AXA Asistenca

Comments

Transcription

AXA Asistenca
AXA
Asistenca
Vaša prva misel,
ko potrebujete
pomoè na cesti.
AXA
PREMIUM
Moja Asistenca
3.000 EUR
Popravilo na mestu
Vleka (na servis ali dom)
Vleka kamorkoli v SLO
DA (2 krat)
3.000 EUR
3.000 EUR
DA (1 krat)
Avtomobilski ključi
Zmanjkanje goriva
Polnjenje neustreznega goriva
Prazna ali počena pnevmatika
Avtodvigalo/žerjav
Rent-a-car
Dostava in vrnitev (drop-off) nadomestnega
vozila na kraj asistenčnega primera
Vrnitev vozila domov/do ustrezne
delavnice
Brezpogojna vrnitev vozila domov/do
ustrezne delavnice
Asistenca pri organizaciji odpreme
tovora
Prevoz zavarovanca po
popravljeno vozilo
Prepustitev vozila (totalka)
Dostava rezervnih delov
Predujem plačila stroška
nujnega popravila
Stroški namestitve
Vrnitev upravičencev do
doma /destinacije
Tatvina vozila
Zdravniški prevoz
Vrnitev posmrtnih ostankov
Nujni stroški zdravljenja
10.000 EUR
Nujen obisk iz R Slovenije
Spremstvo otrok mlajših od 16 let
Nadomestni voznik
Posojilo - varščina
Stroški odvetnika
Maksimalna starost vozila
Vrsta vozila: Na 4 kolesa, manj kot 3,5 t, motorna camping vozila, starodobna vozila, prikolice s tretjo registrsko tablico,
prikolice, ki niso namenjene za tržno uporabo (camping prikolice, prikolice za prevoz čolnov) z največjo dovoljeno maso do 3,5t.
AXA
PLUS
Moja Asistenca
Popravilo na mestu
Vleka (na servis)
Vleka kamorkoli v SLO
DA (2 krat)
DA (1 krat)
Avtomobilski ključi
Zmanjkanje goriva
Polnjenje neustreznega goriva
Prazna ali počena pnevmatika
Avtodvigalo/žerjav
Rent-a-car
Dostava in vrnitev (drop-off) nadomestnega
vozila na kraj asistenčnega primera
Vrnitev vozila domov/do
ustrezne delavnice
Brezpogojna vrnitev vozila domov
do ustrezne delavnice
Asistenca pri organizaciji
odpreme tovora
Prevoz zavarovanca po
popravljeno vozilo
Prepustitev vozila (totalka)
Dostava rezervnih delov
Predujem plačila stroška
nujnega popravila
Stroški namestitve
Vrnitev upravičencev do
doma /destinacije
Tatvina vozila
Zdravniški prevoz
Nujni stroški zdravljenja
10.000 EUR
Vrnitev posmrtnih ostankov
Nujen obisk iz R Slovenije
Spremstvo otrok mlajših od 16 let
Nadomestni voznik
Posojilo - varščina
Stroški odvetnika
Maksimalna starost vozila
Vrsta vozila:
20 let
20 let
AXA
POLNA
Popravilo na mestu
Vleka (na servis)
Avtomobilski ključi
Zmanjkanje goriva
Polnjenje neustreznega goriva
Prazna ali počena pnevmatika
Avtodvigalo/žerjav
Rent-a-car
Dostava in vrnitev (drop-off) nadomestnega
vozila na kraj asistenčnega primera
Vrnitev vozila domov/do
ustrezne delavnice
Brezpogojna vrnitev vozila domov
do ustrezne delavnice
Asistenca pri organizaciji
odpreme tovora
Prevoz zavarovanca po
popravljeno vozilo
Prepustitev vozila (totalka)
Dostava rezervnih delov
Predujem plačila stroška
nujnega popravila*
Stroški namestitve
Vrnitev upravičencev do
doma /destinacije
Tatvina vozila
Zdravniški prevoz
Vrnitev posmrtnih ostankov
Nujen obisk iz R Slovenije
Spremstvo otrok mlajših od 16 let
Nadomestni voznik
Posojilo - varščina
Stroški odvetnika
Maksimalna starost vozila
Vrsta vozila:
Moja Asistenca
AXA
MOTORNA KOLESA
Moja Asistenca
Popravilo na mestu
Vleka
Zmanjkanje goriva
Rent-a-car
Vrnitev vozila domov/do
ustrezne delavnice
Prepustitev vozila (totalka)
