מנחם כהן , יצחק אילוז - המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

Comments

Transcription

מנחם כהן , יצחק אילוז - המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ
‫מנחם כהן‪,‬‬
‫עו"ד )רו"ח(‪ ,‬כלכלן ומוסמך למינהל עסקים‬
‫יצחק אילוז‪,‬‬
‫רו"ח‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫אין לעשות כל שימוש בכל קטע או חומר שהוא של האוגדן למעט עיון‪,‬‬
‫ללא אישור בכתב מאת מנחם כהן‪.‬‬
‫עורך האוגדן ו‪/‬או המכון למיסים וליעוץ כלכלי בע"מ‬
‫אינם אחראים לכל פרט שהוא באוגדן מבחינת הגהה‪ ,‬עריכה‪ ,‬תוכן וכיו"ב‪.‬‬
‫©‬
‫המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ‬
‫צ'לנוב ‪ ,41‬תל‪-‬אביב‪66048 .‬‬
‫טלפון רב קווי ‪6875982‬‬
‫‪www.mastax.co.il‬‬
‫האתר המשפטי מסטקס ‪http://www.mastax.co.il/search/‬‬
‫‪JJTAX PLANNING‬‬
‫‪JJ‬‬
‫‪JJ‬‬
‫‪JJ‬‬
‫‪MENAHEM COHEN‬‬
‫‪ADVOCATE, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT‬‬
‫‪I. ILLOUZ‬‬
‫‪CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT‬‬
‫מהדורה שניה מורחבת ‪4/98 -‬‬
‫עדכון ‪ - 1‬אוקטובר ‪1998‬‬
‫עדכון ‪ - 2‬פברואר ‪1999‬‬
‫עדכון ‪ - 3‬ספטמבר ‪1999‬‬
‫עדכון ‪ - 4‬אוגוסט ‪2000‬‬
‫עדכון ‪ - 5‬יולי ‪2001‬‬
‫עדכון ‪ - 6‬אפריל ‪ - 2002‬מהדורה שלישית‬
‫עדכון ‪ - 7‬אפריל ‪2003‬‬
‫עדכון ‪ - 8‬ינואר ‪2004‬‬
‫עדכון ‪ - 9‬ינואר ‪2005‬‬
‫עדכון ‪ - 10‬מרץ ‪2006‬‬
‫עדכון ‪ - 11‬דצמבר ‪ - 2006‬מהדורה רביעית‬
‫עדכון ‪ - 12‬ינואר ‪2008‬‬
‫עדכון ‪ - 13‬דצמבר ‪2008‬‬
‫עדכון ‪ - 14‬דצמבר ‪2009‬‬
‫עדכון ‪ - 15‬דצמבר ‪2010‬‬
‫עדכון ‪ - 16‬דצמבר ‪2011‬‬
‫עדכון ‪ - 17‬דצמבר ‪2012‬‬
‫עדכון ‪ - 18‬דצמבר ‪ - 2013‬מהדורה חמישית‬
‫עדכון ‪ - 19‬אוקטובר ‪2014‬‬
‫©‬
‫‪Copyright By Institute Of Taxation & Economic Advice Ltd.‬‬
‫תכנוני מס‪,‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫מ‪ .‬כהן ‪ -‬י‪ .‬אילוז © )‪(19‬‬
‫עמוד‬
‫עדכון תאריך נושא‬
‫ט‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(10‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪3/06‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(16‬‬
‫)‪(9‬‬
‫)‪(15‬‬
‫)‪(17‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪12/11‬‬
‫‪1/05‬‬
‫‪12/10‬‬
‫‪12/12‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(16‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪12/11‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪12/08‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪12/13‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪12/13‬‬
‫)‪(15‬‬
‫‪12/10‬‬
‫)‪(15‬‬
‫‪12/10‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪(19‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪12/08‬‬
‫‪10/14‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪12/11‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪1/08‬‬
‫)‪(15‬‬
‫‪12/10‬‬
‫הקדמה‬
‫א‬
‫אזור סחר חופשי באילת ‪ -‬מתן שירות לתושב אילת ‪7 ...........................‬‬
‫אחריות ושירות שנתי ‪9 ........................................................................‬‬
‫ב‬
‫ביטוח לאומי‬
‫‪ z‬הכנסות פטורות מדמי ביטוח ‪301 ...........................................................‬‬
‫‪ z‬חסכון בביטוח לאומי בהתאגדות כחברה במקום כעסק יחיד או שותפות‪319 ...‬‬
‫‪ z‬קצבת זקנה ‪ -‬כיצד למנוע דחיית קצבה? ‪329 ............................................‬‬
‫‪ z‬מבוטח חסר הכנסה שאינו עובד ואינו עובד עצמאי ‪337 ............................‬‬
‫‪ z‬הסבת הכנסה פסיבית אל מי שפטור מתשלום דמי ביטוח ‪341 ....................‬‬
