zloženko - Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije

Comments

Transcription

zloženko - Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije
INFORMACIJE IN PRIJAVA
Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo
Slovenije, ga. Ani Klopčič:


@

Zaloška 2, 1525 Ljubljana
01 522 42 35
051 381 557
[email protected]
www.zmok.si
Število udeležencev je omejeno na 400. Vrstni red
prijavljenih bo oblikovan po zaporedju vplačil.
Informacije: [email protected] Prijavnico lahko naj­­
de­­te na spletnih straneh www.zmok.si.
Med seminarjem bo v spremljajočih prostorih raz­
stava medicinsko-dentalnega materiala.
Kotizacija:
• do 10. 11. 2015: 250 € (vključen 22 % DDV)
• po 10. 11. 2015: 270 € (vključen 22 % DDV)
• na recepciji: 300 € (vključen 22 % DDV) Kotizacija vključuje zbornik predavanj in druge
materiale seminarja, kosilo, prigrizke in napitke
med odmori, potrdilo Zdravniške zbornice za po­
daljšanje licence (v postopku).
Kotizacijo nakažite na PR Združenja za maksilo­
facialno in oralno kirurgijo Slovenije pri Novi Lju­
bljanski banki d.d.: SI56 0201 4008 7754 603, Zalo­
ška c. 2, 1000 Ljubljana, sklic na št. 00-100. Davčna
številka ZMOKS: SI10830316.
Registracija udeležencev bo potekala v
preddverju Kongresnega centra Brdo pri Kranju
28. 11. 2015 od 8:00 ure naprej.
Cenjene kolegice, dragi kolegi!
Z
velikim veseljem vas ponovno vabim na zdaj že
tradicionalni ZMOKS seminar. Vse odkar semi­
narje prirejamo, se trudimo biti čimbolj objektiv­
ni in zato skušamo posamezne teme osvetliti z različnih
vidikov. Tudi letošnji program smo pripravili s to mislijo
in smo zato k sodelovanju spet povabili tudi predavate­
lje drugih specialnosti.
V področju alveolarnih grebenov čeljustnic se pri svo­
jem delu namreč srečujemo zobozdravniki in različni
specialisti. Gre za izredno pomembno funkcionalno
področje, ki je hkrati tudi estetsko zelo izpostavljeno.
Ob vse večjih estetskih zahtevah dandanes je ohranja­
nje tkiv alveolarnih grebenov, bodisi trdih ali pa mehkih,
izrednega pomena. Vse več pacientov ima v ustih im­
plantate, oziroma se pri njih načrtuje oskrba z implanta­
ti in zato je pomembno vedeti, kakšna je interakcija med
naravnimi zobmi ter obzobnimi tkivi, oziroma med im­
plantati in okolnimi tkivi.
Vsi vemo, da lahko pride ob neprevidnem delu do iz­
gube kostnine alvelarnega grebena, umikanja dlesni,
izgube zoba ali implantata in drugih nevšečnosti. Kako
se temu izogniti? Z drugimi besedami: kako načrtova­
ti in izvesti zdravljenje, da bodo rezultati čim boljši in
čim bolj predvidljivi? Ali lahko principe parodontalne
in dentoalveolarne kirurgije kar enostavno prenesemo
na tkiva ob implantatih? In kako se lotiti zdravljenja, če
je do zapleta že prišlo?
Tem je torej veliko in potrudili se bomo, da po koncu
seminarja odidete s čimveč koristnimi informacijami,
ki jih boste lahko uporabili pri vsakdanjem delu v svoji
ambulanti. Med predavanji smo pustili dovolj časa za
diskusije, ki so vedno bolj pomemben del takšnih semi­
narjev, saj lahko v njih slušatelji aktivno sodelujete.
Veselimo se ponovnega snidenja z vami zadnjo soboto v
novembru na Brdu pri Kranju!
Prisrčno vabljeni na 17. seminar ZMOKS.
V imenu organizacijskega odbora:
Aleš Vesnaver
Organizacijski odbor:
Božič Marko
Didanovič Vojko
Dovšak David
