Navodila za uporabo spletne aplikacije elektronski portfolijo

Comments

Transcription

Navodila za uporabo spletne aplikacije elektronski portfolijo
Projekt ESS:
Aktivnost 2:
Naloga 2:
Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014
Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih po 2012 do 2014
Strokovna podpora za izvajanje pristopa vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih
Navodila za uporabo spletne aplikacije
elektronski portfolijo
Andragoški center Slovenije
Januar, 2014
Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve
»Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«
Vsebina
Uvod ................................................................................................................................... 3
1. Spletna aplikacija e-portfolijo ........................................................................................... 3
1.1.
Registracija ........................................................................................................... 4
1.2.
Prijava ................................................................................................................... 4
2. Nadzorna plošča ............................................................................................................. 5
3. Vsebina ........................................................................................................................... 6
3.1.
Profil ..................................................................................................................... 7
3.2.
Slike profila ........................................................................................................... 7
3.3.
Datoteke ............................................................................................................... 7
3.4.
Dnevnik ................................................................................................................. 7
3.5.
Življenjepis ............................................................................................................ 8
3.6.
Načrti .................................................................................................................... 8
3.7.
Opombe ................................................................................................................ 8
3.8.
Europass............................................................................................................... 8
4. Portfolijo .......................................................................................................................... 9
4.1.
Pogledi.................................................................................................................. 9
4.1.1.
Uredi naslov in opis........................................................................................ 9
4.1.2.
Uredi izgled .................................................................................................... 9
4.1.3.
Uredi vsebino ................................................................................................. 9
4.1.4.
Prikaži pogled ................................................................................................ 9
4.1.5.
Deli pogled ..................................................................................................... 9
4.2.
Zbirke...................................................................................................................10
4.3.
Delim jaz ..............................................................................................................10
4.3.1.
Uredi dostop .................................................................................................10
4.3.2.
Skrivni URL-ji ................................................................................................10
4.4.
Deljeno z mano ....................................................................................................10
4.5.
Izvoz ....................................................................................................................11
4.6.
Uvoz ....................................................................................................................11
5. Skupine ..........................................................................................................................11
5.1.
Moje skupine........................................................................................................11
5.2.
Najdi skupine .......................................................................................................11
5.3.
Moji prijatelji .........................................................................................................12
5.4.
Najdi prijatelje ......................................................................................................12
5.5.
Članstvo v ustanovah ...........................................................................................12
5.6.
Teme ...................................................................................................................12
2
Uvod
Odločili ste se, da boste ustvarili svoj portfolijo. Torej veste kaj želite, spletna aplikacija eportfolijo pa vam je pri tem lahko v pomoč. Ne, da vam delo oteži in zakomplicira, ampak da
vam pomaga in vas hitreje pripelje do cilja. Aplikacija temelji na preizkušeni in namensko
razviti platformi. Poleg zbiranja informacij in dokumentov ter predstavitvi le teh, omogoča
tudi mreženje. Delo z aplikacijo ni zahtevno. Navodila, ki so pred vami, vam bodo pomagala
začeti, potem pa bo najbolje, da se prepustite in aplikacijo uporabljate, raziskujete,
poskušate… V sami aplikaciji je še veliko sprotnih pojasnil, posebno pozorni bodite na
ikone
, klik nanje razširi obzorje. Za delo z e-portfolijem potrebujete računalnik z
internetnim brskalnikom in delujočo internetno povezavo.
Koncept je preprost in po registraciji in prijavi vas do vašega e-portfolija ločijo le trije koraki:
1. Vnos podatkov ter kreiranje in / ali nalaganje dokumentov – zavihek Vsebina.
2. Iz tako ustvarjenih podatkov in dokumentov kreiranje pogledov, to so spletne strani
namenjene določeni ciljni skupini – zavihek Portfolijo.
3. Ostane le še deljenje pogledov z izbranci – zavihek Deljenje.
Enostavno, mar ne? Uživajte!
1. Spletna aplikacija e-portfolijo
Aplikacija se nahaja na naslovu http://vpnz.acs.si/portfolijo/. Ko ta naslov vpišete v naslovno
vrstico internetnega brskalnika in potrdite, se odpre pozdravno okno, prikazano na spodnji
sliki.
