Seznam ucb-PS-2015-16

Comments

Transcription

Seznam ucb-PS-2015-16
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
PŠ dr. Janka Šlebingerja
GORNJA RADGONA
21.9.2015
SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV
šolsko leto 2015/16
DODATNE
POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila,
šestila, pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
1. RAZRED
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
NASLOV
Bastarda Božič: ČAROBNI SVET PRAVLJIC, berilo za 1.r OŠ s
A.Vidic Grmek: PAJKEC PIKO, grafomotor. vaje za 1.r.OŠ s pril. progr., ZRSŠ
s pril. progr., ZRSŠ
S.Gaberšek: MATEMATIKA 1, dz za matematiko v 1.r.OŠ, pril. izobraž. progr. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
M.Đukič: SPOZNAVANJE OKOLJA 1, učb. za spoznav. okolja
v 1. r. OŠ, pril. izobraževal. progr. z nižjim izobrazb. standard.,
ZRSŠ
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
PŠ dr. Janka Šlebingerja
GORNJA RADGONA
21.9.2015
šolsko leto 2015/16
DODATNE
POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila,
šestila, pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
4. RAZRED
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
NASLOV
S.Grča Planinšek: PLANET ČRKOSNED, učb. za slov. za 4.r.OŠ
pril. izobrazb. standard, ZRSŠ
D.Škof Pavlinec: TO JE MOJA DRUŽBA, učb. za družb.
za 4. r OŠ, pril. izobrazb. standard, ZRSŠ
N. Bajc Beden, M. Gvardjan: NAŠA MATEMATIKA, učb. za mat.
S.Grča Planinšek: PLANET ČRKOSNED, dz. za slov. za 4.r.OŠ
pril. izobrazb. standard, ZRSŠ
N. Bajc Beden, M. Gvardjan: NAŠA MATEMATIKA, dz. za mat. 1. in
2. del, 4.r.OŠ, pril. izobrazb. standard, ZRSŠ
D.Škof Pavlinec: TO JE MOJA DRUŽBA, dz. za družb.
za 4. r OŠ, pril. izobrazb. standard, ZRSŠ
4.r.OŠ, pril. izobrazb. standard, ZRSŠ
N. Vidmar: NA POTEP V DEŽELO BESED, berilo za 4. razred OŠ
pri. program
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
PŠ dr. Janka Šlebingerja
GORNJA RADGONA
21.9.2015
DODATNE
POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila, šestila,
pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
šolsko leto 2015/16
5. RAZRED
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
I.Lušina: BRANJE KOT ČUDEŽNO POTOVANJE, berilo za 5.r.
OŠ s pril. progr. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
S. Grča Planinšek: BREZ ZMEDE SEJEMO BESEDE, učb, za
slov. za 5.r. OŠ s pril. progr. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
B.Kramar: GOSPODINJSTVO 5. učb. za gospodinjstvo v 5.r.
OŠ s pril. progr. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
E.Dolenc: DRUŽBOSLOVJE 5, učb za družboslovje za 5.r.OŠ
s pril. progr. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
V.Cizelj et al.: NARAVOSLOVJE 5, učb. za naravoslovje v 5.r.OŠ
s pril. progr. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
NASLOV
S. Grča Planinšek: BREZ ZMEDE SEJEMO BESEDE, učb, za
slov. za 5. r. OŠ s pril. progr. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA, PŠ dr. Janka Šlebingerja, GORNJA RADGONA
21.9.2015
šolsko leto 2015/16
DODATNE POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila, šestila,
pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
6. RAZRED
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
NASLOV
I. Ferlinc, N. Modrič: DOMIŠLJIJSKI SVET
MAVRIČNIH BESED, učb. za slov. v 6. r. OŠ
s pril. progr. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
S.Grča Planinšek: VESOLJE BESED - VESELJE
BESED, učb. za slov. za 6.r.OŠ
s pril. progr. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
A.Čimžar: MATEMATIKA 6, učb za mat. za 6. r. OŠ
s pril. progr. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
(na zgoščenki)
B. Kramar: GOSPODINJSTVO 6, učb. za gosp. za 6.r.
v izobraž. program. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
H.Zupančič, A. Vališer: DRUŽBOSLOVJE 6, učb. za 6.
r.OŠ, pril. progr. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
E.Dolenc: NARAVOSLOVJE 6, učb. za naravosl. v 6.r.
OŠ, pril. progr. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
S.Grča Planinšek: VESOLJE BESED - VESELJE
BESED, del.zv.. za slov. za 6. r. OŠ
s pril. progr. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
