Program konference

Comments

Transcription

Program konference
Program konference
Pomurje, energetsko samozadostna regija
28. - 29. novembra 2014, Murska Sobota
Petek, 28. november
11:30 - 12:00 Prihod in registracija udeležencev
12:00 - 13:45 POMURJE, ENERGETSKO SAMOZADOSTNA REGIJA (plenum)
(povezuje pom. akad. dr. Mitja Slavinec)
pom. akad. dr. Mitja Slavinec, Univerza v Mariboru, FNM
akad. pom. akad. dr. Anton Vratuša - KORAKI V PRAVO SMER, SAZU
pom. akad. dr. Milan Svetec, RRA Mura d.o.o.
pom. akad. dr. Rafael Mihalič, Univerza v Ljubljani, FE
pom. akad. dr. Borut Žalik, Univerza v Mariboru, FERI
pom. akad. dr. Darko Anželj, Pomurski razvojni inštitut
Matej Čer, Avant car d.o.o.
14:00 - 15:45 DRUŽBOSLOVJE (povezuje pom. akad. dr. Vesna Kondrič Horvat)
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
pom. akad. dr. Darja Senčur Peček - KONKURENČNA PREPOVED IN KONKURENČNA KLAVZULA
pom. akad. dr. Stanislav Raščan - GOSPODARSKA DIPLOMACIJA REPUBLIKE SLOVENIJE IN NJENO
DELOVANJE PRI POVEZOVANJU REGIJ
pom. akad. dr. Florian Margan - QUO VADIS SLOVENIJA - KAM KORAKAMO, KAM GREMO?
pom. akad. dr. Janez Malačič - DEMOGRAFIJA POMURSKE REGIJE
pom. akad. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič - SPOŠTOVANJE OTROŠTVA
pom. akad. dr. Etelka Korpič-Horvat - ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DRŽAVE
pom. akad. dr. Iztok Palčič - KAKO INOVATIVNA SO POMURSKA PROIZVODNA PODJETJA? – DRUGIČ
RAZPRAVA IN ODMOR
16:15 - 18:15 MEDICINA IN TEHNIKA (povezuje pom. akad. dr. Rafael Mihalič)
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
pom. akad. dr. Zdenka Čebašek-Travnik - DOSTOJANSTVO - SPREGLEDANA VREDNOTA V MEDICINI
pom. akad. dr. Vita Čebašek - MIŠICE LEDVENO MEDENIČNEGA PREDELA IN BOLEČINA V KRIŽU
pom. akad. dr. Cvetka Grašič Kuhar - NEINVAZIVNI RAK DOJKE
pom. akad. dr. Milan Šernek - LEPLJENJE LESA IN KERROCKA
akad. pom. akad. dr. Igor Emri - POWDER INJECTION MOLDING: AN OPPORTUNITY FOR THE AEROSPACE
INDUSTRY
pom. akad. dr. Rudolf Pušenjak - UPRAVLJANJE NESTABILNIH SAMOVZBUJENIH AKUSTIČNIH NIHANJ V
PROCESIH ZGOREVANJA
pom. akad. dr. Matej Zadravec - NUMERIČNA ANALIZA STRJEVANJA NiTi ZLITINE
pom. akad. ddr. Melita Hajdinjak - ROJENJE SLOVENSKIH OBČIN
RAZPRAVA IN ODMOR
18:30 - 19:00 PREDSTAVITEV NOVIH ČLANOV (povezuje pom. akad. dr. Milan Svetec)
18:30
18:45
pom. akad. dr. Jolanda Lazar - VPLIV POVEZOVANJA PREDMETNEGA POUKA S POUKOM NEMŠČINE NA
PRIDOBIVANJE BRALNIH STRATEGIJ
pom. akad. dr. Simon Ülen - UČINKOVITOST KONCEPTUALNOGA POUKA FIZIKE V SREDNJIH ŠOLAH
20:00 AKADEMSKI PLES (PHD. Band)
Sobota, 29. november
9:15 - 9:30 Prihod in registracija udeležencev
09:30 - 10:45 HUMANISTIKA (povezuje pom. akad. dr. Darja Senčur Peček)
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
pom. akad. dr. Damir Josipovič - MESTO POMURJA V DEMOGRAFSKIH PROCESIH V SLOVENIJI
pom. akad. dr. Vesna Kondrič Horvat - EKOKRITIKA V ESTETSKI OBLIKI. O AKTUALNOSTI ROMANA
OCEAN NARAŠČA ŠVICARSKE PISATELJICE HEDI WYSS
pom. akad. dr. Jana S. Rošker - KITAJSKI PREDNIKI STRUKTURALIZMA
pom. akad. dr. Ivan Rihtarič - VOJNA POSOJILA NA SPODNJEM ŠTAJERSKEM V PRVI SVETOVNI VOJNI
pom. akad. dr. Cvetka Hedžet Tóth - INTERAKCIJA MED EKONOMIJO IN KULTURO
RAZPRAVA IN ODMOR
11:15 - 13:30 TEHNIKA IN NARAVOSLOVJE (povezuje pom. akad. dr. Mitja Lainščak)
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
pom. akad. dr. Daniela Zavec Pavlinić - OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA MED PREDPISI STANDARDOV IN
ZAHTEVAMI KONČNEGA UPORABNIKA
pom. akad. dr. Mirjam Sepesy Maučec - EVALVACIJA AVTOMATSKIH PREVODOV V PROJEKTU SUMAT
pom. akad. dr. Tanja Bagar - BIOOGLJE: STARE MODROSTI ZA NOVE IZZIVE
pom. akad. dr. Jože Nemec - MEHANIZIRANA OBDELAVA PODATKOV PRED UVEDBO RAČUNALNIKOV
pom. akad. dr. Renato Lukač - ODŠLI SMO V OBLAKE
pom. akad. dr. Andrej Tibaut - BIM PRISTOP V GRADBENIH PROJEKTIH
pom. akad. dr. Milan Svetec - LANDAU-OVA TEORIJA MARTENZITNIH FAZNIH PREHODOV
pom. akad. dr. Rebeka Rudolf - DETECTION OF PHASE TRANSFORMATION IN SHAPE MEMORY ALLOY
NiTi WIRE DURING IN- VITRO SIMULATION OF ORTHODONTIC TREATMENT
pom. akad. dr. Mitja Slavinec - VPLIV VLAGE NA TOPLOTNO PREVODNOST
RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK KONFERENCE
13:45 SKUPŠČINA PAZU
ORGANIZACIJSKI ODBOR
ZNANSTVENI ODBOR
pom. akad. dr. Mitja Slavinec
pom. akad. dr. Milan Svetec
pom. akad. dr. Mitja Lainščak
pom. akad. dr. Andrej Hozjan
pom. akad. dr. Renato Lukač
pom. akad. dr. Zdenka Čebašek-Travnik
pom. akad. dr. Darja Senčur Peček
pom. akad. dr. Rebeka Rudolf
Zoran Wolf
akad. pom. akad. dr. Anton Vratuša
akad. pom. akad. dr. Igor Emri
pom. akad. dr. Venčeslav Kaučič
pom. akad. dr. Janez Malačič
pom. akad. dr. Rafael Mihalič
pom. akad. dr. Zvonko Jagličič
pom. akad. dr. Miran Kondrič
pom. akad. dr. Boris Pihlar
pom. akad. dr. Cvetka Tóth Hedžet
pom. akad. dr. Borut Žalik
Mestna občina Murska Sobota

Similar documents