Delavnica za ledvične bolnike

Comments

Transcription

Delavnica za ledvične bolnike
1
G.P.G. učenje in tehnike - Gradivo za ledvične oz. dializne bolnike – Celje 2015
1. UVOD
Trenutno eden izmed najbolj zanimivih znanstvenikov na svetu dr. Grigorij Petrovič Grabovoj iz
Rusije nam podaja povsem nov pogled na človeka in svet ter stvarnika oziroma njihovo
medsebojno povezanost. Njegovo učenje je tem bolj vredno naše pozornosti zaradi njegove
dokazane 100% jasnovidnosti – Grabovoj pravi, da lahko pri njem sedaj vsi vidimo, kakšne
potenciale nosi v sebi vsak človek. O svojem učenju in tehnikah je napisal že več kot 60 knjig in
izvedel več kot 300 seminarjev. Grabovoj je kot doktor naravoslovnih znanosti na začetku
deloval na tehniškem področju, kjer je s 100% zanesljivostjo preprečeval katastrofe z
odpravljanjem napak v kritičnih situacijah na letalih, satelitih in v jedrskih elektrarnah, kar je vse
tudi znanstveno dokumentirano. S tem je nedvomno dokazal verodostojnost svojega učenja in
pritegnil zanimanje širše javnosti za njegovo učenje. Zato je pričel razvijati tudi bio-informacijske
tehnike za samopomoč človeku – tudi pri tem je bil 100% zanesljiv, saj obstajajo neizpodbitni
dokazi, da je ozdravil neozdravljive bolezni (rakasta obolenja v zadnjem stadiju, aids idr.) ter
znova vzpostavil kirurško odstranjene organe (rast nove maternice, žolčnika, slepiča ipd.). Po
svoji napovedi , da bo kandidiral za predsednika Rusije, je žal postal žrtev medijske afere in bil
začasno zaprt. Trenutno živi in dela v Moskvi, njegovo najpomembnejše delo in glavno
poslanstvo pa je preprečitev možne globalne jedrske katastrofe na našem planetu, ki se je žal
usidrala kot informacija v naši kolektivni zavesti. Njegovi sodelavci (najbolj poznana sta dr.
Arkadij Petrov, ustanovitelj klinike, kjer pomagajo ljudem z bio-informacijskimi tehnikami, ki že
sodeluje tudi s klinikami v naših sosednjih državah in pa Igor Arepjev), ki preizkušajo in razvijajo
njegovo učenje, imajo vse bolj odmevne uspehe.
2. UČENJE dr. G. P. GRABOVOJA
Grabovojevo Učenje razlaga stvarstvo na sledeč način:
- izvor stvarstva je v domeni stvarnika, ki je Svet in Človeka ustvaril z namenom večnega življenja
ter vseskozi skrbi za ohranjanje oz. vzpostavitev te NORME;
- Človek je ustvarjen po Stvarnikovi podobi in bi naj deloval popolnoma enako – torej ustvarjal
pogoje za večen obstoj sveta in večno življenje.
Grabovojevo učenje o Bogu je, ne glede na to ali se človek deklarira kot ateist ali vernik v
religijske bogove, vsekakor vredno naše pozornosti – ne le duhovne, ampak tudi znanstvene, saj
gre za razlago fizikalne strukture stvarstva in njegovega informacijskega sistema. Zagotovo ni
naključje, da se ta znanja pojavljajo med nami ravno sedaj, v obdobju informacijske družbe, ko
vse to tudi lažje razumemo. Nikar si ne domišljajmo, da živimo v času, ko smo raziskali že vse –
2
G.P.G. učenje in tehnike - Gradivo za ledvične oz. dializne bolnike – Celje 2015
ne pozabimo, da smo se tako počutili že večkrat v pretekli zgodovini pa to ni bilo še nikoli res,
kakor tudi ni sedaj.