Dovšak Tadej
Eberlinc Andreja
Gorjanc Matija
Ihan Hren Nataša
Kansky Andrej
Kočar Miha
Prodnik Luka
Sapundžiev Dime
Sotošek Borut
Vesnaver Aleš
17.
strokovni seminar ZMOKS
L ok a c ija
Obzobna tkiva:
ohranjanje, rekonstrukcija
in estetika
Kongresni center Brdo pri Kranju,
28. november 2015
PROGRAM
Obzobna tkiva: ohranjanje, rekonstrukcija in estetika
8:00 – 9:00Registracija
09.00 – 09.10 Otvoritev in pozdravni nagovor
9.10 – 9.30
9.30 – 9.50 1. sklop
Ekstrakcije in načini
ohranjanja kostnine
Dovšak D.: Ali potrebujemo nove
smernice pri zobnih ekstrakcijah?
Božič M.: Atravmatska ekstrakcija zoba
9.50 – 10.10 Kočar M.: Takojšnja vstavitev zobnega vsadka in alveolarni greben
10.10 – 10.30 Sapundžiev D.: Tehnika ščita (Shield technique) za ohranjanje alveolarnega grebena
10.30 – 11.00 Diskusija
10.40 – 11.10 Odmor za kavo
2. sklop
Resorpcija alveolarnega
grebena in tehnike
dograjevanja
11.30 – 11.50 Gorjanc M.: Ohranitev ali dograditev
kostnine: smernice in dileme pri
najpogostejših kliničnih stanjih
11.50 – 12.10 Dovšak T.: Resorpcija maksile:
od dviga sinusnega dna do
zigomatičnih implantatov
12.10 – 12.30 Ihan Hren N.: Ali je dograjevanje kostnine
po zdravljenju periimplantitisa možno?
12.30 – 12.50 Kansky A.: Izguba transplantirane kosti
po osteoplastiki brezzobe čeljusti
12.50 – 13.10 Sotošek B.: Dolgoročne izkušnje z
naplastitveno osteoplastiko
13.10 – 13.30 Diskusija
13.30 – 14.30 Odmor za kosilo
program
3. sklop
Problematika
mehkih tkiv
14.30 – 14.50 Schara R.: Algoritmi zdravljenja
parodontalne bolezni
14.50 – 15.10 Grošelj D.: Zdravljenje recesij
15.10 – 15.30 Vesnaver A.: Čvrsta zapora dlesni okoli
implantatov
15.30 – 15.50 Kopač I.: Načela belo-rdeče estetike pri
protetični oskrbi
15.50 – 16.10 Diskusija
16.10 – 16.40 Odmor za kavo
4. sklop
Posebnosti pri shiznih
in onkoloških pacientih
16.40 – 17.00 Eberlinc A.: Kirurški postopki za
ustvarjanje kosti pri gnatoshizi
17.00 – 17.20 Prodnik L.: Implantološka oskrba on­
koloških pacientov
17.20 – 17.40 Didanovič V.: Priprava mehkih tkiv za
zobno rehabilitacijo pri mikrovaskular­
ni rekonstrukciji
17.40 – 18.00 Razprava in zaključek seminarja
ODDAJA P O STERJE V
Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi!
N
aš seminar tudi letos vključuje predstavi­
tev posterjev, ki pomenijo aktivno udelež­
bo in s tem večje število licenčnih točk, pred­
vsem pa predstavljajo neko vsebinsko drugačno
sodelovanje med vami in nami. Zamišljeni so
kot predstavitev zanimivih kliničnih primerov
in raziskovalnih del ter vsebinsko niso omejeni.
Najboljši bo tradicionalno nagrajen.
Povzetek posterja je potrebno oddati do 5. 11. na
e-naslov: [email protected] Pov­
zetek naj bo Wordov dokument z naslovom, vse­
mi podatki o avtorjih (vključno z zaposlitvijo) in
vsebino, ki naj ne presega 450 besed.
Sam poster boste sestavili po predlogah, ki so
PPT dokumenti, in jih lahko presnamete z inter­
netne strani ZMOKS (www.zmok.si). Sicer pa je
natančnejše oblikovanje povsem vaše. Izdelane
posterje morate oddati do 20. 11. kot priponko
na isti elektronski naslov ([email protected]
mf.uni-lj.si). Tiskanje in obešanje samih poster­
jev je nato naše delo. Na voljo sem vam tudi za
dodatne informacije v zvezi s posterji.
Vljudno vabljeni k sodelovanju,
Prof. dr. Nataša Ihan Hren, dr. med.

Similar documents