‫‪ z‬השפעת גובה השכר על קצבת הזקנה ‪347 .................................................‬‬
‫‪ z‬המרת רווח פירותי לרווח הוני ‪353 .........................................................‬‬
‫ד‬
‫דירת מגורים‬
‫‪ z‬קבלת כספים במתנה לרכישת דירה ‪901 ..................................................‬‬
‫‪ z‬דירת ירושה שלא נתקיימו בה תנאי סעיף ‪49‬ב)‪)(5‬א( ו‪)-‬ב( ‪905 ..........................‬‬
‫‪ z‬מכירת דירת מגורים בזו אחר זו בפטור על פי סעיף ‪49‬ב)‪909 ........................ (2‬‬
‫‪ z‬בניה על מגרש ומכירתו כדירה במקום מגרש ‪911 ......................................‬‬
‫‪ z‬הרחבת דירת מגורים מזכה ‪913 .............................................................‬‬
‫‪ z‬דחיית המכירה כשהדירה מושכרת לרוכש ‪ -‬עסקה מלאכותית! ‪917 ....................‬‬
‫‪ z‬כפל שווי לעומת מיצוי זכויות הבניה ‪921 .................................................‬‬
‫‪ z‬מכירת דירה גמורה ודירה בתהליך בנייה כדי לרכוש דירה חלופית ‪923 .........................‬‬
‫‪ z‬סדר קדימויות במכירת דירה בפטור ממס שבח ‪925 ..................................‬‬
‫‪ z‬העברת דירת מגורים מסב לנכד ‪927 .......................................................‬‬
‫‪ z‬פטור במכירת ‪ 2‬דירות ורכישת דירה אחרת ‪929 ............................................‬‬
‫‪ z‬קומבינציה ‪ -‬דירה שמחירה מושפע מזכויות בניה ‪931 ...............................‬‬
‫‪ z‬קבלת דירה ‪ -‬במתנה או בירושה? ‪939 .....................................................‬‬
‫‪ z‬פטור לפי סעיף ‪49‬ז לעומת פטור לפי סעיף ‪49‬כב ‪940 .................................‬א‬
‫‪ z‬השכרת דירת מגורים ‪ -‬תכנונים שונים ‪941 ............................................‬‬
‫‪ .1‬ארבע החלופות בהשכרת דירה למגורים ‪941 ........................................‬‬
‫‪ .2‬השכרת דירה ‪ -‬לעסק או למגורים? ‪944 ...............................................‬‬
‫‪ .3‬השכרת דירה למגורי העובד בחברה ‪945 .............................................‬‬
‫‪ .4‬שילוב חוק הפטור יחד עם סעיף ‪ 122‬לפקודה ‪945 .................................‬‬
‫דמי פינוי ‪ -‬תכנון תשלומים ‪951 ................................................................‬‬
‫דחיית מס בסוף שנת המס ‪ -‬הקדמת הוצאות או דחיית הכנסות? ‪961 ...........‬‬
‫ה‬
‫הפסדים‬
‫‪ z‬קיזוז הפסדי הון בחברה כנגד שבח מקרקעין אצל יחיד ‪1201 ............................‬‬
‫‪ z‬קיזוז הפסד הוני מניירות ערך כנגד רווח פירותי מדיבידנד ‪1209 ...................‬‬
‫‪ z‬שלילת קיזוז הפסדים צבורים של חברה נרכשת‪1213 ....................................‬‬
‫‪ z‬הפסדים ‪ -‬סדר קיזוזם ‪1219 .....................................................................‬‬
‫הוצאות עודפות או משכורת? ‪1241 ................................................................‬‬
‫הפחתה‬
‫‪ z‬הפחתת נכסים בלתי מוחשיים ‪1251 .........................................................‬‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪ z‬זיקה לעיתוי הפעלת הנכס ‪1261 ...............................................................‬‬
‫ג‬
‫תכנוני מס‪,‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫מ‪ .‬כהן ‪ -‬י‪ .‬אילוז © )‪(19‬‬
‫עדכון תאריך נושא‬
‫)‪(17‬‬
‫‪12/12‬‬
‫)‪(17‬‬
‫‪12/12‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪12/13‬‬
‫)‪(13‬‬
‫‪12/08‬‬
‫)‪(17‬‬
‫‪12/12‬‬
‫)‪(19‬‬
‫‪10/14‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪12/13‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(9‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪12/09‬‬
