Povezava do prispevka

Comments

Transcription

Povezava do prispevka
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Marijan F. Kranjc
Osebna bibliografija za obdobje 1968-2015
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI
1.01 Izvirni znanstveni članek
1.
KRANJC, Marijan F. Vojaška prisega slovenskih upornikov, prostovoljcev in vojakov = Military oath of
Slovenian insurgents, volunteers and
soldiers. Vojaška zgodovina, ISSN 1580-4828, str. 129-159, ilustr. [COBISS.SI-ID
517452569]
2.
KRANJC, Marijan F. Rat posle rata : doprinos srpskih dobrovoljaca u borbi za slovenačke zapadne i
severne granice 1918/19 = War after the
war : struggles for Slovenian North Western borders in 1918/19 involvement of Serbian volunteers.
Vojnosanitetski pregled, ISSN
0042-8450, 2008, vol. 65, Suppl., str. 88-92. [COBISS.SI-ID
513750553]
3.
KRANJC, Marijan F. Brionski plenum in slovenski delež : (skica za varnostno študijo). Vojnozgodovinski
zbornik, ISSN 1580-1284, 2003,
št. 11, str. 65-71, ilustr., 2003, št. 12, str. 68-83. [COBISS.SI-ID
215933184]
4.
KRANJC, Marijan F. Slovenska vojaška inteligenca - generali in admirali : skica za antropološko študijo 1.del. Borec, ISSN
0006-7725, 2000, letn. 52, št. 579/582, str. 201-[326]. [COBISS.SI-ID
3801118]
5.
KRANJC, Marijan F. Obveščevalno-varnostna zaščita pohoda 14. divizije NOV in PO Slovenije na Štajersko
: skica za varnostno študijo.
Borec, ISSN 0006-7725, 1998, 50, št. 561/562/563, str. 245-300, ilustr. [COBISS.SI-ID
113842176]
6.
KRANJC, Marijan F. Balkanski vojaški poligon : varnostno-vojaški zapisi. Borec, ISSN 0006-7725, 1998, let.
50, št. 567-568-569, str.
11-339. [COBISS.SI-ID
2411315]
7.
KRANJC, Marijan F. Savremene vojne doktrine - sukob niskog intenziteta. Vojno delo, ISSN 0042-8426,
42, 5-6, str. 59-85.
[COBISS.SI-ID
23261186]
1.04 Strokovni članek
8.
KRANJC, Marijan F. Dr Aleksandar Nedok - Prlek u Beogradu. Glasnik, ISSN 1821-3995, jul 2013, god. 5,
br. 17, ilustr. http:///home.amis.net/marijank/dok/Nedog-otac_i_sin.pdf. [COBISS.SI-ID
519452953]
9.
KRANJC, Marijan F. Ivan A. Božič, častnik štirih vojska in generalmajor JLA. Dolenjski list, ISSN 0416-2242,
19. apr. 2012, leto 63,
št. 16, str. 20, ilustr., 26. apr. 2012, leto 63, št. 17, str. 20, ilustr., 3. maj 2012, leto 63, št. 18, str. 20,
ilustr.
users.volja.net/marijankr/dok/Bozic-Ivan-generalmajor.pdf. [COBISS.SI-ID
21954871]
10.
KRANJC, Marijan F. General z rodovnikom : (skica za avobiografijo). Zgodovinski listi, ISSN 1318-6795,
2012, letn. 20, št. 1, str.
176-198, ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/MFK-General_z_rodovnikom.pdf. [COBISS.SI-ID
519446553]
11.
KRANJC, Marijan F. Viktor J. Andrejka pl. Livnogradski, generalštabni polkovnik vojske Kraljevine
Jugoslavije, prvi slovenski častnik
vojaške obveščevalne službe. 1, Od vojaka do plemiča. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 27.2.2011,
leto 50, št. 9.
users.volja.net/marijankr/dok/Andrejka_Viktor.pdf. [COBISS.SI-ID
518551065]
12.
KRANJC, Marijan F. Viktor J. Andrejka pl. Livnogradski, generalštabni polkovnik vojske Kraljevine
Jugoslavije, prvi slovenski častnik
vojaške obveščevalne službe. 2, Tajni agent in domoljubnost. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339,
6.3.2011, leto 50, št. 10.
users.volja.net/marijankr/dok/Andrejka_Viktor.pdf. [COBISS.SI-ID
518551321]
13.
KRANJC, Marijan F. Viktor J. Andrejka pl. Livnogradski, generalštabni polkovnik vojske Kraljevine
Jugoslavije, prvi slovenski častnik
vojaške obveščevalne službe. 3, Naslednik generala Rupnika. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339,
13.3.2011, leto 50, št. 11.
users.volja.net/marijankr/dok/Andrejka_Viktor.pdf. [COBISS.SI-ID
518551577]
14.
KRANJC, Marijan F. Četniški zločin v Prlekiji 1944. Zgodovinski listi, ISSN 1318-6795, 2011, letn. 19, št. 1,
str. 118-127, ilustr.
user.volja.net/marijankr/dok/Zlocin_Prlekija_1944.pdf. [COBISS.SI-ID
518541593]
15.
LUKAČ, Vincenc, KRANJC, Marijan F. Podpolkovnik Edvard Vaupotič, Maistrov sodelavec iz Sv. Jurija ob
Ščavnici. Glasilo, ISSN
1318-4261, 2010, letn. 17, št. 1/2, str. 3-7, ilustr. [COBISS.SI-ID
265381632]
16.
KRANJC, Marijan F. Vladimir Vauhnik, polkovnik VKJ, brigadni general JVvD (četniški) - vojaški ataše VKJ
in tajni sodelavec britanskega IS.
Zgodovinski listi, ISSN 1318-6795, 2010, št. 1, str. 61-80. users.volja.net/marijankr/dok/LSO-Vauhnik.pdf.
[COBISS.SI-ID
518551833]
17.
LUKAČ, Vincenc, KRANJC, Marijan F. Drago Kocmut (1890-1980) : Maistrov sodelavec iz Svetega Jurija ob
Ščavnici. Glasilo, ISSN
1318-4261, 2009, letn. 16, št. 1/2, str. 23, portret. [COBISS.SI-ID
252631040]
18.
KRANJC, Marijan F. Gremo skupaj našo Zilo pit : Franjo Malgaj: Vojni spomini 1914-1919. Nedeljski
dnevnik, ISSN 1318-0339, 26. apr.
2009, letn. 48, št. 15, str. 21. [COBISS.SI-ID
517453849]
19.
KRANJC, Marijan F. Vojaška prisega slovenskih upornikov, prostovoljcev in vojakov : (kratek vojaško
zgodovinski oris). Zgodovinski
listi, ISSN 1318-6795, 2009, letn. 17, št. 1, str. 80-111, ilustr. [COBISS.SI-ID
255562752]
20.
KRANJC, Marijan F. Prleški generali : pozabljeni ali prezrti?. Glasilo, ISSN 1318-4261, 2008, letn. 15, št.
1/2, str. 3-7, portreti.
[COBISS.SI-ID
252627200]
21.
KRANJC, Marijan F. Kdo je kriv za tragičen konec Slovenske narodne vojske maja 1945? = Who is to be
blamed for the tragic fate of the
Slovenian Nationa Army in maj 1945?. Vojaška zgodovina, ISSN 1580-4828, 2008, letn. 9, št. 2(15), str.
45-63. [COBISS.SI-ID
515081753]
22.
KRANJC, Marijan F. Pomembni Prleki - tudi generali. Zgodovinski listi, ISSN 1318-6795, 2008, letn. 16(1),
št. 1, str. 102-116,
ilustr. [COBISS.SI-ID
515081497]
23.
KRANJC, Marijan F. Neprijazna radgonska soseda - general Johann Mickl in stotnik Josef Matl. Glasilo,
ISSN 1318-4261, 2007, letn. 12,
št. 1/2, str. 21-27. [COBISS.SI-ID
242154752]
24.
KRANJC, Marijan F. Kako je dravska divizija vojske "Kraljevine Jugoslavije organizirala obrambo in 1941.
leta branila Prlekijo.
Zgodovinski listi, ISSN 1318-6795, 2007, 1, str. 123-143. [COBISS.SI-ID
513582361]
25.
KRANJC, Marijan F. Korošakova rodovina izvira iz Grabonoša. Glasilo, ISSN 1318-4261, 2006, letn. 12, št.
1/2, str. 4-5.
[COBISS.SI-ID
5984307]
26.
KRANJC, Marijan F. Četniški "napad" na nemško orožniško postajo pri Sv. Juriju ob Ščavnici. Glasilo, ISSN
1318-4261, 2006, letn. 12,
št. 1/2, str. 36-43. [COBISS.SI-ID
5986611]
27.
KRANJC, Marijan F. General Rudolf Maister in njegova sinova. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339,
22.jan.2006-19.feb.2006, 45, št.
21-št.49, portreti. [COBISS.SI-ID
513585177]
28.
KRANJC, Marijan F. Slovenski četniki na Gorjancih 1942 : odlomek iz knjige Plava garda - tajno poročilo
poveljnika. Rast, ISSN
0353-6750, feb. 2006, letn. 17, št. 1, str. 52-62. [COBISS.SI-ID
16528695]
29.
KRANJC, Marijan F., SEKULIĆ, Milisav. Slovenačka krv i znanje za srpsku braću. Dobrovoljački glasnik, jun
2005, god. 15, br. 25,
ilustr. [COBISS.SI-ID
513612057]
30.
KRANJC, Marijan F. Boji za spodnjo Štajersko, Koroško, Prekmurje in Medjimurje. Glasilo, ISSN
1318-4261, 2005, letn. 12, št. 1/2,
str. 19-20. [COBISS.SI-ID
228398080]
31.
KRANJC, Marijan F. Genealoški oris rodbine Andoljšek/Andolšek. Rast, ISSN 0353-6750, feb. 2005, letn.
16, št. 1, str. 55-59, ilustr.
[COBISS.SI-ID
15404599]
32.
KRANJC, Marijan F. Zakaj je bil Arsa Jovanović poslan med slovenske partizane? : neznano poročilo Titu o
akcijah dolenjskih partizanov
decembra 1942 .... Rast, ISSN 0353-6750, jul. 2005, letn. 16, št. 3/4, str. 331-342, ilustr. [COBISS.SI-ID
237448960]
33.
KRANJC, Marijan F. Slovenska kri za srbske brate - Slovenci so branili Srbijo : novi podatki za zgodovino
slovenskega zdravstva in
vojaštva. Rast, ISSN 0353-6750, okt. 2005, letn. 16, št. 5, str. [457]-461, ilustr. [COBISS.SI-ID
15900727]
34.
KRANJC, Marijan F. Blaž Žemva, pehotni general slovenskega rodu - načelnik generalštaba Avstro-Ogrske
vojske 1911-1912. Vojnozgodovinski
zbornik, ISSN 1580-1284, 2005, št. 19, str. 15-21, ilustr. [COBISS.SI-ID
233816576]
35.
KRANJC, Marijan F. Generali in admirali slovenskega rodu. Vojnozgodovinski zbornik, ISSN 1580-1284,
2005, št. 21, str. 83-95.
