Elektrikar - Šolski center Celje

Comments

Transcription

Elektrikar - Šolski center Celje
23. državno tekmovanje dijakov srednjih elektro šol in
5. državno tekmovanje dijakov srednjih računalniških šol
Celje, 18. marec 2015
NALOGA – ELEKTRIKAR
Zagon zvezda trikot trifaznega asinhronskega motorja z možnostjo
menjave smeri vrtenja – krmiljenje preko PLK EASY 819-DC-RC
1 OPIS NALOGE
Osnovni cilj naloge je izvesti zagon zvezda trikot trifaznega asinhronskega motorja z
možnostjo menjave smeri vrtenja. Krmiljenje mora biti izvedeno preko krmilnika Easy
819-DC-RC. Program, ki je že napisan in bo priložen, ga bo potrebno vstaviti v
pomnilnik krmilnika. Programu je potrebno dodatno napisati časovne nastavitve (T1
in T3 je potrebno nastaviti na 5 s, T2 in T4 pa na 500 ms – T2 in T4 je mrtvi čas med
preklopom).
Motor je ščiten z inštalacijskimi odklopniki C10 (F1) in bimetalnim relejem F3 (0,61A). Krmilnik je priključen preko napajalnika – usmernika AC 230V/ DC 24V EASY
430-POW. Napajalnik in izhodni krmilni tokokrogi so varovani z inštalacijskim
odklopnikom C6 (F2), saj so vzbujalne tuljave kontaktorjev grajene za napetost AC
230 V. Vhodne sponke krmilnika so preko tipkal priključene na napetost DC 24 V.
Desna smer vrtenja:
Krmiljenje poteka s tipkali. S tipkalom S3 vklopimo kontaktor zvezdišča K3.
Istočasno se vklopi tudi glavni kontaktor K2. Motor steče v desno smer vrtenja v
vezavi zvezda. Po nastavljenem času (nastavljen čas v PLK Easy) se izklopi
kontaktor zvezdišča K3 in vklopi se kontaktor trikotne vezave K4. Motor teče v trikotni
vezavi.
Leva smer vrtenja:
S tipkalom S2 vklopimo kontaktor zvezdišča K3. Istočasno se vklopi tudi glavni
kontaktor K1. Motor steče v levo smer vrtenja v vezavi zvezda. Po nastavljenem času
(nastavljen čas v PLK Easy) se izklopi kontaktor zvezdišča K3 in vklopi se kontaktor
trikotne vezave K4. Motor teče v trikotni vezavi.
Izklop motorja izvedemo s tipkalom S1 rdeče barve. Izklop motorja se izvrši tudi v
primeru preobremenitve in odprtja odpiralnega kontakta F3 (95,96). S tipko za izklop
v sili S4, prav tako izključimo motor. V vseh treh primerih se zaradi prekinitve krmilne
napetosti izklopijo vsi kontaktorji.
2 ORODJE IN PRIBOR, KI GA TEKMOVALEC POTREBUJE ZA DELO
2.1 Orodje:
- klešče za stiskanje kabelskih votlic in tulcev,
- klešče za stiskanje kabelskih končnikov,
- klešče za snemanje izolacije,
- klešče ščipalke stranske,
- nož elektrikarski za snemanje izolacije,
- izvijač križni 4 mm,
- izvijač ploščati 2, 3, 4, 5.
2.2 Merilna oprema:
- univerzalni merilni instrument,
- kalkulator.
2.3 Zaščitna oprema:
- delovna obleka ali delovna halja.
3 IZVEDBA NALOGE
3.1 Praktični del
Praktični del tekmovanja traja 150 minut in se izvaja na priloženem modelu
stikalnega
bloka, ki vsebuje že nameščeno opremo za zagon zvezda trikot
asinhronskega motorja z možnostjo menjave smeri vrtenja. Krmiljenje bo izvedeno s
pomočjo PLK Easy, ki mu bo moral dijak vstaviti že narejen program. Tekmovalec
dela na delovnem mestu, ki mu ga dodeli žreb pred pričetkom tekmovanja.
