Življenjepisi članov nadzornega sveta Slovenskih železnic

Comments

Transcription

Življenjepisi članov nadzornega sveta Slovenskih železnic
Življenjepisi članov nadzornega sveta SŽ
Peter Grašek
Peter Grašek je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravosodnim izpitom. Opravljal je več
različnih vodstvenih funkcij v gospodarskih družbah v Sloveniji. Bil je namestnik glavnega izvršnega
direktorja v UO KD Group, d. d., predsednik uprave revizijske hiše Deloitte & Touche, d. o. o. (sedaj
Deloitte revizija, d. o. o.), predsednik uprave Telekoma Slovenije, d. d., in predsednik uprave Adrie
Airways, d. d. Začetne izkušnje si je pridobival tudi v bančništvu (LB združena banka). Ima tudi bogate
izkušnje iz nadzora nad poslovanjem družb, saj je opravljal številne funkcije tako člana kot
predsednika nadzornega sveta (Adria Airways, Splošna plovba, Skupna, Mobitel, Siol, Adriatic
Slovenica, KD banka, Fundacija Parus, Aerodrom Ljubljana, trenutno tudi v RTV Slovenija). Aktivno
govori več tujih jezikov (angleško, francosko, italijansko, srbsko).
Bojan Brank
Bojan Brank je diplomiral iz splošnega managementa na Ashridge Management Colleage (London City
University) v Veliki Britaniji. Je direktor in lastnik podjetja Abena, d. o. o., ki se ukvarja s poslovnim
svetovanjem. V preteklosti je bil generalni direktor DHL Express Slovenija, d. o. o., ter predsednik
uprave Luke Koper, d. d. Zelo dobro pozna področje logistike, saj je poleg vodenja družbe v
preteklosti na tem področju opravljal tudi funkciji tako predsednika kot člana nadzornega sveta, in
sicer na Slovenskih železnicah (predsednik NS) ter Luki Koper (član NS). Bil je tudi član NS družbe
Mercator, d. d. Bojan Brank je član UO Zbornice za Management Consulting Slovenije in predsednik
nadzornega odbora Slovenskega coaching združenja. Aktivno govori angleški jezik.
Mag. Aleksander Nagode
Aleksander Nagode je univerzitetni diplomirani politolog in magister znanosti s področja politologije
– obramboslovja. Od leta 2003 opravlja različne odgovorne funkcije na Ministrstvu za finance,
trenutno pa je vodja sektorja za upravljanje javnega premoženja. Delovno področje sektorja zajema
pripravo in izvajanje zakonodaje s področij upravljanja javnega premoženja, pomoči družbam v
težavah, poroštev RS, jamstvenih shem, zavarovanja izvoznih poslov in zadolževanja pravnih oseb
javnega sektorja na ravni države. Bil je član ožje delovne skupine za pripravo ZSDH-1 in Strategije
upravljanja kapitalskih naložb države ter član strokovne komisije za pripravo predloga članov
nadzornega sveta SDH. Aktivno govori angleško, srbsko, hrvaško.
Mitja Križaj
Mitja Križaj je univerzitetni diplomirani ekonomist. Je direktor in lastnik podjetja Fundament
svetovanje in investicije, d. o. o., ki se ukvarja s finančnim in poslovnim svetovanjem. V zadnjih nekaj
letih je deloval kot direktor Hypo Leasinga, d. o. o., Heta Asset Ressolution Slovenia, d. o. o., in kot
predsednik uprave Triglav Nepremičnine, d. d. Ima izkušnje z vodenjem skupine družb, upravljanjem
nepremičninskega portfelja ter z upravljanjem kapitalskih naložb, finančnim in poslovnim
prestrukturiranjem podjetij, prav tako pa tudi s področja financiranja večjih infrastrukturnih
projektov in projektov javno-zasebnega partnerstva. Izkušnje si je pridobival tudi na različnih
vodstvenih mestih v bančništvu (Hypo Alpe-Adria bank, d. d., Banka Austria Creditanstalt). Opravljal
je tudi funkcije člana nadzornega sveta. Aktivno govori več tujih jezikov (angleško, nemško, srbsko,
hrvaško).
Jože Pavšek
Vso svojo delovno dobo je zaposlen na Slovenskih železnicah, kjer je med drugim delal kot voznik
težke mehanizacije in dispečer. Pred izvolitvijo v nadzorni svet Slovenskih železnic je bil zaposlen kot
delavski direktor podjetja SŽ-ŽIP. Predsednik Sindikata železniškega transporta Slovenije.
Silvo Berdajs
Strojevodja elektrovlečnih vozil z dolgoletnimi izkušnjami na področju sindikalnega gibanja na
Slovenskih železnicah in na področju delavskega soupravljanja, predsednik sveta delavcev SŽ-VIT in
Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb SŽ, sekretar Sindikata strojevodij Slovenije in član
Revizijske komisije nadzornega sveta SŽ.

Similar documents