tukaj

Comments

Transcription

tukaj
FOTO KLUB NOVA GORICA
Ul. Gradnikove brigade 49
5000 Nova Gorica
p.p. 290 5001 Nova Gorica
e-pošta: [email protected]
splet. naslov: www.fk-gorica.org
07/2015
FOTOGRAFSKI NATEČAJ PAPIRNATE FOTOGRAFIJE
»FOTOGRAFIJA 2015«
1. ORGANIZATOR:
FOTO KLUB NOVA GORICA
2. INFORMACIJE:
e-pošta:
Gsm tel:
3. ORGANIZACIJSKI
ODBOR:
Bogdan Kralj- predsednik,
Vasja Leban, Miloš Prinčič, David Lavrenčič, Igor Maurič, Suzana Čotar- člani
4.
[email protected]
Miloš Prinčič 00386 041/539-693
Vasja Leban: 00386 041/366-865
Sprejem del:
Žiriranje:
Objava rezultatov:
Odprtje razstave:
Vračanje del:
ČASOVNI
RAZPORED:
Jani Novak
Jure Kuštrin
Barbara Gregurič Silič
5. ŽIRIJA:
od 20.07.2015 do 12.9.2015
do 27.9.2015
do 5.10.2015 na spletni strani ter po e-pošti
23.10.2015 ob 18.00 v OŠ Solkan
Do 12. decembra 2015
- MF FZS
- KMF FZS
- F1 FZS
Rezerva: Suzana Čotar-KMF FZS, AFIAP
Pridržujemo si pravice do spremembe žirije v primeru zadržanosti člana žirije.
Zoper odločitev žirije ni pritožb.
6.
TEMA RAZSTAVE:
A: KRAMA-ŠARA-ROPOTIJA
B: Prosta
KRAMA-ŠARA-ROPOTIJA:
Doma ali zunaj se najde mnogo nekoristnih, zapuščenih, pozabljenih predmetov.
Kramo predstavljajo vse tiste stvari, ki jih ne uporabljamo več. To so stvari, ki so
neorganizirane, neurejene, največkrat pozabljene in nametane v kakem
zapuščenem delu hiše ali dvorišča, lahko pa tudi kjerkoli zunaj, daleč proč od
urbanizacije, sredi polj ali gozdov in celo v "neokrnjeni" naravi kot odpad
(zapuščeni kmetijski stroji, stari avtomobili, tovornjaki itd.). Nekateri predmeti
imajo za posameznika lahko tudi veliko vrednost kot spomin na minule dogodke ali
pokojne ljudi, vendar so kljub temu umaknjeni iz vsakdanjega okolja in "spravljeni"
oz. odloženi nekje drugje. Največkrat jih najdemo v skritih kotičkih omar, na
podstrešjih,v kleteh,v zapuščenih objektih in zunaj.
Pričakujemo torej fotografije, katerih tematika je prikaz zgoraj opisanih predmetov
lahko v najdenem okolju, lahko pa tudi po želji avtorja v stilu tihožitja (still life).
7.
KATEGORIJA:
8.
POGOJI
SODELOVANJA:
Barvna ali črno-bela tehnika
Na natečaju lahko sodelujejo člani fotoklubov, društev in krožkov, amaterski in
profesionalni fotografi ter vsi ljubitelji fotografije iz Slovenije, zamejski Slovenci in
člani slovenskih zamejskih klubov.
Avtor lahko sodeluje z največ 4-imi fotografijami v vsaki temi, pri čemer mora
biti udeleženec tudi avtor del, s katerimi sodeluje na natečaju. Avtor soglaša, da
organizator uporabi izbrane fotografije za razstavo fotografij, za razstavni katalog
in promocijo prireditve. Z oddajo del in prijavo avtorji sprejemajo razpisane
pogoje natečaja. Avtorji bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti in na
spletni strani kluba www.fk-gorica.org ter na http://www.fzs-zveza.si/
Ver-01-2013
Davčna Številka: 65461452 / Matična št.: 5136920000 / Ni davčni zavezanec
TRR: IBAN SI56 0475 0000 0488 737 (Nova KBM d.d.) /
Stran 1 od 3
9. FOTOGRAFIJE:
Velikost fotografij je omejena na formate od 18 x24 cm do 30 x 45 cm, pri
čemer mora biti dolžina daljše stranice ohranjena. Če je najdaljša stranica krajša
od 40 cm, mora biti fotografija nalepljena na paspartu v velikosti 30x40 cm.
Podlage debelejše od 1mm niso dovoljene.
Fotografije, ki ne bodo ustrezale danim pogojem bodo zavrnjene.
