vpis v 1. letnik na up fakulteto za turistične študije - turistico

Comments

Transcription

vpis v 1. letnik na up fakulteto za turistične študije - turistico
Fakulteta za turistične študije - Turistica
Facolta` di Studi per il Turismo - Turistica
Številka: 77668-6/15
Datum: 23. september 2015
VPIS V 1. LETNIK NA UP FAKULTETO ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - TURISTICO
Spoštovani!
Obveščamo vas, da vpisno dokumentacijo pošljete priporočeno po pošti do 27. septembra 2015 na naslov:
UP FTŠ – TURISTICA (vpis 2015/2016)
Obala 11 a
6320 Portorož
Podpisanemu vpisnemu listu priložite (navodila za izpolnjevanje vpisnega lista so podrobneje opisana na spletni strani
www.turistica.si):






originalno spričevalo (zaključni izpit, matura ali poklicna matura)* ali overjeno fotokopijo,
novejši izpisek iz rojstne matične knjige (lahko tudi fotokopija),
1 fotografijo** (kot za osebni dokument), na hrbtno stran napišite ime in priimek ter jo zalepite na vpisni list,
potrdilo o plačilu vpisnih stroškov,
potrdilo o plačilu 1. obroka šolnine (samo za izredne študente),
izpolnjeno izjavo o plačilu šolnine, če vam šolnino krije podjetje – izredni študij (obrazec natisnete na spletni strani
www.turistica.si ***).
Vpisali bomo le kandidate, ki bodo dostavili vso zahtevano dokumentacijo.
Potrdila o vpisu
Po zaključenem vpisu boste po pošti prejeli 6 izvodov potrdil (roki za oddajo potrdil za štipendijo, študentske domove,
zavarovanje ipd. so do 15. oktobra). Ostala potrdila naročite preko ŠIS-a po 15. oktobru 2015.
Želimo Vam uspešen študij!
Dekan:
prof. dr. Anton Gosar, l.r.
Priloga:
 Osebno geslo za uporabo ŠIS-a, 1x;
 Splošna navodila za uporabo ŠIS-a, 1x;
 Navodila za vpis, 1x;
 Položnica – vpisni stroški, 1x.
V vednost:
 Kandidatom za vpis v 1. letnik 2015/2016;
 Referat za študentske zadeve;
 Prodekan za študijske zadeve.
* Študenti, ki so že bili vpisani na fakulteto, višješolski ali visokošolski zavod, morajo ob vpisu priložiti izpisnico.
**Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm v barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za
samopostrežno fotografiranje. Študent mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute. Podoba obraza od temena do brade
naj zajema 70% celotne fotografije. Slika mora biti dovolj osvetljena, brez temnih senc na obrazu, ter naj vsebuje osvetljeno (rjavo ali svetlomodro) in
gladko barvno ozadje brez živih (intenzivnih) vzorcev. Če student nosi očala, naj stekla ne odsevajo, kar bi se videlo na fotografiji.
*** Vsa navodila, cenik in obrazci so objavljeni na spletni strani www.turistica.si v rubriki ŠTUDIJ/VPIS 2015/2016.

Similar documents