Grabovoj nas uči Tehnik upravljanja s svetom, s katerimi lahko prične človek udejanjati to svoje
prvobitno poslanstvo. Na novo nam razlaga celotno strukturo stvarstva in možnosti upravljanja z
njim v smeri odrešitve iz trenutnega stanja v svetu za vse nas ter nadaljnjega harmoničnega
razvoja vsega s ciljem vzpostavitve večnega življenja. Z vidika Stvarnika ima Človek na Svetu na
razpolago vse, kar potrebuje za zagotavljanje Večnosti – razlog, da so na svetu prisotne bolezni,
staranje in smrt, ki niso del Norme Stvarnika, je torej človekova svobodna volja. Človek je zaradi
neznanja oz. napačnega razumevanja sveta in Stvarnika ustvarjal kolektivno zavest, polno
raznoraznih neresnic in zablod oz. informacijskih virusov, ki ovirajo vzpostavitev realnosti po
Normi Stvarnika. Vendar pa to lahko človek tudi spremeni, če se prične zavestno ukvarjati s
popravljanem zatečene situacije v svetu v korist vsem. Grabovojeva teza je, da je naša realnost
preprosto fizikalno spremenljivo dejstvo – okrog nas nastaja oz. se odraža zgolj tisto, kar doseže
največjo gostoto oz. koncentracijo – to pa je vedno tisto, kar s svojimi mislimi (prepričanji)
podpira oz. vzdržuje večina ljudi. Za spreminjanje realnosti oz. vsega materialnega je torej
ključnega pomena gostota oz. koncentracija naših misli (kot fizikalno dejstvo) – ko ta preseže
gostoto materializiranega se materialnost spremeni. To je ključ za vsako ustvarjanje. Grabovoj je
ta princip oz. te zakone stvarstva tudi že dokazal s svojimi številnimi 100% zanesljivimi in skrbno
opazovanimi demonstracijami.
3. TEHNIKE dr. G. P. GRABOVOJA
Grabovoj razlaga svet in Človeka z vidika Stvarnika. Uči nas, da je Človekova struktura: Duša,
Duh, Zavest in Fizično telo. Značilnost Večnosti je stalen razvoj, za katerega pa mora človek
vedno obstajati kot kompletna struktura. Umiranje fizičnega telesa je nepotrebno in človeka le
ovira v razvoju. Dokler človek tega ne doume in ozavesti, podlega prepričanju kolektivne
zavesti, da fizičnega telesa ni mogoče večno ohranjati pri življenju. Grabovoj trdi drugače – ker je
duša primorana vedno znova ustvarjati svoje fizično telo, se vedno znova reinkarnira. Vendar je
to upočasnjevanje procesa vzpostavljanja večnosti, saj človek v vsaki inkarnaciji vedno na novo
spoznava svet. Grabovoj zatrjuje, da je za človeka nastopil čas vstajenja in nesmrtnosti – tukaj in
sedaj ter po volji Stvarnika. Ob vstajenju se človek namreč ponovno utelesi v identično telo s
svojim celotnim spominom na prejšnje življenje (naša matrica oz. informacije so neuničljive in jih
je možno kadarkoli znova aktivirati), kar bo bistveno pospešilo razvoj človeštva in sveta.
Grabovoj pravi, da sporočila ‘Kristusovega vstajenja’ doslej žal še sploh nismo doumeli – morda
zato, ker to še ni postalo vprašanje znanosti ampak zgolj religije. Grabovoj obenem tudi trdi, da
je te tehnike že uspešno izvedel na mnogih ljudeh v Rusiji, s čemer je sprožil burne polemike. Uči
3
G.P.G. učenje in tehnike - Gradivo za ledvične oz. dializne bolnike – Celje 2015
nas, da to zmore tudi vsakdo izmed nas in nas poziva, da naj več ne dopustimo, da bi naši bližnji
odhajali s tega sveta. Vse o tem je opisano v njegovi knjigi “Vaskrsenje ljudi i večni život - od
sada naša stvarnost “ (srbski prevod).
