Grit Ackermann

Comments

Transcription

Grit Ackermann
GZS
Predstavitev
okoljskih projektov
Grit Ackermann, Direktorica projektne pisarne
Vpetost v okoljske projekte
IMAGEEN
CIP, 2013 - 2014
SINERGIA
MED, 2013-2015
REBIRTH
LIFE+, 2011-2014
POLY4EMI
CIP, 2014-2016
IMAGEEN
• Introducing SMEs to eco-design measures
through EEN
• http://ecodesign-een.eu/
Ozaveščanje
Izobraževanje
Svetovalne storitve, in-house training, audit
Eco-design projekt za 10 MSP v Sloveniji
Zaključna konferenca bo
12.12.2014 na GZS
POLY4EMI
• Polymers for Emerging Industries
• www.poly4emi.eu/
•
•
•
•
Brokerage platforma
Usmerjene delavnice
Boni za strokovno svetovanje za MSP
Strokovne publikacije in drugo gradivo
SINERGIA
• Increasing energy performance by transfer
of innovation to agro-food SMEs in the
MED area
• www.sinergia-med.eu/
•
•
•
•
•
•
Strokovna predavanja
Energetski pregledi
Podpora sprejemanju odločitev za MSP
Baza podatkov za primere dobrih praks
Help desk za MSP
Strokovne publikacije in drugo gradivo
REBIRTH
• Promocija uporabe recikliranih gradbenih
in industrijskih odpadkov v gradbeništvu
• www.re-birth.eu
•
•
•
•
Delavnice, konference in predavanja
Praktični prikazi
Mobilna razstava
Strokovne publikacije in drugo gradivo
Hvala za pozornost!
Več info:
[email protected]

Similar documents