4501 - ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות

Comments

Transcription

4501 - ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪Faculty of Education‬‬
‫‪Graduate School of Art Therapies‬‬
‫לימודי שדה אקדמיים (פרקטיקום)‪ -‬טיפול באמצעות דרמה‬
‫מנחה‪ :‬מר הוד אורקיבי (‪) M.A.‬‬
‫שנה"ל תשס"ט‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪2008/9‬‬
‫יום ה' ‪10:00-12:00‬‬
‫סמסטר ב'‬
‫מס' קורס‪4501‬‬
‫‪14:00-16:00‬‬
‫מטרות הקורס‬
‫‪ .1‬לפתח‪ ,‬להרחיב ולהעמיק את מיומנויותיו הטיפוליות של הסטודנט ולאפשר אינטגרציה בין הידע‬
‫התיאורטי והמחקרי לפרקטיקה המעשית במסגרת לימודי שדה אקדמיים;‬
‫‪ .2‬דגש מיוחד יושם על גיבוש זהותו מקצועית של הסטודנט כמטפל באמצעות דרמה‪ ,‬על התנסות‬
‫חווייתית בשימוש המדיום האמנותי (דרמה) במסגרת טיפולית ;‬
‫‪ .3‬לפתח אצל הסטודנטים יכולת רפלקציה אישית ומקצועית‪ ,‬לערוך הכרות עם ראיון מקדים‬
‫(‪ ,)intake‬תכנון מערך טיפול ויעדי טיפול‪ ,‬ניסוח חוזה טיפולי‪ ,‬מיומנויות הנחיה‪ ,‬דיווח ותיעוד‬
‫טיפול‪.‬‬
‫מבנה ומתודולוגיה‬
‫הקורס הוא בעל אופי חוויתי‪-‬מעשי ובו יקבלו הסטודנטים הדרכה קבוצתית מבוססת דרמה בהתאם‬
‫לרשימה שתקבע עבור "הצגת מקרה" מעבודת השדה‪ .‬לאורך הקורס יתקיים תהליך הערכה מתמשך‪,‬‬
‫היזון ומשוב חוזרים בין הסטודנט‪ ,‬המדריך ומרכזת הפרקטיקום ד"ר טובה בנד וינטרשטיין‪ ,‬על מנת‬
‫למצות את ההתנסות באופן מיטבי;‬
‫דרישות ומטלות הקורס‬
‫‪.1‬‬
‫נוכחות חובה בכל השיעורים והשתתפות פעילה ‪ -‬לציון "עובר";‬
‫‪.2‬‬
‫הסטודנטים ימשיכו בכתיבת יומן רפלקטיבי מסמסטר א';‬
‫‪.3‬‬
‫בסמסטר ב'‪ ,‬הסטודנטים יכתבו יומן שדה שיאגד דו"חות תיעוד עבור כל מפגש טיפולי בשדה (לפי‬
‫תבנית שחולקה ע"י המרצה);‬
‫‪.4‬‬
‫מטלת סיום קורס‪ :‬הסטודנטים יכתבו חיבור ממוקד נושא שישקף את תהליך הלמידה שעברו‪ ,‬תוך‬
‫יצירת אינטגרציה בין (א) ההיבט התיאורטי‪( ,‬ב) ההיבט החוויתי כסטודנט (מ"יומן רפלקטיבי")‪,‬‬
‫(ג) וההיבט ההתנסותי בשדה ("יומן שדה")‪ .‬לפי כך‪ ,‬החיבור יכלול סימוכין לתיאוריות ומושגים‬
‫שנלמדו‪ ,‬וכן מובאות משני היומנים שכתבו הסטודנטים‪ .‬כל חיבור יכלול נספח ובו מערך טיפולי‬
‫נבחר טיפולי בנושא מסוים (המערך יכלול‪ :‬חימום‪ ,‬פעילות‪ ,‬רציונאל בחירה ומקורות‬
‫ביבליוגרפיים להרחבה);‬
‫פקס‪Fax: 972-4-8288685 :‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪31905 Mount Carmel, Haifa | 31905‬‬
‫דוא"ל ‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-824-9750 :‬‬
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
Faculty of Education
Graduate School of Art Therapies
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות‬
‫המטלות כולן יכתבו בהתאם לכללי הציטוט והביבליוגרפיה של אגודת הפסיכולוגים האמריקאית‬
.5
th
;APA Publication Manual 5 ed. -‫לפי ה‬
*‫ביבליוגרפיה‬
.‫ דביר‬:‫אביב‬-‫‫ תל‬.)!‫ מה? דע‬:‫ (סידרה‬.‫ פסיכודרמה‬.)1991( .‫ עיניה‬,‫ארצי‬
‫ קרית‬.)'‫ב‬+'‫ תיאוריה ומעשה למורים ומטפלים (א‬:‫ דרמה תרפיה‬.)1994-1996( .‫ סו‬, ‫ג'נינגס‬
.‫ אח‬:‫ביאליק‬
.‫ אח‬:‫קרית ביאליק‬. ‫ השראה וטכניקה‬:‫) פסיכודרמה‬2000( .‫ מרסיה‬,‫ פאול וקראפ‬,‫הולמס‬
.‫ שוקן‬:‫ תל אביב‬.‫ החוויה ותהליכיה‬:‫ פסיכותרפיה‬.‫ אדם נפגש עם עצמו‬.)1990( .‫ אליהו‬,‫רוזנהיים‬
.)‫ (מאמרים נבחרים‬.‫ מרכז ציפורי‬:‫ ירושלים‬.‫מקרה‬- ‫ הנחיית קבוצות‬.)1997( .‫ לירון‬,‫ נאוה ונתן‬,‫רוזנוסר‬
Jennings, S. (1994). The handbook of dramatherapy. London & New York:
Routledge.
Johnson, D. R. (1988). The diagnostic role-playing test. The Arts in Psychotherapy,
15(1), 23-36.
Jones, P. (2007). Drama as therapy: Theory, practice, and research (2nd ed.).
London & New York: Routledge.
Kellermann, P. F. (2000). Focus on psychodrama: The therapeutic aspects of
psychodrama. London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
Knill, P. J., Levine, E. G., & Levine, S. K. (2005). Principles and practice of
expressive arts therapy: Towards a therapeutic aesthetics. Philadelphia, PA:
Jessica Kingsley Publishers.
Landy, R. J., Luck, B., Conner, E., & McMullian, S. (2003). Role profiles: A drama
therapy assessment instrument. The Arts in Psychotherapy, 30(3), 151-161.
Lewis, P., & Johnson, D. R. (2000). Current approaches in drama therapy.
Springfield, IL: Charles C. Thomas.
Moreno, J. L. (1972/1994). Psychodrama Vol. 1 (4 ed.). Mclean, VA: American
Society of Group Psychotherapy and Psychodrama.
Pendzik, S. (2006). On dramatic reality and its therapeutic function in drama therapy.
The Arts in Psychotherapy, 33(4), 271-280.
.‫לרן‬-‫*מקורות נוספים יועלו לאתר הקורס בהיי‬
Phone: 972-4-824-9750 : '‫טל‬
31905 Mount Carmel, Haifa | 31905 ‫ חיפה‬,‫הר הכרמל‬
E-mail: [email protected] : ‫דוא"ל‬
Fax: 972-4-8288685 :‫פקס‬