‫‪1/05‬‬
‫)‪(14‬‬
‫‪12/09‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(14‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/09‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪12/13‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪(13‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪3/06‬‬
‫‪12/08‬‬
‫‪12/08‬‬
‫‪12/08‬‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪12/08‬‬
‫‪12/13‬‬
‫עמוד‬
‫הסכמים עם פקיד השומה‬
‫‪ z‬השיקולים בעת עריכת הסכמים עם פקיד השומה ‪1301 ...............................‬‬
‫השקעות‬
‫‪ z‬היכן ישקיע היחיד כדי למזער את שיעור המס? ‪1351 ..................................‬‬
‫‪ z‬רכישת דירת מגורים לעומת נכס עסקי ‪1355 ..............................................‬‬
‫הוצאות‬
‫‪ z‬הוצאה מוכרת ‪ -‬עלות ההוצאה נטו ‪1371 ...................................................‬‬
‫היטל עובדים זרים‬
‫‪ z‬העתקת העבודה לחו"ל‪1391 ....................................................................‬‬
‫הכנסת עבודה‬
‫‪ z‬טובת הנאה באירועי גיבוש לעובדים שאינה מתחייבת במס ‪1451 .................‬‬
‫ח‬
‫חברות‬
‫‪ z‬יחיד או שותפות לעומת חברה ‪2101 ..........................................................‬‬
‫‪ z‬רכישת נכסים ‪ -‬בחברה או אצל יחיד ‪2117 ................................................‬‬
‫‪ z‬צורות המימון בחברה פרטית ‪2125 ...........................................................‬‬
‫‪ z‬משיכת רווחים מחברה ‪ -‬כמשכורת או כדיבידנד? ‪2131 ..............................‬‬
‫‪ z‬העברת נכסי עסק יחיד למסגרת של חברה ‪2137 .........................................‬‬
‫‪ z‬מכירת חברה ורכישתה ‪ -‬כיצד? ‪2151 ........................................................‬‬
‫‪ z‬חברות ‪ -‬עקרונות בתכנון מס ‪2165 ...........................................................‬‬
‫‪ z‬חברות ‪ -‬רכישת מניות על ידי החברה ולא על ידי בעלי המניות ‪2171 .............‬‬
‫‪ z‬חלוקת דיבידנד על אף "הכנסה חייבת" שלילית ‪2175 .................................‬‬
‫‪ z‬חלוקת דיבידנד בין חברות ‪2177 ..............................................................‬‬
‫‪ z‬מכירת נכסי חברה ופעילותה‪2184 ..................................................................‬ז‬
‫‪ z‬מכירת מניות האיגוד או מכירת נכסיו ‪2184 ...................................................‬יא‬
‫חברת בית‬
‫‪ z‬רכישת מקרקעין בחברה והפיכתה לחברת בית לפני מכירת המבנה‪2185 ...............‬‬
‫‪ z‬חלוקת רווחים ללא מס באיגודי מקרקעין צעירים ‪2191 ..............................‬‬
‫‪ z‬השקעה בחברת גוש‪-‬חלקה ותיקה לשם הקמת בנין ומכירתו‪2193 ................‬‬
‫חברות משפחתיות‬
‫‪ z‬חברה משפחתית לעומת חברה רגילה ‪2201 ................................................‬‬
‫חילוף נכסים‬
‫‪ z‬חילוף נכסים לפי סעיף ‪ 96‬לפקודה ‪2211 ....................................................‬‬
‫‪ z‬חילוף נכסים לפי סעיף ‪ 27‬לפקודה ‪2215 ....................................................‬‬
‫חישוב נפרד או מאוחד‬
‫‪ z‬הקפדה על אי תלות ‪2251 ........................................................................‬‬
‫‪ z‬החסכון במס בחישוב נפרד ‪2257 ..............................................................‬‬
‫‪ z‬חישוב מאוחד נסוג בפני בחישוב הנפרד וה"מעין נפרד" ‪2263 .......................‬‬
‫‪ z‬חישוב "מעין נפרד" בחברת בן הזוג ‪2265 ..................................................‬‬
‫‪ z‬הימנעות ממכירת נכס בנסיבות מסוימות ‪2277 ..........................................‬‬
