database - המחלקה לכלכלה - אוניברסיטת בר-אילן

Comments

Transcription

database - המחלקה לכלכלה - אוניברסיטת בר-אילן
enterprise resource planning
BI
data mining
business intelligence
biginformation technology
data
customer relationship management
internet
technology
management information system
accounting
‫המחלקה לכלכלה‬
‫תואר שני בחשבונאות‬
M.A. IN ACCOUNTING
2014/2015 ,‫חוברת מידע לשנת הלימודים תשע"ה‬
customer relationship management
management
information technology
INTERNET
accounting
financial
accounting
big data
software
INTERNET
big data
management information system
CRM
analytics
world wide web
ITanalytics
storage
technology
mobile
data mining
big data
CRM analytics
software
internet
analytics
ERP
mobile
database
cloud computing
big data
CRM
CRM
hardware
internet software
big data
software
hardware internet
mobile
world wide web
big accounting
management
‫תואר שני בחשבונאות‪M.A. in Accounting -‬‬
‫חוברת מידע לשנת הלימודים תשע"ה‪2014/2015 ,‬‬
‫מידע כללי‬
‫המחלקה לכלכה של אוניברסיטת בר‪-‬אילן מתכבדת להודיע על‬
‫הרשמה למחזור נוסף של לימודי תואר שני בחשבונאות‪.‬‬
‫רציונל של התוכנית‬
‫תוכנית הלימודים מביאה בחשבון את השינויים שחלו במקצוע‬
‫ראיית החשבון בשנים האחרונות‪ ,‬ושמה לה למטרה את היעדים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬להקנות לסטודנטים את היכולת לשלב בין טכנולוגיה‬
‫לפיננסיים‪ ,‬תוך מתן דגש על לימוד כלים טכנולוגיים יישומיים‬
‫כגון‪ ERP :‬פיננסי‪ ,‬בינה עיסקית (‪ )BI‬והטמעת מערכות ניהוליות‪.‬‬
‫מרבית הקורסים הטכנולוגיים יילמדו בשיתוף עם חברות‬
‫הייטק מובילות‪.‬‬
‫‪ .2‬הענקת כלים יישומים להתמודדות עם המטלות הנדרשות‬
‫מרואה החשבון בעידן המודרני בתחומים הבאים‪:‬‬
‫> שוק ההון‬
‫> ניהול סיכונים והשקעות‬
‫> תכנוני מס גלובליים ומיסוי פנסיוני‬
‫> מיזוגים ורכישות‬
‫> ניהול מו"מ‬
‫> מערכת הבנקאות‬
‫‪2‬‬
‫‪ .3‬לימוד הצד הפרקטי של הניהול העסקי‪ ,‬תוך שילוב הרצאות‬
‫עם מנהלים בכירים במשק‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫הלימודים יתפרסו על פני שני סמסטרים‪ -‬סמסטר א' וסמסטר‬
‫ב'‪.‬‬
‫הלימודים יתקיימו בימי חמישי החל מהשעה ‪ 12:00‬ועד השעה‬
‫‪ 21:30‬ובימי שישי בין השעות ‪ 08:00‬ל‪.13:30 -‬‬
‫לתלמידי התוכנית אשר יסיימו את הדרישות לתואר השני יוענק‬
‫התואר מוסמך בחשבונאות של אוניברסיטת בר אילן‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫תוכנית הלימודים מיועדת לבוגרי תואר ראשון ושנת השלמה‬
‫בחשבונאות ממוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג בממוצע ציונים‬
‫של לפחות ‪ 80‬בתואר הראשון‪.‬‬
‫סטודנטים שאינם עומדים בקריטריון הנ"ל יועלו לוועדת חריגים‬
‫אשר תבדוק את מועמדותם באופן פרטני‪.‬‬
‫תשלום שכר הלימוד‬
‫תשלום שכר הלימוד הוא לפי הנהוג באוניברסיטאות לגבי תואר‬
‫שני‪.‬‬
‫ניתן לשלמו ב‪ 8-‬שוברי תשלום לאחר תשלום המקדמה החל‬
‫מחודש נובמבר או ב‪ 18-‬תשלומים בקרדיט‪.‬‬
‫נוהלי הרשמה‬
‫לקבלת ערכת הרשמה‪ ,‬הנחיות לרישום וקביעת פגישת ייעוץ‬
‫במידת הצורך יש לפנות אל מוקד המידע לימודי חשבונאות‬
‫בטלפון ‪( *6780‬כוכבית ‪ .)6780‬קבלת ערכת הרשמה אינה‬
‫כרוכה בתשלום‪.‬‬
‫נהלים נוספים‬
‫ניתן להתעדכן בנהלים נוספים ללימודי תואר שני‬
‫באוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬באתר האינטרנט של האוניברסיטה‬
‫בכתובת הבאה‪http://www1.biu.ac.il :‬‬
