הרשמי של התכנית בנוגע להרחבת והעמקת המידע על‬
‫תכנית הלימודים וההכשרה ופירוט נוסף על תהליך ההכשרה והמיון;‬
‫•‬
‫ייעול תהליכי עבודה במרכזי ההערכה בין האגף לנציגי אדם‪-‬מילוא בשטח;‬
‫•‬
‫השבחה נוספת של תרגילי המיון במרכז ההערכה תוך דגש על שימור השימוש‬
‫בדילמות ובסוגיות מתוך המגזר הציבורי;‬
‫•‬
‫ייעול העבודה מול ארגוני מגזר שלישי ערביים שבכוחם לסייע באיתור‬
‫אוכלוסיות יעד מקרב החברה הערבית תוך מיקוד במוסדות או באזורים‬
‫גיאוגרפים ברחבי הארץ וכן היוועצות והסתייעות ברשות לפיתוח כלכלי במגזר‬
‫הערבי;‬
‫‪218‬‬
‫•‬
‫המשך הגברת הנגישות השיווקית למגזרים שונים בכל רחבי הארץ לרבות חידוד‬
‫המסרים באמצעי המדיה השונים וקיום הרצאות חשיפה בשטח לפריפריה‬
‫חברתית‪ ,‬גיאוגרפית‪ ,‬מגזר ערבי‪ ,‬מגזר דרוזי‪ ,‬מגזר חרדי אוכלוסיית העולים‬
‫החדשים ועוד‪.‬‬
‫השקת התכנית – אוריינטציה גיוס וקליטת ‪ 30‬צוערים למחזור ג' ותחילת‬
‫שלב ההכשרה (אוגוסט‪-‬אוקטובר)‬
‫השקת התכנית לּוותה באמצעות מספר פעילויות שמטרתן יישור קו לוגיסטי‪ ,‬תיאום‬
‫ציפיות‪ ,‬גיבוש ראשוני של קבוצת הצוערים‪ ,‬ויישור קו בסיסי ברמת התכנים ומבנה‬
‫התכנית‪.‬‬
‫התהליך החל ביום אוריינטציה במשרדי נציבות שירות המדינה ל‪ 30 -‬הצוערים‬
‫שהתקבלו לתכנית‪ .‬מטרתו של היום הייתה לקלוט את הצוערים כעובדי מדינה מן‬
‫המניין‪ ,‬להסביר על תנאי השירות‪ ,‬לוגיסטיקה ושכר‪ ,‬ולחתום על חוזי ההעסקה‪.‬‬
‫בדומה לשנה שעברה‪ ,‬גם השנה לימודי המכינה האקדמית הוכנסו לתוך שנת‬
‫הלימודים האקדמית הסדורה כך שתחילת פעילות ההכשרה ושנת הלימודים‬
‫האקדמית החלו יחסית בחפיפה לאחר חגי תשרי‪ .‬כזכור‪ ,‬מטרתה של המכינה‬
‫אקדמית ליישר קו תוכני בין הצוערים בנוגע ללימודי התשתית הנדרשים לתואר‬
‫השני במדיניות ציבורית‪ .‬המכינה כללה קורסים מרוכזים במתמטיקה‪,‬‬
‫סטטיסטיקה ומיקרו כלכלה‪ .‬חלק מהצוערים קיבלו פטור מלימודים אלה בהתאם‬
‫לרקע האקדמי הקודם שלהם ועל בסיס החלטת ועדת ההוראה של בית הספר על‪-‬‬
‫שם פדרמן למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית‪ .‬מקבלי הפטור השלימו‬
‫במהלך השנה הראשונה עד ‪ 8‬נקודות זכות מתוך קורסי בחירה‪ ,‬בהתאם לכמות‬
‫הקורסים מהם ניתן להם פטור‪ .‬בהקשר זה‪ ,‬בתחילת שנת ‪ 2015‬תתבצע בחינה‬
‫מחדש אודות היתרונות והחסרונות של היכללות לימודי המכינה בתוך השנה‬
‫האקדמית‪ ,‬ובהתאם‪ ,‬הכרעה בנידון‪.‬‬
‫כשבוע לפני פתיחת שנת הלימודים האקדמית‪ ,‬התקיימה סדנת פתיחה של התכנית‬
‫בת שלושה ימים מטעם צוות ההכשרה שנועדה להיכרות מעמיקה בין הצוערים ועם‬
‫מבנה ותכני התכנית לרבות הפעילות בציר המקצועי ובציר הפיתוח האישי‪-‬קבוצתי‪.‬‬
‫בנייה גיבוש ויישום סיור לימודי השוואתי לחו"ל (ספטמבר)‪.‬‬
‫במסגרת שלב ההכשרה של תכנית הצוערים לשירות המדינה‪ ,‬התקיים סיור לימודי‬
‫השוואתי לחו"ל אשר מטרותיו הן‪:‬‬
‫•‬
‫להקנות לצוערים נקודת מבט רחבה‪ ,‬השוואתית‪ ,‬שונה וביקורתית על פעילות‬
‫ציבורית בינ"ל (מודלים שונים ו‪ )best practices -‬של ממשלות‪ ,‬שלטון‬
‫מקומי‪ ,‬סוכנויות עצמאיות‪ ,‬חברה אזרחית וארב"ל בשלושה תחומים עיקריים‬
‫(ר' נספח מצ"ב)‪:‬‬
‫•‬
‫תעסוקה וביטחון סוציאלי‬
‫•‬
‫פיריון‪ ,‬תחרותיות וצמיחה מכלילה‬
‫•‬
‫הון אנושי במגזר הציבורי‬
‫•‬
‫ליצור בסיס לרשת מקצועית עתידית של קשרים גלובליים עם ארגונים ופקידים‬
‫מחו"ל;‬
‫•‬
‫להתוודע לעבודת ממשלת ישראל בחו"ל כפי שהיא באה לידי ביטוי בעבודת‬
‫השגרירויות;‬
‫‪219‬‬
‫•‬
‫להכיר מקרוב חיי קהילה יהודית בחו"ל‪.‬‬
‫מתכונת הסיור היא ייחודית וחדשנית בנוף הממשלתי‪ .‬הסיור התחיל והסתיים‬
‫במוקד אחד‪ .‬בין לבין‪ ,‬הצ וערים התפצלו לשלוש מדינות על מנת לבצע משימות חקר‬
‫על בסיס התחומים הנ"ל‪ .‬שיבוץ הצוערים ליעדים השונים השתדל לעמוד בהלימה‬
‫לאשכול התוכן בו הצוערים צברו התמחות לרבות הפרקטיקום‪ ,‬נייר המדיניות‬
‫שהגישו במסגרת לימודי התואר השני במדיניות ציבורית‪ ,‬וההשמה העתידית שלהם‪.‬‬
‫יוצא אפוא שהצוערים קיבלו את הפרספקטיבה הגלובלית של הנושא המקומי בו היו‬
‫מעורבים במהלך השנה (הן במובן סביבת העבודה והן במובן אשכול התוכן) ואשר‬
‫הם מגלים עניין להוביל בו שינוי‪.‬‬
‫הסיור נמשך כ‪ 15 -‬יום‪ .‬תחילה שהו הצוערים בפריז שם ביקרו בשגרירות וב‪-‬‬
‫‪ OECD‬ומשם התפצלו לשלושה יעדים‪ :‬לונדון‪ ,‬ברלין וקופנהגן‪ .‬לאחר מכן שבו‬
‫הצוערים לפריז וביצעו עיבוד תובנות ורשמים ראשוני אודות דברים שראו‪ ,‬למדו‬
‫וחוו ביעדים השונים‪ .‬במקביל‪ ,‬הם התארחו כיומיים בבית הספר הגבוה לממשל –‬
‫‪.ENA‬‬
‫כשהצוערים שבו לארץ הם קיימו תהליך עיבוד תובנות מעמיק יותר‪ ,‬פרסמו ספר‬
‫סיור והתניעו מהלך מול מקבלי החלטות שונים לבחינת הטמעת התובנות‬
‫הרלוונטיות למקרה הישראלי‪.‬‬
‫סיום שלב ההכשרה ותחילת שלב השמת עבור מחזור א' (אוקטובר‪-‬נובמבר)‪.‬‬
‫באוקטובר ‪ 2014‬הסתיים שלב ההכשרה של מחזור א'‪ .‬שלב זה כלל סדנת סיכום עם‬
‫צוערי המחזור במסגרתה התבצע תהליך משוב מקיף מצד הצוערים אודות כלל‬
‫היבטי ההכשרה‪ .‬משוב הצוערים שימש כאחד הבסיסים שהזינו את סמינר הוועד‬
‫המנהל‪.‬‬
‫מחזור א' הושם למשרדי הממשלה השונים וזאת על בסיס המודל‪" :‬חליפה אישית‬
‫בפריסה רשתית"‪.‬‬
‫להלן תרשים מוקדי השמת צוערי מחזור א' והצבת צוערי מחזור ב' בפרקטיקום‪:‬‬
‫‪211‬‬
‫תכנון והשקה של קמפיין שיווק ופרסום עבור מחזור ד' של התכנית‬
‫(נובמבר‪-‬דצמבר)‬
‫לאור ניתוח קמפיין מחזור ג' של 'צוערים לשירות המדינה' ובחינת תוצאותיו‪,‬‬
‫ובהתבסס על התובנות והלקחים שהופקו‪ ,‬הוכנסו מס' שינויים ושיפורים בתהליך‬
‫השיווק והפרסום למחזור ד'‪ .‬עיקר הדגשים‪ :‬הגברת הנגישות השיווקית למגזרים‬
‫שונים בחברה בכול רחבי הארץ; פעילות שיווק ענפה במדיה החדשה וברדיו לצד‬
‫ביטול אמצעי השיווק והפרסום בעיתונות הכתובה‪ .‬במקביל‪ ,‬בשל אילוצי הקפאת‬
‫חוק התקציב‪ ,‬היקף תקציב השיווק והפרסום הצטמצם משמעותית‪ ,‬זאת בעוד‬
‫להתעצם‪.‬‬
‫ממשיכים‬
‫וערכיו‬
‫שהמותג‬
‫סמינר הוועד המנהל לטיוב מתכונת שלב ההכשרה (נובמבר)‬
‫בנובמבר ‪ 2014‬התקיים סמינר במסגרת דיוני הוועד המנהל בו נכחו אנשי האגף וכן‬
‫היו מעורבים בו סגלי ההכשרה המעשית והאקדמית‪ .‬מטרת הסמינר‪ :‬הערכת מצב‬
‫וסיעור מוחות אודות התכנית בפרספקטיבה של שנתיים ועם סיום שלב ההכשרה‬
‫של המחזור הראשון‪.‬‬
‫שילוב מודל התכנית בדו"ח החדשנות של ה‪( OECD -‬דצמבר)‪.‬‬
‫בעקבות ארגון הביקור של צוערי מחזור א' ב‪ OECD -‬במסגרת הסיור הלימודי‬
‫לחו"ל‪ ,‬התפתח קשר מקצועי בין האגף לבין גורמי מקצוע ב‪ .OECD -‬גורמים אלו‬
‫אמונים על כתיבת פרק ההון האנושי במסגרת דו"ח החדשנות שיתפרסם בקרוב‪,‬‬
‫ובעקבות חשיפתם לצוערים ולמודל הייחודי של התכנית‪ ,‬הם ביקשו להכליל בדו"ח‬
‫החדשנות את תכנית הצוערים לשירות המדינה כמקרה בוחן‪.‬‬
‫בהמשך למאמץ המתמשך מידי שנה לגיבוש תכנית הכשרה רב‪-‬שנתית אשר פועלת‬
‫בסינרגיה תוכנית ולוגיסטית עם לימודי התואר השני במדיניות ציבורית וממשל‪,‬‬
‫נתקבלו החלטות לעדכן את מתכונת שלב ההכשרה במובנים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫הוספת חטיבה במינהל ‪ /‬ניהול ללימודי התואר השני במדיניות ציבורית וממשל;‬
‫•‬
‫עיבוי מודולות חשיפה לשירות המדינה במסגרת השנה וחצי הראשונות של שלב‬
‫ההכשרה (סמס' א'‪ ,‬ב' ו‪-‬ג') בהיבט האישי‪ .‬מסגרות אלו יתקיימו במשרדים‬
‫השונים והן יורחבו ויתעצמו במהלך תקופה זאת;‬
‫•‬
‫הזזת הפרקטיקום (מוכוון השמה) לסמסטר ד' תוך עיבוי מספר הימים והיותו‬
‫'עבודה' לכל דבר ועניין בתנאי הכשרה‪ .‬הלימודים האקדמיים וכן תכנית‬
‫ההכשרה יתמכו באופן ממוקד בפרקטיקום;‬
‫שינויים אלו החלו להתגבש לכדי מעשה במהלך נובמבר דצמבר באמצעות הקמת‬
‫צוותי עבודה שונים‪ .‬במסגרת צוותי העבודה סומנו חסמים‪ ,‬הזדמנויות ופערים שיש‬
‫להשלים‪ .‬כל זאת במטרה ליצור שפה אחידה‪ ,‬להשביח את תהליכי העבודה‬
‫המשותפים וב התבסס על ההבנה כי שינויים ושיפורים יוכנסו להכשרה וללימודי‬
‫התואר השני 'תוך כדי תנועה'‪.‬‬
‫המשך בנייה ומיסוד רשת הבוגרים (שנתי)‬
‫בנייתה‪ ,‬הקמתה והפעלתה של רשת בוגרים ממשיכה להוות מטרה מרכזית של‬
‫האגף‪ ,‬לצד פיתוח וקידום אישי של הבוגרים עצמם‪ .‬ברשת הבוגרים טמון‬
‫הפו טנציאל המרכזי לתרומה רוחבית של התכנית לשירות המדינה ככלל‪ ,‬באמצעות‬
‫פעילות בוגרים משולבת ומכוונת מטרה לשיפור שיתוף הפעולה והתיאום‪ ,‬לקידום‬
‫יוזמות בין‪-‬משרדיות‪ ,‬לתמיכה הדדית באמצעות מנגנוני היוועצות מובנים ועוד‪.‬‬
‫‪211‬‬
‫כ‪ 150 -‬בוגרים של תכנית 'עתידים – צוערים למינהל הציבורי' (כ‪ 80% -‬מתוכם‬
‫עובדים היום בשירות הציבורי) הם החלוץ שלפני המחנה‪ ,‬הם הבסיס לקהילת‬
‫הבוגרים הפוטנציאלית של בוגרי תכניות הצוערים כאמור בהחלטות הממשלה‬
‫והוועד המנהל‪ .‬לפיכך‪ ,‬האגף רואה בהם נכס אסטרטגי למימוש יעדיו לרבות‬
‫פיתוחם וטיפוחם לאורך זמן‪.‬‬
‫בנובמבר ‪ 2014‬הצטרפו לבוגרים אלו גם ‪ 28‬צוערים ממחזור א'‪.‬‬
‫עיקרה של תכנית העבודה לחיזוק רשת העמיתים הוא בניית רציונל לעבודת האגף‬
‫מול רשת הבוגרים; פיתוח תהליכי עבודה ומיסוד פעילות האגף מול הבוגרים ברמה‬
‫האישית; השמה ויצירת קשרי עבודה עם המשרדים; פיתוח והבנייה של רשת‬
‫בוגרים פעילה‪.‬‬
‫תהליך הפיתוח והבניית הרשת מתמקד בשנים האחרונות בפעילות מתמשכת‬
‫הנשענת על ‪ 3‬מוקדים‪ :‬איסוף מידע ונתונים כבסיס לפעילות הרשת; פיתוח‬
‫פעילויות רשתיות ומודעּות רשתית בשיתוף ארגון הבוגרים; העצמת שותפות עם‬
‫תכנית הצוערים‪.‬‬
‫יודגש כי פיתוח הפעילות הרשתית טרם הושלם‪ .‬עד כה האגף הצליח להתמקד‬
‫בעיקר בפעילויות משותפות לצוערים ולבוגרים ופחות בפעילויות הממוקדות אך ורק‬
‫לבוגרים ולפיכך נושא זה הוא אחד האתגרים היישומיים המשמעותיים לפעילות‬
‫האגף לעתיד לבוא‪ .‬בהקשר זה‪ ,‬האגף קיים במהלך אוקטובר ‪ 2014‬יום עיון במשרדי‬
‫גוגל לבוגרי "עתידים – צוערים למינהל הציבורי" בנושא חדשנות בעשייה הציבורית‪.‬‬
‫ביום זה נבחנו היבטים שונים של חדשנות כגון חדשנות שמאפשרת נגישות‪ ,‬ניפוץ‬
‫מיתוסים על חדשנות‪ ,‬חדשנות על‪-‬פי תפיסתה של גוגל‪ ,‬ומפגש אישי עם ראש עיריית‬
‫תל‪-‬אביב אודות תפיסתו את החדשנות בתל‪-‬אביב‪.‬‬
‫לצד אלו‪ ,‬התנהלו תהליכים אישיים מול עשרות בוגרים בעיקר בכל הנוגע‬
‫להתייעצות אודות כיווני התפתחות‪ ,‬פרסום וניהול מכרזים שהפעיל האגף לאיוש‬
‫משרות בוגרים ושיתוף במידע בזמן אמת אודות משרות רלוונטיות לבוגרים שלא‬