E-portfolijo lahko uporabljajo le registrirani uporabniki, ki se prijavijo v aplikacijo s svojim
uporabniškim imenom in geslom. Geslo poznate le vi in ker je ključ do vaših osebnih
podatkov v e-portfoliju z njim ustrezno ravnajte. Če ga pozabite, e-portfolijo omogoča
enostavno in varno kreiranje novega. Edini podatek, ki ga ne smete pozabiti, je vaš
elektronski naslov, ki ste ga vnesli ob registraciji in pa seveda, imeti morate dostop do
elektronskega predala za ta elektronski naslov. Elektronski naslov v e-portfoliju je obvezen
podatek in mora biti hkrati unikaten, kar pomeni, da se z enim elektronskim naslovom lahko
3
registrira le en uporabnik. Če še nimate svojega elektronskega naslova, si ga lahko
enostavno in brezplačno priskrbite na spletu. Izberite zanesljivega ponudnika.
V nadaljevanju sta opisani registracija in prijava v e-portfolijo.
1.1.
Registracija
Registracija je preprosta. Na desni strani pozdravnega okna se nahaja manjše okno
Prijava. Namenjeno je prijavi, registraciji in pomoči ob morebitni izgubi uporabniškega
imena in / ali gesla. Če se želite registrirati, izberite povezavo Registracija (označeno na
sliki desno).
Odpre se novo okno (prikazano spodaj). Preberite navodila in se seznanite s pravili in
pogoji ter z izjavo o zasebnosti, kliknite pa tudi na ikono
in
preberite informacije v okvirčku ki se odpre. Izpolniti morate
vsa
polja
ozna
čena
z*
(»svojo« ustanovo izberite iz
pripravljenega nabora) in potrdite s
klikom na gumb Registriraj. Na
elektronski naslov, ki ste ga
navedli, boste dobili nadaljnja
navodila. Ko bo skrbnik vaše organizacije odobril vaše članstvo, boste zopet prejeli
elektronsko sporočilo z navodili za dokončanje registracije.
1.2.
Prijava
Po uspešni registraciji se lahko prijavite v aplikacijo z uporabniškim imenom in geslom, ki
ste si ju izbrali ob registraciji. Vpišete ju v ustrezni polji v prijavnem oknu. Za dodatna
pojasnila kliknite na
.
Možnosti ob prijavi:
Jezik: Izbirate lahko med jeziki, ki jih podpira e-portfolijo,
privzeto je nastavljen slovenski jezik.
Uporabniško ime: Tu vpišete svoje uporabniško ime.
Geslo: Polje namenjeno vpisu gesla.
Prijava: Ko ste vpisali uporabniško ime in geslo, kliknite na ta
gumb.
Izgubljeno uporabniško ime in / ali geslo: Če ste pozabili uporabniško ime in / ali geslo,
kliknite na to povezavo in sledite navodilom. Za uspešno obnovo morate vedeti vsaj
elektronski naslov, ki ste ga navedli ob registraciji
4
2. Nadzorna plošča
Po uspešni prijavi se odpre »vaša« nadzorna plošča:
Zgoraj desno je vaše prikazno ime ali pravo ime,
če prikaznega imena niste nastavili. Sledi
povezava Nastavitve. Kliknite, preglejte
možnosti in po potrebi spremenite privzete
nastavitve vašega računa. Tu je tudi povezava do vašega poštnega predala s številom
neprebranih sporočil in povezava za odjavo iz eportfolija. Polje Iskanje uporabnikov omogoča, da
najdete uporabnika in njegove prispevke, ki jih deli z
vami.
Pod temi informacijami je vaše prikazno ime in slika
profila. Oboje nastavite sami v zavihku Vsebina (Profil
in Slike profila). Sledijo še podatki o tem, član katerih
skupin ste in seznam vseh prijavljenih uporabnikov iz
vaše ustanove. V tem delu nadzorne plošče se bodo
med delom z aplikacijo izpisovale različne
informacije.
V rubriki Dobrodošli najdete povezave, ki se ponovijo tudi na dnu strani in sicer: Pravila in
pogoji uporabe, Izjava o zasebnosti, O e-portfoliju in Kontakt. Sledite povezavam in se
seznanite z vsebino.
Osrednji del nadzorne plošče prikazuje glavne korake pri delu z e-portfolijem:
5
Napisi in slike povedo vse, vključene pa so tudi povezave za hiter dostop do nekaterih
opravil, opisanih v nadaljevanju:
-
-
-
Posodobite profil: povezava vas pripelje na stran za urejanje osebnih podatkov,
več o tem lahko preberete tu.
Naložite datoteke: povezava vas pripelje na stran, kjer si lahko uredite mape in
datoteke ter nalagate datoteke iz zunanjih virov. Več o tem je tu.