Cilj vseh bio-informacijskih tehnik je ponovna vzpostavitev izvornega stanja – to je Norme
Stvarnika – po njej je človek vedno zdrav, srečen in večen. Grabovojeve tehnike so različne in
preproste – dokaz za njihovo učinkovitost pa so konkretni Grabovojevi dosežki. O njih se je
mogoče podučiti v njegovih izvirnih delih, v delih njegovih najbližjih sodelavk in sodelavcev ter v
različnih spletnih objavah. Žal v Sloveniji zamujamo s prevajanjem njihovih knjig in filmov, zato
je seminarska oblika prenašanja tega znanja oz. ozaveščanja trenutno edini način, ki nas lahko
doseže.
Grabovojeve bio-informacijske tehnike ali tehnike upravljanja z novo zavestjo so različne tehnike
za samopomoč in pomoč, ki so univerzalne oz. nimajo nobenih omejitev. Bistvo njihovega
izvajanja je informiranje realnosti ali normiranje z vzpostavitvijo NORME našega izvornega
popolnega harmoničnega oz. zdravega stanja – tehnike so različne, skupna jim je le miselna
koncentracija na želeni cilj, ki pa se ga lahko ustvari na različne načine (z uporabo številskih
nizov, geometrijskih likov idr.). Vse tehnike je mogoče izvajati tako zase kot tudi za drugega.
4. PRAKTIČNA DELAVNICA ZA SAMOOZDRAVITEV
Pričujoči seminar ima poseben izobraževalni oz. didaktičen pomen, ker se bodo udeleženci na
njem naučili uporabnosti Grabovojevih tehnik z vidika celostnega pristopa k upravljanju s ciljem
samoozdravitve. Vse tehnike, ki jih je mogoče uporabiti za samopomoč in ozdravitev, bomo
spoznali ob praktičnih primerih reševanja različnih težav ledvičnih bolnikov.
Ali veste, da obstaja pod našo levo lopatico VEČNA CELICA, ki ohranja prvobitno matrico človeka
po zamisli Stvarnika? Ta informacijski zapis obstaja v vsakem izmed nas. To večno celico se lahko
naučimo aktivirati in se na ta način samoozdraviti. Po Grabovoju sta bolezen in zdravje le dve
različni informaciji – sami se lahko odločimo, katero izmed njiju bomo sprejeli v svoje nadaljnje
življenje. Neozdravljive bolezni tako ne obstajajo. Odvaditi se moramo naših prepričanj, kako
smo nepomembni, slabotni in nemočni. Imamo namreč lastnosti Stvarnika, ki pa jih zaradi
našega nezavedanja o tem žal ne izkoriščamo oz. jih nezavedno uporabljamo v našo škodo.
Z našo svobodno voljo se lahko sedaj odločimo:
da smo popolnoma ZDRAVI,
da bomo VEČNI in znanje o tem prenašajmo širom naokrog,
da bomo večno ustvarjalni oz. KREATIVNI v smeri dobrega za vse nas,
da živimo v IZOBILJU,
da smo SREČNI in
da bomo naredili SVOJ OSEBNI IZBOR CILJEV, ki jih želimo realizirati,
4
G.P.G. učenje in tehnike - Gradivo za ledvične oz. dializne bolnike – Celje 2015
NORMA ZDRAVEGA TELESA JE prvi zakon Zavesti, ki je vsebovan v vsaki naši logični aktivnosti.
Našo logiko moramo osvoboditi strahov ter utečenih prepričanj in programov – čas je, da jo
duhovno razvijemo, kar nam bo omogočilo doseči vse, kar je v dobrobit celotnega sveta in naše
osebno dobro.
Na seminarju se bomo naučili upravljanja z realnostjo z uporabo ŠTEVILSKIH NIZOV,
GEOMETRIJSKIH LIKOV in različnih drugih BIO-INFORMACIJSKIH TEHNIK.
