Zapisnik OP 5

Comments

Transcription

Zapisnik OP 5
Osnovna šola Žiri
Jobstova cesta 22
4226 Žiri
Datum: 8. 12. 2014 ob 18. uri
Zadeva:
Zapisnik odbora za prehrano v OŠ Žiri in VVE pri OŠ Žiri
Prisotni: predstavnici staršev OŠ: ga. Mojca Erznožnik in ga. Andreja Žakelj, predstavnica staršev VVE
ga. Kristina Frlic ter vodja šolske prehrane ga. Julijana Gantar.
Dnevni red:
1. Pregled jedilnikov za šolsko malico
2. Razno.
Sklepi in dogovori:
K 1. točki:
Na srečanju smo ponovno pregledale in analizirale jedilnike za šolsko malico za devet tednov .
Ugotovile smo, da je ponudba pestra, vendar lahko določene malice tudi izboljšamo oz. zamenjamo
za bolj ustrezne. (Glej prilogo.)
Malica 2014/2015
MALICA
MALICA (pripombe/priporočila Odbora za
prehrano)
1 med, maslo, bel kruh, planinski čaj,
sezonsko sadje
Namesto čaja lahko ponudimo tudi mleko oz.
mleko in kakav (čokolado) v prahu.
2 sendvič (poli salama, sir, kumarica),
sezonsko sadje, planinski čaj
ZAMENJAVA: fižolova juha, kruh, sok.
3 mlečni rogljič, sadni kefir, šipkov čaj
4 domači flancat, mleko, sezonsko sadje /sok
tetrapak/
5 sirni namaz, polnozrnat kruh, sezonsko
sadje, planinski čaj
6 sirova žemlja, sezonsko sadje, sadni čaj
Lahko dodamo bio žitno rezino.
7 čokolino, sezonsko sadje, sok tetrapak
ZAMENJAVA: prosena kaša z medom, sezonsko
sadje (banana), sok 100%
8 sendvič (sir, salama poli, kumarica),
planinski čaj
9 tunin namaz, bela štruca, jabolčni čips,
šipkov čaj
10 štručka (ovsena, brez aditivov), domači
sadni jogurt, sezonsko sadje, sok 100%
11 maslo, marmelada, domači kruh, sezonsko
sadje, planinski čaj
12 jetrna pašteta, ovsen kruh, sezonsko
sadje, sok 100%
Dodamo lahko rezine sveže paprike…
13 sendvič (sir, piščančja prsa, kumarica)
sadni čaj
V sendviču ponudimo drugo vrsto salame: npr.
šunka , suha salama…
14 mlečni zdrob s čokoladnim posipom,
sezonsko sadje, sok 100%
15 pica burek, domači sadni jogurt, jabolčni
čips, šipkov čaj
Namesto čokoladnega mleka v tetrapaku lahko
16 sirova štručka, /čok./mleko
ponudimo mleko in kakav (čokolado) v prahu…
tetrapak/planinski čaj/, sezonsko sadje
17 med, maslo, bela štruca, sezonsko sadje,
šipkov čaj
18 sirni namaz, polnozrnat kruh, sadni
čaj, bio rezina
19 buhtelj (brez aditivov), mleko, sezonsko
sadje
20 hot dog, sezonsko sadje, šipkov čaj
21 sirova žemlja, šipkov čaj, bio žitna rezina,
sezonsko sadje
22 goveja juha z rezanci, polbel kruh,
sezonsko sadje, sok tetrapak
23 polnozrnata žemlja, piščančja prsa, sir,
kumarica, planinski čaj
24 mlečni zdrob s čokoladnim posipom,
polnozrnat rogljič, sok tetrapak
Namesto rogljiča lahko ponudimo suho sadje.
25 ribja pašteta, domači kruh, šipkov čaj,
sezonsko sadje
26 kifeljc, kakav, sezonsko sadje
Kifeljc je lahko tudi z orehovim nadevom…
27 marmelada, maslo, domači kruh,
sezonsko sadje, planinski čaj
28 žemlja, poli salama, sir,
kumarica/paparika/, šipkov čaj
29 skutin burek, sadni jogurt Eko, sok
100%
30 tunin namaz, bel kruh-štruca, sadni
čaj, sezonsko sadje
31 jetrna pašteta, ovsen kruh, sveža paprika,
planinski čaj, sezonsko sadje
32 buhtelj, mleko, sezonsko sadje, bio sadna
rezina
33 topljeni sir, graham kruh, suho sadje,
šipkov čaj
34 mlečni riž s čokoladnim posipom,
sezonsko sadje, sok tetrapak
35 hot- dog, ketchup, sezonsko sadje, sadni
čaj
36 piščančja prsa, sir, črna žemlja, sveže
korenje, šipkov čaj
37 sirni namaz z zelišči, bela štruca,
sezonsko sadje, sadni čaj
38 makovka, kefir, suho sadje
39 kajzerica s semeni (brez aditivov, z
manj soli), sadna skuta, planinski čaj
40 sirova žemlja, sezonsko sadje,
frutabela, sadni čaj
Dodamo svežo zelenjavo: npr. papriko.
41 bela štručka(brez aditivov), sir, sezonsko
sadje, planinski čaj
42 čokoladni namaz, polnozrnat kruh,
sezonsko sadje, sadni čaj
Lahko tudi: lešnikov namaz oz. »domača nutela«.
43 sir Jošt, salama piščančja prsa, črni kruh,
sveža paprika, šipkov čaj
44 pica, planinski čaj, sezonsko sadje
45 goveja juha z ribano kašo, domači kruh,
jabolčni čips, /čokolada- bio rezina/, sok
tetrapak
K 2. točki:
Komisija je enotnega mnenja, da:






se v prehrani otrok da velik poudarek pri zmanjševanju vsebnosti soli in sladkorja,
se tudi v bodoče jedi pripravljajo iz sveže pripravljenega mesa,
se manj kvalitetno sadje obvezno zavrne in zahteva ustrezno kakovost artiklov,
so ustrezne zamenjave za peciva pri malici tudi: štrukelj, potica, osje gnezdo itd.,
je dežurtsvo učiteljev med malico zelo pomembno in veliko prispeva k izboljšanju kulturnega
prehranjevanja otrok,
da se pri označevanju alergenov v prehrani (Uredba EU o zagotavljanju informacij
potrošnikom) upošteva navodila, ki ga bo kuharsko osebje pridobilo na strokovnem
izobraževanju dne, 11. 12. 2014.
Sestanek smo zaključile ob 20. uri.
Zapisala vodja šolske prehrane: Julijana Gantar

Similar documents