vabimo vas na intenzivno certificiranje v programskem paketu

Comments

Transcription

vabimo vas na intenzivno certificiranje v programskem paketu
VABIMO VAS
NA INTENZIVNO CERTIFICIRANJE
V PROGRAMSKEM PAKETU OFFICE 365
KOMU JE AKADEMIJA NAMENJENA?
poslovnim asistentom, poslovnim sekretarjem,
vodjem pisarn, tajnicam in pomočnikom direktorjev
Ste vedeli, da že samo 10-minutni
prihranek pri dnevnih aktivnostih
pomeni pet dni prihranjenega
časa v enem letu. Kaj pa če bi s
pravilno uporabo programov
prihranili 30 minut dnevno ali
celo en cel dan v tednu?
3 sklopi v 6 dneh,
skupno 38 šolskih ur.
Vsak udeleženec prejme knjigo
Ob praktičnih primerih skozi
Office 365 ter na podlagi
opravljenega izpita Certifikat
ADMA Office 365
Ste vedeli, da povprečni
zaposleni kar 61 odstotkov
svojega časa zapravi za
neproduktivne aktivnosti, kot
so organiziranje sodelovanja,
elektronsko pošto in
neuspešno iskanje informacij?
Zakaj vi?
ZAKAJ JE ADMA AKADEMIJA OFFICE 365 NAMENJENA VAM?
Tajnice in poslovne sekretarke so nepogrešljiv del ekipe vsakega
podjetja. Od njih se pričakuje razgledanost, prilagodljivost,
natančnost in ažurnost. A še tako sposoben človek za svoje delo
potrebuje pravo orodje, v večini podjetij je to programski paket
Office, ki olajša pisarniško poslovanje. V zadnji različici, Office 365,
je to nepogrešljivo pisarniško orodje postalo še boljše, saj po novem
ponuja številne novosti za povečanje učinkovitosti in prilagodljivosti,
zmanjšanje stroškov in zagotavljanje prednosti pri poslovanju pred
tekmeci.
Čeprav se zdi, da je Office orodje, ki nam izboljša učinkovitost, pa nas
večina ne izkoristi celotnega potenciala, ki ga prinaša Office 365. S
pomočjo Akademije ADMA Office 365 boste odkrili neslutene moči, ki
jih prinaša vaše ključno orodje v pisarni.
Z znanjem, ki ga boste pridobili, boste postali bolj učinkoviti
in uspešni pri svojem pisarniškem delu, tako da boste v enem
tednu lahko prihranili kar za cel delovni dan časa. Že veste, kako
boste ta dodatni dan izkoristili pri svojem delu?
Na ADMA Akademiji Office 365 boste s pomočjo konkretnih
primerov izboljšali svoje delo z vsemi pomembnimi
sestavnimi deli družine Office 365:
•
•
•
•
•
•
namiznimi aplikacijami Office 2013 (Excel, Outlook, PowerPoint, Word, OneNote,
Publisher, Access, Visio in Project);
storitvami za dostop do dokumentov ter skupno in sočasno delo, kjerkoli in
kadarkoli (SharePoint, OneDrive);
storitvami za doseganje e-pošte od vsepovsod, deljenje koledarjev, vabljenje na
sestanke, delegiranje opravil, nadzor nad projekti (Exchange, Project Online);
storitvami za poslovno obveščanje (PowerBI);
videokonferenčnimi in neposrednimi komunkacijskimi storitvami (Lync);
družbenim omrežjem podjetja Yammer.
Zakaj izbrati ADMA Akademijo Office 365?
•
•
•
•
•
•
spoznavanje sodobnega pisarniškega dela s programskim paketom Office 365,
nadgradnja že obstoječega znanja v programih zbirke Office,
delo na konkretnih primerih, ki jih poznate,
poudarek na učinkovitem in produktivnem delu,
delo na lastnem računalniku,
s pridobljenim znanjem lahko prihranite tudi en delovni dan na teden!
PROGRAM
1.sklop
Osnovni nivo
Trajanje: 13 šolskih ur v dveh dneh
Na prvem sklopu akademije za tajnice in poslovne sekretarje boste lahko izboljšali
učinkovitost vašega dela za 25%. To boste dosegli z odlično uporabo IT orodij, ki jih
že sedaj uporabljate pri vsakdanjem delu.
Vsebina sklopa:
• obdelava in vizualizacija velike množice podatkov
• hitro izpostavljanje izjem v podatkih v programu Excel,
• izdelava in deljenje zapisnikov sestankov v programih OneNote in Outlook,
• organizacija dnevnih aktivnosti v programu Outlooku,
• skupinsko delo na dokumentih v programu Wordu.
Kaj se boste naučili?
