javni razpis 2015/2016 - MOCIS|center za izobraževanje odraslih

Comments

Transcription

javni razpis 2015/2016 - MOCIS|center za izobraževanje odraslih
MOCIS center za izobraževanje odraslih, Partizanska pot 16, Slovenj Gradec
na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih (UL RS št. 110/06) in v skladu s
Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanje odraslih (UL RS št. 82/98)
objavlja
Javni razpis
ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
V ŠOLSKEM LETU 2015/2016
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je objava podatkov o izobraževalnih programih za odrasle in
infrastrukturnih dejavnostih v podporo izobraževanju odraslih, ki jih načrtuje MOCIS
center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec v šolskem letu 2015/16.
2. VRSTE IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
Izobraževalni programi za pridobitev izobrazbe











OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
ADMINISTRATOR (SPI)
TRGOVEC (SPI)
RAČUNALNIKAR (SPI)
EKONOMSKI TEHNIK (SSI)
PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)
GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI)
EKONOMSKI TEHNIK (PTI)
EKONOMSKI TEHNIK (PT)
PREDŠOLSKA VZGOJA (PT)
GASTRONOMIJA IN TURIZEM (PT)
Informacije o številu prostih vpisnih mest, pogojih za vpis in dokončanje programov, o
oblikah izvedbe programov dobite v priloženi tabeli spodaj (Priloga).
Posebni programi za odrasle





NEMŠČINA ZA ODRASLE
ANGLEŠČINA ZA ODRASLE
SLOVENŠČINA ZA TUJCE
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE





UŽU - MOST DO IZOBRAZBE
UŽU – BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ
UŽU – JAZ IN MOJE DELOVNO MESTO
UŽU – IZZIVI PODEŽELJA
UŽU - MOJ KORAK


ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV
PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE
Več informacij o programih za odrasle dobite na www.mocis.si.
3.
PREDVIDEN ZAČETEK IZOBRAŽEVANJA
V programe vpisujemo od 20. avgusta do konca septembra 2015 oz. do zasedbe
predvidenih vpisnih mest. V primeru prostih vpisnih mest je možen vpis tudi med
šolskim letom.
Programe bomo začeli izvajati 1. oktobra 2015.
4.
INFORMACIJE O CENI PROGRAMOV
Programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja so ovrednoteni s
kreditnimi točkami. Cena kreditne točke za posamezni program je določena s Cenikom
storitev Mocis-a za šolsko leto 2015/2016, ki je objavljen na sedežu Mocis-a. Po
končanem postopku priznavanja predhodnih znanj in na osnovi osebnega
izobraževalnega načrta se izračuna višina šolnine za posameznega udeleženca.
Cena jezikovnih izobraževanj, nacionalnih poklicnih kvalifikacij in Računalniške
pismenosti za odrasle je določena s cenikom storitev Mocis-a za šolsko leto 2015/2016.
Programe UŽU (Usposabljanja za življenjsko uspešnost) izvajamo na osnovi razpisov in
financiranja s strani Zavoda RS za zaposlovanje in so za udeležence brezplačni. Program
Začetna integracija priseljencev (ZIP) izvajamo na osnovi razpisov in financiranja s
strani Ministrstva za notranje zadeve in je za udeležence brezplačen. Izvajanje programa
PUM je odvisno od razpisa in financiranja s strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve. Program je za udeležence brezplačen.
5.
DEJAVNOSTI V PODPORO IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Odrasli lahko izkoristijo naslednje dejavnosti v podporo izobraževanju:



brezplačno svetovanje in informiranje v Svetovalnem središču Koroška,
brezplačno vrednotenje neformalno pridobljenih znanj in izkušenj,
brezplačno samostojno pridobivanje in utrjevanje znanja v Središču za
samostojno učenje.
KONTAKTI:
Telefon: 02/ 88 46 402
Mobitel: 040 164 612



osnovna šola za odrasle – Damjana KOTNIK
srednje poklicno izobraževanje – Simona ŠTRUC
srednje strokovno izobraževanje – Simona ŠTRUC


jezikovno izobraževanje – Damjana KOTNIK
projektno učenje za mlajše odrasle – Damjana KOTNIK
Telefon: 02/ 88 46 409
Mobitel: 051 224 052



slovenščina za tujce – Urška NOVAK
Začetna integracija priseljencev – Urška NOVAK
Računalniška pismenost za odrasle – Urška NOVAK
Telefon: 02/ 88 46 403
Mobitel: 040 342 130

