Srečno 2015

Comments

Transcription

Srečno 2015
DOGODKI
LETRIKA
Številka
Interno glasilo skupine Letrika
05/14
Marketinška konferenca 2014
Predstavljamo MAHLE
Rezultati ankete Mnenje zaposlenih 2014
Postali dobavitelj za Bobcat
Nova družina alternatorjev AAP
Ponovno visoka ocena kupca John Deere
Srečno 2015
Kazalo
Izdajatelj
Letrika, d.d.
UREDNIŠKI ODBOR
Glavni urednik
Erik Panjtar
Člani uredniškega odbora
Tanja Krapež
Alenka Kravos
Vojko Križman
Fotografija na naslovnici
Matej Maček
Prelom, grafična priprava
Grafika Soča d.o.o.
Oblikovanje
Medias kreativ d.o.o.
Naslov uredništva
Letrika, d.d.
Polje 15
5290 Šempeter pri Gorici
05 / 3393 357
[email protected]
Naklada
1.300 izvodov
Datum izdaje:
December 2014
3
4
6
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
16
17
18
19
Uvodnik
Marketinška koferenca 2014
To je MAHLE
Rezultati ankete Mnenje zaposlenih 2014
Nagovor urednika ob zadnji številki Letrike
Izobraževanja tehnologov za prenos dobrih praks
Postali dobavitelj za Bobcat
V Letriki kmalu z novo restavracijo
Obisk EWC Mahle in IG Metall
Na sejmu eCarTec
Letrika Bovec z novo družino vžigalnih tuljav
AAP - nova družina alternatorjev
Ponovno visoka ocena kupca John Deere
Foto natečaj 2014
Električni gokart
Preko 700 kilometrov z enim polnjenjem
Kolesarjenje po vulkanu
UVODNIK
LETRIKA
Poslanica predsednika uprave 2014
Kmalu bo za nami leto 2014, ki bo ostalo zapisano v zgodovini kot pomemben mejnik in prelomnica za
Letriko. Rdeča nit lanskega leta je seveda proces prodaje, v katerega smo bili vključeni zaradi odločitve
naših bivših lastnikov, vključno z državo, da svoj delež v Letriki odproda. V mednarodnem procesu
prodaje, ki je potekal korektno in transparentno, se je za Letriko potegovalo veliko interesentov. Prodaja
je sedaj zaključena in naš novi sto odstotni lastnik je postala priznana nemška multinacionalka Mahle,
ki je dala najboljšo ponudbo. Po mojem osebnem prepričanju je Mahle dobra izbira, saj je prodajni
asortiman Letrike in Mahleja komplementaren, kar je dobra osnova za dolgoročno rast in obstoj našega
podjetja na zahtevnih mednarodnih trgih. Tudi strategija, ki jo je Mahle objavil po prevzemu Letrike, je
skladna z našo vizijo in strategijo.
Leto 2014 je bilo precej nepredvidljivo. Če smo še v prvih mesecih spremljali rast prodaje, se je
le-ta proti koncu leta znižala, tako da letnih načrtov ne bomo dosegli v celoti. Kljub temu pa smo
lahko z letošnjimi rezultati zadovoljni. Spomnimo se, kaj je bilo pozitivnega! Letrika je podpisala več
pomembnih dolgoročnih pogodb s kupci, tako obstoječimi, kot so Deutz, Hatz in Bosch, kot tudi z
novimi, kot so na primer Bobcat, Liebherr in Hamm. Precej smo investirali in skrbeli za tehnološko
posodabljanje naše proizvodnje. V Komnu smo odprli novo halo tlačnega liva, v Šempetru pa začeli z
gradnjo dolgo pričakovane jedilnice, ki bo pripomogla k zadovoljstvu vseh tu zaposlenih. Letos smo
izvedli anketo o zadovoljstvu zaposlenih, v kateri naši delavci poudarjajo izboljšanje urejenosti in
delovnih pogojev in redne plače. Zaposlenim smo tudi letos izplačali visok regres in kljub težavnemu
zadnjemu četrtletju še božičnico. Za skoraj 60 sodelavcev Letrike, ki so kljub težkim splošnim razmeram
na področju zaposlovanja letos dobili službo za nedoločen čas, bo to leto zagotovo ostalo v pozitivnem
spominu.
V prihodnjem letu nas čaka integracija z novim lastnikom, kar v bistvu pomeni prilaganje na nove
procese in pravila poslovanja v skupini Mahle. Nadaljevali bomo delo na številnih projektih v okviru
zastavljenih strategij. Pri tem bi rad izpostavil razvoj zaganjalnikov in alternatorjev za komercialna vozila
in razvoj različnih mehatronskih sklopov za avtomobilsko industrijo. Predvidevam, da bo v prihodnjih
letih konkurenčni boj na svetovnih trgih še naprej neizprosen, vendar verjamem, da bomo pod okriljem
skupine Mahle naše cilje lažje dosegali.
Vsem sodelavkam in sodelavcem se zahvaljujem za prizadevno delo.
Želim vam vse dobro, lepe praznike in srečno 2014!
Edvin Sever,
predsednik uprave
03
04
LETRIKA
DOGODKI
Marketinška konferenca 2014
Letošnja marketinška konferenca, ki jo tradicionalno organiziramo vsakega oktobra, je tudi letos potekala
v novogoriškem hotelu Perla. Zbralo se je 130 udeležencev iz celotne skupine Letrika, prisotni so bili tudi
predstavniki iz Mahleja.
Konferenca je namenjena predstavitvi
poslovnih rezultatov preteklega obdobja
ter ciljev in načrtov za prihodnje obdobje.
Konferenco je odprl predsednik uprave
Edvin Sever, ki je spregovoril o ključnih
poslovnih rezultatih, kot so obseg
prodaje in drugi pomembni kazalniki iz
uravnoteženega izkaza (BSC). Dotaknil
je je tudi preteklih in pričakovanih
pomembnih dogodkov. Napovedal je
povečanje prodaje v naslednjem letu, kar
bo tudi posledica novih projektov. Strateški
plan za obdobje od 2016 do 2019 bo ob
predvideni preko 6-odstotni globalni
rasti prodaje vključeval tudi izboljšanje
profitabilnosti, obvladovanja stroškov in
upravljanja s vsemi vrstami tveganj. Letrika
naj bi vstopila tudi v nove tržne segmente,
to so avtobusi in kamioni, ključni projekti
pa bodo usmerjeni v mehatronske in
pogonske sisteme. Sever je podal tudi
štiri temelje bodočega strateškega načrta:
globalizacija, usmerjena diverzifikacija,
sistemske rešitve in rast, ki temelji na
usmerjenosti v zelene tehnologije.
Sledil je govor predstavnika skupine
Mahle, to je bil dr. Armin Messerer,
direktor korporacijskega razvoja in
prodaje. Povedal je, da je Mahle med
vodilnimi ponudniki rešitev v avtomobilski
industriji oziroma motorni opremi, sledi
pa tudi širitvi v segmentu pogonskih
sistemov. Skupina je v zadnjih desetih
letih precej hitro rasla tako po obsegu
prodaje kot po številu zaposlenih, veliko
prav na račun prevzemov. Predstavil je
tudi zgodovino Mahleja, od začetkov
v letu 1920 pa preko precej težkih let
minulega stoletja vse do današnjih dni,
ko je Mahle tako rekoč zaprta družba, saj
nima »klasičnih« lastnikov in z delnicami
se ne trguje na borzi, tako kot je bilo v
primeru Letrike. Glavni lastnik Mahleja je
od leta 1964 fundacija Mahle, ki deluje
na dobrodelni osnovi in sredstva donira
predvsem v zdravstvo in izobraževanje.