[COBISS.SI-ID
233884416]
36.
KRANJC, Marijan F. Brata Žemva generala avstro-ogrske vojske. Gorenjski glas, ISSN 0352-6666, 6. jul.
2004-3. avg. 2004, leto 57,
št. 53-št. 61, portreti. [COBISS.SI-ID
9578294]
37.
KRANJC, Marijan F. Slovenska kri za srbske brate. Rast, ISSN 0353-6750, april 2004, let.15, št.2(92), str.
207-215, foto.
[COBISS.SI-ID
13027639]
38.
KRANJC, Marijan F. Slovenci so branili Srbijo : odziv na prispevek Slovenska kri za srbske brate
(Zgodovinske novosti o prvih slovenskih
prostovoljcih v vojski Kraljevine Srbije). Rast, ISSN 0353-6750, dec. 2004, letn. 15, št. 6, str. 680-681,
ilustr. [COBISS.SI-ID
15271223]
39.
KRANJC, Marijan F. Primer iz Celja : kako je delala varnostna služba JLA. Vojnozgodovinski zbornik, ISSN
1580-1284, 2004, 15, str.
75-78, ilustr. [COBISS.SI-ID
513581337]
40.
KRANJC, Marijan F. Slovenski častniki - književniki, umetniki in znanstveniki. Vojnozgodovinski zbornik,
ISSN 1580-1284, 2004, št.
16, str. 69-79, portreti. [COBISS.SI-ID
224470016]
41.
KRANJC, Marijan F. Slovenski častniki-književniki, umetniki in znanstveniki. Vojnozgodovinski zbornik,
ISSN 1580-1284, 2004, št. 16,
str. 69-79. [COBISS.SI-ID
15196466]
42.
KRANJC, Marijan F. Čini v argentinski vojski. Vojnozgodovinski zbornik, ISSN 1580-1284, 2004, št. 16, str.
93-95, ilustr.
[COBISS.SI-ID
513581849]
43.
KRANJC, Marijan F. Odlikovanci na koroški fronti 1919-1920. Vojnozgodovinski zbornik, ISSN 1580-1284,
2004, št. 17, str. 35-46,
ilustr. [COBISS.SI-ID
7619380]
44.
KRANJC, Marijan F. Kako sloveniti (prevajati) generalske čine avstroogrske vojske?. Vojnozgodovinski
zbornik, ISSN 1580-1284, 2004,
št. 17, str. 103-107. [COBISS.SI-ID
224484096]
45.
KRANJC, Marijan F. Ameriški admiral iz Logatca. Vojnozgodovinski zbornik, ISSN 1580-1284, 2003, št. 14,
str. 101-104, ilustr.
[COBISS.SI-ID
216029952]
46.
KRANJC, Marijan F. Pozabljeni del slovenske generalitete : generali in admirali vojske Države SHS in
Kraljevine Jugoslavije 1919-1941.
Zgodovinski listi, ISSN 1318-6795, 2003, letn. 12, št. 1, str. 20-37, ilustr., 2004, letn. 13, št. 1, str. 27-28,
ilustr.
[COBISS.SI-ID
129380864]
47.
KRANJC, Marijan F. Petsto let Korošakovih. Glasilo, ISSN 1318-4261, 2002, letn. 9, št. 1/2, str. 6-29, ilustr.
[COBISS.SI-ID
213141248]
48.
KRANJC, Marijan F. Vladimir Andoljšek, kapitan bojne ladje vojne mornarice Kraljevine Jugoslavije :
(rodovniški oris). Vojnozgodovinski
zbornik, ISSN 1580-1284, 2002, št. 8, str. 79-85, portret. [COBISS.SI-ID
213165056]
49.
KRANJC, Marijan F. Vojaška organizacija Ilirskih provinc. Vojnozgodovinski zbornik, ISSN 1580-1284,
2001, št. 6, str. 17-24, ilustr.
[COBISS.SI-ID
116164608]
50.
KRANJC, Marijan F. Prostovoljci (dobrovoljci) - del slovenske vojaške inteligence. Vojnozgodovinski
zbornik, ISSN 1580-1284, 2001,
št. 6, str. 181-182. [COBISS.SI-ID
116337408]
51.
KRANJC, Marijan F. Davorin Žunkovič slovenski častnik, zgodovinar in venetolog. Vojnozgodovinski
zbornik, ISSN 1580-1284, 2001, št.
7, str. 53-56. [COBISS.SI-ID
126480128]
52.
KRANJC, Marijan F. Belokranjec Josip Pezdirc - ameriški general : slovenska vojaška inteligenca. Dolenjski
list, ISSN 0416-2242, 15.
jun. 2000, leto 51, št. 24, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID
8809783]
53.
KRANJC, Marijan F. Franc Škodnik, junak "ljubljene Italije" : generali in admirali slovenskega rodu v tujih
vojskah. Primorske
novice, ISSN 0350-4468, 5. maj 2000, leto 54, št. 36, str. 22, portret. [COBISS.SI-ID
8172082]
54.
KRANJC, Marijan F. Generali - admirali slovenskega rodu. Vojnozgodovinski zbornik, ISSN 1580-1284,
2000, št. 4, str. 105-130,
ilustr. [COBISS.SI-ID
120322560]
55.
KRANJC, Marijan F. Slovenščina v arhivih ribniške in ortneške graščine 1589-1780 : urbarji, sodni,
policijski, vojaški in drugi dosjeji.
Vojnozgodovinski zbornik, ISSN 1580-1284, 2000, št. 5, str. 11-12. [COBISS.SI-ID
115956224]
56.
KRANJC, Marijan F. Rodovnik Andoljškovih. Rešeto, ISSN 0351-773X, september 1998, let.2, št.11, str.
20-21, foto. [COBISS.SI-ID
10192695]
57.
KRANJC, Marijan F. Še en pogled na ameriško vojaško doktrino "zračno-kopenska bitka". Delo, ISSN
0350-7521, 14.II.1996, št. 35
[i.e.36], str. 12. [COBISS.SI-ID
58187264]
58.
KRANJC, Marijan F. Nekaj nasvetov in neznank. Drevesa, ISSN 1318-6221. [Tiskana izd.], julij 1996, 3, št.
2, str. 27-29.
[COBISS.SI-ID
2431286]
59.
KRANJC, Marijan F. Naši francoski predniki. Drevesa, ISSN 1318-6221. [Tiskana izd.], julij 1996, letn. 3, št.
2, str. 31.
[COBISS.SI-ID
8010550]
1.05 Poljudni članek
60.
KRANJC, Marijan F. Res največji lovec na Tita?. Slovenske novice, ISSN 0354-1088, 15. nov. 2008, letn. 18,
str. 6, ilustr., 17. nov.
2008, letn. 18, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID
515082009]
61.
KRANJC, Marijan F. Štajerski četniki - nemški kolaboranti?. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339,
4.feb.2007, let. 46, str. 11,
11.feb.2007, let. 46, str. 14, 18.feb.2007, let. 46, str. 15, 25.feb.2007, let. 46, str. 14. [COBISS.SI-ID
513602585]
62.
KRANJC, Marijan F. Plava garda, radiotelegrafist proti poveljniku. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339,
26.nov. 2006, let. 45, str.
14-15, 3.dec.2006, let. 45, str. 13, 10.dec.2006, let. 45, str. 14. [COBISS.SI-ID
513602329]
63.
KRANJC, Marijan F. Plava garda, poveljnikovo zaupno poročilo. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339,
14.maj 2006, let. 45, str. 16-17,
21.maj 2006, let. 45, str. 16-17, 28.maj 2006, let. 45, str. 16-17, 4.jun.2006, let. 45, str. 16-17.
[COBISS.SI-ID
513602073]
64.
KRANJC, Marijan F. Prlek, dr. Štefan Nedog, prvi slovenski zdravnik srbske vojske 1864. Zgodovinski listi,
ISSN 1318-6795, 2006,
letn. 14, št. 1, str. 112-118. [COBISS.SI-ID
235670016]
65.
KRANJC, Marijan F. O slovenski vojaški inteligenci. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 17.jul.2005, 44,
str. 6, portreti,
24.jul.2005, 44, str. 6, portreti, 31.jul.2005, 44, str. 6, portreti. [COBISS.SI-ID
513586457]
66.
KRANJC, Marijan F. Zarote in atentati na Tita. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339,
18.jan.2004-22.feb.2004, 43, št. 16-št.52, ilustr.
[COBISS.SI-ID
513583641]
67.
KRANJC, Marijan F., ŠARANOVIĆ, Igor (prevajalec, urednik). Zavere i atentati na Tita. Večernje novosti,
ISSN 0350-4999, 18.1.2004 6.2.2004, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID
513601817]
68.
KRANJC, Marijan F. Alojz Sagaj in Jožef Krajnc - duhovnika Korošakove rodovine. Zgodovinski listi, ISSN
1318-6795, 2004, letn. 13,
št. 1, str. 61-65, ilustr. [COBISS.SI-ID
235656192]
69.
KRANJC, Marijan F. Pozabljeni trije dolenjski generali Vojske kraljevine Jugoslavije. Dolenjski list, ISSN
0416-2242, 13. nov. 2003,
leto 54, št. 46, str. 23, 20 nov. 2003, leto 54, št. 47, str. 21, ilustr., 27. nov. 2003, leto 54, št. 48, str. 23,
ilustr., 4. dec. 2003,
leto 54, št. 49, str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID
12234039]
70.
KRANJC, Marijan F. Frančiška Roškar-Korošak, prleška ljudska pesnica. Glasilo, ISSN 1318-4261, 2003,
letn. 10, št. 1/2, str. 7-10,
ilustr. [COBISS.SI-ID
216281088]
71.
KRANJC, Marijan F. Duhovniki iz rodovine Korošakovih. Glasilo, ISSN 1318-4261, 2003, letn. 10, št. 1/2,
str. 40-43, ilustr.
[COBISS.SI-ID
216290816]
72.
KRANJC, Marijan F. "Vojaška pesem od Hercegovine 1883" : Frančiška Roškar - Korošak, prleška ljudska
pesnica. Vojnozgodovinski
zbornik, ISSN 1580-1284, 2002, št. 10, str. 13-17, ilustr. [COBISS.SI-ID
213239552]
73.
KRANJC, Marijan F. Ameriški generali, admirali in vesoljci slovenskega rodu. 1, Slovenski geni v
Puščavskem viharju. Nedeljski
dnevnik, ISSN 1318-0339, 12.nov.2000, str. 19, portreti. [COBISS.SI-ID
513582873]
74.
KRANJC, Marijan F. Ameriški generali, admirali in vesoljci slovenskega rodu. 2, Mama iz "Kranja v
Avstriji", sin iz Clevelanda v ZDA.
Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 19.nov.2000, str. 19, portreti. [COBISS.SI-ID
513583129]
75.
KRANJC, Marijan F. Ameriški generali, admirali in vesoljci slovenskega rodu. 3, "Slovenca" segata po
zvezdah. Nedeljski dnevnik,
ISSN 1318-0339, 26.nov.2000, str. 19, portreti. [COBISS.SI-ID
513583385]
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
76.