‫דרך האגף‪.‬‬
‫תגבור מצבת כוח האדם של אגף בכיר 'צוערים לשירות המדינה' (שנתי)‬
‫במהלך ‪ 2014‬הסתייע האגף בשתי משרות על תקן סטודנט שסייעו בארגון המינהלות‬
‫הכרוכות בתהליך המיון; בתקשורת שוטפת ורציפה עם מועמדים וכן עם הצוערים‬
‫שנבחרו תוך שימוש בטלפונים‪ ,‬מכתבים‪ ,‬דואר אלקטרוני ותחזוק דף הפייסבוק של‬
‫התכנית; ובקיום עבודות חקר השוואתיות וסטטיסטיקות אשר ליוו את תהליך‬
‫התיעוד והתחקור המתמשך של פעילות האגף‪.‬‬
‫גיבוש מדיניות בדבר אסדרת תחום ערוצי הזנת מצוינות אל תוך שירות‬
‫המדינה (שנתי)‬
‫מאז כינונו של האגף נצבר בו ידע מעשי ותיאורטי אודות פיתוח מסה קריטית של‬
‫כוח אדם איכותי וכשרוני המודע לאתגרים של השירות הציבורי‪ ,‬המחויב לרעיון‬
‫השירות הציבורי בכללותו (להבדיל משירות במשרד אחד)‪ ,‬המאותר‪ ,‬מאובחן‪,‬‬
‫מוכשר הכשרה ייחודית וייעודית‪ ,‬תיאורטית ומעשית כפרטים ולא פחות חשוב‬
‫כקבוצה‪ ,‬על מנת שיוכלו לתרום לחיזוק החברה והמדינה בישראל‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬מאז הקמתו של מט ה יישום הרפורמה לשיפור מנגנוני ההון האנושי בשירות‬
‫המדינה נטל האגף חלק פעיל ביישום הרפורמה‪ .‬במסגרת זאת‪ ,‬הוטל על האגף‬
‫להוביל במסגרת פרויקט "עץ הדעת" צוות משימה שיפתח תפיסת הפעלה בדבר‬
‫אסדרת ערוצי הזנה של הון אנושי מצטיין אל תוך שירות המדינה‪ .‬צוות המשימה‬
‫מורכ ב מנציגים מטעם אגף בכיר 'בחינות ומכרזים' והייעוץ המשפטי בנציבות‬
‫שירות המדינה‪ ,‬וכן מבוגרי תכנית 'עתידים – צוערים למינהל הציבורי'‪.‬‬
‫‪212‬‬
‫מסקנות הצוות משמשות כבסיס לפיתוח תחום אחריות חדש יחסית באגף הפועל‬
‫לצד ניהול האופרציה של תכנית הצוערים לשירות המדינה‪ .‬ייעודו של התחום‪:‬‬
‫•‬
‫ייזום‪ ,‬בנייה והטמעה של מערך ערוצי כניסה לשירות של אוכלוסיות מצטיינים‬
‫באמצעות הבניית והסדרת ערוצי הזנה ונתיבי כניסה של הון אנושי איכותי‬
‫ומצוין אל תוך השירות;‬
‫•‬
‫ליווי מקצועי וסיוע למשרדי הממשלה בהקמת תכניות עתודה ייעודיות‬
‫בתחומים ומסלולים שונים ובהטמעת תכניות צוערים קיימות אל תוך שירות‬
‫המדינה‪.‬‬
‫•‬
‫פיתוח מנגנוני ניהול ובקרה על תכניות מכינה והתמחות לשירות הציבורי‪ ,‬אשר‬
‫ייבחרו לשמש כערוצי הזנת מצוינות על בסיס מתווה הרפורמה במנגנוני ניהול‬
‫הון אנושי;‬
‫•‬
‫גיבוש והקמת מאתרי מועמדים איכותיים ומקצועיים‪ ,‬מקרב ערוצי ההזנה‪,‬‬
‫בעלי פוטנציאל ומסוגלות גבוהה לשרת בתפקידי מפתח בשירות הציבורי;‬
‫•‬
‫גיבוש‪ ,‬הכנה ויישום תכנית עבודה רב שנתית להקמת מסלולי צוערים ייעודיים‬
‫בשירות הציבורי לרבות ייזום‪ ,‬הנחייה‪ ,‬ייעוץ‪ ,‬ליווי ותמיכה מקצועיים למשרדי‬
‫הממשלה ויחידות הסמך השונות בהטמעת תכניות צוערים שהוקמו במיזם‬
‫משותף עם שירות המדינה ונמצאות בתקופת פיילוט;‬
‫•‬
‫סיוע בהפיכת תכניות הצוערים לרשת של תכניות הפועלות כחלק מפרויקט בניין‬
‫העתודות הממלכתיות לשירות הציבור‪ ,‬שמתקשרות ביניהן ומעבירות מידע‬
‫ומחברות את הצוערים והבוגרים לאותה רשת שפועלת לטובת הציבור;‬
‫•‬
‫ייזום וניהול קשרי עבודה שוטפים עם גופי הכשרה בתוך השירות הציבורי‪,‬‬
‫במגזר השלישי ובמגזר העסקי;‬
‫•‬
‫גיבוש מדיניות ותכניות פעולה על בסיס ניתוח השוואתי של תוצאותיהן‬
‫והשלכותיהן של תכניות מנהיגות ומצוינות בארץ ובעולם;‬
‫•‬
‫יצירת מתודולוגיה להערכת השפעה והבניית מנגנוני מדידה של אפקטיביות‬
‫המסלולים השונים לצורכי השירות‪ ,‬ניתוחם והפקת דוחות מסכמים בנידון;‬
‫•‬
‫שותפות בדיונים של הוועד המנהל של תכנית הצוערים לשירות המדינה וכן‬
‫בדיוני ועדות ההיגוי של התכניות השונות (קיימות ועתידיות)‪.‬‬
‫סדרת מפגשים עם בכירי ממשל וגורמים מובילים בתחום תכניות מנהיגות‬
‫ומצוינות בישראל ובעולם (שנתי)‬
‫כמו בשנים עברו‪ ,‬האגף ממשיך לקיים לאורך השנה מפגשים רבים עם אושיות‬
‫מובילות בתחום תכניות מנהיגות ומצוינות והובלת שינויים בארץ ובחו"ל‪ .‬המפגשים‬
‫נועדו לחכך מערכות מושגיות‪ ,‬להחליף תובנות‪ ,‬ללמוד באופן מתמשך מהצלחות‬
‫וכישלונות מיזמים שונים העוסקים בטיפוח ההון האנושי במרחב הציבורי הישראלי‬
‫והעולמי‪.‬‬
‫במסגרת זאת האגף משמר קשרים מקצועיים עם ‪( ENA‬בית הספר הגבוה לממשל‬
‫בצרפת)‪ ,‬ה‪ Cabinet Office -‬בבריטניה‪ ,‬גורמי מקצוע ב‪ OECD -‬לרבות הממונה על‬
‫משאבי האנוש בארגון וכן אנשי אקדמיה מאוניברסיטאות בארה"ב‪.‬‬
‫‪213‬‬
‫מפגשים אלו מהווים בסיס לחשיבה אודות תחומים הנוגעים לפעילויות האגף וכן‬
‫אודות סוגיות הנוגעות במובן רחב יותר לרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי‬
‫בשירות המדינה‪.‬‬
‫צעדים להמשך – שנת ‪2015‬‬
‫בשנה הרביעית לפעילותו של אגף בכיר 'צוערים לשירות המדינה' הכוונה היא לפעול‬
‫בשלושה מישורים‪:‬‬
‫עש ייה משמעותית בתחום ערוצי הזנת מצוינות לשירות המדינה תוך תיאום הדוק‬
‫עם פורום "עתודות לישראל"‪:‬‬
‫•‬
‫איוש משרת מנהל תחום ערוצי הזנת מצוינות;‬
‫•‬
‫ריכוז פורום "עתודות לישראל";‬
‫•‬
‫השלמת עבודת הצוות במסגרת פרויקט "עץ הדעת" ותחילת יישום מדיניות;‬
‫•‬
‫גיבוש המלצה לפתיחת מסלולי עתודה ניהולית ומקצועית נוספים בשירות‬
‫המדינה;‬
‫המשך השבחת מתכונת ההכשרה של תכנית הצוערים לשירות המדינה‪:‬‬
‫•‬
‫הוספת חטיבה בניהול ‪ /‬מינהל ללימודי התואר השני לצד הפיכת לימודי‬
‫התשתית למכינה טרם תחילת התכנית;‬
‫•‬
‫בנייה והעצמה של מודולות חשיפה אישית של צוערים ליחידות בשירות‬
‫המדינה;‬
‫•‬
‫עיבוי הפרקטיקום בסמסטר ד' כך שישמש כמקום עבודה בתנאי הכשרה;‬
‫•‬
‫שינוי בפרקטיקת ההנגשה של התכנית עבור מועמדים מהחברה הערבית;‬
‫התרחבות והגברת פריסת ההשמות הרשתית של הבוגרים‪:‬‬
‫•‬
‫ניסוח "קול‪-‬קורא" למשרדים אודות 'צמתי השפעה מערכתיים' בהם יוכלו‬
‫להשתלב בוגרים‪ .‬בהתאם לכך‪:‬‬
‫•‬
‫עדכון יעדי הפרקטיקום וההשמה עבור מחזורים א'‪ ,‬ב' ו‪-‬ג';‬
‫•‬
‫התוויית מסלולי קריירה אפשריים לבוגרים;‬
‫•‬
‫ניסוח אמנה בין האגף לבוגרים ובינם לבין עצמם;‬
‫•‬
‫כתיבת נהלים אודות דרכי קליטת הצוערים והבוגרים במערכות כוח האדם‬
‫הממוחשבות;‬
‫•‬
‫כינון פעילות בוגרים יזומה בקרב גורמים מגוונים בתוך שירות המדינה להעלאת‬
‫המודעות והאפקטיביות של שיתופי פעולה בין‪-‬משרדיים‪.‬‬
‫‪214‬‬
‫אגף בכיר לפרישה וגמלאות‬
‫תחומי פעילות‬
‫יישום חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל‪ ,1970 -‬התקנות והוראות‬
‫התקשי"ר על פיו;‬
‫מיצוי זכויות העובדים הפורשים לגמלאות;קביעת מדיניות בתחומי הפרישה והגמלאות‬
‫והכוונת משרדי הממשלה ויחידות הסמך בדרכי היישום;‬
‫טיפול בנושא ביטוחם הפנסיוני של עובדי המדינה המועסקים בחוזים השונים‪ ,‬בהסכמים‬
‫לרציפות זכויות פנסיונית בין המדינה לבין קרנות הפנסיה‪ ,‬רשויות מקומיות וגופים נוספים‬
‫וכן בנושאי "הקפאת" זכויות לגימלאות ;‬
‫אחריות לכלל עובדי המדינה בתחום הגמלאות והפנסיה ‪ :‬עובדי משרדי הממשלה‪ ,‬בתי חולים‬
‫ממשלתיים‪ ,‬מורים באגף כח אדם בהוראה‪ ,‬עובדי המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬שירות התעסוקה‪,‬‬
‫רשות השידור‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫מנהל אגף בכיר לפרישה וגמלאות‪ :‬מר ציון לוי‬
‫טל‪ ,02-6705186 .‬פקס ‪02-6706125‬‬
‫דוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫‪215‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬נמשכה מדיניות נציבות שירות המדינה באשר לפרישה מוקדמת ומוסכמת לגמלאות‪,‬‬
‫כפועל יוצא וכמתחייב מהחלטות הממשלה בדבר הפחתת כח‪-‬אדם בשירות הממשלתי‪.‬‬
‫בסך הכל פרשו לגמלאות בשנת ‪ ,2014‬באמצעות היחידה‪ 3,861 ,‬עובדים‪.‬‬
‫במהלך השנים ‪ 2014 – 2008‬יישם האגף את הרפורמה של משרד האוצר בתחום הפנסיוני ‪-‬על‬
‫כלל עובדי המדינה‪ :‬מעבר בין קרנות פנסיה; מעבר בין קרנות השתלמות; מעבר בין קופות‬
‫גמל‪.‬‬
‫במסגרת ההסכם הקיבוצי לשנת ‪ 2010‬יושמו הסעיפים בדבר הגדלת ההפרשות לפנסיה‬
‫צוברת‪ .‬לצורך כך הופקו הוראות‪ ,‬נהלים וטפסים מתאימים אשר מאפשרים גמישות וביצוע‬
‫מהיר של המעברים‪.‬‬
‫מתן הסבר והוראות ביצוע בעקבות תיקון ‪ 3‬לחוק הפיקוח על קופות הגמל‪.‬‬
‫נערכו הרצאות וכנסי הסברה לעובדי מחלקות משאבי אנוש במשרדים‪ ,‬לצורך הפנמת השינוי‪.‬‬
‫החזון שעל פיו פעלה היחידה‪ :‬להעניק לעובד את מירב הזכויות בעת פרישתו‪ ,‬בתנאים‬
‫הטובים ביותר ובכפוף למגבלות התקציב‪ ,‬על ידי מתן שירות מצוין‪ ,‬יעיל ומהיר‪.‬‬
‫סקירת פעולות‬
‫הקשר הישיר בין האגף לעובדי המדינה הורחב והועמק באמצעים הבאים‪:‬‬
‫אתר האינטרנט ‪ :‬המשיך עדכון אתר האינטרנט‪ ,‬שבאמצעותו מעביר האגף ידע ומידע רלוונטי‬
‫בתחום הפנסיה לכלל העובדים ואנשי משאבי אנוש ולכלל משתמשי האתר‪.‬‬
‫עודכן סימולטור ה פרישה באתר ‪ ,‬שבו כל עובד יכול לקבל נתונים לגבי זכויותיו וקצבתו‪.‬‬
‫נמסר מידע על קופות גמל‪ ,‬קרנות פנסיה וסוגי הביטוחים שיש לעובדי המדינה‪.‬‬
‫נחתמו מאות הסכמי רציפות בין המדינה לקרנות פנסיה ורשויות מקומיות‪.‬‬
‫טופלו ‪ 3,861‬פרישות מן המדינה‪.‬‬
‫נענו אלפי פניות בטלפון‪ ,‬בכתב ובאינטרנט לגמלאים‪ ,‬עובדים ואנשי משאבי אנוש‪.‬‬
‫היחידה השתתפה בגיבוש וביישום תכניות פרישה וצמצום המערכת הממשלתית‪.‬‬
‫גובשו כל לים מסודרים עם ראש היחידה לבדיקות רפואיות לעניין הטיפול לעת הפרישה‪.‬‬
‫נענו פניות רבות של גופים ומוסדות לעניין הזכויות בגמלאות ובקרנות פנסיה‪.‬‬
‫במסגרת תכניות הפרישה של ‪ 2014‬אושרו לעובדי רשות המיסים‪ ,‬משרד החינוך‪ ,‬הנהלת בתי‬
‫המשפט ומשרד התחבורה מענקי פרישה‪ ,‬במקום מתן הגדלת קצבה בתוספת דרגות פרישה‪.‬‬
‫המדובר בשינוי משמעותי בתפיסה ובהתנהגות של המדינה‪ ,‬שנועד לחסוך בהוצאות‬
‫האקטואריות העתידיות אשר חלות על הפנסיה התקציבית‪.‬‬
‫‪216‬‬
‫המשך ביצוע תכנית הפרישה במינהל מקרקעי ישראל‪ ,‬אשר עובדיו קיבלו תוספת לקצבה‪.‬‬
‫גובשו ותוקנו כללים בתקשי"ר לעניין הפנסיה הצוברת‪.‬‬
‫היחידה נתנה עדות מקצועית בעשרות משפטים שבהם נתבעה המדינה לעניין גמלאות‪.‬‬
‫ימי עיון‪ ,‬קורסים והדרכות לעובדי משאבי אנוש וכלל העובדים‬
‫ימי עיון לאנשי משאבי אנוש שבמסגרתם הועבר חומר רלוונטי בתחום עבודתם‪.‬‬
‫שני קורסי גמלאות וביטוח פנסיוני לרפרנטים לגמלאות‪ ,‬שבהם השתתפו כמאה עובדי‬
‫משאבי אנוש‪.‬‬
‫‪ 50‬כנסים ומפגשים ביחידות הממשלתיות‪.‬‬
‫השנה גם הוחל בתכנית "יום הפורש"‪ ,‬שבו מדריכים את העובדים לפני פרישתם‪ .‬התכנית‬