Član uprave mag. Bojan Konič je
predstavil prodajne rezultate preteklega
DOGODKI
leta in prodajni in marketinški načrt za
prihodnje leto, in sicer za vse družbe v
skupini Letrika. Prikazal je poudarke na
posameznih programih ter nove projekte,
nekatere že v skupnem sodelovanju z
Mahlejem.
Direktor razvoja mag. Iztok Špacapan je
razkril nekaj najpomembnejših in večjih
novih projektov, s katerimi se ukvarjajo v
našem razvoju, nekateri med njimi pa se
tudi že odvijajo v sodelovanju z Mahlejem.
V predstavitvah drugih govornikov smo
prisluhnili različnim temam in se seznanjali
s problematiko, ki se je nanašala na
investicije, vitko proizvodnjo, kakovost
in drugo vgradnjo. Predstavljeno je bilo
tudi poslovanje vseh posameznih družb
iz skupine Letrika, še posebej so bile
izpostavljene proizvodne družbe tako iz
Locations
MAHLE worldwide
Production locations
Research and development centers
1
Slovenije (Letrika Komen, Letrika Bovec
in Letrika Asing) kot iz Kitajske, Belorusije,
Indije ter Bosne in Hercegovine, katerih
predstavitve so povečini izvajali njihovi
direktorji.
Erik Panjtar
LETRIKA
MAHLE International GmbH, April 2014
© MAHLE
05
06
LETRIKA
PREDSTAVLJAMO
To je MAHLE
Od septembra spada Letrika pod okrilje koncerna MAHLE. Toda s kom imamo dejansko opraviti? Sledi
zgoščen pregled 94-letne zgodovine družbe MAHLE.
Upravna stavba MAHLE v Stuttgartu
Piše se leto 1920. Hellmuth Hirt, pilot in
inženir, ustanovi v kraju Cannstatt pri
Stuttgartu na jugu Nemčije, v zibelki
avtomobilizma, delavnico, kjer razvija
dvotaktne motorje. Toda prihranki
skopnijo in Hirth potrebuje podporo
pri prodaji. Dne 1. decembra 1920 se
Hermann Mahle zaposli na novem
delovnem mestu. Ta datum zaznamuje
rojstni dan koncerna MAHLE.
Prvih petdeset let: brata Mahle
poskrbita za stabilne temelje
Sprejeta je odločitev, da se podjetje usmeri
v razvoj dobičkonosne veje proizvodnje
batov iz lahkih kovin za motorje z
notranjim zgorevanjem. Toda vedno
znova se pojavljajo tehnične težave. Zato
Hermann Mahle zaprosi za sodelovanje
svojega brata Ernsta, ki je po poklicu
inženir. Novembra 1922 se Ernst zaposli
na svojem delovnem mestu. V tistih časih
so bile ulice redko asfaltirane, zato je prah
škodoval vse zahtevnejšim motorjem
ter pogosto povzročal ropotanje in
poškodbe batov. Ernst Mahle se odloči za
logično rešitev: za zračne in oljne filtre. Še
več, razvije tudi bat z nosilcem obročka,
katerega princip se uporablja še danes.
Leta 1932 postaneta Hermann in Ernst
Ustanovitelja, brata Mahle
Mahle edina delničarja podjetja, ki
zaposluje približno 220 ljudi, in sicer
na štirih poslovnih področjih: bati, filtri,
tlačno litje in letalska kolesa. Leta 1938
brata Mahle preoblikujeta svoje podjetje
v komanditno družbo, ki odtlej nosi njuno
ime: MAHLE KG. Poleg tega je takrat nastal
tudi logotip v značilni tipografiji, ki je vse
do danes ostala skorajda nespremenjena.
Z začetkom druge svetovne vojne se
proizvodnja usmeri v dejavnosti, ki so
»obrambno-gospodarsko še posebej
urgentne«. Za delo se uporabijo tujci in
prisilni delavci. Po vojni podjetje izgubi 60
odstotkov premoženja. Družba MAHLE
se mora preusmeriti na blago, ki je
takrat potrebno, kot na primer kuhinjske
naprave, toda zaradi gospodarskega
razcveta se hitro povzpne na zeleno vejo.
Leta 1964 napoči za brata Mahle čas,
da uredita nasledstvo. Odpovesta se
lastniškemu deležu v svojih podjetjih in ga
preneseta v fundacijo. Še danes je naloga
PREDSTAVLJAMO
LETRIKA
fundacije MAHLE spodbujati družbeno
koristne cilje v znanstvenoraziskovalni
dejavnosti, zdravstvu, izobraževanju in
vzgoji. Leta 1971 Ernst in Hermann Mahle
izstopita iz podjetja, ki že zaposluje več kot
šest tisoč ljudi.
Širitev in mednarodni razvoj
Leta 1972 podjetje MAHLE pridobi delež v
podjetju Knecht Filterwerke in s tem znova
dopolni svojo paleto izdelkov s poslovnim
odsekom filtri, ki so ga leta 1941 zaradi
vojne morali opustiti. Po prevzemu družbe
J. Wizemann GmbH & Co. leta 1991 se
podjetje pozicionira kot vrhunski globalni
sistemski ponudnik za bate in motorne
komponente, filtre in pogone ventilov.
Leta 2005 pripoji skupino Cosworth
Technology in leta 2007 poslovni odsek
deli za motorje v okviru družbe Dana
Corporation. Tako pridobljeno obsežno
znanje o ključnih tehnologijah za
zmanjšanje porabe goriva in emisij CO2
podjetje MAHLE nadgradi s predstavitvijo
motorja, s katerim demonstrira
zmanjšanje gibne prostornine motorja
(downsizing).
Jeseni leta 2013 prevzame MAHLE
večinski delež v podjetju Behr, ki se kot
specialist za klimatske naprave v vozilih
in hladilnike za motorje ponaša z dolgo
tradicijo delovanja, s čimer odlično
MAHLE je sponzor številnih aktivnosti v motošportu
dopolni portfelj izdelkov in 17.000 novih
sodelavcev postane del družine MAHLE.
Nastane poslovni odsek uravnavanje
temperature.
MAHLE danes
Podjetje MAHLE je prisotno na vseh
pomembnih svetovnih trgih in je največji
dobavitelj za avtomobilsko industrijo
na svetu. Približno 66.000 zaposlenih bo
leta 2014 na približno 150 proizvodnih
lokacijah predvidoma prigospodarilo
deset milijard evrov. MAHLE je v
Muzej MAHLE INSIDE poleg upravne stavbe v Stuttgartu
tehnologiji motornih sistemov, filtraciji,
elektroniki/mehatroniki in uravnavanju
temperature vodilno podjetje na trgu.
V deset velikih raziskovalno-razvojnih
središčih v Nemčiji, Veliki Britaniji,
ZDA, Braziliji, na Japonskem in v Indiji
je zaposlenih več kot 4.000 razvojnih
inženirjev in tehnikov, ki snujejo inovativne
koncepte, proizvode in sisteme. MAHLE
je vodilni globalni razvojni partner za
avtomobilsko in motorno industrijo.
07
08
LETRIKA
ANKETA
Rezultati ankete
Mnenje zaposlenih 2014
Oktobra smo že enajstič zapored v Letiki d.d. izvedli anonimno in prostovoljno anketo Mnenje zaposlenih 2014.
Merili smo zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih.