KRANJC, Marijan F. Nekatere posebnosti delovanja sistema splošnega ljudskega odpora in družbene
samozaščite oboroženih sil in boja na
začasno zasedenem ozemlju. V: Varnostne in samozaščitne izkušnje narodnoosvobodilnega gibanja pri
graditvi in razvoju sistema družbene
samozaščite in nekatera teoretična ter praktična vprašanja naše varnosti danes : NZ, ONZ, OZNA, VDV '44 '84. Ljubljana: Višja šola za
notranje zadeve, 1984, [23] str. [COBISS.SI-ID
513581081]
77.
KRANJC, Marijan F. Delovanje unutrašnjeg neprijatelja preko članova porodica : (iskustvo iz 9. armije). V:
Delovanje unutrašnjeg
neprijatelja protiv ustavom utvrđenog poretka SFRJ i njenih oružanih snaga : (študijska diskusija - izvodi
iz materijala). [Pančevo]:
Uprava bezbednosti SSNO, Obaveštajno-bezbednosni školski centar, 1979, str. 219-224. [COBISS.SI-ID
513580825]
1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
78.
KRANJC, Marijan F. Snage agresora na privremeno zaposednutoj teritoriji. V: RADOJEVIĆ, Mirko (ur.).
Teorija i ratna praksa : (školski
časopis za vojnostručna i naučna pitanja). [Beograd]: Centar visokih vojnih škola KoV JNA, 1988, br. 15,
str. 205-211. [COBISS.SI-ID
513601561]
1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...
79.
KRANJC, Marijan F. Zveza rezervnih vojaških starešin Slovenije. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR,
Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.).
Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 15: Wi - Ž, str. 263.
[COBISS.SI-ID
513592089]
80.
GUŠTIN, Damijan, KRANJC, Marijan F., JOGAN, Savin. Vojaško šolstvo. V: JAVORNIK, Marjan (ur.),
VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 14: U-We, str. 313-314.
[COBISS.SI-ID
1058932]
1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika
81.
KRANJC, Marijan F. Zdenko Roter, Padle maske : ocena knjige. Vojaštvo, 2013, 4 str., ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/Padle_maske.pdf. [COBISS.SI-ID
512070427]
82.
KRANJC, Marijan F. Sovjetski, nemški in drugi obveščevalni vdori med primorske partozane 1941-1945.
Vojaštvo, 2013, [7] str.,
portreti.
http://home.amis.net/marijank/dok/sovjetski_vdori.pdf. [COBISS.SI-ID
512068891]
83.
KRANJC, Marijan F. Jovanka Broz - spomini in antispomini : ocena dveh knjig. Vojaštvo, 2013, [9] str.,
portret. http://home.amis.net/marijank/dok/Jovanka-spomini.pdf. [COBISS.SI-ID
512068379]
84.
KRANJC, Marijan F. Moji vojaki - znani športniki, umetniki in znanstveniki bivše Jugoslavije. Vojaštvo,
2013, 13 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Moji-vojaki-01.pdf.
[COBISS.SI-ID
512070171]
85.
KRANJC, Marijan F. Ali je bil Jožef Gabršček (Josip Gabršek) zares italijanski vohun? : protiobveščevalna
analiza dostopnih podatkov.
Vojaštvo, 2013, 16 str., ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/Josip-Gaberscek-italovohun.pdf. [COBISS.SI-ID
512069147]
86.
KRANJC, Marijan F. Odred JLA na Sinaju (Egipt)- UNEF, prva mirovna misija OZN. Vojaštvo, 2013, 20 str.,
ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/UNEF.pdf. [COBISS.SI-ID
512069403]
87.
KRANJC, Marijan F. Deletić, Čedomir, Tranzicijski utrinki - zbirka aforizmov o tranziciji...2011. Vojaštvo,
2012, 4 str. http://users.volja.net/marijankr/NK09-aforizmi.html.
[COBISS.SI-ID
518545177]
88.
KRANJC, Marijan F. Jože Pirjevec, Tito in tovariši. Vojaštvo, 2012, [4] str.
http://users.volja.net/marijankr/NK08-pirjevec-tito.html.
[COBISS.SI-ID
518546969]
89.
KRANJC, Marijan F. Zapustiti Jugoslavijo - vračanje na zahodni Balkan. Nedeljski dnevnik, ISSN
1318-0339, 18. apr. 2010, letn. 49,
št. 16, str. ?. [COBISS.SI-ID
517452825]
90.
KRANJC, Marijan F. Dr. Vida Deželak Barič: Končno do znanstvene resnice o KPS in revolucionarnem
gibanju 1941-1943. Vojaštvo, 2009,
[2] str. http://users.volja.net/marijankr/NK04-kps.html.
[COBISS.SI-ID
518554393]
91.
KRANJC, Marijan F. Dosje o Hitlerju : katastrofalni prevod vojaških izrazov. Nedeljski dnevnik, ISSN
1318-0339, 13.maj 2007, str. ?.
[COBISS.SI-ID
513582617]
92.
KRANJC, Marijan F. Prikaz studije o vojnoj eliti Kraljevine Jugoslavije. Dinar, ISSN 1450-5185, 2004, 24,
str. 86. [COBISS.SI-ID
513582105]
93.
KRANJC, Marijan F. Anton Žabkar: Marsova dediščina : temelji vojaških ved, 1. knjiga, Ljubljana, 2003.
Vojnozgodovinski zbornik,
ISSN 1580-1284, 2004, št. 17, str. 92-94, ilustr. [COBISS.SI-ID
224483072]
1.21 Polemika, diskusijski prispevek
94.
KRANJC, Marijan F. Ujeti v preteklosti. Delo, ISSN 0350-7521, 24.8.2013, leto 55, št. 195, str. 28.
[COBISS.SI-ID
519450393]
95.
KRANJC, Marijan F. Javno pismo ambasadorjem ZDA, Velike Britanije, Francije in Nemčije. Delo, ISSN
0350-7521, 25.11.2012, leto 54,
št. 234, str. 28. home.amis.net/marijank/dok/javno_pismo_ambasadorjem.pdf. [COBISS.SI-ID
519450649]
96.
KRANJC, Marijan F. Revizija. Mladina, ISSN 0350-9346, 7.9.2012, št. 38, str. 2.
http://slovanstvo.si/index.php/category/clanki/page/4/. [COBISS.SI-ID
519452441]
97.
KRANJC, Marijan F. Finančna ali ideološka lustracija ZPIZ-a?. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339,
19.8.2012, leto 51, št. 24, str.
28. home.amis.net/marijank/dok/financna_lustracija.pdf. [COBISS.SI-ID
519450905]
98.
KRANJC, Marijan F. Novi (francoski) predlog za varčevanje. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339,
16.9.2012, leto 51, št. 34, str. 28.
home.amis.net/marijank/dok/francoski-predlog.pdf. [COBISS.SI-ID
519451161]
99.
KRANJC, Marijan F. Slovenika. Vojaštvo, 2012, [3]str.
http://users.volja.net/marijankr/dok/ugovori.html#slovenika.
[COBISS.SI-ID
518546457]
100.
KRANJC, Marijan F. Kdo bo branil in varoval Slovenijo? : prispevek k novemu varnostnoobrambnemu
sistemu republike Slovenije = Who is going
to protect and defend Slovenia? : towards a new security and defence system of the Republic of
Slovenia. Vojaštvo, 2012, [16,2] str.
http://users.volja.net/marijankr/dok/NovaSV.pdf,
http://users.volja.net/marijankr/engsum.html#whoprotect,
http://users.volja.net/marijankr/Z56-kdobobranil.html. [COBISS.SI-ID
518546713]
101.
KRANJC, Marijan F. Kdo je leta 1918 zaustavil Italijane na Vrhniki - srbski podpolkovnik Stevan Švabić ali
vrhniški župan Franc Tršar?.
Vojaštvo, 2012, 17 str.
http://users.volja.net/marijankr/dok/Hervardi-Svabic.pdf. [COBISS.SI-ID
518545433]
102.
KRANJC, Marijan F. " Naše obrambne sile bi lahko prepolovili.". Mladina, ISSN 0350-9346, 23 sep. 2011,
št. 43, str. 2, ilustr.
[COBISS.SI-ID
518542873]
103.
KRANJC, Marijan F. Odgovor na recenzijo Malgajevih vojnih spominov 1914-1919 : brzopleto,
nestrokovno in neobjektivno. Vojaštvo,
2010, 5 str.
http://users.volja.net/marijankr/dok/blog-inz-odgovor-100810.pdf. [COBISS.SI-ID
518559001]
104.
KRANJC, Marijan F. Največji biografski leksikon doslej. Delo, ISSN 0350-7521, 17.jan.2009. [COBISS.SI-ID
515083033]
105.
KRANJC, Marijan F. Nekoč ste obljubili. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 22.2.2009, str. ?.
[COBISS.SI-ID
515082265]
106.
KRANJC, Marijan F. Kdo je kriv za mejo na Dragonji?. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 5. jul. 2009,
letn. 48, št. 27, str. 20.
[COBISS.SI-ID
517453081]
107.
KRANJC, Marijan F. Kdo je vse barantal s Savudrijo?. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 6. sep. 2009,
letn. 48, št. 35, str. ?.
[COBISS.SI-ID
517453593]
108.
KRANJC, Marijan F. Kdo je kriv za mejo na Dragonji?. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 20. sep. 2009,
letn. 48, št. 37, str. 20.
[COBISS.SI-ID
517453337]
109.
KRANJC, Marijan F. Slovenci kot pomorski narod : (opomnik Marijana F. Kranjca za predavanje).
Vojaštvo, 2012, [4] str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/clanki-c70.html. [COBISS.SI-ID
518564121]
110.
KRANJC, Marijan F. Maistrov prispevek k prvi slovenski samoodločbi. Delo, ISSN 0350-7521, 20.dec.2008.
[COBISS.SI-ID
515082777]
111.
KRANJC, Marijan F. Maistrov prispevek k prvi slovenski samoodločbi. Delo, ISSN 0350-7521, 29.nov.2008.
[COBISS.SI-ID
515082521]
112.
KRANJC, Marijan F. Veliki slovenski biografski leksikon. Mladina, ISSN 0350-9346, 12.12.2008, št. 50.
[COBISS.SI-ID
515083289]
113.
KRANJC, Marijan F. Vohuni, agenti, špijoni. Delo, ISSN 0350-7521, 13.12.2006, str. ?. [COBISS.SI-ID
513604633]
114.
KRANJC, Marijan F. Krivdo je valil na zvezno armado. Delo, ISSN 0350-7521, 24.6.2006, str. ?.
[COBISS.SI-ID
513605145]
115.
KRANJC, Marijan F. Slovenski četniki se vračajo na prizorišče : odziv. Delo, ISSN 0350-7521, 22. nov.
2006, leto 48, št. 270, str.
20. [COBISS.SI-ID
232137472]
116.
KRANJC, Marijan F. "Četniki" : odziv na odziva. Delo, ISSN 0350-7521, 13. dec. 2006, leto 48, št. 288, str.
20. [COBISS.SI-ID
231646208]
117.
KRANJC, Marijan F. "Četniki" in "klicaji" : odziv. Delo, ISSN 0350-7521, 27. dec. 2006, leto 48, št. 298, str.