‫נעשית ללא כל תשלום ובהתנדבות‪.‬‬
‫התפלגות הפורשים לפי קבוצות גיל ושנים (ראו פירוט בטבלאות דלהלן)‬
‫גיל הפרישה הממוצע לכלל עובדי המדינה בשנת ‪ 2014‬היה ‪( 61.2‬עלייה קלה לעומת‬
‫ממוצע של ‪ 59.9‬בשנת ‪.)2013‬‬
‫יצוין כי גיל הפרישה הממוצע בשנת ‪ 2008‬עמד על ‪ .56.5‬כלומר‪ ,‬משנת ‪ 2008‬ועד היום‪ -‬עלה‬
‫ממוצע גיל הפרישה ב‪ 3.4-‬שנים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬קיים שוני בין התפלגות גיל הפורשים ממערכת הבריאות (ממוצע של ‪ ,)63.1‬לבין‬
‫התפלגות גיל הפורשים בקרב עובדי הוראה (ממוצע של ‪.)58.9‬‬
‫ממוצע גיל הפרישה לשנת ‪ 2014‬בקרב עובדי מדינה במשרדי הממשלה הינו ‪ 62.9‬ואילו בקרב‬
‫עובדי "גופים אחרים" (רשות השידור‪ ,‬שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי) – ‪.61.2‬‬
‫מכאן‪ ,‬שעובדי משרדי הממשלה פורשים בגיל מבוגר יותר לעומת עובדי ההוראה‪ ,‬במקביל‬
‫למגמה כללית של עלייה בגיל הממוצע לפרישה‪.‬‬
‫פרישה חובה – גיל ‪67‬‬
‫‪ ‬בסה"כ פרשו משירות המדינה ‪ 1,206‬עובדים בפרישת חובה (גיל ‪ ,)67‬שהם ‪37%‬‬
‫מתוך סך של ‪ 3,861‬פורשים‪ .‬נתון זה מהווה עליה משמעותית של ‪ 18%‬לעומת‬
‫שנה קודמת‪.‬‬
‫‪ ‬ממוצע שיעור הקצבה בעת הפרישה הינו ‪.59.7%‬‬
‫‪217‬‬
‫דו"חות סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫התפלגות פורשים לפי ממוצע גיל פרישה ושנים‬
‫השנה סה"כ פורשים ‪ +65‬אחוז ‪ 65-64‬אחוז ‪ 64-62‬אחוז ‪ 62-60‬אחוז ‪ 60-55‬אחוז ‪ 55-50‬אחוז עד ‪ 50‬אחוז גיל ממוצע‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪3975‬‬
‫‪5632‬‬
‫‪2945‬‬
‫‪4268‬‬
‫‪2781‬‬
‫‪3635‬‬
‫‪4206‬‬
‫‪2747‬‬
‫‪3418‬‬
‫‪3897‬‬
‫‪3265‬‬
‫‪3093‬‬
‫‪3861‬‬
‫סה"כ‬
‫‪47723‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪10.8‬‬
‫‪15.5‬‬
‫‪15.5‬‬
‫‪14.0‬‬
‫‪12.4‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪56.3‬‬
‫‪56.8‬‬
‫‪55.5‬‬
‫‪55.2‬‬
‫‪56.1‬‬
‫‪56.2‬‬
‫‪56.5‬‬
‫‪57.0‬‬
‫‪58.2‬‬
‫‪58.7‬‬
‫‪59.5‬‬
‫‪59.9‬‬
‫‪61.2‬‬
‫‪15.8 630‬‬
‫‪11.8 665‬‬
‫‪11.6 341‬‬
‫‪9.8 420‬‬
‫‪12.0 335‬‬
‫‪10.3 374‬‬
‫‪9.5 399‬‬
‫‪12.3 339‬‬
‫‪17.5 598‬‬
‫‪18.7 727‬‬
‫‪24.6 802‬‬
‫‪26.4 817‬‬
‫‪31.2 1206‬‬
‫‪137‬‬
‫‪295‬‬
‫‪71‬‬
‫‪75‬‬
‫‪58‬‬
‫‪56‬‬
‫‪89‬‬
‫‪65‬‬
‫‪116‬‬
‫‪192‬‬
‫‪132‬‬
‫‪113‬‬
‫‪223‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪202‬‬
‫‪427‬‬
‫‪117‬‬
‫‪128‬‬
‫‪159‬‬
‫‪188‬‬
‫‪250‬‬
‫‪272‬‬
‫‪353‬‬
‫‪382‬‬
‫‪324‬‬
‫‪348‬‬
‫‪461‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.9‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪10.3‬‬
‫‪9.8‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪11.9‬‬
‫‪427‬‬
‫‪662‬‬
‫‪284‬‬
‫‪334‬‬
‫‪374‬‬
‫‪490‬‬
‫‪674‬‬
‫‪367‬‬
‫‪402‬‬
‫‪455‬‬
‫‪317‬‬
‫‪300‬‬
‫‪367‬‬
‫‪10.7‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪13.4‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪16.0‬‬
‫‪13.4‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪11.7‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪1198‬‬
‫‪1844‬‬
‫‪973‬‬
‫‪1603‬‬
‫‪881‬‬
‫‪1358‬‬
‫‪1518‬‬
‫‪904‬‬
‫‪1197‬‬
‫‪1426‬‬
‫‪1203‬‬
‫‪1160‬‬
‫‪1227‬‬
‫‪30.1‬‬
‫‪32.7‬‬
‫‪33.0‬‬
‫‪37.6‬‬
‫‪31.7‬‬
‫‪37.4‬‬
‫‪36.1‬‬
‫‪32.9‬‬
‫‪35.0‬‬
‫‪36.6‬‬
‫‪36.8‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪31.8‬‬
‫‪856‬‬
‫‪1133‬‬
‫‪702‬‬
‫‪1047‬‬
‫‪586‬‬
‫‪719‬‬
‫‪833‬‬
‫‪496‬‬
‫‪489‬‬
‫‪492‬‬
‫‪329‬‬
‫‪236‬‬
‫‪254‬‬
‫‪21.5‬‬
‫‪20.1‬‬
‫‪23.8‬‬
‫‪24.5‬‬
‫‪21.1‬‬
‫‪19.8‬‬
‫‪19.8‬‬
‫‪18.1‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪12.6‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪525‬‬
‫‪606‬‬
‫‪457‬‬
‫‪661‬‬
‫‪388‬‬
‫‪450‬‬
‫‪443‬‬
‫‪304‬‬
‫‪263‬‬
‫‪233‬‬
‫‪158‬‬
‫‪119‬‬
‫‪123‬‬
‫‪9.9 4730 16.9 8172 34.6 16492 11.4 5453 7.7 3611 3.3 1622 16.3 7653‬‬
‫‪57.5‬‬
‫התפלגות פורשים לפי קבוצות גיל‪ - n‬מורים‬
‫השנה סה"כ פורשים‬
‫‪+65‬‬
‫אחוז ‪ 65-64‬אחוז ‪ 64-62‬אחוז ‪ 62-60‬אחוז‬
‫‪6.9‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪13.6‬‬
‫‪13.1‬‬
‫‪15.9‬‬
‫‪13.9‬‬
‫‪12.6‬‬
‫‪10.9‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪10.8‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪878‬‬
‫‪950‬‬
‫‪641‬‬
‫‪1064‬‬
‫‪625‬‬
‫‪999‬‬
‫‪1188‬‬
‫‪758‬‬
‫‪1010‬‬
‫‪1135‬‬
‫‪1103‬‬
‫‪1071‬‬
‫‪1083‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪37.0‬‬
‫‪35.3‬‬
‫‪40.9‬‬
‫‪37.4‬‬
‫‪44.6‬‬
‫‪42.5‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪46.3‬‬
‫‪50.6‬‬
‫‪51.6‬‬
‫‪52.2‬‬
‫‪50.5‬‬
‫‪703‬‬
‫‪742‬‬
‫‪537‬‬
‫‪756‬‬
‫‪444‬‬
‫‪513‬‬
‫‪643‬‬
‫‪403‬‬
‫‪359‬‬
‫‪310‬‬
‫‪252‬‬
‫‪178‬‬
‫‪162‬‬
‫‪30.1‬‬
‫‪28.9‬‬
‫‪29.6‬‬
‫‪29.1‬‬
‫‪26.6‬‬
‫‪22.9‬‬
‫‪23.0‬‬
‫‪21.3‬‬
‫‪16.5‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪382‬‬
‫‪450‬‬
‫‪339‬‬
‫‪419‬‬
‫‪246‬‬
‫‪280‬‬
‫‪281‬‬
‫‪190‬‬
‫‪172‬‬
‫‪131‬‬
‫‪100‬‬
‫‪66‬‬
‫‪66‬‬
‫‪16.3‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪18.7‬‬
‫‪16.1‬‬
‫‪14.7‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪54.2‬‬
‫‪54.2‬‬
‫‪54.0‬‬
‫‪54.1‬‬
‫‪54.7‬‬
‫‪55.2‬‬
‫‪55.7‬‬
‫‪56.1‬‬
‫‪56.7‬‬
‫‪57.4‬‬
‫‪57.9‬‬
‫‪58.5‬‬
‫‪58.9‬‬
‫‪10.9‬‬
‫‪12505‬‬
‫‪43.6‬‬
‫‪6002‬‬
‫‪20.8‬‬
‫‪3122‬‬
‫‪10.8‬‬
‫‪56.0‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2339‬‬
‫‪2565‬‬
‫‪1816‬‬
‫‪2602‬‬
‫‪1670‬‬
‫‪2241‬‬
‫‪2798‬‬
‫‪1893‬‬
‫‪2182‬‬
‫‪2243‬‬
‫‪2136‬‬
‫‪2053‬‬
‫‪2146‬‬
‫‪80‬‬
‫‪99‬‬
‫‪61‬‬
‫‪54‬‬
‫‪61‬‬
‫‪54‬‬
‫‪79‬‬
‫‪95‬‬
‫‪133‬‬
‫‪188‬‬
‫‪203‬‬
‫‪245‬‬
‫‪286‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪11.9‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪60‬‬
‫‪48‬‬
‫‪29‬‬
‫‪34‬‬
‫‪17‬‬
‫‪21‬‬
‫‪34‬‬
‫‪33‬‬
‫‪40‬‬
‫‪63‬‬
‫‪54‬‬
‫‪42‬‬
‫‪89‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪75‬‬
‫‪96‬‬
‫‪54‬‬
‫‪69‬‬
‫‪50‬‬
‫‪81‬‬
‫‪129‬‬
‫‪150‬‬
‫‪193‬‬
‫‪172‬‬
‫‪200‬‬
‫‪229‬‬
‫‪234‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪9.4‬‬
‫‪11.2‬‬
‫‪10.9‬‬
‫סה"כ‬
‫‪28684‬‬
‫‪1638‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪564‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪1732‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪161‬‬
‫‪180‬‬
‫‪155‬‬
‫‪206‬‬
‫‪227‬‬
‫‪293‬‬
‫‪444‬‬
‫‪264‬‬
‫‪275‬‬
‫‪244‬‬
‫‪224‬‬
‫‪222‬‬
‫‪218‬‬
‫‪226‬‬
‫‪3121‬‬
‫‪60-55‬‬
‫אחוז ‪ 55-50‬אחוז עד ‪50‬‬
‫אחוז גיל ממוצע‬
‫התפלגות פורשים לפי קבוצות גיל‪-‬עובדי מערכת הבריאות‬
‫השנה סה"כ פורשים‬
‫‪+65‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪685‬‬
‫‪945‬‬
‫‪445‬‬
‫‪649‬‬
‫‪431‬‬
‫‪582‬‬
‫‪557‬‬
‫‪336‬‬
‫‪537‬‬
‫‪657‬‬
‫‪494‬‬
‫‪406‬‬
‫‪718‬‬
‫‪170‬‬
‫‪203‬‬
‫‪121‬‬
‫‪137‬‬
‫‪86‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫‪74‬‬
‫‪156‬‬
‫‪190‬‬
‫‪229‬‬
‫‪211‬‬
‫‪400‬‬
‫סה"כ‬
‫‪7442‬‬
‫‪2206‬‬
‫אחוז ‪ 65-64‬אחוז ‪ 64-62‬אחוז ‪ 62-60‬אחוז ‪ 60-55‬אחוז ‪ 55-50‬אחוז עד ‪ 50‬אחוז גיל ממוצע‬
‫‪24.8‬‬
‫‪21.5‬‬
‫‪27.2‬‬
‫‪21.1‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪19.6‬‬
‫‪20.6‬‬
‫‪22.0‬‬
‫‪29.1‬‬
‫‪28.9‬‬
‫‪46.4‬‬
‫‪52‬‬
‫‪55.7‬‬
‫‪24‬‬
‫‪59‬‬
‫‪7‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪16‬‬
‫‪21‬‬
‫‪48‬‬
‫‪30‬‬
‫‪14‬‬
‫‪46‬‬
‫‪330 29.9‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪33‬‬
‫‪87‬‬
‫‪15‬‬
‫‪19‬‬
‫‪40‬‬
‫‪31‬‬
‫‪46‬‬
‫‪57‬‬
‫‪87‬‬
‫‪98‬‬
‫‪74‬‬
‫‪55‬‬
‫‪116‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪9.3‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪17.0‬‬
‫‪16.2‬‬
‫‪14.9‬‬
‫‪15‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪16.2‬‬
‫‪141‬‬
‫‪134‬‬
‫‪48‬‬
‫‪56‬‬
‫‪64‬‬
‫‪85‬‬
‫‪98‬‬
‫‪43‬‬
‫‪61‬‬
‫‪82‬‬
‫‪43‬‬
‫‪32‬‬
‫‪46‬‬
‫‪20.6‬‬
‫‪14.2‬‬
‫‪10.8‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪14.6‬‬
‫‪17.6‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪162‬‬
‫‪270‬‬
‫‪126‬‬
‫‪213‬‬
‫‪89‬‬
‫‪154‬‬
‫‪116‬‬
‫‪34‬‬
‫‪91‬‬
‫‪112‬‬
‫‪45‬‬
‫‪36‬‬
‫‪43‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪10.5 758‬‬
‫‪933‬‬
‫‪12.4‬‬
‫‪1491‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪14.6‬‬
‫‪14.6‬‬
‫‪18.3‬‬
‫‪16.3‬‬
‫‪17.4‬‬
‫‪23.8‬‬
‫‪11.7‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪58.1‬‬
‫‪58.7‬‬
‫‪57.2‬‬
‫‪56.7‬‬
‫‪56.7‬‬
‫‪56.8‬‬
‫‪57.0‬‬
‫‪56.6‬‬
‫‪59.2‬‬
‫‪59.7‬‬
‫‪61.4‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63.1‬‬
‫‪23.6‬‬
‫‪28.6‬‬
‫‪28.3‬‬
‫‪32.8‬‬
‫‪20.6‬‬
‫‪26.5‬‬
‫‪20.8‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪16.9‬‬
‫‪17.0‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪79‬‬
‫‪118‬‬
‫‪63‬‬
‫‪112‬‬
‫‪59‬‬
‫‪87‬‬
‫‪67‬‬
‫‪32‬‬
‫‪58‬‬
‫‪63‬‬
‫‪31‬‬
‫‪25‬‬
‫‪36‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪14.2‬‬
‫‪17.3‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪14.9‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪10.8‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪76‬‬
‫‪74‬‬
‫‪65‬‬
‫‪95‬‬
‫‪79‬‬
‫‪95‬‬
‫‪97‬‬
‫‪80‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪42‬‬
‫‪33‬‬
‫‪31‬‬
‫‪12.8 894 11.0 830 19.2‬‬
‫‪58.7‬‬
‫התפלגות פורשים לפי קבוצות גיל‪-‬עובדי מדינה ללא הגופים*‬
‫השנה סה"כ פורשים‬
‫‪+65‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪655‬‬
‫‪1474‬‬
‫‪521‬‬
‫‪790‬‬
‫‪400‬‬
‫‪553‬‬
‫‪640‬‬
‫‪447‬‬
‫‪578‬‬
‫‪719‬‬
‫‪439‬‬
‫‪525‬‬
‫‪808‬‬
‫‪297‬‬
‫‪290‬‬
‫‪135‬‬
‫‪187‬‬
‫‪145‬‬
‫‪166‬‬
‫‪168‬‬
‫‪141‬‬
‫‪242‬‬
‫‪282‬‬
‫‪282‬‬
‫‪301‬‬
‫‪415‬‬
‫סה"כ‬
‫‪8549‬‬
‫‪3051‬‬
‫*‬
‫אחוז ‪ 65-64‬אחוז ‪ 64-62‬אחוז ‪ 62-60‬אחוז ‪ 60-55‬אחוז ‪ 55-50‬אחוז עד ‪ 50‬אחוז גיל ממוצע‬
