Zloženka – Ponudba izobraževanj v šolskem letu 2015/16

Comments

Transcription

Zloženka – Ponudba izobraževanj v šolskem letu 2015/16
IZVAJALKE IZOBRAŽEVANJ :
IRENA MOHOROVIĆ, univ. dipl. psih.
Tel.: 07/393-44 -23
[email protected]
MATEJA PETRIC, univ. dipl. ped.
Tel.: 07/393-44-22
[email protected]
SABINA DOGENIK, univ. dipl. soc. ped.
Tel.: 07/393-44-25
[email protected]
NINA ŽNIDARŠIČ, prof. def.
Tel.: 07/393-44-24
[email protected]
PONUDBA IZOBRAŽEVANJ
V ŠOLSKEM LETU
2015/2016
JASMINA BERGINC, univ. dipl. soc. del.
Tel.: 07/393-44 -25
[email protected]
Podrobnejše programe
in več informacij o naši ponudbi dobite:
na spletni strani
www.posvetovalnica.si
in/ali
v tajništvu – VLASTA DERGANC
07/39 34 420
Mušičeva 2
8000 Novo mesto
Tel.: 07/393-44-20
www.posvetovalnica.si
Sabina Dogenik, univ. dipl. socialna pedagoginja
PREDAVANJA,
SEMINARJI,
ŠOLE ZA STARŠE,
DELAVNICE,
RAZLIČNA STROKOVNA IN
TEMATSKA SREČANJA
so namenjena:
 STARŠEM,
 STROKOVNIM DELAVCEM
(UČITELJEM/VZGOJITELJEM),
 OTROKOM/MLADOSTNIKOM
VRTCEV,
OSNOVNIH ŠOL,
PREDAVANJA ZA STARŠE:
1.
Spodbujajmo razvoj otrokove pozitivne samopodobe
2.
Starši - sopotniki pri odraščanju
3.
Povezovalni odnosi v družini
4.
Dober pogovor reši vse
5.
Čuteče starševstvo – popotnica za vse življenje
6.
Prazniki – priložnost, da se začutimo in povežemo
7.
Starši – prvi vzgojitelji
8.
Puberteta – nov korak na naši skupni poti
9.
Dober zgled je v vzgoji nepogrešljiv
10.
Obvladajmo našega (ne)obvladljivega malčka
11.
Ustrezno odzivanje na izzive sodobne vzgoje
12.
Dovolimo si biti starši
13.
Sooblikujmo prosti čas naših otrok
PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE:
1.
Razvijanje pozitivnega samovrednotenja
2.
Seznanitev z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini
3.
Otroci s težavami na čustvenem in vedenjskem področju
4.
Aktivno poslušanje
SREDNJIH ŠOL ter
ostalim zainteresiranim organizacijam,
zavodom, institucijam.
DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE:
1.
Delavnice razvijanja pozitivne samopodobe
2.
Obvladovanje socialnih veščin
3.
Delavnice osebnostne rasti z elementi geštalt pedagogike
4.
Delavnice Skupaj proti nasilju
Nina Žnidaršič, prof. def.
– specialna pedagoginja
PREDAVANJA ZA STARŠE:
1.
Naš otrok se uči brati in pisati
2.
Disleksija, težava pri branju in pisanju
3.
Pomagajmo otroku pri štetju in računanju
4.
Delovne in učne navade – ključ do uspeha
5.
Dobro samospoštovanje je osnova učnega uspeha
6.
Stopničke, ki vodijo do dobre pismenosti (za starše predšolskih otrok in
KOMU LAHKO POMAGAMO?
OTROKOM:
 s težavami pri branju, pisanju, računanju, učenju,
 s težavami na področju grafomotorike, motorike, spanja, hranjenja,
izločanja,
 ki se težko zberejo, slabše pomnijo, hitro pozabljajo,
 ki so nemirni, preveč živahni, nagajivi,
 ki so boječi, jih je česa strah,
 ki so osamljeni, težko najdejo stik z drugimi,
 ki so doživeli večji stres, travmo…
otrok na začetku šolanja)
MLADOSTNIKOM:
PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE:
1.
Disleksija, težava na področju pismenosti – prepoznavanje in
upoštevanje v učnem procesu
2.
Prepoznavanje dejavnikov tveganja pri predšolskih otrocih za kasnejše
učne težave






