ZADEVA: ZAHTEVEK ZA PODATKE IZ KAZENSKE EVIDENCE

Comments

Transcription

ZADEVA: ZAHTEVEK ZA PODATKE IZ KAZENSKE EVIDENCE
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
T: 01 369 52 00
F: 01 369 56 25
E: [email protected]
www.mp.gov.si
ZADEVA: ZAHTEVEK ZA PODATKE IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB
Naslovni organ prosimo za posredovanje podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb;
Moji osebni podatki so sledeči:
EMŠO (obvezen podatek):_____________________________________
IME IN PRIIMEK:_______________________________________________
DATUM ROJSTVA:______________________________________________
KRAJ ROJSTVA:________________________________________________
OBČINA ROJSTVA:______________________________________________
DRŽAVA ROJSTVA:_____________________________________________
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
(ulica in hišna številka)______________________________________________________
(poštna številka in pošta)_____________________________________________________
DRŽAVLJANSTVO: ____________________________________________________________
MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO:_______________________________________________
NAMEN IZDAJE POTRDILA: Izdaja lovske izkaznice
DATUM:
PODPIS PROSILCA:
_______________
__________________________________
POTRDILO POŠLJITE SKUPAJ Z VLOGO ZA IZDAJO LOVSKE IZKANICE NA NASLOV LZS.

Similar documents