Razdeljenih je bilo 1490 vprašalnikov,
kolikor je bilo zaposlenih v delniški družbi,
ki so bili upravičeni do sodelovanja v
raziskavi.
Stopnja sodelovanja
Vrnjenih smo dobili 280 vprašalnikov,
kar
predstavlja 18,8% vseh.število
Približno %
izobrazba
osnovna je
šola
17 stopnja6%
tolikšna
dosežena
povprečna
izobrazba
število
%
poklicna ali srednja šola
osnovna
šolašola in več
višja, visoka
izobrazbaali srednja šola
poklicna
manjka
osnovna
šola
višja,
skupajvisoka šola in več
poklicna
manjka ali srednja šola
višja,
skupajvisoka šola in več
manjka
skupaj
starost
do 30 let
starost
med 30-50 let
do
nad30
50let
let
starost
med
30-50 let
manjka
do
30
let
nad
50 let
skupaj
med
30-50 let
manjka
nad
50 let
skupaj
manjka
skupaj
OE
PE MEO
OE
PE MEH
PE
PE MEO
POS
OE
PE
MEH za ERS
Inštitut
PE
MEO
PE
POS
D. nabave
PE MEH za ERS
Inštitut
D.
kakovosti
PE
POS
D. financ
nabave
D.
in ekonomike
Inštitut
za ERS
D.
kakovosti
D. prodaje
D.
nabave
D. kadrov,
financ ininf.
ekonomike
D.
in spl.
D. prodaje
kakovosti
D.
Tehnološki
center
D.
financ
in
ekonomike
D. kadrov, inf. in spl.
Uprava
D. prodaje center
Tehnološki
ne
vem
D. kadrov, inf. in spl.
Uprava
brez odgovora
Tehnološki
center
ne
vem
skupaj
Uprava
brez
odgovora
ne vem
skupaj
brez odgovora
skupaj
115
17
139
število
115
9
17
139
280
115
9
139
280
9
280
število
73
število
129
73
52
število
129
26
73
52
280
129
26
52
280
26
280
število
72
število
21
72
41
število
21
31
72
41
6
21
31
25
41
6
7
31
25
8
6
7
12
25
8
23
7
12
0
8
23
9
12
0
25
23
9
280
0
25
9
280
25
280
4,25
41%
6%
50%
%
41%
3%
6%
50%
100%
41%
3%
50%
100%
3%
100%
%
26%
%
46%
26%
19%
%
46%
9%
26%
19%
100%
46%
9%
19%
100%
9%
100%
%
26%
%
8%
26%
15%
%
8%
11%
26%
15%
2%
8%
11%
9%
15%
2%
3%
11%
9%
3%
2%
3%
4%
9%
3%
8%
3%
4%
0%
3%
8%
3%
4%
0%
9%
8%
3%
100%
0%
9%
3%
100%
9%
100%
Zavzetost
Zaradi boljšega vpogleda v dejansko
stanje organizacijske klime oziroma
kulture v Letriki smo se odločili, da
začnemo z meritvami zavzetosti, ki je
najpogosteje definirana kot stopnja
pripravljenosti in motiviranosti
zaposlenih, da sami od sebe, brez zunanje
prisile, prispevajo svoj delež k skupnemu
uspehu. Prikazani so rezultati glede na
celotno družbo.
odzivnosti v vseh dosedanjih anketah,
izvedenih na enak način. Glede na
relativno nizko stopnjo sodelovanja je
potrebna previdnost pri sklepanju in
generaliziranju rezultatov v primeru, ko
analiziramo manjše enote oziroma sklope,
kjer je numerus nizek.
Zadovoljstvo
V grafu so prikazani rezultati odgovorov
na splošna vprašanja o počutju,
zadovoljstvu z delom, razumevanju
s sodelavci, nadrejenimi oziroma
podrejenimi (če jih anketiranec ima). Ker
ta vprašanja zastavljamo in spremljamo
že vse od prve ankete v letu 1997, jih
lahko prikažemo kot graf gibanja skozi
vsa leta. Pri tokratni anketi je zaznati
pozitivno odstopanje in tudi doseganje
absolutno najboljših rezultatov doslej.
Splošni trend izboljševanja se kaže za
najmanj zadnji dve meritvi. Ponekod so
letošnje izmerjene relativne spremembe v
primerjavi s predhodnimi rezultati opazno
boljše, prav tako so rezultati povsod
izboljšani glede na dolgoletno povprečje,
kar je prikazano v tabeli.
Počutje v službi
Razumevanje s sodelavci
Razumevanje z vodjo
Razumevanje s podrejenimi
Zadovoljstvo z delom (jaz)
Zadovoljstvo z delom (drugi)
Erik Panjtar
P 2012
P 2014
3,51
4,00
3,72
3,93
3,37
2,84
3,68
4,09
3,99
3,95
3,70
3,14
sprememba povprečje sprememba
2014-2012 1997-2014 povpr-2014
5%
12%
3,28
2%
6%
3,85
7%
13%
3,54
1%
5%
3,78
10%
14%
3,24
11%
13%
2,79
pripravljenosti in motiviranosti zaposlenih, da sami od sebe, brez zunanje prisile, prispevajo
svoj delež k skupnemu uspehu. Prikazani so rezultati glede na celotno družbo.
4
Počutje v službi
3,75
2014 3,5
3,25
Razumevanje z
vodjo
3
Razumevanje s
podrejenimi
2,75
Zadovoljstvo z
delom (jaz)
2,5
Zadovoljstvo z
delom (drugi)
2,25
27% 53% 20% Razumevanje s
sodelavci
1997
1999
2000
2002
2003
2004
2006
2008
2010
2012
2014
ak/vno nezavze/ nezavze/ zavze/ 2012 43% 0% 20% 38% 40% 60% 19% 80% 100% Za primerjavo imamo tudi podatke, ki jih zagotavljajo v podjetju Dialogos. Iz njihove baze
odgovorov je razvidno, kakšne so razlike med Letriko in povprečjem določenih podjetij iz
Slovenije.
ANKETA
LETRIKA
Vzporedni prikaz povprečij odgovorov na posamezna vpraš anja o (ne)zavzetosti
zaposlenih
Za primerjavo imamo tudi podatke, ki jih zagotavljajo v podjetju Dialogos. Iz njihove baze odgovorov je razvidno, kakšne so razlike
Letrika,d.d.
Povprečje
Razlika
med Letriko in povprečjem določenih podjetij iz Slovenije.
2014
Slovenija
Povprečje (n = 279)
Povprečje (n = 9.327)
Q1
Pričakovanja.
4,12
4,01
0,11
Q2
Sredstva in oprema.
3,48
3,55
-0,07
Drage bralke in bralci,
a) Vem, kaj se pričakuje od mene.
b) Imam na voljo vse kar potrebujem, da dobro opravim svoje delo.
Delati, kar najbolje znam.
3,12 internega glasila.
3,27 S prihodnjim
-0,15letom
tokratnaQ3
številka
»Letrike«,
ki početi
jo držite
v rokah,
je zadnja
samostojna
številka našega
c) Imam
priložnost
praktično
vsak dan
tisto v čemer
sem najboljši.
se bomo tudi zPohvala.
izdajanjem internega glasila za zaposlene prilagodili našemu novemu lastniku in tako začeli z izdajanjem
Q4
2,61
2,69
-0,08
d) V zadnjih
sedmih
dneh so global«.
moje delo Novo
pohvalili.
lokalnega internega
glasila
»MAHLE
interno glasilo bo izhajalo štirikrat letno, bo pa vsebinsko obširnejše in
bogatejše,
bostezav posameznika.
njem lahko prebrali novice iz celega sveta oziroma tisto, kar
bo ključnega v3,69
skupini MAHLE.
