PROGRAM V ZGORNJI DVORANI - Andragoški center Slovenije

Comments

Transcription

PROGRAM V ZGORNJI DVORANI - Andragoški center Slovenije
PROGRAM V ZGORNJI DVORANI
URA
NASLOV PREDSTAVITVE
ŠK – USTANOVA, METOR
9:30 – 10:00
Otvoritvena svečanost
Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Jana Turk Šulc, Mira Čakš, Erna Ferjanič
UPI ljudska univerza Žalec
Mihaela Anclin, Biserka Neuholt Hlastec
Liberius, Cerklje na Gorenjskem
Daniela Močnik
Mladinsko društvo, Bistrica ob Sotli
Emilija Šterlek, Irena Černelč
Invel d.o.o., Velenje
Selma Filipančič, Snježana Lekić
Etnološko društvo Hmeljarska vas,
Šempeter, Nevenka Jelen
Društvo Beseda slovenske Istre, Koper
Nadja Rojac
Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Brigita Kruder
Razvojno društvo Vrhe, Griže na Krasu
Slava Borka Kucler
Ljudska univerza Murska Sobota
Mihaela Flisar
Jerebika s.p.,Šenčur pri Kranju
Nataša Škofic Krajnc
Društvo Panorama, Solčavsko
Alojz Lipnik, Jasmina Robnik
Zavod za izobraževanje in kulturo,
Črnomelj, Tadej Fink
10:00 – 10:08 Savinjski upi
10:09 – 10:17
10:18 – 10:26
Anton Koder in njegov slavospev
Francetu Prešernu
ŠK BoSong
10:27 – 10:35
23 let izvajanja ŠK v podjetju
Invel, d.o.o.
10:36 – 10:44 Pesem nas druži od zibelke do
groba
10:45 – 10:48 Istrani smo izdali tri knjige pesmi
10:49 – 11:55
Naši dosedanji dosežki
10:56 – 11:11
Plesno-pevski nastop
11:12 - 11:17
ŠK Tišina –zadnjih 20 let
delovanja, zbranih v knjigi
Gorenjski bralni ŠK in
bralna skupina To noč sem jo videl
Na vrhovih gora
Spomini hitijo
Smešne prigode pri učenju
odraslih
11:18 – 11:33
11:34 – 11:44
11:44 – 12:00
12:00 Mentorji – odhod v nastajajoči muzej šmarskega baroka na strokovni posvet. POVEZAVA
SLOVENSKIH ŠTUDIJSKIH KROŽKOV z MOŽNOSTMI ZAPOSLITVE IN ZASLUŽKA.
PROGRAM STROKOVNEGA POSVETA ZA MENTORJE IN VODJE ŠK
POVEZAVA SLOVENSKIH ŠK Z MOŽNOSTMI ZAPOSLITVE IN ZASLUŽKA
vodi dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center Slovenije
URA
NASLOV
ODGOVORNOST
12.15 – 12.30
Pričakovanja za leto 2015/2016
Teja Dolgan
MIZŠ
12:30 – 13:00
Kako uspešno iskati zaposlitev s Marko Gabrovšek
pomočjo študijskih krožkov?
13:00 – 13:30
Analize fluktuacije vodij in
mentorjev ŠK in predlog za
mentorje - seniorje
dr. Nevenka Bogataj,
Andragoški center Slovenije
13:30 – 14:55
Razprava in sklepi
14:00 – 14:20
KOSILO
Ostali udeleženci Karavane študijskih krožkov se boste v dopoldanskem delu vpisali v sezname
skupin (seznami bodo krožili po dvorani) za lažjo organizacijo kosila (siv okvirček) in spremljajočih
dejavnosti. Za posamezne skupine bodo poskrbeli člani h študijskih krožkov, spoznali jih boste po
enotnih majicah.
RAZSTAVNO – DELAVNIČNI PROGRAM V SPODNJI DVORANI
USTANOVA
Athena, d.o.o., Postojna
Flora Otoničar
Društvo klekljaric idrijske čipke, Idrija
Andra Marinko, Aleksandra Pelhan, Vera
Kostanjsek, Nina Gantar
UPI – LU Žalec
Mihaela Anclin, Biserka Neuholt Hlastec
LU Rogaška Slatina
Irena Hostnik
LU Šentjur
Primož Božnik
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
Katarina Žagar
MD Bistrica ob Sotli
Emilija Šterlek, Irena Černelč
Jerebika,
Nataša Škofic Kranjc, s.p.
Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Zdenka Žigon
LU Ormož
LU Slovenska Bistrica
Brigita Kruder
LU Murska Sobota
Mihaela Flisar
Društvo Panorama Solčava
Alojz Lipnik, Jasmina Robnik
Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Jana Turk Šulc, Mira Čakš, Erna Ferjanič
ŠTUDIJSKI KROŽEK/ KROŽKI
Unikatna keramika
Klekljanje v Idriji
Obliznimo si prste
Razgibajmo življenje z ustvarjanjem
Vselej cvetoče rož'ce;
Ob zvokih citer (otvoritev)
