Obdavčitev poslovanja v Nemčiji

Comments

Transcription

Obdavčitev poslovanja v Nemčiji
27.11.2014
SLOVENSKO-NEMŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA
Davčni vidiki poslovanja v Nemčiji
Jernej Dvoršak / Pravo in davki
Obdavčitev poslovanja v Nemčiji
Hčerinsko podjetje v
Nemčiji
Poslovna enota
v Nemčiji
Brez stalne poslovalnice
oz. poslovne enote
Obdavčitev
prihodkov v
Nemčiji
Obdavčitev prihodkov
v Nemčiji na podlagi
Sporazuma o
izogibanju dvojnega
obdavčevanja
Obdavčitev
prihodkov v Sloveniji
Nastanek poslovne enote pri poslovanju v Nemčiji
Poslovna enota nastane:
• na naslovu v Nemčiji, kjer deluje vodstvo podjetja
• če podjetje odpre podružnico
• na naslovu pisarne, delavnice ali rudnika
• na naslovu zastopnika (Vertreterbetriebstätte)
Poslovna enota ne nastane v primeru, da gre za neodvisnega
zastopnika ali posrednika.
Obdavčitev poslovne enote v Nemčiji
Prihodki
200.000,00 €
- stroški dela
120.000,00 €
- ostali stroški
60.000,00 €
= Dobiček
20.000,00 €
- Davek na prihodek pravnih oseb 15 %
- Solidarnostni dodatek 5,5 %
3.000,00 €
165,00 €
- Obrtni davek 16 % (odvisno od kraja)
3.200,00 €
Davčno breme 32 %
6.365,00 €
Registracija za namene DDV v Nemčiji
• Konsignacijsko skladišče v Nemčiji
• Prekoračitev meje 100.000€ v koledarskem letu pri
prodaji na daljavo fizičnim osebam
• Naročanje storitev na nepremičnini
• Prevoz oseb po nemškem ozemlju
• Uvoz blaga iz tretjih držav v Nemčijo
• Organizacija dogodkov in kongresov
Poslovanje gradbenih in montažnih podjetij v Nemčiji
Najpomembnejše pred pričetkom dela v Nemčiji:
• Pridobitev potrdila o oprostitvi gradbenega davka
• Registracija za namene DDV
• Prijava delavcev na carini
• Prijava obrtne dejavnosti pri nemški obrtni zbornici
• Vizumi za državljane tretjih držav
• Rezidentstvo - nemška dohodnina
• Soka-Bau v gradbeni panogi
• Obrazci A1
Pridobitev potrdila o oprostitvi plačila gradbenega davka:
• Pri izvajanju storitev na nepremičninah pravnim osebam je pridobitev potrdila
obvezna!
• Brez potrdila je naročnik (nemško podjetje) zavezan k plačilu 15% vrednosti
posameznega računa nemškemu davčnemu uradu (gradbeni davek)
• Vlogo za potrdilo je potrebno oddati takoj po podpisu pogodbe
• Veljavnost potrdila določi davčni urad na podlagi trajanja pogodbe – daljši
časovni okvir pogodbe pomeni daljši časovni okvir potrdila
• Potrdilo mora biti veljavno na dan plačila računa in ni pogoj za začetek dela
• Za posle v skupni vrednosti 5.000€ v koledarskem letu potrdilo ni potrebno
• Do 31.1. je davčnemu uradu potrebno poslati zahtevano dokumentacijo v zvezi
z morebitnimi davčnimi obveznostmi za preteklo leto (Prüfung der
Steuerpflicht)
• Slovensko podjetje lahko zahteva vračilo gradbenega davka na koncu
poslovnega leta – dolgotrajen postopek
Registracija za namene DDV pri izvajanju storitev na nepremičnini:
Naročnik je pravna oseba:
• Podjetje pridobi številko za namene DDV (Ust.- IdNr)
• Potrebna v primeru dodatnih podizvajalcev (Reverse Charge)
• Oddaja mesečnih obračunov DDV (do 10. dne v mesecu) v katerih se oddaja
vse prejete in izdane račune. Vračilo DDV se ne izvaja več preko sistema eDavki
• Možno podaljšanje roka za oddajo poročil za en mesec
(Dauerfristverlängerung) – Primer: septembrski obračun se odda do 10.
novembra Oddaja letne napovedi DDV na koncu leta
Naročnik je fizična oseba:
•
Račun se izda z 19% DDV
•
DDV se obračuna v mesečnem obračunu DDV
Obvezna dokumentacija in prijave za delavce
Prijava delavcev pri Zveznem finančnem uradu - carini:
• Delavci morajo biti prijavljeni od prvega dne dela v Nemčiji
• Prijava mora biti izvedena za vsako delovišče posebej
• Delavec ne more biti prijavljen na dveh gradbiščih v istem trenutku
Vizumi:
• Ni omejitev za slovenske državljane
• Državljani tretjih držav morajo pridobiti vizume
• Zaposleni podjetja, ki je podizvajalec slovenskemu izvajalcu storitev
v Nemčiji ne morejo dobiti vizuma!
Obvezna dokumentacija in prijave za delavce
Nemško rezidentstvo:
• Plačevanje nemške dohodnine za delavce, ki pri delu presežejo 183 dni
v zaporednem obdobju 12 mesecev
• Ko delavec preseže 183 dni je potrebno nemško dohodnino obračunati
za nazaj
• Obračun za preteklo leto dražji za podjetje, ker je delavec avtomatsko
uvrščen v 6. davčni razred
Zavarovanje delavcev:
• Pridobitev obrazcev A1 pri ZZZS
Obvezna dokumentacija in prijave za delavce
Sklad Soka-Bau:
• Zajema gradbeno panogo
• Podjetje po prijavi na Zveznem finančnem uradu od sklada Soka-Bau po pošti
dobi formularje za prijavo – Ne izpolnjevati v kolikor niste prepričani ali vaša
dejavnost v sklad spada ali ne
• Priporočena pridobitev Potrdila o oprostitvi prispevkov (Befreiungsschreiben)
Minimalna plača:
• Minimalne urne postavke so določene s kolektivnimi pogodbami
• Za panoge brez kolektivne pogodbe od 1.1.2015 velja enotna urna bruto
postavka 8,5€/h
Bruto plača (13,95 €/h x 173 ur)
-nemška dohodnina (variabilna obdavčitev)
-solidarnostni dodatek 5,5%
= neto plača po davkih
- socialni prispevki delavca v Sloveniji (22,1%)
= neto v Sloveniji (brez malice in prevoza)
2.413,35 €
358,95 €
19,73 €
2.034,67 €
533,35 €
1.501,32 €
Poslovna enota:
• nastane, če podjetje dela več kot 12 mesecev na istem
delovišču (naslovu)
• Plačevanje davka na dohodek pravnih oseb in nemške
dohodnine za delavce od prvega dne dela dalje (pravilo „183
dni“ ne velja)
• Možnost nastanka poslovne enote, če na delovišču dela tudi
direktor (Vertreterbetriebstätte)
• Možnost nastanka poslovne note v primeru kontejnerja s
pisarno na delovišču
Dipl. OEC. Jernej
Dvoršak
Pravo in davki
Telefon: +386 252 88 79
E-Mail: [email protected]
www.dihk.si