‫(פקולטות ומחלקות – בית הספר ללימודים מתקדמים‪ -‬חוברת‬
‫מידע‪).‬‬
‫הערות‬
‫> מערכת שעות מלאה‪ ,‬כולל מידע על מיקום הכיתות ופרטים‬
‫נוספים יישלחו לנרשמים לפני תחילת הלימודים‪.‬‬
‫משרדי מזכירות התוכנית‪ :‬בניין כלכלה‪ ,504 ,‬קומת כניסה‬
‫תאריך פתיחת שנת הלימודים תשע"ה‪:‬‬
‫יום ראשון‪ ,‬ב' בחשוון תשע"ה‪26.10.2014 ,‬‬
‫‪3‬‬
‫מנהלת המחלקה‬
‫פרופ' יוסף דויטש‪ -‬ראש המחלקה לכלכלה‬
‫פרופ' גיל אפשטיין‪ -‬מרכז אקדמי של התוכנית‬
‫רו"ח יאיר שהרבני‪ -‬מרכז מקצועי של התוכנית‬
‫לשאלות נוספות ניתן ליצור קשר‪:‬‬
‫בימים א'‪-‬ה' בין השעות ‪21:00-8:00‬‬
‫בימי ו' בין השעות ‪12:00-8:00‬‬
‫בטלפון‪ *6780 :‬שלוחה ‪1‬‬
‫פקס‪03-5327370 :‬‬
‫כתובתנו באינטרנט‪:‬‬
‫המחלקה לכלכלה‪econ.biu.ac.il :‬‬
‫לימודי חשבונאות‪www.barilan-cpa.co.il :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫‪4‬‬
‫תוכנית הלימודים‬
‫בתוכנית קיים מסלול אחד בלבד‪ :‬מסלול ב' ‪ -‬ללא עבודת מחקר‪.‬‬
‫רשימת הקורסים וסגל המרצים‬
‫שם הקורס‬
‫‪ 66-987‬מיסוי פנסיוני‬
‫‪ 66-973‬תכנון מיסים גלובלי‬
‫‪ 66-972‬מבנה מערכת הבנקאות‬
‫‪ 66-992‬ניהול השקעות וסיכונים‬
‫‪ 66-980‬נגזרים פיננסיים‬
‫‪ 66-982‬מודלים להערכות שווי‬
‫‪ 66-976‬ניהול השיווק והפרסום‬
‫‪ 66-986‬מיזוגים ורכישות‬
‫‪ 66-979‬ניהול משא ומתן‬
‫‪ 66-989‬מערכת ‪ERP - Enterprise Resource Planning‬‬
‫‪ 66-988‬בינה עסקית ‪BI – Business Intelligence‬‬
‫‪ 66-990‬יישום והטמעת מערכות‬
‫‪ 66-991‬מערכות ניהוליות בארגון‬
‫‪ 66-985‬סמינר בחשבונאות‬
‫קורסי יהדות*‬
‫‪ 02-099‬חגי ישראל תלמוד הלכה ומנהג (קורס מתוקשב)‬
‫‪ 02-561‬דיני עסקים במשפט העברי (קורס מתוקשב)‬
‫ש"ס‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫שם המרצה‬
‫רו"ח אייל מנדלאוי‪ ,‬מר דן ארז‬
‫צוות מרצים‪ ,‬מרכז הקורס רו"ח רן ארצי‬
‫ד"ר יובל רבינוביץ‬
‫מר הלל בש‬
‫ד"ר צבי איצקוביץ‬
‫רו"ח אשר שקלר‬
‫מר ליאור הורביץ‬
‫ד"ר אבי מזור‬
‫גב' דורית עוזיאל‬
‫מרכזת מקצועית‪ :‬גב' לבנת שוורץ‬
‫הקורס יועבר ע"י צוותים מחברות ‪SAP, Oracle, Microsoft‬‬
‫מרכזת מקצועית‪ :‬גב' לבנת שוורץ‬
‫הקורס יועבר ע"י צוותים מחברת ‪SAP‬‬
‫מרכז מקצועי‪ :‬מר הלל בש‬
‫הקורס יועבר ע"י צוותים ממשרד רואי חשבון ‪ KPMG‬סומך חייקין‬
‫מרכז מקצועי‪ :‬מר הלל בש‬
‫הקורס יועבר ע"י צוותים מחברת הייטק מובילה‪.‬‬
‫רו"ח אבישי עובדיה‬
‫‪2‬‬
‫ד"ר דב הרמן‬
‫ד"ר בן ציון ברבי‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫* לימודי יהדות‪ :‬על פי הדרישות הכלליות לתואר השני‪ .‬סטודנטים אשר סיימו את התואר הראשון במוסד שאינו אוניברסיטת בר‪ -‬אילן או שלוחותיה ילמדו שני קורסים‬
‫מתוקשבים (לימוד באמצעות האינטרנט) ביהדות‪ .‬סטודנטים אשר סיימו את התואר הראשון באוניברסיטת בר אילן או שלוחותיה ילמדו קורס מתוקשב אחד ביהדות‬
‫(את הקורס דיני עסקים במשפט העברי)‪.‬‬
‫בקשות לפטורים מקורסי היהדות יש להפנות לוועדה לתואר שני‪.‬‬
‫* ייתכנו שינויים ברשימת הקורסים ובצוות המרצים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫תקציר הקורסים בתוכנית‬
‫תכנון מיסים גלובלי‬
‫מטרת הקורס היא להקנות את הידע והכלים הנדרשים כדי‬
‫לנתח עסקאות בתחומי המיסוי הישיר‪ ,‬מס הכנסה ומיסוי‬
‫מקרקעין‪ ,‬תוך מיצוי תכנוני המס המקובלים על מנת להגיע‬
‫לחבות המס האופטימאלית‪ .‬במהלך הקורס ילמדו סוגיות מיסוי‬
‫בעת שינוי מבני; בעת רכישת חברה (בדיקת נאותות)‪ ,‬בעת יזמות‬
‫של פרויקטים בתחום הנדל"ן ועוד‪ .‬בהרצאות ישולבו דוגמאות‬