‫‪ z‬בחירת בן זוג רשום ‪2281 .........................................................................‬‬
‫‪ z‬קיזוז הפסדים בחישוב מאוחד‪/‬נפרד ‪2285 .................................................‬‬
‫‪ z‬תוספת נקודות זיכוי משנת ‪ 2012‬על ידי ביטול החישוב המאוחד ‪2289 ..........‬‬
‫חוץ‪-‬לארץ‬
‫‪ z‬ניכוי הוצאות לישראלי העובד בחו"ל ‪2301 ................................................‬‬
‫‪ z‬התארגנות תושב חוץ כחברה זרה בחו"ל ‪2309 ...........................................‬‬
‫‪ z‬חברה נשלטת זרה‪2313 ...........................................................................‬‬
‫‪ z‬מכירת נכס לקרוב שהוא עולה חדש או תושב חוזר ותיק ‪2315 .....................‬‬
‫‪ z‬הסטת מקום הפקת ההכנסה על ידי שינוי סיווגה ‪2317 ...............................‬‬
‫מ‬
‫מוניטין ‪ -‬יתרונות מס במכירתו וברכישתו ‪3601 ...........................................‬‬
‫מכירת מוניטין מעסק יחיד לחברה ‪3605 .....................................................‬‬
‫ד‬
‫תכנוני מס‪,‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫מ‪ .‬כהן ‪ -‬י‪ .‬אילוז © )‪(19‬‬
‫עדכון תאריך נושא‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(14‬‬
‫‪12/09‬‬
‫‪12/09‬‬
‫)‪(15‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(16‬‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(16‬‬
‫)‪(16‬‬
‫)‪(17‬‬
‫‪12/10‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪4/02‬‬
‫‪10/14‬‬
‫‪1/08‬‬
‫‪12/11‬‬
‫‪12/08‬‬
‫‪12/08‬‬
‫‪12/09‬‬
‫‪12/11‬‬
‫‪12/11‬‬
‫‪12/12‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪1/08‬‬
‫‪12/11‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(16‬‬
‫)‪(16‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(15‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/11‬‬
‫‪12/11‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪12/10‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪12/09‬‬
‫‪4/03‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪1/08‬‬
‫‪12/13‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪12/11‬‬
‫)‪(14‬‬
‫‪12/09‬‬
‫)‪(15‬‬
‫‪12/10‬‬
‫)‪(14‬‬
‫‪12/09‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪12/13‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(17‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/12‬‬
‫)‪(13‬‬
‫‪12/08‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪12/09‬‬
‫‪12/09‬‬
‫‪12/08‬‬
‫‪12/13‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪12/09‬‬
‫‪12/13‬‬
‫עמוד‬
‫‪3617‬‬
‫‪3621‬‬
‫מחילת חוב של הלוואת בעלים בחברה ‪..............................................‬‬
‫מענק ‪ -‬ייעודו לרכישת נכס הזכאי לניכוי פחת ‪....................................‬‬
‫מס ערך מוסף‬
‫‪ z‬מס ערך מוסף בשכירות מוגנת ‪3623 .........................................................‬‬
‫‪ z‬אופן ההתקשרות לצורך ניכוי מס תשומות ‪3627 ........................................‬‬
‫‪ z‬מתי מענק לא יתחייב במס עסקאות? ‪3629 ................................................‬‬
‫‪ z‬מכירת מקרקעין בידי מוסד כספי‪/‬מלכ"ר ‪3631 ..........................................‬‬
‫‪ z‬ניכוי מס תשומות בפעילות בינלאומית ‪3639 ..............................................‬‬
‫‪ z‬ניכוי מס תשומות חלקי ברכישת דירה המשמשת גם לעסק ‪3641 ..................‬‬
‫‪ z‬מע"מ ‪ -‬יצוא יהלומים ‪3643 .....................................................................‬‬
‫‪ z‬תקנה ‪15‬א לתקנות מע"מ ‪3647 ................................................................‬‬