5. TEHNIKE za OZDRAVITEV – PRIMER “LEDVIČNA OBOLENJA”
V primeru ledvičnih bolnikov je največja ovira ozdravitvi prepričanje, da ledvice nimajo
sposobnosti regeneracije. To pa bi naj bilo res samo zato, ker se to menda še ni nikoli zgodilo. A
tudi Zemlja je bila za nas nekaj časa ravna, sedaj je pa okrogla. In zgodilo se nam je že mnogo
tako imenovanih čudežev, ki danes to več niso – temu se v resnici reče razvoj (tudi v znanosti ali
pa medicini). Zato se ne omejujmo, kadar nam je to v škodo oz. ni koristno za človeka in svet.
Zakaj se otepamo razmišljanja npr. o možnosti obnovitve odstranjenih organov – ali si ni to
morda celo lažje predstavljati kot pa to, da se ob spočetju iz drobcene oplojene jajčne celice
razvije celoten človeški organizem, se pravi vsa telesna tkiva in organi? Preveč se prepuščamo
nenadziranemu oz. avtomatičnemu razumskemu razmišljanju in premalo zavestnemu
premišljevanju in preizpraševanju. Razum je zgolj orodje, kreator pa je zavest. In naša naloga je
zavedati se vedno več – v tem je naš osebni razvoj.

ŠTEVILSKI NIZI za LEDVICE – iz Grabovojeve knjige “Obnavljanje ljudskog organizma
koncentracijom na brojeve” (hrvaški prevod) in “Recovery of man`s matter by
concentration on number rows” (book 1 in 2 - angleški prevod)
PLJUČNA MRENA (plevra) in MEDPLUČJE (mediastinum) - 898 315 428 188
UROGENITALNI SISTEM - 898 398 412 842
LEDVICE - 289 391 814 216
5
G.P.G. učenje in tehnike - Gradivo za ledvične oz. dializne bolnike – Celje 2015
Desna ledvica (frontalni prerez) - 289 391 814 216:
1 – LEDVIČNA SKORJA - 912 898 949 319
2 – LEDVIČNA SREDICA - 598 716 399 008
3 – LEDVIČNE PAPILE - 519 377 918 227
4 – LEDVIČNI STEBRIČKI (Beritnovi) ) - 594 312 898 714
5 – FIBROZNA KAPSULA.(vezivna ovojnica) - 980 841 218 329
6 – MALE LEDVIČNE ČAŠICE - 589 326 799 816
7 – SEČEVOD - 214 312 810 008
8 – VELIKE LEDVIČNE ČAŠICE - 989 217 519 487
9 – LEDVIČNI MEH (kotanja) - 928 899 499 711
10 – LEDVIČNA VENA - 518 914 319 528
11 – LEDVIČNA ARTERIJA - 198 711 298 241
12 – LEDVIČNE PIRAMIDE - 539 871 491 001
Zgradba nefronov (osnovna funkcionalna enota ledvic)
6
G.P.G. učenje in tehnike - Gradivo za ledvične oz. dializne bolnike – Celje 2015
1 – SPODNJI ZVITI TUBUL (distalni) - 814 988 719 081
2 – KAPILARNI KLOBČIČ (mreža) - 214 718 918 317
3 – ZBIRNI KANALI (zbiralca) - 548 219 317 917
4 – TOK SEČA (v ledvičnem mehu) - 298 017 498 248
5 – HENLEJEVA ZANKA - 518 319 888 910
6 – LEDVIČNA ARTERIJA - 198 711 298 241
7 – LEDVIČNA VENA - 518 914 319 528
8 – ZGORNJI ZVITI TUBUL (proksimalni) - 571 898 714 557
9 – DOVODNA ARTERIJSKA ŽILA - 889 014 219 893
10 – ODVODNA ARTERIJSKA ŽILA - 890 014 318 714
