OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN

Comments

Transcription

OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN
Obvestilo za prvi šolski dan v šolskem letu 2015/2016
Dragi učenci in učenke, spoštovani starši!
Prijetni počitniški dnevi se iztekajo in čas je, da se ponovno srečamo. Veselimo se srečanja z
vami, še posebej pa pričakujemo vas, prvošolčki. Vsem pa ţelimo zdravo, uspešno in prijetno
šolsko leto, ki je pred nami.
Za začetek šolskega leta smo vam pripravili nekaj informacij.
Sprejem prvošolcev bo v torek, 1. septembra 2015, ob 10.30 v prostorih POŠ
Tabor.
Pričetek pouka za vse druge učence bo v torek, 1. septembra 2015, ob 8.25. S
svojim razrednikom se dobite v matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in
matičnih učilnic je zapisan spodaj. Obešen bo tudi na oglasni deski šole.
Jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo potekali po starem voznem
redu, ki je priloţen temu obvestilu. Varstvo za učence bo organizirano od 6.50
dalje.
Prvi dan poteka pouk po urniku. Učenci naj imajo s seboj pribor za pisanje,
zvezek in copate. Prvi dve uri bosta potekali z razrednikom, nato pa bo redni
pouk.
Prevozi kombijev in avtobusa domov bodo po objavljenem voznem redu.
Prvi šolski dan bodo delovali tudi oddelki OPB, zagotovljeno bo tudi kosilo.
Ţelimo vam prijeten začetek šolskega leta.
Pripravila:
Branko Šketa, vodja POŠ Tabor
Polona Učakar, pom. ravn.
Ravnateljica:
Majda PIKL, univ. dipl.ped.
RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC za šolsko leto 2015/2016
Razrednik
Silva Rizmal
Stanka Tominšek Kužnik
Darja Savinek
Simona Jan
Branko Šketa
Matična učilnica
1. b
2. c
3. b
4. c
5.c
SPODNJI
ZGORNJI
HODNIK
Razred
1. b
2. c
3. b
4. c
5. c
HODNIK
6. b
7. c, 9. b
8. b
Darja Cvetko
(nadomešča Marjeta Kapus)
Barbara Pertinač
Polona Miklavc
U1
GUM
NAR
VOZNI RED za šolsko leto 2015/2016
(v primeru sprememb voznega reda bodo učenci o tem pravočasno obveščeni)
V ŠOLO:
 PRESEDLE …………………………………………………………………………………..
 ČRNI VRH …………………………………………………………………………………..
 BOKAL ………………………………………………………………………………………..
6.30
6.45
6.55



ŠTAJNER ……………………………………………………………………………………….
LESJAK ………………………………………………………………………………………….
OJSTRIŠKA VAS …………………………………….……………………………………..
7.10
7.15
7.20

VRHOVC ……………………………………………………………………………………..
7.35



OJSTRIŠKA VAS-postaja Tabor (Pihlbirt) ………………………………………..
KAPLA ……………………………………………………………………………………………
BLATE ……………………………………………………………………………………………..
7.45
7.55
8.00
DOMOV
 PONDOR – TABOR (Pihlbirt) – OJSTRIŠKA VAS – MIKLAVŽ ……………
13.55

DOL ………………………………………………………………………………………………….
14.20

LOKE – ČRNI VRH …………………………………………………………………………….
14.45

OJSTRIŠKA VAS – KAPLA – TABOR (Pihlbirt) …………………………………..
15.30

KAPLA – PONDOR – BLATE …………………………………………………………….
15.45