Ustvarjamo in se družimo: volna in papir
BoSong; Srečanja skozi objektiv; Preplet
Gorenjski študijski bralni krožki (Šenčur, Preddvor, Naklo,
Škofja Loka, Tržič, Trboje)
Knjižna srečanja ob kavici
Znanilci pomladi
Ustvarjamo 60+; Ukročeni računalnik 1 in 2; Kako sem
prišel na svet; Bela vezenina je doma v naših krajih;
S kvačko, pletilko in iglo do novih znanj; Popravimo,
prenovimo, naredimo;
20 let ŠK Tišina
Razstava izdelkov dosedanjih ŠK
(možnost nakupa domačih dobrot)
Ob zvokih citer (otvoritev), Zdravje iz narave;
Tečejo, tečejo nitke…; Mojstri stari obrti;
Prisedi, ti zgodbo povem (v Kulturnici);
Ujeti trenutki (fotografiranje dogodka);
Kulinarika Kozjanskega (pogostitev obiskovalcev);
Svet pred in za domačim pragom (vodenje Sv. Rok)
1. skupina
URA
12:10 - 12:45
12:45 – 13:00
13:05 – 13:35
13:35 – 14:00
14:00 – 14:25
14:30 – 16.30
16:30 -17:00
DOGAJANJE
Kosilo
Voden ogled nastajajočega muzeja
šmarskega baroka
Voden ogled tehnične opremljenosti
kulturnega doma ali prosto
OGLED RAZSTAV V SPODNJI DVORANI,
ČAS ZA ZGODBO IN KAVO V KULTURNICI
Ogled filma Šmarje pri Jelšah v štirih
letnih časih
Voden pohod na Sv. Rok (možnost
prevoza): ogled baročne cerkve, možnost
ogleda okrasno-zeliščnega vrta Nade Vreže
(vstopnina 3,5 eur)
FOLKLORNA SKUPINA IN ZAKLJUČEK
ZBIRNO MESTO
Ploščad pred KD (pranger)
Atrij muzeja (kjer bo kosilo)
Ploščad pred KD (pranger)
Spodnja dvorana, Kulturnica
Zgornja dvorana
Ploščad pred KD (pranger)
Zgornja dvorana
2. skupina
URA
12:10 - 12:40
12:45 – 13:20
13:20 – 13:45
13:50 – 14:00
14:00 – 14:25
14:30 – 16.30
16:30 -17:00
DOGAJANJE
Voden ogled tehnične opremljenosti
kulturnega doma ali prosto,
ČAS ZA ZGODBO IN KAVO V KULTURNICI
Kosilo
Voden ogled nastajajočega muzeja
šmarskega baroka
OGLED RAZSTAV V SPODNJI DVORANI
Ogled filma Šmarje pri Jelšah v štirih
letnih časih
Voden pohod na Sv. Rok (možnost
prevoza): ogled baročne cerkve, možnost
ogleda okrasnega vrta Nade Vreže
(vstopnina 3,5 eur)
FOLKLORNA SKUPINA IN ZAKLJUČEK
ZBIRNO MESTO
Avla pred spodnjo dvorano
Ploščad pred KD (pranger)
Atrij muzeja (kjer bo kosilo)
Spodnja dvorana
Zgornja dvorana
Ploščad pred KD (pranger)
Zgornja dvorana
3. skupina
URA
12:10 - 12:40
12:40 – 13:00
13:05 – 13:20
13:20 – 13:55
14:00 – 14:25
14:30 – 16.30
16:30 -17:00
DOGAJANJE
Voden ogled tehnične opremljenosti
kulturnega doma ali prosto (ogled razstav),
čas za zgodbo in kavo v Kulturnici
OGLED RAZSTAV V SPODNJI DVORANI,
ČAS ZA ZGODBO IN KAVO V KULTURNICI
Voden ogled nastajajočega muzeja
šmarskega baroka
Kosilo
Ogled filma Šmarje pri Jelšah v štirih
letnih časih
Voden pohod na Sv. Rok (možnost
prevoza): ogled baročne cerkve, možnost
ogleda okrasnega vrta Nade Vreže
(vstopnina 3,5 eur)
FOLKLORNA SKUPINA IN ZAKLJUČEK
ZBIRNO MESTO
Avla pred spodnjo dvorano
Spodnja dvorana
Ploščad pred KD (pranger)
Spodnja dvorana, Kulturnica
Zgornja dvorana
Ploščad pred KD (pranger)
Zgornja dvorana
Stojnice, vitrine oz. mize bodo opremljene z napisi.
Razstave lahko začnete postavljati ob 8.uri.
Predstavitve ŠK se bodo vrtele na platnu v dvorani, brez napovedi, zato v predstavitev
napišite vse podatke, ki jih želite predstaviti udeležencem. Predlagamo le tri podatke:
1. naslov predstavitve, ki naj izraža ključno sporočilo vaših ŠK ali naziv vašega ŠK,
2. ustanovo, pod okriljem katere poteka ter z navedbo kraja,
3. mentorja oziroma mentorje, ki so ŠK vodili.
Če je mogoče, vas prosimo, da predstavitve vnaprej pošljete na [email protected]
Za vse dodatne informacije sva vam na voljo:
Jana Turk Šulc, [email protected], 031 617 444 (vsebinske zadeve)
Borut Bevc, [email protected], 040 414 322 (tehnične zadeve)