Del glasila
Q5 saj Skrb
3,78
0,09
e) Moj vodja me upošteva kot osebo.
bo še naprej namenjen našim lokalnim temam. Z zadovoljstvom lahko pogledam nazaj in se spomnim vseh dosedanjih
razvoja.
Q6 zaSpodbujanje
2,95ko smo prevzeli
2,94novo blagovno
0,01znamko
izdaj glasila
Nazadnje
smo
oblikovno osvežili pred dvema letoma,
f)zaposlene.
Vsaj nekdo načrtno
spodbuja
mojga
razvoj.
Upoštevanje
mnenja.
Letrika in
glasilo
poimenovali
po njej. Še prej je bil Zagon (mnogi ga še dandanes
tako imenujejo,
ko se pogovarjajo
Q7
3,40
3,38
0,02 z
g) Moje mnenje se upošteva.
mano), pred tem
pa Novice iz Avtoelektrike, ki so izhajale skoraj tri desetletja v časopisnem formatu (zato še dandanes
Poslanstvo.
Q8
3,30se zrcali naša3,20
včasih rečemo,
da imamo » časopis«). Prav glasilo predstavlja pisni arhiv, v katerem
več desetletna0,10
tradicija.
h) Poslanstvo podjetja zrcali kako pomembno je tudi moje delo.
Številni dogodki
in
strokovni
članki
mnogih
avtorjev,
ki
ste
sodelovali
pri
nastajanju
tega
arhiva,
predstavljajo
trdni
temelj
Zavezanost kakovosti.
Q9
3,51
3,46
0,05
i) Moji
sodelavci so iskreno
zavzeti zaglasilo,
dobro in ki
kakovostno
delo.
naše zgodovine
in identitete.
Naše interno
je kot samostojna
izdaja izhajalo vse od začetka sedemdesetih let, je
Najboljši prijatelj.
bilo vedno
kanal komuniciranja med zaposlenimi in tako bo tudi še2,42
naprej.
Q10 pomemben
2,43
-0,01
j) Moj najboljši prijatelj je iz službe.
Q11
Erik Panjtar,
urednik
Q12
Razvoj in napredek posameznika.
2,18
2,57
l) Tekom tega leta sem imel priložnost za učenje in razvoj.
3,10
3,16
02/12
-0,06
Skupaj:
3,16
3,20
-0,03
k) V zadnjih 6 mesecih so se z menoj pogovarjali o mojem razvoju.
Možnosti učenja in osebne rasti.
POSLOVNA KONFERENCA 2006
Zavzetost zaposlenih: poročilo 2014 © DIALOGOS, Strateške komunikacije, d.o.o.
Predsednik uprave Aleš Nemec pozdravlja udeležence poslovne konference
Glasilo skupine Iskra Avtoelektrika, Šempeter pri Gorici, št.4/2006
GLASILO SKUPINE ISKRA AVTOELEKTRIKA - ŠEMPETER PRI GORICI, Marec 2006 - ŠT. 3
»Vesel sem tako množične udeležbe na letošnji poslovni konferenci, ki smo ji dali naslov: ‘Znižajmo stroške’! Želim vam lep in ustvarjalen popoldan,« so bile uvodne besede predsednika uprave Aleša Nemca, ki jih je 7. marca naslovil na 150 sodelavk in sodelavcev ob odprtju našega
osrednjega poslovnega dogodka, ki ga vsako leto pripravimo ob vstopu v novo poslovno leto. In zakaj poslovna konferenca? Odgovorov je
veliko! Pravočasne in natančne informacije so namreč ključnega pomena za učinkovito poslovanje slehernega podjetja, tudi našega. Vendar
te informacije same po sebi ne pomenijo nič, če niso dostopne pravim ljudem ob pravem trenutku. Živimo v času, ko se poslovni svet vrti
hitreje kot kdajkoli doslej. Konkurenčni boj je izredno oster, zato mora biti naša odzivnost, prilagodljivost, stroškovna učinkovitost predvsem
pa kakovost, na prvem mestu v poslovnem procesu, ki pa ga je možno obvladovati le s pravočasno in natančno informacijo. In v tem ter
še drugih sklopih našega poslovnega življenja tiči odgovor na vprašanje, zakaj tako poslovno druženje. Več o poslovni konferenci pišemo
na 2. strani. (Tekst in slika Marko Rakušček)
Številka
Interno glasilo Skupine Iskra Avtoelektrika
Dan poslovne odličnosti
Letno srečanje prodajnikov
Listina predanost odličnosti
Priznanja Iskre Avtoelektrike
Maj 2006
-0,39
LETRIKA
Letrika, d.d. Poslovna konferenca
2012
10. november
2014
Odprta enota Tehnološkega parka IN PRIME
Nova hala v Bovcu
Skupina Iskra Avtoelektrika• Strokovni posvet SPOT 2012
09
10
LETRIKA
IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanja tehnologov za prenos
dobrih praks
Oktobra smo začeli z izvajanjem izobraževanj na temo tehnoloških rešitev. Povod za izvedbo je bilo spoznanje,
da potrebujemo sistemski pristop pri širjenju dobrih praks v naši proizvodnji, še posebej pri tehnoloških
rešitvah.
Poudarek izobraževanj je predvsem na
tistih tehnologijah, ki smo jih določili
kot ključne, izvajanje pa je potekalo v
dveh delih, in sicer predavanje v učilnici
in ogled proizvodnje v praksi. Ker gre
za prenos dobrih praks med tehnologi,
smo predvideli, da se bodo izobraževanja
udeležili predvsem oni, vendar je glede
na interes mogoče izvesti tudi dodatna
izobraževanja za vse, ki jih področje
zanima, torej ne le za tehnologe. Sicer pa
je bilo doslej v ta izobraževanja vključenih
že preko 60 tehnologov.
Potek
Vsak tehnolog oziroma skupina
tehnologov je pripravila tipizirano
predstavitev po predhodno izdelani
šabloni, v kateri so podatki, kot so na
primer: proizvodni program, letne
količine, konstrukcijske značilnosti
proizvodov, način dela, število delavcev,
število izmen, kapacitete proizvodnje.
Med drugim pa tudi število delovnih
nalogov, povprečna velikost naloga,
trajanje preurejanja, čas cikla, glavni
zastoji, glavne nekakovosti, specifične
problematike ter dobre prakse z vidika
uporabljene tehnologije, ergonomske
zasnove, nadzora kakovosti in podobno.
Kaj je bil predmet predstavitve, je bilo
prepuščeno odločitvi tehnologov.
Načeloma pa so na primer montaže,
ki proizvajajo enake izdelke, predmet
ene predstavitve (recimo montaži
zaganjalnikov VZ-1 in VZ-2). Tudi
vsaka zakjučena celota, ki jo pokriva
en tehnolog, je bila predmet ene
predstavitve (recimo izdelava rotorja
zaganjalnika). Sistem izobraževanj
predvideva, da se v prvi fazi izvede
predstavitve vseh končnih montaž v
podjetju, sledijo pa predstavitve tistih
segmentov proizvodnje, ki dobavljajo
sestave in sestavne dele na montaže. Tako
se izognemo podvajanju podatkov, saj na
primer tehnolog, ki bo predstavljal rotor,
dobi že veliko podatkov iz predstavitev
montaže. Tudi slušatelji so deloma že
bili seznanjeni s samim proizvodnim
procesom (montažo), ki te rotorje
vgrajuje. Predstavitve so trajale okrog
30 min, po tem so se slušatelji večinoma
dogovorili s tehnologm še za ogled
proizvodnje.