24. [COBISS.SI-ID
232805376]
118.
KRANJC, Marijan F. Ne bodo spremenili resnične zgodovine : prepir o tem, kdo je pobijal, se je začel po
Titovi smrti. Večer, ISSN
0350-4972. [Tiskana izd.], 9.6.2006, str. ?. [COBISS.SI-ID
513604889]
119.
KRANJC, Marijan F. Netočnost in nesistematičnost : odziv. Delo, ISSN 0350-7521, 19. okt. 2005, leto 47,
št. 243, str. 13.
[COBISS.SI-ID
225308672]
120.
KRANJC, Marijan F. Netočnost in nesistematičnost : poslednji odziv na odziv. Delo, ISSN 0350-7521, 2.
nov. 2005, leto 47, št. 253,
str. 13. [COBISS.SI-ID
225382912]
121.
KRANJC, Marijan F. Nekaj novosti o ustanovitvi "Slovenske narodne vojske" aprila 1945.
Vojnozgodovinski zbornik, ISSN 1580-1284,
2005, št. 21, str. 68-71, ilustr. [COBISS.SI-ID
233882880]
122.
KRANJC, Marijan F. Red slovenskega viteza : odgovor Marijanu Furlanu. Vojnozgodovinski zbornik, ISSN
1580-1284, 2005, št. 21, str.
120-124. [COBISS.SI-ID
513604377]
123.
KRANJC, Marijan F. Opozorilo na opozorilo - odgovor J. J. Š. na oceno moje knjige Slovenska vojaška
inteligenca. Vojnozgodovinski
zbornik, ISSN 1580-1284, 2005, št. 22, str. 117-120. [COBISS.SI-ID
233913856]
124.
KRANJC, Marijan F. Še o novostih o ustanovitvi "Slovenske narodne vojske" aprila 1945 - odgovor dr.
Borisu Mlakarju. Vojnozgodovinski
zbornik, ISSN 1580-1284, 2005, št. 23, str. 141-142. [COBISS.SI-ID
233945856]
125.
KRANJC, Marijan F. " Medicinskega atentata" na Tita ni bilo! : odmevi na knjigo Zarote in atentati na Tita.
Nedeljski dnevnik, ISSN
1318-0339, 22.avg. 2004, leto 43, št. 140. users.volja.net/marijankr/clanki-C31.html. [COBISS.SI-ID
518542617]
126.
KRANJC, Marijan F. Veliki slovenski biografski leksikon : odgovor dr. Bernardu Nežmahu. Vojaštvo, 2004,
[3] str. http://users.volja.net/marijankr//clanki-c65.html. [COBISS.SI-ID
518554137]
127.
KRANJC, Marijan F. Posadne enote - da ali ne? Odgovor - da!. Vojnozgodovinski zbornik, ISSN 1580-1284,
2004, št. 15, str. 108-116.
[COBISS.SI-ID
224454912]
128.
KRANJC, Marijan F. Pripombe k vsebini knjige Zarote in atentati na Tita : odgovor Ivanu Somraku.
Vojnozgodovinski zbornik, ISSN
1580-1284, 2004, št. 18, str. 103-107. [COBISS.SI-ID
513604121]
129.
KRANJC, Marijan F. Past Udbinih dosjejev. Mladina, ISSN 0350-9346, 5.5.2003, št. 18, str. 4.
http://home.amis.net/marijank/clanki-c25.html. [COBISS.SI-ID
513603353]
130.
KRANJC, Marijan F. Poveljniška odgovornost. Mladina, ISSN 0350-9346, 23.5.2003, št. 25, str. 4.
[COBISS.SI-ID
513603609]
131.
KRANJC, Marijan F. Ob smrti Vinka Levstika : naj končno le počiva v miru. Nedeljski dnevnik, ISSN
1318-0339, 31.avg.2003, str. ?.
[COBISS.SI-ID
513603865]
132.
KRANJC, Marijan F. Odgovor na tri odzive. Vojnozgodovinski zbornik, ISSN 1580-1284, 2003, št. 12, str.
100-106. [COBISS.SI-ID
513600281]
133.
KRANJC, Marijan F. Kdo je koga ukanil v veliki ukani?. Vojnozgodovinski zbornik, ISSN 1580-1284, 2003,
št. 13, str. 60-62.
[COBISS.SI-ID
513600537]
134.
KRANJC, Marijan F. Generali - admirali slovenskega rodu : (drugi popravek in dopolnila).
Vojnozgodovinski zbornik, ISSN 1580-1284,
2003, št. 13, str. 88-91, ilustr. [COBISS.SI-ID
216007424]
135.
KRANJC, Marijan F. Odgovor Bojanu Končanu, lesnemu tehniku iz Ljubljane. Vojnozgodovinski zbornik,
ISSN 1580-1284, 2003, št. 13,
str. 105-106. [COBISS.SI-ID
513600025]
136.
KRANJC, Marijan F. Še drugič: Grobovi da, spomeniki ne! : Titov ukaz o prepovedi likvidacij ujetnikov
domobrancev je v Arhivu Slovenije!.
Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 3.3.2002, str. ?. [COBISS.SI-ID
513599257]
137.
KRANJC, Marijan F. Grobovi da, spomeniki ne! : skupina vojakov JLA je zagrešila samo poboj večje
skupine ustašev v Mariboru. Nedeljski
dnevnik, ISSN 1318-0339, 10.2.2002, str. ?. [COBISS.SI-ID
513599001]
138.
KRANJC, Marijan F. Zadnjič - grobovi da, spomeniki ne! : o prepovedi kolaboracije z okupatorjem, usodi
pripradnikov kvizlinške vojske in
Slovenski narodni vojski. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 31.3.2002, str. ?. [COBISS.SI-ID
513599513]
139.
KRANJC, Marijan F. Bistveni ugovori na zamolčana vprašanja slovenske osamosvojitve. Vojnozgodovinski
zbornik, ISSN 1580-1284, 2002,
št. 8, str. 157-171. [COBISS.SI-ID
513599769]
140.
KRANJC, Marijan F. Končno do resnice o vlogi generalpolkovnika Arsa Jovanovića med bivanjem v GŠ
NOV in PO Slovenije. Vojnozgodovinski
zbornik, ISSN 1580-1284, 2002, št. 10, str. 40-48, ilustr. [COBISS.SI-ID
213286912]
141.
KRANJC, Marijan F. Poenotenje definicij o terorizmu. Delo, ISSN 0350-7521, 26.5.2001, str. ?.
[COBISS.SI-ID
513598489]
142.
KRANJC, Marijan F. Kdo naj bi bil "Martinčić"? : odmev. Delo, ISSN 0350-7521, 5. sep. 2001, leto 43, št.
204, str. 16. [COBISS.SI-ID
114995712]
143.
KRANJC, Marijan F. Ne čakajte da pomro : pismo gospodu Borutu Pahorju, predsedniku Državnega zbora
RS. Nedeljski dnevnik, ISSN
1318-0339, 15.7.2001, str. ?. [COBISS.SI-ID
513597977]
144.
KRANJC, Marijan F. Kdo je začetnik sprave na Slovenskem. Novi glas, ISSN 1124-6596, 1.11.2001, str. ?.
[COBISS.SI-ID
513598745]
145.
KRANJC, Marijan F. Slovenija in Slovenci v Titovi politični oporoki. Slovenska panorama, ISSN 1408-1636,
16.8.2001, št. 33, str.
20-21, portreti. [COBISS.SI-ID
513598233]
146.
KRANJC, Marijan F. Selektor kdojekdojevcev. Mladina, ISSN 0350-9346, 3.1.2000, št.49, str. 15.
[COBISS.SI-ID
513597721]
147.
KRANJC, Marijan F. Mirna vest : implodirane akrobacije vojaškega politologa : odmev na intervju s prof.
dr. Antonom Beblerjem. Večer,
ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 12.4.1999, str. ?. [COBISS.SI-ID
513597465]
148.
KRANJC, Marijan F. Proces proti četverici ali dvojici? : jastrebi iz vodstva JLA so lahkomiselno nasedli
vsiljenemu procesu. Nedeljski
dnevnik, ISSN 1318-0339, 19.7.1998, str. ?. [COBISS.SI-ID
513597209]
149.
KRANJC, Marijan F. Predstavitev trilogije Vojna iz ljubezni. Delo, ISSN 0350-7521, 3.5.1997, str. ?.
[COBISS.SI-ID
513591321]
150.
KRANJC, Marijan F. Generali brez kape : Mladina št. 18. Mladina, ISSN 0350-9346, 16.6.1997, št. 22, str.
?. [COBISS.SI-ID
513596953]
151.
KRANJC, Marijan F. Videm ali Sveti Jurij : starodavno ime naj ostane nespremenjeno. Večer, ISSN
0350-4972. [Tiskana izd.], 14.X.1997,
Let.53, št.238, str. 23. [COBISS.SI-ID
19325752]
152.
KRANJC, Marijan F. Enostranski in netočni novinarski arhivi : druga plat resnice o KOS. Nedeljski dnevnik,
ISSN 1318-0339, 29.9.1996,
str. ?. [COBISS.SI-ID
513591065]
153.
KRANJC, Marijan F. General Kranjc ne bo tožil zastavnika Borštnerja!. Slovenec, ISSN 0354-0960,
5.2.1996, str. ?. [COBISS.SI-ID
513590809]
154.
KRANJC, Marijan F. Kdo že sedem let zavaja slovensko javnost?. Delo, ISSN 0350-7521, 8.7.1995, str. ?.
[COBISS.SI-ID
513590553]
155.
KRANJC, Marijan F. JBTZ - verzija JLA : Mladina št. 50 : nisem avtor vojaškega dokumenta. Mladina, ISSN
0350-9346, 20.12.1994, št.
51, str. ?. [COBISS.SI-ID
513590297]
156.
KRANJC, Marijan F. Odgovor Janši in še komu : odmev na Nedeljski in KOS z roko v roki 7.8.[1994].
Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339,
21.avg.1994, str. ?. [COBISS.SI-ID
513590041]
157.
KRANJC, Marijan F. Napisi na vojašnicah kmalu v slovenščini. Delo, ISSN 0350-7521, 14. jan. 1989, 31, št.
10, str. 18+29, 18. feb.
1989, 31, št. 40, str. 30. [COBISS.SI-ID
120538624]
158.
KRANJC, Marijan F. Na rob bližajoči se razpravi o sodelovanju z JLA. Delo, ISSN 0350-7521, 18. feb. 1989,
31, št. 40, str. 30-31.
[COBISS.SI-ID
111748608]
159.
KRANJC, Marijan F. Napisi na vojašnicah kmalu tudi v slovenščini. Delo, ISSN 0350-7521, 14.1.1988, str.
15. [COBISS.SI-ID
513589529]
160.
KRANJC, Marijan F. Tema tedna: reorganizacija JLA. Delo, ISSN 0350-7521, 7.1.1988, str. ?. [COBISS.SI-ID
513589785]
161.
KRANJC, Marijan F. Nevarni gverilski nasveti : Slovenija in slovenstvo teh vročih dni. Nedeljski dnevnik,
ISSN 1318-0339,
4.sept.1988, str. 6. [COBISS.SI-ID
513589017]
162.