‫‪45.3‬‬
‫‪19.7‬‬
‫‪25.9‬‬
‫‪23.7‬‬
‫‪36.3‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪26.3‬‬
‫‪31.5‬‬
‫‪41.9‬‬
‫‪39.2‬‬
‫‪64.2‬‬
‫‪57.3‬‬
‫‪51.4‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪15.5‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪16.3‬‬
‫‪11.2‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪9.8‬‬
‫‪27‬‬
‫‪146‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪31‬‬
‫‪14‬‬
‫‪47‬‬
‫‪56‬‬
‫‪28‬‬
‫‪40‬‬
‫‪54‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪56‬‬
‫‪140‬‬
‫‪37‬‬
‫‪30‬‬
‫‪33‬‬
‫‪32‬‬
‫‪49‬‬
‫‪57‬‬
‫‪63‬‬
‫‪81‬‬
‫‪20‬‬
‫‪51‬‬
‫‪95‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪10.9‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪83‬‬
‫‪228‬‬
‫‪65‬‬
‫‪49‬‬
‫‪45‬‬
‫‪76‬‬
‫‪104‬‬
‫‪50‬‬
‫‪55‬‬
‫‪85‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪79‬‬
‫‪509 37.9‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪744‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪11.1 984‬‬
‫‪87‬‬
‫‪417‬‬
‫‪151‬‬
‫‪225‬‬
‫‪81‬‬
‫‪115‬‬
‫‪148‬‬
‫‪103‬‬
‫‪84‬‬
‫‪116‬‬
‫‪31‬‬
‫‪51‬‬
‫‪89‬‬
‫‪1698‬‬
‫‪54‬‬
‫‪67‬‬
‫‪39‬‬
‫‪135‬‬
‫‪47‬‬
‫‪69‬‬
‫‪59‬‬
‫‪30‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪13‬‬
‫‪19‬‬
‫‪25‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪17.1‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪60.5‬‬
‫‪59.2‬‬
‫‪58.6‬‬
‫‪56.6‬‬
‫‪59.3‬‬
‫‪58.4‬‬
‫‪58.8‬‬
‫‪60.0‬‬
‫‪61.6‬‬
‫‪61.5‬‬
‫‪63.6‬‬
‫‪63.1‬‬
‫‪62.9‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪28.3‬‬
‫‪29.0‬‬
‫‪28.5‬‬
‫‪20.3‬‬
‫‪20.8‬‬
‫‪23.1‬‬
‫‪23.0‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪16.1‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪51‬‬
‫‪186‬‬
‫‪74‬‬
‫‪143‬‬
‫‪38‬‬
‫‪81‬‬
‫‪81‬‬
‫‪52‬‬
‫‪63‬‬
‫‪75‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30‬‬
‫‪51‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪12.6‬‬
‫‪14.2‬‬
‫‪18.1‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪14.6‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪11.6‬‬
‫‪10.9‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪605 10.9 958 18.8‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪60.3‬‬
‫רשות השידור‪ ,‬ביטוח לאומי‪ ,‬שירות התעסוקה‪ ,‬הכנסת‪ ,‬רשות הדואר‪ ,‬בית הנשיא‪ ,‬רשות העתיקות‪,‬‬
‫המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬רשות לניירות ערך‬
‫‪219‬‬
‫התפלגות פורשים לפי קבוצות גיל ‪ -‬עובדי הגופים*‬
‫השנה סה"כ פורשים‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪296‬‬
‫‪648‬‬
‫‪163‬‬
‫‪227‬‬
‫‪280‬‬
‫‪259‬‬
‫‪211‬‬
‫‪71‬‬
‫‪121‬‬
‫‪278‬‬
‫‪196‬‬
‫‪109‬‬
‫‪189‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3048‬‬
‫*‬
‫‪ +65‬אחוז ‪ 65-64‬אחוז ‪ 64-62‬אחוז ‪ 62-60‬אחוז ‪ 60-55‬אחוז ‪ 55-50‬אחוז עד ‪ 50‬אחוז גיל ממוצע‬
‫‪83‬‬
‫‪73‬‬
‫‪24‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪40‬‬
‫‪37‬‬
‫‪29‬‬
‫‪67‬‬
‫‪67‬‬
‫‪88‬‬
‫‪60‬‬
‫‪105‬‬
‫‪28.0‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪14.7‬‬
‫‪18.5‬‬
‫‪15.4‬‬
‫‪15.4‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪40.8‬‬
‫‪55.4‬‬
‫‪24.1‬‬
‫‪44.9‬‬
‫‪55.0‬‬
‫‪55.6‬‬
‫‪30.5 758‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪16.0‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪12.9‬‬
‫‪17.0‬‬
‫‪12.3‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪11.2‬‬
‫‪15.3‬‬
‫‪11.9‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪26‬‬
‫‪42‬‬
‫‪15‬‬
‫‪3‬‬
‫‪16‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪17‬‬
‫‪34‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪9.0‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪15.6‬‬
‫‪18.0‬‬
‫‪38‬‬
‫‪104‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪36‬‬
‫‪44‬‬
‫‪26‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪31‬‬
‫‪30‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪219‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪11.4 377‬‬
‫‪14.2‬‬
‫‪18.5‬‬
‫‪9.8‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪13.6‬‬
‫‪13.9‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪14.1‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪15.8‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪11.9‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪71‬‬
‫‪207‬‬
‫‪55‬‬
‫‪101‬‬
‫‪86‬‬
‫‪90‬‬
‫‪66‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪63‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪24.0‬‬
‫‪31.9‬‬
‫‪33.7‬‬
‫‪44.5‬‬
‫‪30.7‬‬
‫‪34.7‬‬
‫‪31.3‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪22.7‬‬
‫‪12.2‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪42‬‬
‫‪120‬‬
‫‪16‬‬
‫‪23‬‬
‫‪38‬‬
‫‪36‬‬
‫‪28‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪44‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪12.5 415‬‬
‫‪798‬‬
‫‪22.8‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪13.4‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪15.9‬‬
‫‪16.1‬‬
‫‪14.7‬‬
‫‪19.9‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪15.8‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪16‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪60.3‬‬
‫‪59.0‬‬
‫‪57.5‬‬
‫‪57.7‬‬
‫‪58.7‬‬
‫‪59.0‬‬
‫‪58.4‬‬
‫‪61.1‬‬
‫‪63.1‬‬
‫‪60.1‬‬
‫‪62.6‬‬
‫‪63.8‬‬
‫‪61.2‬‬
‫‪23‬‬
‫‪87‬‬
‫‪28‬‬
‫‪36‬‬
‫‪45‬‬
‫‪38‬‬
‫‪42‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪44‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11.8 382‬‬
‫‪99‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪60.2‬‬
‫רשות השידור‪ ,‬ביטוח לאומי‪ ,‬שירות התעסוקה‪ ,‬הכנסת‪ ,‬רשות הדואר‪ ,‬בית הנשיא‪ ,‬רשות העתיקות‪,‬‬
‫המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬רשות לניירות ערך‬
‫התפלגות הפורשים לפי שיעורי קצבה‬
‫השנה‬
‫סה"כ‬
‫פורשים‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪3,975‬‬
‫‪5,632‬‬
‫‪2,945‬‬
‫‪4,268‬‬
‫‪2,781‬‬
‫‪3,635‬‬
‫‪4,206‬‬
‫‪2,747‬‬
‫‪3,418‬‬
‫‪3,897‬‬
‫‪3265‬‬
‫‪3093‬‬
‫‪3861‬‬
‫‪56.3‬‬
‫‪56.8‬‬
‫‪55.5‬‬
‫‪55.2‬‬
‫‪56.1‬‬
‫‪56.2‬‬
‫‪56.5‬‬
‫‪57.0‬‬
‫‪58.2‬‬
‫‪58.7‬‬
‫‪59.5‬‬
‫‪59.9‬‬
‫‪61.2‬‬
‫סה"כ‬
‫‪47,723‬‬
‫‪57.5‬‬
‫סה"כ עובדים‬
‫ששרותם‬
‫הוגדל‬
‫אחוז‬
‫ממוצע הגדלת‬
‫שיעור הקצבה‬
‫ל"מוגדלים"‬
‫ממוצע‬
‫ממוצע סה"כ‬
‫ממוצע שיעור‬
‫גיל‬
‫ממוצע הקצבה מכח השרות שיעור הקצבה הגדלת שיעור‬
‫הקצבה‬
‫המוגדלת‬
‫בפועל‬
‫‪49.02‬‬
‫‪49.66‬‬
‫‪49.78‬‬
‫‪50.49‬‬
‫‪50.36‬‬
‫‪51.93‬‬
‫‪52.67‬‬
‫‪50.26‬‬
‫‪53.29‬‬
‫‪54.16‬‬
‫‪51.53‬‬
‫‪58.9‬‬
‫‪59.7‬‬
‫‪54.55‬‬
‫‪55.46‬‬
‫‪52.37‬‬
‫‪54.12‬‬
‫‪51.58‬‬
‫‪52.85‬‬
‫‪53.43‬‬
‫‪51.15‬‬
‫‪54.07‬‬
‫‪54.73‬‬
‫‪52.59‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪5.53‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪2.59‬‬
‫‪3.63‬‬
‫‪1.22‬‬
‫‪0.92‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪0.77‬‬
‫‪0.57‬‬
‫‪1.06‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪2,036‬‬
‫‪3,015‬‬
‫‪802‬‬
‫‪1,914‬‬
‫‪427‬‬
‫‪492‬‬
‫‪386‬‬
‫‪243‬‬
‫‪281‬‬
‫‪218‬‬
‫‪239‬‬
‫‪137‬‬
‫‪241‬‬
‫‪51.2‬‬
‫‪53.5‬‬
‫‪27.2‬‬
‫‪44.8‬‬
‫‪15.4‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪10.80‬‬
‫‪10.83‬‬
‫‪9.49‬‬
‫‪8.10‬‬
‫‪7.94‬‬
‫‪6.78‬‬
‫‪8.21‬‬
‫‪9.99‬‬
‫‪9.41‬‬
‫‪10.24‬‬
‫‪14.48‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪52.44‬‬
‫‪54.30‬‬
‫‪1.86‬‬
‫‪10,431‬‬
‫‪19.6‬‬
‫‪8.81‬‬
‫‪221‬‬
‫התפלגות הפורשים לפי שיעורי קצבה ‪ -‬בריאות‬
‫השנה‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫סה"כ‬
‫ממוצע הגדלת‬
‫שיעור הקצבה‬
‫סה"כ עובדים‬
‫ששרותם‬
‫הוגדל‬
‫אחוז‬
‫ממוצע הגדלת‬
‫שיעור הקצבה‬
‫ל"מוגדלים"‬
‫ממוצע שיעור ממוצע סה"כ‬
‫גיל‬
‫סה"כ‬
‫פורשים ממוצע הקצבה מכח שיעור הקצבה‬
‫המוגדלת‬
‫השרות בפועל‬
‫‪54.20‬‬
‫‪54.20‬‬
‫‪54.00‬‬
‫‪54.10‬‬
‫‪54.70‬‬
‫‪55.20‬‬
‫‪55.70‬‬
‫‪56.10‬‬
‫‪56.70‬‬
‫‪57.40‬‬
‫‪57.9‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63.1‬‬
‫‪49.50‬‬
‫‪47.34‬‬
‫‪51.22‬‬
‫‪52.35‬‬
‫‪52.41‬‬
‫‪54.84‬‬
‫‪55.45‬‬
‫‪55.60‬‬
‫‪57.63‬‬
‫‪57.97‬‬
‫‪59.61‬‬
‫‪53.3‬‬
‫‪56.3‬‬
‫‪53.38‬‬
‫‪51.22‬‬
‫‪51.75‬‬
‫‪54.15‬‬
‫‪52.81‬‬
‫‪55.16‬‬
‫‪55.66‬‬
‫‪55.93‬‬
‫‪57.86‬‬
‫‪57.99‬‬
‫‪59.79‬‬
‫‪53.9‬‬
‫‪56.9‬‬
‫‪3.88‬‬
‫‪3.88‬‬
‫‪0.54‬‬
‫‪1.81‬‬
‫‪0.39‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.18‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪960‬‬
‫‪1,100‬‬
‫‪214‬‬
‫‪919‬‬
‫‪163‬‬
‫‪162‬‬
‫‪131‬‬
‫‪120‬‬
‫‪108‬‬
‫‪17‬‬
‫‪75‬‬
‫‪62‬‬
‫‪122‬‬
‫‪41.00‬‬
‫‪42.90‬‬
‫‪11.80‬‬
‫‪35.30‬‬
‫‪9.80‬‬
‫‪7.20‬‬
‫‪4.70‬‬
‫‪6.30‬‬
‫‪4.90‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪15.3‬‬
‫‪17‬‬
‫‪9.45‬‬
‫‪9.05‬‬
‫‪4.57‬‬
‫‪5.11‬‬
‫‪4.04‬‬
‫‪4.46‬‬
‫‪4.54‬‬
‫‪5.20‬‬
‫‪4.71‬‬
‫‪2.82‬‬
‫‪5.16‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪56.6 25,609‬‬
‫‪54.12‬‬
‫‪55.12‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪4,153‬‬
‫‪15.42‬‬
‫‪5.09‬‬
‫‪2,339‬‬
‫‪2,565‬‬
‫‪1,816‬‬
‫‪2,602‬‬
‫‪1,670‬‬
‫‪2,241‬‬
‫‪2,798‬‬
‫‪1,893‬‬
‫‪2,182‬‬
‫‪2,243‬‬
‫‪2136‬‬
‫‪406‬‬
‫‪718‬‬
‫התפלגות הפורשים לפי שיעורי קצבה – מורים‬
‫השנה‬
‫סה"כ‬
‫פורשים‬
‫גיל ממוצע‬
‫ממוצע שיעור‬
‫הקצבה מכח‬
‫השרות בפועל‬
‫ממוצע סה"כ‬
‫שיעור הקצבה‬
‫המוגדלת‬
‫ממוצע הגדלת‬
‫שיעור הקצבה‬
‫סה"כ עובדים‬
‫ששרותם‬
‫הוגדל‬
‫אחוז‬
‫ממוצע הגדלת‬