‫מהפרקטיקה‪ ,‬כולל התייחסות להחלטות מיסוי (פרה רולינג)‬
‫שניתנו ע"י רשות המסים בנושאים הרלוונטיים‪.‬‬
‫מבנה מערכת הבנקאות‬
‫הקורס יעסוק בניהול התפעולי והאסטרטגי של המוסד הבנקאי‬
‫כחלק מהמערכת הבנקאית כולה‪ .‬נתייחס לשלוש נקודות מבט‬
‫על המערכת הבנקאית – תחרות וריכוזיות‪ ,‬יעילות ויציבות‪ .‬בכל‬
‫נושא יידונו המודלים השונים‪ .‬כמו כן‪ ,‬נדון במבנה האופטימאלי‬
‫של המערכת ובשינויים החלים בעולם הבנקאות העולמי בכלל‬
‫והמקומי בפרט‪ ,‬על רקע תקנות באזל‪ .‬הקורס ישלב התייחסויות‬
‫לבעיות המיוחדות של ענף הבנקאות המקומי‪.‬‬
‫ניהול השיווק והפרסום‬
‫במהלך הקורס יילמד ידע בסיסי על התפיסה השיווקית‬
‫המודרנית‪ ,‬לימוד מושגים ועקרונות שיווקיים‪ ,‬והקניית כלים‬
‫לקבלת החלטות שיווקיות‪ .‬הקורס מקנה הזדמנות להיחשף ולדון‬
‫בנושאים שיווקיים חשובים‪ ,‬ויוצר ממשק בין תיאוריות אקדמיות‬
‫‪6‬‬
‫לבין המימד המעשי של עולם העסקים‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬יינתנו דגשים‬
‫בשיווק שירותים‪ ,‬הרלוונטיים לשיווק משרדי רו"ח‪ .‬בנוסף יינתן‬
‫דגש על ניתוח תוצאות של קמפיין פרסום מנקודת הראות של‬
‫מנהל הכספים‪.‬‬
‫מודלים להערכת שווי‬
‫קורס יישומי בביצוע הערכות שווי של חברות (פרטיות וציבוריות)‬
‫אשר במסגרתו יינתן דגש על לימוד שיטות מקובלות לביצוע‬
‫הערכת שווי בעולם העסקי והדינאמי‪ ,‬לרבות‪ :‬היוון תזרים‬
‫מזומנים‪ ,‬מכפילים‪ ,‬השוואה לעסקאות‪ ,‬שיטת שווי נכסי‪ ,‬שימוש‬
‫בגישות מתקדמות להערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים‪ ,‬בסיס‬
‫לקוחות‪ ,‬טכנולוגיה‪ ,‬פטנטים ומוניטין‪.‬‬
‫במהלך הקורס יינתנו דוגמאות מהפרקטיקה כולל דוגמאות‬
‫להערכת שווי של מגזרים מיוחדים כגון נדל"ן מניב‪ ,‬נדלן‬
‫להשקעה‪ ,‬חברות הזנק‪ ,‬חברות השקעה וקרנות הון סיכון‪ ,‬תוך‬
‫התחשבות בפרמטרים כגון‪ :‬פרמיית שליטה‪ ,‬סחירות‪ ,‬סינרגיה‬
‫וכדומה‪.‬‬
‫הקורס נותן כלים יישומים למנכ"לים ואנשי כספים לניתוח‬
‫כדאיות של ביצוע השקעות והחלטת רכישה של חברות בעידן‬
‫התקינה החדשה (‪ ,)IFRS‬תוך בחינת ההשלכות של השפעות‬
‫אפשריות על הדוחות הכספיים של החברה הרוכשת‪.‬‬
‫מיסוי פנסיוני‬
‫נושא הפנסיה עבר רפורמות גדולות ומהפכניות בעשור האחרון‪.‬‬
‫מטרת הקורס היא לעשות סדר בכל ההיבטים השונים של‬
‫הפנסיה‪.‬‬
‫בקורס נלמד מהי פנסיה‪ ,‬מה ההבדל בין ביטוח מנהלים לקרן‬
‫פנסיה‪ ,‬איך לבחור את המסלול הפנסיוני הנכון על מנת להגיע‬
‫לרווחה בעת זיקנה ובמי להתייעץ בכדי להגיע לשם‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הקורס יעסוק בהיבטי המיסוי של הפנסיות‪ :‬פטור ממס‬
‫על פנסיה‪ ,‬פיצויי פיטורין והקשר בינהם וכללים למשיכות‬
‫קופ"ג ותמריצי מס שונים‪ ,‬על מנת לעודד את ההפקדות לכיוון‬
‫הפנסיוני‪.‬‬
‫ניהול השקעות וסיכונים‬
‫קורס שמתאר את הסיכונים הפיננסים בפירמה ודרכי הפעולה‬
‫מול סיכונים אלו‪ .‬במהלך הקורס יוגדרו הסיכונים הפיננסים‬
‫השונים ויוצגו אסטרטגיות הגידור המתאימות; יינתן דגש על שוק‬
‫המט"ח בארץ ובעולם ויילמדו אסטרטגיות גידור למט"ח; יילמדו‬
‫החשיפות למחירי חומרי גלם; האסטרטגיות לגידור חשיפות‬
‫ריבית; הסיכונים התפעוליים (וועדת גושן); תקנות רשות ניירות‬
‫ערך בנוגע לוועדת גלאי ‪( 2‬פירוט הסיכונים בפירמה) ועוד‪.‬‬
‫נגזרים פיננסים‬
‫בקורס יתוארו מערכת הנגזרים הפיננסיים הבסיסיים‪ ,‬שקיימים‬
‫בשוקי ההון‪ ,‬בארץ ובעולם‪ ,‬וילמדו דרכי השימוש בהם‪ .‬בקורס‬
‫‪7‬‬
‫ילמדו מודלים מובילים להערכת שווי של נגזרים‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫יושם דגש על לימוד מערכת המימון הגלובאלית והמכשירים‬