KRANJC, Marijan F. Podatki iz avtobusa št. 22 : odgovor na pripis uredništva k pismu "Nevarni gverilski
nasveti". Nedeljski dnevnik,
ISSN 1318-0339, 11.sept.1988, str. 6. [COBISS.SI-ID
513589273]
1.22 Intervju
163.
KRANJC, Marijan F. (intervjuvanec). Afera Masleša : Generalmajor Marijan F. Kranjc o streljanju
prebežnikov čez jugoslovansko mejo.
Reporter, ISSN 1855-3699. [Tiskana izd.], 8.nov.2010, letn. 3, št. 45, str. 24-25, portreti. [COBISS.SI-ID
517462297]
164.
KRANJC, Marijan F. (intervjuvanec). Stoj, streljal bom! : neobjavljeni intervju o mejni in stražarski
problematiki. Vojaštvo, 2010,
16 str., ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/dok/stoj-streljal-bom.pdf. [COBISS.SI-ID
518560025]
165.
KRANJC, Marijan F. (intervjuvanec). Intervju z Marijanom F.Kranjcem v reviji NIN, Beograd, Srbija : o
srbskih dobrovoljcih v Sloveniji v
prvi svetovni vojni. Vojaštvo, 2009, [7] str.
http://users.volja.net/marijankr//clanki-c66.html#zakaj. [COBISS.SI-ID
518554905]
166.
KRANJC, Marijan F. (intervjuvanec). (Ne)zaboravljene zasluge : [pogovor z Marijanom F. Kranjcem]. NIN,
ISSN 0027-6685, 25.12.2008,
br. 85, str. ?, portret. [COBISS.SI-ID
515083545]
167.
KRANJC, Marijan F. (intervjuvanec). Sedamdeset pet "metaka" za druga Tita : Marijan F. Kranjc, Zarote in
atentati na Tita, 11.4.2004, br.
2033, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID
513603097]
168.
KRANJC, Marijan F. (intervjuvanec). Atentati na Tita : Tito je uspio preživjeti 18 urota i 57 atentata.
Nacional, ISSN 1330-9048,
13.1.2004, št. 426, str. 46-47, portret. [COBISS.SI-ID
513588505]
169.
KRANJC, Marijan F. (intervjuvanec). Razpad Jugoslavije: kdo je prižgal vžigalice. 1, Dan D v balkanskem
kotlu : Marjan F. Kranjc, upokojeni
generalmajor. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 7.2.1999, 38, št. 36, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID
513587737]
170.
KRANJC, Marijan F. (intervjuvanec). Razpad Jugoslavije: kdo je prižgal vžigalice. 2, Proti svojemu narodu
se ne moreš boriti : Marjan F.
Kranjc, upokojeni generalmajor. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 14.2.1999, 38, št. 37, str. 7, ilustr.
[COBISS.SI-ID
513587993]
171.
KRANJC, Marijan F. (intervjuvanec). Miloševića z zdajšnjo strategijo NATA ni mogoče nagnati : nekdanji
general major Marijan F. Kranjc ---.
Slovenska panorama, ISSN 1408-1636, 1.4.1999, str. 4-5. [COBISS.SI-ID
513588249]
172.
KRANJC, Marijan F. (intervjuvanec). Krste z balkanskega poligona : general bivše JLA Marijan F. Kranjc je
izdal izzivalno knjigo.
Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 30.3.1999, str. 5. [COBISS.SI-ID
513588761]
173.
KRANJC, Marijan F. (intervjuvanec). Na njihove pogrebe ne morem : Marijan F. Kranjc, generalmajor v
pokoju. Delo, ISSN 0350-7521,
30.V.1998, 40, št. 123, str. 35. [COBISS.SI-ID
76166144]
174.
KRANJC, Marijan F. (intervjuvanec). General je segel v svoj "klobuk" ... : ali so po sedmih letih v poplavi
knjig res pojasnjena vsa
politična ozadja procesa proti četverici. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 27.8.1995, 34, št. 232, str.
4,6, ilustr. [COBISS.SI-ID
513587481]
175.
KRANJC, Marijan F. (intervjuvanec). Armija je za razuman i konstruktivan dijalog : razgovor s povodom
Marijan Kranjc. Četvrti jul,
ISSN 0350-896X, 28.3.1989, str.?. [COBISS.SI-ID
513601305]
1.25 Drugi sestavni deli
176.
KRANJC, Marijan F. Cecil (Cecilij) Josifovič Urban : primorski emigrant, prevajalec, srbski dobrovoljec,
sovjetski državljan in slovenski
pisatelj. Vojaštvo, 2015, 7 str., ilustr.
http://vojastvo-military.si/wp-content/uploads/urban_cecilij.pdf. [COBISS.SI-ID
512073755]
177.
KRANJC, Marijan F. Sherman Miles, ameriški podpolkovnik in obveščevalec : njegovi odnosi in tajna
poročila o generalu Rudolfu Maistru.
Vojaštvo, 2015, 10 str., portret.
http://vojastvo-military.si/kategorije/iz-vojaskih-arhivov/. [COBISS.SI-ID
512073499]
178.
KRANJC, Marijan F. Edvard Kardelj - slovenski komunist, jugoslovanski državnik in sovjetski agent
kominterne. Vojaštvo, 2015, 12
str., ilustr.
http://vojastvo-military.si/wp-content/uploads/edvard_kardelj-agent_kominterne.pdf. [COBISS.SI-ID
512072219]
179.
KRANJC, Marijan F. Kaj je Boris Kidrič dejansko zamolčal odposlancem 1. oktobra 1943 v Kočevju?.
Vojaštvo, 2015, 15 str., ilustr.
http://vojastvo-military.si/publicistika/kaj-je-boris-kidric-dejansko-zamolcal-odposlancem-1-oktobra-19
43-v-kocevju/. [COBISS.SI-ID
512074011]
180.
KRANJC, Marijan F. Kaj je novega povedal armadni general Veljko Kadijević? : (ob izidu njegova zadnje
knjige Protiv udar - moj pogled na
razpad Jugoslavije). Vojaštvo, 2015, 34 str., ilustr.
http://vojastvo-military.si/wp-content/uploads/general_kadijevic-protiudar.pdf. [COBISS.SI-ID
512071963]
181.
ŽABKAR, Anton, KRANJC, Marijan F. Meteorološka vojna, del geofizikalne vojne. Vojaštvo.
http://home.amis.net/marijank/dok/Geofizikalna%20orozja_01.pdf.
[COBISS.SI-ID
32887133]
182.
ŽABKAR, Anton, KRANJC, Marijan F. Dosežki jugoslovanske vojne mornarice (JVM) : diverzantska
podmornica (slovenski delež) in podvodne mine.
Vojaštvo, 2014, 8 str., ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/TEHTEH-06-podmornice.pdf. [COBISS.SI-ID
32887645]
183.
KRANJC, Marijan F. Prlekija v uporu proti nemški okupaciji 1941-1945. Vojaštvo, 2014, 10 str., ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/Prlekija_1941-1945.pdf.
[COBISS.SI-ID
512071195]
184.
KRANJC, Marijan F. Kdaj je Cia odkrila izgradnjo "Željave?". Vojaštvo, 2014, 13 str., ilustr.
http://vojastvo-military.si/iz-vojaskih-arhivov/kdaj-je-cia-odkrila-izgradnjo-zeljave/. [COBISS.SI-ID
512072987]
185.
KRANJC, Marijan F. Trije okupatorji - troje žrtev. Vojaštvo, 2014, 14 str.
http://vojastvo-military.si/naši-vojaki-in-vojakinje/trije-okupatorji-troje-zrtev/. [COBISS.SI-ID
512071707]
186.
KRANJC, Marijan F. Vinko Levstik, domobranec in emigrant : prvi pobudnik sprave v bivši "Ljubljanski
pokrajini". Vojaštvo, 2014, 17
str., ilustr.
http://vojastvo-military.si/publicistika/vinko-levstik-domobranec-emigrant-prvi-pobudnik-sprave-v-bivsi
-ljubljanski-pokrajini.
[COBISS.SI-ID
512073243]
187.
KRANJC, Marijan F., MAČEK, Jože. Janko Stibiel - Vukasović, polkovnik Vojske Kraljevine Srbije in
Jugoslavije ter njegovi potomci :
prispevek k srbsko-slovenskim odnosom. Vojaštvo, 2014, 18 str., ilustr.
http://vojastvo-military.si/wp-content/uploads/Stibiel.pdf,
http://vojastvo-military.si/wp-content/uploads/stibiel.pdf. [COBISS.SI-ID
512077851]
188.
KRANJC, Marijan F., MAČEK, Jože. Janko Stibiel - Vukasović, pukovnik Vojske Kraljevine Srbije i
Jugoslavije : doprinos ka
srpsko-slovenačkim odnosima. Vojaštvo, 2014, 18 str., ilustr.
http://vojastvo-military.si/srbski-prevod/janko-stibiel. [COBISS.SI-ID
512078107]
189.
KRANJC, Marijan F. General z rodovnikom : Marjan F. Kranjc, generalmajor v pokoju. Vojaštvo, 2014, 21
str., ilustr. http://vojastvo-military.si/rodoslovje/general-z-rodovnikom/.
[COBISS.SI-ID
512072731]
190.
KRANJC, Marijan F. Partizanski poveljnik in trije strankarski politkomisarji. Vojaštvo, 2014, 33 str.
http://vojastvo-military.si/wp-content/uploads/dolomitska_izjava.pdf. [COBISS.SI-ID
512071451]
191.
KRANJC, Marijan F. Dr. Vladimir Kante, namestnik upravnika politične policije v Ljubljani, vrhunski
sodelavec Vosa in Ozna Slovenije : kdo
ga je izdal nemškemu Gestapu?. Vojaštvo, 2014, 41 str., ilustr.
http://vojastvo-military.si/zanimivosti/dr-vladimir-kante/.
[COBISS.SI-ID
512072475]
192.
KRANJC, Marijan F. Kdo je v Sloveniji uvedel rdečo zvezdo s srpom in kladivom?. Vojaštvo, 2013, 2 str.
http://home.amis.net/marijank/dok/rdeca_zvezda.pdf. [COBISS.SI-ID
519449625]
193.
KRANJC, Marijan F. Korošak Vinko - pisatelj in publicist. Vojaštvo, 2013, [2] str., portret.
http:///www.primorci.si/osebe/korošak-vinko/970/,
home.amis.net/marijank/dok/Vinko_Korosak.pdf. [COBISS.SI-ID
519446809]
194.
KRANJC, Marijan F. Korošak, Jožef - pater Bruno : frančiškan, nabožni pisatelj, poliglot, profesor.
Vojaštvo, 2013, [2] str. http://users.volja.net/marijankr/dok/pBruno.pdf,
www.primorci.si/osebe/Korošak-Jožef-pater-Bruno/1001. [COBISS.SI-ID
519451929]
195.
KRANJC, Marijan F. Draga Potočnjak, Skrito povelje, Sanja, Ljubljana, 2013. Vojaštvo, 2013, 3 str.
http://home.amis.net/marijank/dok/Skrito_povelje_ocena.pdf.