Spoznavanje najboljših praks
Čeprav lahko zaključimo, da je pestrost
tehnoloških rešitev v Letriki dokaj
velika, velja tudi dejstvo, da vedno
obstajajo skupne točke. Na primer
natiskanja, vijačenja, varjenja, so prisotna
praktično v vsaki sredini. Rešitve pa
so lahko zelo različne, tako kot tudi
proizvajalci komponent. Nedvomno
obstajajo določene rešitve, ki so boljše,
druge pa malo manj. Tehnolog lahko
na podlagi rešitve, ki jo vidi v sosednji
proizvodnji, podobno rešitev vpelje
v lastno proizvodnjo oziroma jo celo
izboljša. Če do izmenjave znanja ne bi
prihajalo, bi vsaka sredina uporabljala
rešitve, ki jih trenutno pozna. Z
izobraževanjem si obetamo poenotenje
in predvsem izmenjavo znanj in mnenj,
kar naj bi v končni fazi privedlo do
povišanja splošnega nivoja znanja vseh
tehnologov. Predstavitve, ki se pripravijo
po vnaprej predvidenih vsebinah, so
široko uporabne. Poleg izobraževanja
internih sodelavcev so primerne tudi
za seznanjenje recimo študentov, ki
prihajajo k nam na delovno prakso,
ali novozaposlenih in obiskovalcev. V
prihodnosti lahko pričakujemo, da se
bo zaradi novega lastnika še povečala
potreba po predstavitvah proizvodnje iz
Letrike.
Jadran Gorjan
PRODAJA
LETRIKA
Postali dobavitelj za Bobcat
Septembra smo izpolnili vse potrebne pogoje za začetek dobav alternatorjev novemu kupcu Bobcat, obenem
pa si za njihove aplikacije s tem odpiramo priložnosti dodatne prodaje.
K pestremu nizu letošnjih dogodkov v
skupini Letrika je potrebno dodati še
enega s področja novo pridobljenih
kupcev: začeli bomo dobave za Bobcat,
korporacije s sedežem v ZDA. Letrika
sicer že vrsto let dobavlja v Bobcatovo
tovarno v Franciji, vendar le za aplikacije
dvižnih platform z manjšimi količinami
prodaje. Projekt alternatorjev se je začel
pred dvema letoma. Vztrajno prodajno
in razvojno delo s kupcem je obrodilo
sadove, saj so nam zaupane dobave na
novi 3,4L motor, s katerim bo opremljena
nova generacija kopačev, nakladačev
in podobnih vozil. Redne dobave
alternatorja AAKEF 14V 120A stečejo
januarja. Poleg prodajnega uspeha si
lahko v čast štejemo tudi to, da smo posel
dobili prav mi in ne konkurent, ki je bil
dosedanji edini dolgoletni dobavitelj.
Ta uspeh nam seveda odpira dodatne
nove priložnosti, na katerih že intenzivno
delamo hkrati s projektom alternatorja.
Za aplikacije istih vozil so v igri še projekti
za zaganjalnike, pri katerih smo že skoraj
zaključili razvojno fazo. Sočasno pa smo
Kdo je Bobcat
Blagovne znamke Bobcat, ki po slovensko pomeni ris, verjetno ni potrebno
posebno predstavljati. Kopači in nakladači Bobcat z značilno silhueto risa so
vidni praktično na skoraj vsakem gradbišču, saj so zmogljivi in zanesljivi. Bobcat
ima vodilni svetovni položaj v segmentu vozil gradbene mehanizacije. V naboru
naših kupcev bo zasedel položaj ključnih kupcev in tudi predstavljal pomembno
referenco.
vzpostavili kontakt tudi z lastnikom
Bobcata, korporacijo Doosan iz Južne
Koreje. Doosan je proizvajalec vseh vrst
aplikacij, ki so ciljne za izdelke Letrike
iz vseh naših treh poslovnih enot. Med
drugim je tudi proizvajalec 3,4L motorja,
ki bo v Bobcatu opremljen z našim
AAK alternatorjem. Vsem sodelujočim
na projektu, tako v Šempetru kot na
Kitajskem gre iskrena zahvala in pohvala
za uspeh.
Matej Cernatič
11
12
LETRIKA
NOVOSTI
V Letriki kmalu z novo restavracijo
Na gradbišču ob Letriki že nekaj mesecev poteka gradnja nove restavracije, s katero bomo bistveno izboljšali
tako pogoje dela kot tudi raven storitev.
Del strategije ravnanja z ljudmi v Letriki
je tudi promocija in zagotavljanje
zdrave prehrane za delavce. Pohvale
na intranetnih straneh in v anketah
dokazujejo, da smo zadovoljni s prehrano
in delovanjem obstoječe restavracije.
Vendar pa je potrebno povedati, da
je bil nadaljnji razvoj kakovosti službe
prehrane omejen zaradi neprimerne
infrastrukture kuhinje in restavracije, ki ni
zadovoljevala osnovnih zahtev standarda
HACCP (sistematičen, svetovni preventivni
sistem, ki zagotavlja varno proizvodnjo,
pripravo in uporabo hrane). Stara stavba
tudi sicer ne zadošča osnovnim zahtevam
za dobro počutje delavcev v času malice,
saj smo imeli probleme s prezračevanjem,
občasno je prihajalo tudi do prostorske
stiske. Tudi zaposleni v kuhinji so
imeli številne težave, od zamakanja
kletnih prostorov ter poškodb na
kanalizacijskem in vodovodnem omrežju,
pa vse do zastarelih in poškodovanih
maščobolovilcev in tako naprej. Obstoječa
stavba, kjer je kuhinja z restavracijo, je bila
zgrajena v 60-ih letih prejšnjega stoletja. V
preteklosti je bilo izvršenih več adaptacij,
zadnja leta 1992, ki pa je bila omejena
le na notranjo prenovo. V letu 2007 smo
preverjali možnosti celovite rekonstrukcije
objekta s ciljem ureditve restavracije
in postavitve ustreznih prostorov za
računalniški center. Pripravljeni sta bili
dve idejni zasnovi, ki pa sta pokazali
visoke stroške rekonstrukcije obstoječega
objekta in statično neustreznost za
predvidene namene. Odločitev o izgradnji
nove restavracije je uprava Letrike s
podporo Sveta delavcev in sindikata
sprejeta v decembru 2013. Arhitekt Mitja
Kristančič je gostinski objekt »Restavracija
Letrika« zasnoval kot sodobno stavbo.
Konstrukcija zgradbe je klasična
armirano betonska in delno montažna,
streha je ravna. Strop nad kuhinjo je iz
armiranega betona, nad glavno jedilnico
pa iz trapezne samonosilne pločevine,
položene na armirano betonske
montažne nosilce. Južno steno v celoti
zapira stavbno pohištvo iz aluminijastih
profilov in prosojnega stekla, tako da
nudi jedilnici dovolj naravne svetlobe in
hkrati daje občutek povezanosti prostora z
zunanjim okoljem. Barve fasade, notranjih
površin, stavbnega pohištva in opreme
so izbrane v skladu z barvnimi lestvicami,
ki jih za tako vrsto zgradb predpisujejo
standardi našega novega lastnika Mahle.