A.Čimžar: MATEMATIKA 6, del. zv. za mat. za 6. r. OŠ
s pril. progr. z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
(na zgoščenki)
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA, PŠ dr. Janka Šlebingerja, GORNJA RADGONA
21.9.2015
DODATNE
POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila, šestila,
pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
šolsko leto 2015/16
8. RAZRED
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
NASLOV
H.Prosen Zupančič:
MY ENGLISH 2, učb. za angl. za 8.r.OŠ za angleščino
pril. izobraž. program z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
A.Vališer, E.Mrlak:
POLETI Z MENOJ MED BESEDE, berilo za 8.r.,
učbenik za 8.r.OŠ v prilagojenem programu osnovnošolskega izobraževanja
z nižjim standardom, ZRSŠ
A.Vališer, H.Zupančič:
DRUŽBOSLOVJE 8, učbenik za družboslovje za 8.r.OŠ, s
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, ZRSŠ
V. Dundek:
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik tehniko in
tehnologijo za 8.r. v prilagojenem programu OŠ
izobraževanja z nižjim standardom, ZRSŠ
B.Kramar:
GOSPODINJSTVO 8, učbenik za gospodinjstvo
za 8. r. v izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom, ZRSŠ
M. Britovšek et. al.: NARAVOSLOVJE 8, 2 dela, učbenik
za naravoslovje v 8. r. OŠ, prilagojeni izobraževalni program nižjim
izobrazb. standardom, ZRSŠ
D. Horvat:
KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, slovenščina
učb. za 8.r.OŠ s prilagojenim programom, ZRSŠ
D. Horvat:
KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, slovenščina,
delovni zvezek za 8.r.OŠ s prilagojenim programom, ZRSŠ
M. Gavrilovska:
MATEMATIKA 8, delovni zvezek za 8.r. OŠ., prilagojeni izobraž. i program z nižjim izobrazb.
standardom, ZRSŠ
V. Dundek:
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek za tehniko in
tehnologijo za 8.r. v prilagojenem programu OŠ
izobraževanja z nižjim standardom, ZRSŠ
H.Prosen Zupančič: MY ENGLISH 2, dz,
za angl. za 8.r.OŠ za angleščino, pril. izobraž. program z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
K. Paldauf: ICH LERNE DEUTSCH 2, delovni učb. za 8.r. OŠ
pril. izobraž. program z nižjim izobrazb. standard., ZRSŠ
IZBIRNE VSEBINE:
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA, PŠ dr. Janka Šlebingerja, GORNJA RADGONA
21.9.2015
šolsko leto 2015/16
9. RAZRED
DODATNE
POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila,
šestila, pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
NASLOV
D. Langerholc:
KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, slovenščina,
učbenik za 9.r.OŠ s prilagojenim programom, ZRSŠ
M.Gajšek:
POZDRAVLJENA, MLADOST, berilo za 9. r.,
učbenik za slovenščino za 9.r.v prilagojenem programu
osnovnošolskega izobraževanja z nižjim standardom,
ZRSŠ
N.Dmitrovič et al.::
DRUŽBOSLOVJE 9, učbenik za družboslovje za 9.r.OŠ, s
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, ZRSŠ
P.Vrtačnik Žveplan::
NARAVOSLOVJE 9, učbenik za naravoslovje v 9.r.OŠ,
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, ZRSŠ
V. Dundek:
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 9, učbenik tehniko in
tehnologijo za 9.r. v prilagojenem programu OŠ
izobraževanja z nižjim standardom, ZRSŠ
B.Kramar:
GOSPODINJSTVO 9, učbenik za gospodinjstvo
za 9. r. v izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom, ZRSŠ
H.Prosen Zupančič, A. Blazinšek: MY ENGLISH 3, učb. za angl.
za 9.r. OŠ prilagojeni izobraž. program z nižjim izobrazbenim
standardom, ZRSŠ
D. Langerholc:
KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, slovenščina,
delovni zvezek za 9..r.OŠ s prilagojenim programom, ZRSŠ
V. Dundek:
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 9, delovni zvezek za tehniko in
tehnologijo za 9.r. v prilagojenem programu OŠ
izobraževanja z nižjim standardom, ZRSŠ
K.Paldauf: ICH LERNE DEUTSCH 3, del. učb. za 9.r., pril. izobraž.i program z
nižjim izobrazbenim standardom, ZRSŠ
H.Prosen Zupančič, A. Blazinšek: MY ENGLISH 3, učb. za angl.
za 9.r. OŠ prilagojeni izobraž. program z nižjim izobrazbenim
standardom, ZRSŠ
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc