POTRDITEV PRIJAVE - 4. Rally Nova Gorica

Comments

Transcription

POTRDITEV PRIJAVE - 4. Rally Nova Gorica
POTRDITEV PRIJAVE
Spoštovani tekmovalec,
Veseli smo, da smo potrdili vašo prijavo za 4. Rally Nova Gorica 2015.
V prilogi »Lista prijav« najdete svojo štartno številko.
IZDAJA POTNE KNJIGE IN ADMINISTRATIVNI PREGLED
Kraj: Mercator Center, Industrijska cesta 6, Nova Gorica
GPS koordinate: N 45°57’15.82’’
E 13°40’17.96’’
Čas:
v četrtek 10. Septembra 2015 od 14:00 do 16:00 Registracija in izdaja Potne knjige
v petek 11. septembra 2015 od 7.00 do 10.00 Registracija in izdaja Potne knjige
v petek 11. septembra 2015 od 7.00 do 10.00 Verifikacija
Na izdaji potnih knjig in administrativnem pregledu morate predložiti:
• Dokazilo o plačilu prijavnine (če še nismo prejeli plačilo od vaše banke na TRR- boste morali plačati
depozit v višini celotne startnine)
• Dokument avtomobila za ogled proge (glej obrazec)
• dovoljenje za udeležence
• Vozniško dovoljenje voznik/sovoznik
• FIA licenca voznik/sovoznik
• Licenco tekmovalnega vozila
• Štartno dovoljenje od NTL (po potrebi)
• zelena karta zavarovanja
• pooblastilo lastnika vozila (če voznik ali sovoznik nista lastnika avtomobila)
• potrdilo o plačilu prijavnine
• mobilni telefon na katerem boste dosegljivi za čas prireditve
• kavcija v višini 100 € za servisni prostor in 10 € ekološke takse
Prejeli boste:
• 1 x potno knjigo
• 3x nalepke za na vozilo za ogled proge, ki so enake vaše štartni številki
Nalepko je potrebno namestiti na sredino sprednjega steklo in na obeh stranskih stekel avtomobila
• Vse nalepke morajo biti nameščene na dirkalnem avtomobilu pred tehničnem pregledom oz. mora
avtomobil imeti dovolj prostora za nalepke v skladu z dodatnim pravilnikom.
• vse nameščene uradne nalepke organizatorja se bo pregledalo na tehničnem pregledu
• za spremljevalna vozila boste prejeli:
1
1x nalepke "Servis" , katere morajo biti nameščene na vidnem mestu sprednjega stekla avtomobila.
Dostop v servisno območje bodo imela samo vozila z uradnimi nalepkami »SERVIS«
• 2 akreditaciji za voznik/sovoznik in 4 akreditacije za člane ekipe.
TEHNIČNI PREGLED
Kraj: Mercator Center, Industrijska cesta 6, Nova Gorica
Čas: 11. september 2015 od 8.15 do 11.15
Pred prihodom na tehnični pregled morate imeti na svojem tekmovalnem vozilu nameščene vse uradne
nalepke organizatorja.
SERVIS in SERVISNA CONA
Vsaka ekipa bo dobila servisni prostor. Servisna cona je deloma na travnati površini.
Po pravilniku so kakršnakoli popravila ali druga dela na tekmovalnem vozilu avto dovoljena samo v
servisni coni.
Gorivo, olje in drugo nevarno blago se ne sme hraniti na območju kjer so prisotni gledalci.
Vstop v servisno cono je možen s servisnim vozilom na katerem mora biti uradna nalepka »SERVIS«
Za postavitev vašega servisnega prostora se dogovorite z vodjo servisne cone Matija Levec
+38641548185
Ekipe morajo upoštevati naslednja navodila:
• Ekipe lahko uporabljajo samo nepoškodovano električno napeljavo.
• Ne pozabite, da je uporaba neprepustnih platen, gasilnega aparata, pospravljenih smeti na vašem