Ustvarite življenjepis: povezava kaže na stran za urejanje podatkov, ki so del
vašega življenjepisa. Več o življenjepisu je v nadaljevanju.
Objavite dnevnik: V okviru e-portfolija lahko objavljate tudi svoje dnevnike, ta
povezava vodi neposredno na stran, kjer dnevnike kreirate in nastavljate…
Organizirajte poglede: Vsebina, ki ste jo ustvarili, je vidna le vam, dokler je ne
formirate v poglede in določite, kdo jo lahko vidi. Več o tem je v nadaljevanju.
Najdite prijatelje: Glede na današnji trend so tudi v e-portfolijo vključena orodja za
mreženje. Ta povezava vas vodi na stran, kjer lahko poiščete uporabnike e-portfolija
in jih prosite za prijateljstvo...
Pridružite se skupinam: povezava vas popelje na stran, kjer lahko prosite za
članstvo v skupinah, ki to omogočajo…
Nadzorujte zasebnost: V e-portfoliju je skrb za zasebnost glavna prioriteta.
Vsebine in podatkov razen lastnika ne vidi nihče, dokler jih lastnik sam ne deli in to
le s tistimi, ki jih sam izbere. Več si oglejte tu.
Pogovarjajte se o temah: E-portfolijo podpira tudi forume, ki so vezani na
posamezno skupino. Ta povezava vas popelje na stran s temami, ki jih spremljate…
Če vas grafični prikaz na nadzorni plošči moti, ga lahko izklopite s klikom na gumb
desnem zgornjem kotu. Če bi ga želeli nazaj, izberite Nastavitve (zgoraj desno) in
odkljukajte Informacije domače strani.
v
Pod grafičnim prikazom je pogled nadzorne plošče, ki ga lahko poljubno prilagodite, tako
kot vsak drug pogled v e-portfoliju, več o tem v poglavju Portfolijo.
3. Vsebina
Ta zavihek vsebuje vse kar ste
kreirali ali naložili (osebni
podatki, slike, datoteke,
dnevniki, življenjepis, načrti…).
V e-portfolijo lahko vnesete kar
želite. Obvezni podatki so le
ime, priimek in elektronska pošta. Vse informacije in datoteke so vidne le vam, dokler se ne
odločite drugače. Izjemi sta le dve:
6
-
vaše prikazno ime, ali če tega niste vpisali, vaše pravo ime in
slika profila, če ste jo dodali.
Oboje vidijo le prijavljeni uporabniki e-portfolija, torej potencialni prijatelji. Če ne želite, da
ostali uporabniki vidijo vaše pravo ime in priimek, v zavihku Profil, v polje Prikazno ime
vpišite psevdonim. Slika profila ni obvezna, lahko pa naložite karkoli. Natančnejše
informacije najdete s klikom na
v zavihku Slike profila.
Če želite svoje informacije in datoteke deliti z ostalimi, jih morate oblikovati v poglede in
nato izbrati kdo in kdaj jih lahko vidi.
Verjetno želite od vloženega dela v kreiranje svojega e-portfolija imeti kakšno korist, zato se
otresite odvečnega strahu in izlijte svoja razmišljanja, načrte, znanja, veščine…, bodite pa
preudarni ob deljenju pogledov. V e-portfoliju lahko enostavno in hitro kreirate toliko
pogledov, kolikor jih potrebujete. Izkoristite to in za vsako priložnost kreirajte ciljni publiki
prilagojen pogled s prilagojeno vsebino.
Vsebina portfolija je razdeljena na sklope, ki jih opisujemo v nadaljevanju. Povsod, kjer je
potrebno, so v sami aplikaciji še podrobnejše informacije skrite pod ikono
3.1.
.
Profil
V tem zavihku so štirje novi zavihki, ki vsebujejo osnovne podatke o uporabniku. Po vnosu
podatke shranite s klikom na gumb Shrani profil.
3.2.
Slike profila
Iz računalnika lahko naložite do pet slik in nato izberete eno, ki bo prikazana kot vaša slika
profila.
3.3.
Datoteke
Za prenos datotek iz računalnika kliknite na Prebrskaj… in nato izberite datoteke za
prenos. Mape ustvarite tako, da vpišete ime mape in potrdite z gumbom Ustvari mapo.
Mape in datoteke lahko premikate: kazalec miške postavite pred ime mape ali datoteke,
pritisnite levo miškino tipko, jo držite in miško premaknite na želeno mapo, nato spustite
miškino tipko.