• spoznali boste prednosti skupinskega dela na spletnih mestih podjetja,
• kako hitro in učinkovito obdelati podatke v programu Excel, grafično izpostaviti
izjeme ter zagotoviti pravo sočasno delo na preglednicah,
• kako zagotoviti sočasno skupinsko delo na dokumentih v programu Word,
• kako narediti primerjavo med dvema različicama dokumentov ter jih
predvajati preko spleta,
• kako zagotoviti obvladovanje elektronske pošte in opravil,
• kako popolnoma avtomatizirati sklicevanje sestankov,
• kako deliti koledarje v oddelku,
• kako izdelati multimedijski zapisnik sestanka v skupini ali samostojno, ga
povezati z opravili v programu Outlook in spremljati izvrševanje zadanih nalog.
SKLOP 1 - PREGLED VSEBINE
Trajanje (šolske ure)
Office 365: delo od kjerkoli in kadarkoli, deljenje datotek in skupinsko delo posameznikov in podjetja preko OneDrive in SharePoint
2
OneNote: izdelava in deljenje zapisnikov
2
Outlook: organiziranje dnevnih aktivnosti
3
Word: skupinsko delo na dokumentih
2
Excel – podpora pisarniškemu poslovanju
4
2.sklop
Napredni nivo
Trajanje: 12 šolskih ur v dveh dneh
V drugem, naprednem delu akademije boste izboljšali učinkovitost vašega dela za
še dodatnih 25%.
Vsebina sklopa:
• manipulacija in izračunavanje podatkov, povezovanje tabel ter izdelava poročil
v programu Excel,
• izdelava kompleksnih poročil v programu Wordu s samodejnim osveževanjem
vsebine,
• množično pošiljanje prilagojenih dokumentov preko e-pošte,
• izdelava izjemnih predstavitev in obvladovanje šablonskih predstavitev v programu PowerPoint
• organizacija in izvedba video konferenc oz. e-sestankov v programu Lync.
Kaj se boste naučili?
• Kako povezovati podatke iz različnih virov, jih razvrščati, izbirati, izdelati
poročila in analize,
• kako izdelati kompleksno poslovno poročilo s povezavo na Excel tabele,
• kako izdelati in preko elektronske pošte posredovati partnerjem prilagojene
dokumente (vabila na sejme, ponudbe ...)
• kako uporabiti predloge za izdelavo publikacij,
• kako organizirati in pomagati izvesti video konferenco z deljenjem predstavitev,
dokumentov, programov in skupinskim ustvarjanjem zaključkov/zapiskov konference,
• kako izdelati in pripraviti izvesti izjemne predstavitve/diaprojekcije.
Ste vedeli, da je 51 odstotkov odločitev v podjetju napačnih, saj so
bile sprejete na podlagi nepravih informacij, čeprav so prave na
voljo v podjetju?
SKLOP 2 - PREGLED VSEBINE
Trajanje (šolske ure)
Excel – podpora odločanju
4
Word: izdelava zahtevnejših dokumentov
2
Word: izdelava serijskih pisem
1
Publisher: izdelava publikacij
1
Lync: komuniciranje in vodenje sestankov na daljavo
2
Power Point: priprava top predstavitev
2
3.sklop
Projektno vodenje
Trajanje: 13 šolskih ur v dveh dneh
V sklopu akademije za poslovne sekretarje - pomočnike direktorjev – boste lahko
za 20% izboljšati učinkovitost vašega dela. To boste dosegli z odlično uporabo IT
orodij, ki jih že sedaj uporabljate pri vsakdanjem delu.
Vsebina sklopa:
• priprava informacij za odločanje,
• izdelava kompleksnejših poročil in analiz v programih Excel in Access,
• vizualizacija organigramov,
• izdelava modelov poslovnih procesov
• načrtovanje, razdelitev in nadzor izvedenih aktivnosti v okviru projektnega dela.
Kaj se boste naučili?
• Kako narediti obdelavo podatkov bolj učinkovito z uporabo različnih vrst
funkcij, uvozom podatkov iz različnih virov, kontrolo pri vnosu podatkov ter
izdelavo kompleksnih poročil iz vrtilnih tabel,
• nadgradnja povezovanja med tabelami in iskanje presečnih podatkov ter
posodabljanje podatkov v programu Access,
• kako vizualno predstaviti organizacijske strukture, zemljevide procesov ter
kadrovske organigrame v programu VISIO,
• kako načrtovati izvedbo krajših projektnih nalog s centralnim načrtovanjem
virov za njihovo izvedbo ter avtomatizacijo razdeljevanja nalog in poročanja.
Ali ste vedeli, da je 54 odstotkov
prodajnih priložnosti izgubljenih,
ker pri pripravi ponudbe in pristopa
k stranki niso sodelovali pravi
zaposleni?
SKLOP 3 - PREGLED VSEBINE
Trajanje (šolske ure)
Excel – napredna podpora pisarniškemu poslovanju
2
Excel – napredna podpora odločanju
2
Access – Ko Excel ni dovolj
2
Visio: izdelava organigramov in procesnih diagramov
3
Project: planiranje in kontrola manjših, zaključenih nalog
4
Predavatelja
Akademijo ADMA Office 365 bosta vodila dva velika strokovnjaka
s informacijske podpore pisarniškemu poslovanju in odločanju
na področju komercialnega poslovanja.