Glavni vhod je postavljen na sredino
zahodne fasadne stene in daje obenem
tudi vizualno mejo med severnim in
južnim delom zgradbe. V severnem delu
se nahajajo skladiščni prostori, prostori
za pripravo hrane, kuhinja, pomivalnica
in prostori za osebje. Južna polovica
objekta je skoraj v celoti namenjena
jedilnici za delavce Letrike, na vzhodni
strani pa se nahaja še ločen prostor, ki je
namenjen pogostitvi zunanjih poslovnih
obiskovalcev. V predprostoru, ki je sicer
del glavnega vhoda, se nahaja še bife,
garderobna stena in sanitarni prostori.
Tehnični prostor z opremo za ogrevanje,
hlajenje in prezračevanje ter lastno
toplotno plinsko postajo se nahaja v
nadstropju nad kuhinjo, dostop omogoča
zunanje stopnišče s severne strani. Neto
tlorisna površina celotnega objekta
znaša 1286 m2. V jedilnici, ki zajema
približno 500 m2 površine, je prostora
za 280 sedežev, ločen prostor za zunanje
obiskovalce pa lahko sprejme 32 ljudi. Za
izgradnjo je bilo izbrano podjetje Kolektor
Koling, ki je bilo tako s cenovnega kot
tehničnega vidika najkonkurenčnejše
med štirimi potencialnimi ponudniki. Za
opremljanje kuhinje bo delno uporabna
obstoječa kuhinjska oprema, nova
oprema pa je naročena pri podjetju
Kogast. S Kolektor Kolingom, ki je glavni in
odgovorni izvajalec del, je bila pogodba
podpisana konec lanskega julija, gradnja
se je začela v začetku avgusta. Gradbena
dela trenutno nekoliko zaostajajo za
terminskim načrtom zaradi nestabilnega
vremena, kljub temu pa ocenjujemo, da je
rok za pridobitev uporabnega dovoljenja
in s tem tudi za začetek obratovanja nove
restavracije, torej konec meseca aprila
2015, dosegljiv.
Ivan Čotar
DOGODKI
LETRIKA
Obisk EWC Mahle in IG Metall
Oktobra so se na povabilo sindikata SKEI in Sveta delavcev Letrike pri nas mudili predstavniki Evropskega
sveta delavcev skupine Mahle in predstavnik sindikata IG Metall.
Predstavniki Evropskega sveta delavcev
EWC Mahle so na srečanju predstavili
delovanje in vlogo tega organa.
Predstavnik IG Metall, ki je eden od
največjih sindikalnih združenj v Nemčiji,
pa je podrobno predstavil svojo vlogo.
Svet delavcev in sindikat Letrike sta
gostom orisala njuni vlogi v družbi.
Skupna ugotovitev je bila, da bistvenih
razlik za delovanje Sveta delavcev zaradi
zakonodajnih okvirov, ki jih narekuje
država Slovenija, ni. Nekaj manjših
odstopanj je le v delovanju sindikata.
Gostje so se seznanili z delovanjem
Letrike in si ogledali tudi del proizvodnje
in razvoja. Ker je družba Mahle v
zadnjem obdobju pripojila več podjetji,
se je pojavila potreba po oblikovanju
evropskega sveta delavcev EWC. Tako
so bili po uradnem vabilu s strani EWC v
Letriki speljani vsi postopki za izbor, pri
čemer je bil Andrej Valetič izvoljen za
člana, Dejan Sirk pa za namestnika, ki
bosta zastopala Letriko v tem organu.
Sestanek EWC se je odvijal od 17. do 21.
novembra 2014 v mestu Ludwigsburg,
ki se ga je udeležilo 28 predstavnikov iz
trinajstih evropskih držav. Na srečanju
so bili oblikovani sklepi za nemoteno
delovanje EWC. Izvoljeno je bilo tričlansko
predsedstvo in štiričlanski odbor EWC.
Predstavniki EWC so podali poročila o
delovanju njihovih podjetij ter nakazali
nekatere težave, s katerimi so se soočali v
letošnjem letu. Poslovodstvo pa je podalo
oceno poslovanja koncerna Mahle v letu
2014 in nakazalo usmeritve za naslednje
leto. Ponovno srečanje EWC se bo odvijalo
v junija prihodnje leto.
Erik Panjtar
Na sejmu eCarTec
Letrika se je v skupini osmih slovenskih podjetij oktobra skupaj predstavila na avtomobilskem sejmu eCarTec
2014, ki vsako leto poteka v Münchnu v Nemčiji.
Sejem je namenjen predstavitvi izdelkov
in tehnologij s področja vozil na električni
pogon, energije in infrastrukture,
tehnologij za shranjevanje energij in
tehnologij za pogonska sredstva in
motorje. Skupinski nastop slovenskih
podjetij na sejmu, ki velja za ključni
sejemski dogodek v tem segmentu
avtomobilske industrije, je organizirala
Javna agencija Spirit Slovenija. Poleg
nas so razstavljali še Emo Orodjarna,
Etrel, Hidria Rotomatika, Ionex, Kolektor
Group, Oprema Ravne in Vibteh. Sejem
je bil zanimiv, saj električna mobilnost
predstavlja eno od treh strateških prioritet
EU, kar je razvidno iz celovite iniciative
za zelena vozila. Obisk naše stojnice je
bil dober, nastop pa uspešen. Potrjuje se
dejstvo, da je trg e-mobilnosti v razmahu,
kar bo v prihodnjih letih zelo pozitivno za
Letriko oziroma za naše izdelke.
Erik Panjtar
13
14
LETRIKA
ODVISNE DRUŽBE
Letrika Bovec pripravlja serijsko
proizvodnjo dveh novih družin vžigalnih
tuljav
Po temeljitih predpripravah smo zagnali proizvodnjo dveh družin vžigalnih tuljav, ki bosta s polno paro
začeli obratovati takoj po novem letu. S tem v Bovcu zagotavljamo obseg prodaje, ki omogoča tudi dodatno
zaposlovanje.
V septembru je po dolgih predpripravah
na naše dvorišče zapeljalo pet vlačilcev
z opremo za proizvodnjo dveh družin
vžigalnih tuljav. Pred tem smo poskrbeli
potrebno infrastrukturo, opremo in
preureditev proizvodnje zaradi umestitve
novih linij. Priprave pa so potekale tudi
v nemškem Immenstadtu, kjer je naša
partnerska Bosch tovarna in kjer so
se naši delavci več mesecev šolali in
usposabljali za delo na novih linijah. Prva
linija je namenjena proizvodnji vžigalnih
tuljav za kupce Jaguar in Kodro (Iran),
druga linija pa za kupce Fiat, MAN in
Mercedes. Od septembra pa do sredine
oktobra je potekala postavitev linij,
generalna prenova zalivne naprave,
šolanje delavcev in v zadnjem obdobju
presoje kupcev Mercedes in FIAT. Prve
količine tuljav za Jaguar, Kodro in MAN
že pošiljamo kupcu R. Bosch, za ostale,
kjer je potrebno pridobiti predhodno
dovoljenje kupca na podlagi pozitivne
presoje, pa načrtujemo v kratkem. Liniji
bosta s polno paro začeli proizvajati v
začetku leta 2015. Zagotavljali bosta
približno 6 milijonov evrov dodatne
prodaje letno v naslednjih šestih letih. S
tema linijama bomo zapolnili vrzel, ki je
nastala po nepričakovani in prezgodnji
izgubi naročil za linijo Audi. Z novo
proizvodnjo se pri nas ponovno odpirajo
nova delavna mesta tako v proizvodnji
kot v podpornih službah, kar je v
obdobju, ko smo na našem področju
izgubili zimsko sezono, še posebej
dragoceno za prebivalce Bovške. V
novembru smo zaposlili 15 ljudi v začetku
leta pa bomo še dodatno zaposlovali.