‫‪ z‬ניכוי מע"מ במכירה או בהשכרה של דירת נופש שאינה במסגרת עסק ‪3651 ........‬‬
‫‪ z‬חסכון במע"מ בשינוי ייעוד מקרקעין ‪3655 ....................................................‬‬
‫‪ z‬הבהרות לניכוי לפי סעיף ‪43‬א לחוק מע"מ ‪3659 .........................................‬‬
‫‪ z‬שיעור אפס בשירות לתושב חוץ ‪ -‬ללא זיקה לישראלים ‪3663 .......................‬‬
‫מס יציאה ‪ -‬רק בעת מימוש הנכס ‪3691 .......................................................‬‬
‫מקדמות מס הכנסה ‪ -‬טיפים ‪3693 ...........................................................‬‬
‫מקרקעין‬
‫‪ z‬שיקולים לפני מכירת מגרש ‪ -‬תכנון אסטרטגי ‪3701 ....................................‬‬
‫‪ z‬היבטי מס בניסוח חוזי מקרקעין ‪3719 ......................................................‬‬
‫‪ z‬מקרקעין ‪ -‬רכישתם כמלאי או כרכוש קבוע? ‪3739 .....................................‬‬
‫‪ z‬מס רכישה ‪ -‬דרכים להקטנתו ‪3743 ..........................................................‬‬
‫‪ z‬העברת מגרש במתנה לבני המשפחה לבנייה משותפת של דירות ומכירתן ‪3759 ...‬‬
‫‪ z‬תכנון הפקעת מקרקעין‪3769 .................................................................. .‬‬
‫‪ z‬הגדלת שווי רכישה בין קרובים ‪3773 ........................................................‬‬
‫‪ z‬השפעת תקרת המס על מכירת מקרקעין ‪3779 ...........................................‬‬
‫‪ z‬שימור תקרת המס במקרקעין )סעיף ‪104‬א לפקודה( ‪3785 .................................‬‬
‫‪ z‬חלוקת נכסי העיזבון בין יורשים ‪3791 ......................................................‬‬
‫‪ z‬פטור על תשלומי איזון גם במבנים עסקיים ‪3797 .......................................‬‬
‫‪ z‬קבוצת רכישה ‪3801 ................................................................................‬‬
‫מניות‬
‫‪ z‬הקצאת מניות לעובדים )סעיף ‪ 102‬לפקודה(‪3851 .......................................... .‬‬
‫נ‬
‫נכים ועיוורים‬
‫‪ z‬פטור ממס על הכנסת בן הזוג‪3901 .......................................................... .‬‬
‫נאמנות‬
‫‪ z‬נאמנות במקרקעין ‪ -‬שמירה על הכללים‪3925 ........................................... .‬‬
‫ניכוי מס במקור ‪ -‬מידע שימושי‪3951 ...................................................... .‬‬
‫ניהול פנקסים‬
‫‪ z‬ניהול פנקסים ‪ -‬טיפים להקלה בניהול פנקסים ‪4001 ...................................‬‬
‫ס‬
‫‪ z‬סוף שנת המס ‪4201 .............................................................................‬‬
‫‪ z‬לוח מועדים לקראת סוף השנה ותחילת השנה שלאחריה ‪4213 ..........................‬‬
‫ע‬
‫עיתוי התקבול ‪ -‬קביעת מועד קבלת ההכנסה ‪4501 ......................................‬‬
‫עידוד השקעות הון‬
‫‪ z‬עידוד השקעות הון ‪ -‬מסלול מפעל מוטב‪4551 ........................................... .‬‬
‫‪ z‬עידוד השקעות הון ‪ -‬חלוקת דיבידנד אופטימלית ‪4555 ...............................‬‬
‫‪ z‬עידוד הפקת סרטים ‪4701 .......................................................................‬‬
‫‪ z‬עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי ‪ -‬מכירת דירות מגורים ‪4751 ....................‬‬
‫פ‬
‫פירוק‬
‫‪" z‬דירת חלומות" בפירוק איגוד שהיה כזה לפני ‪4801 ...................... .7.11.01‬‬
‫‪ z‬פירוק חברה ‪4807 ..................................................................................‬‬
‫ה‬
‫תכנוני מס‪,‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫מ‪ .‬כהן ‪ -‬י‪ .‬אילוז © )‪(19‬‬
‫עדכון תאריך נושא‬