Lastnosti map in datotek (ime, opis, ključne besede, dovoljenje za komentiranje) lahko
urejate s klikom na gumb
3.4.
in izbrišete z gumbom
.
Dnevnik
Ustvarite lahko več dnevnikov, v katerih opišete svoja razmišljanja, izkušnje, hobije… in
povabite ostale uporabnike, da si jih ogledajo in komentirajo.
Z gumbom Nastavitve pridete do osnovnih nastavitev dnevnika: naslov, opis, ključne
besede. Spremembe shranite s klikom na gumb Shrani nastavitve, ali prekličete z
gumbom Prekliči.
S klikom na gumb Nov Vnos se odpre okno za nov vnos v dnevnik. Obvezni polji sta
naslov in telo. Dodate pa lahko ključne besede in datoteke. Določite še ali bo vnos shranjen
7
kot osnutek, v tem primeru še ne bo objavljen in ali dovolite komentiranje vnosa. Shranite s
klikom na gumb Shrani vnos.
V seznamu vnosov lahko za vsak vnos posebej izberete ali je vnos objavljen ali ne, vnose
pa lahko tudi urejate
3.5.
in izbrišete
.
Življenjepis
Tu lahko ustvarite svoj življenjepis ali CV (curriculum vitae). Na voljo je več zavihkov:
Predstavitev, Izobrazba in zaposlitev, Dosežki, Cilji, Spretnosti in Interesi. Vsebino
dodajate s klikom na gumbe Uredi ali Dodaj, shranite pa z gumbom Shrani.
3.6.
Načrti
Načrti so organizirani kot seznam nalog za vsak načrt. Najprej kreirate nov načrt s klikom
na gumb Nov načrt, vpišete naslov in opis ter shranite. Nato kliknete na ta načrt in s klikom
na gumb Nova naloga ustvarite nalogo. Vpišete naslov, predviden datum zaključka, opis,
ko pa bo naloga zaključena, to označite v potrditvenem polju. Ko shranite, se nova naloga
pojavi v seznamu nalog pri ustreznem načrtu. Načrte in naloge lahko urejate in brišete.
3.7.
Opombe
Ko kreirate poglede, kar boste spoznali v nadaljevanju, lahko dodate tudi besedilna polja.
Ta besedilna polja so tu zbrana kot opombe in jih lahko uporabite na več pogledih. Tudi
opombe lahko urejate in brišete.
3.8.
Europass
Tu lahko ustvarite europass
dokumente. Več o europass
dokumentih si lahko
preberete na
http://www.europass.si/, ne
pozabite pa tudi na
informacije pod ikono
.
Podatki, ki ste jih vnesli v
življenjepis so tudi že tu. Dodati morate znanja jezikov, spretnosti in morebitne priloge.
Europass lahko uvozite iz europass XML datoteke, ki ste jo kreirali v drugih europass
orodjih. Lahko pa ga tudi izvozite v različnih oblikah.
Če želite podatke uvoziti, kliknite na gumb Uvozi. V oknu, ki se odpre, izberite datoteko za
uvoz, določite katere podatke želite uvoziti in uvoz potrdite s klikom na gumb Uvozi.
Podatke lahko izvozite s klikom na gumb Izvoz. Najprej izberite jezik in vrsto dokumenta,
dodate lahko tudi fotografijo. Nato določite še obliko datoteke in izvoz potrdite s klikom na
gumb Izvozi. Operacijski sistem vam ponudi mesto za shranjevanje in ime datoteke, oboje
pa lahko spremenite.
8
4. Portfolijo
V tem zavihku iz vsebin, ki
ste jih ustvarili v prejšnjem
koraku, kreirate poglede, v
obliki spletnih strani, ki jih
lahko pokažete komur
želite.
4.1.
Pogledi
Ko se prvič prijavite v e-portfolijo sta že ustvarjena dva pogleda:
-
Pogled nadzorne plošče se pokaže, ko se prijavite. Do tega pogleda imate dostop
samo vi.
Pogled profila vidijo tudi drugi, ko kliknejo na vaše ime ali sliko profila.
Teh dveh pogledov ne morete izbrisati, lahko pa jih urejate in tako prilagodite svojim
potrebam.
Nov pogled ustvarite s klikom na gumb Ustvari pogled. V oknu, ki se odpre, imamo več
zavihkov.
4.1.1. Uredi naslov in opis
Tu vpišete naziv in opis pogleda ter ključne besede. Shranite s klikom na gumb Shrani.