[COBISS.SI-ID
519449881]
196.
KRANJC, Marijan F. Igor Omerza: JBTZ - čas poprej in dnevi pozneje, Karantanija, Ljubljana 2013.
Vojaštvo, 2013, 4 str. http://home.amis.net/marijank/dok/JBTZ_knjiga_ocena.pdf.
[COBISS.SI-ID
519450137]
197.
KRANJC, Marijan F. Beg z morišča : (Karol Cepl, avtor projekta Rabelj in žrtev). Vojaštvo, 2013, 5 str.
http://home.amis.net/marijank/dok/Cepl_Karol.pdf. [COBISS.SI-ID
519448601]
198.
KRANJC, Marijan F. Deset državnih skrivnosti za katere nisem vedel : pisma polkovnika Dušana Rusića iz
Beograda. Vojaštvo, 2013, 5
str., ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/Deset-skrivnosti.pdf. [COBISS.SI-ID
512069915]
199.
KRANJC, Marijan F. Deset državnih tajni za koje nisam znao... : (pisma od pukovnika Dušana Rusića iz
Beograda). Vojaštvo, 2013, 5
str., ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/Deset-tajni.pdf. [COBISS.SI-ID
512078363]
200.
KRANJC, Marijan F. Ivan Borštner, praporščak (zastavnik) JLA - napačni slovenski "narodni junak" : ali kdo
že 25 let zavaja slovensko
javnost. Vojaštvo, 2013, 5 str.
http://home.amis.net/marijank/dok/JBTZ_knjiga_ocena.pdf. [COBISS.SI-ID
519448857]
201.
KRANJC, Marijan F. Blažo Mandić S Titom : četvrt veka u Kabinetu. Vojaštvo, 2013, 6 str., ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/S-Titom-kabinet.pdf. [COBISS.SI-ID
519447065]
202.
KRANJC, Marijan F. Janko Premrl - Vojko, primorski partizan in narodni heroj - resnica o njegovi smrti.
Vojaštvo, 2013, 6 str.,
ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/Janko-Premrl-Vojko.pdf. [COBISS.SI-ID
512069659]
203.
KRANJC, Marijan F. Grozovita smrt Ivana Ruesa končno razjasnena!. Vojaštvo, 2013, 7 str., ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/Rues_Ivan.pdf. [COBISS.SI-ID
519448345]
204.
KRANJC, Marijan F. Nekdanji šef mariborskih navijačev in "ljubiteljski" zgodovinar nam predstavljata
protisrbski model slovenskega
zgodovinopisja. Vojaštvo, 2013, 8 str.
http://home.amis.net/marijank/dok/Odgovor_Hervardom_2.pdf. [COBISS.SI-ID
519448089]
205.
KRANJC, Marijan F. Prlek v Beogradu - dr. Aleksander Nedok : praoče dr. Štefan Nedog, prvi slovenski
zdravnik Srbske vojske (1864).
Vojaštvo, 2013, 8 str., ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/dok/Nedog-oce_in_sin.pdf. [COBISS.SI-ID
519453209]
206.
KRANJC, Marijan F. Slovenački general Otmar Langerholz, brigadni general i beogradski potomci.
Vojaštvo, 2012, 12 str., ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/Langerholc_Otmar-SRB.pdf. [COBISS.SI-ID
519445785]
207.
KRANJC, Marijan F. Tito v Omsku, Sibirija, 1917/1920 : zakaj Tito ni pristopil k jugoslovanskim
dobrovoljcem. Vojaštvo, 2013, 12
str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Tito-Omsk.pdf.
[COBISS.SI-ID
519449113]
208.
KRANJC, Marijan F. Milisav Sekulić - Mile, generalmajor in publicist, sošolec in prijatelj. Vojaštvo, 2013,
13 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Sekulic_Milislav.pdf.
[COBISS.SI-ID
519446297]
209.
KRANJC, Marijan F. Organizacija TIGR in obveščevalna služba VKJ (1919-1941). Vojaštvo, 2013, 15 str.
http://home.amis.net/marijank/dok/TIGR-osVKJ.pdf. [COBISS.SI-ID
519447577]
210.
KRANJC, Marijan F. "Črni brat" - Ivan Gašperčič : tragična usoda sopotnika solkanskih tigrovcev. Vojaštvo,
2013, 16 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Crni_brat_Ivan.pdf.
[COBISS.SI-ID
519446041]
211.
KRANJC, Marijan F. Lovro Kuhar - agent Kominterne : zveze in delovanje na Primorskem. Vojaštvo, 2013,
16 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Lovro_Kuhar.pdf. [COBISS.SI-ID
519449369]
212.
KRANJC, Marijan F. Ljubezen in seks v partizanih in v JLA : od poveljnikov do borca: ljubezen - da, seks ne. Vojaštvo, 2013, [20]
str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Ljubezen.pdf.
[COBISS.SI-ID
512068635]
213.
KRANJC, Marijan F. Jože Srebrnič, primorski narodni junak : agent Kominterne ali tudi žrtev Kominterne?.
Vojaštvo, 2013, 27 str.,
ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/joze_Srebrnic.pdf.
[COBISS.SI-ID
519447321]
214.
KRANJC, Marijan F. Tehnično-tehnološki dosežki JLA. Vojaštvo, 2013, loč. pag.
http://home.amis.net/marijank/dok/TEHTEH-00.pdf. [COBISS.SI-ID
519451417]
215.
KRANJC, Marijan F. Dr. Ivan Ples : Tržačan, kapetan AOV, dobrovoljec jugoslovanskega polka v Sibiriji,
zvezni častnik pri francoski vojaški
misiji, gospodarstvenik, publicist, pripadnik OF-partizan. Vojaštvo, 2012, 4 str., ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/Ples-dr-Ivan.pdf. [COBISS.SI-ID
519443993]
216.
KRANJC, Marijan F. Oton Lavoslava Pečar. topniški podporočnik AOV, Maistrov borec in odlikovanec,
topniški podpolkovnik VKJ,
SS-Obersturmbannführer. Vojaštvo, 2012, 4 str., ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/dok/Oton_Pecar.pdf. [COBISS.SI-ID
518543385]
217.
KRANJC, Marijan F. Andrej (Andrew) Kobal - Andy, polkovnik ameriške vojske, vojaški obveščevalec v
Bolgariji, soustanovitelj Cie.
Vojaštvo, 2012, 5 str., ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/dok/LSO-kobal.pdf. [COBISS.SI-ID
518547481]
218.
KRANJC, Marijan F. Marjan Pogačnik : v slovo prvemu in zadnjemu slovenskemu admiralu podmorničarju. Vojaštvo, 2012, 5 str.,
ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/MarjanPogacnik-slovo.pdf. [COBISS.SI-ID
519444761]
219.
KRANJC, Marijan F. Stanko Kodrin, vojaški pilot, prvi doktor obramboslovja. Vojaštvo, 2012, 6 str., ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/dok/stanko_kodrin.pdf. [COBISS.SI-ID
518561305]
220.
KRANJC, Marijan F. Dr. Anton Krošl - zgodovinar, profesor, publicist, pesnik, politik, krščanski socialist in
četniški obveščevalec načelnik. Vojaštvo, 2012, 7 str., ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/Anton_Krosl.pdf. [COBISS.SI-ID
519443737]
221.
KRANJC, Marijan F. Mira - obveščevalka in osebna vohunka generala Draže Mihailovića, četniškega
poveljnika JVvD. Vojaštvo, 2012, 7
str. http://users.volja.net/marijankr/dok/Mira.pdf. [COBISS.SI-ID
518546201]
222.
KRANJC, Marijan F. Vinko Korošak : sorodnik, sošolec, inženir gozdarstva, kriminalist, pisatelj in publicist.
Vojaštvo, 2012, 7 str.,
ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok./Vinko_Korosak.pdf. [COBISS.SI-ID
519444249]
223.
KRANJC, Marijan F. Ali naj se tudi Slovenija pripravlja na kibernetsko (kibernetično) vojno?. Vojaštvo,
2012, 10 str., ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/dok/Kibernetska_vojna.pdf. [COBISS.SI-ID
518543129]
224.
KRANJC, Marijan F. Božji bojevnik - pater Bruno Jožef Korošak. Vojaštvo, 2012, 12 str.
http://users.volja.net/marijankr/dok/pBruno.pdf. [COBISS.SI-ID
518544409]
225.
KRANJC, Marijan F. Otmar Langerholz : brigadni general VKJ : oglasili so se potomci iz Beograda.
Vojaštvo, 2012, 12 str., ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/Langerholc_Otmar-SLO.pdf. [COBISS.SI-ID
519445529]
226.
KRANJC, Marijan F. Frank van Krevel - nizozemski Slovenec, prvi promotor Slovenske vojske v tujini.
Vojaštvo, 2012, 13 str., ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/dok/Frank_van_Krevel.pdf. [COBISS.SI-ID
518545945]
227.
KRANJC, Marijan F. Boji za Koroško 1918-1919 : prispevek srbskih dobrovoljcev v bojih za slovensko
severno in zahodno mejo. Vojaštvo,
2012, 16 str.
http://home.amis.net/marijank/dok/boji-za-korosko-1918-1919.pdf. [COBISS.SI-ID
519444505]
228.
KRANJC, Marijan F. Janko Stibiel Vukasović : polkovnik sbske vojske in VKJ - eden prvih slovenskih
dobrovoljcev v bojih za Jugoslavijo in
njegov sin Pavle. Vojaštvo, 2012, 17 str., ilustr.
http://home.amis.net/marijank/dok/Vukasovic-J-P.pdf. [COBISS.SI-ID
519445017]
229.
KRANJC, Marijan F. Josef (Jožef) Ressel : epohalni slovensko-češki izumitelj ladijskega vijaka. Vojaštvo,
2012, 19 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Josef_Ressel.pdf.
[COBISS.SI-ID
519445273]
230.
KRANJC, Marijan F. Novi podatki o delovanju in borbah slovenskih dobrovoljcev v Rusiji (Sibiriji)
1917-1920. prispevek k zborniku
Dobrovoljci kladivarji Jugoslavije 1912-1918. Vojaštvo, 2012, 19 str., ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/dok/Novo_o_dobrovoljcih.pdf.
[COBISS.SI-ID
518544921]
231.
KRANJC, Marijan F. Josip Kopinič, polkovnik JLA, kontraadmiral ZSSR : obveščevalec Stalina in
Kominterne na Balkanu. Vojaštvo, 2012,
21 str.
http://users.volja.net/marijankr/dok/LSO-kopinic.pdf. [COBISS.SI-ID
518547225]
232.
KRANJC, Marijan F. Emil Wedam - poročnik nemškega Abwehra, tajni sodelavec ljubljanskega vojaškega
obveščevalnega centra, slovenski
supervohun. Vojaštvo, 2012, 22 str.
http://users.volja.net/marijankr/dok/LSO-wedam.pdf. [COBISS.SI-ID
518548505]
233.
KRANJC, Marijan F. Stanislav Rapotec, "Rappy" - ekonomist, obveščevalec, stotnik in slikar. Vojaštvo,
2012, 29 str. http://users.volja.net/marijankr/dok/Rapotec.pdf. [COBISS.SI-ID
518545689]
234.