Dr. Peter Baloh in mag. Peter Vrečar sta avtorja 19 knjig s tega področja.
V zadnjih 15 letih sta skozi projekte vpeljave in boljše izrabe informacijske
tehnologije vplivala na več kot 25 tisoč poslovnih uporabnikov.
Dr. Peter Baloh
sodeluje s podjetji na področjih povečevanje produktivnosti,
hitrega vpeljevanja sprememb, vitkega razvoja in
implementacije poslovnih modelov, in povečevanja
zavzetosti zaposlenih. Med naročniki so bila tudi podjetja
kot Samsung, Instrumentation Technologies, BISOL, Data#3,
Microsoft in Mattel.
Mag. Peter Vrečar
je poslovno prakso pridobival v velikih podjetjih kot so
Kovinotehna, Merkur in BISOL, kjer je 15 let vodil različne
oddelke na področju komercialnega poslovanja ter nastopal
kot projektni vodja različnih informacijsko-organizacijskih
projektov. Je zunanji sodelavec številnih visokih strokovnih
šol in fakultet. Ali ste vedeli, da je kar 60 odstotkov
najuspešnejših podjetij na svetu po
lestvici Fortune 500 prešlo na novi
programski paket Office 365?
Ali ste vedeli, da lahko v okviru ene naročnine storitve
Office 365 namestite aplikacije, kot so Outlook, Excell
in druge, na kar pet naprav – računalnikov, pametnih
telefonov, tablic?
Izpit
Na koncu Akademije ADMA Office 365 boste opravljali izpit, na podlagi
katerega vam bomo izdali certifikat ADMA Office 365, ki dokazuje vašo
usposobljenost v okolju Office 365 in zvišuje vaše vrednost na delovnem trgu.
Informacije in prijava
KDAJ IN KJE BO ADMA AKADEMIJA OFFICE 365?
1. sklop: 7. in 9. september, 9:00
2. sklop: 14. in 17. september, 9:00
3. sklop: 21. in 24. september, 9:00
Planet GV d.o.o.
Likozarjeva 3
1000 Ljubljana, 5. nadstropje
PRIJAVA
Skrajni rok za prijavo na je 25. avgust 2015. Število udeležncev na Akademiji ADMA
Office 365 je omejeno, prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej.
Na Akademijo Office 365 se lahko prijavite preko telefona 080 33 44, na spletnem
naslovu http://dogodki.planetgv.si/akademija-office-365 ali pa izpolnite in po
pošti, faksu ali e-pošti pošljite prijavnico na zadnji strani.
Skrajni rok za (pisno) odjavo je štiri dni pred akademijo. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali
administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV, dostopnih na
spletni strani www.planetgv.si.
KOTIZACIJA IN PLAČILO
•
Akademija ADMA Office 365 – osnovna raven // 390,00 € + DDV
•
Akademija ADMA Office 365 – napredna raven // 390,00 € + DDV
•
Akademija ADMA Office 365 - projektno vodenje // 390,00 € + DDV
•
Vsi trije sklopi (celotno izobraževanje) // 1.020,00 € + DDV
Ob prijavi na vse tri module prihranite 150 € in prejmete darilo- letno
naročnino na revijo ADMA!
DARILO ZA VSE UDELEŽENCE
Vsi udeleženci izobraževanja prejmejo knjigo Ob praktičnih primerih skozi Office 365,
ki je ni možno kupiti v redni prodaji.
Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 2900 0005 5121 077 (Unicredit Banka Slovenija, d.d.
Ljubljana), sklic na št. 233767-3767-matična št. plačnika.
Planet GV, d. o. o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/30 94 444, Faks: 01/30 94 445
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.planetgv.si
Prijavnica
Prijavljam se na naslednje sklope ADMA Office 365 akademije:
Sklop 1: ADMA Office 365 akademija za tajnice in poslovne sekretarje – osnovna raven
Sklop 2: ADMA Office 365 akademija za tajnice in poslovne sekretarje – napredna raven
Sklop 3: ADMA Office 365 akademija za pomočnike direktorjev
Vsi trije sklopi
__________________________________________________________________________________
Ime in priimek
__________________________________________________________________________________
Delovno mesto
__________________________________________________________________________________
Naslov E-pošte (DA, dovolim, da me obveščate po e-pošti)
__________________________________________________________________________________
Podjetje
__________________________________________________________________________________
Naslov
__________________________________________________________________________________
Matična številka plačnika
_______________________________________
ID števila plačnika za DDV Davčni zavezanec (obkrožite): DA NE
__________________________________________________________________________________
Telefonska številka
__________________________________________________________________________________
Številka telefaksa
_______________________________________ _______________________________________
Datum Žig in podpis
Skrajni rok za (pisno) odjavo je štiri dni pred akademijo.
Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne
stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja
podjetja Planet GV, dostopnih na spletni strani www.
planetgv.si, s katerimi se strinjate ob podpisu prijavnice.