‫הפיננסיים החדשים שפותחו בשנים האחרונות‪ .‬בנוסף יילמד‬
‫הנושא של "הנדסה פיננסית"‪ ,‬כולל הצגת דוגמאות מעשיות‬
‫מהפרקטיקה‪.‬‬
‫מערכות ניהוליות בארגון‬
‫קורס בסיס שמטרתו לתת יסודות ממשיים לתחום מערכות‬
‫המידע בכלל ומערכות ניהוליות מתקדמות בפרט‪ .‬במסגרת‬
‫זו נסקור ונזכיר את הגדרות הבסיס של מערכות מידע‪ ,‬מבני‬
‫בסיסי נתונים‪ ,‬מתודולוגית פיתוח מערכות‪ ,‬מחשוב ענן‪Big ,‬‬
‫‪ Data‬ו‪ .Mobile -‬כמו כן‪ ,‬נלמד בעיון אודות ההיבטים הכלכליים‬
‫בפיתוח מערכות מידע‪ ,‬כיצד אומדים את התועלת העתידית‬
‫של המערכת במונחים כספיים‪ ,‬ומהם השיקולים הכלכליים‬
‫החשובים בקבלת החלטות אודות הטמעה ופיתוח של מערכות‬
‫מידע ניהוליות‪ .‬הקורס הינו קורס ראשוני שנועד לתת יסודות‬
‫מוצקים וממצים‪ ,‬ועליו מושתתים התכנים המתקדמים האחרים‬
‫שבתוכנית‪ .‬הקורס יועבר ע"י צוותים מחברת הייטק מובילה‪.‬‬
‫מערכת ‪ERP - Enterprise Resource Planning‬‬
‫מסגרת ייחודית זו נותנת סקירה ממצה של סוגיות הליבה בתחום‬
‫‪ – ERP‬מערכת מידע מתקדמת שמשלבת למארג אחיד את‬
‫הפעולות השונות שהארגון‪ .‬הקורס נותן סקירה והגדרה אודות‬
‫הכלים הכלליים של ‪ ERP‬הרלוונטיים לכלל המערכות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫יורד להיכרות והבנה של המערכות העיקריות השונות הקיימות‬
‫‪8‬‬
‫היום‪ .‬המטרה העיקרית הינה לתת למשתתפים הבנה טובה‬
‫במבנה המערכת‪ ,‬באתגרים השונים בתכנון‪ ,‬בהטמעה ובתפעול‬
‫וכן הבנה ממצה של המאפיינים הייחודיים של כל מערכת‪.‬‬
‫הקורס הינו נרחב ומקיף‪ ,‬ומתקיים בשיתוף הגורמים המובילים‬
‫המקצועיים בשוק – ‪ SAP, Oracle‬ו‪.Microsoft -‬‬
‫של יישום וניהול מודולים הכספים והבקרה הפיננסית בארגון‪.‬‬
‫כהמשך טבעי נלמד אודות המידע העומד לרשות המנהלים‬
‫בקבלת החלטות ושיפור איכות ההחלטה באמצעות מערכות‬
‫תומכות החלטה ככלי משמעותי בשיפור ביצועי הארגון‪ .‬כמו‬
‫כן נעסוק בהקניית כלים וידע להשתלבות‪ ,‬הובלה והטמעה‬
‫מוצלחת של מערכות מידע בארגונים וכן ביכולת ההתמודדות‬
‫עם הגורמים העסקיים והארגונים ולגשר בין העולם הטכנולוגי‬
‫לעולם הפיננסי‪ .‬הקורס יועבר ע"י צוותים ממשרד רואי חשבון‬
‫‪ KPMG‬סומך חייקין‪.‬‬
‫בינה עסקית ‪BI – Business Intelligence‬‬
‫‪( BI‬בינה עסקית) הוא תחום המשפיע על קבלת ההחלטות‬
‫והבקרה הארגונית של כל חברה‪ .‬מערכות ה‪ BI-‬מהוות כלי‬
‫עבודה חשוב בענף מערכות המידע ומשמשות את דרגי ההנהלה‬
‫השונים בארגון בעבודה היומיומית שלהם לצורכי שליטה ובקרה‪,‬‬
‫ניתוח מגמות‪ ,‬תחזיות והתראות בצורה מאובטחת‪ .‬כיד ימינו‬
‫של כל מנהל‪ ,‬מערכות ‪ BI‬מתעדכנות בתדירות גבוהה על ידי‬
‫תהליכי עדכון וגזירה מיוחדים בהתאם לצרכי הארגון ולמעשה‪,‬‬
‫משקפים לכל מנהל לפי תחומו את "הדופק"של היחידה‬
‫הארגונית בניהולו‪ .‬מערכת ‪ BI‬מאפשרות לבעלי תפקידים בכל‬
‫חברה לקבל החלטות מבוססות מספרית באופן מידי ומכאן‬
‫החשיבות הגדולה של המערכות לכל ארגון ועסק באשר הוא‪.‬‬
‫הקורס יועבר ע"י צוותים מחברת ‪.SAP‬‬
‫ניהול משא ומתן‬
‫מטרת הקורס להקנות כלים בסיסיים של ניהול מו"מ עסקי בצורה‬
‫נכונה מהשלב של הגדרת המטרות‪ ,‬דרך ניהול מו"מ שוטף ועד‬
‫לסגירת העסקה‪ .‬הקורס מדגיש את הפן של התקשורת הבין‬
‫אישית אשר מהווה פרמטר מרכזי בניהול מו"מ מוצלח‪.‬‬
‫בין הנושאים הנוספים שילמדו בקורס ‪ -‬קביעת טקטיקה של‬
‫ניהול מו"מ; סגנונות תקשורת שונים; שפת גוף בתקשורת בין‬
‫אישית; התאמה בין תקשורת מילולית לתקשורת לא מילולית;‬
‫דימוי עצמי והשפעתו על שפת הגוף ועוד‪.‬‬
