Zaposlitveni vprašalnik

Comments

Transcription

Zaposlitveni vprašalnik
Zaposlitveni vprašalnik
Osebni podatki
Ime
Priimek
Datum rojstva
Naslov
Telefon (fiksni)
Telefon (mobilni)
E-mail
Državljanstvo
EMŠO
Davčna številka
Številka čevljev
Konfekcijska številka
Imate opravljeno varstvo
pri delu?
Da
Imate veljavno
zdravniško potrdilo?
Da
Ne
Ne
TRR
Pri banki, poslovna enota
Vozniški izpit
A
B
C
D
Izobrazba in znanja
Izobrazba, ki ste jo
dosegli (smer in stopnja)
Znanje jezikov
Odlično
(znam
samostojno
govoriti,
brati in
pisati)
Dobro
(znam se
samostojno
pogovarjati,
branje mi ne
dela težav)
Srednje
(razumem
jezik, malo
tudi
govorim)
Slabo
(razumem
samo
določene
stvari,
govoriti ne
znam)
Ne
razumem
Dobro
Srednje
Slabo
Ne
obvladam
Nemščina
Angleščina
Slovenščina
Če obvladate še druge
jezike, jih naštejte
Poznavanje računalniških programov
Zelo dobro
Word
Excel
Dodatna izobraževanja,
usposabljanja,
izpopolnjevanja
Prosim ocenite svoje znanje na naslednjih področjih
Odlično
Branje elektronačrtov
Montaža hišne
elektrike
Sestavava in priklop
elektroomaric
Delovne izkušnje
Področja dela (naštejte
vsaj 3 področja, ki jih
posebej dobro obvladate
in kjer imate največ
izkušenj
Dosedanji delodalajlci
(vsaj zadnji trije)
Katera dela ste opravljali
pri prejšnjih delodajalcih?
Razlogi za menjavo
zaposlitve
Za katero delovno mesto
se prijavljate?
Kdaj lahko nastopite z
delom?
Dobro
Srednje
Slabo
Ne znam