4.1.2. Uredi postavitev
V tem zavihku izberete število in širino stolpcev, ki bodo v pogledu. Po izboru odločitev
shranite.
4.1.3. Uredi vsebino
Okno, ki se odpre, je razdeljeno na dva dela. Zgoraj so zavihki s skupinami možnih vsebin,
ki jih lahko dodate v spodnji del, kjer gradite pogled. Ko izberete zavihek, se prikažejo ikone
vsebin, ki so na razpolago. Že same ikone prikazujejo kaj se skriva za njimi, če pa se z
miško premaknete na posamezno ikono, se pod njo izpiše še opis. Izbrano vsebino
enostavno povlečete na pogled, na tisto mesto, kjer jo želite imeti. To storite tako, da na
izbrano ikono kliknete z miško, tipko držite, miško premaknete na želeno mesto in tipko
spustite. Vsebine na pogledu so formirane v posamezne bloke in tudi te bloke lahko
premikamo po pogledu z vlečenjem. Bloke lahko urejate in brišete.
Vsak blok ima ime, ki ga lahko spremenite ali celo izbrišete, če ga na pogledu ne želite.
Bloki imajo različne nastavitve, ki jih lahko nastavite ob postavitvi bloka na pogled, ali pa
kasneje s klikom na gumb za urejanje bloka
.
4.1.4. Prikaži pogled
Ko gradite pogled lahko s klikom na ta zavihek sproti preverjate kako bo pogled videti.
4.1.5. Deli pogled
Ta zavihek vas preusmeri sem.
9
4.2.
Zbirke
Zbirka je množica pogledov, ki so medsebojno povezani in imajo enaka dovoljenja za
dostop. Ustvarite lahko več zbirk, vendar je posamezen pogled lahko le v eni zbirki.
Zbirko kreirate z gumbom Nova zbirka. Vpišete ime in opis zbirke in kliknete na gumb
Naprej: Uredi poglede zbirke. Izberete poglede, ki jih želite imeti v zbirki in potrdite.
Poglede lahko v zbirko kadarkoli dodajate ali jih odstranjujete. Samo zbirko pa lahko urejate
ali izbrišete.
Lastne zbirke in zbirke drugih uporabnikov, če vam to omogočijo, lahko tudi kopirate. Ker je
vsak pogled lahko hkrati le v eni zbirki, se bodo pri kopiranju lastnih zbirk kopirali tudi
pogledi.
4.3.
Delim jaz
Poglede in zbirke seveda lahko ustvarite le zase, vendar pa običajno ni tako. Ko ste pogled
zgradili in ste z njim zadovoljni, ga lahko pokažete tudi drugim. To storite v tem zavihku.
4.3.1. Uredi dostop
Pri pogledu, ki ga želite pokazati tudi drugim, kliknite na ikono . V oknu, ki se odpre,
lahko izberite tudi ostale vaše poglede, ki jih želite deliti z ostalimi pod enakimi pogoji, nato
pa določite s kom želite izbrane poglede deliti. Poglede lahko delite z naslednjimi
kategorijami uporabnikov:
-
javno: vsi, ki poznajo spletni naslov,
prijavljeni uporabniki: vsi, ki imajo uporabniški račun v e-portfoliju,
prijatelji: vsi vaši prijatelji v e-portfoliju,
deli z mojimi ustanovami: vsi člani ustanov, ki jih izberete,
deljenje z mojimi skupinami: vsi člani skupin, ki jih izberete
deljenje z drugimi uporabniki in skupinami: tu lahko določite posamezne
uporabnike, prijatelje ali skupine, ki bodo imeli dostop do vaših vsebin
Dovoljenja lahko kombinirate, za vsako dovoljenje pa lahko določite časovni okvir
veljavnosti.
Izbira Napredne možnosti omogoča še dodatne nastavitve, ki so razložene pri sami izbiri.
Nastavitve shranite s klikom na gumb Shrani.
4.3.2. Skrivni URL-ji
Če želite svoje poglede pokazati posameznim ljudem, ki nimajo računa v e-portfoliju, to
storite tako, da jim posredujete skrivno spletno povezavo (URL) generirano s klikom na
gumb
. Tudi tu lahko dostop časovno omejite s klikom na gumb za urejanje
desno od
kreiranega skritega URL-ja. Kreirate lahko več skrivnih povezav, ki jih lahko kadarkoli
pobrišete s klikom na
4.4.
in dostop preko izbrisane povezave bo takoj onemogočen.