‫יישום והטמעת מערכות‬
‫קורס אינטגרטיבי נרחב ומקיף‪ ,‬שנועד לחבר בין יתר תכני‬
‫התוכנית וליצור מבנה תכנים חד וברור‪ .‬הקורס כולל חשיפה‬
‫מעשית למערכות מידע אינטגרטיביות התומכות בצרכי המידע‬
‫של אירגוניים גדולים ובינוניים תוך התמקדות בזווית ראיה‬
‫מיזוגים ורכישות‬
‫מיזוגים ורכישות הם כיום אחד המנגנונים החשובים ביותר‬
‫להתפתחות וגדילה של חברות‪ ,‬השואפות לתפוס נתח שוק‬
‫משמעותי ולהיות מובילות בתחומן‪ .‬יש ביקוש גובר לאנשים‬
‫המיומנים בתיכנון‪ ,‬ניהול‪ ,‬וביצוע של תהליכי מיזוג ורכישה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הקורס ילמד כיצד לתכנן ולבצע מהלך מוצלח של מיזוג ורכישה‪.‬‬
‫הקורס יקנה מיומנויות הקשורות בבניית חברה למכירה ו\או‬
‫בקניית חברה‪ ,‬והתמודדות עם ההיבטים החשובים ביותר בתהליך‬
‫מיזוג ורכישה הן בשלבים שלפני ביצוע העסקה והן לאחריה‬
‫בשלב האינטגרציה בין החברה הרוכשת לנרכשת‪ .‬הקורס ילמד‬
‫כיצד מתכננים תהליך מיזוג ורכישה‪ ,‬איך מכינים את החברה‬
‫למכירה‪ ,‬כיצד מאתרים את יעדי הקניה או את הקונים הרצויים‪.‬‬
‫הקורס עוד יעניק מיומנויות ניתוח כדאיות‪ ,‬עסקאות מיזוג‬
‫ורכישה‪ ,‬ניהול מו"מ לעסקה מוצלחת וסגירת עסקה‪ .‬ידע בניהול‬
‫תהליך האינטגרציה לאחר המיזוג ויצירת ערך מוסף מוצלח‪.‬‬
‫פיתוח כושר חשיבה והתמודדות יצירתית עם בעיות מורכבות‬
‫בתחום ניהול מיזוגים ורכישות‪ .‬בקורס יובאו דוגמאות של אירועי‬
‫מיזוג ורכישה‪ ,‬הן בעולם המערבי והן מהשוק הסיני‪.‬‬
‫סמינר בחשבונאות‬
‫הסמינר יכלול הגשת עבודה על אחד או יותר מנושאי הדיווח‬
‫הכספי בעידן ה‪ ,IFRS -‬תוך הצגה וניתוח של התיאוריה‬
‫החשבונאית עליה מתבססים כללי הדיווח החשבונאי‪ ,‬ובדיקה‬
‫חקירתית ואימפירית של יישום כללי הדיווח הנ"ל בחברות‬
‫בישראל ובחו"ל‪ ,‬תוך הסקת מסקנות מתאימות לגבי השלכות‬
‫היישום על התוצאות העסקיות של החברות‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫סגל המרצים בתוכנית‬
‫יאיר שהרבני (רו"ח‪)M.B.A ,‬‬
‫מרצה מזה ‪ 15‬שנה בתחום החשבונאות הפיננסית‪ .‬לימד במכללה‬
‫למינהל ובאוניברסיטת תל אביב‪ .‬החל משנת ‪ 1999‬מכהן כמרכז‬
‫מקצועי של לימודי החשבונאות במסגרת המחלקה לכלכלה‬
‫באוניברסיטת בר אילן‪ .‬במסגרת תפקידו הוא אחראי על תכני‬
‫הלימוד במסגרת הקורסים הנלמדים בהתמחות חשבונאות‪ ,‬וכמו‬
‫כן הוא מעביר את הקורסים של חשבונאות פיננסית מתקדמת‬
‫במסגרת שנת ההשלמה בחשבונאות‪.‬‬
‫הקים לפני כשש שנים את התוכנית ללימודי תעודה בחשבונאות‬
‫(לימודי חשבונאות לאחר תואר ראשון)‪ ,‬ובנה את התוכנית‬
‫ללימודי תואר השני בחשבונאות (‪ ,)M.A in Accounting‬וזאת‬
‫במסגרת המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן‪.‬‬
‫אבישי עובדיה (רו"ח‪)M.A in Economics ,‬‬
‫בעל ניסיון של כ‪ 10 -‬שנים בהרצאות באוניברסיטת בר אילן‬
‫ובמרכז הבינתחומי בהרצליה בנושאי ניתוח דוחות כספיים‬
‫והערכות שווי חברות וחשבונאות‪ .‬מרצה במוסדות בנקאיים‬
‫ולדירקטורים בנושאי ניתוח דוחות כספיים‪ ,‬חשבונאות ושוק‬
‫ההון‪.‬‬
‫בעל טור שבועי בעיתון – "דוח רווח והסבר" בנושאי ניתוח דוחות‬
‫כספיים וחשבונאות‪.‬‬
‫ד"ר צבי איצקוביץ‬
‫מכהן כיום כדירקטור‪ ,‬יו"ר ועדת השקעות במילניום קרנות‬
‫נאמנות‪ .‬כיהן בעבר במספר תפקידי מפתח בקבוצת אופק‬
‫ניירות ערך‪.‬‬
‫מייעץ בתחום שוק ההון וההנדסה הפיננסית‪.‬‬
‫מרצה בכיר באוניברסיטאות ובמכללות בנושאי כלכלה‪ ,‬שוק הון‪,‬‬
‫אופציות‪ ,‬נגזרים וסיכונים פיננסים‪.‬‬
‫ליאור הורביץ (‪)M.B.A‬‬
‫מוסמך לתואר שני במנהל עסקים בהצטיינות עם התמחות‬
