AKTIVNO UČENJE V VRTCU (AUV)

Comments

Transcription

AKTIVNO UČENJE V VRTCU (AUV)
AKTIVNO UČENJE
V VRTCU (AUV)
ŠOLSKO LETO 2015/16
Aktivno učenje v vrtcu
• Seminar za celoten kolektiv oz. del kolektiva (možnost
združevanja posameznih vrtcev)
• Lokacija: VI zavod
• Potrdila s točkami izda ravnatelj VI zavoda
• Cena: 2.520,00 EUR za 20 udeležencev (v primeru,
da je število udeležencev večje, je cena programa za
30% višja in znaša 3.276,00 EUR) ter potni stroški
predavateljev.
Aktivno učenje v vrtcu
•
•
•
•
Št. ur: 24 ur (izvedb: 4x 4 pedagoške ure; implementacija: 4x 2 pedagoški uri)
Št. točk: 1,5 točke
PRIJAVNICA: tematska konferenca - prijavnica
Ciljna skupina: vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v oddelkih 3-6 let
•
Kontakt: [email protected]; 01/429-20-20
IZJAVE UDELEŽENCEV:
•
Všeč mi je, da ste nam primere tehnik čim bolj približali, razložili na praktičen način,
saj se nam to bolj vtisne v spomin kot sama teorija;
• Zanimivo, zabavno, aktivno, praktično, poučno predavanje in delavnice; uporabna in
zanimiva vsebina;
• Nove tehnike, ki jih lahko uporabiš v vrtcu, za lažjo organizacijo dela v oddelku.
Aktivno učenje v vrtcu
POTEK SEMINARJA:
Program vključuje popoldanske delavnice (4x 4 ure) in samostojno
delo v skupini otrok (4x 2 uri). Na delavnicah bodo udeleženci
aktivno spoznali različne metode, s katerimi omogočamo aktivno
učenje predšolskih otrok, ter reflektirali in evalvirali izkušnje pri
uvajanju različnih metod v svoje oddelke.
Po vsaki delavnici bodo udeleženci nova spoznanja vnašali in
preizkušali v svojih oddelkih in pri tem zapisovali svoje izkušnje ob
uvajanju. Na vsaki naslednji delavnici bo prvi del srečanja
namenjen kritični refleksiji opravljenega dela. Pri tem bodo
udeleženci izmenjali in evalvirali svoje izkušnje.
Drugi del delavnice bo namenjen spoznavanju novih metod in
tehnik za spodbujanje aktivnega učenja.
Aktivno učenje v vrtcu
TEME IN VSEBINE POSAMEZNIH MODULOV
1.modul (4 pedagoške ure):
ZNAČILNOSTI AKTIVNEGA UČENJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
•
•
•
Kaj je aktivno učenje in poučevanje, njun pomen in pogoji uresničevanja v vrtcu;
Misliti kritično: kritično mišljenje in njegov po men v sodobnem izobraževanju:
evokacija, realizacija pomena in refleksija (ERR) kot elementi aktivnega učenja in
poučevanja na predšolskih stopnji.
Tehnike in metode aktivnega učenja.
2. modul (4 pedagoške ure):
METODE VZPODBUJANJA AKTIVNEGA UČENJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
•
•
•
Kritična analiza implementacije spoznanj iz prvega modula.
Tehnike in metode aktivnega učenja.
Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa.
Aktivno učenje v vrtcu
TEME IN VSEBINE POSAMEZNIH MODULOV
3. modul (4 pedagoške ure):
SODELOVALNO IGRANJE, TEHNIKE IN METODE ZA VZPODBUJANJE IZRAŽANJA IN
ARGUMENTIRANJA MNENJ.
•
•
•
Kritična analiza implementacije spoznanj iz drugega modula.
Tehnik in metode aktivnega učenja.
Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa.
4. modul (4 pedagoške ure):
ZNAČILNOSTI PEDAGOŠKIH PRISTOPOV, KI VSAKEGA OTROKA POSTAVLJAJO
V SREDIŠČE PROCESA IN IGRANJA
•
•
•
Kritična analiza implementacije spoznanj iz tretjega modula.
Tehnike in metode aktivnega učenja.
Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa.
NOVO V ŠOLSKEM LETU
2015/16:
Aktivno učenje v vrtcu za posameznike
Glede na izkazan interes v preteklih letih, smo se odločili, da
seminar Aktivno učenje v vrtcu ponudimo tudi posameznikom.
•
•
•
•
•
•
OSNOVNI PODATKI:
Št. ur: 24 ur (izvedb: 4x 4 pedagoške ure; implementacija: 4x 2
pedagoški uri)
Št. točk: 1,5 točke (potrdila izda Pedagoški inštitut, RRCPI KZK)
Ciljna skupina: vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v oddelkih 36 let
Cena: 125,00 € ter potni stroški predavatelja v primeru, da
izvedba seminarja ne poteka v Ljubljani (višina potnih stroškov
se razdeli sorazmerno med vse udeležence)
PRIJAVNICA: AUV - za posameznike - prijavnica
Kontakt: [email protected]; 01/429-20-20
Kontakt
PEDAGOŠKI INŠTITUT
Razvojno–raziskovalni center pedagoških iniciativ
Korak za korakom (RRCPI KZK)
Gerbičeva 62
1000 Ljubljana
Spletna stran: www.korakzakorakom.si
Facebook: https://www.facebook.com/korakzakorakom
Tel.št.: 01 429 20 20
elektronska pošta: [email protected]
Mednarodna konferenca ob 20. obletnici programa Korak za korakom v Sloveniji