KRANJC, Marijan F. Kaj je novega povedal general Kadijević?. ob izidu njegove zadnje knjige Protiudar moj pogled na razpad Jugoslavije.
Vojaštvo, 2012, [36] str.loč.pag., ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/dok/Kadijevic_01.pdf,
http://users.volja.net/marijankr/dok/Kadijevic_02.pdf,
http://users.volja.net/marijankr/dok/Kadijevic_03.pdf,
http://users.volja.net/marijankr/dok/Kadijevic_04.pdf,
http://users.volja.net/marijankr/dok/Kadijevic_05.pdf,
http://users.volja.net/marijankr/dok/Kadijevic_06.pdf,
http://users.volja.net/marijankr/dok/Kadijevic_07.pdf. [COBISS.SI-ID
518544665]
235.
KRANJC, Marijan F. Dvanajst ran - dvanajst odlikovanj. Antonija Javornik, mariborčanka - srbska junakinja
Natalija Bjelajac.
Vojaštvo, 2012, str.4-10, ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/dok/Antonija_Javornik.pdf. [COBISS.SI-ID
518543641]
236.
KRANJC, Marijan F. Po 66 letih hčerka našla očetov grob v Avstraliji. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339,
23. maj 2010, letn. 49, št.
21, str. 25, portret, 30. maj 2010, letn. 49, št. 22, str. 25. [COBISS.SI-ID
517455129]
237.
KRANJC, Marijan F. Fran Saleški Finžgar - intelektualni upornik. Vojaštvo, 2010, [1] str., portret.
http://users.volja.net/marijankr/Z50-FRANSF.html. [COBISS.SI-ID
518557465]
238.
KRANJC, Marijan F. Prvi slovenski doktor vojaško-tehničnih znanosti : dr. Jurij Kolenc. Vojaštvo, 2010, 1
str. http://users.volja.net/marijankr/dok/JurijKolenc.pdf. [COBISS.SI-ID
518559769]
239.
KRANJC, Marijan F. Dr. Božidar Fajdiga : legendarni kranjski zdravnik - rudi vojaški zdravnik petih vojska.
Vojaštvo, 2010, 3 str.,
portret.
http://users.volja.net/marijankr/dok/BozidarFajdiga-zdravnik5vojska.pdf. [COBISS.SI-ID
518556953]
240.
KRANJC, Marijan F. Dr. Marko Vidnjevič: Josip Broz Tito - grandiozni narcis. Vojaštvo, 2010, [3] str.,
portret. http://users.volja.net/marijankr/NK05-narcis.html. [COBISS.SI-ID
518557209]
241.
KRANJC, Marijan F. Uporni duh slovenskih vojakov : primer Antona Zoriča, vodnika 27.LIR. Vojaštvo,
2010, [3] str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/Z54-uporniki.html.
[COBISS.SI-ID
518560281]
242.
KRANJC, Marijan F. Vojak, proglašen za mrtvega, se je vrnil domov iz ujetništva : (Jožef Jamšek).
Vojaštvo, 2010, [3] str., ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/poizvedbe.html. [COBISS.SI-ID
518560793]
243.
KRANJC, Marijan F. Miroslav Pekarek - Bradač : vojaški veteran - najstarejši partizanski polkovnik.
Vojaštvo, 2010, 4 str. http://users.volja.net/marijankr/dok/pekarek_bradac.pdf.
[COBISS.SI-ID
518558745]
244.
KRANJC, Marijan F. Iščemo Marjana Malgaja, poročnika in Maistrovega borca. Vojaštvo, 2010, [5] str.,
portret. http://users.volja.net/marijankr/Z48-MarijanMalgaj.html. [COBISS.SI-ID
518557721]
245.
KRANJC, Marijan F. Miroslav J. Petelin, polkovnik vojske Kraljevine Jugoslavije : slovenski častnik med
četniki, domobranci in partizani.
Vojaštvo, 2010, 5 str.
http://users.volja.net/marijankr/dok/petelin-miroslav.pdf. [COBISS.SI-ID
518558233]
246.
KRANJC, Marijan F. Miloslav Samardžić: General Draža Mihailović i opšta istorija četničkog pokreta :
ocena XII. poglavja iz knjige
Slovenski četniki (Plava garda). Vojaštvo, 2010, [7] str.
http://users.volja.net/marijankr/NK06-cetnici.html. [COBISS.SI-ID
518557977]
247.
KRANJC, Marijan F. Admiral Stane Brovet : najprej Slovenec, šele potem vse drugo! : (ob tretji obletnici
smrti). Vojaštvo, 2010, 8
str., portret.
http://users.volja.net/marijankr/dok/Brovet_Stane.pdf. [COBISS.SI-ID
518556697]
248.
KRANJC, Marijan F. Miroslav Martinčič, pehotni brigadni general : zakaj ni bil odlikovan kot koroški borec
1918/19?. Vojaštvo, 2010,
9 str.
http://users.volja.net/marijankr/dok/martincic-miroslav.pdf. [COBISS.SI-ID
518558489]
249.
KRANJC, Marijan F. Vojaška prisega slovenskih upornikov, prostovoljcev in vojakov : kratek
vojaško-zgodovinski oris. Vojaštvo, 2010,
[10] str., ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/Z40-prisega.html. [COBISS.SI-ID
518561049]
250.
KRANJC, Marijan F. Podmaršal ali feldmaršalporočnik? : zakaj nam nekdo želi vsiliti hrvaško-domobranski
čin podmaršal. Vojaštvo,
2010, 14 str., ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/dok/podmarsal.pdf. [COBISS.SI-ID
518559513]
251.
KRANJC, Marijan F. Viktor J. Andrejka, pl. Livnogradski : generalštabni polkovnik vojske Kraljevine
Jugoslavije, prvi slovenski častnik
vojaške obveščevalne službe. Vojaštvo, 2010, 14 str., ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/Z51-Andrejka.html. [COBISS.SI-ID
518560537]
252.
KRANJC, Marijan F. Po 66 letih našla očetov grob v Avstraliji. Vojaštvo, 2010, [56]str., ilustr.
http://users.volja.net/marijankr/Z52-JernejPostrak.html. [COBISS.SI-ID
518559257]
253.
KRANJC, Marijan F. Generalu Kolšku v slovo : (27.4.2009). Vojaštvo, 2009, [2] str.
http://users.volja.net/marijankr/kolsek-slovo.html. [COBISS.SI-ID
518554649]
254.
KRANJC, Marijan F. Karel Kovačič, poročnik bojne ladje JVM : britanski vohun, priča na mednarodnem
sodišču proti lastni državi ali pokončni
pomorski častnik?. Vojaštvo, 2009, [3] str.
http://users.volja.net/marijankr/Z45-Kovacic.html. [COBISS.SI-ID
518555673]
255.
KRANJC, Marijan F. Švabić Nikole Stevan, konjeniški polkovnik vojske Kraljevine Jugoslavije. Vojaštvo,
2009, [4] str., portret. http://users.volja.net/marijankr/Z46-Svabic.html. [COBISS.SI-ID
518556185]
256.
KRANJC, Marijan F. Zakaj generala Maistra ni bilo v NOV Slovenije. Vojaštvo, 2009, [6] str., portreti.
http://users.volja.net/marijankr/clanki-n11.html. [COBISS.SI-ID
518556441]
257.
LUKAČ, Vincenc, KRANJC, Marijan F. Pomagača generala Maistra iz Sv. Jurija ob Ščavnici : podpolkovnik
Edvard Vaupotič in stotnik Drago
Kocmut. Vojaštvo, 2009, 17 str.
http://users.volja.net/marijankr/Z53-Vaupotic-Kocmut.html. [COBISS.SI-ID
518555929]
258.
KRANJC, Marijan F. Prenovljeni genetski in neideološki seznam generalov - admiralov slovenskega rodu.
Vojaštvo, 2007, 8 str. http://users.volja.net/marijankr/Z33-genslo2007.html.
[COBISS.SI-ID
518552089]
259.
KRANJC, Marijan F. Slovenski udeleženci oktobrske revolucije in kontrarevolucije (1917-1918) : ABC
seznam. Vojaštvo, 2004, [10] str.
http://users.volja.net/marijankr/Z13-seznami.html#oktobrska. [COBISS.SI-ID
518553625]
260.
KRANJC, Marijan F. Odlikovanci na koroški fronti 1918-1920. Vojaštvo, 2004, [10]str.
http://users.volja.net/marijankr/Z04-odlikovanci.html. [COBISS.SI-ID
518552345]
261.
KRANJC, Marijan F. Slovenski dobrovoljci srbske vojske 1912-1918 : ABC seznam. Vojaštvo, 2004, [25] str.
http://users.volja.net/marijankr/Z13-seznami.html#dobrovoljci.
[COBISS.SI-ID
518552857]
262.
KRANJC, Marijan F. Slovenski narodni heroji NOB (1941-1945) : ABC seznam. Vojaštvo, 2004, [25] str.
http://users.volja.net/marijankr/Z13-seznami.html#heroji.
[COBISS.SI-ID
518553113]
263.
KRANJC, Marijan F. Slovenski prostovoljci španske republikanske armade (1936-1939) : ABC seznam.
Vojaštvo, 2004, [25] str. http://users.volja.net/marijankr/Z13-seznami.html#spanci.
[COBISS.SI-ID
518553369]
264.
KRANJC, Marijan F. Znani generali, admirali, maršali in generalisimi srednjega in novega veka (abecedni
seznam). Vojaštvo, 2004, 33
str. http://users.volja.net/marijankr/zanimivosti.html.
[COBISS.SI-ID
518553881]
265.
KRANJC, Marijan F. Čad, Marijan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija Slovenije.
1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 32. [COBISS.SI-ID
513594393]
266.
KRANJC, Marijan F. Gorinšek, Karel. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija
Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 69. [COBISS.SI-ID
513594649]
267.
KRANJC, Marijan F. Kraut, Božidar. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija Slovenije.
1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 114. [COBISS.SI-ID
513594905]
268.
KRANJC, Marijan F. Levičnik, Karel. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija
Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 121. [COBISS.SI-ID
513595161]
269.
KRANJC, Marijan F. Merzel, Dušan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija Slovenije.
1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 130. [COBISS.SI-ID
513595417]
270.
KRANJC, Marijan F. Pogačnik, Marjan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA,
Alenka (ur.). Enciklopedija
Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 161. [COBISS.SI-ID
513595673]
271.
KRANJC, Marijan F. Rebolj, Janez. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija Slovenije.
1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 175. [COBISS.SI-ID
513595929]
272.
KRANJC, Marijan F. Renčelj, Bogdan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA,
Alenka (ur.). Enciklopedija
Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 175. [COBISS.SI-ID
513596185]
273.
KRANJC, Marijan F. Rožanc, Leopold. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA,
Alenka (ur.). Enciklopedija
Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 179. [COBISS.SI-ID
513596441]
274.
KRANJC, Marijan F. Rožič, Marijan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija Slovenije.
1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 179. [COBISS.SI-ID
513596697]
275.
KRANJC, Marijan F. Zabret, Ciril. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija Slovenije.
1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 15: Wi-Ž, str. 13. [COBISS.SI-ID
513593113]
276.