‫בניהול השיווק‪ ,‬משמש כמנכ"ל ‪ Recovery Management‬לאבחון‬
‫תכנון פתוח ויישום תכניות עסקיות אסטרטגיות שיווקיות‬
‫וניהוליות‪ ,‬סקרי שוק ומחקר שיווקי ומתמחה בהדרכה יעוץ וליווי‬
‫למנהלים בתחום ניהול השיווק‪ ,‬תכנון ואסטרטגיה‪ ,‬ניהול מכירות‪,‬‬
‫שירות ושימור לקוחות‪ ,‬סדנאות הדרכה בפיתוח מיומנויות‬
‫באומנות המכירה‪.‬‬
‫ניסיון שטח מעשי עשיר בתכנון אסטרטגי‪ ,‬יישום‪ ,‬הדרכה‬
‫והטמעה למנהלים ואנשי מכירות בחברות מובילות ובהן‪" :‬רב‪-‬‬
‫בריח"‪" ,‬סולתם רדד"‪" ,‬בנק הפועלים"‪" ,‬כלל חברה לביטוח"‪,‬‬
‫חברת ‪ G4s‬השמירה‪ -‬מוקד ‪" ,"99‬חברת סודה קלאב"‪" ,‬רשת ‪5‬‬
‫נגרים"‪" ,‬רהיטי ניקולטי"‪" ,‬פרפקטליין"‪" ,‬סקופ מתכות"‪" ,‬מטרו‬
‫מוטור"‪" ,‬ארנב אנרגיה"‪" ,‬חורי שיווק והפצה"‪" ,‬רשת אבידור‬
‫המרכז לכף הרגל"‪" ,‬עכביש דלתות פלדה"‪" ,‬רדיו מרס"‪" ,‬קרגו‬
‫‪11‬‬
‫לינק"‪" ,‬רמי לוי שיווק השקמה עם המרכז ללימודים אקדמיים"‪,‬‬
‫"מוטו טסט"‪" ,‬אנטקו ‪" ,"CCTV‬מוקד‪-‬אמון"‪" ,‬גרנות פרייבט"‪,‬‬
‫"נוימו‪-‬ורגוס"‪" ,‬אוראנטק גטאור"‪ ABC" ,‬אוטומטיב"‪" ,‬המרכז‬
‫הארצי לדלתות פלדה" ועוד‪.‬‬
‫מנהל אקדמי ומרצה בכיר במכללה העסקית של איגוד לשכות‬
‫המסחר המקיים קורס יוקרתי ומיוחד למנהלי מכירות בקורס‬
‫לניהול צוותי מכירות‪.‬‬
‫ניסיון שטח מעשי ועשיר כסמנכ"ל שיווק ומכירות ברב‪-‬בריח‬
‫וסמנכ"ל שיווק בחברת עכביש‪.‬‬
‫ד"ר יובל רבינוביץ‬
‫מומחה בעל שם בתחום הבנקאות‪ .‬עבד בתחילת דרכו בבנק‬
‫ישראל במשך תקופה קצרה‪ .‬מכהן בתפקידי מפתח מעל ‪30‬‬
‫שנה בבנק לאומי‪ .‬משנת ‪ 1995‬מכהן כראש החטיבה הכלכלית‬
‫בבנק לאומי‪.‬‬
‫מרצה מזה שנים רבות בקורסים בתחום הבנקאות באוניברסיטאות‬
‫ובמכללות‪ ,‬וזאת במסגרת לימודי תואר ראשון ותואר שני‪.‬‬
‫אשר שקלר (רו"ח‪)M.Sc ,‬‬
‫רו"ח‪ ,‬בעל תואר ראשון בחשבונאות ובכלכלה בהצטיינות‬
‫מאוניברסיטת ת"א ותואר שני במדעי הניהול (מימון‪-‬חשבונאות)‬
‫בהצטיינות יתרה מאוניברסיטת ת"א‪ .‬תלמיד לתואר שלישי‬
‫באוניברסיטה העברית בירושלים‪.‬‬
‫ניסיון של למעלה מעשור במשרדי ראיית החשבון והייעוץ העסקי‬
‫המובילים בארץ במהלכם שימש בחמש השנים האחרונות‬
‫כשותף וכמנהל מחלקת החשבונאות והכלכלה היישומית‪ ,‬אשר‬
‫ליוותה חברות מובילות במשק‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫מרצה בתחומי הערכת שווי‪ ,‬ניתוח דוחות‪ ,‬מימון וניהול פיננסי‬
‫במוסדות להשכלה גבוהה ובחברות עסקיות‪.‬‬
‫הלל בש (‪)M.B.A, L.L.M‬‬
‫יועץ פיננסי בתחום הנגזרים (מימון) לחברות ולמשקיעים‬
‫פרטיים בארץ ובחו"ל‪ .‬מרצה במוסדות להשכלה גבוהה‪ ,‬בחברות‬
‫מסחריות ובפורומי מנהלים‪ ,‬בישראל ובחו"ל‪.‬‬
‫בוגר תואר ראשון (מורחב) בכלכלה ומנהל עסקים וכן בוגר‬
‫תואר ראשון (משני) במדעי מחשב (‪ .)BSc‬מוסמך במנהל עסקים‬
‫ מימון (‪ )MBA‬בהתמחות מימון‪ ,‬וכן מוסמך במשפטים (‪)LLM‬‬‫מהפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן‪.‬‬
‫משה כדר (רו"ח‪ ,‬תואר שני במשפטים)‬
‫עורך דין עצמאי פרטי‪ ,‬המתמחה בתחום המשפט האזרחי‪,‬‬
‫לרבות בדיני מיסים ‪ -‬מס הכנסה‪ ,‬מס ערך מוסף‪ ,‬מיסוי‬
‫מקרקעין‪ ,‬ובדיני תאגידים‪.‬‬
‫מרצה בתחום המיסים באוניברסיטת בר אילן ובקריה האקדמית‪,‬‬
‫בקורסים להכשרת יועצי מס בסניפי המכללה למנהל על‬
‫שלוחותיה ובחברת "מחשבות"במסגרת קורסי הכנה לבחינות‬
‫ההסמכה של לשכת עורכי הדין בישראל‪.‬‬
‫רן ארצי (רו"ח)‬
‫שותף‪-‬מנהל במשרד ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע"מ‪.‬‬
‫מתמחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי לרבות מס‬