Novi liniji sta v skladu z dolgoročno
pogodbo med Letriko Bovec in R. Bosch,
ki je sklenjena vse do leta 2022 in s
katero smo si zagotovili zadosten obseg
proizvodnje za čas trajanja pogodbe.
Vzporedno pa se v Letriki Bovec trudimo
podpirati matično družbo v Šempetru
s proizvodnjo komponent, ki jih
potrebuje za lastno proizvodnjo, to so
senzorji, resolverji in močnostna stikala.
Senzorji so že v redni serijski proizvodnji,
resolverji v fazi prtototipov, močnostna
stikala pa še na »risalnih deskah«, a
pričakujemo, da bomo že v naslednjem
letu začeli s prototipno proizvodnjo. Z
novimi izdelki načrtujemo nadomestiti
proizvodnjo vžigalnih tuljav, ki se bo
začela zmanjševati po letu 2022. V Bovcu
vstopamo v novo leto 2015 optimistični in
z velikimi pričakovanji, veliko optimizma,
sreče, zdravja in zadovoljnih dni želimo
tudi vsem vam.
Mitja Gorenšček
RAZVOJ
LETRIKA
AAP – nova družina alternatorjev
Na zahteve trgov po višjih močeh, boljših izkoristkih in daljši življenjski dobi odgovarjamo z novo družino
alternatorjev AAP.
Razvoj smo začeli pred dobrim letom dni, ko smo iz sektorja
komercialnih vozil pridobili prva povpraševanja po tovrstnih
izdelkih, kasneje so se potrebe po podobnih izdelkih začele
odražati tudi pri obstoječih kupcih gradbene in kmetijske
mehanizacije.
Primerljiv projekt imenovan »DNE« s podobnimi zahtevami
napoveduje Deutz v letu 2019. Ostali kupci vključno z Deutzem
pa izražajo zgolj želje po robustnejšem izdelku višjih izhodnih
moči, ki jih AAN ne zagotavlja.
Zahteve kupcev:
- življenjska doba > 20.000 ur oz. > 1 mio km
- izkoristki > 76%
- »pametni« regulatorji napetosti
- LIN komunikacija z možnostjo paralelnega delovanja do
štirih alternatorjev
- delovanje pri temperaturi okolice do 130°C
Letrika se lahko pohvali s širokim naborom alternatorjev, od
najmanjših predstavnikov AAG pa do najrobustnejših AAT.
Nedavno tega smo uvedli tudi novo družino AAL v 14 V in 28 V
izvedbi kot neposreden odgovor konkurenci, predvsem Boschu,
ki svojega predstavnika 14V/150A iz avtomobilske industrije zelo
agresivno ponuja tudi v našem prodajnem sektorju.
AAP je najnovejši predstavnik naše nove družine alternatorjev in
po svojih zasnovah predstavlja vstopnico v sektor komercialnih
vozil, povpraševanja pa prihajajo tudi iz obstoječega sektorja
kmetijske in gradbene mehanizacije, kjer nam kupci izražajo
potrebe po tovrstnih izdelkih v obdobju med letom 2018 in
2020. Poleg potreb trga po večjih izhodnih močeh >150A pri
28V in >250A pri 14V, kar presega karakteristike družine AAN, se
porajajo še zahteve po večjih izkoristkih, daljši življenjski dobi in
višjih obratovalnih temperaturah.
Odgovor Letrike – koncept:
- večji premer statorja – 150mm, 48 utorov, 16-polni stroj
- ležaji fi72 in nove ščetke z daljšo življenjsko dobo
- MultiF LIN regulator na osnovi čipa vTaric
- možnost aktivnega usmernika za dodatni dvig izkoristka v
nivoju 5-6%
Prototip AAP 28V/150A z aktivnim usmernikom pripravljen na meritve.
Po izdelavi prvih delujočih prototipov in izvedenih meritvah v
celotnem razponu vrtljajev smo dobili zelo obetavne rezultate
predvsem iz vidika izhodne moči, izkoristkov ter dobre
karakteristike pri nižjih vrtljajih – strmo koleno.
Izziv pa še vedno leži v kombinaciji dolge življenjske dobe ob
visokih temperaturah, kar narekuje nadaljnja preizkušanja na
ležajih, ščetkah in drsnih obročkih.
MultiF »pametni« regulator na osnovi čipa vTaric.
Najdlje je z zahtevami MAN z odprtim projektom »RY engine«, ki
od novega izdelka pričakuje življenjsko dobo daljšo od milijona
kilometrov pri stalni temperaturi okolice 130°C in izkoristkom
večjim od 76%. Želja kupca je odprava potrebe po zamenjavi ali
servisiranju alternatorja v življenjski dobi vozila.
Robert Feri
15
16
LETRIKA
DOGODKI
Ponovno visoka ocena kupca John Deere
Z enim naših najpomembnejših kupcev, ameriško korporacijo John Deere, smo ponovno dosegli najvišjo
oceno dobavitelja, to je ocena »dobavitelj-partner«.
Pri ocenjevanju kakovosti dobaviteljev kupec John Deere
upošteva kar nekaj zanj zelo pomembnih dejavnikov: točnost
dobav, kakovost izdelkov, tehnično in komercialno podporo
ter cene. Oceno smo dosegli v njihovi diviziji PowerSystem,
kamor prodamo glavnino naših izdelkov, torej zaganjalnikov in
alternatorjev za njihov kmetijsko mehanizacijo. Potrditev Letrike
kot prvovrstnega dobavitelja in doseganje najvišje ocene pa že
prinaša tudi pozitivne učinke na prodajo, saj se nam ponujajo
konkretne priložnosti tudi v drugih kupčevih divizijah.
Erik Curk
Foto natečaj 2014
Letošnji foto natečaj v organizaciji Foto sekcije Športnega društva Letrika je prinesel veliko zanimivih
fotografij naših sodelavcev.
Fotografije so nastale na različnih kotičkih sveta, kjer so se pač letos potikali naši sodelavci in lepe trenutke ovekovečili tudi za nas.
Najboljše smo razstavili v restavraciji, kjer smo si jih lahko ogledali. Končni izbor zmagovalnih treh fotografij pa je odločilo 54 glasovalcev,
ki so sodelovali in oddali svoj glas. Čestitke vsem sodelujočim fotografom in zahvala vsem, ki ste sodelovali pri glasovanju!
1 mesto: Zdenko Pance
2. mesto: Anita Valenčič
3. mesto: Darjo Luis
1 Ines Kodele
2 Igor Budihna
3 Tanja Rakar
4 Vesna Movern
5 Erik Ferfolja
1
5
2
3
4
ZANIMIVOSTI
LETRIKA
Električni gokart
Bi se vozili z električnim gokartom? Sedaj se lahko, saj sta dva na voljo prav blizu nas, in sicer pri društvu Gas
Vrtejba. Električna gokarta sta nastala ob znanju in podpori iz Letrike.
Letos je steza društva Gas Vrtejba bogatejša
še za dva gokarta, in sicer električna.
