kako reagirati v različnih problemskih situacijah v odnosih s

Comments

Transcription

kako reagirati v različnih problemskih situacijah v odnosih s
SOCIALNA ZBORNICA
SLOVENIJE
vas vabi na zanimiv seminar
Številka: 40126/15-SZS/IZC-AK
Datum: 13. februar 2015
KAKO REAGIRATI V RAZLIČNIH PROBLEMSKIH
SITUACIJAH V ODNOSIH S STRANKAMI IN DRUGIMI
Neprestano komuniciranje je sestavni del poklicev na področju socialnega varstva. Interakcije z
uporabniki, sodelavci in institucijami so pogosto občutljive in zahtevne, zato je koristno, da smo
nanje čim bolj pripravljeni, podobno kot se v obliki praktičnega usposabljanja pripravimo na
šoferski izpit in kasneje na vožnjo v zahtevnih razmerah.
Kako reagirati, da ohranimo profesionalnost in etičnost? Katere besede izbrati? Kako postaviti
meje? Kaj narediti v konkretnih situacijah, ki nam zaradi svoje zahtevnosti ali pa subjektivnih
dejavnikov predstavljajo problem?
Seminar je praktične narave; udeležencem preko delavnic in vaj ponuja izmenjavo izkušenj na
področju komunikacije in trening komunikacijskih veščin v konkretnih problemskih situacijah, v
katerih se pogosto znajdejo v svojem delovnem okolju.
KDAJ: torek, 21. april 2015, od 9.00 do 15.30 ure
KJE: Izobraževalni center, Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana
IZVAJALKA: mag. Metoda Maj, univ. dipl. psihologinja, spec. psih. svet., višja svetovalka
Potek seminarja z vsebino:
Čas izvedbe
8.30 – 9.00
9.00 – 9.10
9.10 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 12.00
12.00 – 13.00
dr. Bojan Regvar
mag. Metoda Maj
ODMOR
mag. Metoda Maj
ODMOR ZA KOSILO
13.00 – 14.30
mag. Metoda Maj
14.30 – 14.40
14.40 – 15.30
ODMOR
mag. Metoda Maj
Izvajalec/ka
Vsebina
Sprejem udeležencev
Predstavitev programa
Konkretni problemi v komunikaciji s strankami
Simpatije in antipatije v odnosih
Konkretni problemi v komunikaciji s sodelavci
in institucijami
Razprava
KOTIZACIJA: za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane
pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun
vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške
organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter osvežitev med odmori.
Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED
IZVEDBO seminarja.
ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 17. aprila 2015. Pošljete jo lahko po pošti
ali faksu, ali pa se prijavite preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije. V primeru odpovedi
udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem.
Zaradi interaktivne oblike dela je število udeležencev omejeno na 24. Prednost bodo imeli
tisti, ki se bodo prijavili prej.
KONTAKTNA OSEBA: mag. Anton KUSTEC, Izobraževalni center, tel.: 01/292-73-17, fax:
01/292-73-18, e-pošta: [email protected]
Vljudno vabljeni!
mag. Anton Kustec, l.r.
organizator izobraževanj
dr. Bojan Regvar, l.r.
generalni sekretar

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA
Koseška cesta 8, 1000 LJUBLJANA (naslov za pošto)
+386 (0)1 581 93 10 (tajništvo);  +386 (0)1 581 93 13
ID za DDV: SI54713960, matična številka: 5823757, IBAN: SI56 0201 0001 8187 078
http://www.soczbor-sl.si, e-pošta:  [email protected]
SOCIALNA ZBORNICA
SLOVENIJE
KAKO REAGIRATI V RAZLIČNIH PROBLEMSKIH
SITUACIJAH V ODNOSIH S STRANKAMI IN DRUGIMI
S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne
podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o
varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za
informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki
jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske
pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da
zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega
trženja.
a) DA
b) NE
Ime in priimek udeleženca/ke: …………………………………………………………………………………………
Članstvo v Socialni zbornici Slovenije (označite):
 individualni/a član/ica
 kolektivni/a član/ica
 drugo: …………………………………………………
Organizacija: ………………………………………………………………………………………………………………….
Naslov: ………………………………………………………………………………………………………………………….
tel.: …………………………………………… fax: ……………………………………………………………………….
E-pošta: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum: …………………………………….. Podpis prijavitelja: ……………………………………………………
Naziv plačnika: ………………………………………………………………………………………………………………
Naslov plačnika: …………………………………………………………………………………………………………….
Davčni zavezanec za DDV (obkrožite): DA
ID številka za DDV: ………………………………..
NE
Davčna številka: …………………………………….
Datum: ………………………………..
Podpis plačnika: ……………………………………………………….
Prijavnico lahko pošljete po faksu ali pošti, ali pa se na spletni strani Socialne zbornice
Slovenije v rubriki »Seminarji« prijavite preko spleta!

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA
+386 (0)1 292 73 17;  +386 (0)1 292 73 18
Koseška cesta 8, 1000 LJUBLJANA
ID za DDV: SI54713960, matična številka: 5823757, IBAN: SI56 0201 0001 8187 078
http://www.szslo.si e-pošta:  [email protected]

Similar documents