‫)‪(18‬‬
‫‪12/13‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(11‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/06‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(16‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/09‬‬
‫‪12/09‬‬
‫‪12/11‬‬
‫‪12/13‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪12/06‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/13‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/13‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪12/13‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪12/09‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/08‬‬
‫‪12/11‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪1/08‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪12/13‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(17‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/12‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(14‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/09‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪1/08‬‬
‫עמוד‬
‫פיצויי פיטורין‬
‫‪ z‬כללי ‪4851 .............................................................................................‬‬
‫‪ z‬רצף זכויות פיצויים ‪4852 ........................................................................‬‬
‫‪ z‬רצף קצבה‪4854 .................................................................................... .‬‬
‫‪ z‬פריסת פיצויים‪4856 ............................................................................. .‬‬
‫פחת ‪ -‬טיפים נבחרים‪4901 ..................................................................... .‬‬
‫פריסת שבח ‪ /‬רווח הון ‪ -‬האם היא כדאית‪4929 ...................................... .‬‬
‫פרסים‪ ,‬הגרלות והימורים ‪4931 ................................................................‬‬
‫ק‬
‫קופות גמל‬
‫‪ z‬קופות גמל ‪ -‬תכנון הפקדות ומשיכות ‪5415 ..............................................‬‬
‫‪ z‬משיכת כספים שלא כדין ‪5421 .................................................................‬‬
‫‪ z‬הפרשות לקופות גמל ‪ -‬שיקולי העובד והמעביד ‪5425 ..................................‬‬
‫‪ z‬קופת גמל ‪ -‬הפקדה עבור עמית מוטב ‪5429 ................................................‬‬
‫‪ z‬קופת גמל ‪ -‬הפרשה לבעל שליטה לאחר תיקון ‪ 190‬לפקודה ‪5431 .................‬‬
‫קצבה‬
‫קצבה פטורה או מענק פטור? )נוסחת השילוב( ‪5461 ......................................‬‬
‫קצבה פטורה‪ ,‬היוון פטור או מענק פרישה פטור? ‪5479 ...........................‬‬
‫קצבה מחברת מעטים לבעל שליטה ‪ -‬היבטי ביטוח לאומי ‪5483 ..............‬‬
‫קרן השתלמות ‪ -‬תכנון הפקדות ומשיכות ‪5501 ............................................‬‬
‫קרן נאמנות ‪ -‬בחירת קרן נאמנות ‪5551 .......................................................‬‬
‫ר‬
‫ריבית‬
‫‪ z‬ריבית רעיונית או חיוב בריבית ממשית? ‪5707 ............................................‬‬
‫‪ z‬ריבית נומינלית או צמודה? ‪5711 ..............................................................‬‬
‫רכב‬
‫‪ z‬רכב מסחרי מעל ‪ 3.5‬טון ‪5729 ..................................................................‬‬
‫‪ z‬רכישת רכב בחברה או אצל בעל המניות ‪5735 ............................................‬‬
‫‪ z‬רכב מאגר ‪ -‬הצמדתו לעובד ‪5745 .............................................................‬‬
‫‪ z‬רכב ‪ -‬תכנון מס בבחירתו ‪5747 ................................................................‬‬