programi UŽU - Sonja LAKOVŠEK
PRILOGA: IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Ime izobraževalnega programa
Javna
veljavnost
izobražev.
programa
ADMINISTRATOR (SPI)
DA
Število
prostih
vpisnih mest
za novo
vpisane
5
TRGOVEC (SPI)
DA
20
končana osnovna šola
ali
program nižjega poklicnega
izobraževanja
RAČUNALNIKAR (SPI)
DA
15
končana osnovna šola
ali
program nižjega poklicnega
izobraževanja
V program se vpišete
individualni
Uspešno opravljeni izpiti,
osebno na sedežu zavoda. organizacijski model praktično izobraževanje v
Prijave so možne od 20. 8.
izrednega
šoli ter pri delodajalcu in
2015 do zapolnitve prostih
izobraževanja
uspešno opravljen
mest.
zaključni izpit
GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI)
DA
15
končana osnovna šola
ali
program nižjega poklicnega
izobraževanja
V program se vpišete
individualni
Uspešno opravljeni izpiti,
osebno na sedežu zavoda. organizacijski model praktično izobraževanje v
Prijave so možne od 20. 8.
izrednega
šoli ter pri delodajalcu in
2015 do zapolnitve prostih
izobraževanja
uspešno opravljena
mest.
poklicna matura
GASTRONOMIJA IN TURIZEM (PT)
DA
20
Končan 4. letnik katerega
koli srednješolskega
izobraževanja
ali drugi (oz.peti) letnik v
poklicno tehniškem
izobraževanju
V program se vpišete
individualni
Uspešno opravljeni izpiti,
osebno na sedežu zavoda. organizacijski model praktično izobraževanje v
Prijave so možne od 20. 8.
izrednega
šoli ter pri delodajalcu in
2015 do zapolnitve prostih
izobraževanja
uspešno opravljena
mest.
poklicna matura
Pogoji za vpis
končana osnovna šola
ali
program nižjega poklicnega
izobraževanja
Postopek in roki za vpis
Način izvedbe
izobraževanja
Pogoji za uspešno
dokončanje programa
V program se vpišete
individualni
Uspešno opravljeni izpiti,
osebno na sedežu zavoda. organizacijski model praktično izobraževanje v
Prijave so možne od 20. 8.
izrednega
šoli ter pri delodajalcu in
2015 do zapolnitve prostih
izobraževanja
uspešno opravljen
mest.
zaključni izpit
V program se vpišete
individualni
Uspešno opravljeni izpiti,
osebno na sedežu zavoda. organizacijski model praktično izobraževanje v
Prijave so možne od 20. 8.
izrednega
šoli ter pri delodajalcu in
2015 do zapolnitve prostih
izobraževanja
uspešno opravljen
mest.
zaključni izpit
PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)
DA
12
končana osnovna šola
ali
program nižjega poklicnega
izobraževanja
V program se vpišete
individualni
Uspešno opravljeni izpiti,
osebno na sedežu zavoda. organizacijski model praktično izobraževanje v
Prijave so možne od 20. 8.
izrednega
šoli ter pri delodajalcu in
2015 do zapolnitve prostih
izobraževanja
uspešno opravljena
mest.
poklicna matura
PREDŠOLSKA VZGOJA (PT)
DA
10
Končan četrti letnik
katerega koli
srednješolskega
izobraževanja ali drugi
(oz.peti) letnik v poklicno
tehniškem izobraževanju
V program se vpišete
individualni
Uspešno opravljeni izpiti,
osebno na sedežu zavoda. organizacijski model praktično izobraževanje v
Prijave so možne od 20. 8.
izrednega
šoli ter pri delodajalcu in
2015 do zapolnitve prostih
izobraževanja
uspešno opravljena
mest.
poklicna matura
EKONOMSKI TEHNIK (SSI)
DA
15
končana osnovna šola
ali
program nižjega poklicnega
izobraževanja
V program se vpišete
individualni
Uspešno opravljeni izpiti,
osebno na sedežu zavoda. organizacijski model praktično izobraževanje v
Prijave so možne od 20. 8.
izrednega
šoli ter pri delodajalcu in
2015 do zapolnitve prostih
izobraževanja
uspešno opravljena
mest.
poklicna matura
EKONOMSKI TEHNIK (PT)
DA
20
končan četrti letnik
katerega koli
srednješolskega
izobraževanja ali drugi
(oz.peti)letnik v poklicno
tehniškem izobraževanju
V program se vpišete
individualni
Uspešno opravljeni izpiti,
osebno na sedežu zavoda. organizacijski model praktično izobraževanje v
Prijave so možne od 20. 8.
izrednega
šoli ter pri delodajalcu in
2015 do zapolnitve prostih
izobraževanja
uspešno opravljena
mest.
poklicna matura
EKONOMSKI TEHNIK (PTI)
DA
20
končana srednja poklicna
trgovska ali administrativna
šola
V program se vpišete
individualni
Uspešno opravljeni izpiti,
osebno na sedežu zavoda. organizacijski model praktično izobraževanje v
Prijave so možne od 20. 8.
izrednega
šoli ter pri delodajalcu in
2015 do zapolnitve prostih
izobraževanja
uspešno opravljena
mest.
poklicna matura
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
DA
40
izpolnjena osnovnošolska
obveznost in starost 15 let
in več
V program se lahko vpišete
osebno na sedežu zavoda.
izobraževanje
poteka v
kombinaciji tečajne
oblike s
konzultacijami in
učno pomočjo
Uspešno opravljeni izpiti
iz vseh manjkajočih
predmetov