‫שיעור הקצבה‬
‫ל"מוגדלים"‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪685‬‬
‫‪945‬‬
‫‪445‬‬
‫‪649‬‬
‫‪431‬‬
‫‪582‬‬
‫‪557‬‬
‫‪336‬‬
‫‪537‬‬
‫‪657‬‬
‫‪494‬‬
‫‪2053‬‬
‫‪2146‬‬
‫‪58.10‬‬
‫‪58.70‬‬
‫‪57.20‬‬
‫‪56.70‬‬
‫‪56.70‬‬
‫‪56.80‬‬
‫‪57.00‬‬
‫‪56.60‬‬
‫‪59.20‬‬
‫‪59.70‬‬
‫‪61.4‬‬
‫‪58.5‬‬
‫‪58.9‬‬
‫‪39.90‬‬
‫‪39.29‬‬
‫‪35.70‬‬
‫‪38.52‬‬
‫‪36.91‬‬
‫‪38.50‬‬
‫‪39.91‬‬
‫‪35.78‬‬
‫‪41.15‬‬
‫‪41.75‬‬
‫‪27.19‬‬
‫‪59.2‬‬
‫‪59.4‬‬
‫‪51.36‬‬
‫‪51.02‬‬
‫‪44.30‬‬
‫‪45.78‬‬
‫‪39.79‬‬
‫‪40.60‬‬
‫‪42.33‬‬
‫‪39.04‬‬
‫‪43.49‬‬
‫‪43.96‬‬
‫‪30.35‬‬
‫‪59.3‬‬
‫‪59.4‬‬
‫‪11.46‬‬
‫‪11.73‬‬
‫‪8.60‬‬
‫‪7.27‬‬
‫‪2.87‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪2.43‬‬
‫‪3.25‬‬
‫‪2.35‬‬
‫‪2.21‬‬
‫‪3.16‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪515‬‬
‫‪664‬‬
‫‪240‬‬
‫‪389‬‬
‫‪85‬‬
‫‪126‬‬
‫‪105‬‬
‫‪71‬‬
‫‪95‬‬
‫‪111‬‬
‫‪77‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪75.20‬‬
‫‪70.30‬‬
‫‪53.90‬‬
‫‪59.90‬‬
‫‪19.70‬‬
‫‪21.60‬‬
‫‪18.90‬‬
‫‪21.10‬‬
‫‪17.70‬‬
‫‪16.90‬‬
‫‪15.6‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪15.24‬‬
‫‪16.69‬‬
‫‪15.95‬‬
‫‪12.12‬‬
‫‪14.58‬‬
‫‪9.71‬‬
‫‪12.87‬‬
‫‪15.39‬‬
‫‪13.27‬‬
‫‪13.07‬‬
‫‪20.25‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫סה"כ‬
‫‪10,517‬‬
‫‪58.1‬‬
‫‪41.02‬‬
‫‪45.44‬‬
‫‪4.42‬‬
‫‪2,533‬‬
‫‪30.26‬‬
‫‪12.75‬‬
‫‪221‬‬
‫התפלגות הפורשים לפי שיעורי קצבה‪-‬עובדי מדינה ללא הגופים*‬
‫*‬
‫השנה‬
‫סה"כ‬
‫פורשים‬
‫גיל‬
‫ממוצע‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪655‬‬
‫‪1474‬‬
‫‪521‬‬
‫‪790‬‬
‫‪400‬‬
‫‪553‬‬
‫‪640‬‬
‫‪447‬‬
‫‪578‬‬
‫‪719‬‬
‫‪439‬‬
‫‪525‬‬
‫‪808‬‬
‫‪60.5‬‬
‫‪59.2‬‬
‫‪58.6‬‬
‫‪56.6‬‬
‫‪59.3‬‬
‫‪58.4‬‬
‫‪58.8‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61.6‬‬
‫‪61.5‬‬
‫‪63.6‬‬
‫‪63.1‬‬
‫‪62.9‬‬
‫‪51.54‬‬
‫‪55.11‬‬
‫‪55.02‬‬
‫‪51.02‬‬
‫‪48.34‬‬
‫‪49.03‬‬
‫‪48.69‬‬
‫‪36.98‬‬
‫‪45.57‬‬
‫‪49.02‬‬
‫‪35.02‬‬
‫‪60.4‬‬
‫‪62.2‬‬
‫סה"כ‬
‫‪8,549‬‬
‫‪60.3‬‬
‫‪49.84‬‬
‫סה"כ עובדים‬
‫ששרותם הוגדל‬
‫אחוז‬
‫ממוצע הגדלת‬
‫שיעור הקצבה‬
‫ל"מוגדלים"‬
‫ממוצע‬
‫ממוצע שיעור ממוצע סה"כ‬
‫הקצבה מכח שיעור הקצבה הגדלת שיעור‬
‫הקצבה‬
‫המוגדלת‬
‫השרות בפועל‬
‫‪57.4‬‬
‫‪61.15‬‬
‫‪59.2‬‬
‫‪57.7‬‬
‫‪50.49‬‬
‫‪50.33‬‬
‫‪49.97‬‬
‫‪38.51‬‬
‫‪46.99‬‬
‫‪49.94‬‬
‫‪38.35‬‬
‫‪60.8‬‬
‫‪62.7‬‬
‫‪5.86‬‬
‫‪6.04‬‬
‫‪4.18‬‬
‫‪6.68‬‬
‫‪2.15‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.28‬‬
‫‪1.53‬‬
‫‪1.42‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪3.33‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪375‬‬
‫‪858‬‬
‫‪253‬‬
‫‪475‬‬
‫‪71‬‬
‫‪93‬‬
‫‪82‬‬
‫‪47‬‬
‫‪68‬‬
‫‪77‬‬
‫‪76‬‬
‫‪40‬‬
‫‪82‬‬
‫‪57.3‬‬
‫‪58.2‬‬
‫‪48.6‬‬
‫‪60.1‬‬
‫‪17.8‬‬
‫‪16.8‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪10.7‬‬
‫‪17.3‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪10.23‬‬
‫‪10.37‬‬
‫‪8.61‬‬
‫‪11.11‬‬
‫‪12.12‬‬
‫‪7.75‬‬
‫‪10.01‬‬
‫‪14.55‬‬
‫‪12.08‬‬
‫‪8.66‬‬
‫‪19.26‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪52.58‬‬
‫‪2.74‬‬
‫‪2,597‬‬
‫‪26.12‬‬
‫‪10.41‬‬
‫רשות השידור‪ ,‬ביטוח לאומי‪ ,‬שירות התעסוקה‪ ,‬הכנסת‪ ,‬רשות הדואר‪ ,‬בית הנשיא‪ ,‬רשות העתיקות‪,‬‬
‫המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬רשות לניירות ערך‬
‫התפלגות הפורשים לפי שיעורי קצבה ‪ -‬עובדי הגופים*‬
‫*‬
‫השנה‬
‫סה"כ פורשים‬
‫גיל‬
‫ממוצע‬
‫ממוצע שיעור‬
‫הקצבה מכח‬
‫השרות בפועל‬
‫ממוצע סה"כ‬
‫שיעור הקצבה‬
‫המוגדלת‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪296‬‬
‫‪648‬‬
‫‪163‬‬
‫‪227‬‬
‫‪280‬‬
‫‪259‬‬
‫‪211‬‬
‫‪71‬‬
‫‪121‬‬
‫‪278‬‬
‫‪196‬‬
‫‪109‬‬
‫‪189‬‬
‫‪60.30‬‬
‫‪59.00‬‬
‫‪57.50‬‬
‫‪57.70‬‬
‫‪58.70‬‬
‫‪59.00‬‬
‫‪58.40‬‬
‫‪61.10‬‬
‫‪63.10‬‬
‫‪60.10‬‬
‫‪62.6‬‬
‫‪63.8‬‬
‫‪61.2‬‬
‫‪60.86‬‬
‫‪61.60‬‬
‫‪55.60‬‬
‫‪61.67‬‬
‫‪61.81‬‬
‫‪63.22‬‬
‫‪61.73‬‬
‫‪60.10‬‬
‫‪66.04‬‬
‫‪66.09‬‬
‫‪61.87‬‬
‫‪64.9‬‬
‫‪65.4‬‬
‫‪65.04‬‬
‫‪65.79‬‬
‫‪59.45‬‬
‫‪65.29‬‬
‫‪64.08‬‬
‫‪65.80‬‬
‫‪63.63‬‬
‫‪60.49‬‬
‫‪66.48‬‬
‫‪66.33‬‬
‫‪62.13‬‬
‫‪65.3‬‬
‫‪65.5‬‬
‫‪4.18‬‬
‫‪4.19‬‬
‫‪3.86‬‬
‫‪3.62‬‬
‫‪2.26‬‬
‫‪2.58‬‬
‫‪1.90‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.1‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,048‬‬
‫‪60.2‬‬
‫‪62.38‬‬
‫‪64.25‬‬
‫‪1.89‬‬
‫אחוז‬
‫ממוצע הגדלת‬
‫שיעור הקצבה‬
‫ל"מוגדלים"‬
‫סה"כ עובדים‬
‫ממוצע‬
‫ששרותם‬
‫הגדלת שיעור‬
‫הוגדל‬
‫הקצבה‬
‫‪186‬‬
‫‪393‬‬
‫‪95‬‬
‫‪131‬‬
‫‪108‬‬
‫‪111‬‬
‫‪68‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪62.80‬‬
‫‪60.60‬‬
‫‪58.30‬‬
‫‪57.70‬‬
‫‪38.60‬‬
‫‪42.90‬‬
‫‪32.20‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪8.30‬‬
‫‪4.70‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪6.66‬‬
‫‪6.91‬‬
‫‪6.62‬‬
‫‪6.27‬‬
‫‪5.86‬‬
‫‪6.01‬‬
‫‪5.90‬‬
‫‪5.43‬‬
‫‪5.39‬‬
‫‪5.15‬‬
‫‪4.61‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪1,148‬‬
‫‪30.06‬‬
‫‪5.69‬‬
‫רשות השידור‪ ,‬ביטוח לאומי‪ ,‬שירות התעסוקה‪ ,‬הכנסת‪ ,‬רשות הדואר‪ ,‬בית הנשיא‪ ,‬רשות העתיקות‪,‬‬
‫המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬רשות לניירות ערך‬
‫‪222‬‬
‫התפלגות הפורשים לפי שנים‬
‫השנה‬
‫סה"כ פורשים‬
‫עובדי‬
‫הוראה‬
‫אחוז‬
‫עובדי‬
‫בריאות‬
‫אחוז‬
‫שירות‬
‫מדינה‬
‫אחוז סה"כ גופים אחוז‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪3,975‬‬
‫‪5,632‬‬
‫‪2,945‬‬
‫‪4,268‬‬
‫‪2,781‬‬
‫‪3,635‬‬
‫‪4,206‬‬
‫‪2,747‬‬
‫‪3,418‬‬
‫‪3,897‬‬
‫‪3,265‬‬
‫‪3,093‬‬
‫‪3,861‬‬
‫‪2,339‬‬
‫‪2,565‬‬
‫‪1,816‬‬
‫‪2,602‬‬
‫‪1,670‬‬
‫‪2,241‬‬
‫‪2,798‬‬
‫‪1,893‬‬
‫‪2,182‬‬
‫‪2,246‬‬
‫‪2,136‬‬
‫‪2,053‬‬
‫‪2,146‬‬
‫‪58.8‬‬
‫‪45.5‬‬
‫‪61.7‬‬
‫‪61‬‬
‫‪60.1‬‬
‫‪61.7‬‬
‫‪66.5‬‬
‫‪68.9‬‬
‫‪63.8‬‬
‫‪57.6‬‬
‫‪65.4‬‬
‫‪66.4‬‬
‫‪55.6‬‬
‫‪685‬‬
‫‪945‬‬
‫‪445‬‬
‫‪649‬‬
‫‪431‬‬
‫‪582‬‬
‫‪557‬‬
‫‪336‬‬
‫‪537‬‬
‫‪657‬‬
‫‪494‬‬
‫‪406‬‬
‫‪718‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪16.8‬‬
‫‪15.1‬‬
‫‪15.2‬‬
‫‪15.5‬‬
‫‪16‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪12.2‬‬
‫‪15.7‬‬
‫‪16.9‬‬
‫‪15.1‬‬
‫‪13.1‬‬
‫‪18.6‬‬
‫‪655‬‬
‫‪1,474‬‬
‫‪521‬‬
‫‪790‬‬
‫‪400‬‬
‫‪553‬‬
‫‪640‬‬
‫‪447‬‬
‫‪578‬‬
‫‪719‬‬
‫‪439‬‬
‫‪525‬‬
‫‪808‬‬
‫‪16.5‬‬
‫‪26.2‬‬
‫‪17.7‬‬
‫‪18.5‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪15.2‬‬
‫‪15.2‬‬
‫‪16.3‬‬
‫‪16.9‬‬
‫‪18.5‬‬
‫‪13.4‬‬
‫‪17‬‬
‫‪20.9‬‬
‫‪296‬‬
‫‪648‬‬
‫‪163‬‬
‫‪227‬‬
‫‪280‬‬
‫‪259‬‬
‫‪211‬‬
‫‪71‬‬
‫‪121‬‬
‫‪278‬‬
‫‪196‬‬
‫‪109‬‬
‫‪189‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪4.9‬‬
‫סה"כ‬
‫‪47,723‬‬
‫‪28,687‬‬
‫‪60.1‬‬
‫‪7,442‬‬
‫‪15.6‬‬
‫‪8,549‬‬
‫‪17.9‬‬
‫‪3,048‬‬
‫‪6.4‬‬
‫התפלגות פורשים לפי סעיפי פרישה‬
‫השנה‬
‫סה"כ‬
‫פורשים‬
‫פרישה‬
‫חובה‬
‫אחוז‬
‫פרישה‬
‫מרצון‬
‫אחוז פיטורין אחוז בריאות אחוז פטירה אחוז הקפאה אחוז‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪3975‬‬
‫‪5632‬‬
‫‪2945‬‬
‫‪4268‬‬
‫‪2781‬‬
‫‪3635‬‬
‫‪4206‬‬
‫‪2747‬‬
‫‪3418‬‬
‫‪3897‬‬
‫‪3265‬‬
‫‪3080‬‬
‫‪3849‬‬
‫‪663‬‬
‫‪683‬‬
‫‪319‬‬
‫‪330‬‬
‫‪249‬‬
‫‪292‬‬
‫‪297‬‬
‫‪219‬‬
‫‪450‬‬
‫‪540‬‬
‫‪595‬‬
‫‪609.00‬‬
‫‪934.00‬‬
‫‪16.70‬‬
‫‪12.10‬‬
‫‪10.80‬‬
‫‪7.70‬‬
‫‪9.00‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪7.10‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪13.20‬‬
‫‪13.90‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪19.80‬‬
‫‪24.30‬‬
‫‪711‬‬
‫‪1,352‬‬
‫‪487‬‬
‫‪528‬‬
‫‪620‬‬
‫‪724‬‬
‫‪1,021‬‬
‫‪728‬‬
‫‪933‬‬
‫‪1,118‬‬
‫‪873‬‬
‫‪887.00‬‬
‫‪1219.00‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪1.80‬‬
‫‪2.60‬‬
‫‪1.90‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪1.90‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪1.60‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪153‬‬
‫‪130‬‬
‫‪118‬‬
‫‪154‬‬
‫‪165‬‬
‫‪189‬‬
‫‪212‬‬
‫‪167‬‬
‫‪150‬‬
‫‪145‬‬
‫‪78‬‬
‫‪46.00‬‬
‫‪51.00‬‬
‫‪3.80‬‬
‫‪2.30‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪3.60‬‬
‫‪5.90‬‬
‫‪5.20‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪6.10‬‬
‫‪4.40‬‬
‫‪3.70‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪1.30‬‬
‫סה"כ‬
‫‪47698‬‬
‫‪6,180‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11,201‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1,758‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13.90 554‬‬
‫‪45.00 1,787 17.90‬‬
‫‪9.10‬‬
‫‪514‬‬
‫‪50.60 2,849 24.00‬‬
‫‪23.70 697‬‬
‫‪42.40 1,248 16.50‬‬
‫‪16.30 696‬‬
‫‪58.10 2,480 12.40‬‬
‫‪21.90 608‬‬
‫‪37.80 1,051 22.30‬‬
‫‪18.00 655‬‬
‫‪46.70 1,699 19.90‬‬
‫‪14.00 587‬‬
‫‪47.70 2,008 24.30‬‬
‫‪19.50 535‬‬
‫‪36.80 1,011 26.50‬‬
‫‪12.80 436‬‬
‫‪39.80 1,362 27.30‬‬
‫‪11.10 431‬‬
‫‪41.10 1,600 28.70‬‬
‫‪12.4‬‬
‫‪406‬‬
‫‪38.3‬‬
‫‪1252‬‬
‫‪26.7‬‬
‫‪9.90 304.00 38.00 1171.00 28.80‬‬
‫‪8.60 330.00 32.50 1250.00 31.70‬‬
‫‪43 20,768 24‬‬
‫‪107‬‬
‫‪104‬‬
‫‪76‬‬
‫‪80‬‬
‫‪88‬‬
‫‪76‬‬
‫‪81‬‬
‫‪87‬‬
‫‪87‬‬
‫‪63‬‬
‫‪61‬‬
‫‪63.00‬‬
‫‪65.00‬‬
‫‪1,038 15 6,753‬‬
‫התפלגות פורשים לפי סעיפי פרישה – מורים‬
‫השנה‬
‫סה"כ‬
‫פורשים‬
‫פרישה‬
‫חובה‬
‫אחוז‬
‫פרישה‬
‫מרצון‬
‫אחוז‬
‫פיטורין‬
‫אחוז‬
‫בריאות‬
‫אחוז‬
‫פטירה‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2,339‬‬
‫‪2,565‬‬
‫‪1,816‬‬
‫‪2,602‬‬
‫‪1,670‬‬
‫‪2,241‬‬
‫‪2,798‬‬
‫‪1,893‬‬
‫‪2,182‬‬
‫‪2,243‬‬
‫‪2136‬‬
‫‪2,051‬‬
‫‪2,145‬‬
‫‪80‬‬
‫‪98‬‬
‫‪49‬‬
‫‪24‬‬
‫‪41‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪32‬‬
‫‪65‬‬
‫‪94‬‬
‫‪102‬‬
‫‪137‬‬
‫‪162‬‬
‫‪3.40‬‬