11 – LEDVIČNO TELESCE (glomeruli) - 519 891 249 318
12 – VENULE (kapilarni sistem) - 213 984 791 248
13 – BOWMANOVA KAPSULA - 298 788 489 791
7
G.P.G. učenje in tehnike - Gradivo za ledvične oz. dializne bolnike – Celje 2015

POGLAVJE 9: BOLEZNI LEDVIC ter MEHURJA in SEČNIH POTI — 8941254
AMILOIDOZA (sistemsko obolenje – kopičenje beljakovin) — 4512345
ANOMALIJE SEČNEGA TRAKTA (prirojene napake) — 1234571
HIDRONEFROZA (zastojna bolezen ledvic) — 5432154
GLOMERULONEFRITIS (vnetje nefronov) — 4812351
AKUTNI GLOMERULONEFRITIS (akutno vnetje nefronov + odpoved ledvic) — 4285614
EKLAMPSIJA LEDVIC (odpoved ledvic zaradi hipertenzije) — 8149141
PIELITIS (vnetje ledvičnih čašic) — 5432110
PIELONEFRITIS (nespecifično vnetje parenhima) — 58143213
POLICISTIČNE LEDVICE (prirojena bolezen – atrofija parenhima) — 5421451
LEDVIČNA KOLIKA (napad hude bolečine ledvičnega izvora oz lokacije) — 4321054
LEDVIČNI KAMNI (nefrolitiaza - v ledvičnih čašicah in ledvičnem mehu) — 5432143
LEDVIČNA INSUFICIENCA (sindrom ledvičnega popuščanja) — 4321843
AKUTNA LEDVIČNIA INSUFICIENCA (akutna ledvična odpoved) - 8218882
KRONIČNA LEDVIČNA INSUFICIENCA (kronična ledvična odpoved) — 5488821
AKUTNA UREMIJA (zastrupitev krvi ob ledvičnem popuščanju) — 5421822
KRONIČNA UREMIJA (zastrupljanje krvi ob ledvični odpovedi) — 8914381
LEDVIČNA TUBERKULOZA (bakterijska infekcijska bolezen) — 5814543
CISTITIS (bakterijsko vnetje mehurja) — 48543211
CISTE LEDVIC – uporaba drugih tehnik)
RAK LEDVIC - 56789108
TUMORJI LEDVIC - 56789108
TUMORJI SEČEVODA (ureter) - 5891856
NEFROZA (nefrotski sindrom) – univerzalni niz za ledvice - 8941254
POŠKODBE LEDVIC - 5412123

BOLEZNI, ki so NAJPOGOSTEJŠI VZROK za LEDVIČNA OBOLENJA:
SLADKORNA BOLEZEN (tip 2) - 8819977
VISOK KRVNI PRITISK (hipertenzija) – 8145432
ATEROSKLEROZA (arterioskleroza) - 54321898
POSLEDICA JEMANJA ZDRAVIL (zaščita pred kemikalijami) - 3194217
SISTEMSKE BOLEZNI - 5421891
REVMATOIDNI ARTRITIS - 8914201
HEMORAGIČNA MRZLICA (mišja mrzlica) - 5124567
ZASTRUPITEV (oralna - težke kovine ipd.) - 5142154
8
G.P.G. učenje in tehnike - Gradivo za ledvične oz. dializne bolnike – Celje 2015
HORMONSKI VZROKI (insuficienca nadledvične žleze) - 4812314
PROTIN (putika - povišanje sečne kisline v krvi) - 4548145
LUPUS (avtoimunsko vnetje) - 8543148
NEZNANI VZROKI – 18884321

NAJPOGOSTEJŠI PROBLEMI LEDVIČNIH in DIALIZNIH BOLNIKOV:
KRVNI SISTEM (normalizacija)– 148542139
KRVNA SLIKA (normalizacija) - 514832189
BIOKEMIJA KRVI (urea, kalij, fosfor…) – 514832189
ANEMIJA - 48543212
KREATININ – moški - 814254351
KREATININ – ženske – 5182843
URIN - 1852155
BIOKEMIJA URINA - 1485218
ZASTAJANJE VODE V TELESU (pljučni edem) - 54321112
