PREDRAČUN_Skupina 4 Padežnik MESO, MESNI IZDELKI in

Comments

Transcription

PREDRAČUN_Skupina 4 Padežnik MESO, MESNI IZDELKI in
OBRAZEC 4/4
PONUDNIK
______________________
______________________
______________________
PREDRAČUN
(veljavnost od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016)
NAROČNIK:
OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR
Iztokova ulica 6, 2000 Maribor
SKUPINA 5:MESO in MESNI IZDELKI
(Kuhinja OŠ Janka Padežnika je delilna kuhinja, zato vseh artiklov ne potrebuje oz. v manjših količinah)
OPIS BLAGA
MESNI IZDELKI
Delikatesna slanina
Hamburška slanina
Barjena klobasa, rezana
Barjena klobasa z
zelenjavo, rezana
Dim. šunka b.k. v p.
Dim. vratovina b.k. v p.
Suha salama -goveje meso
Suha salama, zimska
Pršut brez kosti (kraški)
Kuhan pršut
Narezek
Suha salama- turistična
Gozdarska pečena
Kranjska klobasa
Šunkarica
Hrenovke –svinj. naravno
črevo
Hrenovka –telečja,
naravno črevo
Pečenice
Narezek
Zaseka
Ocvirki
SVEŽE MESO
Mleto meso-mešano
Čevapčiči-mešano meso
Pleskavice –mešano meso
Junčje pleče brez kosti
Junčje stegno BK
Junčji zrezki
Junčje kocke
PIŠČANČJE in
PURANJEMESO
Mera Količina
kg
kg
Kg
Kg
30
30
30
30
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
kg
kg
kg
kg
kom
kg
20
20
50
30
40
40
20
30
30
20
20
80
kg
60
kg
kg
kg
kg
150
20
3
3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
10
10
10
5
5
5
5
CENA BREZ
DDV
CENA Z DDV
SKUPNA
VREDNOST z
DDV
ZNAK
KVALITETE
ZNAK
EMBALAŽA
Piščančja prsa
Piščančja pečenica
Piščančja hrenovka
Piščančji zrezki
Piščančja posebna
klobasa (Poli ) ali njej
enakovredna
Pišč. prsa v ovitkuklobasa
Puranja šunkarica
Puranji zrezki
kg
kg
kg
kg
kg
5
5
30
30
80
kg
80
kg
kg
30
10
SKUPAJ
Ponudnik mora ponuditi vsa živila iz skupine.
Blago v ponudbi mora biti I. kakovostnega razreda.
Vsa živila morajo ustrezati določbam pravilnikov o kakovosti živil, objavljenih v uradnem listu RS.
Izdelki ne smejo vsebovati gensko spremenjenih organizmov.
Vso dobavljeno blago mora biti opremljeno z deklaracijo v slovenskem jeziku. Izdelki morajo biti ustrezno pakirani
in deklarirani. Na deklaraciji mora biti razvidno poreklo mesa in veterinarska številka.
Pri izdelavi predračuna morajo biti upoštevane zahtevane enote mere ter vse strokovne in ostale zahteve
naročnika.
Ponudniki so seznanjeni z dejstvom, da se razpisane količine blaga med letom lahko spremenijo.
V ceno mora biti všteto želeno oblikovanje in razrez (zrezki, kocke, mletje) mesa in klobas.
Dostava med 6.30 – 7.00 ure zjutraj, če ne bo drugače dogovorjeno.
Datum:
Žig in podpis ponudnika:

Similar documents