‫‪3.80‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪0.90‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪4.20‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪306‬‬
‫‪356‬‬
‫‪270‬‬
‫‪267‬‬
‫‪293‬‬
‫‪374‬‬
‫‪607‬‬
‫‪470‬‬
‫‪549‬‬
‫‪537‬‬
‫‪534‬‬
‫‪568‬‬
‫‪639‬‬
‫‪13.10‬‬
‫‪13.90‬‬
‫‪14.90‬‬
‫‪10.30‬‬
‫‪17.50‬‬
‫‪16.70‬‬
‫‪21.70‬‬
‫‪24.80‬‬
‫‪25.20‬‬
‫‪23.90‬‬
‫‪25‬‬
‫‪28‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1,382‬‬
‫‪1,596‬‬
‫‪775‬‬
‫‪1,610‬‬
‫‪701‬‬
‫‪1,210‬‬
‫‪1,589‬‬
‫‪864‬‬
‫‪1,119‬‬
‫‪1,184‬‬
‫‪1139‬‬
‫‪1,076‬‬
‫‪1,092‬‬
‫‪59.10‬‬
‫‪62.20‬‬
‫‪42.70‬‬
‫‪61.90‬‬
‫‪42.00‬‬
‫‪54.00‬‬
‫‪56.80‬‬
‫‪45.60‬‬
‫‪51.30‬‬
‫‪52.80‬‬
‫‪53.3‬‬
‫‪53‬‬
‫‪51‬‬
‫‪445‬‬
‫‪404‬‬
‫‪608‬‬
‫‪586‬‬
‫‪511‬‬
‫‪520‬‬
‫‪452‬‬
‫‪413‬‬
‫‪333‬‬
‫‪327‬‬
‫‪302‬‬
‫‪215‬‬
‫‪198‬‬
‫‪19.00‬‬
‫‪15.80‬‬
‫‪33.50‬‬
‫‪22.50‬‬
‫‪30.60‬‬
‫‪23.20‬‬
‫‪16.20‬‬
‫‪21.80‬‬
‫‪15.30‬‬
‫‪14.60‬‬
‫‪14.1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪9‬‬
‫סה"כ‬
‫‪28,681‬‬
‫‪942‬‬
‫‪3.35‬‬
‫‪5,770‬‬
‫‪18.95 5,314 52.70 15,337 20.35‬‬
‫‪223‬‬
‫אחוז הקפאה אחוז‬
‫‪39‬‬
‫‪43‬‬
‫‪36‬‬
‫‪35‬‬
‫‪39‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪38‬‬
‫‪31‬‬
‫‪25‬‬
‫‪35‬‬
‫‪34‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪2.30‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪1.80‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪87‬‬
‫‪68‬‬
‫‪78‬‬
‫‪80‬‬
‫‪85‬‬
‫‪76‬‬
‫‪88‬‬
‫‪80‬‬
‫‪78‬‬
‫‪70‬‬
‫‪34‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪3.70‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪4.30‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪5.10‬‬
‫‪3.40‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪4.20‬‬
‫‪3.60‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪454‬‬
‫‪1.62‬‬
‫‪864‬‬
‫‪3.06‬‬
‫התפלגות פורשים לפי סעיפי פרישה ‪ -‬עובדי מערכת הבריאות‬
‫השנה‬
‫סה"כ‬
‫פורשים‬
‫פרישה‬
‫חובה‬
‫אחוז פרישה מרצון אחוז‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪685‬‬
‫‪945‬‬
‫‪445‬‬
‫‪649‬‬
‫‪431‬‬
‫‪582‬‬
‫‪557‬‬
‫‪336‬‬
‫‪537‬‬
‫‪657‬‬
‫‪494‬‬
‫‪402‬‬
‫‪716‬‬
‫‪175‬‬
‫‪207‬‬
‫‪111‬‬
‫‪118‬‬
‫‪66‬‬
‫‪91‬‬
‫‪92‬‬
‫‪50‬‬
‫‪114‬‬
‫‪147‬‬
‫‪177‬‬
‫‪180‬‬
‫‪319‬‬
‫‪25.50‬‬
‫‪21.90‬‬
‫‪24.90‬‬
‫‪18.20‬‬
‫‪15.30‬‬
‫‪15.60‬‬
‫‪16.50‬‬
‫‪14.90‬‬
‫‪21.20‬‬
‫‪22.40‬‬
‫‪35.8‬‬
‫‪44.8‬‬
‫‪44.6‬‬
‫‪181‬‬
‫‪262‬‬
‫‪62‬‬
‫‪94‬‬
‫‪118‬‬
‫‪132‬‬
‫‪161‬‬
‫‪106‬‬
‫‪181‬‬
‫‪229‬‬
‫‪160‬‬
‫‪104‬‬
‫‪252‬‬
‫‪26.40‬‬
‫‪27.70‬‬
‫‪13.90‬‬
‫‪14.50‬‬
‫‪27.40‬‬
‫‪22.70‬‬
‫‪28.90‬‬
‫‪31.50‬‬
‫‪33.70‬‬
‫‪34.90‬‬
‫‪32.4‬‬
‫‪25.9‬‬
‫‪35.2‬‬
‫סה"כ‬
‫‪7,436‬‬
‫‪1,847‬‬
‫‪24.74‬‬
‫‪2,042‬‬
‫‪27.32‬‬
‫פיטורין‬
‫אחוז‬
‫בריאות‬
‫אחוז‬
‫פטירה‬
‫אחוז‬
‫הקפאה אחוז‬
‫‪200‬‬
‫‪346‬‬
‫‪170‬‬
‫‪288‬‬
‫‪102‬‬
‫‪182‬‬
‫‪119‬‬
‫‪14‬‬
‫‪94‬‬
‫‪135‬‬
‫‪26‬‬
‫‪17‬‬
‫‪26‬‬
‫‪29.20‬‬
‫‪36.60‬‬
‫‪38.20‬‬
‫‪44.40‬‬
‫‪23.70‬‬
‫‪31.30‬‬
‫‪21.40‬‬
‫‪4.20‬‬
‫‪17.50‬‬
‫‪20.50‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪61‬‬
‫‪65‬‬
‫‪54‬‬
‫‪75‬‬
‫‪64‬‬
‫‪87‬‬
‫‪81‬‬
‫‪76‬‬
‫‪71‬‬
‫‪69‬‬
‫‪77‬‬
‫‪59‬‬
‫‪79‬‬
‫‪8.90‬‬
‫‪6.90‬‬
‫‪12.10‬‬
‫‪11.60‬‬
‫‪14.80‬‬
‫‪14.90‬‬
‫‪14.50‬‬
‫‪22.60‬‬
‫‪13.20‬‬
‫‪10.50‬‬
‫‪15.6‬‬
‫‪14.7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪16‬‬
‫‪22‬‬
‫‪25‬‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪16‬‬
‫‪3.40‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪3.60‬‬
‫‪3.40‬‬
‫‪5.80‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪3.60‬‬
‫‪4.80‬‬
‫‪3.70‬‬
‫‪2.40‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪45‬‬
‫‪41‬‬
‫‪32‬‬
‫‪52‬‬
‫‪56‬‬
‫‪74‬‬
‫‪84‬‬
‫‪74‬‬
‫‪57‬‬
‫‪61‬‬
‫‪36‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪6.60‬‬
‫‪4.30‬‬
‫‪7.20‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪13.00‬‬
‫‪12.70‬‬
‫‪15.10‬‬
‫‪22.00‬‬
‫‪10.60‬‬
‫‪9.30‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪918‬‬
‫‪13.18‬‬
‫‪251‬‬
‫‪3.57‬‬
‫‪659‬‬
‫‪9.63‬‬
‫‪21.55 1,719‬‬
‫התפלגות פורשים לפי סעיפי פרישה ‪ -‬עובדי הגופים*‬
‫השנה‬
‫פרישה מרצון אחוז‬
‫סה"כ פורשים פרישה חובה אחוז‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪655‬‬
‫‪1,474‬‬
‫‪521‬‬
‫‪790‬‬
‫‪400‬‬
‫‪553‬‬
‫‪640‬‬
‫‪447‬‬
‫‪578‬‬
‫‪719‬‬
‫‪439‬‬
‫‪109‬‬
‫‪189‬‬
‫‪309‬‬
‫‪295‬‬
‫‪125‬‬
‫‪145‬‬
‫‪116‬‬
‫‪138‬‬
‫‪145‬‬
‫‪112‬‬
‫‪208‬‬
‫‪246‬‬
‫‪243‬‬
‫‪50‬‬
‫‪87‬‬
‫‪47.20‬‬
‫‪20.00‬‬
‫‪24.00‬‬
‫‪18.40‬‬
‫‪29.00‬‬
‫‪25.00‬‬
‫‪22.70‬‬
‫‪25.10‬‬
‫‪36.00‬‬
‫‪34.20‬‬
‫‪55.4‬‬
‫‪45.9‬‬
‫‪46‬‬
‫‪139‬‬
‫‪484‬‬
‫‪125‬‬
‫‪134‬‬
‫‪109‬‬
‫‪131‬‬
‫‪192‬‬
‫‪133‬‬
‫‪180‬‬
‫‪241‬‬
‫‪100‬‬
‫‪49‬‬
‫‪80‬‬
‫סה"כ‬
‫‪7,514‬‬
‫‪2,219‬‬
‫‪32.99‬‬
‫‪2,097‬‬
‫*‬
‫פיטורין אחוז‬
‫‪21.20‬‬
‫‪32.80‬‬
‫‪24.00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫‪27.30‬‬
‫‪23.70‬‬
‫‪30.00‬‬
‫‪29.80‬‬
‫‪31.10‬‬
‫‪33.50‬‬
‫‪22.8‬‬
‫‪45‬‬
‫‪42.3‬‬
‫‪120‬‬
‫‪616‬‬
‫‪222‬‬
‫‪445‬‬
‫‪108‬‬
‫‪185‬‬
‫‪198‬‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪182‬‬
‫‪57‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪18.30‬‬
‫‪41.80‬‬
‫‪42.60‬‬
‫‪56.30‬‬
‫‪27.00‬‬
‫‪33.50‬‬
‫‪30.90‬‬
‫‪28.00‬‬
‫‪21.80‬‬
‫‪25.30‬‬
‫‪13‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪26.43 2,393 29.27‬‬
‫בריאות‬
‫אחוז פטירה אחוז הקפאה‬
‫אחוז‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪26‬‬
‫‪29‬‬
‫‪28‬‬
‫‪44‬‬
‫‪47‬‬
‫‪39‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5.30‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪3.70‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪7.30‬‬
‫‪8.70‬‬
‫‪4.70‬‬
‫‪3.90‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪34‬‬
‫‪29‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪22‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5.20‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪3.30‬‬
‫‪2.20‬‬
‫‪4.30‬‬
‫‪3.30‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪5.60‬‬
‫‪3.80‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪6.70‬‬
‫‪5.90‬‬
‫‪2.90‬‬
‫‪2.60‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪368‬‬
‫‪5.49‬‬
‫‪228‬‬
‫‪3.16‬‬
‫‪209‬‬
‫‪2.68‬‬
‫רשות השידור‪ ,‬ביטוח לאומי‪ ,‬שירות התעסוקה‪ ,‬הכנסת‪ ,‬רשות הדואר‪ ,‬בית הנשיא‪ ,‬רשות העתיקות‪,‬‬
‫המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬רשות לניירות ערך‬
‫התפלגות פורשים לפי סעיפי פרישה ‪ -‬עובדי מדינה ללא הגופים*‬
‫השנה‬
‫סה"כ‬
‫פורשים‬
‫פרישה חובה אחוז‬
‫פרישה מרצון אחוז‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪296‬‬
‫‪648‬‬
‫‪163‬‬
‫‪227‬‬
‫‪280‬‬
‫‪259‬‬
‫‪211‬‬
‫‪71‬‬
‫‪121‬‬
‫‪278‬‬
‫‪196‬‬
‫‪518‬‬
‫‪799‬‬
‫‪99‬‬
‫‪83‬‬
‫‪34‬‬
‫‪43‬‬
‫‪26‬‬
‫‪34‬‬
‫‪31‬‬
‫‪25‬‬
‫‪63‬‬
‫‪53‬‬
‫‪73‬‬
‫‪242‬‬
‫‪366‬‬
‫‪33.40‬‬
‫‪12.80‬‬
‫‪20.90‬‬
‫‪18.90‬‬
‫‪9.30‬‬
‫‪13.10‬‬
‫‪14.70‬‬
‫‪35.20‬‬
‫‪52.10‬‬
‫‪19.10‬‬
‫‪37.2‬‬
‫‪46.7‬‬
‫‪45.8‬‬
‫‪85‬‬
‫‪250‬‬
‫‪30‬‬
‫‪33‬‬
‫‪100‬‬
‫‪87‬‬
‫‪61‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪111‬‬
‫‪79‬‬
‫‪166‬‬
‫‪248‬‬
‫סה"כ‬
‫‪4,067‬‬
‫‪1,172‬‬
‫‪27.63‬‬
‫‪1,292‬‬
‫*‬
‫‪28.70‬‬
‫‪38.60‬‬
‫‪18.40‬‬
‫‪14.50‬‬
‫‪35.70‬‬
‫‪33.60‬‬
‫‪28.90‬‬
‫‪26.80‬‬
‫‪19.00‬‬
‫‪39.90‬‬
‫‪40.3‬‬
‫‪32‬‬
‫‪31‬‬
‫פיטורין אחוז‬
‫‪85‬‬
‫‪291‬‬
‫‪81‬‬
‫‪137‬‬
‫‪140‬‬
‫‪122‬‬
‫‪102‬‬
‫‪8‬‬
‫‪23‬‬
‫‪99‬‬
‫‪30‬‬
‫‪77‬‬
‫‪124‬‬
‫‪28.70‬‬
‫‪44.90‬‬
‫‪49.70‬‬
‫‪60.40‬‬
‫‪50.00‬‬
‫‪47.10‬‬
‫‪48.30‬‬
‫‪11.30‬‬
‫‪19.00‬‬
‫‪35.60‬‬
‫‪15.3‬‬
‫‪14.9‬‬
‫‪15.5‬‬
‫‪33.90 1,319 29.80‬‬
‫בריאות אחוז פטירה אחוז הקפאה אחוז‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪23‬‬
‫‪43‬‬
‫‪4.40‬‬
‫‪2.30‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪2.60‬‬
‫‪1.80‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪3.30‬‬
‫‪9.90‬‬
‫‪4.10‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3.70‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪4.30‬‬
‫‪2.60‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪3.90‬‬
‫‪3.80‬‬
‫‪16.90‬‬
‫‪5.80‬‬
‫‪2.20‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪0.90‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.90‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪153‬‬
‫‪4.02‬‬
‫‪105‬‬
‫‪4.02‬‬
‫‪26‬‬
‫‪0.61‬‬
‫רשות השידור‪ ,‬ביטוח לאומי‪ ,‬שירות התעסוקה‪ ,‬הכנסת‪ ,‬רשות הדואר‪ ,‬בית הנשיא‪ ,‬רשות העתיקות‪,‬‬
‫המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬רשות לניירות ערך‬
‫‪224‬‬
‫אגף בכיר מערכות מידע‬
‫א‪ .‬אגף בכיר למערכות מידע בנציבות שרות המדינה מונה כ‪ 24 -‬איש ומטפל בשתי סביבות‬
‫מחשוב‪:‬‬
‫סביבת ה‪ :PC -‬תמיכה מלאה לעבודת המשרד בחומרה‪ ,‬תוכנה‪ ,‬תקשורת ותמיכה תפעולית;‬
‫פיתוח מערכות מבוססות ‪( SHARE POINT‬פורטל‪ ,‬ניהול וועדות ועוד)‪.‬‬
‫סביבת ה‪ : SAP -‬בה מיושם מודול ‪ HR‬של מערכת מרכב"ה‪ .‬מודול זה נועד להחליף את‬
‫מערכת נש"מ (‪ .) MF‬צוות האגף שותף בפיתוח וביישום‪ .‬האחריות הכוללת לפיתוח היא של‬
‫משרד האוצר‪ .‬אחריות האגף היא בהגדרת צרכים‪ ,‬אישורים וקביעת תוכית העבודה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫האגף מחולק לארבעה גפים‪:‬‬
‫מערכות כ"א ‪ -‬אחריות על פיתוחים הנוגעים למע' מרכב"ה – מע' אחזור מידע‪ ,‬תיקים‬
‫אלקטרוניים ובקרה‪.‬‬
‫‪ PC‬ורשתות – אחריות כוללת לסביבת ה‪ PC -‬המשרדית – סע"ר (המשרד הממוחשב)‪ ,‬תוכנה‪,‬‬
‫חומרה ותמיכה‪.‬‬