ki zaidejo v razne stiske;
ki so premalo samozavestni;
ki se ne razumejo s starši in jih starši ne razumejo;
ki imajo težave pri socializiranju;
ki imajo težave z učenjem;
ki so zašli v slabo družbo…
STARŠEM:
Jasmina Berginc, univ. dipl. socialna delavka
 ki bi radi vzgojne nasvete;
 ki želijo pomoč v družinskih krizah;
 ki so pripravljeni podeliti svoje izkušnje, dileme, vprašanja…
DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE:
1. Kaj SPOROČAM? (zakonitosti komunikacije)
2. Moja PODOBA v ogledalu (samopodoba)
3. Vsi DRUGAČNI, vsi krasni! (strpnost, enakopravnost...)
3. Varen.si? (varna raba interneta...)
VZGOJITELJEM, UČITELJEM:

pri vzgojnem in izobraževalnem delu
Mateja Petric, univ. dipl. pedagoginja
PREDAVANJA ZA STARŠE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Starševstvo je lep, a odgovoren poklic
Pasti sodobnega starševstva
Otroci potrebujejo ljubeče, a zahtevne starše: postavljanje meja
Pot do otrokove samostojnosti
Kaj otrok zna in zmore, kaj pa mora?
Branje – dejavnik otrokove (ne)uspešnosti
7. Vzgajati brez lastnega vzgleda ni mogoče: zgledi vlečejo, izkušnje učijo
8. Delajmo z otrokom, ne namesto njega
9. Vpliv in pomen gibanja za otrokov celostni razvoj
10. Vrste otrokove zrelosti ob vstopu v šolo: pomen celostnega razvoja
11. Medsebojni odnosi in komunikacija naj bodo živi in ne virtualni
12. Občutljivost za nasilje in različnih oblik odvisnosti
PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE:
1.
2.
3.
4.
Kako (pre)živeti in (so)ustvarjati z otroki z vedenjskimi, s čustvenimi in
socialnimi težavami
Učitelji/vzgojitelji in starši v sodelovanju in dialogu
Ali smo v vrtcih in šolah dovolj občutljivi za različne oblike nasilja
Pomen in namen domačih nalog: domače naloge med obveznostjo,
izzivom in odgovornostjo
5.
6.
Bralne učne strategije (BUS) in učni proces v šoli in doma
Prepoznavanje, razumevanje in sprejemanje različnih učnih težav
pri otrocih
7. Ali ima otrok motnjo ADHD ali kinestetične težave
8. Otrokov celostni razvoj vpliva na njegovo celostno funkcioniranje
9. Vzgojitelji/učitelji in starši kot soustvarjalci otrokove vzgojne poti
10. Izgorelost pedagoških delavcev: varovalni in ogrožajoči dejavniki
DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE:
1.
2.
3.
4.
Delavnice o učenju: učenje učenja - naučimo se napisati dober »plonklistek«
Naučimo se prepoznati in obvladovati svoja čustva
Skrb za dobre medsebojne odnose v razredu
Elementi mediacije v procesu reševanja konfliktov
Irena Mohorović, univ. dipl. psihologinja
PREDAVANJA ZA STARŠE:
1.
Pomoč otroku pri razvoju trdnih temeljev pripravljenosti za šolo
2.
Otrok med domom in šolo (vrtcem)
3.
Nemirni otroci
4.
Skrbimo tudi za zdrav socialno čustveni razvoj otrok
5.
Preprečevanje in reševanje vedenjskih težav pri otrocih
6.
Nadarjeni učenci
PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE:
1.
Pomen dobrega sodelovanja z otrokovimi starši
2.
Problemi pri vzgojno izobraževalnem delu z nadarjenimi učenci
3.
Razvijanje ustvarjalnosti – divergentnega mišljenja – pri učencih
DELAVNICA ZA NADARJENE UČENCE:
1.
Razvijanje ustvarjalnega mišljenja
2.
Nadarjeni in delovne navade

Similar documents