העתק רישום מפנקס הזכויות

Comments

Transcription

העתק רישום מפנקס הזכויות
‫תאריך‬
‫‪30/08/2015‬‬
‫ט"ו אלול תשע"ה‬
‫שעה‪00:45 :‬‬
‫נסח מס'‬
‫‪73257‬‬
‫לשכת רישום מקרקעין‪ :‬באר שבע‬
‫העתק רישום מפנקס הזכויות‬
‫)כולל רשומות מבוטלות(‬
‫גוש‪3093 :‬‬
‫הנכס נוצר ע"י שטר‪:‬‬
‫מיום‪:‬‬
‫‪12714/2007‬‬
‫חלקה‪155 :‬‬
‫סוג שטר‪:‬‬
‫‪05/09/2007‬‬
‫פרצלציה רצונית‬
‫תיאור הנכס‬
‫שטח במ"ר‬
‫‪540.00‬‬
‫המספרים הישנים של החלקה‬
‫‪3093/116‬‬
‫בעלויות‬
‫מס' שטר‬
‫תאריך‬
‫מהות פעולה‬
‫הבעלים‬
‫‪12714/2007/6‬‬
‫‪05/09/2007‬‬
‫פיצול‬
‫רשות הפתוח‬
‫החלק בנכס‬
‫בשלמות‬
‫סוף נתונים‬
‫נסח מקוון זה‪ ,‬החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת‪ ,‬לא יראו פלט נייר שלו כהעתק נאמן של הנסח‬
‫שולמה אגרה‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪1‬‬

Similar documents