‫הכנסה‪ ,‬מיסוי שוק ההון‪ ,‬מיסוי תאגידים‪ ,‬מיסוי מקרקעין וחוק‬
‫עידוד השקעות הון‪.‬‬
‫חבר פעיל בביטאון המיסים של לשכת רואי החשבון בישראל ‪-‬‬
‫מיסים ומעשים‪ .‬אחראי ושותף לכתיבתם של עשרות מאמרים‬
‫מקצועיים ותשובות לשאלות בנושאי מיסוי בישראל ובעולם‬
‫המתפרסמים מעת לעת בספרות מקצועית ועיתונות בישראל‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬מרצה שנים רבות בפורומים מקצועיים של לשכת רו"ח‪.‬‬
‫מאיר מזרחי‪ ,‬עו''ד‬
‫מתמחה במיסוי מקרקעין‪ ,‬שימש בעבר כמנהל תחום שומת‬
‫מקרקעין ברשות המיסים‪.‬‬
‫יועץ ומלווה עסקאות נדל''ן‪ .‬בין היתר של יזמים‪ ,‬קבלנים‪ ,‬חברות‬
‫ביטוח ורשויות מקומיות‪.‬‬
‫מרצה בלשכת עורכי הדין ובלשכת רואי החשבון‪.‬‬
‫דורית בנימיני‪ ,‬עו"ד‪ ,‬רו"ח‬
‫בעלת משרד עו"ד בתחום המשפט המסחרי אזרחי‪ ,‬המתמחה‬
‫בעיקר בדיני מיסים‪ ,‬מס הכנסה ומיסוי מקרקעין‪ ,‬במקרקעין‬
‫ובדיני תאגידים‪.‬‬
‫יוצאת רשות המיסים בישראל‪.‬‬
‫מרצה בתחום דיני המיסים בהשתלמויות של לשכת עורכי הדין‪,‬‬
‫במכון מופת‪ ,‬בפקולטה למשפט מסחרי באוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫ובהשתלמויות של לשכת רואי החשבון‪.‬‬
‫חיים חיטמן‬
‫מומחה בתחום הביטוח הלאומי על כל היבטיו‪ .‬מנהל תחום בכיר‬
‫ביטוח וגביה לשעבר בסניפים יפו ורמת גן‪.‬‬
‫מרצה שנים רבות בפורומים מקצועיים‪ ,‬בהם‪ :‬קורסי יועצי מס‬
‫וחשבי שכר באוניברסיטה הפתוחה‪ ,‬מכללת רמת גן‪ ,‬המכללה‬
‫למינהל‪ ,‬לשכת יועצי מס ולשכת רואי חשבון‪ .‬משמש כמרכז‬
‫אקדמי בתחום הביטוח לאומי בביה"ס למיסוי של לשכת יועצי‬
‫המס שליד אוניברסיטת בר אילן‪.‬‬
‫אורנה צח (גלרט) רו"ח‬
‫מומחית בעלת שם בכל נושאי הביטוח הלאומי (לרבות ביטוח‬
‫בריאות ממלכתי) ליחידים ולתאגידים בנושאי גבייה‪ ,‬ביטוח‬
‫וגמלאות ומייעצת לקראת יציאה לשליחות לחו"ל ולקראת‬
‫החזרה לארץ‪.‬‬
‫ישי כהן רו"ח‪ ,‬משפטן‬
‫מתמחה בתחום המיסוי הישראלי לרבות מס הכנסה‪ ,‬מיסוי שוק‬
‫ההון‪ ,‬מיסוי תאגידים‪ ,‬מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין‪.‬‬
‫מרצה שנים רבות במספר פורומים מקצועיים בתחום המיסים‬
‫בהם‪ :‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬אוניברסיטת ת"א‪ ,‬האוניברסיטה‬
‫הפתוחה‪ ,‬המכללה למנהל ולשכת רו"ח‪ .‬שותף לכתיבתם של‬
‫עשרות מאמרים ופרסומים מקצועיים‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫משמשת כמרצה בכירה בשנת השלמה בחשבונאות וכן בתואר‬
‫שני ללימודי הסמכה במנהל עסקים במסלול האקדמי של‬
‫המכללה למנהל בנושאי הביטוח הלאומי‪ ,‬מרצה בסגל המרצים‬
‫מן החוץ באגף מס הכנסה‪.‬‬
‫מנחה ומרצה בפורומים מקצועיים‪ ,‬בהם‪ :‬לשכת רואי חשבון‪,‬‬
‫לשכת עורכי הדין‪ ,‬לשכת יועצי המס וארגונים פרטיים‪ .‬מארגנת‬
‫כנסים והשתלמויות בתחום הביטוח הלאומי‪ .‬אחראית לכתיבתם‬
‫של מאמרים מקצועיים עבור ירחונים מקצועיים ועיתונים‬
‫כלכליים יומיים‪ .‬בעלת טור בפרסום מקצועי של לשכת רואי‬
‫חשבון‪.‬‬
‫חגי אלמקייס רו"ח (עו"ד)‬
‫שותף במשרד ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע"מ‪ .‬ממקימי‬
‫היחידה למיסוי בינלאומי ברשות המיסים‪ .‬מתמחה בתחום‬
‫המיסוי הבינלאומי; עוסק בין היתר‪ ,‬בניתוח השלכות מס לגבי‬
‫פעילות בינלאומית‪ ,‬טיפול בדיוני שומות ופנייה לרשויות המס‬
‫לקבלת החלטות מקדמיות ("פרה רולינג")‪.‬‬
‫מרצה בפורומים מקצועיים‪ ,‬בהם‪ :‬קורס מפקחים בנציבות מס‬
‫הכנסה‪ ,‬קורסים ליועצי מס וקורסי מיסים בחוג לחשבונאות‬
‫בקריה האקדמית‪.‬‬
‫גדי אלימי רו"ח ועו"ד‬
‫מתמחה בתחום המיסוי הבינלאומי‪ .‬אחראי לפרסומם של‬
