Navodila za Avto kamera Dash Cam Mini HD 3MP Ednet

Comments

Transcription

Navodila za Avto kamera Dash Cam Mini HD 3MP Ednet
7630004
Avto kamera Dash Cam Mini HD 3MP Ednet
NAVODILA ZA UPORABO
Predstavitev izdelka
Ednet Dash Cam Mini avto kamera 720p 3MP (mega pixel). Snemajte dogodke med vašo vožnjo in si kasneje
oglejte posnetke. Priložen nosilec na vetrobransko steklo in polnilec 12V. Resolucija snemanja do 1280x720
HD. Format snemanja: AVI, MJPG, Format slik: JPG. 3 MP resolucija slike. Kot snemanja: 70°
6,1cm LCD zaslon(2,4"). 1x USB Mini 2.0 vmesnik za polnjenje vgrajene baterije. 1x Vmesnik za mikroSD
kartice do 32GB. Možnost stalnega ali intervalnega snemanja. Ciklus snemanja (30 sec. / 1 min. / 2 mins.).
Samodejno ali ročno proženje snemanja, Detekcija gibanja. Vgrajen mikrofon, možnost izklopa. Vgrajen
zvočnik. Priložen nosilec za steklo, nastavljiv za optimalno zajemanje. Paket vsebuje: 1x Avto kamera, 1x
Nosilec, 1x USB pretvornik 12V z USB mini vmesnikom in kablom 3m
Opis
1. 12V vmesnik napajanja
2. Zatič za nosilec
3. USB mini vmesnik
4. Zvočnik
5. Hladilna reža
6. Leča
7. Čitalec mikro SD kartic
8. Ponastavitev kamere
9. Gumb za vklop/izklop
10. Meni
11. Način delovanja
12. LED polnjenja
13. LED delovanja
14. Gumb gor
15. Gumb OK za potrditev
16. Gumb dol
17. Mikrofon
Uporaba kamere
Napolnite baterijo kamere preko USB kabla ali avto
polnilca, prvič vsaj 3 ure. Rdeča LED se vklopi med polnjenjem iz izklopi ko je polna. Kamera ni vodoodporna. Priporočamo da
posnetke vsak teden prekopirate iz kartice ali ko opazite da je kartica polna.
Ne uporabljajte kamere v prašnih prostorih, ker prah lahko poškoduje lečo. Ne uporabljajte kamere ob magnetnih napravah ali
magnetnih okoljih. Uporabite priloženi nosilec za namestitev kamere na vetrobransko steklo.
Držite gumb za vklop 3 sekunde. Ko želite kamero ugasniti, pa zopet držite gumb za vklop. Priključite priloženi avto polnilec in ob
vklopu motorja se kamera vklopi in prične snemati. Vgrajena baterija nima dolge avtonomije, zato je namenjana pregledu
posnetkov. Ko se baterija izprazne, kamera shrani posnetke in se varno ugasne. V avtomobilu je obvezna uporaba avto polnilca.
Vstavite mikro SD kartico tako da je napis v isti smeri kot LCD zaslon. Pred uporabo jo preko menija formatirajte- pritisnite gumb za
Meni 2x, na zavihku Setup izberite Format in nato Execute. Kartico nežno vstavite, če je odpor velik jo ne vstavite na silo. Uporabite
vsaj Class 6 hitrosti kartice. Ko je kartica polna, kamera izbriše najstarejši odklenjen posnetek.
Snemanje kamere(utripa zelena LED in rdeča pika na zaslonu) lahko prekinete z pritiskom na tipko OK in kamera se postavi v
mirovanje (Standby).
Z tipko MODE lahko izbirate med snemanjem, slikanjem in pregledom posnetkov. V načinu fotografiranja slikate z tipko OK.
Posnetke pregledujete v PLAYBACK načinu. Ko je kamera v mirovanju dvakrat kliknite tipko MODE. Z smernima tipkama izberete
posnetek. Z tipko OK posnetek predvajate ali zaustavite. Brisanje posnetkov - izberite posnetek in z tipko MENI izberite Delete ter
Delete One. Če želite izbrisati vse posnetke pa Delete All. Brisati ne morete posnetkov ki so zaklenjeni. Z tipko MENI na posnetku
izberite Lock/Unlock, ter v naslednjem koraku Unlock one, če želite odkleniti izbrani posnetek ali Unlock All če želite odkleniti vse
posnetke. Enak postopek je za zaklep posnetkov. Ko želite posnetek obdržati izberite na posnetku Lock One ali Lock All če želite
zaščititi in obdržati vse posnetke.
V načinu snemanja z tipko MENU nastavite dodatne nastavitve. Video output Size izberite kakovost posnetkov (720P ali VGA).
VGA je slabša kvaliteta in zato zasede manj prostora. Time stamp-viden je datum in čas na posnetkih. Motion detection – vklop
snemanja ob zaznavanju premikanja(sprememba pikslov). Video time-izberite dolžino posnetkov, 1,3,5 ali 10 minut. Z izbiro OFF pa
je posnetek neprekinjen. Voice record- vklopite zvok med snemanjem. V zavihku setup izbirate Auto OFF- čas v katerem se kamera
samodejno ugasne. Backlight Off – čas delovanja zaslona na kameri. Če želite da je med snemanjem vedno vklopljen izberite OFF.
Sys.Reset – ponastavitev kamere. Date input- način prikazovanja datuma. Version-pregled verzije programske opreme. V načinu
slikanja lahko s tipko MENI izberete kvaliteto posnetkov, od najslabše kvalitete VGA, 1,3M, 2M, do najboljše 3M.
Firma in sedež proizvajalca:
ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHEID; NEMČIJA
SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povezujte med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.
Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:
www.techtrade.si V iskalnik izdelkov, pod »Šifra Tech Trade«, vpišite 7-mestno kodo izdelka.
Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si
GARANCIJSKA IZJAVA
Izjavljamo:
•
•
•
•
•
•
da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
da bomo v 45 dnevnem garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega
roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bom zanj vrnili kupnino
da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
Ozemeljsko območje garancije: Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije
Garancija preneha zaradi:
•
•
•
•
•
•
neupoštevanja priloženih navodil
malomarnega ravnanja z izdelkom
posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka
GARANCIJSKI ROK: 1 leto
Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.
Distribucija:
TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: [email protected]
Pooblaščen servis:
TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: [email protected]
Garancija velja samo ob priloženem računu!
žig podjetja, ki je izdelek prodalo
Serijska št. : ___________________________
Datum izročitve blaga: ___________________________