‫פרויקטים מיוחדים – ביצוע פרויקטים רוחביים בתחום הניהולי‪ ,‬מערכות תמר לניהול יעדים‪,‬‬
‫סע"ר‪ ,‬פורטל משרדי‪ ,‬מע' ניהול משימות ועוד‪.‬‬
‫‪ – PMO‬אחריות כוללת לניהול הפרויקטים ביחידה‪ ,‬התאמת מרכבה לרפורמה בשרות‬
‫המדינה‪ ,‬פיתוח מערכות בטכנולוגית ‪ Sharepoint‬בסביבת ‪ ,PC‬מע' ‪ BI‬ממשלתית‪.CRM ,‬‬
‫ניהול מדיה – אחריות כוללת לאתר‪ ,‬תקשי"ר‪ ,‬עיתון חודשי לעובדי המדינה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פעילות במרכבה – האגף משתתף בפיתוח פרויקט מרכבה (מודול ‪ (HR‬המפותח באוצר‪ .‬עיקר‬
‫הפעילות בנושאים הקשורים לאפיון תהליכי העבודה‪ ,‬הגדרת תכנית עבודה‪ ,‬אישור מודולים‪,‬‬
‫וכן שילוב ביישום‪ ,‬פיתוח וניהול הרשאות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הפרויקטים המרכזים שהושלמו בשנה זו ‪ -‬מערכת חדשה להערכת עובדים‪ ,‬סע"ר לניהול‬
‫משרד ממוחשב‪ ,‬סריקת תיקי עובדים‪ ,‬מע' לבית הדין למשמעת‪.‬‬
‫ה‪ .‬אחריות כוללת לניהול תקציב הנציבות – תכנון‪ ,‬בקרה‪ ,‬עבודה מול הנהלת הנציבות ואגף‬
‫תקציבים במשרד האוצר‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫מנהלת אגף בכיר (מערכות מידע)‪ :‬הגב' רוויטל ויצמן‬
‫פקס‪02-6705266.‬‬
‫טלפון‪02-6705175/6 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪225‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫תחומי פעילות האגף‬
‫א‪ .‬חטיבת מערכות כ"א‪:‬‬
‫בניית מרכז מידע והפקת המידע למשרדים וליחידות המטה בנש"מ‪.‬‬
‫מתן תמיכה שוטפת למשרדים וליחידות המטה בתפעול המערכת‪.‬‬
‫פיתוח מערכות ודו"חות במרכב"ה‪.‬‬
‫ניהול תכנית עבודה מרכב"ה‪.‬‬
‫ב‪ .‬גף מערכות הפעלה‪:‬‬
‫ניהול הרשאות לעובדי נש"מ‪.‬‬
‫בניית פרופילים למשתמשים‪.‬‬
‫תמיכת ‪ SYSTEM‬פרויקט סע"ר ‪.‬‬
‫ג‪ .‬גף ‪ PC‬ורשתות‪:‬‬
‫התקנה‪ ,‬תחזוקה ושדרוג שרתים‪ ,‬מחשבים‪ ,‬ציוד היקפי ותקשורת במשרד‪.‬‬
‫התקנה והטמעת יישומים בסביבת ה‪.PC -‬‬
‫טיפול בכל הגיבויים ושחזורי המידע‪.‬‬
‫ניהול רשת התקשורת – מקומית‪ ,‬מרוחקת ואלחוטית‪.‬‬
‫ניהול הרשאות – הגדרת וביטול משתמשים לעבודה בסביבת ה‪ PC -‬וברשת‬
‫נש"מ‪ ,‬הרשאות הדפסה‪.‬‬
‫יישום מדיניות אבטחת מידע‪.‬‬
‫ביצוע כל תהליכי הרכש בתחום ה‪.PC -‬‬
‫תמיכה במערכת המשרד הממוחשב (סער ומאור)‪.‬‬
‫ד‪ .‬מתן תמיכה למשתמשים בכל יישומי סביבת ה‪.PC -‬‬
‫‪226‬‬
‫ה‪ .‬גף פרויקטים מיוחדים‪:‬‬
‫ביצוע מיזמי ניהול ידע וניהול משימות‪.‬‬
‫אחריות על תחום "משרד ללא נייר"‪.‬‬
‫אחריות על הטמעת מערכות ‪ -‬סע"ר‪ ,‬נוכחות‪ ,‬תכניות עבודה‪ ,‬סקרים ועוד‪.‬‬
‫אחריות‬
‫כוללת‬
‫וביצוע‬
‫הטמעה‬
‫והדרכות‬
‫של‬
‫מערכות‬
‫חדשות‬
‫‪-‬‬
‫מערכת תמ"ר לניהול תכניות עבודה שנתיות על פי מעגל התכנון הממשלתי‪,‬‬
‫מערכת סע"ר לניהול המשרד הממוחשב‪ ,‬מערכת ניהול משימות ‪,ActionBase‬‬
‫מערכת לניהול סקרים "נמלה"‪ ,‬מערכת דיווחי נוכחות ועוד‪.‬‬
‫הטמעת‬
‫מערכת‬
‫‪Dashboard‬‬
‫לניהול‬
‫משימות‬
‫‪ActionBase‬‬
‫אפיון ופיתוח פתרונות ביישום המערכת‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪:PMO‬‬
‫אחריות כוללת לניהול המיזמים ביחידה‪.‬‬
‫נציג האגף בצוות הרפורמה בשרות המדינה וריכוז פעילות מרכבה לרפורמה‪.‬‬
‫ריכוז פעילות האגף מול ממשל זמין‪.‬‬
‫אתר האינטרנט והתקשי"ר של נציבות שירות המדינה‪ ,‬מערכת הפצת המידעון‬
‫החודשי לעובדי המדינה (יישום בטכנולוגית האינטרנט)‪.‬‬
‫פיתוח מערכות השגות על מכרזים לתפקידים (בטכנולוגית ‪Sharepoint‬‬
‫בסביבת ‪.)PC‬‬
‫פיתוח מערכות לטיפול ממוחשב בבקשות הפרט – עבודה פרטית‪ ,‬חל"ת‪ ,‬קרובי‬
‫משפחה‪.‬‬
‫‪227‬‬
‫פעילות האגף בשנת ‪2014‬‬
‫א‪ .‬פיתוח אתר נציבות שירות המדינה– עלה לאוויר‪.‬‬
‫ב‪ .‬שדרוג מערכת התקשי"ר – אפיון המערכת וליווי הפיתוח‪ .‬הפיתוח הסתיים ברבעון‬
‫שני ‪.2015‬‬
‫ג‪ .‬מערכות ‪ BI‬ואחזור מידע במרכבה –בנית מפה אסטרטגית של ההון האנושי‪.‬‬
‫ד‪ .‬מערכת לבית הדין למשמעת – עלתה לאוויר‪.‬‬
‫ה‪ .‬מודול מיון ומבחנים במרכבה – הנחייה וליווי פיתוח מודול מבחנים ומיונים‬
‫למועמדים לשירות המדינה‪ .‬המיון מבוצע על ידי מכוני המיון עם ממשק למרכבה‪.‬‬
‫ברבעון השני ב ‪ 2014‬עברו המכונים לעבוד במערכת המרכבה‪.‬‬
‫ו‪ .‬פרויקט סע"ר – עלה לאוויר‪.‬‬
‫ז‪ .‬מחשוב הטיפול בבקשות עובדי המדינה לעבודה פרטית – פיתוח טופס מקוון למילוי‬
‫העובד ואישור המשרד ונש"מ לעבודה פרטית בסיוע ממשל זמין במשרד האוצר‪.‬‬
‫במקביל לטופס המקוון מוקמת מערכת אגירת הטפסים בנציבות שירות המדינה‪,‬‬
‫אשר תאגור את כל הבקשות ותאפשר לקבל תמונה רוחבית של הנושא במשרדי‬
‫הממשלה‪ .‬המערכת תכלול רכיב לניהול וועדות חריגים‪ .‬בהמשך יפותח ממשק לעדכון‬
‫בקשות ואישורן בתיק האישי במרכבה‪.‬‬
‫ח‪ .‬פורטל ניהול ידע – עלה לאוויר‪.‬‬
‫ט‪ .‬ניהול תיקי עובדים אלקטרוניים – הוסבו ‪ 80%‬מתיקי עובדים הנמצאים בנציבות‬
‫לתיקים סרוקים‪ ,‬והטמעת תהליכי העבודה במסגרת מודול ‪ HR‬במרכבה‪ ,‬בנציבות‬
‫ובמשרדי הממשלה‪.‬‬
‫י‪ .‬שדרוג תשתיות – הוחלפו כל המחשבים האישיים לתצורה חדשה יותר‪.‬‬
‫יא‪ .‬תמיכה ברפורמה בשרות המדינה – סיוע למטה הרפורמה בהתאמת מערכות המידע‬
‫לדרישות הרפורמה בתחומי הערכת עובדים‪ ,‬האצלת סמכויות‪ ,‬הדרכות עובדים‬
‫במסגרת הרפורמה מיושמות מערכות מודרניות ביותר‪:‬‬
‫ותכנון מסלולי קידום‪.‬‬
‫שיתוף הציבור במדריך העיסוקים הממשלתי‪ ,‬שולחן עגול לשיתוף עובדי נציבות‬
‫שירות המדינה בפעילות הרפורמה‪ ,‬מערכות אינטראקטיביות להדרכת הערכת‬
‫עובדים‪ ,‬יישום מערכת "נקיסה" במרכבה לניתוח ותכנון אסטרטגי של כוח האדם‬
‫בשירות הציבורי‪.‬‬
‫הפעילות כוללת אפיון הצרכים‪ ,‬הנחיות גופי היישום הפנימיים והחיצוניים‪,‬‬
‫ואינטגרציה של הגופים‪.‬‬
‫‪228‬‬
‫פעילות במרכב"ה‬
‫לאגף יש חלק חשוב בפעילות השוטפת בפיתוח מודול ‪ HR‬במרכבה‪ ,‬והוא מגדיר את‬
‫תכולת הפיתוח בכל נושאי כח‪ -‬אדם במרכבה‪ ,‬מתוך ראייה כוללת של הצרכים‪ .‬הפעילות‬
‫באה לידי ביטוי בתחומים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬אפיון פונקציונלי של המערכת‪.‬‬
‫ב‪ .‬קביעת תכנית העבודה‪ ,‬הובלת השינויים לטובת הרפורמה בשרות המדינה‪.‬‬
‫ג‪ .‬פתרון בעיות מול המשרדים‪.‬‬
‫ד‪ .‬אישור הנושאים בוועדת היגוי ‪.HR‬‬
‫פיתוח המודולים הבאים בשיתוף אנשי מרכבה‪ :‬מיון ומבחנים למועמדים לשירות‬
‫המדינה‪ ,‬מערכת בינה עסקית לנושא כח‪ -‬אדם‪ ,‬התאמות נחוצות לרפורמה בשירות‬
‫הציבורי ובחירת מערכת הדרכה כוללת לשירות הציבורי‪.‬‬
‫‪229‬‬
‫אגף הביקורת הפנימית‬
‫הביקורת הפנימית בנציבות שירות המדינה פועלת על פי חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב‪-‬‬
‫‪ ,1992‬החלטות הממשלה‪ ,‬והוראות התקשי"ר בפרק משנה ‪.03.5‬‬
‫כמו כן פועלת הביקורת הפנימית‪ ,‬בהתאם להמלצות מבקר המדינה בדבר הגנה על חושפי‬
‫שחיתויות‪ ,‬כפי שפורסמו בעקבות התיקון לחוק טוהר המידות בשירות הציבור‪ ,‬התשנ"ב‪-‬‬
‫‪ ,1992‬והתקנות שהותקנו מכוחו‪ .‬נציב שירות המדינה פרסם את דברי המבקר בנושא זה‬
‫בהודעת נש"מ סח‪ , 11/‬מיום ‪ ,13.1.2008‬אשר קבע‪ ,‬בין היתר כי יש לחזק את העברת‬
‫המידע באמצעות המבקר הפנימי בארגון‪.‬‬
‫תחומי האחריות של הביקורת הפנימית‬
‫הביקורת הפנימית בנציבות שירות המדינה (להלן ‪ -‬נש"מ)‪ ,‬מתבצעת‪ ,‬כנדרש על פי חוק‪,‬‬
‫על בסיס תכניות עבודה שנתיות מאושרות מראש על ידי נציב שירות המדינה ולפי מטלות‬
‫אד‪ -‬הוק המוטלות מעת לעת על ידי נציב שירות המדינה‪.‬‬
‫לאגף הביקורת הפנימית סביבת ביקורת ייחודית ומורכבת‪ ,‬הנוגעת לכלל תחומי ניהול‬
‫משאבי האנוש והתקינה בשירות המדינה‪ ,‬ובאה לידי ביטוי בזיקות גומלין רבות מול‬
‫סמנכ"לים ומנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה‪.‬‬
‫תחומי האחריות של האגף נגזרים מתפקידיה הייחודים של נש"מ כגוף מטה מרכזי של‬
‫שירות המדינה‪ ,‬המשמש מצד אחד כזרוע הביצועית של הממשלה בנושאי כוח אדם ומצד‬
‫שני אחראי לקביעת מדיניות בתחומי ניהול משאבי אנוש בשירות המדינה‪ ,‬אכיפתו‬
‫וביצועו‪ .‬במסגרת זו האגף נדרש להבטיח את ביצוע מדיניות נש"מ כפי שבאה לידי ביטוי‬
‫בתקשי"ר‪ ,‬הודעות וחוזרי נש"מ ‪,‬ובפרט על רקע האצלת סמכויות למשרדי הממשלה‬
‫ויחידות הסמך‪ .‬הבטחת ביצוע מדיניות נש"מ ואכיפתה נעשית באמצעות עריכת ביקורות‬
‫פנימיות תוך ארגוניות וחוץ ארגוניות במשרדי הממשלה ויחידות הסמך (ביקורת על ביצוע‬
‫המדיניות בהתאם להוראות פרק משנה ‪ 03.5‬בתקשי"ר) ‪.‬‬
‫תחומי אחריות אחרים מתייחסים לטיפול בפניות מיוחדות של עובדים הנוגעות לזכויותיו‬
‫וחובותיו של העובד‪ ,‬פניות של משרדי ממשלה ויחידות הסמך‪ ,‬טיפול בפניות לפי דרישת‬
‫נציב שירות המדינה‪ ,‬בתיאום עם הלשכה המשפטית לנש"מ‪.‬‬
‫תחום אחריות ייחודי נוסף מתייחס לייצוג נש"מ בפורום וועדות הכנסת השונות‪ ,‬בעיקר‬
‫בוועדה לענייני ביקורת המדינה‪ ,‬ובוועדת הכנסת לפניות הציבור‪.‬‬
‫‪231‬‬
‫פעולות הביקורת הפנימית בנש"מ‬
‫פעולות הביקורת הפנימית מורכבות ודורשות ידע מקצועי רב ההולך ומסתעף עם השנים‪.‬‬
‫הביקורת הפנימית נדרשת לטיפול במגוון רחב מאוד של נושאי ביקורת המתייחסים‬
‫כאמור למדיניות נש"מ וביצועה‪ .‬עם זאת יודגש כי גולת הכותרת של הביקורת הפנימית‬
‫היא כתיבת דוחות ביקורת בנושאים פנים ארגוניים בתוך נש"מ ובנושאים הנוגעים ישירות‬
‫למדיניותה‪ ,‬כמוגדר בסעיף ‪ 03.5‬בתקשי"ר‪.‬‬
‫יודגש כי ביקורת פנימית בהגדרה‪ ,‬היא פעולת הערכה (סובייקטיבית) בלתי תלויה של‬
‫המבקר הפנימי כלפי הרשות המבצעת‪ ,‬במקרה שלנו פעולות נש"מ שהיא המושא‬
‫לביקורת‪ .‬ככזו‪ ,‬ממצאיה אינם יכולים לשמש ראיה בהליך משפטי אך הם לא פסולים‬
‫לשמש ראיה בהליכים משמעתיים‪ .‬ובלשון החוק ‪ ,‬כפי שקבע המחוקק בסעיף ‪( 10‬א) לחוק‬
‫הביקורת הפנימית התשי"ב‪" :1992-‬דו"ח‪ ,‬חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או הכין‬
‫המבקר הפנימי במילוי תפקידו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי‪ ,‬אך לא יהיו פסולים‬
‫בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי‪".‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫מנהל אגף א' (ביקורת פנימית)‪ :‬עו"ד יעקב לוזון‪.‬‬
‫טלפון‪02-6705104 :‬‬
‫פקס‪02-6705131.‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪231‬‬
‫סיכום פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫‪ .1‬הכשרה מקצועית של העובדים ביחידת הביקורת הפנימית‬
