Dne: 14.09.2015 s pričetkom ob 13:00 uri in sicer za predmete po

Comments

Transcription

Dne: 14.09.2015 s pričetkom ob 13:00 uri in sicer za predmete po
•
e
"
IZVRŠITELJ
FRANKO SLAVEC
Vojkovo nabrežje 25
6000 KOPER
OKLIC I. JAVNE DRAŽBE
www.izv-slavec.si
Naš znak: IZV 577/2014
Opr.št.: VL 167330/13
Okrajno sodišče v Mariboru
Javna dražba bo potekala na naslovu: Fala 13, Fala.
Dne: 14.09.2015 s pričetkom ob 13:00 uri in sicer za predmete po naslednjem vrstnem redu:
Zp.
št.
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Opis predmeta
Količina
Traktorska (mini) kosilnica Murray Ohio, št.
40708X65A, [2,5 IG 40
Oval na miza 155x 118 starinska
Starinski trosed (blago + les) 218 x80x100
Starinski enosed (blago + les) 100x 1OOx[OO
Strarinska kom oda s predali in vitrino 200 x 70x 180
Starinska komoda s predali in vitrino 202x 127x65
Starinska pisaina miza s preda10m [20x75x80
Leseno stojalo s predalom 34x34x 104
Stolica (les + blago) 15,00 EURlkos
Starinska lesena omara 234x11Ox70 (z zlomljenim
ogledalom)
Leseni odlagalnik za časopis 52 x24x45
Leseni odlagalnik za časopis 46x42x58
Slika v okvirju (starinska) 120 x 95 (ulica, avtor Beresa)
PomivaIni stroj Candy COW 250S
Skrinja hladilna LTH 96 x62x90
Stolica (les + blago) 15,00 EURlkos
Dvosed (umetno usnie bež barve) 160 x 90 x90
Enosed (umetno usnie bež barve)
Ocenjena vrednost
vEUR
I
180,00
1
1
1
I
1
1
1
3
600,00
600,00
300,00
900,00
450,00
90,00
120,00
45,00
1
150,00
1
1
l
90,00
150,00
150,00
30,00
30,00
75,00
30,00
21,00
I
1
5
I
I
Ogled predmetov je mogoč 15 minut pred pričetkom javne dražbe!
Prodaja predmetov dražbe se opravi po sistemu videno-kupljeno.
Varščina je praviloma 10% od izklicne cene dražben ih predmetov inje vplač1jiva pred pričetkom
dražbe. Glede na okoliščine dražbe, paje varščina lahko tudi višja ali nižja.
Davek od prometa (DDV) je vračunan v vrednosti prodanega predmeta.
Kupnino je potrebno v celoti poravnati po končani dražbi.
Kupci glede kupljenih predmetov na dražbi nimajo pravic iz jamčevanja za napake predmetov.
Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi predmeti bremenijo kupca predmetov.
Ker gre za I. dražbo se lahko dražbeni predmeti prodajo najmanj za ocenjeno vrednost.