Pri delu uporablja dovoljena orodja in upošteva predpise iz varstva pri delu.
Priklop napajanja in programiranje izvaja dijak pod nadzorom nadzornega učitelja
pri praktičnem delu. Pri ožičenju sta lahko na enem kontaktu elementa maksimalno
dva vodnika.
Dijak naj pri delu upošteva še naslednje:
- pregleda naj pozicije posameznih elementov na podlagi elektro sheme;
- ožiči elemente po elektro shemi;
- ko je dijak prepričan, da je vezava pravilna, pokliče nadzornega učitelja, ki mu
dovoli vklop krmilne varovalke, da bo lahko dijak vnesel program v krmilnik EASY
(inštalacijski odklopniki močnostnega dela so izključeni). Vse to dijak izvaja pod
nadzorom učitelja. Prav tako se priključitev napajanja in trifaznega elektromotorja
izvede pod nadzorom učitelja;
- če je vezava napačna, ni varna za priklop, bo nadzorni učitelj dijaku odštel določeno
število točk, vezavo pa bo moral popraviti. Nato bo dijak zopet poklical nadzornega
učitelja, da pregleda vezavo (postopek se lahko večkrat ponovi – paziti je potrebno
na minus točke);
- funkcionalni preizkus (najprej krmilni del, potem še močnostni).
3.2 Teoretični del
Po praktičnem delu mora tekmovalec rešiti teoretična vprašanja, ki so v zvezi z
nalogo, vprašanja pa bodo pripravljena na mizi. Od več odgovorov je pravilen samo
eden. Vsak pravilen odgovor je vrednoten z dvema točkama. Nepravilen odgovor
šteje – 1 točko. Čas za reševanje teoretičnih vprašanj je pol ure.
4 MERILA ZA VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE
Naloga je sestavljena iz praktičnega dela (150 minut) in teoretičnega dela (30 minut).
V kolikor bi imeli tekmovalci na koncu enako število točk, je kriterij, po katerem se
določi končni vrstni red, naslednji:
-
-
Čas izdelave (ne časovno, kdo je prej, ampak je pomembno, ali je naloga
izvedena v času od 0 do 120 minut ali v času 120 minut do 150 minut, torej
glede osvojenih 5 točk ali 0 točk.
Če imajo tekmovalci enako število točk tudi pri upoštevanju prve alineje, se
upošteva večje število točk pri pisnem delu.
5 SEZNAM UPORABLJENEGA MATERIALA – kosovnica
Oznaka
F1
F2
F3
K1, K2,
K3, K4
M1
S4
S1
S3
S2
6 NAČRTI
Material
Lesena osnovna plošča s kanali za ožičenje
Inštalacijski odklopnik C-10A 1p
Inštalacijski odklopnik C-6A 1p
Priključne vrstne sponke
Napajalnik AC 230V/ DC 24V easy 430POW
Krmilnik easy 819-DC-RC
Nadtokovni rele TRB14 0,6-1A
Količina
1 kos
3 kosi
1 kos
14 kosov
Motorski kontaktor KNL 9-10 + NDL2-22
Trifazni elektromotor 0,37kW
Tipka za izklop v sili
Tipka stop
Tipka – start desno
Tipka – start levo
Kabel FLEX-JZ 7G 1,5 mm2
Vodnik H05V-K 1 mm2 rdeč
Vodnik H05V-K 1 mm2 moder
Vodnik H05V-K 1,5 mm2 črn
Vodnik H05V-K 1,5 mm2 moder
Vodnik H05V-K 1,5 mm2 rumeno-zelen
Votlice 1 mm2
Votlice 1 mm2 (dvojne)
Votlice 1,5 mm2
Votlice 1,5 mm2 (dvojne)
4 kosi
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1m
4m
0,5m
20m
2m
1m
15 kosov
5 kosi
70 kosov
6 kosov
1 kos
1 kos
1 kos
Slika 1: Vezna plošča (pozicijski načrt elementov)
Şlika 2: Vezalna elektro shema – zagon zvezda trikot preko PLK

Similar documents