‫עובדי האגף נשלחו להשתלמויות מקצועיות בתחומי הביקורת והמינהל בשירות‬
‫המדינה ‪.‬זאת‪ -‬על מנת לתת מענה טוב יותר לצורכי הביקורת הפנימית בנציבות‬
‫שירות המדינה‪.‬‬
‫‪ .2‬דוחות הביקורת הפנימית לשנת ‪2014‬‬
‫דוח ביקורת שוטף בנושא "ממשלה ירוקה" בשיתוף עם משרד ראש הממשלה‬
‫(על בסיס החלטת הממשלה מספר ‪ 1057‬מיום ‪.)13.12.09‬‬
‫ביקורת בנושא התקשרות נש"מ עם מנהל פרויקטים‪.‬‬
‫ביקורת בנושא אבטחת מידע(שלב א')‪.‬‬
‫הכנה לביקורת בתחום משאבי אנוש (חלק א')‪.‬‬
‫הכנה לביקורת בנושא תנאי פרישה וגמלאות‪.‬‬
‫‪ .3‬עבודת הביקורת הפנימית מול מבקר המדינה ‪-‬ריכוז תשובות נש"מ‬
‫(נושאים עיקריים‪):‬‬
‫על פי החלטת נציב שירות המדינה‪ ,‬המבקר הפנימי בנש"מ חדל מלשמש כתובת למתן‬
‫תשובות למבקר המדינה‪ .‬תשובות לממצאי דוחות מבקר המדינה נערכות ונכתבות על‬
‫ידי מנהלי היחידות בנש"מ כאשר המבקר הפנימי נדרש לרכז התשובות ולערוך מעקב‬
‫אחר מתן התשובות‪.‬‬
‫‪ .4‬מעקב אחר תיקון ליקויים בעקבות דו"חות מבקר המדינה ודו"חות הביקורת‬
‫הפנימית‬
‫הביקורת נדרשת לערוך מעקב אחר תיקון הליקויים במסגרת הוועדה לתיקון‬
‫ליקויים בנש"מ‪ .‬בשנת ‪ 2014‬בוצעו תיקוני ליקויים בנושאים הבאים‪:‬‬
‫ועדות בין משרדיות מכוח החלטות ממשלה בשירות המדינה‪ ,‬איוש משרות באמצעות‬
‫מכרזים במשרד הביטחון‪ ,‬מינויים ומכרזים ברשות המיסים‪ ,‬מערך הגיור )מינוי‬
‫ראש מערך הגיור)‪ ,‬היבטים של פעילות הממשלה בעידוד עלייה ‪,‬הרפורמה ברשות‬
‫למינהל מקרקעי ישראל‪ ,‬הביקורת הפנימית במגזר הציבורי‪ ,‬הפיקוח על הקדשות‬
‫יהודיים דתיים ‪,‬פיקוח ובקרה על השכר הציבורי‪.‬‬
‫‪ .5‬טיפול הביקורת הפנימית בנושאים שוטפים‬
‫טיפול שוטף בתלונות של עובדי נש"מ ‪ ,‬עובדי מדינה ותלונות מיוחדות לפי דרישת‬
‫נציב שירות המדינה‪.‬‬
‫‪232‬‬
‫‪ .6‬יוזמת נציב שירות המדינה לשיפור הביקורת הפנימית בשירות המדינה‬
‫בעקבות דוח מבקר המדינה בנושא הביקורת הפנימית במגזר הציבורי ‪,‬דגשיו‬
‫בשירות המדינה ומתוך הכרה שקיים צורך לשפר את הביקורת הפנימית בשירות‬
‫המדינה‪ ,‬מינה נציב שירות המדינה ועדה לבחינת תפקודה של הביקורת הפנימית‬
‫בשירות המדינה בראשותו של מר רוני פרידמן ‪ ,‬משנה למנכ"ל משרד האוצר‪ ,‬להלן‬
‫ועדת פרידמן ‪.‬‬
‫הוועדה נדרשה לבדוק את סוגיית הביקורת הפנימית בשירות המדינה ‪,‬לרבות מעמדו‬
‫ועצמאותו של המבקר הפנימי‪ ,‬לאור ממצאי דו"ח מבקר המדינה והמלצותיו‪.‬‬
‫הוועדה סיימה את עבודתה והניחה מסקנותיה והמלצותיה על שולחן נציב שירות‬
‫המדינה בתחילת שנת ‪.2014‬‬
‫נכון להיום נציבות שירות המדינה יחד עם משרד האוצר ומשרד המשפטים הכינו‬
‫הצעה להחלטת ממשלה בדבר קידום מעמד הביקורת הפנימית על בסיס המלצות‬
‫דו"ח ועדת פרידמן‪.‬‬
‫פורום המבקרים הפנימיים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך מחזק את ידי נציב‬
‫שירות המדינה בפעילותו למען קידום הביקורת הפנימית וחיזוק מעמדם של‬
‫המבקרים הפנימיים‪.‬‬
‫‪ .7‬פעילות פורום המבקרים הפנימיים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך‬
‫אגף הביקורת הפנימית בנש"מ יזם את הקמתו של פורום המבקרים הפנימיים‬
‫במשרדי הממשלה ויחידות הסמך ‪ .‬הרעיון הוא שכל מבקר פנימי יארח את עמיתיו‬
‫בארגונו‪ .‬בדרך זו מתרחבים הקשרים בין המבקרים הפנימיים‪ .‬במסגרת הפורום‬
‫התקיימו בשנת ‪ 2014‬חמישה מפגשים מקצועיים בנושאים שונים כגון שאלות‬
‫בתחום טיפול בתלונות ‪ ,‬העברת חומרים מקצועיים ‪ ,‬מיחשוב נדרש לביקורת ‪,‬‬
‫תקשי"ר‪.‬‬
‫עקרונית סוכם על שיתוף פעולה מקצועי בין המבקרים והעברת חומרי ביקורת‬
‫מקצועיים היכולים לשמש כלי עזר בעבודות הביקורת לכל מבקר בתחום משרדו‪.‬‬
‫לקראת שנת ‪ 2015‬ישנה כוונה להרחיב את הפעילות המקצועית ולקיים ימי עיון‬
‫מקצועיים בתחומים הנוגעים לרפורמה בשירות המדינה‪.‬‬
‫במסגרת פעילות פורום המבקרים הפנימיים אגף הביקורת בנש"מ יוזם קורס מקצועי‬
‫מיוחד בתחום ניהול סיכונים למבקרי פנימיים במשרדי הממשלה‪ .‬לצורך כך בא‬
‫בדברים עם הממונה על יחידת ניהול הסיכונים באגף החשכ"ל ‪.‬‬
‫‪233‬‬
‫‪ .8‬המשך פעילות פורום מנכ"לים ומבקרים פנימיים‬
‫מנהל האגף לביקורת פנימית בנציבות שירות המדינה יזם יום עיון ‪ ,‬ראשון‬
‫מסוגו‪,‬בנושא סדרי עבודה בין מנכ"לים ומבקרים פנימיים במשרדי הממשלה‬
‫וביחידות הסמך ‪.‬ביום העיון נטלו חלק מבקר המדינה ‪,‬כבוד השופט‪ -‬בדימוס יוסף‬
‫שפירא ‪,‬יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה ח"כ אמנון כהן ‪,‬נציב שירות המדינה‬
‫עו"ד משה דיין ‪,‬עו"ד מרדכי שנבל ‪,‬נשיא לשכת המבקרים הפנימיים‪,‬מנכ"לים‬
‫ממשרדי ממשלה שונים ‪,‬נושאי משרות בכירות בשירות הציבורי ומבקרים פנימיים‪.‬‬
‫יום העיון נערך על רקע דו"ח מבקר המדינה בנושא הביקורת הפנימית במגזר‬
‫הציבורי והדיונים שנערכו בעקבותיו בוועדה לענייני ביקורת המדינה ‪,‬וכן על רקע‬
‫הקמת הועדה המיוחדת לבחינת תפקוד הביקורת הפנימית בשירות המדינה‪.‬‬
‫ליום העיון נקבעו שתי מטרות ‪:‬האחת להניח על סדר היום הציבורי את סוגיית‬
‫הביקורת הפנימית על מכלול בעיותיה תוך שימת הדגש על סדרי העבודה בין‬
‫המנכ"לים למבקרים הפנימיים ‪.‬המטרה השנייה ‪ -‬קיום מפגשים שוטפים בין‬
‫המבקרים הפנימיים למנכ"לים במשרדי הממשלה‪.‬‬
‫בכוונת אגף הביקורת הפנימית בנש"מ ליישם את המטרות שהונחו במפגש הראשון‬
‫ולקיים מפגשי מנכ"לים מבקרים פנימיים נוספים‪.‬‬
‫עם כינונה של הממשלה החדשה ומינוים של מנכ"לים חדשים בכוונת הביקורת‬
‫הפנימית בנש"מ ליזום את המפגש הבא ברבע האחרון של שנת ‪.2015‬‬
‫‪234‬‬
‫יחידת הממונה על מערכת הביטחון‬
‫יחידת הממונה על מערכת הביטחון מטפלת בכל נושאי הארגון והפרט במשרד‬
‫הביטחון ובגופים ביטחוניים שבהם מועסקים עובדי מדינה‪.‬‬
‫היחידה שותפה לגיבוש המדיניות בנושאים שבהם מטפלת נציבות שירות המדינה‬
‫ופועלת להתאמתם למאפיינים הייחודיים של היחידות במערכת הביטחון ולהסכמים‬
‫הייחודיים הקיימים בהן‪.‬‬
‫היחידה מייצגת את נציב שירות המדינה במכלול הנושאים הקשורים ביחסי והסכמי‬
‫העבודה עם הארגונים היציגים של עובדי מערכת הביטחון בדרוגים השונים‪ ,‬ומול‬
‫גופים ומשרדים ממשלתיים‪.‬‬
‫היחידה מטפלת בנושאים ייחודיים כגון‪ :‬עובדי מחקר‪ ,‬חוזים אישיים לעובדים‬
‫בתחומים הטכנולוגיים‪ ,‬תכניות פרישה ייחודיות ועוד‪ .‬כמו כן מרכזת היחידה‬
‫פעילויות אחרות באשר ליחידות אלו‪ ,‬כגון ניהול והשתתפות בוועדות ‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫הממונה על מערכת הביטחון‪ :‬הגב' איילה גונן ‪ -‬אשרי‬
‫טלפון‪03-7634913 :‬‬
‫פקס‪03-7634907.‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪235‬‬
‫דובר הנציבות וממונה על הסברה‪ ,‬פרסומים‪,‬‬
‫קשרי חוץ ויישום חוק חופש המידע‬
‫ייעוד היחידה‪:‬‬
‫טיפול יעיל‪ ,‬יזום ותגובתי בכל צרכי הדוברות וההסברה של נציבות שירות המדינה‬
‫ובהתאם ליעדיה‪ ,‬תוך חיזוק דימויה המקצועי בעיני עובדי המדינה והציבור‪-‬בכלל‪.‬‬
‫תפקידי הדובר‪:‬‬
‫מטפל בשאלות‪ ,‬בפניות ובקשות שמופנות לגורמי המשרד על ידי עיתונאים ומקיים‬
‫קשר יום יומי עם כתבים ופרשנים מכל אמצעי התקשורת וממגוון של תחומים‬
‫הנוגעים לפעילותן של יחידות הנציבות‪.‬‬
‫עוקב אחר פרסומים באמצעי התקשורת אודות פעילות הנציבות ויחידותיה ומכין‬
‫תגובות רשמיות‪ ,‬תיקונים או הבהרות‪ ,‬בהתייעצות עם גורמי המשרד ובתיאום עימם‪.‬‬
‫מפקח על הזנת תכנים לאתר האינטרנט של הנציבות ומנהל את דף הפייסבוק‪.‬‬
‫מפיק את הדו"ח השנתי של הנציבות ומפיץ מידע על פעולות הנציבות‪.‬‬
‫ממונה (בפועל) על יישום חוק חופש המידע‪.‬‬
‫ממונה‪:‬‬
‫דובר הנציבות וממונה על הסברה‪ ,‬פרסומים ‪,‬קשרי חוץ ויישום חוק חופש המידע‪:‬‬
‫מר אריה גרינבלט‬
‫טלפון‪02-6705561 :‬‬
‫פקס‪02-6705266.‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪236‬‬
‫עובדי המדינה לפי דרוגים‪ -‬דצמבר ‪2014‬‬
‫מינהלי‬
‫אחיות‬
‫אקדמאים‬
‫רופאים‬
‫משפטנים‬
‫מהנדסים‬
‫כבאים‬
‫עובדים סוציאלים‬
‫הוראה‬
‫טכנאים‬
‫ביוכימאים‬
‫שרות החוץ‬
‫פיזיוטרפיסטים‬
‫פארה רפואיים‬
‫רנטגן‬
‫עובדי מחקר‬
‫רוקחים‬
‫עיתונאים‬
‫מקצ"ט‬
‫עובדים‬
‫‪27,245‬‬
‫‪12,436‬‬
‫‪10,769‬‬
‫‪4,988‬‬
‫‪3,824‬‬
‫‪2,002‬‬
‫‪1,930‬‬
‫‪1,905‬‬
‫‪1,249‬‬
‫‪1,121‬‬
‫‪948‬‬
‫‪803‬‬
‫‪600‬‬
‫‪507‬‬
‫‪365‬‬
‫‪237‬‬
‫‪211‬‬
‫‪165‬‬
‫‪13‬‬
‫חלקיות‬
‫‪25,503‬‬
‫‪11,322‬‬
‫‪10,170‬‬
‫‪4,584‬‬
‫‪3,788‬‬
‫‪1,974‬‬
‫‪1,930‬‬
‫‪1,615‬‬
‫‪1,207‬‬
‫‪1,112‬‬
‫‪829‬‬
‫‪802‬‬
‫‪379‬‬
‫‪310‬‬
‫‪337‬‬
‫‪234‬‬
‫‪200‬‬
‫‪161‬‬
‫‪13‬‬
‫סך הכל‬
‫‪71,318‬‬
‫‪66,469‬‬
‫‪237‬‬
‫עובדי המדינה לפי משרדים ‪ -‬דצמבר ‪2014‬‬
‫שם המשרד‬
‫בתי חולים‬
‫הנהלת בתי המשפט‬
‫המשפטים‬
‫מס הכנסה ומס רכוש‬
‫הבריאות‬
‫הרווחה והשירותים החברתיים‬
‫הרשות הארצית לכבאות והצלה‬
‫החינוך והתרבות‬
‫אגף המכס והמע"מ‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫ראש הממשלה‬
‫משרד הכלכלה‬
‫האוצר‬
‫החוץ‬
‫הפנים‬
‫סטטיסטיקה‬
‫התחבורה‬
‫רשות האכיפה והגבייה‬
‫מינהל המחקר החקלאי‬
‫הבינוי והשיכון‬
‫החקלאות ופיתוח הכפר‬
‫איכות הסביבה‬
‫הקליטה‬
‫חינוך התיישבותי‬
‫בטחון פנים‬
‫משרד האנרגי והמים‬
‫שירותים וטרינריים‬
‫בתי דין רבניים‬
‫התיירות‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫המדע הטכנולוגיה התרבות והספורט‬
‫הרשות הממשלתית למים וביוב‬
‫הטלוויזיה החינוכית‬
‫התקשורת‬
‫שירות ההדרכה והמקצוע‬
‫רשות התעופה האזרחית‬
‫המדפיס הממשלתי‬
‫שירות מטאורולוגי‬
‫סך הכל‬
‫‪238‬‬
‫עובדים‬
‫‪27,860‬‬
‫‪4,060‬‬
‫‪3,817‬‬
‫‪3,772‬‬
‫‪3,703‬‬
‫‪2,969‬‬
‫‪2,486‬‬
‫‪2,350‬‬
‫‪2,016‬‬
‫‪1,959‬‬
‫‪1,834‬‬
‫‪1,548‬‬
‫‪1,397‬‬
‫‪1,252‬‬
‫‪1,102‬‬
‫‪1,038‬‬
‫‪946‬‬
‫‪807‬‬
‫‪724‬‬
‫‪631‬‬
‫‪592‬‬
‫‪590‬‬
‫‪502‬‬
‫‪379‬‬
‫‪372‬‬
‫‪356‬‬
‫‪275‬‬
‫‪255‬‬
‫‪241‬‬
‫‪234‬‬
‫‪233‬‬
‫‪217‬‬
‫‪211‬‬
‫‪172‬‬
‫‪148‬‬
‫‪120‬‬
‫‪76‬‬
‫‪74‬‬
‫‪71,318‬‬
‫חלקיות‬
‫‪24,474‬‬
‫‪3,984‬‬
‫‪3,799‬‬
‫‪3,753‬‬
‫‪3,298‬‬
‫‪2,891‬‬
‫‪2,485‬‬
‫‪2,280‬‬
‫‪2,010‬‬
‫‪1,765‬‬
‫‪1,741‬‬
‫‪1,536‬‬
‫‪1,391‬‬
‫‪1,249‬‬
‫‪1,078‬‬
‫‪853‬‬
‫‪847‬‬
‫‪803‬‬
‫‪709‬‬
‫‪614‬‬
‫‪583‬‬
‫‪587‬‬
‫‪481‬‬
‫‪351‬‬
‫‪369‬‬
‫‪352‬‬
‫‪273‬‬
‫‪220‬‬
‫‪240‬‬
‫‪233‬‬
‫‪230‬‬
‫‪216‬‬
‫‪198‬‬
‫‪169‬‬
‫‪147‬‬
‫‪113‬‬
‫‪76‬‬
‫‪73‬‬
‫‪66,469‬‬