‫‪ z‬השכרת רכב לחברה קשורה ‪5751 .............................................................‬‬
‫רווח הון ‪ -‬מכירת נכס בפטור ‪5801 .............................................................‬‬
‫רפורמה במס ‪ - 2013‬טיפים ‪5901 ...........................................................‬‬
‫ש‬
‫שיפורים במושכר ‪6001 ............................................................................‬‬
‫שכיר או עצמאי? ‪6021 .............................................................................‬‬
‫שוק ההון‬
‫‪ z‬מכירת אג"ח לעומת פדיונה ‪6201 .............................................................‬‬
‫‪ z‬קרן נאמנות כספית ‪ -‬ניצול רווח מפדיון בשנת המס ‪6205 ............................‬‬
‫ת‬
‫‪ z‬תכנון מס חייב בדיווח ‪6301 ....................................................................‬‬
‫מפתחות‬
‫‪ z‬מפתח עניינים לפי סדר א‪-‬ב ‪9001 ................................................................‬‬
‫‪ z‬מפתח פסיקה לפי סדר השנים ‪9021 .............................................................‬‬
‫‪ z‬מפתח פסיקה לפי סדר א‪-‬ב ‪9025 .................................................................‬‬
‫‪ z‬ראשי תיבות וקיצורים ‪9501 .......................................................................‬‬
‫ו‬
‫תכנוני מס‪,‬‬
‫הוראות למשתמש‬
‫מ‪ .‬כהן ‪ -‬י‪ .‬אילוז © )‪(19‬‬
‫‪ .1‬תוכן לפי סדר א‪-‬ב‬
‫בתחילת האוגדן מופיע תוכן העניינים המסודר לפי אותיות א'‪-‬ב' של הנושאים‬
‫ומבחינה זו הוא יכול לשמש גם כמפתח עניינים‪ .‬עם זאת‪ ,‬בסוף האוגדן מצויים‬
‫מפתחות ייעודיים‪.‬‬
‫‪ .2‬מפתחות‬
‫מפתח עניינים לפי סדר א‪-‬ב ומפתחות פסיקה המסודרים לפי סדר השנים ולפי א‪-‬ב‬
‫מופיעים מעמוד ‪ 9001‬ואילך‪ .‬מפתח ראשי תיבות וקיצורים מופיע בעמוד ‪.9501‬‬
‫‪ .3‬מכסת עמודים לכל אות‬
‫לכל אות הוקצבו ‪ 300‬עמודים כמפורט בעמוד ח' ומטבע הדברים יש דילוגים על‬
‫עמודים בהתאם לשיבוץ החומר‪ .‬בתוך כל אות לא נשמר סדר א‪-‬ב פנימי‪.‬‬
‫‪ .4‬מועד הופעת העדכונים‬
‫תאריך העדכון מצוין בעמודי הפתיחה ובכותרת הנושאים‪ .‬חשוב לשים לב למועד‬
‫העדכון‪ ,‬שכן שינוי בחקיקה או בפסיקה שלאחר מועד העדכון עלול לשנות את‬
‫תוצאת התכנון מקצה אל קצה‪.‬‬
‫‪ .5‬עדכונים ודפי החלפה‬
‫חשובה התעדכנות באמצעות מנוי שנתי על דפי החלפה‪ ,‬שכן הדינמיקה של החידושים‬
‫והשינויים חדשות לבקרים‪ ,‬עלולה להפוך את תכנון המס על פיו‪.‬‬
‫ז‬
‫תכנוני מס‪,‬‬
‫הרכב העמודים‬
‫מ‪ .‬כהן ‪ -‬י‪ .‬אילוז © )‪(19‬‬
‫הרכב העמודים‬
‫האות‬
‫מסגרת העמודים‬
‫עמודי פתיחה‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ז‬
‫ח‬
‫ט‬
‫י‬
‫כ‬
‫ל‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ס‬
‫ע‬
‫פ‬
‫צ‬
‫ק‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ת‬
‫מפתחות‬
‫סך הכל‬
‫א ‪ -‬יב‬
‫‪300 - 1‬‬
‫‪600 - 301‬‬
‫‪900 - 601‬‬
‫‪1200 - 901‬‬
‫‪1500 - 1201‬‬
‫‪1800 - 1501‬‬
‫‪2100 - 1801‬‬
‫‪2400 - 2101‬‬
‫‪2700 - 2401‬‬
‫‪3000 - 2701‬‬
‫‪3300 - 3001‬‬
‫‪3600 - 3301‬‬
‫‪3900 - 3601‬‬
‫‪4200 - 3901‬‬
‫‪4500 - 4201‬‬
‫‪4800 - 4501‬‬
‫‪5100 - 4801‬‬
‫‪5400 - 5101‬‬
‫‪5700 - 5401‬‬
‫‪6000 - 5701‬‬
‫‪6300 - 6001‬‬
‫‪6600 - 6301‬‬
‫‪10000-9001‬‬
‫)כולל עדכון מס' ‪(19‬‬
‫תכנוני מס‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪36‬‬
‫‪20‬‬
‫‪13‬‬
‫‪60‬‬
‫‪62‬‬
‫‪31‬‬
‫‪110‬‬
‫‪31‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪164‬‬
‫‪28‬‬
‫‪14‬‬
‫‪22‬‬
‫‪42‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪60‬‬
‫‪42‬‬
‫‪24‬‬
‫‪66‬‬
‫‪16‬‬
‫‪762‬‬
‫‪144‬‬
‫ח‬
‫סה"כ עמודים‬