Novinca ob boku desetine bencinskih
vzbujata precej zanimanja tudi s strani
poznavalcev. Gokart je izdelala skupina
navdušencev, med njimi tudi nekaj
strokovnjakov iz Letrike, ki so znanje združili
v društvu Gas. Odločitev za izdelavo je
padla konec lanske sezone, ko je po stezi
krožil že tretji prototip dirkalnega gokarta,
ki je uporabljal Letrikin pogonski sklop, AC
motor in krmilnik. Bil je izredno hiter, saj
se je lahko primerjal z bencinskimi 125 cc
gokarti, z njim pa tudi celo sezono ni bilo
nobenih težav. Dirkalno različico so vozili
le izkušeni vozniki. Člani društva Gas smo
bili nad električno verzijo gokarta tako
navdušeni, da se je porodila ideja o izdelavi
dveh prototipov, namenjenih izposoji. Ob
pomoči sponzorjev smo s kolegi v društvu
predelali dva njihova gokarta za izposojo
na električni pogon. Običajni 200 cc motor
smo zamenjali za Letrikin IPM motor in
s prilagojenim krmilnikom Letrikinega
conversion kita. Baterijska paketa sta
sestavljena iz litij-polimer baterijskih celic.
Elektronika za nadzor baterijskega paketa je
prav tako razvita v Letriki. Celoten koncept
komponent, električna shema in software
za regulacijo IPM motorja ter upravljanja
vozila je popolnoma enak, kot je sistem v
bolj poznanem Pečjakovem enoprostorcu
Metron 7. S pogonskim sistemom
smo dosegli 11 kW oziroma 15 konjev
mehanske moči, kar je skoraj dvakratna
moč 270 cc bencinske različice gokartov za
izposojo, zato se dosegajo hitrosti preko 80
km/h. Taka moč je za neizkušene voznike
že absolutno preveč, zato smo za vožnjo na
poligonu moč motorja omejili na 7 kW in
izbrali tako prestavno razmerje, da deluje
motor vedno v točki največjega izkoristka.
Tako nastavljen gokart še vedno daje
užitke pri odličnih pospeških iz ovinkov
ter 70 km/h v končni ravnini. Gokart s
takimi nastavitvami in zaviranjem, ki vrača
energijo zaviranja v baterijo, dosega preko
30 minut neprekinjene vožnje. Tomaž
Pahor, član društva Gas in poznavalec
gokartov, je povedal tako: »Ko sem prvič
videl električni gokart, sem si mislil, da je
to sicer lep izdelek, ampak spraševal sem
se, kaj lahko ponudil, česar ne more že
motorni. Ko je prišel čas testa, je bil moj
prvi vtis, da gre za fenomenalne občutke
ob pospeških in zaviranju. Takrat sem hitro
pozabil na ropot bencinskega motorja.
Električni gokart je zelo hiter in iz ovinkov
pospeši kot puščica. Ko se približaš ovinku,
zelo enakomerno zavira ter omogoča lep
vhod v ovinek. Po testiranjih smo ugotovili,
da ob nastavljeni enaki moči, kot jo ima
gokart na bencin, kroge z električnim
spelješ hitreje na račun pospeškov iz
ovinkov. Moje mnenje je, da je ta električni
gokart prava stvar, saj ponuja veliko užitkov
in adrenalina.« V društvu Gas že kujemo
načrte tudi za prihodnost. V razvoju je
dvosmerna brezžična komunikacija
gokarta z upravljalcem poligona. Ta
možnost nudi na primer regulacijo hitrosti,
izklop delovanja, omejitve za mlajše
ter manj izkušene voznike in podobne
funkcionalnosti. Čaka nas še bistvena
mehanska izboljšava na področju hlajenja
motorja.
Jadran Gorjan, Mitja Zavadlav
17
18
LETRIKA
ZANIMIVOSTI
Preko 700 kilometrov z enim
polnjenjem
Oktobra je z Bleda proti Dubrovniku s svojim električnim metronom 7, katerega srce je vrhunski Letrikin visokonapetostni pogonski sistem, krenila ekipa Andreja Pečjaka in dokazala, da se lahko v realnih razmerah z
električnim avtomobilom brez vmesnih polnjenj opravi več kot 700 kilometrska pot.
Andrej Pečjak je s svojim velikim električnim
družinskim enoprostorcem uspel prevoziti
načrtovano pot. Vseh 726 km je prevozil le
z enim polnjenjem baterij, kar je trenutno
svetovni rekord vožnje v normalnem
prometu. »Nihče na svetu še ni v normalnih
prometnih razmerah opravil take poti,«
je povedal Pečjak. Pot je bila občasno kar
dramatična, kot se za rušenje svetovnega
rekorda spodobi, saj se je bilo treba med
drugim odločati o najboljši smeri poti, proti
koncu le-te pa so bile seveda vse oči uprte
predvsem v števec preostanka energije.
Po izračunih Pečjaka so glede na ceno
električne energije, če bi avto polnil ponoči,
za pot porabili borih 10 EUR, kar je za naše
običajno dojemanje stroškov prevoza
skoraj nedojemljivo. Njegov avtomobil je
poimenovan Metron 7, gre pa za 1800 kg
težko predelano Mazdo 5, ki jo poganja
Letrikin električni motor in krmilnik. V avtu
so vgrajene še precej drage baterije, ima pa
tudi številne izboljšave in skrivnosti, ki ga
naredijo učinkovitejšega. Pečjak ocenjuje,
da bi bil avto, če bi ga izdelovali v velikih
serijah, vreden okrog 50.000 EUR, kot
prototip pa je seveda verjetno še dražji. Po
Jadranski magistrali je ekipa opravila okoli
6 tisoč metrov dvigov, povprečna hitrost
na dvodnevni poti je znašala 65 km/h.
Pečjak je po doseženem cilju med drugim
poudaril pomen timskega dela v ekipi
in zatrdil, da je Letrikin električni motor
boljši kot kateri koli, ki ga trenutno ponuja
avtomobilska industrija.
Erik Panjtar
ZANIMIVOSTI
LETRIKA
Kolesarjenje po vulkanu
Letošnjega oktobra sva si za popestritev
kolesarske sezone zamislila petdnevno
kolesarjenje na edinem aktivnem
vuklanu na evropskem kontinentu – Etni.
Izbrala sva termin v začetku oktobra,
saj bi pozneje bila izvedba nekoliko
tvegana zaradi dejstva, da je Etna visoka
okrog 3300 m in da v oktobru tam že
vladajo zimske razmere primerljive z
Alpami. Pred odhodom nam je precej
časa vzelo načrtovanje prevoza koles,
prenočišč, alternativnih načrtov v primeru
slabega vremena na vrhu vulkana in
drugo. V petih dneh sva prekolesarila
ali prepešačila okrog 220 km in naredila
okrog 7500 višinskih metrov. To se morda
ni sliši veliko, a potrebno je upoštevati
dejstvo, da se vse dogaja nad 2000 m
nadmorske višine, kjer že tako nekoliko
redkejši zrak bogatijo še plini, ki prihajajo
iz kraterjev, podlaga pa je z razpuščenim
terenom in velikimi nakloni zelo
zahtevna. Vreme nama je šlo na roko, saj
sva imela praktično ves čas sonce, kar se
nama je poznalo na koži, temperature
pa okrog 10 stopinj. Seveda je bil glavni
cilj ogled kraterjev na 3300 m, kar sva
dejansko izvedla drugi dan. Še bolj kot
sami kraterji naju je navdušil spust po
melišču iz 2600 m do 1800 m višine. Etna
je dejansko tako impozanten vulkan,
okolje pa tako surovo, da se z besedami
težko opiše občutke ob kolesarjenju. Kot
se za take podvige spodobi, ni šlo brez
prask, prebitih zračnic in nekaj škode
na kolesih, vendar je kolesarjenje na
Etni nedvomno pozitivna in nepozabna
izkužnja, ki jo bo potrebno ponoviti.
Jadran Gorjan, David Širok
19
20
LETRIKA
DOGODKI