‫כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית וכן מרצה‬
‫בפורומים שונים‪ .‬טרם הצטרפותו למשרד‪ ,‬היה מבכירי היחידה‬
‫למיסוי בינלאומי במחלקה המקצועית ברשות המסים‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫דורית עוזיאל (תואר שני במנהל החינוך)‬
‫בעלת תואר שני בהצטיינות במנהל החינוך‪ ,‬תואר ראשון‬
‫בפסיכולוגיה ותקשורת‪.‬‬
‫מרצה בתחומי חינוך ומדעי ההתנהגות‪ ,‬התקשורת מעשית‬
‫ועיונית‪ ,‬מומחית לשפת הגוף; יועצת ומנחת סדנאות במגזר‬
‫העסקי והפרטי‪.‬‬
‫חברה בסגל ההוראה במרכז הבין תחומי בהרצלייה והמסלול‬
‫האקדמי של המכללה למינהל‪ .‬בעלת ‪ 20‬שנות ניסיון בעשייה‬
‫ויצירה חינוכית כמרצה יועצת‪ ,‬בימאית‪ ,‬צלמת ומפיקת סרטים‪.‬‬
‫אייל מנדלאוי (רו"ח‪)M.B.A ,‬‬
‫מומחה למיסוי ופרישה‪ ,‬מנכ"ל היחידה ללימודי חוץ של הקריה‬
‫האקדמית אונו‪ .‬מרצה בתחום בקריה האקדמית‪ ,‬באוניברסיטת‬
‫בר אילן ובקורסים והשתלמויות לרואי חשבון ויועצי מס‪.‬‬
‫נותן גם ייעוצים לבתי תוכנה בנוגע לתלוש המשכורת‪ .‬משמש‬
‫כמומחה מטעם חברת חשבים ‪ HPS‬העוסקת בתחום השכר‪.‬‬
‫מחבר ספר המבחנים להסמכת חשבי שכר‪.‬‬
‫דן ארז (‪ M.Sc‬בשיווק)‬
‫בעל תואר ראשון במדעי המדינה‪ ,‬במגמת מנהל‬
‫ציבורי מאוניברסיטה העברית ותואר שני (‪ )M.Sc‬בשיווק‬
‫‪City University of New York.‬‬
‫‪ M.A‬מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן‪.‬‬
‫משמש כיועץ פנסיוני מורשה – רשיון מטעם המפקח על‬
‫שוק ההון הפנסיה והחסכון באוצר‪ ,‬משמש גם כנציג ציבור‬
‫(מעסיקים) בבית הדין לעבודה בתלֿאביב‪ ,‬יועץ לנושאי שכר‪,‬‬
‫פנסיה ופרישה‪.‬‬
‫בעבר היה ממקימי לשכת יועצי פנסיה וביטוח (ע‪.‬ר‪ ,).‬יו"ר ועדת‬
‫הפנסיה שלה וכן סוכן ביטוח חיים פעיל במשך למעלה מ‪15-‬‬
‫שנה‪.‬‬
‫שימש כמגשר מוסמך‪ ,‬כיו"ר ועדת הביקורת של עמותת מגשרי‬
‫ישראל וכיו"ר הועדה לפנסיה של לשכת סוכני הביטוח בישראל‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬אחראי לנושאי משאבי אנוש באוניברסיטה הפתוחה‬
‫מהקמתה‪.‬‬
‫מרצה בתחום פנסיה וביטוח‪ ,‬פרישה ודיני עבודה במכללות‬
‫ושלוחות אקדמיות‪.‬‬
‫ד"ר אבי מזור‬
‫מומחה ובעל ניסיון עסקי בינלאומי רב של כ‪ 22 -‬שנים‪ ,‬מתוכן ‪10‬‬
‫שנים בשוק האמריקאי‪/‬אירופאי‪ ,‬ו ‪ - 12‬השנים אחרונות בשוק‬
‫הסיני‪ .‬שותף מנהל בחברת ‪ Diadem‬המביאה חברות ישראליות‬
‫וזרות אחרות ומשקיעים לשוק הסיני‪ ,‬לשיתופי פעולה עם חברות‬
‫סיניות‪ ,‬ולהשקעות בשוק הסיני‪ .‬החברה גם מביאה חברות סיניות‬
‫לשווקים בינלאומיים‪ .‬במהלך השנים שימש ד”ר מזור בתפקידים‬
‫בכירים בפיתוח עסקים בינלאומי‪ ,‬ניהול השקעות‪ ,‬הקמת חברות‬
‫חדשות‪ ,‬הבאתן לשווקי יעד בעולם‪ ,‬ומכירת החברות‪ .‬תפקידיו‬
‫בעבר כוללים‪ :‬דירקטור במוטורולה וונצרס – זרוע ההשקעות‬
‫הבינלאומית של מוטורולה ארה”ב‪ ,‬שותף מנהל בקרן הון סיכון‬
‫“טלסופט פרטנרס"מעמק הסיליקון‪ -‬ארה”ב ‪ ,‬מנהל פיתוח‬
‫עסקים והשקעות בחברת ההחזקות ‪ RDC‬שבבעלות דיסקונט‬
‫השקעות‪ ,‬קונצרן אלרון ורפא”ל‪ ,‬יזם של חברות סטארט אפ‪,‬‬
‫פרויקטור של הבנק העולמי‪.‬‬
‫מרצה ליזמות ומנהל עסקים בקריה האקדמית קרית אונו‪,‬‬
‫במרכז הבינתחומי הרצליה‪ ,‬ובמכללות ואוניברסיטאות נוספות‬
‫בישראל ובסין‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫המחלקה לכלכלה ‪econ.biu.ac.il‬‬
‫לימודי חשבונאות ‪www.barilan-cpa.co.il‬‬
‫לפרטים נוספים ניתן להתקשר‬
‫למוקד המידע ללימודי חשבונאות‪:‬‬
‫‪*6780‬‬
‫לפרטים נוספים ניתן להתקשר‬
‫למוקד המידע ללימודי חשבונאות של המחלקה לכלכלה‪*6780 :‬‬