Deljeno z mano
Pod tem zavihkom najdete seznam pogledov, ki jih drugi delijo z vami. Nastavite lahko
iskalne kriterije za poizvedovanje po pogledih in razvrščanje rezultatov. Izberete lahko tudi
prikaz pogledov glede na to, ali so deljeni z vami neposredno ali posredno.
10
4.5.
Izvoz
Portfolijo lahko izvozite v dveh oblikah.
Če izberete samostojno HTML spletno stran, si boste lahko portfolijo ogledali v običajnem
spletnem brskalniku, vendar ta oblika ne omogoča ponovnega uvoza.
Možnost Leap2A pa izvozi portfolijo v standardizirani obliki, ki omogoča uvoz v druge
sisteme, ki podpirajo Leap2A standard.
Izberite kaj želite izvoziti in kliknite na gumb Ustvari izvoz.
4.6.
Uvoz
V e-portfolijo lahko uvozite portfolijo narejen s kakšnim drugim orodjem, vendar mora biti
datoteka, iz katere uvažate, kreirana po LEAP2A specifikaciji.
5. Skupine
Skupine omogočajo
uporabnikom razpravljanje v
forumih, kreiranje in urejanje
skupnih pogledov in zbirk,
deljenje datotek in pogledov,
oddajanje pogledov v
ocenjevanje in / ali
komentiranje. Skupine lahko kreira vsak ali pa le skrbniki, kar je odvisno od nastavitev eportfolija. Zavihek Skupine ima več izbir.
5.1.
Moje skupine
Prikazane so vse skupine s katerimi ste kakorkoli povezani: ste lastnik ali član skupine, ste
v skupino povabljeni ali pa ste za članstvo zaprosili. Prikaz lahko po teh kategorijah tudi
filtrirate. Prikazano je ime skupine, tip (nadzorovano, odprto), opis, kdo je skrbnik in koliko
članov ima skupina.
Če imate ustrezne pravice, lahko tukaj kreirate novo skupino s klikom na gumb Ustvari
skupino.
Če ste član skupine in je članstvo v skupini odprto, lahko skupino zapustite s klikom na
gumb Zapusti skupino.
Če ste bili v skupino povabljeni, povabilo lahko sprejmete ali zavrnete s klikom na ustrezen
gumb.
Če ste administrator skupine, lahko urejate nastavitve za skupino, lahko pa jo tudi izbrišete.
V zadnjem primeru bodo člani dobili obvestila o izbrisu.
Pozor! Če skupino izbrišete, bo izbrisana tudi vsa vsebina!
5.2.
Najdi skupine
Tu je seznam vseh skupin, ki jih lahko pregledujete in ki dovoljujejo, da se jim pridružite ali
prosite za članstvo.
11
5.3.
Moji prijatelji
Prikazani so vaši prijatelji in povezave do njihovih pogledov profila. Vaši prijatelji so
posebna skupina uporabnikov, s katerimi si lahko enostavno delite poglede in zbirke in se
lahko hitro povežete z njimi na tej strani. Nima pa ta skupina svojih forumov, pogledov ali
datotek. Če to želite, s svojimi prijatelji enostavno kreirajte normalno skupino.
5.4.
Najdi prijatelje
Tukaj lahko poiščete uporabnike e-portfolija, ki bi jih želeli dodati med svoje prijatelje.
Za prijateljstvo lahko uporabnika prosite tako, da greste na njegov pogled profila in kliknete
povezavo Zaprosi za prijateljstvo ali pa v zavihku Skupine/Najdi prijatelje poiščete
uporabnika in nato na desni strani kliknete na povezavo Pošlji prošnjo za prijateljstvo.
Če uporabniki prosijo za prijateljstvo vas, dobite o tem obvestilo. Povezava vas prestavi v
zavihek Moji prijatelji, kjer prošnjo za prijateljstvo lahko odobrite, zavrnete ali pa prosilcu
pošljete sporočilo.
5.5.
Članstvo v ustanovah
Prikazan je seznam ustanov katerih član ste. Ustanove, ki dovoljujejo, da se sami
registrirate, dovoljujejo tudi da ustanovo zapustite, v nasprotnem primeru pa morate za to
zaprositi administratorja ustanove. Če zapustite ustanovo ali med ustanovami prehajate, to
ne pomeni, da je izbrisan tudi vaš račun. Dokler imate račun, ostajajo tudi vse vaše
vsebine.
5.6.
Teme
V tem zavihku so prikazane teme o katerih se razpravlja v skupinah kjer ste član.
12