NESTABILEN KRVNI TLAK - univerzalni niz za ožilje - 1289435
VISOK KRVNI TLAK – 8145432
NIZEK KRVNI TLAK – 8143546
ARITMIJA SRCA – 8543210
PROBLEMI Z ŽILAMI - univerzalni niz za ožilje - 1289435
DESNA ROKA - 1854322
LEVA ROKA - 4851348
PROBLEMI S FISTULO - univerzalni niz za kirurgijo - 18574321
ANEVRIZME (aorta) - 48543218
TROMBOZE - 1454580
HIRANJE (podhranjenost) – normiranje telesne teže - 4812412
KRČI - 51245424
POMANJKANJE VITAMINOV - univerzalni niz za vitamine - 1234895
POMANJKANJE VITAMINOV (vitamin D) - 5421432
OSTEONEKROZA (negibljivost sklepov) – niz za ortopedijo – 1418518
PREOBČUTLJIVOST NA DIALIZNE KEMIKALIJE – niz za zaščito pred kemikalijami - 3194217
PREOBČUTLJIVOST NA ZDRAVILA – niz za zaščito pred kemikalijami - 3194217
LABORATORIJSKI IZVIDI - normiranje - 1489999
DIALIZNI APARAT - niz za zaščito pred negativni delovanjem – 71931 in normiranje delovanja z
nizom za transformacija negativnega v pozitivno – 1888948
9
G.P.G. učenje in tehnike - Gradivo za ledvične oz. dializne bolnike – Celje 2015

NAJPOGOSTEJŠI PROBLEMI pri TRANSPLANTIRANIH BOLNIKIH
HUDI STRANSKI UČINKI ZDRAVIL (oslabljen imunski sistem) - zaščita pred kemikalijami
3194217 in univerzalni niz za endokrinologijo – 1823451)
ZAPLETI S PRESAJENO LEDVICO (zavrnitev ledvice) – niz samoobnavljanje telesa - 9187948181
ZAPLETI PRI OPERACIJAH (kirurški) - univerzalni niz za kirurgijo - 18574321
NADZOR NAD DOGODKI - univerzalni niz - 942181942

BOLNIKI z ENO LEDVICO oz. BREZ OBEH LEDVIC:
- TEHNIKE ZA PONOVNO RAST ODSTRANJENEGA ORGANA - kombinacija številskih nizov in
drugih tehnik

RAZNE BIO-INFORMACIJSKE TEHNIKE:
Splošno uporabne:
-
DELO S SFERO, ČASOVNA LINIJA , CELICA LIJAK, CELICA REŠITELJICA, ZDRAVLJENJE
NAJTEŽJIH BOLEZNI, DELO Z ZVEZDNIMI NIZI OZVEZDIJ in še številne druge
Specialne:
-
PARNI ORGANI, GEOMETRIJSKI LIKI ZA ČIŠČENJE KRVI, DVOJNI LIJAK ZA KRVNI PRITISK,
DELO S KRVNIMI ŽILAMI, ODSTRANJEVANJE CIST, ODSTRANJEVANJE KAMNOV in še
številne druge
Navodila za izvajanje navedenih in drugih tehnik so na razpolago:
-
-
na spletnih straneh
http://www.vecnamladost1489999.com/tehnologije/:
https://www.youtube.com/results?search_query=ve%C4%8Dna+mladost
v knjigah, priročnikih in knjižicah dr. G.P. Grabovoja in njegovih sodelavcev
na seminarjih o Grabovojevem Učenju in bio-informacijskih tehnikah
10
G.P.G. učenje in tehnike - Gradivo za ledvične oz. dializne bolnike – Celje 2015
6. Dr. GRIGORIJ GRABOVOJ – razni viri:
dosedanje slovenske objave:
https://www.youtube.com/watch?v=IhPE1FBJmR0
http://www.jana.si/2012/02/stevilcne-kode-ki-zdravijo-/
http://www.misteriji.si/datoteke/dat_1211_Zdravljenje_s_stevili.pdf
http://trgovina.zdravje.si/datoteke/dat_1211_Zdravilne_stevilcne_kode.pdf