KRANJC, Marijan F. Zorc, Milovan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija Slovenije.
1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 15: Wi-Ž, str. 223. [COBISS.SI-ID
513593369]
277.
KRANJC, Marijan F. Zupanc, Alojzij. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija
Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 15: Wi-Ž, str. 236. [COBISS.SI-ID
513593625]
278.
KRANJC, Marijan F. Zupančič, Anton. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA,
Alenka (ur.). Enciklopedija
Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 15: Wi-Ž, str. 237. [COBISS.SI-ID
513593881]
279.
KRANJC, Marijan F. Zupančič, Viktor. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA,
Alenka (ur.). Enciklopedija
Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 15: Wi-Ž, str. 240. [COBISS.SI-ID
513594137]
280.
KRANJC, Marijan F. Vesič, Alojz. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija Slovenije.
1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 14: U-W, str. 207. [COBISS.SI-ID
513592345]
281.
KRANJC, Marijan F. Vidmar, Marijan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA,
Alenka (ur.). Enciklopedija
Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 14: U-W, str. 232. [COBISS.SI-ID
513592601]
282.
KRANJC, Marijan F. Vučer, Franjo. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija Slovenije.
1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 14: U-W, str. 399. [COBISS.SI-ID
513592857]
283.
KRANJC, Marijan F. Tominc, Ivo. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija Slovenije. 1.
natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 13: Š-T, str. 280. [COBISS.SI-ID
513591577]
284.
KRANJC, Marijan F. Troha, Teodor. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka
(ur.). Enciklopedija Slovenije.
1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 13: Š-T, str. 348. [COBISS.SI-ID
513591833]
285.
KRANJC, Marijan F. Genetski rodovnik. Vojaštvo, 1996, [3] str.
http://users.volja.net/marijankr/clanki-n07.html. [COBISS.SI-ID
518552601]
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
2.02 Strokovna monografija
286.
KRANJC, Marijan F.. Titovi atomski bunkerji, (Zbirka Trobojnica). 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2014. 127
str., ilustr. ISBN
978-961-93507-2-0. [COBISS.SI-ID
273928960]
287.
KRANJC, Marijan F.. Legendarni slovenski obveščevalci : slovenski vojaški obveščevalci in
protiobveščevalci : 1919-1991, (Zbirka
Trobojnica). 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2011. 352 str., ilustr. ISBN 978-961-92766-3-1. [COBISS.SI-ID
255190016]
288.
KRANJC, Marijan F.. Balkanski vojaški poligon : kdo so glavni krivci za razbijanje Jugoslavije? :
(varnostno-vojaški zapisi). 2.
izd. Maribor: Pro-Andy, 2008. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-91794-5-1. [COBISS.SI-ID
238428672]
289.
KRANJC, Marijan F., KRANJC, Irena (urednik). Spopad nizke intenzivnosti : generalska naloga. 1. izd.
Maribor: Pro-Andy, 2007. 207
str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-91794-4-4. [COBISS.SI-ID
233516288]
290.
KRANJC, Marijan F., KRANJC, Irena (urednik). Slovenska vojaška inteligenca, (Zbirka Sledi). Grosuplje:
Grafis Trade, 2005. 444 str.,
tabele. ISBN 961-6401-18-1. [COBISS.SI-ID
218032896]
291.
KRANJC, Marijan F., KRANJC, Irena (urednik). Zarote in atentati na Tita, (Zbirka Sledi). Grosuplje: Grafis
trade, 2004. 431 str.,
ilustr. ISBN 961-6401-13-0. [COBISS.SI-ID
127480064]
292.
KRANJC, Marijan F.. Iskustva i predlozi u organizovanju i rukovoĐenju KŠRV i ZTV na nivou komande
vojne oblasti. [Beograd:
Generalštab OS SFRJ], 1988. Str. 98-108. [COBISS.SI-ID
2912718]
2.11 Diplomsko delo
293.
KRANJC, Marijan F.. Uticaj doktrine "sukoba niskog intenziteta" na borbenu izgradnju JNA. [Beograd: M.
Kranjc], 1989. 121 f.
[COBISS.SI-ID
2859214]
294.
KRANJC, Marijan F.. Bezbednosno obezbedjenje napadne operacije na PZT : diplomski rad. [Beograd: M.
Kranjc], 1980. 1 zv. (loč.
pag.). [COBISS.SI-ID
2859470]
295.
KRANJC, Marijan F.. na pomočnom pravcu : diplomski rad. Beograd: [M. Kranjc], 1968. 1 zv. (loč. pag.).
[COBISS.SI-ID
2862286]
2.25 Druge monografije in druga zaključena dela
296.
KRANJC, Marijan F.. Vojaštvo = Military : english summaries. Ljubljana, 2010.
http://users.volja.net/marijankr/engsum.html. [COBISS.SI-ID
517462809]
297.
KLJAKIĆ, Slobodan, KRANJC, Marijan F.. Slovenački četnici : poverljivi izveštaj vojvode i komandanta Karla
I. Novaka, (Biblioteka
Chronogram). Beograd: "Filip Višnjić", 2006. 254 str. ISBN 86-7363-489-X. ISBN 978-86-7363-489-0.
[COBISS.SI-ID
134158092]
298.
KRANJC, Marijan F.. Obaveštajno-bezbednostno obezbedjenje pohoda 14. divizije NOV u Štajersku :
seminarski rad. [Beograd: M. Kranjc:
M. Pogačnik], 1980. 64 f. [COBISS.SI-ID
2862030]
SEKUNDARNO AVTORSTVO
Urednik
299.
SEKULIĆ, Milisav, KRANJC, Marijan F. (prevajalec, urednik). Slovenski dobrovoljci v srpskih osvobodilnih
vojnah 1912-1918 = Slovenian
volunteers in Serbian liberation wars 1912-1918. Vojaška zgodovina, ISSN 1580-4828, str. 7-55, ilustr.
[COBISS.SI-ID
517454873]
300.
MALGAJ, Franjo, KRANJC, Marijan F. (urednik, avtor dodatnega besedila), ŠTAMPFL, Janko (urednik),
KRANJC, Irena (urednik). Vojni spomini
: 1914-1919. 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2009. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-91794-6-8. [COBISS.SI-ID
245193984]
301.
KLJAKIĆ, Slobodan, KRANJC, Marijan F. (prevajalec, urednik). Skrivnost smrti četniškega generala Draže
Mihailovića. Nedeljski
dnevnik, ISSN 1318-0339, 3.jun.2007, let. 46, št. 22, str. 19, 10.jun.2007, let. 46, št. 23, str. 19,
17.jun.2007, let. 46, št. 24,
str. 19, 24.jun.2007, let. 46, št. 25, str. 19. [COBISS.SI-ID
513602841]
302.
NOVAK, Karl I., KRANJC, Marijan F. (urednik), KLJAKIĆ, Slobodan (urednik). Plava garda : zaupno poročilo
četniškega vojvode in
generalštabnega polkovnika Karla I. Novaka, poveljnika slovenskih četnikov. 1. izd. (slovenska). Ljubljana;
Beograd [i. e.] Maribor:
Pro-Andy, 2006. 232 str. ISBN 961-91794-0-4. [COBISS.SI-ID
56719873]
303.
NOVAK, Karl I., KRANJC, Marijan F. (urednik, avtor dodatnega besedila), KLJAKIĆ, Slobodan (urednik,
avtor dodatnega besedila), KRANJC,
Irena (urednik). Plava garda : zaupno poročilo četniškega vojvode in generalštabnega polkovnika Karla I.
Novaka, poveljnika slovenskih
četnikov. 2. izd. (slovenska). Ljubljana [i. e.] Maribor: Pro-Andy, 2006. 232 str. ISBN 961-91794-3-9.
[COBISS.SI-ID
57204737]
Prevajalec
304.
SEKULIĆ, Milisav, KRANJC, Marijan F. (prevajalec, urednik). Slovenski dobrovoljci v srpskih osvobodilnih
vojnah 1912-1918 = Slovenian
volunteers in Serbian liberation wars 1912-1918. Vojaška zgodovina, ISSN 1580-4828, str. 7-55, ilustr.
[COBISS.SI-ID
517454873]
305.
KLJAKIĆ, Slobodan, KRANJC, Marijan F. (prevajalec, urednik). Skrivnost smrti četniškega generala Draže
Mihailovića. Nedeljski
dnevnik, ISSN 1318-0339, 3.jun.2007, let. 46, št. 22, str. 19, 10.jun.2007, let. 46, št. 23, str. 19,
17.jun.2007, let. 46, št. 24,
str. 19, 24.jun.2007, let. 46, št. 25, str. 19. [COBISS.SI-ID
513602841]
Avtor dodatnega besedila
306.
DELETIĆ, Čedomir. Aforizmi 5 : iz domače kleparnice : (misli, humor in satira). Trzin: Ami, 2013. 115 str.
ISBN 978-961-93480-0-0.
[COBISS.SI-ID
266480640]
307.
ANDREJKA, Viktor J. Razvoj vojaštva in vojaški dogodki od prevrata do danes. Vojaštvo, 2012, 19 str.
http://users.volja.net/marijankr/dok/Andrejka-razvoj-vojastva.pdf. [COBISS.SI-ID
518544153]
308.
MALGAJ, Franjo, KRANJC, Marijan F. (urednik, avtor dodatnega besedila), ŠTAMPFL, Janko (urednik),
KRANJC, Irena (urednik). Vojni spomini
: 1914-1919. 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2009. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-91794-6-8. [COBISS.SI-ID
245193984]
309.
CENČIĆ, Vjenceslav. Atentati na Tita. Delnice: Spectrum, 2006. 159 str., ilustr. ISBN 953-99903-8-6.
[COBISS.SI-ID
513612313]
310.
NOVAK, Karl I., KRANJC, Marijan F. (urednik, avtor dodatnega besedila), KLJAKIĆ, Slobodan (urednik,
avtor dodatnega besedila), KRANJC,
Irena (urednik). Plava garda : zaupno poročilo četniškega vojvode in generalštabnega polkovnika Karla I.
Novaka, poveljnika slovenskih
četnikov. 2. izd. (slovenska). Ljubljana [i. e.] Maribor: Pro-Andy, 2006. 232 str. ISBN 961-91794-3-9.
[COBISS.SI-ID
57204737]
311.
BECELE RANKOVIĆ, Ladislava. Življenje z Leko : spomini slovenske partizanke, (Zbirka Sledi). Grosuplje:
Grafis Trade, 2002. 298 str.,
ilustr. ISBN 961-6401-08-4. [COBISS.SI-ID
120116992]
Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena
312.
OSET, Željko. Franjo Malgaj, Vojni spomini: 1914-1919.... Prispevki za novejšo zgodovino, ISSN
0353-0329, 2009, 49, št. 2, str.
243-245. [COBISS.SI-ID
2704756]
Drugo
313.
KASTELIC, Lovro. Iskala očeta, našla njegov grob. Slovenske novice, ISSN 0354-1088, 24.sep.2010, št. ?,
str. ?, ilustr., 25.sep.2010,
št. ?, str. ?, ilustr. [COBISS.SI-ID
517455385]
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 17. 4. 2015

Similar documents