servisnem prostoru obvezna
• povrnjeno kavcijo 100€ prejmete ob potrdilu vodje servisne cone (Matija Levec)
• opravljati delo tako, da z njim ne povzročajo možnosti nastanka požara,
• v primeru uporabe odprtega ognja in iskrečega orodja v garažni hiši je potrebno obvestiti športnega
funkcionarja, da se organizira požarna straža oz. se dela opravijo izven garažne hiše,
• skrbeti za čistočo strojev in drugih delovnih naprav za servisiranje vozil in tudi samega prostora, da
odpadne snovi ne bi bile nevarnost za povzročitev požara,
• skrbeti za prost in neoviran dostop do vseh glavnih, stranskih in zasilnih izhodov,
• skrbeti, da parkirana vozila ne ovirajo dostopa do gasilnikov, hidrantov oz. sistemov za gašenje požarov
• nevarne in vnetljive snovi je potrebno hraniti v ustrezni embalaži
Zadnja kontrola servisne cone in povračilo kavcije 100 € 12.09.2015 do 21.00 ure.
Dolivanje goriva
Obstaja uradni prostor za dolivanje goriva po izstopu iz servisne cone. Tekmovalci ne smejo dolivati
goriva v servisnem prostoru. Prav tako ni dovoljeno dolivanje goriva na bencinskih črpalkah.
Priloge:
- Lista prijavljenih
- časovnica za adminstrativni pregled
2
DODATEK IV – ŠTARTNE ŠTEVILKE IN REKLAME
Na vozilih je potrebno predvideti prostor za namestitev rally tablic, štartnih številk in reklam sponzorjev
prireditve, kot je razvidno na skicah..
Skica 1
Skica 2
Skica 3
3
A : Priimek voznika/ce in Sovoznika/ce z nacionalnima zastavama ASN pri katerima sta pridobljeni licenci. za
Tip pisave Helvetica, barva pisave bela. Za Voznika/co prva črka z veliko ostalo z malimi črkami; dimenzije:
velikost 10 cm, debelina črk 1,5 cm. Za Sovoznika/co prva črka z veliko ostalo z malimi črkami; dimenzija:
velikost 5 cm, napisano pod Priimkom Voznika/ce.
B: set dveh panelov – nalepk za sprednja vrata dimenzije 67 cm dolžine in višine 17 cm z belim robom 1 cm.
Vsak od teh panelov – nalepk ima polje za štartno številko 15 cm x 15 cm, ki mora biti na začetku panela –
nalepke. Štartne številke morajo biti velikosti 14 cm in debeline 2 cm v fluorescenčni rumeni barvi (PMS 803)
na črni mat podlagi. Preostanek panela je predviden za obvezno reklamo organizatorja. Vsak panel mora biti
nameščen vodoravna ob začetku obeh sprednjih vrat z številko naprej. Vrh panela – nalepke je lahko med 7
in 10 cm pod spodnjim robom okna. 10 cm okoli panela – nalepke ne sme biti nobenih napisov ali reklam
C: Dodatno oglaševanje organizatorja
C1: Avto Krka
D: Štartne številke za vsako zadnje stransko okno, ki morajo biti visoke 25 cm in debeline najmanj 25 mm v
fluorescenčni oranžni barvi (PMS 804). Te številke morajo biti nameščene na vrhu zadnjih oken nad
voznikovim imenom.
E: rally tablica s štartno številko 43x21,5cm
G1: Ta panel – nalepka mora biti nameščen na vrhu zadnjega stekla in je lahko pomaknjen desno ali levo.
Poleg tega mora biti na zadnjem steklu nameščena še štartna številka visoka 14 cm v fluorescenčni oranžni
barvi (PMS 804) na prozorni podlagi. Številka je lahko reflektivna in mora biti vidna od zadaj iz višine oči.
G: /
4