http://www.vecnamladost1489999slovenija.com
povezava na film o kliniki v Moskvi, kjer zdravijo po tej metodi
https://www.youtube.com/watch?v=tdv48ZD8T3s
srbski in hrvaški viri:
https://www.youtube.com/watch?v=5HGoIFEubtk&list=PL67A1A38B209592B5&index=4
http://www.balkanmagazin.net/zdravlje/cid142-76260/lecenje-tehnologijom-svesti
http://www.vecnamladost1489999.com
http://www.vecnamladost1489999.com/tehnologije/:
https://www.youtube.com/results?search_query=ve%C4%8Dna+mladost
drugo:
http://www.grabovoi-grigori.us/
http://www.grabovoi-grigori.us/diplome.html
http://www.grigori-grabovoi.ru/eng/
http://www.petrovfond.de/stiftung.html
http://www.svetcentre.com/epages/63625358.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/63625358/Categories/AboutUs/U
eber_die_Lehre
http://www.svetcentre.com/epages/63625358.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/63625358/Categories/Grigori_Gr
abovoi/Ueber_Grigori_Grabovoi
https://grabovoigp.wordpress.com/2014/06/09/the-results-of-people-who-practice-theteachings-of-grigori-grabovoi/
http://www.medicinenon.it/salva-te-stesso-la-creazione-delluniverso-libro
http://etalon-taganrog.com/tecnologie_bioinformative_della_fondazione_arcady_petrov.html
http://www.renaudbray.com/Livres_Produit.aspx?id=1337526&def=Grigori+Petrovich+Grabovoi+%3A+l%27hom
me+des+codes+de+gu%C3%A9rison+miracle%2CFITZ%2C+SERGE%2C9782923568102
11
G.P.G. učenje in tehnike - Gradivo za ledvične oz. dializne bolnike – Celje 2015
Dodatne informacije:
SVETLANA NOVAK - [email protected]
DR. JELENA ČVOROVIĆ - [email protected]
DEJAN PILKO - [email protected] ali 041 753 899
ADRIJANA ZUPANC – [email protected] ali 051 245 884
Pri pripravi gradiva so sodelovali: Svetlana Novak, dr. Jelena Čvorović, Adrijana Zupanc, Dejan
Pilko, Aljaž Bizjak Zupanc – CELJE, 2015
Organizator dogodka: Društvo IZVIR - www.izvir.com
VAŽNO OBVESTILO:
Ledvični oz. dializni bolniki se lahko prijavijo na vodeno skupinsko izvajanje bio-informacijskih
tehnik za pomoč pri ledvičnih obolenjih, kjer se bodo izvajale vse tehnike, uporabne za lajšanje
težav pri ledvičnih obolenjih.
Srečanja bodo potekala od aprila 2015 dalje, in sicer 1-krat mesečno ob nedeljah dopoldne,
udeležijo pa se jih lahko tudi vsi ostali zainteresirani, ki želijo pomagati pri zdravljenju ledvičnih
obolenj v Sloveniji z bio-informacijskimi tehnikami.
Prispevek bo predvidoma 5 evr na udeleženca oz. v višini kritja stroškov najema prostora.
Dodatne informacije in prijave:
Dejan Pilko - [email protected] ali 041 753 899
Adrijana Zupanc – [email protected] ali 051 245 884
12
G.P.G. učenje in tehnike - Gradivo za ledvične oz. dializne bolnike – Celje 2015