Dostava rezervnih delov
Stroški namestitve
Vrnitev upravičencev do
doma /destinacije
Zdravniški prevoz
Vrnitev posmrtnih ostankov
Spremstvo otrok mlajših od 16 let
Nadomestni voznik
Posojilo - varščina
Maksimalna starost vozila
Vrsta vozila:
20 let
20 let
AXA
TOVORNA VOZILA
Moja Asistenca
PODROČJA VELJAVNOSTI
V DRŽAVAH
ZELENE KARTE
Prometna nesreča
UGODNOSTI AXA TV
ASISTENCE
V SLOVENIJI
Popravilo / ni vleke
610 EUR
Popravilo / vleka, avtodvigalo ali žerjav
1.530 EUR.
Stroški namestitve do 48 h
38 EUR na osebo (Max 2 noči)
Stroški namestitve nad 48 h
305 EUR na dogodek ali
38 EUR na osebo / noč
Vrnitev upravičencev do
doma / destinacije
DA
Asistenca pri organizaciji
odpreme tovora
PO DOGOVORU
Prepustitev vozila (totalka)
458 EUR
PROGRAM POMOČI
Določitve in pogoji
Avtomobilska zavarovanja
Vrsta vozila
Prometna nesreča
Avtomobilsko zavarovanje
Zavarovalnice Maribor d.d.
Na 2 kolesi ali več , več kot 750kg
in na 4 kolesa ali več, več kot 3.500 kg
Kraj veljavnosti
R Slovenija in države zelene karte
Krita potovanja
Poslovna potovanja krajša od 90
Trajanje zavarovanja
1 leto
Upravičenec koristnik
posadka (max 2 osebi na vozilo)
Izvršitev - izvedba
Pomoč v prometni nesreči
Dosegljivost zavarovatelja
Noč in dan (0 - 24)
Odprti tel. ZM d.d.
DA
Pomoč v različnih jezikih
Slovenščina, nemščina in angleščina
AXA
KOLESA
Moja Asistenca
PODROČJA VELJAVNOSTI
UGODNOSTI AXA KOLESA ASISTENCE
V R HRVAŠKI
V R SLOVENIJI
Prometna
nesreča
Popravilo
Vleka
Mehanska
okvara
Prometna
nesreča
100 EUR
Mehanska
okvara
150 EUR
100 EUR
150 EUR
Stroški namestitve
NE
60 EUR / max 2 noči
Vrnitev upravičencev do
doma / destinacije
NE
DA
Spremstvo otrok mlajših od 16 let
NE
DA
Zdravstvena repatriacija
Nujen obisk iz R Slovenije
Vrnitev posmrtnih ostankov
Prepustitev kolesa (totalka)
Vrnitev kolesa domov /
do ustrezne delavnice
Posojilo - varščina
DA
DA
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
NE
NE
NE
NE
DA
NE
NE
DA
NE
PROGRAM POMOČI
Določitve in pogoji
Maksimalna starost koles
Vrsta kolesa
Posebna pravica v km
Kraj veljavnosti
Trajanje zavarovanja
Upravičenec - koristnik
Izvršitev - izvedba
Dosegljivost
zavarovatelja
Odprti tel. ZM d.d.
Pomoč v različnih jezikih
Prometna
nesreča
/
Mehanska okvara
6 let
Enosledno ali dvosledno vozilo z najmanj
dvema kolesoma, ki ga poganja lastnik z lastno
močjo ali s pomožnim električnim motorjem
do 25km/h
2
km
R Slovenija in države zelene karte
1 leto
Zavarovanec naveden na polici
Pomoč v prometni nesreči, pri okvari
kolesa, telesni poškodbi
Noč in dan (0 -24)
DA
Slovenščina, nemščina in angleščina
Naprej z vami
Kaj zavaruje AXA asistenca
Avtomobilska asistenca AXA vam zagotavlja 24-urno pomoč na cesti v
primeru prometne nesreče, mehanske okvare vozila ali tatvine vozila ter
pri telesnih poškodbah tako v Sloveniji kot v vseh državah zelene karte. Do
pomoči so upravičeni tako voznik vozila kot tudi potniki, ki potujejo v
zavarovanem vozilu.
Zavarovanje asistence lahko sklenete za dobo enega leta ob sklenitvi
zavarovanja.
Če pride do škodnega dogodka, pokličite najprej naš 24-urni
asistenčni center na številki:
v Sloveniji:
080 19 21
iz tujine:
+386 2 618 05 20
Veè informacij na 080 19 20
QF AXA 02/15

Similar documents