Glasbena šola Rogaška Slatina in Grand hotel

Comments

Transcription

Glasbena šola Rogaška Slatina in Grand hotel
INGA ULOKINA
Ţivljenjepis
"Glas njene violine je kot pojoči slavček!"
Focus Weekly, Zagreb
Violinistka Inga Ulokina izhaja iz
Peterburške glasbene druţine. Njen prvi
učitelj je bil oče, kmalu pa je začela
obiskovati Peterburško mestno glasbeno
šolo "Ljahovitskaya", kjer se je izobraţevala
v razredu priznanega Peterburškega
pedagoga A.F. Portsellana.
Pri enajstih letih je prejela nagrado na
tekmovanju mladih talentov na VI.
Festivalu sodobne glasbe v St. Petersbugu.
Magistrirala je z odliko v razredu prof. G.
Končara na Akademiji za Glasbo v Zagrebu.
Tokom študija se je izpopolnjevala na
Hochschule fur Musik Koeln ter v Linzu na
Brucknerkonservatoriju.
Delovala je kot članica Zagrebških Solistov,
Kammeroper
Koelne,
Klassische
Philharmonie Bonn, Komorni orkester
solistov Društva slovenskih skladateljev
KOS in drugih uglednih zasedb.
Na svoji profesionalni poti je dosegla
številna drţavna in mednarodna priznanja,
tako kot solistka, kot tudi komorna
glasbenica. Je dobitnica prve nagrade na
tekmovanju komorne glasbe na drţavnem
tekmovanju v Zagrebu, dekanove nagrade
Zagrebške akademije ter nagrad na
tekmovanjih Alpe - Adria v Gorici, Ars
Nova v Trstu in drugih.
V sezoni 2014/2015 je v duu z violinistko
A. Milić osvojila zlato priznanje na
mednarodnem tekmovanju Svirel na Krasu
ter posebno nagrado Radia Ars.
Kot komorna glasbenica in članica
ansambla Zagrebški Solisti je gostovala na
vodilnih glasbenih festivalih v Valencii,
Lichtensteinu, Benetkah, ter drugod po
Evropi.
Snemala je za Croatia Records in RTV
Slovenija.
Veselje do dela z mladimi ji daje vedno nov
zagon in ustvarjalnost tudi na lastni glasbeni
poti.
Ţe od študijskih let se ukvarja s pedagoškim
delom, več študentov je pripravila na
sprejemne izpite na glasbene akademije v
Grazu, Zagrebu, Sarajevu in Novem Sadu.
Trenutno je aktivna kot članica Zagrebškega
komornega orkestra pod vodstvom Mo
Maxima Fedotova, ter profesorica violine
na Glasbeni šoli Rogaška Slatina.
Od leta 2012 je tudi zunanja ocenjevalka
mature na drţavnem centru RIC.
GLASBENE STORITVE
MARJAN FEGUŠ S.P.
PODLEHNIK 5D
2286 PODLEHNIK
TEL: 00386(0)51430599
Telefon
__________________________________
E- mail
_________________________________
PRIJAVNICA ZA
MEDNARODNI SEMINAR ZA
VIOLINO
Podpis (mladoletnim podpiše eden od
staršev)
_______________________________
_______________________________
INGA ULOKINA
01.07. – 05.07.2015
ROGAŠKA SLATINA
Mednarodna poletna šola se bo izvajala
v prostorih GLASBENE ŠOLE
ROGAŠKA SLATINA, Kidričeva ulica
26 a, 3250 Rogaška Slatina.
CENA SEMINARJA:
»KULTURA VIOLINSKEGA
ZVOKA V TEORIJI IN PRAKSI
Prijavnice morajo biti naslovljene na:
GLASBENE STORITVE MARJAN
FEGUŠ S.P., PODLEHNIK 5D, 2286
PODLEHNIK, SLOVENIJA z oznako
»MEDNARODNI SEMINAR ZA
VIOLINO«
»
- 3 DNEVNA UDELEŢBA (3 UČNE URE
IN PREDAVANJE) 80 EUR
- POLNA UDELEŢBA (5 UČNIH UR,
PREDAVANJE, NASTOP) 150 EUR
ROK PRIJAVE JE 24. JUNIJ 2015.
Ime in priimek
__________________________________
__________________________________
Zraven prijave je potrebno priloţiti
potrdilo o plačilu kotizacije.
Datum in kraj rojstva
__________________________________
__________________________________
Kotizacijo nakaţite na IBAN:
SI56 6100 0000 6798 689
BIC/SWIFT: HDELSI22
Naslov
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Pri plačilu navedite sklic:
SI00 010705072015
Dodatne informacije
GSM: 00386(0)51-430-599
www.marjanfegussp.si
e-mail: [email protected]
Moţnost ugodnega bivanja v
neposredni bliţini šole.

Similar documents