10.OZNAČEVANJE
FOTOGRAFIJ:
1. Priimek in ime avtorja
3. Fotografski naziv
5. Naslov dela
2. Naslov avtorja
4. Fotografski klub/društvo
6. Zaporedna številka fotografije
Naslov dela se mora ujemati s podatki na prijavnici (stran 3)!
11. PRIJAVNICA:
K fotografijam mora biti priložena izpolnjena in podpisana prijavnica (stran3),
s katero udeleženec zagotavlja avtorstvo poslanih del in sprejema razpisane
pogoje natečaja.
12. PRISTOJBINA:
Pristojbina za sodelovanje na razpisu je 10€.
Klubske skupine so dobrodošle. Prijavnina se v primeru od 6 članov naprej
zmanjša na 8€. Klub mora poslati seznam članov, ki bodo sodelovali.
Avtorji, ki sodelujejo tudi pri natečaju DIA PRIMORSKA 2015 v organizaciji FK
Nova Gorica, plačajo pristojbino razpisa FOTOGRAFIJA 2015 5€ oz. skupaj za
oba razpisa 15€.
Načini plačila:
bančno nakazilo na TRR SI56 0475 0000 0488 737 (račun odprt pri NKBM)
koda namena: OTHR, prejemnik: Foto klub Nova Gorica, ul. Gradnikove brigade
49, 5000 Nova Gorica
ali gotovina priložena k fotografijam. Ustrezno obkroži na strani 3
13.KATALOG:
Organizator bo izdal katalog z izbranimi reprodukcijami fotografij, ki bo dostopen
na otvoritvi razstave in poslan udeležencem natečaja ter objavljen v pdf obliki na
spletni strani kluba.
14.NAGRADE:
Podeljene bodo naslednje nagrade:
v temi A Krama..: Zlata, srebrna, bronasta medalja FZS ter do 5 pohval FKNG
v temi B Prosta: Zlata, srebrna, bronasta medalja FZS ter do 5 pohval FKNG
15.ODDAJA DEL:
Dela morajo biti oddana v skladu z navodili najkasneje do 12.9.2015
(velja poštni žig na ta dan) na naslov:
FOTO KLUB NOVA GORICA
p.p.290 / 5001 Nova Gorica
s pripisom: FOTOGRAFIJA 2015
ali izrežite in nalepite izpolnjeno spodnjo predlogo.
Svoj naslov napišite čitljivo!
Organizacijski odbor razpisa:
Bogdan Kralj
predsednik FK Nova Gorica:
Vasja Leban
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Predloga za ovojnico!
Ver-01-2013
Predloga za zadnjo stran fotografije!
1. Priimek-ime:
FOTO KLUB
NOVA GORICA
p.p. 290
5001 Nova Gorica
2. Naslov:
3. Foto. naziv:
4. Fot. klub/dru.
»FOTOGRAFIJA 2015«
5. Naslov dela:
6. Zap.Št. foto.:
Davčna Številka: 65461452 / Matična št.: 5136920000 / Ni davčni zavezanec
TRR: IBAN SI56 0475 0000 0488 737 (Nova KBM d.d.) /
Stran 2 od 3
Izpolni organizator
paket št.
Prijavnica št:
PRIJAVNICA
Pristojbina:
»FOTOGRAFIJA 2015«
PODATKE VPIŠITE ČITLJIVO!
PRIIMEK:
IME:
NASLOV:
MESTO, POŠTNA ŠT:
DRŽAVA:
E-POŠTA:
TELEFON:
FOTO. NAZIV:
KLUB, DRUŠTVO:
PODATKE VPIŠITE ČITLJIVO!
KRAMA-ŠARA-ROPOTIJA max 30 črk
Naslov fotografije:
PUSTI PRAZNO!!
N–NAGRADA, P-POHVALA,
S - SPREJETA
A1:
A2:
A3:
A4:
PODATKE VPIŠITE ČITLJIVO!
PROSTA max 30 črk
PUSTI PRAZNO!!
N–NAGRADA, P-POHVALA,
S - SPREJETA
Naslov fotografije:
B1:
B2:
B3:
B4:
Opombe:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLAČILO:
ustrezno obkrožite
x
x
x
x
x
x
10€ FOTOGRAFIJA 2015
8€ Klubska prijava FOTOGRAFIJA 2015
15€ FOTOGRAFIJA 2015 + DIA PRIMORSKA 2015
denar priložen fotografijam
Nakazilo klub
nakazilo TRR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sprejemam razpisne pogoje natečaja !
Ver-01-2013
Podpis:
Datum:
Davčna Številka: 65461452 / Matična št.: 5136920000 / Ni davčni zavezanec
TRR: IBAN SI56 0475 0000 0488 737 (Nova KBM d.d.) /
Stran 3 od 3